ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24

2 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση α) Βασικά χαρακτηριστικά Η εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί ευθύνη της πολιτείας. Παρέχεται εντελώς δωρεάν από τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήταν εξαρχής ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Επιπλέον, παρουσίασε µία µάλλον λανθάνουσα οµοιοµορφία όσον αφορά τόσο το αναλυτικό πρόγραµµα, τα περιγράµµατα σπουδών, τα κείµενα, τους διορισµούς και τις προαγωγές του διδακτικού προσωπικού, όσο και τη χρηµατοδότηση και τη διοίκηση των σχολείων. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τους περιφερειακούς φορείς του είναι η ελέγχουσα αρχή της εκπαίδευσης της χώρας. Στο πλαίσιο πρόσφατων µεταρρυθµίσεων (1985) έχουν γίνει προσπάθειες µε στόχο την αποκέντρωση του συστήµατος καθώς επίσης και την ενεργό συµµετοχή κοινωνικών φορέων και οργανώσεων σπουδαστών και γονέων, αλλά τα µέτρα δεν είχαν µέχρι τώρα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η ελληνική εκπαίδευση, και ειδικότερα η δευτεροβάθµια, έχοντας ως βασικό προσανατολισµό της την παροχή γενικής εκπαίδευσης µε έµφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές, και την προετοιµασία των µαθητών για την εισαγωγή τους στα ανώτατα ιδρύµατα, δεν συντελεί ιδιαίτερα στην απόκτηση δεξιοτήτων απαραιτήτων στην αγορά εργασίας. Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση ήταν ελάχιστα αναπτυγµένη µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970, όταν έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για την ανανέωσή της. Ακόµη, όµως, και µετά την περίοδο αυτή η πρόοδος που παρουσίασε ήταν βραδεία. Το , µόνο το 12,4% των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ακολουθούσαν την κατεύθυνση αυτή (28,9%). Συνέπεια αυτής της δοµής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήταν η µονοδιάστατη σχέση µεταξύ δευτεροβάθµιας και ανώτατης εκπαίδευσης: για τους περισσότερους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ο µόνος τρόπος για να αποκτήσουν επαγγελµατική κατάρτιση συνίστατο στην εισαγωγή τους σε ανώτατο ίδρυµα. Από την άλλη µεριά, η διαφάνεια και ελαστικότητα της κοινωνικής δοµής στην Ελλάδα, η ύπαρξη δωρεάν εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και άλλοι παράγοντες ευνοούν τον προσανατολισµό των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από όλες τις κοινωνικές τάξεις προς την ανώτατη εκπαίδευση. Μ αυτό τον τρόπο έχει δηµιουργηθεί µεγάλη ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση, που ενδυναµώνεται από την υψηλή κοινωνική θέση και τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων. Η περιορισµένη όµως αποτελεσµατικότητα των υπαρχόντων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και η οικονοµική αδυναµία της χώρας να απορροφήσει ένα µεγάλο αριθµό εργαζοµένων µε υψηλά προσόντα έχουν ως αναπόφευκτη συνέπεια την έλλειψη απόλυτης ανταπόκρισης στην κοινωνική ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση. Το σχολικό έτος εκτείνεται από τις αρχές Σεπτεµβρίου εώς το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Η διάρκεια της σχολικής εργασίας είναι πέντε ηµέρες την εβδοµάδα. Οι µαθητές της πρωτοβάθµιας βρίσκονται στο σχολείο περίπου 5 ώρες την ηµέρα, ενώ της δευτεροβάθµιας 6-7 ώρες την ηµέρα. 25

3 Στις µεγάλες πόλεις, ένας µεγάλος αριθµός σχολείων λειτουργεί σε δύο βάρδιες (πρωί και /ή απόγευµα) λόγω έλλειψης σχολικών κτιρίων, µε αποτέλεσµα, βέβαια, σηµαντικά εκπαιδευτικά και λειτουργικά προβλήµατα. 26

4 β) οµή της Πρωτοβάθµιας, ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Η δηµόσια εκπαίδευση, που στηρίζεται και ελέγχεται από την Πολιτεία, είναι οργανωµένη κάθετα σε 3 επίπεδα (βλ. ιάγραµµα): Την Πρωτοβάθµια, τη ευτεροβάθµια και την Τριτοβάθµια. Τα επίπεδα αυτά περιλαµβάνουν τους ακόλουθους τύπους ιδρυµάτων: 1.0 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Η Πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελείται από την προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και το δηµοτικό σχολείο. 1.1 Το Νηπιαγωγείο Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα µικρά παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά, κοινωνικά και πνευµατικά, µέσα στo πλαίσιo των ευρυτέρων στόχων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα νηπιαγωγεία, όπου παρέχεται η προσχολική εκπαίδευση, λειτουργούν ως ανεξάρτητες µονάδες. Η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά το ποσοστό συµµετοχής αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης ανέρχεται σε δύο χρόνια, και γίνονται δεκτά παιδιά που είναι 3 1/2 ετών την 1η Οκτωβρίου. Η παρακολούθηση στο Νηπιαγωγείο µπορεί να γίνει υποχρεωτική µετά από κοινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Το Νηπιαγωγείο αποτελείται από µία µόνο τάξη που αριθµεί από 7 µέχρι 30 παιδιά. Αν ο αριθµός των παιδιών κυµαίνεται από 31 έως 60, µπορεί να λειτουργήσουν δύο τάξεις. Σε νηπιαγωγεία στα οποία λειτουργούν και βρεφικοί σταθµοί µπορεί να λειτουργήσουν και περισσότερες από δύο τάξεις. Στατιστικά στοιχεία του για την προσχολική εκπαίδευση ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ηµόσιος τοµέας Ιδιωτικός τοµέας 141(3%) 256(3,2%) 6.017(4,4%) ΠΗΓΗ: ελτίο τύπου για την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ( Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) 1.2 To ηµοτικό Σχολείο Στόχος του δηµοτικού σχολείου είναι η φυσική και πνευµατική ανάπτυξη των µαθητών µέσα στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στόχος του είναι να βοηθήσει τους µαθητές να αποκτήσουν την ουσιαστική γνώση που θα τους καταστήσει βαθµιαία ικανούς να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Ο κύριος σκοπός είναι, βέβαια, η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας στον προφορικό και γραπτό λόγο. 27

5 Η παρακολούθηση στο δηµοτικό σχολείο, το οποίο έχει έξι τάξεις, είναι υποχρεωτική. Η εκπαίδευση διαρκεί 6 χρόνια, και στην πρώτη τάξη γίνονται δεκτά παιδιά που την 1η Οκτωβρίου είναι 5 ½ ετών. Σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο, από το µόνο παιδιά που έχουν συµπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους στις 31 εκεµβρίου µπορούν να εγγραφούν στην πρώτη τάξη. Το ανώτατο όριο µαθητών σε κάθε τάξη είναι 25 παιδιά για µονοθέσια ή διθέσια σχολεία και 30 παιδιά για σχολεία που περιλαµβάνουν µέχρι 12 τάξεις. Ένας δάσκαλος αντιστοιχεί πάντοτε σε κάθε τάξη. Οι µαθητές που τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο παίρνουν ένα πιστοποιητικό που τους επιτρέπει να εγγραφούν στο Γυµνάσιο, το οποίο αποτελεί το κατώτερο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στατιστικά στοιχεία για το ηµοτικό Σχολείο ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ηµόσιος τοµέας Ιδιωτικός τοµέας ΠΗΓΗ: ελτίο τύπου για την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ( Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) Σηµειώνεται ότι από το 1990 γίνονται σοβαρές προσπάθειες µείωσης του αριθµού των µονοτάξιων σχολείων που λειτουργούν, κυρίως, στα νησιά του Αιγαίου και σε αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές. Σήµερα, καταβάλλεται προσπάθεια για τη µείωση και των µονοθέσιων σχολείων. Η τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία µε την Πολιτεία που αναλαµβάνει την οικονοµική ενίσχυση, προσπαθεί µέσω επιπλέον επιχορηγήσεων να λύσει το πρόβληµα µε την µεταφορά των µαθητών των σχολείων αυτών σε µεγαλύτερα, κατάλληλα στελεχωµένα και καλύτερα εξοπλισµένα σχολεία της περιοχής. 1.3 Αριθµός µαθητών - Κατάσταση και τάσεις Υπάρχει σηµαντική µείωση στον αριθµό των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα άλλα επίπεδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στα οποία δεν σηµειώνεται καµιά µείωση. Η αιτία είναι το χαµηλό ποσοστό γεννήσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, κατά την τελευταία δεκαετία και µέχρι το 1993 έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στη διαµόρφωση των ηλικιών βάσει του συνόλου του υπολογιζόµενου πληθυσµού. Η αναλογία παιδιών ηλικίας 0-14 ετών έπεσε από το 22,0% το 1982 στο 17,1% το 1993 και, σε απόλυτους αριθµούς, η οµάδα παιδιών ηλικίας 0-14 ετών δείχνει µείωση 14% το 1993 σε σύγκριση µε το Η αύξηση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οφείλεται στην έντονη ζήτηση για εκπαίδευση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προσχολική Πρωτοβάθµια ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Η εκπαίδευση στην Ελλάδα - Ποσοτικά στοιχεία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1993) 28

6 εν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ του αριθµού των αγοριών και του αριθµού των κοριτσιών που φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο. Φαίνεται ότι το επάγγελµα του δασκάλου είναι ακόµη επίζηλο στην Ελλάδα αφού ο αριθµός των δασκάλων συνεχώς αυξάνεται, και είναι µεγάλος ο αριθµός αυτών που περιµένουν διορισµό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο Προσχολική Πρωτοβάθµια ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ:Η εκπαίδευση στην Ελλάδα - Ποσοτικά στοιχεία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1993) Ανδρες νηπιαγωγοί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Αντίθετα, υπάρχει πλήρης ισορροπία στον αριθµό ανδρών και γυναικών δασκάλων στα δηµοτικά. Η σηµαντική αύξηση του αριθµού των δασκάλων βελτίωσε και το ποσοστό του αριθµού των µαθητών που αντιστοιχεί ανά δάσκαλο. Το γεγονός αυτό επηρέασε θετικά την ποιότητα της εκπαίδευση που προσφέρεται. Πρέπει να σηµειωθεί, βέβαια, ότι η αναλογία αυτή διαφέρει από περιοχή σε περιοχή σύµφωνα µε την πυκνότητα του πληθυσµού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΣΚΑΛΟ Επιπεδο Εκπαίδευσης Προσχολική 31,7 22,3 17,8 Πρωτοβάθµια 31 24,1 21,8 1.4 Ιδιωτικός τοµέας Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπεται να λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Υποχρεούνται να ακολουθήσουν το εθνικό πρόγραµµα σπουδών. Το µέγεθος του ιδιωτικού τοµέα στην εκπαίδευση δεν είναι σηµαντικό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι η δηµόσια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. Η αιτία της πρόσφατης µείωσης του αριθµού των ιδιωτικών σχολείων, αν και ο απόλυτος αριθµός µαθητών έχει παρεµείνει σταθερός, είναι ότι ορισµένα µικρά ιδιωτικά σχολεία, µη µπορώντας να αντιµετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισµό µε τα µεγαλύτερα, αναγκάστηκαν να κλείσουν, και οι µαθητές τους ενεγράφησαν σε µεγαλύτερα σχολεία. ΕΠΙΠΕ Ο Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σχολεία Μαθητές ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προσχολική 6.8% 2.6% 9.3% 4.0% Πρωτοβάθµια 5.5% 4.9% 6.4% 6.8% ΠΗΓΗ: Η εκπαίδευση στην Ελλάδα - Ποσοτικά στοιχεία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1993) 29

7 1.5 Μειονότητες Αν και µόνο το 3% του πληθυσµού της χώρας ανήκει σε γλωσσικές και πολιτιστικές µειονότητες, τα σχολεία είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να παρέχουν διδασκαλία στη µητρική γλώσσα και τον πολιτισµό αυτών των µειονοτήτων. Οι νόµοι 694/77 και 695/75 καθώς και το Προεδρικό ιάταγµα 1024/79 αφορούν συγκεκριµένα στην εκπαίδευση των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτή, η Ελληνική κυβέρνηση έχει ειδικό προϋπολογισµό και παρέχει όλα τα µέσα για τη µόρφωση αυτών των παιδιών. Το 1983 υπήρχαν 251 δηµοτικά σχολεία µε εγγεγραµµένους µειονοτικούς µαθητές. Τα µαθήµατα των σχολείων αυτών διδάσκονται από 421 Μουσουλµάνους δασκάλους (Ελληνικής υπηκοότητας) καθώς και 27 προσωρινούς δασκάλους που έχουν έρθει από την Τουρκία στα σχολεία αυτά διδάσκονται η Τουρκική γλώσσα και θρησκεία. Στο επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάρχουν σχολεία που παρέχουν διδασκαλία σε δύο γλώσσες, ένα στην Κοµοτηνή (Celal - Bayar Lyceum) και δύο µουσουλµανικές ιερατικές σχολές στην Ξάνθη. Σχεδιάζεται να ανοίξουν τέσσερα επιπλέον σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις πόλεις αυτές, που βρίσκονται και οι δύο στη Θράκη. Επίσης, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ (1983), η κυβέρνηση προγραµµατίζει την ίδρυση τεχνικών/επαγγελµατικών σχολείων για τη µουσουλµανική µειονότητα, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συµφωνία µεταξύ των Μουσουλµανικών κοινοτήτων. Το διδακτικό προσωπικό για τα παιδιά της µουσουλµανικής µειονότητας εκπαιδεύεται σε ειδικό πρόγραµµα της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τα σχολεία για τα παιδιά και τους νέους της µουσουλµανικής µειονότητας, υπάρχουν δύο δηµοτικά σχολεία για τα παιδιά των Αρµενίων στην Αθήνα, ενώ προγραµµατίζεται η ίδρυση σχολείου για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών των περιπλανώµενων Τσιγγάνων. Από το , η κυβέρνηση ανέπτυξε επίσης ειδικά προγράµµατα για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων που έχουν περιορισµένες ικανότητες στη γλώσσα, επειδή έχουν επαναπατρισθεί από άλλες χώρες, ιδιαίτερα από τη Γερµανία, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κτλ. Στόχος αυτών των προγραµµάτων είναι "να βοηθήσουν τους παλιννοστούντες νέους στην ένταξή τους στο σχολείο και στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και στον Ελληνικό τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς" (ΟΟΣΑ, 1983). Κατά µέσο όρο, παιδιά επαναπατρίζονται από τη Γερµανία κάθε χρόνο και από αγγλόφωνες χώρες. ύο τύποι προγραµµάτων διαµορφώθηκαν γι' αυτά τα παιδιά: ειδικά µαθήµατα σε δύο γλώσσες στα κανονικά σχολεία και εξωσχολικά ή "εκτός της τάξης" προγράµµατα σε δύο γλώσσες (προγράµµατα υποστήριξης). Ο πρώτος τύπος προγράµµατος σχεδιάστηκε ως υποβοηθητικός και προβλέπει πέντε ώρες δίγλωσσης διδασκαλίας την εβδοµάδα στο δηµοτικό και τρεις ώρες την εβδοµάδα στο γυµνάσιο /λύκειο. Η διδασκαλία πραγµατοποιείται µε µελέτη του περιβάλλοντος, πολιτιστικές δραστηριότητες, ιστορία, γεωγραφία, µουσική κτλ. Το υποβοηθητικό αυτό πρόγραµµα βασίζεται στη χρήση δύο γλωσσών, την επίσηµη γλώσσα του σχολείου (Ελληνικά) και τη γλώσσα της χώρας από όπου προέρχονται τα παιδιά (Γερµανικά). Επίσης, είναι δυνατόν να διαµορφωθούν και ειδικές τάξεις υποδοχής για παιδιά παλιννοστούντων Ελλήνων, αν υπάρχει ένα ελάχιστος αριθµός 10 παιδιών που να προέρχονται από την ίδια χώρα και να είναι του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου. Κατά το µόνο 215 µαθητές ή το 1,8% από το σύνολο παιδιών που επαναπατρίστηκαν εγγράφηκαν σε 165 περίπου ειδικές τάξεις (έξι τάξεις δηµοτικού και 10 γυµνασίου/λυκείου που όλες λειτούργησαν στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα). 30

8 Ο δεύτερος τύπος προγράµµατος, που παρέχεται µε εξωσχολική υποστήριξη (βοηθητικά µαθήµατα), προβλέπεται για οµάδες µαθητών όχι λιγότερων των τριών και όχι περισσότερων των εννιά. Οι µαθητές αυτοί πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα και να είναι του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου. Οπως συµβαίνει και µε τα εντός σχολείου ή "ενσωµατωµένα" προγράµµατα που παρέχονται στα σχολεία, το πρόγραµµα αυτό προβλέπει τη διδασκαλία µαθηµάτων δηµοτικού και στις δύο γλώσσες. 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Κατώτερη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γυµνάσιο) Το Γυµνάσιο αποτελεί το κατώτερο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση στο Γυµνάσιο είναι υποχρεωτική. ιαρκεί 3 χρόνια και απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 12 έως 15 ετών. Σκοπός του Γυµνασίου είναι να προωθήσει τη σφαιρική µόρφωση των µαθητών σε σχέση τόσο µε τις ικανότητες που έχουν σ' αυτή την ηλικία όσο και µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής. 2.1 Ανώτερη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Στόχος του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να διαµορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των µαθητών, έτσι ώστε να µπορέσουν να συνεισφέρουν στην κοινωνική, οικονοµική και πνευµατική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και να τους χρησιµεύσει ως οδηγός στη σωστή επιλογή για τις περαιτέρω σπουδές και σταδιοδροµία τους Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος βάσει του οποίου σχεδιάστηκε το πρόγραµµα σπουδών αυτού του τύπου Λυκείου, περιλαµβάνουν τη φιλολογία, τη θεολογία, φυσικοµαθηµατικά και καλλιτεχνικά µαθήµατα. Οι µαθητές πρέπει να παρακολουθούν καθηµερινά επί τρία χρόνια. Υπάρχουν 30 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα και στις τρεις τάξεις. Στην τρίτη τάξη, τα µαθήµατα χωρίζονται σε Α (γενικής εκπαίδευσης) και Β (προπαρασκευαστικές σπουδές για τα ΑΕΙ και τα Τ.Ε.Ι.) Τεχνικό - Επαγγελµατικό Λύκειο (ΤΕΛ) Στόχος αυτού του τύπου λυκείου είναι να δώσει στους µαθητές την απαραίτητη τεχνική και επαγγελµατική γνώση και να τους καταστήσει ικανούς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε, όταν τελειώσουν το σχολείο, να απασχοληθούν µε επιτυχία σε κάποιον τεχνικό ή επαγγελµατικό τοµέα. Παρέχονται 34 ώρες φοίτησης την εβδοµάδα Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Ε.Π.Λ.) Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Ε.Π.Λ.) είναι ένας νέος τύπος σχολείου (πρωτολειτούργησε το 1984), που είναι ποιοτικά διαφορετικό από τους άλλους τύπους Λυκείων, αφού σκοπός του είναι, µέσω της διεύρυνσης του περιεχοµένου της "γενικής εκπαίδευσης", ο εκσυγχρονισµός και η οργανική του σύνδεση µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και την εξειδικευµένη γνώση. Οι µαθητές του ΕΠΛ έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση ή να ακολουθήσουν προεπαγγελµατικά µαθήµατα 31

9 που τους οδηγούν είτε προς τα Τ.Ε.Ι. ή σε µαθήµατα εξειδίκευσης και στην αγορά εργασίας Τεχνικές - Επαγγελµατικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) Οι Τεχνικές-Επαγγελµατικές Σχολές είναι τεχνικά σχολεία µε δύο έτη σπουδών για τα κανονικά σχολεία και τρία έτη σπουδών για τα νυκτερινά. Στις ΤΕΣ, παρέχονται 30 ώρες φοίτησης την εβδοµάδα στην 1η και 2η τάξη, από τις οποίες οι 6 ώρες καλύπτουν γενικά µαθήµατα (Νέα Ελληνικά, µαθηµατικά, φυσική, ξένες γλώσσες και αγωγή του πολίτη) και οι 24 ώρες ειδικά µαθήµατα και εργαστηριακή κατάρτιση. γ) Μερικές πρόσφατες αλλαγές στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Κατά τη δεκαετία του 1980, το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα υπέστη αρκετές µεταρρυθµίσεις, που στόχευαν στον εκδηµοκρατισµό του και στην προσαρµογή στις κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές και στις νέες προοπτικές που δηµιουργήθηκαν µετά την προσχώρηση της Ελλάδας ως πλήρους µέλους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη δοµή και τη διοίκηση της εκπαίδευσης όσο και το αναλυτικό πρόγραµµα και τις παροχές. Οι σηµαντικότερες δοµικές αλλαγές στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες: 1. Η ίδρυση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 2. Ιδρυση ειδικών κέντρων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένης επαγγελµατικής κατάρτισης στους αποφοίτους που προέρχονται από τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια. 3. Ιδρυση µεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε σκοπό την παροχή βοήθειας στους µαθητές που απέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ανώτατα ιδρύµατα και επιθυµούν να ξαναπροσπαθήσουν. Τα κέντρα αυτά αργότερα καταργήθηκαν. 4. Ιδρυση µικρού αριθµού µουσικών σχολείων, και 5. Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για όλους τους τύπους Λυκείου. Οσον αφορά τη διοίκηση της εκπαίδευσης, πρέπει να σηµειώσουµε ότι µε την θέσπιση του νέου νόµου 1566/85 για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση έγινε ένα σηµαντικό βήµα προς την αποκέντρωση της εκπαίδευσης και, κυρίως, προς την κατανοµή σχολικών κονδυλίων και τη διαχείριση σχολικών επιχορηγήσεων. Ο νόµος αυτός προβλέπει τη συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων σε αρκετές εκπαιδευτικές επιτροπές που λειτουργούν σε σχολικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου της Ενωσης Γονέων και Κηδεµόνων κάθε σχολείου συµµετέχουν στα Σχολικά Συµβούλια, που σκοπό έχουν τη στήριξη του σχολείου τους. Ενας εκπρόσωπος των γονέων συµµετέχει στη Σχολική Επιτροπή και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξόδων του σχολείου και για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Ενας εκπρόσωπος γονέων συµµετέχει επίσης στις 32

10 Εκπαιδευτικές Επιτροπές, που λειτουργούν στις µικρές και µεγάλες πόλεις, παρέχοντας συµβουλές για την κάλυψη των εξόδων των σχολικών µονάδων, το άνοιγµα και το κλείσιµο των σχολείων καθώς και τις ανακαινίσεις των σχολικών κτιρίων. Στα Σχολικά Συµβούλια και Επιτροπές συµµετέχουν επίσης εκπρόσωποι των µαθητών των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα µέτρα όµως που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν µέχρι στιγµής αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η ελληνική εκπαίδευση διατηρεί ακόµη σχεδόν ακέραιο το συγκεντρωτικό της χαρακτήρα. Σύµφωνα µε το νόµο που αναφέρθηκε παραπάνω, η σχολική µονάδα είναι ο πυρήνας της εκπαίδευσης. Ο διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας και ακολουθεί ο υποδιευθυντής και το διδακτικό προσωπικό. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, που λειτουργούν σε κάθε περιοχή, διευθύνονται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης που διαφέρουν ανάλογα µε το κάθε επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας). Ο Υπουργός Παιδείας, βοηθούµενος στο έργο του από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό, είναι η κεφαλή της εκπαιδευτικής αρχής που επιβλέπει την εκπαίδευση της χώρας. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι οργανωµένα και λειτουργούν τα σχολεία, καθώς επίσης και ο τρόπος που διορίζεται και προάγεται το διδακτικό προσωπικό, δεν διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Επιπλέον, το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων και τα σχολικά βιβλία, που διανέµονται δωρεάν στα δηµόσια σχολεία, είναι τα ίδια σε όλα τα σχολεία. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραµµάτων και τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων. Είναι, επίσης, ο κύριος συµβουλευτικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες για την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού. Λόγω της αξιοσηµείωτης µείωσης του προσωπικού, της µεγάλης εξάρτησής του από τη δηµόσια γραφειοκρατία και της χαλαρής συνδεσής του µε τις περιφερειακές υπηρεσίες, το ίδρυµα αυτό αντιµετωπίζει δυσκολία στην εκτέλεση του δύσκολου έργου που έχει αναλάβει. Το διδακτικό προσωπικό συµβουλεύουν και ενηµερώνουν σχετικά µε εκπαιδευτικά θέµατα οι σύµβουλοι, οι οποίοι επιλέγονται µετά από προκήρυξη µεταξύ των καθηγητών που έχουν δέκα πέντε χρόνια πείρα στην εκπαίδευση. Η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια µε δυνατότητα παράτασης. Επιπλέον, ο νόµος προβλέπει τη συµµετοχή των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη σχολική διοίκηση καθώς επίσης και την ανάπτυξη των εξωσχολικών µαθητικών δραστηριοτήτων. Εχουν αναπτυχθεί δύο τύποι σχολικής οργάνωσης: α) Οι Σχολικές Κοινότητες, και β) οι Σχολικοί Συνεταιρισµοί. Οι Σχολικές Κοινότητες στοχεύουν στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των µαθητών, δίνουν έµφαση στην ελευθερία της έκφρασης και ενθαρρύνουν την ελεύθερη ανταλλαγή των ιδεών και όλες τις δραστηριότητες που σκοπό έχουν την αυτοανάπτυξη των µαθητών. Επίσης, στοχεύουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας µαθητή-γονέα µε µια ποικιλία σχολικών και κοινοτικών δραστηριοτήτων. Οι Σχολικοί Συνεταιρισµοί έχουν την ευθύνη για την οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων µε στόχο την εξεύρεση χρηµάτων. Στην πραγµατικότητα, ο ρόλος των µαθητικών οργανώσεων στη σχέση σχολείου, κοινωνίας και κόσµου της εργασίας είναι περιθωριακός περιορίζεται στην οργάνωση εκδροµών και εορτών ή παροµοίων δραστηριοτήτων µικρής σηµασίας που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου. 33

11 Νέες µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έγιναν κατά την περίοδο από τη συντηρητική κυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας. Μεταξύ των σηµαντικότερων αλλαγών της περιόδου αυτής είναι: α) η αναδιοργάνωση της αξιολόγησης µαθητών και διδακτικού προσωπικού (βλ. ειδικό κεφάλαιο), β) η δηµιουργία του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που περιλαµβάνει έναν αριθµό δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων (ΙΕΚ) τα ιδρύµατα αυτά λειτουργούν εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος και δίνουν στους αποφοίτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, και γ) η ίδρυση των Περιφερειακών Κέντρων Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης Καθηγητών. Τον Οκτώβριο του 1993, το σοσιαλιστικό κόµµα του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε ξανά στην εξουσία. Η νέα κυβέρνηση προσβλέπει, σε γενικές γραµµές, στους ίδιους πολιτικούς στόχους που είχε και τη δεκαετία του 1980, δηλ. τον εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης και την προσαρµογή της στις κοινωνικοοικονοµικές, τεχνολογικές και επιστηµονικές αλλαγές. Η αποκέντρωση της διοίκησης και οι παροχές στην εκπαίδευση, η βελτίωση της ποιότητάς της και η σύγκλισή της µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα περιλαµβάνονται στους πρωταρχικούς στόχους της παρούσας εκπαιδευτικής πολιτικής. δ) Καινοτοµίες του αναλυτικού προγράµµατος Οι αλλαγές του αναλυτικού προγράµµατος αφορούν: α) στη διαµόρφωση δεσµών µεταξύ σχολείων, ιδιαίτερα των δευτεροβάθµιων σχολείων και των παραγωγικών µονάδων, και στην κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών για την ενήλικη ζωή και εργασία, β) στον εκδηµοκρατισµό του σχολείου και γ) στην προσφορά ευκαιριών που στοχεύουν στην αυτοανάπτυξη των µαθητών. Το πρόγραµµα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού έχουν πλήρως αναθεωρηθεί µετά το Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχουν ενταχθεί νέα µαθήµατα, όπως, π.χ. µελέτη περιβάλλοντος, αγωγή υγείας, αγωγή του πολίτη. Από το , έχει επίσης εισαχθεί το µάθηµα των ξένων γλωσσών σε πολλά από τα δηµοτικά σχολεία. Τον ίδιο χρόνο, καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανέλαβαν τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών µαθηµάτων και της φυσικής αγωγής στα δηµοτικά σχολέια. Επίσης, αντικαταστάθηκαν όλα τα βιβλία του δηµοτικού και, επιπλέον, άλλαξε η µέθοδος της διδασκαλίας και η αξιολόγηση των µαθητών. Μετά το 1981 οι κυριότερες καινοτοµίες στα αναλυτικά προγράµµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι οι εξής : - Εισαγωγή στο πρόγραµµα νέων αντικειµένων, όπως τεχνολογία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προηγούµενες µορφές της Ελληνικής γλώσσας, κτλ. ανάλογα ανανεώθηκε και το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων διδασκαλίας. - Εισαγωγή προγραµµάτων-πιλότων σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αγωγή υγείας και την αισθητική αγωγή. - Συµπληρωµατική διδασκαλία για τους µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις στο Γυµνάσιο. - Εισαγωγή προαιρετικών µαθηµάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρόγραµµα των Πολυκλαδικών Λυκείων. 34

12 - Οργάνωση δηµιουργικών δραστηριοτήτων, που πραγµατοποιούνται σε µερικά σχολεία τις απογευµατινές ώρες. Κατά το τρέχον έτος ( ), άρχισαν µεγάλες προσπάθειες για την ανανέωση των αναλυτικών προγραµµάτων υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο εκσυγχρονισµός του περιεχοµένου των αναλυτικών προγραµµάτων, η µερική αποκέντρωση της εκπόνησής τους και η αντικατάσταση του µοναδικού βιβλίου για κάθε µάθηµα από περισσότερα είναι µερικοί από τους κυριότερους µελλοντικούς στόχους των ανωτέρω προσπαθειών. ε) Προβλήµατα και προοπτικές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, τα ποσοστά του αριθµού εγγραφών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι συγκρίσιµα µε αυτά των περισσότερων από τις πλέον αναπτυγµένες χώρες της Ε.Ε.. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα νηπιαγωγεία, στα οποία ο αριθµός των εγγραφών είναι χαµηλός (βλ. Βάσκα, 1990). Η αύξηση του αριθµού των µαθητών των νηπιαγωγείων πρέπει να αποτελέσει, λοιπόν, µία από τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Η αύξηση αυτή είναι αναγκαία, εφόσον και ο ρυθµός απασχόλησης της Ελληνίδας γυναίκας σηµειώνει συνεχή αύξηση. Η υποχρεωτική παρακολούθηση στα ελληνικά σχολεία είναι η µικρότερη σε διάρκεια (εννέα χρόνια), συγκρινόµενη µε αυτή που ισχύει στις περισσότερες αναπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες. Ας σηµειωθεί επίσης ότι δεν υπάρχει καµία υποχρεωτική επαγγελµατική κατάρτιση γι' αυτούς που τελειώνουν την εκπαίδευσή τους στην ηλικία των 15 ετών. Παρόλες τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν λάβει χώρα πρόσφατα, το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των σχολείων εξακολουθούν να κατευθύνονται περισσότερο προς τις ακαδηµαϊκές σπουδές. Η πρακτική και τεχνολογική γνώση, που παρέχεται στους µαθητές οι οποίοι ακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση και σ' αυτούς που επιλέγουν το γενικό λύκειο, είναι περιορισµένη (71% των µαθητών της µεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης). Οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν εισαχθεί στα σχολεία όσο θα έπρεπε, ενώ η συνεργασία του σχολείου µε επιχειρήσεις και παραγωγικές µονάδες είναι περιορισµένη. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός δεν είναι πολύ αναπτυγµένος εστιάζεται, κυρίως, στην παροχή γενικής πληροφόρησης για απασχόληση και σπουδές. Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού και η ανυπαρξία συστηµατικής πληροφόρησης σχετικά µε την αγορά εργασίας και το σύνδεσµο του σχολείου µε το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον είναι τα κύρια προβλήµατα αυτού του χώρου. Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση δεν είναι αναπτυγµένη. Οι δεσµοί µεταξύ τεχνικών και επαγγελµατικών σχολείων και βιοµηχανικού κόσµου δεν είναι ικανοποιητικοί. Είναι, λοιπόν, δύσκολο για τους απόφοιτους των τεχνικών και επαγγελµατικών σχολείων να βρουν δουλειά σχετική µε τις σπουδές τους (βλ. ηµητρόπουλος, 1983, Μαρκόπουλος και Σταυρόπουλος, 1989). Αν η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση δεν βελτιωθούν, το πιθανότερο είναι ότι το πρόβληµα θα οξυνθεί µετά το 1992, αφενός λόγω της αναµενόµενης αύξησης του συναγωνισµού στην ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά και, αφετέρου, λόγω των δυναµικών αλλαγών της ελληνικής βιοµηχανίας. 35

13 Η πλειονότητα των ελλήνων µαθητών φοιτά σε σχολεία γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι λόγοι αυτoύ του µαζικού προσανατολισµού είναι οι εξής: α) Το χαµηλό επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται στα τεχνικά και επαγγελµατικά σχολεία, β) οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι στην εξεύρεση απασχόλησης και γ) οι µεγαλύτερες πιθανότητες πρόσβασης στα πανεπιστήµια (βλ. Φραγκουδάκη 1979, Κασσωτάκης 1981). Προσπάθεια αύξησης του αριθµού των µαθητών που φοιτούν σε τεχνικά και επαγγελµατικά σχολεία έγινε µε την ίδρυση των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων το Ατυχώς, όµως, άλλες πολιτικές και οικονοµικές προτεραιότητες δεν επέτρεψαν την εξάπλωση αυτού του τύπου σχολείου. Τελευταία, το ενδιαφέρον για τα Ε.Π.Λ. αναζωπυρώθηκε. Ενας από τους κυριότερους στόχους της παρούσας κυβέρνησης είναι η εξάπλωση του θεσµού του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και η προσαρµογή της δοµής και των αναλυτικών προγραµµάτων του στις συγκεκριµένες κατά τόπους δηµογραφικές και κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, έτσι ώστε να γίνει ο κύριος τύπος Λυκείου στην Ελλάδα. Ο αριθµός των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που εισάγονται στα πανεπιστήµια αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των υποψηφίων, ενώ τα λοιπά 2/3 είναι επίσης απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προηγουµένων ετών. Ενας µεγάλος αριθµός από αυτούς που αποτυγχάνουν να εισαχθούν στα ελληνικά ανώτατα ιδρύµατα εκπατρίζονται για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, γεγονός µε αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία. Γύρω στο 1986, ο αριθµός των ελλήνων σπουδαστών στο εξωτερικό αποτελούσε το 17,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσµού των ελληνικών ανωτάτων ιδρυµάτων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις άλλες χώρες µέλη της Ε.Ε. ποίκιλλε µεταξύ 1% και 4,5% (UNESCO, 1989). Οι περισσότεροι από τους φοιτητές εισέρχονται στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επαγγελµατική κατάρτιση. Ο κορεσµός του τοµέα απασχόλησης στο δηµόσιο και ιδιωτικό φορέα καθιστά ακόµη πιο δύσκολη την εξεύρεση εργασίας. Αναµένεται ότι το πρόβληµα αυτό θα αυξηθεί µετά το 1992, εκτός εάν αλλάξουν οι υπάρχουσες συνθήκες της εκπαίδευσης. Οι αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος που αναφέρθηκαν πιο πάνω µειώνουν την κοινωνικοικονοµική απόδοση της ελληνικής εκπαίδευσης, κάτι που δεν διευκολύνει το ρόλο που πρέπει να παίξει η ελληνική εκπαίδευση στην Ευρώπη του Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να γίνουν σύντοµα αλλαγές. Μεταξύ αυτών πρέπει να είναι: α) η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα σχολεία, ιδιαίτερα στα τεχνικά και επαγγελµατικά σχολεία, β) η ανάπτυξη περαιτέρω σύνδεσης µεταξύ σχολείου και εργασίας και η έµφαση στην προετοιµασία των µαθητών για την επαγγελµατική ζωή, γ) η αύξηση του αριθµού των εκπροσώπων των περιφερειακών εκπαιδευτικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό, δ) η επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στα σχολεία, ε) ο εκσυγχρονισµός της διδασκαλίας, στ) η παροχή υποχρεωτικής συµπληρωµατικής κατάρτισης, µε τη µορφή ολιγόωρης διάρκειας µαθηµάτων, γι αυτούς που δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους µετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, ζ) η αύξηση του αριθµού των πολυκλαδικών λυκείων, η) η συστηµατοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης και η παροχή συµπληρωµατικής κατάρτισης ή βασικής κατάρτισης για κάθε ηλικία. Η αύξηση των χρηµατικών πόρων για την εκπαίδευση θα διευκολύνει την πραγµατοποίηση των αλλαγών που αναφέρονται παραπάνω. Τα συνολικά κονδύλια της εκπαίδευσης, που αντιπροσώπευαν το 1985 το 2,9% του Ακαθάριστου Εθνικού 36

14 Προϊόντος, ήταν τα µικρότερα σε σχέση µε όλες τις χώρες της Ε.Ε. (το µέσο ποσοστό των πόρων που επενδύονται στην εκπαίδευση στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. είναι 5,3%). 3.0 TΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3.1 Νοµοθετικό Πλαίσιο Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το διεθνές µοντέλο ανωτάτης εκπαίδευσης που προτάθηκε από την UNESCO η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από δύο κύριες κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: α) Τα πανεπιστήµια και πανεπιστηµιακού τύπου ιδρύµατα β) Μη πανεπιστηµιακού τύπου ιδρύµατα Σύµφωνα µε αυτό το διαχωρισµό, τα πανεπιστήµια και οι πολυτεχνικές σχολές (Α.Ε.Ι.) ανήκουν στην πρώτη οµάδα και παρέχουν την ανώτατη µορφή της εκπαίδευσης καθώς και τα σχετικά πτυχία ή διπλώµατα. Στη δεύτερη οµάδα ιδρυµάτων ανήκουν κυρίως τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), καθώς και διάφορες άλλες σχολές όπως του Εµπορικού Ναυτικού, Εκκλησιαστικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Χορού και Θεάτρου, τα οποία παρέχουν τα ανάλογα πτυχία και διπλώµατα. Ο ισχύων νόµος 1268/82 που διέπει τη λειτουργία της ανωτάτης εκπαίδευσης ψηφίστηκε από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το Ο νόµος αυτός συµπληρώθηκε από το Ν. 1404/83, που και αυτός ψηφίστηκε από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και τροποποιήθηκε µε το Ν. 2083/92 το 1992 από τη συντηρητική κυβέρνηση της Νέας ηµοκρατίας. Με το νόµο αυτό, οι σπουδές στην πρώτη κατηγορία ιδρυµάτων διαρκούν τουλάχιστον 4 χρόνια για τις περισσότερες σχολές, 5 χρόνια για τις σπουδές µηχανικών (πολυτεχνικές σχολές) και 6 χρόνια για τις ιατρικές σχολές. Οι ανώτατες µη πανεπιστηµιακές σπουδές διαρκούν σε γενικές γραµµές 3 χρόνια, ενώ µερικές άλλες απαιτούν και εξάµηνη πρακτική εξάσκηση. Προς το παρόν υπάρχουν 18 πανεπιστήµια στην Ελλάδα, 8 από τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια Αθήνας-Πειραιά. Υπάρχουν, επίσης, 12 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), 2 από τα οποία βρίσκονται στην περιοχή Αθήνας-Πειραιά. Τέλος, υπάρχουν 61 Ανώτερες Επαγγελµατικές Σχολές (µη πανεπιστηµιακού τύπου), 36 από τις οποίες βρίσκονται στην περιοχή Αθήνας - Πειραιά. Τέλος, σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήµια ή ΤΕΙ στην Ελλάδα. Οπως προβλέπεται από το Ελληνικό Σύνταγµα, η ανώτατη εκπαίδευση είναι δηµόσια και µπορεί να παρέχεται µόνο από την Πολιτεία. Παρόλα αυτά, αρκετές ιδιωτικές σχολές παρέχουν µαθήµατα µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά τα διπλώµατά τους δεν αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία. 37

15 3.2 Eισαγωγικές εξετάσεις Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο, για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, το οποίο παρέχεται µετά από φοίτηση 12 ετών (6 στο ηµοτικό, 3 στο Γυµνάσιο και 3 στο Λύκειο). Λόγω του περιορισµένου αριθµού των εισαγοµένων, που οφείλεται σε διάφορες ελλείψεις (αίθουσες, προσωπικό, εργαστήρια, κτλ.), οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυµούν να εισαχθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα συµµετέχουν στις Πανελλήνιες Γενικές Εξετάσεις, που οργανώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ο αριθµός των εισαγοµένων ποικίλλει από χρόνο σε χρόνο και από σχολή σε σχολή και αποφασίζεται κάθε χρόνο µε Υπουργική Απόφαση, µετά από προτάσεις δύο συµβουλευτικών επιτροπών: δηλ., του Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας και του Συµβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις Πανελλήνιες Γενικές Εξετάσεις, επιλέγουν µόνο µία από τέσσερις δέσµες. Κάθε µία από αυτές τις δέσµες περιλαµβάνει µια συγκεκριµένη οµάδα ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και σχολών, και οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνισθούν µε επιτυχία σε τέσσερα κύρια µαθήµατα, για τα οποία προετοιµάζονται κατά το τελευταίο έτος του Λυκείου. Η προτίµηση των υποψηφίων για τα ιδρύµατα / σχολές της επιλογής τους δηλώνεται στην αίτησή τους µε σειρά προτεραιότητας σχολών. Η τελική επιλογή και η εισαγωγή του υποψηφίου στα ΑΕΙ/ΤΕΙ πραγµατοποιείται, -και αυτό τηρείται µε αυστηρότητα-, σύµφωνα µε το βαθµό του σε συνδυασµό µε την προτίµησή του για κάποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ και µε τις διαθέσιµες θέσεις κάθε ιδρύµατος. Ο βαθµός του υποψηφίου αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο, ακολουθούµενο από τα άλλα δύο. Με τη διαδικασία αυτή καθίσταται φανερό ότι δεν υπάρχει υποψήφιος σ' ολόκληρη τη χώρα που να µην εισαχθεί,µε την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει βαθµολογία υψηλότερη από εκείνη του τελευταίου εισαγοµένου σε ένα ορισµένο ίδρυµα, το οποίο έχει συµπεριληφθεί ως επιθυµητή επιλογή στην αίτησή του. Τέλος πρέπει να παρατηρήσουµε ότι για κάποιες σχολές οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε ένα πέµπτο µάθηµα στις Γενικές Εξετάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε το µάθηµα του αρχιτεκτονικού σχεδίου για όσους επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Την ευθύνη για την οργάνωση και συντονισµό των Γενικών Εξετάσεων έχει το Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Το Τµήµα αυτό συγκροτεί κάθε χρόνο 3 διαφορετικούς τύπους Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για την πραγµατοποίηση, οργάνωση και βαθµολόγηση των εξετάσεων: α) Την Κεντρική Επιτροπή των Γενικών Εξετάσεων (ΚΕΓΕ), που είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των ερωτήσεων και θεµάτων των εξετάσεων. Η Επιτροπή αυτή καθορίζει τα θέµατα των εξετάσεων, βασιζόµενη στα µαθήµατα που διδάσκονται στο τελευταίο έτος του Λυκείου και αποτελείται από Καθηγητές Πανεπιστηµίου, Σχολικούς Συµβούλους και καθηγητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου. β) Την Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων, που αποτελείται από καθηγητές λυκείου µε επικεφαλής ένα διευθυντή λυκείου, και είναι υπεύθυνη για τη σωστή οργάνωση και διεκπεραίωση των Γενικών Εξετάσεων στις ηµεροµηνίες που πρέπει να 38

16 πραγµατοποιηθούν. Συγκροτούνται 200 παρόµοιες υποεπιτροπές για να καλύψουν τα 200 Εξεταστικά Κέντρα σε όλη τη χώρα. γ) Την Επιτροπή Βαθµολογικών Κέντρων. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από σχολικούς συµβούλους και επιλεγµένους καθηγητές λυκείου, που είναι υπεύθυνοι για τη βαθµολόγηση των εξετάσεων. Κάθε χρόνο, επιλέγεται ένας µεγάλος αριθµός βαθµολογητών που καλύπτουν 20 Βαθµολογικά Κέντρα σε όλη τη χώρα. Σηµειώνεται ότι κάθε εξεταζόµενο γραπτό βαθµολογείται από δύο ανεξάρτητους βαθµολογητές που δεν γνωρίζουν ο ένας τη βαθµολογία του άλλου. Ο µέσος όρος των δύο βαθµών δίνει τον τελικό βαθµό της κάθε εξέτασης του υποψηφίου για το συγκεκριµένο µάθηµα. Το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται πλέον σε µια πιθανή τροποποίηση του συστήµατος των Γενικών Εξετάσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι οι µαθητές αφιερώνουν τα δύο τελευταία χρόνια των σπουδών τους στο Λύκειο για να προπαρασκευάζονται στα 4 µαθήµατα της δέσµης που έχουν επιλέξει, παραµελώντας τα υπόλοιπα µαθήµατα, τις άλλες σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητές τους και γενικότερα τους παιδαγωγικούς στόχους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Είναι καιρός, λοιπόν, να αναθεωρηθούν οι στόχοι και η δοµή του συστήµατος των εισαγωγικών εξετάσεων. 3.3 Υφιστάµενοι νόµοι για την ανωτάτη εκπαίδευση Οπως προαναφέρθηκε, ο νόµος που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγµή είναι ο ν. 1268, που συµπληρώθηκε από το ν το 1983 και τροποποιήθηκε από το ν το Οι κυριότερες µεταρρυθµίσεις που επέφερε ο ν. 1268/82 και άλλαξαν ριζικά τη λειτουργία των πανεπιστηµίων είναι οι εξής : - Οι παλιές Σχολές χωρίστηκαν σε Τµήµατα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν επιστηµονικό κλάδο σπουδών. - Ο θεσµός της έδρας που αποτελούσε το επίκεντρο της παλιάς οργάνωσης των πανεπιστηµίων αντικαταστάθηκε από ένα πανεπιστηµιακό τοµέα. Ο τοµέας είναι υπεύθυνος ενώπιον της Γενικής Συνέλευση κάθε τµήµατος. - Ολες οι αποφάσεις σχετικά µε την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στα διάφορα επίπεδα λαµβάνονται από τις αρµόδιες Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες αποτελούνται από µέλη του διδακτικού προσωπικού και από σηµαντικό αριθµό φοιτητών και µεταπτυχιακών φοιτητών. - Οι φοιτητές έχουν ίση εκπροσώπηση µε αυτήν του ακαδηµαϊκού προσωπικού στα εκλεκτορικά σώµατα για την εκλογή της διοικητικής αρχής του Πανεπιστηµίου. - Τα στελέχη του εκπαιδευτικού προσωπικού συγκροτούν ενιαίο σώµα αποτελούµενο από τέσσερις βαθµίδες : α) του λέκτορα, β) του επίκουρου καθηγητή, γ) του αναπληρωτή καθηγητή και δ) του καθηγητή. Μόνο αυτοί που ανήκουν στις δύο ανώτερες βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας εκλέγονται σε µόνιµες θέσεις. Οι διορισµοί και οι διαδικασίες εξέλιξης όλου του διδακτικού προσωπικού πραγµατοποιούνται από ειδικά εκλεκτορικά σώµατα, που συνεδριάζουν στις Γενικές Συνελεύσεις των τµηµάτων. ηµιουργήθηκαν επίσης νέες κατηγορίες βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, καθώς και τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. - Κάθε πανεπιστήµιο διοικείται από : α) τον Πρύτανη καθώς και από δύο Αντιπρυτάνεις, που εκλέγονται για µια περίοδο τριών ετών. Το εκλεκτορικό σώµα συνιστούν όλα τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, ίσος αριθµός φοιτητών καθώς και εκπρόσωποι του τεχνικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού, των µεταπτυχιακών φοιτητών, του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και των καθηγητών ξένων γλωσσών κάθε µια από τις τελευταίες οµάδες έχει αριθµό εκπροσώπων ίσο µε το 5% του αριθµού 39

17 των µελών του διδακτικού προσωπικού του πανεπιστηµίου (σύνολο 25%), β) το Πρυτανικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού και γ) τη Σύγκλητο, που αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, από τους κοσµήτορες των πανεπιστηµιακών σχολών, από τους επικεφαλής των αυτόνοµων τµηµάτων, από έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε τµήµατος, έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού και έναν αριθµό εκπροσώπων των µεταπτυχιακών φοιτητών. Ολοι οι εκπρόσωποι εκλέγονται. Η Σύγκλητος θεωρείται ο ανώτατος διοικητικός φορέας του Πανεπιστηµίου. Κάθε σχολή αποτελείται από τα σχετικά τµήµατα και διοικείται από: α) τον Κοσµήτορα, που εκλέγεται για τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, β) το Συµβούλιο, που αποτελείται από τον κοσµήτορα, τους προέδρους των τµηµάτων και έναν φοιτητή από κάθε τµήµα και γ) τη Γενική Συνέλευση της σχολής, που αποτελείται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τµηµάτων. Κάθε τµήµα διοικείται από : α) τον πρόεδρο, που εκλέγεται για δύο χρόνια, β) το ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο του τµήµατος, από τους διευθυντές των τοµέων και εκπροσώπους των φοιτητών και του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και γ) τη Γενική Συνέλευση του τµήµατος. Ο διευθυντής κάθε τοµέα, που εκλέγεται για ένα έτος, και η Γενική Συνέλευση του τοµέα είναι οι διοικητικοί φορείς του. - Η Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών (ΕΑΓΕ) και το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (ΣΑΠ) συγκροτήθηκαν, σύµφωνα µε το νέο νόµο, ως συµβουλευτικά σώµατα και συντονιστικοί εποπτεύοντες φορείς της Κυβέρνησης για τη διδασκαλία, την έρευνα, τα προγράµµατα φοιτητών και µεταπτυχιακών φοιτητών, την αξιολόγηση και το διορισµό του ακαδηµαϊκού προσωπικού, τη δηµιουργία νέων πανεπιστηµίων ή πανεπιστηµιακών τµηµάτων στα ήδη υπάρχοντα, την κατανοµή των πιστώσεων, κτλ.. Παρόλα αυτά, η Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών δεν έχει λειτουργήσει ποτέ λόγω των αρνητικών αντιδράσεων της πανεπιστηµιακής κοινότητας. - Οι πανεπιστηµιακές σπουδές αναδιοργανώθηκαν σε "εξάµηνα σπουδών" και διαµορφώθηκε η βασική δοµή για την προώθηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Οπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ο ν. 2083/92 τροποποίησε το ν. 1268/82. Οι κυριότερες τροποποιήσεις ήταν οι εξής : 1. Η συµµετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες για την εκλογή τόσο των διοικητικών σωµάτων των ανωτάτων ιδρυµάτων όσο και των σωµάτων κρίσεως µειώθηκε στο 50% της συγκεκριµένης σχολής. 2. Η εκλογή των Αντιπρυτάνεων διαχωρίστηκε από αυτήν των Πρυτάνεων. 3. Καταρτίστηκε τετραετής προγραµµατισµός για τη δηµιουργία και την προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού. 4. Ενισχύθηκε ο ρόλος των διοικητικών σωµάτων µε µικρό αριθµό µελών. 5. Τα µέλη του διδακτικού προσωπικού κατατάσονται σύµφωνα µε την υπηρεσία που παρέχουν (ολική ή µερική απασχόληση). 6. ηµιουργήθηκαν δύο κύκλοι πανεπιστηµιακών σπουδών. Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από τέσσερα εξάµηνα. Προϋπόθεση για να συνεχίσει τις σπουδές του ο φοιτητής στο δεύτερο κύκλο είναι να επιτύχει στις εξετάσεις όλων των µαθηµάτων που διδάσκονται στον πρώτο κύκλο. 40

18 7. Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µέσα στην προκαθορισµένη χρονική περίοδο, που µπορεί να παραταθεί κατά δύο έτη, δεν δικαιούνται καµία οικονοµική βοήθεια από την πολιτεία. 8. Οι µεταπτυχιακές σπουδές και η λειτουργία των προγραµµάτων έρευνας αναδιοργανώθηκαν. 9. Η δωρεάν διανοµή ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων περιορίστηκε στους σπουδαστές µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα. 10. Ιδρύθηκαν νέα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, όπως το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα παραπάνω µέτρα τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν µε το ν. 2188/94 (µε Υπουργό Παιδείας τον κ..φατούρο) ως εξής (µε αντιστοιχία της ανωτέρω αρίθµησης): 1. Η συµµετοχή των σπουδαστών στις διαδικασίες για την εκλογή των διοικητικών σωµάτων των ανωτάτων ιδρυµάτων και των σωµάτων κρίσεως αυξήθηκε στο 80% της σχολής. 2. Η εκλογή των Αντιπρυτάνεων δεν διαχωρίζεται από την εκλογή του Πρύτανη. 3. Ο προγραµµατισµός δηµιουργίας και προκήρυξης των θέσεων διδακτικού προσωπικού θα είναι µονοετής. Τα σηµεία 5, 6 και 7 καταργήθηκαν. Τα σηµεία 8, 9 και 10 παρέµειναν τα ίδια. Ο νέος νόµος εισήγαγε επίσης ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά τους "προσκεκληµένους" σπουδαστές και την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών. Αυτό αποτελεί µια προσπάθεια προσαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου της ελληνικής ανωτάτης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και προώθησης της συνεργασίας µε άλλες χώρες. Τέλος, η οργάνωση και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) βασίζεται στο ν. 1404/1983 καθώς και στα Προεδρικά ιατάγµατα και στις Υπουργικές αποφάσεις που υπογράφηκανκατ εκτέλεση του νόµου αυτού. Τα Τ.Ε.Ι. διακρίνονται από τα Α.Ε.Ι. όσον αφορά τόσο κάποιες διοικητικές λεπτοµέρειες σχετικά µε το σκοπό και τη λειτουργία τους όσο και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών και το γεγονός ότι δεν παρέχουν µεταπτυχιακές σπουδές. Παρόλα αυτά, η οργάνωση και η λειτουργία τους είναι παρόµοια µε αυτή των Α.Ε.Ι. Τα Τ.Ε.Ι. προσανατολίζονται προς την εφαρµογή των πλεον σύγχρονων τεχνολογικών γνώσεων και πρακτικών, ενώ τα Α.Ε.Ι. είναι περισσότερο επιστηµονικά και ερευνητικά ιδρύµατα. Ετσι, τα Τ.Ε.Ι. έχουν άµεσους δεσµούς µε τις διάφορες παραγωγικές µονάδες / επιχειρήσεις, όπου πραγµατοποιείται κατά το µεγαλύτερο µέρος της η πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών. Τα Τ.Ε.Ι. είναι αυτοδιοικούµενα ιδρύµατα που απολαµβάνουν ακαδηµαϊκή ελευθερία και ελευθερία διδασκαλίας και έρευνας. Χωρίζονται σε σχολές και τµήµατα παρόµοια µε αυτά των Α.Ε.Ι. Κάθε Τ.Ε.Ι. µε τις σχολές και τα τµήµατα που το αποτελούν διοικείται από µέλη που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες συµµετέχει το διδακτικό προσωπικό, ένας σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων των φοιτητών και ένας αριθµός εκπροσώπων του βοηθητικού προσωπικού. 41

19 Το µόνιµο διδακτικό προσωπικό χωρίζεται σε τρεις βαθµίδες : τους καθηγητές εφαρµογών, τους επίκουρους καθηγητές και τους καθηγητές. Το διδακτορικό δίπλωµα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό στο βαθµό του καθηγητή. Ο νέος νόµος για τα Τ.Ε.Ι. προβλέπει την ίδρυση δύο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Παιδείας, µε σκοπό την προσφορά συµβουλευτικής υποστήριξης στα Τ.Ε.Ι. Αυτές είναι: α) Το Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) και β) το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). Λειτουργούν, επίσης, Περιφερειακά Τεχνολογικά Συµβούλια, ο ρόλος των οποίων είναι να διευκολύνουν τη διαµόρφωση δεσµών µεταξύ των ΤΕΙ και των παραγωγικών µονάδων για οικονοµική και άλλη στήριξη. εν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης, σε ενδοπανεπιστηµιακό ή σε εθνικό επίπεδο, για τα πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. Η Ελλάδα συµµετέχει όµως στο σχέδιο-πιλότο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αξιολόγηση δύο τµηµάτων, ενός από τα Α.Ε.Ι. και ενός από τα Τ.Ε.Ι. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να επεκτείνει αυτή την πρακτική σε όλα τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. 3.4 Ελληνες σπουδαστές σε ξένα πανεπιστήµια Υπολογίζεται ότι οι έλληνες φοιτητές που σπούδαζαν σε ξένα πανεπιστήµια ήταν περίπου το 1992 και το Από αυτούς, περίπου το 1992 και το 1994 ήταν µεταπτυχιακοί φοιτητές και για τους περισσότερους οι δαπάνες για τις σπουδές τους χορηγήθηκαν από το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ υποτροφίες), το Ιδρυµα Ωνάση, το Ίδρυµα Μποδοσάκη κ.λπ. Από τους υπόλοιπους φοιτητές, οι περισσότεροι αποφάσισαν να σπουδάσουν σε ξένες χώρες και να πάρουν πτυχίου ξένου πανεπιστηµίου µετά από την αποτυχία τους στις εισιτήριες εξετάσεις για τα ελληνικά ΑΕΙ. Σηµειώνουµε ότι περίπου το 87% του συνολικού αριθµού των σπουδαστών προτιµούν ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια για τις σπουδές τους και ιδιαίτερα τα Πανεπιστήµια της Αγγλίας και Ιταλίας και, στη συνέχεια, της Βουλγαρίας και Ρουµανίας. 3.5 Ξένοι φοιτητές σε Ελληνικά πανεπιστήµια Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθµό ξένων σπουδαστών που σπούδαζαν σε Ελληνικά πανεπιστήµια κατά τα έτη , , Έτος (1) (2) (3) Σύνολο (1) Κύπριοι φοιτητές (2) Οµογενείς (φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι Ελληνες και µένουν στο εξωτερικό) (3) Άλλοι ξένοι φοιτητές 3.6 Συνεργασία των Ελληνικών πανεπιστηµίων µε πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) σύµφωνα µε προγράµµατα της Ε.Ε. Από το 1988 η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει δηµιουργήσει προγράµµατα διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας, όπως το ΕRASMUS, LINGUA, κτλ., µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την εξέλιξη αυτών των 42

20 προγραµµάτων µεταξύ των ακαδηµαϊκών ετών 1988/1989 και 1993/94, τον αριθµό των φοιτητών που συµµετείχαν και τη διάρκεια παραµονής (σε µήνες) των φοιτητών στην ξένη χώρα. Έτος Προγράµµατα Φοιτητές ιάρκεια (σε µήνες) 1988/ / / / / / ΠΗΓΗ: Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 3.7 Κέντρα ελευθέρων σπουδών Τα τελευταία χρόνια, 30 περίπου ιδιωτικοί οργανισµοί (Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών) παρέχουν µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ορισµένοι από αυτούς συνεργάζονται µε ξένα πανεπιστήµια. Οι οργανισµοί αυτοί λειτουργούν, σύµφωνα µε ένα νόµο του 1935, εµπορικές επιχειρήσεις. Εφόσον όµως αυτοί οι οργανισµοί δεν ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά από το Υπουργείο Εµπορίου σαν εµπορικές επιχειρήσεις, υπάρχει έντονος σκεπτικισµός για την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Εφαρµόζοντας τη δοµή οργάνωσης των ξένων πανεπιστηµίων, ορισµένα από τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών έχουν καταρτίσει προγάµµατα µαθηµάτων διάρκειας δύο, τριών και σε µερικές περιπτώσεις τεσσάρων ετών. Στις περιπτώσεις αυτές οι φοιτητές των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών είναι επίσης και φοιτητές των ξένων πανεπιστηµίων. Αυτό σηµαίνει ότι µετά από δύο ή τρία χρόνια σπουδών στην Ελλάδα, οι φοιτητές αυτοί µπορούν να µεταβούν στην πόλη όπου βρίσκεται το συνεργαζόµενο πανεπιστήµιο και να τελειώσουν τις σπουδές τους παίρνοντας πτυχίο. Οι περισσότερες από αυτές τις συνεργασίες γίνονται µε πανεπιστήµια της Αγγλίας και των ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν συνεργασίες και µε πανεπιστήµια της Γαλλίας, Γερµανίας και Ελβετίας. Και πάλι, εφόσον το Υπουργείο Παιδείας δεν ελέγχει αυτό το είδος της εκπαίδευσης, δεν προβλέπεται επίσηµη αναγνωώρηση του πτυχίου που παρέχεται. Η περίπτωση του Αµερικανικού Κολεγίου DEREE (µε περίπου 7000 σπουδαστές το 1994) είναι χαρακτηριστική, γιατί παρέχει σπουδές που είναι αποδεκτές στο εξωτερικό σαν πτυχία Bachelor. Τα τελευταία δύο χρόνια ορισµένες συνεργασίες οδήγησαν και σε πτυχία Master' s και Ph.D. Πρέπει να τονίσουµε και πάλι ότι τα διπλώµατα αυτά δεν αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία. 4.0 Ειδική Αγωγή H φιλοσοφία της ειδικής αγωγής βασίζεται στις ακόλουθες αρχές : Το Σύνταγµα της Ελλάδας (άρθρα 16-21) και ο ν. 1566/1985, (κεφάλαιο Ι), ενσωµατώνει την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κεντρικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος, που βασίζεται στη φιλοσοφία των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση όλων των επιπέδων. Η Ελλάδα, ως µέλος των διεθνών οργανισµών για την προστασία του παιδιού, σχεδίασε ένα πλαίσιο ειδικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται σε δύο βασικές αρχές: α) ένταξη και β) συµµετοχή. 43

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗ ΘΥΣΜΟΥ

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗ ΘΥΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES 1111 ^/ΑΓν/Λ.^ 111^1 ΐ υ Λ ν ITimjl ^ QS1 Ί - ι \ I > 1 I I / I. ι, ι ι. \ ι Μ. Ι Μ.. 1 I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 Μ Ε Ρ Ο Σ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αναλυτικοί πίνακες 1 4 15-16 Μ Ε Ρ Ο Σ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 1 Αποστολή και παιδαγωγικοί στόχοι της ΓΣΑ Στο πλαίσιο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής η ΓΣΑ έχει την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Μεταξύ των όσων προβλέπει η τροπολογία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Page

Σελίδα Page ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11-12 13-23 Μ Ε Ρ Ο Σ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αναλυτικοί πίνακες 1-4 25-28 Μ Ε Ρ Ο Σ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεμα: Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η σύγκριση του με το Φιλανδικό και το Αιγυπτιακό.

Υπόθεμα: Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η σύγκριση του με το Φιλανδικό και το Αιγυπτιακό. Υπόθεμα: Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η σύγκριση του με το Φιλανδικό και το Αιγυπτιακό. Υπεύθυνος καθηγητής: κ.παναγιώτου Νίκος Σχολική Περίοδος: 2014-2015 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 3η Ομάδα τμήματος Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤOY ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α' Αναλυτικοί πίνακες 1-4 15-16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ TΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission 5.20. Οργανωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Β.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIAP στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 1 Αποστολή και παιδαγωγικοί στόχοι της ΓΣΑ Στο πλαίσιο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής η ΓΣΑ έχει την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχολικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό εµφανίζονται στοιχεία για τις δηµόσιες σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2003-04. Ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α.

VI. ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. VI. ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. ιδακτικό προσωπικό 1.0 Προσόντα διδακτικού προσωπικού 2.0 ιορισµός - προαγωγή Β. Οικονοµικοί πόροι 1.0 ηµόσιες δαπάνες 2.0 Ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση Γ. Υποδοµή 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Π Μ είχε 6 Τµήµατα που προήλθαν τα µεν τέσσερα από το ΑΠΘ και τα δύο ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα