Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες"

Transcript

1 Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων 6. Τα καθετοποιημένα συστήματα Μάρκετινγκ 7. Χονδρεμπόριο 8. Λιανεμπόριο 9. Φυσική Διανομή 1

2 Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Διανομή: Όλες οι δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβαστεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή στον τελικό αγοραστή. είναι πρόβλημα καθορισμού της κατανομής των λειτουργιών, δηλαδή ποιες επιχειρήσεις θα εκτελούν ποιες λειτουργίες. Η κατανομή αυτή γίνεται με βάση την ανάλυση κόστους/ ωφέλειας Τα στάδιά της είναι 1. Η κατανομή όπως έχει ήδη γίνει 2. Η κατανομή όπως μπορεί να γίνει με βάση τις εναλλακτικές που υπάρχουν στο περιβάλλον 3. Η κατανομή όπως μπορεί να γίνει με βάση εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν (αναφέρεται σε καινοτομίες) Ενδιάμεσοι ή Μεσάζοντες: Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν να εκτελούν τις λειτουργίες που χρειάζονται για τη μεταβίβαση του προϊόντος μιας επιχείρησης στον τελικό αγοραστή, δηλαδή σε αυτόν που δε θα το μεταπωλήσει, αλλά είτε θα το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, είτε θα το δώσει δωρεά κάπου αλλού 2

3 Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Οι μεσάζοντες κάνουν πιο οικονομικά τη διανομή επειδή μειώνουν δραστικά τον αριθμό των συναλλαγών Για παράδειγμα Β1 Κ1 Β1 Κ1 Β2 Κ2 Β2 Μ1 Κ2 Β3 Κ3 Β3 Κ3 Χωρίς μεσάζοντα (αριθμός συναλλαγών 9) Με ένα μεσάζοντα (αριθμός συναλλαγών 6) 3

4 Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Οι μεσάζοντες κάνουν πιο οικονομικά τη διανομή επειδή καταργούν τις διαφορές ποσότητας καταργούν τις διαφορές ποικιλίας Ο Μ αγοράζει σε μεγάλες ποσότητες διαφορετικά προϊόντα πολλών Β και τα μεταπωλεί σε μικρές ποσότητες είτε στους Λ, είτε στους Κ. Άλλες λειτουργίες που εκτελούν οι Μ: Της αγοράς Της αποθήκευσης Της πώλησης Της ανάληψης κινδύνου Της μεταφοράς Της πληροφόρησης Της χρηματοδότησης Οι Μ παράγουν τις χρησιμότητες του τόπου, με τη λειτουργία της μεταφοράς του χρόνου, με τη λειτουργία της αποθήκευσης της κτήσεως, κυρίως με τις λειτουργίες της πώλησης & της πληροφόρησης 4

5 Ο δίαυλος Μάρκετινγκ Δίαυλος Μάρκετινγκ: Συλλογικά όλοι οι θεσμοί και τα γραφεία που παρέχουν τις χρησιμότητες του χρόνου, τόπου και της κτήσης Η διανομή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Χονδρεμπόριο Θεσμοί Λιανεμπόριο Μεταφορών Ερευνών Μάρκετινγκ Αποθήκευσης Χρηματοδότησης Διαφημιστικά γραφεία Ασφαλιστικά γραφεία Γραφεία Διευκολύνσεως 5

6 Βασικοί τύποι διαύλων Άμεση διανομή αποτελείται μόνο από δύο μέλη(άμεση επαφή με τον τελικό αγοραστή) Έμμεση διανομή αποτελείται από περισσότερα από δύο μέλη Καταναλωτικά vs Βιομηχανικά Στα καταναλωτικά προϊόντα τα μέλη του διαύλου μπορεί να είναι τα εξής: Β= Βιομηχανία Χ= Χονδρέμπορος Λ= Λιανέμπορος Κ= Καταναλωτής Α= Αντιπρόσωπος Μ= Μεσίτης 6

7 Βασικοί τύποι διαύλων για καταναλωτικά προϊόντα Β Κ Β Λ Κ Β Χ Λ Κ Β Α Χ Λ Κ 7

8 Βασικοί τύποι διαύλων Στα βιομηχανικά προϊόντα μέλη του διαύλου μπορεί να είναι τα εξής: Β= Βιομηχανία Α= Αντιπρόσωπος Δ= Διανομέας βιομηχανικών προϊόντων ΑΒΠ= Αγοραστής Βιομηχανικών Προϊόντων για τα βιομηχανικά προϊόντα Β ΑΒΠ Β Α ΑΒΠ Β Δ ΑΒΠ Β Α Δ ΑΒΠ 8

9 Βασικοί τύποι διαύλων Βασικές έννοιες Μήκος διαύλου: αναφέρεται στον αριθμό των μελών του διαύλου Άμεση διανομή vs Έμμεση διανομή Εύρος διαύλου: αφορά στον αριθμό των τύπων μεσαζόντων, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, δια μέσου των οποίων κινείται το προϊόν (π.χ. τα σαμπουάν στο επίπεδο του Λ) Ισχύς που έχει στη διάθεσή του κάθε μέλος του διαύλου έχει πρακτική σημασία και βοηθά στον προγραμματισμό της διανομής του προϊόντος μιας επιχείρησης Μίγμα Διανομής 9

10 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων Κατηγορία Α: Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η τιμή του, το πόσο γρήγορα φθείρεται, το πότε παράγεται και καταναλώνεται, το πόσο τεχνικά περίπλοκο είναι και ο τρόπος μεταφοράς του. Κατηγορία Β: Τα χαρακτηριστικά της αγοράς, όπως οι τελικοί αγοραστές, ο αριθμός τους, ο τόπος διαμονής τους και η ποσότητα που αγοράζουν κάθε φορά Κατηγορία Γ: Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως η διοικητική της ικανότητα, η χρηματοοικονομική της θέση, η στρατηγική που ακολουθεί, η φήμη και το εύρος γραμμής προϊόντος που έχει Κατηγορία Δ: Τα χαρακτηριστικά των ενδιαμέσων, όπως το είδος των υπηρεσιών που παράγουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγουν 10

11 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος Η σχέση μεταξύ του μήκους και. Τιμής είναι αντίστροφη Του πόσο γρήγορα φθείρονται είναι ανάλογη Πολυπλοκότητας του προϊόντος είναι αντίστροφη Η εποχικότητα των πωλήσεων αυξάνει το μήκος του διαύλου Τα ασυσκεύαστα προϊόντα διανέμονται με μικρού μήκους διαύλους Τα χαρακτηριστικά της αγοράς Όταν υπάρχουν διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες επιλέγονται πολλοί τύποι διαύλων Όταν ο αριθμός των αγοραστών είναι μεγάλος, χρησιμοποιείται μικρού μήκους δίαυλος Όταν η αγορά είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη, τότε επιλέγεται μικρού μήκους δίαυλος Όταν το μέσο μέγεθος παραγγελίας είναι μεγάλο, τότε επιλέγεται μικρού μήκους δίαυλος 11

12 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων Τα χαρακτηριστικά των ενδιαμέσων Είδος υπηρεσιών και συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγουν Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Όταν στερείται κατάλληλης διοικητικής ικανότητας, τότε επιλέγει αναγκαστικά την έμμεση διανομή Όταν στερείται τους απαραίτητους πόρους, τότε επιλέγει αναγκαστικά την έμμεση διανομή Στρατηγικές που προϋποθέτουν, για παράδειγμα, τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή, επιλέγουν την άμεση διανομή ή μικρού μήκους διαύλους Όταν το προϊόν είναι άγνωστο, τότε συνήθως επιλέγεται η άμεση διανομή Όταν το εύρος της γραμμής προϊόντος είναι μεγάλο, επιλέγεται μικρό μήκος διαύλου 12

13 Η διαδικασία επιλογής διαύλων Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής: 1) Καθορισμός της αγοράς στόχου 2) Εύρεση των αγοραστικών συνηθειών της αγοράς στόχου 3) Προσαρμογή στις αγοραστικές συνήθειες 4) Γεωγραφικός εντοπισμός της αγοράς στόχου 5) Απογραφή των τύπων διαύλων που υπάρχουν 6) Καθορισμός της έντασης διανομής(εντατική, εκλεκτική, αποκλειστική) 7) Αξιολόγηση των τύπων διαύλων που υπάρχουν 8) Επιλογή διαύλων 13

14 Τα καθετοποιημένα συστήματα Μάρκετινγκ είναι δίκτυα που διοικούνται από επαγγελματίες, έχουν κεντρικό προγραμματισμό και εκ των προτέρων έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνουν σημαντικές λειτουργικές οικονομίες και μέγιστη επίδραση στην αγορά Τύποι ΚΣΜ 1. Εταιρικό ΚΣΜ: έχουμε καθετοποίηση της παραγωγής σε προηγούμενα ή σε επόμενα στάδια περιορίζονται οι πιθανότητες ενδοδιαυλικής σύγκρουσης καθίσταται δυνατός κοινός προγραμματισμός για την επίτευξη κοινών στόχων βοηθά στην παραγωγή προϊόντων με ιδιωτικά σήματα, στον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας, στην εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων σε περιόδους έλλειψης συντελεί στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τον τελικό καταναλωτή, στη δημιουργία ισχυρής εικόνας & στον έλεγχο των τιμών 14

15 Τα καθετοποιημένα συστήματα Μάρκετινγκ 2. Συμβατικό ΚΣΜ: έχουμε συνένωση νομικά αυτοτελών μονάδων, με στόχο τον περισσότερο συντονισμό μεταξύ τους, τη στενή συνεργασία και την επίτευξη οικονομικών αποτελεσμάτων. Το συμβατικό ΚΣΜ μπορεί να είναι Συνεργατικό (λίγοι ή πολλοί συνήθως Λ μικρού μεγέθους και παραδοσιακού τύπου, αποφασίζουν και ολοκληρώνονται κάθετα σε προηγούμενα στάδια, κυρίως δε στο αμέσως προηγούμενο, Χ) Εθελοντικό (την πρωτοβουλία ίδρυσης έχει ένας Χ, που συνενώνει γύρω του έναν αριθμό Λ) Franchise (μια μονάδα (o Franchisor) δίνει το δικαίωμα σε έναν αριθμό μονάδων (τους Franchisees) να εμπορεύονται ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και να ασχολούνται σε μία επιχείρηση που ανέπτυξε ο Franchisor χρησιμοποιώντας τη δική του εμπορική επωνυμία, τα δικά του εμπορικά σήματα, τα δικά του συστήματα υπηρεσιών, το δικό του knowhow και τις δικές του μεθόδους λειτουργίας της επιχείρησης 15

16 Τα καθετοποιημένα συστήματα Μάρκετινγκ 3. Διαχειριζόμενο ΚΣΜ: διαφέρει από τους παραδοσιακούς διαύλους σε ένα μόνο σημείο, στο ότι κάποιο μέλος του διαύλου, συνήθως ο Β, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διοικήσει τον δίαυλο σαν ένα σύστημα μονάδων και όχι σαν ένα σύνολο επιχειρήσεων 16

17 Χονδρεμπόριο Χονδρέμπορος: το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων του απευθύνεται σε μονάδες που είτε θα μεταπωλήσουν το προϊόν που αγόρασαν από αυτόν (π.χ. Λ), είτε θα το χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή άλλων προϊόντων (π.χ. οβ) Χ Χονδρέμπορος Αντιπρόσωπος & Μεσίτης Υποκαταστήματα & γραφεία πωλήσεων του Β Περιορισμένης εξυπηρέτησης Πλήρους εξυπηρέτησης Μεσίτης Αντιπρόσωπος Γραφείο πωλήσεως Υποκαταστήματα 17

18 Χονδρεμπόριο Χ πλήρους εξυπηρέτησης Χ περιορισμένης εξυπηρέτησης Γενικού εμπορεύματος Cash & Carry Περιορισμένης γραμμής Με φορτηγό Ειδικής γραμμής Με δικό του ράφι Drop shipper Mail order 18

19 Χονδρεμπόριο Αντιπρόσωπος Βιομηχανίας Πώλησης Το υποκατάστημα πώλησης του Β εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον Χ πλήρους εξυπηρέτησης. Είναι κάθετη ολοκλήρωση του Β σε επόμενο στάδιο Έμπορος με προμήθεια Οι Μεσίτες διακρίνονται ανάλογα με Το προϊόν (π.χ. μεσίτες ακινήτων, ασφαλειών, αξιών χρηματιστηρίου κ.α. Το γραφείο πώλησης του Β εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον αντιπρόσωπο. Έχουμε καθετοποίηση 19

20 Λιανεμπόριο Λιανέμπορος: αυτός που πωλεί στον τελικό αγοραστή (πώληση και πληροφόρηση) Τύποι λιανικών καταστημάτων 1) Εξειδικευμένα καταστήματα: διαθέτουν όχι μεγάλη γραμμή προϊόντος αλλά σε μεγάλη ποικιλία, π.χ. «The body shop» 2) Εμπορικά καταστήματα: περιλαμβάνει πολλές γραμμές προϊόντων. Κάθε τμήμα αφορά στην πώληση ενός ιδιαιτέρου προϊόντος. 3) Σούπερ μάρκετ 4) Παντοπωλεία 5) Καταστήματα με έκπτωση: μεγάλα πολυκαταστήματα που πωλούν με μικρό ποσοστό κέρδους βασιζόμενο στο μεγάλο όγκο πωλήσεων 20

21 Λιανεμπόριο 6) Καταστήματα με προϊόντα στοκ (εκτός εποχής): αγοράζουν το πλεονάζων εμπόρευμα, δηλαδή τα αποθέματα στο τέλος της εποχής ή τα ελαττωματικά εμπορεύματα από μία βιομηχανική ή εμπορική εταιρία και τα πουλά σε τιμές αισθητά χαμηλότερες από αυτές των συνηθισμένων μαγαζιών Πρατήριο εργοστασίου (factory outlet) Ανεξάρτητα καταστήματα στοκ (independent off- price retailers) Warehouse clubs 7) Superstore: Μια πολύ μεγάλη έκταση όπου στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών για αγορές ρουτίνας Combination store Hypermarkets 8) Catalog showroom: Ευρεία προσφορά προϊόντων υψηλής κατανάλωσης και μάρκας σε χαμηλές τιμές 21

22 Φυσική Διανομή Μέχρι τώρα εξετάσθηκαν οι δίαυλοι Μάρκετινγκ από οργανωτική άποψη, δηλαδή ποια είναι τα μέλη του και τι λειτουργίες εκτελεί κάθε ένα από αυτά. Αφού οργανωθεί ένας δίαυλος, τότε αρχίζει η ροή των προϊόντων δια μέσου αυτού. Τα βασικά θέματα με τα οποία απασχολείται η φυσική διανομή είναι. τα αποθέματα, ημεταφορά, η αποθήκευση, η επικοινωνία μεταξύ των μελών του διαύλου Μάρκετινγκ Στα πλαίσια της διοίκησης των αποθεμάτων καθορίζονται τα αποθέματα ασφάλειας, το οικονομικό μέγεθος της παραγγελίας και η συχνότητα αγορών 22

23 Φυσική Διανομή Η μεταφορά του προϊόντος αναφέρεται στη μετακίνησή του από ένα μέλος του διαύλου σε ένα άλλο (από αποθήκη σε αποθήκη). Οι αποθήκες διακρίνονται σε δύο ειδών, στις αποθήκες διανομής (distribution warehouse), που είναι κέντρα στα οποία συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες τα προϊόντα και από όπου εκτελούνται οι παραγγελίες σε μικρότερες ποσότητες και σε αποθήκες διατήρησης (storage warehouse), όπου τα προϊόντα παραμένουν επί μακρόν, επειδή υπάρχει ετεροχρονισμός μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, επειδή χρειάζεται να γίνει ωρίμανση του προϊόντος (π.χ. τυριά, κρασιά) ή επειδή προϊόντα αγοράσθηκαν καθαρά για κερδοσκοπία (πωλούνται μόλις αυξηθούν οι τιμές τους). Η επικοινωνία είναι απαραίτητη προκειμένου κάθε στιγμή να συντονίζεται η κοινή προσπάθεια για την επίτευξη του κοινού στόχου. 23

24 Φυσική Διανομή Το άριστο σύστημα φυσικής διανομής επιτυγχάνεται όταν το κατάλληλο προϊόν είναι στον κατάλληλο πελάτη, στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη κατάσταση και με το κατάλληλο κόστος φυσικής διανομής. Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί απαιτείται να παρθούν αποφάσεις σχετικές με το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατείας. Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στις φυσικές συνθήκες, με τις οποίες πωλείται ένα προϊόν. Οι πιο σημαντικές διαστάσεις αυτού του επιπέδου είναι οι ακόλουθες: Κύκλος Παραγγελίας Συνέπεια του κύκλου παραγγελίας Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας Ποσοστό παραγγελιών που δεν εκτελούνται σωστά Ποσοστό παραγγελιών που φθάνουν με ζημιά Ποσοστό παραγγελιών που δεν εκτελείται επειδή δεν υπάρχουν στα αποθέματα προϊόντα 24

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ : LOGISTICS Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής:τραχανάς Κωνσταντίνος Άρτα Σεπτέμβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ1. Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ 5 Δ.1.1 Εισαγωγή 5 Δ.1.2 Γενικές οδηγίες προς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαφήμιση Γιώργος Κοκκίνης Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING:

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING: ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (Α.Ε.Μ:115)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα