Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση"

Transcript

1 Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρανοήσεων, τα μέλη της ομάδας MATURE έχουν αναπτύξει τη συνήθεια να συντάσσουν ένα γλωσσάριο για μια κοινή προσέγγιση των βασικών όρων και εννοιών. Το γλωσσάρι του προγράμματος MATURE είναι ήδη σε εφαρμογή. Οι εταίροι θα το ενημερώνουν καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για δική τους χρήση, αλλά και για όσους επιθυμούν να ενημερώνονται σχετικά με τα προϊόντα του MATURE. Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Η τέχνη και επιστήμη που σχετίζεται με τη μάθηση ενηλίκων. Η Ανδραγωγική αναγνωρίζει και οικοδομεί πάνω στην ανεξαρτησία των ενηλίκων, τις εμπειρίες τους και την επιθυμία τους να έχουν τον έλεγχο στο τι μαθαίνουν και πώς. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Αν και το πρόγραμμα MATURE δεν ευνοεί το χρονολογικό ορισμό της ηλικίας, κάνει χρήση της κοινώς αποδεκτής κατάταξης των «μεγαλύτερων εκπαιδευομένων» 55+. Δεξιότητες Συγκεκριμένες ικανότητες και δυνατότητες, οι οποίες στηρίζουν την επιτυχή γήρανση και επιτρέπουν στο άτομο να διατηρήσει την ανεξαρτησία και την ενεργό συμμετοχή στη ζωή. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τομείς δραστηριότητας που διαδραματίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην προώθηση και τη διατήρηση της ευημερίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δέσμευση Περιλαμβάνει δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας που διστάζουν να λάβουν μέρος σε ομάδες ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης αφορά φορείς ή οργανισμούς που βοηθούν να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διασυνδέσεις ανάμεσα σε φορείς παροχής εκπαίδευσης και στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αποφεύγουν να συμμετέχουν σε ομάδες. Τέλος, περιλαμβάνει και τα μηνύματα που στοχεύουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

2 Διαφοροποίηση Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η διαφοροποίηση περιλαμβάνει δραστηριότητες που εφαρμόζει ο εκπαιδευτής προκειμένου να διασφαλίσει ότι κατά τη μαθησιακή διαδικασία στην ομάδα, υπάρχει χώρος για τις ατομικές ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Διαφοροποιημένες προσεγγίσεις είναι για παράδειγμα η προσφορά ενός ευρέος φάσματος πηγών για την αναζήτηση γνώσεων, ασκήσεις και δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι προοδευτικά και με τρόπους που τους ταιριάζουν, η διαχείριση του χρόνου για να εξασφαλίζεται η ισότιμη υποστήριξη όλων των μελών της ομάδας, όπως και τεχνικές διαχείρισης της ομάδας οι οποίες διευρύνουν το πεδίο της μάθησης (όπως είναι η καθοδήγηση και υποστήριξη από ομοτίμους). Εγγραμματισμός για τη γήρανση Οι ευρύτεροι τομείς δραστηριοτήτων όπου το άτομο καλείται να «εγγραμματιστεί» προκειμένου να γεράσει καλά. Αυτό σημαίνει την απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων μέσα από μια διαδικασία μάθησης. Ο εγγραμματισμός για τις μεγαλύτερες ηλικίες αφορά τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι νέες τεχνολογίες, η συναισθηματική νοημοσύνη, η οικονομία, η ενασχόληση με τα κοινά. Εκπαιδευτές Πρόκειται για αυτούς που καθοδηγούν τη μάθηση σε ομάδες. Μπορεί να είναι επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων, επαγγελματίες εκπαιδευτικοί από άλλους τομείς, εθελοντές εκπαιδευτές, άτομα με μια συγκεκριμένη δεξιότητα που μπορούν να μοιραστούν, επαγγελματίες και εθελοντές που δεν έχουν ως κύρια απασχόληση την εκπαίδευση (οργανισμοί υγείας, για παράδειγμα) και υπεύθυνοι άλλων άτυπων ομάδων. Εμπειρική μάθηση Η αξιοποίηση της εμπειρίας που θα πυροδοτήσει, θα δημιουργήσει και θα παράξει γνώσεις. Η βιωματική μάθηση βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι ενήλικοι διαθέτουν ένα μεγάλο κεφάλαιο δεξιοτήτων, γνώσεων και αντιλήψεων μέσω μιας ζωής γεμάτης εμπειριών, καλών και κακών. Αυτή η σοφία επιτρέπει στους ανθρώπους να προσδιορίσουν τι πρέπει ακόμη να μάθουν και πώς αυτές οι νέες γνώσεις μπορούν να εφαρμοστούν. Η βιωματική μάθηση βασίζεται στην ικανότητα των ενηλίκων να κρίνουν τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι ώστε να έχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Εμψυχωτής Μία οπτική για τον εκπαιδευτή και τη μάθηση που αποτελεί πρόκληση για το διδακτικό μοντέλο. Ο εμψυχωτής περισσότερο προκαλεί τη μάθηση παρά την επιβάλλει. Σύμφωνα με τι αρχές της ανδραγωγικής και της βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης, ο εμψυχωτής δρα ως καταλύτης

3 για την ανταλλαγή εμπειριών. Παρέχοντας στους εκπαιδευομένους ένα ευρύ φάσμα πηγών για την αναζήτηση γνώσεων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων, και παράλληλα μέσα από τη σωστή διαχείριση της ομάδας, ο εμψυχωτής βοηθάει τους εκπαιδευομένους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις που πηγάζουν από πραγματικές εμπειρίες της ζωής τους. Ο εμψυχωτής βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους εκπαιδευομένους. Ο έλεγχος της μάθησης περνάει από τον αρχηγό της ομάδας στην ομάδα. Ενδιάμεσοι φορείς Άτομα, οργανισμοί ή φορείς που εργάζονται με και εκ μέρους ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε επαγγελματική ή εθελοντική βάση. Μπορεί να είναι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα (για παράδειγμα υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες), του ιδιωτικού τομέα (όπως οι οίκοι ευγηρίας), ή στο πλαίσιο του εθελοντικού και κοινοτικού τομέα (φιλανθρωπικές ή θρησκευτικές οργανώσεις). Το αντικείμενο των φορέων αυτών μπορεί να συνδέεται με τη δια βίου μάθηση, μπορεί όμως και όχι. Ενεργητική μάθηση Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν πλήρως ως μέλη μίας ομάδας και αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη δική τους μάθηση αλλά και των άλλων μελών της ομάδας, μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν το διάλογο, τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Στόχος της ενεργητικής μάθησης είναι να αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες την αξία της μάθησης, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να μπορούν να εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν στη καθημερινή τους ζωή. Εξάρτηση Το σημείο στο οποίο το άτομο δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς τη διαρκή υποστήριξη από άλλους. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να προέρχεται από μέλη της οικογένειας, την πολιτεία ή ιδιωτικούς φορείς φροντίδας. LARAgogy Ένας όρος που επινοήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος LARA (www.laraproject.net) που περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στη μάθηση και τη γήρανση. Ο όρος LARAgogy βασίζεται στη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων (ανδραγωγική, εμπειρική μάθηση, ενεργή μάθηση κ.λ.π.) και εφαρμόζει τις αρχές του για την εκπαίδευση σε επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων και κατανόησης της διαδικασίας της γήρανσης. Μάθηση Το πρόγραμμα MATURE εστιάζει στη μάθηση που λαμβάνει χώρα σε ομάδες. μπορεί να είναι τυπική ή μη-τυπική, να πραγματοποιείται από επαγγελματίες ή εθελοντές, να οργανώνεται από το ίδιο το άτομο ή από εξωτερικούς φορείς, να πραγματοποιείται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον

4 (κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων) ή και αλλού (λέσχες, θρησκευτικές ομάδες, βιβλιοθήκες, μουσεία ή στο σπίτι). Μειονεκτικότητα Το πρόγραμμα MATURE εστιάζει σε τέσσερα βασικά πεδία, στα οποία ενδέχεται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να βρεθούν σε μειονεκτική θέση: την υγεία, την εξάρτηση από τρίτους, το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις στάσεις. Διερευνούμε τρόπους με τους οποίους έχουν ενεργήσει άλλοι στο παρελθόν προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε μειονεκτούντες ηλικιωμένους να συμμετάσχουν σε μαθησιακές διαδικασίες. Μετάβαση Το πέρασμα από το ένα στάδιο ζωής στο επόμενο. Για παράδειγμα, από τον εργασιακό βίο στη συνταξιοδότηση, από τη συζυγική ζωή στην εργένικη,. Πολιτιστικό υπόβαθρο Πρόκειται για ένα σύνολο γνώσεων, εμπειριών, πεποιθήσεων και αξιών μιας ομάδας ανθρώπων. Ηλικιωμένοι μετανάστες, μέλη μειονοτικών εθνοτικών κοινοτήτων ή μιας θρησκευτικής ομάδας ενδέχεται να είναι ανάμεσα σε αυτούς που αντιμετωπίζουν πολιτιστικά εμπόδια για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και στις ευρύτερες κοινότητες στις οποίες ζουν. Σημεία-ορόσημο Μεμονωμένα περιστατικά στη ζωή που ενδέχεται να πυροδοτήσουν τη μετάβαση από μία φάση ζωής σε μία άλλη. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να είναι επιλογή του ατόμου (π.χ. γάμος) ή μπορεί να του επιβληθούν (π.χ. απόλυση). Στάδια Τα στάδια στη ζωή ενός ατόμου, όπως για παράδειγμα το σχολείο, η καριέρα, η γονεϊκότητα. Στάσεις Οι πεποιθήσεις των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και οι αντιλήψεις των άλλων για το γήρας και για τους ηλικιωμένους. Οι θετικές και αρνητικές αντιλήψεις για τα γηρατειά, τη μάθηση, την εκπαίδευση, σχηματίζουν την εικόνα που έχει το άτομο σχετικά με τον εαυτό του, το ρόλο του, τα δικαιώματά του, τις ευθύνες των άλλων. Υγεία Οι σωματικές και πνευματικές συνθήκες που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να συμμετέχει σε διαδικασίες μάθησης και σε άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Μπορεί να είναι μακροχρόνια προβλήματα υγείας να σχετίζονται με το γήρας. Υποστήριξη Περιγράφει μία διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιούνται πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με ένα θέμα ή αντικείμενο ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παρουσιάζονται με τον πλέον κατάλληλο

5 τρόπο στη συγκεκριμένη ομάδα- στόχο. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα προϊόντα του προγράμματος MATURE μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους επηρεάζουν φορείς χάραξης τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών πολιτικών ώστε να τονίσουν την ανάγκη για μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MATURE Ενότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MATURE Ενότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MATURE Ενότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Lifelong Learning Programme Multilateral Grundtvig Project 527911-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP Εκδόθηκε το Σεπτέμβριο, 2014 από την: 50και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MATURE Ενότητες δια ζώσης εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MATURE Ενότητες δια ζώσης εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MATURE Ενότητες δια ζώσης εκπαίδευσης Lifelong Learning Programme Multilateral Grundtvig Project 527911-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP Εκδόθηκε το Σεπτέμβριο, 2014 από την: 50και Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ICONET. Κάνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων εμφανείς: ένα Εργαλείο Πιστοποίησης

Leonardo da Vinci ICONET. Κάνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων εμφανείς: ένα Εργαλείο Πιστοποίησης Leonardo da Vinci ICONET Εγχειρίδιο για τη Χρήση του Ερωτηματολογίου: Κάνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων εμφανείς: ένα Εργαλείο Πιστοποίησης 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICONET... 3 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προτάσεις για πρακτική Ευρωπαϊκός φορέας για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

αποχαιρετισ προτεινόμεν νοι στόχοι ανανεωμέν αυτο διαχεί και για να ενδιαφέρον PALADINew υπηρεσιών, , καθώς και για το έργο του αυτής της μπορούν να

αποχαιρετισ προτεινόμεν νοι στόχοι ανανεωμέν αυτο διαχεί και για να ενδιαφέρον PALADINew υπηρεσιών, , καθώς και για το έργο του αυτής της μπορούν να Εκδοτικό σημείωμα Αυτό είναι το τελευταίο ενημερωτικό μας έντυπο, αλλά και ένα αποχαιρετισ στήριο δώρο του έργου PALADIN. Έχουμε τελειώσει αυτό το Εκδοτικό Σημείωμα... 1 έργο με μια αίσθηση ότι η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον

βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εταίρος έργου PALADIN) Full article available at: http://projectpaladin.eu/wp- content/ /uploads/2010/11/7c.pdf *Assistant Professor of Continuing Education

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass Youthpass Making the most of your learning Οδηγός Youthpass Οδηγός Youthpass Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή: Το Youthpass είναι εδώ! Μέρος A: Το γενικό πλαίσιο του Youthpass A1 Τι είναι το Youthpass; σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα