Προτάσεις Πολιτικής για την Προώθηση του Τουρισµού Ατόµων Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις Πολιτικής για την Προώθηση του Τουρισµού Ατόµων Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα"

Transcript

1 Κ EΦΑΛΑΙΟ Α 5 Προτάσεις Πολιτικής για την Προώθηση του Τουρισµού Ατόµων Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα

2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Προτάσεις Πολιτικής για την Προώθηση του Τουρισµού Ατόµων Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα 5.1. Εισαγωγή Υπενθυµίζεται ότι από την ανάλυση που έγινε στο εύτερο Κεφάλαιο (παρ. 2.3), εκτιµήθηκε ότι το έτος 2000 αναχώρησαν από δέκα ευρωπαϊκές χώρες 103 (από όπου η χώρα µας αντλεί το µεγαλύτερο ποσοστό του αλλοδαπού τουρισµού της) µε προορισµό την Ελλάδα, 2,97 εκ. τουρίστες άτοµα τρίτης ηλικίας και ότι το 2010 τα άτοµα αυτά εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 4,73 εκ. Εάν ο ρυθµός αύξησης των αφίξεων από αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες, που θα ισχύσει κατά την περίοδο 2010/20, είναι ίδιος µε αυτόν της προηγουµένης δεκαετίας (2000/ 10), τότε θα πραγµατοποιηθούν από τις χώρες αυτές, 7,5 εκ. αναχωρήσεις για την Ελλάδα. Πρόκειται για εκτιµώµενη αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα κατά 4,7% ετησίως. Η εκτίµηση αυτή έγινε µε την υπόθεση ότι η ελληνική ανταγωνιστικότητα, ως προς τους κύριους µεσογειακούς ανταγωνιστές µας, θα παραµείνει αµετάβλητη. Αυτή η υπόθεση όµως δεν είναι βέβαιο ότι θα πραγµατοποιηθεί εάν: α) η Ελλάδα ολιγωρήσει, όπως έκανε και στο παρελθόν ακολουθώντας παθητική πολιτική, β) οι άλλες χώρες εντείνουν ποικιλοτρόπως τις προσπάθειές τους και βελτιώσουν ακόµη πιο πολύ τη δική τους ανταγωνιστική θέση. Κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεων και δοθέντος ότι ο πληθυσµός των ατόµων τρίτης ηλικίας στις παραπάνω χώρες αλλά και ευρύτερα, βαίνει αυξανόµενος µε την πάροδο του χρόνου, γίνεται φανερό ότι είναι ανάγκη να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µια σαφέστερη, πληρέστερη και κατά συνέπεια, αποτελεσµατικότερη πολιτική που θα αποσκοπεί στην αύξηση (και όχι µόνο στη συγκράτησή στο σηµερινό επίπεδο) του ρυθµού µεταβολής του τουριστικού ρεύµατος ατόµων της τρίτης ηλικίας προς την Ελλάδα. Οι προτάσεις που θα γίνουν εδώ, αποσκοπούν στην υποβοήθηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των σχεδιαζόντων και υλοποιούντων την τουριστική πολιτική της χώρας για βελτίωση των τουριστικών επιδόσεων της Ελλάδας (µετρούµενη όχι µόνο µε βάση τις αφίξεις αλλά και µε το συνάλλαγµα που θα εισρεύσει στη χώρα, το εισόδηµα που θα δηµιουργηθεί και τέλος την απασχόληση). Είναι σηµαντικό να τονιστεί, προτού αναφερθούν οι αναγκαίες πολιτικές ανάπτυξης του τουρισµού ατόµων τρίτης ηλικίας, ότι τα άτοµα αυτά προκαλούν τις λιγότερες αρνητικές επιδράσεις στη χώρα που επισκέπτονται ενώ ταυτόχρονα προκαλούν µεγαλύτερες θετικές επιδράσεις συγκριτικά µε τα άτοµα των µικρότερων ηλικιών. Συγκεκριµένα: 103 Είναι οι χώρες: Γερµανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, Φινλανδία, Αυστρία, ανία, Σουηδία, Βέλγιο. 99

4 - Κατά κανόνα, δεν µεταδίδουν µολυσµατικές νόσους και ιδιαίτερα νόσους σχετιζόµενες µε τη σεξουαλική ελευθεριότητα. Επίσης δεν αποτελούν κακό παράδειγµα για τη νεολαία συγκριτικά µε τις νεότερες ηλικίες τουριστών που ενδέχεται να µεταφέρουν επιβλαβείς συνήθειες, όπως χρήση ναρκωτικών ουσιών, κ.τ.λ. - εν δηµιουργούν προβλήµατα στην καθηµερινή ζωή του ντόπιου πληθυσµού καθώς έχουν µεγαλύτερη κατανόηση και επιθυµούν να µάθουν τα ήθη και έθιµά των ντόπιων. Επίσης, αποφεύγουν την υπερβολική νυχτερινή ζωή και την υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών και άλλων εισαγοµένων προϊόντων. - Η δαπάνη τους χαρακτηρίζεται από µικρότερο import content συγκριτικά µε τις νεότερες ηλικίες καθώς επιθυµούν να δοκιµάζουν τα ντόπια φαγητά και εδέσµατα. Επίσης πολλοί από αυτούς προτιµούν την υγιεινή διατροφή που κυριαρχείται από προϊόντα του πρωτογενή τοµέα (γεωργικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά) και τα οποία αφθονούν στις λιγότερο βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες που προωθούν τον τουρισµό µε σκοπό να επιλύσουν τα οικονοµικά τους προβλήµατα. - Έχουν µεγαλύτερο πολλαπλασιαστή εισοδήµατος 104 ο οποίος οφείλεται στο χαµηλότερο import content που αναφέραµε συγκριτικά µε τη δαπάνη των τουριστών των άλλων ηλικιακών στρωµάτων, αλλά και τη µεγαλύτερη κατά περίπου 20% δαπάνη των ατόµων αυτών Ο απλός κευνσιανός εισοδηµατικός πολλαπλασιαστής (k) που προκύπτει όταν µεταβάλλεται κάποια αυτόνοµη δαπάνη, µε την υπόθεση ότι: ι) οι φόροι συναρτώνται µόνο µε το εισόδηµα (Τ= ty), ιι) οι εισαγωγές επίσης συναρτώνται µόνο µε το εισόδηµα (Μ = m 0 + m1.y), ιιι) οι µεταβιβαστικές πληρωµές είναι σταθερές (Tr = Tr 0 ) και οι Επενδύσεις επίσης σταθερές (I = I 0 ), γίνεται: k = 1/(1-b-bt + m 1 ), όπου t = συντελεστής φόρου εισοδήµατος, Τ r = Μεταβιβαστικές πληρωµές, M= εισαγωγές, b = οριακή ροπή προς κατανάλωση, m 1 = οριακή ροπή προς εισαγωγές. Στην περίπτωση του τουρισµού θα πρέπει από την αυτόνοµη δαπάνη του τουρίστα να εξαιρεθεί το τµήµα εκείνο που δαπανάται άµεσα από αυτόν τον ίδιο για εισαγόµενα αγαθά, διότι αυτό το τµήµα της δαπάνης δεν δηµιουργεί σχεδόν καθόλου προστιθέµενη αξία. Ενδιαφέρει εδώ µόνο όση προστιθέµενη αξία προσέδωσε ο εισαγωγέας έµπορος και όσοι ενεπλάκησαν στη διακίνηση του εισαγοµένου έως τον τελικό καταναλωτήτουρίστα. Μόνο αυτό το τµήµα προστιθέµενης αξίας εισέρχεται στη συνέχεια στο εισοδηµατικό κύκλωµα. Έτσι, ο τουριστικός πολλαπλασιαστής γίνεται: k T = (1-M T ).{1/ (1-b-bt+ m1)}, όπου M T = κατανάλωση σε τιµές cif, εισαγοµένων αγαθών και υπηρεσιών από τον ίδιο τον τουρίστα. Το M T στην περίπτωση των ηλικιωµένων τουριστών είναι, πιθανώς µικρότερο, όπως αναφέραµε, από εκείνο των τουριστών που έχουν µικρότερη ηλικία. 105 Ιδε: Ψωινός, 1994, ε.α. 100

5 - Συµβάλλουν σηµαντικά στην µείωση της εποχικότητας της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς ταξιδεύουν συχνά και σχεδόν κατά τη διάρκεια όλων των εποχών του έτους. - Έχουν σχεδόν µόνο θετικές πολιτισµικές επιδράσεις στη χώρα που επισκέπτονται καθώς ενδιαφέρονται για την ιστορία και τον πολιτισµό και έτσι αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να συντηρήσουν και να αξιοποιήσουν τα πολιτισµικά στοιχεία που διαθέτουν οι χώρες τους. Οι δε ντόπιοι κάτοικοι διδάσκονται να δίνουν και αυτοί σηµασία στον πολιτισµό. Πρέπει, λοιπόν, οι σχεδιαστές της τουριστικής πολιτικής να δώσουν προτεραιότητα στην προώθηση του τουρισµού ατόµων τρίτης ηλικίας και για τους παραπάνω αναφερόµενους σηµαντικότατους λόγους. Πέραν, όµως, από τα παραπάνω, οι προτάσεις µας για την ανάπτυξη του τουρισµού ατόµων τρίτης ηλικίας διαµορφώθηκαν αφού ελήφθη υπόψη όχι µόνο η µεταβολή της ηλικιακής διάρθρωσης των πληθυσµών αλλά επίσης και άλλες παράµετροι, θετικής και αρνητικής φύσεως, όπως είναι : α) Η εµφάνιση του «νέου τουρίστα», καθώς ο µαζικός τουρισµός φαίνεται να µετριάζεται και να δηµιουργείται νέος χώρος για τουρίστες που επιθυµούν: ι) να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι και ευέλικτοι, ιι) να έχουν το δικό τους τρόπο σχεδιασµού, οργάνωσης και υλοποίησης των τουριστικών τους προγραµµάτων, ιιι) να θεωρούν τον τουρισµό ως τρόπο ζωής «modus vivendi» που θα τους εξασφαλίσει περισσότερη υγεία (σωµατική, ψυχική και πνευµατική) και ως εκ τούτου ως ένα µέσον για περισσότερη ευηµερία. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι όσα είπαµε περί του «νέου τουρίστα» λίγο αφορούν τα άτοµα της τρίτης ηλικίας και πολύ τα νεότερα άτοµα, διότι τα ηλικιωµένα άτοµα επιθυµούν ακόµη να κινούνται µαζικά φοβούµενα πιθανή απειλή κατά της σωµατικής τους ακεραιότητας και, επίσης, την πιθανή δυσµενή εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους. β) Οι εξελίξεις στην Τεχνολογία που επηρεάζουν τόσο τις αποφάσεις του ατόµου-τουρίστα, όσο και τη δοµή, οργάνωση και δραστηριότητα των παντοίων τουριστικών και µεταφορικών επιχειρήσεων. γ) Η πολιτική των άλλων ανταγωνιστριών χωρών (την οποία περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο) οι οποίες έχουν ήδη αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα του τουρισµού ατόµων τρίτης ηλικίας ως µια νέα παράµετρο που δεν µπορεί να αγνοηθεί. δ) Η έρευνα και οι εισηγήσεις-προτάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού για τη σπουδαιότητα και ανάπτυξη του τουρισµού των ατόµων της τρίτης ηλικίας που θα παίξει σηµαντικό ρόλο στο µελλοντικό υπόδειγµα του τουρισµού τους. 101

6 ε) Οι επιστηµονικές προτάσεις και απόψεις διαφόρων ερευνητών και καθηγητών επί του θέµατος. στ) Οι «απειλές» που αντιµετωπίζει ο τουρισµός των ατόµων αυτών σε παγκόσµιο επίπεδο και συγκεκριµένα: ι) Απειλές από την έξαρση της διεθνούς τροµοκρατίας. ιι) Απειλές από την αναµενόµενη πολιτική επιµήκυνσης του εργασιακού χρόνου ως συνέπεια των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ασφαλιστικά Ταµεία συνταξιοδότησης των εργαζοµένων στον ευρωπαϊκό χώρο. Σηµειώνουµε ότι το γεγονός αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στον τουρισµό ατόµων τρίτης ηλικίας καθώς τα άτοµα αυτά έχουν εντονότερη ταξιδιωτική τάση στα πρώτα χρόνια της συνταξιοδότησής τους. ιιι) Απειλές από την αναµενόµενη διεθνή πολιτική µείωσης της ταχύτητας των αεροπλάνων 106 διότι έχει αποδειχτεί ότι αφενός µεν οι υψηλές ταχύτητες µε τις οποίες σήµερα κινούνται τα αεροπλάνα προκαλούν υπερβολική έκλυση ρύπων, αφετέρου δε ότι τα ηλικιωµένα άτοµα ταξιδεύουν κατά κανόνα αεροπορικώς ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µακρινές αποστάσεις Προτάσεις Πολιτικής Ασφάλεια, Υγεία, Ποιότητα Α) Προτάσεις για την ασφάλεια των τουριστών Η ασφάλεια του τουρίστα είναι καθαρά θέµα που εµπίπτει κυρίως στις αρµοδιότητες του δηµόσιου τοµέα. Το κράτος πρέπει να προσφέρει ένα όσο γίνεται ελεύθερο περιβάλλον από κινδύνους κατά της σωµατικής ακεραιότητας του ατόµου. Οι συγγραφείς Lockwood και Medlik (2001) συνιστούν τη δηµιουργία µιας κρατικής Υπηρεσίας που θα προστατεύει τον τουρίστα από το σηµείο της άφιξής του στη χώρα προορισµού έως την τελική του αποχώρηση από τη χώρα αυτή. Πώς θα συσταθεί αυτή η ειδική Υπηρεσία και ποίοι φορείς θα είναι συναρµόδιοι για αυτήν δεν είναι θέµα της παρούσας µελέτης. Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι για να είναι αποτελεσµατική η Υπηρεσία αυτή στο έργο της, οπωσδήποτε θα απαιτηθεί και η συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα. Μια άλλη πρόταση που γίνεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (ΠΟΤ) αναφέρεται στη δηµιουργία Τουριστικής Αστυνοµίας. Κρίνεται 106 Αν αυτή η πρόταση (που έγινε στο παγκόσµιο Συνέδριο του Γιοχάνεσµπουργκ για το Περιβάλλον) υλοποιηθεί θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση του χρόνου του ταξιδιού. Το γεγονός αυτό θα πλήξει οπωσδήποτε τον τουρισµό long haul των seniors (αλλά και τον τουρισµό medium haul). 102

7 περισσότερο εφαρµόσιµη στην πράξη η πρόταση αυτή του ΠΟΤ και ως εκ τούτου µπορεί άµεσα να υλοποιηθεί. Όµως, απαιτείται πολύ µεγάλη προσοχή την επιλογή των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν την τουριστική αστυνοµία, αφού είναι γνωστός ο µεγάλος βαθµός διαφθοράς που επικρατεί σήµερα στο δηµόσιο τοµέα γενικότερα. Θα απαιτηθούν υψηλής σχετικά µορφωτικής στάθµης άτοµα που να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό µια, τουλάχιστον, ξένη γλώσσα, να έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση διάρκειας το λιγότερο ενός εξαµήνου και οι σχετικές αµοιβές τους να υπερβαίνουν εκείνες που ορίζει το κανονικό µισθολόγιο του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Τα άτοµα αυτά πρέπει να επιλέγονται από ειδική Επιτροπή αξιολόγησης στην οποία να µετέχει και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας αλλά και ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού. Β) Προτάσεις για την εξασφάλιση της υγείας των τουριστών Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (1997) παρατηρεί ότι η πιθανότητα να αρρωστήσει το ηλικιωµένο άτοµο στην ξένη χώρα είναι ο µεγαλύτερος φόβος του όταν κάνει τουρισµό. Έτσι, στην παρούσα µελέτη προτείνεται: α) Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία να εγκαταστήσει αποτελεσµατικά Ιατρικά Κέντρα σε σηµαντικές τουριστικές περιοχές αλλά και σε περιοχές που σήµερα δεν έχουν αναπτυγµένο τουρισµό, όµως διαφαίνεται ότι ο τουρισµός θα εµφανίσει αναπτυξιακή πορεία στο µέλλον. Στα νησιά µας, σήµερα, εκτός από την Κρήτη, τη Ρόδο 107 και την Κέρκυρα, δεν παρατηρείται επάρκεια ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Σε πολλά νησιά, αυτές οι υπηρεσίες απουσιάζουν εντελώς. β) Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις του ΠΟΤ αναφορικά µε τις ασθένειες-αδυναµίες που µπορεί να εµφανίσει το άτοµο της τρίτης ηλικίας όταν κάνει τουρισµό, οι οποίες αναφέρονται στο Κεφ.3. Κατ αυτόν τον τρόπο, θα είναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν κάθε ανεπιθύµητη αρνητική κατάσταση και να αυξήσουν το κύρος τους ως σύγχρονες επιχειρήσεις που έχουν δώσει προτεραιότητα στον πελάτη και έχουν θέσει τις δικές τους επιδιώξεις σε δεύτερη µοίρα Προτάσεις για τη Βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων Υπηρεσιών σε συνάρτηση με την Τουριστική Εκπαίδευση Α) Προτάσεις για Βελτίωση της Ποιότητας των Προσφεροµένων Υπηρεσιών. Οι προτάσεις µας για αναβάθµιση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών απευθύνονται τόσο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σηµειώνεται ότι εδώ ενδιαφέρει η εντύπωση 107 Το Νοσοκοµείο της Ρόδου έγινε, όπως είναι γνωστό, ύστερα από σχετική εισήγηση της Σουηδίας προς την ελληνική Κυβέρνηση. Η «απειλή» ήταν αποτελεσµατική. Αλλά πρέπει να φθάνουµε σε αυτό το σηµείο; 103

8 που θα αποκτήσει και η ικανοποίηση που θα πάρει, ο τουρίστας, από τη στιγµή που θα εισέλθει στη χώρα µέχρι τη στιγµή θα φύγει. Έτσι, η υπευθυνότητα για το θέµα της ποιότητας διαχέεται µε αµείωτη όµως ένταση, σε πολλούς φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς. Μεταφορικές εταιρίες, ταξί, µέσα µαζικής µεταφοράς, τοπική αυτοδιοίκηση, µουσεία, κράτος, ξενοδοχεία και λοιπά καταλύµατα, εστιατόρια, ταβέρνες, µπαρ και λοιπά καταστήµατα τα οποία θα επισκεφτεί ο τουρίστας, είναι όλοι αυτοί οι φορείς υπεύθυνοι για το θέµα της ποιότητας και της «γενικής τουριστικής εικόνας» που παρουσιάζει ο τόπος και προσελκύει ή απωθεί τον τουρίστα. Α.1) Προτάσεις πολιτικής για την επιχείρηση Συνιστάται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να θέτουν ως πρώτο επιχειρηµατικό στόχο, την εξασφάλιση της ικανοποίησης του τουρίστα, ιδιαίτερα του ηλικιωµένου. Όλοι οι άλλοι στόχοι της τουριστικής επιχείρησης (µεγιστοποίηση εσόδων ή κερδών, διάφορες επιδιώξεις των managers, κ.τ.λ.) πρέπει να περάσουν σε δεύτερη µοίρα. Αν η επιχείρηση θέσει και επιδιώξει αυτόν το στόχο θα αυξήσει τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητά της. Σε αυτό θα βοηθηθεί περισσότερο αν αποφασίσει να είναι πρωτοπόρος στο θέµα της ποιότητας, αν αναπτύσσει ριζοσπαστικές καινοτοµίες και, τέλος, αν χρησιµοποιεί τη σχετική σύγχρονη τεχνολογία (για να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών) και να δηµιουργεί νέες υπηρεσίες που θα συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του προϊόντος της και την καλύτερη εξυπηρέτηση του τουρίστα. 108 Τα παραπάνω σηµατοδοτούν και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφούν και οι αντίστοιχες ιδιωτικές επενδύσεις. Σε πρώτη προτεραιότητα πρέπει να τεθεί το θέµα του εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης ξενοδοχειακής υποδοµής. Το κράτος καλείται, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, να ενισχύσει τις αντίστοιχες ιδιωτικές προσπάθειες. Α.2) Προτάσεις για το κράτος Από την πλευρά του το κράτος και γενικότερα ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, πρέπει να έρχεται αρωγός προς τις επιχειρήσεις εκείνες που σχεδιάζουν να βελτιώσουν την ποιότητα του προσφεροµένου τουριστικού προϊόντος 109 και να µην περιορίζεται µόνο στη χορήγηση κάποιων επενδυτικών κινήτρων, όπως έκανε µέχρι σήµερα. Αυτό θα απαιτήσει περισσότερη συνεργασία µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα συγκριτικά µε το παρελθόν. Ενδεικτικά, η συνεργασία µπορεί να αναφέρεται σε εναρµόνιση του διαφηµιστικού προγράµµατος του ΕΟΤ µε τα νέα τουριστικά προϊόντα που παράγει ο 108 Επ αυτού ίδε και Poon (1993),ε.α 109 Επ αυτού ίδε και Π.Παυλόπουλος «υναµική Προβολή µε Στόχο την Τουριστική Ανάπτυξη», ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, Απρίλιος 2003, (... το τουριστικό προϊόν χρειάζεται αναβάθµιση σε όλη τη γκάµα των στοιχείων που το απαρτίζουν (σελ. 56). 104

9 ιδιωτικός τοµέας, ώστε το προϊόν να παρουσιάζεται στις χώρες-στόχους, αναβαθµισµένο και διαφοροποιηµένο από εκείνο των άλλων χωρών και ιδιαιτέρως των µεσογειακών. Επί του θέµατος αυτού επισηµαίνεται ότι εάν ο ΕΟΤ, η Περιφέρεια και οι Ενώσεις των επιχειρηµατιών, ενώσουν τις δυνάµεις τους και συντονίσουν τα διαφηµιστικά τους προγράµµατα, το ελληνικό τουριστικό προϊόν θα τύχει άριστης παρουσίας στο εξωτερικό. Επειδή η ποιότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε, συναρτάται µε τη γενικότερη ικανοποίηση του τουρίστα και όχι µόνο από τη διαµονή του σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, πρέπει να ενεργοποιηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση (ΤΑ), η οποία σήµερα κατά το πλείστον αδρανεί, και να προωθήσει (σε ότι την αφορά) και τη λεγόµενη «εξω-ξενοδοχειακή» ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Η αναβάθµιση αυτή είναι επιβεβληµένη αν πρόκειται ο τουρίστας να µην έχει παράπονα ως προς το θέµα της καθαριότητας των δρόµων, των πλατειών και κυρίως των ακτών, της πρόσβασης στα Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα στο οποίο η Τ.Α. επιβάλλεται να παρεµβαίνει και να βρίσκει λύσεις, είναι η επίβλεψη των αστικών και παραθαλάσσιων συγκοινωνιών οι οποίες χρησιµοποιούνται από τους ηλικιωµένους τουρίστες που δεν θέλουν ή δεν µπορούν να οδηγήσουν ένα ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο. 110 Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο κατά την περίοδο της τουριστικής αιχµής. Ο κατάλογος των αναγκαίων παρεµβάσεων είναι πολύ µεγάλος. Σε αυτό το Κεφάλαιο, όπως και στο προηγούµενο, αναφέρθηκαν µόνο ορισµένες πτυχές του θέµατος της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Β) Προτάσεις για Προώθηση της Τουριστικής Εκπαίδευσης Η ποιότητα µένει γράµµα κενό αν δεν προωθηθεί η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού το οποίο υπηρετεί τον τουρισµό των ηλικιωµένων ατόµων. Παλαιότερα ο τουρισµός απασχολούσε ανειδίκευτα κυρίως άτοµα και σε εποχιακή βάση µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους. Βέβαια, ακόµη και σήµερα ισχύει αυτό για πολλές περιπτώσεις τουριστικών δραστηριοτήτων ή χωρών. Όµως, όταν η επιχείρηση έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ηλικιωµένων ατόµων που έχουν σχετικά υψηλό επίπεδο παιδείας και σηµαντικό εισόδηµα, το προσωπικό πρέπει να είναι εξειδικευµένο, ιδιαίτερα εκείνο το προσωπικό που έρχεται σε οποιαδήποτε επαφή µε τον ηλικιωµένο τουρίστα. Η Poon 111 συνιστά στις τουριστικές επιχειρήσεις, από τις µεταφορικές εταιρείες έως τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, αναφέροντας ως παράδειγµα την αεροπορική εταιρεία Singapore Airlines, να προσφέρουν τις λεγόµενες υπηρεσίες «υψηλής επαφής» (hi-touch services). Πρόκειται για την ανάγκη που αισθάνεται το ηλικιωµένο ιδιαίτερα άτοµο για προσωπική προσοχή και 110 Για παράδειγµα αναφέρουµε τα συµβαίνοντα στη γραµµή Αθήνας-Σουνίου όπου είναι αφάνταστη η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι τουρίστες που χρησιµοποιούν τη γραµµή αυτή τις απογευµατινές ώρες. Πρόκειται κατά κανόνα για ηλικιωµένους (άνω των 55 ετών) που δεν επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο. 111 Poon, ε.α. 105

10 φροντίδα κατά το ταξίδι του και τη διαµονή του στη χώρα που επιθυµεί να κάνει τις διακοπές του. Έτσι, το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, διότι, όλα σε µια επιχείρηση µπορούν τέλεια να αντιγραφούν από µια άλλη επιχείρηση, όπως είναι η τεχνολογία, ή η οργάνωση, καθώς και άλλα στοιχεία που συνιστούν παράγοντες που συµβάλλουν στην υψηλή ποιότητα, και να µειωθεί η ανταγωνιστικότητα της πρώτης ως ένα βαθµό, αλλά το προσωπικό δεν µπορεί να γίνει αντικείµενο αντιγραφής 112 Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει και για την ανάλογη αποζηµίωση αυτού του υψηλής στάθµης προσωπικού το οποίο η ίδια έχει δηµιουργήσει µε πολλές προσπάθειες. Πέραν από την εκπαίδευση του προσωπικού της, η τουριστική επιχείρηση πρέπει η ίδια να προβαίνει σε µια διαδικασία συνεχούς µάθησης. Πρέπει να προσπαθεί να διδάσκεται από τους πελάτες της, τους προµηθευτές της, τους υπαλλήλους της, τους ανταγωνιστές της και γενικώς από την αγορά. Η λεγόµενη καµπύλη µάθησης (Learning Curve) 113 στον τουρισµό αλλάζει συνεχώς και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου συµβαίνουν συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία αλλά και στο υπόδειγµα της τουριστικής ζήτησης. Αυτό δείχνει ότι η µαθησιακή διαδικασία στον τουρισµό δεν τελειώνει, ή τουλάχιστον, µέχρι σήµερα δεν έχει τελειώσει ακόµη. Άρα δηµιουργείται η ανάγκη για συνεχή µάθηση στον τουρισµό. Αν αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιηθεί τότε η καµπύλη µάθησης θα συνεχίσει να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο (υψηλό µέσο κόστος) και η επιχείρηση θα παραµείνει µη ανταγωνιστική και προφανώς θα ευρεθεί εκτός αγοράς. Τέλος, επισηµαίνεται ότι ειδικότερες προτάσεις για την εκπαίδευση στον τουρισµό θα εξαχθούν από τη σχετική µελέτη που ήδη εκπονείται στο ΙΤΕΠ. Στη συνέχεια, αναφέρονται εδώ ορισµένα θέµατα που εµπίπτουν στον τοµέα της εκπαίδευσης και που έχουν πολύ µεγάλη πρακτική σηµασία αφού οι τουρίστες µας παραπονούνται διαχρονικώς για θέµατα που άπτονται της τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζοµένων στον τοµέα: 112 Ιδε: Poon, 2002, ε.α. 113 Η καµπύλη µάθησης δεν πρέπει να συγχέεται µε τις οικονοµίες κλίµακας. Υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ των δύο. Οι οικονοµίες κλίµακας προϋποθέτουν µεταβολή του µεγέθους της παραγωγικής µονάδας. Η καµπύλη µάθησης αντίθετα εµφανίζεται µε σταθερό µέγεθος παραγωγικής µονάδας. Η κλίση της εξαρτάται από την ταχύτητα µε την οποία όλοι οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση σταδιακά αυξάνουν το βαθµό εξειδίκευσής τους, τα τµήµατα της επιχείρησης µαθαίνουν να συνεργάζονται και έτσι η επιχείρηση οδηγείται σε µια κατάσταση όπου το µέσο κόστος διαχρονικά πέφτει (στο ίδιο επίπεδο ετήσιας παραγωγής και µε αµετάβλητο το µέγεθος της επιχείρησης). 106

11 α) Το θέµα της συµπεριφοράς των ατόµων που έρχονται σε άµεση επαφή µε τους τουρίστες όταν οι τελευταίοι πατήσουν το πόδι τους στο ελληνικό έδαφος. Πρόκειται για τη συµπεριφορά των οδηγών ταξί. εν γνωρίζουν οι οδηγοί ότι ο τουρίστας θα συγκρίνει τις τιµές που χρεώνονται από διαφορετικά ταξί για την ίδια απόσταση διότι συνήθως κάνει την απόσταση αυτή περισσότερες φορές σε διάστηµα δύο-τριών ηµερών στον τόπο προορισµού που κάνει τις διακοπές του. Αν η καθυστέρηση και παραπάνω χρέωση οφείλονται σε π.χ. κυκλοφοριακή συµφόρηση ή άλλο προφανή λόγο πρέπει ο οδηγός να µπορεί να ενηµερώνει τον τουρίστα σχετικά. Συµπέρασµα: Οι οδηγοί ταξί χρειάζονται ειδική εκπαίδευση και γνώση µίας βασικής τουλάχιστον ξένης γλώσσας. β) Οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων από τη Reception µέχρι το Catering, πρέπει να επιδεικνύουν όχι τυπική αλλά ουσιαστική ευγένεια και ενδιαφέρον για τον τουρίστα 114. Απαιτείται λοιπόν εκπαίδευση του προσωπικού ακόµη και στα αυτονόητα. Επιπλέον απαιτείται παρακολούθηση και διόρθωση της συµπεριφοράς των υπαλλήλων Προτάσεις σχετικές με τα Ειδικότερα Ενδιαφέροντα και Επιδιώξεις των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας. Α) Πολιτισµός- Μάθηση- Μόρφωση Η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει τα ιστορικά και πολιτισµικά στοιχεία που κατέχει ως ένα βαθµό ο οποίος µπορεί να χαρακτηριστεί ως µετρίως ικανοποιητικός. Αυτό έχει αναγνωριστεί από πολλούς συγγραφείς. Ο Richards για παράδειγµα γράφει : «Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντική ανάπτυξη του πολιτισµικού τουρισµού, αλλά µε ρυθµό περίπου το µισό από εκείνον των βορειοδυτικών ευρωπαϊκών χωρών.» 115. Επίσης αναφέρει: «Η ανάπτυξη του γενικού πολιτισµικού τουρισµού είναι σηµαντική για προορισµούς όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, όπου οι ρίζες του πολιτισµού είναι ιδιαίτερα εµφανείς και όπου ο πολιτισµός είναι ένα ουσιαστικό συµπλήρωµα στο βασικό προϊόν «Ηλιος-Θάλασσα-Αµµουδιές». Αν και ο πολιτισµός από µόνος του, ως τουριστικό κίνητρο, δεν ελκύει σηµαντικό αριθµό τουριστών, όµως παρέχει ένα ουσιαστικό συµπληρωµατικό κίνητρο το οποίο µπορεί να συµβάλει στη διαφοροποίηση ενός προορισµού από έναν άλλον» Πολλοί δίνουν στον πελάτη το κλειδί και του λέγουν να περάσει στο ωµάτιο, χωρίς να έχουν προηγηθεί αυτοί πρώτα και να έχουν ελέγξει αν το ωµάτιο είναι εντάξει. Στο Catering επίσης, συνηθίζεται σε κάποιες µονάδες για λόγους, κυρίως, οικονοµίας, να µην υπάρχει δίσκος µεταφοράς του προγεύµατος στα τραπέζια πράγµα που δυσκολεύει τα ηλικιωµένα άτοµα να πάρουν το σωστό πρόγευµα. Να πάρουν δηλαδή αυτό για το οποίο έχουν πληρώσει. 115 Ιδε Richards, 1997, σελ Richards, ε.α., σελ

12 Υπάρχει η εντύπωση ότι η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει πλήρως αυτήν τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των βασικών πολιτισµικών της στοιχείων και του προϊόντος Hλιος-Θάλασσα-Αµµουδιές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να δώσει το βάρος στην πολιτική της µε σκοπό την αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης του τουρισµού της. εν πρέπει να επαναπαύεται στο φυσικό συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει διότι και αυτό απαιτεί καλλιέργεια και συµπληρωµατικότητα 117 για να οδηγήσει σε µεγαλύτερες επιδόσεις της τουριστικής της ανάπτυξης. Μια σηµαντική πρόταση που θα µπορούσε να γίνει εδώ αναφέρεται στο συνδυασµό όλων των πολιτισµικών στοιχείων, αρχαιότερων (ιστορικές τοποθεσίες και Μνηµεία) και νεότερων (στοιχεία λαϊκής τέχνης, όπως ζωγραφική, χειροτεχνία, λαϊκοί χοροί, πανηγύρια, θρησκευτικές και άλλες εκδηλώσεις, κ.τ.λ.). Το είδος αυτό πολιτισµικού τουρισµού, το οποίο υπάγεται στο γενικό πολιτισµικό τουρισµό µε βάση τη διάκριση που έγινε παραπάνω, έχει αποδειχτεί πως είναι εξαιρετικά επιθυµητό από όλους σχεδόν τους τουρίστες. Συνιστάται, λοιπόν, η προώθηση αυτού του είδους τουρισµού 118. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ιστορικές τοποθεσίες και τα Μνηµεία δεν µιλούν από µόνα τους ιδιαίτερα στους µη ειδήµονες όπως είναι οι τουρίστες διακοπών. Εδώ το κράτος καλείται να παίξει σηµαντικό ρόλο, όπως, για παράδειγµα, να εγκαταστήσει σωστό φωτισµό στα µουσεία, να αναγράφει µε σαφήνεια και ευκρινώς την ταυτότητα του εκθέµατος διότι έχουν εκφραστεί πολλά παράπονα για τα παραπάνω θέµατα 119. Επίσης, το κράτος πρέπει να παρεµβαίνει ενεργότερα από όσο κάνει µέχρι τώρα, στην εκπαίδευση των ξεναγών και κατά την ξενάγηση, να δίνεται περισσότερη έµφαση και ερµηνεία, στα πολιτισµικά (όχι µόνο στα αρχαιολογικά) στοιχεία της περιοχής και αν είναι δυνατόν, να συσχετίζονται αυτά µεταξύ τους. 117 Σηµειώνεται ότι οι τουρίστες που έχουν ως κίνητρο τον πολιτισµό µπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες, όπως γενικοί και ειδικοί πολιτισµικοί τουρίστες και σε τουρίστες πρώτης φοράς (first time cultural visitors) και τουρίστες που επανέρχονται (repeat cultural visitors). Οι γενικοί πολιτισµικοί τουρίστες διακρίνονται κατά το ότι επιθυµούν να συνδυάζουν τον πολιτισµικό τουρισµό µε άλλες ανάγκες-απαιτήσεις τους. Οι ειδικοί πολιτισµικοί τουρίστες αντίθετα έρχονται µε κύριο στόχο τον πολιτισµό και θέτουν σε δεύτερη µοίρα τον τουρισµό διακοπών. Οι τελευταίοι µπορούν να ταξιδεύουν και εκτός της συνήθους τουριστικής περιόδου αλλά το ποσοστό τους είναι σχετικά µικρό. 118 Ίδε και Richards (1997), ο οποίος κάνει την ίδια πρόταση για όλες τις χώρες της Ευρώπης. 119 Ίδε Ψωϊνός (1994). 108

13 Σήµερα υπάρχει στο σύγχρονο τουρίστα η τάση του συνδυασµού της µάθησης µε την αναψυχή και τη διασκέδαση 120. Πάνω, λοιπόν, σε αυτή τη γραµµή µπορεί να διαµορφωθεί µια πολιτική σύγχρονης τουριστικής ανάπτυξης και στην Ελλάδα. Η πολιτική αυτή έχει ήδη εφαρµοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε πολλή επιτυχία. Ο µεγαλύτερος ρυθµός ανάπτυξης του πολιτισµικού τουρισµού στις χώρες αυτές συγκριτικά µε την Ελλάδα, όπως, αναφέραµε παραπάνω, οφείλεται ακριβώς µαζί µε άλλα και σε αυτού του είδους την πολιτική. Για παράδειγµα, δεν αρκεί µόνο να δηµιουργηθεί ένα θεµατικό πάρκο, αλλά πρέπει να συνδυαστεί αυτό µε τις διακοπές των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα µας ( ή µε π.χ. το συνεδριακό τουρισµό, κ.τ.λ.). Β) Άθληση- Παραχείµαση Β1) Άθληση Όπως αναφέρει ο ΠΟΤ 121, οι ηλικιωµένοι τουρίστες κατά κανόνα ούτε σκι, ούτε ορειβασία θα κάνουν. Για τα άτοµα της τρίτης ηλικίας προτείνονται ασκήσεις που τις διαχωρίζει σε δυο είδη: α) Βασικές ασκήσεις, β) Συµπληρωµατικές ασκήσεις. Ενδεικτικά ως βασικές ασκήσεις συνιστώνται από τον Οργανισµό αυτόν: - Απαλές ασκήσεις που ενεργοποιούν το σώµα. - Οµαδικά παιχνίδια (ιδιαίτερα το γκολφ). - Λαϊκοί χοροί. - Ασκήσεις χαλάρωσης. Ως συµπληρωµατικές ασκήσεις συνιστώνται, επίσης, από τον ΠΟΤ: - Πεζοπορία - Ηλιοθεραπεία και κολύµπι στη θάλασσα ή στην πισίνα - Απαλές ασκήσεις και οµαδικά παιχνίδια στο νερό. - Παραδοσιακοί χοροί και αθλήµατα όπως ποδόσφαιρο και καλαθοσφαίριση. - ηµοφιλή παιχνίδια και σπορ που ταιριάζουν στα άτοµα τρίτης ηλικίας. - Συναντήσεις µεταξύ οµάδων ηλικιωµένων. Οι τουριστικές, λοιπόν, επιχειρήσεις σε συνεργασία µε τοπικούς παράγοντες (τοπική αυτοδιοίκηση) και τη συνδροµή του κράτους, πρέπει να δηµιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για την άθληση των ηλικιωµένων ατόµων. 120 Αυτό αποδίδεται µε τον όρο edutainment (Munsters, 1994) 121 Ιδε: WORLD TOURISM ORGANISATION: Second International Conference on Senior Tourism, Madrid, May

14 Β2) Παραχείµαση Η παραχείµαση (snowbird tourism) είναι µια ιδιαίτερη τουριστική δραστηριότητα στην οποία η Ελλάδα, ως χώρα µε ήπιο κλίµα, έχει συγκριτικό (φυσικό) πλεονέκτηµα. Το είδος αυτό τουρισµού έχει κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις διότι συνήθως το προτιµούν άτοµα που δεν έρχονται µόνο για παραχείµαση αλλά και για πολιτισµικούς-µορφωτικούς σκοπούς και, επίσης, για να έρθουν σε επαφή και µε το υγρό στοιχείο (π.χ. χειµερινή κολύµβηση). Αυτό σηµατοδοτεί και την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η πολιτική ανάπτυξης αυτού του είδους τουρισµού. Συγκεκριµένα, ο τουρισµός παραχείµασης πρέπει να αναπτυχθεί πρωτίστως µε βασικό υπόβαθρο τις µεγάλες πόλεις που διαθέτουν (στο ευρύτερο περιβάλλον τους) πληθώρα πολιτισµικών στοιχείων και µπορούν να κρατήσουν αµείωτο το ενδιαφέρον των ατόµων της τρίτης ηλικίας κατά το χρόνο της παραχείµασής τους 122. Οι δυνατότητες είναι µεγαλύτερες για περιοχές που διαθέτουν εκτός από τα παραπάνω στοιχεία και ακτές. Πρόκειται για τουρισµό που έχουν αναπτύξει χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί κυρίως στη Ρόδο. Όµως η χώρα µας έχει περισσότερες δυνατότητες για αυτού του είδους τον τουρισµό (κυρίως το νοτιότερο τµήµα της) διότι και ήπιο κλίµα έχει αλλά και πολιτισµικά-ιστορικά στοιχεία (σηµαντικότερα από τις δύο παραπάνω χώρες) διαθέτει. Tέλος, διαθέτει πολλές ακτές. Για να προωθηθεί αποτελεσµατικά και αυτού του είδους ο τουρισµός, απαιτείται πάλι η συνεργασία µεταξύ ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Για παράδειγµα, σε περιοχές που διαθέτουν τα παραπάνω στοιχεία και µπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης χειµερινού τουρισµού, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να φροντίζει να είναι καθαρές και πέραν της θερινής περιόδου, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται και οι αναγκαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των τουριστών (π.χ. δυνατότητα µετακινήσεων). Επίσης να είναι εξασφαλισµένη η πρόσβαση στα αρχαιολογικά και λοιπά πολιτισµικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής κατά την περίοδο αυτή. Τέλος, εξυπακούεται ότι πρέπει να διασφαλίζεται η σωµατική ακεραιότητα του τουρίστα και να διατίθενται και οι σχετικές υπηρεσίες υγείας στα άτοµα της τρίτης ηλικίας. Στη συνέχεια παρατίθενται, ενδεικτικά, ορισµένες περιοχές όπου µπορεί να αναπτυχθεί τουρισµός για ηλικιωµένα άτοµα µε κύρια στοιχεία το πολιτισµικό και την παραχείµαση 123 : - Η περιοχή της Αθήνας σε συνάρτηση µε άλλες περιοχές, όπως είναι οι ελφοί, η Ολυµπία, οι Μυκήνες, κ.τ.λ. 122 Επ αυτού θετικά αποφαίνεται και ο καθηγητής Π. Παυλόπουλος (Χειµερινός Τουρισµός, ΙΤΕΠ 2001). 123 Η πρόταση αυτή είναι προϊόν συζήτησης του θέµατος µε τον καθηγητή Π. Παυλόπουλο. 110

15 - Το Ηράκλειο της Κρήτης σε συνδυασµό µε τις περιοχές του αρχαίου Μινωικού πολιτισµού. Εδώ το ήπιο χειµερινό κλίµα βοηθεί τον τουρίστα να συνδυάσει τα αρχαιολογικά και πολιτισµικά ενδιαφέροντά του και µε την παραχείµαση. - Η Ρόδος η οποία διαθέτει πλείστα όσα πολιτισµικά στοιχεία και που, λόγω του ήπιου κλίµατός της καθίσταται ιδανική για πολιτισµικόχειµερινό τουρισµό. - Η Θεσσαλονίκη, η οποία, πέραν των πολιτισµικών µνηµείων που διαθέτει και ευρισκοµένη κοντά στη Χερσόνησο του Άθω (Άγιον Όρος), καθίσταται ιδανική για πολιτισµικό-θρησκευτικό τουρισµό. Περιοχές κατάλληλες για χειµερινό και πολιτισµικό τουρισµό µπορούν, επίσης, να θεωρηθούν και τµήµατα της νότιας Πελοποννήσου, όπως η Μεσσηνία (µε τόπο διαµονής την Καλαµάτα και οργάνωση επισκέψεων στην αρχαία Πύλο, κ.τ.λ), η Λακωνία (µε τόπο διαµονής τη Σπάρτη και οργάνωση επισκέψεων στο Μιστρά, κ.τ.λ.), η Ηλεία (µε τόπο διαµονής τον Πύργο και οργάνωση επισκέψεων στην Ολυµπία, κ.τ.λ.) και η Αργολίδα (µε τόπο διαµονής το Αργος ή το Ναύπλιο και οργάνωση επισκέψεων στις Μυκήνες, Επίδαυρο, κ.τ.λ.). Στις παραπάνω περιοχές πρέπει να γίνουν υποδοµές κατάλληλες για αυτού του είδους τον τουρισµό. Πρώτα από όλα, πρέπει να βελτιωθούν σηµαντικά τα οδικά δίκτυα, και, τουλάχιστον, να δηµιουργηθούν αναβαθµισµένα Ιατρικά Κέντρα και Νοσοκοµεία Κάλυψη κενών του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/1998 α) Ο Αναπτυξιακός Νόµος ΕΝ παρέχει καµία επιδότηση ή άλλου είδους επιχορήγηση στις ιδιωτικές επενδυτικές δαπάνες κατασκευής ενός Θεµατικού Πάρκου 124 (επιστηµονικού ενδιαφέροντος, ή πολιτισµικού όπου τα άτοµα τρίτης ηλικίας επιδεικνύουν ενδιαφέρον), ή ενός Πάρκου Αναψυχής ατόµων τρίτης ηλικίας. Θα αντιτείνει κανείς ότι τα Πάρκα αυτά πρέπει να γίνονται µε κρατική πρωτοβουλία και µέριµνα. Αν όµως το κράτος, όπως συνήθως πράττει, ολιγωρήσει και δεν κάνει τίποτα δεν πρέπει να γίνουν τα Πάρκα αυτά έστω από τον ιδιωτικό τοµέα; Το κενό αυτό πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Επίσης ο αναπτυξιακός νόµος (2601/98) αναφέρεται σαφώς σε τουρισµό υγείας και τουρισµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όµως παραβλέπει τα άτοµα τρίτης ηλικίας και δεν κάνει 124 Αν, για παράδειγµα, σε µια τουριστική περιοχή ενδείκνυται να γίνει ένα τέτοιο πάρκο, αλλά το κράτος από τη γνωστή ολιγωρία που το χαρακτηρίζει, δεν ενδιαφέρεται, και συµφωνήσουν ορισµένοι ξενοδόχοι της περιοχής να το ανεγείρουν, είναι βέβαιο ότι δεν θα επιδοτηθούν, εκτός εάν η δραστηριότητα αυτή (θεµατικό πάρκο) αναφέρεται σαφώς στον αναπτυξιακό νόµο. 111

16 σαφή αναφορά σε αυτά. Αν, σήµερα, ένας επενδυτής θελήσει να κάνει µια επένδυση (νέα ή επέκταση-αναβάθµιση της υπάρχουσας), µε αντικείµενο τον τουρισµό ατόµων τρίτης ηλικίας όπου υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες, ίσως, ο επενδυτής αυτός να µη µπορέσει να λάβει την απαραίτητη επιχορήγηση για να βοηθηθεί στο έργο αυτό 125. β) Ο ίδιος νόµος πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις εκσυγχρονισµού περισσότερο από τη δηµιουργία νέων ξενοδοχειακών µονάδων. Ο εκσυγχρονισµός πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των ατόµων της τρίτης ηλικίας περισσότερο από πριν, καθώς εκτιµάται ότι το ρεύµα των τουριστών ατόµων τρίτης ηλικίας θα αυξάνεται Βασικές Προτάσεις για το Marketing 126 του τουρισμού Ηλικιωμένων ατόμων Το Marketing για την προσέλκυση των ατόµων της τρίτης ηλικίας είναι ένα από τα πλέον δύσκολα θέµατα στον τοµέα του Marketing 127. Τούτο οφείλεται στο ότι τα άτοµα αυτά καθώς είναι µεστά από τουριστικές εµπειρίες, δεν πείθονται από τις συνήθεις πρακτικές του Marketing οι οποίες αγνοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των ατόµων αυτών 128. Όλες, λοιπόν, οι πρακτικές του Marketing πρέπει να είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο που : α) Να λαµβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των ατόµων της τρίτης ηλικίας. β) Να είναι όσο γίνεται περισσότερο ρεαλιστικές. γ) Να µην φαίνεται ότι είναι σχεδιασµένες µόνο για άτοµα τρίτης ηλικίας, διότι δεν επιθυµούν τα άτοµα αυτά το διαχωρισµό τους από τους νεότερους. Το τελευταίο αυτό σηµαίνει ότι οι οποιεσδήποτε πρακτικές Marketing είτε πρόκειται για διαφηµίσεις, είτε για άλλους τρόπους µε τους οποίους κάποιος προσεγγίζει τα άτοµα της τρίτης ηλικίας, πρέπει να εµπεριέχονται σε υλικό που απευθύνεται σε όλα τα άτοµα της κοινωνίας αδιακρίτως ηλικίας. Όµως, το σχετικό υλικό πρέπει να κεντρίζει τα ενδιαφέροντα και να καλύπτει τις ανάγκες των ατόµων τρίτης ηλικίας σύµφωνα µε όσα αναφέραµε παραπάνω. 125 Ή να δυσχερανθούν οι σχετικές προσπάθειές του. 126 Στο παρόν παρέχονται γενικές προτάσεις για το Marketing. Μια αναλυτικότερη παρουσίαση του θέµατος απαιτεί την εκπόνηση ιδιαίτερης µελέτης. 127 Οι Morgan και Pritchard (2000), αναφέρουν ότι «..οι ιαφηµιστές δεν γνωρίζουν πώς να περνούν µηνύµατα στα άτοµα της τρίτης ηλικίας. Πολλά από τα µηνύµατά τους θεωρούνται από αυτό το ηλικιακό υποσύνολο ως στερεότυπα ή αποτρεπτικά. Το ενδιαφέρον των ιαφηµιστών έλκει η αγορά των νεότερων ηλικιών». 128 Τα άτοµα της τρίτης ηλικίας φαίνεται κατά κανόνα να ανήκουν, από πλευράς δεκτικότητας στη διαφήµιση, στις κατηγορίες των Ignorers (καταναλωτές που συνειδητά επιµένουν να αγνοούν τη διαφήµιση) και των Reactors (καταναλωτές που δεν επιζητούν τη διαφήµιση). Επ αυτού είδε Morgan-Pritchard (2000), σελ. 19 και Κουζέλης Α (2002), Η ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΤΕΠ. 112

17 Συνιστάται η κατάτµηση της αγοράς των τουριστών-ατόµων της τρίτης ηλικίας διότι τα διάφορα υποσύνολα παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά τόσο ως προς τις ανάγκες και προτιµήσεις, όσο και ως προς την ταξιδιωτική τους τάση (ΤΤ). To κλιµάκιο, για παράδειγµα, έχει µεγαλύτερη ΤΤ από εκείνη του κλιµακίου 60-64, το οποίο µε τη σειρά του έχει µεγαλύτερη ΤΤ από το κλιµάκιο κ.ο.κ. Με την παραπάνω άποψη συµφωνούν πολλοί συγγραφείς. Αναφέρονται, για παράδειγµα, οι N. Morgan και A. Pritchard 129, οι οποίοι παρατηρούν ότι οι ασχολούµενοι µε το Marketing, δεν έχουν δώσει τη δέουσα σηµασία στα άτοµα της τρίτης ηλικίας, τους Seniors, ως πιθανούς πελάτες. Έχουν πιο πολύ απευθυνθεί προς τις νεότερες ηλικίες. Οι λόγοι που πιθανώς εξηγούν αυτήν την εκ µέρους τους εµφανιζόµενη τάση αποφυγής των Seniors, είναι 130 : α) ότι οι Seniors δεν πείθονται από τις διαφηµίσεις διότι είναι περισσότερο ρεαλιστές από τα άτοµα των νεότερων ηλικιών. Αποδέχονται µόνο την πληροφοριακή διαφήµιση (Informative advertising) και αποκρούουν την δελεαστική-πειστική διαφήµιση (Persuasive advertising). Έτσι, καθώς έχουν πληθώρα τουριστικών εµπειριών βλέπουν το µη ρεαλιστικό του δεύτερου είδους διαφηµίσεων και δεν τις υπολογίζουν. β) Υπάρχει πληθώρα ενδείξεων ότι οι Seniors δεν θεωρούν τον εαυτόν τους ηλικιωµένο και δεν θέλουν να τους αντιµετωπίζουν ως ηλικιωµένους!. Οι παραπάνω συγγραφείς παραθέτουν διάφορες ιδιότητες (χαρακτηριστικά των Seniors) οι οποίες δυσκολεύουν το Marketing αυτών των ατόµων. Συγκεκριµένα αναφέρουν ότι πολλοί από τους Seniors αγαπούν τα κονσέρτα και τα θέατρα, θέλουν να σιτίζονται έξω σε ΚΑΛΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ και, τέλος, έχουν ποικιλία ατοµικών ενδιαφερόντων που δεν σχετίζονται µόνο µε την ηλικία αλλά και µε πολλούς άλλους προσωπικούς παράγοντες, όπως π.χ. µε το επίπεδο µόρφωσης και µε την απασχόλησή τους. Επίσης, πολλοί από αυτούς προσπαθούν να κάνουν ό,τι κάνουν και οι νέοι και, έτσι, καθίσταται ανέφικτο το µαζικό Marketing αυτών των ανθρώπων. Για αυτό το λόγο σήµερα στο Marketing υπάρχει η τάση για παραπέρα κατάτµηση (segmentation) της αγοράς των ατόµων της τρίτης ηλικίας. Πρόκειται για έργο πολύ δύσκολο και δαπανηρό για τους ασχολούµενους µε το Marketing, καθώς «οι ηλικιωµένοι έχουν τρεις ηλικίες»: ι) την ηλικία που δείχνουν, ιι) την ηλικία που οι ίδιοι αισθάνονται ότι έχουν, ιιι) τη χρονολογική τους ηλικία (Morgan-Pritchard, 2000). Έχουν επίσης τα ηλικιωµένα άτοµα ταξιδιωτική τάση (ΤΤ) που διαφέρει σηµαντικά από ηλικία σε ηλικία, όπως ήδη αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο Έτσι, η µαζική αντιµετώπιση των τουριστών ατόµων τρίτης ηλικίας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη όπως, ήδη, αναφέρθηκε. 129 N. Morgan and A. Pritchard, Advertising in Tourism and Leisure, Butterworth and Heinemann, N. Morgan and A. Pritchard ε.α. 113

18 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η οποιαδήποτε διαφηµιστική εκστρατεία (καµπάνια) για στην προσέλκυση ηλικιωµένων τουριστών, για να είναι αποτελεσµατική, θέλει πολύ προσοχή στη διαµόρφωσή της. Υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσει αρνητικά για τους ηλικιωµένους και να τους αποµακρύνει ακόµη περισσότερο από το «δίχτυ» της διαφήµισης ή της οποιασδήποτε άλλης προωθητικής πρακτικής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Marketing θα είναι πιο αποτελεσµατικό εάν γίνεται σε συνεννόηση µε τους Tour Operators της χώρας προέλευσης (των τουριστών) προς την οποία απευθυνόµαστε, τον Εθνικό Οργανισµό Τουρισµού και την τοπική αυτοδιοίκηση. Την πρακτική αυτή σήµερα ακολουθούν η Κύπρος και η Ισπανία Προτάσεις σχετικά με το όριο συνταξιοδότησης Ο αλλοδαπός τουρισµός ατόµων τρίτης ηλικίας στη χώρα µας αναµένεται να επηρεαστεί από τις αναµενόµενες νέες ρυθµίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου για συνταξιοδότηση (π.χ. από τα 65 στα 70). Επισηµάνθηκε στο δεύτερο Κεφάλαιο ότι η ταξιδιωτική τάση των ηλικιών 55-59, και είναι αρκετά υψηλή σχετικά µε άλλες κατηγορίες πληθυσµού και σε αυτό έχει συµβάλει και η συνταξιοδότηση στα 65 (συνήθως) χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξουν δυσµενείς συνέπειες για τον τουρισµό των ηλικιωµένων (των ηλικιών που έχουν υπερβεί τα 65 έτη) αν πράγµατι ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσεις επιµήκυνσης του χρόνου συνταξιοδότησης. Η Ελλάδα, λοιπόν, πρέπει να διαφοροποιηθεί στις σχετικές ευρωπαϊκές συζητήσεις και ενέργειες επί του θέµατος αυτού. εδοµένου ότι και άλλες ευρωπαϊκές µεσογειακές χώρες που έχουν ισχυρό τουριστικό τοµέα (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), έχουν και αυτές το ίδιο συµφέρον, µια συνεννόηση των χωρών αυτών για κοινή δράση, θα ήταν ίσως µια αποτελεσµατικότερη ενέργεια Προτάσεις σχετικές με τη μείωση της ταχύτητας των αεροπλάνων Ενόψει της αναµενόµενης απόφασης για µείωση της ταχύτητας των αεροπλάνων σε διεθνές επίπεδο και επιµήκυνσης του χρόνου του ταξιδιού, πράγµα που θα αποτρέψει τα ηλικιωµένα άτοµα να ταξιδεύουν σε µεγάλες αποστάσεις (long haul), προτείνουµε: α) Να γίνουν ενέργειες µέσω του ΠΟΤ, για µετατροπή των καθισµάτων και γενικά του χώρου που καταλαµβάνει µια επιβατική θέση ακόµη και medium haul, κατά τρόπο που το άτοµο να αισθάνεται πιο άνετα κατά το ταξίδι. Πρόκειται για κάτι που σήµερα ορισµένες µεγάλες αεροπορικές εταιρίες έχουν πράξει µόνο για τα long haul ταξίδια. 114

19 Ειδικότερες προτάσεις ως προς τη συνεργασία του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την προώθηση του τουρισμού ατόμων τρίτης ηλικίας. α) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) σε συνεργασία µε το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας και τους (λίγους) Tour Operators του εξωτερικού, πρέπει να αναµορφώσει τα προγράµµατα προώθησης και διαφήµισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα (συγκριτικά µε τη µέχρι τώρα πολιτική του), στις απαιτήσειςαξιώσεις των ατόµων της τρίτης ηλικίας 131. β) Ο ίδιος Οργανισµός (ΕΟΤ) σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Μεταφορών και Υγείας-Πρόνοιας, αλλά και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας, να εισηγηθεί τη δηµιουργία κέντρων υγείας και βελτίωση των οδικών µεταφορών σε περιοχές που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του τουρισµού ατόµων τρίτης ηλικίας και ιδιαίτερα του τουρισµού πόλεων ό πως αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, ο ΕΟΤ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορών, να συµβάλει στην επιµόρφωση των οδηγών taxi για να υπηρετούν τους τουρίστες µε ευγένεια, συνέπεια και κατανόηση. Ίσως χρειαστεί να δηµιουργηθεί σχολή εκπαίδευσης «Οδηγών Ταξί», οι οποίοι θα φέρουν ειδικό σήµα (από τον ΕΟΤ) µε σκοπό την ποιοτική εξυπηρέτηση των τουριστών. Αυτή η ενέργεια θα αναγκάσει και τους υπόλοιπους οδηγούς ταξί να συµµορφωθούν. γ) Ο ΕΟΤ µε τη στήριξη και του Υπουργείου Ανάπτυξης, να συνδράµει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν την υποδοµή τους κατά τρόπο που να γίνουν ικανές οι µονάδες αυτές να προσφέρουν τις αναγκαίες για άτοµα τρίτης ηλικίας, υπηρεσίες άθλησης και αναψυχής. δ) Ο ΕΟΤ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να προωθήσει την αναβάθµιση του ελληνικού µουσειακού χώρου, να επιµεληθεί τη διασύνδεση των ιστορικών χώρων και των Μουσείων µε Εκδηλώσεις αναφερόµενες τόσο στο περιεχόµενο των στοιχείων αυτών όσο και µε δράσεις που εντάσσονται στο χώρο των λαϊκών Εκδηλώσεων (χοροί, πανηγύρεις, εκθέσεις έργων τέχνης, µουσικές συναυλίες, κ.τ.λ.), όπως, ήδη, επισηµάνθηκε, διότι αυτού του είδους οι συνδυασµοί είναι εξαιρετικά ελκυστικοί για τους ξένους ηλικιωµένους αλλά ακόµη και για άτοµα νεοτέρων ηλικιών. 131 Αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται χωρίς αναφορά στην ηλικία. 115

20 ε) Ο ΕΟΤ, σε συνεργασία µε αρµόδια κατά περίπτωση Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο, να προωθήσει τη δηµιουργία συµπλεγµάτων θεµατικών πάρκων επιστηµονικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος µε πάρκα αναψυχής για τουρίστες-άτοµα τρίτης ηλικίας και όχι µόνο. στ) Ο ΕΟΤ επίσης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορών- Επικοινωνιών και άλλα συναρµόδια Υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας και τις µεταφορικές εταιρείες, να προωθήσει τη δηµιουργία µιας Τράπεζας Πληροφοριών σε τρεις τουλάχιστον ξένες γλώσσες, όπου ο κάθε τουρίστας, µέσα από το ιαδύκτιο (internet) να µπορεί να αποκτά πληροφόρηση τουλάχιστον για διαθέσιµα καταλύµατα, τιµές, δροµολόγια µεταφορικών µέσων και διαθέσιµες σε ώρα ανάγκης, ιατρικές-νοσηλευτικές υπηρεσίες. 116

Σ ΥΝΟΨΗ Μ ΕΛΕΤΗΣ Ι. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σ ΥΝΟΨΗ Μ ΕΛΕΤΗΣ Ι. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σ ΥΝΟΨΗ Μ ΕΛΕΤΗΣ Παρατηρείται σήµερα αλλαγή του παλαιού τουριστικού υποδείγµατος 1. Ένα σηµαντικό στοιχείο που οδηγεί µαζί µε άλλους παράγοντες, στην τάση αυτή είναι και οι δηµογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 16 Ιουνίου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουρισµός Ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÔÏÌÙÍ ÔÑÉÔÇÓ ÇËÉÊÉÁÓ

ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÔÏÌÙÍ ÔÑÉÔÇÓ ÇËÉÊÉÁÓ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ ÊÁÉ ÐÑÏÂËÅØÅÙÍ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM É.Ô.Å.Ð. Ôïõñéóìüò Áôüìùí Ôñßôçò Çëéêßáò ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÔÏÌÙÍ ÔÑÉÔÇÓ ÇËÉÊÉÁÓ Ãåþñãéïò. ÊÜôóïò ÌåëÝôåò: 17 ÁèÞíá, 2004 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 59 ΚEΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 59 60 60 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 3.1. Εισαγωγή Από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1 Λόγοι που υπαγόρευσαν την εκπόνηση της µελέτης Η εκπόνηση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό.

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Iούλιος 2016 Η Κρήτη αποτελεί την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας 48

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λόγοι µελέτης τουρισµού από κοινωνιολογικής άποψης Η ποσοτική αύξηση των τουριστών τις τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Κλάδος Τουρισμού... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ο Τουρισμός ως δραστηριότητα στην Ελλάδα Η εποχή μας συχνά αποκαλείται «μεταβιομηχανική», επειδή μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική των Ανταγωνιστριών Χωρών για Προσέλκυση Τουριστών Ατόµων Τρίτης Ηλικίας και Συγκρίσεις µε την Ελλάδα

Πολιτική των Ανταγωνιστριών Χωρών για Προσέλκυση Τουριστών Ατόµων Τρίτης Ηλικίας και Συγκρίσεις µε την Ελλάδα Κ EΦΑΛΑΙΟ Α 4 Πολιτική των Ανταγωνιστριών Χωρών για Προσέλκυση Τουριστών Ατόµων Τρίτης Ηλικίας και Συγκρίσεις µε την Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πολιτική των Ανταγωνιστριών Χωρών για Προσέλκυση Τουριστών Ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Το αντικείμενο της δικής μου εισήγησης θα είναι σχετικό με αυτό που ρωτούν όλοι μετά από κάθε πανηγύρι. «πώς πήγε το πανηγύρι;» είχε κόσμο;», τελείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κινεζικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio February 2013 RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio Σύντομη εταιρική παρουσίαση Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας «Rets Energy S.A.» ξεκίνησε το 2012 μέσω του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΑΘΗΝΑ 24-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2358 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δέσμη μέτρων για τη διατήρηση και την ενίσχυση του οικονομικού και επιχειρηματικού τουριστικού δυναμικού που βρίσκεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα