Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών Επισκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που στοχεύουν στην Παράταση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης των Ηλικιωμένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλέξια Γ. Μέσσιου Επιβλέπων: Διονύσιος-Δημήτριος Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2011

2

3 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών Επισκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που στοχεύουν στην Παράταση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης των Ηλικιωμένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλέξια Γ. Μέσσιου Επιβλέπων: Διονύσιος-Δημήτριος Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή επιτροπή τον Ιούλιο Δ.Κουτσούρης Γ. Ματσόπουλος Π. Τσανάκας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2011

4 ... Αλέξια Γ. Μέσσιου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Αλέξια, Μέσσιου, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Δημήτριο Κουτσούρη για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και για την ενθάρρυνση και τη βοήθεια του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Ελευθερία Βελλίδου για τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας της διπλωματικής μου εργασίας, την καθοδήγηση της, τις πολύτιμες συμβουλές και το ενδιαφέρον που έδειξε σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.

6

7 Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να παραταθεί η ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων αποτελεί ένα καίριο ζήτημα μείζονος σημασίας. Οι παγκόσμιες δημογραφικές τάσεις δείχνουν πως οδεύουμε με ταχύ ρυθμό στη γήρανση του πληθυσμού. Αυτό συνεπάγεται κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις καθώς ο ενεργός πληθυσμός θα μειώνεται, τα συστήματα υγείας και περίθαλψης δεν θα επαρκούν και τα κρατικά ταμεία δε θα μπορούν να ανταποκριθούν. Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι επιθυμούν να διαβιώνουν ανεξάρτητα για όσο αυτό είναι εφικτό στο δικό τους οικείο περιβάλλον. Οι ταυτόχρονες ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έδωσαν ελπίδες για νέες καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές που μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση και σήμερα ποικίλα ερευνητικά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο εστιάζουν σε αυτό το ζήτημα. Είναι πλέον σίγουρο, ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συνεισφέρουν καταλυτικά στη δημιουργία κατάλληλων εξατομικευμένων περιβαλλόντων υποβοηθούμενης διαβίωσης, μέσα στα οποία ο ηλικιωμένος θα μπορεί να ζει άνετα, με ασφάλεια και υγεία παρατείνοντας έτσι την ανεξάρτητη διαβίωση του και βελτιστοποιώντας την ποιότητα της ζωής του. Το περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης οφείλει να ικανοποιεί πολύπλευρα όλες τις ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη πολυάριθμες ερευνητικές εφαρμογές που εστιάζουν από την ασφάλεια και την υγεία μέχρι τη ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει στους τομείς της τηλεϊατρικής και τηλε-φροντίδας και οι υπηρεσίες διαδικτύου μπορούν να βοηθήσουν ποικιλοτρόπως. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται μια επισκόπηση των σημαντικότερων εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που στοχεύουν στην παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης και παρουσιάζονται τα υπό εξέλιξη ερευνητικά έργα. Τα προϊόντα που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή, αναμένεται να διατεθούν ευρέως στο εμπόριο τα επόμενα χρόνια και εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν τη ζωή εκατομμυρίων ηλικιωμένων, θα αμβλύνουν τα οικονομικά προβλήματα και θα δημιουργήσουν νέες οικονομικές προοπτικές. Λέξεις κλειδιά: ανεξάρτητη διαβίωση, περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης, τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής (ΤΕΠ)

8

9 Abstract During the last years, the ways in which they can prolong independent living for older people is a key issue of major importance. Global demographic trend show that we are moving rapidly to aging population. This implies social, political and economic implications as the working population will be reduced, health systems and health care will not be satisfactory and state funds will not be sufficient. At the same time, the elderly wish to live independently as possible in their familiar environment. The simultaneous rapid developments in information and communication technologies have given ground for new, innovative solutions and applications that can contribute in this direction and now a variety of research projects worldwide focus on this issue. It is now certain that these technologies can contribute to creating suitable personalized assisted living ambiences, within which the elderly can live comfortable, safe and healthy thus prolonging independent living and optimizing quality of life. The assisted living environment must meet all the needs of elderly people in multiple aspects and there is ongoing research through numerous applications that focus on safety and health, or even entertainment and socialization. Significant steps have been made in the fields of telemedicine and telecare and Internet services can help in many ways. This thesis reviews the major applications of information technologies and communications which aim at prolonging independent living and it also presents the ongoing research projects. The products resulting from this research are expected to be widely marketed in the coming years and is expected to improve the lives of millions of elderly people will alleviate the financial problems and create new financial opportunities. Keywords: Independent Living, Ambient Assisted Living, Information and Communication Technologies (ICT)

10

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Η έννοια της Ανεξάρτητης διαβίωσης Ανεξάρτητη διαβίωση και τρίτη ηλικία Ανεξάρτητη διαβίωση: Ένα επίκαιρο θέμα Ο ρόλος των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην παράταση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης Η εφαρμογή των ΤΕΠ στην παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης των υγιών ηλικιωμένων Εισαγωγή Παρουσίαση των εφαρμογών ΤΕΠ που απευθύνονται σε υγιείς ηλικιωμένους Care Agnes Domeo Ecaalyx ALIAS: The Adaptable Ambient Living Assistant AWARE HearMeFeelMe SilverGame PAMAP Η εφαρμογή των ΤΕΠ στην παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων που πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας Η άνοια Ορισμός της άνοιας Οι μορφές της άνοιας Παρουσίαση των εφαρμογών ΤΕΠ που απευθύνονται σε ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια Εισαγωγή Aladdin Bedmond Smart Home For Elderly People (ΗOPE) 46

12 3.2.5 Cogknow Day Navigator Rosseta Brainport CCE HERA ENABLE Η εφαρμογή των ΤΕΠ στην παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Σακχαρώδης Διαβήτης Χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Παρουσίαση των εφαρμογών ΤΕΠ που απευθύνονται σε ηλικιωμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Amica Home A2E Diadvisor HeartCycle Remote Metabo Επίλογος - Συμπεράσματα 81 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 85

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιεί το περιβάλλον της υποβοηθούμενης διαβίωσης. 8 Εικόνα 2: Ο πληθυσμός άνω των 65 ετών ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού (15-64 ετών) το 1970,2010 και Εικόνα 3: Η εφαρμογή Care. 18 Εικόνα 4: Το σύστημα Ecaalyx. 23 Εικόνα 5: Οι τρόποι αλληλεπίδρασης μέσω της πλατφόρμα AWARE. 27 Εικόνα 6: Μια φορητή συσκευή αναγνωρίζει την ετικέτα (NFC tag). 29 Εικόνα 7: Εμβιομηχανικό μοντέλο βραχίονα. 33 Εικόνα 8: Η αρχική σελίδα της εφαρμογής "χρήστη - φροντιστή" της πλατφόρμας Aladdin. 42 Εικόνα 9: Εικονική απεικόνιση της εφαρμογής Aladdin. 44 Εικόνα 10: Η εφαρμογή BEDMOND. 45 Εικόνα 11: Οι διάφορες λειτουργίες του Cogknow DayNavigator. 48 Εικόνα 12: Τα 3 πακέτα λογισμικού του συστήματος Rosseta. 51 Εικόνα 13: Πολυμέσα που προσφέρουν ευχαρίστηση και ψυχαγωγία σους ασθενείς, στα πλαίσια της εφαρμογής ENABLE. 59 Εικόνα 14: Οι προβλέψεις για το διαβήτη το 2030, στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 64 Εικόνα 15: Οι συσκευές από τις οποίες αποτελείται η εφαρμογή Α2Ε2. 72 Εικόνα 16: Η εφαρμογή Diadvisor. 74 Εικόνα 17: Οι δύο κλειστοί βρόχοι που περιλαμβάνει το σύστημα HeartCycle. 75 Εικόνα 18: Οι καινοτόμες λύσεις του έργου Metabo. 79 Εικόνα 19: Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από άνοια στις χώρες υψηλού εισοδήματος και στις χώρες μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματος. 83

14

15 1. Εισαγωγή 1

16 1.1 Η έννοια της Ανεξάρτητης διαβίωσης Η «Ανεξάρτητη ιαβίωση» ορίζεται ως η ικανότητα και η δυνατότητα για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων που µπορούν να οδηγήσουν στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό σε ένα παραγωγικό και ανεξάρτητο τρόπο ζωής, όπου οι άνθρωποι µε ανικανότητες και αναπηρίες έχουν την ελευθερία να επιλέγουν µεταξύ των ίδιων επιλογών µε αυτών των σωµατικά ικανών. [1] Ο όρος αυτός προκύπτει από τον αγγλικό «independent living». Πρόκειται για µια ιδέα, ένα πολιτικό κίνηµα και ένα τρόπο ζωής και αποτελεί εγγύηση για την κοινωνική ισότητα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και τη µείωση του κόστους ζωής µε ταυτόχρονη µείωση των κρατικών δαπανών για εκατοµµύρια ανθρώπους µε αναπηρία και ανικανότητα παγκοσµίως. Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται είναι η προσπελασιµότητα των κοινόχρηστων χώρων και των µέσων µαζικής µεταφοράς, τα ζητήµατα που συνδέονται µε τη βοήθεια στο σπίτι, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, τα ζητήµατα που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση και συµµετοχή των ασφαλιστικών ταµείων στο κόστος αυτό όπως συµβαίνει µε τα νοσηλευτικά ιδρύµατα καθώς και οι συµβουλευτικές υπηρεσίες από οµοτίµους (peer support). [1] Η «Ανεξάρτητη ιαβίωση» είναι ένα κίνηµα το οποίο έχει τις ρίζες του στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ όπου το 1972 δηµιουργήθηκε το πρώτο κέντρο για την Ανεξάρτητη ιαβίωση. Ξεκίνησε µε την πρωτοβουλία αναπήρων ανθρώπων σε πανεπιστήµια και οργανώσεις βετεράνων πολέµου και αρχικός στόχος ήταν η στήριξη των ατόµων µε αναπηρία, προκειµένου να αποµακρυνθούν από τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και να εγκατασταθούν εντός της κοινωνίας. Ο κεντρικός άξονας στον οποίο κινήθηκε ήταν η πεποίθηση, ότι οι άνθρωποι µε αναπηρία µπορούν να έχουν τον έλεγχο της καθηµερινότητας τους, της σκέψης τους και των αποφάσεων τους καθώς και ίσα δικαιώµατα κι ευκαιρίες µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. Σήµερα, η εφαρµογή προγραµµάτων ανεξάρτητης διαβίωσης αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές χώρες κι έχει θέσει τις βάσεις για την αναγνώριση των δικαιωµάτων των ανθρώπων µε σωµατική αναπηρία, νοητική υστέρηση ή ψυχική 2

17 ασθένεια. ιάφοροι οργανισµοί ειδικεύονται σε αυτό το θέµα, µε κυριότερο το µη κερδοσκοπικό οργανισµό «Ινστιτούτο Ανεξάρτητης ιαβίωσης». Κοινωνικά προγράµµατα που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση βρίσκονται ήδη σε εφαρµογή σε χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής κυρίως. Κάποια από αυτά αναφέρονται ενδεικτικά: Απευθείας πληρωµές Η παροχή εξατοµικευµένων πακέτων υπηρεσιών σε είδος (χρήµατα) απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς ώστε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να µπορούν να «αγοράσουν» τις υπηρεσίες που επιθυµούν από τον πάροχο που επιλέγουν σε µια ελεύθερη αγορά. Βοήθεια στο Σπίτι Πρόκειται για διεπιστηµονικές οµάδες επαγγελµατιών επισκεπτών που αναλαµβάνουν τη στήριξη των δικαιούχων των υπηρεσιών στο χώρο όπου διαβιώνουν. Παρέχουν συµβουλευτική στήριξη, νοσηλευτική µέριµνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά και άλλες υπηρεσίες. Γεύµατα σε ρόδες Πρόγραµµα περισσότερο γνωστό µε τον αγγλικό του όρο «Meals on wheels». Πρόκειται για κινητά συνεργεία παράδοσης φαγητού τα οποία αναλαµβάνουν την παράδοση γευµάτων στις οικείες των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες. Υπηρεσίες αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών Αφορούν τις υπηρεσίες άµεσης δράσης, κοινωνικής φροντίδας, τηλεϊατρικής κ.α. [2] Στην Ελλάδα δυστυχώς, η εφαρµογή της Ανεξάρτητης ιαβίωσης βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές ενέργειες που αφορούν τη µέριµνα ανθρώπων µε αναπηρία και ανικανότητες, ωστόσο µόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Με εξαίρεση το κοινοτικό πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» το όποιο εφαρµόζεται µόλις τα τελευταία χρόνια, και χρηµατοδοτείται από δήµους και κοινότητες δεν υπάρχει ιδιαίτερη κρατική ευαισθητοποίηση. Η µεγαλύτερη δυσκολία είναι η δυσλειτουργία της κοινόχρηστης υποδοµής. Οι προσπελάσιµοι κοινόχρηστοι 3

18 χώροι και τα προσπελάσιµα µέσα µεταφοράς σπανίζουν. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα δίκτυα βοηθών και τα κοινωνικά προγράµµατα. Το 1997 δηµιουργήθηκε µια µη κερδοσκοπική υποστηρικτική εταιρεία µε το όνοµα «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ» η οποία λειτουργεί µε τη βοήθεια άµισθων εθελοντών που στην πλειοψηφία τους έχουν την εµπειρία της αναπηρίας. Παρά τον εθελοντικό της χαρακτήρα, αναπτύσσονται επαγγελµατικού επιπέδου πρωτοβουλίες οι οποίες είναι καινοτόµες και υποστηρικτικές. Συντελεί καθοριστικά στην υποστήριξη και βοήθεια των ανθρώπων µε ανικανότητες και παράλληλα στοχεύει στην κρατική και κοινωνική ευαισθητοποίηση. [1] 1.2 Ανεξάρτητη διαβίωση και τρίτη ηλικία. Όλα τα άτοµα άνω των 65 ετών ανήκουν τυπικά στην πληθυσµιακή οµάδα των ατόµων της τρίτης ηλικίας. Ο πληθυσµός αυτός όµως δεν είναι οµοιογενής, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετική πνευµατική, µορφωτική και κοινωνική κατάσταση καθώς και διαφορετικά προβλήµατα υγείας εποµένως και διαφορετικές ανάγκες. Η ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: την καλή σωµατική και ψυχική υγεία του ατόµου, την ικανότητα του να επιτελεί τις καθηµερινές του δραστηριότητες ώστε να έχει µια ανεξάρτητη διαβίωση, την οικονοµική του ανεξαρτησία αλλά και την κοινωνική του συµµετοχή. Οι ανάγκες των ηλικιωµένων δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Ωστόσο πρόκειται για µια ευπαθή οµάδα η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι είναι: Η µοναξιά: Η απώλεια στενών συγγενών και ο περιορισµένος κύκλος φίλων και γνωστών δηµιουργεί συναισθηµατικά κενά. Τα οικονοµικά προβλήµατα: Η σύνταξη είναι συνήθως η µόνη µορφή εισοδήµατος που έχουν οι ηλικιωµένοι και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι επαρκής. 4

19 Οι διάφορες ασθένειες: Πρόκειται για µια ευπαθή οµάδα η οποία αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι τροχοπέδη στην ανεξάρτητη διαβίωση και την αυτονοµία. Προβλήµατα κατοικίας και περιβάλλοντος: Η διαµόρφωση των κατοικιών και η γενικότερη πολεοδοµική οργάνωση αναγκάζει τους υπερήλικες να διαβιούν σε χώρους που εµποδίζουν την άνετη διαµονή τους και λειτουργούν ανασταλτικά στο ψυχισµό τους. Οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας και η περιορισµένη πρόσβαση σε αυτές των ατόµων που ανήκουν στα κατώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια. Η έλλειψη κοινωνικό-ιατρικών υπηρεσιών κυρίως στο σπίτι του ηλικιωµένου. Η λανθασµένη κοινωνική συµπεριφορά απέναντι στον ηλικιωµένο. Η έλλειψη σεβασµού στα ανθρώπινα δικαιώµατα των ηλικιωµένων. Η απώλεια της αυτονοµίας και η ανάγκη βοήθειας από τρίτο πρόσωπο. [3] Η γήρανση, επηρεάζει όλους του τοµείς της ζωής ενός ανθρώπου κι δηµιουργεί «εµπόδια» όπως προβλήµατα κινητικότητας, όρασης, ακοής καθώς και χρόνιες ασθένειες. Το να µπορεί ένα ηλικιωµένο άτοµο να ζήσει ανεξάρτητα και αυτόνοµα λοιπόν συνεπάγεται ότι παρά τα ηλικιακά προβλήµατα, θα βρίσκεται σε ένα ειδικά διαµορφωµένο περιβάλλον το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να εκτελεί τις καθηµερινές του δραστηριότητες. Σύµφωνα µε µελέτες οι ηλικιωµένοι άνθρωποι επιθυµούν να ζουν στο σπίτι τους και όχι σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυµα. Είναι απαραίτητη λοιπόν, η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος υποβοηθούµενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living) το οποίο θα τους παρέχει βοήθεια στις καθηµερινές δραστηριότητες, παροχή ιατρικής φροντίδας και τη συνεχή παρακολούθηση τους ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια και η ευηµερία τους. [4] Το περιβάλλον της υποβοηθούµενης διαβίωσης οφείλει να είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των ηλικιωµένων, οι όποιες αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 5

20 Υγεία και ευεξία Είναι γνωστό ότι η υγεία και η ευεξία είναι δύο βασικές αλληλένδετες ανάγκες όλων των ανθρώπων. Στην πραγµατικότητα η καλή φυσική κατάσταση ενός ατόµου µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή πρόληψης, συνεπώς η υποστήριξη δραστηριοτήτων που βοηθούν την ευεξία µπορεί να παρατείνει την ανεξάρτητη διαβίωση. Είναι πολύ σηµαντικός λοιπόν ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων οι όποιες θα καταγράφονται, θα ελέγχονται και θα έχουν άµεση σχέση µε διάφορους παράγοντες της υγείας του κάθε ατόµου όπως είναι το βάρος, η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης κ.α.. Εξίσου σηµαντική είναι η πρόληψη ή η έγκαιρη διάγνωση συγκεκριµένων ασθενειών (π.χ. αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, κατάγµατα, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνος, διαβήτης, κατάθλιψη). Πρέπει επίσης να αντιµετωπίζονται προβλήµατα όπως ο πόνος, η δυσκολία στην κίνηση, οι παρενέργειες που προκαλούν τα φάρµακα, η απώλεια των αισθήσεων και οι τραυµατισµοί που συνδέονται µε πτώσεις. Καθηµερινές δουλείες και τροφοδοσία αγαθών Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί τεράστια πρόοδος στην τεχνολογία που αφορά τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία, στεγνωτήρια). Τα ηλικιωµένα άτοµα χρειάζονται συσκευές οι οποίες να είναι σχεδιασµένες για τις ανάγκες τους όπως για παράδειγµα να είναι ελαφριές και εύκολες στη χρήση. Κάποιες από τις καθηµερινές δουλείες στις οποίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα είναι ο καθαρισµός των παραθύρων, το σιδέρωµα, το στρώσιµο του κρεβατιού κ.α.. Επιπλέον υπάρχει δυσκολία στο να σηκώνουν και να µεταφέρουν βάρη και κάποιες φορές ακόµα και στο να περπατούν όποτε η τροφοδοσία των αγαθών στο σπίτι είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα (π.χ. ψώνια). Ασφάλεια και ιδιωτικότητα Είναι πολύ σηµαντικό για όλους τους ανθρώπους να έχουν πλήρη έλεγχο και σαφή εικόνα για οτιδήποτε συµβαίνει στο οικιακό τους περιβάλλον. Βοηθητικές τεχνολογίες µπορούν να ενισχύσουν την αίσθηση ασφάλειας. Οι τεχνολογίες 6

21 αυτές στοχεύουν για παράδειγµα στην προφύλαξη από διαρρήξεις (συναγερµός), ή από πυρκαγιές που µπορεί να προκληθούν από συσκευές µέσα στο σπίτι (σύστηµα πυρανίχνευσης). Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί ότι οποιαδήποτε τεχνολογία χρησιµοποιείται για την ασφάλεια των ηλικιωµένων στο σπίτι οφείλει να σέβεται την ιδιωτικότητα. Μετακινήσεις Το να µπορεί ένα άτοµο να µετακινείται, όχι µόνο µέσα στο σπίτι του, αλλά και έξω από αυτό είναι ένας από τους σηµαντικότερες παράγοντες για τη διατήρηση της ανεξάρτητης διαβίωσης. ιάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες ενισχύουν την κινητικότητα των ηλικιωµένων. Οι τεχνολογίες αυτές µπορούν να υποστηρίξουν και άτοµα µε αναπηρίες δίνοντας τους τη δυνατότητα να οδηγήσουν ειδικά αυτοκίνητα για τις εξωτερικές τους µετακινήσεις. Πληροφόρηση και Εκπαίδευση Σήµερα, το διαδίκτυο, η καλωδιακή τηλεόραση αλλά και διάφορες άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι ηλεκτρονικές εφηµερίδες και τα κινητά τηλέφωνα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ενηµερώνονται, να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών ακόµα και να εκπαιδεύονται από το σπίτι τους. Κοινωνικοποίηση Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και η κοινωνικοποίηση µε άλλους ανθρώπους είναι σηµαντικό και αναπόσπαστο κοµµάτι στη ζωή του. Η γήρανση συνοδεύεται από απώλειες ικανοτήτων, απώλειες φίλων, αποµόνωση και µοναξιά. Όλα τα παραπάνω αποτελούν εµπόδια στη διατήρηση της ψυχικής υγείας των ηλικιωµένων. εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα µεγάλο ποσοστό των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από ηλικιωµένους γίνεται επειδή αισθάνονται µοναξιά και αναζητούν την ανθρώπινη επαφή. Οι βασικές κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωµένων περιλαµβάνουν τη διατήρηση των δεσµών µε τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τις επαφές µε την οικογένεια τους φίλους και τους συγγενείς, την επαφή µε τους γείτονες καθώς και 7

22 τη συµµετοχή τους σε διάφορες οργανώσεις και κοινότητες (εκκλησία, εθελοντικές οργανώσεις κ.α.) Εργασία Η εργασία στο σπίτι µπορεί να αφορά τη σωµατική εργασία, για ανθρώπους που δεν έχουν κινητικά προβλήµατα ή τη διανοητική εργασία. Η συνταξιοδότηση των ηλικιωµένων συχνά προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα καθώς χάνουν το βασικότερο µέρος της πρώην καθηµερινότητας τους. Επίσης αποµονώνονται καθώς η δουλεία αποτελεί και ένα σηµαντικό µέσο κοινωνικοποίησης. Τεχνολογικές λύσεις, όπως εφαρµογές που υποστηρίζουν την εργασία από το σπίτι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν αυτά τα κενά. [4] Εικόνα 1: Οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιεί το περιβάλλον της υποβοηθούµενης διαβίωσης. 8

23 1.3 Ανεξάρτητη διαβίωση: Ένα επίκαιρο θέμα Η παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωµένων αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα καίριο ζήτηµα και η ανάγκη για εύρεση λύσεων και νέων καινοτοµιών που µπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν έχει γίνει επιτακτική. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτακτικότητα. Το ηµογραφικό Πρόβληµα Η Ευρώπη αντιµετωπίζει σήµερα δηµογραφική παρακµή. Μικρή φυσική αύξηση και γήρανση τµήµατος του πληθυσµού. Το ποσοστό των ηλικιωµένων στον συνολικό πληθυσµό, έχει αυξηθεί και αναµένεται περεταίρω αύξηση τα επόµενα χρόνια. Αυτό είναι αποτέλεσµα της σηµαντικής προόδου που επιτεύχθηκε στον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον ιατρικό τοµέα τις τελευταίες δεκαετίες και πολλών ταυτόχρονων δηµογραφικών τάσεων. Ενδεικτικά: ο µέσος αριθµός τέκνων ανά γυναίκα ήταν 1,5 τέκνα στην ΕΕ το 2006, ενώ το κατώτατο όριο αντικατάστασης των γενεών είναι 2,1. Η ΕΕ προβλέπει δείκτη 1,6 για το Η µείωση αυτή οφείλεται σε οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. η πτώση της γονιµότητας («baby-crash») ακολούθησε την έκρηξη των γεννήσεων («baby-boom») µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η οποία προκαλεί το µεγάλο µέγεθος της ηλικιακής κατηγορίας των ατόµων ετών στον ευρωπαϊκό πληθυσµό και θέτει ορισµένα προβλήµατα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των συντάξεων. το προσδόκιµο επιβίωσης (που αυξήθηκε κατά 8 έτη από το 1960 έως το 2006) θα µπορούσε να αυξηθεί κατά 5 ακόµη έτη από το 2006 έως το 2050 και συνεπώς να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των ατόµων που φθάνουν στις ηλικίες των 80 και 90 ετών, στις οποίες η ευπάθεια, η αναπηρία και τα χρόνια νοσήµατα είναι συχνά. η µετανάστευση (1,8 εκατοµµύρια µετανάστες προς την ΕΕ το 2004, 40 εκατοµµύρια το 2050 σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Eurostat) µπορεί να αντισταθµίσει τις συνέπειες της χαµηλής γονιµότητας και της επιµήκυνσης της διάρκειας ζωής. 9

24 Εξαιτίας αυτών των τάσεων ο συνολικός πληθυσµός στην Ευρώπη θα µειωθεί ελαφρά αλλά θα γίνει και πολύ πιο ηλικιωµένος τα επόµενα χρόνια. Συγκεκριµένα ο ενεργός πληθυσµός των Ευρωπαίων (άτοµα ηλικίας από 15 έως 64 ετών) θα µειωθεί κατά 48 εκατοµµύρια µέχρι το 2050, που συνεπάγεται ότι σε κάθε άτοµο του ενεργού πληθυσµού θα αντιστοιχεί ένας ηλικιωµένος. Αυτή η δηµογραφική αλλαγή θα συνοδευτεί από βαθιές κοινωνικές ανακατατάξεις (κοινωνική προστασία, στέγαση, εργασία) σε όλες τις χώρες τις οποίες αφορά η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι η δηµογραφική εξέλιξη της Ευρώπης ακολουθεί την παγκόσµια δηµογραφική τάση, εποµένως το πρόβληµα έχει παγκόσµιες διαστάσεις. Η µείωση του ενεργού πληθυσµού µπορεί να επηρεάσει το ποσοστό οικονοµικής ανάπτυξης, αν οι σηµερινές τάσεις και πολιτικές παραµείνουν αµετάβλητες. Με βάση τις σηµερινές πολιτικές, η γήρανση θα προκαλέσει σηµαντικές αυξητικές πιέσεις στις δηµόσιες δαπάνες. Αυτά τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη µελλοντική ισορροπία των συστηµάτων συνταξιοδότησης, της κοινωνικής προστασίας και τις δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι τις επόµενες δεκαετίες, θα είναι αδύνατη η παροχή φροντίδας και νοσηλείας σε όλους του ηλικιωµένους, αν δεν ληφθούν µέτρα. [5] [6] Εικόνα 2: Ο πληθυσµός άνω των 65 ετών ως ποσοστό του ενεργού πληθυσµού (15-64 ετών) το 1970,2010 και

25 Σύγχρονος τρόπος ζωής Μέχρι σήµερα το κυρίαρχο µοντέλο υποστήριξης για τους ηλικιωµένους ήταν η οικογένεια. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής όµως, δεν επιτρέπει στην οικογένεια τις περισσότερες φορές να παρέχει την απαιτούµενη φροντίδα στα ηλικιωµένα της µέλη. Οι πλειοψηφία των γυναικών σήµερα έχει επαγγελµατική σταδιοδροµία µε πολλαπλές υποχρεώσεις, τα διαζύγια αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό και οι µονογονεικές οικογένειες γίνονται όλο και πιο συχνές. Στις ανεπτυγµένες κοινωνίες έχει υπολογισθεί ότι µέχρι 30% των οικογενειών, αποτελούνται από ένα γονιό ενώ σε περισσότερο από το 66% των οικογενειών και οι δύο γονείς εργάζονται. Ο θεσµός της οικογένειας βρίσκεται σε κρίση και ειδικότερα οι οικογένειες τριών γενεών σπανίζουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ηλικιωµένοι ζουν µόνοι τους, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τόσο συχνά στο παρελθόν. [8] Ψυχολογικοί και προσωπικοί λόγοι Όπως ήδη αναφέρθηκε, έρευνες έχουν δείξει ότι οι ηλικιωµένοι άνθρωποι επιθυµούν να παραµείνουν στο σπίτι τους και δε θέλουν να µεταφερθούν σε κάποιο οίκο ευγηρίας. Είναι σηµαντικό για αυτούς να βρίσκονται σε ένα γνώριµο περιβάλλον περιτριγυρισµένοι από οικείες εικόνες και κοντινούς τους ανθρώπους. Η κατάθλιψη που είναι πολύ συνηθισµένη σε αυτές τις ηλικίες, έχει αποδειχθεί πως τις περισσότερες φορές εµφανίζεται όταν ο ηλικιωµένος αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι του και τον γνώριµο τρόπο ζωής του και να µεταφερθεί σε ένα καινούργιο και ξένο περιβάλλον. [4] 1.4 Ο ρόλος των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην παράταση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης Η ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΕΠ) έδωσαν ελπίδα για νέες καινοτόµες λύσεις στην παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης και στη βελτίωση της ζωής των ηλικιωµένων αλλά και των ανθρώπων µε διάφορες µορφές αναπηρίας. Παράλληλα οι τεχνολογίες αυτές µπορούν να αµβλύνουν τα οικονοµικά προβλήµατα µε τα οποία συνεπάγεται η γήρανση του πληθυσµού και να δηµιουργήσουν νέες οικονοµικές κι επιχειρηµατικές προοπτικές. 11

26 εδοµένου ότι οι ΤΕΠ µπορούν να συνεισφέρουν καταλυτικά στον τοµέα αυτό, η πρόκληση είναι το πώς θα αξιοποιηθούν κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωµένων. Ηλεκτρονικά συστήµατα που καταγράφουν, υποστηρίζουν και παρακολουθούν διάφορες καθηµερινές δραστηριότητες έχουν ήδη αναπτυχθεί. Πολλές σηµαντικές εξελίξεις έχουν σηµειωθεί και στους τοµείς της ιατρικής φροντίδας και υγείας όπως η τηλεϊατρική υποστήριξη. Η εφαρµογή των ΤΕΠ σε συνδυασµό µε διάφορα ευφυή συστήµατα και συσκευές µπορούν να κάνουν εφικτή την παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης. Για παράδειγµα ένα ηλικιωµένο άτοµο µε προβλήµατα υγείας θα µπορεί να βρίσκεται στο οικιακό του περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα δέχεται ιατρική φροντίδα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ηλικιωµένοι δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα. Επιπλέον πρόκειται για µια οµάδα ανθρώπων που δεν είναι εξοικειωµένη µε την τρέχουσα τεχνολογία και πολλές φορές τη θεωρεί ανεπιθύµητη. Τυποποιηµένες τεχνολογικές λύσεις λοιπόν δεν επαρκούν αλλά πρέπει να εξατοµικευτούν και να προσαρµοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωµένων. [4] Η σηµασία της τεχνικής υποστήριξης είναι ιδιαίτερα µεγάλη, ειδικά στους τοµείς τις καθηµερινής ζωής που δεν µπορούν να συνεισφέρουν οι οικογένειες ή τρίτα πρόσωπα. Ωστόσο οι φορείς και οι νόµοι που ρυθµίζουν τη χρήση των ΤΕΠ στα πλαίσια της πρόνοιας υπηρεσιών, βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο και το µεγαλύτερο πρόβληµα πηγάζει από τη χαµηλή χρηµατοδότηση για τέτοιου είδους έρευνες και καινοτόµες εφαρµογές. Τα τελευταία χρόνια έχουν χρηµατοδοτηθεί από κερδοσκοπικούς και µη οργανισµούς έρευνες πάνω στη συνεισφορά των ΤΕΠ στην κοινωνική φροντίδα των ηλικιωµένων. Το κοινό πρόγραµµα «Ambient Assisted Living» είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Πρόκειται για µια δράση έρευνας που χρηµατοδοτείται από κοινού από 23 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από συνδεδεµένα κράτη. Ό κεντρικός στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 12

27 ηλικιωµένων ατόµων και η ενίσχυση της βιοµηχανικής βάσης στην Ευρώπη µέσω της χρήσης των ΤΕΠ. Πράγµατι σήµερα συνεισφέρουν καθοριστικά και πολύπλευρα στην ανεξαρτησία, ασφάλεια, υγεία και κοινωνικοποίηση των ηλικιωµένων. Νέα προϊόντα δηµιουργήθηκαν και ήδη υπάρχοντα προσαρµόστηκαν ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη φροντίδα των ηλικιωµένων. [7] Στην Ελλάδα η έρευνα και η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών χρηµατοδοτείται κυρίως από ευρωπαϊκά πλαίσια στήριξης και συµπληρωµατικά χρηµατοδοτείται από το κράτος. Μια εξαιρετική δράση προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται από τη µονάδα ηλεκτρονικής υγείας του νοσοκοµείου «Σωτηρία» η οποία παρέχει µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων την κατ οικον παρακολούθηση και αποκατάσταση ασθενών καθώς και υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Τα κύρια ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα που συµµετέχουν στην ανάπτυξη των ΤΕΠ για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες είναι : Το ινστιτούτο πληροφορικής του ιδρύµατος «Τεχνολογίας και Έρευνας» ( ΙΤΕ) Το τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Το τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Το τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) το οποίο δηµιούργησε την Ελληνική Τράπεζα Κοινωνικών εδοµένων προκειµένου να υποστηρίξει την εµπειρική κοινωνική έρευνα στη χώρα και τη διάχυση των αποτελεσµάτων της. [4] 13

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014 (10.06) (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Σταύρου Μαλά 3/9/2012, 10.30 π.μ., Αίθουσα Δημοσιογραφικών Διασκέψεων Υπουργείου Υγείας «Υγιής Γήρανση: μια συνεχής διαδικασία καθ όλη τη διάρκεια της ζωής»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Υγεία (m-health) Χρ. Ηλιούδης

Κινητή Υγεία (m-health) Χρ. Ηλιούδης Κινητή Υγεία (m-health) 1 m-health Η κινητή Υγεία περιλαμβάνει: τη χρήση κινητών συσκευών για να συλλέγει, ενοποιεί και επεξεργάζεται δεδομένα υγείας τη μετάδοση πληροφοριών, σε σχέση με την φροντίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Βασίλης Παπαδόπουλος Νοσηλευτής Τ.Ε. Προϊστάμενος Νοσηλευτής Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer Ο ρόλος του νοσηλευτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας, Merri Community Health Services, φιλοδοξούν να προάγουν τον συνυπολογισμό και την συμμετοχή των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων

Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων Η διαχείριση και ο έλεγχος των πληροφοριών στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπύρος Παπαπετρόπουλος Επικεφαλής κλινικής έρευνας του τομέα νευρολογικών παθήσεων και καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Τι είναι η Παρηγορητική Φροντίδα; Παρηγορητική ή ανακουφιστική φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Ανδρούλλας Βασιλείου σε ημερίδα με θέμα την Ενεργό και Υγιή Γήρανση Πέμπτη 28 Ιανουαρίου2016 στη Λευκωσία

Ομιλία Ανδρούλλας Βασιλείου σε ημερίδα με θέμα την Ενεργό και Υγιή Γήρανση Πέμπτη 28 Ιανουαρίου2016 στη Λευκωσία 1 Ομιλία Ανδρούλλας Βασιλείου σε ημερίδα με θέμα την Ενεργό και Υγιή Γήρανση Πέμπτη 28 Ιανουαρίου2016 στη Λευκωσία Κυρίες και Κύριοι, Φίλοι και φίλες, Είναι με χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 24 ωρη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 30.9.2010 2010/2084(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Νόσο του Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

«Η γραμμή υποστήριξης ατόμων με ρευματικά νοσήματα και η σημασία της επικοινωνίας»

«Η γραμμή υποστήριξης ατόμων με ρευματικά νοσήματα και η σημασία της επικοινωνίας» Ημερίδα Iatronet «Βήματα Ασθενών» «Η γραμμή υποστήριξης ατόμων με ρευματικά νοσήματα και η σημασία της επικοινωνίας» 210 8237302 Δάφνη Αρετάκη Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση τηλεµατικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του Νότιου Αιγαίου

Υιοθέτηση τηλεµατικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του Νότιου Αιγαίου Υιοθέτηση τηλεµατικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του Νότιου Αιγαίου Σταυρούλα Αγγελίδου Επιστήµων Νοσηλεύτρια- Αντιδήµαρχος Υγείας ήµου Αθηναίων Πόσο «πρώτης γραµµής»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) (MONITORING)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) (MONITORING) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) (SOCIAL SUPPORT NEIGHBOUR AID) Βοήθεια στο σπίτι ή στην κοινότητα για ικανοποίηση των αναγκών ενός ατόμου για κοινωνική επαφή & βοήθεια να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ Υπό την αιγίδα: G. Yannis, E. Vlahogianni,

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Project. Ambient Intelligence System of Agents for Knowledgebased and Integrated Services for Mobility Impaired users

Integrated Project. Ambient Intelligence System of Agents for Knowledgebased and Integrated Services for Mobility Impaired users Integrated Project Ambient Intelligence System of Agents for Knowledgebased and Integrated Services for Mobility Impaired users Κλήµης Νταλιάνης Έµπειρος Ερευνητής Εργαστήριο ΨΕΕΒΠ - Ε.Μ.Π. 1 Περίγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Ημέρες Αειφορίας 2015

Τίτλος Μαθήματος: Ημέρες Αειφορίας 2015 Τίτλος Μαθήματος: Ημέρες Αειφορίας 2015 Θεματική ενότητα 7: Ενδεικτικές εργασίες Τίτλος: Κέντρο υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας: Εισαγωγή στοιχείων αειφορίας στην λειτουργία και την εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Τηλεματική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια Μοντέλα Υγείας Βιοιατρικό Μοντέλο Ολιστικό, Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Αρχαία Ελλάδα (Ιπποκράτης 400π.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλη Ιωαννίδη.

Ελλη Ιωαννίδη. Ελλη Ιωαννίδη www.careformigrants.eu ΠΛΑΙΣΙΟ Από το 2011, η γεωπολιτική αστάθεια στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική έχει οδηγήσει σε μια τεράστια εισροή προσφύγων/μεταναστών στη Νότια Ευρώπη. Το 2015, 1.015.078

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Τσοκανάρη, Κοινωνική Λειτουργός, Δ.Π.Θ. Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη»

Ιωάννα Τσοκανάρη, Κοινωνική Λειτουργός, Δ.Π.Θ. Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη» Ιωάννα Τσοκανάρη, Κοινωνική Λειτουργός, Δ.Π.Θ. Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη» Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα