1994 Κ.Λ.Π. 231/2005. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Εύκαμπτα εκρηκτικά. εκρηκτικών καλωδίων και βραδύκαυστων θρυαλλίδων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1994 Κ.Λ.Π. 231/2005. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Εύκαμπτα εκρηκτικά. εκρηκτικών καλωδίων και βραδύκαυστων θρυαλλίδων."

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, Κ.Λ.Π. 231/2005 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'ΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 7 Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικιον Υλιον, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 7 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προ'ίόντων Νόμων του 2002 έως 2004, με την παρούσα γνωστοποίηση δημοσιεύει τους τίτλους και τους αριθμούς των τεχνικιον προδιαγραφών που αφορούν τις Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης, των οποίων η εφαρμογή από τον κατασκευαστή προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπα'ίκής Ένωσης στις (αρ. C. 90, σελ. 2-7). καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 1 : ΕΝ :2003 Απαιτήσεις. καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 2: Προσδιορισμός της θερμικής σταθερότητας εύκαμπτων εκρηκτικών καλωδίων και βραδύκαυστων θρυαλλίδων. ΕΝ :2002 καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 3: ΕΝ :2002 Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην τριβή του υλικού του πυρήνα των εύκαμπτων καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 4: Ε Ν :2002 Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην κρούση των εύκαμπτων καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 5: ΕΝ :2003 Προσδιορισμός της αντοχής σε δημιουργία εκδορών των εύκαμπτων καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 6: ΕΝ :2002 Μέτρηση της αντίστασης στην τάνυση εύκαμπτων

2 1995 καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 7: ΕΝ :2002 Προσδιορισμός της αξιοπιστίας στην έναυση εύκαμπτων Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - ΕυκαμΠία Εκρηκτικά καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 8: ΕΝ :2002 Προσδιορισμός της αντοχής στο νερό των εύκαμπτων εκρηκτικών καλωδίων και των βραδύκαυστων θρυαλλίδων. καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 9: ΕΝ :2004 Προσδιορισμός της μετάδοσης της εκπυρσοκρότησης από ένα εύκαμπτο εκρηκτικό καλώδιο σε άλλο.. καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 11: Ε Ν :2002 Προσδιορισμός της ταχύτητας έκρηξης των εύκαμπτων καλώδια και βραδύκαυστες θρυαλλίδες - Μέρος 12: ΕΝ :2002 Προσδιορισμός της διάρκειας καύσης των βραδύκαυστων θρυαλλίδων. Μέρος 2: Προσδιορισμός της θερμικής σταθερότητας των ΕΝ :2002 εκρηκτικών ουσιών. Μέρος 3: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην τριβή των ΕΝ :2004 εκρηκτικών. Μέρος 4: Προσδιορισμός της ευαισθησίας σε κρούσεις των ΕΝ :2002 εκρηκτικών ουσιών. Μέρος 5: Προσδιορισμός της αντοχής σε νερό. ΕΝ :2002 Μέρος 6: Προσδιορισμός της αντοχής σε υδροστατική ΕΝ :2002 πίεση. Μέρος 7: Προσδιορισμός της ασφάλειας και της αξιοπιστίας ΕΝ :2003 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μέρος 10: Μέθοδος για την εξακρίβωση των τρόπων ΕΝ :2003 ανάφλεξης.

3 1996 ΤιΤΛΟΣ Εκρηκτικά για εμπορικές' χρήσεις - Ισχυρά εκρηκτικά - Μέρος 11 : Προσδιορισμός της μετάδοσης της ΕΝ :2003 εκπυρσοκρότησης. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Ισχυρά εκρηκτικά - Μέρος 12: Προδιαγραφή για ενισχυτικά εναύσματα με ΕΝ :2004 διαφορετικές δυνατότητες ανάφλεξης. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - lσχυρά εκρηκτικά - Μέρος 13: Μέθοδος για τον προσδιορισμό της πυκνότητας. ΕΝ :2003 Μέρος 14: Μέθοδος για τον προσδιορισμό της 'ταχύτητας ΕΝ :2003 της εκπυρσοκρότησης. Μέρος 16: Ανίχνευση και.μέη)ηση τοξικών αερίων. ΕΝ :2004 επιβραδυντές - Μέρος 1: Απαιτήσεις. Ε Ν :2004 Εκρηκτικά για εμπορικές' χρήσεις -, Πυροκροτητές και επιβραδυντές - Μέρος 2: Προσδιορισμός της θερμικής ΕΝ :2002 σταθερότητας. επιβραδυντέs - Μέρος 3: Προσδιορισμός της ευαισθησίας ΕΝ :2002 σε κρούση. επιβραδυντές - Μέρος 4: Προσδιορισμός της αντοχής σε ΕΝ, :2003 δημιουργία εκδορών των καλωδίων και των εξαρτημάτων εκρηκτικών γραμμών. Εκρηκτικά για εμπορικές, χρήσεις -,Πυροκροτητές και επιβραδυντές - Μέρος 5: Προσδιορισμός της' αντοχής σε ΕΝ :2003 τμήση των καλωδίων και των εξαρτημάτων εκρηκτικών γραμμών. ' επιβραδυντές - Μέρος 6: Προσδιορισμός της aντίστασής ΕΝ :2003 των καλωδίων στη,δημιουργία ρωγμών σε χαμηλές θερf.jοκρασίες. επιβραδυντές - Μέρος 7: Προσδιορισμός της μηχανικής ΕΝ :2003, αντοχής των καλωδίων ι των εξαρτημάτων των εκρηκτικών ~ραμμών, των συνδέσεων και των περιβλημάτων. επιβραδυντές - Μέρος 8: Προσδιορισμός της αντοχής σε ΕΝ :2003 κραδασμούς απλών πυροκροτητών.

4 1997 Τ1ΤΛΟΣ επιβραδυντές - Μέρος 9: Προσδιορισμqς της αντοχής σε ΕΝ :2003 κάμψη των πυροκροτητών. επιβραδυντές - Μέρος 11: Προσδιορισμός της αντοχής σε ΕΝ :2003 πτώση των πυροκροτητών και των επιβραδυντών. επιβραδυντές - Μέρος 12: Προσδιορισμός της αντοχής σε ΕΝ :2003 υδροστατική πίεση. επιβραδυντές - Μέρος 13: Προσδιορισμός της αντίστασης ΕΝ :2004 ηλεκτρικών πυροκροτητών έναντι ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. επιβραδυντές - Μέρος 15: Προσδιορισμός της ισοδύναμης ΕΝ :2004 ικανότητας εκπυρσοκρότησης. ηλεκτρονόμοι - Μέρος 16: Προσδιορισμός της ακρίβειας ΕΝ :2003 στον χρόνο καθυστέρησης. ηλεκτρονόμοι - Μέρος 17: Πρ6σδιορισμός του ρεύματος ΕΝ :2003 που δεν προκαλεί έναυση ηλεκτρικών πυροκροτητών. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Πυροκροτητές Kαr ηλεκτρονόμοι - Μέρος 18: Προσδιορισμός του ρεύματος ΕΝ :2003 εν σειρά έναυσης ηλεκτρικών πυροκροτητών. ηλεκτρνόμοl - Μέρος 19: Προσδιορισμός του παλμού ΕΝ :2003 έναυσης ηλεκτρικών πυροκροτητών. επιβραδυντές - Μέρος 20: Προσδιορισμός της ολικής ΕΝ :2003 ωμικής αντίστασης ηλεκτρικών πυροκροτητών. ηλεκτρονόμοι - Μέρος 21: Προσδιορισμός του ηλεκτρικού ΕΝ :2003 δυναμικού εκκένωσης ηλεκτρικών πυροκροτητών. επιβραδυντές - Μέρος 22: Προσδιορισμός της ΕΝ :2003 χωρητικότητας, της μονωτικής και της τάσης διάτρησης της ηλεκτρομόνωσης των καλωδίων. επιβραδυντές - Μέρος 23: Προσδιορισμός της ταχύτητας ΕΝ :2002 του εκρηκτικού κύματος σε εξαρτήματα εκρηκτικών γραμμών.

5 1998 f επιβραδυντές - Μέρος 24: Προσδιορισμός ΕΝ :2002. χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής μόνωσης εξαρτημάτων εκρηκτικών γραμμών. επιβραδυντές - Μέρος 25: Προσδιορισμός της ΕΝ :2004 δυνατότητας μεταβίβασης των επιβραδυντών και των υλικών σύνδεσης. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Μέρος 1: Ορολογία. ΕΝ :2003 Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Μέρος 3: Πληροφορίες που παρέχονται στον χρήστη από τον κατασκευαστή ή από ΕΝ :2002 εξουσιοδοτημένο αντmρόσωπό του. προώθησης και προωθητικά ρουκετών - Μέρος 1: ΕΝ :2004 Α παιτήσεις. προώθησης και προωθητικά ρουκετών - Μέρος 2: ΕΝ :2004 Προσδιορισμός της ανθεκτικότητας σε ηλεκτροστατική ενέργεια. προώθησης και εκρηκτική ύλη προώθησης πυραύλων - ΕΝ :2003 Μέρος 3: Μέθοδος για τον προσδιορισμό της μετάβασης από ανάφλεξη σε εκπυρσοκρότηση. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Σκόνες προώθησης και προωθητικά πυραύλων - Μέρος 4: Προσδιορισμός του ΕΝ :2003 ρυθμού καύσης υπό συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Σκόνες προώθησης κάl προωθητικά πυραύλων - Μέρος 5: Προσδιορισμός ΕΝ :2004 φυσαλίδων και ρωγμών. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Σκόνες προώθησης και προωθητικά πυραύλων - Μέρος 6: Συμπαγή προωθητικά ΕΝ :2004 πυραύλων - Οδηγός για τον προσδιορισμό της αρτιότητας των επικαλύψεων παρεμπόδισης. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Σκόνες προώθησης και ΠΡOωθηϊlKά πυραύλων - Μέρος 7: Προσδιορισμός ΕΝ ϊ:2004 ιδιοτήτων της μαύρης πυρίτιδας. Σημ.: Η παροί,σα γνωστοποίηση αντικαθιστc:ι τη γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 167/2005 που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος Ι της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 31 Μαρτίου 2005.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

3M Τμήμα Εργασιακής Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας

3M Τμήμα Εργασιακής Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας 3M Τμήμα Εργασιακής Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας Κατάλογος Προϊόντων Προστασίας Κεφαλιού και Προσώπου Πάρτε την ασφάλειά σας προσωπικά Προστασία Κεφαλιού και Προσώπου Κεφάλι και Πρόσωπο Πάρτε την

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Linear Heat Series. Γραμμικό σύστημα ανιχνευτών θερμότητας οπτικών ινών. Κατασκευαστικές μονάδες και αποθήκες

Linear Heat Series. Γραμμικό σύστημα ανιχνευτών θερμότητας οπτικών ινών. Κατασκευαστικές μονάδες και αποθήκες Linear Heat Series Γραμμικό σύστημα ανιχνευτών θερμότητας οπτικών ινών Τούνελ & υπόγειους σιδηρόδρομους Μεταφορικές ταινίες Πάρκινγκ Κατασκευαστικές μονάδες και αποθήκες Διυλιστήρια και σταθμοί παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου Ασφάλεια Φυσικού Αερίου Το παρόν κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του Απόστολου Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ, στην Ημερίδα για το Φυσικό Αέριο : ΣΜΗΒΕ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2003. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Τα στοιχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται διατηρώντας το δικαίωμα μικρής κλίμακας μεταβολών/διορθώσεων μέχρι την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα