Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/ ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014"

Transcript

1 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/ ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε συνέχεια των από και συνεδριάσεων, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν o Πέτρος Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής και τα τακτικά µέλη Λεωνίδας Κοτσαλής, ως εισηγητής, ηµήτριος Μπριόλας, Αντώνιος Συµβώνης, επίσης ως εισηγητής, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Πέτρος Τσαντίλας και το αναπληρωµατικό µέλος Γρηγόριος Λαζαράκος σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους Αναστάσιου Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος, αν και εκλήθηκε νοµίµως εγγράφως δεν παρέστη λόγω κωλύµατος. Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης, µε εντολή του Προέδρου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, η Μαρία Αλικάκου, ελέγκτρια νοµικός, ως βοηθός εισηγήτρια ενώ απουσίαζε λόγω κωλύµατος η βοηθός εισηγήτρια Ευφροσύνη Σιουγλέ, ελέγκτρια πληροφορικός. Επίσης, παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του ιοικητικού-οικονοµικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας. Στη συνεδρίαση της και µετά την υπ αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΞ/3945/ κλήση της Αρχής προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (εφεξής «ΥΠΑΙΘ») παρέστη ο Α, ιευθυντής ΥΠΑΙΘ, ως εκπρόσωπος του ΥΠΑΙΘ, ο οποίος ζήτησε αναβολή και ορίστηκε νέα ακρόαση στις Στη συνεδρίαση της παρέστησαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο Α, 1

2 ιευθυντής ΥΠΑΙΘ, ο Β και η Γ, υπάλληλοι ΥΠΑΙΘ και η, επιστηµονική συνεργάτης του εκτελούντος την επεξεργασία Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Η Αρχή ενηµερώθηκε για το πρόγραµµα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική ράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) από σχετικά αιτήµατα που υποβλήθηκαν στην Αρχή (βλ. υπ αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΙΣ/1047/ , Γ/ΕΙΣ/2928/ Γ/ΕΙΣ/3234/ , Γ/ΕΙΣ/3288/ ). Η Αρχή κατά την εξέταση των ως άνω αιτηµάτων διαπίστωσε ότι σύµφωνα µε την υπ αριθµ. πρωτ /Γ4/ εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, το ΥΠΑΙΘ, µετά την εφαρµογή του προγράµµατος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (εφεξής «Πρόγραµµα») κατά το σχολικό έτος , συνεχίζει την υλοποίησή του και κατά το σχολικό έτος Το εν λόγω Πρόγραµµα περιλαµβάνει αξιολογήσεις της σωµατικής διάπλασης και της φυσικής κατάστασης των µαθητών από τους καθηγητές φυσικής αγωγής καθώς και αξιολογήσεις των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των µαθητών µέσω ηλεκτρονικής συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων. Το σύνολο των αξιολογήσεων (ανθρωποµετρία, φυσική κατάσταση και ερωτηµατολόγιο) εισάγεται στη ιαδικτυακή Πλατφόρµα για το εν λόγω Πρόγραµµα ( 1. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των µετρήσεων κάθε µαθητή, γίνεται αυτόµατη επεξεργασία των δεδοµένων και δηµιουργείται µονοσέλιδη ατοµική αναφορά για κάθε µαθητή µε τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές πρέπει να εκτυπώνονται και να παραδίδονται στους µαθητές ή στους γονείς τους στο πλαίσιο εκδήλωσης στο σχολείο. Για την διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, η καταγραφή των µετρήσεων των µαθητών στην ηλεκτρονική φόρµα του Προγράµµατος γίνεται µόνο µε τη χρήση Αριθµού Μητρώου. 1 Ειδικότερα για το σχολικό έτος οι µετρήσεις διεξήχθησαν σε όλες τις τάξεις των Γυµνασίων και στις Α και Β τάξεις των Λυκείων (κάθε τύπου) και έγιναν σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής (δηλαδή διαθέτουν Ατοµικό ελτίο Υγείας, σε ισχύ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις). Εξαίρεση, αποτέλεσε το παλίνδροµο τεστ αντοχής, για το οποίο 2

3 Το εν λόγω Πρόγραµµα, στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, µέσα από την υιοθέτηση ισορροπηµένων συνηθειών διατροφής και σωµατικής δραστηριότητας, στη διαχρονική καταγραφή των σωµατοµετρικών χαρακτηριστικών, της σωµατικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των µαθητών των Νηπιαγωγείων, ηµοτικών και Γυµνασίων της χώρας και στην έγκαιρη πρόληψη υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόµα και σε περιπτώσεις, όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονοµικών ή άλλων περιορισµών. Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δηµιουργία των ατοµικών αναφορών γίνεται αυτόµατα στην διαδικτυακή πλατφόρµα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εν λόγω Προγράµµατος (Οδηγός 2 χρήσης διαδικτυακής πλατφόρµας Ε.Υ.ΖΗ.Ν. από την εταιρεία COMSYS), για κάθε µαθητή συλλέγονται τα γενικά στοιχεία ήτοι τάξη, φύλο, τµήµα, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµός µητρώου, ηµεροµηνία αξιολόγησης, τα στοιχεία ανθρωποµετρίας ήτοι ύψος, βάρος, περίµετρος µέσης, οι µετρήσεις φυσικής κατάστασης ήτοι παλίνδροµο τεστ αντοχής 20 µέτρων, άλµα σε µήκος χωρίς φόρα, αριθµός αναδιπλώσεων σε 30 δευτερόλεπτα, παλίνδροµο τεστ ταχύτητας 10x5 µέτρων, δίπλωση από καθιστή θέση µε τεντωµένα γόνατα καθώς και τα στοιχεία των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας, τα οποία καταχωρούνται από τους µαθητές σε ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που περιλαµβάνει 27 σχετικές ερωτήσεις (όπως αν ο µαθητής τρώει αλµυρά ή γλυκά αρτοσκευάσµατα του εµπορίου στο πρωινό, πόσες ώρες παρακολουθεί τηλεόραση και ασχολείται µε ηλεκτρονικά παιχνίδια σε εβδοµαδιαία βάση κλπ). Η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της ως άνω υπόθεσης, µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΞ/1030-1/ έγγραφό της, ζήτησε από το ΥΠΑΙΘ την παροχή επεξηγήσεων και συµπληρωµατικών στοιχείων για τα εν λόγω Πρόγραµµα. Το ΥΠΑΙΘ απάντησε µε το υπ αριθµ. πρωτ.../../ (αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΙΣ/3197/ ) έγγραφό του. απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση γονέα /κηδεµόνα. 2 ιαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο ( %A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A pdf 3

4 Στη συνέχεια, η Αρχή, µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΞ/3371/ έγγραφό της, ζήτησε από το ΥΠΑΙΘ συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας του πληροφοριακού συστήµατος του εν λόγω Προγράµµατος καθώς και να ενηµερώσει την Αρχή για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής και υλοποίησης ανάλογων προγραµµάτων σε χώρες του εξωτερικού και κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΥΠΑΙΘ απάντησε µε το υπ αριθµ. πρωτ../../ (αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΙΣ/4378/ ) έγγραφό του. Στη συνέχεια και µετά από αλλεπάλληλη επικοινωνία µε το ΥΠΑΙΘ, η Αρχή µε την υπ αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΞ/3945/ κλήση κάλεσε το ΥΠΑΙΘ σε ακρόαση, από το οποίο ζητήθηκε αναβολή και ορίσθηκε νέα ακρόαση στις Κατά την ακρόαση της παρευρέθησαν εκπρόσωποι του ΥΠΑΙΘ και του εκτελούντος την επεξεργασία Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου και ορίσθηκε προθεσµία υποβολής υποµνήµατος, το οποίο και κατατέθηκε στην Αρχή µε το υπ αριθµ. πρωτ. /.. (αριθµ. πρωτ. ΑΠ ΠΧ Γ/ΕΙΣ/4821/ ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. Αναλυτικότερα, το ΥΠΑΙΘ µε τα ανωτέρω του έγγραφά του και το υπόµνηµά του, απάντησε στην Αρχή τα εξής: Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στις εγκυκλίους /Γ4/ , /γ4/ , 29282/Γ4/ , 29280/Γ4/ και 33006/Γ4/ , στον Οδηγό Αξιολόγησης Σωµατικής ιάπλασης και Φυσικής Κατάστασης για µαθητές Νηπιαγωγείου, ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, στην απόφαση Φ.12/879/88413/Γ1/ (ΦΕΚ 1139, τ.β ) και στην απόφαση Τροποποίηση συµπλήρωση της µε αριθµ. Φ.12/773/77094/Γ1/ (ΦΕΚ 1139, τ.β ) και της µε αριθµ. Φ.12/620/61531/Γ1/ (ΦΕΚ 804, τ.β ) Ωρολόγια Προγράµµατα ηµοτικών Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ΕΑΕΠ. Η ενυπόγραφη συγκατάθεση του γονέα/κηδεµόνα ζητήθηκε για το παλίνδροµο τεστ των µαθητών λόγω υψηλής καταπόνησης του οργανισµού. Ο Αριθµός Μητρώου του µαθητή που καταχωρείται στη βάση δεδοµένων του εν λόγω Προγράµµατος είναι ένας µοναδικός αριθµός του µαθητή στη Σχολική µονάδα, στην οποία 4

5 φοιτά και είναι κοινός µε τον Αριθµό Μητρώου που καταχωρείται στο σύστηµα myschool για την ίδια Σχολική µονάδα. Η αναφορά του Αριθµού Μητρώου στην εγκύκλιο 9249/Γ4/ του ΥΠΑΙΘ «για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, η καταγραφή των µετρήσεων των µαθητών στην ηλεκτρονική φόρµα θα γίνεται µόνο µε τη χρήση του Αριθµού Μητρώου», έγινε µόνο για τη διευκόλυνση των σχολικών µονάδων στην καταχώριση των στοιχείων. Σαφώς και είναι δυνατόν η καταχώρηση των στοιχείων να γίνεται χωρίς καν τη χρήση του Αριθµού Μητρώου των µαθητών/τριών. Αυτό, εξάλλου, έχει ήδη γίνει σε αρκετά σχολεία για διάφορους λόγους (π.χ. σε όλα τα νηπιαγωγεία). Επισηµαίνεται δε ότι ο Αριθµός Μητρώου των µαθητών είναι γνωστός µόνο στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων του ΥΠΑΙΘ και πάντα σε τοπικό επίπεδο για τη δική τους Σχολική Μονάδα. Ο λόγος διαβίβασης των δεδοµένων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο αφορά στη στατιστική αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών µε σκοπό την εξαγωγή των οµαδοποιηµένων συµπερασµάτων για τα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά, τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση του µαθητικού πληθυσµού. Η επιστηµονική διερεύνηση και η εξαγωγή σχετικών συµπερασµάτων προκύπτει από τα συνολικά στοιχεία των µετρήσεων. ηλαδή οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις υπολογίζονται από την Επιστηµονική Οµάδα του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου µε βάση τα δεδοµένα που στέλνει η ιεύθυνση Λειτουργικών Υποδοµών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΑΙΘ µε τη µορφή ενός (1) µη επανεγγράψιµου δίσκου DVD, σε µορφή αρχείου Excel. Από τα δεδοµένα αυτά έχει αφαιρεθεί ο Αριθµός Μητρώου του µαθητή. Συγκεκριµένα εστάλη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ένας µη επανεγγράψιµος δίσκος που περιείχε δεδοµένα εγγραφών για το σχολικό έτος , από τα οποία είχε απαλειφθεί ο Αριθµός Μητρώου των µαθητών και αντικατασταθεί από έναν µοναδικό κωδικό (unique identifier). Τα δεδοµένα των µετρήσεων διατίθενται αποκλειστικά για στατιστική αξιοποίηση στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράµµατος. Η εξαγωγή των συµπερασµάτων δε, γίνεται επί οµάδων του µαθητικού πληθυσµού και σε καµία περίπτωση εξατοµικευµένα. Επιπροσθέτως, τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιµα στο διαχειριστικό εργαλείο 5

6 της εφαρµογής του εν λόγω Προγράµµατος, το οποίο χρησιµοποιεί και η οµάδα επιχειρησιακής διαχείρισης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, έχουν ποσοτικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν το πλήθος και την πρόοδο των αξιολογήσεων (π.χ. αριθµός αξιολογήσεων ενός σχολείου στις οποίες έχουν απαντηθεί ερωτήσεις Φυσικής ραστηριότητας) και όχι προσωπικά στοιχεία, καθότι δεν είναι διαθέσιµες οι απαντήσεις/µετρήσεις των µαθητών, ούτε και οι Αριθµοί Μητρώου των µαθητών. Κανένα ατοµικό αποτέλεσµα µαθητή δεν έχει ανακοινωθεί ή διαβιβαστεί σε κανέναν, παρά µόνο στους γονείς και κηδεµόνες Πρόσβαση στα δεδοµένα των µαθητών έχουν οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου, οι οποίοι αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν το εν λόγω Πρόγραµµα. Η πρόσβαση αφορά στα δεδοµένα των µαθητών/τριών τους µόνο για το τρέχον σχολικό έτος και µόνο για την περίοδο από τη µέτρηση µέχρι την καταχώρηση. Η Οµάδα Υλοποίησης Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου έχει πρόσβαση σε διαχειριστικές σελίδες που περιλαµβάνουν στοιχεία µητρώου Σχολείων (πχ Νοµός, κλπ) και σε συγκεντρωτικά/στατιστικά στοιχεία αξιολογήσεων ανά σχολείο, τόσο για το τρέχον σχολικό έτος όσο και για προηγούµενα (πάντα χωρίς κάποιο προσωπικό στοιχείο π.χ. Αριθµός Μητρώου µαθητή). Η εφαρµογή που ανέπτυξε η εταιρεία COMSYS για λογαριασµό του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου υλοποιεί αλγορίθµους, οι οποίοι δόθηκαν από το Χαροκόπειο στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράµµατος και χρησιµεύουν στην εξαγωγή της ατοµικής αναφοράς που δίνεται στους µαθητές. Η εταιρεία αυτή πραγµατοποιεί τις απαραίτητες εργασίες διαχείρισης, συντήρησης και αναβάθµισης λογισµικού του πληροφοριακού συστήµατος που υποστηρίζει την επεξεργασία του εν λόγω Προγράµµατος, παρουσία των αρµόδιων υπαλλήλων της ιεύθυνσης Λειτουργικών Υποδοµών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Η εταιρεία αυτή δεν λαµβάνει τα δεδοµένα των µαθητών και δεν έχει αποµακρυσµένη πρόσβαση στη βάση δεδοµένων. Το πληροφοριακό σύστηµα που υποστηρίζει την επεξεργασία του εν λόγω Προγράµµατος βρίσκεται στην υποδοµή τεχνολογίας νέφους (cloud) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ. Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών αποθηκεύονται κρυπτογραφηµένοι στη βάση δεδοµένων του συστήµατος. Τα δεδοµένα µεταδίδονται 6

7 κρυπτογραφηµένα µε χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS. Για τη συµµετοχή κάθε µαθητή στο εν λόγω Πρόγραµµα υπάρχει ενηµέρωση τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του, µέσω της ιεύθυνσης των σχολικών µονάδων και του οδηγού µετρήσεων. Η ιεύθυνση κάθε σχολείου αποφασίζει µε ποιόν τρόπο θα ενηµερωθούν οι γονείς/κηδεµόνες των µαθητών/ριών για την εφαρµογή και υλοποίηση του εν λόγω Προγράµµατος (π.χ. διοργάνωση ενηµερωτικής συνάντησης, έγγραφη επιστολή, προφορική ενηµέρωση κ.τ.λ.). Φυσικά, όποιος γονέας/κηδεµόνας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του παιδιού του στο εν λόγω Πρόγραµµα, µπορεί να το δηλώσει εγγράφως ή προφορικώς στο ιευθυντή του Σχολείου και να µην συµµετάσχει στο πρόγραµµα ο µαθητής/τρια. Το Πρόγραµµα θα διαρκέσει συνολικά πέντε (5) ακαδηµαϊκά έτη και για όλη αυτή τη χρονική περίοδο δεν διαγράφονται στοιχεία από την βάση δεδοµένων, για λόγους διαχρονικής εξαγωγής συγκριτικών συµπερασµάτων. Η έναρξη έγινε τη σχολική χρονιά και η λήξη προσδιορίζεται τη σχολική χρονιά Η Αρχή, µετά από εξέταση των προαναφεροµένων στοιχείων, αφού άκουσε τους εισηγητές και την βοηθό εισηγήτρια, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2472/1997 «1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει: α) να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών». Με το µε αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3197/ έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ αναφέρει ότι σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων είναι η διαχρονική καταγραφή των σωµατοµετρικών χαρακτηριστικών, της σωµατικής δραστηριότητας, της φυσικής κατάστασης και της αποτύπωσης των διατροφικών συνηθειών όλων των µαθητών/τριών των σχολικών µονάδων της χώρας. Απώτερος σκοπός αναφέρεται ότι αποτελεί η βελτίωση της υγείας των 7

8 παιδιών, ο οποίος καταρχήν είναι θεµιτός. 2. Ως προς τον καθορισµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. ζ) του ν. 2472/1997 υπεύθυνος επεξεργασίας είναι όποιος «καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και τρόπος καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.». Στην προκειµένη περίπτωση το ΥΠΑΙΘ ζητάει, µέσω των παραπάνω εγκυκλίων, από τις σχολικές µονάδες να συλλέξουν τα αναφερόµενα στο ιστορικό της παρούσης δεδοµένα των µαθητών, από τα οποία στη συνέχεια πραγµατοποιείται η εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων από το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Συνεπώς, και το ΥΠΑΙΘ αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας του εν λόγω Προγράµµατος, καθώς καθορίζει πρωτοτύπως ουσιώδη στοιχεία του τρόπου της επεξεργασίας, προσδιορίζει τους απαιτούµενους οικονοµικούς, ανθρώπινους κλπ. πόρους, χωρίς επιπλέον να προβλέπεται ως προς τούτα έλεγχος από άλλη υπηρεσία Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.2472/1997 «1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει: α) να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση. δ) ( ).». Από τα προσκοµιζόµενα από το ΥΠΑΙΘ στοιχεία, δεν προκύπτει η ύπαρξη νοµοθετικής πρόβλεψης για την υπό εξέταση επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Η µε αριθµ. Φ.12/879/88413/Γ1/ (ΦΕΚ 1139, τµ. Β - άρθρο 4 παρ.6) υπουργική απόφαση, την οποία επικαλείται το ΥΠΑΙΘ και η οποία αφορά στη διδασκαλία και το πρόγραµµα σπουδών νέων διδακτικών αντικειµένων 3 Αντιθέτως ο εκτελών την επεξεργασία, δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, ελέγχεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 ν. 2472/1997 σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. (Βλ. και την µε αρ. 98/2014 Απόφαση της Αρχής για την έννοια του υπεύθυνου επεξεργασίας). 8

9 των ολοήµερων δηµοτικών σχολείων, αλλά και την επανεξέταση και επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραµµάτων για τα διδακτικά αντικείµενα του ολοήµερου προγράµµατος, ορίζει τον σκοπό της καταγραφής δεικτών κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης στο σύνολο των παιδιών της Γ Τάξης ηµοτικού και δεν µπορεί να αποτελέσει γενικού χαρακτήρα νοµική βάση για την υπό εξέταση επεξεργασία κατά κύριο λόγο λόγω του περιορισµένου αντικειµένου της. Επίσης, είναι σαφές ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι διαδικασία διακριτή από τη διδασκαλία του µαθήµατος της φυσικής αγωγής καθώς δεν συνδέεται µε την αξιολόγηση και τη βαθµολογία των µαθητών στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, όπως τονίζει η ίδια ως άνω υπουργική απόφαση. Το αυτό κατά µείζονα λόγο ισχύει και για τις υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Υφυπουργών του ΥΠΑΙΘ και τις οποίες προβάλλει το ΥΠΑΙΘ ως νοµική βάση της εν λόγω επεξεργασίας στο µε αρ. πρωτ. / (αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/4825/ ) Υπόµνηµά του, εφόσον αυτές περιορίζονται στην απονοµή, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις, αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς. Συνεπώς, για να είναι νόµιµη η εν λόγω επεξεργασία, ως υποχρεωτικό µέσο διαπίστωσης της φυσικής κατάστασης των µαθητών και να µην απαιτείται για αυτό ειδική συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων τους, πρέπει να υπάρχει νοµοθετική πρόβλεψη, όπου θα περιγράφονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο σκοπός της επεξεργασίας, τα συγκεκριµένα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίο να τύχουν επεξεργασίας, κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει µε σαφήνεια ότι τα συγκεκριµένα δεδοµένα είναι αναγκαία και πρόσφορα σε σχέση µε τον σκοπό της επιδιωκόµενης επεξεργασίας κατ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων, οι τυχόν αποδέκτες των δεδοµένων αυτών και να παρέχεται ειδικώς η αναγκαία νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση ειδικότερων, τεχνικών ή λεπτοµερειακών θεµάτων, όπως ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου συστήµατος και τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων. Τούτο δε γιατί πρόκειται για προγραµµατισµένη ενέργεια του ΥΠΑΙΘ, η οποία κατά την αρχή της νοµιµότητας των πράξεων της ιοίκησης, πρέπει να στηρίζεται σε διάταξη νόµου. Αν δεν υπάρχει επαρκής νοµική κάλυψη για την νοµιµότητα της ανωτέρω επεξεργασίας απαιτείται οπωσδήποτε η έγγραφη συναίνεση του γονέα του µαθητή, η οποία δίδεται µετά από προηγούµενη 9

10 ενηµέρωση και το όλο πρόγραµµα εφαρµόζεται προαιρετικά. Ωστόσο, σύµφωνα µε την άποψη ενός µέλους της Αρχής που µειοψήφησε, η εν λόγω επεξεργασία είναι νόµιµη καθώς η µε αριθµ. Φ.12/879/88413/Γ1/ (ΦΕΚ 1139, τµ. Β ) υπουργική απόφαση, παρέχει επαρκή νοµική βάση για την επεξεργασία των δεδοµένων των µαθητών όλων των βαθµίδων, στις οποίες εφαρµόζεται το Πρόγραµµα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. Άλλωστε, οι εν λόγω µετρήσεις, που στόχο έχουν, σύµφωνα µε την ίδια άποψη, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της αναπτυξιακής πορείας των µαθητών είναι απόλυτα θεµιτές στο πλαίσιο του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Αρχή διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, ότι το Πρόγραµµα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως εφαρµόσθηκε το σχολικό έτος , δεν πληροί τις προϋποθέσεις νοµιµότητας για τους αναφερθέντες στο ιστορικό της παρούσας λόγους, και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων: 1. Να µεριµνήσει για την ανωνυµοποίηση των µέχρι σήµερα συλλεγέντων προσωπικών δεδοµένων των µαθητών για τους σκοπούς του Προγράµµατος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. από τη βάση δεδοµένων που τηρεί. 2. Να µεριµνήσει, ώστε να συλλέγονται τα δεδοµένα των µαθητών από τις σχολικές µονάδες για τους σκοπούς του Προγράµµατος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. µόνο µε την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεµόνων τους καθώς και να καταχωρούνται ανώνυµα στη βάση δεδοµένων που τηρεί προκειµένου να µην υπάρχει καµία δυνατότητα άµεσης ή έµµεσης ταυτοποίησης των µαθητών. 3. Να ενηµερώσει την Αρχή για τις παραπάνω ενέργειες. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Πέτρος Χριστόφορος Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 10

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5168/02-08-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα