Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 9355/ πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κ. Παρθενίας Καζάκου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποβολής αιτήσεων/φακέλων για χρηματοδότηση του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση με κωδικό αριθμό 020/Α.Π.:886/ του χρηματοδοτικού προγράμματος {Αστική Αναζωογόνηση } του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Καζάκου Παρθενία 14. Αντωνίου Μαρία 2. Μπαρτζώκας Παντελής 15. Κουτρούμπας Βασίλειος 3. Κακιούζης Χαράλαμπος 16. Κατσιπανέλης Δημήτριος 4. Παπαχρήστος Λάζαρος 17. Κατέρης Κωνσταντίνος 5. Κορωναίος Κοσμάς 18. Ζέκιος Δημήτριος 6. Νέσσερης Χρήστος 19. Τσούτσης Χρήστος 7. Ροπόκης Ευάγγελος 20. Τάγγας Απόστολος 8. Φραγκούλης Γεώργιος 21. Γιαννάκης Στέργιος 9. Αναγνώστου Νικόλαος 22. Τσοβίλης Ευάγγελος 10. Πιπιλίδης Λάζαρος 23. Σπυράκος Ιωσήφ 11. Αυδίκος Δημήτριος 24. Τσαγκάρης Γεώργιος 12. Βαρτελάτου Στυλιανή 25. Νίτσας Γεώργιος 13. Λαζάρου Χριστίνα 26. Ρέντζος Ιωάννης Χριστόφορος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σαραμπασίνας Παύλος. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : Π.Η.Δ -2ο Αριθμ. Απόφασης : 153/2013 Σελίδα 1 από 7

2 Η πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ότι με την αρ. 151/2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού, (αρμόδια κα. Γιαννούλη),που έχει ως εξής: << Έχοντας υπόψιν 1. Την πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με κωδικό 20/2013 και Α.Π.: 886/ 1/4/2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 και 4: του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση » του Πράσινου ταμείου, για υποβολή προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία την 22/4/2013 Προτείνεται να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης του Δήμου Πρέβεζας στην με κωδικό 20/2013 και Α.Π.: 886/ 1/4/2013 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως εξής Α), ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, Μέτρα 1,2 για τα παρακάτω έργα/πράξεις 1.«Αναβάθμιση βελτίωση χώρου δημοτικού κολυμβητηρίου Πρέβεζας» Συνολικού προϋπολογισμού ,00 στο Μέτρο 4.2: «Βελτίωση κτιριακού αποθέματος»,που περιλαμβάνει εργασίες όπως: επιδιόρθωση στεγανοποίηση υπάρχουσας πισίνας, κατεδάφιση των υπαρχουσών κερκίδων και αντικατάσταση τους με μεταλλικές, κατασκευή μεταλλικού κτηρίου με διαφανές υλικό, φωτοβολταικό πάνελ στην οροφή, που ταυτόχρονα θα έχει χρήση στέγης και ενεργειακού συλλέκτη, θέρμανση της πισίνας με εναλλάκτες θερμότητας αξιοποιώντας ηλιακή ενέργεια, αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού,τοποθέτηση τάπητα στα υπάρχοντα γήπεδα καλαθοσφαίρισης, κατασκευή αθλητικών δαπέδων γηπέδων τένις 2. «Αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης σε πολυχρηστικό αθλητικό κέντρο» συνολικού προϋπολογισμού ,00,στο Μέτρο 4.1: «Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου». Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή βιοκλιματικού μεταλλικού κτηρίου δίπλα στο υπάρχον,που θα συμπληρώσει τις χρήσεις του υπάρχοντος γηπέδου, κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον ίδιο χώρο Β) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 Μέτρο 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων & ανακύκλωση», 1. της πράξης/ έργου «Διαχείριση των βιοαποικοδομήσιμων/ ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπ/σμού ,00 Ο Δήμος Πρέβεζας με στόχο την ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων, επιθυμεί να εφαρμόσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, μέσω της προμήθειας και διανομής σε δημότες του, κάδων κομποστοποίησης κήπου. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού όγκου αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Παράλληλα και με στόχο τη διαχείριση των βιοδιασπώμενων αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου σχεδιάζει την εγκατάσταση αντίστοιχων κάδων στους χώρους αυτούς, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου σχετικού εξοπλισμού. Επιπλέον με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης, επιθυμεί την επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών στις Δημοτικές Ενότητες που ενσωματώθηκαν στο Δήμο Πρέβεζας μετά τη συνένωση του «Καλλικράτη», μέσω της προμήθειας μπλε κάδων και απορριμματοφόρου ανακύκλωσης. Σελίδα 2 από 7

3 Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών υλοποιείται ένα μέρος των κατευθύνσεων της μελέτης «Επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του Δήμου Πρέβεζας: Προς ένα Δήμο μηδενικών στερεών αποβλήτων προς τελική διάθεση»(α.π.θ. 2010) και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Η πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω : 1. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης Περιλαμβάνει την προμήθεια 400 σετ κομποστοποίησης κήπου αποτελούμενο από: 1 κάδο κομποστοποίησης κήπου, χωρητικότητας 300 ή 600 λίτρων 1 μεταλλικό εργαλείο ανάδευσης του κομπόστ 1 μικρό κάδο συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων της κουζίνας χωρητικότητας 10 λίτρων Οι κάδοι θα διατεθούν σε δημότες κατόπιν αιτήσεώς τους, ενώ 30 από αυτούς θα τοποθετηθούν σε πάρκα του Δήμου Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (54.120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 2. Προμήθεια ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή Η προμήθεια του κλαδοθρυμματιστή, θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας στον τομέα της διαχείρισης των βιοδιασπώμενων «πράσινων» αποβλήτων, με στόχο τη μείωση του όγκου τους και την αποτροπή τους από την ταφή και θα συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος κομποστοποίησης των απορριμμάτων που προέρχονται από τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (51.660,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 3. Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης Προμήθεια 200 «μπλε» κάδων ανακύκλωσης χωρητικότητας 1100 λίτρων Οι κάδοι θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στις Δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου και την ενίσχυση του προγράμματος στη Δ.Ε Πρέβεζας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (61.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 4. Προμήθεια απορριμματοφόρου ανακύκλωσης Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 Το απορριμματοφόρο θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των κάδων στις Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ( ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 2. Της πράξης / έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης Δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπ/σμού ,00 Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό θέμα για την κοινωνία και τους κατοίκους. Με την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων καταρχήν σε σημεία της πόλης που παρατηρείται μεγάλος όγκος σκουπιδιών και δημιουργούνται εστίες μόλυνσης αλλά και αισθητικής, θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Οι περισσότεροι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες πρακτικές με πολύ καλά αποτελέσματα. Με το προτεινόμενο σύστημα θα καλυφθεί η περιοχή του Ιστορικού κέντρου και της παραλίας.h πράξη περιλαμβάνει τα εξής : 1. Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων Περιλαμβάνει την προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου έκαστος (συνολικά 15 τεμ), προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων στον Δήμο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία της πόλεως που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση τυποποιημένων Σελίδα 3 από 7 ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ

4 τροχήλατων κάδων ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ( ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 2. Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων Αφορά την προμήθεια τριών (3) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε τρία από τα απορριμματοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσουν στην αποκομιδή συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων που ο Δήμος θέτει σε εφαρμογή. Κάθε μηχανισμός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, περιορισμένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35 knm τουλάχιστον. Ο γερανός θα λειτουργεί με σύστημα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει με χειρισμό κατάλληλου χειριστηρίου ένα κάδο βυθισμένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς τον ανυψωτικό μηχανισμό του απορριμματοφόρου ώστε ο κάδος να μπορεί να ανατραπεί μέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριμμάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική του θέση. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ( ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Γ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών μέτρο 2.2,βελτίωση αστικών εξοπλισμών,της πράξης έγκριση οργάνων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού ,00 Δ)Να εγκριθούν οι σχετικές μελέτες των πράξεων( έργων ) Ε) να γίνει τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Πρέβεζας ετών καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 με την ένταξη των πράξεων/ έργων και των προμηθειών ΣΤ) Να υποβληθεί αίτημα ένταξης των προμηθειών που υπερβαίνουν το ποσό των χωρίς το Φ.Π.Α όπως απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας 16 κ.μ, 15 υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, 3 γερανοί για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων, όργανα Παιδικών χαρών στο Ενιαίο Πρόγραμμα προμηθειών έτους 2013 έως την , προθεσμία που έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε νέα αιτήματα, εφόσον δεν ήταν έτοιμες οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπ/σμός το έτος 2012 και δεν γνωρίζαμε ότι μπορούσαμε να χρηματοδοτηθούμε γι αυτές τις προμήθειες από το Πράσινο Ταμείο>> ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του: Την εισήγηση της υπηρεσίας Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 93 του Ν. 3463/2006 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση του Δήμου Πρέβεζας στην με κωδικό 20/2013 και Α.Π.: 886/ 1/4/2013 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως εξής: Α) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, Μέτρα 1,2 για τα παρακάτω έργα/πράξεις: 1.«Αναβάθμιση βελτίωση χώρου δημοτικού κολυμβητηρίου Πρέβεζας» Συνολικού προϋπολογισμού ,00 στο Μέτρο 4.2: «Βελτίωση Σελίδα 4 από 7

5 κτιριακού αποθέματος», που περιλαμβάνει εργασίες όπως: επιδιόρθωση στεγανοποίηση υπάρχουσας πισίνας, κατεδάφιση των υπαρχουσών κερκίδων και αντικατάσταση τους με μεταλλικές, κατασκευή μεταλλικού κτηρίου με διαφανές υλικό, φωτοβολταϊκό πάνελ στην οροφή, που ταυτόχρονα θα έχει χρήση στέγης και ενεργειακού συλλέκτη, θέρμανση της πισίνας με εναλλάκτες θερμότητας αξιοποιώντας ηλιακή ενέργεια, αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού,τοποθέτηση τάπητα στα υπάρχοντα γήπεδα καλαθοσφαίρισης, κατασκευή αθλητικών δαπέδων γηπέδων τένις 2.«Αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης σε πολυχρηστικό αθλητικό κέντρο» συνολικού προϋπολογισμού ,00, στο Μέτρο 4.1:«Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου». Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή βιοκλιματικού μεταλλικού κτηρίου δίπλα στο υπάρχον,που θα συμπληρώσει τις χρήσεις του υπάρχοντος γηπέδου, κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον ίδιο χώρο Β) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 Μέτρο 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων & ανακύκλωση», 1. της πράξης/ έργου «Διαχείριση των βιοαποικοδομήσιμων/ ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπ/σμού ,00 Ο Δήμος Πρέβεζας με στόχο την ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων, επιθυμεί να εφαρμόσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, μέσω της προμήθειας και διανομής σε δημότες του, κάδων κομποστοποίησης κήπου. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού όγκου αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Παράλληλα και με στόχο τη διαχείριση των βιοδιασπώμενων αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου σχεδιάζει την εγκατάσταση αντίστοιχων κάδων στους χώρους αυτούς, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου σχετικού εξοπλισμού. Επιπλέον με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης, επιθυμεί την επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών στις Δημοτικές Ενότητες που ενσωματώθηκαν στο Δήμο Πρέβεζας μετά τη συνένωση του «Καλλικράτη», μέσω της προμήθειας μπλε κάδων και απορριμματοφόρου ανακύκλωσης. Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών υλοποιείται ένα μέρος των κατευθύνσεων της μελέτης «Επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του Δήμου Πρέβεζας: Προς ένα Δήμο μηδενικών στερεών αποβλήτων προς τελική διάθεση»(α.π.θ. 2010) και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Η πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω : α). Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης Περιλαμβάνει την προμήθεια 400 σετ κομποστοποίησης κήπου αποτελούμενο από: 1 κάδο κομποστοποίησης κήπου, χωρητικότητας 300 ή 600 λίτρων 1 μεταλλικό εργαλείο ανάδευσης του κομπόστ 1 μικρό κάδο συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων της κουζίνας χωρητικότητας 10 λίτρων Οι κάδοι θα διατεθούν σε δημότες κατόπιν αιτήσεώς τους, ενώ 30 από αυτούς θα τοποθετηθούν σε πάρκα του Δήμου Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (54.120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) β). Προμήθεια ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή Η προμήθεια του κλαδοθρυμματιστή, θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας στον τομέα της διαχείρισης των βιοδιασπώμενων «πράσινων» Σελίδα 5 από 7

6 αποβλήτων, με στόχο τη μείωση του όγκου τους και την αποτροπή τους από την ταφή και θα συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος κομποστοποίησης των απορριμμάτων που προέρχονται από τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (51.660,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) γ). Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης Προμήθεια 200 «μπλε» κάδων ανακύκλωσης χωρητικότητας 1100 λίτρων Οι κάδοι θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στις Δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου και την ενίσχυση του προγράμματος στη Δ.Ε Πρέβεζας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (61.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δ). Προμήθεια απορριμματοφόρου ανακύκλωσης Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 Το απορριμματοφόρο θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των κάδων στις Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ( ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 2. Της πράξης / έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης Δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπ/σμού ,00 Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό θέμα για την κοινωνία και τους κατοίκους. Με την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων καταρχήν σε σημεία της πόλης που παρατηρείται μεγάλος όγκος σκουπιδιών και δημιουργούνται εστίες μόλυνσης αλλά και αισθητικής, θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Οι περισσότεροι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες πρακτικές με πολύ καλά αποτελέσματα. Με το προτεινόμενο σύστημα θα καλυφθεί η περιοχή του Ιστορικού κέντρου και της παραλίας. H πράξη περιλαμβάνει τα εξής : Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων Περιλαμβάνει την προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου έκαστος (συνολικά 15 τεμ), προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων στον Δήμο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία της πόλεως που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση τυποποιημένων τροχήλατων κάδων ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ( ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων Αφορά την προμήθεια τριών (3) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε τρία από τα απορριμματοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσουν στην αποκομιδή συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων που ο Δήμος θέτει σε εφαρμογή. Κάθε μηχανισμός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, περιορισμένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35 knm τουλάχιστον. Ο γερανός θα λειτουργεί με σύστημα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει με χειρισμό κατάλληλου χειριστηρίου ένα κάδο βυθισμένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς τον ανυψωτικό μηχανισμό του απορριμματοφόρου ώστε ο κάδος να μπορεί να Σελίδα 6 από 7

7 ανατραπεί μέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριμμάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική του θέση. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ( ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Γ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών μέτρο 2.2,βελτίωση αστικών εξοπλισμών,της πράξης έγκριση οργάνων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού ,00 2. Εγκρίνει τις σχετικές μελέτες των πράξεων( έργων ). 3. Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Πρέβεζας ετών καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 με την ένταξη των πράξεων/ έργων και των προμηθειών. 4. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος ένταξης των προμηθειών που υπερβαίνουν το ποσό των χωρίς το Φ.Π.Α όπως απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας 16 κ.μ, 15 υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, 3 γερανοί για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων,όργανα παιδικών χαρών στο Ενιαίο Πρόγραμμα προμηθειών έτους 2013 έως την , προθεσμία που έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε νέα αιτήματα, εφόσον δεν ήταν έτοιμες οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπ/σμός το έτος 2012 και δεν γνωρίζαμε ότι μπορούσαμε να χρηματοδοτηθούμε γι αυτές τις προμήθειες από το Πράσινο Ταμείο. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ Σελίδα 7 από 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση συσκευασιών Πώς; Τι; Γιατί;

Ανακύκλωση συσκευασιών Πώς; Τι; Γιατί; ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 171 = ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 {2 {3 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 4-5 6-7 { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26084/05-06-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 200/2015 ΘΕΜΑ Έγκριση Α φάσης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Άρθρο 1 Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα