Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση"

Transcript

1 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1

2 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση - Αυτόνομα συστήματα Δρομολόγηση αυτόνομου συστήματος: RIP, OSPF Δρομολόγηση μεταξύ αυτόνομων συστημάτων: BGP Αρχιτεκτονική δρομολογητών Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 2

3 Λειτουργίες επιπέδου δικτύου Δρομολόγηση: προσδιορισμός διαδρομής που ακολουθούν τα πακέτα μεταξύ πηγής και προορισμού από αλγόριθμους δρομολόγησης Προώθηση: μεταφορά πακέτων από μια είσοδο στην κατάλληλη έξοδο ενός δρομολογητή Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 3

4 Δρομολόγηση και προώθηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 4

5 Δρομολόγηση Η δρομολόγηση περιλαμβάνει τις λειτουργίες που σχετίζονται με την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσουν τα πακέτα πληροφορίας προς τον τελικό προορισμό Οι συσκευές που υλοποιούν τη διαδικασία της δρομολόγησης και παρέχουν τη φυσική σύνδεση στο δίκτυο ονομάζονται δρομολογητές (router) Κάθε δρομολογητής ανταλλάσσει περιοδικά με τους γειτονικούς του δρομολογητές πληροφορία σχετικά με την τοπολογία του δικτύου Κάθε δρομολογητής αποθηκεύει την πληροφορία αυτήν στον πίνακα δρομολόγησης (routing table) που διατηρεί Η επιλογή της βέλτιστης διαδρομής γίνεται είτε στατικά μέσω εντολών διαμόρφωσης από τον διαχειριστή του δικτύου είτε δυναμικά με τη χρήση των πρωτοκόλλων δρομολόγησης και της εφαρμογής αλγορίθμων δρομολόγησης Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 5

6 Δρομολόγηση Για τη μεταφορά της πληροφορίας ισχύουν τα ακόλουθα: Αν ο αποστολέας και ο προορισμός ανήκουν στο ίδιο δίκτυο τότε δεν παρεμβάλλεται κάποιος δρομολογητής (άμεση δρομολόγηση) Αν ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα, ο δρομολογητής εξετάζει τη διεύθυνση προορισμού και δρομολογεί την πληροφορία στον επόμενο κόμβο βάση του πίνακα δρομολόγησης (έμμεση δρομολόγηση) Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 6

7 Δρομολόγηση Η δρομολόγηση δεν είναι μια εύκολη διαδικασία Τα σημερινά δίκτυα συνήθως αποτελούνται από έναν μεγάλο αριθμό κόμβων και συνεπώς οι δυνατές διαδρομές που συνδέουν τον κόμβοαφετηρία με τον προορισμό είναι πολλές Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα επειδή η κατάσταση του δικτύου μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου Για π.χ. μπορεί ορισμένες συνδέσεις ή και κόμβοι να σταματήσουν να λειτουργούν λόγω βλάβης και να μην μπορούν να αποτελούν μέρος μίας διαδρομής Επίσης, μπορεί κόμβοι ή συνδέσεις που προηγουμένως είχαν υποστεί βλάβη να επιδιορθώθηκαν και να ξαναγίνονται διαθέσιμες Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 7

8 Αλγόριθμοι δρομολόγησης Καθολικοί αλγόριθμοι Αποκεντρωμένοι αλγόριθμοι Στατικές Διαδρομές Δυναμικές Διαδρομές Με χρήση Distance Vector αλγορίθμων Με χρήση Link State αλγορίθμων Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 8

9 Τρόποι Δρομολόγησης: Στατικός Είναι η απλούστερη μορφή δρομολόγησης Οι διαδρομές προγραμματίζονται εκ των προτέρων από τον διαχειριστή του δικτύου Ο δρομολογητής προωθεί τα πακέτα µέσω προσχεδιασμένων δρόμων Αφού δημιουργηθεί η σχέση μεταξύ διεύθυνσης προορισμού και επόμενου δρομολογητή και καταχωρηθεί στον πίνακα δρομολόγησης, δεν υπάρχει περαιτέρω προσπάθεια για ανακάλυψη καινούργιων δρόμων ή επικοινωνία µε άλλους δρομολογητές Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 9

10 Τρόποι Δρομολόγησης Στατικός (Αξιολόγηση) Προγραμματισμένες στατικές διαδρομές προσφέρονται για την επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας στο δίκτυο Σειριακή μεταφορά πακέτων πληροφορίας Οι δρομολογητές δεν ξοδεύουν CPU πόρους προσπαθώντας να υπολογίσουν τη βέλτιστη διαδρομή προς τον προορισμό μέσω αλγορίθμων δρομολόγησης Μικρές απαιτήσεις σε μνήμη Σε περίπτωση δικτυακής βλάβης ή αλλαγής της τοπολογίας του δικτύου, όλο το βάρος πέφτει στον διαχειριστή του δικτύου ο οποίος θα πρέπει να προσαρμόσει «χειρωνακτικά» το δίκτυο στις τρέχουσες αλλαγές Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 10

11 Τρόποι Δρομολόγησης: Στατικός (Αξιολόγηση) Τα πακέτα πληροφορίας δρομολογούνται προς τον προορισμό, άσχετα με το αν αυτός βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι Ο στατικός τρόπος είναι καλός µόνο για μικρά δίκτυα τα οποία διαθέτουν περιορισμένο αριθμό προορισμών, διότι δεν καταναλώνει πόρους προσπαθώντας να ανακαλύψει καινούργιες διαδρομές ή να επικοινωνήσει µε άλλους routers Καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των δικτύων αυξάνονται και επομένως επιπλέον μονοπάτια προς νέους προορισμούς προστίθενται, η δυσκολία διαχείρισης του αποτρέπει την χρησιμοποίηση του Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 11

12 Τρόποι Δρομολόγησης: Δυναμικός Στην δυναμική δρομολόγηση οι δρομολογητές υποστηρίζουν πρωτόκολλα δρομολόγησης με τη χρήση των οποίων υπολογίζεται δυναμικά η διαδρομή προς τον προορισμό Αν ο προορισμός είναι εκτός λειτουργίας, τότε η διαδρομή θα εξαφανιστεί από τον πίνακα δρομολόγησης και τα πακέτα πληροφορίας δε θα στέλνονται προς αυτόν τον προορισμό Με τα πρωτόκολλα δρομολόγησης οι δρομολογητές ανταλλάσσουν πληροφορία σχετικά με την τοπολογία του δικτύου Ο δρομολογητής πρέπει να αποφύγει τα μέρη του δικτύου τα οποία είναι μη προσπελάσιμα καθώς και να αποφασίσει για τα μέρη του δικτύου τα οποία προξενούν συμφόρηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 12

13 Τρόποι Δρομολόγησης: Δυναμικός Ο κάθε δρομολογητής προωθεί την κίνηση βασισμένος σε αποφάσεις οι οποίες βασίζονται στη γνώση της τοπολογίας και της κατάστασης του δικτύου Η απόφαση για την επιλογή του καλύτερου δρόμου βασίζεται στο αποτέλεσμα του επιλεγόμενου αλγορίθμου δρομολόγησης. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αλγόριθμοι διανύσματος απόστασης (Distance Vector Algorithms) που καλούνται επίσης και αλγόριθμοι Bellman-Ford Αλγόριθμοι της κατάστασης σύνδεσης (Link State Algorithms) που καλούνται επίσης και αλγόριθμοι SPF Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 13

14 Τρόποι Δρομολόγησης: Δυναμικός Το κριτήριο για την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής προς τον προορισμό είναι το κόστος που αντιστοιχεί σε αυτόν. Ανάλογα με την υλοποίηση, ως κόστος μπορεί να είναι ο αριθμός των δρομολογητών μέχρι τον προορισμό, το εύρος ζώνης της σύνδεσης, ηκαθυστέρηση,... και μια σειρά άλλων παραμέτρων ή ακόμα και ένας συνδυασμός από αυτές Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 14

15 Τρόποι Δρομολόγησης: Δυναμικός Η επιλογή του πρωτοκόλλου δρομολόγησης που θα εφαρμοστεί βασίζεται στο χρόνο σύγκλισης του αλγορίθμου που αυτό χρησιμοποιεί Ως χρόνος σύγκλισης ορίζεται ο χρόνος που περνά μέχρι όλοι οι δρομολογητές να συμφωνήσουν σχετικά με την τοπολογία του δικτύου, απότηστιγμήπουθαπροκύψειμία αλλαγή Ο χρόνος σύγκλισης εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου και όσο μικρότερος είναι τόσο πιο γρήγορα θα μεταφερθούν τα δεδομένα των χρηστών στον προορισμό τους Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 15

16 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης: Διανύσματος Απόστασης Στη δρομολόγηση που βασίζεται στους distance-vector αλγορίθμους, γνωστότερους και ως Bellman-Ford, κάθε δρομολογητής καθορίζει την απόσταση από αυτόν προς κάθε γνωστό προορισμό του σε έναν πίνακα διανύσματος απόστασης Ο πίνακας αυτός αποτελείται από μία σειρά από προορισμούς και κόστη τις αποστάσεις που διανύονται για την προσέγγιση του προορισμού Ο κάθε δρομολογητής ξεκινά τη λειτουργία του βάζοντας στον πίνακα αυτόν μηδέν για τον εαυτό του, ένα για τους άμεσα γείτονές του και άπειρο για κάθε άλλον προορισμό Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 16

17 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης: Διανύσματος Απόστασης Περιοδικά κάθε δρομολογητής μεταδίδει αντίγραφο αυτού του πίνακα στους δικτυακούς γείτονες του Κάθεπαραλήπτηςγιαναυπολογίσειτοσυνολικόκόστος προς κάθε προορισμό, προσθέτει στο κόστος που αναφέρεται σε αυτόν τον προορισμό το δικό του κόστος σύνδεσης προς τον αποστολέα του πίνακα Με αυτό τον τρόπο κάθε δρομολογητής μπορεί να βλέπει το δίκτυο του γειτονικού του δρομολογητή και να προσθέτει ένα κόστος στην απόσταση που έχει ήδη θέσει ο δεύτερος Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 17

18 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης: Διανύσματος Απόστασης Ο πίνακας δρομολόγησης σε κάθε δρομολογητή δημιουργείται παίρνοντας το χαμηλότερο κόστος που υπολογίζεται για κάθε προορισμό Ο πίνακας δρομολόγησης επαναπροσδιορίζεται εάν ληφθεί ένας νέος πίνακας διανύσματος απόστασης από ένα γείτονα ή αλλάξει η κατάσταση της σύνδεσης με έναν γείτονα Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του αλγορίθμου διανύσματος απόστασης είναι η ευκολία στην υλοποίηση Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι καθώς το δίκτυο μεγαλώνει σε μέγεθος, ανταλλάσσεται ένα εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος πληροφορίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και αν δεν έχει αλλάξει η τοπολογία του δικτύου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το διαθέσιμο εύρος ζώνης για τη μεταφορά της πληροφορίας Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 18

19 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης: Κατάστασης Σύνδεσης Στη δρομολόγηση που βασίζεται στους link-state αλγορίθμους, γνωστότερους και ως SPF (Shortest Path First), κάθε δρομολογητής διατηρεί μία βάση δεδομένων που περιγράφει την τοπολογία του δικτύου Αυτή η τοπολογική βάση δεδομένων περιγράφει την κατάσταση των συνδέσεων όλων των δρομολογητών που υπάρχουν στο δίκτυο Οι δρομολογητές ανταλλάσσουν μηνύματα ανανέωσης (Link State Advertisement) μόνο όταν αλλάζει η τοπολογία του δικτύου ή η κατάσταση μίας σύνδεσης Δεν ανταλλάσσεται ολόκληρο το περιεχόμενο του πίνακα δρομολόγησης παρά μόνο η συγκεκριμένη αλλαγή Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 19

20 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης: Κατάστασης Σύνδεσης Το LSA μήνυμα μεταδίδεται προς όλους τους γειτονικούς δρομολογητές μέσω της τεχνικής της πλημμυρίδας (flooding) χρησιμοποιώντας μία ειδική IP multicast διεύθυνση Σύμφωνα με την τεχνική αυτή κάθε γειτονικός δρομολογητής που λαμβάνει ένα αντίγραφο αυτού του μηνύματος, ενημερώνει την τοπολογική του βάση δεδομένων και προωθεί το LSA μήνυμα στους άμεσα γείτονες του, εκτός από αυτόν απότονοποίοτοπαρέλαβε ΗλήψητωνLSA μηνυμάτων επιβεβαιώνεται έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι δρομολογητές έχουν την ίδια πληροφορία για την κατάσταση των συνδέσεων στο δίκτυο Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 20

21 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης: Κατάστασης Σύνδεσης Τέλος, οαλγόριθμοςτουdijkstra εκτελείται για την ανεύρεση των συντομότερων διαδρομών προς όλους τους προορισμούς στο δίκτυο και την ενημέρωση των πινάκων δρομολόγησης Βασική προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση αυτών των αλγορίθμων είναι η ιεραρχική δομή του δικτύου και ο χωρισμός του δικτύου σε περιοχές, έτσι ώστε οποιαδήποτε αλλαγή στην τοπολογία της περιοχής να μην επηρεάζει τις υπόλοιπες περιοχές και συνεπώς τη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 21

22 Τεχνική Πλημμυρίδας Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 22

23 Distance Vector Στηρίζονται στον αλγόριθμο Bellman, Ford και Fulkerson για την βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ δυο σημείων. Αποστέλλουν μέρος ή πλήρες πίνακα δρομολόγησης. Επικοινωνούν μόνο με τους γειτονικούς δρομολογητές. Αργή συνένωση, Μέτρηση στο άπειρο. Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 23

24 Link State Στηρίζονται στον SPF αλγόριθμο του Dijkstra. Μερική αποστολή πληροφοριών δρομολόγησης Επικοινωνούν με flooding μηχανισμό με όλους του κόμβους στο ίδιο διαδίκτυο. Απαιτούν μεγαλύτερους πόρους σε CPU και μνήμη. Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 24

25 Πλεονεκτήματα των Link State Αλγορίθμων Γρήγορη συνένωση των κόμβων. Υποστήριξη αξιόπιστων και πολλαπλών αποστάσεων μεταξύ των κόμβων. Υποστήριξη πολλαπλών μονοπατιών για έναν προορισμό. Ξεχωριστή αναπαράσταση των εξωτερικών μονοπατιών. Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 25

26 Αυτόνομα Συστήματα Ένα αυτόνομο σύστημα AS (Autonomous System) αποτελείται από ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων που εποπτεύονται από μία κοινή αρχή διαχείρισης και ανταλλάσσουν πληροφορία διαμέσου ενός κοινού πρωτοκόλλου δρομολόγησης Το κάθε αυτόνομο σύστημα χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό αριθμό που παρέχεται από τον οργανισμό ΙΑΝΑ Ο AS αριθμός χρησιμοποιείται για την επικοινωνία αυτόνομων συστημάτων μέσω ενός εξωτερικού πρωτοκόλλου δρομολόγησης (π.χ. BGP) Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 26

27 Αυτόνομα Συστήματα Το εσωτερικό ενός αυτόνομου συστήματος χωρίζεται σε περιοχές. Μία περιοχή μπορεί να αποτελείται από έναν αριθμό δικτύων, τα οποία είναι λογικά οργανωμένα μαζί Οι περιοχές καθορίζονται συνήθως ανά γεωγραφική θέση ή μπορεί να καθοριστούν σύμφωνα με κάποια κριτήρια που θέτει ο διαχειριστής του δικτύου Η δημιουργία περιοχών μέσα σε ένα αυτόνομο σύστημα μειώνει τις απαιτήσεις μεγέθους της τοπολογικής βάσης δεδομένων που συντηρούν και ανταλλάσσουν οι δρομολογητές, αφού αποθηκεύει πληροφορίες μόνο για την περιοχή στην οποία ανήκουν Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 27

28 Ιεραρχική δρομολόγηση Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται ιεραρχική δρομολόγηση? Μεγάλη κλίματα (200 εκατομμύρια προορισμοί): Περιορισμοί μνήμης στους πίνακες δρομολόγησης Αδυναμία ανταλλαγής πληροφοριών πινάκων δρομολόγησης Διαχειριστική αυτονομία Διαδίκτυο = δίκτυο από δίκτυα Κάθε διαχειριστής θέλει να ελέγχει τη δρομολόγηση στο δικό του δίκτυο Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 28

29 Ιεραρχική δρομολόγηση Οργάνωση δρομολογητών κατά περιοχές σε αυτόνομα συστήματα (ΑΣ) Δρομολογητές σε ίδιο ΑΣ εκτελούν το ίδιο πρωτόκολλο δρομολόγησης Πρωτόκολλο δρομολόγησης «εντός ΑΣ» (Intra-AS) Δρομολογητές σε διαφορετικά ΑΣ μπορούν να εκτελούν διαφορετικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Δρομολογητές πύλης Ειδικοί δρομολογητές στο ΑΣ Εκτελούν το πρωτόκολλο δρομολόγησης «εντός ΑΣ» με τους υπόλοιπους δρομολογητές το ΑΣ Είναι υπεύθυνοι για την δρομολόγηση σε προορισμούς εκτός ΑΣ Εκτελούν το πρωτόκολλο δρομολόγησης «μεταξύ ΑΣ» (Inter-AS) με άλλους δρομολογητές πύλης Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 29

30 Αυτόνομα Συστήματα: Κατηγορίες Δρομολογητών Η πληροφορία για τα δίκτυα που βρίσκονται εκτός μιας περιοχής, συγκεντρώνεται από έναν δρομολογητή που βρίσκεται στα όρια των περιοχών και τις συνδέει μεταξύ τους. Ο δρομολογητής αυτός καλείται ABR (Area Border Router) Η πληροφορία που ανταλλάσσεται μεταξύ των ΑΒR δρομολογητών στέλνεται στους δρομολογητές των περιοχών στις οποίες ανήκουν Οι δρομολογητές που βρίσκονται μέσα στην περιοχή, δεν έχουν γνώση της τοπολογίας του εξωτερικού δικτύου και γνωρίζουν μόνο δρόμους για τους προορισμούς που παρέχονται από τους ABR Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 30

31 Αυτόνομα Συστήματα: Κατηγορίες Δρομολογητών Οι δρομολογητές που βρίσκονται αποκλειστικά μέσα σε μία περιοχή ονομάζονται εσωτερικοί δρομολογητές και διατηρούν μία βάση δεδομένων με την τοπολογία του δικτύου για την περιοχή στην οποία ανήκουν Οι δρομολογητές που βρίσκονται στην περιφέρεια ενός δικτύου και ανταλλάσσουν πληροφορία με άλλους δρομολογητές που ανήκουν σε διαφορετικά αυτόνομα συστήματα ονομάζονται AS Boundary Routers (ASBR) Οι ASBR είναι υπεύθυνοι για την αποστολή πληροφοριών που αφορούν τις εξωτερικές συνδέσεις προς όλες τις περιοχές ενός αυτόνομου συστήματος, ώστε να τις πληροφορήσουν για τους εξωτερικούς δρόμους και προορισμούς Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 31

32 Αυτόνομα Συστήματα Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 32

33 Αυτόνομα Συστήματα: Πρωτόκολλα Δρομολόγησης Τα εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης IGP (Interior Gateway Protocols), τα οποία χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία δρομολογητών μέσα στο ίδιο αυτόνομο σύστημα. Τέτοια πρωτόκολλα είναι τα: RIP (Routing Information Protocol) OSPF (Open Shortest Path First) Τα εξωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης ΕGP (Exterior Gateway Protocols), τα οποία χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία διαφορετικών αυτόνομων συστημάτων. Τέτοιο πρωτόκολλο είναι το: BGP (Border Gateway Protocol) Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 33

34 Διασυνδεδεμένα Αυτόνομα Συστήματα Ο πίνακας προώθησης καθορίζεται και από τους δύο αλγόριθμους δρομολόγησης: εντός ΑΣ και μεταξύ ΑΣ Ο αλγόριθμος εντός ΑΣ καθορίζει τις καταχωρήσεις για εσωτερικούς προορισμούς Οι αλγόριθμοί μεταξύ ΑΣ και εντός ΑΣ καθορίζουν τις καταχωρήσεις για εξωτερικούς προορισμούς Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 34

35 Έργο αλγόριθμου δρομολόγησης μεταξύ ΑΣ Έστω ότι ένας δρομολογητής στο ΑΣ1 λαμβάνει ένα πακέτο με προορισμό στο εξωτερικό του ΑΣ1 Ο δρομολογητής πρέπει να προωθήσει το πακέτο προς έναν από δρομολογητές πύλης, αλλά ποίον? Το ΑΣ1 χρειάζεται: Να μάθει ποίοι προορισμοί είναι προσπελάσιμοι μέσω του ΑΣ2 και ποίοι είναι προσπελάσιμοι μέσω του ΑΣ3 Να διαδώσει αυτήν πληροφορία προσπελασιμότητας σε όλους τους δρομολογητές στο ΑΣ1 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 35

36 Παράδειγμα: Καθορισμός πίνακα προώθησης στο δρομολογητή 1d Έστω ότι το ΑΣ1 μαθαίνει από το πρωτόκολλο μεταξύ ΑΣ ότι το υποδίκτυο Χ είναι προσπελάσιμό μέσω του ΑΣ3 (πύλη 1c) όχι όμως μέσω του ΑΣ2 Το πρωτόκολλο εντός ΑΣ διαδίδει αυτήν την πληροφορία προσπελασιμότητας σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές του ΑΣ1 Ο δρομολογητής 1d προσδιορίζει από την πληροφορία δρομολόγησης εντός του ΑΣ ότι η διεπαφή του Ι βρίσκεται στην διαδρομή ελάχιστου κόστους προς την πύλη 1c Εισάγει στον πίνακα προώθησης του την καταχώρηση (X,I) Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 36

37 Παράδειγμα: Επιλογή μεταξύ πολλαπλών ΑΣ Έστω ότι το ΑΣ1 μαθαίνει από το πρωτόκολλο μεταξύ ΑΣ ότι το υποδίκτυο Χ είναι προσπελάσιμό μέσω του ΑΣ3 (πύλη 1c) και μέσω ΑΣ2 (πύλη 1b) Οδρομολογητής1d πρέπει να προσδιορίσει σε ποία από τις δύο πύλες (1c, 1b) θα προωθήσει τα πακέτα με προορισμό το υποδίκτυο Χ Αυτό είναι επίσης έργο του πρωτοκόλλου μεταξύ ΑΣ Δρομολόγηση καυτής πατάτας (hot potato routing) αποστολή πακέτου προς τον «πλησιέστερο» δρομολογητή Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 37

38 Παράδειγμα: Επιλογή μεταξύ πολλαπλών ΑΣ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 38

39 Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο Το παγκόσμιο Διαδίκτυο αποτελείται από Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) που διασυνδέονται μεταξύ τους Τα αυτόνομα συστήματα διακρίνονται σε: Stub: μια μόνο σύνδεση με ένα άλλο ΑΣ μεταφέρειτοπικήκίνησηπου προέρχεται από ή προορίζεται για το ίδιο Multihomed: πολλαπλές συνδέσεις με περισσότερα από ένα άλλα ΑΣ μεταφέρει τοπική κίνηση, δεν επιτρέπει διερχόμενη κίνηση Transit: πάροχος που συνδέει πολλά ΑΣ μεταξύ τους μεταφέρει τοπική και διερχόμενη κίνηση Δρομολόγηση σε δύο επίπεδα: Εντός ΑΣ: διαχειριστής υπεύθυνος για την επιλογή του αλγορίθμου δρομολόγησης μέσα στο δίκτυο Μεταξύ ΑΣ: ένα μόνο πρότυπο δρομολόγησης μεταξύ ΑΣ: BGP Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 39

40 Πρωτόκολλα δρομολόγησης εντός ΑΣ Γνωστά επίσης ως Πρωτόκολλα Εσωτερικής Πύλης Interior Gateway Protocols (IGP) Πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα δρομολόγησης εντός ΑΣ: RIP: Routing Information Protocol Αρχικό πρωτόκολλο δρομολόγησης στο Internet OSPF: Open Shortest Path First Συνιστώμενο πρωτόκολλο δρομολόγησης στο Internet IGRP: Interior Gateway Routing Protocol Πρωτόκολλο της Cisco Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 40

41 Πρωτόκολλα δρομολόγησης ανάμεσα σε ΑΣ Γνωστά ως Exterior Gateway Protocols (EGP) Πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα δρομολόγησης εντός ΑΣ: BGP: Border Gateway Protocol Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 41

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 2/11/2015 Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 RIP: Routing Information Protocol Συμπεριλήφθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Διαδικτύωση

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Διαδικτύωση ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Διαδικτύωση Γενικά Διαδικτύωση είναι η διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων με σκοπό το διαμοιρασμό των πόρων και των υπηρεσιών τους. Τοπικά δίκτυα (LANs) Ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First)

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Ενότητα 4 Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης Πρωτόκολλα Κατάστασης Ζεύξης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Πρωτόκολλα δρομολόγησης Εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Interior Routing Protocols Distance-vector routing Link-state routing Exterior Routing Protocols 2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Distance-Vector

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Λειτουργίες στρώματος δικτύου (1) μεταφορά πακέτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 5: Δρομολόγηση (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Δρομολόγηση (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Μελέτη πρωτοκόλλων δρομολόγησης OSPF και BGP Του σπουδαστή Μεράτζα Λάμπρο ΑΡΤΑ 2014 Ευχαριστίες Με την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 6: Δρομολόγηση (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Αρχές δρομολόγησης Γενικά Δρομολόγηση και κριτήριο ελάχιστου κόστους (least-cost criterion) ο αριθμός των αλμάτων (hops), η χωρητικότητα των ζεύξεων, ο τηλεπικοινωνιακός φόρτος των ζεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Διαχείριση φόρτου Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 5: Δυναμική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Δυναμική δρομολόγηση Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Στη στατική δρομολόγηση, κάποιος διαχειριστής δικτύου ρυθμίζει χειροκίνητα τις εγγραφές στους πίνακες δρομολόγησης. Δεδομένου ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 4: EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 7: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 7: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 7: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: Shortest Path First - SPF Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Δροµολόγηση (Routing)

Δροµολόγηση (Routing) Δροµολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναµικός Προγραµµατισµός Dijkstra s Algorithm Αλγόριθµοi Δροµολόγησης Link State Distance Vector Δροµολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δροµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Ε Εξάμηνο, Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: 1. Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3 rd edition,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 23/10/2017 routing algorithm

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρωτόκολλα Διαδικτύου 11 η Διάλεξη Δημοσθένης Κυριαζής Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 Σημερινή διάλεξη Σύνοψη 10ης διάλεξης Επίπεδο δικτύου IPv6 Αλγόριθμοι δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 12: Επαναληπτική ενότητα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Περισσότερα για τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο - BGP

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο - BGP Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο - BGP Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 1 Δρομολόγηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στους δρομολογητές Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 5: RIP (Routing Information Protocol) και EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 27/10/2014 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναμικός Προγραμματισμός ijkstra s Algorithm Αλγόριθμοi Δρομολόγησης Link State istance Vector Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I) Ταξινόμηση Τρόπων Δρομολόγησης Επίπεδο 3: Intra-domain & Inter-domain Routing Host Routing, IGP/OSPF EGP/BGP Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 9: Στρώμα δικτύου

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 9: Στρώμα δικτύου Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 9: Στρώμα δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Δρομολόγηση μεταξύ ΑΣ στο Διαδίκτυο Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα: Μέρος Γ Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Διπλωματική Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα: Μέρος Γ. Διάρθρωση. Σκοπός της Δρομολόγησης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα: Μέρος Γ. Διάρθρωση. Σκοπός της Δρομολόγησης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα: Μέρος Γ Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 2 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 10: Open Shortest Path First (OSPF) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα. Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα

Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα. Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα Ad Hoc Routing Πρωτόκολλα Κατηγορίες και κύρια πρωτόκολλα Αναγκαιότητα WSN Routing Algor. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των WSN δεν συνιστάται η χρήση αντίστοιχων αλγορίθμων που συναντιόνται σε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 2: Διευθυνσιοδότηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών. Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών. Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρομολόγηση. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρομολόγηση. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του στρώματος δικτύου Βασικές αρχές της δρομολόγησης Δρομολογητές Μελέτη των δύο κυριότερων αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM NNI Σηματοδοσία

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM NNI Σηματοδοσία Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM NNI Σηματοδοσία Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 ATM NNI Σηματοδοσία Η σηματοδοσία η οποία χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης 9/11/2015

Β. Μάγκλαρης  9/11/2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στο Internet (I) Επίπεδο 3: EGP/BGP Επίπεδο 3: IGP/OSPF Επίπεδο 2: Ethernet Switches, VLANs Spanning Tree Protocol Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Η/Υ Στρώμα Δικτύου Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 6: Περισσότερα για το EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες δρομολόγησης και χρήση εργαλείων παρακολούθησης της δρομολόγησης του Διαδικτύου (2 η άσκηση)

Βασικές έννοιες δρομολόγησης και χρήση εργαλείων παρακολούθησης της δρομολόγησης του Διαδικτύου (2 η άσκηση) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 1: Εισαγωγή στη δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF (Open Shortest Path First) και IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης.

Β. Μάγκλαρης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονική & Δρομολόγηση στο Internet (Τμήμα 2/2) Ορισμοί Δρομολόγησης Άμεση Έμμεση Δρομολόγηση Δρομολόγηση εντός Αυτόνομης Περιοχής (IGP) Δρομολόγηση μεταξύ Αυτονόμων Περιοχών (BGP)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 13/10/2014 Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00) Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ giannis.nikoloudakis@gmail.com (Τετάρτη 15:00-21:00) Δομή Πίνακα Δρομολόγησης Ο πίνακας δρομολόγησης είναι αποθηκευμένος στη RAM και περιέχει πληροφορίες για:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 11: Περισσότερα για τα πρωτόκολλα EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) και RIP (Routing Information Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.0. Επισκόπηση 1.1. Δίκτυα υπολογιστών 1.2. Πρωτόκολλα δικτύων υπολογιστών 1.3. Το πρόβλημα της διαχείρισης 1.4. Μοντέλα και πρότυπα διαχείρισης 1.5. Τρόποι διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET: Επίπεδο 3 (IGP/OSPF, BGP) Επίπεδο 2 (VLANs, Bridged Ethernets - STP) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών

ρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του στρώματος δικτύου Βασικές αρχές της δρομολόγησης ρομολογητές Μελέτη των δύο κυριότερων ρ αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

3.6 Δρομολόγηση 1 22 /

3.6 Δρομολόγηση 1 22 / 3.6 Δρομολόγηση 1 / 22 Το επίπεδο Διαδικτύου (στο μοντέλο TCP/IP), εκτός από τη διευθυνσιοδότηση, είναι επιφορτισμένο και με τη δρομολόγηση των αυτοδύναμων πακέτων (datagrams) ώστε να εξασφαλίσει την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης. Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

Β. Μάγκλαρης.  Multi-Protocol Label Switching (MPLS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονική & Δρομολόγηση στο Internet Επίπεδο 3: Direct Routing, Interior Gateway Protocols (OSPF, IS-IS), Border Gateway Protocols (BGP) Επίπεδο 2: Ethernet Switches, Virtual Local

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 9: Διατήρηση πίνακα δρομολόγησης Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 6: Ο αλγόριθμος DUAL (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 7: Μελέτη του πρωτοκόλλου OSPF Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 11: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 4: Στατική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 6: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router)

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router) Συσκευές Διασύνδεσης Οι βασικές συσκευές που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. Θα δούμε τις βασικές λειτουργίες τους, τις βασικές διαφορές μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα