ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs. Σπύρος Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs. Σπύρος Γ."

Transcript

1 Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπύρος Γ. Μαντζουράτος Επιβλέπων : Γρηγόρης Μέντζας Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2009

2 1

3 Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπύρος Γ. Μαντζουράτος Επιβλέπων : Γρηγόρης Μέντζας Καθηγητής ΕΜΠ Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την Γρηγόρης Μέντζας Ιάκωβος Βενιέρης Αντώνιος Συμβώνης Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος

4 ... Σπύρος Γ. Μαντζουράτος Διπλωματούχος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π Copyright Σπύρος Γ. Μαντζουράτος, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 3

5 Περίληψη Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη και η ανάλυση μιας υλοποίησης ενός πρωτοκόλλου δρομολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Mobile Ad-hoc NETwork περιβάλλοντα (δηλαδή σε MANETs). Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης που έχουν προταθεί στο χώρο των MANETs είναι πολλά. Οι αρχιτεκτονικές αρχές διαφέρουν αφού τα πρωτόκολλα αυτά συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν συγκρίνονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες δικτύων (π.χ. μέγεθος του δικτύου, κινητικότητα κτλ). Ένα σύνολο κινητών τηλεφώνων με ικανότητες ad-hoc επικοινωνίας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα MANET. Εμπνευσμένοι από την ιδέα αυτή εφαρμόσαμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο δρομολόγησης πάνω από το πρωτόκολλο Bluetooth. Επιλέξαμε το Bluetooth εξαιτίας της ευρείας χρησιμοποίησης του από τους περισσότερους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων. Το πρωτόκολλο δρομολόγησης που επιλέχθηκε ήταν το Data Source Routing Protocol (DSR). Κάναμε αυτή την επιλογή βασιζόμενοι στην απλότητα και στην ευρωστία που χαρακτηρίζει το πρωτόκολλο αυτό κάτω από συνθήκες Personal Area Networks (PAN). Η υλοποίηση μας επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες Bluetooth Libraries της JAVA. Η παραγόμενη Library μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να δημιουργηθούν εφαρμογές χωρίς να ασχολείται κανείς με τη λογική της δρομολόγησης. Για να ελέγξουμε την υλοποίηση μας, δημιουργήσαμε ένα σενάριο όπου οι συμμετέχοντες κόμβοι ενός MANET δημιουργούν έναν πίνακα DHT. Για να μετρήσουμε τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των κόμβων, εισάγαμε την υλοποίηση του DSR σε ένα peersim περιβάλλον. Το Peersim είναι ένα περιβάλλον εξομοίωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των MANET πρωτοκόλλων. Επομένως, στο πλαίσιο αυτής της διατριβής, αναλύουμε λεπτομερώς την έννοια των MANETs - εξετάζοντας τα προβλήματα που εγείρονται στο χώρο δρομολόγησης και επιλέγουμε το DSR σαν βοήθημα υλοποίησης. Συμπερασματικά, παρέχουμε μια υλοποίηση βασισμένη στο Bluetooth και μια εξομοίωση του αλγορίθμου που επιλέξαμε. Λέξεις-κλειδιά : MANET, Reactive δρομολόγηση, Data Source δρομολόγηση, DSR, L2CAP. 4

6 Abstract The scope of this thesis was the study and analysis of a routing protocol implementation that can be used in Mobile Ad-hoc NETwork environments (a.k.a. MANETS). The routing protocols that are proposed in the MANET area are many. Their architectural principles differ since these protocols behave differently when compared under different network conditions (e.g. size of the network, mobility etc.) A set of mobile phones with ad-hoc communication capabilities can be considered as a MANET. Inspired by this idea we implemented a specific routing protocol on-top of Bluetooth protocol. We selected Bluetooth because of its wide adoption by the mobile phone vendors. The routing protocol that was selected was Data Source Routing Protocol (DSR). We did such a selection because of the simplicity and robustness that characterize this protocol under Person Area Networking (PAN) conditions. Our implementation was accomplished using the appropriate Bluetooth libraries of JAVA. The produced library can be used by third-party applications in order to create applications without taking under consideration the routing business logic. In order to stress test our implementation we created a scenario where the participating nodes of a MANET create a DHT table. In order to measure the exchanged messages we ported the DSR implementation in peersim environment. Peersim is a simulation environment that can be used to test MANET protocols. Consequently in the frames of this thesis, we analyse in detail the notion of MANETS; we examine the problems that are raised in the routing area; and we select DSR as our reference implementation. Finally, we provide a Bluetooth-based implementation and a simulation of the ported algorithm. KeyWords : MANET, Reactive routing, Data Source Routing, DSR, L2CAP. 5

7 Πίνακας Περιεχομένων 1 Τα δίκτυα MANET Εισαγωγή στα Δίκτυα γενικά Ενσύρματα Δίκτυα Ασύρματα Δίκτυα Infrastructure-based Δίκτυα Mobile Ad Hoc Networks (MANETs) Διευθυνσιοδότηση στα δίκτυα ΜΑΝΕΤ Δρομολόγηση στα δίκτυα ΜΑΝΕΤ Εισαγωγή στη δρομολόγηση Στάδια της δρομολόγησης Βέλτιστα Μονοπάτια Δρομολόγησης Πίνακες Δρομολόγησης Στατική (Static) και Δυναμική (Dynamic) Δρομολόγηση Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στα Ad Hoc Δίκτυα Table driven Πρωτόκολλα Δρομολόγησης Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) Cluster-head Gateway Switch Routing (CGSR) Wireless Routing Protocol (WRP) Source-initiated On-Demand Δρομολόγηση Temporary Ordered Routing Algorithm (TORA) Signal Stability Routing (SSR) Δρομολόγηση AODV και DSR Ad hoc On Demand Distance Vector (AODV) Επισκόπηση του AODV Unicast Multicast Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Βασική διαφορά AODV και DSR Dynamic Source Routing Protocol (DSR) Υποθέσεις εργασίας Περιγραφή πρωτοκόλλου DSR Υλοποίηση DSR πάνω από Bluetooth Γιατί Bluetooth; Ιστορικά Εφαρμογές Λειτουργία Δομική Ανάλυση Προβλεπόμενες Διαδικασίες Χρήση L2CAP Το Logical link control and adaptation protocol αναλυτικότερα Δομή εφαρμογής Εξοιμοίωση σε περιβάλλον peersim & Συμπεράσματα Τί είναι το peersim Σενάριο εξομοίωσης Αναφορές Παράρτημα Παράρτημα 1 Κώδικας Υλοποίησης του DSR σε J2ME Παράρτημα 2 Κώδικας εξωμοίωσης σε περιβάλλον PeerSim

8 7

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα MANETs 8

10 1 Τα δίκτυα MANET 1.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα γενικά Ένα δίκτυο ορίζεται σαν το σύνολο ανθρώπων ή συστημάτων ή οργανισμών που προσπαθούν να μοιραστούν τις πληροφορίες τους ομαδικά για την επίτευξη του στόχου τους. Στην ορολογία των υπολογιστών, η έννοια των δικτύων είναι παρόμοια με το σύνολο των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι για να μοιραστούν πληροφορίες ή υπηρεσίες (όπως εκτυπωτές κ.τ.λ.). Αρχικά, τα δίκτυα υπολογιστών ξεκίνησαν σαν αναγκαιότητα για διαμοίραση αρχείων και εκτυπωτών, αλλά αργότερα χρησιμοποιήθηκαν και για τη διαμοίραση δεδομένων και για την επεξεργασία αλγορίθμων. Ο Tenenbaum ορίζει τα δίκτυα υπολογιστών σαν ένα σύστημα για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών. Αυτά τα δίκτυα μπορεί να είναι σταθερά (fixed) ή προσωρινά (temporary). Ένα δίκτυο μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ενσύρματο (wired) ή ασύρματο (wireless). Τα ασύρματα μπορούν να διαχωριστούν από τα ενσύρματα καθώς δεν χρειάζεται καμία φυσική συνδεσμολογία μεταξύ των κόμβων. Εικόνα 1.1 Τυπικά ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. 1.2 Ενσύρματα Δίκτυα Τα ενσύρματα δίκτυα είναι γενικά συνδεδεμένα με την βοήθεια συρμάτων και καλωδίων. Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται, συνήθως, σε αυτό το είδος δικτύων είναι τα CAT5 ή CAT6. Η σύνδεση επιτυγχάνεται τοποθετώντας ενδιάμεσα συσκευές, όπως Switches και Hubs, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης της σύνδεσης. Αυτά τα δίκτυα είναι, συνήθως, πιο αποδοτικά, λιγότερο ακριβά και πολύ πιο γρήγορα από τα ασύρματα δίκτυα. Από τη στιγμή που η σύνδεση επιτευχθεί υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να γίνει αποσύνδεση. Ένα ενσύρματο δίκτυο μπορεί να προσφέρει ταχύτητες από 100Mbps έως 1000Mbps. Τα σταθερά ενσύρματα δίκτυα δεν είναι επιρρεπής στις παρεμβολές και στην αυξομείωση του διαθέσιμου bandwidth, η οποία μπορεί να επηρεάσει μερικές ασύρματες συνδέσεις δικτύων. Αντίθετα, είναι δαπανηρό να διατηρηθεί ένα τέτοιο δίκτυο εξαιτίας των πολλών καλωδίων μεταξύ των συστημάτων υπολογιστών. Ακόμη και ένα σφάλμα να υπάρξει στα καλώδια είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί ένα συγκεκριμένο 9

11 καλώδιο πράγμα που οδηγεί σε ακόμη περισσότερα έξοδα. Επίσης, αν χρησιμοποιείται ένας φορητός υπολογιστής, ο οποίος χρειάζεται να συνδεθεί στο δίκτυο, ένα ενσύρματο δίκτυο θα περιορίσει τους λόγους για τους οποίους αγοράστηκε ένας φορητός υπολογιστής εξ αρχής. 1.3 Ασύρματα Δίκτυα Όσον αφορά τα ασύρματα δίκτυα, αυτά χρησιμοποιούν μερικά είδη ραδιοσυχνοτήτων στον αέρα για να μεταδώσουν ή να παραλάβουν δεδομένα αντί να χρησιμοποιούν καλώδια. Το πιο αξιοπρόσεκτο γεγονός στα ασύρματα δίκτυα είναι ότι περιορίζουν το πρόβλημα που υπήρχε με τα έξοδα από τα ακριβά καλώδια και το κόστος συντήρησης. Στους χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση (τους λεγόμενους Mobile Users) παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου, ακόμη και αν είναι μακριά από το σπίτι ή το γραφείο τους. Το να εγκατασταθεί ένα ασύρματο σύστημα είναι εύκολο και γρήγορο και περιορίζει το πρόβλημα του να περνάνε καλώδια από τοίχους και οροφές. Τα δίκτυα αυτά μπορούν φυσικά να επεκταθούν σε μέρη που δεν μπορούν να καλωδιωθούν. Προσφέρουν περισσότερη ευελιξία και προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές των ρυθμίσεων του δικτύου. Από την άλλη μεριά, στα ασύρματα δίκτυα υπάρχουν παρεμβολές εξαιτίας του καιρού, από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων ή γενικά από εμπόδια όπως είναι οι τοίχοι. Επίσης, το συνολικό δίκτυο επηρεάζεται όταν υπάρχουν πολλαπλές συνδέσεις. Σήμερα, τα ασύρματα δίκτυα έχουν υποστεί μια αξιοσημείωτη αύξηση της δημοτικότητάς τους, πράγμα που οφείλεται στις πολλές έρευνες και τις προσπάθειες για εμπορευματοποίηση τους. Όσον αφορά τη δομή των δικτύων, τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο τύπους: τα infrastructurebased ασύρματα δίκτυα (δίκτυα με σταθερή υποδομή) και τα Ad hoc δίκτυα [Nilsson et al., 2005] Infrastructure-based Δίκτυα Ένα infrastructure based δίκτυο αποτελείται, σαν έννοια, από δύο επίπεδα: το σταθερό επίπεδο (stationary level) και το κινητό επίπεδο (mobile level). Το σταθερό επίπεδο αποτελείται από σταθερά σημεία πρόσβασης (Access Points APs) που είναι συνδεδεμένα με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα. Το κινητό επίπεδο αναφέρεται στους κινητούς σταθμούς (Mobile Terminals MTs), οι οποίοι επικοινωνούν με τα σημεία πρόσβασης ή μεταξύ τους με ασύρματες συνδέσεις. Εικόνα 1.2 Απλό παράδειγμα Infrastructure based δικτύου. 10

12 Τα σημεία πρόσβασης είναι μόνιμα σε λειτουργία, σε καθορισμένες θέσεις ώστε να βοηθούν στη λειτουργία των κινητών σταθμών. Όταν ένας κινητός σταθμός είναι σε λειτουργία, πρώτα συνδέεται με ένα σημείο πρόσβασης και στη συνέχεια, το σημείο πρόσβασης, αφού εντοπίσει τη συσκευή, παρέχει τις υπηρεσίες του στον κινητό σταθμό Mobile Ad Hoc Networks (MANETs) Στα ασύρματα δίκτυα, τύπου Ad hoc, φορητές συσκευές έρχονται σε επαφή ώστε να δημιουργήσουν ένα δίκτυο στον αέρα (on the fly). Τα Ad hoc ασύρματα δίκτυα δεν έχουν καμία υποδομή και αυτό γιατί δεν έχουν κανένα σταθερό σημείο πρόσβασης και, συνήθως, κάθε κόμβος είναι ικανός να έρθει σε επικοινωνία με οποιονδήποτε άλλο κόμβο όταν όλοι είναι αναπτυγμένοι σε μια, σχετικά μικρή, γεωγραφική περιοχή [Johnson et al., 1996]. Σαν παράδειγμα, σκεφτείτε μια σύσκεψη σε ένα χώρο συνεδριάσεων, όπου οι υπάλληλοι φέρνουν φορητούς υπολογιστές μαζί τους ώστε να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν πληροφορίες για διάφορα θέματα. Εικόνα 1.3 Τυπικά παραδείγματα MANETs. Όμως, οι κόμβοι μπορούν να αναπτυχθούν σε μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή από αυτή που μπορεί να φτάσει το σήμα επικοινωνίας (communication signal). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κόμβοι μπορεί να χρειαστεί να έρθουν σε επικοινωνία μέσω πολλαπλών αλμάτων (multiple hops). Τα Ad hoc δίκτυα δεν έχουν κεντρικό έλεγχο, αλλά έχουν το πλεονέκτημα του να είναι σχετικά φθηνά να φτιαχτούν, καθώς δεν απαιτούν καμία υποδομή επικοινωνίας. Εφαρμογές τέτοιων δικτύων παρατηρούνται στο στρατό και σε σενάρια έκτακτης ανάγκης. Όπως αναφέρθηκε, τα Ad hoc δίκτυα είναι ασύρματα δίκτυα, στα οποία οι κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συνδέσεις πολλαπλών αλμάτων (multi hop). Δεν υπάρχει σταθερή υποδομή ή σταθερός σταθμός για επικοινωνία. Κάθε κόμβος λειτουργεί σαν router ( δρομολογητής ) για την προώθηση και την παραλαβή πακέτων (packets) από και προς άλλους κόμβους. Στα MANETs αφού δεν υπάρχει υποστήριξη από καμία υποδομή και, επίσης, ο κόμβος του προορισμού μπορεί να είναι εκτός εμβέλειας του κόμβου της πηγής, η οποία μεταδίδει τα πακέτα, απαιτείται μια διαδικασία δρομολόγησης ώστε να βρεθεί ένα μονοπάτι (path) ώστε να μεταβιβαστούν τα πακέτα σωστά μεταξύ της πηγής και του προορισμού. 11

13 Στα συνήθη ασύρματα δίκτυα ένας κεντρικός σταθμός μπορεί να προσεγγίσει όλους τους φορητούς κόμβους χωρίς την δρομολόγηση μέσω εκπομπών. Σ αυτήν την περίπτωση Ad hoc δικτύων, κάθε κόμβος πρέπει να είναι ικανός να προωθήσει δεδομένα γι άλλους κόμβους. Αυτό δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, στα ήδη υπάρχοντα από τις αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου. Με λίγα λόγια, ένα Ad hoc δίκτυο είναι ένα σύνολο από ασύρματους φορητούς διακομιστές (hosts) που σχηματίζουν ένα προσωρινό (temporary) δίκτυο, χωρίς τη βοήθεια καμιάς σταθερής υποδομής ή διαχείρισης από κάποιο κέντρο. Τα φορητά Ad hoc δίκτυα (Mobile Ad Hoc Networks MANETs) είναι αυτό οργανωμένα και αυτό ρυθμιζόμενα ασύρματα δίκτυα πολλαπλών αλμάτων, όπου η δομή τους αλλάζει δυναμικά. Η αλλαγή αυτή, στη δομή των δικτύων (ή αλλιώς της τοπολογίας τους) οφείλεται, κυρίως, στην κινητικότητα των κόμβων [Hong et al., 2002]. Οι κόμβοι, σε αυτά τα δίκτυα, αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνεται για μια τυχαία πρόσβαση σε ασύρματους διαύλους (channels), συνεργαζόμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχουν και αυτά σε μεταβιβάσεις πολλαπλών αλμάτων. Οι κόμβοι στο δίκτυο δεν λειτουργούν μόνο σαν διακομιστές αλλά και σαν δρομολογητές (routers), όπου δρομολογούν δεδομένα από και προς άλλους κόμβους στο δίκτυο [Abolhasan et al., 2003]. Τα MANETs είναι ιδανικά για δίκτυα μέσα σε αεροδρόμια, χώρους συσκέψεων και, γενικά, σε ανοιχτούς χώρους. Συχνά, χρησιμοποιούνται και από το στρατό. Αυτό οφείλεται τόσο στις οικονομικές όσο και στις τεχνολογικές δυνατότητες υλοποίησης τους. Εικόνα 1.4 Χρήση MANETs στο στρατό. 1.4 Διευθυνσιοδότηση στα δίκτυα ΜΑΝΕΤ Επειδή τα MANETs βασίζονται σε ένα σύνολο πρωτοκόλλων IP, ένας κόμβος σ ένα MANET δεν μπορεί να πάρει μέρος σε unicast επικοινωνίες μέχρι να ρυθμιστεί με μια ελεύθερη διεύθυνση IP. Παρόλο που είναι απλό να θέσουμε διευθύνσεις IP στους φορητούς κόμβους ενός MANET μικρής κλίμακας, είναι επιθυμητή και μια διαδικασία που θα κάνει αυτόματα, το ίδιο, και σ ένα MANET μεγαλύτερης κλίμακας, όπου οι φορητοί 12

14 κόμβοι είναι ελεύθεροι τόσο να πάρουν μέρος όσο και να φύγουν από αυτό το δίκτυο [Perkins et al., 2001]. Ένα θέμα που προκύπτει με την ανάθεση των διευθύνσεων IP σε φορητούς κόμβους είναι ότι η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο κόμβος αυτός βρίσκεται στο MANET. Η αλλαγή της διεύθυνσης IP δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στα ενσύρματα δίκτυα διότι η διεύθυνση IP ενός διακομιστή είναι είτε στατικά ρυθμισμένη είτε προσδιορισμένη από έναν DHCP server [Nesargi et al., 2002]. Αυτός, συνήθως, δεν αλλάζει την διεύθυνση IP του εκτός αν κάνει επανεκκίνηση. Όμως, επειδή οι κόμβοι στα MANETs είναι ελεύθεροι να κινηθούν αυθαίρετα, η αλλαγή της διεύθυνσης IP συμβαίνει πιο συχνά. Υπάρχουν κάποια σενάρια, στα οποία ένας φορητός κόμβος μπορεί να αλλάξει την διεύθυνση IP του: Συγχώνευση δύο μερών ενός δικτύου: εάν κάποιοι φορητοί κόμβοι σε ένα MANET μετακινηθούν έξω από την εμβέλεια μετάδοσης άλλων κόμβων, το δίκτυο χωρίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα 1.5a. Επειδή αυτοί οι κόμβοι μπορεί να μην γνωρίζουν για το χωρισμό, θα χρησιμοποιούν ακόμη τις προηγούμενες προσδιορισμένες διευθύνσεις IP. Εάν η διεύθυνση IP ενός κόμβου (ας πούμε του κόμβου Α) του ενός τμήματος έχει δοθεί σε έναν καινούριο κόμβο (ας πούμε τον κόμβο Β) στο άλλο τμήμα, προκύπτει μια αντίφαση (conflict) στις διευθύνσεις IP όταν αυτά τα δύο τμήματα συνδεθούν όπως φαίνεται στην εικόνα 1.5b. Ένα παράδειγμα είναι όταν κάποιοι χρήστες φεύγουν από ένα δωμάτιο συσκέψεων για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και επιστρέφουν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. [Zhou et al., 2003] Εικόνα 1.5 Ένα δίκτυο χωρίζεται και στη συνέχεια επανασυνδέεται. Συγχώνευση δύο ανεξάρτητων MANETs: το σενάριο αυτό αφορά τη συγχώνευση δύο MANETs που έχουν ρυθμιστεί χωριστά. Επειδή αυτά τα δύο δίκτυα έχουν ρυθμιστεί ξεχωριστά, μπορεί να υπάρχουν κάποιες διπλές διευθύνσεις IP και στα δύο δίκτυα, όπως ο κόμβος Α στο MANET 1 και ο κόμβος Β στο MANET 2 στην εικόνα 1.6. Έτσι, ο ένας χρειάζεται να αλλάξει τη διεύθυνση του ώστε να γίνει η συγχώνευση. 13

15 Εικόνα 1.6 Συγχώνευση δύο ανεξάρτητων MANETs. Συγχώνευση ενός MANET με ένα LAN: το σενάριο αυτό αφορά τη συγχώνευση ενός MANET μ ένα LAN, το οποίο έχει ένα Ad hoc mode Access Point (Ad hoc σημείο πρόσβασης). Οι κινητοί κόμβοι (όπως ο κόμβος R στην εικόνα 1.7), που είναι εντός της εμβέλειας μετάδοσης του σημείου πρόσβασης του LAN μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που εκπέμπονται από το σημείο πρόσβασης ώστε να ρυθμίσει τον εαυτό του, έτσι ώστε, να λειτουργεί σαν ένας κόμβος αναμετάδοσης (relay node). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το MANET να συνδέεται στο ιντερνέτ [Wakikawa et al., 2002]. Επιπλέον, αν το MANET και το LAN μπορούν να χρησιμοποιούν παρόμοιες αλληλουχίες διευθύνσεων IP, μπορεί να υπάρξουν διπλές διευθύνσεις IP τόσο στο MANET όσο και στο LAN, όπως ο κόμβος Α και ο κόμβος Β στην εικόνα 1.7. Επειδή ο ενσύρματος διακομιστής στο LAN μπορεί να μην θέλει να ελευθερώσει την διεύθυνση IP του, ο κόμβος στο MANET θα πρέπει να την αλλάξει. Εικόνα 1.7 Η συγχώνευση ενός MANET μ ένα LAN. Ένα MANET με ένα ιεραρχικό σχέδιο διευθύνσεων IP: Σε ένα τέτοιο δίκτυο, οι φορητοί κόμβοι είναι χωρισμένοι σε διαφορετικές συστοιχίες, κάθε μία από αυτές έχει μια μοναδική διεύθυνση subnet [Pei et al., 2001]. Όταν ένας φορητός κόμβος (όπως ο κόμβος Α στην εικόνα 1.8) μετακινηθεί από μια συστοιχία σε μια άλλη τότε θα αλλάξει η διεύθυνση του. 14

16 Εικόνα 1.8 Ένα MANET μ ένα ιεραρχικό σχέδιο διευθύνσεων IP. 15

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δρομολόγηση στα δίκτυα MANET 16

18 2 Δρομολόγηση στα δίκτυα ΜΑΝΕΤ 2.1 Εισαγωγή στη δρομολόγηση Η δρομολόγηση είναι μια διαδικασία ή μια λειτουργία που συνδέει μια κλήση από την πηγή στον προορισμό στα δίκτυα τηλεπικοινωνίας και παίζει, επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική, στη σχεδίαση και στη λειτουργία των δικτύων. Η δρομολόγηση είναι η πράξη της μετακίνησης πληροφοριών από μία πηγή σ ένα προορισμό σ ένα ενδοδίκτυο (internetwork). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, τουλάχιστον ένας ενδιάμεσος κόμβος μέσα στο ενδοδίκτυο συναντιέται με κάποιον άλλον. Αυτή η έννοια δεν είναι καινούρια στην επιστήμη των υπολογιστών, αφού η δρομολόγηση χρησιμοποιείται στα δίκτυα από τις αρχές του Αλλά, αυτή η έννοια απέκτησε απήχηση από τα μέσα του Ο κύριος λόγος γι αυτό ήταν, επειδή, τα πρώτα δίκτυα ήταν πολύ απλά και ομογενή περιβάλλοντα, ενώ τώρα μεγάλης κλίμακας ενδοδίκτυα έχουν γίνει δημοφιλή με τις τελευταίες εξελίξεις στα δίκτυα και στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Εικόνα 2.1 Απλό παράδειγμα δρομολόγησης. 2.2 Στάδια της δρομολόγησης Η έννοια της δρομολόγησης, βασικά, περιλαμβάνει δύο στάδια: αρχικά, καθορίζονται τα βέλτιστα μονοπάτια δρομολόγησης και στη συνέχεια, μεταφέρονται οι ομάδες πληροφοριών (που ονομάζονται πακέτα) μέσω ενός ενδοδικτύου. Αυτό ονομάζεται packet switching. Σκοπός είναι, όλες αυτές οι πληροφορίες να επαληθεύονται και να διατηρούνται [Cisco et al., 2002]. 2.3 Βέλτιστα Μονοπάτια Δρομολόγησης Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης χρησιμοποιούν αρκετές μετρήσεις για να υπολογίσουν το καλύτερο μονοπάτι για τη δρομολόγηση των πακέτων στον προορισμό τους. Αυτές οι μετρήσεις είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που μπορεί 17

19 να είναι ο αριθμός των αλμάτων (hops) που χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο δρομολόγησης ώστε να καθοριστεί το βέλτιστο μονοπάτι για να πάνε τα πακέτα στον προορισμό τους. Η διαδικασία που προσδιορίζει το μονοπάτι γίνεται μέσω των αλγορίθμων δρομολόγησης, οι οποίοι διατηρούν πίνακες δρομολόγησης (routing tables) που περιέχουν τις πληροφορίες για το σύνολο της διαδρομής για το πακέτο. Αυτές οι πληροφορίες για τη διαδρομή διαφέρουν από αλγόριθμο σε αλγόριθμο. 2.4 Πίνακες Δρομολόγησης Οι πίνακες δρομολόγησης είναι συμπληρωμένοι με αρκετές πληροφορίες, οι οποίες παράγονται από τους αλγόριθμους δρομολόγησης. Οι πιο συνηθισμένες εγγραφές στους πίνακες δρομολόγησης είναι το πρόθημα της διεύθυνσης IP και το επόμενο άλμα. Ο σύνδεσμος του πίνακα δρομολόγησης του προορισμού (ή επόμενου άλματος ) λέει στον router ότι ένας συγκεκριμένος προορισμός μπορεί να προσεγγιστεί βέλτιστα, στέλνοντας το πακέτο στον router και απεικονίζοντας το επόμενο άλμα στη διαδρομή για τον τελικό προορισμό καθώς και το πρόθημα της διεύθυνσης IP που καθορίζει το σύνολο των προορισμών, για τους οποίους οι εγγραφές δρομολόγησης είναι έγκυρες. Οι εναλλαγές (switching) είναι σχετικά απλές σε σύγκριση με τη διαδικασία που γίνεται ώστε να προσδιοριστεί το μονοπάτι. Η έννοια των εναλλαγών είναι σαν ένας διακομιστής να μπορεί να καθορίζει εάν μπορεί να στείλει μερικά πακέτα σ έναν άλλο διακομιστή. Με άλλα λόγια, αποκτά την διεύθυνση των routers και στέλνει τα πακέτα στη διεύθυνση MAC του router, με το πρωτόκολλο διεύθυνσης του διακομιστή του προορισμού. Ο router, έπειτα, εξετάζει το πρωτόκολλο διεύθυνσης και επιβεβαιώνει εάν ξέρει πως να μεταφέρει τα δεδομένα στον προορισμό τους. Εάν ξέρει πως να τα μεταφέρει, τότε προωθεί το πακέτο στον προορισμό του, ενώ αν δεν ξέρει αφήνει το πακέτο. 2.5 Στατική (Static) και Δυναμική (Dynamic) Δρομολόγηση Η δρομολόγηση είναι ταξινομημένη στη στατική (static) και στη δυναμική (dynamic) δρομολόγηση. Η στατική δρομολόγηση αναφέρεται στην στρατηγική δρομολόγησης που ορίζεται χειροκίνητα ή στατικά μέσα στον router. Η στατική δρομολόγηση διατηρεί έναν πίνακα δρομολόγησης, συνήθως, γραμμένο από το διαχειριστή του δικτύου. Ο πίνακας δρομολόγησης δεν εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται το δίκτυο, π.χ. εάν ο προορισμός είναι ενεργός ή όχι [Halabi et al., 2000]. Η δυναμική δρομολόγηση αναφέρεται στη στρατηγική δρομολόγησης που μαθαίνεται από ένα εσωτερικό ή εξωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης. Αυτή η δρομολόγηση εξαρτάται, κυρίως, από την κατάσταση του δικτύου, π.χ. ο πίνακας δρομολόγησης επηρεάζεται από την δραστηριότητα του προορισμού. 18

20 Εικόνα 2.2 Απλό παράδειγμα δρομολόγησης. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα με τη στατική δρομολόγηση είναι πως όταν ένας καινούριος router προστεθεί ή αφαιρεθεί από το δίκτυο τότε είναι υποχρέωση του διαχειριστή να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στους πίνακες δρομολόγησης. Όμως, αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει στην δυναμική δρομολόγηση, καθώς, κάθε router ανακοινώνει την παρουσία του μέσω της αποστολής ενός πακέτου πληροφοριών με τη μέθοδο της πλημμύρας (flooding) στο δίκτυο, έτσι ώστε, κάθε router να μάθει για τον καινούριο router που προστέθηκε ή αφαιρέθηκε και τις εγγραφές του [Ballew et al., 1997]. 2.6 Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στα Ad Hoc Δίκτυα Με την έλευση του πακέτου δικτύων του Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) στις αρχές του 1970, αρκετά πρωτόκολλα αναπτύχθηκαν για τα Ad Hoc δίκτυα [Jubin et al., 1987]. Αυτά τα πρωτόκολλα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους τυπικούς περιορισμούς αυτών των δικτύων, καθώς επίσης, την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, το χαμηλό bandwidth. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.3, αυτά τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μπορούν να χωριστούν ως εξής: - στα Table driven και - στα Source initiated (Demand driven). Εικόνα 2.3 Κατηγοριοποίηση των ad hoc πρωτοκόλλων δρομολόγησης. 19

21 Οι κανονικές γραμμές δείχνουν τους απευθείας απογόνους, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν τους λογικούς απογόνους. Παρόλο που έχουν σχεδιασθεί για το ίδιο είδος δικτύου, τα χαρακτηριστικά του κάθε πρωτοκόλλου είναι ευδιάκριτα. Στη συνέχεια, θα περιγραφούν αυτά τα πρωτόκολλα και θα χωριστούν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 2.7 Table driven Πρωτόκολλα Δρομολόγησης Τα Table driven πρωτόκολλα δρομολόγησης προσπαθούν να διατηρήσουν ενημερωμένες τις πληροφορίες δρομολόγησης από κάθε ένα κόμβο σε κάθε άλλο μέσα στο δίκτυο. Αυτά τα πρωτόκολλα απαιτούν κάθε κόμβος να διατηρεί έναν ή περισσότερους πίνακες, οι οποίοι θα διατηρούν τις πληροφορίες δρομολόγησης και σε οποιαδήποτε αλλαγή στην τοπολογία του δικτύου αντιδρούν στέλνοντας ενημερώσεις σε όλο το δίκτυο ώστε να διατηρηθεί σταθερή η μορφή του δικτύου. Τα πρωτόκολλα αυτά διαφέρουν στον αριθμό των απαιτούμενων πινάκων αλλά και τις μεθόδους, με τις οποίες ενημερώνουν το δίκτυο για οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή του. Θα αναφερθούν λίγα λόγια για μερικά από τα υπάρχοντα Table driven πρωτόκολλα δρομολόγησης Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) To Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) πρωτόκολλο δρομολόγησης είναι ένας Table driven αλγόριθμος που βασίζεται στον κλασικό μηχανισμό δρομολόγησης του Bellman Ford [Ford et al., 1962]. Οι βελτιώσεις που έχουν γίνει στον αλγόριθμο του Bellman Ford περιλαμβάνουν ελευθερία των αλμάτων (hops) στους πίνακες δρομολόγησης. Κάθε κινητός κόμβος στο δίκτυο διατηρεί έναν πίνακα δρομολόγησης, στον οποίο είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι πιθανοί προορισμοί μέσα στο δίκτυο, καθώς, και ο αριθμός των αλμάτων για κάθε προορισμό. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει μια ακολουθία αριθμών ορισμένη από τον κόμβο προορισμού. Οι ακολουθίες των αριθμών επιτρέπουν στους κινητούς κόμβους να ξεχωρίζουν τις παλιές διαδρομές από τις καινούριες και, εξαιτίας αυτού, αποφεύγεται ο σχηματισμός βρόγχων δρομολόγησης (routing loops). Οι ενημερώσεις των πινάκων δρομολόγησης μεταδίδονται περιοδικά μέσα στο δίκτυο, ώστε οι πίνακες να έχουν κάθε στιγμή τις σωστές πληροφορίες. Για να ελαφρύνει το, πιθανόν, μεγάλο μέγεθος της κυκλοφορίας του δικτύου που παράγεται από αυτές τις ενημερώσεις, αυτές χρησιμοποιούν δύο πιθανά είδη πακέτων. Το πρώτο είναι γνωστό σαν Full Dump. Αυτό το είδος του πακέτου περιέχει όλες τις πληροφορίες δρομολόγησης που διατίθενται και μπορεί να χρειαστεί πολλαπλά Network Protocol Data Units (NPDUs). Κατά τη διάρκεια τυχαίας κινητικότητας του δικτύου, αυτά τα πακέτα μεταφέρονται αραιά και που. Μικρότερα incremental πακέτα χρησιμοποιούνται για να μεταβιβάσουν, μόνο, τις πληροφορίες που έχουν αλλάξει από το τελευταίο Full Dump. Κάθε μια από αυτές τις μεταβιβάσεις πρέπει να ταιριάζει σ ένα συγκεκριμένο μέγεθος NPDU εξαιτίας της μείωσης της κυκλοφορίας. Ο κινητός κόμβος διατηρεί έναν επιπλέον πίνακα, όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα που στέλνονται με τα incremental πακέτα πληροφοριών δρομολόγησης. 20

22 Οι νέες διαδρομές που μεταδίδονται περιλαμβάνουν την διεύθυνση του προορισμού, τον αριθμό των αλμάτων που απαιτούνται για τον προορισμό, η ακολουθία των αριθμών για την πληροφορία, όσον αφορά τον προορισμό, καθώς και νέες ακολουθίες αριθμών, μοναδικές, για κάθε μετάδοση [Perkins et al., 1994]. Η διαδρομή με ετικέτα την πιο πρόσφατη ακολουθία αριθμών είναι ήδη σε χρήση. Σε περίπτωση που δύο ενημερώσεις έχουν την ίδια ακολουθία αριθμών, η διαδρομή με την μικρότερη ακολουθία χρησιμοποιείται ώστε να βελτιστοποιήσει (μικρύνει) το μονοπάτι (path). Οι κινητοί κόμβοι, τέλος, κρατούν και πληροφορίες για τον αριθμό των διαδρομών που έχουν ρυθμιστεί ή ένα μέσο χρόνο που απαιτείται ώστε να βρεθεί το καλύτερο μονοπάτι. Με την καθυστέρηση της εκπομπής της ενημέρωσης μιας διαδρομής επιτυγχάνεται μείωση της κίνησης του δικτύου και επιτυγχάνεται η βελτίωση τους περιορίζοντας τις μεταδόσεις που μπορούν να προκύψουν, εάν μια καλύτερη διαδρομή βρεθεί στο μέλλον Cluster-head Gateway Switch Routing (CGSR) Το Cluster head Gateway Switch (CGSR) πρωτόκολλο δρομολόγησης διαφέρει από το προηγούμενο πρωτόκολλο όσον αφορά τον τύπο σχεδίου που εφαρμόζεται στο δίκτυο. Αντί, ενός flat δικτύου, το CGSR είναι ένα φορητό ασύρματο δίκτυο πολλαπλών αλμάτων χωρισμένο σε συστοιχίες (Clustered Multihop Mobile Wireless Network) με αρκετά ιεραρχικά σχέδια δρομολόγησης [Chiang et al., 1997]. Έχοντας μια κεντρική συστοιχία (Cluster Head) να ελέγχει ένα σύνολο Ad Hoc κόμβων μπορεί να επιτευχθεί ένα πλαίσιο για διαχωρισμό του κώδικα ανάμεσα στις συστοιχίες, πρόσβαση σε κανάλια, δρομολόγηση και καταμερισμός του bandwidth. Ένας αλγόριθμος επιλογής, αυτής της κεντρικής συστοιχίας, εφαρμόζεται ώστε να επιλεχθεί ένας κόμβος για να παίξει αυτό το ρόλο χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο διανεμημένο μέσα στη συστοιχία. Το μειονέκτημα του να έχουμε μια κεντρική συστοιχία είναι ότι οι συχνές αλλαγές σ αυτήν μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης, αφού οι κόμβοι είναι απασχολημένοι με την επιλογή της κεντρικής συστοιχίας αντί με την μεταφορά πακέτων. Έτσι, αντί να ασχολούνται με την επανεπιλογή κεντρικής συστοιχίας κάθε φορά που αλλάζουν τα μέλη της εισάγεται ο αλγόριθμος Least Cluster Change (LCC). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον αλγόριθμο, οι κεντρικές συστοιχίες αλλάζουν, μόνο, όταν δύο από αυτές έρθουν σ επαφή ή όταν ένας κόμβος μετακινείται εκτός από την εμβέλεια όλων των κεντρικών συστοιχιών. Το CGSR χρησιμοποιεί το DSDV σαν υπόστρωμα δρομολόγησης, άρα έχει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτό. Όμως, μετατρέπει το DSDV χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση δρομολόγησης που ονομάζεται Cluster head to gateway δρομολόγηση, ώστε να οδηγήσει την κίνηση από την πηγή στον προορισμό. Οι Gateway κόμβοι είναι κόμβοι που βρίσκονται εντός της εμβέλειας επικοινωνίας δύο ή περισσοτέρων κεντρικών συστοιχιών. Ένα πακέτο που στέλνεται από έναν κόμβο, πρώτα δρομολογείται στην κεντρική συστοιχία και μετά μέσα από Gateway κόμβους σε μία άλλη μέχρι να φτάσουμε στη συστοιχία που ανήκει ο κόμβος προορισμού. Τότε, το πακέτο μεταδίδεται στον προορισμό του. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα τέτοιο σχέδιο δρομολόγησης. 21

AODV - SD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ AODV ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ AD HOC ΔΙΚΤΥΑ SIMULATION WITH J-SIM

AODV - SD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ AODV ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ AD HOC ΔΙΚΤΥΑ SIMULATION WITH J-SIM AODV - SD ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ AODV ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ AD HOC ΔΙΚΤΥΑ SIMULATION WITH J-SIM MANETS MANETS = Mobile Ad Hoc Networks Δεν υπάρχει fixed network infrastructure

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιαστικές προκλήσεις, θεωρία γράφων

σχεδιαστικές προκλήσεις, θεωρία γράφων Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή στις κατανεμημένες εφαρμογές: σχεδιαστικές προκλήσεις, θεωρία γράφων 2. Χαρακτηριστικά και πεδία εφαρμογών: ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά που απαιτούν τη χρήση αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναμικός Προγραμματισμός ijkstra s Algorithm Αλγόριθμοi Δρομολόγησης Link State istance Vector Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα. Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα

Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα. Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα Αναγκαιότητα WSN Routing Algor. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των WSN δεν συνιστάται η χρήση αντίστοιχων αλγορίθμων που συναντιόνται σε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First)

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Ενότητα 4 Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης Πρωτόκολλα Κατάστασης Ζεύξης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε θαη αλάιπζε επίδνζεο πξσηνθόιισλ δξνκνιόγεζεο ζε θηλεηά ad hoc δίθηπα κε βάζε ελεξγεηαθά θξηηήξηα ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε θαη αλάιπζε επίδνζεο πξσηνθόιισλ δξνκνιόγεζεο ζε θηλεηά ad hoc δίθηπα κε βάζε ελεξγεηαθά θξηηήξηα ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Μειέηε θαη αλάιπζε επίδνζεο πξσηνθόιισλ δξνκνιόγεζεο ζε θηλεηά ad

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση - Αυτόνομα συστήματα Δρομολόγηση αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Πρωτόκολλα δρομολόγησης Εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Interior Routing Protocols Distance-vector routing Link-state routing Exterior Routing Protocols 2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Distance-Vector

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα: Μέρος Γ Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (MANETS) Γεωργαλή Ζωή ME13059 Επιβλέπων Καθηγητής: Μηλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Δρομολόγηση (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της Page 1 of 8 Αναγν. άρθρου: 164015 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 29 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 4.2 Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της δημιουργίας υποδικτύων Συμβουλή συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: Shortest Path First - SPF Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Διαχείριση φόρτου Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router)

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router) Συσκευές Διασύνδεσης Οι βασικές συσκευές που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. Θα δούμε τις βασικές λειτουργίες τους, τις βασικές διαφορές μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 2/11/2015 Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1. Εισαγωγή Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι διασύνδεσης των μηχανημάτων που απαρτίζουν ένα δίκτυο: διασύνδεση διαύλου, αστέρα, δέντρου και δακτυλίου. Στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 RIP: Routing Information Protocol Συμπεριλήφθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Routing in Mobile Networks: A Survey on Algorithms and Methods Επισκόπηση αλγορίθμων και μεθόδων για Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα

Routing in Mobile Networks: A Survey on Algorithms and Methods Επισκόπηση αλγορίθμων και μεθόδων για Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης Routing in Mobile Networks: A Survey on Algorithms and Methods Επισκόπηση αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση πακέτων σε ασύρματα δίκτυα ad hoc με κριτήρια εξασφάλισης ποιότητας επικοινωνίας και ελέγχου ενεργειακής κατανάλωσης.

Δρομολόγηση πακέτων σε ασύρματα δίκτυα ad hoc με κριτήρια εξασφάλισης ποιότητας επικοινωνίας και ελέγχου ενεργειακής κατανάλωσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δρομολόγηση πακέτων σε ασύρματα δίκτυα ad hoc με κριτήρια εξασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πρωτόκολλα Τοπολογίες Δυναμικών Ασύρματων Δικτύων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πρωτόκολλα Τοπολογίες Δυναμικών Ασύρματων Δικτύων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πρωτόκολλα Τοπολογίες Δυναμικών Ασύρματων Δικτύων Κοκκώνης Γεώργιος Α.Μ.: Μ04/19 Μάθημα:Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών $ Δικτύων Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ 7.7 Πρωτόκολλο ARP & Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (ARP); 2. Τι είναι ο πίνακας ARP, τι πληροφορία περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο ενημερώνεται και ποιος ο χρόνος ζωής

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ανακάλυψης διαδρομής σε δίκτυα ΜΑΝΕΤ, με ενεργειακά κριτήρια ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γιαννακάκης Ε. Σπυρίδων

Μελέτη ανακάλυψης διαδρομής σε δίκτυα ΜΑΝΕΤ, με ενεργειακά κριτήρια ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γιαννακάκης Ε. Σπυρίδων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη ανακάλυψης διαδρομής σε δίκτυα ΜΑΝΕΤ, με ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στους δρομολογητές Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη κινητότητας σε ασύρματα αυτόοργανούμενα

«Μελέτη κινητότητας σε ασύρματα αυτόοργανούμενα «Μελέτη κινητότητας σε ασύρματα αυτόοργανούμενα δίκτυα» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩΣ ΑΕΜ:137 Επιβλέποντες Καθηγητές: Δρ. Θ. Λάγκας, Δρ. Μ. Λούτα Περίληψη Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 2: Διευθυνσιοδότηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα