Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι, 3 η Έκδοση Ελσίνκι, Φινλανδία 2009 Ελληνική μετάφραση από την Α.ΔΙ.Π., Μάρτιος 2012

2 Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Σωκράτης. Το δημοσίευμα αυτό απηχεί μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό. ISBN ( ISBN (PDF) ISSN Έκθεση της ENQA σχετικά με τις Αρχές και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο της ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2009, Helsinki, 3rd edition Παράθεση περικοπών του κειμένου επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή προέλευσης. Για πρακτικούς λόγους, έχει διατηρηθεί το σύστημα αρίθμησης των παραγράφων της πρώτης έκδοσης. Ελσίνκι, Φινλανδία, 2009 Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 2

3 Πρόλογος Σύνοψη 1. Πλαίσιο, στόχοι και αρχές Πίνακας Περιεχομένων 2. Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες Το πλαίσιο των αρχών και κατευθυντηρίων οδηγιών Εισαγωγή στο 1 ο και το 2 ο Μέρος : Ευρωπαϊκές αρχές για εσωτερική και εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης Μέρος 1ο : Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας εντός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 1.1 Πολιτική και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας 1.2 Έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων 1.3 Αξιολόγηση των φοιτητών 1.4 Διασφάλιση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.5 Εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών 1.6 Πληροφοριακά Συστήματα 1.7 Δημοσιοποίηση Μέρος 2ο : Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 2.1 Χρήση διαδικασιών εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας 2.3 Κριτήρια για τις αποφάσεις 2.4 Διαδικασίες κατάλληλες για τους στόχους 2.5 Η Έκθεση 2.6 Διαδικασίες παρακολούθησης (follow-up) 2.7 Περιοδικές αξιολογήσεις 2.8 Αναλύσεις του όλου συστήματος Εισαγωγή στο 3 ο Μέρος :Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για οργανισμούς εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας Μέρος 3ο :Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τους οργανισμούς εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας 3.1 Χρήση διαδικασιών εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 3.2 Επίσημο νομικό καθεστώς 3.3 Δραστηριότητες 3.4 Πόροι 3.5 Δήλωση αποστολής 3.6 Ανεξαρτησία 3.7 Κριτήρια και διαδικασίες εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς 3.8 Διαδικασίες κοινωνικής λογοδοσίας Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 3

4 3. Σύστημα αξιολόγησης για οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας από ομόλογους οργανισμούς Το Διεθνές πλαίσιο Περιοδικές αξιολογήσεις των οργανισμών Μητρώο οργανισμών εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας που λειτουργούν στην Ευρώπη Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φόρουμ για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 4. Μελλοντικές προοπτικές και προκλήσεις Παράρτημα : Περιοδική αξιολόγηση των οργανισμών διασφάλισης ποιότητας - ένα θεωρητικό σχήμα Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 4

5 Πρόλογος Στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου της 19 ης Σεπτεμβρίου 2003, οι Υπουργοί των κρατών που συνυπέγραψαν την Διαδικασία της Μπολώνια κάλεσαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) να διαμορφώσει, «μέσω των μελών του, σε συνεργασία με την ΕUA, την EURASHE και την ESIB,» «ένα κοινά αποδεκτό σύνολο αρχών, διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών για την διασφάλιση της ποιότητας» και να «εξετάσει τρόπους κατοχύρωσης ενός συστήματος αξιολόγησης ή/και πιστοποίησης από ομολόγους κατάλληλου για Αρχές ή όργανα διασφάλισης ποιότητας, και να υποβάλει σχετική εισήγηση το 2005 στους Υπουργούς μέσω της Ομάδας Παρακολούθησης της Μπολώνια.» Οι Υπουργοί ζήτησαν επίσης από την ENQA να λάβει σοβαρά υπ όψη «την πείρα άλλων οργανισμών και δικτύων διασφάλισης ποιότητας». Η παρούσα έκθεση αποτελεί την απάντηση στην εντολή αυτή και προσυπογράφεται από όλους του οργανισμούς που προαναφέρονται σε εκείνο το τμήμα του Ανακοινωθέντος. Η επίτευξη τόσο ευρείας συναίνεσης τιμά το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού που χαρακτήρισε τις συζητήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Θέλω γι αυτό να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ΕUA, την Eurashe και την ESIB, καθώς και στους οργανισμούς-μέλη της ENQA για την εποικοδομητική και εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή τους στην διαδικασία. Η Έκθεση απευθύνεται στους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας. Αναμένεται ωστόσο, ότι θα επιτύχει ευρύτερη κυκλοφορία μεταξύ όσων ενδιαφέρονται για την διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Ελπίζεται ότι θα αποδειχθεί χρήσιμη για τους αναγνώστες και θα αποτελέσει γι αυτούς πηγή έμπνευσης. Πρέπει να τονισθεί ότι η έκθεση δεν είναι παρά ένα πρώτο βήμα στην μακρά και επίπονη πορεία για την εδραίωση ενός συνόλου θεμελιωδών αξιών, προσδοκιών και καλών πρακτικών σε θέματα ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας ευρείας αποδοχής από ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Θα χρειασθεί να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό που ενεργοποιήθηκε με την εντολή του Βερολίνου, αν θέλουμε να λειτουργήσει πλήρως η Ευρωπαϊκή διάσταση της διασφάλισης ποιότητας στον ΕΧΑΕ. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε θα έχουν υλοποιηθεί και πολλές από τις φιλοδοξίες της Διαδικασίας της Μπολώνια. Όλοι όσοι συμμετείχαν μέχρι σήμερα σε αυτό το έργο ευελπιστούν ότι θα συμβάλουν στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Christian Thune Πρόεδρος της ENQA Φεβρουάριος 2005 Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 5

6 Σύνοψη Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), μέσω των μελών της, σε συνεργασία με την ΕUA 1, την ESIB 2 και την EURASHE 3 και μετά από συζητήσεις με διάφορα συναφή δίκτυα. Αποτελεί την απάντηση στην διττή εντολή που δόθηκε στην ENQA στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου του Σεπτεμβρίου 2003 να διαμορφώσει «ένα κοινά αποδεκτό σύνολο αρχών, διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών για την διασφάλιση της ποιότητας» και να «αναζητήσει τρόπους διασφάλισης ενός κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης ή/και πιστοποίησης από ομολόγους για οργανισμούς ή όργανα διασφάλισης ποιότητας ή/και πιστοποίησης». Η έκθεση αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο που αναφέρεται σε έννοιες, στόχους και αρχές, ακολουθούν κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την διασφάλιση της ποιότητας, ένα σύστημα αξιολόγησης από ομολόγους για οργανισμούς διασφάλισης ή/και πιστοποίησης της ποιότητας και, τέλος, μελλοντικές προοπτικές και προκλήσεις. Τα κυριότερα αποτελέσματα και συστάσεις είναι: Ορίζονται Ευρωπαϊκές αρχές για εσωτερική και εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας και για οργανισμούς εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας. Οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί διασφάλισης της ποιότητας θα υποβάλλονται σε περιοδική αξιολόγηση κάθε πέντε χρόνια. Δίδεται έμφαση στην προτεραιότητα του εθνικού παράγοντα : οι αξιολογήσεις θα γίνονται, κατά το δυνατόν. σε εθνικό επίπεδο. Θα δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Μητρώο οργανισμών διασφάλισης ποιότητας. Την εισδοχή των οργανισμών στο Μητρώο θα αποφασίζει μία Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Μητρώου. Θα ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φόρουμ για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Όταν εφαρμοσθούν οι συστάσεις: Η συνέπεια της Διασφάλισης Ποιότητας σε όλον τον ΕΧΑΕ θα βελτιωθεί με την χρήση αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών κοινής αποδοχής. Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και οι οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας σε όλον τον ΕΧΑΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν κοινούς όρους αναφοράς για την διασφάλιση της ποιότητας. Το Μητρώο θα διευκολύνει την αναγνώριση επίσημων και αξιόπιστων οργανισμών. Θα ενισχυθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης των προσόντων. Θα αναδειχθεί η αξιοπιστία του έργου των οργανισμών διασφάλισης ποιότητας. Το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φόρουμ για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα ενισχύσει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ οργανισμών και άλλων κρίσιμων ενδιαφερομένων παραγόντων (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, των φοιτητών, και των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας). Θα ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών. Θα υποβοηθηθεί η κίνηση προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης. 1 European University Association : 2 Σήμερα = ESU (European Students Union) : 3 European Association of Institutions in Higher Education : Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 6

7 Συνοπτικός κατάλογος των Ευρωπαϊκών αρχών διασφάλισης της ποιότητας Ο συνοπτικός κατάλογος των Ευρωπαϊκών αρχών διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση προκύπτει από το κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης και παρουσιάζεται εδώ για ευχερέστερη αναφορά. Παραλείπονται οι κατευθυντήριες οδηγίες που συνοδεύουν τις αρχές. Οι αρχές διαρθρώνονται σε τρία μέρη, που καλύπτουν την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και την διασφάλιση ποιότητας των οργανισμών εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Μέρος 1 ο : Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας εντός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 1.1 Πολιτική και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας Τα ιδρύματα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη πολιτική και συναφείς διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας και του επιπέδου των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων. Πρέπει επίσης να δεσμεύονται ρητά ότι θα αναπτύσσουν ένα πολιτισμό που αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της ποιότητας και της διασφάλισης ποιότητας για το έργο τους. Για να το επιτύχουν, πρέπει τα ιδρύματα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μία στρατηγική συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Η στρατηγική, η πολιτική και οι διαδικασίες πρέπει να έχουν επίσημο χαρακτήρα και να είναι δημοσιοποιημένες. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένο ρόλο για τους φοιτητές και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 1.2 Έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Tα ιδρύματα πρέπει να έχουν επίσημους μηχανισμούς για την έγκριση, την περιοδική αναθεώρηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών τους και των απονεμόμενων τίτλων. 1.3 Αξιολόγηση των φοιτητών: Οι φοιτητές πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με δημοσιοποιημένα κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες που εφαρμόζονται με συνέπεια. 1.4 Διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού: Τα ιδρύματα πρέπει να έχουν τρόπους, με τους οποίους θα διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση των φοιτητών έχει τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες. Οι τρόποι αυτοί πρέπει να είναι γνωστοί σε εκείνους που αναλαμβάνουν τις αξιολογήσεις και να σχολιάζονται στις εκθέσεις τους. 1.5 Εκπαιδευτικές υποδομές και υποστήριξη των φοιτητών: Τα ιδρύματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διαθέσιμες υποδομές για την υποστήριξη της μάθησης είναι επαρκείς και κατάλληλες για καθένα από τα προσφερόμενα προγράμματα. 1.6 Πληροφοριακά συστήματα: Τα ιδρύματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι συγκεντρώνουν, αναλύουν και χρησιμοποιούν τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών τους και άλλων δραστηριοτήτων. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 7

8 1.7 Δημοσιοποίηση: Τα ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν τακτικά επικαιροποιημένες, αμερόληπτες και αντικειμενικές πληροφορίες, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, σχετικά με τα προγράμματά τους και τους προσφερόμενους τίτλους. Μέρος 2 : Ευρωπαϊκές αρχές για την εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης 2.1 Χρήση των διαδικασιών εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας: Οι εξωτερικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να λαμβάνουν υπ όψη την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που περιγράφονται στο Μέρος 1 των Ευρωπαϊκών Αρχών και Κατευθυντήριων Οδηγιών. 2.2 Ανάπτυξη διαδικασιών εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας: Οι σκοποί και οι στόχοι των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ορίζονται από όλους τους υπευθύνους (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης) προτού αναπτυχθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες και πρέπει να δημοσιοποιούνται μαζί με την περιγραφή των διαδικασιών που θα εφαρμόζονται. 2.3 Κριτήρια λήψης αποφάσεων: Κάθε επίσημη απόφαση που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας διασφάλισης ποιότητας πρέπει να βασίζεται σε ρητά δημοσιοποιημένα κριτήρια που εφαρμόζονται με συνέπεια. 2.4 Για κάθε στόχο, κατάλληλες διαδικασίες: Όλες οι διαδικασίες εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να διασφαλίζει ότι είναι οι κατάλληλες για να επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι σκοποί και στόχοι, για τους οποίους έχουν ορισθεί. 2.5 Εκθέσεις: Οι εκθέσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται και να συντάσσονται με τέτοια μορφή, ώστε να είναι σαφείς και άμεσα προσιτές στο αναγνωστικό κοινό, για το οποίο προορίζονται. Ο αναγνώστης πρέπει να μπορεί εύκολα να εντοπίσει κάθε απόφαση, παρατήρηση ή σύσταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση. 2.6 Διαδικασίες παρακολούθησης: Οι εκθέσεις διασφάλισης ποιότητας που περιέχουν συστάσεις για ενέργειες ή απαιτούν κάποιο σχέδιο δράσης πρέπει να έχουν προκαθορισμένη διαδικασία παρακολούθησης (follow-up), η οποία που εφαρμόζεται με συνέπεια. 2.7 Περιοδικές αξιολογήσεις : Η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας των ιδρυμάτων ή/και των προγραμμάτων σπουδών πρέπει να πραγματοποιείται σε περιοδική βάση. Η διάρκεια του κύκλου και οι διαδικασίες επαναξιολόγησης που θα χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες και δημοσιοποιημένες εκ των προτέρων. 2.8 Συστημικές αναλύσεις : Οι οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας πρέπει κατά διαστήματα να παράγουν συνοπτικές εκθέσεις, στις οποίες περιγράφονται και αναλύονται τα γενικά ευρήματα των αξιολογήσεων, πιστοποιήσεων κλπ. που πραγματοποίησαν. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 8

9 Μέρος 3 : Ευρωπαϊκές αρχές για οργανισμούς εξωτερικής διασφάλιση της ποιότητας 3.1 Χρήση διαδικασιών εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας για την ανώτατη εκπαίδευση: Η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας των οργανισμών πρέπει να λαμβάνει υπ όψη την ύπαρξη και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες περιγράφονται στο Μέρος 2 των Ευρωπαϊκών Αρχών και Κατευθυντήριων Οδηγιών. 3.2 Επίσημο νομικό καθεστώς : Οι οργανισμοί πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές του ΕΧΑΕ ως οργανισμοί με αρμοδιότητες για εξωτερική διασφάλιση ποιότητας και πρέπει να έχουν επίσημο νομικό καθεστώς. Πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της νομοθετικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούν. 3.3 Δραστηριότητες : Οι οργανισμοί πρέπει να αναλαμβάνουν σε τακτική βάση δραστηριότητες εξωτερικής αξιολόγησης (σε επίπεδο ιδρυμάτων ή προγραμμάτων σπουδών). 3.4 Πόροι: Οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους και επαρκείς πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και οικονομικούς, που τους επιτρέπουν να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν με αποτελεσματικό τρόπο την/τις διαδικασία/ες εξωτερικής αξιολόγησης, και να λαμβάνουν την απαιτούμενη μέριμνα για ανάπτυξη των διαδικασιών τους. 3.5 Δήλωση αποστολής: Οι οργανισμοί πρέπει να έχουν σαφείς και ρητούς σκοπούς και στόχους για το έργο τους, διατυπωμένους σε δημοσιοποιημένη δήλωση. 3.6 Ανεξαρτησία: Οι οργανισμοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και να έχουν αυτονομία ευθύνης στις λειτουργίες τους. Πρέπει επίσης τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις τους να είναι ανεπηρέαστα από τρίτους, όπως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, υπουργεία ή άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 3.7 Κριτήρια και διαδικασίες εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί: Οι διαδικασίες και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί πρέπει να είναι προκαθορισμένες και δημοσιοποιημένες. Στις διαδικασίες αυτές πρέπει κατά κανόνα να περιλαμβάνονται: διαδικασία αυτό-αξιολόγησης ή αντίστοιχη από το υποκείμενο της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας. Εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, (α) ένας ή περισσότεροι φοιτητές και (β) επιτόπιες επισκέψεις κατά την κρίση του οργανισμού. Δημοσιοποίηση μιας έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει τυχόν αποφάσεις, συστάσεις ή άλλα επίσημα συμπεράσματα. Διαδικασία παρακολούθησης (follow-up) για την επανεξέταση ενεργειών που κάνει το υποκείμενο της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας σε εφαρμογή τυχόν συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση. 3.8 Διαδικασίες κοινωνικής λογοδοσίας Οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες οικονομικού απολογισμού. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 9

10 1. Το πλαίσιο, οι στόχοι και οι αρχές Στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου της 19 ης Σεπτεμβρίου 2003 οι Υπουργοί των κρατών που συνυπέγραψαν την Διαδικασία της Μπολώνια κάλεσαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) να διαμορφώσει «μέσω των μελών του, σε συνεργασία με την ΕUA, την Eurashe και την ESIB» «ένα κοινά αποδεκτό σύνολο αρχών, διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών για την διασφάλιση της ποιότητας» και να «εξετάσει τρόπους κατοχύρωσης ενός συστήματος αξιολόγησης ή/και πιστοποίησης από ομολόγους κατάλληλου για Αρχές ή όργανα διασφάλισης ποιότητας, και να υποβάλει το 2005 σχετική εισήγηση στους Υπουργούς μέσω της Ομάδας Παρακολούθησης της Μπολώνια.» Οι Υπουργοί ζήτησαν επίσης από την ENQA να λάβει σοβαρά υπ όψη «την πείρα άλλων οργανισμών και δικτύων διασφάλισης ποιότητας». Η ENQA δέχθηκε με προθυμία την ευκαιρία αυτή για σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στην διασφάλιση ποιότητας και, μέσω αυτής, στην προαγωγή των στόχων της Διαδικασίας της Μπολώνια. Στην εργασία συμμετείχαν πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί και ομάδες ενδιαφερομένων. Πρώτα, στην διαδικασία συνεργάσθηκαν ευρέως τα μέλη της ENQA. Τα μέλη συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας και τα διάφορα σχέδια εκθέσεων που προέκυψαν αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία των Γενικών Συνελεύσεων της ENQA τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (EUA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE), οι Εθνικές Φοιτητικές Ενώσεις της Ευρώπης (ESIB) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν στις τακτικές συνεδριάσεις της «ομάδας Ε4». Τρίτον, οι επαφές και οι συμβολές άλλων δικτύων, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Πιστοποίηση (ECA) και Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (δίκτυο CEE), αποτέλεσαν πολύτιμους συνεργάτες κατά την φάση του σχεδιασμού. Τέλος, η ENQA και οι συνεργάτες της αξιοποίησαν τις προσωπικές τους διεθνείς επαφές και εμπειρίες, εξασφαλίζοντα με αυτόν τον τρόπο ότι λαμβάνονται υπ όψη οι απόψεις της διεθνούς κοινότητας για το θέμα. Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι αποκλειστικά Ευρωπαϊκή μέριμνα. Σε όλον τον κόσμο υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για ποιότητα και για αρχές, πράγμα που απηχεί τόσο την ταχεία ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και του κόστους που αυτή συνεπάγεται για την δημόσια και ιδιωτική οικονομία. Κατά συνέπειαν, αν η Ευρώπη θέλει να επιτύχει η φιλοδοξία της να γίνει η πιο δυναμική, βασισμένη στην γνώση οικονομία του κόσμου (Στρατηγική της Λισαβώνας), θα πρέπει η Ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και των τίτλων που απονέμει και ότι είναι πρόθυμη να υιοθετήσει τα μέσα για να διασφαλίσει και να αποδείξει αυτή την ποιότητα. Πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση στις πρωτοβουλίες και τις απαιτήσεις που αναδύονται τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης απέναντι στην διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Η προσήλωση όλων όσων εμπλέκονται στην διαμόρφωση αυτών των προτάσεων προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις για την πραγματοποίηση μιας αληθινά Ευρωπαϊκής διάστασης στην διασφάλιση της ποιότητας, χάρη στην οποία θα ενισχυθεί η ελκυστικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης που προσφέρει ο ΕΧΑΕ. Οι προτάσεις που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση βασίζονται σε ορισμένες αρχές, που περιγράφονται αναλυτικότερα στα δύο κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τα δύο Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 10

11 μέρη της εντολής του Βερολίνου. Ωστόσο, την όλη εργασία πρέπει να διαπνέουν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές : Το ενδιαφέρον των φοιτητών αλλά και των εργοδοτών και της κοινωνίας γενικότερα για καλή ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. Η καίρια σημασία της αυτονομίας των ιδρυμάτων, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ότι αυτή συνεπάγεται σοβαρές ευθύνες. Η ανάγκη για εξωτερική διασφάλιση ποιότητας κατάλληλη για τον συγκεκριμένο στόχο αλλά και χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση του φόρτου εργασίας των ιδρυμάτων για την επίτευξη των στόχων της. Ο ΕΧΑΕ με τα 40 κράτη του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία πολιτικών συστημάτων, συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, κοινωνικο-πολιτιστικών και εκπαιδευτικών παραδόσεων. Γι αυτό κρίνεται ότι θα ήταν ακατάλληλη μία ενιαία, μονολιθική προσέγγιση στην ποιότητα, τις αρχές και την διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπ όψη την ποικιλομορφία που αναγνωρίζεται γενικά ότι αποτελεί μία από τις αρετές της Ευρώπης, η έκθεση προέκρινε μία στενή, περιγραφική προσέγγιση αυστηρά τυποποιημένων αρχών. Στην παρουσίαση τόσο των αρχών όσο και των κατευθυντήριων οδηγιών η έκθεση προκρίνει την γενική τοποθέτηση έναντι της ειδικής απαίτησης. Και τούτο, επειδή πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί καλύτερα να οδηγήσει σε κατ αρχήν ευρεία αποδοχή και επειδή θα παράσχει στερεότερη βάση για την συνεργασία των διάφορων κοινοτήτων ανώτατης εκπαίδευσης σε όλον τον ΕΧΑΕ. Οι γενικότερες αρχές πρέπει να επιτύχουν γενική ανταπόκριση στο εθνικό επίπεδο των περισσότερων κρατών που υπέγραψαν την Συνθήκη. Συνέπεια όμως της γενικής αυτής αρχής είναι ότι οι αρχές και οι κατευθυντήριες οδηγίες στοχεύουν περισσότερο σε αυτά που πρέπει να γίνουν παρά στο πώς πρέπει να επιτευχθούν. Έτσι, ιδίως στο Κεφάλαιο 2, η έκθεση περιλαμβάνει θέματα διαδικασιών, αλλά κυρίως δίνει προτεραιότητα σε αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες. Πρέπει, τέλος, να δοθεί έμφαση στο γεγονός, ότι η επίτευξη συμφωνίας για την έκθεση αυτή δεν σημαίνει και την πραγμάτωση του στόχου της Μπολώνια για διασφάλιση ποιότητας στον ΕΧΑΕ. Υπολείπεται να γίνει περισσότερη εργασία, τόσο μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης όσο και μεταξύ των οργανισμών εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας, για την εφαρμογή της έκθεσης και την διασφάλιση του επιδιωκόμενου πολιτισμού ποιότητας. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 11

12 2. Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες Η εντολή των Υπουργών να αναπτυχθεί «ένα κοινά αποδεκτό σύνολο αρχών, διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών για την διασφάλιση της ποιότητας» έθεσε ορισμένα σημαντικά ερωτήματα. Ο όρος «διασφάλιση ποιότητας» στην ανώτατη εκπαίδευση είναι ένας όρος γενικός που επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένας ορισμός για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις. Ομοίως, ό όρος «αρχές» χρησιμοποιείται με ποικίλους τρόπους στην Ευρώπη, από τις στενά καθορισμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις μέχρι τις γενικότερες περιγραφές καλών πρακτικών. Οι λέξεις έχουν επίσης πολύ διαφορετικές σημασίες στα τοπικά πλαίσια των εθνικών συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης. Εξ άλλου, και η διαδικασία σύνταξης καθαυτήν κατέστησε σαφές ότι, και μέσα στην ίδια την κοινότητα διασφάλισης ποιότητας υπάρχουν κάποιες πολύ θεμελιώδεις διαφορές απόψεων σχετικά με την σωστή σχέση που θα έπρεπε να εδραιωθεί μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των εξωτερικών τους αξιολογητών. Μερικοί, κυρίως από τους οργανισμούς που πιστοποιούν προγράμματα ή ιδρύματα, έχουν την άποψη ότι η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας είναι κυρίως θέμα «προστασίας των καταναλωτών» και απαιτούν να υπάρχει σαφής απόσταση μεταξύ του οργανισμού εξωτερικής αξιολόγησης και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης το έργο των οποίων αξιολογούν, ενώ άλλοι βλέπουν ως κύριο σκοπό της εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης με στόχο την βελτίωση των αρχών και της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των συναφών προσόντων. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση προϋπόθεση είναι η στενή σχέση μεταξύ αξιολογητών και αξιολογουμένων. Άλλοι πάλι επιθυμούν να υιοθετήσουν μία ενδιάμεση θέση, επιδιώκοντας να ισορροπήσουν κοινωνική λογοδοσία και βελτίωση. Δεν είναι μόνον οι οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας που έχουν διαφορετικές απόψεις γι αυτά τα θέματα. Τα συμφέροντα των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των οργάνων που εκπροσωπούν τους φοιτητές δεν συμπίπτουν πάντοτε, καθώς τα πρώτα επιδιώκουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς και αξιολογήσεις (και τούτο στο επίπεδο του συνολικού ιδρύματος), ενώ τα δεύτερα επιθυμούν να λογοδοτούν δημόσια τα ιδρύματα μέσω συχνών ελέγχων στο επίπεδο του προγράμματος ή των προσόντων. Τέλος, οι αρχές και οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρονται μόνον στους τρείς κύκλους της ανώτατης εκπαίδευσης που περιγράφονται στην Διακήρυξη της Μπολώνιας και δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του χώρου της έρευνας ή της διοίκησης των ιδρυμάτων γενικότερα. Το πλαίσιο των αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών Αυτό το μέρος της έκθεσης περιλαμβάνει ένα σύνολο προτεινόμενων αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών διασφάλισης ποιότητας στον ΕΧΑΕ. Οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες έχουν σχεδιασθεί για να εφαρμοσθούν σε όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας της Ευρώπης, ανεξάρτητα από την δομή τους. Όπως προαναφέρθηκε, δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθούν λεπτομερείς «διαδικασίες» στις συστάσεις αυτού του κεφαλαίου της έκθεσης, δεδομένου ότι οι διαδικασίες των ιδρυμάτων και των οργανισμών είναι σημαντικό μέρος της αυτονομίας τους. Αποτελεί ευθύνη των ίδιων των ιδρυμάτων και των οργανισμών να συνεργασθούν εντός του ιδιαίτερου πλαισίου τους, και να αποφασίσουν τις διαδικαστικές συνέπειες που θα έχει η υιοθέτηση των αρχών που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 12

13 Ως αφετηρία, οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες αποδέχονται το πνεύμα της «διακήρυξης του Γκρατς του Ιουλίου 2003» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA), που αναφέρει ότι «ο σκοπός μιάς Ευρωπαϊκής διάστασης της διασφάλισης ποιότητας είναι η προαγωγή αμοιβαίας εμπιστοσύνης και η βελτίωση της διαφάνειας και, παράλληλα, ο σεβασμός της ποικιλομορφίας των εθνικών πλαισίων και των θεματικών περιοχών». Σύμφωνα με την διακήρυξη του Γρατς, οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση αναγνωρίζουν την πρωτεύουσα θέση των εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, την σημασία της αυτονομίας των ιδρυμάτων και των οργανισμών στο πλαίσιο αυτών των εθνικών συστημάτων, και τις ειδικές απαιτήσεις των διάφορων ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Επιπροσθέτως, οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες οφείλουν πολλά στην πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του πιλοτικού «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικών Αξιολογήσεων» (ΤΕΕΡ) που συντόνισε η ENQA για να διερευνηθούν, σε τρείς επιστημονικές περιοχές, οι λειτουργικές συνέπειες μιάς δια-κρατικής Ευρωπαϊκής διαδικασίας αξιολόγησης. Οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες λαμβάνουν επίσης υπ όψη την μελέτη σύγκλισης ποιότητας που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2005 από την ENQA, και η οποία εξέτασε τους λόγους των διαφορών μεταξύ διάφορων εθνικών προσεγγίσεων στην εξωτερική αξιολόγηση και των εμποδίων σύγκλισής τους. Ακόμη, απηχούν την δήλωση των Υπουργών στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου ότι «ως συνέπεια της αρχής της αυτονομίας των ιδρυμάτων, την πρωταρχική ευθύνη της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση έχει κάθε ίδρυμα και αυτό αποτελεί την βάση για πραγματική κοινωνική λογοδοσία του ακαδημαϊκού συστήματος εντός του εθνικού πλαισίου ποιότητας». Ως εκ τούτου, σε αυτές τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες επιδιώχθηκε η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην δημιουργία και ανάπτυξη εσωτερικών πολιτισμών ποιότητας και στον ρόλο που μπορεί να έχουν οι διαδικασίες εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Επί πλέον, οι «αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες» αξιοποίησαν πολύτιμα στοιχεία ιδίως από τον Κώδικα Καλής Πρακτικής, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2004 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πιστοποίησης (ECA), και από άλλες αναλύσεις που περιλαμβάνονται στις Απόψεις σχετικά με το κοινά αποδεκτό Ευρωπαϊκό σύστημα αρχών, διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών (Απρίλιος 2004) και στις Απόψεις σχετικά με την αξιολόγηση της διασφάλισης ποιότητας από ομοταγείς και τους οργανισμούς πιστοποίησης (Απρίλιος 2004) του ESIB, την Θέση της διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο του Ανακοινωθέντος του Βερολίνου (Απρίλιος 2004) της EUA, και την Διακήρυξη πολιτικής επί της Διαδικασίας της Μπολώνια (Ιούνιος 2004) του EURASHE. Τέλος, δόθηκε διεθνής διάσταση, συγκρίνοντας τις αρχές της εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας με τις Κατευθυντήριες οδηγίες για καλές πρακτικές που εφαρμόζει το διεθνές δίκτυο INQAAHE. Εισαγωγή στο 1 ο και 2ο Μέρος : Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την εσωτερική και εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι «αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες» για την εσωτερική και εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας που ακολουθούν συντάχθηκαν για χρήση από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας στον ΕΧΑΕ και καλύπτουν κρίσιμα σημεία σχετικά με την ποιότητα και τις αρχές. Σκοπός αυτών των αρχών και κατευθυντηρίων οδηγιών είναι να προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, προκειμένου να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα διασφάλισης ποιότητας, και στους οργανισμούς που Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 13

14 αναλαμβάνουν την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, να συμβάλουν στην δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ιδρύματα όσο και από οργανισμούς. Οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες δεν πρέπει να υπαγορεύουν την πρακτική ούτε να θεωρούνται υποχρεωτικές και αμετακίνητες. Σε μερικές χώρες του ΕΧΑΕ, την ευθύνη για ορισμένες περιοχές που καλύπτουν οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες έχει το Υπουργείο Παιδείας ή κάποιος αντίστοιχος οργανισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το υπουργείο ή ο οργανισμός πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας και να υπόκεινται σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι «αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες» βασίζονται σε ορισμένες βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση του ΕΧΑΕ, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Αυτές είναι : Οι πάροχοι ανώτατης εκπαίδευσης έχουν την κύρια ευθύνη για την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και την διασφάλισή της. Πρέπει να διαφυλάσσεται το συμφέρον της κοινωνίας στην ποιότητα και τις αρχές της ανώτατης εκπαίδευσης. Η ποιότητα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων πρέπει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται προς όφελος των φοιτητών και άλλων αποδεκτών της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλον τον ΕΧΑΕ. Πρέπει να υπάρχουν ικανές και αποτελεσματικές οργανωτικές υποδομές για την υποστήριξη των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Η διαφάνεια και η χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη πολιτισμού ποιότητας μέσα στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Πρέπει να αναπτύσσονται διαδικασίες, μέσω των οποίων τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης θα μπορούν να αποδείξουν ότι λογοδοτούν, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας για επενδύσεις δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Η διασφάλιση ποιότητας για σκοπούς κοινωνικής λογοδοσίας είναι πλήρως συμβατή με την διασφάλιση ποιότητας για σκοπούς βελτίωσης. Τα ιδρύματα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ποιότητά τους τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να καταπνίγουν την ποικιλότητα και την καινοτομία. ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν : Να βελτιώσουν την εκπαίδευση που παρέχουν στους φοιτητές τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στον ΕΧΑΕ. Να βοηθήσουν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην διαχείριση και βελτίωση της ποιότητάς τους και, κατ επέκταση, στην δικαίωση της αυτονομίας τους. Να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για το έργο των οργανισμών διασφάλισης ποιότητας. Να καταστήσουν την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας περισσότερο διαφανή και κατανοητή σε όλους τους ενδιαφερομένους. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 14

15 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Οι στόχοι των αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών είναι: Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία ευνοούν δυναμικά πνευματικά και εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Να παράσχουν πηγή στήριξης και καθοδήγησης στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους συναφείς οργανισμούς για να αναπτύξουν τον δικό τους πολιτισμό διασφάλισης ποιότητας. Να πληροφορήσουν και να διευρύνουν τις προσδοκίες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, των φοιτητών, των εργοδοτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Να συμβάλουν στην δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης και την διασφάλιση της ποιότητας εντός του ΕΧΑΕ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες που προτείνονται σε αυτήν την έκθεση θεωρούν σημαντικό τον ρόλο της εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Ο ρόλος αυτός ποικίλλει από σύστημα σε σύστημα και μπορεί να περιλαμβάνει διαφόρων τύπων αξιολογήσεις ιδρυμάτων: αξιολογήσεις προγραμμάτων σπουδών, πιστοποίηση σε επίπεδο προγράμματος και ιδρύματος, και συνδυασμούς αυτών. Η πλήρης αποτελεσματικότητα αυτών των αξιολογήσεων εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη σαφούς στρατηγικής εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας, με συγκεκριμένους στόχους, και στην χρήση, εντός των ιδρυμάτων, μηχανισμών και μεθόδων που στοχεύουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Την διασφάλιση ποιότητας μπορούν να αναλαμβάνουν εξωτερικοί οργανισμοί για συγκεκριμένους σκοπούς, στους οποίους περιλαμβάνονται : Διασφάλιση των εθνικών ακαδημαϊκών αρχών της ανώτατης εκπαίδευσης. Πιστοποίηση προγραμμάτων ή/και ιδρυμάτων. Προστασία των χρηστών. Δημόσια παροχή αντικειμενικά τεκμηριωμένων πληροφοριών (ποσοτικών και ποιοτικών) σχετικά με προγράμματα σπουδών ή ιδρύματα. Βελτίωση και στήριξη της ποιότητας. Οι δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών οργανισμών διασφάλισης ποιότητας πρέπει να απηχούν τις νομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις των δικαιοδοσιών και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν. Οι Ευρωπαϊκές αρχές για την διασφάλιση ποιότητας των ίδιων των οργανισμών διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνονται στο 3 ο Μέρος αυτού του κεφαλαίου. Οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας πρέπει να εξαρτώνται από τους σκοπούς τους και από τα αποτελέσματα που επιδιώκουν να επιτύχουν. Οι διαδικασίες που υιοθετούνται από τους οργανισμούς εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δώσουν κυρίως έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από εκείνους που έχουν ως πρώτο σκοπό να παρέχουν ισχυρή «προστασία των καταναλωτών». Οι αρχές που ακολουθούν κατοπτρίζουν βασικές καλές πρακτικές εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν επιχειρούν να παράσχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με το τί πρέπει να εξετάζεται ή πώς πρέπει να διεξάγονται οι δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας. Αυτά είναι θέματα εθνικής αυτονομίας, παρ όλον ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών και υπουργείων έχει ήδη οδηγήσει στην ανάδυση στοιχείων σύγκλισης. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 15

16 Ωστόσο, στις διαδικασίες εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας υπάρχουν ήδη κάποιες γενικές αρχές καλής πρακτικής : Η αυτονομία των ιδρυμάτων πρέπει να είναι σεβαστή. Τα συμφέροντα των φοιτητών και των άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, όπως των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας, πρέπει να έχουν σημαντική θέση στις διαδικασίες εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται χρήση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας του ίδιου του ιδρύματος. Οι «κατευθυντήριες οδηγίες» παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καλή πρακτική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξηγούν λεπτομερέστερα την σημασία και την σπουδαιότητα των αρχών. Μολονότι οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι μέρος των αρχών, οι αρχές πρέπει να αντιμετωπίζονται σε συνάρτηση μαζί τους. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 16

17 Μέρος 1 o : Ευρωπαϊκές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 1.1 Πολιτική και διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) ΑΡΧΗ: Τα ΑΕΙ πρέπει να έχουν μία πολιτική και συναφείς διαδικασίες ΔΠ και πρότυπα για τα προγράμματα σπουδών και τα πτυχία που απονέμουν. Πρέπει επίσης να δεσμεύονται σαφώς ότι θα αναπτύξουν ένα πολιτισμό που αναγνωρίζει την σημασία της ποιότητας και της ΔΠ στο έργο τους. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει τα ΑΕΙ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μία στρατηγική συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Η στρατηγική, η πολιτική και οι διαδικασίες πρέπει να επισημοποιούνται και να δημοσιοποιούνται. Πρέπει επίσης να προβλέπουν την συμμετοχή των φοιτητών και των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι επίσημες πολιτικές και οι διαδικασίες παρέχουν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο τα ΑΕΙ μπορούν να αναπτύσσουν και να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών τους συστημάτων ΔΠ. Επίσης, συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην αυτονομία των ιδρυμάτων. Οι πολιτικές περιλαμβάνουν την επίσημη δήλωση προθέσεων και τα κυριότερα μέσα για την επίτευξή τους. Η ανάλυση των διαδικασιών μπορεί να δίνει λεπτομερέστερες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική. Επίσης, παρέχει χρήσιμα σημεία αναφοράς για όσους πρέπει να γνωρίζουν τις πρακτικές πλευρές της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών. Στην δήλωση-δέσμευση της πολιτικής πρέπει να αναφέρονται: η σχέση μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας στο συγκεκριμένο ίδρυμα, η στρατηγική του ιδρύματος σε θέματα ποιότητας και κανόνων, η οργάνωση τους εσωτερικού συστήματος ΔΠ, οι ευθύνες των Τμημάτων, των Σχολών και άλλων οργανωτικών μονάδων, αλλά και των προσώπων σε θέματα ΔΠ, η συμμετοχή των φοιτητών στην ΔΠ, οι τρόποι εφαρμογής, παρακολούθησης και αναθεώρησης της πολιτικής ΔΠ. Η πραγμάτωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την δέσμευση του ιδρύματος, σε όλα τα επίπεδα, ότι θα μεριμνά ώστε τα προγράμματα σπουδών να έχουν σαφείς και καθαρά διατυπωμένους μαθησιακούς στόχους, να είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό έτοιμο, πρόθυμο και ικανό να παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη στους σπουδαστές για να επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους, και να υπάρχει πλήρης, επίκαιρη και χειροπιαστή αναγνώριση της συμβολής στο έργο του όσων από τα μέλη του προσωπικού του επιδεικνύουν αριστεία, εμπειρία και αφοσίωση. Όλα τα ΑΕΙ πρέπει να επιδιώκουν την βελτίωση και επαύξηση της εκπαίδευσης που προσφέρουν στους φοιτητές τους. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 17

18 1.2 Έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων ΑΡΧΗ: Όλα τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν επίσημους μηχανισμούς έγκρισης, περιοδικής αναθεώρησης και παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Η εμπιστοσύνη των φοιτητών και των άλλων ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων στην ΑΕ μπορεί να εδραιωθεί και να διατηρηθεί μέσω αποτελεσματικών ενεργειών ΔΠ, οι οποίες παρέχουν εγγυήσεις ότι τα προγράμματα σπουδών είναι καλοσχεδιασμένα, παρακολουθούνται τακτικά και αναθεωρούνται περιοδικά, διασφαλίζοντας έτσι την συνεχιζόμενη συνάφεια και επικαιρότητά τους. Η ΔΠ των προγραμμάτων και τίτλων σπουδών πρέπει να αναφέρεται: στην ανάπτυξη και δημοσιοποίηση σαφώς διατυπωμένων μαθησιακών στόχων, στον προσεκτικό σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και του περιεχομένου των μαθημάτων, στις ειδικές απαιτήσεις για διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης (π.χ. πλήρης ή μερική φοίτηση, εξ αποστάσεως φοίτηση, ηλεκτρονική εκπαίδευση) και τύπους ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. ακαδημαϊκή, επαγγελματική, τεχνολογική κλπ.), στην διάθεση κατάλληλων εκπαιδευτικών υποδομών, στις διαδικασίες επίσημης έγκρισης του προγράμματος από όργανο άλλο από εκείνο που διδάσκει το πρόγραμμα, στην παρακολούθηση της προόδου και της επιτυχίας των φοιτητών, στην τακτική, περιοδική αξιολόγηση των προγραμμάτων (με επιτροπές που περιλαμβάνουν και εξωτερικά μέλη), στην τακτική ανατροφοδότηση από εργοδότες, εκπροσώπους της αγοράς εργασίας και άλλους συναφείς οργανισμούς, στην συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες ΔΠ. 1.3 Αξιολόγηση των φοιτητών ΑΡΧΗ: Η αξιολόγηση των φοιτητών πρέπει να γίνεται με δημοσιοποιημένα κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες που εφαρμόζονται με συνέπεια. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ΑΕ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν σοβαρές συνέπειες στην μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών. Πρέπει κατά συνέπειαν η αξιολόγηση να γίνεται πάντοτε με επαγγελματικό τρόπο και να λαμβάνει υπ όψη την υπάρχουσα ευρύτατη γνώση σχετικά με τις διαδικασίες δοκιμασίας και ελέγχου. Η αξιολόγηση παρέχει επίσης πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και υποστήριξης των εκπαιδευομένων. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών πρέπει : να σχεδιάζονται με στόχο την μέτρηση της επιτυχίας των σκοπούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και των άλλων στόχων του προγράμματος, να ανταποκρίνονται στον σκοπούμενο στόχο (διάγνωση, εκπαίδευση ή ανακεφαλαίωση), να έχουν σαφή και δημοσιοποιημένα κριτήρια βαθμολόγησης, Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 18

19 να αναλαμβάνονται από άτομα που κατανοούν τη σημασία της αξιολόγησης στην πορεία των φοιτητών προς την κατάκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που συνδέονται με τον σκοπούμενο τίτλο σπουδών, να μη βασίζονται, κατά το δυνατόν, στην κρίση ενός μοναδικού εξεταστή, να λαμβάνουν υπ όψη όλες τις πιθανές συνέπειες των εξεταστικών κανονισμών, να έχουν σαφείς κανονισμούς για περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας του φοιτητή και άλλων κωλυμάτων, να διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις γίνονται πάντοτε σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το ίδρυμα να υπόκεινται σε διοικητικούς ελέγχους επαλήθευσης για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, πρέπει να παρέχονται στους φοιτητές σαφείς πληροφορίες σχετικά με την στρατηγική αξιολόγησης που εφαρμόζεται για το πρόγραμμα σπουδών τους, σε ποιές εξετάσεις ή άλλες μεθόδους αξιολόγησης θα υποβληθούν, τί θα αναμένεται από αυτούς και ποιά κριτήρια θα εφαρμοσθούν για την αξιολόγηση της επίδοσής τους. 1.4 Διασφάλιση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΡΧΗ: Τα Ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα μέσα που εξασφαλίζουν και εγγυώνται την ποιότητα και τις ικανότητες του εκπαιδευτικού τους προσωπικού. Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και να αξιολογούνται στις εκθέσεις τους. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Για τους περισσότερους φοιτητές, οι διδάσκοντες είναι ο σημαντικότερος μαθησιακός παράγων. Επιβάλλεται όσοι διδάσκουν να έχουν πλήρη γνώση και κατανόηση του θέματος που διδάσκουν, να έχουν τις αναγκαίες ικανότητες και πείρα για να μεταδώσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και την κατανόησή τους στους φοιτητές σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να έχουν πρόσβαση σε ανατροφοδότηση σχετικά με την προσωπική τους επίδοση. Τα ιδρύματα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες προκήρυξης και πρόσληψης του προσωπικού τους περιλαμβάνουν διαδικασίες διασφάλισης ότι όλα τα νέα μέλη προσωπικού διαθέτουν κατ ελάχιστον το ελάχιστο επίπεδο των απαραίτητων ικανοτήτων. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες για ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων και να ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους. Τα ιδρύματα πρέπει να παρέχουν στους λιγότερο ικανούς διδάσκοντες ευκαιρίες για βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε ανεκτό επίπεδο και να διαθέτουν τρόπους απομάκρυνσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, αν συνεχίζουν να είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματικοί. 1.5 Εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών ΑΡΧΗ: Τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν μέσα που θα διασφαλίζουν την επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης της μάθησης και την καταλληλότητά τους για τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Εκτός από τους καθηγητές, οι φοιτητές βασίζονται για την στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε ποικίλες υποδομές, από τις φυσικές, όπως οι βιβλιοθήκες και η πληροφοριακή υποδομή, μέχρι την ανθρώπινη στήριξη με τη μορφή της ατομικής Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 19

20 εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής κ.ά. Οι μαθησιακοί πόροι και λοιπή υποστήριξη πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι στους φοιτητές, να είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να αναπροσαρμόζονται με γνώμονα την ανατροφοδότηση από εκείνους που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα ιδρύματα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά, να αναθεωρούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υποστήριξης που διατίθενται στους φοιτητές. 1.6 Πληροφοριακά Συστήματα ΑΡΧΗ: Τα ιδρύματα πρέπει να εγγυώνται την συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση έγκυρων πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών λειτουργιών και δραστηριοτήτων τους. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Αφετηρία για την αποτελεσματική ΔΠ των ιδρυμάτων είναι η αυτογνωσία. Είναι σημαντικό να διαθέτουν τα ιδρύματα μέσα συλλογής και ανάλυσης των σχετικών με τις δραστηριότητές τους πληροφοριών. Χωρίς αυτά δεν θα γνωρίζουν τί λειτουργεί καλά και πού πρέπει να προσέξουν, ή τα αποτελέσματα καινοτόμων λειτουργιών. Σε κάθε ίδρυμα, τα απαιτούμενα για την ΔΠ πληροφοριακά συστήματα εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από τις τοπικές συνθήκες, πρέπει όμως να καλύπτουν τουλάχιστον: τον ρυθμό προόδου και επιτυχίας των φοιτητών, την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, την ικανοποίηση των φοιτητών από τα προγράμματά τους, την αποτελεσματικότητα των διδασκόντων, τα στοιχεία ταυτότητας του φοιτητικού πληθυσμού, τις διατιθέμενες μαθησιακές υποδομές και το κόστος τους, τους κρίσιμους δείκτες της λειτουργίας του ίδιου του ιδρύματος. Αξία επίσης έχει να συγκρίνονται τα ιδρύματα με άλλους παρόμοιους οργανισμούς εντός και πέρα από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό τους επιτρέπει να διευρύνουν την αυτογνωσία τους και να μεθοδεύουν δυνατούς τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας τους. 1.7 Δημοσιοποίηση ΑΡΧΗ: «Τα ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν τακτικά επικαιροποιημένες, αμερόληπτες και αντικειμενικές πληροφορίες, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τους τίτλους που προσφέρουν.» ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Στο πλαίσιο της υλοποίησης του δημόσιου ρόλου τους, τα ιδρύματα ΑΕ έχουν την ευθύνη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα σκοπούμενα μαθησιακά αποτελέσματά, τους τίτλους που παρέχουν, τις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που χρησιμοποιούν και τις ευκαιρίες μάθησης που διαθέτουν οι φοιτητές τους. Οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τις απόψεις και τους φορείς απασχόλησης των αποφοίτων τους και τα στοιχεία ταυτότητας του τρέχοντος φοιτητικού πληθυσμού τους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβείς, αμερόληπτες, αντικειμενικές και εύκολα προσιτές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται απλώς για αγοραίες ευκαιρίες. Το ίδρυμα πρέπει να αποδεικνύει ότι σε θέματα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας ανταποκρίνεται στις δικές του προσδοκίες. Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 20

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη Πράξης ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας... 2 2. Σχεδιασμός και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαδικασία και Προσδιορισμός Κριτηρίων Πιστοποίησης Καθ. Βασ. Τσιάντος, Μέλος του Δ.Σ. της Α.ΔΙ.Π Οκτώβριος 2014 ΑΔΙΠ / HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάϊος 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαδικασία και Προσδιορισµός Κριτηρίων Πιστοποίησης ΑΔΙΠ / HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 1. Το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) Το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ, γνωστό και ως Πλαίσιο της Μπολόνια, έχει ως στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. σύστασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. σύστασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 COM(2018) 270 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σημασία και η διαδικασία της Πιστοποίησης

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σημασία και η διαδικασία της Πιστοποίησης Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Η σημασία και η διαδικασία της Πιστοποίησης Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Συνάντηση 1 Η ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2012

Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2012 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης Θεσσαλονίκη 29-30 Νοεμβρίου 2012 Στρογγυλό τραπέζι Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν μια πολιτική διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το Θεσμικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωνσταντίνος Μέμος Αναπληρωτής Προέδρου ΑΔΙΠ 1 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1/3 Ποιότητα > ποιότης τι λογής (ποίος) η φύση, η υπόσταση οντότητος EN ISO

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πρότυπα Ποιότητας: Απαιτήσεις και Τεκμηρίωση qdata@adip.gr Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ Δρ Νικόλαος Γεωργιάδης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2019 1 1.1. Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT n SE01-KA PROJECT NAME: EQAVET in PRACTICE. EQAVET in Practice. Project No: SE01-KA

PROJECT n SE01-KA PROJECT NAME: EQAVET in PRACTICE. EQAVET in Practice. Project No: SE01-KA EQAVET in Practice Project No: 2015-1-SE01-KA202-012245 Κατευθυντήριες Οδηγίες Δράσεις Διασφάλισης Ποιότητας για επίτευξη καλών μαθησιακών αποτελεσμάτων 1 Θέμα: Όραμα και Πολιτική Περιοχή ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας του

Πολιτική Ποιότητας του Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης 396 η / 1-11-2018 Συνεδρία Συγκλήτου Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης Η πολιτική ποιότητας αποτελεί το βασικό κείμενο, το οποίο θέτει τις αρχές λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τι είναι η πιστοποίηση Η Πιστοποίηση επαγγελματιών είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης και επικύρωσης των δεξιοτήτων φυσικών προσώπων επαγγελματιών μέσα από τη χρήση διεθνών προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2018 Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Εισαγωγικό Σημείωμα Το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ α) Απάντηση στην Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης της νέας κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΒΑ (Διοίκησης Επιχειρήσεων) με Εξειδίκευση τη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική Εξ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα αριστείας Jean Monnet

Κέντρα αριστείας Jean Monnet Κέντρα αριστείας Jean Monnet Τι είναι τα κέντρα αριστείας Jean Monnet; Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet αποτελούν εστίες εξειδικευμένων ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus 1. Προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Erasmus Mundus Ένα Erasmus Mundus Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΚΜΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) Πανεπιστημίου Πατρών

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) Πανεπιστημίου Πατρών Εγχειρίδιο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) Πανεπιστημίου Πατρών v.2/13.09.2018 Περιεχόμενα Ορολογία... 6 Ακρωνύμια... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1. Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του Φορέα

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του Φορέα Ο Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, Ν.136(i)/2015-16 Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017-1-RO01-KA202-037308 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Κομοτηνή, 16 Ιανουαρίου 2019 Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια ΑΔΙΠ Ενότητες παρουσίασης 01 Τι είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση 02 Ποιος είναι ο ρόλος της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αξιολόγησης Απόδοσης

Κανονισμός Αξιολόγησης Απόδοσης Κανονισμός Αξιολόγησης Απόδοσης Εισαγωγή Άρθρο 1. Γενικές πληροφορίες Άρθρο 2. Αρχές συστήματος αξιολόγησης Άρθρο 3. Πλαίσιο και διαστάσεις αξιολόγησης Α. Προσωπική Συνεισφορά: αξιολόγηση ως προς το ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.1.Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας 1.1.1. Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος. Διαδικασία ανάπτυξης

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος. Διαδικασία ανάπτυξης Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει διαδικασίες που τεκμηριώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

«Ηθική Σκέψη και Πράξη» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α.

«Ηθική Σκέψη και Πράξη» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2 Η Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας κριτήρια και διαδικασίες, διασυνοριακή εκπαίδευση, διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών και διεθνή προσόντα πρόσβασης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Παπαηλιού Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τίτλος θέσης Υπεύθυνος έρευνας Κωδικός αναφοράς EF-TA-18-04 Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος 2f ( 1 ) Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 7 Διάρκεια αρχικής σύμβασης 5 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D 21.3.2019 A8-0175/79 79 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ειδικευμένος υπάλληλος ψηφιακού μετασχηματισμού (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 8 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Βασισµένη σε απαντήσεις από τη διαβούλευση µεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλές Πρακτικές Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Α. Κοντογεώργος 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημέρωση για δράσεις διασφάλισης ποιότητας από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του ΔΠΘ» Αλεξανδρούπολη

«Ενημέρωση για δράσεις διασφάλισης ποιότητας από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του ΔΠΘ» Αλεξανδρούπολη «Ενημέρωση για δράσεις διασφάλισης ποιότητας από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του ΔΠΘ» Αλεξανδρούπολη 28-5-2019 Θεματικές προς συζήτηση 1. Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ. στη διασφάλιση ποιότητας 2. Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ. Πανεπιστημίου Κρήτης

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ. Πανεπιστημίου Κρήτης Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Περιεχόμενα Ορολογία... 5 Ακρωνύμια... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ... 8 2.Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας : Σκοπός και πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων: έννοια, πλαίσιο, διαδικασία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων: έννοια, πλαίσιο, διαδικασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων: έννοια, πλαίσιο, διαδικασία Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα