Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 24 Απριλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 24 Απριλίου 2013"

Transcript

1 Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 24 Απριλίου 2013

2 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση μετοχών ή ως χρηματοοικονομικό εργαλείο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση έχουν αποκτηθεί από πηγές, που θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά δεν είναι απαραίτητα επαρκείς και η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια τους. Οι απόψεις που αποτυπώνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η F.G. EUROPE A.E. ή οι θυγατρικές καθώς και κάθε διευθυντής ή υπάλληλος αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη για κάθε άμεση ή έμμεση απώλεια, η οποία απορρέει από την χρήση των πληροφοριών και των στοιχείων αυτής της παρουσίασης και του περιεχομένου της, καθόσον ο σκοπός της είναι αυστηρά ενημερωτικός. Η παρουσίαση αύτη είναι προϊόν πνευματικής εργασίας των στελεχών της F.G. EUROPE A.E. Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων ή προβλέψεων, που αναφέρονται στην παρούσα παρουσίαση, η F.G. EUROPE A.E. δεν θα προβεί σε καμία δημόσια ή κατ ιδίαν ενημέρωση. 2

3 Σημαντικές Εξελίξεις - Γεγονότα 1. Αύξηση των πωλήσεων κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αποδιδόμενη: στη στροφή των Ελλήνων καταναλωτών σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης λόγω υψηλής διαθεσιμότητας εμπορευμάτων (πάγια πολιτική της FG EUROPE A.E.) 2. Συμφωνία με το βιομηχανικό κολοσσό Midea, για την διάθεση των προϊόντων του στην ελληνική αγορά: πλήρη γκάμα κλιματιστικών από τον Μάιο του 2012 & πλήρη γκάμα λευκών οικιακών συσκευών από τον Μάρτιο του Ανανέωση της συμφωνίας με τον ιαπωνικό όμιλο SHARP, με την επίτευξη ανταγωνιστικότερων τιμών, συγκρίσιμων πλέον με αυτές των ομοειδών προϊόντων της αγοράς. 3

4 Σημαντικές Εξελίξεις - Γεγονότα 4. Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων ESKIMO και διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. 5. Υπερδιπλασιασμός των εσόδων του Ομίλου από τον τομέα της ενέργειας, λόγω κυρίως της λειτουργίας των τριών νέων αιολικών πάρκων στην Αργολίδα, συνολικής ισχύος 36 MW. 4

5 Οικονομική Επισκόπηση 2012 Σε επίπεδο Εταιρείας: Αύξηση πωλήσεων κατά 5,65% (99,40 εκατ. από 94,08 εκατ. το 2011). Μείωση γενικών εξόδων κατά 5,27% (17,25 εκατ. από 18,20 εκατ. το 2011). Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 35,47% (1,51 εκατ. από 2,34 εκατ. το 2011). Αύξηση καθαρής κερδοφορίας κατά 3,56% (4,36 εκατ. από 4.21 εκατ. το 2011). Αύξηση συνολικών πωλήσεων κλιματιστικών κατά 7,07%. Αύξηση πωλήσεων κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά κατά 62,52%. Διαφοροποίηση της αναλογίας πωλήσεων Εσωτερικού / Εξωτερικού στον τομέα του κλιματισμού σε 39,65% / 60,35% αντίστοιχα (από 26,06% / 73,94% το 2011). Κάλυψη του 57,18% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας από τις εξαγωγές κλιματιστικών. 5

6 Οικονομική Επισκόπηση 2012 Σε επίπεδο Ομίλου: Αύξηση συνολικών πωλήσεων κατά 11,43% (111,12 εκατ. από 99,72 εκατ. το 2011). Αύξηση μικτού κέρδους κατά 5,15% (29,57 εκατ. από 28,12 εκατ. το 2011). Μείωση γενικών εξόδων κατά 1,71% (17,25 εκατ. από 18,20 εκατ. το 2011). Αύξηση καθαρής κερδοφορίας κατά 20,13% (4,86 εκατ. από 4.05 εκατ. το 2011). Υπερδιπλασιασμός (111,84%) των συνολικών εσόδων από τον τομέα της Ενέργειας (11,63 εκατ. από 5,49 εκατ. το 2011). Επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά 0,51 εκατ., λόγω έκτακτης εισφοράς (10%) επιβαλλόμενης από 1/7/2012 (Ν. 4093/2012) επί των εσόδων προερχόμενων από την δραστηριοποίηση του Ομίλου στις ΑΠΕ. 6

7 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ενοποιημένα Αποτελέσματα (σε χιλιάδες ευρώ) 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 Δ% Κύκλος εργασιών ,43% Μικτό Κέρδος ,15% Συντελεστής Μικτού Κέρδους 26,61% 28,20% (1,59) Μ Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (11,76)% Λοιπά Γενικά έξοδα (19.387) (19.724) (1,71)% Κέρδη εκμετάλλευσης ,43% ΕΒΙΤDA ,65% EBITDA margin 12,98% 10,43% 2,55 Μ Κέρδη προ φόρων ,95% Κέρδη μετά φόρων & ΔΜ ,13% Βασικά κέρδη/μετοχή 0,0908 0, ,94% 7

8 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Στοιχεία ισολογισμού (ενοποιημένα) (σε χιλιάδες ευρώ) 31/12/12 31/12/11 Δ% Ίδια κεφάλαια με ΔΜ ,70% Υποχρεώσεις (2,01)% Καθ. Δανεισμός * 7,95% Ξένα / Ίδια κεφάλαια 2,59φ 2,79 φ - Σύνολο Ι.Κ. & Υποχρεώσεων ,02% Στοιχεία μετοχής Τιμή* 0,60 Μέρισμα Μέρισμα P/E ,69 P/E ,61 P/BV ,83 Στοιχεία ταμειακών ροών (ενοποιημένα) (σε χιλιάδες ευρώ) 31/12/ /12/2011 Δ% Λειτουργικές ταμειακές ροές (93,96)% ROE (ενοποιημένα) ** Διαφ. 13,81% 12,99% 0,82 Μ * Στοιχεία στις 12 Απριλίου 2013 ** Στα ίδια κεφάλαια των Μετόχων της εταιρείας χωρίς δικαιώματα μειοψηφίας. 8

9 Δραστηριότητα Ομίλου Τομείς δραστηριότητας: Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (κλιματιστικά, consumer electronics, λευκές ηλεκτρικές συσκευές) Υπηρεσίες (logistics after sales services) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Χαρακτηριστικά Ηγετική θέση στον κλάδο του κλιματισμού, με σαφώς εξωστρεφή προσανατολισμό. Ισχυρά εμπορικά σήματα και συμφωνίες αποκλειστικής διανομής των οίκων: FUJITSU-GENERAL, SHARP, MIDEA GROUP. Προώθηση προϊόντων με το ιδιόκτητο brand ESKIMO. Διανομή σε 10 χώρες. Δυναμική ανάπτυξη και ισχυροποίηση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιρειών στον τομέα της Ενέργειας. 9

10 Χρησιμοποιούμενες Εγκαταστάσεις Τρίτων Θυγατρική Κεντρικά Γραφεία, Γλυφάδα, Ελλάδα Αποθηκευτικοί Χώροι, Ασπρόπυργος, Ελλάδα τ.μ. Αποθηκευτικοί Χώροι, Λιβόρνο, Ιταλία τ.μ. Αποθηκευτικοί Χώροι Mellarredo (VE), Ιταλία τ.μ. 10

11 Μετοχική Σύνθεση - Μετοχή Στις 12/04/2013, η FG EUROPE Α.Ε. έχει: μετοχές ( 0,30 / Μετοχή) Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 0,60 Κεφαλαιοποίηση ,15% 57,95% Σύμβολα Διαπραγμάτευσης 1,00 ΕΦΤΖΙ (ATHEX), FGE: GA (Bloomberg), ESKr.AT (Reuters), GRS (ISIN) Free float >15% πάνω από μετόχους 10,89% 0,61% 4,41% 10,99% Γεώργιος Φειδάκης * Οικογένεια Ρέστη ** Fujitsu General (Euro) GmbH** Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές Λοιποί Μέτοχοι * Άμεση & Έμμεση Συμμετοχή ** Στρατηγικός Επενδυτής 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 11/02/ /05/ /08/ /11/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /4/

12 Χαρακτηριστικά του Ομίλου Σταθερά ανοδική πορεία και ικανοποιητική κερδοφορία. Σταθερή μετοχική σύνθεση. Πολύ καλή γνώση της αγοράς με έγκαιρη διάγνωση των Κινδύνων & Ευκαιριών. Προσήλωση στην εξωστρέφεια. Δραστηριοποίηση σε τομείς με υψηλές προοπτικές απόδοσης και κερδοφορίας. Ικανή, δυναμική & αποτελεσματική διοίκηση. Ευέλικτη οργάνωση με δυνατότητες άμεσης προσαρμογής στα δεδομένα της αγοράς. Επιτυχημένες και διορατικές επιχειρηματικές επιλογές (π.χ. Τουρκία Midea 2012). Κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική ευαισθησία. Υιοθέτηση και εφαρμογή των κανόνων του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (ΣΕΒ). 12

13 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Δραστηριοποίηση σε αναπτυσσόμενους - κερδοφόρους τομείς (Ενέργεια, Εξαγωγές κ.α.). Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (λίστα Strongest Company in Greece, βάσει ICAP). Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, (D/E στις 1,77 φ για την Εταιρεία και 2,59 φ για τον Όμιλο). Διατήρηση ικανοποιητικών ταμειακών διαθεσίμων. Ανάπτυξη δραστηριότητας σε πολλές αγορές του εξωτερικού. Ευέλικτη εμπορική & πιστωτική πολιτική. Υποστήριξη & συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Στρατηγική επιλογή διατήρησης επαρκών αποθεμάτων. Μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και προμηθευτές. Μεγάλη διασπορά στο δίκτυο πελατών σε Ελλάδα και Ιταλία. Διεύρυνση της γκάμας προϊόντων στον κλιματισμό και στις λευκές συσκευές με την προσθήκη των προϊόντων της MIDEA, τα οποία συνδυάζουν άριστη ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. 13

14 Όραμα, Στόχοι, Αποστολή Όραμα Η καθιέρωση του Ομίλου ως ηγέτη στην αγορά των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και η περαιτέρω διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω στοχευμένων επενδύσεων και αναπτυξιακών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στόχοι Επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας. Διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου. Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών. Εμπέδωση του κλίματος εμπιστοσύνης στο επενδυτικό κοινό. Επέκταση του δικτύου διανομής και αναβάθμιση των υποδομών logistics και services. Αποστολή Η αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση του Ομίλου, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών και η δημιουργία υπεραξίας προς όφελος των μετόχων, των συνεργατών, των πελατών και του προσωπικού. 14

15 Κλάδοι Δραστηριοποίησης - % Συμμετοχής Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Logistics & Υπηρεσίες Ενέργεια 1. Κλιματιστικά 1. Logistics 1. Αιολική 2. Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά (LCD, Audio, Video) 2. Service 2. Υδροηλεκτρική 3. Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές 3. Μελέτες 3. Βιοαέριο 4. Συνδέσεις Κινητής Τηλεφωνίας 5. Διαχείριση Έργων 84,8% Κλιματιστικά 84,8% 2012 Λευκές Συσκευές Μαύρες Συσκευές Κινητή Τηλεφωνία 2,8% 1,8% 0,1% 10,5% 2,8% Ενέργεια 10,5% 0,1% 1,8% 15

16 Ανάλυση Πωλήσεων Σε χιλ Κλιματιστικά -Υπηρεσίες Λευκές Συσκευές Μαύρες Συσκευές Κινητή Τηλεφωνία Ενέργεια Συν. Πωλήσεις % Συμμετοχής Κλιματιστικά Υπηρεσίες 84,8% 88,4% 86,1% Λευκές Συσκευές 2,8% 2,9% 3,4% Μαύρες Συσκευές 1,8% 3,1% 5,2% Κινητή Τηλεφωνία 0,1% 0,2% 0,3% Ενέργεια 10,5% 5,5% 5,0%

17 Χαρακτηριστικά Κλάδων Δραστηριοποίησης Κλιματιστικά: Ελλάδα: Προοπτικές σημαντικής βελτίωσης λόγω αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών και της στροφής των καταναλωτών σε εναλλακτικές πηγές θέρμανσης, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Ζήτηση εστιασμένη σε επώνυμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, που συνδυάζουν υψηλή απόδοση με μειωμένη κατανάλωση (Inverter, A ενεργειακής κλάσης κλπ.). Ιταλία: Ώριμη αγορά. Σταθερή ζήτηση η οποία επηρεάζεται κυρίως ανοδικά από τις κλιματολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Βαλκάνια: Αναπτυσσόμενες αγορές με δυνατότητες περεταίρω διείσδυσης / επέκτασης. Τουρκία: Ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, με μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας μας ιδιαίτερα στις κατηγορίες των ημικεντρικών και κεντρικών συστημάτων κλιματισμού και δευτερευόντως στην κατηγορία των split-units. Consumer Electronics: Προώθηση προϊόντων που ενσωματώνουν συνεχώς νέες τεχνολογίες (LCD, full backlight LED, τεχνολογία Quattron, 3D τηλεοράσεις, Smart TV). Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές: Ώριμη αγορά, χαρακτηριζόμενη από την αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών στην εξοικονόμηση ενέργειας, με έμφαση στη ζήτηση συσκευών Α+, Α++ ενεργειακής κλάσης. 17

18 Κλιματιστικά Αποκλειστική Διανομή Ίδια Ίδια Σήματα Σήματα Χώρες Δραστηριοποίησης Ελλάδα Ιταλία Βουλγαρία Ρουμανία Αλβανία Τουρκία Σκόπια Σερβία Βοσνία Μαυροβούνιο 18

19 Κλιματιστικά Σύγχρονη και συνεχώς ανανεωμένη γκάμα προϊόντων, που καλύπτει όλες τις ανάγκες κλιματισμού. Μελέτη, πώληση, εγκατάσταση και διαρκής υποστήριξη. Αποκλειστική διάθεση: των προϊόντων της Fujitsu General Ltd. από το 1988 και των προϊόντων της MIDEA Group από το Ηγετική παρουσία στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας. (σε εκατ. ) Δ% Ελλάδα 37,34 22,90 63,05% Εξωτερικό 56,84 64,99 (12,54)% Σύνολο 94,18 87,89 7,16% 19

20 Consumer Electronics Μερίδια Αγοράς Ελλάδας (2011): LCD Ανανέωση της συμφωνίας αποκλειστικής διάθεσης των Consumer Electronics της Sharp στην Ελληνική Αγορά με ευνοϊκότερους όρους. H Sharp πρώτη και αποκλειστικά παγκοσμίως παρουσίασε στα προϊόντα της την τεχνολογία τεσσάρων βασικών χρωμάτων Quattron (RGB + Yellow). Η Sharp, πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες, είναι η πρώτη σε μέγεθος εταιρεία παραγωγής LCD στην Ιαπωνία (κατέχοντας άνω του 50% της Ιαπωνικής αγοράς) και κατατάσσεται στις 4 πρώτες κατασκευάστριες εταιρείες LCD παγκοσμίως. Samsung LG Sony Philips Sharp Λοιποί 3% 12% 4% 40% 11% 30% Πηγή: Εταιρικές εκτιμήσεις 20

21 Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Αποκλειστική Διανομή Ιδιόκτητα Σήματα Ψυγεία Ψ/Κ υψηλής τεχνολογίας no frost, plasma cluster, Α+ ενεργειακής κλάσης (Sharp, Midea, Eskimo). Καταψύκτες κάθετοι / οριζόντιοι (Midea, Eskimo). Πλυντήρια ρούχων και πιάτων σε μεγάλη γκάμα (Midea, Eskimo). Ηλεκτρικές κουζίνες - Φούρνοι (ελεύθεροι & εντοιχιζόμενοι Eskimo) Φούρνοι Μικροκυμάτων και Λοιπές Μικρές Συσκευές (Sharp, Midea, Eskimo). Μέγεθος Αγοράς > 11 εκ. άτομα, με ετήσιο τζίρο 280 εκ.. 21

22 Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Πυλώνες Ανάπτυξης Ελλάς: High end of Market Η διάθεση στην αγορά πλήρους γκάμας συσκευών Sharp και Midea, υψηλής ποιότητας, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Η αξιοποίηση των υπαρχόντων δικτύων διανομής. Ελλάς: Low End of Market Η νέα ανανεωμένη γκάμα των προϊόντων Eskimo. Η αναγνωρισιμότητα του σήματος Eskimo. Η πολύ καλή ποιότητα των προϊόντων σε σχέση με τις προσφερόμενες τιμές. 22

23 Υπηρεσίες: After Sales Services Παροχή τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των χωρών που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Φειδάκης Service Α.Ε. (απευθείας ή μέσω συνεργασιών). Άρτια στελεχωμένο τμήμα σχεδιασμού, επίβλεψης και συμβουλευτικής υποστήριξης, δραστηριοποιούμενο στις πωλήσεις μηχανημάτων και τις εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των τεχνικών, που ασχολούνται με τις επισκευές και τις εγκαταστάσεις, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο συνεργατών εγκαταστατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών - άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των κλήσεων. Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών. Διατήρηση των υποδομών παρά την οικονομική συγκυρία. Πολιτική Πρόθεση απορρόφησης της εν λόγω θυγατρικής από τη Μητρική Εταιρεία η οποία και θα αναλάβει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 23

24 Υπηρεσίες: Logistics Οι υπηρεσίες logistics προσφέρονται μέσω: της θυγατρικής κατά 100% εταιρείας F.G. Logistics Α.Ε. και Τρίτων Εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (3Party Logistics). Αποθηκευτική δυναμικότητα: (ελεύθερη και φορολογική αποθήκη) τμ στον Ασπρόπυργο, Ελλάδα τμ στη Γλυφάδα, Αττικής τμ στο Mellarredo (VE), Ιταλία τμ στο Livorno, Ιταλία. Ασπρόπυργος Venezia Πολιτική Πρόθεση απορρόφησης της εν λόγω θυγατρικής από τη Μητρική Εταιρεία η οποία και θα αναλάβει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Livorno 24

25 Ενέργεια Εταιρεία Συμμετοχών, Διοίκησης & Διαχείρισης Ενεργειακών Έργων Άρτια στελεχωμένη, με Ίδια Κεφάλαια (σήμερα) 42,3 εκατ. Μέτοχοι: 1) F.G. Europe 40,0%, 2) First Energy Holding Ltd (Οικ. Ρέστη) 50,0% 3) Makmoral Trading Ltd (συμφερόντων Γ. Φειδάκη) 10,0%, Έσοδα 2012: 11,63 εκατ. Αποτελεσματική διαχείριση θυγατρικών εταιρειών. Στρατηγική Ανάπτυξη μέσω επενδυτικών ευκαιριών και εξαγορών. Κερδοφορία για τους μετόχους. 25

26 Θυγατρικές RF Energy Α.Ε % Συμμετοχή Έργα σε Λειτουργία Χαρτοφυλάκιο Έργων ΑΙΟΛΙΚΙ ΚΥΚΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Α/Π Λόφοι Κυλινδρίας - 10,0 MW Kilkis ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α/Π ΤΣΟΥΚΑ 15,0 MW Τρίπολη ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2 ΜΥΗΣ (Κερυνίτης Άγιος Ανδρέας) 3,6 MW Αίγιο Αχαΐας ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΤΣΟΥΚΚΑ ΑΕ ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΕ 14 Α/Π 294,0 MW 3 νέες αιτήσεις για Α/Π 57,0 MW ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α/Π Ξεροβούνι 4,0 MW - Τρίπολη * Α/Π Τσούκα 9,0 MW Επέκταση * CITY ELECTRIC Α.Ε. Υπεράκτιο Α/Π 498,15 MW Λήμνος Α/Π Παπαρίτσα 25,5 MW Αχαΐα * ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 3 Α/Π (Αστραπή, Σαμπάλες, Σωρός) 36,0 MW Αργολίδα ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. 4 Μονάδες Παραγωγής Η/Ε από Βιοαέριο (Κιλκίς Βοιωτία - Τρίκαλα) 9,3 MW * Οι συγκεκριμένες αιτήσεις αδειών παραγωγής Η/Ε δεν έχουν επί του παρόντος αξιολογηθεί λόγω κορεσμένου δικτύου στην Πελοπόννησο. Θα αξιολογηθούν άμεσα από την ΡΑΕ με την αναβάθμιση του Δικτύου ή/και την απόσυρση υφιστάμενων μη υλοποιήσιμων αδειών παραγωγής Η/Ε. 26

27 Ίδια Κεφάλαια Εγκατεστημένη Ισχύς 80,0 42,000,000 39,900, ,0 42,000,000 42,000,000 42,300, , MW MW , ,0 30,0 15,000, MW MW , MW , , MW MW in Operation Equity Injected 27

28 Ανάλυση Εσόδων ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ 28

29 Υδροηλεκτρικά Έργα Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε. Δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής σε πλήρη λειτουργία στον ποταμό Κερυνίτη, στον Δήμο Αιγίου, Νομού Αχαΐας Κερυνίτης Ι, ισχύος 2,6 MW, σε λειτουργία από το 2005 Κερυνίτης ΙΙ, ισχύος 1,0 MW, σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο

30 Αιολικά Πάρκα Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε. 15 MW αιολικό πάρκο στο Νομό Αρκαδίας. (Σε λειτουργία από τον Απρίλιο 2008) 9 MW επέκταση του ως άνω αιολικού πάρκου (Στάδιο Αδειοδότησης) 4 MW αιολικό πάρκο στο Νομό Αρκαδίας (Στάδιο Αδειοδότησης) Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε. 10 MW αιολικό πάρκο στο Νομό Κιλκίς. (Σε λειτουργία από τον Μάιο 2009) Αιολική Αδέρες Α.Ε. 35,4 MW τρία αιολικά πάρκα & Υ/Σ στο Νομό Αργολίδας. (Σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2011) 30

31 Υπό Ανάπτυξη Έργα Συστάδα 21 Α/Π: City Electric Α.Ε.: Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε.: 351 MW Α/Π στη Ν. Εύβοια & Ανεξάρτητη Γραμμή Διασύνδεσης % (Στάδιο Αδειοδότησης - Άδεια Παραγωγής για 294 MW Εκμισθωμένη Έκταση στρεμμάτων). 498,15 ΜW υπεράκτιο Α/Π στη περιοχή Β.Α. της Λήμνου (Στάδιο Αδειοδότησης Άδεια Παραγωγής 498,15 MW). 25,5 MW αιολικό πάρκο στο όρος Παναχαϊκό του Νομού Αχαΐας (Στάδιο Αδειοδότησης). 9,32 MW τέσσερις σταθμοί παραγωγής Η/Ε από Βιοαέριο (Στάδιο Αδειοδότησης - Άδεια Παραγωγής 9,32 MW). 31

32 Σύγκριση Πωλήσεων Ομίλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκ. ) Δ [%] Air Conditioners: 94,18 87,89 7,16% Εγχώριες 37,34 22,90 63,06% Εξαγωγές 56,84 64,99 (12,54)% Λευκές Συσκευές: 3,11 2,86 8,74% SHARP 1,36 1,68 (19,05)% ESKIMO 1,75 1,18 48,31% Ηλεκτρ. Καταναλωτικές Συσκευές 1,99 3,07 (35,18)% Κινητή Τηλεφωνία 0,13 0,19 (31,58)% Logistics & Υπηρεσίες 0,08 0,22 (63,64)% Ενέργεια 11,63 5,49 111,84% Σύνολο 111,12 99,72 11,43% ΚΕΡΔH (σε εκ. ) EBITDA 14,42 10,40 38,65% Κέρδη προ φόρων, χρημ/κων αποτελεσμάτων (EΒΙΤ) 10,74 8,35 28,62% Κέρδη προ φόρων (EBT) 6,55 5,60 16,96% Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT) 4,86 4,05 20,03% 32

33 Ενοποιημένος Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλιάδες ) 31/12/ /12/2011 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο ενεργητικού

34 Ενοποιημένος Ισολογισμός ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες ) 31/12/ /12/2011 Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε) = (γ) + (δ)

35 Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοροών (σε χιλιάδες ) 1/1 31/12/12 1/1 31/12/11 Αποτελέσματα προ φόρων Αποσβέσεις Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους / (-) προσαρμογές για: Προβλέψεις Αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας (652) (714) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αναγνωρισθέντα Έσοδα Επιχορηγήσεων (1.672) (815) Λειτουργικό αποτέλεσμα προ μεταβολών στο Κεφάλαιο Κίνησης / (-) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ. κίνησης: Μείον: (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (1.271) (279) (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (14.993) (10.161) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Αύξηση) / μείωση λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων (38) (47) Τόκοι Εισπραχθέντες Καταβεβλημένοι φόροι (1.083) (1.513) Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)

36 Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοροών (σε χιλιάδες ) 1/1 31/12/12 1/1 31/12/11 Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες: Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων (601) (2.753) Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων - - Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.589) (43.318) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων - 11 Πρόσοδοι επιχορηγήσεων Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β) (2.099) (39.890) Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Εισπράξεις από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (2.618) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις Δανείων (12.691) (13.401) Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.019) (2.545) Μερίσματα πληρωθέντα - - Σύνολο καθαρών εισροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ) (13.853) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (15.414) (1.718) Συναλλαγματικές Διαφορές (256) 538 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

37 Ουσιαστικές Επισημάνσεις Συνέχιση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων και αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου. Διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα (57,18% επί των συνολικών πωλήσεων). Διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας των εταιρειών του Ομίλου. Αποτελεσματικός πιστωτικός έλεγχος με ελαχιστοποίηση επισφαλειών παρά την σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. Διατήρηση αποθεμάτων ικανών να καλύπτουν ενδεχόμενη αυξημένη ζήτηση. Διατήρηση ικανοποιητικών ταμειακών διαθεσίμων. Χρήση δικαιώματος διετούς παράτασης (έως το 2015) του υπολοίπου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που είχε συναφθεί το Τήρηση των προβλεπόμενων, από τη σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου, δεικτών. Οι πωλήσεις των κλιματιστικών Midea λειτούργησαν συμπληρωματικά στις πωλήσεις των λοιπών προϊόντων κλιματισμού. Αύξηση των εσόδων από την ενέργεια κατά 111,84%. 37

38 Στόχοι & Προοπτικές 1. Αύξηση πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 2. Προώθηση πωλήσεων των νέων προϊόντων του οίκου Midea. 3. Βελτίωση πωλήσεων των προϊόντων του οίκου Sharp μετά την νέα συμφωνία συνεργασίας. 4. Οικονομίες κλίμακας και σφιχτότερη οργανωτική δομή με τη σχεδιαζόμενη απορρόφηση των δύο κατά 100% θυγατρικών εταιρειών. 5. Επιδίωξη συμφωνίας για νέο κοινοπρακτικό δάνειο εντός του έτους. 6. Διερεύνηση δημιουργίας θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό με σκοπό την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου. 7. Ωρίμανση της αδειοδοτικής διαδικασίας στο μεγάλο έργο της Εύβοιας. Επικείμενη συμφωνία για τη χρηματοδότηση του έργου από τράπεζες, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. 8. Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων στον τομέα της ενέργειας, λόγω της αναμενόμενης είσπραξης, από το δημόσιο, επιχορήγησης (ύψους 15,5 εκατ. περίπου). 38

39 F.G. Europe Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα Αθήνα, Τηλ: Fax:

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 1 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005 Παρουσίαση Οµίλου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 13 Απριλίου 2005 1 Περιεχόµενα Η F.G. Europe µε µια µατιά Ιστορική αναδροµή ραστηριότητες, θέση στην αγορά & στρατηγική ανάπτυξης CAPEX και W/C Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10332/31/B/86/100 Έδρα: 14ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ www.temka.gr Οικονομικές Καταστάσεις Της Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α.

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004 Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. 1 Μια επιτυχηµένη πορεία Η F.G. Europe Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958. Είναι εισηγµένη από το 1968. Έχει έδρα την Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3-13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..... 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα