Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 27 Απριλίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 27 Απριλίου 2012"

Transcript

1 Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 27 Απριλίου 2012

2 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση μετοχών ή ως χρηματοοικονομικό εργαλείο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση έχουν αποκτηθεί από πηγές, που θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά δεν είναι απαραίτητα επαρκείς και η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια τους. Οι απόψεις που αποτυπώνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η F.G. EUROPE A.E. ή οι θυγατρικές καθώς και κάθε διευθυντής ή υπάλληλος αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη για κάθε άμεση ή έμμεση απώλεια, η οποία απορρέει από την χρήση των πληροφοριών και των στοιχείων αυτής της παρουσίασης και του περιεχομένου της, καθόσον ο σκοπός της είναι αυστηρά ενημερωτικός. Η παρουσίαση αύτη είναι αυστηρά εμπιστευτική, προϊόν πνευματικής εργασίας των στελεχών της F.G. EUROPE A.E. και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή εκδοθεί από κανένα πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της F.G. EUROPE A.E. Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων ή προβλέψεων, που αναφέρονται στην παρούσα παρουσίαση, η F.G. EUROPE A.E. δεν θα προβεί σε καμία δημόσια ή κατ ιδίαν ενημέρωση.

3 Σημαντικές Εξελίξεις - Γεγονότα Η FG EUROPE Α.Ε. προέβη σε συμφωνία συνεργασίας με τη MIDEA Group, αναλαμβάνοντας από 1/5/2012 τη αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Η MIDEA είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών στην Κίνα Το 2011 κατετάγη στην 70 η θέση ανάμεσα στις 500 κορυφαίες εταιρείες της Κίνας Είναι η μοναδική κινέζικη κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών συσκευών που κατετάγη στο «Top 500 των πιο πολύτιμων Εμπορικών Σημάτων του κόσμου» Απασχολεί πάνω από εργαζόμενους Το 2011 οι Πωλήσεις της ανήλθαν σε 21 δισ. $, αυξημένες κατά 21% έναντι του 2010 Το 2011 η παραγωγή κλιματιστικών MIDEA ανήλθε σε 35 εκατ. σετ, εκ των οποίων οι εξαγωγές της ανήλθαν σε 14,6 εκατ. σετ Οι πωλήσεις των προϊόντων MIDEA στον κλιματισμό και στις λευκές συσκευές, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις πωλήσεις των προϊόντων FUJITSU, SHARP και ESKIMO

4 Ανοδική Πορεία το 2011 Σε επίπεδο Εταιρείας: Αυξημένες κατά 2,85% οι πωλήσεις για το 2011, ανήλθαν σε 94,08 εκατ. ευρώ. Ικανοποιητική κερδοφορία, ύψους 4,21 εκατ. ευρώ, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αυξημένη κατά 6,39% σε σχέση με τη χρήση 2010 Σημαντική αύξηση των εξαγωγών οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 60% του 2010 και 34% του 2009 Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αντιπροσωπεύουν το 99,8% των πωλήσεων για το 2011 Διατήρηση θετικών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες στα 7,1 εκατ. ευρώ

5 Σταθερά Ανοδική Πορεία για το 2011 Σε επίπεδο Ομίλου: Αύξηση των εσόδων από την Ενέργεια στα 5,5 εκατ. (από 4,8 εκατ. το 2010) Υλοποίηση επένδυσης ύψους 47 εκατ. στον τομέα της Ενέργειας, με προσθήκη 3 νέων Α/Π συνολικής ισχύος 35,4 MW

6 Ετήσια Αποτελέσματα 2011 Αποτελέσματα Ενοποιημένα (σε χιλιάδες ευρώ) Δ% Κύκλος εργασιών ,48% Κόστος Πωληθέντων (71.603) (69.387) 3,19% Μικτό Κέρδος ,21% Συντελεστής Μικτού Κέρδους 28,20% 28,00% 0,20 Μ Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ,04% Έξοδα προβολής & Διαφήμισης (2.560) (1.370) 86,86% Λοιπά Γενικά έξοδα (17.164) (17.482) -1,82% Κέρδη εκμετάλλευσης ,54% ΕΒΙΤDA ,09% EBITDA margin 10,43% 11,02% -0,59 Μ Κέρδη προ φόρων ,60% Κέρδη μετά φόρων & ΔΜ ,29% Βασικά κέρδη/μετοχή 0,0790 0, ,09%

7 Ετήσια Αποτελέσματα 2011 Στοιχεία ισολογισμού (ενοποιημένα) (σε χιλιάδες ευρώ) Δ% Ίδια κεφάλαια με ΔΜ ,19% Υποχρεώσεις ,88% Καθ. Δανεισμός * ,69% Ξένα / Ίδια κεφάλαια 2,79 φ 1,96 φ - Σύνολο Ι.Κ. & Υποχρεώσεων ,29% Στοιχεία μετοχής Τιμή** 0,45 Μέρισμα Μέρισμα P/E ,10 P/E ,69 P/BV ,70 Στοιχεία ταμειακών ροών (ενοποιημένα) (σε χιλιάδες ευρώ) 12/ /2010 Δ% Λειτουργικές ταμειακές ροές ,57% ROE (ενοποιημένα) *** Διαφ. 12,99% 12,40% 0,59 Μ * Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των Μακρ/σμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της Ενέργειας θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ** Στοιχεία στις 17 Απριλίου 2012 *** Στα ίδια κεφάλαια των μετόχων της εταιρείας χωρίς δικαιώματα μειοψηφίας.

8 Δραστηριότητα Ομίλου Τομείς δραστηριότητας: Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (κλιματιστικά,consumer electronics, λευκές ηλεκτρικές συσκευές) Υπηρεσίες (logistics after sales services) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Χαρακτηριστικά Ηγετική θέση στον κλάδο του κλιματισμού, με σαφώς εξωστρεφή προσανατολισμό Ισχυρά εμπορικά σήματα και συμφωνίες αποκλειστικής διανομής των οίκων: FUJITSU-GENERAL, SHARP, MIDEA GROUP Προώθηση προϊόντων με το ιδιόκτητο brand ESKIMO Δίκτυο διανομής σε 10 χώρες Δυναμική ανάπτυξη και ισχυροποίηση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιρειών στον τομέα της Ενέργειας

9 Χαρακτηριστικά του Ομίλου Συνέπεια και διαχρονικά σταθερή πορεία Σταθερή μετοχική σύνθεση Επιχειρηματικές επιλογές επιτυχημένες (Τουρκία 2008) και διορατικές (Midea 2012) Έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων / ευκαιριών της αγοράς Ικανή, αποτελεσματική και δυναμική Διοίκηση, βασιζόμενη στην ταχύτητα λήψης των αποφάσεων Ευέλικτη οργάνωση, ικανή να προσαρμόζεται στις συχνές μεταβολές και τα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς Συνεχής ενίσχυση των δραστηριοτήτων στις αγορές του εξωτερικού Προσήλωση σε τομείς με υψηλές προοπτικές απόδοσης και κερδοφορίας Κοινωνική Ευθύνη και Περιβαλλοντική Ευαισθησία Υιοθέτηση και εφαρμογή των κανόνων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ)

10 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Δραστηριοποίηση σε τομείς με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης και ικανοποιητική κερδοφορία (Ενέργεια, Εξαγωγές κ.α.) Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, που κατατάσσει την Εταιρεία στην λίστα των Strongest Company in Greece, βάσει της αξιολόγησης της ICAP Καλή Κεφαλαιακή Διάρθρωση, με το δείκτη «Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια» να διαμορφώνεται στις 2,07 φ για την Εταιρεία και 2,79 φ για τον Όμιλο Ικανά ταμειακά διαθέσιμα Εφαρμογή «σφιχτού» πιστωτικού ελέγχου του πελατολογίου, λόγω ηγετικής θέσης της Εταιρείας

11 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο που απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη - Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού Στρατηγική επιλογή διατήρησης επαρκών αποθεμάτων λόγω εποχικότητας στις πωλήσεις κλιματιστικών Μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και προμηθευτές Διευρυμένο δίκτυο πελατών σε Ελλάδα και Ιταλία Περεταίρω διεύρυνση της υπάρχουσας γκάμας προϊόντων στον κλιματισμό και τις λευκές συσκευές με την προσθήκη των προϊόντων της MIDEA Group, τα οποία συνδυάζουν άριστη ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές

12 Όραμα, Στόχοι, Αποστολή Όραμα Η καθιέρωση του Ομίλου ως πρωτοπόρου στην αγορά των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και η περαιτέρω διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω στοχευμένων επενδύσεων και αναπτυξιακών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Στόχοι Επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας Διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών Εμπέδωση του κλίματος εμπιστοσύνης στο επενδυτικό κοινό Επέκταση του δικτύου διανομής και αναβάθμιση των υποδομών logistics και services Αποστολή Η αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση του Ομίλου, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών και η δημιουργία υπεραξίας προς όφελος των μετόχων, των συνεργατών, των πελατών και του προσωπικού

13 Τομείς Δραστηριότητας Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Logistics & Υπηρεσίες Ενέργεια 1. Κλιματιστικά 1. Logistics 1. Αιολική 2. Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά (LCD, Audio, Video) 2. Service 2. Υδροηλεκτρική 3. Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές 3. Μελέτες 3. Βιοαέριο 4. Κινητή Τηλεφωνία 4. Φωτοβολταϊκά 5. Διαχείριση Έργων Έσοδα ,14% 5,51% 3,08% 2,87% 0,22% 0,19% Κλιματιστικά: Λευκές Συσκευές: Ηλεκτρ. Καταναλωτικές Συσκευές Κινητή Τηλεφωνία Logistics & Υπηρεσίες Ενέργεια

14 Χαρακτηριστικά της Αγοράς Κλιματιστικά: Ελλάδα: Ιταλία: Βαλκάνια: Τουρκία: Ώριμη αγορά, με σημαντικές επιπτώσεις λόγω της κρίσης τα τελευταία χρόνια, με πιθανή βελτίωση της εικόνας εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η ζήτηση εστιάζεται σε επώνυμα προϊόντα, υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, τα οποία συνδυάζουν υψηλή απόδοση με μειωμένη κατανάλωση (Inverter On/Off A ενεργειακής κλάσης κλπ.) Ώριμη αγορά η οποία δείχνει να επηρεάζεται μερικώς από την κρίση με τη ζήτηση σαφώς να επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες Αναπτυσσόμενες αγορές με δυνατότητες περεταίρω διείσδυσης / επέκτασης Ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, με μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας μας στη συγκεκριμένη αγορά, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των ημικεντρικών και κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, αλλά και στην κατηγορία των split-units Consumer Electronics: Προώθηση προϊόντων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες (LCD, full backlight LED, τεχνολογία Quattron, 3D τηλεοράσεις) Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές: Ώριμη αγορά, με τη ζήτηση να καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από τα νέα νοικοκυριά και τις αντικαταστάσεις, με έμφαση σε συσκευές Α+ ενεργειακής κλάσης

15 Κλιματιστικά Αποκλειστική Διανομή Ίδια Σήματα σήματα EΕ ΕΕ Εκτός ΕΕ Εκτός ΕΕ Ελλάδα Ιταλία Βουλγαρία Ρουμανία Αλβανία Τουρκία FYROM Βοσνία Μαυροβούνιο Σερβία

16 Κλιματιστικά Σύγχρονη και συνεχώς ανανεωμένη γκάμα προϊόντων, που καλύπτει τις ανάγκες κλιματισμού κατοικιών, κτιρίων γραφείων και μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων Μελέτη, πώληση, εγκατάσταση και διαρκής υποστήριξη Αποκλειστική διάθεση: - των προϊόντων της Fujitsu General. Ltd. από το 1988 και - των προϊόντων της MIDEA Group. από το 2012 Ηγετική παρουσία στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Συνεχής ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας (σε εκατ. ) Δ% Ελλάδα 22,90 27, % Εξωτερικό 64,99 55,05 18,06% Σύνολο 87,89 82,87 6,06%

17 Κλιματιστικά Γεωγραφική κατανομή πωλήσεων

18 Κλιματιστικά Πυλώνες Ανάπτυξης Ελληνική Αγορά: Ηγετική θέση στην αγορά σε συνδυασμό με την ύπαρξη ισχυρών δικτύων διανομής Νέα προϊόντα με την αποκλειστική διάθεση των κλιματιστικών του οίκου MIDEA Πλήρης γκάμα εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων, προηγμένης τεχνολογίας, μειωμένης κατανάλωσης, φιλικών προς το περιβάλλον (Inverter, On / Off ενεργειακής κλάσης Α) Διεθνώς αναγνωρίσιμα σήματα (Fujitsu, General, Fuji, Midea) Εξωτερικό: Ισχυρή παρουσία και αυξανόμενη διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία Έμφαση στις πωλήσεις κεντρικών και ημικεντρικών συστημάτων με σχετικά υψηλά περιθώρια κέρδους Διεθνώς αναγνωρίσιμα σήματα (Fujitsu, General)

19 Consumer Electronics Μερίδια Αγοράς Ελλάδας (2011): LCD Αποκλειστική διάθεση των Consumer Electronics της Sharp στην Ελληνική Αγορά (LCD νέας τεχνολογίας, 3D τηλεοράσεις, Home cinema, Audio, Video, Blu-ray) H Sharp πρώτη και αποκλειστικά παγκοσμίως παρουσίασε την τεχνολογία τεσσάρων βασικών χρωμάτων Quattron (RGB + Yellow) Η Sharp, πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες, είναι η πρώτη σε μέγεθος εταιρεία παραγωγής LCD στην Ιαπωνία (κατέχοντας άνω του 50% της Ιαπωνικής αγοράς) και κατατάσσεται στις 4 πρώτες κατασκευάστριες εταιρείες LCD παγκοσμίως Samsung LG Sony Philips Sharp Λοιποί 3% 12% 4% 11% 30% 40% Πηγή: Εταιρικές εκτιμήσεις

20 Consumer Electronics Πυλώνες Ανάπτυξης Οι νέες τηλεοράσεις 3D LED τεχνολογίας Quattron, με άριστη ποιότητα και συνεχώς μειούμενες τιμές, αναμένεται να ενισχύσουν τις πωλήσεις των προϊόντων SHARP στην Ελληνική αγορά Ελλάδα Η τάση για αγορές LCD μεγαλύτερων διαστάσεων, κατηγορία στην οποία η Sharp διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αποδιδόμενη και στη συνεχή μείωση των τιμών, αναμένεται να βοηθήσει τις πωλήσεις των προϊόντων Sharp Τα νέα μοντέλα Quattron υπερκαλύπτουν τις αυστηρότερες οικολογικές προδιαγραφές της Ε.Ε. (ενεργειακή κλάση Α+ βάσει της κλίμακας αξιολόγησης που ισχύει από τα τέλη του 2011)

21 Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Αποκλειστική Διανομή Ιδιόκτητα Σήματα Ψυγεία Ψ/Κ υψηλής τεχνολογίας no frost, plasma cluster, Α+ ενεργειακής κλάσης (Sharp, Midea, Eskimo) Καταψύκτες κάθετοι / οριζόντιοι (Midea, Eskimo) Πλυντήρια ρούχων και πιάτων σε μεγάλη γκάμα (Midea, Eskimo) Φούρνοι Μικροκυμάτων και Λοιπές Μικρές Συσκευές (Sharp, Midea, Eskimo) Μέγεθος Αγοράς > 11 εκ. άτομα, με ετήσιο τζίρο 280 εκ. ευρώ

22 Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Πυλώνες Ανάπτυξης Ελλάς: High end of Market Η διάθεση στην αγορά πλήρους γκάμας συσκευών Sharp και Midea, υψηλής ποιότητας, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές Η αξιοποίηση των υπαρχόντων δικτύων διανομής Ελλάς: Low End of Market Η νέα ανανεωμένη γκάμα των προϊόντων Eskimo Η αναγνωρισιμότητα του σήματος Eskimo Η πολύ καλή ποιότητα των προϊόντων σε σχέση με τις προσφερόμενες τιμές

23 Υπηρεσίες: After Sales Services Παροχή τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των χωρών που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, μέσω της 100% θυγατρικής Φειδάκης Service Α.Ε. (απευθείας ή μέσω συνεργασιών) Άρτια στελεχωμένο τμήμα σχεδιασμού, επίβλεψης και συμβουλευτικής υποστήριξης, δραστηριοποιούμενο στις πωλήσεις μηχανημάτων και τις εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των τεχνικών, που ασχολούνται με τις επισκευές και τις εγκαταστάσεις, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο συνεργατών εγκαταστατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Πολιτική Άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των κλήσεων Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών Διατήρηση των υποδομών παρά την οικονομική συγκυρία και τα εξ αυτής αρνητικά αποτελέσματα

24 Υπηρεσίες: Logistics Οι Θυγατρική υπηρεσίες logistics προσφέρονται μέσω: της θυγατρικής κατά 100% εταιρείας F.G. Logistics Α.Ε. και Τρίτων Εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (3Party Logistics). Αποθηκευτική δυναμικότητα: (ελεύθερη και φορολογική αποθήκη) m 2 στον Ασπρόπυργο, Ελλάδα m 2 στη Γλυφάδα, Αττικής m 2 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα m 2 στο Mellarredo (VE), Ιταλία m 2 στο Livorno, Ιταλία Ασπρόπυργος Livorno Venezia

25 Ενέργεια Εταιρεία Συμμετοχών, Διοίκησης & Διαχείρισης Ενεργ. Έργων Άρτια στελεχωμένη, με Ίδια Κεφάλαια (σήμερα) 41,3 εκατ. Μέτοχοι: 1) F.G. Europe 37,5%, 2) Makmoral Trading Ltd (συμφερόντων Γ. Φειδάκη) 12,5%, 3) First Energy Holding Ltd (Οικ. Ρέστη) 50,0% Έσοδα 2011: 5,49 εκατ. έναντι 4,79 εκατ. το 2010 (Δ: + 14,6%) Αποτελεσματική διαχείριση θυγατρικών εταιρειών Στρατηγική Ανάπτυξη μέσω επενδυτικών ευκαιριών και εξαγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Σεβασμός στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης Κερδοφορία για τους μετόχους

26 Ενέργεια Υδροηλεκτρικά Έργα Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε. Δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής σε πλήρη λειτουργία στον ποταμό Κερυνίτη, στον Δήμο Αιγίου, Νομού Αχαΐας Κερυνίτης Ι, ισχύος 2,6 MW, σε λειτουργία από το 2005 Κερυνίτης ΙΙ, ισχύος 1,0 MW, σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο 2009

27 Ενέργεια Αιολικά Πάρκα Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε. 15 MW αιολικό πάρκο στο Νομό Αρκαδίας. (Σε λειτουργία από τον Απρίλιο 2008) 9 MW επέκταση του ως άνω αιολικού πάρκου (Στάδιο Αδειοδότησης) 4 MW αιολικό πάρκο στο Νομό Αρκαδίας (Στάδιο Αδειοδότησης) Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε. 10 MW αιολικό πάρκο στο Νομό Κιλκίς. (Σε λειτουργία από τον Μάιο 2009) Αιολική Αδέρες Α.Ε. 35,4 MW τρία αιολικά πάρκα & Υ/Σ στο Νομό Αργολίδας. (Σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2011)

28 Ενέργεια - Υπό Ανάπτυξη Έργα Συστάδα 21 Α/Π: City Electric Α.Ε.: Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε.: 579 MW Α/Π στη Ν. Εύβοια & Ανεξάρτητη Γραμμή Διασύνδεσης % (Στάδιο Αδειοδότησης - Άδεια Παραγωγής για 294 MW Εκμισθωμένη Έκταση στρεμμάτων) 498,15 ΜW υπεράκτιο Α/Π στη περιοχή Β.Α. της Λήμνου (Στάδιο Αδειοδότησης) 25,5 MW αιολικό πάρκο στο όρος Παναχαϊκό του Νομού Αχαΐας (Στάδιο Αδειοδότησης) 9,32 MW τέσσερις σταθμοί παραγωγής Η/Ε από Βιοαέριο (Στάδιο Αδειοδότησης - Άδεια Παραγωγής 7,06 MW)

29 Ενέργεια Πυλώνες Ανάπτυξης Ελλάδα & Διεθνής Αγορά Ευνοϊκό περιβάλλον λόγω δέσμευσης της ΕΕ για στροφή σε ανανεώσιμές καθαρές μορφές ενέργειας, με τη θεσμοθέτηση δεσμευτικών στόχων έως το 2020 (20% μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και 20% αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ, δεδομένης της αποδοτικότητας των επενδύσεων και του χαμηλού ρίσκου Η συνεχώς αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία που ευνοεί τις επενδύσεις σε ΑΠΕ Κρατικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και επιδότηση μισθωμάτων) και λοιπά κίνητρα όπως οι συμφέρουσες τιμές πώλησης της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας

30 Μετοχική Σύνθεση FG EUROPE Α.Ε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Μέτοχοι: % Γεώργιος Φειδάκης* 57,95 Οικογένεια Ρέστη** 10,99 Fujitsu General (Euro) GmbH** 4,41 Έλληνες θεσμικοί 0,61 Ξένοι θεσμικοί 10,89 Επενδυτικό κοινό 15,15 Σύνολο: 100,00 Free float >15% με πάνω από μετόχους * Άμεση και έμμεση συμμετοχή ** Στρατηγικός Επενδυτής

31 Στοιχεία Μετοχής Σύμβολα Διαπραγμάτευσης Στοιχεία Μετοχής ΕΦΤΖΙ (ATHEX), ESC GA (Bloomberg), ESKr.AT (Reuters), FGE.DE (XETRA), ISIN GRS Τελευταίο κλείσιμο*: 0,45 Κεφαλαιοποίηση* ~ 23,76 εκ. Free Float ~ 15% * Στοιχεία στις 17 Απριλίου 2012

32 Σύγκριση Πωλήσεων Ομίλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκ. ) Δ [%] Air Conditioners: 87,89 82,86 6,07% Εγχώριες 22,90 27,82-17,69% Εξαγωγές 64,99 55,04 18,08% Λευκές Συσκευές: 2,86 3,31-13,60% SHARP 1,68 2,31-27,27% ESKIMO 1,18 1,00 18,00% Ηλεκτρ. Καταναλωτικές Συσκευές 3,07 4,98-38,35% Κινητή Τηλεφωνία 0,19 0,28-32,14% Logistics & Υπηρεσίες 0,22 0,15 46,67% Ενέργεια 5,49 4,79 14,61% Σύνολο 99,72 96,37 3,48% ΚΕΡΔH (σε εκ. ) EBITDA 10,40 10,62-2,07% Κέρδη προ φόρων, χρημ/κων αποτελεσμάτων (EΒΙΤ) 8,35 8,67-3,69% Κέρδη προ φόρων (EBT) 5,60 6,80-17,65% Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT) 4,05 3,54 14,41%

33 Ενοποιημένος Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλιάδες ) 31/12/ /12/2010 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο ενεργητικού

34 Ενοποιημένος Ισολογισμός ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες ) 31/12/ /12/2010 Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε) = (γ) + (δ)

35 Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοροών (σε χιλιάδες ) Αποτελέσματα προ φόρων Αποσβέσεις Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους / (-) προσαρμογές για: Προβλέψεις Αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας (714) (970) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αναγνωρισθέντα Έσοδα Επιχορηγήσεων (815) (788) Λειτουργικό αποτέλεσμα προ μεταβολών στο Κεφάλαιο Κίνησης / (-) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ. κίνησης: Μείον: (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (279) (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (10.161) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (19.228) (Αύξηση) / μείωση λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων (47) 15 Τόκοι Εισπραχθέντες Καταβεβλημένοι φόροι (1.513) (4.468) Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)

36 Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοροών (σε χιλιάδες ) Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες: Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων (2.753) (2.000) Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων - 8 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (43.318) (6.013) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 11 - Πρόσοδοι επιχορηγήσεων Μερίσματα εισπραχθέντα 56 - Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β) (39.890) (2.299) Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Εισπράξεις από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (2.618) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις Δανείων (13.401) (20.570) Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.545) (2.149) Μερίσματα πληρωθέντα (7.920) Σύνολο καθαρών εισροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ) (27.704) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (1.718) (10.387) Συναλλαγματικές Διαφορές Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

37 Ουσιαστικές Επισημάνσεις Ενίσχυση των εξαγωγών, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% των συνολικών πωλήσεων της Μητρικής έναντι ποσοστών 60% το 2010 και 34% το 2009 Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών καλύπτουν το 99,8% των συνολικών πωλήσεων της Μητρικής Συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων του Κινέζικου κολοσσού MIDEA Group από την FG EUROPE A.E. Αύξηση των εσόδων από την ενέργεια κατά 14,6% Τήρηση των προβλεπόμενων, από τη σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου δεικτών, με αποτέλεσμα την διατήρηση των υφιστάμενων ευνοϊκών όρων δανεισμού. Υπερκάλυψη των καθαρών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου από τα λειτουργικά αποτελέσματα κατά 3,16 φ (της Εταιρίας κατά 3,14 φ) Διατήρηση ικανοποιητικών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες Έναρξη λειτουργίας τριών αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 35,4 MW, από την RF Energy, που αναμένεται να υπερδιπλασιάσουν τα έσοδα του Ομίλου από τον τομέα της Ενέργειας το 2012

38 Προοπτικές Στόχοι της Διοίκησης είναι: I. Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία II. III. Η βελτίωση της σχέσης 70/30 (των πωλήσεων εσωτερικού / εξωτερικού) για την αντιμετώπιση με εξωστρέφεια της κρίσης στην εσωτερική αγορά Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού IV. Η δυναμική παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της Midea Group V. Η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων SHARP και ESKIMO στην εσωτερική αγορά VI. Η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, με την ανάπτυξη του μεγάλου ενεργειακού project στην περιοχή της Ν. Εύβοιας, συνολικής ισχύος 579 MW (Άδειες Παραγωγής για 294 MW) και με την ανάπτυξη 4 μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, συνολικής ισχύος 9,32 MW (Άδειες Παραγωγής για 7,066 MW) VII. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας

39 F.G. Europe Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα Αθήνα, Τηλ: Fax:

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 24 Απριλίου 2013

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 24 Απριλίου 2013 Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 24 Απριλίου 2013 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 1 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005 Παρουσίαση Οµίλου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 13 Απριλίου 2005 1 Περιεχόµενα Η F.G. Europe µε µια µατιά Ιστορική αναδροµή ραστηριότητες, θέση στην αγορά & στρατηγική ανάπτυξης CAPEX και W/C Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems Global expert in cables and cabling systems Nexans ÏÏ.μ.., Œ Ú ı Ó : ˆÊ. ªÂÛÔÁ ˆÓ 15 Ú. ª... 2176/06/μ/86/06,.º.ª. 094039860 ÚÁÔÛÙ ÛÈÔ: Á ª Ú Ó, 353 00 Ù Ï ºıÈÒÙÈ ñ ΔËÏ.: 211 120 7800 ñ Fax: 211 120

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10332/31/B/86/100 Έδρα: 14ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ www.temka.gr Οικονομικές Καταστάσεις Της Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Coral Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (πρώην Shell Hellas ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας REAL CONSULTING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα