ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης, Ε.Μαμούρη, Β.Νασίου, Κ.Ντονά Τηλέφωνα: /818 /836 /844 ΠΡΟΣ: α) Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους β) Τους Δήμους της Χώρας γ) Τις Περιφέρειες της Χώρας Αρ.Εγκυκλίου: 54 ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με σκοπό την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σκοπός επιχορήγησης: Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Γ2, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » και τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η επιχορήγηση αυτή διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέχρι του ύψους των υποχρεώσεων αυτών κατά την 31 η Δεκεμβρίου Δικαιούχοι: Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι φορείς περιλαμβάνονταν στο Μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του νόμου εφόσον αυτοί είχαν αποστείλει αίτημα επιχορήγησης (κατά την υπ αριθμ. 2/21967/0094/ εγκύκλιο του Υπουργείου 1

2 Οικονομικών ή Ε4 κατά την υπ αριθμ. 10/9866/ εγκύκλιο του Υπουργείου μας) και τηρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Έχουν ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, 2. Τηρούν πλήρως λειτουργικό Μητρώο και να γνωστοποιούν μέσω του Υπουργείου μας στο ΓΛΚ τα στοιχεία αυτού για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες, 3. Παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και 4. Δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Πλήρωση προϋποθέσεων: Η πλήρωση της προϋπόθεσης 1, βεβαιώνεται στα Έντυπα 4 τα οποία απέστειλαν οι φορείς κατόπιν της υπ αριθμ. 10/9866/ εγκυκλίου του Υπουργείου μας. Η πλήρωση της προϋπόθεσης 2, βεβαιώνεται καταρχήν από την μηνιαία αποστολή /καταχώρηση στην βάση του Υπουργείου μας «Οικονομικά στοιχεία Φορέων της Αυτοδιοίκησης» που τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.gr/modota) στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων. Περαιτέρω, η λειτουργικότητα του εν λόγω Μητρώου βεβαιώνεται από τον ίδιο τον φορέα με την υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων μεταξύ αυτού και του Υπουργείου μας (όπως αυτό επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α του παρόντος) και συσχετίζεται με τις πληροφορίες που παρέχουν οι Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ελέγχου που διενεργούνται από το ΓΛΚ σε εκτέλεση της υπ αριθμ.2/35987/γδδε/ απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. Λειτουργικό Μητρώο σημαίνει δέσμευση α) ότι παρέχονται οι αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις ανά στάδιο ωρίμανσης και β) ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν. Η πλήρωση της προϋπόθεσης 3, βεβαιώνεται καταρχήν από την μηνιαία καταχώρηση στην ανωτέρω βάση του Υπουργείου μας που τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ στοιχείων του Στατιστικού Δελτίου, αλλά και από τον ίδιο τον φορέα με την υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων μεταξύ αυτού και του Υπουργείου μας στο οποίο δεσμεύεται ότι οι πιστώσεις των εξόδων προσαρμόζονται σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Η πλήρωση της προϋπόθεσης 4 βεβαιώνεται καταρχήν κατά την υποβολή του Εντύπου 4 της υπ αριθμ. 10/9866/ εγκυκλίου του Υπουργείου μας και με την υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων μεταξύ του φορέα και του Υπουργείου μας. Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων: Για την υλοποίηση της επιχορήγησης υπογράφεται Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών και επιμέρους Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων της μορφής του Παραρτήματος Α μεταξύ του πρώτου και έκαστου από τους δικαιούχους φορείς. Τα Σύμφωνα υπογράφονται από κάθε φορέα και αποστέλλονται εις διπλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις κατά λόγο 2

3 αρμοδιότητάς του υπογραφές. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών το ένα από τα δύο πρωτότυπα θα επιστραφεί ξανά στον φορέα. ΑΔΑ: Β4ΜΓΝ-0ΞΝ Υποχρεώσεις φορέων: Α. Οι φορείς που επιθυμούν τη χρηματοδότηση δεσμεύονται στην τήρηση των προϋποθέσεων μέσω της υπογραφής των Συμφώνων Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Β. Σύμφωνα με την υπ αριθμ2/86954/δπγκ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι φορείς δύναται να επιχορηγηθούν και για τη χρηματοδότηση δανείων που συνομολόγησαν μέσα στο 2012 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους κατά τις και πάντως συνολικά μέχρι του ύψους των εν λόγω υποχρεώσεών τους κατά την ίδια ημερομηνία. Για το σκοπό αυτό, καλούνται έως την Τρίτη να αποστείλουν τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β στο Υπουργείο Εσωτερικών στα fax: /843. Τον Πίνακα υπογράφουν ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων και ο Δήμαρχος /Περιφερειάρχης/πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου. Γ. Οι φορείς οριστικοποιούν μέσω των στατιστικών ανταποκριτών τους, τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους κατά τις , , , , , , , , και , τόσο στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο (στοιχείο 5eka1 ισολογισμού), όσο και στο Μητρώο Δεσμεύσεων αυτών (στήλη 31 των μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών), το αργότερο έως την Πέμπτη Δ. Οι φορείς πρέπει άμεσα με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών τους να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους έως τις , στην οποία αυτές θα αποτυπώνονται κατά χρονολογική σειρά, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Η αναλυτική κατάσταση θα φέρει τη μορφή του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β και θα φυλάσσεται από τον φορέα με σκοπό την διάθεσή της σε οποιοδήποτε έλεγχο προκύψει. Ε. Επίσης, όλοι οι φορείς που θα λάβουν την επιχορήγηση, υποχρεούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, να ενημερώνουν μηνιαία κατάσταση με τις πληρωμές αυτών, καταχωρώντας το ύψος των ληφθέντων χρηματοδοτήσεων για το σκοπό αυτό και το ύψος των πραγματοποιηθέντων από αυτές πληρωμών, έως τη 15 η κάθε μήνα επόμενου του μήνα αναφοράς. Η κατάσταση θα φέρει τη μορφή του Πίνακα 3 του Παραρτήματος Β και θα είναι αναρτημένη σε ειδικό για αυτή τη λειτουργία ιστότοπο για τον οποίο θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας κατά την έναρξη της λειτουργίας αυτού. ΣΤ. Επίσης, όλοι οι φορείς που θα λάβουν την επιχορήγηση, υποχρεούνται, με ευθύνη του Δημάρχου/Περιφερειάρχη, να αναρτούν στον ανωτέρω ιστότοπο τα πλήρη στοιχεία των Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών τους καθώς και να επικαιροποιούν αυτά σε περιπτώσεις αλλαγών. Αξιολόγηση φορέων : Οι φορείς προκειμένου να λάβουν το σύνολο της επιχορήγησης που δικαιούνται, αξιολογούνται ως προς την τυπική και ουσιαστική πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων. 3

4 Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψη η πληρότητα και η ακρίβεια, των στοιχείων καθώς και ο βαθμός ανταπόκρισης στην πορεία αποστολής αυτών κατά τη διαδικασία υποβολής τους στη Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπρόσθετα, θα συνεκτιμηθούν οι μηνιαίες εκθέσεις ληξιπροθέσμων καθώς και οι τριμηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων. Τέλος, θα ληφθεί υπόψη η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ο βαθμός ανταπόκρισης των δεσμεύσεων των πιστώσεων των δαπανών σε σχέση με την πορεία των εσόδων καθώς και η πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων οι οποίες δυνητικά δημιουργούν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επιχορήγηση φορέων: Οι φορείς επιχορηγούνται κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία διαμορφώνεται ύστερα από την συνεκτίμηση όλων των παραπάνω. Η τελική έγκριση πραγματοποιείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι επιχορηγήσεις πραγματοποιούνται σε δόσεις, με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδονται κατόπιν εγγραφής και διάθεσης σχετικής πίστωσης στο προϋπολογισμό του από το Υπουργείο Οικονομικών. Φορείς με μηδενικές ληξιπρόθεσμες κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2012, δεν δύναται να επιχορηγηθούν. Πληρωμές από τους φορείς: Το ποσό της επιχορήγησης εγγράφεται στον προϋπολογισμό των Δήμων στον κωδικό εσόδων ΚΑ 1215 «Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (βλ. ΚΥΑ 47490/ για την Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».). Για την εγγραφή του ανωτέρω ποσού στον προϋπολογισμό τους, οι Περιφέρειες θα ανατρέξουν στις οδηγίες της ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί για την κατάρτιση προϋπολογισμού Το εν λόγω ποσό μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, εξοφλώντας ιεραρχικά από τις παλαιότερες ( ) έως τις νεότερες. Επίσης, αφού εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά τα ανωτέρω, μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή υπόλοιπου δανείου που συνομολογήθηκε μέσα στο 2012 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους κατά τις Εξαίρεση στην συνέπεια ως προς τη σειρά εξόφλησης, προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου: 1. Υφίσταται κίνδυνος επιβολής ποινών ή προστίμων σε περίπτωση καθυστέρησης (πχ. τόκοι υπερημερίας), 2. Προκύπτει επιτακτική και επείγουσα ανάγκη της οποίας το επιτακτικό και επείγον θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, 3. Υφίστανται προσφυγές εναντίων των φορέων. 4

5 Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους κατά τα ανωτέρω, θα επιστραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό. ΑΔΑ: Β4ΜΓΝ-0ΞΝ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο Υπουργού Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΕΔΕ Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 ΤΚ ΕΝΠΕ Μεσογείων 15 ΤΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Υπουργού Γραφείο Αν. Υπουργού Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικον. ΟΤΑ (Τμήμα Οικον. Δ/σης ΟΤΑ) 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6

7 ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΔΑ: Β4ΜΓΝ-0ΞΝ Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος / η Περιφέρεια/το ΝΠ.. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ). 3. Την αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων» σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης και η διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ Ο Δήμος/Η Περιφέρεια/ το ΝΠ : 1. Έχει ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο ν.3871/2010, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, κάθε φορά που επέρχεται τυχόν υπηρεσιακή μεταβολή. 2. Τηρεί πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων για τουλάχιστον τρεις μήνες και γνωστοποιεί στο ΓΛΚ, μέσω της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών τα στοιχεία του μητρώου, τα οποία αποστέλλονται από το Υπουργείο, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal), όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του ΠΔ 113/2010. Πλήρως λειτουργικό μητρώο σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους. 3. Θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και θα προσαρμόζει τις πιστώσεις των εξόδων κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων. 4. Θα οριστικοποιήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσει αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές (σύμφωνα με το υπόδειγμα Ε1 της αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών) με ευθύνη του Δημάρχου/του Περιφερειάρχη/του Προέδρου Δ.Σ. και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου/της Περιφέρειας/του ΝΠ. Στην κατάσταση αυτή θα αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά 7

8 παραστατικά. Στις ως άνω υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από δάνεια που συνάφθηκαν στο 2012 για να εξοφλήσουν υφιστάμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2011 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Εφόσον ληφθεί έκτακτη χρηματοδότηση, θα κατευθυνθεί αποκλειστικά για την εξόφληση του μέρους του δανείου που χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η εν λόγω κατάσταση θα φυλάσσεται και θα τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του ΓΛΚ. 5. Δεσμεύεται ως προς την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποδόσεις των κρατικών πιστώσεων πραγματοποιούνται στους χρόνους που προβλέπονται. 6. Θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων και δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και εν γένει την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών. 7. Θα λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ. 8. Θα τηρεί ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση για το σύνολο του ποσού της κρατικής επιχορήγησης, χρησιμοποιώντας ειδικούς προς τούτο ΚΑΕ, όπως προβλέπεται στην υπ αριθ / ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Το Υπουργείο Εσωτερικών: 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών θα αξιολογήσει το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου/της Περιφέρειας/του ΝΠ ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης που αναφέρονται στο παρόν Σύμφωνο, καθώς και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλει ο Δήμος/η Περιφέρεια /το ΝΠ και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής του, την οποία και θα αποστείλει στο ΓΛΚ. Η πρόταση θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης χρηματοδότησης. Ειδικότερα στην αξιολόγηση του αιτήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: Η ανταπόκριση του Δήμου/της Περιφέρειας/του ΝΠ στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων. Η πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει η εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων. Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων. Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ. Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 2. Θα μεταβιβάσει στο Δήμο/στην Περιφέρεια/στο ΝΠ το εγκριθέν ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 3. Θα αξιοποιήσει το νέο πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ «Κόμβος Διαλειτουργικότητας», για την παρακολούθηση της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου/της Περιφέρειας. 8

9 4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων δύναται να παρακρατήσει από την μηνιαία τακτική επιχορήγηση του Δήμου/της Περιφέρειας ποσό ίσο προς την έκτακτη επιχορήγηση που δίδεται στο πλαίσιο του παρόντος Συμφώνου. 5. Θα ανταποκρίνεται έγκαιρα σε ερωτήματα του Δήμου/ της Περιφέρειας/ του ΝΠ που θα ανακύπτουν αναφορικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αθήνα, 2012 Ο Υπουργός Εσωτερικών Ο Δήμαρχος/ο Περιφερειάρχης/ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευριπίδης Στυλιανίδης Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου/της Περιφέρειας/ του ΝΠ Θεόδωρος Οικονόμου 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Σύνολο ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου που συνομολογήθηκε μέσα στο 2012 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ προς τρίτους κατά την Φορέας: Πιστωτικό Ίδρυμα Σύνολο ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (κατά την 30/9/2012) 1 α/α Ημερομηνία τιμολογίου ή άλλου παραστατικού Αριθμός τιμολογίου ή άλλου παραστατικού Δικαιούχος Ποσό οφειλής ΚΑΕ Προϋπ/σμού ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Χρηματοδοτήσεις - Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους 2 Μήνας Σεπ.12 Οκτ.12 Νοε.12 Δεκ.12 Ιαν.13 Φεβ.13 Σύνολο Ληφθείσες χρηματοδοτήσεις Πραγματοποιηθείσες πληρωμές από την Ε1 κατάσταση Ύψος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα 1 Πρόκειται για την Κατάσταση E1 της υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφασης του Υπ.Οικονομικών. 2 Πρόκειται για την Κατάσταση E2 της υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/ απόφασης του Υπ.Οικονομικών. 11

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53 Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry /Encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΑΠ:12613/ΔΕ1311 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ρ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/91020/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 47473 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:23334 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 7 Ταχ.Κώδικας:0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα