ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 CEN ISO/TR 15608: Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN A1 Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Σύστηµα συνδεδεµένων προµονωµένων σωληνώσεων για υπόγεια δίκτυα θερµού νερού - Σύστηµα σωλήνων αποτελούµενο από χαλυβδοσωλήνες µε θερµική µόνωση από πολυουρεθάνη και εξωτερικό µανδύα από πολυαιθυλένιο District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene ΕΛΟΤ EN 1080 Ε2 Κράνη προστασίας από πρόσκρουση για µικρά παιδιά Impact protection helmets for young children ΕΛΟΤ EN οκιµές για τον προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: οκιµή διαλογής για τον προσδιορισµό των περιεχοµένων µετάλλων σε αδρανή που προέρχονται από τέφρα πυθµένα αποτεφρωτήρα αστικών απορριµµάτων Tests for chemical properties of aggregates - Part 8: Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates ΕΛΟΤ EN 1796 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/24 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση µε ή χωρίς πίεση - Θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά ενισχυµένα µε γυαλί (GRP) βασισµε να σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP) Plastics piping systems for water supply with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN 4266 Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα, µετάλλου σε µέταλλο απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, επικαδµιωµένα - Πλατειά σειρά - ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες Aerospace series - Bearing spherical plain, metal to metal, in corrosion resisting steel, cadmium plated - Wide series - Dimensions and loads - Inch series ΕΛΟΤ EN 4476 Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Ενδιάµεση επικάλυψη ψυχρού πολυµερισµού Aerospace series - Paints and varnishes - Cold curing intermediate coat ΕΛΟΤ EN 4488 Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - Αναερόβια πολυµερή µείγµατα - Κλείδωµα σπειρώµατος - Ροπή στρέψης 2 Nm Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable compounds - Threadlocking - Torque strength 2 Nm ΕΛΟΤ EN 4491 Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - Αναερόβια πολυµερή µείγµατα- Ασφαλιζόµενο σπείρωµα - ύναµη ροπής στρέψης 16 Nm Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable compounds - Threadlocking - Torque strength 16 Nm ΕΛΟΤ EN 4492 Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - Αναερόβια πολυµερή µείγµατα - Ασφαλιζόµενο σπείρωµα - ύναµη ροπής στρέψης 19 Nm Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable compounds - Threadlocking - Torque strength 19 Nm ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 1

2 Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά- Κανόνες για τη σχεδίαση και την παρουσίαση των προτύπων υλικών - Μέρος 001: Γενικοί κανόνες Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 001: General rules ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά- Κανόνες για τη σχεδίαση και την παρουσίαση των προτύπων υλικών - Μέρος 003: Ειδικοί κανόνες για κράµατα αντοχής στη θερµότητα Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 003: Specific rules for heat resisting alloys ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Κανόνες για τη σχεδίαση και την παρουσίαση των προτύπων υλικών - Μέρος 004: Ειδικοί κανόνες για τιτάνιο και κράµατα τιτανίου Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 004: Specific rules for titanium and titanium alloys ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά- Κανόνες για τη σχεδίαση και την παρουσίαση των προτύπων για υλικά - Μέρος 005: Ειδικοί κανόνες για χάλυβες Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 005: Specific rules for steels ΕΛΟΤ EN 4526 Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Μέθοδοι δοκιµών - Αιχµηρές εγκοπές άκρων δοκιµών εφελκυσµού για φύλλα και ταινίες Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch tensile testing for sheet and strip ΕΛΟΤ EN 4528 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Ταινίες για ελατήρια ψυχρής έλασης - a <= 3 mm MPa <= Rm <= Mpa Aerospace series - Steel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Cold rolled - Strip for springs - a <= 3 mm MPa <= Rm <= MPa ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής - Επίπεδες επαφές - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 001: Technical specification ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής - Επίπεδες επαφές - Μέρος 002:Προδιαγραφή επίδοσης και διευθετήσεις επαφής Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 002: Specification of performance and contact arrangements ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής - Επίπεδες επαφές - Μέρος 003: Ρευµατοδότης µε τετράγωνη φλάντζα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 003: Square flange receptacle - Product standard ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής - Επίπεδες επαφές - Μέρος 004: Αντικόχλιο υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 004: Jam nut receptacle - Product standard ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής - Επίπεδες επαφές - Μέρος 101: Οπτική επαφή για καλώδιο - 55 C to 125 C - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 101: Optical contact for EN cable - 55 C to 125 C - Product standard (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 2

3 ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής - Επίπεδες επαφές - Μέρος 901: Πλήρωση βυσµάτων - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 901: Filler plugs - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση µε αυτολυπαινόµενο υπόστρωµα αυξανόµενου φορτίου υπό χαµηλή ταλάντωση - Στενή σειρά - ιαστάσεις και φορτία - Μέρος 003: Σειρά σε iντσες µε χαµηλό συντελεστή τριβής Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner elevated load under low oscillations - Narrow series - Dimensions and loads - Part 003: Inch series with low friction coefficient ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση µε αυτολυπαινόµενο υπόστρωµα αυξανόµενου φορτίου υπό χαµηλή ταλάντωση - Πλατειά σειρά - ιαστάσεις και φορτία - Μέρος 003: Σειρά σε iντσες µε χαµηλό συντελεστή τριβής Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner elevated load under low oscillations - Wide series - Dimensions and loads - Part 003: Inch series with low friction coefficient ΕΛΟΤ EN 4540 Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση µε αυτολυπαινόµενο υπόστρωµα αυξανόµενου φορτίου υπό χαµηλή ταλάντωση - Τεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner elevated load under low oscillations - Technical specification ΕΛΟΤ EN 4593 Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Προσδιορισµός της ηλιακής απορρόφησης Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of solar absorptance ΕΛΟΤ EN 4594 Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού πολυµερισµού - Υπερηχητική αντίσταση στη διάβρωση Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Supersonic erosion resistance ΕΛΟΤ EN 4595 Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού πολυµερισµού - Υποηχητική αντίσταση στη διάβρωση Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Subsonic erosion resistance ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 006: Οµοαξονικά καλώδια, 50 ohm, 200 C, τύπος WM - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 006: Cable, coaxial, 50 ohm, 200 C, type WM - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 009: Καλώδιο,οµοαξωνικό, ελαφροβαρές, 50 Ohms, 180 C, τύπος KW (light WN) - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 009: Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 180 C, type KW (light WN) - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 010: Καλώδιο,οµοαξωνικό, ελαφροβαρές, 50 Ohms, 200 C, τύπος KX (light WD) - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010: Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 C, type KX (light WD) - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια, πυράντοχα - Μονόκλωνα και συστραµµένα πολύκλωνα σύνολα, πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 C και 260 C - Μέρος 005: Οικογένεια DW- Ελαφροβαρή, διπολικά, µε ελεγκτήρα 24 για µεταφορά δεδοµένων - Εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 3

4 Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between -65 C and 260 C - Part 005: DW family - Lightweight two-core gauge 24 for data transmission - UV laser printable - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συγκολλησιµότητα και µπρουτζοκολλησιµότητα των υλικών στις αεροδιαστηµικές κατασκευές - Μέρος 006: Oµογενείς συναρµολογήσεις για κράµατα τιτανίου Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 006: Homogeneous assemblies of titanium alloys ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - LOTAR- Aρχειοθέτηση και επανάκτηση της ψηφιακής τεχνικής τεκµηρίωσης προιόντος όπως για 3D, CAD και PDM δεδοµένα - Μέρος 011: Αναφορά στην περιγραφή της διαδικασίας "Προετοιµασία δεδοµένων" Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 011: Reference process description "Data preparation" ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - LOTAR - Aρχειοθέτηση και επανάκτηση της ψηφιακής τεχνικής τεκµηρίωσης προιόντος όπως για 3D, CAD και PDM δεδοµένα - Μέρος 012: Αναφορά στην περιγραφή της διαδικασίας ''Εισάγω'' Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 012: Reference process description ''Ingest'' ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - LOTAR- Aρχειοθέτηση και επανάκτηση της ψηφιακής τεχνικής τεκµηρίωσης προιόντος όπως για 3D, CAD και PDM δεδοµένα - Μέρος 013: Αναφορά στην περιγραφή της διαδικασίας ''Aρχειακή αποθήκευση'' Aerospace series - LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 013: Reference process description ''Archival Storage'' ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - LOTAR- Aρχειοθέτηση και επανάκτηση της ψηφιακής τεχνικής τεκµηρίωσης προιόντος όπως για 3D, CAD και PDM δεδοµένα - Μέρος 014: Αναφορά στην περιγραφή της διαδικασίας ''Ανάκτηση'' Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 014: Reference process description ''Retrieval'' ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - LOTAR- Aρχειοθέτηση και επανάκτηση της ψηφιακής τεχνικής τεκµηρίωσης προιόντος όπως για 3D, CAD και PDM δεδοµένα - Μέρος 015: Αναφορά στην περιγραφή της διαδικασίας ''Αφαίρεση'' Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 015: Reference process description ''Removal'' ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 1: Πλάκες αναγνώρισης για βυτιοφόρα βαγόνια για τη µεταφορά επικινδύνων αγαθών Railway applications - Tank wagons - Part 1: Identification plates for tank wagons for the carriage of dangerous goods ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 2: ιατάξεις εκκενώσεως πυθµένος για υγρά προϊόντα, περιλαµβανοµένης της επιστροφής ατµών Railway applications - Tank wagons - Part 2: Bottom emptying devices for liquid products including vapour return ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 3: ιατάξεις πληρώσεως και εκκενώσεως πυθµένος για υγροποιηµένα αέρια υπό πίεση Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquefied under pressure ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 4: ιατάξεις κορυφής για την εκκένωση και την πλήρωση από πάνω µε υγρά προϊόντα Railway applications - Tank wagons - Part 4: Devices for top filling and emptying of liquid products ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 4

5 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 5: ιατάξεις κορυφής για εκκένωση από τον πυθµένα και πλήρωση από πάνω µε υγρά προϊόντα Railway applications - Tank wagons - Part 5: Devices for vapour return while filling or emptying of liquid products ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/16 Εκποµπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισµός της συγκέντρωσης µάζας του ολικού αερίου οργανικού άνθρακα - Μέθοδος για τη συνεχή παρακολούθηση µε ανιχνευτή ιοντισµού φλόγας Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια µηχανών - Κανόνες για την εκπόνηση των κεφαλαίων περί δονήσεων στα πρότυπα ασφαλείας Safety of machinery - Requirements for the drafting of the vibration clauses of safety standards ΕΛΟΤ EN A2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς - Τροχοί - Απαιτήσεις προϊόντος Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product requirements ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 8: Συστήµατα στερέωσης για τροχιά µε βαριά φορτία άξονα Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 8: Fastening systems for track with heavy axle loads ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς - Τροχοί - Προφίλ πέλµατος Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile ΕΛΟΤ EN A1 Χειρουργικά καλύµµατα, ποδιές και ενδυµασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιµοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, κλινικό προσωπικό και εξοπλισµό - Γενικές απαιτήσεις για κατασκευαστές, µεταποιητές και προϊόντα, µέθοδοι δοκιµής, απαιτήσεις επίδοσης και επίπεδα επίδοσης Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels ΕΛΟΤ EN A2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς - Μονοκόµµατοι τροχοί - ιαδικασία τεχνικής έγκρισης - Μέρος 1: Σφυρηλατηµένοι και ελασµένοι τροχοί Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels - Technical approval procedure - Part 1: Forged and rolled wheels ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Αεροδυναµική - Μέρος 5: Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιµής για αεροδυναµική σε σήραγγες Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test procedures for aerodynamics in tunnels ΕΛΟΤ EN Ε2 Χηµικά απολυµαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιµή εναιωρήµατος για την αξιολόγηση της µυκοβακτηριοκτόνου δράσης των χηµικών απολυµαντικών και αντισηπτικών που χρησιµοποιούνται στην κτηνιατρική - Μέθοδος δοκιµής και απαιτήσεις (φάση 2, βήµα 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ισκόφρενα για σιδηροδροµικό τροχαίο υλικό - Μέρος 1: ίσκος πέδης πιεσµένος ή συρρικνούµενος στον άξονα ή στον κινητήριο άξονα, διαστάσεις και απαιτήσεις ποιότητας Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 1: Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions and quality requirements ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Κλιµατισµός για αστικό και προαστιακό τροχαίο υλικό - Μέρος 1: Παράµετροι άνεσης Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock - Part 1: Comfort parameters (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 5

6 ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Κλιµατισµός για αστικό και προαστιακό τροχαίο υλικό - Μέρος 2: οκιµές τύπου Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock - Part 2: Type tests ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Κλιµατισµός θαλάµων µηχανοδήγησης - Μέρος 1: Παράµετροι άνεσης Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 1: Comfort parameters ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Κλιµατισµός θαλάµων µηχανοδήγησης - Μέρος 2: οκιµές τύπου Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 2: Type tests ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστατικά µέρη ανάρτησης - Στοιχεία ελέγχου ελατηρίων αέρα Railway applications - Suspension components - Air spring control elements ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Λιπαντικά για λιποκιβώτια - Μέρος 1: Μέθοδος για την δοκιµή της ικανότητας να λιπαίνει Railway applications - Axlebox lubricating greases - Part 1: Method to test the ability to lubricate ΕΛΟΤ EN A2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Λιπαντικά για λιποκιβώτια - Μέρος 2: Μέθοδος για την δοκιµή της µηχανικής ευστάθειας ώστε να καλύπτει ταχύτητες οχήµατος µέχρι 200 km/h Railway applications - Axlebox lubricating greases - Part 2: Method to test the mechanical stability to cover vehicle speeds up to 200 km/h ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σύζευξη διάσωσης - Απαιτήσεις επίδοσης, ειδική εσωτερική γεωµετρία και µέθοδοι δοκιµής Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test methods ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Απαιτήσεις αντοχής σε σύγκρουση για σιδηροδροµικά οχήµατα Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέθοδος προσδιορισµού ισοδύναµης κωνικότητας Railway applications - Method for determining the equivalent conicity ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πέδηση - Βαλβίδες διανοµέων και διανοµέας αποµόνωσης συσκευών Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Προσδιορισµός συστήµατος για σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 2: Οµάδες προϊόντων Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 2: Product groups ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Προσδιορισµός συστήµατος για σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 3: Καθορισµός των τόπων εγκατάστασης και τοποθεσίες Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 3: Designation of installation sites and locations ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ιαχείριση τριβής τροχού/σιδηροτροχιάς - Λίπανση φλαντζών Railway applications - Wheel/rail friction management - Flange lubrication (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 6

7 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Κατηγορίες γραµµής για διαχείριση της διεπαφής µεταξύ ορίων φόρτωσης οχηµάτων και υποδοµής Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure ΕΛΟΤ EN οκιµές και αξιολόγηση των άµεσης ανταλλαγής συνδεµένων στο έδαφος αντλιών θερµότητας µε ηλεκτροκίνητους συµπιεστές για θέρµανση και ψύξη χώρων - Μέρος 1: Αντλίες θερµότητας άµεσης ανταλλαγής νερού Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling - Part 1: Direct exchange-to-water heat pumps ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά -Φράγµατα ήχου και συναφείς διατάξεις που επενεργούν στην εναέρια µετάδοση του ήχου. Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής απόδοσης - Μέρος 1: Εγγενή χαρακτηριστικά - Ηχοαπορρόφηση στο εργαστήριο υπό συνθήκες διάχυτου ηχητικού πεδίου Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics - Sound absorption in the laboratory under diffuse sound fiel ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά -Φράγµατα ήχου και συναφείς διατάξεις που επενεργούν στην εναέρια µετάδοση του ήχου. Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής απόδοσης - Μέρος 2: Εγγενή χαρακτηριστικά - Ηχοµόνωση για αερόφερτο ήχο στο εργαστήριο υπό συνθήκες διάχυτου ηχητικού πεδίου Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics - Airborne sound insulation in the laboratory under diffuse sound field conditions ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά -Φράγµατα ήχου και συναφείς διατάξεις που επενεργούν στην εναέρια µετάδοση του ήχου. Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής απόδοσης - Μέρος 3-1: Κανονικοποιηµένο σιδηροδροµικό ηχητικό φάσµα και µονότιµοι βαθµοί για εφαρµογές διάχυτου πεδίου Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 3-1: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for diffuse field applications ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστήµατα διαδρόµων µεταξύ οχηµάτων- Μέρος 1 : Κύριες εφαρµογές Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 1: Main applications ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστήµατα διαδρόµων µεταξύ οχηµάτων- Μέρος 2 : Ακουστικές µετρήσεις Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 2: Acoustic measurements ΕΛΟΤ EN 50119/A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/26 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σταθερές εγκαταστάσεις - Εναέριες γραµµές επαφής για ηλεκτρική έλξη Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μπαταρίες για βοηθητικά συστήµατα παροχής ισχύος Railway applications - Batteries for auxiliary power supply systems ΕΛΟΤ EN Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - οκιµές και µετρήσεις - Μέρος : οκιµές ακεραιότητας σήµατος µέχρι 1000 MHz σε συνδετήρες των σειρών και οκιµές 28a έως 28g Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part : Signal integrity tests up to MHz on IEC and IEC series connectors - Tests 28a to 28g ΕΛΟΤ EN /A1 Κιβώτια και περιβλήµατα για ηλεκτρικά εξαρτήµατα για οικιακή και παρόµοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 7

8 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/19 Κιβώτια και περιβλήµατα για ηλεκτρικά εξαρτήµατα για οικιακή και παρόµοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 24: Ειδικές απαιτήσεις για περιβλήµατα για οικιακές διατάξεις προστασίας και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού που καταναλώνει ενέργεια Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment ΕΛΟΤ EN Ε3 Οπτικές ίνες - Μέρος 1-42: Μέθοδοι µέτρησης και διαδικασίες δοκιµής - Χρωµατική διασπορά Optical fibres - Part 1-42: Measurement methods and test procedures - Chromatic dispersion ΕΛΟΤ EN 60934/A2 Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Circuit-breakers for equipment (CBE) ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/12 Υπέρηχοι - Μέτρηση ισχύος - Ισορροπίες δύναµης ακτινοβολίας και απαιτήσεις επίδοσης Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and performance requirements ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/26 Σύνδεσµοι ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 26 Επιµέρους προδιαγραφή για σειρά TNGA οµοαξονικών συνδέσµων RF Radio-frequency connectors - Part 26: Sectional specification for TNCA series RF coaxial connectors ΕΛΟΤ EN Συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 42: Επιµέρους προδιαγραφή για οµοαξονικούς συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων σειράς CQN γρήγορης µανδάλωσης Radio-frequency connectors - Part 42: Sectional specification for CQN series quick lock RF coaxial connectors ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/26 Συστήµατα αξιολόγησης ποιότητας - Μέρος 3: Επιλογή και χρήση των προγραµµάτων δειγµατοληψίας για τυπωµένες πλακέτες,πολυστρωµατικά προϊόντα και επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της διεργασίας Quality assessment systems - Part 3: Selection and use of sampling plans for printed board and laminate endproduct and in-process auditing ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/26 Μηχανικές κατασκευές για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - οκιµές για το IEC και το IEC Μέρος 3: οκιµές επίδοσης ηλεκτροµαγνητικής θωράκισης για ερµάρια και υποστηρίγµατα Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC and IEC Part 3: Electromagnetic shielding performance tests for cabinets and subracks ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/19 Υπέρηχοι - Συστήµατα φυσιοθεραπείας - Προδιαγραφές πεδίου και µέθοδοι µέτρησης στη ζώνη συχνοτήτων 0,5 MHz έως 5 MHz Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz ΕΛΟΤ EN Υπεραγωγιµότητα - Μέρος 16: Μετρήσεις ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών - Επιφανειακή αντίσταση υπεραγωγών σε µικροκυµατικές συχνότητες εξαρτώµενη από την ισχύ Superconductivity - Part 16: Electronic characteristic measurements - Power-dependent surface resistance of superconductors at microwave frequencies ΕΛΟΤ EN Υπεραγωγιµότητα - Μέρος 17: Μετρήσεις ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών - Πυκνότητα τοπικού κρίσιµου ρεύµατος και η διανοµή του σε ταινίες υπεραγωγών µεγάλης επιφάνειας Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films ΕΛΟΤ EN ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - ιεπαφές συσκευών ελέγχου (CDIs) - Μέρος 2: ιεπαφή νεργοποιητή αισθητήρα (AS-i) (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 8

9 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (ASi) ΕΛΟΤ EN ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - ιεπαφές συσκευών ελέγχου (CDIs) - Μέρος 7: CompoNet Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 7: CompoNet ΕΛΟΤ EN Παθητική ραδιοσυχνότητα και διατάξεις µικροκυµάτων, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 5: Μέτρηση παθητικής ενδοδιαµόρφωσης σε φίλτρα Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 5: Measurement of passive intermodulation in filters ΕΛΟΤ EN Παθητική ραδιοσυχνότητα και διατάξεις µικροκυµάτων, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 6: Μέτρηση παθητικής ενδοδιαµόρφωσης σε κεραίες Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 6: Measurement of passive intermodulation in antennas ΕΛΟΤ EN /A11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/12 Ρευµατοδότες, ρευµατολήπτες, συνδετήρες οχηµάτων και υποδοχές οχηµάτων - Αγώγιµη φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ EN /A11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/12 Ρευµατοδότες, ρευµατολήπτες, συνδετήρες οχηµάτων και υποδοχές οχηµάτων - Αγώγιµη φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων - Μέρος 2: ιαστασιακές απαιτήσεις συµβατότητας και εναλλαξιµότητας για συσκευές µε ακίδες και υποδοχές για εναλλασσόµενο ρεύµα Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/19 Επίγειοι ψηφιακοί δέκτες πολυµεσικής ευρυεκποµπής (T-DMB) - Μέρος 3: Κοινή API Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers - Part 3: Common API ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/19 Συστήµατα πάτριων εξυπηρετητών πολυµέσων - ιαλειτουργικότητα πληροφοριών δικαιωµάτων για IPTV Multimedia home server systems - Rights information interoperability for IPTV ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/12 Κείµενο σε οµιλία για τηλεόραση - Γενικές απαιτήσεις Text-to-speech for television - General requirements ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ακουστική - Αξιολόγηση της ηχοµόνωσης κτιριακών στοιχείων - Μέρος 1: Ηχοµόνωση για αερόφερτο ήχο Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ακουστική - Αξιολόγηση της ηχοµόνωσης κτιριακών στοιχείων - Μέρος 2: Ηχοµόνωση για κτυπογενή ήχο Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Καρδιαγγειακά εµφυτεύµατα - Προσθέσεις καρδιακών βαλβίδων - Μέρος 3: Υποκατάστατα καρδιακών βαλβίδων εµφυτευµένα µε τεχνικές καθετηριασµού Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by transcatheter techniques (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε4 (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 9

10 Εξοπλισµός έγχυσης για ιατρική χρήση - Μέρος 4: Σύνολα έγχυσης µιας χρήσης, που λειτουργούν µε βαρύτητα Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed (ISO :2010) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Εξοπλισµός έγχυσης για ιατρική χρήση - Μέρος 4: Σύνολα έγχυσης µιας χρήσης, που λειτουργούν µε βαρύτητα Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed (ISO :2010/Amd 1:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Εξοπλισµός έγχυσης για ιατρική χρήση - Μέρος 5: Ογκοµετρικά σύνολα έγχυσης µιας χρήσης, που λειτουργούν µε βαρύτητα Infusion equipment for medical use - Part 5: Burette infusion sets for single use, gravity feed (ISO :2004) ΕΛΟΤ EN ISO Ασφάλεια µηχανών - Μηχανές επεξεργασίας µε λέιζερ-μέρος 3:Μέθοδοι µέτρησης µείωσης θορύβου για µηχανές επεξεργασίας µε λέιζερ και για συσκευές χειρός που διαχειρίζονται λέιζερ και συναφής βοηθητικός εξοπλισµός Safety of machinery - Laser processing machines - Part 3: Noise reduction and noise measurement methods for laser processing machines and hand-held processing devices and associated auxiliary equipment (accuracy grade 2) (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Μικρά σκάφη - Κατασκευή γάστρας και διαστασιολόγηση - Μέρος 9: Εξαρτήµατα σκαφών ιστιοπλοίας (ISO : 2012) Small craft - Hull construction and scantlings - Part 9: Sailing craft appendages (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Μικρά σκάφη - Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της ευστάθειας και πλευστότητας - Μέρος 1: Μη ιστιοφόρα σκάφη µε µήκος γάστρας µεγαλύτερο ή ίσο από 6 m (ISO :2013) Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO :2013) [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Μικρά σκάφη - Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της ευστάθειας και πλευστότητας - Μέρος 2: Ιστιοφόρα σκάφη µε µήκος γάστρας µεγαλύτερο ή ίσο από 6 m (ISO :2013) Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Μικρά σκάφη - Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της ευστάθειας και πλευστότητας - Μέρος 3: Σκάφη µε µήκος γάστρας µικρότερο από 6 m (ISO :2013) Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats of hull length less than 6 m (ISO :2013) [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα - Μέθοδος δοκιµής για την αντίσταση σε ολίσθηση Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO 13287:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Μικρά σκάφη - Ηλεκτρικά συστήµατα- Εγκαταστάσεις εναλλασσοµένου ρεύµατος Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO 13297:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Μη καταστροφικές δοκιµές συγκολλήσεων - Έλεγχοι µε υπερήχους - Χρήση της αυτοµατοποιηµένης τεχνολογίας για οργάνωση κατά φάσεις διατάξεων Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology (ISO 13588:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 1: Ορολογία Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1: Terminology (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 10

11 Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 10: Απαιτήσεις και κατηγοριοποίηση για ηµιέτοιµα προϊόντα Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 10: Requirements and categorization for semi-finished products (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 2: Test methods (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 3: Επισήµανση Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 3: Labelling (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 4: Απαιτήσεις και κατηγοριοποίηση για µικρογεννήτριες αερίου Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 4: Requirements and categorization for micro gas generators (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 5: Απαιτήσεις και κατηγοριοποίηση για γεννήτριες αερίου αερόσακκων Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 5: Requirements and categorization for airbag gas generators (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 6: Απαιτήσεις και κατηγοριοποίηση ανά τύπο αερόσακκου Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 6: Requirements and categorization for airbag modules (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 7: Απαιτήσεις και κατηγοριοποίηση για προεντατήρες ζωνών καθίσµατος Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 7: Requirements and categorization for seatbelt pretensioners (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 8: Απαιτήσεις και κατηγοριοποίηση για τους σπινθηριστές Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 8: Requirements and categorization for igniters (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για οχήµατα - Μέρος 9: Απαιτήσεις και κατηγοριοποίηση για τους ενεργοποιητές Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 9: Requirements and categorization for actuators (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Υγιεινή και ασφάλεια σε συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες - Εξοπλισµός για συλλογή και διαχωρισµό των αναθυµιάσεων συγκόλλησης - Μέρος 1: Απαιτήσεις για δοκιµές και σήµανση της απόδοσης διαχωρισµού Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: Requirements for testing and marking of separation efficiency (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 6: Υβριδική συγκόλληση µε τόξο λέιζερ Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 6: Laser-arc hybrid welding (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Μικρά σκάφη - Εσωλέµβιες ντηζελοµηχανές - Εξαρτήµατα τροφοδοσίας καυσίµου και ηλεκτρικά εξαρτήµατα επί της µηχανής - Τροποποίηση 1 (ISO 16147:2002/Amd 1:2013) (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 11

12 Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel and electrical components - Amendment 1 (ISO 16147: 2002/Amd 1:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Μικρά σκάφη - Φώτα ναυσιπλοΐας - Εγκατάσταση, τοποθέτηση και ορατότητα Small craft - Navigation lights - Installation, placement and visibility (ISO 16180:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Εκποµπές από σταθερές πηγές - Χειροκίνητος και αυτόµατος προσδιορισµός της ταχύτητας και της παροχής κατ' όγκο σε αγωγούς - Μέρος 1: Χειροκίνητη µέθοδος αναφοράς Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference method (ISO :2013) [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN ISO Εκποµπές από σταθερές πηγές - Χειροκίνητος και αυτόµατος προσδιορισµός της ταχύτητας και της παροχής κατ' όγκο σε αγωγούς - Μέρος 2: Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µέτρησης Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring systems (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Οφθαλµική οπτική - Φακοί επαφής - Μέρος 2: Ανοχές Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ενδυµασία υψηλής διακριτότητας- Μέθοδοι δοκιµής και απαιτήσεις High visibility clothing - Test methods and requirements (ISO 20471:2013) [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ HD /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/12 Ασφάλειες τήξης χαµηλής τάσης - Μέρος 3: Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για ασφάλειες τήξης για χρήση από ανειδίκευτα άτοµα (ασφάλειες τήξης κυρίως για οικιακή ή παρόµοιες εφαρµογές) - Παραδείγµατα τυποποιηµένων συστηµάτων ασφαλειών A έως F Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F (c) ΕΛΟΤ 07/05/2013 ΣΕΛΙ Α 12

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 81-76 Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και επιβατών- αγαθών- Μέρος 76: Εκκένωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες χρησιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Spherical Bearings Product Overview

Spherical Bearings Product Overview Spherical Bearings Product Overview Table of Contents EN4613 R EN4613 S EN4614 R EN4614 S FMGB....4 FMGN....4 FMGS....4 FMGU....4 EN2584 / FRE EN2585 / FRL EN3048 EN4037 EN4038 EN4039 FRA EN2335 EN4265

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3: Βασικές Τεχνολογίες Σύνδεσης και Συναρμολόγησης Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σύντηξη/Αυτογενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 03 Εγκατάσταση Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Spherical Bearings Product Overview

Rod End > Spherical Bearings Product Overview Rod End > Spherical Bearings Product Overview Table of Contents FMW3E_.4 / NSA8143 FMW3F_.4 / NSA8149 REM REF Page IV-3-4 IV-5-6 IV-7-8 IV-9-10 FMW3E_.4 / NSA8143 Rod End > Spherical Bearings Schematic

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 18, Aisha El Taymoureya, Garden City, Cairo - Egypt Tel.: +202 27952036-27948482, Fax: +202 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr www.agora.mfa.gr/eg50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ορθή επιλογή δομικών προϊόντων στην κατασκευή και τα οφέλη τους...αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευγενίας Λάζαρη Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors SERIES Subminiature Coaxial Connectors FEATURES Subminiature coaxial connectors with 50Ω impedance for applications up to 4GHz. Suited for cables with dielectric diameters of up to 1.5mm. The connectors

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 34494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας / Τιμοκατάλογος 2013 Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the

Διαβάστε περισσότερα

Three-phase HV and LV asynchronous induction motors with squirrel-cage rotor and slip-ring rotor

Three-phase HV and LV asynchronous induction motors with squirrel-cage rotor and slip-ring rotor MANUFACTURING, REPAIRS, OVERHAULING AND ERECTION OF POWER EQUIPMENT Holder of the certificate No. EMS 093 2 in accordance with Environmental Management Systems corresponding to ČSN EN ISO 101. Holder of

Διαβάστε περισσότερα

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories Return Line Filters Return Line Filters Type RTF1/25 Product Description Technical Data Options and Accessories Construction Materials Valve Clogging Indicators Port Connection Flow Rating Operating Pressure

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Interference Suppression Capacitor

Interference Suppression Capacitor MOLDED BOX CONSTRUCTION, SUPPRESSION CAPACITOR, RADIAL LEAD FEATURES UL, CSA, VDE, CQC, CE, ENEC APPROVALS X2 SAFETY CAP CLASSIFICATION FOR USE IN ACROSS-THE-LINE APPLICATIONS METALLIZED POLYPROPYLENE

Διαβάστε περισσότερα

FT-63 SINGLE TURN CERMET TRIMMERS. F T E T V 5 k Ω ( ) FEATURES PART NUMBER DESIGNATION

FT-63 SINGLE TURN CERMET TRIMMERS. F T E T V 5 k Ω ( ) FEATURES PART NUMBER DESIGNATION SINGLE TURN FT-6 RoHS compliant INTERNAL STRUCTURE 4 5 8 6 FEATURES 4 5 6 8 Part name Housing Rotor Wiper O ring Resistive element Terminal pin Adhesive Base element Electrode Material PBT Polybutyleneterephthalate

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα:

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Τυποποίηση & Solar Keymark Γιάννης Βασιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός Λειτουργός Τυποποίησης CYS Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Συστήνονται από τους Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ---------------------------------------------------------------------- 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις & Μέσα Ανάρτησης 06 Κανάλια Καλωδίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H.

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H. E09-311 Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit Model name: MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H Contents 1 Specifications 2 Dimensions 3 Center of gravity

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12)

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 08 Yλικά Γραµµής 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings HDPE-00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPΕ-00

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Θερμοκρασία Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor

Current Sensing Chip Resistor Features -3 atts power rating in 1 att size, 1225 package -Low CR of ±100 PPM/ C -Resistance values from 1m to 1 ohm -High purity alumina substrate for high power dissipation -Long side terminations with

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

2.5 GHz SILICON MMIC WIDE-BAND AMPLIFIER

2.5 GHz SILICON MMIC WIDE-BAND AMPLIFIER . GHz SILICON MMIC WIDE-BAND AMPLIFIER UPC79T FEATURES WIDE FREQUENCY RESPONSE:. GHz 3 GAIN vs. FREQUENCY HIGH GAIN: 3 db (UPC79T) SATURATED OUTPUT POWER: +. dbm (UPC79T) INTERNAL CURRENT REGULATION MINIMIZES

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)»

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» 1. Εισαγωγή Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-01 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 01 Ταινίες Σηµάνσεως Υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Microwaves and Fiber Optics Lab Ερευνητικές Δραστηριότητες www.mfol.ece.ntua.gr www.iccs.gr Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου Δρ. Ροδούλα Μακρή 1 Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A W0 Datasheet version. ceramic antenna. (09/08).575 GHz Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area x 4.5 mm / 6.5 mm. Pulse Part Number: W0 / W0A Features - Omni directional radiation

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα