Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης."

Transcript

1 Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση αποικιών στους 36 θρεπτικό υπόστρωμα και 22 C Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης Υδάτινα περιβάλλοντα και εμφιαλωμένα νερά Τρόφιμα Ανίχνευση & καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών. διήθησης από μεμβράνες (MF) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2001(Technical corrigendum 1: 2007) Ανίχνευση & καταμέτρηση E. coli.» ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2001(Technical corrigendum 1: 2007) Ανίχνευση και αρίθμηση» ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16266: 2009 Ψευδομονάδας πυοκυανικής (Pseudomonas aeruginosa) Ανίχνευση και αρίθμηση Εντεροκόκκων Ανίχνευση και αρίθμηση Κλωστηριδίου perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) Αρίθμηση και καταμέτρηση Legionella spp και Legionella pneumophilla Ανίχνευση Salmonella spp. Προεμπλουτισμοί και» ISO EN :2001» σύμφωνα με την ISO 6461/2-1986» ISO καλλιέργεια σε ειδικά θρεπτικά στερεά ISO 6579/2002 υποστρώματα Ανίχνευση Campylobacter spp» ISO ΟΧΙ Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι πηκτάση ISO θετικοί ανίχνευση καταμέτρηση 2:1999(AMD1:2003) Ανίχνευση καταμέτρηση Listeria Προεμπλουτισμοί και ISO :1996/ AMD monocytogenes kai Listeria spp Ολικών Κολοβακτηριοειδών B- glucuronidase, E coli με χρωμογόνα μέσα θειαναγωγικών κλωστηριδίων Enterobacter sakazakii απομόνωση καταμέτρηση καλλιέργεια σε ειδικά θρεπτικά στερεά υποστρώματα 1:2004 ISO 4832:2006 ISO :2001 ISO 7937:2004 ISO/TS/22964 IDF RM ΟΧΙ

2 ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Αναπλάσματα phagocytophilum Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) phagocytophilum Άμεση ανίχνευση παθογόνου Άμεσος ανοσοφθορισμός DFA αίμα, μυελός οστών phagocytophilum Καλλιέργεια αίμα, μυελός οστών phagocytophilum PCR, Real-Time PCR αίμα, μυελός οστών spp Τυποποίηση PCR, Real-Time PCR αίμα, μυελός οστών spp Καλλιέργεια αίμα, μυελός οστών spp PCR, Real-Time PCR αίμα, μυελός οστών spp Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing αίμα, μυελός οστών Aspergillus Aspergillus PCR, Real-Time PCR Βροχγικό έπλυμα, φαρυγγικό επίχρισμα Μπαμπέσιες Babesia spp PCR αίμα Babesia spp Τυποποίηση PCR, sequencing αίμα Βάκιλος του άνθρακα Bacillus anthracis PCR πτύελα, υλικό βιοψίας Μπαρτονέλλες Bartonella alsatica Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella alsatica PCR, Real-Time PCR αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella alsatica Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella alsatica Bartonella elizabethae Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella elizabethae PCR, Real-Time PCR αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella elizabethae Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella elizabethae Bartonella henselae Άμεση ανίχνευση παθογόνου Άμεσος ανοσοφθορισμός DFA αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella henselae Bartonella Henselae Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) Bartonella Henselae western blot Bartonella Henselae Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella Henselae PCR, Real-Time PCR αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella Henselae Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella quintana Άμεση ανίχνευση παθογόνου Άμεσος ανοσοφθορισμός DFA αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella Quintana Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) Bartonella Quintana western blot Bartonella Quintana Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella Quintana PCR, Real-Time PCR αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella Quintana Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing αίμα, λεμφαδένας, ιστός, δερματικό υλικό Bartonella Quintana Μπορέλλιες Borrelia burgdorferi ELISA

3 Borrelia burgdorferi western blot Borrelia sp PCR αίμα, δερματικό υλικό Borrelia sp Τυποποίηση PCR, sequencing αίμα, δερματικό υλικό Βρουκέλλες Brucella abortus Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία αίμα, δείγμα ιστού Brucella abortus PCR αίμα, δείγμα ιστού Brucella abortus Τυποποίηση PCR, sequencing αίμα, δείγμα ιστού Brucella abortus Brucella abortus αντιβιοτικά MIC σε τρυβλίο Brucella melitensis Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία αίμα, δείγμα ιστού Brucella melitensis PCR αίμα, δείγμα ιστού Brucella melitensis Τυποποίηση PCR, sequencing αίμα, δείγμα ιστού Brucella spp. Rose-Bengal Brucella spp. SAT Brucella spp. SAT-DTT Brucella spp. SAT-Coombs Brucella spp. ELISA (IgM,IgG, Brucella spp. σύνδεση συμπληρώματος (CF) ΑΝΆΣΤΡΟΦΗ ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ Brucella spp. (CIEP) Brucella spp. ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ ΣΕ ΑΓΑΡ (ID) Brucella spp. Ακτινωτή ανοσοδιάχυση (RID) Brucella suis Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία αίμα, δείγμα ιστού Brucella suis PCR αίμα, δείγμα ιστού Brucella suis Τυποποίηση PCR, sequencing αίμα, δείγμα ιστού Καμπυλοβακτηρίδια Campylobacter spp PCR Κόπρανα Campylobacter spp Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Κόπρανα Candida Candida PCR, Real-Time PCR κολπικό επίχρισμα, τραχηλικό Χλαμύδια Chlamydia pneumoniae Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) Chlamydia pneumoniae PCR πτύελα, φαρυγγικό επίχρισμα, βρογχικό έκπλυμα Chlamydia trachomatis PCR ουρηθρικό έκκριμα, κολπικό επίχρισμα, τραχηλικό Chlamydophilla psittaci PCR πτύελα, φαρυγγικό επίχρισμα, βρογχικό έκπλυμα Άμεση ανίχνευση παθογόνου Άμεσος ανοσοφθορισμός DFA Καλλιέργεια shell-vial method/ PCR, Real-Time PCR, nested PCR Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing /Renographin gradient αντιβιοτικά MIC σε φάση I

4 φάση II/Ι Κρυπτόκοκκος Cryprococcus PCR, Real-Time PCR Ένυ Εντερόκοκκοι Enterococcus spp PCR Κόπρανα Enterococcus spp Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Κόπρανα Enterococcus spp αντιβιοτικά MIC σε τρυβλίο Escherichia coli Escherichia coli PCR Κόπρανα Escherichia coli Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Κόπρανα Φρανσισέλλες Fransicella spp PCR αίμα, δερματικό υλικό Fransicella spp Τυποποίηση PCR, sequencing αίμα, δερματικό υλικό Λεγιωνέλλες Legionella sp Legionella sp Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία PCR, Real-Time PCR Legionella sp Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Legionella pneumophila Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) Legionella pneumophila Οροτυποποίηση Ταυτοποίηση ορότυπου Legionella pneumophila Άμεση ανίχνευση παθογόνου Άμεσος ανοσοφθορισμός DFA Legionella pneumophila Legionella pneumophila αντιβιοτικά MIC σε τρυβλίο Legionella pneumophila Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε τρυβλία Legionella pneumophila PCR, Real-Time PCR Legionella pneumophila Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Legionella spp αντιβιοτικά MIC σε τρυβλίο Λεϊσμάνιες Leishmania spp Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) Leishmania spp western blot Leismania spp Καλλιέργεια αίμα, μυελός οστών Leismania spp PCR, Real-Time PCR αίμα, μυελός οστών Leismania spp Τυποποίηση PCR, Real-Time PCR αίμα, μυελός οστών Leismania spp αντιβιοτικά MIC σε Leismania spp Λεπτόσπειρες Leptospira spp Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) Leptospira spp Haemaglutination Leptospira spp PCR, nested PCR αίμα, ούρα

5 Leptospira spp Τυποποίηση PCR, nested PCR αίμα, ούρα Λιστέριες Listeria monocytogenes PCR Κόπρανα Listeria monocytogenes Τυποποίηση PCR, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Κόπρανα Μυκοβακτηρίδιο Mycobacterium tuberculosis PCR βρογχικό έκπλυμα Μυκοπλάσματα Mycoplasma hominis PCR ουρηθρικό έκκριμα, σπέρμα Mycoplasma pneumoniae PCR πτύελα, φαρυγγικό επίχρισμα, βρογχικό έκπλυμα Mycoplasma sp PCR πτύελα, φαρυγγικό/τραχηλικό/κολπικό/βρογχικό/ουρηθρικό επίχρισμα Ρικέτσιες Rickettsia conorii Rickettsia conorii western blot Rickettsia conorii Άμεση ανίχνευση παθογόνου Άμεσος ανοσοφθορισμός DFA αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia conorii Καλλιέργεια shell-vial method/ αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia conorii PCR, Real-Time PCR αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia conorii Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia conorii /Renographin gradient Rickettsia conorii αντιβιοτικά MIC σε Rickettsia typhi Rickettsia typhi western blot Rickettsia typhi Άμεση ανίχνευση παθογόνου Άμεσος ανοσοφθορισμός DFA αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia typhi Καλλιέργεια shell-vial method/ αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia typhi PCR, Real-Time PCR αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia typhi Τυποποίηση PCR-RFLP, sequencing αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Rickettsia typhi /Renographin gradient Rickettsia typhi αντιβιοτικά MIC σε Σαλμονέλλες Salmonella spp Οροτυποποίηση Ταυτοποίηση ορότυπου Salmonella spp PCR Κόπρανα Salmonella spp Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Κόπρανα STDs sexual transmitted pathogens πολλαπλό PCR ουρηθρικό έκκριμα, κολπικό επίχρισμα, τραχηλικό Σταφυλόκοκκοι Staphylococcus spp PCR Αίμα, πύον Staphylococcus spp Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Αίμα, πύον Staphylococcus spp αντιβιοτικά MIC σε τρυβλίο Στρεπτόκοκκοι

6 Streptococcus spp PCR Αίμα, πύον Streptococcus spp Τυποποίηση PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Αίμα, πύον Τοξοπλάσματα Toxoplasma spp Έμμεσος ανοσοφθορισμός IFA (IgM,IgG) Toxoplasma spp western blot Toxoplasma spp Καλλιέργεια αίμα Toxoplasma spp PCR, Real-Time PCR αίμα Toxoplasma spp Τυποποίηση PCR, Real-Time PCR αίμα Tropheryma whipplei Tropheryma whipplei PCR αίμα, δωδεκαδακτυλικό υγρό, εντερικό υγρό, ΕΝΥ Tropheryma whipplei Τυποποίηση PCR, sequencing αίμα, δωδεκαδακτυλικό υγρό, εντερικό υγρό, ΕΝΥ Ουρεάπλασμα Ureaplasma urealyticum PCR ουρηθρικό έκκριμα, κολπικό επίχρισμα, τραχηλικό Yersinia Yersinia PCR Κόπρανα Ιοί Ιοί Real-Time PCR Ιός Δυτικού Νείλου ELISA