Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:"

Transcript

1 Π Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ζώνης φιλολογικών μαθημάτων και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, για ημιτυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2012

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 121

3 Περιεχόμενα Περίληψη... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Δημήτρης Κουτσογιάννης Εισαγωγή Έντονες επιστημονικές αναζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών και διαθεματική προσέγγιση Οι προσπάθειες εισαγωγής αλλαγών στη χώρα μας και τα κυριότερα προβλήματα Προς έναν συνολικό σχεδιασμό με αφετηρία τη γλώσσα Η γλώσσα ως μέσο διδασκαλίας Η γλώσσα ως μέσο συγκρότησης της ιδιαιτερότητας του σχολικού λόγου και η διαθεματικότητα Η γλώσσα ως αντικείμενο διδασκαλίας και η διαθεματικότητα Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ Β: ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ, Μαρία Παυλίδου Εισαγωγή Η διαθεματική προσέγγιση Αναδρομή στο διεθνές πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο και η ισχύουσα κατάσταση Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Η διαθεματικότητα ως άξονας σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων Η οργάνωση του σχολικού χωροχρόνου: τυπικές, ημιτυπικές και άτυπες πρακτικές σχολικού γραμματισμού Τυπικές σχολικές πρακτικές γραμματισμού: διαθεματικότητα και αξιοποίηση των ΤΠΕ Ημιτυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές γραμματισμού: διαθεματικότητα και αξιοποίηση των ΤΠΕ Η αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων και των φορητών υπολογιστών Σελίδα 3 από 121

4 4. Η δομή και το περιεχόμενο των σεναρίων στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης και των ημιτυπικών και άτυπων πρακτικών γραμματισμού ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελίδα 4 από 121

5 Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 62 (Π ) με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αποτελεί η διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου ως προς την ανάπτυξη και την εφαρμογή διδακτικών σεναρίων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης καθώς και των ημιτυπικών και άτυπων σχολικών πρακτικών γραμματισμού. Επιπλέον, παράλληλα με τους δύο αυτούς άξονες σχεδιασμού σεναρίων εξετάζονται και ζητήματα αξιοποίησης των περιβαλλόντων και των εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (εφεξής ΤΠΕ) με ιδιαίτερες αναφορές στους διαδραστικούς πίνακες και στους φορητούς υπολογιστές. Για τη διαμόρφωση του θεωρητικού αυτού πλαισίου επιχειρούμε στο πρώτο μέρος της μελέτης μια προσεκτική ανάγνωση των ως τώρα διεθνών προσεγγίσεων με έμφαση στις έντονες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση με το ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο. Υποστηρίζεται πως η προσέγγιση του ζητήματος της διαθεματικότητας απαιτεί την προσεκτική προσέγγιση της λογικής που διέπει το σύνολο των διδακτικών πρακτικών στα σχολεία και πως μια δημιουργική ανάγνωση του ελληνικού σχολείου με προοπτικές ουσιωδών αλλαγών, μπορεί να προκύψει από την αξιοποίηση των επιστημών που ασχολούνται με τη γλώσσα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης κλείνει με μια προσπάθεια προσέγγισης της σχέσης που έχει η γλώσσα με την εκπαίδευση με μια ευρύτερη όμως οπτική, βάσει της οποίας η σχέση αυτή δεν προσδιορίζεται μόνο από το γλωσσικό μάθημα ή τη διαθεματική προσέγγιση. Με την ίδια αφετηρία υποστηρίζεται πως είναι εφικτό, αλλά και απαραίτητο, να σχεδιαστούν οι αναγκαίες αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση και στο πλαίσιο αυτό να αντιμετωπιστεί τόσο το ζήτημα της διαθεματικότητας στη διδασκαλία όσο και αυτό της αξιοποίησης των ΤΠΕ. Σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, στο δεύτερο μέρος της μελέτης επιχειρείται μια αναδρομή στις διεθνείς αναζητήσεις για τη διαθεματικότητα καθώς και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως προς τη διάχυση της διαθεματικής προσέγγισης Σελίδα 5 από 121

6 στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται το ζήτημα της συνολικότερης ανάγνωσης του σχολικού χρόνου και των διδακτικών πρακτικών, με άξονα τις πρακτικές γραμματισμού που πραγματώνονται στα σχολεία σύμφωνα με το κατά πόσο διαφυλάσσονται τα όρια μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων. Μετά από μία αναδρομή στο ζήτημα της αξιοποίησης των διαδραστικών πινάκων και των φορητών υπολογιστών, η μελέτη κλείνει με την παρουσίαση ενός πλαισίου για σχεδιασμό και εφαρμογή διαθεματικών διδακτικών σεναρίων. Σελίδα 6 από 121

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Δημήτρης Κουτσογιάννης 1. Εισαγωγή Το ζήτημα της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία απασχόλησε και απασχολεί έντονα τόσο τον ευρύτερο παιδαγωγικό όσο και το στενότερο γλωσσοδιδακτικό προβληματισμό. Οι ως τώρα διεθνείς προσεγγίσεις είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, αλλά οι έντονες διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο, επιβάλλουν να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα αυτό. Αυτός είναι και ο βαθύτερος στόχος του παρόντος κειμένου. Υποστηρίζουμε ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε σοβαρά το ζήτημα της διαθεματικότητας στη διδασκαλία, αν δεν προσεγγίσουμε με προσοχή το σύνολο της λογικής των διδακτικών πρακτικών στα σχολεία της χώρας μας. Υποστηρίζουμε επίσης ότι μια δημιουργική ανάγνωση του ελληνικού σχολείου, η οποία θα δίνει σημαντικές προοπτικές ουσιωδών αλλαγών, μπορεί να προκύψει από την αξιοποίηση των επιστημών που ασχολούνται με τη γλώσσα. Είναι χρήσιμο να επισημανθεί εδώ ότι με αφετηρία τη γλώσσα σχεδιάστηκαν οι κυριότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κατά το παρελθόν στον τόπο μας και ότι ο τρόπος προσέγγισης της γλώσσας, αλλά και της γλωσσικής εκπαίδευσης γενικότερα, είναι αυτός που κατά βάθος δεν επέτρεψε σε σημαντικό βαθμό τις μεταρρυθμίσεις αυτές να πραγματοποιηθούν. Για να γίνει όμως αυτό, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί η σχέση της γλώσσας με την εκπαίδευση με μια ευρύτερη οπτική και να μη συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με το γλωσσικό μάθημα ή τη διαθεματική προσέγγιση. Στο κείμενο που ακολουθεί υποστηρίζεται ότι με την ίδια αφετηρία είναι ε- φικτό, αλλά και απαραίτητο, να σχεδιαστούν οι αναγκαίες αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση και στο πλαίσιο αυτό να αντιμετωπιστεί τόσο το ζήτημα της διαθεματικότητας στη διδασκαλία όσο και αυτό της αξιοποίησης των ΤΠΕ. Αξιοποιούνται Σελίδα 7 από 121

8 προς τούτο κοινωνιογλωσσολογικές θεωρίες, πρωτίστως από το χώρο της κοινωνικής σημειωτικής και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, προκειμένου να διαβαστεί στο σύνολό του ο θεσμός του σχολείου ως χώρος πρακτικών γραμματισμού. Έχοντας αναπτύξει το θεωρητικό αυτό προβληματισμό σε άλλα μου κείμενα (Κουτσογιάννης 2010α,β, 2011α, 2011β), αποφεύγω εδώ να περιγράψω το θεωρητικό μου πλαίσιο και εστιάζω απευθείας στην ανάλυση του ζητήματος που με απασχολεί. 2. Έντονες επιστημονικές αναζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών και διαθεματική προσέγγιση Παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές αναζητήσεις στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι είναι ιδιαίτερα έντονες κατά τις τελευταίες τέσσερις με πέντε δεκαετίες. Μια απλή υπόμνηση και μόνο των διεθνών ρευμάτων που αναπτύχθηκαν στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο αυτή αναδεικνύει του λόγου το αληθές: ολιστικές και επικοινωνιακές αναζητήσεις από τη δεκαετία του 1970 και ύστερα, κειμενοκεντρικές αντιλήψεις από τη δεκαετία του 1980, κριτικές προσεγγίσεις (π.χ. κριτικός γραμματισμός) από τη δεκαετία του 1990 και, τέλος, πολυγραμματισμοί από το 2000 και ύστερα. Δεν πρόκειται για απλές αλλαγές, αλλά για λόγους (Κουτσογιάννης 2010α, 2010β) με την έννοια ότι η κάθε μία εκδοχή ενεργοποιεί τελείως διαφορετικά τις βασικές διαστάσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία του μαθήματος (βλ. Κουτσογιάννης υπό δημοσίευση). Ειδικότερα, κατά την περίοδο αυτή: Έχουμε μια σημαντική μεταβολή στις γνώσεις για τον κόσμο, τις αξίες, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που το γλωσσικό μάθημα επιδιώκει να μεταδώσει/καλλιεργήσει στα παιδιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από μάθημα το οποίο έδινε βαρύτητα στη σχολική αναπλαισίωση γνώσεων που έχουν σχέση με τις κλασικές αξίες, που καλλιεργούνταν στο πλαίσιο του έθνους - κρά- Σελίδα 8 από 121

9 τους, μετατρέπεται σταδιακά σε μάθημα που εστιάζει σε προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι εύκολο να ανιχνευτεί από ένα γρήγορο ξεφύλλισμα και των ελληνικών σχολικών βιβλίων της τελευταίας εικοσαετίας, ό- που τα κείμενα που αναφέρονται σε ποικίλους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας πολλαπλασιάζονται θεαματικά. Οι αλλαγές αυτές δίνουν αμέσως την πρώτη δυνατότητα για συνέργεια με άλλα διδακτικά αντικείμενα στο εν λόγω πεδίο: με την κοινωνιολογία, η οποία εστιάζει ακριβώς στην ανάλυση και κατανόηση των θεσμών και της κοινωνίας με τη λογοτεχνία, αφού πλήθος λογοτεχνικών έργων έχουν κοινωνική εστίαση και προβληματισμό, παρότι βέβαια η λογοτεχνία δεν γράφεται για το σκοπό αυτό με την Ιστορία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, μέσω των οποίων μπορούν να αναδειχθούν πιο εύκολα οι αιτίες των αλλαγών, οι μεταβολές των θεσμών, οι κινητήριες δυνάμεις που υπάρχουν πίσω από αυτά και ο σημαντικός ρόλος των ανθρώπων ως κοινωνικών πρωταγωνιστών με άλλα μαθήματα που έ- χουν λιγότερο σχολικό χρόνο, αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλύτερη ανάγνωση του σημερινού κόσμου (π.χ. φιλοσοφία, «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» κλπ.). Ενώ όλα αυτά υπάρχουν, η σύνδεση μεταξύ τους είναι σήμερα σχεδόν ανύπαρκτη. Ως τώρα εστιάσαμε στα διδακτικά αντικείμενα που ανήκουν περισσότερο ή λιγότερο στη ζώνη των φιλολογικών μαθημάτων. Όμως και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα έ- χουμε μετακινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή της γλώσσας. Όπως εύστοχα επισημαίνουν οι Kress et al (2005) αρκετά διδακτικά αντικείμενα κινούνται προς την κατεύθυνση της παροχής γνώσεων, προκειμένου να συμμετέχουν τα παιδιά αποτελεσματικά στην κοινωνική ζωή. Είναι γνωστός ο όρος επιστημονικός γραμματισμός που χρησιμοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Συχνά ο γραμματισμός αυτός συνδέεται με ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η διατροφή, το περιβάλλον, η υγεία κλπ. Η κινητήρια δύναμη είναι η ίδια με αυτή που οδήγησε σε ανάλογες αλλαγές και το γλωσσικό μάθημα (Kress et al 2005): τα διδακτικά αντικείμενα προσπαθούν να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, της αποτε- Σελίδα 9 από 121

10 λεσματικής επικοινωνίας από τη μια πλευρά και του ενημερωμένου πολίτη από την άλλη. Ενδιαφέρον έχει εδώ να επισημανθεί ότι δεν έχουμε μετακινήσεις απλώς στο περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών ως προς τις γνώσεις για τον κόσμο, όπως συμβαίνει και στο μάθημα της γλώσσας, αλλά ότι σταδιακά προστίθενται στα ΠΣ τέτοιου είδους μαθήματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν (βλ. «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που προτείνεται στα νέα νέα πιλοτικά Π.Σ. του Γυμνασίου). Αυτό που διαφέρει είναι η αφετηρία στην κίνηση αυτή. Η διαθεματική προσέγγιση με αυτή τη λογική συνίσταται στη συνειδητή προσπάθεια να αξιοποιηθεί όλο το εύρος της σχολικής ζωής, προκειμένου να συνδεθούν τα ποικίλα αυτά νήματα. Οι αλλαγές αυτές στο είδος των γνώσεων που αναπλαισιώνονται στο γλωσσικό μάθημα συνοδεύονται από ανάλογες αλλαγές στους γραμματισμούς που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στο σχολείο. Σε αντιστοιχία με τη στροφή προς την κοινωνική και πολιτισμική καθημερινότητα, οι γραμματισμοί που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν έχουν ακριβώς σχέση με την καθημερινότητα αυτή: τα παιδιά καλούνται να αποκτήσουν μια επικοινωνιακή κειμενική ικανότητα που θα στοιχεί σε ανάλογες καθημερινές κοινωνικές πρακτικές. Ειδική μνεία χρειάζεται εδώ στην έμφαση που δίνεται στην καλλιέργεια των νέων γραμματισμών ως σημαντικών διαστάσεων του σχολικού γραμματισμού (Κουτσογιάννης 2011β). Η έννοια των πολυγραμματισμών στοιχεί α- κριβώς με τις αναζητήσεις αυτές (Cope & Kalantzis 2000). Στο πεδίο αυτό τα πράγματα είναι ακόμη συγκεχυμένα και διεθνώς, επομένως είναι αρκετά δύσκολο να αναζητήσουμε και το τι μπορεί να σημαίνει διαθεματικότητα στο πλαίσιο των γραμματισμών που καλείται το σχολείο να καλλιεργήσει. Η στροφή του γλωσσικού μαθήματος προς τη διερεύνηση της καθημερινότητας ανέδειξε μεν τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας της επικοινωνιακής ικανότητας, παράλληλα με τη γλωσσική, δεν έδωσε όμως μεγάλη βαρύτητα στο ρόλο που έχει η γλώσσα και το γλωσσικό μάθημα στην κατάκτηση του ακαδημαϊκού λόγου ή της ιδιαίτερης ποικιλίας που είναι η σχολική γλώσσα. Μία Σελίδα 10 από 121

11 από τις οπτικές που είναι απαραίτητο να αναδειχθεί σε μια νέου τύπου προσέγγιση της διαθεματικής προσέγγισης είναι και το πώς θα αντιμετωπίσει το γλωσσικό μάθημα τη γλώσσα του σχολείου και τις ιδιαιτερότητές της. Η σύνδεση των γραμματισμών με τις γνώσεις για τη γλώσσα μπορεί να δώσει εν μέρει μια σοβαρή δυνατότητα διεξόδου: τα περισσότερα από τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία το παιδί καλείται να διερευνήσει στο γλωσσικό μάθημα αποτυπώνονται και επιστημονικά, επομένως μέσω της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής γλώσσας, που σημαίνει ότι μια συνειδητή σύνδεση των γραμματισμών με τις γνώσεις για τον κόσμο δίνει σοβαρή προοπτική διασύνδεσης μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων, αλλά και σοβαρή προοπτική η έννοια της διαθεματικότητας να πάρει ένα πιο δυναμικό περιεχόμενο. Μια άλλη οπτική που είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί είναι αυτή των νέων γραμματισμών. Στο γλωσσικό μάθημα έχει αναπτυχθεί πολύ ενδιαφέρων προβληματισμός ως προς το ζήτημα αυτό, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί δημιουργικά σε κάθε άλλη σχολική διδακτική πρακτική. Πολλά νέα δεδομένα έχουμε και στο πώς γίνεται αντιληπτή η διδασκαλία της γραμματικής στο γλωσσικό μάθημα. Εκεί που η γραμματική προσεγγιζόταν ως ένα σύνολο αποκομμένων και αποπλαισιωμένων γνώσεων που μεταδίδονταν σε οργανωμένη ύλη στα παιδιά, τώρα το περιεχόμενό της διευρύνεται (π.χ. γραμματική του κειμένου, γραμματική της σημείωσης) και οι στόχοι της μεταβάλλονται. Η εστίαση στην πολυτροπικότητα του νοήματος και στο κείμενο ως μονάδα επιβάλλουν, αντί για τη γραμματική, να χρησιμοποιείται ο ευρύτερος όρος γνώσεις για τη γλώσσα (Carter 1995) και τη σημείωση. Παράλληλα, μέρος των σύγχρονων αντιλήψεων εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη σύνδεση των γνώσεων αυτών με την καλύτερη διδασκαλία των γραμματισμών (π.χ. κειμενικών ειδών) αλλά και με την καλύτερη ανάγνωση των γνώσεων για τον κόσμο επομένως με την καλύτερη ανάγνωση της σύνθετης καθημερινής κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας (π.χ. κριτικός γραμματισμός). Αυτή η διασύνδεση μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό νέο στοιχείο στο χώρο της διαθεματικότητας: το γλωσσικό μάθημα μπορεί να Σελίδα 11 από 121

12 δώσει τα μέσα, προκειμένου να κατανοείται καλύτερα ο σχολικός γραμματισμός (βλ. γραμματισμοί, παραπάνω), αλλά και να διαβάζεται καλύτερα ο κόσμος (βλ. γνώσεις για τον κόσμο, παραπάνω). Τέλος, πολύ σημαντικές είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο των διδακτικών πρακτικών, στο πλαίσιο των οποίων προτείνεται όλα αυτά να υλοποιούνται. Η ανάλυση αναδεικνύει εύκολα ότι υπάρχουν σαφείς και σημαντικές μετακινήσεις: από «ορατές» παιδαγωγικές πρακτικές προς τις «αόρατες» (Bernstein 1989) από τη «μόνωση» του διδακτικού αντικειμένου στη συσχέτισή του με άλλα (βλ. διαθεματικές προσεγγίσεις) (Κουτσογιάννης 2006) από το μεμονωμένο παιδί που «αγωνίζεται» να ανταποκριθεί στη σχολική εργασία, στη σχολική κοινότητα που αλληλεπιδρά και μαθαίνει από το δάσκαλο, τέλος, που κατευθύνει κεντρικά τη διδασκαλία, στο δάσκαλο που συνεργάζεται και υποστηρίζει τα παιδιά να κατακτήσουν τη γνώση. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι, θεωρητικά, η πιο εύκολα υλοποιήσιμη σε όλο το εύρος των διδακτικών αντικειμένων αλλά και στις ημιτυπικές και άτυπες διδακτικές πρακτικές. Επισημαίνουμε όμως το «θεωρητικά», γιατί είναι α- παραίτητο και εδώ να γίνουν οι απαραίτητοι συνδυασμοί και κυρίως να αναδειχθεί το τι σημαίνει από μια γλωσσική σκοπιά η αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών. Επιστημονικές αναζητήσεις στο χώρο της διαθεματικότητας Οι παραπάνω αλλαγές όμως δεν έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνο με το μάθημα της γλώσσας οι τάσεις αυτές είναι γενικότερες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για διαφορετικό «ρυθμιστικό λόγο» που αποτελεί κατά τον Bernstein (1996) την καρδιά και την ουσία του παιδαγωγικού λόγου. Όλες αυτές οι αλλαγές, εν τέλει, συνιστούν μια σημαντικά διαφορετική πρόταση σε σχέση με το είδος των «φαντασιακών» ταυτοτήτων (Bernstein 1996) που καλείται το σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος να δημιουργήσει. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει σήμερα από τη στιγμή που η εγγράμματη κοινωνία του παρόντος είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν 40 και 50 χρόνια πριν (Κουτσογιάννης 2006, Cope & Σελίδα 12 από 121

13 Kalantzis 2000). Η ιστορική αυτή εξέλιξη ερμηνεύει σε σημαντικό βαθμό γιατί κατά τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκουν ευρύτατη διάδοση πρωτοπόρες παιδαγωγικές αναζητήσεις των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, οι οποίες προτείνουν ένα τελείως διαφορετικό φαντασιακό παιδαγωγικό υποκείμενο. Μεγάλο μέρος των διεθνών αναζητήσεων ερμηνεύεται καλά και στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο (βλ. ανασκόπηση στη μελέτη της Παυλίδου, Β Μέρος του παρόντος κειμένου). 3. Οι προσπάθειες εισαγωγής αλλαγών στη χώρα μας και τα κυριότερα προβλήματα Οι σημαντικές αλλαγές που μόλις επισημάνθηκαν δεν θα μπορούσαν παρά να αποτυπωθούν με κάποιο τρόπο και στις αναζητήσεις που έχουν επιχειρηθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα επισημάνω τις κυριότερες αλλαγές που επιχειρήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες στο ελληνικό σχολείο, υπογραμμίζοντας τα κυριότερα προβλήματα. Η απλή ανάγνωση και μόνο των μεταδικτατορικών σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος δείχνει ότι παρατηρείται μια σαφής τάση προσαρμογής στις περισσότερες από τις αλλαγές που επισημάνθηκαν παραπάνω. Η έρευνα ωστόσο αναδεικνύει ότι η αναπλαισίωση των διεθνών αναζητήσεων γίνεται σε ένα επιφανειακό μόνο επίπεδο, ενώ τα προτεινόμενα σχήματα συμμετοχής στο διδακτικό γίγνεσθαι είναι ξεπερασμένα και εντάσσουν οτιδήποτε νέο σε ήδη γνωστές από τη δεκαετία του 1950 πρακτικές (Κουτσογιάννης 2010β). Έχουμε δηλαδή σημαντικές αλλαγές στις γνώσεις για τον κόσμο που αναπλαισιώνονται, στους γραμματισμούς που προτείνεται να κατακτηθούν και σε ένα βαθμό στη σύνδεσή τους με τις γνώσεις για τη γλώσσα, χωρίς όμως σημαντικές αλλαγές στις διδακτικές πρακτικές, στην ουσία Σελίδα 13 από 121

14 κατά τον Bernstein (1996) του διδακτικού γίγνεσθαι. Έτσι, δίνεται μια εντύπωση εκσυγχρονισμού, χωρίς να είναι ουσιαστική. Πολύ μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο ελληνικό σχολείο. Αναφέρονται εν συντομία κάποιες ενδεικτικές πρωτοβουλίες που εκδηλώθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση κατά την τελευταία εικοσαετία: προσθήκη μαθήματος πληροφορικής στη μέση εκπαίδευση (κυρίως), δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών, δημιουργία λογισμικών για τη διδασκαλία των μαθημάτων, μαζική αγορά φορητών υπολογιστών ( ) και διαδραστικών πινάκων ( ), μακροχρόνια επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πιο πρόσφατα αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών ( ) με μεγάλη έμφαση στην εισαγωγή των νέων γραμματισμών (πρβλ. και «ψηφιακό σχολείο»). Η έρευνα και εδώ δείχνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν εμπίπτουν σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, με συγκεκριμένη ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και προσεχτικό σχεδιασμό. Αντίθετα, οι πρωτοβουλίες αυτές επηρεάζονται από τον εργαλειακό λόγο, κατά τον οποίο η ύπαρξη και μόνο των υποδομών και των ΤΠΕ θεωρείται ότι σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές. Δεν είναι επομένως περίεργο το γεγονός ότι παρά τους πόρους που έχουν επενδυθεί, οι αλλαγές επί της ουσίας είναι ελάχιστες (βλ. Κουτσογιάννης 2011β). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί κατά τις δεκαετίες αυτές και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κατά την τρέχουσα μόνο σχολική χρονιά ( ) βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις τουλάχιστον ευρείας έκτασης επιμορφώσεις. Η μία έχει σχέση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ΚΣΕ, ΠΑΚΕ) και συνεχίζεται, με κάποιες ενδιάμεσες διακοπές, τα τελευταία δέκα χρόνια. Η άλλη, γνωστή ως «Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης», σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του «νέου σχολείου» και είναι πρόσφατη ( ). Η τρίτη, τέλος, αφορά την πιλοτική εφαρμογή των νέων Π.Σ. στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( ). Οι τρεις αυτές προσπάθειες, όπως και ποικίλες άλλες που εξελίσσονται στο πλαίσιο επιμέρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κινούνται η μία ανεξάρτητα από την άλλη. Αν συνα- Σελίδα 14 από 121

15 ντιούνται, αυτό γίνεται τυχαία και δεν είναι προϊόν προσεχτικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του ελληνικού σχολείου του παρόντος και του μέλλοντος. Πολλές επιμέρους προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της εισαγωγής καινοτομιών που θα ανατρέπουν ισχύουσες λογικές και δομές στο ελληνικό σχολείο. Η «ευέλικτη ζώνη», για παράδειγμα, αποβλέπει στο να δημιουργήσει ευελιξία στην προσέγγιση της σχολικής μάθησης και να ανατρέψει τη μόνωση των διδακτικών αντικειμένων (Tentolouris 2011). Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η λογική της «διαθεματικής προσέγγισης» που υιοθετήθηκε στα προηγούμενα Π.Σ., αλλά και η ερευνητική εργασία που επανεισάγεται στο Λύκειο από το έτος μετά από μια πρώτη απόπειρα που πραγματοποιήθηκε στη γνωστή ως «μεταρρύθμιση Αρσένη». Οι προσπάθειες αυτές αποβλέπουν στο να ξαναδιαβάσουν διαφορετικά τη δόμηση του σχολικού χωροχρόνου και των περιεχομένων του, προκειμένου να δημιουργήσουν νησίδες δημιουργικότητας. Πρόκειται για προσπάθειες που απηχούν τις σημαντικές αλλαγές που επισημάνθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, οι οποίες όμως είναι ασύνδετες, πρόχειρες, χωρίς ιδιαίτερο συνολικό σχεδιασμό και για αυτό βραχύβιες. Η μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε μια εν μέρει πολυπολιτισμική κοινωνία από τη δεκαετία του 1990 και ύστερα ενεργοποίησε πλήθος πρωτοβουλιών για τη διάδοση της διαπολιτισμικής αγωγής στην ελληνική εκπαίδευση. Οι περισσότερες όμως από τις πρωτοβουλίες αυτές εξαντλούνται μαζί με τους πόρους που διατίθενται για την υποστήριξή τους, χωρίς να έχει γίνει κατορθωτό να έχουμε συνολικές αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προς την κατεύθυνση μιας σοβαρής διαπολιτισμικής αγωγής. Λείπει, για παράδειγμα, ένα Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα Προγράμματα Σπουδών. Τεράστια, τέλος, βαρύτητα έχει δοθεί σε επιφανειακές ποσοτικές παραμέτρους οι οποίες δεν εμπίπτουν σε κάποιο συνολικό σχέδιο, όπως: η θεαματι- Σελίδα 15 από 121

16 κή παραγωγή νέων σχολικών βιβλίων κατά περιόδους η αυξομείωση των ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών η ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, η οποία διδάσκεται πια από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και η προσθήκη νέων μαθημάτων (βλ. παραπάνω) που εκφράζουν σύγχρονες κοινωνικές αναζητήσεις (π.χ. περιβάλλον). Η διαθεματική προσέγγιση στην ελληνική εκπαίδευση Στη μελέτη της Παυλίδου (βλ. Β Μέρος του παρόντος κειμένου) δίνονται λεπτομέρειες για το πώς αναπλαισιώθηκε ο διεθνής προβληματισμός και οι διεθνείς αναζητήσεις στην ελληνική εκπαίδευση με άξονα τη διαθεματικότητα. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν λάμβαναν υπόψη τους βασικές πτυχές των ισχυόντων διδακτικών λόγων (διαχείριση του σχολικού χρόνου και χώρου, ρόλοι στους παιδαγωγικούς πρωταγωνιστές, είδος του γραμματισμού που καλλιεργείται, γνώσεις για τον κόσμο που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν) με αποτέλεσμα οι όποιες προσπάθειες να είναι επιφανειακές και βραχύβιες. Διαπιστώσεις Θα μπορούσαμε, συνολικά, να πούμε ότι οι σημαντικές παγκόσμιες και τοπικές αλλαγές που επισημάνθηκαν στην προηγούμενη ενότητα δεν άφησαν αδιάφορη την ελληνική πολιτεία. Διαπιστώσαμε ότι αναπτύχθηκαν και εξακολουθούν να αναπτύσσονται πλήθος πρωτοβουλιών που καλύπτουν όλους τους τομείς των αλλαγών και των νέων επιδιώξεων: τη δραματική αλλαγή στο περιεχόμενο του σχολικού γραμματισμού με ισχύ, αφού εισάγεται η ευρεία χρήση των ΤΠΕ και η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας τις νέες απαιτήσεις για σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, α- φού τα νέα Π.Σ. και οι ποικίλες επιμορφώσεις υιοθετούν τις απαιτήσεις αυτές (π.χ. ομαδοσυνεργατική εργασία και μάθηση) τη γενικότερη τάση για δημιουργία ρηγμάτων (π.χ. ευέλικτη ζώνη, διαθεματική προσέγγιση) στην αυστηρή δόμηση του σχολικού χρόνου και στην αυστηρή μόνωση των διδακτικών αντικειμένων τις προσπάθειες, τέλος, για υποστήριξη της διαπολιτισμικής αγωγής. Επισημάνθηκε όμως ήδη ότι, ενώ φαίνεται ότι αναπτύσσονται πρωτοβουλίες οι οποίες σε θεωρητικό επί- Σελίδα 16 από 121

17 πεδο είναι πολύ σύγχρονες, λείπει ο συνεκτικός ιστός που θα μπορούσε να δώσει διάρκεια, σαφήνεια και προοπτική στο ελληνικό σχολείο. Λείπει, με άλλα λόγια, ένα σαφές σχέδιο εκπαιδευτικής πολιτικής που θα διαβάζει τη σύγχρονη πραγματικότητα και θα μπορεί να απαντήσει συγκροτημένα σε αυτή. Το ερώτημα είναι εύλογο: πώς είναι δυνατό να έχουμε τέτοια πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται σε μια σημαντική αλλαγή του ελληνικού σχολείου; Πώς είναι δυνατό ο κάθε υπουργός που αναλαμβάνει τις τελευταίες δεκαετίες να υπόσχεται και να ξεκινάει αλλαγές, οι οποίες είτε αποτυγχάνουν είτε εξαντλούνται σε επιμέρους επιφανειακά ζητήματα; Στο χώρο της πολιτικής α- ρένας οι αποτυχίες αυτές αποδίδονται είτε στην ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών είτε στην έλλειψη σύμπνοιας μεταξύ των κομμάτων για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Αυτή η αποτυχία όμως σπάνια προσεγγίζεται από μια επιστημονική σκοπιά που θα μπορούσε να φωτίσει, ενδεχομένως, σε μεγαλύτερο βάθος τα πράγματα. Η εν μέρει επιτυχία και η συνολική αποτυχία οφείλονται, κατά τη γνώμη μου, -πέρα από τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους- σε δύο βασικούς λόγους. Ο ένας έχει σχέση με τον κατακερματισμό των επιστημονικών πεδίων που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Έτσι, μπορεί να έχουμε θαυμάσιες απόψεις για τη διγλωσσία, για τη διδακτική της πληροφορικής, για τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών, για τη δια βίου μάθηση, για την κατάκτηση του λεξιλογίου κλπ., οι οποίες όμως ε- ξαντλούνται στο χώρο του ειδικού και του επιμέρους και δεν στοχεύουν σε γενικότερες προτάσεις για την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται αυτονόητο να προσθέτει η κάθε ειδίκευση και κάτι στον κορμό των όποιων προτάσεων/αλλαγών, χωρίς όμως να έχει διατυπωθεί το συνολικό σχέδιο, αφού ο συνολικός σχεδιασμός δεν φαίνεται να αποτελεί επιστημονική προτεραιότητα κάποιου πεδίου. Ο άλλος λόγος έχει σχέση με τη σύνδεση του τοπικού επιστημονικού γίγνεσθαι με το παγκόσμιο. Η ως τώρα ελληνική εμπειρία, όπως περιγράφηκε παραπάνω, δείχνει ότι δεν αρκεί η καλή παρακολούθηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και η εστίαση σε επιμέρους ζητήματα μόνο. Είναι απαραίτητη, παράλληλα, και η ανάπτυξη προβληματισμού που θα θεωρητικοποιεί την ελληνική πραγματικότητα σε ένα πλαίσιο που θα Σελίδα 17 από 121

18 ξεπερνάει το επιμέρους. Θα έλεγα, εν κατακλείδι, ότι είμαστε αναγκασμένοι όσοι ασχολούμαστε με εκπαιδευτικά ζητήματα, χωρίς να αγνοούμε το διεθνές γίγνεσθαι, να προβληματιστούμε σοβαρά για τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική εκπαίδευση παρά τις επιμέρους προόδους. Υποστηρίζω στη συνέχεια ότι δημιουργική αφετηρία για κάτι τέτοιο μπορεί να είναι η αναζήτηση της στενής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στη γλώσσα και την εκπαίδευση, που σημαίνει ότι η επιστημονική αναζήτηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στη γλώσσα και το θεσμό της εκπαίδευσης μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στο να αντιμετωπιστεί από μια διαφορετική οπτική γωνία και το θέμα της διαθεματικότητας στη διδασκαλία. 4. Προς έναν συνολικό σχεδιασμό με αφετηρία τη γλώσσα Η σχέση της γλώσσας με την εκπαίδευση είναι πάρα πολύ στενή για τρεις κυρίως λόγους. Η γλώσσα καταρχάς είναι μέσο διδασκαλίας, αφού αποτελεί το κυριότερο μέσο για τη μετάδοση της σχολικής γνώσης. Η γλώσσα είναι επίσης μέσο συγκρότησης της ιδιαιτερότητας του σχολικού λόγου στο σύνολό του. Ο Halliday (2007) έχει ασχοληθεί εκτενώς με την ιδιαιτερότητα του σχολικού λόγου, σχολικό register το αποκαλεί, και τις ιδιαιτερότητές του, οι δε μαθητές του επέκτειναν θεαματικά τις αναζητήσεις αυτές. Τέλος, η γλώσσα είναι διδακτικό αντικείμενο, το γνωστό ως μάθημα της (μητρικής) γλώσσας, γύρω από το οποίο συγκεντρώνεται μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Για να αποφύγει κανείς την εστίαση στο επιμέρους, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ξεκινήσει από τη διερεύνηση των δύο πρώτων περιπτώσεων που αναφέραμε και να καταλήξει στην τρίτη, κάτι που θα επιχειρήσω στη συνέχεια. Σελίδα 18 από 121

19 4.1. Η γλώσσα ως μέσο διδασκαλίας Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη γλώσσα ως μέσο διδασκαλίας είναι πάρα πολύ μεγάλο και προέρχεται από πλήθος επιστημονικών κλάδων που ενδιαφέρονται για την επιστημονική διερεύνηση της σχέσης που έχει η γλώσσα με τους θεσμούς και ι- διαίτερα με την εκπαίδευση. Αναφέρονται ενδεικτικά: η ανάλυση συνομιλίας (Καπελλίδη 2011), η ανάλυση λόγου (Sinclair & Coulthard 1975), η διαδραστική κοινωνιογλωσσολογία (Rampton 2006), η εθνογραφία του γραμματισμού (Bloom 2008) και οι ποικίλες εκδοχές της κοινωνικής σημειωτικής (βλ. Christie 2002, Kress et al 2005). Μια προσεχτική ανάγνωση των αναλύσεων που επιχειρούνται στον εκπαιδευτικό λόγο (educational discourse) δείχνει ότι τα πρώτα διδακτικά σχήματα που είχαν την αυστηρή δομή του σχήματος Ερώτηση Απάντηση Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση και είχαν καταγραφεί κατά τη δεκαετία του 1970 δίνουν προοδευτικά τη θέση τους σε πιο συμμετοχικές μορφές διδασκαλίας ή και σε ανατροπή των αυστηρά δασκαλοκεντρικών συστημάτων που ίσχυαν μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες (Cazden 2001). Προκύπτει επίσης ότι οι δάσκαλοι πραγματώνουν τις δικές τους, συχνά πολύ διαφορετικές, διδακτικές διαδρομές, ακόμη και σε χώρες που υιοθετούν κεντρικά ελεγχόμενα Προγράμματα Σπουδών (Kress et al 2005), ενώ οι μαθητές «εποικίζουν» το σχολικό λόγο με δικούς τους εξωσχολικούς λόγους (Rampton 2006). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες που εστιάζουν σε ευρύτερα διδακτικά σχήματα, όπως τα διδακτικά μακροκειμενικά είδη, όπου αναδεικνύεται με σαφήνεια η τάση για μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών (Christie 2002). Οι διαπιστώσεις αυτές συγκλίνουν με τις ανάλογες τάσεις της βιβλιογραφίας που ασχολείται με ζητήματα διδακτικής, όπως είδαμε στην ενότητα 2: τόσο οι επιστημονικές αναζητήσεις στο χώρο της διδακτικής όσο και αυτές που αναδεικνύουν το καθημερινό διδακτικό γίγνεσθαι δείχνουν σαφείς τάσεις προς την κατεύθυνση των «αόρατων παιδαγωγικών πρακτικών» (Bernstein 1989). Αυτό σημαίνει κατά βάθος ότι παρατηρούνται έντονες αναζητήσεις για ένα σχολείο που θα διαμορφώνει διαφορετικού τύπου εγγράμματα υποκείμενα, με περισσότερες πρωτοβουλίες, ρόλους περισσότερο ενεργούς και συμμετοχικούς, με άνεση στη συνεργασία, με δυνατότητες κριτικής ανάγνωσης της πραγματικότητας και με δασκάλους ικανούς να υποστηρί- Σελίδα 19 από 121

20 ξουν αυτές τις μορφές διδασκαλίας και να διαβάζουν τις ποικίλες εγγράμματες ταυτότητες των παιδιών. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι απαιτείται η δημιουργία σχολικών δομών που θα ευνοούν και θα αναδεικνύουν τις αλλαγές αυτές, δομών που κατά βάθος θα ευνοούν τη μετάβαση προς έναν διαφορετικό λόγο (discourse) (Κουτσογιάννης 2010α) στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται μια σημαντική όψη του προβλήματος. Ενώ έχουμε τάσεις για αλλαγές σε επίπεδο λόγου, που συνεπάγονται ευρύτερες αλλαγές σε επίπεδο διδακτικών μακροκειμενικών ειδών (= ευρύτερων διδακτικών σχημάτων) και ταυτοτήτων, οι αλλαγές που επιχειρούνται ως τώρα στην ελληνική εκπαίδευση πραγματώνονται εντός των ισχυουσών δομών και στο πλαίσιο των υπαρχόντων μαθημάτων. Οι υπάρχουσες όμως δομές του ισχύοντος σχολικού χώρου και χρόνου είναι «παιδιά» ενός παλιότερου λόγου, στο πλαίσιο του οποίου και δημιουργήθηκαν. Το μάθημα της γλώσσας, για παράδειγμα, διδάσκεται για δύο ή τρεις ώρες των 45 λεπτών τη βδομάδα σε αίθουσες με παραδοσιακού τύπου διάταξη. Κατά βάθος το «διδακτικό ψαχνό» δεν ξεπερνάει τα λεπτά την κάθε διδακτική ώρα. Αυτή η δομή του σχολικού χωροχρόνου εξυπηρετούσε θαυμάσια την παραδοσιακού τύπου προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος, όπου ο δάσκαλος θα τεμάχιζε την ύλη σε μικρές ενότητες και θα τις «μετέδιδε» σε δόσεις που αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες ώρες. Η αλλαγή όμως λόγου δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από την ισχύουσα σχολική χωροχρονική «στίξη» (Bernstein 1996), αλλά απαιτεί άλλου τύπου «οικονομία» (Bernstein 1989). Απαιτείται με άλλα λόγια συνολική ανάγνωση των ισχυουσών δομών, προκειμένου να ενισχυθούν με συστηματικότητα τάσεις αλλαγής παραδείγματος που επιχειρούνται αποσπασματικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Το αδιέξοδο στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην Ελλάδα είναι ότι επιχειρούνται αλλαγές στα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα, χωρίς να αγγίζονται ευρύτερες σχολικές δομές. Πρόκειται για λανθασμένη ανάγνωση της μεταβολής, η ο- ποία, ενώ είναι ευρείας κλίμακας, αντιμετωπίζεται ως καθαρά τοπική εξέλιξη στο πλαίσιο των επιμέρους μαθημάτων. Έτσι, οι αλλαγές στα επιμέρους Προγράμματα Σπουδών και στα βιβλία μπορούν να έχουν περιορισμένη μόνο επιτυχία. Αντίθετα, οι εξελίξεις στο πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα ως μέσο διδασκαλίας στην εκπαίδευση Σελίδα 20 από 121

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα