Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη: Μια πρόταση διδασκαλίας στην Ιστορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη: Μια πρόταση διδασκαλίας στην Ιστορία"

Transcript

1 Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη: Μια πρόταση διδασκαλίας στην Ιστορία Ντούλια Αθηνά Δρ.Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Ένα έργο τέχνης ποτέ δεν τελειώνει, απλά ο καλλιτέχνης παραιτείται "Οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι περίεργοι, ευέλικτοι, επίμονοι, και ανεξάρτητοι με τεράστιο πνεύμα περιπέτειας και αγάπη για παιχνίδι. " Ανρί Ματίς Γνωρίζω σημαίνει πως έχω έλθει σε επαφή με το θέμα. Όλα τα άλλα είναι απλή πληροφόρηση Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η επαφή με κάθε μορφή τέχνης αναπτύσσει την αισθητική εμπειρία του ατόμου και καλλιεργεί τη δημιουργική του ικανότητα, καθώς και την ικανότητα του για κριτικό στοχασμό. Φιλόσοφοι και παιδαγωγοί (Kant, Dewey 1934, Efland 2002, Brenand 1978 Gardner, 1990) έχουν υπογραμμίσει τη συμβολή των τεχνών στην ανάπτυξη της φαντασίας του ατόμου και στη δυνατότητα που του προσφέρουν να αντιλαμβάνεται την εμπειρική πραγματικότητα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά με δημιουργική προοπτική. Από τους βασικούς σκοπούς άλλωστε της Εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου σε επίπεδο γνωστικό, ηθικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και τα πορίσματα της Νέας Παιδαγωγικής για την ανάπτυξη των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Gardner, 1990) σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν. Η αξιοποίηση επομένως της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί εγχείρημα μεγάλης παιδευτικής αξίας για το μαθητή. Τι εννοούμε όμως με τον όρο Τέχνη/τέχνες και πώς αξιοποιούνται στο σχολείο; Με τον όρο τέχνες στο σχολείο εννοούμε τη λογοτεχνία, τη μουσική, τα εικαστικά, τη θεατρική αγωγή, τις οποίες μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί πολύ σημαντικές για τη συμβολή τους στη δημιουργική έκφραση των μαθητών, την καλλιέργεια της αισθητικής και της ολόπλευρης ανάπτυξης τους. Αναφορικά λοιπόν με την Τέχνη και ιδίως με τις εικαστικές τέχνες, οι οποίες είναι πιο κοντά στο παιδί, έχουμε να πούμε ότι η γνώση τους είναι αναγκαία και η συμβολή τους καθοριστική, καθώς έχουν τη δική τους γλώσσα, το δικό τους συντακτικό, το ιδιαίτερο λεξιλόγιο τους (χρώμα, τόνος, μοτίβο, γραμμή, κ.τ.λ.) και γραμματική, η γνώση των οποίων δίνει νόημα στην επικοινωνία των μαθητών με ένα σύνολο εξειδικευμένων μέσων και κωδίκων. Μέσω της εικαστικής απόδοσης επιτυγχάνεται η οπτική επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών με τρόπους ιδιαίτερους που ίσως κανένα άλλο μάθημα δεν μπορεί να αποδώσει. Κατά συνέπεια, οι εμπειρίες που προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες είναι πολύτιμες (Kress και Leeuwen,1996). Ιδιαίτερα για τα γνήσια έργα τέχνης, όπως και ο Schiller έχει υπογραμμίσει στο έργο του Γράμματα για την Αισθητική Αγωγή του Ανθρώπου, η ύλη διαμορφώνει τη ISSN

2 μορφή με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι δύο ( ύλη και μορφή) να απευθύνονται στις αισθήσεις μας και να εκπαιδεύουν τα συναισθήματά μας. Εξάλλου φυσικές επιθυμίες, συναισθήματα και απαιτήσεις της λογικής βρίσκονται σε πλήρη αρμονία σε ένα έργο τέχνης ελεύθερης δημιουργίας. Τα παιδιά είναι ενεργοί μέτοχοι των εικαστικών τεχνών. Μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική παράγουν ποικίλες οπτικές μορφές, η αποκωδικοποίηση των οποίων αποτελούν ισχυρό μέσο αποτύπωσης σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων, προσδοκιών των δημιουργών τους, ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους κόσμο (Anning και Ring, 2004). Επειδή μάλιστα οι εικαστικές τέχνες συνδυάζονται με την καθημερινή ζωή των μαθητών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οπτικού πολιτισμού στον οποίο μετέχουν, μέσα από τα εικαστικά οι μαθητές χαρτογραφούν φιλίες, συμπάθειες και αντιπάθειες με συμμαθητές και συνομηλίκους, επεξεργάζονται επιθυμίες, φόβους και ανασφάλειες, διηγούνται σημαντικές για τη ζωή τους ιστορίες, μαθαίνουν πώς να συνυπάρχουν, εμβαθύνουν περισσότερο στο εγώ, στην ανακάλυψη και κατανόηση του εαυτού τους και των γύρω τους για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους με τρόπο ολιστικό (Wick, 2000). το ίδιο συμβαίνει και με ένα πίνακα ζωγραφικής. Μπορεί να αποτυπώνει συναισθήματα, επιθυμίες, να αφηγείται ένα σημαντικό γεγονός. Το εικαστικό έργο ως μορφή αποτελεί έκφανση του ανθρώπινου λόγου και μπορεί να εκφράζει κάτι (σκέψεις, νοήματα, εμπειρίες) ή να παραπέμπει σε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς και να προκαλεί τη σκέψη. Η τέχνη θεωρείται ως μια αντικειμενοποίηση του στοχασμού και της κατανόησης της υποκειμενικής πραγματικότητας των συναισθημάτων, της ευαισθησίας, των διαθέσεων, μια πτυχή της εμπειρίας, η οποία επιβάλλει το λόγο της σκέψης και της γλώσσας. Κατά αυτή την έννοια, οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν οπτικές, απτικές και αισθητικές εμπειρίες, καθώς μαθαίνουν στα παιδιά να διακρίνουν και να απολαμβάνουν οπτικές ποιότητες (Γραφάκου- Λαμπίτση, 2011, 63) αξιοποιούν και διευρύνουν τη φαντασία, την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και την αντίληψη των μαθητών, καλλιεργούν τη γλωσσική επικοινωνία και ανάπτυξη και βοηθούν στην απόκτηση νέων γνώσεων. Η επαφή μάλιστα με πολυτροπικά έργα, στα οποία έχουμε το συνδυασμό διαφόρων συστημάτων επικοινωνίας (π.χ. εικονοβιβλίο και κόμικ) συμβάλλει στο να εξοικειώνει τους μαθητές με ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρει η διαπλοκή εικόνας και γραπτού λόγου. Τέλος, οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία καλλιεργούν πέρα από τον οπτικό εγγραμματισμό (visual literacy) και κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Η έρευνα έχει ακόμη δείξει ότι η συμβολή των εικαστικών τεχνών συμβάλλει στη θετική στάση των μαθητών προς το σχολείο και κατ επέκταση στη σχολική τους επιτυχία. Όταν μάλιστα αξιοποιείται στα μαθήματα ( διαθεματικά σχέδια), οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν στην προσφορά υψηλής ποιότητας μάθησης (Bamford, 2006) και μάλιστα δημιουργικής καθώς η γνώση που επιτυγχάνεται είναι ολόπλευρη και σφαιρική (αισθητική, δημιουργική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική). Έτσι, οι μαθητές αναπτύσσουν την προσωπικότητά του και αποδίδουν νόημα στον κόσμο γύρω τους (Βάος, 2008). Ας μην ξεχνάμε ότι το 50% αυτών που διδάσκονται οι μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας επιτυγχάνεται μέσα από τις εικόνες(herne,1996). Σε κάθε περίπτωση, οι εικαστικές τέχνες αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, αποτελούν διακριτό γνωστικό αντικείμενο και απαιτείται ισότιμη αναγνώριση και αξιοποίησή τους λόγω της μεγάλης παιδαγωγική τους προσφοράς. Τα τελευταία χρόνια η Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης αλλά και η αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο συστηματική( Βρεττός, 1999). Η συμβολή όλων των μορφών Τέχνης είναι σημαντική για την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων, την απόκτηση πολυεπίπεδης γνώσης διαπίστωση που έχει γίνει από τις αρχές κιόλας του 20 ου αιώνα. Ο John Dewey ( 1934) στο Art as Experience ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία που αποκτούμε με την επαφή με τις τέχνες, αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. Η γνώση που ISSN

3 προσφέρει είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε με την πραγματικότητα και αποτελεί σημαντική πρόκληση για σκέψη. Παρεμφερείς ιδέες διατύπωσαν και άλλοι κορυφαίοι διανοητές του 20 ου αιώνα, ανάμεσά τους και συγγραφείς όπως ο Sartre και Proust. Ο πρώτος στο έργο του Τι είναι Λογοτεχνία, επεσήμανε ότι για να γίνει κατανοητό ένα έργο, χρειάζεται ο αναγνώστης να ανακαλύψει ο ίδιος και να νοηματοδοτήσει τα εμπεριεχόμενα νοήματα, διαδικασία κατά την οποία ενεργοποιείται στο έπακρο η φαντασία και η στοχαστική ικανότητα του αναγνώστη. Γίνεται συν-δημιουργός του έργου, καθώς είναι ελεύθερος να επανεφευρίσκει και να επανασυνθέτει το περιεχόμενο πέρα από τα χνάρια που άφησε ο συγγραφέας (Sartre, 1971, 57-58). Ο Proust στο αυτοβιογραφικό έργο Ημέρες ανάγνωσης(1909) περιέγραφε τη ενεργοποίηση της φαντασίας μέσα από το διάβασμα της λογοτεχνίας και το πώς αυτή η διεργασία συνέβαλλε στο να αντιλαμβάνεται με τρόπο διαφορετικό την πραγματικότητα και να ανακαλύπτει πτυχές της εσωτερικής του ζωής. Ο Αριστοτέλης έχει επίσης διατυπώσει την άποψη ότι η τέχνη είναι επιστήμη, επειδή ασχολείται με την ουσία του πράγματος, το μόνιμο και το καθολικό (Μετά τα Φυσικά 981a, Ρητορική 1371b 4-10) Θεμελιώδης υπήρξε επίσης η συνεισφορά του Howard Gardner που υποστήριξε ότι η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και ότι αν θέλουμε να μιλάμε για άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να καλλιεργεί όσο το δυνατόν περισσότερα από τα είδη νοημοσύνης που διαθέτει ο άνθρωπος. Για να μπορέσουμε επομένως να πετύχουμε την πολύπλευρη ενδυνάμωση της νοημοσύνης, απαιτείται διευρυμένη χρήση συμβόλων, την οποία προσφέρουν οι τέχνες (καλές τέχνες, λογοτεχνία, ποίηση, κ.ά.). Η αισθητική επομένως εμπειρία εξυπηρετεί πλήρως το σκοπό αυτό, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων, η σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων, η χρήση μεταφορών και άλλων που βοηθάει να γίνει συνειδητή η διαπίστωση ότι η πραγματικότητα μπορεί να γίνεται κατανοητή και μέσω άλλων οδών κι όχι απαραίτητα μέσω ορθολογικών επιχειρημάτων. Διότι η τέχνη μπορεί να εκφράσει βαθιές και κρυμμένες αλήθειες με τρόπο συμβολικό και αλληγορικό. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Eisner (2002), Watzlawick (1981), Broudy (1987) Anderson(1993), Perkins(1994), Olson(2000) Efland(2002), Freire (1978). Μια ολόκληρη τάση δημιουργήθηκε στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία είχε σκοπό να αναδείξει το ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση (και στο εξής με τον όρο τέχνη θα εννοούμε τα έργα τέχνης). Έτσι διάφορα προγράμματα εκπονήθηκαν με αφετηρία την αξιοποίηση έργων τέχνης, τα οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανόηση της τέχνης αποτελεί μια σύνθετη διεργασία, συμβάλλει στην ενίσχυση του στοχασμού και την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού (Eisner (2002, 35-42). Είναι γεγονός ότι η παρατήρηση και κατανόηση ενός έργου τέχνης ακολουθεί διαφορετική διαδρομή και επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες, πράγμα το οποίο προσφέρει στον άνθρωπο πλούτο προσεγγίσεων και αξιοποίηση και των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, σύμφωνα με την επιστήμη της νευροφυσιολογίας, η οποία ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος σκέφτεται ολοκληρωμένα, όταν συνεργάζονται και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου του, ισότιμα και αλληλοσυμπληρούμενα. Αυτό επιτρέπει την ολιστική θέαση του κόσμου, εναλλακτικές οπτικές και μετασχηματισμό του συστήματος των αντιλήψεων μας. Η Maxine Green (2000) έχει υποστηρίξει με τις μελέτες της, ότι μέσω μιας συστηματικής ανάλυσης έργων τέχνης ανακαλύπτουμε ISSN

4 διάφορες διαστάσεις της πραγματικότητας και ποικίλους τρόπους αντιλήψεων και συμπεριφοράς, έτσι ώστε να κατανοούμε καλύτερα την ετερογένεια. Έτσι, ενεργοποιείται και προάγεται η στοχαστική διάθεση του παρατηρητή οδηγώντας τη σκέψη σε διάφορους ατραπούς και ποικίλες συνδέσεις: κοινωνικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, ιδεολογικές, ιστορικές, οικονομικές, προσωπικές, αισθητικές κ.ά.. Τα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά από αυτά. Η αξιοποίηση των τεχνών πέρα από την αδιαμφισβήτητη αξία τους ως μέσου πολιτιστικής ενδυνάμωσης και γνωστικής ανάπτυξης, δημιουργούν προϋποθέσεις αποτελεσματικής δημιουργικής μάθησης, καθώς αυξάνουν την ενεργητική συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδυναμώνουν τη στοχαστική διάθεση. Η εμπλοκή με τις τέχνες οδηγούν στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας και καλλιεργεί τη μεταγνωστική ικανότητα του μαθητή. Αποτελούν πλούσιο πληροφοριακό υλικό που ενισχύει την πολιτισμική συνείδηση. Παρατηρώντας ένα έργο τέχνης, αποκαλύπτονται κοινωνικές αξίες, ιστορικά και πολιτικά δεδομένα, φιλοσοφικές αντιλήψεις. Επιτυγχάνεται γνωστική ευελιξία, ερμηνευτική γνώση, φαντασιακή σκέψη, ανάπτυξη αισθητικής (Efland 2002, ) Σε ένα έργο τέχνης κρύβεται αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να ανακαλύψει ο παρατηρητής. (Κόκκος, 2001, 43) Με τον τρόπο αυτό η σκέψη μας γίνεται πιο αναλυτική, πιο διεισδυτική. Ταυτόχρονα διεγείρεται και η συναισθηματική νοημοσύνη του παρατηρητή. Η ολιστική επομένως ανάλυση έργων τέχνης (πίνακες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά ή θεατρικά κινηματογραφικά έργα, γλυπτά, ή ακόμα και γκράφιτι) καλλιεργεί τον κριτικό στοχασμό (Freire) και παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών νοηματοδοτήσεων, πολλαπλών ερμηνειών και τελικά μιας πολυδιάστατης θέασης του κόσμου. Φανταστείτε ένα μάθημα ιστορίας μέσω της παρατήρησης έργων τέχνης. Για παράδειγμα αντί για τη μηχανική αναδιήγηση και κατά συνέπεια αποστήθιση των γεγονότων της Επανάστασης του 21, οι μαθητές να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Παρουσιάζουμε εικόνες-πίνακες από τα γεγονότα της επανάστασης (σφαγή της Χίου του Ντελακρουά, Έξοδος Μεσολογγίου του Βρυζάκη, Ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη του Λύτρα. Την προβολή εικόνων συνοδεύει μια υποβλητική μουσική. Οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν οι ίδιοι το ιστορικό γεγονός με αφορμή την εικόνα. Με άλλα λόγια η εικόνα λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης είναι το σημείο αναφοράς. Οι μαθητές οδηγούνται στην ανακάλυψη γεγονότων και άλλων στοιχείων που υπηρετούν τους στόχους του μαθήματος, μέσα από την επεξεργασία και την ανάλυση της εικόνας. Στόχος είναι να επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν οι ίδιοι οι μαθητές την ιστορική γνώση, προκειμένου αφενός να αποκτήσουν την ικανότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των πηγών, αναπτύσσοντας παράλληλα και μια κριτική στάση απέναντι σ αυτές και αφετέρου να συγκρατούν τη γνώση όχι βραχυπρόθεσμα ως πληροφορίες, αλλά μακροπρόθεσμα ως μέθοδο ανακάλυψής της. Ταυτόχρονα, οι μαθητές εξασκούνται και εκπαιδεύονται όσον αφορά την ικανότητα ανάγνωσης και ανάλυσης μιας εικόνας. ISSN

5 Με άλλα λόγια προτείνεται μια διδασκαλία για το πώς διαβάζουμε μια εικόνα, τι πληροφορίες παίρνουμε από αυτήν στη σύνθεσή της, στην σκηνοθεσία της, στα πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης (ψυχολογικά, παιδαγωγικά, ανθρώπινες σχέσεις, κ.α. ) και στην πολυσημία της, στα σύμβολα, στις οπτικές γωνίες, από τις οποίες τη βλέπουμε. Δηλαδή εξασκούνται οι μαθητές στη σημειολογία της εικόνας, για να χρησιμοποιήσουμε και όρο της γλωσσολογίας, σε μια προσπάθεια ανεύρεσης του σημαίνοντος και του σημαινόμενου και καλλιεργούν τον οπτικό εγγραμματισμό. Βασικό σκοπός είναι η εξάσκηση και η εξοικείωση των μαθητών με το έργο τέχνης/ την εικόνα, να μάθουν δηλαδή, να διαβάζουν και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του, να αντιλαμβάνονται και να αναζητούν ακόμα και αυτά που δεν φαίνονται (τις υπόρρητες πληροφορίες), να γίνονται δέκτες των διαφόρων μηνυμάτων και στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία να τα αξιοποιούν για να συνθέτουν και να παράγουν το δικό τους κείμενο, τη δική τους γνώση. Ηχεί περίεργα βέβαια η άποψη ότι η εικόνα, και συγκεκριμένα το εικαστικό έργο, μπορεί να συμβάλλει στην «ορθολογική» προσέγγιση του απεικονιζόμενου γεγονότος και κατ επέκταση στην εναργέστερη και πληρέστερη κατανόησή του. Ασφαλώς το κείμενο μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο και να προβάλει αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους θέσεις. Το εικαστικό έργο έχει ωστόσο πλεονεκτήματα έναντι του κειμένου, καθώς έλκει και ελκύει περισσότερο, μένει μεγαλύτερο χρόνο στη μνήμη και προκαλεί αισθητικά και συναισθηματικά περισσότερο από ό,τι το κείμενο. Δεν απαντά απλώς σε ερωτήματα, αλλά και θέτει ερωτήματα, δεν αποδεικνύει απλώς, αλλά και αναδεικνύει την προοπτική των πραγμάτων, δεν ολοκληρώνει μόνον και δεν συμπληρώνει την αφήγηση αλλά και δραστηριοποιεί την σκέψη. Ας περάσουμε όμως στους πίνακες. Σφαγή της Χίου, Ντελακρουά) Ενδεικτικά παραθέτω το κείμενο των μαθητών ISSN

6 Στην εικόνα αυτή ο δημιουργός αποτυπώνει τη Σφαγή της Χίου. Η ατμόσφαιρα όλη του έργου είναι δραματική. Παρακινημένος από τις αγριότητες των Τούρκων κατά των υπόδουλων Ελλήνων, ο ζωγράφος δημιούργησε μια μεγαλοπρεπή σκηνή βίας, τρόμου και απελπισίας. Αποτύπωσε την τραγωδία και τον πόνο στα πρόσωπα, τα ημίγυμνα σώματα και τις στάσεις των Ελλήνων αντρών, γυναικών και παιδιών που βρίσκονται στο κέντρο και στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Αντίθετα παρουσιάζει τον Τούρκο κατακτητή σκληρό, υπεροπτικό να φέρεται ως άρχοντας και κυρίαρχος, ντυμένο με πολυτελή ανατολίτικα ενδύματα, πάνω στο ανασηκωμένο άλογό του. Οι εναλλαγές φωτός σκιάς δίνουν έμφαση και ζωντάνια στην αποκαλυπτική σκηνή μετά τη μάχη, ενώ οι μουντές πινελιές ενισχύουν την εντύπωση της ερημιάς και της απελπισίας. Η έξοδος του Μεσολογγίου, Βρυζάκης Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη Πριν ξεκινήσουμε την προβολή έχουμε καταστήσει τους μαθητές μας κοινωνούς της Μάθησης στην αποκωδικοποίηση μιας εικόνας (σε ποια σημεία επικεντρώνουμε τη διδασκαλία μας). Έτσι, εφιστάμε την προσοχή: - Στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε μια εικόνα. - Στην πορεία που ακολουθούμε. - Στην οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζουμε ένα έργο. - Στη διάκριση εικαστικών ζώνων ενός έργου τέχνης, στην απεικόνιση του φόντου, στην ποικιλία των χρωμάτων, στη θέαση και στα πλάνα. Επίσης, καθιστούμε τους μαθητές ενήμερους για τους κινδύνους παραποίησης της πραγματικότητας, εξαιτίας της συναισθηματικής και ιδεολογικής φόρτισης του ISSN

7 καλλιτέχνη. Διότι τελικά: Οι εικόνες τοποθετούν την έννοια της πραγματικότητας μέσα σε εισαγωγικά, αλλά ταυτόχρονα γίνονται μάρτυρες αυτού που δε διαφαίνεται στις λέξεις. Οι παραποιήσεις αποτελούν αποδεικτικά στο στοιχεία για παρελθούσες απόψεις ή οπτικές γωνίες. Πρόταση διδασκαλίας Η δική μας πρόταση περιλαμβάνει πέντε φάσεις. Α Φάση Αρχικά, προβάλλεται η εικόνα ως μέσο προβληματισμού. Οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις των απεικονιζόμενων προσώπων, η επικοινωνία μεταξύ τους και οι σχέσεις με τα πράγματα, όπως απεικονίζονται στο εικαστικό έργο, μπορούν να οδηγήσουν σε μιαν πληρέστερη ανάγνωση του περιεχομένου του έργου. Αδιαμφισβήτητα η αποτύπωση της συμπεριφοράς των προσώπων κρύβει κάποιο νόημα, καθώς αυτή προδίδει τόσο τον τρόπο σκέψης τους όσο και την συναισθηματική τους κατάσταση. Κυρίαρχο ρόλο στην αποτύπωση αυτής της συναισθηματικής κατάστασης παίζει η επιλογή των χρωμάτων, η οποία δεν μπορεί να είναι τυχαία, καθώς αυτά πρέπει να δένουν με το περιεχόμενο, αποτελώντας ένα αρμονικό σύνολο. Η παρουσία ή απουσία των χρωμάτων υποβάλλουν τα συναισθήματα τόσο του δημιουργού όσο και του παρατηρητή και ανακλούν τα συναισθήματα των απεικονιζόμενων προσώπων. Δικαιολογημένα ο Πλάτων αποδίδει με την «κήλησιν» (Πολιτ. Χ, 601b) της ψυχής τη μαγεία που ασκεί η ζωγραφική στον παρατηρητή, το ερωτικό πάθος που του ξυπνά και τη θεϊκή μανία που του προκαλεί, όπως περίτεχνα σχολιάζει ο Μ. Ανδρόνικος (1986, 168). Φυσικά η παροχή πληροφοριών για τη ζωή (προσωπικά βιώματα), τη φιλοσοφία και το έργο του δημιουργού (σχολή, στην οποία ανήκει, τεχνοτροπία την οποία ακολουθεί), θεωρείται ανεκτίμητη για την κατανόηση του έργου. Στόχος μας είναι η συναισθηματική εμπλοκή και διέγερση του μαθητή κατά την προσέγγιση του εικαστικού έργου, ώστε να κινητοποιηθεί για την ανακάλυψη και σύνθεση του ιστορικού γεγονότος. Να επιτευχθεί η ενσυναίσθηση, έννοια σημαντική ιδίως σε μαθήματα όπως η ιστορία. Ερωτήσεις- κλειδιά τίθενται. Ποιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση και ερμηνεία του εξεταζόμενου εικαστικού έργου; Το ερώτημα αυτό οδηγεί στη δεύτερη φάση υλοποίησης της διδακτικής πρότασης, που αφορά την εις βάθος ανάλυση του έργου. Β Φάση : Απόπειρα πρώτης Ανάλυσης(εις βάθος παρατήρηση έργου) Πρόκειται για το στάδιο της έκφρασης των αποριών, των πρώτων παρατηρήσεων, της αναζήτησης συμβόλων -νοημάτων, της αποκωδικοποίησης των συναισθημάτων και των κινήσεων μέσα από τις τεχνικές της εικαστικής απόδοσης. Στο στάδιο αυτό η οπτική νοημοσύνη ενεργοποιείται, η κριτική σκέψη προκαλείται με την αναζήτηση νύξεων χωροχρονικών και την έκφραση υποθέσεων, η συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή διεγείρεται. Εδώ βρίσκουμε απαντήσεις και στο ερώτημα, αν μπορεί ένα έργο τέχνης να γίνει η αφορμή ώστε να αναδυθούν προϋπάρχοντα συναισθήματα, σκέψεις και ανάγκες. Κατά τον Robinson, η περιγραφή και η εξήγηση της εικονιζόμενης κατάστασης, ο στοχασμός σχετικά με τα συναισθήματα και τις σκέψεις των προσώπων εντός αυτής, αλλά κυρίως η κριτική τεκμηρίωση των συναισθημάτων και των σκέψεων με βάση τα δεδομένα που παρέχει το ίδιο το εικαστικό έργο προωθεί περαιτέρω την κατανόηση και την ερμηνεία του και συμβάλλει στην αποσαφήνιση του συναισθήματος στο μυαλό του μαθητή (J. Robinson, 2005, 124). ISSN

8 Επιπλέον, μπορεί μακροπρόθεσμα να συμβάλει στην ανάπτυξη συναισθηματικής ετοιμότητας απέναντι σε καταστάσεις παρόμοιες με τις εικονιζόμενες (J. Deslandes, 2004, 359). Η μάθηση που πραγματοποιείται μέσω της τέχνης λυτρώνει και ανακουφίζει. Ίσως για αυτό τα έργα τέχνης που εκφράζουν συναισθήματα αγαπώνται περισσότερο. Γ Φάση: επεξεργασία έργου τέχνης Στην τρίτη Φάση έχουμε την επεξεργασία ερωτήσεων, τον εντοπισμό των αποδείξεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και με τη χρήση και άλλων πηγών. Στην ουσία πρόκειται για το στάδιο της εις βάθους ανάλυσης. Δ Φάση: παραγωγή λόγου και έκφρασης Στην τέταρτη φάση την παραγωγή γραπτού κειμένου σε μια προσπάθεια ανασύνθεσης του εικονιζόμενου γεγονότος. Φυσικά, δεν αποκλείεται και η υλοποίηση κι άλλων εναλλακτικών δράσεων όπως είναι η απόδοση του γεγονότος μέσα από τη δραματοποίηση, οπότε έχουμε την ολική κινητοποίηση και έκφραση των μαθητών πνευματικά, συναισθηματικά, κινησιολογικά, την εικαστική απόδοση σκηνών που μπορούν να φανταστούν. Ε Φάση: Αξιολόγηση- αναστοχασμός Τέλος, στην τελευταία φάση έχουμε την αξιολόγηση και ανασκόπηση όλης της διεργασίας, την καταγραφή των εντυπώσεων, την ενεργοποίηση της στοχαστικής διάθεσης, η οποία έπεται της απόλαυσης της διαδικασίας της παρατήρησης και την ολιστική εκτίμηση του εγχειρήματος. Το πενταμερές αυτό σχέδιο είναι ενδεικτικό, ανοικτό και ευέλικτο να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και το δυναμικό ή την ανταπόκριση των μαθητών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο εμπλουτισμός και η διάνθιση της διδασκαλίας με την εμπλοκή των τεχνών προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία ζωντάνια, ενδιαφέρον, τέρψη και γνώση ανοίγοντας νέους δρόμους έκφρασης και σκέψης. Καθίσταται φυσικά κατανοητό ότι η διδακτική αυτή προσέγγιση προϋποθέτει την ενεργή εμπλοκή των μαθητών και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.. Η βιωματική μάθηση μέσω της τέχνης αποτελεί σήμερα ένα δυναμικό τμήμα του πεδίου της εκπαίδευσης. Γι αυτό και κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να παρέχεται στους μαθητές μια ολοκληρωμένη παιδεία βασισμένη στη δημιουργική μάθηση, που να στοχεύει στην σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και στην καλλιέργεια της συναισθηματικής και κοινωνικής του νοημοσύνης (Goleman, 2006). Μόνο έτσι μπορεί να αποτελεί η παιδεία κάλλιστον κτήμα βροτοίς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδρόνικος, Μ. (1986). Ο Πλάτων και η Τέχνη. Αθήνα, Νεφέλη Anderson T. (1988), A structure for pedagogical Art Criticism. Studies in Art Education, 30, pp Anderson T. (1993), Defining and structuring Art Criticism. Studies in Art Education, 34, pp ISSN

9 Anning, A. and Ring, K. (2004) Making sense of children s drawings, Maidenshead, Berkshire and New York: Open University Press. Bamford, A. (2006) The wow factor: global research compendium on the impact of the arts in education, New York: Waxmann. Βάος, Α. (2008) Μαθήματα διδακτικής εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Βρεττός, Ι.Ε. (1999). Εικόνα & Σχολικό Εγχειρίδιο. Επιλογή, Μεθοδολογική Προσέγγιση, Ανάγνωση, Αθήνα Brookfield St. (1987), Developing Critical Thinkers. San Francisco: Jossey- Bass. Broudy H. (1987), The role of imagery in learning. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts. Dewey J., (1980), Art as experience. USA: The Penguine Group (Πρώτη πρωτότυπη δημοσίευση 1934). Deslandes, J. (2004). A Philosophy of Emoting. In: Journal of Narrative Theory, 34, 3, Efland A. (2002), The arts, human development and education. Berkeley: McCutchan. Eisner, E. (2002) The arts and the creation of mind, New Haven and London: Yale University Press. Freedman, K. (2003) Teaching visual culture: curriculum, aesthetics and the social life of art, New York and London: Teachers College Press. Freire P. (1985), Η πράξη της μελέτης. Στο Για μια Απελευθερωτική Αγωγή. Αθήνα: Κέντρο Μελετών και Αυτομόρφωσης Gardner H. (1983), Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books Gardner H. (1990), Art Education and Human Development. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts. Goleman, D. (2006). Κοινωνική Νοημοσύνη. Η νέα επιστήμη των ανθρώπινων σχέσεων. Μτφρ. Χ. Ξενάκη. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Green M., (2000), Releasing the Imagination. San Francisco: Jossey- Bass. Herne, S. (Εd.) (1996) Art in the primary school, London: Tower Hamlets Primary Art Curriculum Working Group. Κόκκος Α. και Συνεργάτες (2011), Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο Kress, G. and Leeuwen, T. V. (1996). Reading images, the grammar of visual design, London: Routledge Lipson L. Η, (Ed.) (2005), Artistic Ways of Knowing: Expanded opportunities for teaching and learning. New Directions for Adult and Continuing Education, no 107. San Francisco: Jossey-Bass. Olson I. ( 2000), The Arts and Critical Thinking in American Education. Connecticut, London: Bergin and Garvey Westport. Perkins D.(1994) The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art. The Getty Education Institute for the Arts, Los Angeles, California. Proust M. (2008), Ημέρες Ανάγνωσης. Κορομηλά Ε (επιμ) Σκιές στο Φως. Αθήνα : Νεφέλη (Πρώτη πρωτότυπη δημοσίευση 1909). Robinson, J. (2005). Deeper Than Reason. Emotion and its Role in Literature, Music, and Art. London, Clarendon Press ISSN

10 Sartre J.P. (1971), Τι είναι η Λογοτεχνία; Αθήνα : Εκδόσεις 70 (Πρώτη πρωτότυπη δημοσίευση 1949). Watzlawick P. (1986), Η Γλώσσα της Αλλαγής. Αθήνα: Κέδρος Wick R.K.(2000), Γιαχάννες Ίττεν, Η εικαστική παιδαγωγική ως ολιστική παιδαγωγική, (μτφρ Στ. Μπεκιάρη). Αθήνα: Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Press Line. Τσατσούλης Δ. (2000), Η γλώσσα της εικόνας. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα Πηγές από το Διαδίκτυο ΔΕΠΠΣ ( Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών). Διαθέσιμο στο : ISSN

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αλέξης Κόκκος Μαθαίνοντας μέσα από την Τέχνη: Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας, που αποκτούμε μέσα από την επαφή με την τέχνη, στην

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»: Μια Καινοτομική Πρακτική

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»: Μια Καινοτομική Πρακτική ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»: Μια Καινοτομική Πρακτική UTILIZATION Of ART In The POSTGRADUATE PROGRAM "ADULT EDUCATION": An Innovative Practice Αλέξης

Διαβάστε περισσότερα

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 3 ΔπΔ μπμ π À: Δ : È ÎÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È È Â ÁÈ ÂÎapple È Â ÙÈÎÔ appleô È ÛÎÔ Ó πûùôú

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΔΡΑΣΗ 4 : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΗΛΙΓΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:Ε. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Αγγέλη Βαΐα Ε., φιλόλογος, ιστορικός Msc, διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης Κεφάλαιο 4 ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ Γιώργος Κουλαουζίδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 4.1 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στα δημοτικά σχολεία ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οδηγός Επιμορφωτή Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα