Ανοικτότητα και κλειστότητα στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοικτότητα και κλειστότητα στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση"

Transcript

1 Ανοικτότητα και κλειστότητα στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ξυλά Ελένη Καθηγήτρια Φιλολογίας. Γυμνάσιο Ν. Επιβατών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σύγχρονοι άνθρωποι, για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας ωθούνται στην απόκτηση ικανών γνώσεων οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν τα εχέγγυα για την κατάληψη εκείνων των θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση. Οι οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις όμως λειτουργούν ανασταλτικά στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών ή διπλώματος κατάρτισης. Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφεί η έννοια της ανοικτότητας και της κλειστότητας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχοντας ως αφετηρία την ερμηνεία της έννοιας της ανοικτότητας από το Λόρδο Crowther, θα γίνει μια προσπάθεια διαλεκτικού προβληματισμού στο κατά πόσο η ανοικτότητα από ζητούμενο της φιλόδοξης ιδεολογικής, φιλοσοφικής θεώρησης προχώρησε στην πραγματοποίηση ή εξακολουθεί να υφίσταται η κλειστότητα στην επιλογή των σπουδαστών, στις εκπαιδευτικές μεθόδους και υλικό, στις ιδέες. Η διερεύνηση της ανοικτότητας αποτελεί σημαντική παράμετρο, καθώς μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία της αντίληψης της κλειστότητας και κατά συνέπεια τη διευκόλυνση εύρεσης τρόπων για την επίτευξη της ανοικτότητας. Οι αναφερόμενοι βέβαια τρόποι δεν αποτελούν πανάκεια. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ανοικτότητα, κλειστότητα, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια έχει προσλάβει νέα χαρακτηριστικά ως προς τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί αναφορικά με τις μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Η νέα πραγματικότητα ωθεί στην υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης σ όλες τις βαθμίδες, ενώ η έννοια της φυσικής απόστασης έχει πάψει να αποτελεί εμπόδιο με την ποικιλία των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Ο Λόρδος Crowther, που υπήρξε ο πρώτος Chancellor του ανοικτού πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ερμήνευσε την έννοια της «ανοικτότητας» στο συγκεκριμένο ίδρυμα μέσα από τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις (Tunstall, 1974 σελ. 9-11): ανοικτότητα στους ανθρώπους με την προσφορά περισσοτέρων ευκαιριών για μάθηση, ανοικτότητα ευελιξία όσον αφορά τους χώρους σπουδών-μελέτης, ανοικτότητα σε εκπαιδευτικές μεθόδους και ανοικτότητα σε νέες ιδέες. [206]

2 Ο Α. Λιοναράκης στο κείμενο Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού (2001) αναφέρει: Αν το σύνθημα στο 19ο αιώνα ήταν εκπαίδευση για τους μη έχοντες και μη γνωρίζοντες, αν το σύνθημα στον 20ο αιώνα ήταν ακόμα περισσότερη εκπαίδευση για τους μη έχοντες και μη γνωρίζοντες, το σύνθημα στον 21ο αιώνα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και ποιοτικότερη εκπαίδευση για όλους. Εικόνα 1: Εκπαίδευση για όλους Ο Λιοναράκης (2006) υποστηρίζει επίσης ότι η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποκτά και προϋποθέτει μια νέα παιδαγωγική διάσταση, η οποία σχετίζεται με την πολυμορφικότητα. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσα από τις ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, δημιουργείται μια κατάσταση εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και συγχρόνως μια νέα πραγματικότητα. Ο σπουδαστής μέσα από δραστηριότητες, μελέτες περιπτώσεων, πραγματικών ή υποθετικών αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο στην απόκτηση της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό επεξεργάζεται το αντικείμενο σε πολλές και διαφορετικές συνθήκες πραγματικές και μη. Από τα παραπάνω διαμορφώνεται η ιδέα ότι η νέα πραγματικότητα ωθεί στην υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης. Η ανοικτή εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί ένα φιλοσοφικό ιδεώδες που περιλαμβάνει την πρόσβαση κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων ομάδων, εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, τη δια βίου και συνεχιζόμενη μάθηση, σε ένα μαθητοκεντρικό σύστημα με ευελιξία στην αναγνώριση προηγούμενων εμπειριών μάθησης και δεξιοτήτων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την άλλη είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης με ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως της φυσικής απόστασης του μαθητή από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τον καθηγητή σύμβουλο και της ανομοιογένειας των μαθητών με την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η επιτυχία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οφείλεται εν πολλοίς στην προσέλκυση ατόμων με ανάγκες που δεν καλύπτονταν από τους συμβατικούς τρόπους μάθησης. Η ηλικία, η κοινωνική ταυτότητα, η προέλευση, οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι ανάγκες, τα προβλήματα, οι ικανότητες, οι προσδοκίες των σπουδαστών απαιτούν ένα πλαίσιο θεσμικό που να αντιλαμβάνεται όλα τα παραπάνω και να καταβάλλει προσπάθειες άρσης των αδιεξόδων με ευελιξία, ευαισθησία, καλή πίστη. Υποστηρίζεται ότι ο διδασκόμενος μαθαίνει στο δικό του [207]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» περιβάλλον, μακριά από το διδάσκοντα, επιλέγει το στόχο του, τις δραστηριότητές του και το ρυθμό του, έχει την ευχέρεια να αρχίσει και να σταματήσει τις σπουδές του όποτε εκείνος θελήσει, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του, έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει όποιο πρόγραμμα επιλέξει ανάμεσα σε αριθμό προσφερόμενων προγραμμάτων κι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την πρόοδό του. ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ - ΧΡΟΝΟ Η διάσταση της ανοικτότητας στο χώρο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από τον τρόπο οργάνωσης και παροχής του διδακτικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, αντί του καθηγητοκεντρικού συστήματος των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων υιοθετείται το σπουδαστοκεντρικό σύστημα, όπου η έμφαση δόθηκε στην ανεξάρτητη μάθηση από την πλευρά του μαθητή. Ο τελευταίος μελετά το εκπαιδευτικό υλικό στο δικό του χώρο και ανάλογα με το χρόνο, που διαθέτει. Γεγονός που συνεπάγεται την υπέρβαση των γεωγραφικών, των επαγγελματικών και οποιασδήποτε άλλης υφής εμποδίων, τα οποία αντιμετωπίζει ένας μαθητής. Εικόνα 2: Εκπαίδευση για όλους από παντού ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Η ανοικτότητα στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τον τρόπο σπουδών σχετίζεται με την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία επίσης βασίστηκε στο έντυπο υλικό, το οποίο λαμβάνουν οι μαθητές. Αυτό σχεδιάζεται με γνώμονα την αναπλήρωση του δασκάλου κατά συνέπεια επιβάλλεται να είναι καθοδηγητικό, επεξηγηματικό, αναλυτικό, ελκυστικό (Λιοναράκης & Λυκουργιώτης, ). Με γνώμονα όλα τα παραπάνω οι σχεδιαστές συγγραφείς καταβάλλουν προσπάθεια λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σπουδαστών να καθορίσουν με σαφήνεια το περιεχόμενο και τους στόχους, να δοκιμάσουν πιλοτικά μέρος ή όλο από το υλικό, να ανανεώσουν και να βελτιώσουν τυχόν αστοχίες. ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΙΔΕΕΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση διακρίνεται από την αρχή για την ποιότητα και την προοδευτικότητα των προγραμμάτων σπουδών της. Επίσης, καλύπτει σημαντικούς μαθησιακούς τομείς, που ευθυγραμμίζονταν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ιδεολογικά ταυτίζεται με ό,τι πιο καινοτόμο και ρηξικέλευθο, [208]

4 αντίπαλος της κυρίαρχης κατεστημένης σκέψης και νοοτροπίας. Ο θεσμός της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνδέεται με τα διεθνή πολιτικά και κοινωνικά κινήματα, ανοίγει δρόμους σοβαρών δημοκρατικών αλλαγών στην εκπαίδευση. Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, το συγγραφικό έργο, το εκπαιδευτικό δυναμικό με τις τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες στην ποιοτική και ερευνητική εργασία έδωσαν σε πολλούς επιστήμονες και ακαδημαϊκούς το κίνητρο να εμπλακούν στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να δώσουν και αυτοί με τη σειρά τους μια πνοή προόδου, ανάπτυξης και κύρους. Το επιστέγασμα αυτών των συντελεσμένων δυναμικών φάνηκε και στο γεγονός ότι το ίδιο συγκεντρώνει στις επιστημονικές του ομάδες την ελίτ της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εικόνα 3: Ανοικτή και εξ αποστάσεως περιπέτεια. ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Θεωρητικά, όπως προαναφέραμε, ο διδασκόμενος λειτουργεί στο δικό του χώρο, σε απόσταση από το διδάσκοντα, επιλέγει τις δραστηριότητές του και το ρυθμό του. Ωστόσο ο Wedemeyer (1962, όπ. αναφ. στο Keegan, 1996, σελ.60-61), προειδοποιούσε ότι δεν είναι δυνατό όλοι οι διδασκόμενοι να αντεπεξέρχονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος, γιατί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι μια εύκολη μέθοδος εκπαίδευσης. Ο Hofsede (1986) από την άλλη θέτει θέμα εκπαιδευτικής κουλτούρας και αναφέρει ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητή στην πορεία μάθησης. Δεν πρέπει να παραληφθεί επίσης και το γεγονός ότι οι σπουδαστές πρέπει να έχουν κάποιο οικονομικό υπόβαθρο και ψηφιακό γραμματισμό, στοιχεία απαγορευτικά για ένα μεγάλο πλήθος υποψηφίων. Για τα ελληνικά δεδομένα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει το ΕΑΠ. Το κόστος των σπουδών καλύπτεται από τους σπουδαστές οι οποίοι επιλέγουν το είδος αυτό των σπουδών. ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟ Η ελευθερία από τα δεσμά του τόπου, του χρόνου, αφορά κυρίως τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των εξ αποστάσεως προγραμμάτων. Μια προσεκτικότερη μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεξαρτησία των μαθητών είναι περιορισμένη. Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή παρά μόνο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, υφίστανται ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα διοριών, καθώς οφείλουν να παραδώσουν τις εργασίες τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, περιορίζονται από νόμους, κανονισμούς, προϋποθέσεις και εγκρίσεις. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι μαθητές απομακρυσμένων περιοχών εξακολουθούν να συναντούν προβλήματα πρόσβασης στις ομαδικές υποστηρικτικές συναντήσεις. [209]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Πολλές φορές προκύπτουν προβληματισμοί για το, αν το πρόγραμμα σπουδών άπτεται των αναγκών, των μαθησιακών δυνατοτήτων, του ρυθμού, των προηγούμενων εμπειριών και του κύκλου μάθησης των διδασκομένων. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, αν το εκπαιδευτικό υλικό προσβλέπει στην ευρετική πορεία μάθησης, αν προωθεί την κριτική σκέψη, την αναζήτηση της γνώσης, αν επιτυγχάνεται το κλίμα μάθησης με την πρόσκτηση αυτοεκτίμησης εσωτερικής και εξωτερικής αποδοχής των στάσεων και των πεποιθήσεων των σπουδαστών (Ματραλής, ) ή αντίθετα ο επίσημος πολλές φορές σύνθετος λόγος του υλικού βρίθει από ασάφειες διακρίνεται από έλλειψη φιλικότητας προς τον αναγνώστη και οδηγεί σε παρανοήσεις και απογοητεύσεις. Εξάλλου δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι νόμοι και κανονισμοί προερχόμενοι από τα συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταφέρονται χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα από την παραδοσιακή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Peters, 1998). Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και κατά το πέρασμα π.χ. από το έντυπο διδακτικό κείμενο, στα οπτικοακουστικά μέσα και από εκεί στον υπολογιστή και τέλος, στο Διαδίκτυο. Σοβαρότεροι ωστόσο κρίνονται οι περιορισμοί που αφορούν θέματα προγραμμάτων σπουδών και διδασκόμενης ύλης. Στόχοι μελέτης, περιεχόμενα και σημεία εστίασης συνήθως είναι καθορισμένα σε εθνική βάση με κανονισμούς μελέτης και εξετάσεων, που ορίζονται από το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας. Σε μεγάλο βαθμό κατασκευάζονται και μοιράζονται έτοιμα διδακτικά προγράμματα από τα ιδρύματα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μαθητών στις αποφάσεις που αφορούν τους μαθησιακούς στόχους, το περιεχόμενο και την πορεία μελέτης. ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΙΔΕΕΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει περάσει το στάδιο της ενηλικίωσης και έχει αναμφισβήτητα ανοίξει δρόμους στην αλλαγή και την καινοτομία. Ωστόσο έχει πατροναριστεί από τις κυβερνήσεις και την κυρίαρχη ιδεολογία στις χώρες στις οποίες λειτούργησαν (Tait, 2008). Έχει μετεωριστεί ανάμεσα στην συμπαράταξη με την κατεστημένη τάξη των ακαδημαϊκών δεδομένων και την αμφισβήτηση της καθηγητικής αυθεντίας. Γοητεύεται με την ιδέα της αναγνώρισης ενός ρόλου ισότιμου στην από καθέδρα ακαδημαϊκή προσφορά γνώσης. [210]

6 Εικόνα 4: Κλειστότητα στην έκφραση ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑΣ Αν και κεντρικός άξονας της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ο εκπαιδευόμενος, οι ανάγκες, οι επιθυμίες και οι δυνατότητές του, ωστόσο απαιτείται καθημερινή έμπρακτη απόδειξη. Ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος αλλάζει όνομα και ρόλο, γίνεται μέντορας και εμψυχωτής (Κόκκος, 1998). Ακόμα πιο έντονες αλλαγές και ανακατατάξεις συντελούνται με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και την ψηφιοποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Όλη αυτή η εξέλιξη δημιουργεί νέες δυνατότητες για ουσιαστική ανοικτότητα στην αποκαλυπτική, ευρετική μάθηση. Η ανοικτότητα εξάλλου δεν είναι πανάκεια, ούτε λύνει όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης, ούτε μπορεί να εφαρμοστεί για όλους τους εκπαιδευόμενους, ούτε σε όλες τις μαθησιακές περιστάσεις, αφού οι διδασκόμενοι έχουν διαφορετικών διαβαθμίσεων επιθυμία να αποδεχθούν την ευθύνη της μάθησής τους. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο ή ριζοσπαστικό, η υπέρτατη ανοικτότητα στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα ήταν η δυνατότητα του εκπαιδευόμενου να επιλέγει κατά τη μαθησιακή του πορεία όποια εκπαιδευτική πρακτική επιθυμεί. Τα συστήματα διδασκαλίας και μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πιθανόν στο μέλλον να συνδυάζουν πολλαπλούς τρόπους διδασκαλίας. Εικόνα 5: Ελευθερία για όλους [211]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καταληκτικά, διαπιστώνεται ότι στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάφοροι παράγοντες εμποδίζουν την εφαρμογή της ανοικτότητας. Η έννοια της ανοικτότητας γίνεται πράξη με την αποδοχή των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι δηλώνουν την επιθυμία να σπουδάσουν, να καταβάλλουν καθημερινό τίμημα από το χρόνο, την αντοχή και το ψυχικό, οικονομικό και διανοητικό απόθεμά τους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρά τις αντιξοότητες που προαναφέρθηκαν, προχωρούν σταδιακά σε μεθόδους ευρετικής μάθησης στη βάση των ακαδημαϊκών τους σπουδών και αποτελούν φωτεινούς φάρους στην προσπάθεια κατάκτησης της μάθησης. Συνετό επομένως είναι οι οποίες αλλαγές στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση να επέλθουν σταδιακά, με μεθόδους και πρακτικές οι οποίες δε θα υπόσχονται μόνο νεωτερικότητα, αλλά θα την πραγματοποιούν. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Λιοναράκης, Α. & Λυκουργιώτης, Α. ( ). Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση. Στο Βεργίδης Δ., Λιοναράκης Α., Λυκουργιώτης Α., Μακράκης Β. & Ματραλής Χ., Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ΤΟΜΟΣ Α: Θεσμοί και λειτουργίες. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Στοιχεία θεωρίας και πράξης (σσ ). Αθήνα: Προπομπός. Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προπομπός. Κόκκος, Α. (1998). Αρχές μάθησης ενηλίκων. Στο Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ΤΟΜΟΣ Β: Σχέσεις διδασκόντωνδιδασκόμενων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ματραλής, Χ. ( ). Το έντυπο υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση. Στο Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ματραλής Χ., & Παναγιωτακόπουλος Χ., Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ΤΟΜΟΣ Γ: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Hοfstede, G. (1986). Cultural differences in teaching and learning, International Journal of Intercultural Relations, 10, Keegan, D. (1996). Foundations of Distance education (3rd ed.). London: Routledge. Peters, O. (1998). Learning and Teaching in Distance Education. Pedagogical Analyses and Interpretations in an International Perspective. London: Kogan Page. Tait, Α. (2008). What are open universities for?, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-learning, 23(2), Tunstall, J. (1974). The open university opens. London: Routledge. [212]

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, Ανοικτής και εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηςΕλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα