Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και. Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και. Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου"

Transcript

1 Εύη Σαμπανίκου Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου Η καταγωγή και εξέλιξη του εικονογραφικού τύπου Στην ανακοίνωση εξετάζεται ο εικονογραφικός τύπος της Μεταβυζαντινής παράστασης της Σταύρωσης που συμπεριλαμβάνεται στον τοιχογραφικό διάκοσμο του Καθολικού της Μονής Αγίου Νικολάου στο Μέτσοβο 1. Πρόκειται για μονόκλιτη καμαροσκεπαστή βασιλική, χωρισμένη σε τέσσερα διαμερίσματα, που φέρει εκτενή τοιχογραφικό διάκοσμο σε όλες τις Ανακοίνωση στο Δ Συνέδριο Μετσοβίτικων Σπουδών, (Μέτσοβο 3-5 Σεπτεμβρίου 2000). 1 Οι μαρτυρίες για την ύπαρξη της Μονής είναι πολύ παλαιές. Οι πρώτες αναφορές γίνονται στο Χρονικό των Ιωαννίνων. Τον 14ο αιώνα (1380) η Μονή Αγίου Νικολάου ήταν το Καθηγούμενο Μοναστήρι της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου. Καταστράφηκε τον 15ο αιώνα για να ανακαινιστεί λίγο αργότερα. Μαρτυρίες έντονης πνευματικής δραστηριότητας υπάρχουν κατά τα μέσα του 17ου αιώνα (1650), ενώ εκτενής αναφορά γίνεται για τα προνόμια του Ενδεικτικά βλ. Β. Σκαφιδά, «Ιστορία του Μετσόβου», Ηπειρωτική Εστία, τ. 10 (1961) - τ. 13 (1964). Ευ. Αβέρωφ - Τοσίτσα, Στο μοναστήρι του Αη-Νικόλα. Περίπατος σε παλιά και νέα χρόνια, Αθήνα 1973, για το διάκοσμο σσ Ελ. Κοκκόλη, «Το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Μέτσοβο», Αρχαιολογία, τ. 17, σσ Μ. Γ. Τρίτου, Η Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου (1659-Ϊ924). Η θρησκευτική, εθνική και κοινωνική της προσφορά, Ιωάννινα 1991, σσ Τρ. Δημ. Παπαζήση, «Τοιχογραφίες και εικόνες στην επαρχία Μετσόβου», Πρακτικά Α Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, Μέτσοβο Ιουνίου 1991, Αθήνα 1993, σσ , ιδιαίτερα σσ Δ. Καμαρούλια, Τα Μοναστήρια της Ηπείρου, τ. Α', Αθήνα 1996, σσ

2 εσωτερικές επιφάνειες 2. Οι βιβλιογραφικές αναφορές για την αμφισβητούμενης χρονολογίας έγερσης Μονή είναι σχετικά περιορισμένες. Ελλείψει κτιτορικής επιγραφής, ο διάκοσμος έχει χρονολογηθεί - αρχικά από τον Άγγελο Προκοπίου 3 - κατά το μεγαλύτερο μέρος του στον 18ο αιώνα, ενώ η ζωγραφική του δυτικού τοίχου και του δ' διαμερίσματος γενικότερα (τμήματα του διακόσμου των καμάρων και των εσωραχίων στο δυτικό τμήμα του ναού), τοποθετήθηκε χρονολογικά στον 17ο αιώνα. Η χρονολόγηση αυτή αποτελεί και την βασική υπόθεση στην οποία στηρίζεται και με την οποία θα κλείσει η παρούσα ανακοίνωση. Επιπλέον, ενδείξεις για πολύ παλαιότερη χρονολόγηση (τέλη 15ου ή 16ος αιώνας) υπάρχουν στη ζωγραφική του Ιερού Βήματος, η υπόθεση όμως αυτή θα απασχολήσει μελλοντική μελέτη. Η παράσταση της Σταύρωσης που εξετάζουμε συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του δυτικού τοίχου του ναού, μαζί με άλλες σκηνές Παθών (Αποκαθήλωση, Η εν Tάφω Κουστωδία) και σκηνές Μηνολογίων. Όλες οι συνθέσεις στο δυτικό τοίχο παρουσιάζουν μια σχετική τεχνοτροπική ομοιογένεια, με εξαίρεση την εμφανώς μεταγενέστερη παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου στο υπέρθυρο της εισόδου προς το νάρθηκα (τέλη 18ου αιώνα), ενώ και οι τεχνοτροπίες και οι εικονογραφικές τους καταβολές φαίνεται να προέρχονται από δύο «δρόμους», επηρεάζονται δηλαδή από τις δύο κυρίαρχες στον ελλαδικό χώρο σχολές του 16ου αιώνα, την κρητική και την λεγόμενη «σχολή της βορειοδυτικής Ελλάδας», αλλά και μέσω της τέχνης των νησιών του Ιονίου 4. Ο συγκερασμός των επιδράσεων των τριών ρευμάτων και ο τρόπος που αφομοιώνεται η «συνάντησή» τους στην περιοχή του Μετσόβου, είναι - παράλληλα με τη χρονολόγηση - ένα από τα ζητήματα που πραγματεύομαι στην παρούσα ανακοίνωση. 2 Ονομάζω στο εξής τα διαμερίσματα: α', β', γ' και δ', αρχίζοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά του Καθολικού. 3 «Ο Άγιος Νικόλαος του Μετσόβου», εφ. Η Καθημερινή, 4 Οκτωβρίου Ζωή Μυλωνά, Οδηγός του Μουσείου Ζακύνθου, Αθήνα 1999.

3 Η σκηνή της Σταύρωσης χαρακτηρίζεται από τη συμμετρία που δημιουργεί η ισορροπημένη κατανομή των μορφών στο χώρο. Ο Εσταυρωμένος Χριστός τοποθετείται στον άξονα της σύνθεσης. Η ζωγραφική απόδοση του σώματος του Χριστού με τη φυσιοκρατική ανατομική απόδοση και την χαλαρότητα της κίνησης της εγκατάλειψης, καθώς και το πορφυροκόκκινο παραπέτασμα πίσω από τον σταυρό που λειτουργεί ως «αυλαία» του θείου δράματος - απόηχος της επίδρασης των θρησκευτικών θεατρικών δρωμένων της Μεσαιωνικής Δύσης - υποδηλώνει σαφείς επιδράσεις από τη δυτική ζωγραφική του Trecento, κυρίως μέσω της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας 5. Κάτω από το σταυρό διαδραματίζονται δευτερεύοντα επεισόδια, αριστερά του θεατή ο θρήνος της Παναγίας και των γυναικών που τη συνοδεύουν και τη στηρίζουν προστατευτικά - δεν αποδίδεται επεισόδιο λιποθυμίας της Παναγίας - και η θλίψη του Ιωάννη, που εδώ δεν εκφράζεται με τη γνωστή βυζαντινή χειρονομία του χεριού στο μάγουλο, με τη συνοδεία του εκατόνταρχου Λογγίνου, ο οποίος υψώνει το βλέμμα προς το σταυρό. Οι ομάδες των μορφών αυτών μοιάζουν να προέρχονται απευθείας από την παλαιολόγεια παράδοση, μέσω των επιδράσεων της Κρητικής Σχολής 6. Στη βάση του σταυρού, κάτω από την οποία ανοίγεται σπήλαιο με το κρανίο του Αδάμ, τοποθετείται η μορφή της Μαγδαληνής που αγκαλιάζει το σταυρό. Το επεισόδιο προέρχεται από την παράδοση της Mεσαιωνικής Δύσης 5 Για τις δυτικές επιδράσεις, βλ. πρόχειρα, Μ.Chatzidakis, «Les debuts de l ecole cretoise et la question de l ecole dite italogreque», Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδου, Βενετία 1974, σ. 169 κ.ε., ανατύπωση στον τόμο: Etudes sur la peinture postbyzantine, London Επίσης, Μ. Αχειμάστου - Ποταμιάνου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήνα 1983, και Μ. Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe apres la chute de Byzance ( ) et dans les pays sous domination etrangere, Athens Βλ. Μ.Chatzidakis, «Recherches sur le peintre Theophane le Cretois», Dumbarton Oaks Papers (DOP), ττ ( ), σσ

4 όπου είναι γνωστό από τον 12ο ήδη αιώνα 7, απαντάται σε ιταλοκρητικές εικόνες του 15ον αιώνα, όπως η γνωστή εικόνα του Παβία 8 και χρησιμοποιήθηκε από τους ζωγράφους της σχολής της βορειοδυτικής Ελλάδας, από τους αδελφούς Κονταρή ιδιαίτερα, καθώς και επιγόνους τους όπως τους Λινοτοπίτες ζωγράφους του 17ου αιώνα. Ενώ όμως η Μαγδαληνή στα προαναφερθέντα έργα είναι μία μορφή γεμάτη αναγεννησιακό αισθησιασμό και χάρη, με καλοχτενισμένα λυτά μακριά μαλλιά, που αγκαλιάζει το σταυρό από τα αριστερά και υψώνει με θλίψη το βλέμμα προς τον Εσταυρωμένο, στην παράσταση του Αγίου Νικολάου στο Μέτσοβο η Μαγδαληνή αποδίδεται με συνοπτική, αφαιρετική σχεδίαση, «άκαμπτο», συγκρατημένο σχέδιο, καλυμμένη κόμη και βλέμμα στραμμένο προς τη γη, ενώ αγκαλιάζει το σταυρό από τα δεξιά. Το ένδυμα της προέρχεται πιθανότατα από την βυζαντινή παράδοση, σε συνδυασμό με τις τοπικές ενδυματολογικές συνήθειες, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στον τρόπο απόδοσης του καλύμματος της κεφαλής, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θυμίζει μετσοβίτικο κεφαλόδεσμο. Η Μαγδαληνή στη βάση του σταυρού έχει απεικονιστεί και από ζωγράφους της Κρητικής Σχολής, ο Θεοφάνης την εντάσσει για παράδειγμα στην παράσταση της Αποκαθήλωσης στη Μονή Σταυρονικήτα (1546) στο Άγιον Όρος, οι ζωγράφοι Κυριαζής και Νεόφυτος - γιος του Θεοφάνη - στη Μητρόπολη (Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου) της Καλαμπάκας (1573) την τοποθετούν στη Σταύρωση, ενώ το παράδειγμα τους ακολουθεί και ο ιερέας Ιωάννης, επικεφαλής του συνεργείου που διακόσμησε τον ναΐσκο των Τριών Ιεραρχών στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων (1637) ο οποίος επίσης τοποθετεί τη Μαγδαληνή στη Σταύρωση. 7 Σε αγγλικό χειρόγραφο, βλ. Μ Χατζηδάκη, Ο Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Η τελευταία φάση της τέχνης του στις τοιχογραφίες της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1986, σ Α. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την άλωσιν, Αθήναι 1957.

5 Εκατέρωθεν του σταυρού, σε δεύτερο επίπεδο και σε δύο ανεξάρτητες σχεδόν, έντονα επηρεασμένες από την ιταλική ζωγραφική συνθέσεις, τοποθετούνται οι δύο ληστές, των οποίων τα σκέλη σπάζουν δύο γκροτέσκες μορφές στρατιωτών ή λαϊκών, ο ένας σαρικοφόρος ανατολίτης. Η ελεύθερη προοπτική σχεδίαση των σωμάτων και των σταυρών σε τρία τέταρτα, οι απαλές χρωματικές διαβαθμίσεις, καθώς και η προοπτική απόδοση της πόλης στο βάθος, αλλά και του εδάφους, παραπέμπουν και πάλι στη δυτική ζωγραφική, στη σχολή της Siena ιδιαίτερα (Duccio και αδελφοί Lorenzetti) 9. Έντονος είναι ο προβληματισμός γύρω από την καταγωγή της σύνθεσης ως σύνολο αλλά και των επιμέρους εικονογραφικών στοιχείων. Εάν ξεκινήσουμε αντίστροφα, από την τεχνοτροπική δηλαδή εξέταση της παράστασης, το σχέδιο, το χρώμα και οι τονικές του διαβαθμίσεις, καθώς και οι φωτοσκιάσεις στα πρόσωπα, όπου κυριαρχούν οι σκούροι προπλασμοί, τείνουν να επιβεβαιώσουν την υπόθεση ότι ή παράσταση είναι πιθανότατα των τελευταίων δεκαετιών του 17ου αιώνα. Παρά το ολιγοπρόσωπο της σύνθεσης, η δυναμική κινητικότητα και η συναισθηματική ένταση που χαρακτηρίζουν τις μορφές υποδηλώνουν μακρινή απήχηση της πολυπρόσωπης παράστασης των αδελφών Γεωργίου (ιερέα) και Φράγκου Κονταρή στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίστα (Κληματιά) Ιωαννίνων (1568) και του Φράγκου στο ναό του Αγίου Δημητρίου στο ίδιο χωριό 10. Δεν πρόκειται όμως για απευθείας επίδραση. Ο ζωγράφος ή το συνεργείο της Μονής Αγίου Νικολάου, έντονα προσανατολισμένοι στην κρητική παράδοση, δέχονται επιλεκτικά εικονογραφικά δάνεια της σχολής της βορειοδυτικής Ελλάδας κυρίως μέσα από έργα των αρχών του 17ου αιώνα από Λινοτοπίτες 9 Bλ. Enzo Carli, Sienese Painting. 10 Α. Stavropoulou-Makri, «La creation d une nouvelle formule de la Crucifixion et sa diffusion dans les Balkans» Ελληνικές Ανακοινώσεις στο Ε' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών της ΝΑ Ευρώπης, Βελιγράδι: Σεπτεμβρίου 1984, Αθήνα 1985, σσ , ιδιαίτερα σσ (Μαγδαληνή). Επίσης Stavropoulou-Makri, Les peintures murales σσ , εικ. 26, 62b

6 ζωγράφους, όπως ο ναός του Αγ. Νικολάου στη Βίτσα (Μιχαήλ, 1618/19), παράσταση με πολύ πιο περιορισμένο αριθμό προσώπων, πιο συγκρατημένο σχέδιο, αλλά στο ίδιο πνεύμα και με αρκετά δευτερεύοντα επεισόδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σαρικοφόροι είναι παρόντες στις συνθέσεις και των τριών προαναφερθέντων ναών. Έντονα επηρέασε εξάλλου τις επιλογές ο γεωγραφικός χώρος. Το Μέτσοβο, στο σταυροδρόμι κυριολεκτικά των περιοχών υπό τη σφαίρα επιρροής της Ανατολής και της Δύσης, παρά τις όποιες επιδράσεις από το χώρο της Ηπείρου, διατήρησε πάντα ισχυρούς δεσμούς με την τέχνη στα μεγάλα μοναστικά κέντρα των Μετεώρων και του Αγίου Όρους, ιδιαίτερα δε με την Κρητική Σχολή, όπως δείχνουν και σημαντικά μεταγενέστερα ζωγραφικά σύνολα, ο διάκοσμος της Μονής της Παναγίας (18ος αιώνας) για παράδειγμα και ο διάκοσμος στη Μονή Κόκκινης Πέτρας (τέλη 18ου αιώνα). Έτσι, η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή του Αγίου Νικολάου, διατηρεί το βασικό σχήμα και τη λιτότητα των Κρητικών συνθέσεων, παραλείποντας τα δευτερεύοντα επεισόδια, όπως για παράδειγμα στην παράσταση της Σταύρωσης (έργο του Θεοφάνη) στη Μονή Σταυρονικήτα 11, αλλά υπό το πρίσμα του έργου των Λινοτοπιτών και των Κονταρήδων. Την απήχηση του έργου των Λινοτοπιτών δείχνουν επίσης άλλες εικονογραφικές επιλογές, στο πρόγραμμα της καμάρας του δυτικού διαμερίσματος για παράδειγμα, με την Θεοτόκο «Κυρία των Αγγέλων» που είναι έντονα επηρεασμένο από αντίστοιχες παραστάσεις Λινοτοπιτών (Δρυόβουνο, Μονή Μεταμορφώσεως, «Άνωθεν οι Προφήται», Νικόλαος, 1652, καθώς και Μονοδένδρι, Άγιος Μηνάς, «Αίνοι», Μιχαήλ και υιός Κωνσταντίνος, 1619/20), αλλά και σε μεμονωμένες σκηνές Παθών, όπως στην Εν Τάφω Κουστωδία, που μοιάζει να μεταφέρει το θέμα από τη ζωγραφική των Λινοτοπιτών ζωγράφων, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας. Δεν λείπουν τέλος οι επιδράσεις της 11 Μ. Xατζηδάκη, O Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, σ. 72, εικ. 98

7 επτανησιακής τέχνης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του κόκκινου υφάσματος πίσω από το σταυρό, που προαναφέρθηκε. Το συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι δεν έχουμε απέναντί μας μια τέχνη «επαρχιακή», απλοϊκή, αν και, ούτως ή άλλως, κακώς χρησιμοποιείται ο όρος. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Αγίου Νικολάου, τουλάχιστον όσον αφορά στο τμήμα του 17ου αιώνα διέπεται από σαφείς θεολογικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς και συγκεκριμένα επιλεκτικά, εικονογραφικά και τεχνοτροπικά δάνεια. Η καλλιτεχνική γλώσσα της περιοχής διαμορφώνεται επιπλέον από την μετουσίωση σε θρησκευτική τέχνη της πνευματικής καλλιέργειας φωτισμένων κληρικών ή λαϊκών κτιτόρων που με μέτρο ανανεώνουν τη ζωγραφική χωρίς να την αποκόπτουν από τη βυζαντινή και παλαιολόγεια παράδοση.

Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος

Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 16 (1991-1992), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του André Grabar (1896-1990) Σελ. 185-208 ΑΘΗΝΑ 1992 Ε. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Χαρίκλεια ΚΟΙΛΑΚΟΥ Τόμος ΚΒ' (2001) Σελ. 191-208 ΑΘΗΝΑ 2001 Χαρίκλεια Κοιλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Αναστασία ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Λένα ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αλεξάνδρα ΚΑΛΛΙΓΑ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συλλογή των έργων τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών περιλαμβάνεται και

Στη συλλογή των έργων τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών περιλαμβάνεται και ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 1636, ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΜΑΡΟΥΛΗ* ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ Στη συλλογή των έργων τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών περιλαμβάνεται και μια κρητική εικόνα. Στο επάνω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012) 391 Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Η εικόνα µε το θέµα Μὴ µοῦ ἅπτου βρίσκεται στο ναό της Αγίας Κυριακής Χώρας Μυκόνου που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας

Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Κωνσταντίνος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ. 249-266 ΑΘΗΝΑ 2000 Κωνσταντίνος Γ. Γιακουμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84)

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 205-232 ΑΘΗΝΑ 1972 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Η μελέτη της εικονογράφησης νεομαρτύρων, ατελής ακόμη, άρχισε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com.

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΔΑΜΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Τζένη ΑΛΜΠΑΝΗ Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη

Διαβάστε περισσότερα

J«Διδακτορικές Διατριβές

J«Διδακτορικές Διατριβές J«^ Διδακτορικές Διατριβές Ιόλη Βιγγοπούλου, Îe monde grec vu par les voyageurs du XVIe siècle. Thèse de Doctorat de l'université de Paris I, sous la direction du Professeur Spyros Asdrachas, Paris 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th.

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. Εικόνα και Ποιμαντική Επικοινωνία Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της ιδρύσεώς του το 1952 μέχρι το έτος 2007 Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά : Ιστορική διαδρομή

Ψηφιδωτά : Ιστορική διαδρομή Ψηφιδωτά : Ιστορική διαδρομή Τα πρώτα γνωστά ψηφιδωτά βρέθηκαν στην Εγγύς Ανατολή στην περιοχή της Μεσοποταμίας και υπολογίζονται πως είναι του 3000 π.χ.. Είναι φορητά και χοντροφτιαγμένα, με μεγάλου μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Τ ρ ι β ή λ ο υ Χ ρ ύ σ α Υπεύθυνος Διδάσκων : Σταύρος Σταυρίδης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δεκέμβριος 2008 Διπλωματική εργασία στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Καθολικό Ι. Μονής Κοιµήσεως της Θεοτόκου στα Σίσια, Άγιος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική περίοδος. Πρωτογεωμετρικοί χρόνοι (1050-900 π.χ.)

Γεωμετρική περίοδος. Πρωτογεωμετρικοί χρόνοι (1050-900 π.χ.) Γεωμετρική περίοδος Παλαιότερα ήταν γνωστή ως «Σκοτεινοί χρόνοι», ένας όρος που σήμερα χαρακτηρίζει τους πρωτογεωμετρικούς και υπομηκυναϊκούς χρόνους. Ο χαρακτηρισμός αυτός υποδήλωνε μία αρνητική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός από πλευράς Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Bάκης Λοϊζίδης, Τμήμα Στρατηγικής ΚΟΤ

Συντονισμός από πλευράς Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Bάκης Λοϊζίδης, Τμήμα Στρατηγικής ΚΟΤ Παραγωγή: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2011 Επιστημονικός σύμβουλος / κείμενα: Καθηγητής Gilles Grivaud Πανεπιστήμιο Rouen, Γαλλία Συντονιστής Μελέτης/Σχεδιασμός διαδρομών : Φίλιος Φυλακτής Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο µον χωρος να ς των Αγίων Αναργ ρων βρίσκεται σε ψωµα, δεξιά του δρ µου που ενώνει τον σ γχρονο οικισµ των Σερβίων µε το βυζαντιν κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1 Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου Αν. Καθηγήτρια Σχολή Καλών Τεχνών ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Aν και στην Καππαδοκία παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή εικόνα της Σταυρώσεως στη μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους

Φορητή εικόνα της Σταυρώσεως στη μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους Φορητή εικόνα της Σταυρώσεως στη μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΘ' (2008) Σελ. 151-158 ΑΘΗΝΑ 2008 Ε. Ν. Τσιγαρίδας ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα