3 2.1 : . / .. / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 2.1 : . / .. / /"

Transcript

1 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους. Τελικός ικαιούχος: Υπ.Ε.Π.Θ. / Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. Φορέας Λειτουργίας: Υπ.Ε.Π.Θ. / Γενική ιεύθυνση ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης / ιεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ» Συντάκτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συνταγµατικές Εγγυήσεις, Συστήµατα ιοίκησης Κεντρικό / Αποκεντρωτικό ιάρθρωση Κρατικών Υπηρεσιών Τοπική Αυτοδιοίκηση ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Έννοια Κανόνα ικαίου Πηγές ιοικητικού ικαίου Αρµοδιότητα της ιοίκησης ιοικητικά Όργανα: ιοικητικές Πράξεις ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΑ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ Η ιοικητική ιαδικασία Έλεγχος νοµιµότητας Φορείς η δράση των οποίων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος για την επίτευξη εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκά όργανα και θεσµοί που χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ...42 Σελίδα: 2 / 42

3 1. ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1.1. Συνταγµατικές Εγγυήσεις, Συστήµατα ιοίκησης Κεντρικό / Αποκεντρωτικό Η διοικητική οργάνωση του Κράτους οριοθετείται από το ίδιο το Σύνταγµα το οποίο προβλέπει ότι: «Μορφή του πολιτεύµατος της Ελλάδας είναι Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ηµοκρατία, Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα. (Άρθρο 1) Βασικές Συνταγµατικές ιατάξεις: Σύνταξη της Πολιτείας: Άρθρο Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού. Άρθρο 28: 2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγµα. Για την ψήφιση νόµου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών. 3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, µε νόµο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, σε περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συµφέρον, δεν θίγει τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και γίνεται µε βάση τις αρχές της ισότητας και µε τον όρο της αµοιβαιότητας. Ερµηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Η Βουλή συγκροτείται από 300 Βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία, κάθε τέσσερα (το αργότερο) χρόνια. Οι Βουλευτές εκλέγονται είτε µεµονωµένα (δύσκολα) είτε συνεργαζόµενοι υπό τη σηµαία ενός πολιτικού κόµµατος. Τα πολιτικά κόµµατα αναγνωρίζονται (Σύνταγµα 29) ως οι βασικοί φορείς επηρεασµού και διαµόρφωσης της πολιτικής ζωής. Γι αυτό το λόγο χρηµατοδοτούνται από το κράτος. Για να τεθεί σε ισχύ ένας νόµος, απαιτείται : Να ψηφιστεί από τη βουλή Να εκδοθεί από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας Να δηµοσιευθεί στο Φύλλο Εφηµερίδος Κυβερνήσεως Σελίδα: 3 / 42

4 Την Εκτελεστική λειτουργία ασκούν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας είναι «ρυθµιστής» του πολιτεύµατος. Συµπράττει δηλαδή σε πολλές διαδικαστικές πράξεις, προκειµένου να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και το κύρος τους. Επιπλέον, συνυπογράφει µε τον αρµόδιο Υπουργό τα (προεδρικά) διατάγµατα και έχει µια σειρά από αρµοδιότητες κυβερνητικής-διοικητικής φύσεως («άρχει των ενόπλων δυνάµεων», απονέµει τα παράσηµα κλπ). Κατά το Σύνταγµα, άρθρο 82: 1. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος και των νόµων. 2. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δηµόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής µέσα στο πλαίσιο των νόµων». Κατά το Σύνταγµα, άρθρο 83: 1. Κάθε Υπουργός ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει ο νόµος. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρµοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός µε απόφασή του. 2. Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτουν µε κοινή απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός. Από τα παραπάνω άρθρα του Συντάγµατος, αναδεικνύεται η στενή σχέση µεταξύ Κυβέρνησης (όργανο που επιλέγει) και της ηµόσιας ιοίκησης (όργανα που εφαρµόζουν, υλοποιούν τις επιλογές της Κυβέρνησης). Το πολιτικό προσωπικό (Υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς) µαζί µε το υπαλληλικό προσωπικό των Υπουργείων αποτελούν την Κεντρική ιοίκηση. Η Κυβέρνηση και γενικότερα η Κεντρική ιοίκηση, οργανώνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τον νόµο 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». Συγκεκριµένα: Άρθρο 23 :Τίτλοι και τάξη υπουργείων: 1. Τα υπουργεία από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ορίζονται ως εξής: "Προεδρίας της Κυβέρνησης Εθνικής Άµυνας Εξωτερικών Εσωτερικών Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών Γεωργίας Εργασίας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ικαιοσύνης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού ηµόσιας Τάξης Μακεδονίας - Θράκης Αιγαίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εµπορίου Μεταφορών και Επικοινωνιών Εµπορικής Ναυτιλίας. 2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να µεταβάλλεται η σειρά τάξης και ο τίτλος των υπουργείων της προηγούµενης παραγράφου ιάρθρωση Κρατικών Υπηρεσιών Η Κεντρική ιοίκηση συγκροτείται από τα εξής Υπουργεία: 1. Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης 2. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 3. Υπουργείο Εξωτερικών 4. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Σελίδα: 4 / 42

5 5. Υπουργείο Ανάπτυξης 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, ηµοσίων Εργων 7. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 9. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 10. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 11. Υπουργείο ικαιοσύνης 12. Υπουργείο Πολιτισµού 13. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 14. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης 15. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης 16. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 17. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 18. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 19. Υπουργός Επικρατείας ΕΝΝΟΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ως λειτουργία): Σύνολο ενεργειών που περιλαµβάνουν διεύθυνση ανθρώπων, διαχείριση µέσων και πόρων, λήψη αποφάσεων, που όλες µαζί συντονισµένα επιδιώκουν την επίτευξη ορισµένων σκοπών. ΕΝΝΟΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών και οργάνων που είναι ενταγµένα στην εκτελεστική λειτουργία της πολιτείας, µε σκοπό την πραγµάτωση της Κυβερνητικής πολιτικής. ιαφέρει από την Κυβέρνηση, δηλαδή το υπεύθυνο όργανο που χαράζει τις γενικές κατευθύνσεις της κρατικής δράσης. Το έργο αυτό ασκείται από τα δικά της όργανα, τα διοικητικά όργανα, τα οποία ασκούν δηµόσια εξουσία και διακρίνονται από τα νοµοθετικά και δικαστικά όργανα. Η συνήθης οργάνωση ενός Υπουργείου είναι η εξής: -πολιτική ηγεσία (υπουργός, υφυπουργοί, γενικοί γραµµατείς, ίσως και ειδικοί γραµµατείς) Μονάδες κοντά στην ηγεσία: νοµικός σύµβουλος, γραφείο τύπου κλπ -Γενικές ιευθύνσεις (γενικοί διευθυντές µε 3ετή θητεία) - ιευθύνσεις (διευθυντές µε 3ετή θητεία) -Τµήµατα (τµηµατάρχες µε 3ετή θητεία) -(αυτοτελή) Γραφεία (προϊστάµενοι µε 3ετή θητεία) i. ηµοσιοϋπαλληλικό σώµα Τη ηµόσια ιοίκηση στελεχώνουν κατά κύριο λόγο οι (µόνιµοι) δηµόσιοι υπάλληλοι. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος τους προσδιορίζονται στο ίδιο το Σύνταγµα: Σελίδα: 5 / 42

6 Άρθρο Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισµού τους ορίζονται από το νόµο. 2. Κανένας δεν µπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νοµοθετηµένη. Εξαιρέσεις µπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόµο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες µε προσωπικό που προσλαµβάνεται για ορισµένη χρονική περίοδο µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. 3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστηµονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού µπορούν να πληρούνται µε προσωπικό που προσλαµβάνεται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόµος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαµβάνεται. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται µισθολογικά σύµφωνα µε τους όρους του νόµου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται µε δικαστική απόφαση, δεν µπορούν να µετατεθούν χωρίς γνωµοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους. Άρθρο Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο δεν µπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιας επιχείρησης ή οργανισµού κοινής ωφέλειας. 7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε µε διαγωνισµό είτε µε επιλογή σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόµος ορίζει. Νόµος µπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείµενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγµατικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής». Αποκεντρωµένη ιοίκηση: ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Η σύσταση κρατικών περιφερειακών οργάνων που ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες εντός της περιφέρειάς τους, χωρίς να αποσπώνται από τον κορµό του κρατικού µηχανισµού αλλά υπαγόµενα σε πλήρη ιεραρχικό έλεγχο εκ µέρους των κεντρικών. Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα, το κράτος οργανώνεται και διοικείται κατά το Αποκεντρωτικό σύστηµα. Συγκεκριµένα η οργάνωση της διοίκησης οριοθετείται από το άρθρο 101 του Συντάγµατος ως εξής: 1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα. Σελίδα: 6 / 42

7 2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεω-οικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. 3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει». Το αποκεντρωτικό σύστηµα οργάνωσης του κράτους, το συνθέτουν τρεις διακριτές µορφές διοικητικών οργάνων, οι περιφέρειες, οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες και οι διανοµαρχιακές/διαπεριφερειακές υπηρεσίες. Αναλυτικά: Β.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Η χώρα διαιρείται στις εξής 13 Περιφέρειες (π.δ. 51/1987): 1. Αττικής, µε έδρα την Αθήνα 2. Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία 3. Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη 4. υτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα 5. Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα 6. Ηπείρου, µε έδρα τα Γιάννενα 7. υτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη 8. Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 9. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή 10. Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη 11. Νοτίου Αιγαίου, µε έδρα την Ερµούπολη 12. Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο 13. Ιονίων νήσων, µε έδρα την Κέρκυρα. ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ν. 2503/97) «Άρθρο 1: ιοίκηση Σε καθεµιά από τις Περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α) και των κατ'εκτέλεση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων που καθορίζουν τη χωρική έκταση, την έδρα και τον τίτλο των Περιφερειών, συνιστάται ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης του κράτους η Περιφέρεια, που οργανώνεται, διοικείται και στελεχώνεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η Περιφέρεια συµβάλλει στον εθνικό σχεδιασµό και στο πλαίσιο του σχεδιάζει, προγραµµατίζει και εφαρµόζει τις πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Η κάθε Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης έχει τις αρµοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκταση της, συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νοµό ή νοµαρχία, καθώς και τις αρµοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφερείας. εν θίγονται µε τις διατάξεις του παρόντος οι αρµοδιότητες των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των δήµων και κοινοτήτων. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση Σελίδα: 7 / 42

8 αρµόδιου Υπουργού µεταβιβάζονται στις Περιφέρειες ή σε νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµους και κοινότητες, αρµοδιότητες, που αφορούν περιφερειακές, νοµαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από Υπουργείο ή αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγµατα µεταφέρονται: α) στους Ο.Τ.Α, οι απαραίτητοι πόροι και, β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές µονάδες που θα ασκούν τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας που κατέχει κατά την κείµενη νοµοθεσία θέση µετακλητού υπαλλήλου µε βαθµό πρώτο (1ο) των ειδικών θέσεων, διορίζεται παύεται και µετακινείται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέµατα που αφορούν την Περιφέρεια. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων της Περιφέρειας και µπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίµου µέχρι και των αποδοχών ενός µηνός. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται επίσης των αστυνοµικών, των πυροσβεστικών και λιµενικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια. Στο Γενικό Γραµµατέα ανήκουν αποκλειστικά οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί ή µεταβιβασθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που του παρέχει ο νόµος ή ανατίθεται σ'αυτόν βάσει νόµου. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εποπτεύει τα Ν.Π... που εδρεύουν στην Περιφέρεια και δεν εποπτεύονται από νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµους, κοινότητες και υπουργεία, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, επιτρέπεται να διατηρείται η εποπτεία Ν.Π... από τα υπουργεία, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. Για όσα Ν.Π... δεν εκδοθεί προεδρικό διάταγµα κατά τα ανωτέρω, η εποπτεία µετά την πάροδο του εξαµήνου περιέρχεται αυτοδικαίως στο Γενικό Γραµµατέα. Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφαση του µπορεί να µεταβιβάζει στο Γενικό ιευθυντή της Περιφέρειας, στους Προϊσταµένους ιευθύνσεων και γενικά σε προϊσταµένους υπηρεσιακών µονάδων της Περιφέρειας, ορισµένες αρµοδιότητες του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση µε εντολή Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Μπορεί επίσης, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του ως πειθαρχικού προϊσταµένου στο Γενικό ιευθυντή της Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985, όπως ισχύει. Ο Γενικός ιευθυντής της Περιφέρειας αναπληρώνει το Γενικό Γραµµατέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα όταν η θέση είναι κενή. Σελίδα: 8 / 42

9 Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας για τα θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 3. Σε κάθε περιφέρεια λειτουργεί Περιφερειακό Συµβούλιο που αποτελείται από: α) Το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. β) Τους Προέδρους των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους Νοµάρχες της Περιφέρειας. γ) Έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση δήµων και κοινοτήτων που περιλαµβάνει η Περιφέρεια, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τη διοικούσα επιτροπή της ΤΕ Κ. δ) Έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης καθενός των παρακάτω φορέων: - των Επιµελητηρίων των παραγωγικών τάξεων, - Του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, - του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. - του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, - της Α..Ε..Υ., - της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. - της Γ.Σ.Ε.Ε. Όπου δεν υφίσταται περιφερειακή οργάνωση ή η τοπική αρµοδιότητα της καλύπτει µέρος µόνο της χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τις νοµαρχιακές οργανώσεις του φορέα. Ο τρόπος και η διαδικασία ορισµού καθορίζονται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του κάθε φορέα. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου συµµετέχει άνευ ψήφου ο Γενικός ιευθυντής της Περιφέρειας. Η πρόσκληση για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου γνωστοποιείται έγκαιρα στους βουλευτές των αντίστοιχων εκλογικών περιφερειών µε την ηµερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου αποτελούνται από τα µέλη που προβλέπονται πιο πάνω και επιπλέον. - όσον αφορά το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, επιπλέον των ως άνω και από: α. Τους ηµάρχους Αθηναίων και Πειραιώς. β. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας. γ. Έναν εκπρόσωπο. (1) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθήνας, (2) του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας, (3) του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Αττικής και Πειραιώς (4) της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών - Βιοτεχνών Ελλάδος. δ. Τρεις εκπροσώπους της τοπικής ένωσης δήµων και κοινοτήτων νοµού Αττικής. ε. Τον Πρόεδρο του συµβουλίου της Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς. - όσον αφορά τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, επιπλέον των ως άνω και : α. τους δηµάρχους των δήµων που είναι πρωτεύουσες των νοµών της Περιφέρειας. β. τους προέδρους των νοµαρχιακών συµβουλίων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας - όσον αφορά το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από: α. Το δήµαρχο Θεσσαλονίκης, Σελίδα: 9 / 42

10 β. τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Οι αρµοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, η συγκρότηση, η αποζηµίωση των µελών, η εκτός έδρας αποζηµίωση και οι δαπάνες µετακίνησης καθορίζονται από τις κείµενες σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 2: Οργάνωση: Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται µία (1) Γενική ιεύθυνση που ονοµάζεται Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας και στην οποία προΐσταται ο Γενικός ιευθυντής Περιφέρειας κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας συγκροτείται από όλες τις ιευθύνσεις και τα αυτοτελή τµήµατα και γραφεία της Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους µέσα στα διοικητικά της όρια». Οι Περιφέρειες ασκούν σήµερα αρµοδιότητες των εξής Υπουργείων: -Εσωτερικών, -Οικονοµίας (του πρώην Εθνικής Οικονοµίας) -Ανάπτυξης (πρώην Εµπορίου, Βιοµηχανίας κλπ) -Αγροτικής ανάπτυξης, -Υγείας, -ΠΕΧΩ Ε, -Απασχόλησης, -Μεταφορών και -Τουρισµού. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκτός από τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες εντάσσονται στις ενιαίες Περιφέρειες, πολλά Υπουργεία έχουν δική τους αποκεντρωµένη οργάνωση, ανεξάρτητα από τις Περιφέρειες. -Το Υπουργείο Παιδείας µε τις αποκεντρωµένες ιευθύνσεις εκπαίδευσης. -Το Υπουργείο Υγείας µε τις 17 ιευθύνσεις Υγεινοµικής Περιφέρειας ( ΥΠΕ). -Το Υπουργείο Οικονοµίας µε τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.), τα Τελωνεία, τα παραρτήµατα του Γενικού Χηµείου Κράτους κλπ. -Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε τη δική του ανάπτυξη (Στρατιά, Σ..Α, Σώµατα Στρατού κλπ). -Το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης µε την ιδιαίτερη ανάπτυξη της Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος. -Το Υπουργείο Πολιτισµού µε τις κατά τόπους Εφορείες αρχαιοτήτων. -Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας µε τα κατά τόπους Λιµεναρχεία. -Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µε τα κατά τόπους (αεροδρόµια) αερολιµεναρχεία της. ΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκτός των Περιφερειών και των Αποκεντρωµένων υπηρεσιών, ορισµένα Υπουργεία έχουν, για ειδικούς λόγους, υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν είτε σε µερικούς Νοµούς (διανοµαρχιακές) είτε σε µερικές Περιφέρειες (διαπεριφερειακές). Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι (πρώην).ε.κ.ε ή οι Ε.Υ..Ε. για τα ηµόσια έργα κλπ. Συγκροτούνται συνήθως περιστασιακά, προκειµένου να Σελίδα: 10 / 42

11 πραγµατοποιηθεί κάποιο σηµαντικό έργο. Υπάρχουν όµως και φορείς (όπως οι Οργανισµοί Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης) που λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια (από το 1985) Τοπική Αυτοδιοίκηση ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η οργάνωση µιας τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο του Κράτους η οποία παρουσιάζει µια ορισµένη οργανωτική και εξουσιαστική αυτονοµία και µια σαφή αναφορά στην ενεργό κοινωνική και πολιτική βούληση του τοπικού (δηλαδή χωρικά προσδιορισµένου) κοινωνικού σώµατος. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (στην Ελληνική έννοµη τάξη): Είναι, η εκτός του νοµικού προσώπου του Κράτους σύσταση οργανωτικών µονάδων της κρατικής ιοίκησης, τοπικά προσδιορισµένων, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα, διοικούµενα από δικά τους όργανα, που ασκούν δηµόσια εξουσία, την οποία τους παραχωρεί η πολιτεία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκροτείται από δύο βαθµούς, -τον α) σε επίπεδο ήµων και Κοινοτήτων (1037 συνολικά, 900 δήµοι και 137 κοινότητες) και -τον β) σε επίπεδο Νοµού (54 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους 51 Νοµούς). Σε τρεις περιπτώσεις υπάρχουν διευρυµένες Ν.Α. (Αττικής, ράµας -Ξάνθης- Καβάλας και Ροδόπης-Έβρου). Το Σύνταγµα προσδιορίζει αναλυτικά τα θέµατα των ΟΤΑ: Άρθρο 102: 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους στους επί µέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως νόµος ορίζει. 3. Με νόµο µπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσµοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. 4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται, όπως νόµος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόµος ορίζει. 5. Το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των Σελίδα: 11 / 42

12 αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την απόδοση και κατανοµή, µεταξύ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τον καθορισµό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. ιοίκηση των ΟΤΑ α) βαθµού: Βασικό όργανο διοίκησης των ήµων είναι το δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των δηµοτών. Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ α) βαθµού και αφορούν τον δήµο. Ο δήµαρχος, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού του δήµου. Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου δεν αποτελεί µέλος. Η δηµαρχιακή επιτροπή, είναι ένα τριµελές όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. Αναλαµβάνει κυρίως θέµατα που απαιτούν αυξηµένη αµεροληψία (πχ δηµοπρασίες) και είναι πιο πολύπλοκα. Βασικό όργανο διοίκησης των Κοινοτήτων είναι το κοινοτικό συµβούλιο, το οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των δηµοτών της κοινότητας. Το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ α) βαθµού και αφορούν την Κοινότητα. Ο πρόεδρος, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του κοινοτικού συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού της κοινότητας. Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου αποτελεί µέλος. Το προσωπικό των ΟΤΑ α) βαθµού αποτελούν κυρίως οι µόνιµοι υπάλληλοι («δηµοτικοί»), το καθεστώς των οποίων σε γενικές γραµµές είναι όµοιο µε των δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να είναι το ίδιο. ιοίκηση των ΟΤΑ β) βαθµού Βασικό όργανο διοίκησης των Ν.Α. είναι το νοµαρχιακό συµβούλιο, το οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των πολιτών της οικείας Ν.Α. Το νοµαρχιακό συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ β) βαθµού και αφορούν την Ν.Α. Ο νοµάρχης, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του νοµαρχιακού συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού της Ν.Α. Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου δεν αποτελεί µέλος. Η νοµαρχιακή επιτροπή, είναι ένα όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του νοµαρχιακού συµβουλίου. Αναλαµβάνει κυρίως θέµατα που απαιτούν αυξηµένη αµεροληψία (πχ δηµοπρασίες) και είναι πιο πολύπλοκα. Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή, είναι όργανο συµβουλευτικό για θέµατα οικονοµίας, ανάπτυξης κλπ της οικείας περιοχής. Το προσωπικό των ΟΤΑ β) βαθµού αποτελούν κυρίως οι µόνιµοι Σελίδα: 12 / 42

13 υπάλληλοι («νοµαρχιακοί»), το καθεστώς των οποίων σε γενικές γραµµές είναι όµοιο µε των δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να είναι το ίδιο. Αυτήν την εποχή στις Ν.Α. συνυπάρχουν υπάλληλοι πολλών διαφορετικών κατηγοριών (υπάλληλοι που προέρχονται από τα Υπουργεία και µετατάχθηκαν οικειοθελώς, υπάλληλοι που µετατάχθηκαν αναγκαστικά το 2001, υπάλληλοι που εισήλθαν εξαρχής στις Ν.Α. κλπ), κάτι που συνιστά µείζον πρόβληµα, για την αποτελεσµατική λειτουργία τους. Ένα από τα δυσχερέστερα προβλήµατα που εδώ και πολλά χρόνια αντιµετωπίζουν οι δηµόσιες υπηρεσίες (κατ επέκταση και οι πολίτες ), είναι ο σαφής προσδιορισµός των τοµέων ευθύνης («αρµοδιοτήτων») κάθε δηµόσιου φορέα. Ειδικότερα, η ένταση του προβλήµατος αναδεικνύεται στην περίπτωση των ΟΤΑ, προπάντων των ΟΤΑ β) βαθµού (Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων). Αρµοδιότητα. Σύµφωνα µε τον νέο ηµοτικό-κοινοτικό Κώδικα (ν. 2463/2006), οι ήµοι και οι Κοινότητες έχουν αρµοδιότητα στους εξής τοµείς (άρθρο 75 ΚΚ): 1. Ανάπτυξης. 2. Εύρυθµης λειτουργίας των οικισµών. 3. Προστασίας περιβάλλοντος. 4. Απασχόλησης. 5. Κοινωνικής προστασίας και φροντίδας. 6. Παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού. 7. Πολιτικής προστασίας Επιπλέον, εκείνες τις γενικού ενδιαφέροντος αρµοδιότητες οι οποίες τους ανατίθενται από την κεντρική εξουσία, για να διεκπεραιώνονται σε τοπικό επίπεδο. Αντιθέτως, ο Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996) δεν απαριθµεί αναλυτικά τοµείς, οι οποίοι ανατίθενται στην ευθύνη των Ν.Α. Συγκεκριµένα, αναφέρει πως: «Άρθρο 8, Αρµοδιότητες. 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου ανήκει στις Ν.Α. Στις Ν.Α. περιέχονται όλες οι σχετικές αρµοδιότητες των Νοµαρχών και των νοµαρχιακών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες σε θέµατα δηµόσιας περιουσίας». Σήµερα πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, (οι οποίες όµως είναι αποσπασµατικές και δεν αντιµετωπίζουν ριζικά το πρόβληµα), ο σαφής προσδιορισµός των διακριτών τοµέων ευθύνης κάθε δηµοσίου οργάνου, αποτελεί ζητούµενο. 2. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Αρµοδιότητες της ιοίκησης ιοικητικά Όργανα ιοικητικές Πράξεις ( ιάκριση σε Ατοµικές και Κανονιστικές) 2.1. Έννοια Κανόνα ικαίου Μέσα σε ένα δηµοκρατικά οργανωµένο πολίτευµα, ισχύουν ορισµένοι κανόνες που αφορούν τη συµπεριφορά των προσώπων, φυσικών και νοµικών. Σελίδα: 13 / 42

14 Κανόνας δικαίου είναι πρόταση που ρυθµίζει κατά τρόπο υποχρεωτικό ορισµένη συµπεριφορά προσώπων υπό την απειλή κύρωσης στον παραβάτη. Η εθνική έννοµη τάξη συνίσταται στην αυτοδύναµη οργάνωση ενός λαού µέσα σε ένα σύνολο κανόνων δικαίου. Βάση κάθε έννοµης τάξης αποτελεί ένα σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τον τρόπο δηµιουργίας υπολοίπων κανόνων: Πρόκειται για το Σύνταγµα, το οποίο προβλέπει τα διάφορα όργανα αρµόδια για τη θέσπιση κανόνων δικαίου. Οι ενέργειες των οργάνων της διοίκησης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους νόµους που διέπουν τη δράση, λειτουργία και οργάνωσή της. Η δράση αυτή δεν είναι απεριόριστη, αλλά δεσµεύεται να εφαρµόζει τους νόµους. Αποτελεί απόρροια του αντιπροσωπευτικού συστήµατος µιας χώρας και της αρχής της διάκρισης των εξουσιών η έννοµη τάξη της οποίας να διέπεται από τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Με βάση λοιπόν το συσχετισµό των παραπάνω εννοιών, η δράση του κράτους δικαίου εκφράζεται µε τη διάκριση των εξουσιών και την άσκηση της νοµοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας από τα αντίστοιχα εκ του νόµου προβλεπόµενα όργανα. Συνακόλουθο της διάκρισης των εξουσιών είναι το τεκµήριο αρµοδιότητας θέσπισης κανόνων δικαίου από το νοµοθετικό όργανο, που προβλέπεται απευθείας από το Σύνταγµα. Αυτό σηµαίνει ότι τα λοιπά συντεταγµένα όργανα, δηλαδή διοικητικά και δικαστικά ασκούν µόνον εκείνες τις αρµοδιότητες που τους έχουν ειδικά ανατεθεί. Με την υπαγωγή της διοίκησης, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας στους κανόνες δικαίου που θεσπίσθηκαν µε πράξη του νοµοθετικού οργάνου το οποίο αντιπροσωπεύει το εκλογικό σώµα, αποτελεί άλλη µια έκφραση της υποταγής της στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας Πηγές ιοικητικού ικαίου Έννοια ιοικητικού ικαίου: Στη νοµική επιστήµη γίνεται η παραδοσιακή διάκριση σε δηµόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Η βασική εννοιολογική διαφορά έγκειται στο είδος των εννόµων σχέσεων που ρυθµίζουν: έτσι το δηµόσιο δίκαιο περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας της πολιτείας, ενώ το ιδιωτικό δίκαιο είναι ο ρυθµιστής των σχέσεων µεταξύ ιδιωτών, δηλαδή των προσώπων εκείνων (φυσικών η νοµικών) των οποίων η δραστηριότητα συνιστά έκφραση ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν δεσµεύονται καταρχήν από περιορισµούς της δηµόσιας έννοµης τάξης 1. Τµήµα του δηµοσίου δικαίου είναι και το διοικητικό δίκαιο, το οποίο έρχεται να ρυθµίσει ειδικότερα την οργάνωση και λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης καθώς και τις σχέσεις αυτής τόσο προς τους ιδιώτες όσο και προς τις άλλες κρατικές λειτουργίες. 1 Παράδειγµα ιδιωτικών συναλλαγών αποτελούν οι συµβάσεις του ενοχικού δικαίου όπως η πώληση, µίσθωση, δωρεά, όπου οι συναλλασσόµενοι ασκούν αυτόβουλα την «δικαιοπρακτική» τους ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται διατάξεις που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον. Συναφής είναι και η διάκριση σε «ενδοτικό» και «αναγκαστικό» δίκαιο. Σταθόπουλος... Σελίδα: 14 / 42

15 Πηγές του ιοικητικού ικαίου Α. Το Σύνταγµα: Ο θεµελιώδης νόµος του κράτους συνιστά την ιεραρχικά ανώτατη πηγή, όχι µόνο του διοικητικού αλλά και όλων των κλάδων δικαίου. Με συνταγµατικές διατάξεις προσδιορίζονται οι σκοποί, τα µέσα και τα όρια δράσης της διοίκησης. 2 Β. Ο νόµος: -Τυπικός: Είναι η έκφραση πολιτειακής βούλησης όπως αυτή εκφράζεται σύµφωνα µε ορισµένους τύπους από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. -Ουσιαστικός: Είναι κάθε κανόνας δικαίου ανεξάρτητα από τη µορφή του. Γ. Οι κανονιστικές πράξεις της ιοίκησης: Πρόκειται για την κατεξοχήν έκφραση της κανονιστικής αρµοδιότητας της ιοίκησης µέσω του θεσµού της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Εκτενέστερη αναφορά στη συγκεκριµένη πηγή δικαίου θα γίνει παρακάτω στο κεφάλαιο των διοικητικών πράξεων.. Οι πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου: Αποτελούν ιδιότυπη πηγή κανόνων δικαίου οι οποίες είναι πράξεις του ανώτατου συµβουλίου της Κεντρικής ιοίκησης, και εκδίδονται χωρίς καµία εξουσιοδότηση από Σύνταγµα η άλλο ειδικό νόµο Αρµοδιότητα της ιοίκησης Η έννοια της αρµοδιότητας είναι άµεση απόρροια της αρχής της νοµιµότητας αφού η ιοίκηση οφείλει η µπορεί να προβαίνει µόνο σε εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται από τους κανόνες που τις διέπουν, και συνεπώς να εκδίδουν πράξεις µόνον εφόσον έχουν σχετική αρµοδιότητα. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κεντρικός άξονας της διοικητικής δράσης και του τρόπου άσκησης αυτής αποτελεί η αρµοδιότητα των διοικητικών οργάνων η οποία πρόκειται κατά βάση για την ικανότητα των οργάνων να θεσπίζουν µε πράξεις τους κανόνες δικαίου, είτε να συµβάλουν σε αυτές, η να προβαίνουν σε αντίστοιχες υλικές ενέργειες. α. ιακρίσεις Αρµοδιότητας: -καθ ύλη: συνίσταται στον καθορισµό του αντικειµένου της δραστηριότητας του διοικητικού οργάνου, δηλαδή των θεµάτων που πρόκειται να ρυθµιστούν µε τις πράξεις που θα εκδώσει. -κατά τόπο: συνίσταται στον καθορισµό µιας εδαφικής περιοχής µέσα στην οποία θα ασκηθεί η καθ ύλην αρµοδιότητα -αποφασιστική: όταν παρέχει στο όργανο την ικανότητα να εκδώσει πράξη αυτό µόνον η και µε σύµπραξη άλλων οργάνων -γνωµοδοτική η συµβουλευτική: όταν παρέχει στο όργανο να διατυπώσει γνώµη η πρόταση, εάν η πράξη για την οποία ζητείται είναι νόµιµη η σκόπιµη, ύστερα από ερώτηµα οργάνου που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα. 2 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση «δια των δηµοσίων υπαλλήλων οι οποίοι είναι οι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό» (άρθρο 103 παρ. 1). Σελίδα: 15 / 42

16 Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα διακρίνεται περαιτέρω σε σύµφωνη η απλή γνώµη, ανάλογα µε το εάν η γνωµοδότηση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για το όργανο που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα. (Κ.., άρθρα 20 παρ. 1,2,3). Αποκλειστική είναι η αρµοδιότητα της οποίας ο φορέας είναι ένα και µόνο διοικητικό όργανο. Συλλογική αρµοδιότητα υπάρχει όταν, για την έκδοση της πράξης απαιτείται, η δήλωση βούλησης περισσοτέρων του ενός διοικητικών οργάνων π.χ κοινή υπουργική απόφαση. Μπορεί να είναι ταυτόχρονη (συναρµοδιότητα), η διαδοχική π.χ ρητή έγκριση της πράξης ενός διοικητικού οργάνου από άλλο. Η πράξη που υπόκειται σε έγκριση δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και µετά την έγκριση ενσωµατώνεται στη ρητή εγκριτική πράξη. εν πρέπει να συγχέεται µε την αρµοδιότητα του συλλογικού οργάνου π.χ εάν τρεις Υπουργοί αποτελούν µέλη µιας επιτροπής. έσµια αρµοδιότητα υπάρχει όταν το όργανο, αφού διαπιστώσει τη συνδροµή των απαιτούµενων προϋποθέσεων υποχρεούται στην έκδοση διοικητικής πράξης. Σιωπηρή άρνηση της ιοίκησης να προβεί στην άσκηση δέσµιας αρµοδιότητας συνιστά παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. ιακριτική ευχέρεια: Η αρµοδιότητα για διακριτική ευχέρεια σηµαίνει ότι οι κανόνες άσκησής της, δεν προκαθορίζουν επακριβώς την ενέργεια του οργάνου, αλλά του αφήνουν σχετική ελευθερία δράσης. ηλαδή το διοικητικό όργανο µπορεί αλλά δεν υποχρεούται να εκδώσει την πράξη, η µπορεί να καθορίσει το χρόνο έκδοσης η να επιλέξει µεταξύ περισσοτέρων ρυθµίσεων για να προβεί στην έκδοση πράξης που αφορά εξυπηρέτηση δηµόσιου συµφέροντος. Η διακριτική ευχέρεια δεν πρέπει να συγχέεται µε την ερµηνεία των διατάξεων, η οποία συνίσταται στην εξακρίβωση του δεν προκύπτει σαφώς υποχρέωση του οργάνου για την έκδοση της πράξης, τότε τεκµαίρεται ότι υπάρχει διακριτική ευχέρεια και όχι δέσµευση της ιοίκησης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αρµοδιότητα του διοικητικού οργάνου είναι από κάποιες απόψεις δέσµια, και από άλλες να συνιστά διακριτική ευχέρεια π.χ στην περίπτωση διαγωνισµών η εξετάσεων για πρόσληψη υπαλλήλων, ο εξεταστής δεσµεύεται από το πρόγραµµα και τη µορφή της δοκιµασίας, αλλά έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τα κριτήρια βαθµολογίας. Κατά γενική αρχή του ιοικητικού ικαίου, συνιστάται τεκµήριο υπέρ της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή όπου από τις σχετικές διατάξεις δε προκύπτει επιτακτική υποχρέωση της ιοίκησης να προβεί στην έκδοση διοικητικής πράξης, τεκµαίρεται ότι έχει διακριτική ευχέρεια και όχι σχετική δέσµευση. Η αρχή της νοµιµότητας που διέπει όλο το σύστηµα λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης, έχει εφαρµογή και στον τρόπο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας. Θα πρέπει συνεπώς να ασκείται εντός των ορίων της, τα οποία προσδιορίζονται από τους ίδιους τους κανόνες δικαίου που την παρέχουν, καθώς και από τις επιταγές του δηµοσίου συµφέροντος, την αρχή της ισότητας, της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικούµενου. Σελίδα: 16 / 42

17 β. Μεταβίβαση αρµοδιότητας: Η αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισµένο όργανο δεν µπορεί να ασκηθεί από άλλο έστω και ανώτερο, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθµιση. Οι κανόνες δικαίου που ρυθµίζουν τις αρµοδιότητες, έχουν χαρακτήρα απρόσωπο και δεν µπορούν να τεθούν από τα ίδια τα όργανα στα οποία ανατίθεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Συνεπώς, το συγκεκριµένο όργανο δεν µπορεί να µεταβάλει τους κανόνες που ρυθµίζουν την αρµοδιότητά του, η δε παράβαση των κανόνων περί αρµοδιότητας ερευνάται και αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση παράνοµης µεταβίβασης της αρµοδιότητας, το όργανο προς το οποίο µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα είναι αναρµόδιο και η πράξη που θα εκδοθεί πάσχει ακυρότητα. Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων επιτρέπεται και γίνεται µόνο µε κανονιστική διοικητική πράξη του µεταβιβάζοντος οργάνου, µόνο κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι το όργανο προς το µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα καθίσταται αποκλειστικά αρµόδιο για την άσκηση αυτής. 9 του Κ.., (Ν. 2690/99). Εξαίρεση υπάρχει όταν αυτό ρητά προβλέπεται από διάταξη νόµου π..χ Ν.1558/85 άρθρο 10 παρ. 2. γ. Εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 9 παρ.3, Κ.. ): παροχή από ένα όργανο σε άλλο µε ρητή πράξη συνήθως ιεραρχικά κατώτερο να υπογράφει αντ αυτού και µε εντολή του ορισµένες πράξεις. Οι πράξεις αυτές αν και φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου, θεωρούνται πράξεις του εξουσιοδοτούντος οργάνου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να επιτρέπεται από τις διατάξεις που καθορίζουν των αρµοδιότητα του εξουσιοδοτούντος οργάνου. δ. Αναπλήρωση: (Άρθρο 8 Κ.. ) ιαφέρει και από την εξουσιοδότηση και από την µεταβίβαση. Επιτρέπεται η αναπλήρωση φυσικού προσώπου από άλλο σε περίπτωση απουσίας η κωλύµατος (Βλ. Υπαλ. Κωδ. Άρθρο 97). Θεωρείται δε ότι την αρµοδιότητα την ασκεί το ίδιο, και όχι το διοικητικό όργανο που αναπληρώνει. ε. Χρονικοί περιορισµοί της αρµοδιότητας: Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι διατάξεις θέτουν προθεσµία µέσα στην οποία θα πρέπει να ασκηθεί η αρµοδιότητα. Η προθεσµία µπορεί να είναι ενδεικτική η αποκλειστική. Όταν τάσσεται ρητά προθεσµία, η προκύπτει σαφώς κάτι τέτοιο από τις σχετικές διατάξεις, η προθεσµία ονοµάζεται αποκλειστική η ανατρεπτική. (Το άρθρο 10 του Κ.. προβλέπει σχετικά). Γενικά οι προθεσµίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης η άλλου εγγράφου του ενδιαφεροµένου είναι αποκλειστικές εκτός εάν ορίζεται αλλιώς από ειδική διάταξη. Αντίθετα, οι προθεσµίες για τη ιοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όµως, οι προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει να εκδοθούν πράξεις που έχουν δυσµενείς συνέπειες για τους διοικούµενους. είναι αποκλειστικές. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της αποκλειστικής προθεσµίας όταν η υπέρβαση οφείλεται σε ανώτερη βία η δικαιολογείται από τις συντρέχουσες περιστάσεις.αρ.10 παρ. 6 Κ.., π.χ λόγοι αντικειµενικής αδυναµίας. Σελίδα: 17 / 42

18 2.4. ιοικητικά Όργανα: Για να είναι αρµόδια προς έκδοση διοικητικών πράξεων, θα πρέπει να έχουν νόµιµη υπόσταση, δηλαδή να έχουν τηρηθεί όλες οι νοµικές προϋποθέσεις που ορίζουν τα της συστάσεως. Η σύσταση ενός διοικητικού οργάνου πρέπει να προβλέπεται ρητά από το Σύνταγµα, η από νοµοθετική διάταξη η από κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει επίσης να προβλέπουν και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες αποκτάται η ιδιότητα ενός διοικητικού οργάνου. Τρόποι απόκτησης τέτοιας ιδιότητας είναι η εκλογή (αιρετά όργανα), η ο διορισµός. Όταν λοιπόν έχουν ακολουθηθεί όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τότε το διοικητικό όργανο έχει νόµιµη υπόσταση. Το όργανο στερείται νόµιµης υπόστασης εάν: -δεν υπάρχει πράξη που να προβλέπει τα της συστάσεώς του -υπήρχε πράξη, αλλά είχε εκδοθεί καθ υπέρβαση καθηκόντων: Πράξεις που εκδόθηκαν από όργανο το οποίο δεν είχε νόµιµη υπόσταση θεωρούνται ανύπαρκτες και η ενέργεια αυτή του προσώπου αποκαλείται νόσφιση εξουσίας η αντιποίηση αρχής η σφετερισµός εξουσίας. α. ιακρίσεις διοικητικών οργάνων: Από πλευράς αρµοδιότητας διακρίνονται σε: -Όργανα µε αποφασιστική αρµοδιότητα: Ορισµένα όργανα του Κράτους έχουν εκ του νόµου αποφασιστικές αρµοδιότητες και καλούνται «Αρχές». Τέτοια όργανα είναι ο Υπουργός, Νοµάρχης, Οικονοµικός Έφορος, ασάρχης κλπ. -Γνωµοδοτικά: Τα όργανα αυτά έχουν συµβουλευτική αρµοδιότητα εκτός εάν ειδικός νόµος ορίζει διαφορετικά. Ανάλογα µε τον αριθµό των προσώπων που τα αποτελούν σε: -Μονοµελή: Στην περίπτωση αυτή, η νόµιµη υπόσταση του οργάνου διαρκεί µέχρι να ακυρωθεί η παύσει να ισχύει η πράξη εκλογής η διορισµού του, η λήξει η θητεία του. -Συλλογικά: Οι κανόνες που τα διέπουν αφορούν τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία τους. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προστασία των διοικούµενων, διότι εξασφαλίζουν κάθε φορά τη διερεύνηση των υποθέσεων που τους αφορούν από τα πράγµατι αρµόδια πρόσωπα και µάλιστα κατά τρόπο αµερόληπτο και αντικειµενικό, και αφετέρου στην εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης και την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος. Οι περισσότεροι προβλέπονται από τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, και συµπληρωµατικά, από τη νοµολογία. Η νόµιµη υπόσταση, η σύσταση δηλαδή δια νόµου, συγκρότηση, σύνθεση, και λειτουργία ρυθµίζονται από ειδικούς κανόνες που πηγάζουν από τις γενικές αρχές του δικαίου η τη νοµολογία. Πολλοί από αυτούς περιλαµβάνονται στα άρθρα 13,14,15 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Κατά τη Νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, το συλλογικό όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία µέλη, αλλά δεν υπάρχει κείµενο νόµου Σελίδα: 18 / 42

19 που να επιβάλλει κάτι τέτοιο. Με νεώτερη απόφαση το ΣτΕ δέχεται και τη δυνατότητα νόµιµης συγκρότησης συλλογικού οργάνου από δύο µόνο µέλη είτε µε νοµοθετική διάταξη είτε µε κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Ειδικότερα: α. Συγκρότηση: κατά το άρθρο 13 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας είναι ο καθορισµός του αριθµού και της ιδιότητας των µελών του συλλογικού οργάνου, µε πράξη που προβλέπει ο νόµος. Ο ορισµός του ιδίου προσώπου µε περισσότερες από µια ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Τα συλλογικά όργανα αν στο νόµο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται τουλάχιστον από τρία (3) µέλη. β. Σύνθεση είναι η νόµιµη συµµετοχή των τακτικών ή σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρωµατικών µελών του συλλογικού οργάνου. Όταν τα τακτικά µέλη απουσιάζουν ή κωλύονται παρίστανται τα αναπληρωµατικά µέλη. Όλα τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά) πρέπει να έχουν προσκληθεί εγκαίρως. Κατά το άρθρο 14 του Κ η πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει την ηµερησία διάταξη, γνωστοποιείται από το γραµµατέα, στα µέλη, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η προθεσµία αυτή µπορεί σε περίπτωση κατεπείγοντος θέµατος, να συντµηθεί, στην πρόσκληση όµως, που πρέπει να είναι έγγραφη, βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντµηση αναγκαία. Σε µη κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση µπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά ή τηλεγραφικά ή µε τηλεοµοιότυπο (FAX) ή άλλο πρόσφορο µέσον, εφόσον το γεγονός του τρόπου αυτού πρόσκλησης αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την κλήτευση. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές ηµέρες, που είναι γνωστές στα µέλη, ή όταν µέλος έχει δηλώσει πριν από τη συνεδρίαση κώλυµα συµµετοχής ή όταν το κώλυµα είναι γνωστό στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου. Την έλλειψη πρόσκλησης θεραπεύει η παρουσία του µέλους στη συνεδρίαση. Αν συµµετάσχει το τακτικό µέλος, η µη πρόσκληση του αναπληρωµατικού δεν συνεπάγεται ακυρότητα. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος µη προσκληθέν, η συνεδρίαση είναι παράνοµη. Το ίδιο ισχύει και αν αντί αυτού συµµετείχε το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος. γ. Λειτουργία: Κατά το άρθρο 14 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, η νοµιµότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Μέλη συλλογικού οργάνου τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια έως και τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν επιτρέπεται να µετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Τα της εξαίρεσης του άρθρου 7 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, δεν εφαρµόζονται όταν τα αποµένοντα µέλη δε σχηµατίζουν απαρτία. δ. Απαρτία: Για να λάβει έγκυρη απόφαση το συλλογικό όργανο πρέπει να υπάρχει ορισµένος αριθµός µελών, που καθορίζεται από το Νόµο, ελλείψει δε σχετικής διάταξης πρέπει να παρίστανται µέλη περισσότερα από αυτά που δεν συµµετέχουν, δηλαδή η πλειοψηφία του συνόλου των µελών (ΣτΕ 1813/1977). Η Σελίδα: 19 / 42

20 απαρτία πρέπει να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης προς λήψη απόφασης. Όταν η συγκρότηση είναι τριµελής, απαιτείται η παρουσία και των τριών µελών (ΣτΕ 1371/1968), εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου, το νωρίτερο σε 24 ώρες στον ίδιο τόπο και µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. Στη νέα συνεδρίαση υπάρχει απαρτία τουλάχιστον µε το 1/3 του συνόλου των µελών και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών. Στα τριµελή συλλογικά όργανα για να υπάρχει απαρτία απαιτείται η παρουσία και των τριών (Κ άρθρο 14 παρ. 1 ). Κυριότερα όργανα του Κράτους: Κεντρικά: Πρόεδρος της ηµοκρατίας Κυβέρνηση Τα προβλεπόµενα από το ν. 1558/1985 περί συλλογικών οργάνων της κυβέρνησης ως εξής: Κυβερνητικό Συµβούλιο (ΚΥΣΥΜ) Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας Επιτροπή Τιµών και Εισοδηµάτων Ανώτατο Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Πρωθυπουργός Υπουργοί Υφυπουργοί Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειακά: - ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήµοι και Κοινότητες -Περιλαµβάνουν δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια. - ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση).Ενώ οι ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ προβλέπονται από το Σύνταγµα (άρθρο 102 παρ.1), µόλις το 1994 (ν. 2218/1994, 2240/1994) εξειδικεύθηκε ο θεσµός και άρχισε να λειτουργεί στη χώρα µας. - ΟΤΑ Γ ΒΑΘΜΟΥ: Πρόκειται για τις Περιφέρειες, θεσµός που προβλέπεται από το ν. 1622/1986, και εξειδικεύθηκε µε το Π. 51/1987, το οποίο συνιστά 13 διοικητικές περιφέρειες στη χώρα, µε σκοπό τη διευκόλυνση του σχεδιασµού της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της αποκέντρωσης. Της Περιφέρειας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας. Συνεπικουρούµενος από το Περιφερειακό Συµβούλιο ιοικητικές Πράξεις Προκειµένου η ιοίκηση να προβεί σε κάποια υλική ενέργεια, πρέπει να δηλώσει µονοµερώς τη σχετική βούλησή της µε τυπική πράξη, η οποία πρέπει να εκδοθεί µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόµος. Αυτή η δήλωση βούλησης, µε Σελίδα: 20 / 42

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης 19/4/2016 Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης Διοικητικές προσφυγές Αναφορά Νομική βάση: άρθρο 27 ΚΔΔ/σίας Ασκείται αν δεν είναι δυνατή η άσκηση απλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αρμοδιότητα Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πειραιάς, 19.07.2017 Αρ. Πρωτ.: 42675 Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης ΙΣΤΟΡΙΑ Το νεότερο ελληνικό κράτος δηµιουργήθηκε µε την επανάσταση του 1821

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κων/νος Παπαδημητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ΟΡΓΑΝΩΣΗ: είναι η συνειδητά μεθοδευμένη συντονισμένη δραστηριότητα δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...XXI Εισαγωγή Ι. Η έννοια του δικαίου... 1 1. Ορισμός του κανόνα δικαίου... 1 2. Τα χαρακτηριστικά του κανόνα δικαίου... 2 II. Η διαίρεση του δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. 4011/2013, De facto κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα

ΘΕΜΑ: Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα Α Α: ΒΕ2ΨΧ-Ι 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η τοπική αυτοδιοίκηση Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη

10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 29/6/2012 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αρ. Πρωτ.: 801 (ΠΕΓΔΥ) ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ταχ. Δ/νση: Διδότου 26 & Τροφίμων 10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη Τηλ & Fax: 210-3614580

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθμ. 809/2016 απόφασης (ορθή επανάληψη) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθμ. 809/2016 απόφασης (ορθή επανάληψη) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη 19.12.2016 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 86815 Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη και Καθ.Ρουσίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «Κοσµάς Ψυχοπαίδης» ΚΟΙΝΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ

Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 20 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19019 ΗΜΟΣ Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Βαθµός Ασφαλείας : Αδιαβάθµητο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α ), Άρθρο 12, Παράγραφος 4 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων καταστάσεως υπαλλήλων του ηµοσίoυ, των Ν.Π..., των Ο.Τ.Α και άλλων τινών

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι ΘΕΜΑ: Εξέταση της από..2017 προσφυγής τ. κατά της υπ' αριθ. πρωτ....2017 αποφάσεως του ιευθυντή Τεχνικών Έργων. περί ορισµού υπαλλήλου για έλεγχο επαρχιακού οδικού δικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ίος, 2 Νοεµβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3540

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ίος, 2 Νοεµβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3540 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ίος, 2 Νοεµβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3540 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Μονομελή και συλλογικά διοικητικά όργανα - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Μονομελή και συλλογικά διοικητικά όργανα - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Μονομελή και συλλογικά διοικητικά όργανα - 2 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν.

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 (ΦΕΚ Β' 1780/05-06-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. «το δικαίωµα προτάσεων νόµων ανήκει στη Βουλή και την Κυβέρνηση» (άρ. 73 1 του Συντάγµατος). 2. Οι κατά τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ομάδα καθηγητών Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκει στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, ως μορφής διοικητικής οργάνωσης του κράτους. Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Φορείς άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Αθήνα, 14 / 9 / 2017 Αρ.Πρωτ.: 72838/26462 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κατεχάκη 56

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Απριλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 16670. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 16670. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 30 Απριλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 16670 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 13/10/2017 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ϖρωτ. 8. Προς : Κοινοϖοίηση :

Αρ. ϖρωτ. 8. Προς : Κοινοϖοίηση : Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 25-05-2015 Αρ. ϖρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com κ. Νίκο Βούτση Υϖουργό Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης Λεωφ. Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιφερειακό Συμβούλιο Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της οικείας περιφέρειας.

3. Περιφερειακό Συμβούλιο Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της οικείας περιφέρειας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ροδόπης Φιλλύρα 27/6/2016 Δήμος Αρριανών Αριθ.Πρωτ: 6.499 ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010) Tου. υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΚΑΤΑ Της

Διαβάστε περισσότερα

Nα διατηρηθεί µέχρι...

Nα διατηρηθεί µέχρι... Nα διατηρηθεί µέχρι... Bαθµός ασφαλείας.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO EΘNΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘPHΣKΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 20 Απριλίου 2001 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αριθ.Πρωτ. 163 ΕΡΜΟΥ 15 105 63

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Αθήνα, 14 / 9 / 2017 Αρ.Πρωτ.: 72836/26461 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κατεχάκη 56

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα: Δυνατότητα ψήφου των εκπροσώπων των ΔΕ νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Επιτροπή Ι. Τεθέντα υπόψη μου στοιχεία ιστορικού. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Απόλυτη διάκριση λειτουργιών υπάρχει όταν τα όργανα της μιας κρατικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν και να ασκούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 1 Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ιαδίκτυο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΤΜΗΜΑ Β Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας Άρθρο 3.

Διαβάστε περισσότερα