ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου , Αθήνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012. ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/92286/ΔΠΓΚ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου , Αθήνα ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013». Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτή. Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ( Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤ. ΜΗΛΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 1) Προεδρία Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2) Όλα τα Υπουργεία α) Γραφεία Υπουργών β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών γ) Γραφεία Γεν. Γραμματέων δ) Γραφεία Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων Οικ. Υπηρεσιών ε) Δ/νσεις Διοικητικού-Οικονομικές Υπηρεσίες στ) Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπουργείων και νομών ζ) Υπουργείο Οικονομικών - Δ/νση Ελέγχων - Δ/νση 12 η Φορολογίας Εισοδήματος - Δ/νση 13 η Φορολογίας Κεφαλαίου - Δ/νση 14 η ΦΠΑ - Δ/νση 16 η Πολιτικής Εισπράξεων 3) ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ α) Γραφεία κ. Αρχηγών β) ΓΔΟΣΥ, Δ/νσεις Οικονομικού 4) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 6) Γενική Γραμματεία Έρευνας-Τεχνολογίας 7) Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 8) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 9) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

2 10) Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 11) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 12) Γενική Γραμματεία Εμπορίου 13) Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 14) Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων 15) Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 16) Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής 17) Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 18) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 19) Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας 20) Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης 21) ΔΟΥ 22) Τελωνεία 23) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 24) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 25) Γενικό Χημείο του Κράτους 26) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 27) Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 28) Ελεγκτικό Συνέδριο 29) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 30) Εθνικό Τυπογραφείο 31) Ανεξάρτητες αρχές: α) Α.Σ.Ε.Π Πουλίου Αθήνα β) Συνήγορος του Πολίτη Χατζηγιάννη Μέξη Αθήνα γ) Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Κηφισίας 1-3, Αθήνα δ) Εθνική Αναλογιστική Αρχή Σταδίου Αθήνα ε) Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων Ακτή Μιαούλη 91 και Κρεββατά Πειραιάς στ) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα ζ) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Πινδάρου 6-Τ.Κ Αθήνα η) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Ιερού Λόχου Μαρούσι θ) Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι ι) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Πειραιώς 46 και Επονιτών Πειραιάς 32) Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 33) Περιφέρειες ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - Γραφεία Γενικών Διευθυντών Υπ. Οικονομικών - Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων - Δ/νση Πρ/σμού Γεν. Κυβέρνησης / Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ - Δ/νση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας - Όλες τις Διευθύνσεις ΓΛΚ - Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικά Λογιστήρια C:\Documents and Settings\pxristof\Επιφάνεια εργασίας\old\egk\egkekt2013.doc]

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/NOMIΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εισαγωγή Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές 1.1 Φορείς Κρατικού Προϋπολογισμού 1.2 Νομικά πρόσωπα που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση 2. Διαδικασίες για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων 3. Εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.1 Για φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού 3.2 Για φορείς ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ 4. Καθήκοντα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) 5. Συμμετοχή στη διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου 6. Κρατικός Προϋπολογισμός-Κεντρική Διοίκηση 6.1 Τακτικός Προϋπολογισμός 6.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 7. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων 7.1 Κατάρτιση προϋπολογισμών νομικών προσώπων Γενικής Κυβέρνησης 7.2 Κατάρτιση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1

5 Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εισαγωγή Η δημοσιονομική προσαρμογή και η επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας αποτελούν βασικές επιδιώξεις έτσι ώστε να ξεπερασθεί ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων και της ύφεσης. Ο προϋπολογισμός του 2013, υπηρετεί τη δημοσιονομική στρατηγική για υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών, για περαιτέρω αναδιάρθρωση φορέων του Δημοσίου (συγχωνεύσεις/καταργήσεις), για επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και τέλος για την εφαρμογή ενός σταθερού φορολογικού συστήματος. Με τον προϋπολογισμό επιδιώκεται η δημοσιονομική σταθερότητα και η συγκράτηση της δυναμικής αύξησης του χρέους, μέσω ενεργειών που αποσκοπούν σε: σημαντική μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι η ακριβής εκτέλεση του προϋπολογισμού και κατά συνέπεια η επίτευξη των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής σχετίζεται με την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στη σχετική διαδικασία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η ενεργός δραστηριοποίηση των φορέων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες και προσανατολισμένη στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με τις διατάξεις του ν.3871/2010 θεσπίσθηκαν γενικές αρχές για την ορθή και υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Οι αρχές αυτές δεσμεύουν τα αρμόδια, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όργανα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η τήρησή τους διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού. Επιπλέον με την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καθορίσθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των οποίων επιδιώκεται η, εντός των ορίων, ακριβής εκτέλεση του προϋπολογισμού. 1. Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές 1.1 Φορείς Κρατικού Προϋπολογισμού Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εντάσσονται τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Προεδρία της Δημοκρατίας. 2

6 Θα συναφθούν μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και των Υπουργείων ξεχωριστά μνημόνια με στόχο τη δέσμευση για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας μπορούν να συναφθούν και μεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευόμενων φορέων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν καταρτίσει μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής των δαπανών τους, οι οποίες θα αποτελούν τα ανώτατα όρια υλοποίησης του προϋπολογισμού και τη βάση προσδιορισμού των τριμηνιαίων στόχων. Η απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους θα αξιολογείται βάσει της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Στην υλοποίηση του προϋπολογισμού θα λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο τρίμηνο καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το ύψος που διαμορφώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του Με την αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων και πρακτικών που πρέπει να εφαρμοσθούν σύμφωνα με το άρθρο 1 της από (ΦΕΚ 228/Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Όλοι οι φορείς θα πρέπει να υιοθετήσουν μηχανισμούς και να προγραμματίσουν δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη μηνιαία παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις αποκλίσεις από τους στόχους και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις στις δαπάνες, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα, διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ. για τη διόρθωσή τους. 1.2 Νομικά πρόσωπα που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 1, 2 και 3 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εντάσσονται όλοι οι φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. Μέχρι τέλος της 31ης Ιανουαρίου του 2013 όλα τα νομικά πρόσωπα-φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς τους (άρθρο 1 παρ. 3 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου). Τα νομικά πρόσωπα-φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταρτίζουν για τους προϋπολογισμούς τους αντίστοιχους τριμηνιαίους στόχους των οποίων η επίτευξη παρακολουθείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα που τα εποπτεύει. Ειδικά για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 20,0 εκατ. ευρώ θα πρέπει με ευθύνη των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να υποβάλλουν το σχετικό μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι την 15 η Φεβρουαρίου του 2013 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων και πρακτικών όπως προβλέπονται με το άρθρο 1 της από (ΦΕΚ 228/Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Αντίστοιχα για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005 θα εφαρμοσθεί μηχανισμός παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών τους. Με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα εξειδικευθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων και πρακτικών που καθορίζονται με το άρθρο 2 της από (ΦΕΚ 228/Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστάται στο Υπ. Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας για την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της 3

7 εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θα εξειδικευθουν περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 3 της από (ΦΕΚ 228/Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι διοικήσεις των φορέων (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και ΝΠ) θα πρέπει να παρακολουθούν αδιαλείπτως την εξέλιξη των προϋπολογισμών τους. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε διορθωτικές ενέργειες, ώστε να μην αυξάνουν τις υποχρεώσεις τους και να μη δημιουργούν ελλείμματα. Ο ρόλος των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών είναι καθοριστικός στη διαδικασία αυτή. 2. Διαδικασίες για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων Η ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του π.δ. 113/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 113/2010 υποχρεούται κάθε φορέας να καταγράφει το σύνολο των υποχρεώσεων του σε ιδιαίτερο βιβλίο (Μητρώο Δεσμεύσεων) από το οποίο θα εξάγονται πληροφορίες για την ωρίμανση των υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια μέχρι την πληρωμή τους. Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών και ταυτόχρονα μηχανισμό διασφάλισης των οργάνων της Διοίκησης αφού μέσω αυτού γίνεται ευχερής η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα αποφεύγεται η ανάληψη υποχρεώσεων καθ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης που εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για το διατάκτη. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του μηχανισμού στήριξης της χώρας μας, περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεταβολών των απλήρωτων υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η συνεχής παρακολούθηση των δαπανών και η μη σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελούν πρωταρχικής προτεραιότητας υποχρέωση των φορέων οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν το ύψος των δεσμεύσεων και την ομαλή πραγματοποίηση των πληρωμών προκειμένου να μη δημιουργούνται πλέον ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό οι φορείς θα πρέπει να εξασφαλίσουν: την παροχή εντός των προθεσμιών που προβλέπονται (μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου από τη λήξη του μήνα) έγκυρων στοιχείων (απλήρωτες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές), μόνο μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για αυτό το σκοπό διαδικτυακής πύλης (Portal), την αποστολή εκθέσεων αναφοράς για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και το μητρώο δεσμεύσεων σύμφωνα με την τυποποιημένο υπόδειγμα που σας έχει αποσταλεί με το αριθμ. 2/57451/ΔΠΓΚ/ έγγραφό μας, την ανάπτυξη μηχανογραφημένου Μητρώου Δεσμεύσεων για βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και την παροχή από τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τόσο για το Υπουργείο όσο και για τους φορείς που εποπτεύουν. 4

8 3. Εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.1 Για φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού Με τις διατάξεις του ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Γ2) προβλέπεται ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός θα χρηματοδοτήσει την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των υφισταμένων κατά την 31 Δεκεμβρίου Με την αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει την ειδική πίστωση που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τους φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού θα καταλογίζεται σε βάρος των πιστώσεων της ομάδας 9000 «Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» του ειδικού φορέα 990 «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012» που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με την αριθ. 2/88284/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: Β45NH-68Λ) απόφασή μας. 3.2 Για φορείς ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ Για τους λοιπούς φορείς (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) η ενίσχυση τους θα πραγματοποιηθεί με ειδική επιχορήγηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους οι φορείς θα πρέπει να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑΕ 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012», ο οποίος δημιουργήθηκε με την αριθ. οικ.2/90172/ ΔΠΓΚ/ απόφασή μας, το συνολικό ποσό του αιτήματος της έκτακτης χρηματοδότησης μειωμένο κατά το ποσό που ενδεχομένως έλαβαν το Στο σκέλος των εξόδων για ΝΠΔΔ που χρηματοδοτούνται από την έκτακτη επιχορήγηση, οι σχετικοί ΚΑΕ θα πρέπει να αναλύονται ως εξής: (α) ή (01) τρέχον, (β) ή (02) παρελθόντα και (γ) ή (03) τα ποσά που χρηματοδοτούνται από τον ΚΑ Εσόδου Με ευθύνη του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών, δύναται να μεταφέρονται τα συγκεκριμένα ποσά από τους (α) ή (01) και (β) ή (02) στον (γ) ή (03) χωρίς να απαιτείται η διαδικασία τροποποίησης του προϋπολογισμού τους. Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα λογιστικά τους συστήματα παρέχουν την δυνατότητα εμφάνισης και παρακολούθησης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Για τη διασφάλιση της ορθής διαδικασίας, η απεικόνιση και παρακολούθηση της επιχορήγησηςεξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα πρέπει να γίνει με ανάλυση σε ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό του ΕΓΛΣ. Τέλος υπενθυμίζεται ότι για την υλοποίηση του προγράμματος οι φορείς οφείλουν τα τηρούν τα παρακάτω: α) να έχουν ορίσει προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών, β) να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων για τρεις τουλάχιστον μήνες, γ) να εξοφλήσουν από ίδιους πόρους μέρος των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, δ) να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η τήρηση των υποχρεώσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνεται και σε έγγραφη συμφωνία (μνημόνια κατανόησης) τα οποία υπογράφονται 5

9 μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και του οικείου Υπουργείου. Στις συμφωνίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις των αρμοδίων σχετικά με την ορθότητα των στοιχείων και δεσμεύσεις για εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, οι οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά. Η τήρηση των συμφωνιών και η κατά χρονολογική σειρά εξόφληση των υποχρεώσεων θα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από πλευράς υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν θα σωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον. 4. Καθήκοντα Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περιγράφονται συνοπτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το άρθρο 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ. Ταυτόχρονα με την αριθμ.2/89424/δπγκ / (ΑΔΑ:Β4Μ4Η-ΖΓΩ) εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τον αναπροσδιορισμό των οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγομένων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών. Η τήρηση των όσων αναφέρονται παραπάνω και η στενή συνεργασία του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ με τις αρμόδιες υπηρεσίες το Υπουργείου Οικονομικών κρίνεται αναγκαία. Για την αρτιότερη οργάνωση των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω: Να προγραμματίζουν τις ανάγκες έως το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις περιορισμένες ταμειακές δυνατότητες του Δημοσίου. Να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Να τηρούν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και σχετικών εκθέσεων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί. Κατά συνέπεια για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος κατά την εξέταση των αιτημάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να προγραμματίζουν τις ενέργειες έτσι ώστε: Αιτήματα τροποποίησης του προϋπολογισμού να υποβάλλονται, συγκεντρωτικά, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την 10 η μέρα κάθε μήνα και να αφορούν προγραμματισμένες ανάγκες του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου μέχρι την 5 η μέρα κάθε μήνα ώστε μετά την εξέτασή τους να διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας εντός της παραπάνω προθεσμίας. Μεμονωμένα αιτήματα που θα στέλνονται μετά την προθεσμία αυτή θα εξετάζονται με τα αιτήματα του επόμενου μήνα. Τα παραστατικά των δαπανών του προϋπολογισμού τους να διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου προκειμένου να εκκαθαρίζονται. Τυχόν καθυστερήσεις από την ημερομηνία που φέρουν τα παραστατικά συμβάλλουν στην εμφάνιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και κατ επέκταση στην αρνητική αξιολόγηση και επιβολή ποινών στο φορέα. 6

10 5. Συμμετοχή στη διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 α και του άρθρου 6 του π. δ./τος 113/2010, ορίζονται αναλυτικά οι ενέργειες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για τρόπο των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων και τον έλεγχο της πορείας των πιστώσεων. Ειδικότερα τονίζεται ότι τα σχέδια κοινών αποφάσεων που διαβιβάζονται για συνυπογραφή και αφορούν δαπάνες αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, υπερωριακή εργασία, καθορισμό ορίου εκτός έδρας μετακινήσεων ή αποσπάσεων υπαλλήλων κ.λπ. θα πρέπει να ελέγχονται από τις ΥΔΕ, οι οποίες για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων οικονομικών ετών. Ιδιαίτερα με την έναρξη του οικονομικού έτους οι ΥΔΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν τα παρακάτω: να παρέχουν, σε μηνιαία βάση, στοιχεία (διαμόρφωση πιστώσεων-πληρωμές κ.λπ.) και πληροφορίες στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων προκειμένου οι φορείς να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο ΓΛΚ σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και να προβαίνουν σε άμεση εκκαθάριση των δαπανών των φορέων που ελέγχουν έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να μην δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 6. Κρατικός Προϋπολογισμός-Κεντρική Διοίκηση Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους Η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών του κράτους και των ειδικών ταμείων θα γίνεται με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού και των συνδημοσιευόμενων προϋπολογισμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι σχετικές διοικητικές πράξεις προσδιορίζουν αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης, τόσο του σκέλους των εσόδων, όσο και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού. Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και οδηγιών θεωρείται αυτονόητη για όλους τους φορείς εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις καθ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού υπηρεσίες. Τα έσοδα και έξοδα καταλογίζονται στους οικείους φορείς και κωδικούς αριθμούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων. Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα: Έσοδα Τα έσοδα του κράτους και των ειδικών ταμείων, υπηρεσιών και λογαριασμών των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με τον κρατικό προϋπολογισμό βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων του προϋπολογισμού. 7

11 Έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν θα εισπραχθούν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2012 θα διαγραφούν λογιστικά από το έτος αυτό και θα επαναβεβαιωθούν ως έσοδα του οικονομικού έτους Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής υφής, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, πρέπει να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωσή τους στην οικεία ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 Α.90). Έξοδα Η υλοποίηση του σκέλους των δαπανών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτελεί κομβικό σημείο της δημοσιονομικής διαχείρισης και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι με τον προϋπολογισμό καθορίζονται όρια δαπανών και όχι ύψος κονδυλίων προς ανάλωση. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Τα όρια πιστώσεων που έχουν ορισθεί στον προϋπολογισμό προσδιορίζουν και το ανώτατο ύψος υποχρεώσεων που μπορούν να αναληφθούν εντός του 2013, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη και οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που θα πληρωθούν από τις πιστώσεις αυτές. 6.1 Τακτικός προϋπολογισμός α) Πιστώσεις πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η δυνατότητα αποδέσμευσης του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών. Με την αριθμ. 2/97601/0020/ (ΦΕΚ 3007 Β /2011) απόφαση του Υπ. Οικονομικών, καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες διαχείρισης (αυξομειώσεις-μεταφορές) των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η τήρηση των σχετικών διαδικασιών αποτελεί υποχρέωση για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και διευκολύνει τόσο τις υπηρεσίες των φορέων εκτέλεσης του προϋπολογισμού όσο και τις υπηρεσίες του ΓΛΚ. Όπως είναι γνωστό παρέχεται η δυνατότητα στους διατάκτες να διαθέτουν εξολοκλήρου το ποσό των πιστώσεων που μεταφέρονται από τους προϋπολογισμούς των υπουργείων στους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων, ενώ διευκολύνεται η μεταφορά πιστώσεων ειδικού χαρακτήρα όπως π.χ οι πιστώσεις για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, οι πιστώσεις που αφορούν εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών κ.λπ. 8

12 Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο ν. 3871/10 και ότι η διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό και οι σχετικές μεταβολές πιστώσεων των φορέων γνωστοποιείται στην Βουλή. β) Προγραμματισμός Όλοι οι φορείς πρέπει να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Ιδιαιτέρως πρέπει να δοθεί έμφαση στις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, για τις οποίες οι φορείς πρέπει να προβούν στην κατά προτεραιότητα εξόφληση τους, κατανέμοντας σχετικές πιστώσεις στους ΚΑΕ (κατηγορία 9000) που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Επιπλέον οι φορείς θα πρέπει να προγραμματίσουν τις μηνιαίες ανάγκες τους στις κύριες κατηγορίες δαπανών. Λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν από 1/1/2013, τα ανώτατα όρια δαπανών του προϋπολογισμού που θα καθορισθούν θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, καθόσον τυχόν αποκλίσεις θα εξετάζονται κάθε τρίμηνο. γ) Επισημάνσεις για ειδικές κατηγορίες δαπανών Αποδοχές προσωπικού Για τις αποδοχές του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου που καταβάλλονται με μισθοδοτικές καταστάσεις, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων για το σωστό καταλογισμό τους στους επιμέρους ειδικούς φορείς και ΚΑΕ των πιστώσεων μισθοδοσίας. Για την καταβολή κάθε είδους αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2362/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/2010, απαιτείται η ύπαρξη πίστωσης και η σχετική ανάληψη υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτουμένου οργάνου (δημοσιονομική δέσμευση). Όλοι οι φορείς πρέπει να παρακολουθούν (σε μηνιαία βάση) το ύψος των δαπανών μισθοδοσίας και προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις (εντός των μειζόνων κατηγοριών και ειδικών φορέων) ή να υποβάλουν εάν είναι αναγκαίο εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού που αμείβεται σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων, κατατασσόμενων ή μετατασσόμενων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό και να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης των ΥΔΕ στις αντίστοιχες πράξεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στη με αριθμό οικ.2/85127/0022/ (ΑΔΑ: ΒΑΕΙΗ-8Ξ6) εγκύκλιο, βάσει της οποίας παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (υποπαράγραφος Γ1). Μετατάξεις αποσπάσεις υπαλλήλων Μετατάξεις Με τις διατάξεις του ν.4002/2011 (άρθ. 68), για την πλήρωση θέσεων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α και β βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις, 9

13 απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της αρ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως αυτή ισχύει. Παράλληλα με το π.δ. 113/2010 (άρθ.11 παρ.3) προβλέπεται η παροχή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικής βεβαίωσης για ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό για μετατάξεις προσωπικού που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση. Οι φορείς θα πρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή των σχετικών αιτημάτων τους για μετατάξεις προσωπικού προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις έγκριση της επιτροπής της αρ. 33/2006 ΠΥΣ, να προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους κάλυψης της σχετικής δαπάνης λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Σχετική κοινοποίηση των αιτημάτων θα αποστέλλεται και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης. Οι αρμόδιες ΥΔΕ δεν πρέπει να προωθούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης αιτήματα έγκρισης πιστώσεων για ολοκλήρωση διαδικασιών μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού αν δεν έχει ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. Αποφάσεις μετατάξεων που μπορούν να προωθηθούν χωρίς εκ των προτέρων να έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση είναι όσες προβλέπουν υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού που σχετίζονται με την εξυγίανση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Αποσπάσεις Προϋπόθεση για την έγκριση απόσπασης υπαλλήλων είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης πίστωσης. Η έγκριση απόσπασης ισοδυναμεί για το φορέα υποδοχής με ανάληψη υποχρέωσης και σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2362/95, όπως ισχύει, οποιαδήποτε ανάληψη υποχρέωσης χωρίς ύπαρξη της απαραίτητης πίστωσης είναι απολύτως άκυρη και τα υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν στην ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων έχουν πειθαρχική ευθύνη (άρθρο 10 π.δ. 113/2010). Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4024/2011, η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων, διενεργείται από το φορέα υποδοχής στον οποίο έχουν τοποθετηθεί. Ως εκ τούτου, οι φορείς, εφόσον προβαίνουν σε αποσπάσεις προσωπικού που δεν διέπονται από ειδικές διατάξεις, θα πρέπει να λαμβάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, προτείνοντας συγκεκριμένο τρόπο κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας τους. Πιστώσεις από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών δεν μπορούν να διατεθούν. Τέλος τονίζεται ότι εφόσον πραγματοποιηθούν αποσπάσεις προσωπικού το τελευταίο δίμηνο του οικονομικού έτους θα πρέπει να συνοδεύονται και με πρόταση πρόβλεψης κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας για επόμενο οικονομικό έτος. Πρόσθετες παροχές - εφημερίες γιατρών ΕΣΥ Τίθενται πλέον αυστηροί περιορισμοί (πλαφόν) στον αριθμό των ωρών που μπορούν να απασχοληθούν υπερωριακά πέραν του κανονικού ωραρίου- το προσωπικό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Υποχρεώσεις για πρόσθετες παροχές του προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκαν μπορούν να καταβληθούν και να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2012 και παρέμειναν αδιάθετες κατά την 31η Δεκεμβρίου

14 Οι εφημερίες γιατρών ΕΣΥ που βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό έχουν ήδη καθορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3868/10, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ. 27 του ν. 3984/2011. Το ποσό της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού αποτελεί το ανώτατο όριο δαπανών που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός του Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Με την έναρξη του οικονομικού έτους η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των φορέων με πιστώσεις στους οικείους ΚΑΕ, προκειμένου να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις (αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά του ΝΣΚ). Οι σχετικές πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό και μπορούν να μεταφερθούν με αποφάσεις του αρμόδιου διατάκτη μόνο στους ίδιους ΚΑΕ των επιμέρους ειδικών φορέων του προϋπολογισμού του. Η μεταφορά τους σε άλλους ΚΑΕ για την κάλυψη άλλων δαπανών των φορέων δεν επιτρέπεται. Οι αρμόδιες ΥΔΕ δεν θα καταχωρούν στο ΟΠΣ αποφάσεις που ενδεχομένως θα εκδοθούν από τους φορείς κατά παρέκκλιση των ανωτέρω. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και συνεπώς αιτήματα για διάθεση πιστώσεων γι αυτή την αιτία δεν θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρά μόνο σε περίπτωση εξάντλησης των πιστώσεων που θα τεθούν στη διάθεση των φορέων. Σε περίπτωση που πρέπει να υποβληθούν, κατά τη διάρκεια του έτους αιτήματα για τη χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων οι αρμόδιες ΥΔΕ θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα αιτούμενα, από τους φορείς, ποσά. Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ συνδέονται με την εισροή αντίστοιχων πόρων από την ΕΕ και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η μεταφορά τους σε άλλες κατηγορίες δαπανών. Η χρησιμοποίηση των πιστώσεων αυτών θα γίνεται μόνο για το σκοπό που έχουν προβλεφθεί. Επιχορηγήσεις Για επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων διατίθενται σημαντικά κονδύλια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ωστόσο ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων επιχορήγησης που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και των ιδίων εσόδων. Για την καταβολή των επιχορηγήσεων θα λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός διάθεσής της καθώς και οι επιμέρους ανάγκες που θα καλυφθούν. Η αναγκαιότητα καταβολής ή μη της επιχορήγησης θα πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των προς επιχορήγηση φορέων και εφόσον οι δαπάνες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ίδια έσοδά τους και τα έσοδα από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της περιουσίας τους. Σε καμία περίπτωση η επιχορήγηση των διαφόρων φορέων δεν θα πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία αποθεματικών. Ειδικά δεν επιτρέπεται τα κονδύλια που προβλέπονται για μισθοδοσία προσωπικού να διατεθούν για 11

15 λειτουργικές ανάγκες. Ιδιαίτερα δε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια για πρόσθετες αμοιβές αν δεν έχει εξασφαλισθεί η πλήρης και για όλο το έτος πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Στις περιπτώσεις που τα εγκριθέντα κονδύλια για μισθοδοσία δεν επαρκούν, σύμφωνα με τον ετήσιο αυτό προγραμματισμό, η συμπλήρωσή τους θα γίνει από τα ίδια έσοδα του φορέα ή τα αποθεματικά που ενδεχομένως υπάρχουν. Οι φορείς που λαμβάνουν «μικτές» επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται κονδύλια για πληρωμή τόσο των αποδοχών όσο και λοιπών δαπανών τους (προμήθειες, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.) θα διαθέτουν τα εγκριθέντα ποσά κατά απόλυτη προτεραιότητα για τακτικές αποδοχές προσωπικού και στη συνέχεια για λειτουργικές δαπάνες. Κατόπιν αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών. Διάφορες σύνθετες δαπάνες Στην κατηγορία 5000, εκτός των υπό κατανομή πιστώσεων, εντάσσονται και πιστώσεις για δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών πρέπει οι σχετικές δαπάνες να καταλογίζονται στο σύνολό τους αποκλειστικά στους κωδικούς αυτούς (στους οποίους έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη) και να μη γίνεται η μεταφορά τους σε άλλους ΚΑΕ. Διευκρινίζουμε ότι σε βάρος των πιστώσεων των εν λόγω ΚΑΕ είναι δυνατή και η καταβολή επιχορηγήσεων σε διάφορα νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ που ενδεχομένως υλοποιούν μέρος των εν λόγω προγραμμάτων με δαπάνες σύνθετου περιεχομένου. Πιστώσεις υπό κατανομή Σε βάρος των ΚΑΕ στους οποίους εγγράφονται υπό κατανομή κονδύλια, όπως των ΚΑΕ 5115 «Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων» και 5117 «Πίστωση υπό κατανομή για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από το έσοδο (μέρος) που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων», δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών (ανάληψη υποχρεώσεων-έκδοση χρηματικών ενταλμάτων). Τα κονδύλια αυτά μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους σε άλλες κατηγορίες, μετά την εξειδίκευση των δαπανών που θα καλύψουν. Σημειώνεται ότι οι «υπό κατανομή»πιστώσεις μπορούν να μεταφερθούν αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών στο σύνολό τους σε άλλους ΚΑΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με τους λόγους της αρχικής πρόβλεψης τους. δ) Προβλέψεις θέσεων προσωπικού Για το ομοιόμορφο άνοιγμα και την τήρηση του βιβλίου μητρώου του προσωπικού των υπουργείων, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των ΑΕΙ, των ΤΕΙ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και λοιπών νομικών προσώπων που η μισθοδοσία του προσωπικού τους βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του τακτικού προϋπολογισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: i) Στον προϋπολογισμό υπάρχουν πάντα προβλέψεις για τον διορισμό των μελών της Κυβέρνησης (Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών) είτε αυτοί είναι βουλευτές είτε είναι εξωκοινοβουλευτικοί. 12

16 ii) Οι αριθμητικές προβλέψεις των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού κατά την 31/12/2012 θα μεταφερθούν αυτούσιες στο μητρώο του Οι προβλέψεις αυτές θα προσαυξάνονται με τις προβλέψεις που εγκρίθηκαν με πράξεις μας το 2012, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εντός του έτους αυτού οι διαδικασίες πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων. Οι προβλέψεις θέσεων του προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης, μετάταξης κ.λπ. θα διαγράφονται αμέσως από τα σχετικά βιβλία-μητρώα. Του μέτρου αυτού εξαιρούνται: Οι προβλέψεις θέσεων των ειδικευόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ. 2592/53 ιατρών, καθώς και οι θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Οι αριθμητικές προβλέψεις θέσεων προσωπικού των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων (άρθρο 55 π.δ. 63/2005). Οι θέσεις δημοσιογράφων για τη στελέχωση των γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων υπουργείων (παρ. 2 άρθρο 67 ν. 1943/91). Οι αριθμητικές προβλέψεις θέσεων προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, με εξαίρεση την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. iii) iv) Στον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και όλων των υπουργείων έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων της πολιτικής ηγεσίας (Προέδρου Δημοκρατίας, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων) και οι αρμόδιες ΥΔΕ μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων. Οι ΥΔΕ ενημερώνουν άμεσα την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ για τις εγκρίσεις που παρέχουν και το ύψος της προκαλούμενης επιβάρυνσης στον προϋπολογισμό. Παρέχουμε την έγκρισή μας για τις απευθείας από τις αρμόδιες ΥΔΕ μεταβολές στις αριθμητικές προβλέψεις θέσεων λόγω μετάταξης ή ένταξης προσωπικού από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο και από φορέα σε φορέα στο ίδιο υπουργείο ή στην ίδια αποκεντρωμένη διοίκηση, ή μετάταξης προσωπικού από νοσηλευτικό ίδρυμα σε νοσηλευτικό ίδρυμα και από ΑΕΙ και ΤΕΙ σε άλλα αντίστοιχα ιδρύματα. Οι ίδιες αυτές υπηρεσίες (ΥΔΕ) παρακαλούνται να ενημερώνουν για τις απευθείας πραγματοποιούμενες, σύμφωνα με την παρούσα έγκριση, μεταβολές των αριθμητικών προβλέψεων θέσεων προσωπικού την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τέλος, για ζητήματα που ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τις παραπάνω οδηγίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως στις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 6.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων, οικονομικού έτους 2013, τα χρηματοδοτούμενα έργα διακρίνονται: 13

17 σε έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από εθνικούς πόρους και οι σχετικές πιστώσεις απεικονίζονται στην υποκατηγορία 8200 και σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία που εντάσσονται στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και οι σχετικές πιστώσεις απεικονίζονται στην υποκατηγορία Εφιστάται η προσοχή όλων για τον ορθό καταλογισμό και την ακριβή εμφάνιση των δαπανών του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων με βάση τον υφιστάμενο κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων. Αναλυτικές οδηγίες και διευκρινήσεις θα δοθούν με τη σχετική εγκύκλιο που θα εκδώσει η αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την έναρξη του οικονομικού έτους Προϋπολογισμός λοιπών φορέων 7.1 Κατάρτιση προϋπολογισμών νομικών προσώπων Γενικής Κυβέρνησης Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μέχρι τέλος της 31 ης Ιανουαρίου του 2013 όλα τα νομικά πρόσωπα-φορείς της Γενικής Κυβέρνησης-υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς τους. Η αρμοδιότητα για την έγκριση των Προϋπολογισμών των νπδδ και των τροποποιήσεων αυτών έχει περιέλθει αποκλειστικά στους εποπτεύοντες τους οικείους φορείς Υπουργούς ή στα νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα αφού με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) καταργήθηκε από , η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου 281 της 24/27 Οκτωβρίου 1936 ή από άλλη ειδική ή γενική διάταξη, έγκριση των προϋπολογισμών, των τροποποιήσεων αυτών, των απολογισμών και των ισολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή των ειδικών λογαριασμών, από τον Υπουργό Οικονομικών. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Με φροντίδα των αρμοδίων Υπουργείων θα πρέπει να καταρτισθούν από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης λογιστικά ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και η έννοια του ισοσκελισμένου θα πρέπει να είναι συνεπής με τα παρακάτω: Οι συνολικές δαπάνες αφαιρουμένων των χρεολυσίων και πληρωμών για την αγορά χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.), δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τα συνολικά έσοδα αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια και ρευστοποιήσεις χρεογράφων. Τα ταμειακά υπόλοιπα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι οι υποχρεώσεις αυτές να έχουν καταγραφεί και να εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα κατά την 31/12/2012. Σε περίπτωση που απαιτηθούν τροποποιήσεις των προϋπολογισμών αυτές θα πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή, να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη χρήση των ταμειακών υπολοίπων. Κάθε τροποποίηση θα συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση, αντίγραφο της εγκριτικής πράξης του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου και τυχόν παραστατικά που να αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της πράξης αυτής, προκειμένου να εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή. 14

18 Κλείσιμο οικονομικού έτους 2012 Καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι η 31/12/2012, τόσο για την είσπραξη των εσόδων, όσο και για την πληρωμή των δαπανών. Για τη μη παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, τη μη μετακύλιση των υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πιστωτών, οι Οικονομικές Υπηρεσίες θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών του συνόλου των δαπανών, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων και την εξόφληση αυτών έως την ανωτέρω ημερομηνία. Απολογισμός οικονομικού έτους 2012 Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν και να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα τον απολογισμό εσόδων και εξόδων έως προς έγκριση με πλήρη και οριστικοποιημένα στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτά πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν μεταβάλλονται. Ακολούθως μέχρι 20/7/2013 θα πρέπει να αποσταλούν στο ΓΛΚ (Διεύθυνση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας), μέσω των εποπτευόντων Υπουργείων, τα ετήσια δελτία σύμφωνα με την αρ.2/22717/0094/ απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 474/Β). Οι φορείς των οποίων τα διαθέσιμα υπέστησαν μείωση από το πρόγραμμα αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους το Μάρτιο του 2012 θα πρέπει πλέον να τα εμφανίζουν ξεχωριστά στον ισολογισμό τους τα πραγματικά διαθέσιμα σε μετρητά και την αξία των μεριδίων τους στο Κοινό Κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, σύμφωνα πάντα με τις αναλύσειςτης Τράπεζας της Ελλάδας. 7.2 Κατάρτιση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης Για τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτά καθορίζονται από το Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, θα παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις βασικές αρχές και τα όρια που τίθενται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ( Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ C:\Documents and Settings\pxristof\Επιφάνεια εργασίας\old\egk\egkekt2013.doc 15

19 Γ. Ε Ν Τ Υ Π Α 16

20 ΕΝΤΥΠΟ Π1 ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ή ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ Αρχικό ποσό πίστωσης Διάθεση (σε ευρώ) Αιτούμενο ποσό μεταβολής Αιτούμενο ποσοστό Κ.Α.Ε. Διαμόρφωση Πληρωμές ποσοστό ποσό (ποσό) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Αύξηση Μείωση (α) Λόγοι που επιβάλλουν την ενίσχυση ή την αύξηση του ποσοστού διάθεσης της πίστωσης: (β) Λόγοι για τους οποίους δεν χρειάζεται πλέον η μεταφερόμενη πίστωση: (γ) Διαβεβαίωση περί επάρκειας της μειούμενης πίστωσης μέχρι τέλος οικονομικού έτους: Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

21 . (Τίτλος Φορέα) ΕΝΤΥΠΟ Π3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α/α Διεύθυνση ακινήτου (1) Μισθωμένο ή ιδιόκτητο ΣΥΝΟΛΟ Ωφέλιμη Επιφάνεια Βοηθητικοί χώροι Σύνολο Μηνιαίο μίσθωμα (2) Υπηρεσία που στεγάζεται Ειδικός φορέας Δυναμικό υπηρεσίας Οργανικές Υπηρετούντες θέσεις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Διεύθυνση ακινήτου (για τις περιπτώσεις απευθείας μίσθωσης) Ωφέλιμη Επιφάνεια Βοηθητικοί χώροι Σύνολο Μηνιαίο μίσθωμα Υπηρεσία που θα στεγαστεί Ειδικός φορέας Δυναμικό υπηρεσίας Οργανικές Υπηρετούντες θέσεις ΣΥΝΟΛΟ (1) Αναφέρονται όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του φορέα (2) Αποδοχή η μη από τον ιδιοκτήτη της μείωσης του 20% (άρθρο 21 του ν.4002/2011): ΝΑΙ ΟΧΙ (συμπληρώνεται το αντίστοιχο τετράγωνο) Ο Προϊστάμενος 18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/98007/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ρ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/91020/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 485 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-Λ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-Λ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 507 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 75 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, του φορέα «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΠΗ-Χ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΣΠΗ-Χ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με και Fax. Αριθμ. Πρωτ.: 39355

Με  και Fax. Αριθμ. Πρωτ.: 39355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.Ε.Τσαμίλης

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7057 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 Α.Π. 116890 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα 30-8 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 2/39647/0026 Σχετ: 2/27178/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα 30-8 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 2/39647/0026 Σχετ: 2/27178/0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης Μ. Προβατάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 500354 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα