ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Αγορά αδασμολογήτων / Duty-free Purchase Αγορά που δε συμπεριλαμβάνει φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), την οποία κάθε κάτοικος ξένης χώρας μπορεί να κάνει, υποκείμενος σε κάποιες συνθήκες που αφορούν το πρόσωπό του/της, το είδος των αγαθών και συμμορφούμενος/η με κάποιες τυπικές διαδικασίες. Άδεια αποστολής / DP (Delivery Permit) Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Άδεια αποστολής / DP (Delivery Permit) Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Άδεια εξαγωγής (εισαγωγής) / Export licence (import licence) Η άδεια είναι ένα διοικητικό έγγραφο ελέγχου του εξωτερικού εμπορίου, που εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων υποκειμένων στο καθεστώς ποσοστώσεων. ΑΕΠ / GDP Ακαθάριστο Εγχώριο Προίόν (Gross Domestic Product). Αεροδρόμιο τελωνειακών δυνατοτήτων / Customs airport Αεροδρόμιο που έχει τεθεί σε λειτουργία από την αρμόδια τεχνική αρχή για δημόσια και διεθνή εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο έχει ένα τελωνείο ή έναν υποσταθμό ο οποίος λειτουργεί είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση. Αεροπορική φορτωτική / Airway bill Μία αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς εκδιδομένη εις τριπλούν από τον μεταφορέα για ένα αεροπορικό φορτίο. Αεροπορική φορτωτική / AWB (Airway bill) Η αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς που εκδίδεται εις τριπλούν από τη μεταφορική εταιρεία για ένα αεροπορικό φορτίο. Άμεση εξαγωγή / Direct export Τρόπος πώλησης αγαθών απευθείας σε πελάτη εξωτερικού χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου. Αναγνώριση οφειλής / IOU (I Οwe Υou) Ανάλυση αρνητικών-θετικών σημείων / SWOT analysis SWOT είναι συντομογραφία (στα αγγλικά) για Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές. Είναι ένας τρόπος ανάλυσης των πιθανοτήτων (επιτυχίας) κάποιου στην αγορά. Αναπτυσσόμενες χώρες / Developing countries Αυτή η έννοια συνδυάζει χώρες με μέσο επίπεδο διαβίωσης, που δεν είναι ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τις βιομηχανικές χώρες (π.χ. Ινδία, Ουρουγουάη, Ρουμανία κλπ.). Αντικαταβολή / Cash on delivery (COD) Πληρωμή με την παραλαβή. Αντικαταβολή / COD Η αντικαταβολή είναι ένα σύστημα πληρωμής όπου ο φορέας συλλέγει το οφειλόμενο ποσό και φροντίζει για τη μεταβίβαση στο δικαιούχο. Το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο εξαγωγές είναι βέβαιος ότι ο

2 αγοραστής θα αποδεχθεί τα εμπορεύματα και εάν τα αποστελλόμενα είναι πακέτα με χαμηλή τιμή μονάδας. Αντιπροσώπευση / Agency Η εργασία που εκτελείται από ένα πρόσωπο (αντιπρόσωπο / πράκτορα), που έχει επιλεγεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου (του εντολοδότη). Αντιπρόσωπος (εταιρεία) / Representative Μία εταιρεία η οποία πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό άλλης εταιρείας. Αντιπρόσωπος (με ανάληψη κινδύνου) / Del credere agent Πρόσωπο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό άλλου και συμφωνεί να πληρώσει για αυτά εάν δεν το κάνει ο αγοραστής. Αντιπρόσωπος (πρόσωπο) / Representative Στις ΗΠΑ, ένας αντιπρόσωπος είναι ένας εσωτερικός πράκτορας πωλήσεων, δηλ. είναι εργαζόμενος της εταιρείας για την οποία ενεργεί. Γενικά του ανατίθεται μία συγκεκριμένη περιοχή πωλήσεων και διατηρεί συνεχή σχέση με τους συνεργάτες της εταιρείας (για παράδειγμα χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές). Αντιπρόσωπος πωλήσεων / Sales representative Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι ένας πράκτορας που είναι υπεύθυνος, πλήρους απασχολήσεως, για την διαπραγμάτευση και πιθανόν την ολοκλήρωση συμβάσεων για την πώληση, απόκτηση, ενοικίαση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στο όνομα ή για λογαριασμό παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων ή άλλων αντιπροσώπων πωλήσεων. Αντισταθμιστικά οφέλη / Offset Για αντιστάθμιση ή αποζημίωση για κάτι. Ανωτέρα βία / Force majeure Τυπικός όρος που βρίσκεται σε συμβάσεις μεταφοράς και επιτρέπει στους συμμετέχοντες (και ιδίως τον μεταφορέα) να αποδυθεί όλων των ευθυνών σε περίπτωση ζημίας ή απωλείας των εμπορευμάτων για λόγους πέρα από τον έλεγχό του (π.χ. φυσικές καταστροφές ή πόλεμος). Αξία τελωνείου / Customs value Η τελωνειακή αξία είναι η αξία των αγαθών στα σύνορα της Κοινότητας. Αυτή η αξία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των τελών εκτελώνισης. Αξιόγραφο / Bill Γραπτή χωρίς όρους εντολή, με την οποία μία φυσική ή νομική οντότητα (ο αποδέκτης) δεσμεύεται να πληρώσει συγκεκριμένο ποσό σε μία άλλη φυσική ή νομική οντότητα (τον εκδότη) με την εμφάνιση ή κατόπιν καθορισμένης περιόδου. Απαίτηση / Claim Δικαίωμα του προσώπου (πιστωτή) να απαιτήσει κάτι από κάποιον (πιστούχο), συνήθως ένα ποσό χρημάτων. Απόβαρο, βάρος κενό / Tare, dead weight Βάρος της ITU (Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς) ή του οχήματος άνευ φορτίου. Αποδέσμευση για ελεύθερη κυκλοφορία / Release for free circulation Τελωνειακός κανονισμός ο οποίος αποδίδει σε αγαθά τρίτου μέρους ιδιότητα κοινοτικών αγαθών μετά την εφαρμογή μέτρων μπορικής πολιτικής, την διεκπεραίωση άλλων τυπικοτήτων για την εισαγωγή στην τελωνειακή

3 δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τη συλλογή των νομίμων τελωνειακών δασμών. Αποθήκες Τελωνείου / Bonded Warehouses Είναι ζώνες υπό Τελωνειακό έλεγχο στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων πριν τον εκτελωνισμό. Αποθήκη / Warehouse Μεγάλο κτίριο όπου κρατούνται εμπορεύματα. Αποστολή / Despatch dispatch Η αποστολή των εμπορευμάτων στον προορισμό. Άρση / Withdrawal Επίσημη πράξη, ιδιωτική συμφωνία ή απόφαση δικαστηρίου που αποσύρει κατάσχεση, ακυρώνει υποθήκη ή ένσταση (τίτλου) και αποδίδοντας πάλι την εξουσία πάνω στα αγαθά ή δικαιώματα που είχε ανασταλεί. ΑΤΜ / ΑΤΜ Αυτόματη ταμειακή μηχανή, σημείο ανάληψης μετρητών Βάση / Base Βάση στην οποία επιβάλλεται ένας φόρος. Βραχυπρόθεσμη υλοποίηση εισπρακτέων από το εξωτερικό / Short-term Realisation of Receivables from Overseas Είναι μία βραχυπρόθεσμη τεχνική χρηματοδότησης για εξαγωγείς που παρέχουν στους αγοραστές εξωτερικού συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Η υλοποίηση του τιμολογίου μπορεί να είναι μέχρι το 100% της αξίας του. Γενική αβαρία / General average Ζημίες αυτού του είδους συμβαίνουν στη θάλασσα ή σε υδάτινες οδούς μεταφοράς στο εσωτερικό. Προκαλούνται από γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το πλοίο και το φορτίο του εάν ο καπετάνιος δεν έπαιρνε πρωτοβουλία προς όφελος του κοινού συμφέροντος (π.χ. τμήμα του φορτίου θυσιάζεται για να αποφευχθεί ναυάγιο). Σε τέτοια υπόθεση, τα έκτακτα έξοδα που προκαλούνται και η αξία των θυσιαζόμενων εμπορευμάτων θα πληρωθεί από όλους αυτούς που ωφελούνται από την πράξη. Γενικοί όροι πώλησης / General terms of sale Οι Γενικοί Όροι Πώλησης βοηθούν στη νομική αναγνώριση των συνθηκών πωλήσεως. Δείγμα / Sample Ένα μόνο δείγμα ή τμήμα ολοκλήρου προϊόντος το οποίο μπορεί να δείξει πως είναι το υπόλοιπο. Δειγματοληψία / Sampling Διανομή προσφορών προώθησης σε μορφή χάρτινου δείγματος ή δείγματος προϊόντος, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένο τόπο ή γεωγραφική περιοχή με σκοπό τη δημιουργία απ ευθείας επαφής με συγκεκριμένη ομάδα-στόχο καταναλωτών. Δείκτης τιμών καταναλωτή / Consumer Price index (CPI) Ένα σύνολο αριθμών που δείχνει την κινητικότητα των τιμών των καθημερινών αγαθών που αγοράζονται από το κοινό σε μία περίοδο χρόνου. Δελτίο αποστολής / Delivery note Έγγραφο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με τα εμπορεύματα, το οποίο δίνει περιγραφή τους. Ο πελάτης υπογράφει το δελτίο παραλαβής που δηλώνει ότι έχει λάβει τα εμπορεύματα.

4 Δελτίο παραγγελίας / Order form Έντυπο προς συμπλήρωση για χρήση από πελάτη που ζητά εμπορεύματα ή υπηρεσίες. Δελτίο συσκευασίας / Packing list Το δελτίο συσκευασίας είναι ένα έγγραφο που αναφέρει με λεπτομέρεια κάθε αντικείμενο που περιέχεται σε συγκεκριμένη συσκευασία ή φορτίο. Το δελτίο συσκευασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα. Δευτερογενής έρευνα / Desk research Μορφή έρευνας αγοράς, η οποία χρησιμοποιεί υπάρχουσες πληροφορίες. Δηλών / Declarant Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μία τελωνειακή δήλωση: στο όνομά του και για λογαριασμό του (δηλών για λογαριασμό του), στο όνομά του και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών έμμεσης αντιπροσώπευσης), (στο όνομα και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/και εξαγωγέα (δηλών άμεσης αντιπροσώπευσης). Δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων / Exchange of goods declaration Μηνιαία δήλωση που χρησιμοποιείται εντός του πλαισίου των ενδοκοινοτικών εμπορικών σχέσεων (απόκτηση / παραλαβή), την οποία αυτός που απέκτησε ή απέστειλε Κοινοτικά αγαθά είναι υποχρεωμένος να κάνει. Η ανταλλαγή δηλώσεων αγαθών καθιστά δυνατή την είσπραξη του ΦΠΑ και τη δημιουργία των εθνικών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. Διαδικασίες εκτελωνισμού / Customs procedures Προορισμός που δίνεται για τελωνειακούς σκοπούς, σε εμπορεύματα μέσω υποβολής δηλωτικού τελωνείου και καθορίζει την κατάστασή του όσον αφορά τους κανονισμούς. Διακριτικά σημεία / Markings Τα διακριτικά σημεία εξυπηρετούν στην περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων μέσω διαφόρων συμβόλων που δίνουν την ταυτότητα του τύπου των εμπορευμάτων (τοξικά προϊόντα : δηλητήριο, επικίνδυνα προϊόντα εύφλεκτο αλκοόλ, κλπ.). Διαμετακόμιση / Transit Τελωνειακή ρύθμιση που επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διακίνηση αγαθών με την αναστολή δασμών, φόρων και άλλων οικονομικών, φορολογικών ή τελωνειακών μέτρων. Διανομέας / Distributor Πρόσωπο ή οργανισμός που προμηθεύει αγαθά για παραγωγούς, κατασκευαστές, καταστήματα κλπ. Διάρκεια ζωής / Shelf life Η διάρκεια χρόνου που τα εμπορεύματα, ιδίως τρόφιμα, μπορούν να μείνουν για πώληση παραμένοντας κατάλληλα προς χρήση. Διατίμηση / Tariff Ποσό χρημάτων που πρέπει να πληρωθεί όταν συγκεκριμένα αγαθά εισάγονται σε μία χώρα. Διαφωνία / Dispute Οποιαδήποτε διαφωνία που είναι πιθανόν να καταλήξει στο δικαστήριο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση εντός των αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου

5 Διαχείριση εκμίσθωσης / Lease management Σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης ή η διοίκηση μίας εταιρεία δίνει μερικά ή πλήρη δικαιώματα σε ένα άτομο να λειτουργήσει την εταιρεία για λογαριασμό του και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο, με αντάλλαγμα την πληρωμή ενοικίου ή μεριδίου από τα κέρδη. Διεθνείς Εμπορικοί Όροι / Incoterms (INternational COmmercial TERMS) Διεθνείς ορισμοί για μία κοινή κατανόηση των άρθρων του διεθνούς εμπορίου. Καθορίσθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, που τους εξέδωσε πρώτη φορά το Τελευταία ενημέρωση έγινε την 1η Ιανουαρίου Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο / ICC Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο συμβουλεύει εταιρείες όσον αφορά την διεθνή εμπορική πολιτική τους. Επιπροσθέτως, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο. Διεθνής Σύμβαση Σιδηροδρομικών Μεταφορών / COTIF Σύμβαση που αφορά Διεθνείς Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου Δικαιοχρηστικό εμπόριο / Franchised trade Το δικαιοχρηστικό εμπόριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εμπόρων ούτως ώστε να αυξήσουν την ατομική αγοραστική τους δυνατότητα και να ενισχύσει τη θέση τους μεταξύ των χονδρεμπόρων και των καταναλωτικών συνδέσμων. Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές δικαιοχρηστικού εμπορίου : ομάδων λιανοπωλητών, αλυσίδων προαιρετικής λιανικής αγοράς και δικαιοχρηστικών εταιρειών. Δίκτυο διανομής / Distribution network Σύνολο προσώπων και εταιρειών που αναμιγνύονται στη διανομή ενός προϊόντος, από τον παραγωγό στον καταναλωτή. ΔΝΤ / IMF Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους. ΔΤΑΑ / IBRD Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1945 στο πλαίσιο των συμφωνιών του Bretton Woods, χρηματοδοτεί εργασίες ανασυγκρότησης και δίνει δάνεια που στοχεύουν στην τόνωση της ανάπτυξης σε χώρες με ελλειμματική οικονομία. Δυνάμει / PP (Per procurationem) Διά λογαριασμό ή με την εξουσία κάποιου άλλου. ΕΑΧ / LDC Ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες: Περιλαμβάνονται περίπου 36 από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αναφερόμενες στους καταλόγους του ΟΗΕ ως τα λιγότερο ανεπτυγμένα από τα αναπτυσσόμενα έθνη. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες βρίσκονται στην Αφρική, ενώ μερικές είναι στην Ασία. Η Αϊτή είναι η μόνη που ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο. Εγγύηση Καλής Πληρωμής / Payment Guarantee Η εγγύηση είναι μία δέσμευση που δίνεται από μία τράπεζα ότι θα πληρώσει ένα ποσό συμφώνως με τους όρους και τις συνθήκες όπως τίθενται στο κείμενο της εγγύησης. ΕΓΕ / EPO Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.

6 ΕΕΠ / ESC Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων είναι το Ευρωπαϊκό σώμα υπεύθυνο για τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Καθιστά δυνατόν για τις εταιρείες να παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (εμπορικό σήμα EC / CE). Αποτελείται από 160 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. ΕΕΤ / EBA Ένωση Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αυτή η ένωση τραπεζών είχε αρχικά σχηματισθεί με σκοπό τη δυνατότητα διακανονισμού των συναλλαγών στην Ε.Ε., μέσω του E.C.S. (Ευρωπαϊκού Συστήματος Συμψηφισμού). Το σύστημα έχει από τότε τροποποιηθεί ώστε να χειρίζεται συναλλαγές σε Ευρώ. Η ΕΕΤ διαχειρίζεται το E.C.S., που επιτρέπει στις 62 τράπεζες-μέλη του να ανταλλάσσουν (χρηματικές) ροές. Εκκαθαρισμένοι διακανονισμοί εκτελούνται στο τέλος της ημέρας, στον λογαριασμό της ΕΕΤ, που κρατείται στο νόμισμα της Ε.Κ.Τ. ΕΖΕΣ / EFTA Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών αναφέρεται σε 4 χώρες : Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάϊν. Αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την ΕΟΚ το Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 και οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. ΕKAΣ / ECSC Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβα ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1951 σύμφωνα με το Σχέδιο Schumann, με το οποίο οι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο ανάλαβαν να καταργήσουν τελωνειακούς δασμούς, ποσοστώσεις και νομισματικούς περιορισμούς που επηρέαζαν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ατσαλιού, άνθρακα και σιδήρου. Τα κράτη-μέλη επικύρωσαν τη συμφωνία για μία περίοδο 50 ετών. Οι θεσμοί της ΕΚΑΣ χρησίμευσαν ως πρότυπα για τους θεσμούς της ΕΟΚ με τους οποίους συγχωνεύθηκαν το Ειδοποίηση αφίξεως / Arrival notice Σημείωμα που στέλνεται από το μεταφορέα στον παραλήπτη των εμπορευμάτων αναφέροντας ότι αυτά έχουν αφιχθεί. Εισαγωγή / Import Η μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών και ατόμων εντός μίας χώρα από μία άλλη. Εκδότρια τράπεζα / Issuing bank Είναι η τράπεζα που έχει εκδώσει την ενέγγυα πίστωση. Τελεί υπό την υποχρέωση να πληρώσει εάν τα υποβληθέντα έγγραφα βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ενεγγύου πιστώσεως. Εκποίηση / Clearance sale Ένα γεγονός που τελείται από έναν έμπορο για να διαθέσει παλιό αποθηκευμένο εμπόρευμα, συνήθως σε μειωμένες τιμές, για να κάνει χώρο για νέο εμπόρευμα. Έκπτωση / Discount Αυτή η μορφή λιανικής πώλησης, που εφευρέθηκε στις ΗΠΑ, αποτελείται κυρίως από την πώληση στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι χαμηλές τιμές επιτυγχάνονται με τη μείωση περιθωρίων (κέρδους), την τέλεση ομαδικών προμηθειών και την περικοπή γενικών εξόδων (οι χώροι πώλησης συχνά

7 μοιάζουν με αποθήκες). Αυτή η μορφή λιανικής έχει γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλής παντού μέσα στην ΕΕ. ΕΚΤ / ECB Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει την πολιτική στη ζώνη του Ευρώ στο πεδίο των επιτοκίων και της πολιτικής ισοτιμιών με άλλες χώρες. Ο κύριος σκοπός είναι η διατήρηση σταθερότητας τιμών εντός της ζώνης του Ευρώ. Είναι ανεξάρτητη από εθνικές κυβερνήσεις και πήρε τη θέση του ΕΝΙ (Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου), που είχε ιδρυθεί ως ο πρόδρομος της Ε.Κ.Τ. Εκτελωνιστής / Customs agent Ένας εκτελωνιστής είναι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που τελεί εκτελωνισμούς. Ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί επίσης να ενεργήσει ως εκτελωνιστής. Εκτιμώμενος Χρόνος Αφίξεως / ETA (Estimated Time of Arrival) Ελεύθερη (Δια)κίνηση / Free Movement Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εγχώριας Ευρωπαϊκής αγοράς : η διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωρίς εμπόδια οποιουδήποτε είδους, είτε αυτά είναι ποσοτικά, δασμολογικά, χρηματοοικονομικά ή κανονικοποίησης. Αυτή η αρχή έχει εφαρμοσθεί ως κύρια και σε άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε συμφωνίες Τελωνειακών Ενώσεων. Ελεύθερη ζώνη / Freeport Ζώνη όπου τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκευθούν χωρίς πληρωμή οποιουδήποτε φόρου και χρεώσεως μέχρις ότου περάσουν τα σύνορα. Ελεύθερο εμπόριο / Free trade Μία κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (διατιμήσεις) στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. Ελεύθερο επί βαγονιού / Free on truck (FOT) Συνθήκη πώλησης όπου ο αγοραστής πληρώνει για την παραλαβή των αγαθών σε ένα συγκεκριμένο χώρο τοποθέτησης και σιγουρεύει ότι είναι φορτωμένα σε βαγόνια ή οχήματα και έτοιμα προς μεταφορά. Ελεύθερο επί πλοίου / Free on bord (FOB) Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων έως ότου φορτωθούν στο πλοίο. Ελεύθερο επί προκυμαίας / Ex quay Λέγεται για την τιμή των αγαθών όπου ο πωλητής πληρώνει για όλα τα έξοδα έως την παράδοση σε ονομαζόμενο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένης της εκφόρτωσης επί της αποβάθρας και επί οχήματος οδικού ή σιδηροδρομικού. Ελεύθερο επί σιδηροδρόμου / Free on rail (FOR) Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για την παράδοση των εμπορευμάτων σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και επιβεβαιώνει ότι φορτώνονται σε βαγόνια, έτοιμα προς μεταφορά. Έμμεσος φόρος / Excise Tax Έμμεσος φόρος κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Εμπορευματοκιβώτιο / Container Ένα πολύ μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο, μέσα στο οποίο μπορεί να συσκευασθεί ένας αριθμός εμπορευμάτων πριν μεταφερθεί.

8 Εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικής μεταφοράς / Air container Εμπορευματοκιβώτιο προσαρμοσμένο στα αεροπορικά πρότυπα Εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς / Maritime container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τίθενται από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων για χρήση σε κυψελοειδή θαλάσσια μεταφορά. Εμπορευματοκιβώτιο μεγάλης χωρητικότητας / Large capacity container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα του ISO (Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων) σε μήκος και πλάτος αλλά έχει μη συμβατικό ύψος (9 πόδια και 6 ίντσες δηλ. 2,9 μέτρα αντί για 8 πόδια δηλ. 2,44 μέτρα). Προς το παρόν, μόνο εμπορευματοκιβώτια των 40 ποδών εισέρχονται σ αυτή την κατηγορία. Εμπορευματοκιβώτιο ξηράς / Land container Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τέθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (IRU) για τη βέλτιστη χρήση κυρίως στην περίπτωση συνδυασμού οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς. Εμπορευματοκιβώτιο πολύ μεγάλης χωρητικότητας / Very large capacity container Εμπορευματοκιβώτιο που δε συμμορφούται με τα πρότυπα ISO όσον αφορά μήκος, πλάτος ή ύψος. Οι διαστάσεις ποικίλλουν και φθάνουν σε μάκρος έως 45 (13.72m), 48 (14.64m) or 53 (16.10m). Εμπορικό σήμα / Brand Διακριτικό σήμα το οποίο χρησιμεύει στην αναγνώριση προϊόντος ή επιχείρησης ή στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Εμποροδικείο / Commercial Court Είναι ένα μη-ποινικό εξειδικευμένο Πρωτοδικείο, με δικαστές και έναν δικαστικό υπάλληλο. Οι προξενικοί ειρηνοδίκες (έμποροι που εκτελούν καθήκοντα δικαστών) έχουν εξουσιοδοτηθεί σε εθελοντική βάση και είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ εταίρων, εμπόρων ή των συσχετιζομένων με τους εμπορικούς νόμους. Έμπορος / Trader Ο έμπορος είναι μία επιχείρηση (ή άτομο) του οποίου η λειτουργία συνίσταται στη απόκτηση αγαθών για λογαριασμό του (έτσι γίνεται ο ιδιοκτήτης των αγαθών) και μεταπώλησής τους υπό το όνομά του, με ένα περιθώριο που αποφασίζει ο ίδιος. Η αντιπροσώπευση ενός εμπόρου του επιτρέπει να υπερνικήσει την έλλειψη γνώσεως των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις διεθνείς πρακτικές καθώς και βοηθά την καλύτερη οργάνωση διαχείρισης κινδύνου. Το εμπορικό επάγγελμα βασίζεται στην εξειδίκευση σε γεωγραφική περιοχή ή σε εύρος προϊόντων. Εναρμονισμένο Σύστημα / Harmonised System (HS) Σύστημα, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των αγαθών, υιοθετημένο σε διεθνές συνέδριο, εν ισχύ από Αποτελείται από μία 6-ψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων, γενικούς κανόνες ερμηνείας και έγγραφα ταξινόμησης. Εναρμονισμένο Σύστημα / HS (Harmonised System) Εναρμονισμένο σύστημα καθορισμού και κωδικοποίησης προϊόντων, για λόγους εκτελωνισμού.

9 Ενέγγυα πίστωση / Documentary letter of credit Τραπεζική μέθοδος η οποία δίνει εγγύηση στον εξαγωγέα ότι θα πληρωθεί για την πώληση και στον εισαγωγέα ότι θα λάβει τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε στο εμπορικό συμβόλαιο. Είναι μία δέσμευση της τράπεζας του εισαγωγέα (ή του αγοραστή), που ακολουθεί μία αίτηση που έγινε απ αυτόν και για λογαριασμό του, να πληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσό καθοριζόμενο από το συμβόλαιο, στον εξαγωγέα (ή πωλητή) έναντι εγγράφων αντιπροσωπευτικών των αποστελλομένων αγαθών. Ενεχυρόγραφο / Warrant Έγγραφο που προσυπογράφεται από έναν έμπορο και του οποίου η πληρωμή εγγυάται από ένα αποθετήριο για τα αγαθά που παρουσιάζονται στις γενικές αποθήκες. Ωστόσο, ξενοδοχειακά, εμπορικά και πετρελαϊκά ενεχυρόγραφα τελούν υπό συγκεκριμένους κανόνες και αποτελούν χρεώγραφα που δε μπορούν να διατεθούν με εγγραφή από τον υπάλληλο του εμποροδικείου (με την εξαίρεση των αγροτικών ενεχυρογράφων που εγγράφονται στο ειρηνοδικείο). Ενιαία αγορά / Single market Η σύνδεση ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιτρέπουν χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες και ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα εντός της Ενώσεως. Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο / SAD (Single Administrative Document) Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο θεσπίσθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1988 με την πρόθεση της τυποποίησης των τελωνειακών εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές. Ενοποιημένη φόρτωση / Consolidation (Consolidated Shipment) Φορτίο για το οποίο ένας πράκτορας (μεταφορών ή άλλος) ενοποιεί αρκετά διαφορετικά φορτία ώστε να δημιουργήσει ένα μόνο φορτίο έτσι ώστε να επωφεληθεί από ευνοϊκές τιμές. Εξ εργοστασίου / Ex works Λέγεται για την τιμή όπου ο αγοραστής πληρώνει για τη μεταφορά των αγαθών έξω από το εργοστάσιο. Εξαγωγή / Export Αποστολή ενός αγαθού από μία χώρα σε μία άλλη με σκοπό την πώληση. Εξαγωγική πίστωση / Export credit Αυτή η τεχνική καλύπτει όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εξαγωγέας. Οι διάφοροι τύποι εξαγωγικής πίστωσης είναι οι λεγόμενες κατευθυνόμενες πιστώσεις, καθαρά πίστωση με εμπράγματες ασφάλειες καθώς και ανοικτή πίστωση (απλή τραπεζική πίστωση). Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι πίστωσης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες : πίστωση αγοράς που παρέχεται στον αγοραστή για να του επιτρέψει να τακτοποιήσει τις οφειλές του σε μετρητά και πίστωση προμηθευτή, που είναι μία έκπτωση επί του χρέους προς τον πιστωτή ο οποίος διέθεσε μία μορφή πληρωμής προς τον αγοραστή του. Επαναληπτική παραγγελία / Repeat order Νέα αίτηση για εμπορεύματα που έχουν αποκτηθεί ξανά στο παρελθόν. Επανεξαγωγές / Re-exports

10 Επί του πλοίου / On Board Επί του πλοίου σημαίνει ότι τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως μέσα στο αεροσκάφος ή το πλοίο. Αυτή η σήμανση είναι σχεδόν απαραίτητη για ενέγγυα πίστωση. Επιβίβαση / Embarkation Επιβίβαση σε ένα πλοίο ή αεροσκάφος. Επίπεδο διαβίωσης / Standard of living Το επίπεδο υλικής άνεσης και πλούτου που έχει ένα άτομο ή κοινότητα. Επίσημη προσφορά / Tender Επίσημη προσφορά για προσφορά αγαθών ή εκτέλεση εργασίας για δηλωμένη τιμή. Επιστροφή / Return Η αποστολή εμπορευμάτων πίσω στο κατάστημα (απ όπου παραλήφθηκαν / αγοράσθηκαν). Επιστροφή χρημάτων / Refund Επιδότηση επιτρεπόμενη για την εξαγωγή μερικών Κοινοτικών αγροτικών προϊόντων προς τρίτες χώρες. Επιφυλάξεις / Reservations Με αναφορά στην ενέγγυο πίστωση, αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των εγγράφων που παρουσιάζονται στην τράπεζα και των εγγράφων οδηγιών όπως αναφέρονται στην ενέγγυο πίστωση. Επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία / Business assets Όλα τα υλικά, κινητά περιουσιακά στοιχεία (μηχανολογικός και μη εξοπλισμός, κλπ.) και άϋλα (φήμη και πελατεία, εταιρικό όνομα και σήμα, δικαιώματα εκμίσθωσης, άδειες, ευρεσιτεχνίες και εξουσιοδοτήσεις, κλπ.). Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ποτέ δεν περιλαμβάνονται το κτίριο(α) στα οποία λειτουργεί η επιχείρηση. ΕΣΚΤ / ESBC Το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την ΕΚΤ και την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους-μέλους (15). Η λειτουργία της συνίσταται στην εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ σε κάθε κράτος. ΕΤΑΑ / EBRD Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1991, είναι ένα οικονομικό ίδρυμα του οποίου σκοπός είναι να βοηθήσει στην οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εταιρεία / Company Σύμβαση και κατ επέκταση, η ίδια η νομική οντότητα που δημιουργείται από αυτή τη σύμβαση με την οποία δύο ή παραπάνω οντότητες συμφωνούν να διαθέσουν σε μία κοινή επιχείρηση τα αγαθά ή υπηρεσίες τους με αντικειμενικό σκοπό το διαμοιρασμό των κερδών ή των οικονομιών που μπορεί να προκύψουν από αυτή. Μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από μία νομική πράξη, ή από τη θέληση ενός ατόμου. Εταιρική επωνυμία / Corporate name Όνομα υπό το οποίο μία εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της. Μπορεί να είναι επίθετο, ή ψευδώνυμο ή εμπορικό σήμα. Είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

11 Εύρος τροχιάς / Track gauge Απόσταση μεταξύ των εσωτερικών πλευρών των γραμμών σιδηροδρομικού δικτύου. Κανονικά είναι m. Ευρώ / Euro Από την 1η Ιανουαρίου 1999, το Ευρώ έχει γίνει το επίσημο νόμισμα του Βελγίου, ενώ το Βελγικό Φράγκο έχει γίνει μία μη-δεκαδική έκφραση του Ευρώ. Το Ευρώ είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο νόμισμα αλλά υπήρχε μόνο ως τραπεζικό χρήμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002, οπότε κέρματα και χαρτονομίσματα άρχισαν να αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα (πλήρης αντικατάσταση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου). Η τιμή του Ευρώ καθορίσθηκε οριστικά την 1η Ιανουαρίου 1999 : 1 Eυρώ = Βελγικά Φράγκα ή 340,75 Δρχ. Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) / European Union (EU) Οργανισμός 15 ευρωπαϊκών κρατών καθορισμένος υπό την Συνθήκη του Μάαστριχτ του Νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής και στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τις υποθέσεις δικαίου και εσωτερικών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή / European Commission Διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων επί συνήθων θεμάτων και την πρόταση νέων νόμων. Ευρωπαϊκή Κοινότητα / European Community Οργανισμός ευρωπαϊκών κρατών που προήλθε από την ΕΟΚ και νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής. Ζημία / Damage Απώλεια ή ζημία σε μεταφερθέντα αγαθά. Ζητουμένη τιμή / Quotation Τιμή που δίνεται για δουλειά που θα γίνει ή για υπηρεσία παρεχομένη στο μέλλον. Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς/ Semi-trailer Οποιοδήποτε μη-μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα έτσι ώστε ένα τμήμα του να επικάθεται στο μηχανοκίνητο όχημα και ένα σημαντικό τμήμα του βάρους του και του βάρους του φορτίου του αναλαμβάνονται από το αναφερόμενο μηχανοκίνητο όχημα. Οι περισσότερες νταλίκες είναι ειδικά τροποποιημένες για συνδυασμένη μεταφορά. Ημιτελή / Semi-finished Προϊόντα μη ολοκληρωμένα, που βοηθούν την κατασκευή τελικών προϊόντων. Θαλάσσιοι κίνδυνοι / Perils of the sea Αυτός ο όρος αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που είναι πιθανόν να συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσω θαλάσσης. Θυγατρική / Branch Μία εταιρεία που νομικά εξαρτάται από τη μητρική εταιρεία αλλά έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας. Θυγατρική / Subsidiary Μία εταιρεία που τελεί υπό τη διεύθυνση μητρικής εταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της. Ως μία ανεξάρτητη νομικά οντότητα, η θυγατρική απολαμβάνει αυτονομία διαχείρισης.

12 ΚAK / CIS (Confederation of Independent States) Η Koινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών συμπεριλαμβάνει τις Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργισία, Μολδαβία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν. Κάντο-μόνος-σου πολυκατάστημα / DIY superstore Κάντο-μόνος-σου πρατήριο. ΚΑΠ / CAP Η Κοινή Αγροτική Πολιτική τέθηκε σε ισχύ το 1962 και σκοπεύει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Η ΚΑΠ έχει επίσης σχεδιασθεί ώστε να εγγυάται ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς, ενόσω θα διατηρεί τη σταθερότητα τιμών στην αγορά. Ο στόχος της ΚΑΠ είναι τριπλός : ελεύθερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων μέσα στην ΕΕ, καθορισμό των τιμών στην Ευρώπη και εύνοια για τα Κοινοτικά (ΕΕ) προϊόντα. Κατ αξίαν / Ad valorem Αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων. Κατανάλωση / Consumption Συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών αγοραζόμενα από τους καταναλωτές σε μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Καταναλωτής / Consumer Πρόσωπο που χρησιμοποιεί αγαθά, πόρους ή υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Καταστατικό εταιρείας / Memorandum of association Επίσημο έγγραφο το οποίο, κατά το νόμο, δείχνει την ύπαρξη μίας εταιρείας. Αναφέρει την επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας, τον αριθμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και πως διαιρείται, δήλωση περιορισμένης ευθύνης, τους σκοπούς ιδρύσεως της εταιρείας κλπ. Κατάστημα λιανικής / Chain store Ένα από τα παρόμοια καταστήματα που ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Κατηγορία διατίμησης / Tariff category Είναι ο καθορισμός αγαθών σε όρους τελωνειακών δασμών. Κεντρικά γραφεία / Head office Συγκεκριμένος χώρος που αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, αποτελεί τη διεύθυνσή της και καθορίζει, τις περισσότερες φορές, την εθνικότητά της. Κλειδαριά περιστροφής / Twist lock Τυποποιημένο τεμάχιο δεσίματος για το κλείδωμα μίας Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς στο πλοίο ή το όχημα που τη μεταφέρει. Κοινό εξωτερικό δασμολόγιο / CET (Common External Tariff) Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία διατίμηση που εφαρμόζεται σε εισαγόμενα αγαθά. Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο / CCT (Common Customs Tariffs) Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία κωδικοποίηση που καθορίζει τα κόστη εκτελωνισμού σε Κοινοτικό επίπεδο. Κοινοποιούσα τράπεζα / Advising bank Στο πλαίσιο της ενεγγύου πιστώσεως, είναι η μεσάζουσα τράπεζα, η οποία μεταφέρει την ενέγγυα πίστωση στο δικαιούχο, απαντώντας στην αίτηση της

13 εκδότριας τράπεζας. Η κοινοποιούσα τράπεζα, ωστόσο, δεν προσφέρει καμία εγγύηση προς τον δικαιούχο και απλώς μεταφέρει την πληροφορία Κοινοτικά αγαθά / Community goods Αυτή η έκφραση αναφέρεται σε αγαθά είτε αποκτημένα πλήρως εντός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, χωρίς εισδοχή αγαθών εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ή εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ευρισκομένων όμως σε ελεύθερη ζώνη. Κόμβος / Hub Κομβικό σημείο για τη συλλογή, αποστολή και αναδιανομή σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Κόμιστρα μη προπληρωθέντα / Carriage forward Μία συνθήκη πώλησης όπου το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καταβάλλεται από τον παραλήπτη. Κόστος και ναύλος / Cost and freight Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά αλλά ο αγοραστής πληρώνει για τα έξοδα ασφάλισης μόλις φορτωθούν τα εμπορεύματα. Κόστος, ασφάλεια, ναύλος / Cost insurance freight Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων και ρυθμίζει τη ναυτική ασφάλιση Κύριος δικαιοδόχος / Principal franchisee Ο δικαιοδόχος που κατέχει τον τίτλο συμβολαίου αποκλειστικότητας για την ανάπτυξη, υπό τη δικαιοχρησία, ενός εμπορικού ονόματος σε δεδομένη περιοχή (γεωγραφική ή εθνική). Είναι συνήθης πρακτική για εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν εκτός της εθνικής τους περιοχής, ιδίως όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με την εξεταζόμενη χώρα. Λιανική / Retail Η πώληση των αγαθών προς το γενικό κοινό, ιδίως μέσω καταστημάτων. Λιμάνι εξόδου / Port of exit Το τελευταίο τελωνείο από όπου τα εμπορεύματα (ως ύλη) αφήνουν την περιοχή της ΕΕ. Λογαριασμός Προκαταβολών / Advance (advance bill) Χρήματα καταβληθέντα πριν την αποστολή των εμπορευμάτων. Μέλος Δ.Σ. / Board Member Άτομο ή εταιρικό σώμα, τοποθετημένο από και εκ των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σκοπός των μελών είναι να διαχειρίζονται την εταιρεία συλλογικά. Περιβάλλονται με ευρείας έκτασης αρμοδιότητες για να ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας. Μερική αβαρία / Particular average Ζημία αυτού ου είδους, στο χώρο των μεταφορών, αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα. Μπορεί να είναι στη μορφή των απωλειών, χαμένων αντικειμένων, ζημιών που υπέστησαν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά ή κατά τη μεταχείριση πριν ή μετά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Μερική πληρωμή / Part-payment Πληρωμή τμήματος ενός μεγαλυτέρου ποσού που θα πληρωθεί αργότερα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ Ο κόσμος της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας συγκροτείται από επαγγελματίες οι οποίοι εμπλέκονται σ' ένα σύνολο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δάκου Βασιλική Μπολανάκη Ελένη Τσιραντωνάκη Ερασμία «ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. C Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = δείκτης 40 αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και οι Ειδικές Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση μίας εξαγωγής και ποιες οι διαδικασίες και έγγραφα

Β. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και οι Ειδικές Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση μίας εξαγωγής και ποιες οι διαδικασίες και έγγραφα ΕΡΩΤΗΣΗ 12 ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ; ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Α. Πως αναζητείται πελάτης στο εξωτερικό; Μια επιχείρηση που

Διαβάστε περισσότερα

Μπίτολα. Σύντομος Επενδυτικός Οδηγός BITOLA БИТОЛА. Επενδύοντας στa INVESTING IN ИНВЕСТИРАЈЌИ ВО

Μπίτολα. Σύντομος Επενδυτικός Οδηγός BITOLA БИТОЛА. Επενδύοντας στa INVESTING IN ИНВЕСТИРАЈЌИ ВО HELLENIC REPUBLIC A r i s t o t l e University of Thessaloniki Laboratory of Economic A n a l y s i s a n d P o l i c y REGIONAL ENTERPRISE SUPPORT CENTRE - BITOLA Επενδύοντας στa Μπίτολα (Μοναστήρι) της

Διαβάστε περισσότερα

I IBAN (International Bank Account Number) = ICS Internet Connection Sharing

I IBAN (International Bank Account Number) =     ICS Internet Connection Sharing I IBAN (International Bank Account Number) = Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (European Committee for Banking Standards, ECBS) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ : LOGISTICS Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής:τραχανάς Κωνσταντίνος Άρτα Σεπτέμβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (7669) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας.

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. S SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νοτίου Ασίας (South Asian Association for Regional Cooperation).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics

TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics Δημήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com Ενότητα 1: Αποθήκευση Δημήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com 1 Ορισμός ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της S SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νοτίου Ασίας (South Asian Association for Regional Cooperation).

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων Καθηγητής Χατζηγάγιος Θωμάς

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων Καθηγητής Χατζηγάγιος Θωμάς ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής Χατζηγάγιος Θωμάς Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην διοίκηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΕΝΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα