ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Αγορά αδασμολογήτων / Duty-free Purchase Αγορά που δε συμπεριλαμβάνει φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), την οποία κάθε κάτοικος ξένης χώρας μπορεί να κάνει, υποκείμενος σε κάποιες συνθήκες που αφορούν το πρόσωπό του/της, το είδος των αγαθών και συμμορφούμενος/η με κάποιες τυπικές διαδικασίες. Άδεια αποστολής / DP (Delivery Permit) Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Άδεια αποστολής / DP (Delivery Permit) Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Άδεια εξαγωγής (εισαγωγής) / Export licence (import licence) Η άδεια είναι ένα διοικητικό έγγραφο ελέγχου του εξωτερικού εμπορίου, που εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων υποκειμένων στο καθεστώς ποσοστώσεων. ΑΕΠ / GDP Ακαθάριστο Εγχώριο Προίόν (Gross Domestic Product). Αεροδρόμιο τελωνειακών δυνατοτήτων / Customs airport Αεροδρόμιο που έχει τεθεί σε λειτουργία από την αρμόδια τεχνική αρχή για δημόσια και διεθνή εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο έχει ένα τελωνείο ή έναν υποσταθμό ο οποίος λειτουργεί είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση. Αεροπορική φορτωτική / Airway bill Μία αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς εκδιδομένη εις τριπλούν από τον μεταφορέα για ένα αεροπορικό φορτίο. Αεροπορική φορτωτική / AWB (Airway bill) Η αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς που εκδίδεται εις τριπλούν από τη μεταφορική εταιρεία για ένα αεροπορικό φορτίο. Άμεση εξαγωγή / Direct export Τρόπος πώλησης αγαθών απευθείας σε πελάτη εξωτερικού χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου. Αναγνώριση οφειλής / IOU (I Οwe Υou) Ανάλυση αρνητικών-θετικών σημείων / SWOT analysis SWOT είναι συντομογραφία (στα αγγλικά) για Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές. Είναι ένας τρόπος ανάλυσης των πιθανοτήτων (επιτυχίας) κάποιου στην αγορά. Αναπτυσσόμενες χώρες / Developing countries Αυτή η έννοια συνδυάζει χώρες με μέσο επίπεδο διαβίωσης, που δεν είναι ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τις βιομηχανικές χώρες (π.χ. Ινδία, Ουρουγουάη, Ρουμανία κλπ.). Αντικαταβολή / Cash on delivery (COD) Πληρωμή με την παραλαβή. Αντικαταβολή / COD Η αντικαταβολή είναι ένα σύστημα πληρωμής όπου ο φορέας συλλέγει το οφειλόμενο ποσό και φροντίζει για τη μεταβίβαση στο δικαιούχο. Το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο εξαγωγές είναι βέβαιος ότι ο

2 αγοραστής θα αποδεχθεί τα εμπορεύματα και εάν τα αποστελλόμενα είναι πακέτα με χαμηλή τιμή μονάδας. Αντιπροσώπευση / Agency Η εργασία που εκτελείται από ένα πρόσωπο (αντιπρόσωπο / πράκτορα), που έχει επιλεγεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου (του εντολοδότη). Αντιπρόσωπος (εταιρεία) / Representative Μία εταιρεία η οποία πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό άλλης εταιρείας. Αντιπρόσωπος (με ανάληψη κινδύνου) / Del credere agent Πρόσωπο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό άλλου και συμφωνεί να πληρώσει για αυτά εάν δεν το κάνει ο αγοραστής. Αντιπρόσωπος (πρόσωπο) / Representative Στις ΗΠΑ, ένας αντιπρόσωπος είναι ένας εσωτερικός πράκτορας πωλήσεων, δηλ. είναι εργαζόμενος της εταιρείας για την οποία ενεργεί. Γενικά του ανατίθεται μία συγκεκριμένη περιοχή πωλήσεων και διατηρεί συνεχή σχέση με τους συνεργάτες της εταιρείας (για παράδειγμα χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές). Αντιπρόσωπος πωλήσεων / Sales representative Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι ένας πράκτορας που είναι υπεύθυνος, πλήρους απασχολήσεως, για την διαπραγμάτευση και πιθανόν την ολοκλήρωση συμβάσεων για την πώληση, απόκτηση, ενοικίαση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στο όνομα ή για λογαριασμό παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων ή άλλων αντιπροσώπων πωλήσεων. Αντισταθμιστικά οφέλη / Offset Για αντιστάθμιση ή αποζημίωση για κάτι. Ανωτέρα βία / Force majeure Τυπικός όρος που βρίσκεται σε συμβάσεις μεταφοράς και επιτρέπει στους συμμετέχοντες (και ιδίως τον μεταφορέα) να αποδυθεί όλων των ευθυνών σε περίπτωση ζημίας ή απωλείας των εμπορευμάτων για λόγους πέρα από τον έλεγχό του (π.χ. φυσικές καταστροφές ή πόλεμος). Αξία τελωνείου / Customs value Η τελωνειακή αξία είναι η αξία των αγαθών στα σύνορα της Κοινότητας. Αυτή η αξία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των τελών εκτελώνισης. Αξιόγραφο / Bill Γραπτή χωρίς όρους εντολή, με την οποία μία φυσική ή νομική οντότητα (ο αποδέκτης) δεσμεύεται να πληρώσει συγκεκριμένο ποσό σε μία άλλη φυσική ή νομική οντότητα (τον εκδότη) με την εμφάνιση ή κατόπιν καθορισμένης περιόδου. Απαίτηση / Claim Δικαίωμα του προσώπου (πιστωτή) να απαιτήσει κάτι από κάποιον (πιστούχο), συνήθως ένα ποσό χρημάτων. Απόβαρο, βάρος κενό / Tare, dead weight Βάρος της ITU (Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς) ή του οχήματος άνευ φορτίου. Αποδέσμευση για ελεύθερη κυκλοφορία / Release for free circulation Τελωνειακός κανονισμός ο οποίος αποδίδει σε αγαθά τρίτου μέρους ιδιότητα κοινοτικών αγαθών μετά την εφαρμογή μέτρων μπορικής πολιτικής, την διεκπεραίωση άλλων τυπικοτήτων για την εισαγωγή στην τελωνειακή

3 δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τη συλλογή των νομίμων τελωνειακών δασμών. Αποθήκες Τελωνείου / Bonded Warehouses Είναι ζώνες υπό Τελωνειακό έλεγχο στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων πριν τον εκτελωνισμό. Αποθήκη / Warehouse Μεγάλο κτίριο όπου κρατούνται εμπορεύματα. Αποστολή / Despatch dispatch Η αποστολή των εμπορευμάτων στον προορισμό. Άρση / Withdrawal Επίσημη πράξη, ιδιωτική συμφωνία ή απόφαση δικαστηρίου που αποσύρει κατάσχεση, ακυρώνει υποθήκη ή ένσταση (τίτλου) και αποδίδοντας πάλι την εξουσία πάνω στα αγαθά ή δικαιώματα που είχε ανασταλεί. ΑΤΜ / ΑΤΜ Αυτόματη ταμειακή μηχανή, σημείο ανάληψης μετρητών Βάση / Base Βάση στην οποία επιβάλλεται ένας φόρος. Βραχυπρόθεσμη υλοποίηση εισπρακτέων από το εξωτερικό / Short-term Realisation of Receivables from Overseas Είναι μία βραχυπρόθεσμη τεχνική χρηματοδότησης για εξαγωγείς που παρέχουν στους αγοραστές εξωτερικού συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Η υλοποίηση του τιμολογίου μπορεί να είναι μέχρι το 100% της αξίας του. Γενική αβαρία / General average Ζημίες αυτού του είδους συμβαίνουν στη θάλασσα ή σε υδάτινες οδούς μεταφοράς στο εσωτερικό. Προκαλούνται από γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το πλοίο και το φορτίο του εάν ο καπετάνιος δεν έπαιρνε πρωτοβουλία προς όφελος του κοινού συμφέροντος (π.χ. τμήμα του φορτίου θυσιάζεται για να αποφευχθεί ναυάγιο). Σε τέτοια υπόθεση, τα έκτακτα έξοδα που προκαλούνται και η αξία των θυσιαζόμενων εμπορευμάτων θα πληρωθεί από όλους αυτούς που ωφελούνται από την πράξη. Γενικοί όροι πώλησης / General terms of sale Οι Γενικοί Όροι Πώλησης βοηθούν στη νομική αναγνώριση των συνθηκών πωλήσεως. Δείγμα / Sample Ένα μόνο δείγμα ή τμήμα ολοκλήρου προϊόντος το οποίο μπορεί να δείξει πως είναι το υπόλοιπο. Δειγματοληψία / Sampling Διανομή προσφορών προώθησης σε μορφή χάρτινου δείγματος ή δείγματος προϊόντος, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένο τόπο ή γεωγραφική περιοχή με σκοπό τη δημιουργία απ ευθείας επαφής με συγκεκριμένη ομάδα-στόχο καταναλωτών. Δείκτης τιμών καταναλωτή / Consumer Price index (CPI) Ένα σύνολο αριθμών που δείχνει την κινητικότητα των τιμών των καθημερινών αγαθών που αγοράζονται από το κοινό σε μία περίοδο χρόνου. Δελτίο αποστολής / Delivery note Έγγραφο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με τα εμπορεύματα, το οποίο δίνει περιγραφή τους. Ο πελάτης υπογράφει το δελτίο παραλαβής που δηλώνει ότι έχει λάβει τα εμπορεύματα.

4 Δελτίο παραγγελίας / Order form Έντυπο προς συμπλήρωση για χρήση από πελάτη που ζητά εμπορεύματα ή υπηρεσίες. Δελτίο συσκευασίας / Packing list Το δελτίο συσκευασίας είναι ένα έγγραφο που αναφέρει με λεπτομέρεια κάθε αντικείμενο που περιέχεται σε συγκεκριμένη συσκευασία ή φορτίο. Το δελτίο συσκευασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα. Δευτερογενής έρευνα / Desk research Μορφή έρευνας αγοράς, η οποία χρησιμοποιεί υπάρχουσες πληροφορίες. Δηλών / Declarant Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μία τελωνειακή δήλωση: στο όνομά του και για λογαριασμό του (δηλών για λογαριασμό του), στο όνομά του και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών έμμεσης αντιπροσώπευσης), (στο όνομα και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών άμεσης αντιπροσώπευσης). Δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων / Exchange of goods declaration Μηνιαία δήλωση που χρησιμοποιείται εντός του πλαισίου των ενδοκοινοτικών εμπορικών σχέσεων (απόκτηση / παραλαβή), την οποία αυτός που απέκτησε ή απέστειλε Κοινοτικά αγαθά είναι υποχρεωμένος να κάνει. Η ανταλλαγή δηλώσεων αγαθών καθιστά δυνατή την είσπραξη του ΦΠΑ και τη δημιουργία των εθνικών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. Διαδικασίες εκτελωνισμού / Customs procedures Προορισμός που δίνεται για τελωνειακούς σκοπούς, σε εμπορεύματα μέσω υποβολής δηλωτικού τελωνείου και καθορίζει την κατάστασή του όσον αφορά τους κανονισμούς. Διακριτικά σημεία / Markings Τα διακριτικά σημεία εξυπηρετούν στην περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων μέσω διαφόρων συμβόλων που δίνουν την ταυτότητα του τύπου των εμπορευμάτων (τοξικά προϊόντα : δηλητήριο, επικίνδυνα προϊόντα εύφλεκτο αλκοόλ, κλπ.). Διαμετακόμιση / Transit Τελωνειακή ρύθμιση που επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διακίνηση αγαθών με την αναστολή δασμών, φόρων και άλλων οικονομικών, φορολογικών ή τελωνειακών μέτρων. Διανομέας / Distributor Πρόσωπο ή οργανισμός που προμηθεύει αγαθά για παραγωγούς, κατασκευαστές, καταστήματα κλπ. Διάρκεια ζωής / Shelf life Η διάρκεια χρόνου που τα εμπορεύματα, ιδίως τρόφιμα, μπορούν να μείνουν για πώληση παραμένοντας κατάλληλα προς χρήση. Διατίμηση / Tariff Ποσό χρημάτων που πρέπει να πληρωθεί όταν συγκεκριμένα αγαθά εισάγονται σε μία χώρα. Διαφωνία / Dispute Οποιαδήποτε διαφωνία που είναι πιθανόν να καταλήξει στο δικαστήριο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση εντός των αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου

5 Διαχείριση εκμίσθωσης / Lease management Σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης ή η διοίκηση μίας εταιρεία δίνει μερικά ή πλήρη δικαιώματα σε ένα άτομο να λειτουργήσει την εταιρεία για λογαριασμό του και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο, με αντάλλαγμα την πληρωμή ενοικίου ή μεριδίου από τα κέρδη. Διεθνείς Εμπορικοί Όροι / Incoterms (INternational COmmercial TERMS) Διεθνείς ορισμοί για μία κοινή κατανόηση των άρθρων του διεθνούς εμπορίου. Καθορίσθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, που τους εξέδωσε πρώτη φορά το Τελευταία ενημέρωση έγινε την 1η Ιανουαρίου Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο / ICC Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο συμβουλεύει εταιρείες όσον αφορά την διεθνή εμπορική πολιτική τους. Επιπροσθέτως, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο. Διεθνής Σύμβαση Σιδηροδρομικών Μεταφορών / COTIF Σύμβαση που αφορά Διεθνείς Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου Δικαιοχρηστικό εμπόριο / Franchised trade Το δικαιοχρηστικό εμπόριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εμπόρων ούτως ώστε να αυξήσουν την ατομική αγοραστική τους δυνατότητα και να ενισχύσει τη θέση τους μεταξύ των χονδρεμπόρων και των καταναλωτικών συνδέσμων. Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές δικαιοχρηστικού εμπορίου : ομάδων λιανοπωλητών, αλυσίδων προαιρετικής λιανικής αγοράς και δικαιοχρηστικών εταιρειών. Δίκτυο διανομής / Distribution network Σύνολο προσώπων και εταιρειών που αναμιγνύονται στη διανομή ενός προϊόντος, από τον παραγωγό στον καταναλωτή. ΔΝΤ / IMF Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους. ΔΤΑΑ / IBRD Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1945 στο πλαίσιο των συμφωνιών του Bretton Woods, χρηματοδοτεί εργασίες ανασυγκρότησης και δίνει δάνεια που στοχεύουν στην τόνωση της ανάπτυξης σε χώρες με ελλειμματική οικονομία. Δυνάμει / PP (Per procurationem) Διά λογαριασμό ή με την εξουσία κάποιου άλλου. ΕΑΧ / LDC Ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες: Περιλαμβάνονται περίπου 36 από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αναφερόμενες στους καταλόγους του ΟΗΕ ως τα λιγότερο ανεπτυγμένα από τα αναπτυσσόμενα έθνη. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες βρίσκονται στην Αφρική, ενώ μερικές είναι στην Ασία. Η Αϊτή είναι η μόνη που ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο. Εγγύηση Καλής Πληρωμής / Payment Guarantee Η εγγύηση είναι μία δέσμευση που δίνεται από μία τράπεζα ότι θα πληρώσει ένα ποσό συμφώνως με τους όρους και τις συνθήκες όπως τίθενται στο κείμενο της εγγύησης. ΕΓΕ / EPO Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.

6 ΕΕΠ / ESC Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων είναι το Ευρωπαϊκό σώμα υπεύθυνο για τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Καθιστά δυνατόν για τις εταιρείες να παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (εμπορικό σήμα EC / CE). Αποτελείται από 160 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. ΕΕΤ / EBA Ένωση Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αυτή η ένωση τραπεζών είχε αρχικά σχηματισθεί με σκοπό τη δυνατότητα διακανονισμού των συναλλαγών στην Ε.Ε., μέσω του E.C.S. (Ευρωπαϊκού Συστήματος Συμψηφισμού). Το σύστημα έχει από τότε τροποποιηθεί ώστε να χειρίζεται συναλλαγές σε Ευρώ. Η ΕΕΤ διαχειρίζεται το E.C.S., που επιτρέπει στις 62 τράπεζες-μέλη του να ανταλλάσσουν (χρηματικές) ροές. Εκκαθαρισμένοι διακανονισμοί εκτελούνται στο τέλος της ημέρας, στον λογαριασμό της ΕΕΤ, που κρατείται στο νόμισμα της Ε.Κ.Τ. ΕΖΕΣ / EFTA Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών αναφέρεται σε 4 χώρες : Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάϊν. Αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την ΕΟΚ το Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 και οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. ΕKAΣ / ECSC Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβα ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1951 σύμφωνα με το Σχέδιο Schumann, με το οποίο οι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο ανάλαβαν να καταργήσουν τελωνειακούς δασμούς, ποσοστώσεις και νομισματικούς περιορισμούς που επηρέαζαν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ατσαλιού, άνθρακα και σιδήρου. Τα κράτη-μέλη επικύρωσαν τη συμφωνία για μία περίοδο 50 ετών. Οι θεσμοί της ΕΚΑΣ χρησίμευσαν ως πρότυπα για τους θεσμούς της ΕΟΚ με τους οποίους συγχωνεύθηκαν το Ειδοποίηση αφίξεως / Arrival notice Σημείωμα που στέλνεται από το μεταφορέα στον παραλήπτη των εμπορευμάτων αναφέροντας ότι αυτά έχουν αφιχθεί. Εισαγωγή / Import Η μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών και ατόμων εντός μίας χώρα από μία άλλη. Εκδότρια τράπεζα / Issuing bank Είναι η τράπεζα που έχει εκδώσει την ενέγγυα πίστωση. Τελεί υπό την υποχρέωση να πληρώσει εάν τα υποβληθέντα έγγραφα βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ενεγγύου πιστώσεως. Εκποίηση / Clearance sale Ένα γεγονός που τελείται από έναν έμπορο για να διαθέσει παλιό αποθηκευμένο εμπόρευμα, συνήθως σε μειωμένες τιμές, για να κάνει χώρο για νέο εμπόρευμα. Έκπτωση / Discount Αυτή η μορφή λιανικής πώλησης, που εφευρέθηκε στις ΗΠΑ, αποτελείται κυρίως από την πώληση στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι χαμηλές τιμές επιτυγχάνονται με τη μείωση περιθωρίων (κέρδους), την τέλεση ομαδικών προμηθειών και την περικοπή γενικών εξόδων (οι χώροι πώλησης συχνά

7 μοιάζουν με αποθήκες). Αυτή η μορφή λιανικής έχει γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλής παντού μέσα στην ΕΕ. ΕΚΤ / ECB Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει την πολιτική στη ζώνη του Ευρώ στο πεδίο των επιτοκίων και της πολιτικής ισοτιμιών με άλλες χώρες. Ο κύριος σκοπός είναι η διατήρηση σταθερότητας τιμών εντός της ζώνης του Ευρώ. Είναι ανεξάρτητη από εθνικές κυβερνήσεις και πήρε τη θέση του ΕΝΙ (Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου), που είχε ιδρυθεί ως ο πρόδρομος της Ε.Κ.Τ. Εκτελωνιστής / Customs agent Ένας εκτελωνιστής είναι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που τελεί εκτελωνισμούς. Ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί επίσης να ενεργήσει ως εκτελωνιστής. Εκτιμώμενος Χρόνος Αφίξεως / ETA (Estimated Time of Arrival) Ελεύθερη (Δια)κίνηση / Free Movement Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εγχώριας Ευρωπαϊκής αγοράς : η διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωρίς εμπόδια οποιουδήποτε είδους, είτε αυτά είναι ποσοτικά, δασμολογικά, χρηματοοικονομικά ή κανονικοποίησης. Αυτή η αρχή έχει εφαρμοσθεί ως κύρια και σε άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε συμφωνίες Τελωνειακών Ενώσεων. Ελεύθερη ζώνη / Freeport Ζώνη όπου τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκευθούν χωρίς πληρωμή οποιουδήποτε φόρου και χρεώσεως μέχρις ότου περάσουν τα σύνορα. Ελεύθερο εμπόριο / Free trade Μία κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (διατιμήσεις) στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. Ελεύθερο επί βαγονιού / Free on truck (FOT) Συνθήκη πώλησης όπου ο αγοραστής πληρώνει για την παραλαβή των αγαθών σε ένα συγκεκριμένο χώρο τοποθέτησης και σιγουρεύει ότι είναι φορτωμένα σε βαγόνια ή οχήματα και έτοιμα προς μεταφορά. Ελεύθερο επί πλοίου / Free on bord (FOB) Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων έως ότου φορτωθούν στο πλοίο. Ελεύθερο επί προκυμαίας / Ex quay Λέγεται για την τιμή των αγαθών όπου ο πωλητής πληρώνει για όλα τα έξοδα έως την παράδοση σε ονομαζόμενο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένης της εκφόρτωσης επί της αποβάθρας και επί οχήματος οδικού ή σιδηροδρομικού. Ελεύθερο επί σιδηροδρόμου / Free on rail (FOR) Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για την παράδοση των εμπορευμάτων σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και επιβεβαιώνει ότι φορτώνονται σε βαγόνια, έτοιμα προς μεταφορά. Έμμεσος φόρος / Excise Tax Έμμεσος φόρος κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Εμπορευματοκιβώτιο / Container Ένα πολύ μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο, μέσα στο οποίο μπορεί να συσκευασθεί ένας αριθμός εμπορευμάτων πριν μεταφερθεί.

8 Εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικής μεταφοράς / Air container Εμπορευματοκιβώτιο προσαρμοσμένο στα αεροπορικά πρότυπα Εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς / Maritime container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τίθενται από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων για χρήση σε κυψελοειδή θαλάσσια μεταφορά. Εμπορευματοκιβώτιο μεγάλης χωρητικότητας / Large capacity container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα του ISO (Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων) σε μήκος και πλάτος αλλά έχει μη συμβατικό ύψος (9 πόδια και 6 ίντσες δηλ. 2,9 μέτρα αντί για 8 πόδια δηλ. 2,44 μέτρα). Προς το παρόν, μόνο εμπορευματοκιβώτια των 40 ποδών εισέρχονται σ αυτή την κατηγορία. Εμπορευματοκιβώτιο ξηράς / Land container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τέθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (IRU) για τη βέλτιστη χρήση κυρίως στην περίπτωση συνδυασμού οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς. Εμπορευματοκιβώτιο πολύ μεγάλης χωρητικότητας / Very large capacity container Εμπορευματοκιβώτιο που δε συμμορφούται με τα πρότυπα ISO όσον αφορά μήκος, πλάτος ή ύψος. Οι διαστάσεις ποικίλλουν και φθάνουν σε μάκρος έως 45 (13.72m), 48 (14.64m) or 53 (16.10m). Εμπορικό σήμα / Brand Διακριτικό σήμα το οποίο χρησιμεύει στην αναγνώριση προϊόντος ή επιχείρησης ή στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Εμποροδικείο / Commercial Court Είναι ένα μη-ποινικό εξειδικευμένο Πρωτοδικείο, με δικαστές και έναν δικαστικό υπάλληλο. Οι προξενικοί ειρηνοδίκες (έμποροι που εκτελούν καθήκοντα δικαστών) έχουν εξουσιοδοτηθεί σε εθελοντική βάση και είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ εταίρων, εμπόρων ή των συσχετιζομένων με τους εμπορικούς νόμους. Έμπορος / Trader Ο έμπορος είναι μία επιχείρηση (ή άτομο) του οποίου η λειτουργία συνίσταται στη απόκτηση αγαθών για λογαριασμό του (έτσι γίνεται ο ιδιοκτήτης των αγαθών) και μεταπώλησής τους υπό το όνομά του, με ένα περιθώριο που αποφασίζει ο ίδιος. Η αντιπροσώπευση ενός εμπόρου του επιτρέπει να υπερνικήσει την έλλειψη γνώσεως των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις διεθνείς πρακτικές καθώς και βοηθά την καλύτερη οργάνωση διαχείρισης κινδύνου. Το εμπορικό επάγγελμα βασίζεται στην εξειδίκευση σε γεωγραφική περιοχή ή σε εύρος προϊόντων. Εναρμονισμένο Σύστημα / Harmonised System (HS) Σύστημα, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των αγαθών, υιοθετημένο σε διεθνές συνέδριο, εν ισχύ από Αποτελείται από μία 6-ψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων, γενικούς κανόνες ερμηνείας και έγγραφα ταξινόμησης. Εναρμονισμένο Σύστημα / HS (Harmonised System) Εναρμονισμένο σύστημα καθορισμού και κωδικοποίησης προϊόντων, για λόγους εκτελωνισμού.

9 Ενέγγυα πίστωση / Documentary letter of credit Τραπεζική μέθοδος η οποία δίνει εγγύηση στον εξαγωγέα ότι θα πληρωθεί για την πώληση και στον εισαγωγέα ότι θα λάβει τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε στο εμπορικό συμβόλαιο. Είναι μία δέσμευση της τράπεζας του εισαγωγέα (ή του αγοραστή), που ακολουθεί μία αίτηση που έγινε απ αυτόν και για λογαριασμό του, να πληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσό καθοριζόμενο από το συμβόλαιο, στον εξαγωγέα (ή πωλητή) έναντι εγγράφων αντιπροσωπευτικών των αποστελλομένων αγαθών. Ενεχυρόγραφο / Warrant Έγγραφο που προσυπογράφεται από έναν έμπορο και του οποίου η πληρωμή εγγυάται από ένα αποθετήριο για τα αγαθά που παρουσιάζονται στις γενικές αποθήκες. Ωστόσο, ξενοδοχειακά, εμπορικά και πετρελαϊκά ενεχυρόγραφα τελούν υπό συγκεκριμένους κανόνες και αποτελούν χρεώγραφα που δε μπορούν να διατεθούν με εγγραφή από τον υπάλληλο του εμποροδικείου (με την εξαίρεση των αγροτικών ενεχυρογράφων που εγγράφονται στο ειρηνοδικείο). Ενιαία αγορά / Single market Η σύνδεση ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιτρέπουν χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες και ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα εντός της Ενώσεως. Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο / SAD (Single Administrative Document) Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο θεσπίσθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1988 με την πρόθεση της τυποποίησης των τελωνειακών εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές. Ενοποιημένη φόρτωση / Consolidation (Consolidated Shipment) Φορτίο για το οποίο ένας πράκτορας (μεταφορών ή άλλος) ενοποιεί αρκετά διαφορετικά φορτία ώστε να δημιουργήσει ένα μόνο φορτίο έτσι ώστε να επωφεληθεί από ευνοϊκές τιμές. Εξ εργοστασίου / Ex works Λέγεται για την τιμή όπου ο αγοραστής πληρώνει για τη μεταφορά των αγαθών έξω από το εργοστάσιο. Εξαγωγή / Export Αποστολή ενός αγαθού από μία χώρα σε μία άλλη με σκοπό την πώληση. Εξαγωγική πίστωση / Export credit Αυτή η τεχνική καλύπτει όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εξαγωγέας. Οι διάφοροι τύποι εξαγωγικής πίστωσης είναι οι λεγόμενες κατευθυνόμενες πιστώσεις, καθαρά πίστωση με εμπράγματες ασφάλειες καθώς και ανοικτή πίστωση (απλή τραπεζική πίστωση). Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι πίστωσης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες : πίστωση αγοράς που παρέχεται στον αγοραστή για να του επιτρέψει να τακτοποιήσει τις οφειλές του σε μετρητά και πίστωση προμηθευτή, που είναι μία έκπτωση επί του χρέους προς τον πιστωτή ο οποίος διέθεσε μία μορφή πληρωμής προς τον αγοραστή του. Επαναληπτική παραγγελία / Repeat order Νέα αίτηση για εμπορεύματα που έχουν αποκτηθεί ξανά στο παρελθόν. Επανεξαγωγές / Re-exports

10 Επί του πλοίου / On Board Επί του πλοίου σημαίνει ότι τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως μέσα στο αεροσκάφος ή το πλοίο. Αυτή η σήμανση είναι σχεδόν απαραίτητη για ενέγγυα πίστωση. Επιβίβαση / Embarkation Επιβίβαση σε ένα πλοίο ή αεροσκάφος. Επίπεδο διαβίωσης / Standard of living Το επίπεδο υλικής άνεσης και πλούτου που έχει ένα άτομο ή κοινότητα. Επίσημη προσφορά / Tender Επίσημη προσφορά για προσφορά αγαθών ή εκτέλεση εργασίας για δηλωμένη τιμή. Επιστροφή / Return Η αποστολή εμπορευμάτων πίσω στο κατάστημα (απ όπου παραλήφθηκαν / αγοράσθηκαν). Επιστροφή χρημάτων / Refund Επιδότηση επιτρεπόμενη για την εξαγωγή μερικών Κοινοτικών αγροτικών προϊόντων προς τρίτες χώρες. Επιφυλάξεις / Reservations Με αναφορά στην ενέγγυο πίστωση, αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των εγγράφων που παρουσιάζονται στην τράπεζα και των εγγράφων οδηγιών όπως αναφέρονται στην ενέγγυο πίστωση. Επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία / Business assets Όλα τα υλικά, κινητά περιουσιακά στοιχεία (μηχανολογικός και μη εξοπλισμός, κλπ.) και άϋλα (φήμη και πελατεία, εταιρικό όνομα και σήμα, δικαιώματα εκμίσθωσης, άδειες, ευρεσιτεχνίες και εξουσιοδοτήσεις, κλπ.). Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ποτέ δεν περιλαμβάνονται το κτίριο(α) στα οποία λειτουργεί η επιχείρηση. ΕΣΚΤ / ESBC Το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την ΕΚΤ και την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους-μέλους (15). Η λειτουργία της συνίσταται στην εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ σε κάθε κράτος. ΕΤΑΑ / EBRD Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1991, είναι ένα οικονομικό ίδρυμα του οποίου σκοπός είναι να βοηθήσει στην οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εταιρεία / Company Σύμβαση και κατ επέκταση, η ίδια η νομική οντότητα που δημιουργείται από αυτή τη σύμβαση με την οποία δύο ή παραπάνω οντότητες συμφωνούν να διαθέσουν σε μία κοινή επιχείρηση τα αγαθά ή υπηρεσίες τους με αντικειμενικό σκοπό το διαμοιρασμό των κερδών ή των οικονομιών που μπορεί να προκύψουν από αυτή. Μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από μία νομική πράξη, ή από τη θέληση ενός ατόμου. Εταιρική επωνυμία / Corporate name Όνομα υπό το οποίο μία εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της. Μπορεί να είναι επίθετο, ή ψευδώνυμο ή εμπορικό σήμα. Είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

11 Εύρος τροχιάς / Track gauge Απόσταση μεταξύ των εσωτερικών πλευρών των γραμμών σιδηροδρομικού δικτύου. Κανονικά είναι m. Ευρώ / Euro Από την 1η Ιανουαρίου 1999, το Ευρώ έχει γίνει το επίσημο νόμισμα του Βελγίου, ενώ το Βελγικό Φράγκο έχει γίνει μία μη-δεκαδική έκφραση του Ευρώ. Το Ευρώ είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο νόμισμα αλλά υπήρχε μόνο ως τραπεζικό χρήμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002, οπότε κέρματα και χαρτονομίσματα άρχισαν να αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα (πλήρης αντικατάσταση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου). Η τιμή του Ευρώ καθορίσθηκε οριστικά την 1η Ιανουαρίου 1999 : 1 Eυρώ = Βελγικά Φράγκα ή 340,75 Δρχ. Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) / European Union (EU) Οργανισμός 15 ευρωπαϊκών κρατών καθορισμένος υπό την Συνθήκη του Μάαστριχτ του Νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής και στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τις υποθέσεις δικαίου και εσωτερικών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή / European Commission Διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων επί συνήθων θεμάτων και την πρόταση νέων νόμων. Ευρωπαϊκή Κοινότητα / European Community Οργανισμός ευρωπαϊκών κρατών που προήλθε από την ΕΟΚ και νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής. Ζημία / Damage Απώλεια ή ζημία σε μεταφερθέντα αγαθά. Ζητουμένη τιμή / Quotation Τιμή που δίνεται για δουλειά που θα γίνει ή για υπηρεσία παρεχομένη στο μέλλον. Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς/ Semi-trailer Οποιοδήποτε μη-μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα έτσι ώστε ένα τμήμα του να επικάθεται στο μηχανοκίνητο όχημα και ένα σημαντικό τμήμα του βάρους του και του βάρους του φορτίου του αναλαμβάνονται από το αναφερόμενο μηχανοκίνητο όχημα. Οι περισσότερες νταλίκες είναι ειδικά τροποποιημένες για συνδυασμένη μεταφορά. Ημιτελή / Semi-finished Προϊόντα μη ολοκληρωμένα, που βοηθούν την κατασκευή τελικών προϊόντων. Θαλάσσιοι κίνδυνοι / Perils of the sea Αυτός ο όρος αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που είναι πιθανόν να συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσω θαλάσσης. Θυγατρική / Branch Μία εταιρεία που νομικά εξαρτάται από τη μητρική εταιρεία αλλά έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας. Θυγατρική / Subsidiary Μία εταιρεία που τελεί υπό τη διεύθυνση μητρικής εταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της. Ως μία ανεξάρτητη νομικά οντότητα, η θυγατρική απολαμβάνει αυτονομία διαχείρισης.

12 ΚAK / CIS (Confederation of Independent States) Η Koινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών συμπεριλαμβάνει τις Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργισία, Μολδαβία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν. Κάντο-μόνος-σου πολυκατάστημα / DIY superstore Κάντο-μόνος-σου πρατήριο. ΚΑΠ / CAP Η Κοινή Αγροτική Πολιτική τέθηκε σε ισχύ το 1962 και σκοπεύει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Η ΚΑΠ έχει επίσης σχεδιασθεί ώστε να εγγυάται ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς, ενόσω θα διατηρεί τη σταθερότητα τιμών στην αγορά. Ο στόχος της ΚΑΠ είναι τριπλός : ελεύθερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων μέσα στην ΕΕ, καθορισμό των τιμών στην Ευρώπη και εύνοια για τα Κοινοτικά (ΕΕ) προϊόντα. Κατ αξίαν / Ad valorem Αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων. Κατανάλωση / Consumption Συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών αγοραζόμενα από τους καταναλωτές σε μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Καταναλωτής / Consumer Πρόσωπο που χρησιμοποιεί αγαθά, πόρους ή υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Καταστατικό εταιρείας / Memorandum of association Επίσημο έγγραφο το οποίο, κατά το νόμο, δείχνει την ύπαρξη μίας εταιρείας. Αναφέρει την επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας, τον αριθμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και πως διαιρείται, δήλωση περιορισμένης ευθύνης, τους σκοπούς ιδρύσεως της εταιρείας κλπ. Κατάστημα λιανικής / Chain store Ένα από τα παρόμοια καταστήματα που ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Κατηγορία διατίμησης / Tariff category Είναι ο καθορισμός αγαθών σε όρους τελωνειακών δασμών. Κεντρικά γραφεία / Head office Συγκεκριμένος χώρος που αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, αποτελεί τη διεύθυνσή της και καθορίζει, τις περισσότερες φορές, την εθνικότητά της. Κλειδαριά περιστροφής / Twist lock Τυποποιημένο τεμάχιο δεσίματος για το κλείδωμα μίας Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς στο πλοίο ή το όχημα που τη μεταφέρει. Κοινό εξωτερικό δασμολόγιο / CET (Common External Tariff) Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία διατίμηση που εφαρμόζεται σε εισαγόμενα αγαθά. Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο / CCT (Common Customs Tariffs) Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία κωδικοποίηση που καθορίζει τα κόστη εκτελωνισμού σε Κοινοτικό επίπεδο. Κοινοποιούσα τράπεζα / Advising bank Στο πλαίσιο της ενεγγύου πιστώσεως, είναι η μεσάζουσα τράπεζα, η οποία μεταφέρει την ενέγγυα πίστωση στο δικαιούχο, απαντώντας στην αίτηση της

13 εκδότριας τράπεζας. Η κοινοποιούσα τράπεζα, ωστόσο, δεν προσφέρει καμία εγγύηση προς τον δικαιούχο και απλώς μεταφέρει την πληροφορία Κοινοτικά αγαθά / Community goods Αυτή η έκφραση αναφέρεται σε αγαθά είτε αποκτημένα πλήρως εντός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, χωρίς εισδοχή αγαθών εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ή εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ευρισκομένων όμως σε ελεύθερη ζώνη. Κόμβος / Hub Κομβικό σημείο για τη συλλογή, αποστολή και αναδιανομή σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Κόμιστρα μη προπληρωθέντα / Carriage forward Μία συνθήκη πώλησης όπου το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καταβάλλεται από τον παραλήπτη. Κόστος και ναύλος / Cost and freight Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά αλλά ο αγοραστής πληρώνει για τα έξοδα ασφάλισης μόλις φορτωθούν τα εμπορεύματα. Κόστος, ασφάλεια, ναύλος / Cost insurance freight Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων και ρυθμίζει τη ναυτική ασφάλιση Κύριος δικαιοδόχος / Principal franchisee Ο δικαιοδόχος που κατέχει τον τίτλο συμβολαίου αποκλειστικότητας για την ανάπτυξη, υπό τη δικαιοχρησία, ενός εμπορικού ονόματος σε δεδομένη περιοχή (γεωγραφική ή εθνική). Είναι συνήθης πρακτική για εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν εκτός της εθνικής τους περιοχής, ιδίως όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με την εξεταζόμενη χώρα. Λιανική / Retail Η πώληση των αγαθών προς το γενικό κοινό, ιδίως μέσω καταστημάτων. Λιμάνι εξόδου / Port of exit Το τελευταίο τελωνείο από όπου τα εμπορεύματα (ως ύλη) αφήνουν την περιοχή της ΕΕ. Λογαριασμός Προκαταβολών / Advance (advance bill) Χρήματα καταβληθέντα πριν την αποστολή των εμπορευμάτων. Μέλος Δ.Σ. / Board Member Άτομο ή εταιρικό σώμα, τοποθετημένο από και εκ των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σκοπός των μελών είναι να διαχειρίζονται την εταιρεία συλλογικά. Περιβάλλονται με ευρείας έκτασης αρμοδιότητες για να ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας. Μερική αβαρία / Particular average Ζημία αυτού ου είδους, στο χώρο των μεταφορών, αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα. Μπορεί να είναι στη μορφή των απωλειών, χαμένων αντικειμένων, ζημιών που υπέστησαν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά ή κατά τη μεταχείριση πριν ή μετά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Μερική πληρωμή / Part-payment Πληρωμή τμήματος ενός μεγαλυτέρου ποσού που θα πληρωθεί αργότερα.

14 Μεσάζων / Middle man Ένα άτομο ή οργανισμός που αγοράζει αγαθά από τον παραγωγό και τα πωλεί, με κέρδος, στον πελάτη. Μεσίτης / Broker Οι μεσίτες είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι, νομικά ανεξάρτητοι από τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται. Ασχολούνται με τους πελάτες τους για κάθε μεσιτική συναλλαγή χωρίς να δεσμεύονται νομικά με μακροπρόθεσμη σύμβαση. Μεταφόρτωση / Transhipment Η μεταφόρτωση συνίσταται στην αλλαγή τρόπου μεταφοράς κατά την πορεία. Μη δασμολογικά τείχη / Non-tariff barriers Ολόκληρο σύνολο μη-δασμολογικών περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται από μία χώρα που προσπαθεί να προστατεύσει την αγορά της από εξωτερικό ανταγωνισμό. Τα πλέον κοινά παραδείγματα είναι των ποσοστώσεων, τεχνικών ή υγειονομικών προτύπων ή οποιαδήποτε νομική πράξη που ευνοεί τις εγχώριες επιχειρήσεις. Μη χρηματική συναλλαγή / Non-monetary transaction Είναι μία τεχνική διαθέσιμη στους εξαγωγείς όταν ο αγοραστής δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει οικονομικά τις οφειλές του. Ο διακανονισμός γίνεται στη μορφή της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών αξίας ισοδύναμης προς αυτή των εξαγομένων αγαθών. Τα διαφορετικά είδη μηχρηματικών συναλλαγών περιλαμβάνουν αντιπραγματισμό, ανταγορά, αγορά χρεωγράφων για τακτοποίηση ακάλυπτης πώλησης, συμψηφισμό και συμβόλαια αντισταθμιστικών ωφελειών. Μηδενικά αποθέματα (Πολιτική) / Zero stock Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας του τελικού χρήστη. Τα αποθέματα κρατούνται στο ελάχιστο με την προσφορά ή την παραγωγή ακριβώς την απαιτουμένη ποσότητα στη χρονική τιμή που ζητείται. Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) / Small and Medium-sized enterprise (SME) Ο Ευρωπαϊκός ορισμός είναι μέγιστος αριθμός 500 εργαζομένων, κύκλος εργασιών έως 40 εκατ. Ευρώ και λιγότερο από 25% των μετοχών να κατέχονται από μία ή περισσότερες μη-μμε με την εξαίρεση εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδύσεων. Μισθοδοσία / Payroll Ο κατάλογος των ατόμων που απασχολούνται από μία εταιρεία και το ποσό πληρωμής. Μονάδα φόρτωσης / Loading Unit Εμπορευματοκιβώτιο ή φορτηγό αποσπώμενης καμπίνας. Ναύλωση σκάφους / Chartering Στο Ναυτικό Δίκαιο, είναι μία σύμβαση με την οποία ένας πλοιοκτήτης αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής, να διαθέσει σ έναν ναυλωτή ένα πλοίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων. Νομική αποκατάσταση / Legal redress Νομική διαδικασία που εφαρμόζεται σε εμπόρους, καλλιτέχνες, αγρότες και εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου όσον αφορά τις πληρωμές, ούτως ώστε να διασωθεί η εταιρεία, να συνεχίσει τη λειτουργία της, να κρατήσει τους εργαζομένους της και να εκκαθαρίσει τις υποχρεώσεις της.

15 Νομική οντότητα / Legal entity Η έννοια εκφράζει την αυτονομία της εταιρείας ή του ομίλου από τους συνεταίρους ή τη διαχείριση. Μία νομική οντότητα έχει τoυς ίδιους τύπους χαρακτηριστικών όπως και ένα φυσικό πρόσωπο : όνομα (εγγεγραμμένο όνομα), διεύθυνση (εταιρική διεύθυνση), διάρκεια, εθνικότητα κλπ. και δικαιούται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, ανεξαρτήτως από τα μέλη που τη συνιστούν. Νόμισμα τιμολόγησης / Billing Currency Η επιλογή του νομίσματος τιμολόγησης (εγχώριο ή αλλοδαπό) θα πρέπει να εξετάζει εμπορικές πτυχές (πολυπλοκότητα και συναλλαγματικό κίνδυνο των αγοραστών σε περίπτωση εγχωρίου νομίσματος) καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης (εμπεριεχόμενο συναλλαγματικό κίνδυνο για πωλητές που τιμολογούν σε ξένο νόμισμα. Ομαδική αγορά / Buying group Σώμα που συγκεντρώνει τις προμήθειες έτσι ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές. Ομαδοποίηση οικονομικών συμφερόντων / Interest economic grouping (IEG) Ομαδοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μία ιδιαίτερη νομική κατάσταση, ξεχωριστή από μία εταιρεία ή μία ένωση ή σύνδεσμο. Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει την εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων που τελείται από κοινού από τα μέλη του, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένους τομείς αυτής της δραστηριότητας : επίδειξη εμπορευμάτων, εισαγωγικές ή εξαγωγικές υπηρεσίες, ερευνητικά εργαστήρια κλπ. Η ομαδοποίηση είναι μία νομική οντότητα και πρέπει να εγγραφεί (στα ανάλογα μητρώα). ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) / Economic and Monetary Union (EMU) Σύνολο θεσμών και ρυθμίσεων που τέθηκαν σύμφωνα με τη Συνθήκης του Μάαστριχτ για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα. ΟΟΣΑ / OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη περιλαμβάνει χώρες όπως αυτές της ΕΕ, τις ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία κλπ. Ο κύριος σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να μελετήσει την οικονομική κατάσταση και να βοηθήσει τις οικονομικά μειονεκτούσες χώρες. Ο ΟΟΣΑ αναλύει επίσης τους διαφόρους περιορισμούς που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο. ΟΠΕΚ / OPEC Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών : Ένας οργανισμός που συγκεντρώνει 13 πετρελαιοπαραγωγούς χώρες με σκοπό τον συντονισμό της παραγωγής και των τιμών της αγοράς. Οργανωμένο εμπόριο / Organised trade Όρος που περιλαμβάνει όλους τους τύπους δικτυωμένων οργανισμών (αλυσίδες καταστημάτων, αντιπροσωπείες, δικαιοχρησίες, συνεταιρισμοί κλπ.). Παγκόσμια Τράπεζα / World bank Η κεντρική τράπεζα, που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, που δανείζει χρήματα στα κράτη-μέλη. Παλέτα / Pallet Γενικά από ξύλο, η παλέτα επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό των

16 εμπορευμάτων. Οι τυπικές διαστάσεις είναι : 100 mm x 1200 mm (ISO) and 800 mm x 1200 mm (CEN). Παρακράτηση τίτλου (ρήτρα) / Retention of title (clause) Ο όρος παρακράτηση τίτλου (κυριότητας) σημαίνει ότι έως ότου τα αγαθά πληρωθούν, παραμένουν στην ιδιοκτησία του πωλητή. Παραλήπτης / Consignee Ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός προς τον οποίο υπάρχει η πρόθεση να παραλάβει αποστελλόμενα αγαθά. Παραχάραξη / Counterfeiting Η παραχάραξη εμπεριέχει την αναπαραγωγή ενός προϊόντος ή την αντιγραφή μίας (επιτυχημένης) εφεύρεσης. Πιστοποιητικό απωλείας / Certificate of loss Είναι ένα μέσο με το οποίο ο εκτιμητής της ζημίας καθορίζει τη φύση και το μέγεθος των ζημιών και των απωλειών, σε γραπτή αναφορά. Πιστοποιητικό διαμετακόμισης / Transit certificate Επιβεβαίωση πληρωμής διοδίων που αποδεικνύει τις διαδρομές ενός φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο και επιτρέπει στιε μεταφορικές εταιρείες να επωφεληθούν από ένα πιο ευνοϊκό αξονικό φορολογικό σύστημα. Πιστοποιητικό προέλευσης / Certificate of origin Αυτό το πιστοποιητικό αποδεικνύει την προέλευση των εμπορευμάτων. Συνήθως σφραγίζεται από τα εμπορικά επιμελητήρια. Το πιστοποιητικό προέλευσης συχνά απαιτείται για εξαγωγικούς ή εισαγωγικούς σκοπούς, καθώς αγαθά συγκεκριμένης προέλευσης απολαμβάνουν πλεονεκτήματα συστήματος προνομίων. Το πιστοποιητικό προέλευσης είναι συχνά απαραίτητο μέσα στο πλαίσιο της ενέγγυας πίστωσης. Πιστοποιητικό υγείας (αγροφυτικό) / Health certificate (Phytosanitary Inspection Certificate) Αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται από ένα επίσημο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας (ή αντίστοιχης αρχής) και δηλώνει ότι τα φυτά και φυτικά προϊόντα είναι ελεύθερα παρασίτων και τοξικών ουσιών. Πιστωτική επιστολή / Letter of credit Μία επιστολή από μία τράπεζα σε μία άλλη, με την οποία ένα τρίτο μέρος, συνήθως εταιρεία, δύναται να αποκτήσει χρήματα. Πλέον ευνοούμενο κράτος / MFN Ο όρος Πλέον Ευνοούμενο Κράτος αποτελεί τμήμα της πρώτης αρχής του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και είναι ένας μη διακρίσεως. Αυτός ο όρος στοχεύει στον τερματισμό παροχής πλεονεκτημάτων προς μία χώρα σε σύγκριση με τις άλλες. Ο όρος προφανώς ισχύει για τους υπογράφοντες τη συνθήκη. Πληρωμή αναθέσει παραγγελίας / CWO (Cash with order) Πληρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων / CAD (cash against documents) Τα έγγραφα διαμετακόμισης παραδίδονται σε μία τράπεζα με οδηγίες να παραδοθούν στον εισαγωγές μόνο έναντι πληρωμής. ΠΟΕ / WTO Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization) δημιουργήθηκε το 1947 υπό την παλαιά ονομασία του GATT (General Agreement on Tariffs and Trade Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου). Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση του διεθνούς εμπορίου και ο

17 τερματισμός του προστατευτισμού. Ο ΠΟΕ περιλαμβάνει πάνω από 100 χώρες που συνυπέγραψαν. Οι τωρινές επιδιώξεις του ΠΟΕ είναι η απομάκρυνση των δασμολογικών εμποδίων και η εγκαθίδρυση κοινών ρυθμίσεων ώστε να επέλθει πλήρης εμπορική απελευθέρωση. Ποιότητα / Quality Σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία του αποδίδουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες και σιωπηρές ανάγκες. Ποιοτική έρευνα αγοράς / Qualitative market research Η εξέταση της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως προς τι, που και πόσο αγοράζουν. Πολιτική ανοικτών θυρών / Open door policy On Board Σύστημα εισαγωγής αγαθών με ελάχιστους ή καθόλου περιορισμούς ή δασμούς εισαγωγής. Πολιτικός κίνδυνος / Political risk Είναι ο κίνδυνος μη-πληρωμής λόγω ευθύνης του Κράτους. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να καλυφθεί μέσω ασφάλισης πιστώσεων. Ποσόστωση / Quota Ποσοτικός περιορισμός στην εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προϊόντος είτε ως γενικός κανόνας ή, συχνότερα, στη βάση της χώρας προελεύσεως ή προορισμού του. Ποσοτική έρευνα αγοράς / Quantitative market research Μία μελέτη της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα βρίσκοντας τον αριθμό των πιθανών πελατών. Πράκτορας μεταφορών / Forwarding agent (Forwarder) Ο πράκτορας μεταφορών είναι αυτός που οργανώνει τη μεταφορά των αγαθών από την αναχώρηση έως την άφιξη στον προορισμό. Πρακτόρευση (αντιπροσώπευση) πωλήσεων / Dealership Μορφή συνεργασίας βασισμένη σε συμβόλαιο δικαιοχρησίας μίας μάρκας. Το συμβόλαιο δικαιοχρησίας ουσιαστικά εμπεριέχει την ενοικίαση μίας εμπορικής επωνυμίας και την εγγύηση προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (πράκτορα) αποκλειστικότητας σε μία περιοχή. Πρατήριο λιανικής / Outlet Κατάστημα που πωλεί αγαθά για λογαριασμό μίας εταιρείας. Προέλευση / Origin Τα αγαθά θεωρείται ότι προέρχονται από μία χώρα εάν αποκτούνται καθ ολοκληρίαν σε αυτή τη χώρα ή έχουν υποστεί τελική κατεργασία εκεί ή εκεί τους προστέθηκε σημαντική προστιθέμενη αξία. Αυτό οικονομικά δικαιολογείται, σε μία επιχείρηση εξοπλισμένη γι αυτό το σκοπό, έτσι ώστε η επεξεργασία δημιουργεί ένα νέο προϊόν ή αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της όλης παραγωγικής διαδικασίας γι αυτό το προϊόν. Σε θέματα προέλευσης, η ΕΕ αποτελεί συνήθως μία ενιαία χώρα. Προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος / Forward exchange rate Τεχνική για διασφάλιση έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να εγγυηθεί στον πελάτη της το επιτόκιο στο οποίο θα του πουλήσει ξένο συνάλλαγμα (αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης) ή θα το αγοράσει απ αυτόν (πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης), σε μελλοντική ημερομηνία.

18 Προϊόντα ευρείας κατανάλωσης / Fast moving consumer goods (FMCG) Φθηνά είδη καθημερινής χρήσης που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται γρήγορα. Προκαταβολή στο νόμισμα εισαγωγής / Advance in import currency Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εισαγωγείς, που τους επιτρέπει να πληρώσουν τους αλλοδαπούς πωλητές σε μετρητά. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. Προκαταβολή στο νόμισμα εξαγωγής / Advance in export currency Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εξαγωγείς που παρέχουν στους αλλοδαπούς αγοραστές περίοδο πληρωμής. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου Προστασία μειοψηφίας / Minority protection Κανονισμοί που προστατεύουν τους μετόχους της μειοψηφίας. Προσωρινή διασάφηση / Bill of sight Προτιμολόγιο / Pro forma invoice Το προτιμολόγιο μοιάζει με εμπορικό συμβόλαιο σε μικρογραφία και ταιριάζει απόλυτα στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν συνήθη προϊόντα. Πώληση με πίστωση / Credit sale Μία ρύθμιση όπου ο αγοραστής παίρνει αγαθά για τα οποία θα πληρώσει σε μία συμφωνημένη ημερομηνία στο μέλλον. Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας / Mail-order (MO) sale Η Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας είναι ένας τύπος διανομής, όπου δεν υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Τα προϊόντα πωλούνται μέσω εντύπων, ηλεκτρονικών (ή παρομοίων) καταλόγων και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου. Ρήτρα διαφυγής / Escape clause Μία συνθήκη σε ένα συμβόλαιο που ελευθερώνει τα μέρη από την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ρυμουλκούμενο / Trailer Οποιοδήποτε όχημα χωρίς κινητήρα, που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα, εκτός από βαγόνια. Σένγκεν (συμφωνία και συνθήκη) / Schengen (agreement and convention) Η Συμφωνία του Σένγκεν υπογράφηκε μεταξύ των Γερμανία, Βέλγίο, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία την 14η Ιουνίου 1985 στο Σένγκεν, στοχεύοντας στην προοδευτική αφαίρεση των συνοριακών ελέγχων στα κοινά σύνορά τους και επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση όλων των ατόμων εθνικότητας των υπογεγραμμένων Κρατών, από άλλα Κράτη της Κοινότητας ή από τρίτες χώρες. Η Συνθήκη του Σένγκεν υπογράφηκε την 19η Ιουνίου 1990 απ αυτές τις πέντε χώρες. Καθορίζει τις συνθήκες για αίτηση και τις εγγυήσεις για ελεύθερη διακίνηση. Απαιτεί την τροποποίηση των εγχωρίων νόμων και υπόκειται σε κοινοβουλευτική επικύρωση. Η Ιταλία (1990), Ισπανία (1991), Πορτογαλία (1991), Ελλάδα (1992), Aυστρία (1995), Σουηδία, Φινλανδία και Δανία (1996) προστέθηκαν στον κατάλογο των υπογραφόντων. Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι επίσης μέλη αυτής της συνθήκης. Σημείο πώλησης / POS (Point of sale)

19 Σταθμός μεταφοράς εμπορευμάτων / Multimodal Terminals Εγκατάσταση για την ανταλλαγή Μονάδων Συνδυασμένης Μεταφοράς από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλον, όπου μπορούν να εκτελεσθούν και άλλες σχετικές με τις συνδυασμένες μεταφορές τεχνικές και εμπορικές λειτουργίες. Στατιστική αξία / Statistical value Η στατιστική αξία ανταποκρίνεται στο συμπληρούμενο στοιχείο αρ. 46 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου. Αυτή η αξία αναφέρεται στην αξία των αγαθών συμπεριλαμβανομένου κόστους μεταφοράς και ασφάλισης, έως τα σύνορα της χώρας. Στην αποθήκη / At warehouse Λέγεται για την τιμή των εμπορευμάτων που περιλαμβάνει παράδοση και φόρτωση. Συγκεντρωτικός λογαριασμός / Centralised account Τρεχούμενος Λογαριασμός που ανοίγεται στα βιβλία τράπεζας του εξωτερικού και όπου όλοι οι διακανονισμοί, μεταφορές ή επιταγές συγκεντρώνονται στη χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα του εξωτερικού. Σύμβαση πώλησης / Sale contract Νομική επισημοποίηση μίας συναλλαγής που διεκπεραιώνεται μεταξύ δύο πλευρών : πωλητή-εξαγωγέα και αγοραστή-εισαγωγέα. Καθορίζει το σκοπό, συνθήκες, αποζημίωση και επιλογή διαιτησίας για μία εμπορική συναλλαγή. Συναλλαγματική / Bill of exchange, (b/e) Υπογεγραμμένο έγγραφο, όπως η επιταγή, που δίδει εντολή σε πρόσωπο ή οργανισμό, όπως μία τράπεζα, να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ζήτηση ή σε καθορισμένη ημερομηνία σε καθοριζόμενο πρόσωπο. Συνδυασμένη μεταφορά (ξηράς) / Piggyback Συνδυασμός σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς Συνδυασμένη μεταφορά / Combined transport Μεταφορά με τη χρήση πολλών μέσων, όπου το κύριο σκέλος είναι μέσω σιδηροδρόμου, πλόϊμων υδάτων, ή θαλάσσης, και όπου τα αρχικά και/ή τα τελικά σκέλη του ταξιδιού λαμβάνουν χώρα οδικώς μέσω της αυντομοτέρας δυνατόν απόστασης. Συνδυασμένη μεταφορά / Intermodal transport Μεταφορά αγαθών με τη χρήση διαφόρων τρόπων μεταφοράς, αλλά με τα ίδια εμπορευματοκιβώτια και σε ενιαίο φορτίο. Το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι οδικό ή μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς. Συνδυασμένη μεταφορά / Multimodal transport Μεταφορά αγαθών μέσω τουλάχιστον δύο διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Συνιστωμένη τιμή κατασκευαστή / MRP (Manufacturer s recommended price). Συσκευασία / Packaging Υλικό που χρησιμοποιείται για περιτύλιξη, συσκευασία και προστασία προϊόντων. Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων / GSP (Generalized System of Preferences) Το ΣΓΠ αποτελεί τις σχετικές με διατιμήσεις προτιμήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι διατιμήσεις μεταφράζονται σε εξαιρέσεις ή μειώσεις στους τελωνειακούς δασμούς.

20 Σφράγιση / Seal Το να κλεισθεί κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανοιχθεί μόνο με σχίσιμο ή σπάσιμο (της συσκευασίας / σφραγίδας). Σωματείο / Trade union Οργανισμός εργαζομένων στην ίδια βιομηχανία, ή που εκτελούν παρόμοιες εργασίες, το οποίο εκπροσωπεί τα μέλη του στις συζητήσεις με τη διοίκηση. Ταχυδρομείο αεροπορικώς / A.M. Αποστολή ταχυδρομείου μέσω αεροπορικών γραμμών. Ταχυδρομική θυρίδα / PO Box (Post Office Box) Τέλη αεροδρομίου/λιμένος / THC Τέλη που ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχονται κατά τις λειτουργίες φόρτωσης/εκφόρτωσης σε λιμάνια και αεροδρόμια. Τελωνειακή εγγύηση / Customs bond Τελωνειακό ή έμμεσο έγγραφο στο οποίο ένας εγγυητής αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για τα αγαθά. Τελωνειακή κατάταξη / Customs classification Η τελωνειακή κατάταξη λέγεται επίσης και HS-κώδικας. Η κατάταξη είναι μία 12-ψήφια κωδικοποίηση που καθορίζει το ποσοστό τελωνειακών τελών που ισχύουν για τον τύπο προϊόντος. Τελωνείο / Customs house Μέρος στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες ή μερικές από τις τυπικές διαδικασίες των τελωνείων (υποβολή τελωνειακών δηλώσεων κλπ.). Τελωνείο προορισμού / Destination customs house Τελωνείο όπου παρουσιάζονται τα εμπορεύματα μετά από τη μεταφορά. Τιμάριθμος παραγωγού / Producer Price Index (PPI) Σύνολο αριθμών που δείχνουν την κίνηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται και κατασκευάζονται από τη βιομηχανία σε μία περίοδο χρόνου. Τιμή καταλόγου / List price Η συνιστώμενη από τον κατασκευαστή τιμή λιανικής ενός αντικειμένου. Τιμή μετρητοίς / Cash price Η τιμή που θα αποδεχθεί ο πωλητής εάν η πληρωμή γίνει άμεσα. Τιμή στόχος / Target price Η τιμή που τίθεται από την ΕΟΚ, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ως ένα λογικό μέσο ποσό χρημάτων που θα λάβουν οι αγρότες για τα προϊόντα τους. Τιμολόγηση / Pricing Ένα σχέδιο ή δήλωση τιμών που τίθεται από μία εταιρεία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τιμολόγιο / Invoice Ένας παραληφθείς κατάλογος αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρει το ποσό πληρωμής για αυτά. Τοποθέτηση / Positioning Χαρακτηριστικά ενός προϊόντος όπως εκφράζονται στο πεδίο ανταγωνισμού του, καθορίζοντας τον εαυτό του μέσω της εγγύτητας ή αποστάσεώς του από τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Συνολικός πληθυσμός: 142,960,000 Αστικός πληθυσμός: 73,8% Μόσχα: 13,500,000 Αγία Πετρούπολη: 4,750,000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Αν και στις προτιμήσεις των Ρώσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ Το Ελληνορωσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγοραστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

Ο αγοραστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Οι εξαγωγές στην Κίνα Η αύξηση του πλούτου της Κίνας έχει οδηγήσει σε σαφή αύξηση της κατανάλωσης των εισαγόμενων τροφίμων και γεωργικών προϊόντων. Αυτό καθιστά την Κίνα τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ INCOTERMS 2000 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ «Ε» (ΟΡΟΣ EXW) Ο Πωλητής

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) Η φορτωτική (bill of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ρωσική αγορά ελαιολάδου Περιεχόμενα i. Κατανάλωση... 2 ii. Ρωσικές Εισαγωγές Ελαιολάδου... 2 iii. Απαιτήσεις εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και οι Ειδικές Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση μίας εξαγωγής και ποιες οι διαδικασίες και έγγραφα

Β. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και οι Ειδικές Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση μίας εξαγωγής και ποιες οι διαδικασίες και έγγραφα ΕΡΩΤΗΣΗ 12 ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ; ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Α. Πως αναζητείται πελάτης στο εξωτερικό; Μια επιχείρηση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ o Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια γενικότερα αποτελούν σήμερα μονόδρομο για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και για την έξοδο της χώρας από την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016

Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016 ................................ Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016 v ................................ Όραμά μας Να καταστεί η Ελλάδα / Πειραιάς στρατηγικός κόμβος της εφοδιαστικής αλυσίδας για εισαγωγές /εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγμα 1: Πώληση - τιμολόγηση εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα πωλούνται από τον Α (εγκατεστημένο στην Ιταλία) στον Β (εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και στη συνέχεια πωλούνται από τον Β (εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 7: Πώληση επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfeiting) Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς συναλλαγές Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση & Τιμολόγηση: Ρεαλισμός vs Ανταγωνισμός

Κοστολόγηση & Τιμολόγηση: Ρεαλισμός vs Ανταγωνισμός Κοστολόγηση & Τιμολόγηση: Ρεαλισμός vs Ανταγωνισμός Παντελής Ιακωβίδης 1 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Μέθοδος υπολογισμού του κόστους αναλυτικά ανά δραστηριότητα. Παντελής Ιακωβίδης 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι

Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι Ενότητα 4: Διαχείριση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο και Δημόσια Πολιτική Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Costa Navarino, 11-12 Μαρτίου 2013 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μορφές Οργάνωσης Διεθνούς Τράπεζας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014 ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών 13 Νοεμβρίου 2014 Εγχειρίδιο Εξαγωγών Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας - εξωστρέφειας Ανάλυση βημάτων σε όλα τα στάδια διεθνοποίησης Ενδοκοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική, 1 Οικονοµική, 2013 2012 Ποια Είναι τα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 9: Κρατικές Πολιτικές και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγές: Η Λύση Στην Κρίση Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων

Εξαγωγές: Η Λύση Στην Κρίση Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων Εξειδικευμένα Σεμινάρια Διεθνούς Εμπορίου ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Εξαγωγές: Η Λύση Στην Κρίση Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων ΑΘΗΝΑ 12/3/2010 Εξαγωγικό Marketing & Έρευνα Ξένων Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Έννοια των εισαγωγών - διαχωρισµός ενδοκοινοτικές και µη 2 Eνδοκοινοτικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση»

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και νέες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές

Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές ΒΕΠ - ΣΕΒΕ, 19 Ιουνίου 2013 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης (Enlarge the export base) Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα Πωλήσεων και Διανομών (SD)

Υποσύστημα Πωλήσεων και Διανομών (SD) Υποσύστημα Πωλήσεων και Διανομών (SD) Πίνακας περιεχομένων Υποσυστήματα Sales-Distribution Υποστήριξη πωλήσεων - Sales Support Πωλήσεις - Sales Αποστολές και Μεταφορά - Shipping and Transportation Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα