11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA"

Transcript

1 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /168 Αιμολυτικά Test διάφορα 4, /13 Παρασκευή πλάσματος 2, /61 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης) 581, /60 Σύνθεση αλύσων αιμοσφαιρίνης 33, /31 MCV ερυθρών 0, /31 MCH ερυθρών 0, /31 MCHC ερυθρών 0, /203, 157/238, 81/6 α-fp (A-fetoprotein) 12, /235 Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H 3, /226 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 4, /224 Αιμοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισμός Ηb-A2 5, /218 Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) 3, /219 Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 6, /220 Δοκιμασία συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων (AGGREGATION) 10, /221 Αιμοπεταλίων μέτρηση 1, /222 Αιμοσφαιρίνη (Hb) 1, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση ινωδογώνου 12, /20 Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) 2, /186 Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίων G6PD) 1, /187 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης 16, /165 Χρώση για σώματα Heinz 2, /166 Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke 2, /167 Thrombofax - Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) 3, /151 Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) 4, /144 Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie) 2,26 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 26/98

2 Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης, 157/145 ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.) 3, /146 Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων) 4, /147 Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 5 αντιγόνων) 6, /148 Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π. 4, /142 Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεως 4, /139 Αφαιμαξομετάγγισις, άνευ αξίας αίματος 6, /128 Κρυοσφαιρίνες ορού 1, /129 Δοκιμασία Huhner Test, Sia Test 1, /130 Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο) 4, /131 Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 11, /118 Μορφολογία ερυθρών 1, /119 Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) 1, /120 Δοκιμασία δρεπανώσεως 1, /121 Παρακέντηση μυελού των οστών 4, /121 Παρακέντηση όγκων λεμφαδένος 4, /122 Αιμοσιδηρίνη μυελού 2, /123 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων (AP) 2, /124 Υπεροξειδάση λευκών αιμοσφαιρίων 4, /125 Αντίδραση PAS 4, /80 Αναζήτηση κυττάρων ερυθηματώδους λύκου (LE TEST) 4, /79 Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως 2, /33 Εξέταση αίματος για αιμολυσίνας 5, /34 Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά Singer 2, /35 Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματος 4, /36 Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεως 5, /37 Προσδιορισμός Rhesus 4, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης 12,00 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 27/98

3 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου 12, ΦΕΚ 3100/2011 Αντιθρομβίνη III 3, /39 Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης 5, /40 Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (έμμεση εξέταση) 5, /25 Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 2, /26 Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβου 2, /27 Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά 2, /28 Εξέταση μόνον για αιμοπετάλια PLT 1, /29 Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων 2, /30 Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών 2, /30 Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση) 2, Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη- αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και 157/18,157/24 τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) 2, /19 Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτών 1, /20 Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνης 1, /21 Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKE 1, /22 Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως 1, /8 Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 14, /9 Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 14, /10 Βασεόφιλος στίξις 3, /11 β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά) 18, /12 Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) 1, /14 Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) 16, /15 Προϊόντα αποδομής ινώδους D-DIMERS (FDP) 4, /16 Προσδιορισμός φυλλικού οξέος 7, /17 Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1) 7, /18 Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2) 7,16 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 28/98

4 /19 Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6) 7, /21 Χρόνος HOWEL 1, /22 Χρόνος LEE WHITE 1, /23 α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε70 14, /25 Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης 9, /26 THROMBOTEST 3, /27, 157/243 Όξινη φωσφατάση κυττάρων 5, /30 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 4, /31 Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 9, /13, 81/32, 81/55 Φερριτίνη ορού 9, /56 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) 7, /34 Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης 14, /35 Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 7, /36 Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος) 23, /37 Δοκιμασία VBT 7, /38 Δοκιμασία ΗΑΒ ανά 7, /39 Θερμοαστάθεια Ηb 4, /40 Προσδιορισμός ΗbF (εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY 4, /41 Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη 9, /42 αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίματος - ηλεκτροφόρηση 9, /33, 81/43 2,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3- DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα 7, /44 Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη 2, /45 Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (μέθοδος ΒΕΤΚΕ) 4, /46 Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) 7, /47 Ερυθροποιητίνη ορού 7, /57 Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING) 42,67 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 29/98

5 ΦΕΚ 3100/2011 Πρωτεΐνη C 10, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης III 12, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης 12, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/ Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (ωεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 4,40 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 30/98

6 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /237 Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας 19, /21 Κλάσμα C4 συμπληρώματος 7, /52 Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7, /53 Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA, LA, GIGR, TDT) 37, /54 Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων 23, Λεμφοκύτταρα T (ρόδακες, καλλιέργεια με ΡΗΑ, καλλιέργειες με PPD, προσδιορισμός με 81/49 μονοκλωνικό αντίσωμα (T3), υποπληθυσμοί: βοηθητικά Τ-λεμφ. (T4) κατασταλτικά Τ-λεμφ. (T8) 33, /31 (Αν) Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα 33, /50 Θυμοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7, /51 Μονοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7, /28 Προσδιορισμός Τ-Λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων 9, /29 Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιορούς ανά 9, /2 Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs)(Δείκτης ηπατίτιδας Β) 9, /3 Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) 9, /4 Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI- HBc) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) 9, /5 Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) 9, /19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgA 7, /19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgG (Μυκόπλασμα PNEUMO IgG ABS) 7, /19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgM (Μυκόπλασμα PNEUMO IgM ABS) 7, /1 (μικ) Αντίσωμα ερυθράς IgG 7, /1 (μικ) Αντίσωμα ερυθράς IgM 7, /2 Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANI 5, /3 Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSIS 4, /4 Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα 4, /263 Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων 6,96 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 31/98

7 /260 Συμπλήρωμα ορού C3 10, /246 Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών (Α-TEST) 73, /233 Προσδιορισμός Β - λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων 12, /228 Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: α) ανοσοσφαιρικών (IgM,IgG,IgA κ.λ.π.) 16, Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: β) άλλου αντιγόνου (π.χ λυσυζύμη ή 157/228 Αυστραλιανό αντιγόνο ή ΑJ - Antichymotrypsin, Chymothrypsin κ.λ.π.) 8, /4 Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ΕΝΥ 20, /4 Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματος 20, /2 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ 20, /3 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος 20, /230 Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά 6, /231 Ποσοστικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά 12, /212, 81/24 (αιμ) Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) 12, /184 Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex Chromatine 2, /158 Καρυότυπος - Χρωματοσωμιακός έλεγχος περιφερειακού αίματος με ειδικές τεχνικές 24, /135, 81/1 Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) 9, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοθεραπεία, εκάστη συνεδρία 5, /105 Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων ή αίματος 4, /2 (ανοσ) Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) 6, /3 (ανοσ) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) 6, /6 (ανοσ) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T 6, /4 Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) 7, /259, 81/8 (ανοσ) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) 8, /5 Αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (PCA ή APCA) 6,22 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 32/98

8 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταρομετρική ανάλυση του DNA 40, ΦΕΚ 3100/2011 Μέτρηση DNA με κυτταρομετρία 40, /7, 157/258 Αντισώματα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) 10, /9 Ανοσοσφαιρίνη ΙgG 11, /9 Ανοσοσφαιρίνη IgA 11, /9 Ανοσοσφαιρίνη IgM 11, /9, 81/26 Ανοσοσφαιρίνη IgE 11, /10 Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR 33, /11 Αντισώματα έναντι ωοθήκης 6, /12 Αντισώματα έναντι όρχεος 6, /13 Αντισώματα έναντι επινεφριδίων 6, Αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για 81/14 μυασθένεια Gravis (ANTI MUSK) 9, /15 Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) 9, /16 Αντισώματα ινσουλίνης 9, /17 ΑNTI-HBc-ΙgG 4, /18 ΑNTI-HBc-IgM 4, /19 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA, αντισώματα τοιχωματικών κυττάρων στομάχου (APCA) 18, /20 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA με Τ και Β λεμφοκύτταρα 33, /21 Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) 11, /22 Κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA) 4, ΦΕΚ 3100/2011 ANCA C 12, ΦΕΚ 3100/2011 ANCA P 12, /23 Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA 23,71 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 33/98

9 /24 Oλικό αιμολυτικό συμπλήρωμα 7, /25 Ολικό συμπλήρωμα ορού (CH100) ή προσδιορισμός ολικού συμπληρώματος 7, /27 Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST) 7, /28 Παράγων συμπληρώματος C3 7, /29 Παράγων συμπληρώματος C4 7, /30 Προσδιορισμός IgG 7, Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη 138/34 επιβάρυνση 123, /53, ΦΕΚ 3100/2011 CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /54, ΦΕΚ 3100/2011 CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /55, ΦΕΚ 3100/2011 CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /56, ΦΕΚ 3100/2011 CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /57 Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) 40, /58 SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) 41, /59, ΦΕΚ 3100/ PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /60 TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) 45, /32 Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 (κάθε δείγμα) 21, ΦΕΚ 3100/2011 Αντίσωμα HIV, I και ΙΙ, απλή 9, /152 Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών 2, /229 Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών 10, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση 28,00 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 34/98

10 ΦΕΚ 3100/2011 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια 70, ΦΕΚ 3100/2011 Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα 25, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/ Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - A και B με μαγνητικά σφαιρίδια 58, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - DR με μαγνητικά σφαιρίδια 70, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια 145, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα 95, ΦΕΚ 3100/2011 Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνης 20, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) 15, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL1 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL2 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL3 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL4 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL5 12,00 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 35/98

11 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA TNF SCD23 12, ΦΕΚ 3100/2011 Αντίσωμα ηπατίτιδας C 9,00 Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου, ποιοτική ή ημιποσοτική (πχ Καρκίνου ουροδόχου ΦΕΚ 3100/2011 κύστης στα ούρα) 30, ΦΕΚ 3100/2011 Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος 12, ΦΕΚ 3100/2011 Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 24, ΦΕΚ 3100/2011 Ανασοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 8, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου. Έκαστο.(Καρκινικοί Δείκτες) 14, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση 28, ΦΕΚ 3100/2011 Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 10, ΦΕΚ 3100/2011 Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων 10, ΦΕΚ 3100/2011 Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης 12, ΦΕΚ 3100/2011 ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ 22,00 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 36/98

12 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /174 Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBI 4, /35, 157/243 Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης 5, /33 Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών 10, /1 Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY) 2, /7 α-μαννοσιδάση (λευκά) 14, ΦΕΚ 3100/2011 Λειτουργικός αναστολέας C1 10, /251 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης 17, /252 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης 17, /253 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων) 9, /254 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων) 9, /255 Αμμωνία ορού 5, /256 Γαλακτικό οξύ 5, /257 Πυροσταφυλικό οξύ 5, /243 Όξινος φωσφατάση 5, /227 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος 14, /225 Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP) 5, /223 Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανά 1, /217 Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθρά 12, Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης 157/213 παραγώγων) GLC 18, /213 Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών 8, /213 Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών 8, /208 Αμμωνία αίματος 5, /209 Ψευδοχοληνεστεράση αίματος 4,17 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 37/98

13 /210 Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) 5, /206, 157/214 γgt 5, /204 Μελανίνη αίματος ή ούρων 2, /169 Σίδηρος ορού (Fe) 3, /170 Αιμοσιδηρίνη ούρων 3, /171 Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων 2, /172 Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους 2, /162 Καροτίνη αίματος 4, /163 Βιταμίνη Α αίματος 4, /159 Pregnosticum ή Conavis Test 2, /160 Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως 2, /155 Προσδιορισμός λιπάσης 2, /156 Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT) 4, /153 Διαστάση (αμυλάση) αίματος ή ούρων 2, /150 Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων 8, /140 Τεστ ιδρώτος 4, /141 Λίθιο ορού αίματος (LI) 4, /136 Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς 4, ΦΕΚ 3100/2011 Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών 8, /132 5-Νουκλεδοτιδάση αίματος (5-NT) 2, /133 Αλδολάση αίματος 2, /134 Τριγλυκερίδια αίματος 4, /239 Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης 10, /126 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S) 5, /127 Λεύκωμα Bense Jones ούρων 2, /100 Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτο 2,88 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 38/98

14 Για κάθε εξέταση αίματος ατόμων προς καθορισμό ζητημάτων πατρότητας δια 157/101 χρησιμοποιήσεως ορών ΑΒΟ, ορών ΜΝ και ορών ΡΗ 7, /107 Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA) 4, /108 Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων 8, /110 Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίματος 4, /111 Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος και ούρων 4, /112 Δοκιμασία D-xylose 2, /113 Clearance κρεατίνης (κάθαρση) 6, /114 Clearance ουρίας (κάθαρση) 2, /115 Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) 3, /116 Εξέταση Tetrasorbe 6, /73 Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 5, /45 Προσδιορισμός ουρίας αίματος 2, /46 Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL) 2, /47 Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων 2, /48 Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος 2, /49 Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL) 2, /50 Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου 4, /51 Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης 2, /52 Προσδιορισμός στο αίμα ικτερικού δείκτου 2, /53 Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες 5, /54 Ανίχνευση ινδικάνης 2, /55 Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) 4, /56 Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης 4, /57 RH (5 προσδιορ. ιοντομετρικώς) 8,01 Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού /58, 138/41 φωσφόρου P ανά 5, /59 Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς) 5,22 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 39/98

15 /60 Προσδιορισμός στο αίμα αλκαλικής παρακαταθήκης 4, /61 Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ανά 5, /62 Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου - οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης ανά 4, /63 Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι ηλεκτροφορήσεως 10, /64 Πειραματική σακχαραιμία 5, /65 Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κεφαλίνης - χοληστερόλης 2,88 Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης, κολλοειδούς xρυσού, Tacata Ara, βερονάλης /66, 157/67 ψευδαργύρου ανά 2, Λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP- Βρωμο-Sulfo-Phthalein), Ιπουρικού 157/68 οξέος ανά 2, /69 Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως 5, /10 Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς) 2, /7 Δοκιμασίες αποβολής ουρίας 2, /4 Πειραματική σακχαρουρία 2, /106 Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) ούρων ή αίματος 12, /1 a-d-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα) 9, /2 α-mαννοσιδάση πλάσματος 11, /3 Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 11, /4 Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 9, /5 Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1) 4, /6 Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B) 4, /8 Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων 9, /9 Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού 14, /10 Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH) 7, /11 Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST) 7, /12 β-γλουκουρονιδάση πλάσματος 9, /13 β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β πλάσματος 14, /14 Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) 7, /15 Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων 5,75 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 40/98

16 /16 δ-αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ala) 4, /17, 427/18 Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης 14, /18 Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι ωσμωμέτρου 2, /19, 81/53 Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο 9, /20 Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων 5, /21 Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) 4, /27 Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) 4, /22 Ισοένζυμα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυμα CPK) 9, /23 Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH) 9, /7, 81/24 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP) 7, /25 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων 7, /26 Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) 4, /28 Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα 9, /29 Μελέτη της σύστασης της χολής 23, Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών 81/30 με ALGIAN BLUE 3, /31 Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης 11, /32 Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB) 11, /33 Προσδιορισμός οξίνου φωσφατάσης 11, /34 PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού 18, /35 Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμα 7, /36 Στάθμη προπανολόλης στο αίμα 8, /37 Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμα 8, /38 Στάθμη κινιδίνης στο αίμα 7, /39 Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα 5, /40 Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα 7, /41 Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR) 4, /42 Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι) 11, /43 Χολικά άλατα ορού 4,75 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 41/98

17 /44 Χρωματογραφία χολής 23, /45 Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC) 7, /46 Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) 7, /47 Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων 7, /48 Χρωματογραφία οργανικών οξέων 7, /49 Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών 9, /50 Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης 9, /51 Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης 9, /52 Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol) 9, /54 Βιταμίνη Ε 4, /55 Ένζυμα φυλλικού οξέος 18, /56 Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος) 2, /57 Ψευδοχοληνεστεράση ορού 1, /58 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 4, /38, 81/59 Σερουλοπλασμίνη ορού 9, /61 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση 4, /1 Αμινοξέα με HPLC του ENY 79, /1 Για τα αμινοξέα του ορού του αίματος 73, /62 Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης, μαλτόζης, καλοσακχάρου) 4, /63 Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ανά 4, /9, Ε1/11, Ε/26, Π/35 Ανίχνευση μολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίμα - Έλεγχος μολύβδου ή προσδιορισμός μολύβδου - Προσδιορισμός μολύβδου (Pb) 5, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] 10, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση CRP 10, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI) 12,00 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 42/98

18 ΦΕΚ 3100/2011 Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση 10,00 Προσδιορισμός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασματοποίηση και ΦΕΚ 3100/2011 ποσοτικός προσδιορισμός. Εκάστη 8,00 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 43/98

19 14-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /1 Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος 6, /2 Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοματικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας) 6, /3 Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου 6, /4 Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας 6, /5 Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων μαστού λεμφαδένων, μυελού) 6, /6 Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού 6, Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού, 157/7 βρογχικό εκπλύσματος ή εκκρίσεων πτυέλων) 8, Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδικού, γαστρικού, 157/8 παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού) 8, /9 Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότητας 8, Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού 157/10 επιχρίσματος δηλ. καθ έκαστον 3, Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για 157/11 έλεγχο γεννητικού κύκλου 24, /11 Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων 24, /12 Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχο 8, /13 Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωματίνης φύλου (ή φυλετική χρωματίνη) 8,28 14-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 44/98

20 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /1 Μερική εξέταση ούρων 1, /2 Γενική εξέταση ούρων 1, /3 Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούρα 1, /5 Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 2, /6 Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων 2, /8 Χημική εξέταση ουρολίθων 4, Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου 157/14 Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά πα 2, /15 Αναζήτηση σπειροχαίτης δι υπερμικροσκοπίου 4, /16 Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα) 4, /17 Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι εμπλουτισμού δια Koch 2, /23 Εξέταση αίματος για πλασμώδια Laveran 1, /23 Εξέταση αίματος για πρωτόζωα Leishmania 1, /32 Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul - Bunnel 5, /41 Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil - Felix 2, /42 Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο 4, /43 Εξέταση ορού αίματος κατά Weinberg 4, /44 Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος δια ρικετσίας και ιώσεις 6, /70 Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα 2, /71 Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα 2, /72 Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς 2, /74 Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική- μικροσκοπική) 2, /75 Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 2, /76 Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μερική (λεύκωμα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) 4,05 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 45/98

21 /77 Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.) 5, /78 Δερμαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei 1, /81 Αντίδραση Zondek - Friedman 6, /82 Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 5, /83 Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 8, /84 Καλλιέργεια επιχρίσματος για Loffler 4, /85 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων 5, /85 Καλλιέργεια πτυέλων 5, /85 Καλλιέργεια ούρων 5, /85 Καλλιέργεια κοπράνων 5, /86 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων για Koch 5, /86 Καλλιέργεια ούρων για Koch 5, /87 Αιμοκαλλιέργεια 5, /88 Παρασκευή αυτεμβολίων 8, /89 Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) 6, /90 Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα) 8, /91 Μικροβιολογική εξέταση ύδατος 6, /91 Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων 6, /91 Μικροβιολογική εξέταση ποτών 6, /92 Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμα 6, /93 Αιμοληψία στο σπίτι κατά την ημέρα 2, /94 Αιμοληψία στο σπίτι κατά την νύκτα 2, /95 Αιματοληψία στο σπίτι εκτός σχεδίου πόλεως 4, /96 Για κάθε μικροσκοπική εξέταση προσφάτου αίματος, πτυέλων κ.λ.π. 2, /97 Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 2, Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών 157/98 μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 1, /99 Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) 2,88 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 46/98

22 /138 Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) 2, /149 Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων 6, /154 Εξέταση ούρων κατά Addis 1, /157 Εξέταση αίματος για οροαντίδραση WRIGHT (μελιταίος)- αντισώματα WRIGHT 5, /161 Mono Test 2, /164 Απτοσφαιρίνες 3, /175 Εξέταση Nelson - Mayer 5, /176 Waler Rose 3, /177 FTA 5, /178 Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) 3, /179 Ra Test 2, /180 Δοκιμασία Latex 3, /181 Αντισώματα δια τοξόπλασμα 5, Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI με τη μέθοδο του 81/6 ανοσοφθορισμού 6, /182 Τυποποίηση στρεπτοκόκκων 5, /183 Καλλιέργεια μυκοπλασμάτων 5, /188 Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού 21, /189 Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος 13, /202 Ames Ona 4, /205 Prolk - m 8, /236 Εγκυμοσύνης διάγνωση δι εξετάσεως ούρων (HLA) 4, /261 DERMO TEST 10, /262 Εξέταση τριχών για μύκητες: α) Άμεσο παρασκεύασμα 3, /262 Εξέταση τριχών για μύκητες: β) Καλλιέργεια 6, /264 Ιολογικός Έλεγχος 6,96 Δοκιμασία αιμοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήματος ή έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη /265, 81/13 (ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY) 6,96 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 47/98

23 Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο /5 συνδέσεως συμπληρώματος (CMV) 10, /7 Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) 14, /8 Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού 11, /9 Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδια 4, /10 Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE -SHIGELLAE 4, /11 Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς 7, /12 Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIA 2, /14 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 4, /15 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 9, /16 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος 9, /17 Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση 4, /18 Καλλιέργεια λεϊσμανίας 9,51 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 48/98

24 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /40 Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP) 15, /102 Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 7, /103 Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 6, /104 Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 6, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO) 15, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO) 15, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 6, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 6, Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα 157/190 υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) 12, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) 12, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) 12, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) 1ου 157/192 δείγματος 10, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 157/ '): β) Για κάθε επί πλέον δείγμα 6, /193 Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνο 0'): α) μέτρηση ενός δείγματος 10, Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 120'): β) για κάθε επί πλέον 157/193 δείγμα 6, /83 (ακτι), 157/194, 157/195 Τριιωδιοθυρονίνη (RU)(T3) 12, /196 Θυροξίνη ορού (Τ4) 8, ΦΕΚ 3100/2011 Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) 12,00 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 49/98

25 ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/ Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) 20, /197 Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) 12, /197 Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα 12, Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH)(TRH test για GH σε χρόνους: 157/232 0', 15', 30', 60', 90', 120') 41, /198 Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) 16, /199 Κορτιζόλη αίματος (F) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών 12, /241 Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά 8, /242 Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστού 20, /244 Παραθορμόνη (PTH intact) 16, /245 Πρεγναδιόλη 9, /247 Προγεστερόνη αίματος (PRG) 12, /248 Προλακτίνη αίματος PRL 12, /3 β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg) 7, /250 Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για LH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') 30, Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της 157/250 λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για FSH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') 30, /240 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 12, /234 Προσδιορισμός VMA ούρων 24ώρου 12, /215 Αγγειοτονίνη Η 6, /216 Προσδιορισμός ACTH 12, /211 Οιστραδιόλη αίματος (E2) 12,38 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 50/98

26 /207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγματος 10, /207 Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): β) Σειρά 3-5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή 23, /207 Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο ασθενή 36, /201 Γαστρίνη 12, /173 Αντιπυρηνικός παράγων 5, /143 Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA) 26, /11 Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) 5, /12 Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 10, Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών 157/13 ορμονών 8, /1 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) 11, /2 B-Ενδορφίνη 14, /4 Γλυκαγόνη πλάσματος - GLUCAGON 11, /5 Γαστρίνη πλάσματος 11, /6 C-πεπτίδιο πλάσματος (C PEPTIDE) 9, /7 Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA) 9, /8 Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S) 9, /9 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH 40, /10 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH (δύο δείγματα) 28, /11 Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) 7, /12 Θρυψίνη ορού 14, /13 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG)(σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 7, /14 Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) 11, /200, 81/15 Ινσουλίνη απλή (Insulin) 12, /16 Καλσιτονίνη ορού (CT) 11, /17 Δοκιμασία διέγερσης με TRH 23, /18 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 14,23 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 51/98

27 /19 17-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) 9, / Διυδροξυ-Βιταμίνη D3 ορού (1,25(OH)2D3) 11, /21 Δοκιμασία υπογλυκαιμίας 4, ΦΕΚ 3100/2011 Αντιδιουρητική ορμόνη 22, ΦΕΚ 3100/2011 Οιστρόνη αίματος (E1) 17, /249 Χοριογεναδοτροπίνη (NCG) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Ανδροστενεδιόνη αίματος 20, ΦΕΚ 3100/2011 Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 16, ΦΕΚ 3100/2011 ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 12,00 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 52/98

28 44-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 157/203, /238, 81/6 α-fp (A-fetoprotein)- RIA 12, /13, 81/32, 81/55 Φερριτίνη ορού - RIA 9, /56 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) - RIA 7, /16 Προσδιορισμός φυλλικού οξέος - RIA 7,16 44-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-RIA 76/98

29 45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /212, 81/24 Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)- RIA 12, /135, 81/1 Αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg)- RIA 9, /5 Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ-HAV)- RIA 9, /2 Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs)(Δείκτης ηπατίτιδας Β) - RIA 9, /4 Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI-HBc AG) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) - RIA 9, /3 Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) - RIA 9, /2 (ανοσ) Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG)- RIA 6, /3 (ανοσ) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) - RIA 6, /6 (ανοσ) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T - RIA 6, /259, 81/8 (ανοσ) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) - RIA 7, /32 Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA RIA (κάθε δείγμα) 21, /53, ΦΕΚ 3100/2011 CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /54, ΦΕΚ 3100/2011 CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /55, ΦΕΚ 3100/2011 CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /56, ΦΕΚ 3100/2011 CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /57 Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE)- RIA 40, /58 SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) - RIA 41, /59, ΦΕΚ 3100/ PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /60 TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) - RIA 45,08 45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 77/98

30 Α4/3628/ ΑΘΑ ANTI TPO 17,61 Α4/3628/ ΑΘΑ ANTI Tg 14,67 Α4/2878/ PANCA 14,67 Α4/2878/ CANCA 14,67 45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 78/98

31 46-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: α) Ανίχνευση /213 αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC 18, Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: β) Ανίχνευση 157/213 βαρβιτουρικών 8, Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση S φαινοθειαζινών 8, /35 Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης - RIA 5, /17, 427/18 Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης - RIA 14, /19, 81/53 Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο - RIA 9, /49 Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών - RIA 9, /50 Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης - RIA 9, /51 Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης - RIA 9, /52 Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol)- RIA 9, /28 Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα - RIA 9, Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών - 138/33 RIA 10, /141 Λίθιο ορού αίματος (LI)- RIA 4,49 46-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA 79/98

32 47-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /174 Χημικός προσδιορισμός ιωδίου στο αίμα PBI - RIA 4,49 47-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 80/98

33 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 157/83 (ακτι), 157/194, /195 Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού T3 - τριιωδιοθυρονίνη (RU)(T3- test ή Triosore) - RIA 12, /85 Προσδιορισμός όγκου αίματος πλάσματος ερυθρών - RIA 15, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO)- RIA 15, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO)- RIA 15, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου - RIA 6, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου - RIA 6, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) - RIA 12, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) - RIA 12, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0') - RIA: α) 1ου 157/192 δείγματος 10, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 157/ ') - RIA: β) Για κάθε επί πλέον δείγμα 6, /193 Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνο 0') - RIA: α) μέτρηση ενός δείγματος 10, Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 120') - RIA: β) για κάθε επί 157/193 πλέον δείγμα 6, /196 Θυροξίνη ορού (T4)- RIA 8, /197 Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) - RIA 12, Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH)(TRH test για GH σε χρόνους: 157/232 0', 15', 30', 60', 90', 120') - RIA 41, /198 Τεστοστερόνη αίματος (TESTO)- RIA 16, /199 Κορτιζόλη αίματος (F)- RIA 12, /201 Γαστρίνη - RIA 12, /207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL)- RIA: α) ενός δείγματος 10, /207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) - RIA: β) Σειρά 3-5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή 23,13 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 81/98

34 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL)- RIA: γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο 157/207 ασθενή 36, /211 Οιστραδιόλη αίματος (E2)- RIA 12, /216 Προσδιορισμός ACTH - RIA 12, /240 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη - RIA 12, /244 Παραθορμόνη (PTH intact) - RIA 16, /247 Προγεστερόνη αίματος (PRG)- RIA 12, /248 Προλακτίνη αίματος PRL - RIA 12, /3 β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg)- RIA 7, /250 Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για LH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') - RIA 30, Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της 157/250 λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για FSH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') - RIA 30, /9 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH - RIA 40, /10 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH (δύο δείγματα) - RIA 28, /1 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3)- RIA 11, /7 Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA)- RIA 9, /8 Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S)- RIA 9, /11 Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG)- RIA 7, /13 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG)(σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) - RIA 7, /14 Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG)- RIA 11, /200, 81/15 Ινσουλίνη απλή (Insulin)- RIA 12, /16 Καλσιτονίνη ορού (CT)- RIA 11, /17 Δοκιμασία διέγερσης με TRH - RIA 23, /18 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH)- RIA 14, /19 17-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) - RIA 9, /40 Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP)- RIA 15,85 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 82/98

35 /78 Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIA 21, /79 Ραδιενεργός βιταμίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA 15, /80 Προσδιορισμός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIA 15, /81 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης In Vitro - RIA 16, /82 Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In Vitro 14, /84 Tresitor ή Test In Vitro 9, Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH)- RIA, Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs) - RIA, 157/190 Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI)- RIA, TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) - RIA 12, /143 Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA)- RIA 26, /6 C-πεπτίδιο πλάσματος (C PEPTIDE) - RIA 9, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26-04-Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) RIA 14,67 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 83/98

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α

1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο Αυτοαξιολόγηση με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α 1.1 1.2 1.3 α/α 1. Προσωπικό Απαίτηση / Κριτήριο Καταγεγραμμένες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) για όλες τις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου.(βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα και πρόβλεψη για την αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 1 DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ 2 DOPPLER ΚΑΡ ΙΑΣ 3 ELISA - ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.74/20/7-07-203 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ D-DIMERS 2 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ACTH [03304] C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ [03310] IL-1β (Ιντερλευκίνη 1β) [03104] IL - 6 ( Ιντερλευκίνη 6 ) [03018] INHIBIN B [03017] 17-ΟΗ PRG [03336] Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα : καλύπτονται από ΟΠΑΔ/ΤΔΚΥ : καλύπτονται από ορισμένα ταμεία (πχ οίκος Ναύτου) : καλύπτονται ιδιωτικά (πχ ιδιωτική ασφάλιση) Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα 1 17 KS ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 2 17 OH Προγεστερόνη ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 102.5 mg/dl 65-115 Ουρία : 30 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 0.78 mg/dl 0,50-1,40 Τριγλυκερίδια : 115 mg/dl 40-200 Χοληστερίνη LDL : 184.6 mg/dl 50-150

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4,09 3,48 2,03 1,73 528,77 449,45 30,20 25,67

4,09 3,48 2,03 1,73 528,77 449,45 30,20 25,67 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Συνολική τιμή αποζημίωσης (συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή ασφαλισμένου 15%) 110000011 Αιμολυτικά Test διάφορα 110000012 Παρασκευή πλάσματος 110000014 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ C ΟΛΙΚΟ (CH 100) [03272] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 75-160 U/ml C1q [03288] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 100-250 mg/l C1r [03184] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 50-100 mg/l C1s [03185] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 30-100 mg/l CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ κλάδος της ιατρικής ο οποίος ασχολείται µε τις ασθένειες του ενδοκρινολογικού συστήµατος. το ενδοκρινολογικό σύστηµα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΟΡ9Χ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ (Ο.Π.Α..) (Ν. Π...) Αθήνα, 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: OIK. 12414 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πειραιάς, Έτος 2006 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙGEN Αg ΜΕΓΑΛΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Ή ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C ΟΡΜΟΝΕΣ 312 T 3 (Τριϊωδοθυρονίνη) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) Ενήλικες 0,8 1,9 ng/ml Σταθερότητα: 7d / 4 C Παιδιά 1 3 ηµερών 0,9 3,2 4 30 ηµερών 0,8 3,3 ng / ml 1,54 = nmol / L 2 12 µηνών 0,8 3,2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών Πέτρου Καρκαλούσου Καθηγητή εφαρμογών Κλινικής Χημείας, ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Αν και το βιοχημικό εργαστήριο είναι το κατ εξοχήν εργαστήριο όπου αναλύονται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 22 Μαρτίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 1918 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια 39 αμινοξέα Μ.Β. 4500 προοπιομελανοκορτίνη(pomc) 1. κορτικοτροπίνη (ACTH), 2. β λιποτροφίνη (β LPH), 3. γ λιποτροφίνη (γ LPH),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τηλέφ: 2 891 5040-43 Fax: 2 891 5008 Καβούρι, 12 Φεβ 20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/20 1. Γνωρίζεται ότι η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 16 10-2012 Αριθ. Πρωτ. 32429 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Οι ρυθμιστές του οργανισμού Είδη αδένων στον άνθρωπο o Εξωκρινείς αδένες: εκκρίνουν το προϊόν τους μέσω εκφορητικού πόρου είτε στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Βιοχημεία της Άσκησης αποσκοπεί να ταξινομήσει, να κατανοήσει και να εξηγήσει όλες τις μεταβολές και τις προσαρμογές του μεταβολισμού κατά την άσκηση, με σκοπό την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Τμήμα Βιοχημείας της Άσκησης KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ. Ε. Σγουράκη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Δρ. Γ. Νεδέλκος Μ. Χανιωτάκη ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Η οστεολογία είναι η µελέτη των οστών. Οστά είναι σκληρά όργανα που σχηµατίζονται από οστίτη ιστό. Τα οστά συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και σχηµατίζουν το σκελετό του ανθρώπου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ «Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη βιωσιμο τητα του Ε.Ο.Π.Π.Υ.» Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 1 Δαπάνες Υγείας - 35,3% Συνολική Δαπάνη Υγείας - 41% Δημόσια Δαπάνη Υγείας - 50% Δημόσια Φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αποτελείται από: Πεπτικό ή γαστρεντερικό σωλήνα Στοματική κοιλότητα Φάρυγγας Οισοφάγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δείκτες βλάβης ηπατοκυττάρων Δείκτες χολόστασης Δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή εξέτασης Μονάδες Ανδρες Γυναίκες Παιδιά 7001 HIV I/II Αρνητικό Αρνητικό Αρνητικό 7002 Ανοσοσφαιρίνη IgA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( )

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) 1 ΛΙΠΑΣΗ 2,26 2 Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 3 ΑΖΩΤΟ ΟΡΟΥ 14,67 4 ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 4,05 6 ΑΛΔΟΛΑΣΗ 2,26 8 ΑΜΥΛΑΣΗ 2,26 10 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE 12,38 11 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD 12,38

Διαβάστε περισσότερα

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. ΠΕΠΤΙΚΟ 1. Α. Να γράψετε τα είδη των δοντιών Α, Β, Γ, Δ και τα μέρη του δοντιού Ε Μ. Β. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων; Γ. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ συστήματα επικοινωνίας ενδοκρινεις αδενες ορμόνες ελεγχουν την λειτουργια του σωματος

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ συστήματα επικοινωνίας ενδοκρινεις αδενες ορμόνες ελεγχουν την λειτουργια του σωματος ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Είναι ένα από τα συστήματα επικοινωνίας του σωματος. Αποτελειται από ενδοκρινεις αδενες που παραγουν ορμονες. Χρησιμοποιει ορμόνες για να πει στο σωμα τι να κανει.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ NEW PARENT AWARENESS Συζητάτε λεπτομερώς τα διάφορα προβλήματα που σας απασχολούν με τον παιδίατρό σας

Διαβάστε περισσότερα

CHECK-UP. Οικονομικά πακέτα. Ισχύει μόνο για τους κατόχους. Doctors Hospital Health Card

CHECK-UP. Οικονομικά πακέτα. Ισχύει μόνο για τους κατόχους. Doctors Hospital Health Card CHECK-UP Οικονομικά πακέτα Ισχύει μόνο για τους κατόχους Doctors Hospital Health Card ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP Γενική Αίματος SGOT SGPT Κρεατινίνη Ηλεκτροκαρδιογράφημα ( ΗΚΓ) Συνολικό Κόστος για άνδρες: Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Δομή και λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος 1. Να ονομάσετε τις αριθμημένες δομές του παρακάτω σχήματος. Βλέπε εικ. 12.1 της σ. 219 του βιβλίου του μαθητή. 2. Να ενώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./04/2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ενδοκρινείς αδένες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Βικεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Αναφέρετε ονομαστικά όλα τα μικρόβια και τις ασθένειες που αυτά προκαλούν. 2. Φτιάξτε ένα πίνακα που να φαίνονται οι δομικές κ λειτουργικές διαφορές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες. 1. Οι βλεννογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KAI ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νικόλαος Χ. Σύρμος ANAΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο άνθρωπος αναπαράγεται με αμφιγονική αναπαραγωγή. Δύο γαμετικά κύτταρα,το ωάριο (θηλυκό)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πρόλογος Οι βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αθλητές στοχεύουν στην προάσπιση της υγείας και στην εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ

Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί.

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί. 1 ΘΕΜΑΤΑ κεφ 1. Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΑΞΗ Τ... ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΓΑΜΜΑ ΠΟΥΔΝ ΚΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΤΤΑΟ ΚΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΥΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΚΛΟΦΟΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΙΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΠΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες οτι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τον κίνδυνο δημιουργίας αρτηριοσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής

Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Στόχοι βιοχημικής παρακολούθησης: Η προστασία ή η βελτίωση της υγείας Η αύξηση της απόδοσης Η μέτρηση βιοχημικών παραμέτρων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή. ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή. ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Αιτία Προσέλευσης Ασθενής 45 ετών παραπέμπεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Το τρυπανόσωμα προκαλεί α. δυσεντερία β. ελονοσία γ. ασθένεια του ύπνου δ. χολέρα Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από β. φυτά γ. ιούς δ. πρωτόζωα Η σύφιλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας ( Βασικές Αρχές Εξετάσεις Ανοσοαιματολογίας ) ΑΡΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΖΑΝΕΙΟ 1 Ανοσοαιματολογία Βασικές Αρχές Η μελέτη των αντιγόνων που εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το Κύτταρο στον Οργανισµό Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΩΡΙΖΑ ΖΑΜΠΕΤΑ Επιμελήτρια Β Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν τις πιο κοινές μονογονιδιακές ασθένειες παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα