ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 MADF MAD F MADF MADF MI MI MI MI MEPW MEPW MEPW MEPW MSI P MSI P MSI P MSI P MFA MFA MFA MFA ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Δράση A.9 Παραδοτέο A.9.2 LIFE07NAT/GR/ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Συντάκτης: Dr. Καλλιόπη Πεδιαδίτη INTERNATIONAL LEVEL: NATIONAL: MINISTRIES & GOVERNMENT AGENCIES EU UN POLICIES LEGISLATION FUNDING INSTITUTES / ACADEMIA International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies Mediterranean Agronomic Institute of Chania Μετάφραση: Βιργινία Κάγκου REGIONAL: PREFECTURE: LOCAL: REGIONAL AUTHORITIES & AGENCIES PREFECTURE AUTHORITIES MUNICIPALITY NGOs NATURAL SOCIAL ECOSYSTEM USER GROUPS PROCESSES FARMERS - FISHERMEN HUNTERS SEA VISITORS CAMPERS DUNES JUNIPERS LAND OWNERS SURROUNDING PRIVATE BUSINESSES LANDSCAPE HYDROLOGY LOCAL COMMUNITIES LAND COVER LOCAL NGOs CHANGE National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) Department of Botany, Faculty of Biology Region of Crete, Regional Development Fund Forest Directorate of Chania Forest Directorate of Lasithi ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 2 LIFE07NAT/GR/ Δράσεις για την προστασία των παρακτίων αμμοθινών με είδη κέδρων (Juniperus spp.) στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) JUNICOAST Δράση A.9: Προσδιορισμός της δομής διακυβέρνησης και του νομικού καθεστώτος Παραδοτέο A.9.2: Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης STAKEHOLDER Ανάδοχος: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) Συντάκτης: Dr Καλλιόπη Πεδιαδίτη Μετάφραση: Βιργινία Κάγκου Χανιά Μάρτιος 2010

3 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 3 Πίνακας Περιεχομένων Σύντομη Περίληψη 4 1. Εισαγωγή Η θεωρία της διακυβέρνησης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας Τι είναι η διακυβέρνηση; Τύποι Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών Οι Αρχές της Καλής Διακυβέρνησης Μεθοδολογία Μεθοδολογία ημερίδας Συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους φορείς Προσωπική Επικοινωνία Άτυπες συνεντεύξεις Έρευνα τοπικής κοινωνίας Δομή διακυβέρνησης του οικότοπου 2250* στην Ελλάδα Αξιολόγηση της διακυβέρνησης και συστάσεις για βελτίωση Νομιμότητα & Έκφραση Απόψεων Κατεύθυνση Καθοδήγηση Υποχρέωση Λογοδοσίας Απόδοση Αμεροληψία 48 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 53 Ερωτηματολόγιο φορέων για τη νήσο Χρυσή 54 Ερωτηματολόγιο φορέων για το Κεδρόδασος 57 Ερωτηματολόγιο φορέων για τα Φαλάσαρνα 60 Ερωτηματολόγιο φορέων για τη νήσο Γαύδο 63 Ερωτηματολόγιο τοπικής κοινωνίας για τη νήσο Χρυσή 67 Ερωτηματολόγιο τοπικής κοινωνίας για το Κεδρόδασος 68 Ερωτηματολόγιο τοπικής κοινωνίας για τα Φαλάσαρνα 69 Ερωτηματολόγιο τοπικής κοινωνίας για τη νήσο Γαύδο 70

4 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 4 Σύντομη Περίληψη Η διακυβέρνηση αναγνωρίζεται ως μια κρίσιμη πτυχή της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές. Αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομών, των διαδικασιών, και των πρακτικών που καθορίζουν τους στόχους, τον τρόπο διοίκησης, και τον τρόπο με το οποίο οι απόψεις των πολιτών ή των φορέων ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η αναγνώριση της διακυβέρνησης ως βασικού παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης που προέκυψε από το 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πάρκων στο Durban το 2003, όπου αναγνωρίζεται ώς ''κεντρικό σημείο για τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών σε ολόκληρο τον κόσμο.'' (WCPA 2003 σ. 33). Προς το παρόν, η μελέτη της δομής διακυβέρνησης για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα είναι σε πρώιμο στάδιο, και δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη για την εκτίμηση της κατάστασης και τις τάσεις της διοίκησης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών σε επίπεδο χώρας. Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι: να διερευνηθεί η δομή διακυβέρνησης που σχετίζεται με τον οικότοπο των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων (Juniperus spp). στην Ελλάδα, να προσδιορισθούν οι δυσκολίες που δεν διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του εν λόγω οικοτόπου προτεραιότητας, και να διατυπωθούν προτάσεις για βελτιώσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του προγράμματος Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση σχετικά με την έννοια της διακυβέρνησης και τους διάφορους τύπους διοίκησης προστατευόμενων περιοχών σε συνδυασμό με τις διεθνώς καθιερωμένες αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης».

5 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 5 Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιορισθεί η δομή διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η μεθοδολογία της συμμετοχικής ημερίδας, οι ημι δομημένες συνεντεύξεις των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η έρευνα της τοπικής κοινωνίας που βασίζονται στο εννοιολογικό πλαίσιο "Θεωρία ολοκληρωμένης διακυβέρνησης". Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η υφιστάμενη δομή σε συνδυασμό με την ευρύτερη έννοια της διακυβέρνησης όπως περιγράφεται στο εννοιολογικό πλαίσιο "Θεωρία ολοκληρωμένης διακυβέρνησης". Επιπλέον, σκιαγραφούνται διάφορα σενάρια μορφών διακυβέρνησης (με ή χωρίς Φορέα Διαχείρισης). Τέλος, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η ανάλυση των βασικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η διακυβέρνηση όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους εμπλεκόμενους φορείς, σε συνδυασμό με προτάσεις για βελτίωση, με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν και τη θεωρία των βέλτιστων πρακτικών διοίκησης. Από τις συνεντεύξεις διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δύο κύριες σχολές σκέψης όσον αφορά την προσέγγιση της διαχείρισης των περιοχών, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να διαφέρουν ώς προς τους στόχους και τις προθέσεις. Η μία σχολή σκέψης επικεντρώνεται στην εφαρμογή των νόμων και την επιβολή αυστηρών περιορισμών, ή την απαγόρευση κάποιων δραστηριοτήτων με στόχο την προστασία και διατήρηση. Η δεύτερη σχολή σκέψης δίνει έμφαση στον τρόπο διαχείρισης των περιοχών, επιτρέποντας ορισμένες δραστηριότητες, οι οποίες αποδίδουν έσοδα και τα οποία διατίθενται για την προστασία και διατήρηση των περιοχών αυτών. Ωστόσο, η ανάγκη για διατήρηση και προστασία των περιοχών δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν εκ των ερωτηθέντων. Η ανάλυση της δομής διακυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων καταδεικνύει κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη μορφή της διακυβέρνησης και την ανάθεση των ευθυνών με αποτέλεσμα να προκύπτει σύγχυση καθώς και αδυναμία προσδιορισμού της λογοδοσίας. Από την ανάλυση των αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων ή υπηρεσιών αναγνωρίσθηκε η έλλειψη Φορέων Διαχείρισης οι οποίοι να έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση και η μακροπρόθεσμη προστασία των περιοχών. Η

6 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 6 νομοθεσία δεν θεωρείται ότι είναι το πρόβλημα, αλλά μάλλον η έλλειψη επιβολής της. Περιοριστικοί παράγοντες για τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ άλλων, είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, η δύσκολη πρόσβαση στις περιοχές, και η ελλειπής πληροφόρηση για τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί προσοχή στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των φορέων και υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες στις περιοχές αυτές, και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, προκειμένου οι γνώσεις και η τεχνογνωσία που θα αποκτηθούν μέσω του προγράμματος να συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη προστασία και διατήρηση του οικοτόπου 2250*.

7 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 7 1. Εισαγωγή Τα προγράμματα για την προστασία της φύσης συχνά δεν κατορθώνουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους επειδή η διαχείρισή τους δεν κατορθώνει να λάβει υπ όψη υφιστάμενες μορφές και διεργασίες διακυβέρνησης και να ενσωματώσει σε αυτές τις δράσεις του προγράμματος (Balint, 2006). Για να αποφευχθούν οι συχνές αυτές ελλείψεις, θεωρήθηκε σημαντικό να προσδιοριστεί η δομή της διακυβέρνησης του οικοτόπου προτεραιότητας των παρακτίων αμμοθινών με είδη κέδρων (Juniperus spp.) στην Ελλάδα, να εντοπιστούν τα βασικά σε επίπεδο διακυβέρνησης εμπόδια για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία τους και να δοθούν συστάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. Οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2009 οδήγησαν στη δημιουργία του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε σε θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή διακυβέρνησης οι οποίες συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη τη στιγμή της σύνταξης αυτής της έκθεσης, κάνοντας έτσι τα σχετικά με την διακυβέρνηση αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή την μελέτη εκ του περισσού ήδη πριν τη δημοσίευσή τους. Επιπλέον, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη περαιτέρω αλλαγές στη διοικητική δομή και στην μεταβίβαση εξουσιών μέσω του νέου προγράμματος Καλλικράτης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη σχετικά με τα βασικά εμπόδια για την επίτευξη αποτελεσματικής διακυβέρνησης και οι προτάσεις για βελτίωση, τις οποίες έχουν εισηγηθεί διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς και μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας περί βέλτιστων πρακτικών στην θεωρία της διακυβέρνησης προστατευόμενων περιοχών, παραμένουν έγκυρες και πιθανώς ιδιαίτερα επίκαιρες, ως στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή την περίοδο των συνεχιζόμενων αλλαγών. Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες αλλαγές δεν αναιρούν την ευθύνη και τη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι του προγράμματος JUNICOAST όσον αφορά τη διασφάλιση του οικοτόπου προτεραιότητας των παρακτίων αμμοθινών με είδη κέδρων (Juniperus spp.) στην Ελλάδα.

8 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 8 Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε ότι ο οικότοπος προτεραιότητας 2250* έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: o Δεν έχουν θεσπιστεί Φορείς Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000, στις οποίες απαντάται ο οικότοπος 2250* στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, o Δεν έχουν συνταχθεί εγκριθεί Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Διαχειριστικά Σχέδια για τις περιοχές, o o Τμήματα των οικοτόπων βρίσκονται στην παράκτια ζώνη και ως εκ τούτου εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, Οι οικότοποι καλύπτονται από τον νομικό ορισμό του δάσους, οπότε εμπίπτουν στις διαδικασίες διακυβέρνησης και προστασίας των δασών, Ως εκ τούτου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αφορούν οικοτόπους προτεραιότητας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ενώ οι συστάσεις που προτείνονται έχουν κατά το μάλλον ή ήττον εφαρμογή στην πλειοψηφία των οικοτόπων προτεραιότητας στην Ελλάδα για τους οποίους δεν υπάρχουν Φορείς Διαχείρισης ή Διαχειριστικά Σχέδια. Η μελέτη της διακυβέρνησης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα (Apostolopoulou & Pantis, 2009). Ως εκ τούτου θεωρήθηκε σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας, βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο ορισμός και η ανάλυση της έννοιας της διακυβέρνησης σε συνδυασμό με τις διεθνώς καθιερωμένες αρχές «Καλής Διακυβέρνησης». Από τα παραπάνω, παρουσιάζονται κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό της έρευνας και των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στις συνεντεύξεις. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μία σύντομη επισκόπηση των περιορισμών που τίθενται σε επίπεδο μεθοδολογίας και έρευνας. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το περίγραμμα της παλαιάς δομής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την ευρύτερη δομή διακυβέρνησης, η οποία περιγράφεται με τη χρήση της «ολοκληρωμένης θεωρίας διαχείρισης» ως εννοιολογικού πλαισίου. Η ανάλυση αυτή λειτούργησε

9 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 9 επίσης και ως βάση για την ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε για να εντοπιστούν οι φορείς που θα συμμετείχαν στην έρευνα. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται μία ανάλυση των εμποδίων που προκύπτουν σε επίπεδο διακυβέρνησης, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους εμπλεκόμενους φορείς σε συνδυασμό με συστάσεις για βελτίωση βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και των βέλτιστων πρακτικών της θεωρίας διακυβέρνησης. 2. Η θεωρία της διακυβέρνησης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 2.1 Τι είναι η διακυβέρνηση; Το Ινστιτούτο Διακυβέρνησης (Institute of Governance) (2003) ορίζει τη διακυβέρνηση ως την αλληλεπίδραση μεταξύ δομών, διεργασιών και παραδόσεων που καθορίζουν το πώς ασκούνται οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, και πώς οι πολίτες και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκφράζουν τις θέσεις τους. Η διακυβέρνηση συνδέεται επίσης με τη συνετή άσκηση των εξουσιών, οι οποίες μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Εξουσίες σχεδιασμού: συνδέονται με το σύστημα ως όλο και την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης για επιμέρους προστατευόμενες περιοχές, 2. Ρυθμιστικές εξουσίες: έχουν ως σκοπό την προστασία της φύσης, και αφορούν τις χρήσεις γης και τους πόρους καθώς και θέματα υγείας και ασφάλειας, 3. Εξουσίες επιβολής: συνδέονται με την ικανότητα να επιβάλλονται αποφάσεις, κανόνες και κανονισμοί με τη χρήση διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής συναίνεσης και νομιμότητας, της νομικής υποστήριξης, της πολιτικής πίεσης και ακόμα και αστυνομικής ή στρατιωτικής δύναμης, 4. Εξουσίες διαχείρισης δαπανών: συνδέονται με θέματα όπως διαχείριση πόρων, προγράμματα διερμηνείας, ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών (μονοπάτια, δρόμοι, διευκολύνσεις για επισκέπτες, κλπ.), προγράμματα

10 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 10 δημόσιας εκπαίδευσης και διεξαγωγή επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, 5. Εξουσίες που αποφέρουν έσοδα: συνήθως με τη μορφή τελών, συστημάτων παροχής αδειών, αλλά επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις με τη μορφή φόρου ακίνητης περιουσίας, 6. Εξουσίες σύναψης συμφωνιών για την από κοινού άσκηση ή μεταβίβαση των παραπάνω εξουσιών ή για τη συνεργασία με άλλους υπευθύνους για τη διαχείριση των χρήσεων γης σε παρακείμενες εκτάσεις, 7. Εξουσίες πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την επίσημη ή ανεπίσημη επικοινωνία ή παροχή πληροφορίας που συνδέεται με το σχεδιασμό πολιτικής, την έρευνα, τις διεργασίες λήψης αποφάσεων, τις μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγηση, κλπ. Εδώ περιλαμβάνεται η εξουσία επιλογής της μορφής και των μέσων με τα οποία παρέχεται η πληροφορία. Επικρατεί συχνά σύγχυση σχετικά με το νόημα του όρου διακυβέρνηση, ο οποίος όταν χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του όρου κυβέρνηση, όπως έχουν δείξει οι Graham et al (2003), μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι ένα πρόβλημα διακυβέρνησης ορίζεται υπόρρητα ως πρόβλημα κυβέρνησης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία φέρει κατ ανάγκη την ευθύνη της διευθέτησής του. Ουσιαστικά, η διακυβέρνηση συνδέεται με τις σχέσεις εξουσίας και το ζήτημα της λογοδοσίας: Ποιος ασκεί την επιρροή; Ποιος αποφασίζει και πώς οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων καλούνται να λογοδοτήσουν; Και όπως θα γίνει σαφές από την ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων του οικότοπου προτεραιότητας 2250*, στην διακυβέρνηση, εκτός από την κυβέρνηση, εμπλέκονται πολλοί περισσότεροι φορείς. Η Καλή Διακυβέρνηση έχει πλέον ευρέως καθιερωθεί ως κρίσιμη πτυχή της αποτελεσματικής διατήρησης της φύσης (Paavola, 2004, Balint, 2006, Graham et al 2003). Ωστόσο, υπάρχει, επίσης και αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι πραγματοποιούνται αλλαγές στη διακυβέρνηση των συστημάτων προστατευόμενων περιοχών (Deardren et al, 2005). Οι τάσεις δείχνουν ότι κινούμαστε προς την

11 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 11 κατεύθυνση αυξημένης συμμετοχής από περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς, προς μεγαλύτερη χρήση τυπικών μηχανισμών λογοδοσίας στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, που προωθούνται κυρίως από τις απαιτήσεις που τίθενται σε επίπεδο νομοθεσίας και πολιτικής, όπως η Οδηγία για τους Οικοτόπους, η σύμβαση του Aarhus, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κλπ. Επιπλέον, οι Deardren et al (2005) αναφέρουν μία διεθνή τάση στην διακυβέρνηση προστατευόμενων περιοχών, αυτή της αυξημένης εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα και της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης, με ένα μικρότερο ποσοστό του εισοδήματος να προέρχεται από κυβερνητικές πηγές, γεγονός που οδηγεί σε αλλαγές στην κατανομή των εξουσιών και άρα και στο σύστημα διακυβέρνησης. Οι Graham et al (2003) υπογραμμίζουν ότι, για να κατανοήσουμε τη διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές οντότητες που κυριαρχούν στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και να προχωρήσουμε να την απεικονίσουμε μέσω τεσσάρων τομέων της κοινωνίας οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των πολιτών (Σχήμα 2.1.) Τα ΜΜΕ απεικονίζονται ως διακριτός τομέας καθώς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη λογοδοσία και στη διαμόρφωση των αντιλήψεων της κοινής γνώμης, δεν εξετάστηκαν ωστόσο σε αυτή τη μελέτη. Citizens Citizens Traditions Government Civil society (Institutions, NGOs etc) Media Private Sector History Citizens Technology Culture Citizens Σχήμα 2.1 Τομείς της κοινωνίας που εμπλέκονται στην Εθνική Διακυβέρνηση (προσαρμοσμένο από το Ινστιτούτο Διακυβέρνησης).

12 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 12 Στην μελέτη τους για την ελληνική αστική διακυβέρνηση, οι Getimis & Grigoriadou (2004) υπογραμμίζουν τις αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το Εξευρωπαϊσμό και τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ. Καταδεικνύουν πώς η εισαγωγή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης οδήγησε σε νέες μορφές διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης κυρίως της ανάδυσης νέων θεσμών για συμπράξεις και συμμετοχή πολιτών. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους δείχνουν ότι οι νέοι θεσμοί που αναδύονται από τη διεργασία του Εξευρωπαϊσμού αντιμετωπίζουν διάφορους περιορισμούς και αντιφάσεις που πηγάζουν από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τρεις ενδογενείς παράγοντες του ελληνικού πολιτικού συστήματος έχουν επηρεάσει αρνητικά αυτές τις συμπράξεις, ευνοώντας τη βραχυπρόθεσμη θεσμοθέτηση, τις άνισες σχέσεις δύναμης εντός των συμπράξεων και την έλλειψη εμπιστοσύνης και δέσμευσης. Αυτοί οι παράγοντες ισοδυναμούν με οικονομική και πολιτική εξάρτηση των τοπικών αρχών από το κράτος, με αδύναμη κοινωνία πολιτών και τέλος με πολιτική κουλτούρα ατομικισμού. Τα μόνα θετικά συμπεράσματα ήταν η αύξηση των διεργασιών εκμάθησης πολιτικής (policy learning) και οικοδόμησης δυνατοτήτων (capacity building). Η Προστασία της Φύσης στην Ελλάδα εξαρτάται επίσης σημαντικά από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ (WWF, 2008). Ένα παράδειγμα αποτελεί η συνεχιζόμενη απουσία εθνικής Πολιτικής, Στρατηγικής ή Σχεδίου Δράσης 1 για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (Apostolopoulou & Pantis, 2009), πράγμα που αποτελεί ένδειξη της δυνητικής συνάφειας των ευρημάτων των Getimis & Grigoriadou (2004) με εκείνα που αφορούν τη διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών. Το γεγονός αυτό θέτει το ερώτημα αν ισχύουν παρόμοια προβλήματα διακυβέρνησης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, και υποδεικνύει την ανάγκη να υιοθετηθεί σχεδιασμός έρευνας με ευρύ πεδίο ώστε να συμπεριλάβει τις απόψεις και το ρόλο όλων των φορέων διακυβέρνησης. 1 Αυτή τη στιγμή σχετική στρατηγική και σχέδιο δράσης βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και αναμένεται ότι θα δημοσιευτούν σύντομα.

13 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 13 Επιπλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι εξουσίες διακυβέρνησης και αρχές ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται, ωστόσο μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ποιοί κανονισμοί ή άλλα εφαρμοστέα κείμενα διέπουν μία συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή. Διευθυντικά όργανα και φορείς διακυβέρνησης σε διαφορετικά επίπεδα εξουσίας, με διαφορετικούς βαθμούς αναγνώρισης και συχνά από διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς μπορεί να διεκδικήσουν τη δικαιοδοσία να φτιάχνουν και να επιβάλλουν τους νόμους, τις πολιτικές και τους κανόνες τους, οι οποίες ενδέχεται να είναι αντιφατικοί. Οι Apostolopoulou & Pantis (2009) παραθέτουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο υφίσταται στην Ελλάδα ανάμεσα στις υπηρεσίες Διατήρησης της Φύσης και τη Δασική Υπηρεσία. Στη διακυβέρνηση σημασία έχει επίσης και η κλίμακα. Διάφοροι λόγοι (Berkes 2009; Young, 2005) επιβάλλουν την εμπλοκή διαφόρων κλιμάκων ή επιπέδων λήψης αποφάσεων και δικαιοδοσίας στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Ένα λόγος είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών πόρων. Υπάρχουν πόροι, όπως τα ενδιαιτήματα αποδημητικών πτηνών, που είναι τόσο μεγάλοι ώστε υπερβαίνουν τα όρια πρωτογενών δικαιοδοσιών, οπότε απαιτούν την εμπλοκή δικαιοδοσιών υψηλοτέρου επιπέδου και τη δημιουργία ένθετων δομών (Carlsson & Berkes, 2005). Η εμπλοκή δικαιοδοσιών υψηλοτέρου επιπέδου στην διαπραγμάτευση και την εφαρμογή διακανονισμών για το μερισμό των ωφελειών και των βαρών μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη όταν το κόστος και η ωφέλεια που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς πόρους ή τη διακυβέρνησή τους διαχέονται μεταξύ των πρωτοβάθμιων δικαιοδοσιών. Ορισμένες φορές, η εμπλοκή δικαιοδοσιών υψηλοτέρου ή χαμηλοτέρου επιπέδου μπορεί επίσης να κάνει τη διακυβέρνηση και τις δαπάνες για τους πόρους λιγότερο ακριβές. Για παράδειγμα, οι μειωμένες δυνατότητες των κεντρικών κυβερνήσεων σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου καθιστούν συχνά την τοπική εμπλοκή στη διακυβέρνηση της βιοποικιλότητας απαραίτητη για λόγους αποτελεσματικότητας. Η δικαιοσύνη είναι στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση επειδή όλες οι λύσεις διακυβέρνησης έχουν συνέπειες σε επίπεδο δικαιοσύνης και επειδή οι αποφάσεις για την υιοθέτηση λύσεων διακυβέρνησης πρέπει να έχουν νόμιμη

14 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 14 δικαιολόγηση μεταξύ των εμπλεκομένων και των επηρεαζόμενων μερών (Abrams et al 2003). Η δικαιοσύνη επηρεάζει επίσης την αποτελεσματικότητα των λύσεων περιβαλλοντικής διακυβέρνησης η οποία βασίζεται στην εκούσια συμμόρφωση και νομιμότητα. Η δικαιοσύνη και η νομιμότητα έχουν δύο βασικές διαστάσεις (Paavola 2004). Η νομιμότητα των περιβαλλοντικών αποφάσεων βασίζεται εν μέρει στο δικονομικό δίκαιο το οποία περιλαμβάνει ζητήματα όπως αναγνώριση, συμμετοχή και κατανομή εξουσιών. Αλλά βασίζεται εν μέρει επίσης και στο διανεμητικό δίκαιο, τον δίκαιο καταμερισμό της συχνότητας επωφελών και επιβλαβών επιπτώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Το δικονομικό και το διανεμητικό δίκαιο είναι αλληλένδετα επειδή η απουσία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων συχνά μεταφράζεται σε δυσμενή διανεμητικά αποτελέσματα. Η εμπλοκή πολλαπλών κλιμάκων μεταφράζεται σε μεγαλύτερο αριθμό και ετερογένεια των εμπλεκομένων μερών, η οποία μπορεί να δυσχεράνει την επίτευξη θεμιτών λύσεων σε προβλήματα διακυβέρνησης (Paavola, 2007). Οι πολυεπίπεδες λύσεις μπορεί επίσης να δυσχεράνουν την εφαρμογή του δικονομικού δικαίου, επειδή η φωνή αυτών που επηρεάζονται άμεσα από τις λύσεις διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο συχνά δεν έχει μεγάλη δύναμη σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε ανώτερα επίπεδα. Οι τοπικές διαμαρτυρίες για τον καθορισμό των περιοχών Natura 2000 σε Κράτη Μέλη αποτελούν παραδείγματα αντιδράσεων σε αυτό το πρόβλημα (Hiedanppaa, 2002; Paavola, 2004). Ωστόσο, η εμπλοκή πολλαπλών κλιμάκων προσφέρει επίσης νέες δυνατότητες για την επίλυση θεμάτων διανεμητικού και δικονομικού δικαίου στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Οι ωφέλειες και τα βάρη της διατήρησης και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας μπορούν να αναδιανεμηθούν ευρύτερα μεταξύ των Κρατών Μελών και μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. Οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις δίκαιες διαδικασίες θα μπορούσαν με τη σειρά τους να ενισχύσουν την αμεροληψία και τη νομιμότητα των περιβαλλοντικών αποφάσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στα Κράτη Μέλη. Ωστόσο, οι λύσεις διακυβέρνησης σπάνια μελετώνται συστηματικά από την άποψη της κοινωνικής δικαιοσύνης ώστε να αντληθούν μαθήματα που να είναι εφαρμόσιμα.

15 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 15 Με δεδομένες τις παραπάνω διαστάσεις και όλες τις συνιστώσες που επηρεάζουν τη Διακυβέρνηση προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να εντοπίσουμε ένα κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο επί του οποίου να βασίσουμε την ανάλυση μας. Έτσι μετά από επισκόπηση των πρόσφατων μελετών σχετικά με την αποκαλούμενη «θεωρία διαδραστικής διακυβέρνησης» (interactive governance theory) και της δουλειάς των Jentoft et al (2007) στην διακυβέρνηση θαλασσίων και παρακτίων προστατευόμενων περιοχών, προτείνεται ότι η διακυβέρνηση των περιοχών Natura 2000 με παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων (juniperus spp.) αποτελεί κατά βάση μία σχέση δύο συστημάτων: ενός «συστήματος διακυβέρνησης» και ενός «συστήματος προς διακυβέρνηση». Το πρώτο είναι κοινωνικό: αποτελείται από θεσμούς και μηχανισμούς διεύθυνσης. Το δεύτερο σύστημα είναι εν μέρει φυσικό, εν μέρει κοινωνικό και αποτελείται από ένα οικοσύστημα, τους πόρους που αυτό φιλοξενεί, καθώς και από ένα σύστημα χρηστών και εμπλεκομένων φορέων, οι οποίοι δημιουργούν μεταξύ τους πολιτικούς συνασπισμούς και θεσμούς (Βλ. Σχήμα 2.2). Λόγω της σημασίας και των δύο συστημάτων όσον αφορά την επίτευξη του στόχου πολιτικής, δηλ. την διατήρηση της φύσης, και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δράσεων του προγράμματος Junicoast, η γράφουσα υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να μας απασχολήσει η σχέση και η αλληλεπίδραση μεταξύ του «συστήματος διακυβέρνησης» και του «συστήματος προς διακυβέρνηση», το οποίο συνιστά καθ' εαυτό σύστημα. Η θεωρία της διακυβέρνησης υποστηρίζει ότι και τα δύο συστήματα καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους έχουν κοινά χαρακτηριστικά, είναι ποικίλα, σύνθετα, δυναμικά και ευπαθή. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς το κατά πόσο είναι διακυβερνήσιμα. Υπάρχουν πιθανώς όρια όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει το σύστημα διακυβέρνησης, όρια τα οποία αποδίδονται στο ένα ή και στα τρία συστήματα. Αλλά τέτοια όρια αποτελούν καθ' εαυτά ζητήματα και ανησυχίες όσον αφορά τον προγραμματισμό και το θεσμικό σχεδιασμό. Ο Jentof (2007) υπογραμμίζει την αξία της έρευνας και της απεικόνισης αυτών των συστημάτων ως σημαντικό πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη και την υλοποίηση μέτρων για τη βελτίωσή τους (Κεφάλαιο 5).

16 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 16 Σχήμα 2.2 Θεωρία Διαδραστικής Διακυβέρνησης Συστήματα Τύποι Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών Στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Προστατευόμενες Περιοχές (World Congress on Protected Areas) το 2003, γίνεται μία πρώτη προσπάθεια να κατανοηθεί η διακυβέρνηση επί τη βάσει του «ποιός έχει τη σχετική δικαιοδοσία και ευθύνη και μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος». Υπό αυτό το πρίσμα, έχουν εντοπιστεί τέσσερεις βασικοί τύποι διακυβέρνησης προστατευόμενων περιοχών: Α. Κυβερνητική διαχείριση α. Περιφέρειες ή Υπουργεία β. Τοπικές ή Δημοτικές αρχές γ. Κατ ανάθεση διαχείριση (π.χ. σε ΜΚΟ)

17 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 17 Β. Διαχείριση από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς α. Διασυνοριακή διαχείριση β. Συνεργατική διαχείριση γ. Από κοινού διαχείριση Γ. Ιδιωτική διαχείριση α. Ατομα ιδιοκτήτες γης β. Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. ΜΚΟ, Πανεπιστήμια,) γ. Οργανώσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Συνεταιρισμοί ) Δ. Κοινοτική διαχείριση α. Κάτοικοι β. Τοπικές κοινωνίες Μολονότι στη βιβλιογραφία αυξάνεται η υποστήριξη για συνεργατικές μορφές διαχείρισης, είναι πλέον αποδεκτό ότι δεν υπάρχει ένας προτιμώμενος τύπος διακυβέρνησης, καθώς τα δεδομένα ποικίλουν ανάλογα με το πλαίσιο. Η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία κυβερνητική διαχείριση, μολονότι ο τύπος της διαφέρει από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό που έχει καθιερωθεί είναι οι αρχές της καλής διακυβέρνησης, τις οποίες κάθε προστατευόμενη περιοχή θα πρέπει να προσπαθεί να πληροί ανεξαρτήτως του τύπου διακυβέρνησης. Οι αρχές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω καθώς αποτελούν τη βάση για την καθιέρωση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της υφιστάμενης διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών του οικοτόπου προτεραιότητας 2250*.

18 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» Οι Αρχές της Καλής Διακυβέρνησης Ακολουθεί μία περίληψη των πέντε αρχών της καλής διακυβέρνησης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, όπως έχουν δημοσιευτεί από το Ινστιτούτο Διακυβέρνησης (2003) βάσει των καθιερωμένων αρχών καλής διακυβέρνησης του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP). Παρουσιάζονται εδώ όχι μόνο επειδή μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση/ κριτήρια για την ανάλυση της διακυβέρνησης του οικοτόπου προτεραιότητας 2250*, αλλά επίσης επειδή έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές επί των οποίων θα βασιστούν συστάσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης περιοχών του προγράμματος, διασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Πίνακας 2.1 Αρχές καλής διακυβέρνησης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών Οι 5 Αρχές Καλής Διακυβέρνησης για τη διαχείριση ΠΠ Νομιμότητα & Έκφραση Απόψεων Καθοδήγηση Απόδοση Οι αρχές του UNDP Συμμετοχή όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων, είτε άμεσα ή μέσα από νόμιμους ενδιάμεσους θεσμούς που εκπροσωπούν τους σκοπούς τους. Η ευρεία συμμετοχή αυτού του τύπου βασίζεται στη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του λόγου καθώς και στις ικανότητες που απαιτεί η εποικοδομητική συμμετοχή. Προσανατολισμός της συναίνεσης Η καλή διακυβέρνηση λειτουργεί μεσολαβητικά ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα ώστε να προκύψει ευρεία ομοφωνία σχετικά με το τι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της ομάδας και, όπου είναι δυνατό, σχετικά με πολιτικές και διαδικασίες. Στρατηγικό όραμα οι ηγέτες και το κοινό έχουν μία ευρεία και μακροπρόθεσμη προοπτική σχετικά με την καλή διακυβέρνηση και την ανθρώπινη ανάπτυξη, καθώς και μία αίσθηση του τι απαιτείται για να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη. Υπάρχει επίσης κατανόηση των ιστορικών, πολιτιστικών και κοινωνικών παραμέτρων στις οποίες στηρίζεται αυτή η προοπτική. Δεκτικότητα Θεσμοί και διεργασίες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα διεργασίες και θεσμοί παράγουν αποτελέσματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενώ αξιοποιούν τους πόρους.

19 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» 19 Λογοδοσία Δικαιοσύνη Λογοδοσία οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε οργανισμούς της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών είναι υπόλογοι απέναντι στο κοινό αλλά και απέναντι στους θεσμικούς εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή η υποχρέωση για λογοδοσία ποικίλει ανάλογα με τον οργανισμό και με το αν η απόφαση είναι εσωτερική ή εξωτερική. Διαφάνεια η διαφάνεια οικοδομείται πάνω στην απρόσκοπτη ροή πληροφορίας. Διεργασίες, θεσμοί και πληροφόρηση είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους, ενώ η πληροφόρηση που τους παρέχεται είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να τα κατανοήσουν και να τα παρακολουθήσουν. Ισοτητα Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν ή να διατηρήσουν την ευημερία τους Κράτος δικαίου τα νομικά πλαίσια πρέπει να είναι δίκαια και να επιβάλλονται με αμεροληψία, ιδιαίτερα οι νόμοι που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

20 Παραδοτέο A.9.2 «Προσδιορισμός της Δομής Διακυβέρνησης» Μεθοδολογία Ακολουθεί μια περίληψη των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί η προπαρασκευαστική Δράση Α9. Η μεθοδολογία της ημερίδας (3.1), των συνεντεύξεων με εμπλεκόμενους φορείς (3.2), των προσωπικών επικοινωνιών και των άτυπων συνεντεύξεων (3.3), και της έρευνας της τοπικής κοινωνίας (3.4). Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ενισχύεται από τον τριγωνισμό της συλλογής των δεδομένων και την καθολική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο δείγμα. Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθεται περαιτέρω επεξήγηση και αιτιολόγηση της επιλογής των εμπλεκόμενων φορέων μέσα από την περιγραφή και την ανάλυση της δομής διακυβέρνησης. 3.1 Μεθοδολογία ημερίδας Πραγματοποιήθηκε μια αρχική ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης Α.6 (Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς), δημιουργήθηκε μια αρχική λίστα εμπλεκομένων φορέων και οι εμπλεκόμενοι φορείς προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν σε ημερίδα στην αρχή του προγράμματος. Για να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και οι δυνατότητες συμβολής τους, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές συμμετοχικές μεθόδοι λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των μεθόδων διευκόλυνσης του Περιβαλλοντικού Συμβουλίου (2002). Η διαδικασία της ημερίδας, οι συμμετέχοντες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στα παραδοτέα της δράσης Α.6. Μολονότι ο πρωταρχικός στόχος δεν ήταν ο προσδιορισμός της δομής διακυβέρνησης και η διατύπωση προτάσεων, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αλλά και στα αποτελέσματα προέκυψαν ζωτικής σημασίας ζητήματα διακυβέρνησης. Τα ζητήματα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ανάλυση τόσο της δομής διακυβέρνησης όσο και των συστάσεων.

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων

Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων Ενότητα Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων Υποενότητα Γ.α Ερωτηματολόγιο (είδη, σχεδιασμός). Ανάλυση και καλές πρακτικές Κώστας Ρόντος Σκοπός Σκοποί της υποενότητας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Eαρινό 2013-2014 28/4/2015 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα