Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν"

Transcript

1 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 25

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΑ, ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: τους παράγοντες που συνδέονται με τη συμπεριφορά των ατόμων (π.χ. συχνή κατανάλωση ζάχαρης μεταξύ των κυρίων γευμάτων) και εκείνους που δε σχετίζονται με τη συμπεριφορά του ατόμου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ρύπανση του αέρα, μόλυνση του νερού και παράγοντες που συνδέονται με την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών υγείας π.χ. ανεπάρκεια ιατρικής φροντίδας, έλλειψη εξοπλισμού. Οι περιβαλλοντικοί καθώς και οι οργανωτικοί παράγοντες μπορούν να επηρεαστούν από τη συμπεριφορά των ατόμων διαμέσου ομαδικών δραστηριοτήτων π.χ. κίνημα για την τοποθέτηση φθορίου στο νερό. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται και άλλοι παράγοντες καλούμενοι ατομικοί όπως η κληρονομική προδιάθεση, η ηλικία, το φύλο, η πνευματική καθυστέρηση και άλλοι που δεν επηρεάζονται από τη συμπεριφορά των ατόμων. Η συμπεριφορά του ατόμου λοιπόν μπορεί να επηρεάσει την υγεία του κατά τρεις τρόπους, ένα άμεσο και δύο έμμεσους, όπως δείχνει το Διάγραμμα 2. Τρεις προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία σχετικά με την εξήγηση της συμπεριφοράς που συνδέεται με την υγεία του ατόμου: η ψυχολογική προσέγγιση, η κοινωνική προσέγγιση και το πλαίσιο αξιολόγησης των παραγόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή προγραμμάτων υγείας (precede framework). Α. Ψυχολογική προσέγγιση Η ψυχολογική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από το τι πιστεύει το άτομο για την υγεία του (Health Belief Model). Αν το άτομο πιστεύει ότι είναι ευπρόσβλητο (susceptible) στην ασθένεια, συλλαμβάνει τη σοβαρότητα της ασθένειας (perceived-severity), και πιστεύει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια αλλά οφέλη από την προληπτική συμπεριφορά Συμπεριφορά του ατόμου του, τότε αισθάνεται την ανάγκη να ενεργήσει ανάλογα. Το μοντέλο επίσης υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένα έναυσμα (cue to action) για την προληπτική συμπεριφορά που θα αναπτύξει το άτομο π.χ. γνώση παροχής προληπτικών υπηρεσιών. Σε μια παραλλαγή του μοντέλου υποστηρίζεται ότι: 1. Το έναυσμα της προληπτικής συμπεριφοράς σχηματίζεται από το ίδιο το άτομο. 2. Ο σκοπός της προληπτικής συμπεριφοράς είναι η διατήρηση της υγείας και ο ρόλος της ευπροσβλητότητας (susceptibility) και σύλληψης της σοβαρότητας της ασθένειας (perceived severity) είναι να αυξήσει τα κίνητρα του ατόμου να διατηρήσει την υγεία του. Περιβαλλοντικοί παράγοντες Σχεδιάγραμμα: ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ 3. Η αύξηση των κινήτρων για προληπτική συμπεριφορά δεν αυξάνει και την αντίστοιχη συμπεριφορά γραμμικά αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο επίπεδο (threshold level) πάνω από το οποίο η επιθυμητή συμπεριφορά δεν αυξάνεται. Β. Κοινωνική προσέγγιση Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η δομή των ομάδων μέσα στις οποίες το άτομο δρα (οικογένεια, φίλοι, κοινωνική τάξη) και οι αξίες και η τάσεις των ομάδων στην πρόληψη επηρεάζουν την συμπεριφορά του ατόμου σχετικά με την υγεία. Γ) Precede Framework Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, τρεις κατηγορίες παραγόντων συμμετέχουν στη Πίνακας 1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ Οι γονείς πιστεύουν ότι είναι σημαντικό για τη στοματική τους υγεία να επισκέπτονται συχνά τον οδοντίατρο, να βουρτσίζουν τα δόντια, και να χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ Οδοντίατροι που προωθούν την πρόληψη Οδοντίατροι συμβεβλημένοι με το Δημόσιο ή άλλους οργανισμούς Τα άτομα έχουν πληροφόρηση γι αυτούς τους οδοντίατρους ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ Συχνές επισκέψεις στον οδοντίατρο Οργανωτικοί παράγοντες Χαμηλή κοινωνική τάξη Χαμηλή μόρφωση Έλλειψη γνώσης για την πρόληψη Έλλειψη γνώσης για τη σχέση διατροφής και οδοντικών ασθενειών Υψηλό κόστος οδοντιατρικής υγείας Έλλειψη υπηρεσιών για check-up Δυσκολίες μετάβασης στην υπηρεσία υγείας λόγω απόστασης, συγκοινωνίας κ.λ.π. Όχι συχνές επισκέψεις στον οδοντίατρο Έλλειψη κατάλληλου προσωπικού για check-ups ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χαμηλός Χαμηλός Μέτριος - Υψηλός Μέτριος - Υψηλός ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υψηλός Υψηλός Μέτριος ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χαμηλός Υψηλός Υγεία

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ διαμόρφωση της προληπτικής συμπεριφοράς του ατόμου: 1. Παράγοντες προδιάθεσης (predisposing): γνώση, αξίες και τάσεις του ατόμου για την υγεία του. 2. Διευκολυντικοί (enabling) παράγοντες: διάθεση και προσέγγιση των υπηρεσιών που παρέχουν πρόληψη και ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων (skills) του ατόμου. 3. Ενθαρρυντικοί (reinforcing) παράγοντες: οικογένεια, φίλοι, δάσκαλοι, οδοντίατροι, κυβέρνηση. Πίνακας 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ Οι γονείς πιστεύουν ότι η στοματική τους υγεία είναι σημαντική ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ Οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, οδοντικό νήμα, δισκία ή διάλυμα αποκάλυψης της πλάκας δίνονται δωρεάν Έλλειψη γνώσης των παιδιών ηλικίας 5-9 χρόνων για την αξία του βουρτσίσματος και του οδοντικού νήματος Έλλειψη ικανότητας για αποτελεσματική απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μέτριος ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χαμηλός Στο βιβλίο αυτό οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένης συμπεριφοράς σχετικά με την υγεία του ατόμου αναφέρονται συνοπτικά. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να επηρεαστούν άμεσα με τη διαφώτιση του ατόμου (health education) ή ομάδας ατόμων. Η ιεράρχηση των παραγόντων αυτών στην εφαρμογή ατομικού ή ομαδικού προληπτικού προγράμματος κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγησή τους πριν από την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να στηρίζεται σε δύο κριτήρια: ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ Γονείς και δάσκαλοι επικροτούν τα παιδιά για την προληπτική συμπεριφορά τους Αρνητική προληπτική συμπεριφορά των γονέων Αρνητική στάση των δασκάλων να διδάξουν στα παιδιά τη σημασία της πρόληψης ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χαμηλός Υψηλός 1. Πόσο σημαντικός είναι ένας παράγοντας για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης συμπεριφορά, και 2. Σε ποιο βαθμό ο παράγοντας αυτός επιδέχεται αλλαγή μετά από κατάλληλη διαφώτιση (health education) του ατόμου ή των ατόμων. Στους πίνακες 1. και 2. παρουσιάζονται δύο παραδείγματα που δείχνουν μερικούς από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά γονέων και παιδιών απέναντι στην πρόληψη των οδοντικών ασθενειών. Προληπτική οδοντιατρική, Α.Π. ΒΑΝΔΕΡΑΣ - Γ.Α. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡ - ΜΑΡΤ 2011 Ιδιοκτησία: Εκδότης: Διεύθυνση: Τηλ.-Fax: BELLES DENTS PRESS Σ. Καρανίκα Παλαιολόγου 20, Τ.Κ ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Υπεύθυνη έκδοσης - σύνταξης: Σ. Καρανίκα Υπεύθυνη σχεδίασης: Ε. Κυριακίδου Υπεύθυνοι τυπογραφικών υπηρεσιών: GRAFO A.E. Βενιζέλου 22 Τηλ.: Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 3

4 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ποιότητα αρχίζει από την οργάνωση «Μια σκάλα σκουπίζεται ξεκινώντας από πάνω.» Δεν θα περνούσε ποτέ από το νου μιας καλής καθαρίστριας, να ξεκινήσει το καθάρισμα μιας σκάλας από το ισόγειο. Prof Daniel ROZENCWEIG...ακόμα και η σκόνη και οι ακαθαρσίες έχουν ανάγκη σωστής κατεύθυνσης. Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ, απαραίτητο προκαταρτικό στοιχείο για την πορεία προς την ποιότητα, αρχίζει με μια ανάλυση της προσωπικότητας και της δράσης του ίδιου του οδοντιάτρου, που είναι το κεντρικό πρόσωπο του οδοντιατρείου. Αυτή η τίμια και ειλικρινής ανάλυση λαμβάνει υπ όψιν: τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς και στο προσωπικό τα προτερήματά του και τις αδυναμίες του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ανθρώπινο πεδίο τις δραστηριότητες για την εξέλιξή του (γνωριμίες, πεδίο δραστηριοποίησης, κλπ.) τις διαφορές με τους άλλους οδοντιάτρους (θετικές ή αρνητικές). Είναι προφανές ότι ο κλινικός θα πρέπει να κάνει τις πιο σημαντικές προσπάθειες διαμόρφωσης στον ίδιο τον εαυτό του: «Ποιότητα, καλά διατεταγμένη, αρχίζει από εμάς τους ίδιους». Πολλές καλές αποφάσεις σκιάζονται από κάποια λιγότερο ή περισσότερο σύντομη αναβολή. Πώς να τις διατηρήσουμε, να τις μετατρέψουμε σε στόχους, να τις πραγματοποιήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο; To απλό γεγονός της διατύπωσής τους, ύστερα της καταγραφής τους, επιτρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα, φωτίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Στη συνέχεια, ακολουθεί η νοητική περισυλλογή της εφαρμογής τους, κάνοντας να συγκεκριμενοποιηθεί στο νου το τελικό στάδιο. Τελικά, ακολουθεί η ανάλυση των μηχανισμών, που εμποδίζουν τη μεταφορά στην πράξη. Όποια κι αν είναι η θέληση για να προχωρήσει κανείς, κάποια εμπόδια θα πρέπει να ξεπεραστούν για να μπορέσουν να εκφραστούν πλήρως οι πραγματικές δυνατότητες: Αποδοχή της κατάστασης να βρίσκεται κανείς αντιμέτωπος με την αληθινή του προσωπικότητα. Πολλές παραιτήσεις αναλύονται σαν μια άρνηση να αξιολογήσει κανείς τις πραγματικές του ικανότητες. Το άτομο αυτό θέλει να συνεχίσει να τρέφει την ψευδαίσθηση ότι τα πάντα θα ήταν δυνατά, αλλά δεν χρησιμοποιεί το διαθέσιμό του δυναμικό από προσωπική επιλογή. Να αναλάβει κανείς το φορτίο των ευθυνών, που σχετίζονται με την εκτέλεση των αποφάσεών του. Κάποια άτομα φοβούνται να δεσμευτούν εξ αιτίας έλλειψης εμπιστοσύνης στην ικανότητά τους να κρατήσουν κάποια απόσταση. Να κατανικήσει το φόβο της επιτυχίας. Τη στιγμή της επιτυχίας, μερικοί νικητές παραλύουν πραγματικά και χάνουν τις δυνάμεις τους. Το σύνδρομο της αποτυχίας παρατηρείται μπροστά σε μεγάλες προθεσμίες (φόβος αν θα τα καταφέρουν, φόβος του θανάτου). Μεταστροφή των επιθυμιών σε ανάγκες. Η επιθυμία παραμένει στο πεδίο της φαντασίας και της γενικότητας. Η ανάγκη είναι μια μεγαλύτερη δύναμη, που ωθεί το άτομο σε μια ενεργητική αναζήτηση. Διέγερση της προσωπικής μαχητικότητας. Να σκέφτεται κανείς τα θέματα με πολεμικούς όρους (δύναμη, νίκη). Οι στόχοι αφορούν όλους τους τομείς: γνώση του πράττειν, γνώση του είναι, δυνατότητα για πράξη, επιθυμία για πράξη. η γνώση του πράττειν, είναι η αυθεντική αντανάκλαση των ικανοτήτων ενός ατόμου. Είναι το σύνολο της εμπειρίας του, που έχει συσσωρευτεί στη διάρκεια των ετών. Είναι ο συνδυασμός των γνώσεών του και της δεξιότητάς του. Είναι η τέλεια κυριαρχία της τεχνικής. η γνώση του είναι, είναι η επίδειξη της καλύτερης συμπεριφοράς στις ανθρώπινες σχέσεις. η δυνατότητα για πράξη χαρακτηρίζεται από την εκτέλεση των μέτρων, που οδηγούν στην ολοκληρωμένη πραγματοποίηση των εργασιών και των πλάνων. Είναι η ικανότητα να δημιουργηθεί κάτι συγκεκριμένο. η επιθυμία για πράξη είναι η θέληση που ενεργοποιεί την δέσμευση. Είναι αυτή που βάζει μπρος τον κινητήρα. Η ώθηση προς την πρόοδο ενός οδοντιατρείου συνίσταται στην βελτίωση των τομέων που καθυστερούν, αλλά επίσης και των τομέων αιχμής. Η ανάγκη να συγκεντρώνεται κανείς αρχικά στις αδυναμίες είναι φανερή, αλλά αν τα δυνατά σημεία δεν προχωρούν επίσης, το σύνολο της προόδου κινδυνεύει να εκπνεύσει. Η πορεία προς την ποιότητα πρέπει να είναι καθολική, πλήρης, χωρίς να ευνοείται ένας τομέας περισσότερο από έναν άλλον. Ακόμα και ο καλύτερος παίχτης του τένις, πάντοτε μπορεί να βελτιώσει κάποιο από τα «χτυπήματά» του. Η ανάλυση είναι πολύ δύσκολη σ αυτό το επίπεδο. Απαιτεί ένα μάτι εξωτερικό, προσεκτικό, διορατικό και βέβαια την ικανότητα να μπορεί να προσδιορίσει κανείς πώς πρέπει να προχωρήσει, για να κερδίσει σε ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η πορεία προς την ποιότητα είναι ένας δρόμος, του οποίου η κατεύθυνση δεν μπορεί ποτέ να προσδιοριστεί εκ των προτέρων: καθώς προχωρεί κανείς προς τα εκεί, καινούριες απαιτήσεις εμφανίζονται, που συνεχώς επιβραδύνουν το πλησίασμά της. Βεβαίως, ο ίσιος δρόμος που μοιάζει αρχικά με λεωφόρο, γίνεται στενότερος. Βεβαίως, οι προσπάθειες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην αρχή, χαλαρώνουν προχωρώντας προς τον στόχο. Βεβαίως η περισυλλογή και ο χρόνος που πρέπει να επενδυθεί μειώνονται. Όμως το πνεύμα που οδηγεί στην πορεία προς την ποιότητα είναι ένας ισχυρός ιός, που μόλις μολύνει ένα άτομο, το σπρώχνει ασταμάτητα σε νέες προσπάθειες για την τελειότητα. 4

5 TePe Angle TM - σχηματίζει γωνία για καλύτερη προσπέλαση NEO Η μεσοδόντια οδοντόβουρτσα TePe Angle είναι εύχρηστη και έχει δημιουργηθεί για την καλύτερη δυνατή προσπέλαση σε όλα τα μεσοδόντια διαστήματα. Η λεπτή κεφαλή της οδοντόβουρτσας σχηματίζει γωνία για εύκολη πρόσβαση π.χ. ανάμεσα στα πίσω δόντια, από την υπερώια και γλωσσική πλευρά επίσης. Ο έξυπνος σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα τον εύκολο χειρισμό της βούρτσας TePe Angle. H μακριά και επίπεδη λαβή εξασφαλίζει ένα φυσικό εργονομικό κράτημα, επιτρέποντας ο καθαρισμός να γίνεται με ελεγχόμενες και σταθερές κινήσεις. Για να μπορεί να εισχωρεί τόσο σε στενά όσο και σε φαρδύτερα μεσοδόντια διαστήματα, η TePe Angle διατίθεται σε έξι χρωματικά κωδικοποιημένα μεγέθη, αντίστοιχα με τα αυθεντικά μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe. Όλα τα μεγέθη έχουν σύρμα επενδεδυμένο με πλαστικό για απαλό καθάρισμα. Η λαβή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο. Καθαρισμός των πίσω δοντιών από την παρειακή πλευρά. Καθαρισμός των πίσω δοντιών από τη γλωσσική πλευρά. Καθαρισμός των προσθίων δοντιών από τη γλωσσική πλευρά. Καθαρισμός των εμφυτευμάτων από την παρειακή πλευρά. Καθαρισμός των εμφυτευμάτων από την υπερώια πλευρά. Κεφαλή που σχηματίζει γωνία για καλύτερη προσπέλαση Σύρμα επενδεδυμένο με πλαστικό Εργονομική λαβή ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Τιμή για οδοντιάτρους: = C 25,00 τα 10 τεμ. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

6 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4 Όλα τα οδοντιατρεία δεν εξελίσσονται με παρόμοιο τρόπο, το καθένα βρίσκει τον ρυθμό του, τις επιλογές του, τις θέσεις του. Η προσωπικότητα του κλινικού, οι ικανότητές του, η προσωπική αξία του καθενός από τα μέλη της οδοντιατρικής ομάδας είναι αρκετοί παράγοντες, που επηρεάζουν την εξέλιξη αυτής της πορείας. Ο ρυθμός των αλλαγών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα: κάποιες περίοδοι είναι ευνοϊκότερες από άλλες για περισυλλογή, ανάλυση, για να ξεκινήσει το επιχείρημα μιας εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η πορεία προς την ποιότητα ξεκινά και εξελίσσεται ταυτόχρονα με την δραστηριότητα του οδοντιατρείου, του οποίου οι εισπράξεις αποτελούν τη μοναδική οικονομική στήριξη. Το πιο σημαντικό φορτίο της εργασίας ανήκει στον οδοντίατρο που κάνει κάθε φορά την επανεκκίνηση, χωρίς διακοπή, ενδυναμώνει την ομάδα του, βρίσκεται σε εγρήγορση σε όλα τα πεδία. Η προσωπική του δέσμευση στον στόχο, η θέλησή του να επιτύχει μεταφράζονται σε μια ενέργεια που διαχέεται με σταθερότητα, για να επαναδιατυπώνεται η πολιτική της ποιότητας σε κάθε διασταύρωση, να επεξεργάζετε την επανεκκίνηση διαδικασιών που έχουν σταματήσει και τις καινούριες λύσεις γι αυτές, να προσπαθεί να ενισχύσει την ενεργοποίηση και τις πηγές της βοήθειας (το καύσιμο), να υποστηρίζει, να συμβουλεύει και να βοηθά την ομάδα, να εποπτεύει την εξέλιξη των δραστηριοτήτων. Η αίσθηση της ποιότητας γίνεται η μεγαλύτερη δύναμη ώθησης, με μια αυξημένη ευαισθητοποίηση, ακόμα και στην πιο μικρή παρέκκλιση από τα πρότυπα της ποιότητας. Στο βαθμό που ένα λάθος θα μπορούσε να γίνεται ευκαιρία για να δοθεί φως σε κάποια παράλειψη και να γίνεται κάποια διόρθωση στην πορεία, οι δρόμοι της προόδου θα μένουν ευρέως ανοιγμένες. Η διαμόρφωση παραμένει ο ουσιαστικός πόλος στην κυριαρχία της ποιότητας. Η εσωτερική διαμόρφωση που διασφαλίζεται από τον κλινικό, από έναν σύμβουλο, από έναν ακροατή, η εξωτερική διαμόρφωση με σεμινάρια ή εξειδικευμένες διαλέξεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και της ομαδικότητας. Η ποιότητα όμως δεν θα είναι το αποτέλεσμα της συσσώρευσης γνώσεων και μόνο. Θα πρέπει να παρουσιαστεί η θέληση της αιτιολόγησης, η έννοια να ρίχνει κανείς ένα βλέμμα παρακολούθησης, η αίσθηση της αυτοκριτικής, των οποίων η κατάληξη συνιστά μια ουσιώδη δυναμική, που αυτή και μόνο μπορεί να οδηγήσει στην τελειότητα. Αυτό το πορτραίτο του οδοντιάτρου και μιας ομάδας οδοντιατρικής φροντίδας, που συμμετέχει ολοκληρωτικά, είναι ένα ιδεώδες προς το οποίο πολλά οδοντιατρεία μπορούν να στοχεύσουν. Το πνεύμα της ποιότητας ενθαρρύνει τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη θέληση να κάνει κανείς καλά τη δουλειά του. Είναι περισσότερο μια τάση του νου παρά ένα άθροισμα ιδιοτήτων. Ο καθένας βρίσκει με ευχέρεια το ενδιαφέρον του: ο κλινικός που βλέπει να αναπτύσσεται αρμονικά μια αποδοτική δομή, οι συνεργάτες που ενεργοποιούνται σε ένα κλίμα ενθουσιασμού. Σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, η αρρωστημένη κοινωνία μας που υποφέρει κυρίως από μια υπερβολή στην ευκολία και από την υπεροχή των δικαιωμάτων ως προς τα καθήκοντα θα μπορούσε να βρει το αντίδοτο στην αργή της υποβάθμιση, με τη γενίκευση αυτού του τύπου της πορείας. Σ όλα τα επίπεδα (οικογενειακό, κοινωνικό, προσωπικό) η αναζήτηση μιας συνεχούς βελτίωσης των ανθρώπινων εισοδημάτων, μιας πρώιμης επίλυσης των προβλημάτων και των διαφορών (συγκρούσεων), θα ήταν ένα εξαιρετικό μέσο για να αναστραφεί η ένταση. Η δημιουργία ερεθισμάτων, η γεύση της προσπάθειας θα εξελιχθούν πολύ καλύτερα, χάρη σε αυτή την ενεργοποίηση που προέρχεται από τη συνεχή αναζήτηση ομοφωνίας. Ο στόχος προς την ποιότητα είναι μια νοητική στάση που ξανοίγει σε μεγάλο βαθμό τον επαγγελματικό ορίζοντα και κάνει χαρούμενο εκείνον που την επιδιώκει. «Η ευτυχία δεν είναι ένας προορισμός, θα πρέπει να είναι όλο το ταξίδι.» Έντυπα ενημέρωσης ασθενών ÈÝìáôá åíôýðùí: ÊÜèå çëéêßá Ý åé ôï âïýñôóéóìü ôçò ÕãéÞ áìüãåëá Óôïé åßá êáé Ìýèïé ôçò Êáêïóìßáò ôçò ÁíáðíïÞò ÆÞôù ôá äüíôéá ÕäáôÜíèñáêåò ÄéáôñïöÞ åõ áñßóôçóç Óôñåò êáé Üã ïò Óßåëïò Ç êáèçìåñéíþ ïäïíôïóôïìáôéêþ ðñüëçøç Ðåñéðïßçóç êáé áéóèçôéêþ Ôá ïýëá ÌÜóçóç ÃåíéêÞ õãåßá < Åéäéêü stand ãéá íá ôïðïèåôïýíôáé ôá Ýíôõðá Åíçìåñþóôå ôïõò áóèåíåßò óáò ãéá ôéò óýã ñïíåò äõíáôüôçôåò ôçò ïäïíôéáôñéêþò. Ôá åíçìåñùôéêü Ýíôõðá Ý ïõí üìïñöåò öùôïãñáößåò êáé ùñáßá óêßôóá, ðïëý åðåîçãçìáôéêü, ôùí äéáöüñùí ðáèþóåùí ôïõ óôüìáôïò êáé ôùí ïäïíôéáôñéêþí åñãáóéþí. Åßíáé ãñáììýíá óå áðëþ êáé êáôáíïçôþ ãëþóóá êáé âïçèüíå íá êáôáëüâïõí ïé áóèåíåßò ôá ðñïâëþìáôü ôïõò êáé íá áíôéëçöèïýí ôçí óêïðéìüôçôá ôùí èåñáðåéþí ðïõ ôïõò ðñïôåßíåôå. ÅíäïäïíôéêÞ èåñáðåßá Ç ïõëßôéäá êáé ç õãåßá óáò Ðåñéïäïíôßôéäá Áêßíçôç ÐñïóèåôéêÞ ÁéóèçôéêÞ ÏäïíôéáôñéêÞ Ãéá íá áîéïëïãþóåôå ôï áìüãåëü óáò ÂáêôçñéáêÞ Åíäïêáñäßôéäá ÏñèïäïíôéêÞ Åìöõôåýìáôá Ëåýêáíóç ÓöñÜãéóìá óôï öõóéêü ñþìá ôïõ äïíôéïý ¼øåéò ÐïñóåëÜíçò Εκπαιδευτικό εκμαγείο ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ÔéìÞ: = C 55,00 ΝΕΑ NÝá èýìáôá: ÓôïìáôéêÞ õãåßá ìåôü ôá 50 Ðñïóôáôåõôéêïß íüñèçêåò Åðåßãïíôá ïäïíôéáôñéêü ðåñéóôáôéêü ÓôïìáôéêÞ õãåßá êáé åãêõìïóýíç Áðïöñáêôéêü ïðþí êáé ó éóìþí ÓôïìáôéêÞ õãåßá ôçò ãõíáßêáò ÁóöÜëåéá óôï ïäïíôéáôñåßï ãéá ôïí Ýëåã ï ôçò äéáóðïñüò ôùí ìéêñïâßùí Laser óôçí ïäïíôéáôñéêþ Öñïíéìßôåò ÔéìÞ: 100ôåì. = C 15,00 Το χειροποίητο οδοντικό εκμαγείο έχει αρκετά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Τα μεσοδόντια διαστήματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα ώστε τα μεγέθη τους να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe. Είναι επίσης χρήσιμο για τη διδασκαλία τεχνικών καθαρισμού με άλλα μέσα στοματικής υγιεινής επίσης. Το εκμαγείο απεικονίζει: Συνωστισμένα δόντια Θέση όπου λείπει δόντι Προγόμφιο με στροφή και κλίση προς τη γλωσσική πλευρά Γομφίο με κλίση προς τα εγγύς Εμπλοκή του διχασμού των ριζών, τάξης ΙΙΙ Τρίτο γομφίο σε φάση ανατολής ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 6

7 To πρώτο βήμα για ένα υγιές χαμόγελο Η καλή συνήθεια να βουρτσίζουμε τα δόντια μας σωστά από τη μικρή ηλικία είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε υγιή δόντια στο μέλλον. Η νέα οδοντόβουρτσα TePe Mini TM είναι μια οδοντόβουρτσα ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, από τη στιγμή που θα ανατείλει το πρώτο δόντι. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Τιμή για οδοντιάτρους: 0,85 (χωρίς Φ.Π.Α.) Made in Sweden Από 0 έως 3-4 ετών ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Μια γέφυρα για την πεθερά... Δεν έχω ψεύτικα δόντια! Πιστεύετε ότι θα αγόραζα δόντια σαν αυτά; Carole BURNETT ΕΙΧΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ένα καινούργιο, πολύ φημισμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Επιτέλους, παρουσιάστηκε η ευκαιρία. Είχα την Πέμπτη το πρωί ένα πολύωρο ραντεβού με την ασθενή μου, κατά τη διάρκεια του οποίου παρασκεύασα οκτώ δόντια για στεφάνες και έστειλα τα αποτυπώματα στο εργαστήριο. Ζήτησα να είναι έτοιμος ο μεταλλικός σκελετός σε μια εβδομάδα για να γίνει πρόβα. Τη Δευτέρα το πρωί, ένας τεχνίτης πολύ εξοργισμένος τηλεφώνησε από το εργαστήριο και ζήτησε να μου μιλήσει. Μου απευθύνθηκε γεμάτος θυμό: «Πώς περιμένετε να έχω αυτό το περιστατικό έτοιμο μέχρι την Πέμπτη; Θα χρειαστώ τουλάχιστον δυο εβδομάδες!» «Δυο εβδομάδες;» είπα με κομμένη την ανάσα. «Τουλάχιστον!» φώναξε. «Πρέπει να ρίξω γύψο στα αποτυπώματα για να κατασκευάσω εκμαγεία, να διαμορφώσω τα εκμαγεία, να κάνω χυτήριο για το χρυσό και να εφαρμόσω το μεταλλικό σκελετό στα κολοβώματα!» Συνέχισε να μιλάει για αρκετά λεπτά ακόμα. Προσπάθησα χωρίς επιτυχία να διακόψω το οργισμένο ξέσπασμά του. Όταν τελικά εξοντώθηκε, τον ρώτησα με απαλή φωνή, «Είστε παντρεμένος;» «Όχι, Δρ. Μπέλλα, δεν μπορούν να εκπέσουν από το πρόγραμμα Βελτίωση στο Σπίτι τα έξοδα για την τοποθέτηση σύρματος ώστε να μείνει κλειστό το στόμα της πεθεράς σας». Ο τεχνίτης που βρισκόταν ακόμα σε υπερένταση απάντησε απότομα, «Ναι! Τι σημασία έχει αυτό;» Του εξήγησα -ευγενικά- ότι το περιστατικό αυτό αφορούσε την πεθερά μου, που κατοικούσε στη Φλόριντα και η οποία είχε έρθει να μείνει στο σπίτι μου στη Νέα Υόρκη μέχρι να τελειώσει η γέφυρα που θα κατασκεύαζα στα δόντια της. Είπα στον τεχνίτη ότι αν έκανα την πρόβα στον μεταλλικό σκελετό αυτή την Πέμπτη, θα μπορούσαμε να έχουμε έτοιμες για τοποθέτηση τις πορσελάνες την επόμενη Πέμπτη και θα μπορούσε να επιστρέψει πίσω στο σπίτι της στη Φλόριντα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Υπήρξε μια παύση στην άλλη μεριά της γραμμής. Τελικά ο τεχνίτης έσπασε τη σιωπή. «Θα χρειαστείτε την εργασία την Πέμπτη το πρωί ή την Πέμπτη το απόγευμα;» Jeffrey M. GALLER, DDS Gel για την φροντίδα των εμφυτευμάτων Μακροπρόθεσμη προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεσματική φροντίδα των ούλων Νέα καινοτόμος σύνθεση Προλαμβάνει τη βλεννογονίτιδαπεριεμφυτευματίτιδα Φροντίδα των ούλων και του στοματικού βλεννογόνου Παράγει την επούλωση και την αναγέννηση των ιστών Αδιάλυτο στο νερό Ελάττωση των βακτηριδίων-μικροβίων Τιμή: = C 12,00/τεμ. σωληνάριο 10ml ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Χαρίστε στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή PLAC CONTROL Collection. Τιμή: = C 0,95 το τεμ. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 8

9 TePe Ïäïíôüâïõñôóåò ìå üíïìá (ïäïíôéüôñïõ) TePe Select - medium, soft, extra soft Ç ôñéãùíéêþ êåöáëþ ôçò Ý åé ðõêíþ åìöýôåõóç éíþí ãéá åõêïëüôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé âïçèü óôçí åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò åßíáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá áðïóôñïããõëåìýíåò. TePe Classic - medium, soft, extra soft Ïñèïãþíéá - ðáñáëëçëüãñáììç êåöáëþ ïäïíôüâïõñôóáò. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò âñßóêïíôáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá óôñïããõëåìýíåò. Ç ëáâþ åßíáé ßäéá (åý ñçóôç êáé åñãïíïìéêþ üðùò ôçò Select). TePe Select Compact Kid - medium, soft, extra soft Ç ìéêñþ óõìðáãþò ôñéãùíéêþ êåöáëþ Ý åé ðõêíü åìöõôåõìýíåò ßíåò ãéá êáëýôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ç ëáâþ ñçóéìïðïéåßôáé åðßóçò áðü ôïõò åíþëéêåò áí ñåéáóôåß íá âïçèþóïõí óôï âïýñôóéóìá ôùí äïíôéþí ôá ðáéäéü ôïõò. ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÏÄÏÍÔÏÂÏÕÑÔÓÅÓ TePe Select - Classic - Kids 150 ôåì. 500 ôåì ôåì. = C 0,59 / ôåì. = C 0,56 / ôåì. = C 0,51 / ôåì. χωρίς Φ.Π.Α. Ìðïñïýí íá ôõðùèïýí êáé ïé: TePe Proximal, Special Care, Impl/Ort, Interspace, Compact Tuft, Ïäïíôïóôïé éþí êáé Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíáìåé èïýí ïé ðïóüôçôåò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíþóôå ìáæß ìáò. Made in Sweden ÔÇË ( ÙÑÉÓ ÑÅÙÓÇ ÁÐÏ ÓÔÁÈÅÑÏ)

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΙ Ο ασήμαντος στρατός: Craig SAMS «ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΟΥ ΟΤΙ Η ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ ως τρόπος ζωής, με το καθαρό φυσικό της αποτέλεσμα στην ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, θα επιδρούσε επωφελώς σημαντικά στην τύχη της ανθρωπότητας» Αλβέρτος ΑΪΝΣΤΑΙΝ Πολλοί από εμάς θα ομολογήσουν ότι θεωρούν τους χορτοφάγους χωρίς να αναφέρουμε τους απόλυτα χορτοφάγους κάπως αλλόκοτους. Ας εξετάσουμε όμως την κατάσταση. Στη Μεγάλη Βρετανία, κάθε λεπτό, φονεύονται 3000 ζώα για τροφή. Στις ΗΠΑ σφάζονται καθημερινά εννέα εκατ. Γαλοπούλες, κοτόπουλα, χοίροι και αγελάδες. Εν τω μεταξύ, οι σημαντικότερες παγκόσμιες θρησκείες, όπως ο Ιουδαϊσμός, το Ισλαμ, ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός, ανάμεσα στις βασικές τους αρχές, περιλαμβάνουν τη θετική στάση τους απέναντι στη χορτοφαγία. Οι Εβραίοι αποφεύγουν έντεχνα τη σαφή εντολή να μην καταναλώνουν αίμα κάνοντας αφαίμαξη στα ζώα, στο σφαγείο. Οι βουδιστές, σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, χρησιμοποιούν μουσουλμάνους για να σφάζουν τα ζώα τους, αποφεύγοντας να συμμετέχουν οι ίδιοι στη σφαγή. Γιατί, παρά τα επαναλαμβανόμενα επιχειρήματα από θρησκευτικούς ηγέτες και ειδικούς της υγείας, τρώμε, ακόμη, κρέας; Τα επιχειρήματα υπέρ της χορτοφαγίας είναι πειστικά, ηθικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και σε όρους υγείας. Ηθικά, υπάρχει ο κανόνας «ου φονεύσεις». Οι περισσότεροι άνθρωποι δειλιάζουν να σκοτώνουν ζώα. Πολλοί πείθονται να γίνονται χορτοφάγοι λόγω της διάστασης που υπάρχει ανάμεσα στην αγάπη για τα ζώα και το φόνο τους για το κρέας τους. Από την εποχή του Πυθαγόρα ακόμη, οι φιλόσοφοι είχαν συσχετίσει το στυλ ζωής της χορτοφαγίας με την ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αντίσταση στο να σκοτώνουμε τα ζώα, ο φόνος ενός συνανθρώπου γίνεται ζήτημα βαθμού, παρά απόλυτος ηθικός περιορισμός. Οι πόλεμοι γίνονται πιο πιθανοί και η διατήρηση της ειρήνης δυσκολότερη. Το συνδυασμένο βάρος των ζώων στον πλανήτη μας υπερβαίνει εκείνο των ανθρώπων. Για να το τεκμηριώσουμε αυτό, το ένα τέταρτο της επιφάνειας της γης χρησιμοποιείται ως λειμώνας για τα ζώα. Στις ΗΠΑ τα τρία τέταρτα όλων των δημητριακών και των φασολιών που παράγονται γίνονται ζωική τροφή. Χρειάζονται 7 κιλά καλαμποκιού και σόγιας για να παραχθεί ένα κιλό κοτόπουλου. Μεγάλο μέρος της καταστροφής των δασών στη Βραζιλία χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της παραγωγής σόγιας που εξάγεται στην Ευρώπη για ζωοτροφές. Το 95% των περιπτώσεων τροφικής δηλητηρίασης προκαλείται από ζωικά προϊόντα. Το 1998, η Βρετανική Ιατρική Εταιρία ανακοίνωνε: «Η τρέχουσα κατάσταση ασφάλειας των τροφίμων στο Η.Β. είναι τέτοια ώστε αυτά θα πρέπει να θεωρούνται μολυσμένα με παθογόνους οργανισμούς». Η εντατικοποίηση της ζωικής παραγωγής σημαίνει ότι τα ζώα απορροφούν περιττώματα άλλων ζώων, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ασθενειών. Έτσι, σε συνθήκες συνωστισμού, τα αντιβιοτικά είναι ουσιαστικό στοιχείο διατροφής, με αποτέλεσμα, αναπόφευκτα, σε τέτοιες συνθήκες να εμφανίζονται βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Το 1983, διαγνώστηκε για πρώτη φορά ως ασθένεια η E.coli 0157:Η7. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα γιατί ο οργανισμός E.coli, που συχνότερα βρίσκεται στον κιμά, μεταλλάχθηκε ξαφνικά σε μορφή περισσότερο μολυσματική, ακόμη και θανατηφόρα. (Ίσως, εξαιτίας της θέσης του γονιδίου για τη μολυσματική δίπλα από το γονίδιο για την αντίσταση στα αντιβιοτικά). Τώρα, κατ έτος, πεθαίνουν διακόσιοι Αμερικανοί από E.coli και η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία καταστροφής των νεφρών μεταξύ των αγοριών στην Αμερική είναι η μόλυνση από E.coli. Η καρδιοπάθεια και η αρθρίτιδα συνδέονται με μια διατροφή βασισμένη στο κρέας, ενώ ο καρκίνος των εντέρων συνδέεται με την κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος. Το Παγκόσμιο Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο έχει αποδείξει ότι οι χορτοφάγοι έχουν χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα από καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία και καρκίνο, καθώς επίσης χαμηλότερο κίνδυνο γι αυτά. Στη Βρετανία η έρευνα γνώμης Realeat Gallup τοποθετεί τη χορτοφαγία σε ένα σταθερό 5% του πλυθησμού των ενηλίκων: επτά τοις εκατό των γυναικών και τρία τοις εκατό των ανδρών περιγράφουν τον εαυτό τους ως χορτοφάγο, αλλά ανάμεσα στις γυναίκες ηλικίας ο αριθμός αυτών που αποφεύγουν κόκκινο κρέας είναι 25%. Οι ακραίοι χορτοφάγοι προχωρούν ένα βήμα περαιτέρω και αποφεύγουν όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αβγά. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα εξαρτώνται από τη γαλακτογονία των θηλυκών ζώων μετά τη γέννηση των νεαρών ζώων. Αυτά τα μοσχάρια, τα αρνιά και τα κατσίκια σφάζονται (ιδιαίτερα αν είναι αρσενικά και επομένως, μελλοντικά, μη γαλακτοπαράγωγα) καθώς ανταγωνίζονται για το μητρικό γάλα. Έτσι, η ιδέα της χορτοφαγίας δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανησυχίες για την ευζωία των ζώων. Η χρήση τεράστιας έκτασης εδαφών και οικονομικών πόρων για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών είναι επίσης ένα ζήτημα, και ένας υγιής ακραίος χορτοφάγος μπορεί να διεκδικεί υψηλότερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και χαμηλότερη πρόσληψη κεκορεσμένων λιπών. Η χορτοφαγία και η ακραία χορτοφαγία αναπτύσσονται σήμερα ταχέως, μετά την επιδημία αφθώδους πυρετού και άλλων διατροφικών φόβων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ίσως ο «στρατός» να μην είναι, τελικά, τόσο «ανόητος». Mad Cowboy: Plain Truth From The Cattle Rancher Who Won t Eat Meat Merzer, Lyman, Lyman Scribner

11 Προϊόντα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 NEA ForMedico Collutorio Συμπυκνωμένο στοματόπλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 Το στοματόπλυμα αυτό περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο και φθοριούχο νάτριο. Συνιστάται: στην καταπολέμηση της αιμορραγίας των ούλων για τη θεραπεία της άφθας στην καταπολέμηση της κακοσμίας στην ελάττωση της μικροβιακής πλάκας και πέτρας για τη θεραπεία της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας Φιάλη 75ml Τιμή: 2,40 (χωρίς Φ.Π.Α.) Forhans Special Οδοντόκρεμα με χλωριούχο ψευδάργυρο ZnCl 2 Περιέχει φθόριο και χλωριούχο ψευδάργυρο. Η αντισηπτική αυτή οδοντόκρεμα περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο 0,90% και ενδείκνυται για: τη θεραπεία της αιμορραγίας των ούλων στην καταπολέμηση της κακοσμίας τη θεραπεία της ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας την ελάττωση της δημιουργίας της μικροβιακής πλάκας τη θεραπεία των υποτροπιαζουσών άφθων Χρήση: 3 φορές την ημέρα μετά από κάθε γεύμα Σωληνάριο 75ml Τιμή: 1,30 (χωρίς Φ.Π.Α.) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Made in Italy ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Χαριτίνη ΚΩΛΕΤΣΗ - ΚΟΥΝΑΡΗ Ελένη ΜΑΜΑΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 22 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΞEΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚA ΤΩΝ ΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα πιστεύαμε στη δύναμη που έχουν οι μάρκες μας... να επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ανθρώπων που τις επιλέγουν. Γνωρίζουμε επίσης πως όσο

Πάντα πιστεύαμε στη δύναμη που έχουν οι μάρκες μας... να επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ανθρώπων που τις επιλέγουν. Γνωρίζουμε επίσης πως όσο Πάντα πιστεύαμε στη δύναμη που έχουν οι μάρκες μας... να επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ανθρώπων που τις επιλέγουν. Γνωρίζουμε επίσης πως όσο μεγαλώνουμε ως επιχείρηση, τόσο οι υποχρεώσεις μας αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Δεβετζή. Με στόχο την κορυφή Ελληνικός ορειβατικός σύλλογος Ναυπάκτου. Βιολογικός καθαρισμός Ναυπάκτου

Πηγή Δεβετζή. Με στόχο την κορυφή Ελληνικός ορειβατικός σύλλογος Ναυπάκτου. Βιολογικός καθαρισμός Ναυπάκτου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 07 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Πηγή Δεβετζή Οι νέοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον. Με στόχο την κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELLENIC ACTION FOR RESEARCH AGAINST TOBACCO HEART ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό στην Αρχαία Ολυμπία Ετήσια Συνάντηση RIEN Καλοκαίρι & Διατροφή

Οδοιπορικό στην Αρχαία Ολυμπία Ετήσια Συνάντηση RIEN Καλοκαίρι & Διατροφή ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ Οδοιπορικό στην Αρχαία Ολυμπία Ετήσια Συνάντηση RIEN Καλοκαίρι & Διατροφή τεύχος 17 [ Ιούνιος / Ιούλιος / Αύγουστος 2011 ] 1 www.reflexology.gr www.reflexology.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Θερµές ευχαριστίες στους οδοντιάτρους Τ. Γάτου και Ε. Παπαλέξη για την υποστήριξη που µας προσέφεραν.

Θερµές ευχαριστίες στους οδοντιάτρους Τ. Γάτου και Ε. Παπαλέξη για την υποστήριξη που µας προσέφεραν. Πώς πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς.. να διακόψουν το κάπνισµα.. Αργυρώ Πολυχρονοπούλου Θεσσαλία Αθανασούλη οδηγός για την οδοντιατρική οµάδα Θερµές ευχαριστίες στους οδοντιάτρους Τ. Γάτου και Ε. Παπαλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ CEO, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS CHRISTINE LAGARDE ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ CEO, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS CHRISTINE LAGARDE ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 27# ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ CEO, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ CHRISTINE LAGARDE ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

editorial Πνεύμα Ελπίδας, Προοπτική Ζωής Αγαπητές φίλες καί φίλοι,

editorial Πνεύμα Ελπίδας, Προοπτική Ζωής Αγαπητές φίλες καί φίλοι, Ρήγα Φεραίου 5, Τ.Κ. 55 34. Καλαμαριά τηλεφωνικό κέντρο 230 456 020 fax 230 456 030 website www.artionrate.gr e-mail info@artionrate.gr arti86@otenet.gr ΕΚΔΟΤΗΣ artionrate ΕΠΕ αρχισυνταξία Ελένη Ακριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Δεκαπενθήμερη Eφημερίδα για την Υγεία Φύλλο 5 Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. άρθρο

12.11.2014 Δεκαπενθήμερη Eφημερίδα για την Υγεία Φύλλο 5 Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. άρθρο ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ Θεοφάνης Μουτζούρης Φυσιοθεραπευτής ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Αποκατάσταση με διαμαγνητική αντλία CTU-Mega 18 Αποκατάσταση ορθοπεδικών, ρευματολογικών, νευρολογικών παθήσεων, αθλητικές κακώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ομάδα GeneNutrition.gr. Καρκίνος & Διατροφή V.1.

Επιστημονική Ομάδα GeneNutrition.gr. Καρκίνος & Διατροφή V.1. Επιστημονική Ομάδα GeneNutrition.gr Δεκέμβριος 2012 2 Επιστημονική Ομάδα GeneNutrition.gr Για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας http://syllogoskarkinopathondramas.blogspot.gr Θέλοντας να βοηθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 6 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2010

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 6 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2010 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 6 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2010 Το «ΥΓΕΙΑ» έχει λάβει τη χρυσή σφραγίδα ποιότητας Joint Commission International ÁöéÝñùìá óôç äéáðßóôåõóç ôïõ «ÕÃÅÉÁ» êáôü ôï ðñüôõðï JCI Ðéóôïðïßçóç

Διαβάστε περισσότερα