Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές"

Transcript

1 Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/ , με την οποία σας κοινοποιήσαμε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993, σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και κατόπιν της υπ' αριθ. Τ.1540/138/Α0019/ , με την οποία κοινοποιήσαμε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 75/1998 και ειδικότερα εκείνες που αφορούν το καθεστώς της Κοινοτικής Διαμετακόμισης και εφαρμόζονται από την , σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω. Επί των διατάξεων αυτών διευκρινίζουμε ότι μεταβολές στο καθεστώς της Κοινοτικής Διαμετακόμισης επέρχονται από την ημερομηνία αυτή ( ), μέσω των νέων διατάξεων, κυρίως στις θαλάσσιες μεταφορές. Ετσι, κατά την κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ λιμένων των κρατών - μελών, θαλασσίως, εισάγεται στη νομοθεσία η έννοια "τακτική γραμμή" και η διάκρισή της από την μη "τακτική γραμμή". Προστέθηκαν τα άρθρα 313α' και 313β' και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 313, 446 έως 448 των Δ.Ε.Κ. Η Κοινοτική Διαμετακόμιση στις θαλάσσιες μεταφορές γίνεται πλέον υποχρεωτική στις τακτικές εγκεκριμένες γραμμές, κατά την έννοια του άρθρου 313α' των Δ.Ε.Κ. (Διατάξεις Εφαρμογής του Κώδικα), με απαραίτητη τη σύσταση εγγύησης. Αντίθετα, στις μη τακτικές γραμμές δεν επιβάλλεται καμία υποχρέωση για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τα οποία θεωρούνται μη κοινοτικά. Επισημαίνουμε ότι ο τεμαχισμός των γραμμών σε τμήματα, εκ των οποίων άλλα έχουν εγκριθεί να εξυπηρετούν τακτικές γραμμές και άλλα δεν έχουν εγκριθεί, απαγορεύεται. Το Ενημερωτικό Δελτίο (Τ C 12) καταργείται από την 1 Ιουλίου Οι υπάρχουσες απλοποιημένες και υπεραπλοποιημένες διαδικασίες δεν θα ισχύουν από την 1 Ιουλίου 1998 για την Κοινοτική Διαμετακόμιση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι ναυτιλιακές εταιρίες ζητούν την έγκριση μιας τακτικής γραμμής. Για τις εταιρίες που δεν θα ζητήσουν την έγκριση τακτικής γραμμής, η κυκλοφορία των εμπορευμάτων θα θεωρείται ότι πραγματοποιείται σαν μεταφορά σε μη τακτική γραμμή. Για τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν πριν από την 1 Ιουλίου 1998 σ' ένα λιμάνι της Κοινότητας και τα οποία πρόκειται να εκφορτωθούν, υπολογιζομένης της εν λόγω ημερομηνίας σ' ένα άλλο λιμάνι της Κοινότητας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού και όχι του νέου, ήτοι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/ Κανόνες που σχετίζονται με το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων Οι Γενικές Αρχές που εφαρμόζονται στην Κοινοτική Διαμετακόμιση στις θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν το καθεστώς των εμπορευμάτων, ορίζονται στο άρθρο 313 των Δ.Ε.Κ. και είναι οι ακόλουθες: 1.1. Εμπορεύματα μεταφερόμενα μεταξύ δύο λιμένων του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους σε τακτική εγκεκριμένη γραμμή, κατά την έννοια του άρθρου 313α' και 313β' των Δ.Ε.Κ., θεωρούνται κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός και αν αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τον κοινοτικό χαρακτήρα Εμπορεύματα μεταφερόμενα σε μη τακτική γραμμή θεωρούνται ως εμπορεύματα τρίτων χωρών, εκτός και αν αποδειχθεί ο κοινοτικός τους χαρακτήρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 314 των Δ.Ε.Κ. Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων αποδεικνύεται με ένα από τα παραστατικά, ήτοι T2L ή με ισοδύναμο έγγραφο (π.χ. Τιμολόγιο ή φορτωτική). Η έλλειψη ενός από τα ανωτέρω έγγραφα έχει σαν συνέπεια να θεωρούνται τα εμπορεύματα αυτά ως μη κοινοτικά Εμπορεύματα μεταφερόμενα μεταξύ λιμένων της Κοινότητας και τμημάτων του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς απ' αυτό της Κοινότητας (π.χ. Αγιο Ορος, Κανάρια νησιά κ.λπ.) σε μη εγκεκριμένη τακτική γραμμή, θεωρούνται μη κοινοτικά, εκτός και αν ο κοινοτικός τους χαρακτήρας αποδειχθεί με την προσκόμιση παραστατικού Τ2LF. Η έλλειψη του εγγράφου αυτού έχει σαν συνέπεια τα εμπορεύματα να θεωρούνται μη κοινοτικά. 2. Πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Διαμετακόμισης Η Κοινοτική Διαμετακόμιση στις θαλάσσιες μεταφορές είναι υποχρεωτική μόνο για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε μία εγκεκριμένη τακτική γραμμή, σύμφωνα με το άρθρο 313α' των Δ.Ε.Κ. 3. Τακτική γραμμή Εγκεκριμένες τακτικές γραμμές, κατά την έννοια του άρθρου 313α' των Δ.Ε.Κ., είναι οι γραμμές στις οποίες τα πλοία μεταφέρουν τακτικά εμπορεύματα μόνο μεταξύ λιμένων που βρίσκονται στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος, χωρίς να έχουν προέλευση ή προσέγγιση ή προορισμό εκτός του εδάφους της Κοινότητας ή σε ελεύθερη ζώνη λιμένος που βρίσκεται σε τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Κατά την ανωτέρω έννοια, τακτική γραμμή θεωρείται εκείνη όπου πραγματοποιούνται κανονικά σε ένα δεδομένο

2 δρομολόγιο μεταφορές εμπορευμάτων, δηλαδή: - Φορτώσεις ή μεταφορτώσεις σε λιμάνι που βρίσκεται σε κοινοτικό τελωνειακό έδαφος. - Εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις σε ένα άλλο λιμάνι της Κοινότητας. - Κυκλοφορία μεταξύ λιμένων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, χωρίς να προσεγγίζουν σε λιμάνι τρίτης χώρας ή σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται σε λιμάνι της Κοινότητας. Επισημαίνεται ότι η μεταφορά και μόνο κοινοτικών εμπορευμάτων σε τακτικές γραμμές αποδεικνύει τον κοινοτικό τους χαρακτήρα. Αντίθετα, τα εμπορεύματα τρίτων χωρών πρέπει να κυκλοφορούν με τη διαδικασία Τ1. Οι τακτικές γραμμές λειτουργούν μόνο μεταξύ των κρατών - μελών Διαδικασία έγκρισης των τακτικών γραμμών Οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εγκρίνεται η χρήση μιας τακτικής γραμμής αναφέρονται στο άρθρο 313β' των Δ.Ε.Κ. Η έγκριση χρήσης μιας τακτικής γραμμής χορηγείται μετά από αίτηση που καταθέτει η ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία στις Τελωνειακές Αρχές του κράτους - μέλους όπου είναι εγκατεστημένη ή εκπροσωπείται η εν λόγω εταιρία και βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρίες πρέπει ν' απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α'). Η εν λόγω αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - Την εταιρική επωνυμία του αιτούντος. - Τους σχετικούς λιμένες. - Τα ονόματα των πλοίων που έχουν άδεια να εξυπηρετούν τις τακτικές γραμμές. - Την περιγραφή των δραστηριοτήτων τους (συχνότητα των σχετικών μεταφορών, ωράρια της τακτικής γραμμής, δρομολόγια των πλοίων). Μετά από εξέταση της ανωτέρω αίτησης, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α') την απευθύνει σε αντίγραφα στις Κεντρικές ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες των κρατών - μελών της Ε.Ε., προκειμένου να δηλώσουν τη συμφωνία τους. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε ενδιαφερόμενου κράτους - μέλους διαθέτει μια προθεσμία εξήντα (60) ημερών για να δηλώσει τη συμφωνία ή την άρνησή της. Κάθε άρνηση πρέπει να αιτιολογείται. Εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση στις εξήντα (60) επόμενες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση χορηγεί την έγκριση στην ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία. Η έγκριση της τακτικής γραμμής συνοδεύεται από την παράδοση ενός πιστοποιητικού τακτικής γραμμής σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το άρθρο 313α' του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 (Παράρτημα 42- Α' των Δ.Ε.Κ.). Η παραπάνω έγκριση αφορά μόνο εκείνες τις πράξεις διαμετακόμισης που πραγματοποιούνται στα λιμάνια που αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγκρισης της τακτικής γραμμής Διαδικασίες Σύμφωνα με το άρθρο 446 των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, η Κοινοτική Διαμετακόμιση είναι υποχρεωτική μόνο στις τακτικές εγκεκριμένες γραμμές. Ετσι, εδώ επισημαίνουμε ότι μπορούν να εφαρμοσθούν τρεις (3) μορφές διαδικασιών. α) Κανονική διαδικασία Τα εμπορεύματα, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, μπορούν να μεταφέρονται με την κάλυψη του εγγράφου Τ (αντίτυπα 1, 3, 4, 5 και 7) και τη σύσταση εγγύησης. β) Απλουστευμένη διαδικασία (άρθρο 448, παρ. 1 έως 10 των Δ.Ε.Κ.) Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται στο άρθρο 448 και με τη νέα διάταξη του άρθρου 447, παρ. 2, δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης. Οι ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες ή εκπροσωπούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εφαρμόζουν με ευθύνη τους τις διατυπώσεις της Κοινοτικής Διαμετακόμισης και να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα δηλωτικά με τις προϋποθέσεις και τους τρόπους που παραθέτουμε αναλυτικά. Προϋποθέσεις Η ναυτιλιακή εταιρία που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την απλουστευμένη διαδικασία κατά την αναχώρηση από τους ελληνικούς λιμένες, με προορισμό λιμένες της Κοινότητας, οφείλει ν' απευθύνει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α'). Μόλις παραλάβει την αίτηση η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α') τη διαβιβάζει σε αντίγραφα στις αντίστοιχες αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των Τελωνειακών Διοικήσεων των κρατών - μελών της Ε.Ε., όπου βρίσκονται οι λιμένες που ενδιαφέρουν την εν λόγω εταιρία, προκειμένου να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τους. Εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση χορηγεί την έγκριση στην ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία. Η έγκριση χρήσης της απλουστευμένης διαδικασίας χορηγείται στις ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες: - Πραγματοποιούν λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Διοικήσεις να ελέγχουν τις πράξεις διαμετακόμισης.

3 - Δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παρατυπίες ή παράβαση της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας και χρησιμοποιούν τα δηλωτικά: Ι) Τα οποία μπορούν εύκολα να ελεγχθούν από τις Τελωνειακές Διοικήσεις. ΙΙ) Και τα οποία μπορούν να προσκομίζονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, στο Τελωνείο αναχώρησης πριν από την αναχώρηση του πλοίου στο οποίο αναφέρονται. Τρόποι λειτουργίας - Γενικές Αρχές Το δηλωτικό είναι το έγγραφο που χρησιμοποιείται για μια πράξη Κοινοτικής Διαμετακόμισης. Οταν λοιπόν μια μεταφορά περιλαμβάνει εμπορεύματα που κυκλοφορούν με το καθεστώς της Εξωτερικής Κοινοτικής Διαμετακόμισης, καθώς επίσης και εμπορεύματα που κυκλοφορούν με το καθεστώς της εσωτερικής διαμετακόμισης, τότε αυτά τα εμπορεύματα πρέπει να περιληφθούν σε χωριστά δηλωτικά. Είναι ευνόητο, βεβαίως, ότι τα κοινοτικά εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία, πρέπει να περιλαμβάνονται σε χωριστό δηλωτικό. Το δηλωτικό πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες μνείες: - Το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων "Τ1" ή "Τ2F". - Το σύμβολο "TD" εάν τα εμπορεύματα καλύπτονται ήδη από ένα άλλο καθεστώς διαμετακόμισης ή από οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς (ενεργητική τελειοποίηση, τελωνειακή αποταμίευση ή προσωρινή εισαγωγή). - Την υπογραφή του εκπροσώπου της ναυτιλιακής εταιρίας. - Το όνομα και την πλήρη διεύθυνση της ενδιαφερόμενης ναυτιλιακής εταιρίας. - Την ταυτότητα του πλοίου. - Τον τόπο φόρτωσης. - Αναφορά στη φορτωτική και - Για κάθε αποστολή: τον αριθμό, τη φύση, τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων, την περιγραφή των εμπορευμάτων, το καθαρό βάρος σε χιλιόγραμμα και ενδεχομένως τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων. Η ναυτιλιακή εταιρία που πραγματοποιεί μεταφορές εμπορευμάτων με την ανωτέρω διαδικασία, είναι ο κύριος υπόχρεος. Διατυπώσεις στην αναχώρηση Το δηλωτικό που ισοδυναμεί με το έγγραφο καταρτίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα και θεωρείται από το Τελωνείο αναχώρησης, το οποίο φυλάσσει το ένα (1) αντίτυπο. Διατυπώσεις στον προορισμό Το δηλωτικό προσκομίζεται στο Τελωνείο προορισμού. Το Τελωνείο προορισμού, για τις ανάγκες ελέγχου, μπορεί ν' απαιτεί την προσκόμιση όλων των δηλωτικών και φορτωτικών που αναφέρονται στα εμπορεύματα που εκφορτώνονται. Η ναυτιλιακή εταιρία ή ο εκπρόσωπός της συντάσσει στο λιμάνι προορισμού, στην αρχή κάθε μήνα, μια ανακεφαλαιωτική κατάσταση των δηλωτικών που προσκομίστηκαν στο Τελωνείο προορισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Αυτός ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - Τον αριθμό αναφοράς κάθε δηλωτικού. - Το όνομα (ενδεχομένως συντετμημένο) της ναυτιλιακής εταιρίας που μετέφερε τα εμπορεύματα. - Την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς. Ενα (1) αντίτυπο της κατάστασης προσκομίζεται στο Τελωνείο προορισμού που θεωρείται και επιστρέφεται στο Τελωνείο αναχώρησης. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών, σε σχέση με τις ενδείξεις των δηλωτικών που αναφέρονται στη κατάσταση αυτή, το Τελωνείο προορισμού πληροφορεί για τις παρατυπίες αυτές το Τελωνείο αναχώρησης, κάνοντας αναφορά κυρίως στις φορτωτικές των εμπορευμάτων, όπου έγιναν οι εν λόγω διαπιστώσεις. Υπεραπλουστευμένη διαδικασία - Προϋποθέσεις Η ναυτιλιακή εταιρία, που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την υπεραπλουστευμένη διαδικασία κατά την αναχώρηση από τους ελληνικούς λιμένες, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α'). Η διαδικασία αφορά κυρίως τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες ή εκπροσωπούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και παρέχουν ορισμένες φορολογικές και τελωνειακές εγγυήσεις. Από την ανωτέρω διαδικασία επωφελούνται εκείνες μόνο οι εταιρίες στις οποίες: α) Χορηγείται έγκριση για τη χρήση τόσο των δηλωτικών, όσο και των εγγράφων της διαμετακόμισης. β) Πραγματοποιούν ένα σημαντικό αριθμό μεταφορών μεταξύ δύο λιμένων της Κοινότητας στις τακτικές γραμμές. γ) Αποστέλλουν και παραλαμβάνουν συχνά εμπορεύματα. δ) Αποδέχονται να είναι υπεύθυνες εξ ολοκλήρου έναντι των Τελωνειακών Αρχών, διασφαλίζοντας εγγράφως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, προκειμένου να δίνουν λύση σε όλες τις παραβάσεις και παρατυπίες. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

4 - Την επωνυμία της εταιρίας. - Την αιτία της αίτησης. - Την περιγραφή των δραστηριοτήτων (συχνότητα μεταφορών). - Την περιγραφή του τρόπου χρήσης των δηλωτικών. Μόλις παραλάβει την αίτηση, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α') απευθύνει αντίγραφα στις Τελωνειακές Αρχές των Διοικήσεων των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε., όπου βρίσκονται οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη τους. Εάν δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση στις επόμενες εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση χορηγεί τη σχετική έγκρισή της στην ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία. Τρόποι λειτουργίας - Γενικές αρχές Η ναυτιλιακή εταιρία εξουσιοδοτείται, κατόπιν των ανωτέρω, να χρησιμοποιεί ένα ενιαίο δηλωτικό, πάνω στο οποίο αναφέρεται το καθεστώς των εμπορευμάτων Τ1, TF, ΤD ή C (για τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία) απέναντι από κάθε εμπόρευμα που αναφέρεται στο δηλωτικό. Η ναυτιλιακή εταιρία που πραγματοποιεί τις πράξεις διαμετακόμισης με τη χρήση του ενιαίου δηλωτικού, είναι ο κύριος υπόχρεος. Διατυπώσεις κατά την αναχώρηση Η ναυτιλιακή εταιρία διατηρεί στοιχεία στις εμπορικές εγγραφές της για όλες τις αποστολές, καθώς και μέσα στα αντίγραφα των δηλωτικών. Το δηλωτικό προσκομίζεται για θεώρηση στο Τελωνείο αναχώρησης, που φυλάσσει ένα (1) αντίτυπο. Εν τούτοις, σε περίπτωση που το δηλωτικό δεν κατατίθεται κατά τη στιγμή της αναχώρησης του πλοίου, ένα εμπορικό έγγραφο (π.χ. πίνακας φόρτωσης) είναι δυνατό να προσκομισθεί για τις ανάγκες ελέγχου της Υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει την ταυτότητα και το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων. Διατυπώσεις στον προορισμό Η διαδικασία της Κοινοτικής Διαμετακόμισης θεωρείται ότι εκκαθαρίζεται με την προσκόμιση τόσο των δηλωτικών, όσο και των εμπορευμάτων στο Τελωνείο προορισμού. - Το Τελωνείο προορισμού ανακοινώνει στο Τελωνείο αναχώρησης κάθε παράβαση ή παρατυπία, μέσα σε μια λογική προθεσμία. - Αντί για την κλασσική μορφή ελέγχου των πράξεων διαμετακόμισης, το Τελωνείο προορισμού μπορεί να επιχειρεί τους ελέγχους του κατά τρόπο δειγματοληπτικό και επί τη βάσει της ανάλυσης κινδύνων. Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα Το άρθρο 448, παρ. 11γ' των Δ.Ε.Κ. επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρίες που χρησιμοποιούν την απλοποιημένη διαδικασία, να χρησιμοποιούν ένα (1) μόνο δηλωτικό για τα εμπορεύματα των οποίων ο κοινοτικός χαρακτήρας αναγνωρίζεται με την ένδειξη " C". Αν και η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται στις εγγραφές της εταιρίας στο λιμάνι αναχώρησης και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το καθεστώς των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή της άφιξής τους στον προορισμό, ωστόσο η ένδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα που απεικονίζεται στο δηλωτικό επιτρέπει στα εμπορεύματα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέχρι τον τελικό τους προορισμό στην Κοινότητα. Εν τούτοις, οι Τελωνειακές Αρχές στο λιμάνι προορισμού μπορούν να επαληθεύουν το δηλούμενο κοινοτικό καθεστώς με ελέγχους εκ των υστέρων και βάσει της ανάλυσης κινδύνων. Σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις, ενημερώνουν σχετικά το λιμάνι αναχώρησης. Σε άλλες περιπτώσεις, το κοινοτικό καθεστώς των αποστολών πρέπει ν' αποδεικνύεται στον προορισμό με την κατάρτιση ενός Τ2L ή ενός Τ2LF ή ισοδύναμων εγγράφων (δηλαδή όπως και το έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 317α' των Δ.Ε.Κ.) πριν φθάσουν στον τελικό τους προορισμό. Χρήση του συμβόλου "TD" Με το σύμβολο " TD" χαρακτηρίζουμε τα εμπορεύματα: - Που έχουν ήδη τεθεί σε ένα καθεστώς διαμετακόμισης (Τ1, Τ2, Τ2F, Carnet TIR, Carnet ATA κ.λπ.). - Που έχουν μεταφερθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενεργητικής τελειοποίησης με την κάλυψη ενός αντιγράφου της άδειας ή των εμπορικών και διοικητικών εγγράφων που φέρουν την ένδειξη " Ε.Τ." (ενεργητική τελειοποίηση). - Που έχουν μεταφερθεί στα πλαίσια της τελωνειακής αποταμίευσης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα οποία μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης: α) Με την κάλυψη ενιαίου δηλωτικού, σύμφωνα με το άρθρο 448, παρ. 11 των Δ.Ε.Κ. ή β) Με την κάλυψη χωριστών δηλωτικών στα πλαίσια μιας συναποστολής. Το σύμβολο " ΤD" τίθεται απέναντι από κάθε εμπόρευμα στο ενιαίο δηλωτικό ή στο δηλωτικό της συναποστολής. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ναυτιλιακή εταιρία θέτει το σύμβολο "TD" πάνω στη φορτωτική ή σε κάθε άλλο

5 αντίστοιχο εμπορικό έγγραφο, τον αριθμό αναφοράς της ακολουθούμενης διαδικασίας, την ημερομηνία του εγγράφου διαμετακόμισης ή της μεταφοράς και το όνομα του Τελωνείου αναχώρησης. 4. Μη τακτική γραμμή 4.1. Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα (άρθρο 317α' των Δ.Ε.Κ.). Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε μια μη τακτική γραμμή, κατά την έννοια του άρθρου 313α' των Δ.Ε.Κ., θεωρούνται μη κοινοτικά, υπό τον όρο ότι η απόδειξη του κοινοτικού τους χαρακτήρα δεν πραγματοποιείται μέσω ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: - Εγγραφο Τ2L ή Τ2LF. - Τιμολόγιο. - Εγγραφο μεταφοράς (δηλωτικό ναυτιλιακής εταιρίας). Το άρθρο 317α' των Δ.Ε.Κ. επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρίες να χρησιμοποιούν το δηλωτικό, μετά από αίτησή τους, σαν απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων. Προσκόμιση των δηλωτικών Το δηλωτικό πρέπει να φέρει τις ακόλουθες μνείες: - Το όνομα και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρίας. - Το όνομα του πλοίου. - Τον τόπο και την ημερομηνία φόρτωσης των εμπορευμάτων. Και για κάθε αποστολή που περιλαμβάνεται στο δηλωτικό: - Αναφορά στη φορτωτική ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο. - Στον αριθμό, τη φύση, τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων. - Στη φύση των εμπορευμάτων. - Στο καθαρό βάρος σε χιλιόγραμμα. - Στους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων, εάν υπάρχουν. - Στο τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων. Τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων Η ναυτιλιακή εταιρία πρέπει να θέτει στα δηλωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις σχετικά με το καθεστώς των εμπορευμάτων: - Το σύμβολο "C" για τα κοινοτικά εμπορεύματα. - Το σύμβολο " F" για τα κοινοτικά εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς, π.χ. Κανάρια νησιά. - Το σύμβολο " Ν" για τα κοινοτικά εμπορεύματα που περιέχονται σε μη κοινοτικές συσκευασίες. - Τα δηλωτικά, τέλος, πρέπει να υπογράφονται από τη ναυτιλιακή εταιρία. Διατυπώσεις στο Τελωνείο αναχώρησης Η ναυτιλιακή εταιρία καταθέτει δύο (2) αντίτυπα, τουλάχιστον, του δηλωτικού στο Τελωνείο αναχώρησης. - Ενα (1) αντίτυπο φυλάσσεται από το Τελωνείο αναχώρησης. - Το άλλο επιστρέφεται στη ναυτιλιακή εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, το δηλωτικό πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 317α', παρ. 3 των Δ.Ε.Κ. - Επίθεση της σφραγίδας του Τελωνείου αναχώρησης. - Υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και επίθεση της ατομικής σφραγίδας. - Ημερομηνία θεώρησης. Τέλος, επισυνάπτουμε παραδείγματα προς διευκόλυνσή σας, καθώς και πίνακα που απεικονίζει διάφορες περιπτώσεις θαλάσσιων μεταφορών σε τακτικές και μη τακτικές γραμμές. Παραδείγματα Παράδειγμα Νο 1 Σύνδεση: Πάτρα/Αγκόνα σε μια τακτική εγκεκριμένη γραμμή * Κανονική διαδικασία διαμετακόμισης: Υποχρεωτική σύσταση εγγύησης. Εδώ, η διαδικασία της Κοινοτικής Διαμετακόμισης είναι υποχρεωτική για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα, καθώς και για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε μέτρα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) ---> έκδοση τίτλου Κοινοτικής Διαμετακόμισης Τ1 (αντίτυπα 1-Ε 4-5-7) με σύσταση εγγύησης. Αναφορικά με τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης --->έκδοση συνοδευτικού εγγράφου (ΣΔΕ). Προσοχή: Κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός αυτών που ανήκουν στα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία και δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθεί το καθεστώς της Κοινοτικής Διαμετακόμισης.

6 * Απλοποιημένη διαδικασία διαμετακόμισης: Δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης. Στο χρησιμοποιούμενο δηλωτικό πρέπει να αναφέρεται το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων. Τα σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: --- " C" για τα κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός εμπορευμάτων Κ.Α.Π.). --- "T1" για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα, καθώς και για τα κοινοτικά που ανήκουν στην Κ.Α.Π. --- " TD" για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν ήδη με άλλο καθεστώς διαμετακόμισης, όπως carnet TIR και κάτω από οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς. Παράδειγμα Νο 2 Σύνδεση: Πάτρα/Μασσαλία σε μη τακτική γραμμή Τα εμπορεύματα όλα θεωρούνται μη κοινοτικά κατά την άφιξή τους στη Μασσαλία. Για τα κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός απ' αυτά που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης) που φορτώνονται στην Πάτρα ---> έκδοση εγγράφου Τ2L ή χρήση, κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης ναυτιλιακής εταιρίας, δηλωτικού όπου θ' αναφέρεται το σύμβολο "C" ή "Ν". Για τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους και φορτώνονται στην Πάτρα ---> υποχρεωτική έκδοση συνοδευτικού εγγράφου (ΣΔΕ). Παράδειγμα Νο 3 Σύνδεση: Πάτρα/Κανάρια νησιά σε μια εγκεκριμένη τακτική γραμμή * Κανονική διαδικασία διαμετακόμισης: Υποχρεωτική σύσταση εγγύησης. Η Κοινοτική Διαμετακόμιση είναι υποχρεωτική για: - Μη κοινοτικά εμπορεύματα ---> έκδοση τίτλου διαμετακόμισης Τ (αντίτυπα 1-Ε 4-5-7), με σύσταση εγγύησης. - Κοινοτικά εμπορεύματα (περιλαμβανομένων και αυτών που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους) ---> έκδοση Τ2F (δέσμη ΕΔΕ 5) με σύσταση εγγύησης. * Απλοποιημένη διαδικασία διαμετακόμισης: Μη κατάθεση εγγύησης. Στο σχετικό δηλωτικό πρέπει ν' αναφέρεται το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων. Τα σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούν είναι τα ακόλουθα: --- "Τ1" για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα. --- " ΤF" για τα κοινοτικά εμπορεύματα (με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς). --- " TD" για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν ήδη με ένα άλλο καθεστώς διαμετακόμισης. Παράδειγμα Νο 4 Σύνδεση: Ν. Υόρκη/Πάτρα/Αγκόνα σε μη τακτική γραμμή Ολα τα εμπορεύματα θεωρούνται μη κοινοτικά κατά την άφιξή τους στην Πάτρα. Για τα κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός αυτών που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης) που φορτώνονται στη Πάτρα ---> έκδοση εγγράφου Τ2L ή χρήση, κατόπιν αιτήσεως της ναυτιλιακής εταιρίας, δηλωτικού που θα φέρει το σύμβολο "C" ή "N". Για τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (όπως αλκοολούχα) και τα οποία φορτώνονται στην Πάτρα ---> υποχρεωτική έκδοση του συνοδευτικού εγγράφου (ΣΔΕ). Παράδειγμα Νο 5 Σύνδεση: Πάτρα/Κανάρια νησιά σε μη τακτική γραμμή Τα εμπορεύματα θεωρούνται μη κοινοτικά κατά την άφιξή τους στα Κανάρια νησιά. Για τα κοινοτικά εμπορεύματα ---> έκδοση ενός εγγράφου Τ2LF ή χρήση, κατόπιν αιτήσεως της ναυτιλιακής εταιρίας, του δηλωτικού στο οποίο θα αναφέρεται το σύμβολο "F".

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ι.Ορισμός διαμετακόμισης Η κοινοτική κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1043/2016 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 Αρ.πρωτ.: ΠΟΛ.1043 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3384 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008 6.12.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13644/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: UD 243 CID 7 TRANS 430 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε Η τελωνειακή ένωση υπήρξε η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο λόγος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 1.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ Συνθήκες C1 C5 C6 C10 C15 C30 C35 Εάν η "Χώρα προορισµού" (θέση 17α) στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ανήκει στις χώρες ιαµετακόµισης τότε η ενότητα ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

2692 Κ.Λ.Π. 384/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94(#ΓΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 21 (2)

2692 Κ.Λ.Π. 384/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94(#ΓΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 21 (2) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2692 Κ.Λ.Π. 384/2004 Αριθμός 384 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94(#ΓΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 21 (2) Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ 2010 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Π.Δ. ΚΟΙΝ:

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ 2010 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Π.Δ. ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Γεώργιος Βήτος Τελωνειακός σύμβουλος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Εν.Τ.Κ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-4ΨΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-4ΨΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κ.Α : 210 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.24 14:08:15 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 11507/15 COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lt,lv,nl, pl,pt,ro,sk,sl,sv) UD 166 DELACT 108 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 L 107/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2008 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/43 L 107/44 Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Έναρξη, στις 2 Δεκεμβρίου 2013, της ηλεκτρονικής υποβολής της Διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 26.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ. ΠΟΛ.1202/12.7.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Λειτουργία του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

: Λειτουργία του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 - ΑΘΗΝΑ Aθήνα, 21 Μαρτίου 2002 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΝ95Η-2ΥΞ. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΔΑ: ΩΝ95Η-2ΥΞ. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: ΩΝ95Η-2ΥΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1075 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2016/ Άρθρο 128 καν. 2

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2016/ Άρθρο 128 καν. 2 Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1081512 ΕΞ 2016/30.5.2016 Άρθρο 128 καν. 2447/2015 της Επιτροπής Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων στα πλαίσια του Ενωσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Άγγελος Λυµπέρης, Προϊστάµενος Α Τµήµατος ης ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών 19ης Γενική Επισκόπηση (1) 1. Τι είναι Ενιαία Άδεια ή Ενιαία Συνολική Άδεια;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ),

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ), 1 Aριθμ. ΠΟΛ. 1126/2013-ΦΕΚ 1420Β/12.6.2013 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 9t(l) ΤΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 9t(l) ΤΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2837 Κ.Δ.Π. 411/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 411 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 9t(l) ΤΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49 Παραλαβές ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρ.Ο. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Καταχώρησης 39973

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρ.Ο. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Καταχώρησης 39973 Διαταγή υπ αριθ. 301 του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 14 Δεκεμβρίου 2015 "Περί έγκρισης των χαρακτηριστικών εκτέλεσης διεθνών οδικών μεταφορών φορτίων τρίτων κρατών" Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε κατηγορία στοιχείων που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Νόμου.

2. Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε κατηγορία στοιχείων που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Νόμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2871 Κ.Λ.Π. 418/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 418 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1 26.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1 II (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2896 Κ.Α.Π. 427/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 427 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Χορήγηση άδειας φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα: Αριθμός απόφασης: 11/04/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα: Αριθμός απόφασης: 11/04/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα: Αριθμός απόφασης: 11/04/2017 2419 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

* Φ.Π.Α * Νο. 4

* Φ.Π.Α * Νο. 4 -- 139 -- * Φ.Π.Α * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1008141/339/61/E0014 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002

Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3627, 2.8.2002 Κ.Δ.Π. 377/2002 Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002 Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος.

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UCC Επισκόπηση Βασικά συμπεράσματα του προγράμματος Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. 1 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019/24-5-07 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Αρ. πρωτ. 5029048/3545/Α0019/23-7-09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 428 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Αριθμός 428 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. αρ. III(I) 2904 Κ.Δ.. 428/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 428 Ο ΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Έγκριση σύστασης και λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα