Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Transcript

1 Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει εκπονηθεί με βάση ερευνητικό έργο, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από τις πιο κάτω βιβλιογραφικές αναφορές: 1. CC/TS :2009 ow-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles. 2. CC/TS :2010 ow-voltage surge protective devices. Surge protective devices for specific application including d.c. Selection and application principles - SPDs connected to photovoltaic installations. 3. IEC , Protection against lightning Part 2: Risk management, Edition 2.0, IEC , Protection against lightning Part 3: Physical Damage to Structure and ife Hazard 2.0, C. A. Charalambous, et al, External ightning Protection and Grounding in arge Scale Photovoltaic Applications, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Digital Object Identifier: /TEMC , August Επικοινωνία Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, Πανεπιστήμιο Κύπρου 1

2 Ι - Κατηγορίες Προστασίας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων κατά CC/TS :2010 Κατηγορία Α: Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων στα οποία έχει εγκατασταθεί εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 1) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) DC Side 2) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) AC Side 3) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) Main Board 4) Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 5) Αγωγός Καθόδου 6) Σύστημα Γείωσης Κατασκευής Photo taken from CC/TS :2010, page 7 Πιθανοί κίνδυνοι που χρήζουν αντιμετώπισης Υπερτάσεις από το δίκτυο ΑΗΚ (π.χ. σφάλματα κτλ) Υπερτάσεις από άμεσα κεραυνικά πλήγματα Επαγώμενες Υπερτάσεις από «γειτονικά» κεραυνικά πλήγματα σε κοντινή απόσταση 2

3 Κατηγορία Α 1 : Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων στα οποία έχει εγκατασταθεί εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Η κατηγορία Α 1 αφορά στην περίπτωση που τηρείται η απόσταση ασφαλείας(s) μεταξύ των μεταλλικών μερών του ΦΒ συστήματος και των αγωγών του Σ.Α.Π σύμφωνα με το πρότυπο EN :2010. Σημείωση: Photo taken from CC/TS :2010, page 7 s - Απόσταση μεταξύ των μεταλλικών μερών του ΦΒ συστήματος και των αγωγών του Σ.Α.Π Στην περίπτωση που τηρείται η απόσταση ασφαλείας (s) η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN :2010 τότε ΔΕΝ χρειάζεται (επιπλέον) σύνδεση των μεταλλικών μερών του ΦΒ συστήματος με τους αγωγούς του Σ.Α.Π. 3

4 Κατηγορία Α 2 : Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων στα οποία έχει εγκατασταθεί εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Η κατηγορία Α 2 αφορά στην περίπτωση που ΔΕΝ τηρείται η απόσταση ασφαλείας(s) μεταξύ των μεταλλικών μερών του ΦΒ συστήματος και των αγωγών του Σ.Α.Π σύμφωνα με το πρότυπο EN : ) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) DC Side 2) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) AC Side 3) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) Main Board 4) Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 5) Αγωγός Καθόδου 6) Αγώγιμη Σύνδεση 6) Σύστημα Γείωσης Κατασκευής Σημείωση: Photo taken from CC/TS :2010, page 8 s - Απόσταση μεταξύ των μεταλλικών μερών του ΦΒ συστήματος και των αγωγών του Σ.Α.Π Στην περίπτωση που ΔΕΝ τηρείται η απόσταση ασφαλείας (s) η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN :2010 τότε χρειάζονται (επιπλέον) αγώγιμες σύνδεσεις των μεταλλικών μερών του ΦΒ συστήματος με τους αγωγούς του Σ.Α.Π. 4

5 Κατηγορία Β: Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων στα οποία ΔΕΝ υπάρχει εγκατεστημένο εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 1) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) DC Side 2) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) AC Side 3) Απαγωγός Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) Main Board 4) Σύστημα Γείωσης Κατασκευής Photo taken from CC/TS :2010, page 7 Πιθανοί κίνδυνοι που χρήζουν αντιμετώπισης Υπερτάσεις από το δίκτυο ΑΗΚ (π.χ. σφάλματα κτλ) Επαγώμενες Υπερτάσεις από «γειτονικά» κεραυνικά πλήγματα - σε κοντινή απόσταση 5

6 ΙΙ Ενιαίο Σύστημα Γείωσης Σημείωση: Photo taken from CC/TS :2010, page 9 Προσοχή στο θέμα της γείωσης η οποία θα πρέπει να είναι κοινή με την ηλεκτρολογική γείωση της κατασκευής που θα εγκατασταθεί το Φ/Β. Μπορεί να ενισχυθεί αλλά να μην είναι ανεξάρτητη. Εάν οι συνθήκες το απαιτούν μπορεί να κατασκευαστεί ένα νέο σύστημα γείωσης για τα ΦΒ πάνελ. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ισοδυναμική σύνδεση στον κύριο ακροδέκτη ή κύριο ζυγό γείωσης του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρικής γείωσης του κτιρίου. Αυτό πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από το εάν τα μεταλλικά μέρη του ΦΒ πάνελ είναι προσιτά ή όχι. Η αναφορά αυτή γίνεται σε όλα τα πρότυπα που περιγράφουν συστήματα γείωσης και προστασίας από κεραυνούς ή υπερτάσεις όπως τα EN , HD αλλά και στη 16 η /17 η έκδοση του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (ΙΕΤ) της μεγάλης Βρετανίας (Πρότυπο BS 7671:2001), που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιθεώρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης. 6

7 ΙΙ Επιλογή Τύπων Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων (Surge Arresters) T1+T2, T2 Τύπος Απαγωγού Τ 1 Τ 2 Τ 1 +Τ 2 Βασικές Πληροφορίες και Επεξηγήσεις Απαγωγός με ικανότητα εκφόρτισης κεραυνικού ρεύματος (10/350μs). Δηλαδή για αντιμετώπιση ρευμάτων που προκαλούνται από άμεσα κεραυνικά πλήγματα. Απαγωγός με ικανότητα εκφόρτισης κρουστικού ρεύματος (8/20μs). Δηλαδή για αντιμετώπιση ρευμάτων που προκαλούνται εμμέσως από κεραυνικά πλήγματα. Απαγωγός με συνδυασμένη ικανότητα εκφόρτισης κεραυνικού ρεύματος (10/350μs) και κρουστικού ρεύματος (8/20μs). Δηλαδή για αντιμετώπιση ρευμάτων που προκαλούνται από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα AC side DC side Η επιλογή του τύπου απαγωγού στο AC, εξαρτάται κυρίως α) από τις 3 κατηγορίες που ορίζει το πρότυπο CC/TS :2010 και περιγράφονται πιο κάτω, β) τη στάθμη προστασίας (εκτίμηση κινδύνου με βάση το πρότυπο IEC ) και γ) εάν η παροχή ηλεκτρισμού είναι εναέρια ή υπόγεια. Το ελάχιστο κρουστικό ρεύμα εκφόρτισης (minimum impulse current I imp ) αυτών των απαγωγών περιγράφεται στον Πινακα Α.1 (σελ. 17) του προτύπου CC/TS :2010, ανάλογα με τη απαιτούμενη στάθμη προστασίας (Ι IV) και του συστήματος γείωσης της παροχής. Η επιλογή του τυπου απαγωγού στο DC εξαρτάται κυρίως μόνο από το εάν το κτίριο διαθέτει εξωτερικό ΣΑΠ σύμφωνα με τις κατηγορίες που ορίζει το πρότυπο CC/TS :2010 και περιγράφονται πιο κάτω. Το ελάχιστο κρουστικό ρεύμα εκφόρτισης (minimum impulse current I imp ) των απαγωγών αυτών περιγράφεται στον Πινακα Α.2 (σελ. 18) του προτύπου CC/TS :2010, ανάλογα με την απαιτούμενη στάθμη προστασίας (Ι IV). 7

8 Α 1 Κατηγορία Τύπος Απαγωγόυ Επεξηγήσεις A T 2 T 2 Από Φ/Β γεννήτριες (DC) +ve -ve PE +ve -ve A Κοινό σύστημα γείωσης N Προς δίκτυο ΑΗΚ (ΑC) PE N Κατασκευή με εξωτερικό ΣΑΠ τηρουμένης της απόστασης ασφαλείας μεταξύ των μεταλλικών μερών του Φ/Β συστήματος και των αγωγών του ΣΑΠ [ΕΝ :2010]. Εγκατάσταση απαγωγών Τ2 τόσο στη μεριά του AC όσο και του DC. Η επιλογή των απαγωγών DC γίνεται ανάλογα με το πλήθος εισόδων των string / inverter. Για την επιλογή στο AC εξαρτάται εάν ο inverter είναι 1Φ ή 3Φ. A T 1 +T 2 Από Φ/Β γεννήτριες (DC) A N T 1 +T 2 Προς δίκτυο ΑΗΚ (ΑC) N Κατασκευή με εξωτερικό ΣΑΠ, ΜΗ τηρουμένης της απόστασης ασφαλείας μεταξύ των μεταλλικών μερών του Φ/Β συστήματος και των αγωγών του ΣΑΠ [ΕΝ :2010]. Α 2 +ve -ve PE +ve -ve Κοινό σύστημα γείωσης PE Εγκατάσταση απαγωγών Τ1+Τ2 στη μεριά του AC & DC. Η επιλογή των απαγωγών DC γίνεται ανάλογα με το πλήθος εισόδων των string / inverter. Για την επιλογή στο AC εξαρτάται εάν ο inverter είναι 1Φ ή 3Φ. 8

9 T 2 T 2 Κατασκευή με εναέρια παροχή χωρίς εξωτερικό ΣΑΠ. Β A Από Φ/Β γεννήτριες (DC) +ve -ve PE +ve -ve A N Προς δίκτυο ΑΗΚ (ΑC) PE N Εγκατάσταση απαγωγών Τ2 τόσο στη μεριά του AC όσο και στη DC. Η επιλογή των απαγωγών DC γίνεται ανάλογα με το πλήθος εισόδων των string / inverter. Για την επιλογή στο AC εξαρτάται εάν ο inverter είναι 1Φ ή 3Φ. Κοινό σύστημα γείωσης 9

10 ΙII Καλωδιακή απόσταση μεταξύ απαγωγού και Inverter ως προς την Παραμένουσα Τάση (Up) Οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές στην Ευρώπη για την επιλογή και εφαρμογή απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για ΦΒ εγκαταστάσεις είναι οι TS , TS Οι προδιαγραφές αναφέρονται μεταξύ άλλων (σελίδες του TS ) και στην καλωδιακή απόσταση Ε μεταξύ του απαγωγού και της υπό προστασία συσκευής (π.χ. Inverter), η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, τόσο στο ΑC όσο και στο DC. Figure taken from CC/TS :2010, page 12 Σε περίπτωση που η καλωδιακή απόσταση Ε, από το γενικό πίνακα (ή από το σημείο εγκατάστασης των απαγωγών) μέχρι το Inverter, είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα, προτείνεται η εγκατάσταση επιπρόσθετου σετ απαγωγών (π.χ. ένα σετ στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο (γενικός πίνακας) και ένα σετ πριν τον μετατροπέα). Figure taken from CC/TS :2010, page 12 10

11 Σε περίπτωση που η καλωδιακή απόσταση Ε, από το Φ/Β πλαίσιιο μέχρι το Inverter, είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα, προτείνεται η εγκατάσταση επιπρόσθετου σετ απαγωγών (π.χ. ένα σετ στο σημείο σύνδεσης με το Φ/Β και ένα σετ πριν τον μετατροπέα). Figure taken from CC/TS :2010, page 14 11

12 ΙV Ορθή Διάταξη Προστασίας DC -FROM PV PANES Ασφάλειες τύπου gpv (όχι ar/dc ή gg/ac) απαραίτητες για προστασία από ανάστροφα ρεύματα για > 2 string. Αντί για ασφάλειες μπορεί να γίνει χρήση DC load break MCB. Διακόπτης φορτίου DC (DC Isolator) με πολικότητα και κατάλληλους θαλάμους σβέσης τόξου DC. Απαγωγός υπερτάσεων (SPD) τύπου DC ( In 5kA (8/20μs), σε συνδεσμολογία Υ με τη χρήση 3 πόλων, σε κοινή γείωση με τον inverter. Για κάθε είσοδο του inverter που χρησιμοποιείται θα πρέπει να υπάρχει και απαγωγός υπέρτασης Η επιλογή του τύπου του απαγωγού (Τ1 ή Τ2) πραγματοποιείται ανάλογα με τις πιο πάνω κατηγορίες (Α1, Α2, Β) του προτύπου CC/TS :2010. Common to the inverter s ground -TO INVERTER 12

13 V Ορθή Διάταξη Προστασίας AC -TO SUPPY POINT -N (MOV) N-PE (GDT) used in TT systems as galvanic separation between N-PE conductors Διακόπτης φορτίου ΑC (AC isolator). Ασφάλειες τύπου gg ή AC Break oad MCB Απαγωγός τύπου AC ( In 5kA (8/20μs),, σε συνδεσμολογία ανάλογα με το σύστημα σύνδεσης γειώσεων. Για ΤΤ συστήματα - SPD -N (MOV) & SPD N-PE (GDT). Για την επιλογή της κατάλληλης διάταξης διαφορικού ρεύματος (RCD) θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν ο inverter διαθέτει Μ/Σ απομόνωσης ή όχι (με Μ/Σ τύπου Α, χωρίς Μ/Σ τύπου Β). Η επιλογή του τύπου του απαγωγού (Τ1 ή Τ2) πραγματοποιείται ανάλογα με τις πιο πάνω κατηγορίες (Α1, Α2, ή Β) του προτύπου CC/TS :

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 87 /2012 Αρ. Πρωτ.:74715 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 Διπλωματική εργασία με θέμα Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΥΚΤΙΟ 2. ΑΥΤΟΝΟΜΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΥΚΤΙΟ 2. ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΥΚΤΙΟ 2. ΑΥΤΟΝΟΜΑ Εισηγητής Σταύρος Λαζάρου, Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΚΟΠΟΣ είναι η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και εγκατάσταση ενός Φ/Β πάρκου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων > Αντιστροφείς > Πίνακες > Προστασία και Έλεγχος DC > Αντικεραυνική Προστασία > Μέτρηση και Επιτήρηση Ενέργειας > Υπηρεσίες 1 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2-3 Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Γενικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κ.Δ.Π 111/2006 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ Προσδιορισµός επαγγελµατικού πλαισίου Φ/Β εγκαταστάτη και διαµόρφωση µεθοδολογίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος PVTRIN Κατάλογος συχνών τεχνικών αστοχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά & ανανεώσιμη ενέργεια Επιμέλεια: Ελένη Μητάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ., MSc Ε.Μ.Π.

Φωτοβολταϊκά & ανανεώσιμη ενέργεια Επιμέλεια: Ελένη Μητάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ., MSc Ε.Μ.Π. Vioklimatiki_Layout 1 3/1/2012 3:18 PM Page 228 Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Φωτοβολταϊκά & ανανεώσιμη ενέργεια Επιμέλεια: Ελένη Μητάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ., MSc Ε.Μ.Π. ύντομη Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

KALAMARAKIS SAPOUNAS AUTOMATION. Ολοκληρωμένες λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα

KALAMARAKIS SAPOUNAS AUTOMATION. Ολοκληρωμένες λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα KALAMARAKIS SAPOUNAS AUTOMATION Ολοκληρωμένες λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Φωτοβολταϊκός μετατροπέας DC/AC 2 2. Επιτήρηση DC ρεύματος 4 3. Ασφάλειες 1000V DC 5 Ασφαλειοθήκες 5 Φυσίγγια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 από 33 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα