ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1"

Transcript

1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 A-TEST [03398] Ορός ΣΕ 24h ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ AMA - Profile(M2,M4,M9) [03684] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ANCA-C [03180] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ANCA-P [03181] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 Anti-CCP(cyclic citrul.peptide) [03074] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 17 U/ml Anti-Desmosomes IgG [03655] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ Anti-DNA ds [03210] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 100 IU/ml Anti-DNA ss [03212] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 u/ml Anti-DNAΣΗ Β (ADNase B) [01108] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 200 U/ml Anti-EBM IgG(Epidermal bas mem.) [03654] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ 1/10 Anti-ENA [03214] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-Fillagrin [03809] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 Anti-GAD [03475] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 Anti-GBM [03664] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 Anti-Hep-2-antigens [03696] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Anti-HISTONES [03265] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-Jo1 [03050] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-LC-1 (Cytosolic liver antigen type-1) [03086] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΑΡΝΗΤΙΚΟ Anti-LKM [03089] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 Anti-MPO [03667] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-PM-SCL(PM1) [03029] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ Anti-RNA [03291] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ Anti-RNP [03890] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-Scl 70 [03534] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-SLA/LP [03671] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-Sm [03215] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml Anti-SSA (Ro)[03194] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <20 U/ml Anti-SSB (La)[03193] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <20 U/ml Anti-Vimentin [03964] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 Anti PR3 [03668] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml APC-RESISTANCE (APC-R)[03477] Πλάσμα Κιτρ., -18oC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,7-1,6 B- TEST [03869] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ B-ENΔΟΡΦΙΝΗ [03591] Πλάσμα EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: pg/ml CMV IgG Avidity [03859] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ < 50% ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ > 60% CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ [04275] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ CRP ΠΟΣΟΤΙΚΟ [04276] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: <= 0,5 mg/dl D - Dimer [04674] Πλάσμα Κιτρ., +4oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 500 ng/ml

2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 DRUG TEST CONFIRMATION [01964] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ E - Selectin [03099] Πλάσμα EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: Ερευνητικό Κίτ Elastase [03694] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 3,5 HLA-A (TYPING)[03458] Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ HLA-B (TYPING)[03459] Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ HLA-B27 [03232] Ολικό Αίμα ΣΕ 48h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ HLA-C (TYPING)[03460] Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ HLA-DP (TYPING)[03689] Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ HLA-DQ (TYPING)[03688] Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ HLA-DR (TYPING)[03461] Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ IMUPRO 100 [03013] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ IMUPRO 300 [03079] Όρος ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INHIBIN B [03017] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ: < 305 ng/l ΘΗΛΥ: < 255 ng/l ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ: < 30 ng/l KEPPRA (LEVETIRACETAM)[01999] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 5-30 mg/l LETEST [04277] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ [04912] Κόπρανα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ MONOTEST [04278] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ P - Selectin (GMP-140)[03101] Πλάσμα EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ PAP-TEST ΜΕ THIN-PREP [05109] Επίχρισμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ PAP TEST [05417] Επίχρισμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ PAPP-A [03656] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: 8η εβδομάδα 0,9-3,0 ΘΗΛΥ: 9η εβδομάδα 1,6-6,0 ΘΗΛΥ: 10η εβδομάδα 3,0-10 ΘΗΛΥ: 11η εβδομάδα 5,5-15 ΘΗΛΥ: 12η εβδομάδα ΘΗΛΥ: 13η εβδομάδα ΘΗΛΥ: 14η εβδομάδα Papp-A Test [03669] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ R-T4 [03397] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 4,5-16,0 RPR [04280] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ RUBELLA IgG - Avidity [03090] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ > 65 % STREP TEST [04925] Επίχρισμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TACROLIMUS (PROGRAF)[01002] Ολικό Αίμα EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 5,0-15,0 μg/l TATI (Καρκινο-συσχετιζόμενος αναστ. τρυψίνης) [03420] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 20 ng/ml TOXOPLASMA IgG Avidity [03712] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ < 50% ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ > 60%

3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 3 TRAP 5b (Tartare-resistant Acid Ph) [03015] Ορός, +4oC ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ: 5,7-3,5 U/L ΘΗΛΥ: 5,1-2,5 U/L TRILEPTAL [01867] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: VDRL [04282] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ WIDAL [04281] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΤΟ,ΤΗ,ΒΟ,ΒΗ,ΑΟ,ΑΗ (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <1/160 WRIGHT [04283] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <1/40 α-1-μικροσφαιρινη [03872] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/l α-1-μικροσφαιρινη ΟΥΡΩΝ [03938] Ούρα ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 12 mg/l α-1-οξινοσ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ [01104] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl α-1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ [03103] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl α-2-μακροσφαιρινη [01105] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl α-cross LAPS Oυρων [03841] Ούρα ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 300 μg/mmol κρεατινινης Α2-ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ [04023] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: % ΑΓΓΕΙΟΔΡ. ΕΝΤΕΡ. ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ (VIP)[03348] Πλάσμα EDTA, -18oC ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 100 ng/l ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ [03183] Πλάσμα EDTA, -18oC ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: pg/ml ΑΔΕΝΟΪΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ [03061] Κόπρανα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ)[03301] Πλάσμα EDTA, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ng/l ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ [03630] Ούρα 24h, 6N HCl, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 20 μg/24h ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ [01171] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 7,0-25,0 ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ [01713] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 5-19 g/24h ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ [01160] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 3,8 ΘΗΛΥ: < 3,1 ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ [04901] Ολικό Αίμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ [01822] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 300 mg/l ΑΚΡΟΣΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ [01561] Σπέρμα ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 6,6-27 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ [01101] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: <14 χρ: 3,8-5,4 g/dl ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ [01101] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 15-59χρ: 3,5-5,0 g/dl ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: >60 χρ: 3,4-4,8 g/dl ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ) 24ΩΡΟΥ [01612] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 30 mg/24h ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)[01617] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 20 mg/l ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ [01121] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 30 mg/g creat. ΑΛΔΟΛΑΣΗ [01102] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 7,6 U/L ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ALDO ΟΡΘΙΑ [03186] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙ: 1-2 χρ ng/dl ΠΑΙΔΙ: 2-10 χρ ng/dl ΠΑΙΔΙ: χρ ng/dl ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 4-31 ng/dl

4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ALDO ΥΠΤΙΑ [03302] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙ: 1-2 χρ ng/dl ΠΑΙΔΙ: 2-10 χρ ng/dl ΠΑΙΔΙ: χρ ng/dl ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1-16 ng/dl ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ [03631] Ούρα, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 2,8-30 μg/24h ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ [01143] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 1-12χρ: < 500 U/L ΑΡΡΕΝ: 13-19χρ: < 750 U/L ΑΡΡΕΝ: >20χρ: < 150 U/L ΘΗΛΥ: 1-14χρ: < 500 U/L ΘΗΛΥ: >15χρ: < 150 U/L ΑΛΚΟΟΛΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ)[01031] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 10 mg/dl ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ [01089] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 15 μg/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: Τοξικό > 100 μg/l ΑΛΥΣΙΔΑ L Ig ΤΥΠΟΥ λ [03012] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl κ/λ: 1,2-2,9 ΑΛΥΣΙΔΑ L Ιg ΤΥΠΟΥ Κ [03011] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl κ/λ: 1,2-2,9 ΑΛΦΑ-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗ(a-FP) [03415] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 10 ng/ml ΘΗΛΥ: 5η-10η εβδ. < 8 ng/ml ΘΗΛΥ: 10η-15η εβδ ng/ml ΘΗΛΥ: 15η-16η εβδ ng/ml ΘΗΛΥ: 16η-17η εβδ ng/ml ΘΗΛΥ: 17η-18η εβδ ng/ml ΘΗΛΥ: 18η-19η εβδ ng/ml ΘΗΛΥ: 19η-20η εβδ ng/ml ΘΗΛΥ: 20η-21η εβδ ng/ml ΘΗΛΥ: 21η-30η εβδ ng/ml ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ [04924] Κατα Περίπτωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ GRAM ΧΡΩΣΗ [04923] Κατα Περίπτωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO ΑΜΕΣΟΣ COOMBS [04029] Ολικό Αίμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ [01802] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: max mg/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: min < 5 mg/l ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΟΡΟΥ [03989] Ορός ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ [03218] Ούρα ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΜΙΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ [01803] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/l ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗ [01717] Ορός ή Πλάσμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,5-2,5 mg/l ΑΜΜΩΝΙΑ [01106] Πλάσμα EDTA, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μmol/l ΑΜΥΛΑΣΗ [01107] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: <70χρ: U/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: >70χρ: U/l ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ [01601] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΠΡΩΙΝΑ ΟΥΡΑ < 500 U/L

5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5 ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ Α (SAA)[03081] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 6,4 mg/l ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ [01647] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1000 ng/ml ΑΝΑ (ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜ.) [03209] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΑ Παραγων DNP [03213] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤ. ΣΥΓΚΥΤ. ΙΟΣ (RSV)[03818] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgG(-)<1/100 IgM(-)<1/10 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ C1-ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ [03273] Ορός, +4oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓ.ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ [04021] Πλάσμα Κιτρ., -18oC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 4,0 U/ml ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ(rT3) [03396] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,7-3,0 pg/ml ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ (Δ4)[03315] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 0,8-2,8 ng/ml ΘΗΛΥ: 0,5-2,9 ng/ml ΠΑΙΔΙ: < 6 χρ. Αγ. 0,1-0,2 Κορ. 0,1-0,2 ΠΑΙΔΙ: 6-8 χρ. Αγ. 0,1-0,3 Κορ. 0,1-0,3 ΠΑΙΔΙ: 9-10 χρ. Αγ, 0,1-0,3 Κορ. 0,2-0,5 ΠΑΙΔΙ: χρ. Αγ. 0,3-0,7 Κορ. 0,4-1,0 ΠΑΙΔΙ: χρ. Αγ. 0,5-1,0 Κορ. 0,8-1,9 ΑΝΘΡ. Τ-ΛΕΜΦΟΤΡ. ΙΟΣ (HTLV I+IΙ) [03659] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΟΣΟΗΛ/ΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ [02512] Ούρα ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΜΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΑΡΑΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ [02511] Ορός ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΜΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΑΡΑΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (CIC)[03952] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 RU/ml ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG ΟΥΡΩΝ [01005] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 20 mg/l ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D IgD [03202] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 100 U/ml ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G IgG [03204] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: >24 μην: mg/dl ΘΗΛΥ: >24 μην: mg/dl ΠΑΙΔΙ: <1 μην: mg/dl ΠΑΙΔΙ: 1-12 μην: mg/dl ΠΑΙΔΙ: μην: mg/dl ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α ΙgA [03201] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 12-60χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: >60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: 12-60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: >60χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: <3μην: 1-34 mg/dl ΠΑΙΔΙ: 3-12μην: 8-91 mg/dl ΠΑΙΔΙ: 1-12χρ: mg/dl ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε ΙgE [03203] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: >16χρ: < 100 IU/ml ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1-5χρ: < 60 IU/ml ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 6-9χρ: < 90 IU/ml ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-15χρ: < 200 IU/ml ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1-12μην: < 15 IU/ml

6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 6 ΑΡΡΕΝ: 1-12χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: >12χρ: mg/dl ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Μ ΙgM [03205] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: 1-12χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: >12χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: <3 μην: 6-21 mg/dl ΠΑΙΔΙ: 3-12μην: mg/dl ΑΝΤ. ASPERGILLUS [03693] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/320 ΑΝΤ. AΜΟΙΒΑΔΑΣ ΙΣΤΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣ. ΟΛΙΚΑ [03189] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/50 ΑΝΤ. BARTONELLA Henselae IgG [03045] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡNHTIKO 1/64 ΑΝΤ. BARTONELLA Henselae IgM [03073] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO < 1/20 ΑΝΤ. BARTONELLA Quintana IgG [03044] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡNHTIKO 1/64 ΑΝΤ. BARTONELLA Quintana IgM [03071] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO < 1/20 ΑΝΤ. BORELLIA IgA [03651] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. BORELLIA IgG [03562] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. BORELLIA IgM [03866] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. C.BURNETII ΙgG [03587] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/40 ΑΝΤ. C.BURNETII ΙgM [03588] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. CANDIDA ALBICANS [03663] Ούρα ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: G<1/320, M<1/100 ΑΝΤ. COXSACKIE TΥΠ.Α IgG/IgM [03197] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgG (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgM (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. COXSACKIE ΤΥΠ.Β IgG/IgM [03198] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgG (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgM (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. Coxsakie IgG/IgM B1-B6 [03698] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgG (-)<1/100 IgM(-)1/10 ΑΝΤ. EBV-EA IgG [03959] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/20 ΑΝΤ. EBV-EBNA [03840] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/20 ΑΝΤ. EBV - VCA IgG [03230] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/20 ΑΝΤ. EBV - VCA IgM [03231] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ECHO IgG/IgM [03950] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgG (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgM (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ENDOMYSIUM IgG/IgA [03995] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. GLIADIN IgG/IgA (AGA)[03994] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. Hel.Pylori(CagA)IgA [03695] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1 ΑΝΤ. Hel.Pylori(CagA)IgG [03686] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. HELICOBACTER PYLORI IgA [03891] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 0,8 ΑΝΤ. HELICOBACTER PYLORI IgG [03563] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. HELICOBACTER PYLORI IgM [03860] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 0,8 ΑΝΤ. HIV1/HIV2 / HIV Ag(p24) [03233] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ

7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 7 ΑΝΤ. INFLUENZA A IgG/IgM [03481] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgG: (-) APNHTIKO 1/10 ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgM: (-) APNHTIKO 1/10 ΑΝΤ. INFLUENZA B IgG/IgM [03482] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: IgG(-)1/10 IgM(-)1/10 ΑΝΤ. LEGIONELLA PN.ΟΛΙΚΑ [03471] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. LEPTOSPIRA IgG [03465] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO < 5,0 U/ml ΑΝΤ. LEPTOSPIRA IgM [03466] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO < 15 U/ml ΑΝΤ. LISTERIA IgG [03652] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. LISTERIA IgM [03253] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. P ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ [03646] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. PARVO IgG [03847] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 35 U/ml ΑΝΤ. PARVO IgM [03069] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 13 U/ml ΑΝΤ. PHOS/DYL ETHANOLAMINE (IgM)[03027] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOS/DYL ETHANOLAMINE ΙgG [03024] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOS/DYL ETHANOLAMINΕ (ΙgA)[03023] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. Phosphatidic acid IgG [03092] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. Phosphatidic acid IgM [03093] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOSPHATIDYL-INOSITOL IgA [03048] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOSPHATIDYL-INOSITOL IgG [03046] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOSPHATIDYL-INOSITOL IgM [03047] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. Phosphatidyl glycerol IgA [03096] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. Phosphatidyl Glycerol IgG [03094] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. Phosphatidyl Glycerol IgΜ [03095] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOSPHATIDYLCHOLINE (IgA)[03020] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOSPHATIDYLCHOLINE (IgM)[03021] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOSPHATIDYLCHOLINEE (IgG)[03022] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 15 U/ml ΑΝΤ. PHOSPHATIDYLSERINE A G M [03716] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 12 U/ml ΑΝΤ. RICKETTSIA CONORI IgG [03585] Ορός ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/40 ΑΝΤ. RICKETTSIA CONORI IgM [03586] Ορός ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. RICKETTSIA MOOSERI (TYPHI) IgG [03080] Ορός ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/40 ΑΝΤ. RICKETTSIA MOOSERI (TYPHI) IgM [03992] Ορός ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. Saccharomytes cerevisiae IgA,IgG,IgM [03030] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. TOΞΟΠΛΑΣΜΑ IgA [03715] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡNHTIKO < 1/16 ΑΝΤ. YERSINIA 0:3/0:9 IgA [03999] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. YERSINIA 0:3/0:9 IgG [03100] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. ΑΔΕΝΟΙΟΣ IgG [03297] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΑΔΕΝΟΙΟΣ IgM [03298] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ IgA,IgM,IgG [04034] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ IgG [03295] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10

8 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 8 ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ IgM [03548] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΑΝΤΙΩΟΘΗΚΙΚΑ [03660] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤ. β-2-γλυκοπρ.-1-iga [03472] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. β-2-γλυκοπρ.-1-igm [03470] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. β-2-γλυκοπρ.-1 IgG [03469] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgA [03828] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 10 U/ml ΑΝΤ. ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG [03196] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <20 U/ml ΑΝΤ. ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgM [03919] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 15 U/ml ΑΝΤ. ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ [03589] Ορός ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 200 ΑΝΤ. ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ [03199] Ορός ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/40 ΑΝΤ. ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (IFA)[03981] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. ΕΞΩΚΡΙΝΟΥΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ [03005] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ 1/10 ΑΝΤ. ΕΡΠΗΣ 2 (HSV) IgG [03228] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. ΕΡΠΗΣ 2 (HSV) ΙgM [03229] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 0,8 ΑΝΤ. ΕΡΠΗΣ Ι (HSV) IgG [03226] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. ΕΡΠΗΣ Ι (HSV) ΙgM [03227] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 0,8 ΑΝΤ. ΕΡΠΗΤΑΣ 6 IgG/IgM [03958] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 ΑΝΤ. ΕΡΥΘΡΑ IgA [03596] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΕΡΥΘΡΑ ΙgG [03223] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 5 IU/ml ΑΝΤ. ΕΡΥΘΡΑ ΙgM [03224] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,2 ΑΝΤ. ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ IgG [03220] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡΝΗΤΙΚΟ < 10 U/ml ΑΝΤ. ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ IgM [03969] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. ΙΛΑΡΑ IgG [03249] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΙΛΑΡΑ IgM [03250] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (IAA)[03200] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤ. ΙΣΤΙΚ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgG/IgA [03006] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: G / A < 20 U/ml ΑΝΤ. ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA [03266] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 12 U/ml ΑΝΤ. ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG [03881] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 12 U/ml ΑΝΤ. ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM [03880] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 12 U/ml ΑΝΤ. ΚΑΤΑ MuSK [03016] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤ. ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ [03049] Ορός, -18oC ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. ΚΟΚΚΥΤΗΣ IgG/IgM [03457] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO < 1/100 ΑΝΤ. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG (CMV)[03221] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 6 ΑU/mL ΑΝΤ. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgM (CMV)[03222] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 0,85 ΑΝΤ. ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ IgG (HUMAN)[03955] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/320 ΑΝΤ. ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ IgM (HUMAN)[03956] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)[03217] Ορός ΣΕ 48h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS IgG [03903] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10

9 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 9 ΑΝΤ. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS IgM [03904] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ pneumon.igg [03257] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <1/20 ΑΝΤ. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ pneumon.igm [03258] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <1/20 ΑΝΤ. ΝΗΣΙΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ICA)[03551] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΩΝ [03451] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 20 U/ml ΑΝΤ. ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ UREALITICUM IgG [03905] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ UREALITICUM IgM [03672] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΠΑΡΑΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ IgG/IgA [03040] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡΝΗΤΙΚΟ < 9 NTU ΑΝΤ. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ ΙgG [03251] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ ΙgM [03252] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ (ARA)[03974] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΤΩΝ ΜΥΩΝ [03553] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΤΟΙΧ/ΚΩΝ ΚΥΤ/ΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ(AGPA,PCA) [03653] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠEΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgG [03259] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,6 IU/ml ΑΝΤ. ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΙgM [03260] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) APNHTIKO < 0,5 ΑΝΤ. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔ. (Αnti-TPO)[03289] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 6,0 U/ml ΑΝΤ. ΥΠΟΔΟΧEΩΝ ΤΗΣ TSH (TSI,TRAB)[03436] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: <1,8 IU/mL / < 25% ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ(AChRA) [03536] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) AΡNHTIKO < 0,5 nmol/l ΑΝΤ. ΦΛΟΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ [03554] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤ. ΧΛΑΜΥΔΙΑ PNEUMONIAE IGA [03665] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. ΧΛΑΜΥΔΙΑ PNEUMONIAE IgG [03621] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. ΧΛΑΜΥΔΙΑ PNEUMONIAE ΙgM [03658] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/100 ΑΝΤ. ΧΛΑΜΥΔΙΑ PSITTACHI ΙgG/IgM [03622] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/8 ΑΝΤ. ΧΛΑΜΥΔΙΑ trachom. IgA [03262] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <1/100 ΑΝΤ. ΧΛΑΜΥΔΙΑ trachom. IgG [03263] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <1/100 ΑΝΤ. ΧΛΑΜΥΔΙΑ trachom. IgM [03264] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ <1/100 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ [04910] Κατα Περίπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ B [14910] Κατα Περίπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ Β [17910] Διάφορα δείγματα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ Γ [24910] Κατα Περίπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ Γ [27910] Διάφορα δείγματα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ M.HOMINIS & U.UREALYTICUM [04008] Κατα Περίπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH)[03303] Πλάσμα EDTA ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 12 pg/ml ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ III [04022] Πλάσμα Κιτρ., +4oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: % ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦ.ΑΝΤΙΣ.(ΑΝΤΙ-TG) [03207] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 6,0 U/ml ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ [03208] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΑ < 60 U/ml ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣ.(ΑΜΑ) [03216] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ 1/100 ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ [04006] Κατά Περίπτωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

10 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 10 ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ΑΜΗ)[03004] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ: < 10 ng/ml ΘΗΛΥ: 0,3-12 ng/ml ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ: < 0,3 ng/ml ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ [03299] Άρρεν: Ολικό Αίμα EDTA και Ορός, Θήλυ: Ορός ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 30% ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (LA)[03941] Πλάσμα Κίτρ., -18oC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: LA 1 : sec ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: LA 2 : sec ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: LA 1 / LA 2 : 0,8-1,2 ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ [03219] Ορός ή Σπέρμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1/10 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ (ΑSTO)[04274] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: < 200 IU/ml ΠΑΙΔΙ: Προσχολική Ηλικία: < 100 IU/ml ΠΑΙΔΙ: Σχολική Ηλικία: < 250 IU/ml ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΑΝΟΥ [03474] Ορός ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ 1/200 ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α [03108] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 1-12χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: 13-60χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: >60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: 1-12χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: 13-60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: >60χρ: mg/dl ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β [03109] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 13-60χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: >60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: 13-60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: >60χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: 1-12χρ: mg/dl ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Ε [03075] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 2,5-6,0 mg/dl ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ [01110] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ: 1-12χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: 13-60χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: >60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: 1-12χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: 13-60χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: >60χρ: mg/dl Αρσενικό Ούρων [01004] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 50 μg/l ΑΡΣΕΝΙΚΟ (Αs)[01966] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 15 μg/l ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ [01178] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΟΥΡΑ 24ωρου 0,06-0,20 ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΟΥΡΑ 2ωρου 0,02-0,20 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ [01552] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,07-1,27 mmol/l

11 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 11 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ [01551] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: >12χρ: 8,4-10,2 mg/dl ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 2-12χρ: 8,8-10,8 mg/dl ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ [01602] Ούρα 24h, 6N HCl ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/24h ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ [01862] Ούρα 2h, 6N HCl ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 4,2-21 mg/2h ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΠΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟ [01181] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΟΥΡΑ 24ωρου 0,125-0,16 ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΟΥΡΑ 2ωρου 0,60-0,72 ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (hgh)[03306] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 5 ng/ml ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (hgh) 0' [30600] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 5 ng/ml ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ [03008] Ορός και Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ β-2-μικροσφαιρινη [03416] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,0-2,6 mg/l β-2-μικροσφαιρινη ΟΥΡΩΝ [03873] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 0,3 mg/l β-τυπου ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (pro BN) [03063] Πλάσμα EDTA, +4oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 100 pg/ml β-χοριακη ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΗ (β-hcg)[03308] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 10 miu/ml ΘΗΛΥ: 3η-4η εβδ miu/ml ΘΗΛΥ: 5η miu/ml ΘΗΛΥ: 6η miu/ml ΘΗΛΥ: 7η miu/ml ΘΗΛΥ: 8η-15η miu/ml ΘΗΛΥ: 16η-28η miu/ml ΘΗΛΥ: 29η-41η miu/ml ΑΡΡΕΝ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 3 miu/ml β-χοριακη ΟΥΡΩΝ [03633] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 10 miu/ml β - ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ [03003] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/l ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ [01804] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/l ΒΑΝΙΛΛΥΛΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ ΟΞΥ (VMA)[03634] Ούρα 24η, 6N HCl, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,5-6,5 mg/24h ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ [01805] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: max mg/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: min 5-10 mg/l ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ [03064] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 200 ng/ml ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ [01829] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 200 ng/ml ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ [03034] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,15-1,55 μg/l ΒΙΤΑΜΙΝΗ A (RΕΤΙΝΟL)[03111] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/l ΒΙΤΑΜΙΝΗ C [03112] Ορός, -18oC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 4-21 mg/l ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 (ΤΗΙΑΜΙΝΕ)[03166] Πλάσμα EDTA ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/l ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 [03025] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: pg/ml ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 (RIBOFLAVIN)[03167] Ολικό Αίμα EDTA ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/l ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 (PYRIDOXALPHOSPHATE)[03168] Πλάσμα EDTA ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/l ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (α-tocopherol)[03114] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 5-18 mg/l ΒΛΕΝΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚ. ΑΝΤΙΓ. (ΜCA)[03407] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 11 U/ml

12 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 12 ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΫΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH) ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ [01088] Σπέρμα ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: U/L ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΫΔΡΟΓΟΝΗΣΗ (LDH)[01124] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: U/L ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ [01159] Πλάσμα EDTA/NaF ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 4,5-19,8 mg/dl ΓΑΜΜΑ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΑΙΡΑΣΗ (γ-gt)[01117] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: U/L ΓΑΜΜΑ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΑΙΡΑΣΗ (γ-gt)[01117] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: 9-36 U/L ΓΑΣΤΡΙΝΗ [03309] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 115 μu/ml ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΑ [04001] Ολικό Αίμα EDTA ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ [04629] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ [01806] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: Max 5-10 mg/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: Min < 2 mg/l ΓΛΟΥΤ. ΟΞΑΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT-AST)[01134] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 5-34 ΓΛΟΥΤ. ΠΥΡΟΥΒΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT-ALT)[01135] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: <55 U/L ΓΛΥΚΟΖΗ ΦΩΣΦ. ΔΕΫΔΡΟΓΕΝΑΣΗ [01020] Ολικό Αίμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: > 8,5 U/gHb ΓΛΥΚΟΖΗ [01116] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: <60χρ: mg/dl ΓΛΥΚΟΖΗ [01116] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: >60χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: mg/dl ΓΛΥΚΟΖΗ 0' [11600] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: <60χρ: mg/dl ΕΝΗΛΙΚΑΣ: >60χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΥΡΩΝ [01608] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 15.0 mg/dl ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ [01604] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 500 mg/24h ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ [03019] Ολικό Αίμα EDTA ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 6,0% ΚΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: < 7,0 % ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΟ 3α - ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΛΗ (3α diol G) [03370] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ: 3,4-22 ng/ml ΘΗΛΥ: 0,6-5,4 ng/ml Δ.Ε.Κ. [04009] Ολικό Αίμα EDTA ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,5-2,0 % ΔEΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ(TBG) [03345] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,0-3,0 mg/dl ΔΕΙΚΤ. ΕΛΕΥΘ.ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI,T4xRT3U)[03323] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,2-4,5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΚ.ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (SCC)[03412] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 1,5 ng/ml ΔΕΛΤΑ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΝΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ (ΑLA)[01603] Ούρα 24h, 6N HCl, -18oC ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 6 mg/24h ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (COMPOUND S) - 11 [03314] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 8 ng/ml ΠΑΙΔΙ: < 6 ng/ml (Εως 10 ετων) ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΛΙΝΗ [03479] Ούρα ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ: < 5,5 μmol/mol κρεατινινης ΘΗΛΥ: < 6,0 μmol/mol κρεατινινης ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΩΣΕΙΣ [04294] Κατα Περιπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΔΕΣΜ.ΠΡΩΤ.3 ΣΩΜ/ΝΗΣ(IgF1 PB3) [03051] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,1-3,1 μg/ml ΔΕΣΜΕΥΤ.ΣΦΑΙΡ.ΦΥΛΕΤ.ΟΡΜΟΝ.(SHBG) [03339] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: nmol/l ΘΗΛΥ: nmol/l ΘΗΛΥ: ΚΥΗΣΗ nmol/l

13 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 13 ΑΡΡΕΝ: 1,5-10,5 ng/ml ΑΡΡΕΝ: < 10 χρονων 0,3-3,5 ng/ml ΑΡΡΕΝ: > 10 χρονων 1,1-5,9 ng/ml ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ(DHEA) [03311] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: 1,8-7,8 ng/ml ΘΗΛΥ: < 10 χρονων 0,3-3,5 ng/ml ΘΗΛΥ: > 10 χρονων 1,5-6,0 ng/ml ΘΗΛΥ: ΚΥΗΣΗ 0,5-12,5 ng/ml ΔΙΓΟΞΙΝΗ [01808] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,8-2,0 μg/l ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (CHCO3)[03076] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: <60χρ: mmol/l ΕΝΗΛΙΚΑΣ: >60χρ: mmol/l ΠΑΙΔΙ: mmol/l ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D - 1,25 [03911] Ορός, +4oC ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ng/l ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)[03313] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 0,3-0,9 ng/ml ΘΗΛΥ: 0,04-0,22 ng/ml ΔΡΑΣΤ. ΗΠΑΡΙΝΗΣ (Anti-Χα)[04024] Πλάσμα Κιτρ. ΣΕ 48h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΠΡΟΛΗΨΗ LMWH : 0,1-0,4 IU/ml ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ LMWH : 0,6-2,0 IU/ml ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΘΕΡΑΠ.ΕΥΡΟΣ ΓΙΑ U.F.H: 0,3-0,6 IU/ml ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ (PRA)[03056] Πλάσμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,2-2,8 ng/ml/h ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ (PRA)[03057] Πλάσμα EDTA, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,5-5,7 ng / ml / h Ε1-ΟΙΣΤΡΟΝΗ [03316] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: pg/ml ΘΗΛΥ: ΩΟΘΗΛ pg/ml ΘΗΛΥ: ΩΟΡΡΗΞ. > 150 pg/ml ΘΗΛΥ: ΕΚΚΡΙΤ pg/ml ΘΗΛΥ: ΕΜΜΗΝ. < 70 pg/ml Ε2-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ [03317] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 1-10χρ.: < 10 pg/ml ΑΡΡΕΝ: 11-17χρ.: < 45 pg/ml ΑΡΡΕΝ: > 18χρ.: pg/ml ΘΗΛΥ: 1-6χρ.: < 10 pg/ml ΘΗΛΥ: 7-10χρ.: < 60 pg/ml ΘΗΛΥ: 10-17χρ.: < 410 pg/ml ΘΗΛΥ: ΩΟΘΗΛΑΚ.: pg/ml ΘΗΛΥ: ΩΟΡΡΗΞΙΑ: pg/ml ΘΗΛΥ: ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ: pg/ml ΘΗΛΥ: ΕΜΜΗΝΟΠ.: < 30 pg/ml ΘΗΛΥ: ΚΥΗΣΗ 1ο Τρ.: pg/ml ΘΗΛΥ: ΚΥΗΣΗ 2ο Τρ.: pg/ml ΘΗΛΥ: ΚΥΗΣΗ 3ο Τρ.: pg/ml

14 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 14 Ε3-ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ [03318] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: < 0,5 ng/ml ΘΗΛΥ: 15n - 20n εβδομαδα 0,5-4,7 ng/ml ΘΗΛΥ: 21η - 25η εβδομαδα 1,8-6,2 ng/ml ΘΗΛΥ: 26η - 30η εβδομαδα 2,2-7,7 ng/ml ΘΗΛΥ: 31η - 35η εβδομαδα 2,2-13,1 ng/ml ΘΗΛΥ: 36η - 40η εβδομαδα 4,2-20,4 ng/ml ΕΘΟΣΟΥΞΙΜΙΔΗ [01812] Ορός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/l ΕΙΔ. ΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ(NSE) [03409] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 17 ng/ml ΕΙΔ.ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓ.(PSA) [03411] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 4 ng/ml ΑΡΡΕΝ: ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ < 10 ng/ml ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ(ΤPS) [03449] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 80 U/L ΕΛ. ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ & ΑΚΥΛΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ [03988] 1.0 ml πλάσμα, EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ελασταση Κοπρανων [03706] Κόπρανα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 200 μg E1/g Κοπρανων ΕΛΕΥΘ. ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ [03039] 2,5 ml EDTA πλάσμα, -20οC ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤ/ΚΟ ΑΝΤΙΓ.(FPSA) [03885] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: FPSA/PSA > 18% ΕΛΕΥΘ.ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)[03322] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 7,0-15,0 pg/ml ΕΛΕΥΘ.ΤΡΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)[03321] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,7-3,7 pg/ml ΕΛΕΥΘΕΡΗ Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΗ(βhCG) [03893] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: < 0,15 ng/ml ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ S [04031] Πλάσμα Κιτρ., -18oC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: % ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡ.(F) [02508] Ολικό Αίμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 2 % ΕΜΜΕΣΟΣ COOMBS [04014] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓ. ΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ (tpa)[03098] Πλάσμα EDTA, -18oC ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 9,0 ng/ml ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ [05427] Επίχρισμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΡΜΟΝΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ)[05426] Επίχρισμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ [03319] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 4-33 mu/ml ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ ΑΙΜΟΣΦ/ΝΗΣ [02501] Ολικό Αίμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: HbA: 96-99% ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: HbA2: < 3,5% ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΚΑΛ.ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ [02505] Ορός ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ [02503] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ [02502] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ [02510] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤ. A IgG (HAV IgG) [03237] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 1,0 ΗΠΑΤ. A IgM (HAV IgM) [03238] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,0 ΗΠΑΤ. A ΟΛΙΚΑ (HAV)[03060] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 20 IU/L ΗΠΑΤ. B ANTIΣ.ΠΥΡ.IgM(HBc-IgM,CORE IgM) [03242] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,0 ΗΠΑΤ. B ΑΝΤ.ΠΥΡ.ΟΛ.(HBc,CORE) [03241] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,0 ΗΠΑΤ. B ΑΝΤΙΣ.e(HBe) [03243] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ > 1,0 ΗΠΑΤ. B ΑΝΤΙΣ.ΕΠΙΦΑΝ.(HBs) [03244] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 10 mlu/ml

15 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΗΠΑΤ. B ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)[03239] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,0 IU/ml ΗΠΑΤ. C (ANTI-HCV)[03245] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,0 ΗΠΑΤ. C HCV-LIA [03915] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗTΙΚΟ ΗΠΑΤ. D (HDAg)ΑΝΤΙΓ.[03248] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΗΠΑΤ. D IgM(HDV) [03247] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΗΠΑΤ. D OΛΙΚΑ [03246] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΝΤΙΓ.e(ΗΒe-Ag) [03240] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 1,0 ΗΡΩΙΝΗ - Ιστόρική Χρήση Μόνο [03839] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗ ΘΕΪΚΗ ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡ. (DHEA-S)[03312] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 11-14χρ: Α:0,5-6,6 / Θ:0,2-4,6 μmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 15-19χρ: Α:1,2-10,4 / Θ:1,7-13,4 μmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 20-24χρ: Α:6,5-14,6 / Θ:3,6-11,1 μmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 25-34χρ: Α:4,6-16,1 / Θ:2,6-13,9 μmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 35-44χρ: Α:3,8-13,1 / Θ:2,0-11,1 μmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 45-54χρ: Α:3,7-12,1 / Θ:1,5-7,7 μmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 55-64χρ: Α:1,3-9,8 / Θ:0,8-4,9 μmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 65-70χρ: Α:6,2-7,7 / Θ:0,9-2,1 μmol/l ΠΑΙΔΙ: < 1εβδ.: 0,7-8,2 μmol/l ΠΑΙΔΙ: 1-4εβδ: 0,2-8,6 μmol/l ΠΑΙΔΙ: 1-12μην: 0,9-5,8 μmol/l ΠΑΙΔΙ: 1-4χρ: 0,9-7,5 μmol/l ΠΑΙΔΙ: 5-10χρ: 0,7-5,7 μmol/l ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ [01813] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 8-20 mg/l ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 6-11 μg/l ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜ.(FSH) [03320] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 12χρ.: 0,2-3,4 mlu/ml ΑΡΡΕΝ: > 12χρ.: 1,0-12,0 mlu/ml ΘΗΛΥ: < 10χρ.: 0,2-3,4 mlu/ml ΘΗΛΥ: 10-15χρ.: < 10 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΟΩΘΗΛ.: 3,0-8,0 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΩΟΡ.: 2,6-17,0 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΕΚΚΡΙΤ.: 1,4-5,5 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΕΜΜΗΝΟΠ.: mlu/ml ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜ.(FSH) 0' [32000] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 12χρ.: 0,2-3,4 mlu/ml ΑΡΡΕΝ: > 12χρ.: 1,0-12,0 mlu/ml ΘΗΛΥ: < 10χρ.: 0,2-3,4 mlu/ml ΘΗΛΥ: 10-15χρ.: < 10 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΩΟΘΗΛ.: 3,0-8,0 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΩΟΡ.: 2,6-17,0 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΕΚΚΡΙΤ.: 1,4-5,5 mlu/ml ΘΗΛΥ: ΕΜΜΗΝΟΠ.: mlu/ml

16 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 16 ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜ.(TSH) [03343] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,3-5,0 μlu/ml ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Tg)[03414] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 60 ng/ml ΘΥΡΟΞΙΝΗ (Τ4)[03342] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ng/ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ [03326] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 6-24 μiu/ml ΕΝΗΛΙΚΑΣ: > 60xp 6-35 μiu/ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 0' [32600] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 6-24 μiu/ml ΕΝΗΛΙΚΑΣ: > 60xp 6-35 μiu/ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 120' [32612] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: μiu/ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 30' [32603] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: μiu/ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 60' [32606] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: μiu/ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 90' [32609] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: μiu/ml ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 1β (IL-1β)[03104] Πλάσμα EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 5 pg/ml ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 6 (IL- 6 )[03018] Πλάσμα EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 5 pg/ml ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ [04018] Πλάσμα Κιτρ., +4oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl ΙΣΤΑΜΙΝΗ [03305] Πλάσμα EDTA, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 1,0 ng/ml ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ [05600] Κατα Περίπτωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΔΜΙΟ (Cd)[01970] Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 5 mg/l ΚΑΔΜΙΟ ΟΥΡΩΝ [01069] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 5,0 mg/l ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ [01118] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ml/min ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ [01708] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: > 34 l/24h ΚΑΛΙΟ [01554] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 3,5-5,1 mmol/l ΚΑΛΙΟ [01554] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙ: 3,4-4,7 mmol/l ΠΑΙΔΙ: Βρέφος: 4,1-5,3 mmol/l ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ [01605] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mmol/24h ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ CABYLOBACTER [04927] Κόπρανα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΚΑΥΜΑΤΟΣ [04916] Δέρμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ [04918] Κόπρανα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ [04913] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ [04907] Οφθαλμικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ [04928] Ρινικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ [04917] Κατα Περίπτωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΥΓΡΩΝ [04920] Κατα Περίπτωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΒΙΑ)[04902] Κολπικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ [04255] Κατα Περίπτωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑΣΜΑΤΟΣ [04256] Κατα Περίπτωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ [04904] Ουρηθρικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ [04914] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ [04905] Προστατικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

17 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 17 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ [04909] Πτύελα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ [04915] Σπέρμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ [04903] Τραχηλικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ [04926] Κατα Περίπτωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ -ΑΜΥΓΔ. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ [04908] Φαρυγγικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ [04906] Ωτικό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT)[03327] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 25 ng/l ΘΗΛΥ: < 19 ng/l ΚΑΝΝΑΒΙΔΟΕΙΔΗ [03838] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 50 ng/ml ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ [01816] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 4-12 mg/l ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤ.125(CA 125) [03406] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 36 U/ml ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤ.15-3(CA 15-3) [03402] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 30 U/ml ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤ.19-9(CA 19-9) [03403] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 37 U/ml ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓ.50(CA 50) [03404] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 30 U/ml ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓ.72-4 [03405] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 6,9 U/ml ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓ.CYFRA 21-1 [03924] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 3,3 ng/ml ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓ.(CEA) [03401] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ < 10 ng/ml ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ < 5 ng/ml ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ [01560] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μmol/l ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ [01701] Σπέρμα ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/l ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ [01635] Ούρα 24h, 6N HCl, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/24h ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ - 17 (17-ΚS)[03636] Ούρα 24h ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ: 8-22 mg/24h ΘΗΛΥ: 5-16 mg/24h ΠΑΙΔΙ: 2-6 xp. 1,4-2,6 mg/24h ΠΑΙΔΙ: 6-10xρ. 1,4-3,6 mg/24h ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝ.-MB(CK-MB) [01156] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: <= 24 U/L ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝ.-ΜΜ(CK-MM) [01700] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: U/L ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ(CK) [01155] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: U/L ΘΗΛΥ: U/L ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ [01609] Ούρα ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/24h ΚΙΤΡΙΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ [01702] Σπέρμα ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: > 3 mg/ml ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ [01842] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/l ΚΟΚΑΙΝΗ [01820] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 300 ng/ml ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗΣ [01940] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: % ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ [03328] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΡΑΔΥ 3,5-12 μg/dl ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ [03328] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΠΡΩΙ 6-26 μg/dl ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ [03638] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/24h ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ [01119] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 0,72-1,25 mg/dl

18 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 18 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ [01119] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: 0,57-1,11 mg/dl ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [01115] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 1,3 mg/dl ΘΗΛΥ: < 1,2 mg/dl ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ [01606] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: mg/24h ΘΗΛΥ: mg/24h ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ [01864] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/2h ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ [01120] Ορός ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΝΟΦ/ΣΙΝΗ(c-AMP) [03329] Πλάσμα EDTA, -18oC ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,5-7,5 ng/ml ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΝΟΦ/ΣΙΝΗ(c-GMP) [03330] Πλάσμα EDTA, -18oC ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,8-6,0 pmd/ml ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ [01714] Ολικό Αίμα EDTA ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/l ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C [03014] Ολικό Αϊμα ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/l ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞ.ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ [05423] Κατα Περιπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞ.ΥΓΡΩΝ [05419] Κατα Περιπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞ.ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞ/ΣΙΑ [05424] Κατα Περιπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ HPV [05063] Επίχρισμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ [05428] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ [05421] Κατα Περιπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ [05422] Κατα Περιπτ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ [01954] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,5-4,5 mg/l ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ [04929] Κόπρανα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ [01078] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,5-2,5 ΛΙΘΙΟ [01826] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 0,2-1,2 mmol/l ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: > 1,5 mmol/l Κίνδυνος τοξ. δηλητηρίασης ΛΙΠΑΣΗ [01122] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 8-78 U/L ΛΙΠΙΔΙΑ [01123] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/dl ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ a (Lpa)[01157] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 30 mg/dl ΜΑΓΓΑΝΙΟ [01172] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 1,5 μg/l ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΟΥΡΩΝ [01068] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 10 μg/l ΜΑΓΝΗΣΙΟ [01557] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 1,6-2,6 mg/dl ΜΑΓΝΗΣΙΟ [01557] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙ: 1,7-2,3 mg/dl ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ [01610] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/24h ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ [01703] Σπέρμα ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 3,5-5,7 mmol/l ΜΕΘΑΔΟΝΗ [03066] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 300 ng/ml ΜΕΘΥΛΟΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ [03480] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 0,2 μmol/l ΜΕΛΑΝΙΝΟΓΟΝΑ ΟΥΡΩΝ [01611] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡ.ΧΡ.ΠΡΟΘΡ/ΝΗΣ PTT [04016] Πλάσμα Κιτρ., +4oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: sec ΜΕΤ. ENZ. AΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (A.C.E.)[01125] Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 8-52 U/L

19 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 19 ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ [03639] Ούρα 24h, 6N HCl, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ: Μετανεφρίνες: <375 ΑΡΡΕΝ: Νορμετανεφρίνες 18-40χρ.: <660 ΑΡΡΕΝ: Νορμετανεφρίνες 40-60χρ.: <780 ΑΡΡΕΝ: Νορμετανεφρίνες >60χρ.: <825 ΘΗΛΥ: Μετανεφρίνες: <275 ΘΗΛΥ: Νορμετανεφρίνες 18-40χρ.: <550 ΘΗΛΥ: Νορμετανεφρίνες 40-60χρ.: <630 ΘΗΛΥ: Νορμετανεφρίνες >60χρ.: <670 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ [04922] Κατα Περίπτωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΥΡΩΝ [04921] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΣ [01163] Ολικό Αίμα EDTA ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΓΕΝ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ < 20 μg/dl ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ < 40 μg/dl ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΤΟΞΙΚΟ > 100 μg/dl ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ [01454] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 50 μg/l ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΟΥΡΩΝ [04648] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ [01126] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 78 μg/l ΘΗΛΥ: < 47 μg/l ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ [01018] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 30 μg/l Ν-ΤΕΛ. ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛ. ΤΥΠΟΥ 1 (P1NP)[03072] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ: < 71,0 ΘΗΛΥ: ΠΡΟΕΜΜ. < 56,0 ΘΗΛΥ: ΜΕΤΕΜΜ. < 61,0 Ν-ΤΕΛ.ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ (NTx)[03452] Ούρα ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 65 nm BCE / mm creatinine Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (ΝΤΧ)[03036] Ορός ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 24,0 nmbc ΝΑΤΡΙΟ [01555] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mmol/l ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ [01613] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 6-9χρ: Α: Θ:20-69 mmol/24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-14χρ: Α: Θ: mmol/24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: >14χρ: mmol/24h ΝΙΚΕΛΙΟ [01006] Ορός ή Ολικό Αίμα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,0-8,0 μg/l ΝΙΚΕΛΙΟ ΟΥΡΩΝ [01007] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 10 μg/l ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ [03965] Πλάσμα EDTA, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ng/l ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ [03332] Ούρα 24h, 6N HCl, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: μg/24h ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ - 5 [01127] Ορός ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 9 IU/L ΝΤΟΠAMINH [01980] Πλάσμα EDTA, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ng/l ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ [01948] Ούρα 24h, 6N HCl, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: mg/24h ΟΛ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (CH 50) [03272] Ορός, -18oC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: U/ml ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ [04011] Ολικό Αίμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: Α - Β - ΑΒ -Ο ΟΜΟΒΑΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ (HVA)[01625] Ούρα 24h, 6N HCl, -18oC ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 1,4-8,8 mg/24h

20 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20 ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ [01973] Πλάσμα EDTA ή Ορός, +4οC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 5-20 μmol/l ΕΝΗΛΙΚΑΣ: >60 χρ μmol/l ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ [04617] Ούρα ΣΕ 24h ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 9-50 mg/24h ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ [01144] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑΣ: < 6,0 U/L ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ [01704] Σπέρμα ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: > 90 U/L ΟΠΙΟΕΙΔΗ [03827] Ούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ < 300 ng/ml ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ [03038] Ούρα πρωινά, -20οC ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ [03333] Ορός, -18οC ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 5-37 ng/ml ΘΗΛΥ: 8-56 ng/ml ΟΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ [01111] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: U/L ΘΗΛΥ: U/L ΟΥΡΙΑ [01128] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 50χρ: mg/dl ΟΥΡΙΑ [01128] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: > 50χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: < 50χρ: mg/dl ΟΥΡΙΑ [01128] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΗΛΥ: > 50χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: 1-3χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: 4-13χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: >14χρ: mg/dl ΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑ ΘΕΡ. [01003] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: < 50χρ: mg/dl ΑΡΡΕΝ: > 50χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: < 50χρ: mg/dl ΘΗΛΥ: > 50χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: 1-3χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: 4-13χρ: mg/dl ΠΑΙΔΙ: >14χρ: mg/dl ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ [01614] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: g/24h ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ [01129] Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ: 3,5-7,2 mg/dl ΘΗΛΥ: 2,6-6,0 mg/dl ΠΑΙΔΙ: 2,0-5,5 mg/dl ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ [01615] Ούρα 24h ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: < 750 mg/24h ΟΥΡΟΛΙΘΟΣ [04628] Ουρόλιθος ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΑ ΟΥΡΩΝ [01616] Ούρα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Ι ΒΑΡ. ΜΕΤΑΛ. (As, Cd, Cr, Hg, Pb) [01965] Ολ. αίμα EDTA ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: ΒΛ. ΕΚΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΝ VIII [04086] Πλάσμα κιτρ., -18οC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: % ΠΑΡΑΓΩΝ II [04958] Πλάσμα κιτρ., -18οC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: % ΠΑΡΑΓΩΝ RHESUS [04012] Ολικό Αίμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: + /- ΠΑΡΑΓΩΝ V [04084] Πλάσμα κιτρ., -18οC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: % ΠΑΡΑΓΩΝ V LEIDEN [04085] Πλάσμα κιτρ., -18οC ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων a2z medical soloutions Περιεχόμενα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PASTEUR 16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 9,0 3,6 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Hb) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ (LAP) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

A/A Εξέταση Τιμές για τους κατόχους Card ADVANTAGE έχει υπολογιστεί η έκπτωση 40% ( )

A/A Εξέταση Τιμές για τους κατόχους Card ADVANTAGE έχει υπολογιστεί η έκπτωση 40% ( ) A/A Εξέταση Τιμές για τους κατόχους Card ADVANTAGE έχει υπολογιστεί η έκπτωση 40% ( ) 5 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 6,00 7 ΑΜΜΩΝΙΑ 8,78 18 ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ 10,80 24 a1 Οξινη Γλυκοπρωτείνη 21,96 33 ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C ΟΡΜΟΝΕΣ 312 T 3 (Τριϊωδοθυρονίνη) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) Ενήλικες 0,8 1,9 ng/ml Σταθερότητα: 7d / 4 C Παιδιά 1 3 ηµερών 0,9 3,2 4 30 ηµερών 0,8 3,3 ng / ml 1,54 = nmol / L 2 12 µηνών 0,8 3,2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 10.50 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 5.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 01 00 00 001 138/62 Αγγειοδυναµογραφία 22,89 01 00 00 002 157/1 Αγγειογραφία: α) Απλός αιµοδυναµικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 25/08/2011 Πρόεδρος: Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Αντιπρόεδρος: Χατζηφωτιάδης ανιήλ Γραµµατέας: Μαστοράκου Αννα Ταµίας: Παπαπαναγιώτου ηµήτριος Μέλη: Γεωργιτζίκης Αθανάσιος Μαϊντά Αικατερίνη Λαµπράκος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Δ/ΤΑ 157/1991, 163/1988, 81/1988, 138/1990, 427/1991, 38/1993, 65/1996 ΚΑΙ 114/2000 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Code Name 01000001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειοδυναμογραφία 22,89 ΝΑΙ 01000002 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους 8,28 ΝΑΙ 01000003 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα