3 2.1 : . / .. / /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 2.1 : . / .. / /"

Transcript

1 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους. Τελικός ικαιούχος: Υπ.Ε.Π.Θ. / Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. Φορέας Λειτουργίας: Υπ.Ε.Π.Θ. / Γενική ιεύθυνση ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης / ιεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ» Συντάκτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συνταγµατικές Εγγυήσεις, Συστήµατα ιοίκησης Κεντρικό / Αποκεντρωτικό ιάρθρωση Κρατικών Υπηρεσιών Τοπική Αυτοδιοίκηση ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Έννοια Κανόνα ικαίου Πηγές ιοικητικού ικαίου Αρµοδιότητα της ιοίκησης ιοικητικά Όργανα: ιοικητικές Πράξεις ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΑ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ Η ιοικητική ιαδικασία Έλεγχος νοµιµότητας Φορείς η δράση των οποίων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος για την επίτευξη εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκά όργανα και θεσµοί που χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ...42 Σελίδα: 2 / 42

3 1. ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1.1. Συνταγµατικές Εγγυήσεις, Συστήµατα ιοίκησης Κεντρικό / Αποκεντρωτικό Η διοικητική οργάνωση του Κράτους οριοθετείται από το ίδιο το Σύνταγµα το οποίο προβλέπει ότι: «Μορφή του πολιτεύµατος της Ελλάδας είναι Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ηµοκρατία, Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα. (Άρθρο 1) Βασικές Συνταγµατικές ιατάξεις: Σύνταξη της Πολιτείας: Άρθρο Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού. Άρθρο 28: 2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγµα. Για την ψήφιση νόµου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών. 3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, µε νόµο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, σε περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συµφέρον, δεν θίγει τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και γίνεται µε βάση τις αρχές της ισότητας και µε τον όρο της αµοιβαιότητας. Ερµηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Η Βουλή συγκροτείται από 300 Βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία, κάθε τέσσερα (το αργότερο) χρόνια. Οι Βουλευτές εκλέγονται είτε µεµονωµένα (δύσκολα) είτε συνεργαζόµενοι υπό τη σηµαία ενός πολιτικού κόµµατος. Τα πολιτικά κόµµατα αναγνωρίζονται (Σύνταγµα 29) ως οι βασικοί φορείς επηρεασµού και διαµόρφωσης της πολιτικής ζωής. Γι αυτό το λόγο χρηµατοδοτούνται από το κράτος. Για να τεθεί σε ισχύ ένας νόµος, απαιτείται : Να ψηφιστεί από τη βουλή Να εκδοθεί από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας Να δηµοσιευθεί στο Φύλλο Εφηµερίδος Κυβερνήσεως Σελίδα: 3 / 42

4 Την Εκτελεστική λειτουργία ασκούν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας είναι «ρυθµιστής» του πολιτεύµατος. Συµπράττει δηλαδή σε πολλές διαδικαστικές πράξεις, προκειµένου να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και το κύρος τους. Επιπλέον, συνυπογράφει µε τον αρµόδιο Υπουργό τα (προεδρικά) διατάγµατα και έχει µια σειρά από αρµοδιότητες κυβερνητικής-διοικητικής φύσεως («άρχει των ενόπλων δυνάµεων», απονέµει τα παράσηµα κλπ). Κατά το Σύνταγµα, άρθρο 82: 1. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος και των νόµων. 2. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δηµόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής µέσα στο πλαίσιο των νόµων». Κατά το Σύνταγµα, άρθρο 83: 1. Κάθε Υπουργός ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει ο νόµος. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρµοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός µε απόφασή του. 2. Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτουν µε κοινή απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός. Από τα παραπάνω άρθρα του Συντάγµατος, αναδεικνύεται η στενή σχέση µεταξύ Κυβέρνησης (όργανο που επιλέγει) και της ηµόσιας ιοίκησης (όργανα που εφαρµόζουν, υλοποιούν τις επιλογές της Κυβέρνησης). Το πολιτικό προσωπικό (Υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς) µαζί µε το υπαλληλικό προσωπικό των Υπουργείων αποτελούν την Κεντρική ιοίκηση. Η Κυβέρνηση και γενικότερα η Κεντρική ιοίκηση, οργανώνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τον νόµο 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». Συγκεκριµένα: Άρθρο 23 :Τίτλοι και τάξη υπουργείων: 1. Τα υπουργεία από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ορίζονται ως εξής: "Προεδρίας της Κυβέρνησης Εθνικής Άµυνας Εξωτερικών Εσωτερικών Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών Γεωργίας Εργασίας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ικαιοσύνης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού ηµόσιας Τάξης Μακεδονίας - Θράκης Αιγαίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εµπορίου Μεταφορών και Επικοινωνιών Εµπορικής Ναυτιλίας. 2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να µεταβάλλεται η σειρά τάξης και ο τίτλος των υπουργείων της προηγούµενης παραγράφου ιάρθρωση Κρατικών Υπηρεσιών Η Κεντρική ιοίκηση συγκροτείται από τα εξής Υπουργεία: 1. Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης 2. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 3. Υπουργείο Εξωτερικών 4. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Σελίδα: 4 / 42

5 5. Υπουργείο Ανάπτυξης 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, ηµοσίων Εργων 7. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 9. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 10. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 11. Υπουργείο ικαιοσύνης 12. Υπουργείο Πολιτισµού 13. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 14. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης 15. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης 16. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 17. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 18. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 19. Υπουργός Επικρατείας ΕΝΝΟΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ως λειτουργία): Σύνολο ενεργειών που περιλαµβάνουν διεύθυνση ανθρώπων, διαχείριση µέσων και πόρων, λήψη αποφάσεων, που όλες µαζί συντονισµένα επιδιώκουν την επίτευξη ορισµένων σκοπών. ΕΝΝΟΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών και οργάνων που είναι ενταγµένα στην εκτελεστική λειτουργία της πολιτείας, µε σκοπό την πραγµάτωση της Κυβερνητικής πολιτικής. ιαφέρει από την Κυβέρνηση, δηλαδή το υπεύθυνο όργανο που χαράζει τις γενικές κατευθύνσεις της κρατικής δράσης. Το έργο αυτό ασκείται από τα δικά της όργανα, τα διοικητικά όργανα, τα οποία ασκούν δηµόσια εξουσία και διακρίνονται από τα νοµοθετικά και δικαστικά όργανα. Η συνήθης οργάνωση ενός Υπουργείου είναι η εξής: -πολιτική ηγεσία (υπουργός, υφυπουργοί, γενικοί γραµµατείς, ίσως και ειδικοί γραµµατείς) Μονάδες κοντά στην ηγεσία: νοµικός σύµβουλος, γραφείο τύπου κλπ -Γενικές ιευθύνσεις (γενικοί διευθυντές µε 3ετή θητεία) - ιευθύνσεις (διευθυντές µε 3ετή θητεία) -Τµήµατα (τµηµατάρχες µε 3ετή θητεία) -(αυτοτελή) Γραφεία (προϊστάµενοι µε 3ετή θητεία) i. ηµοσιοϋπαλληλικό σώµα Τη ηµόσια ιοίκηση στελεχώνουν κατά κύριο λόγο οι (µόνιµοι) δηµόσιοι υπάλληλοι. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος τους προσδιορίζονται στο ίδιο το Σύνταγµα: Σελίδα: 5 / 42

6 Άρθρο Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισµού τους ορίζονται από το νόµο. 2. Κανένας δεν µπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νοµοθετηµένη. Εξαιρέσεις µπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόµο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες µε προσωπικό που προσλαµβάνεται για ορισµένη χρονική περίοδο µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. 3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστηµονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού µπορούν να πληρούνται µε προσωπικό που προσλαµβάνεται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόµος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαµβάνεται. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται µισθολογικά σύµφωνα µε τους όρους του νόµου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται µε δικαστική απόφαση, δεν µπορούν να µετατεθούν χωρίς γνωµοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους. Άρθρο Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο δεν µπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιας επιχείρησης ή οργανισµού κοινής ωφέλειας. 7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε µε διαγωνισµό είτε µε επιλογή σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόµος ορίζει. Νόµος µπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείµενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγµατικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής». Αποκεντρωµένη ιοίκηση: ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Η σύσταση κρατικών περιφερειακών οργάνων που ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες εντός της περιφέρειάς τους, χωρίς να αποσπώνται από τον κορµό του κρατικού µηχανισµού αλλά υπαγόµενα σε πλήρη ιεραρχικό έλεγχο εκ µέρους των κεντρικών. Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα, το κράτος οργανώνεται και διοικείται κατά το Αποκεντρωτικό σύστηµα. Συγκεκριµένα η οργάνωση της διοίκησης οριοθετείται από το άρθρο 101 του Συντάγµατος ως εξής: 1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα. Σελίδα: 6 / 42

7 2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεω-οικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. 3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει». Το αποκεντρωτικό σύστηµα οργάνωσης του κράτους, το συνθέτουν τρεις διακριτές µορφές διοικητικών οργάνων, οι περιφέρειες, οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες και οι διανοµαρχιακές/διαπεριφερειακές υπηρεσίες. Αναλυτικά: Β.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Η χώρα διαιρείται στις εξής 13 Περιφέρειες (π.δ. 51/1987): 1. Αττικής, µε έδρα την Αθήνα 2. Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία 3. Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη 4. υτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα 5. Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα 6. Ηπείρου, µε έδρα τα Γιάννενα 7. υτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη 8. Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 9. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή 10. Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη 11. Νοτίου Αιγαίου, µε έδρα την Ερµούπολη 12. Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο 13. Ιονίων νήσων, µε έδρα την Κέρκυρα. ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ν. 2503/97) «Άρθρο 1: ιοίκηση Σε καθεµιά από τις Περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α) και των κατ'εκτέλεση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων που καθορίζουν τη χωρική έκταση, την έδρα και τον τίτλο των Περιφερειών, συνιστάται ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης του κράτους η Περιφέρεια, που οργανώνεται, διοικείται και στελεχώνεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η Περιφέρεια συµβάλλει στον εθνικό σχεδιασµό και στο πλαίσιο του σχεδιάζει, προγραµµατίζει και εφαρµόζει τις πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Η κάθε Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης έχει τις αρµοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκταση της, συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νοµό ή νοµαρχία, καθώς και τις αρµοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφερείας. εν θίγονται µε τις διατάξεις του παρόντος οι αρµοδιότητες των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των δήµων και κοινοτήτων. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση Σελίδα: 7 / 42

8 αρµόδιου Υπουργού µεταβιβάζονται στις Περιφέρειες ή σε νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµους και κοινότητες, αρµοδιότητες, που αφορούν περιφερειακές, νοµαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από Υπουργείο ή αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγµατα µεταφέρονται: α) στους Ο.Τ.Α, οι απαραίτητοι πόροι και, β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές µονάδες που θα ασκούν τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας που κατέχει κατά την κείµενη νοµοθεσία θέση µετακλητού υπαλλήλου µε βαθµό πρώτο (1ο) των ειδικών θέσεων, διορίζεται παύεται και µετακινείται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέµατα που αφορούν την Περιφέρεια. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων της Περιφέρειας και µπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίµου µέχρι και των αποδοχών ενός µηνός. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται επίσης των αστυνοµικών, των πυροσβεστικών και λιµενικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια. Στο Γενικό Γραµµατέα ανήκουν αποκλειστικά οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί ή µεταβιβασθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που του παρέχει ο νόµος ή ανατίθεται σ'αυτόν βάσει νόµου. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εποπτεύει τα Ν.Π... που εδρεύουν στην Περιφέρεια και δεν εποπτεύονται από νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµους, κοινότητες και υπουργεία, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, επιτρέπεται να διατηρείται η εποπτεία Ν.Π... από τα υπουργεία, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. Για όσα Ν.Π... δεν εκδοθεί προεδρικό διάταγµα κατά τα ανωτέρω, η εποπτεία µετά την πάροδο του εξαµήνου περιέρχεται αυτοδικαίως στο Γενικό Γραµµατέα. Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφαση του µπορεί να µεταβιβάζει στο Γενικό ιευθυντή της Περιφέρειας, στους Προϊσταµένους ιευθύνσεων και γενικά σε προϊσταµένους υπηρεσιακών µονάδων της Περιφέρειας, ορισµένες αρµοδιότητες του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση µε εντολή Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Μπορεί επίσης, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του ως πειθαρχικού προϊσταµένου στο Γενικό ιευθυντή της Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985, όπως ισχύει. Ο Γενικός ιευθυντής της Περιφέρειας αναπληρώνει το Γενικό Γραµµατέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα όταν η θέση είναι κενή. Σελίδα: 8 / 42

9 Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας για τα θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 3. Σε κάθε περιφέρεια λειτουργεί Περιφερειακό Συµβούλιο που αποτελείται από: α) Το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. β) Τους Προέδρους των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους Νοµάρχες της Περιφέρειας. γ) Έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση δήµων και κοινοτήτων που περιλαµβάνει η Περιφέρεια, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τη διοικούσα επιτροπή της ΤΕ Κ. δ) Έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης καθενός των παρακάτω φορέων: - των Επιµελητηρίων των παραγωγικών τάξεων, - Του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, - του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. - του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, - της Α..Ε..Υ., - της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. - της Γ.Σ.Ε.Ε. Όπου δεν υφίσταται περιφερειακή οργάνωση ή η τοπική αρµοδιότητα της καλύπτει µέρος µόνο της χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τις νοµαρχιακές οργανώσεις του φορέα. Ο τρόπος και η διαδικασία ορισµού καθορίζονται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του κάθε φορέα. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου συµµετέχει άνευ ψήφου ο Γενικός ιευθυντής της Περιφέρειας. Η πρόσκληση για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου γνωστοποιείται έγκαιρα στους βουλευτές των αντίστοιχων εκλογικών περιφερειών µε την ηµερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου αποτελούνται από τα µέλη που προβλέπονται πιο πάνω και επιπλέον. - όσον αφορά το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, επιπλέον των ως άνω και από: α. Τους ηµάρχους Αθηναίων και Πειραιώς. β. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας. γ. Έναν εκπρόσωπο. (1) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθήνας, (2) του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας, (3) του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Αττικής και Πειραιώς (4) της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών - Βιοτεχνών Ελλάδος. δ. Τρεις εκπροσώπους της τοπικής ένωσης δήµων και κοινοτήτων νοµού Αττικής. ε. Τον Πρόεδρο του συµβουλίου της Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς. - όσον αφορά τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, επιπλέον των ως άνω και : α. τους δηµάρχους των δήµων που είναι πρωτεύουσες των νοµών της Περιφέρειας. β. τους προέδρους των νοµαρχιακών συµβουλίων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας - όσον αφορά το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από: α. Το δήµαρχο Θεσσαλονίκης, Σελίδα: 9 / 42

10 β. τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Οι αρµοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, η συγκρότηση, η αποζηµίωση των µελών, η εκτός έδρας αποζηµίωση και οι δαπάνες µετακίνησης καθορίζονται από τις κείµενες σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 2: Οργάνωση: Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται µία (1) Γενική ιεύθυνση που ονοµάζεται Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας και στην οποία προΐσταται ο Γενικός ιευθυντής Περιφέρειας κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας συγκροτείται από όλες τις ιευθύνσεις και τα αυτοτελή τµήµατα και γραφεία της Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους µέσα στα διοικητικά της όρια». Οι Περιφέρειες ασκούν σήµερα αρµοδιότητες των εξής Υπουργείων: -Εσωτερικών, -Οικονοµίας (του πρώην Εθνικής Οικονοµίας) -Ανάπτυξης (πρώην Εµπορίου, Βιοµηχανίας κλπ) -Αγροτικής ανάπτυξης, -Υγείας, -ΠΕΧΩ Ε, -Απασχόλησης, -Μεταφορών και -Τουρισµού. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκτός από τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες εντάσσονται στις ενιαίες Περιφέρειες, πολλά Υπουργεία έχουν δική τους αποκεντρωµένη οργάνωση, ανεξάρτητα από τις Περιφέρειες. -Το Υπουργείο Παιδείας µε τις αποκεντρωµένες ιευθύνσεις εκπαίδευσης. -Το Υπουργείο Υγείας µε τις 17 ιευθύνσεις Υγεινοµικής Περιφέρειας ( ΥΠΕ). -Το Υπουργείο Οικονοµίας µε τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.), τα Τελωνεία, τα παραρτήµατα του Γενικού Χηµείου Κράτους κλπ. -Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε τη δική του ανάπτυξη (Στρατιά, Σ..Α, Σώµατα Στρατού κλπ). -Το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης µε την ιδιαίτερη ανάπτυξη της Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος. -Το Υπουργείο Πολιτισµού µε τις κατά τόπους Εφορείες αρχαιοτήτων. -Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας µε τα κατά τόπους Λιµεναρχεία. -Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µε τα κατά τόπους (αεροδρόµια) αερολιµεναρχεία της. ΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκτός των Περιφερειών και των Αποκεντρωµένων υπηρεσιών, ορισµένα Υπουργεία έχουν, για ειδικούς λόγους, υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν είτε σε µερικούς Νοµούς (διανοµαρχιακές) είτε σε µερικές Περιφέρειες (διαπεριφερειακές). Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι (πρώην).ε.κ.ε ή οι Ε.Υ..Ε. για τα ηµόσια έργα κλπ. Συγκροτούνται συνήθως περιστασιακά, προκειµένου να Σελίδα: 10 / 42

11 πραγµατοποιηθεί κάποιο σηµαντικό έργο. Υπάρχουν όµως και φορείς (όπως οι Οργανισµοί Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης) που λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια (από το 1985) Τοπική Αυτοδιοίκηση ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η οργάνωση µιας τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο του Κράτους η οποία παρουσιάζει µια ορισµένη οργανωτική και εξουσιαστική αυτονοµία και µια σαφή αναφορά στην ενεργό κοινωνική και πολιτική βούληση του τοπικού (δηλαδή χωρικά προσδιορισµένου) κοινωνικού σώµατος. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (στην Ελληνική έννοµη τάξη): Είναι, η εκτός του νοµικού προσώπου του Κράτους σύσταση οργανωτικών µονάδων της κρατικής ιοίκησης, τοπικά προσδιορισµένων, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα, διοικούµενα από δικά τους όργανα, που ασκούν δηµόσια εξουσία, την οποία τους παραχωρεί η πολιτεία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκροτείται από δύο βαθµούς, -τον α) σε επίπεδο ήµων και Κοινοτήτων (1037 συνολικά, 900 δήµοι και 137 κοινότητες) και -τον β) σε επίπεδο Νοµού (54 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους 51 Νοµούς). Σε τρεις περιπτώσεις υπάρχουν διευρυµένες Ν.Α. (Αττικής, ράµας -Ξάνθης- Καβάλας και Ροδόπης-Έβρου). Το Σύνταγµα προσδιορίζει αναλυτικά τα θέµατα των ΟΤΑ: Άρθρο 102: 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους στους επί µέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως νόµος ορίζει. 3. Με νόµο µπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσµοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. 4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται, όπως νόµος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόµος ορίζει. 5. Το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των Σελίδα: 11 / 42

12 αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την απόδοση και κατανοµή, µεταξύ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τον καθορισµό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. ιοίκηση των ΟΤΑ α) βαθµού: Βασικό όργανο διοίκησης των ήµων είναι το δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των δηµοτών. Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ α) βαθµού και αφορούν τον δήµο. Ο δήµαρχος, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού του δήµου. Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου δεν αποτελεί µέλος. Η δηµαρχιακή επιτροπή, είναι ένα τριµελές όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. Αναλαµβάνει κυρίως θέµατα που απαιτούν αυξηµένη αµεροληψία (πχ δηµοπρασίες) και είναι πιο πολύπλοκα. Βασικό όργανο διοίκησης των Κοινοτήτων είναι το κοινοτικό συµβούλιο, το οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των δηµοτών της κοινότητας. Το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ α) βαθµού και αφορούν την Κοινότητα. Ο πρόεδρος, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του κοινοτικού συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού της κοινότητας. Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου αποτελεί µέλος. Το προσωπικό των ΟΤΑ α) βαθµού αποτελούν κυρίως οι µόνιµοι υπάλληλοι («δηµοτικοί»), το καθεστώς των οποίων σε γενικές γραµµές είναι όµοιο µε των δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να είναι το ίδιο. ιοίκηση των ΟΤΑ β) βαθµού Βασικό όργανο διοίκησης των Ν.Α. είναι το νοµαρχιακό συµβούλιο, το οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των πολιτών της οικείας Ν.Α. Το νοµαρχιακό συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ β) βαθµού και αφορούν την Ν.Α. Ο νοµάρχης, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του νοµαρχιακού συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού της Ν.Α. Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου δεν αποτελεί µέλος. Η νοµαρχιακή επιτροπή, είναι ένα όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του νοµαρχιακού συµβουλίου. Αναλαµβάνει κυρίως θέµατα που απαιτούν αυξηµένη αµεροληψία (πχ δηµοπρασίες) και είναι πιο πολύπλοκα. Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή, είναι όργανο συµβουλευτικό για θέµατα οικονοµίας, ανάπτυξης κλπ της οικείας περιοχής. Το προσωπικό των ΟΤΑ β) βαθµού αποτελούν κυρίως οι µόνιµοι Σελίδα: 12 / 42

13 υπάλληλοι («νοµαρχιακοί»), το καθεστώς των οποίων σε γενικές γραµµές είναι όµοιο µε των δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να είναι το ίδιο. Αυτήν την εποχή στις Ν.Α. συνυπάρχουν υπάλληλοι πολλών διαφορετικών κατηγοριών (υπάλληλοι που προέρχονται από τα Υπουργεία και µετατάχθηκαν οικειοθελώς, υπάλληλοι που µετατάχθηκαν αναγκαστικά το 2001, υπάλληλοι που εισήλθαν εξαρχής στις Ν.Α. κλπ), κάτι που συνιστά µείζον πρόβληµα, για την αποτελεσµατική λειτουργία τους. Ένα από τα δυσχερέστερα προβλήµατα που εδώ και πολλά χρόνια αντιµετωπίζουν οι δηµόσιες υπηρεσίες (κατ επέκταση και οι πολίτες ), είναι ο σαφής προσδιορισµός των τοµέων ευθύνης («αρµοδιοτήτων») κάθε δηµόσιου φορέα. Ειδικότερα, η ένταση του προβλήµατος αναδεικνύεται στην περίπτωση των ΟΤΑ, προπάντων των ΟΤΑ β) βαθµού (Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων). Αρµοδιότητα. Σύµφωνα µε τον νέο ηµοτικό-κοινοτικό Κώδικα (ν. 2463/2006), οι ήµοι και οι Κοινότητες έχουν αρµοδιότητα στους εξής τοµείς (άρθρο 75 ΚΚ): 1. Ανάπτυξης. 2. Εύρυθµης λειτουργίας των οικισµών. 3. Προστασίας περιβάλλοντος. 4. Απασχόλησης. 5. Κοινωνικής προστασίας και φροντίδας. 6. Παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού. 7. Πολιτικής προστασίας Επιπλέον, εκείνες τις γενικού ενδιαφέροντος αρµοδιότητες οι οποίες τους ανατίθενται από την κεντρική εξουσία, για να διεκπεραιώνονται σε τοπικό επίπεδο. Αντιθέτως, ο Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996) δεν απαριθµεί αναλυτικά τοµείς, οι οποίοι ανατίθενται στην ευθύνη των Ν.Α. Συγκεκριµένα, αναφέρει πως: «Άρθρο 8, Αρµοδιότητες. 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου ανήκει στις Ν.Α. Στις Ν.Α. περιέχονται όλες οι σχετικές αρµοδιότητες των Νοµαρχών και των νοµαρχιακών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες σε θέµατα δηµόσιας περιουσίας». Σήµερα πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, (οι οποίες όµως είναι αποσπασµατικές και δεν αντιµετωπίζουν ριζικά το πρόβληµα), ο σαφής προσδιορισµός των διακριτών τοµέων ευθύνης κάθε δηµοσίου οργάνου, αποτελεί ζητούµενο. 2. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Αρµοδιότητες της ιοίκησης ιοικητικά Όργανα ιοικητικές Πράξεις ( ιάκριση σε Ατοµικές και Κανονιστικές) 2.1. Έννοια Κανόνα ικαίου Μέσα σε ένα δηµοκρατικά οργανωµένο πολίτευµα, ισχύουν ορισµένοι κανόνες που αφορούν τη συµπεριφορά των προσώπων, φυσικών και νοµικών. Σελίδα: 13 / 42

14 Κανόνας δικαίου είναι πρόταση που ρυθµίζει κατά τρόπο υποχρεωτικό ορισµένη συµπεριφορά προσώπων υπό την απειλή κύρωσης στον παραβάτη. Η εθνική έννοµη τάξη συνίσταται στην αυτοδύναµη οργάνωση ενός λαού µέσα σε ένα σύνολο κανόνων δικαίου. Βάση κάθε έννοµης τάξης αποτελεί ένα σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τον τρόπο δηµιουργίας υπολοίπων κανόνων: Πρόκειται για το Σύνταγµα, το οποίο προβλέπει τα διάφορα όργανα αρµόδια για τη θέσπιση κανόνων δικαίου. Οι ενέργειες των οργάνων της διοίκησης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους νόµους που διέπουν τη δράση, λειτουργία και οργάνωσή της. Η δράση αυτή δεν είναι απεριόριστη, αλλά δεσµεύεται να εφαρµόζει τους νόµους. Αποτελεί απόρροια του αντιπροσωπευτικού συστήµατος µιας χώρας και της αρχής της διάκρισης των εξουσιών η έννοµη τάξη της οποίας να διέπεται από τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Με βάση λοιπόν το συσχετισµό των παραπάνω εννοιών, η δράση του κράτους δικαίου εκφράζεται µε τη διάκριση των εξουσιών και την άσκηση της νοµοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας από τα αντίστοιχα εκ του νόµου προβλεπόµενα όργανα. Συνακόλουθο της διάκρισης των εξουσιών είναι το τεκµήριο αρµοδιότητας θέσπισης κανόνων δικαίου από το νοµοθετικό όργανο, που προβλέπεται απευθείας από το Σύνταγµα. Αυτό σηµαίνει ότι τα λοιπά συντεταγµένα όργανα, δηλαδή διοικητικά και δικαστικά ασκούν µόνον εκείνες τις αρµοδιότητες που τους έχουν ειδικά ανατεθεί. Με την υπαγωγή της διοίκησης, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας στους κανόνες δικαίου που θεσπίσθηκαν µε πράξη του νοµοθετικού οργάνου το οποίο αντιπροσωπεύει το εκλογικό σώµα, αποτελεί άλλη µια έκφραση της υποταγής της στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας Πηγές ιοικητικού ικαίου Έννοια ιοικητικού ικαίου: Στη νοµική επιστήµη γίνεται η παραδοσιακή διάκριση σε δηµόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Η βασική εννοιολογική διαφορά έγκειται στο είδος των εννόµων σχέσεων που ρυθµίζουν: έτσι το δηµόσιο δίκαιο περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας της πολιτείας, ενώ το ιδιωτικό δίκαιο είναι ο ρυθµιστής των σχέσεων µεταξύ ιδιωτών, δηλαδή των προσώπων εκείνων (φυσικών η νοµικών) των οποίων η δραστηριότητα συνιστά έκφραση ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν δεσµεύονται καταρχήν από περιορισµούς της δηµόσιας έννοµης τάξης 1. Τµήµα του δηµοσίου δικαίου είναι και το διοικητικό δίκαιο, το οποίο έρχεται να ρυθµίσει ειδικότερα την οργάνωση και λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης καθώς και τις σχέσεις αυτής τόσο προς τους ιδιώτες όσο και προς τις άλλες κρατικές λειτουργίες. 1 Παράδειγµα ιδιωτικών συναλλαγών αποτελούν οι συµβάσεις του ενοχικού δικαίου όπως η πώληση, µίσθωση, δωρεά, όπου οι συναλλασσόµενοι ασκούν αυτόβουλα την «δικαιοπρακτική» τους ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται διατάξεις που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον. Συναφής είναι και η διάκριση σε «ενδοτικό» και «αναγκαστικό» δίκαιο. Σταθόπουλος... Σελίδα: 14 / 42

15 Πηγές του ιοικητικού ικαίου Α. Το Σύνταγµα: Ο θεµελιώδης νόµος του κράτους συνιστά την ιεραρχικά ανώτατη πηγή, όχι µόνο του διοικητικού αλλά και όλων των κλάδων δικαίου. Με συνταγµατικές διατάξεις προσδιορίζονται οι σκοποί, τα µέσα και τα όρια δράσης της διοίκησης. 2 Β. Ο νόµος: -Τυπικός: Είναι η έκφραση πολιτειακής βούλησης όπως αυτή εκφράζεται σύµφωνα µε ορισµένους τύπους από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. -Ουσιαστικός: Είναι κάθε κανόνας δικαίου ανεξάρτητα από τη µορφή του. Γ. Οι κανονιστικές πράξεις της ιοίκησης: Πρόκειται για την κατεξοχήν έκφραση της κανονιστικής αρµοδιότητας της ιοίκησης µέσω του θεσµού της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Εκτενέστερη αναφορά στη συγκεκριµένη πηγή δικαίου θα γίνει παρακάτω στο κεφάλαιο των διοικητικών πράξεων.. Οι πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου: Αποτελούν ιδιότυπη πηγή κανόνων δικαίου οι οποίες είναι πράξεις του ανώτατου συµβουλίου της Κεντρικής ιοίκησης, και εκδίδονται χωρίς καµία εξουσιοδότηση από Σύνταγµα η άλλο ειδικό νόµο Αρµοδιότητα της ιοίκησης Η έννοια της αρµοδιότητας είναι άµεση απόρροια της αρχής της νοµιµότητας αφού η ιοίκηση οφείλει η µπορεί να προβαίνει µόνο σε εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται από τους κανόνες που τις διέπουν, και συνεπώς να εκδίδουν πράξεις µόνον εφόσον έχουν σχετική αρµοδιότητα. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κεντρικός άξονας της διοικητικής δράσης και του τρόπου άσκησης αυτής αποτελεί η αρµοδιότητα των διοικητικών οργάνων η οποία πρόκειται κατά βάση για την ικανότητα των οργάνων να θεσπίζουν µε πράξεις τους κανόνες δικαίου, είτε να συµβάλουν σε αυτές, η να προβαίνουν σε αντίστοιχες υλικές ενέργειες. α. ιακρίσεις Αρµοδιότητας: -καθ ύλη: συνίσταται στον καθορισµό του αντικειµένου της δραστηριότητας του διοικητικού οργάνου, δηλαδή των θεµάτων που πρόκειται να ρυθµιστούν µε τις πράξεις που θα εκδώσει. -κατά τόπο: συνίσταται στον καθορισµό µιας εδαφικής περιοχής µέσα στην οποία θα ασκηθεί η καθ ύλην αρµοδιότητα -αποφασιστική: όταν παρέχει στο όργανο την ικανότητα να εκδώσει πράξη αυτό µόνον η και µε σύµπραξη άλλων οργάνων -γνωµοδοτική η συµβουλευτική: όταν παρέχει στο όργανο να διατυπώσει γνώµη η πρόταση, εάν η πράξη για την οποία ζητείται είναι νόµιµη η σκόπιµη, ύστερα από ερώτηµα οργάνου που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα. 2 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση «δια των δηµοσίων υπαλλήλων οι οποίοι είναι οι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό» (άρθρο 103 παρ. 1). Σελίδα: 15 / 42

16 Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα διακρίνεται περαιτέρω σε σύµφωνη η απλή γνώµη, ανάλογα µε το εάν η γνωµοδότηση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για το όργανο που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα. (Κ.., άρθρα 20 παρ. 1,2,3). Αποκλειστική είναι η αρµοδιότητα της οποίας ο φορέας είναι ένα και µόνο διοικητικό όργανο. Συλλογική αρµοδιότητα υπάρχει όταν, για την έκδοση της πράξης απαιτείται, η δήλωση βούλησης περισσοτέρων του ενός διοικητικών οργάνων π.χ κοινή υπουργική απόφαση. Μπορεί να είναι ταυτόχρονη (συναρµοδιότητα), η διαδοχική π.χ ρητή έγκριση της πράξης ενός διοικητικού οργάνου από άλλο. Η πράξη που υπόκειται σε έγκριση δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και µετά την έγκριση ενσωµατώνεται στη ρητή εγκριτική πράξη. εν πρέπει να συγχέεται µε την αρµοδιότητα του συλλογικού οργάνου π.χ εάν τρεις Υπουργοί αποτελούν µέλη µιας επιτροπής. έσµια αρµοδιότητα υπάρχει όταν το όργανο, αφού διαπιστώσει τη συνδροµή των απαιτούµενων προϋποθέσεων υποχρεούται στην έκδοση διοικητικής πράξης. Σιωπηρή άρνηση της ιοίκησης να προβεί στην άσκηση δέσµιας αρµοδιότητας συνιστά παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. ιακριτική ευχέρεια: Η αρµοδιότητα για διακριτική ευχέρεια σηµαίνει ότι οι κανόνες άσκησής της, δεν προκαθορίζουν επακριβώς την ενέργεια του οργάνου, αλλά του αφήνουν σχετική ελευθερία δράσης. ηλαδή το διοικητικό όργανο µπορεί αλλά δεν υποχρεούται να εκδώσει την πράξη, η µπορεί να καθορίσει το χρόνο έκδοσης η να επιλέξει µεταξύ περισσοτέρων ρυθµίσεων για να προβεί στην έκδοση πράξης που αφορά εξυπηρέτηση δηµόσιου συµφέροντος. Η διακριτική ευχέρεια δεν πρέπει να συγχέεται µε την ερµηνεία των διατάξεων, η οποία συνίσταται στην εξακρίβωση του δεν προκύπτει σαφώς υποχρέωση του οργάνου για την έκδοση της πράξης, τότε τεκµαίρεται ότι υπάρχει διακριτική ευχέρεια και όχι δέσµευση της ιοίκησης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αρµοδιότητα του διοικητικού οργάνου είναι από κάποιες απόψεις δέσµια, και από άλλες να συνιστά διακριτική ευχέρεια π.χ στην περίπτωση διαγωνισµών η εξετάσεων για πρόσληψη υπαλλήλων, ο εξεταστής δεσµεύεται από το πρόγραµµα και τη µορφή της δοκιµασίας, αλλά έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τα κριτήρια βαθµολογίας. Κατά γενική αρχή του ιοικητικού ικαίου, συνιστάται τεκµήριο υπέρ της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή όπου από τις σχετικές διατάξεις δε προκύπτει επιτακτική υποχρέωση της ιοίκησης να προβεί στην έκδοση διοικητικής πράξης, τεκµαίρεται ότι έχει διακριτική ευχέρεια και όχι σχετική δέσµευση. Η αρχή της νοµιµότητας που διέπει όλο το σύστηµα λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης, έχει εφαρµογή και στον τρόπο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας. Θα πρέπει συνεπώς να ασκείται εντός των ορίων της, τα οποία προσδιορίζονται από τους ίδιους τους κανόνες δικαίου που την παρέχουν, καθώς και από τις επιταγές του δηµοσίου συµφέροντος, την αρχή της ισότητας, της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικούµενου. Σελίδα: 16 / 42

17 β. Μεταβίβαση αρµοδιότητας: Η αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισµένο όργανο δεν µπορεί να ασκηθεί από άλλο έστω και ανώτερο, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθµιση. Οι κανόνες δικαίου που ρυθµίζουν τις αρµοδιότητες, έχουν χαρακτήρα απρόσωπο και δεν µπορούν να τεθούν από τα ίδια τα όργανα στα οποία ανατίθεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Συνεπώς, το συγκεκριµένο όργανο δεν µπορεί να µεταβάλει τους κανόνες που ρυθµίζουν την αρµοδιότητά του, η δε παράβαση των κανόνων περί αρµοδιότητας ερευνάται και αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση παράνοµης µεταβίβασης της αρµοδιότητας, το όργανο προς το οποίο µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα είναι αναρµόδιο και η πράξη που θα εκδοθεί πάσχει ακυρότητα. Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων επιτρέπεται και γίνεται µόνο µε κανονιστική διοικητική πράξη του µεταβιβάζοντος οργάνου, µόνο κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι το όργανο προς το µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα καθίσταται αποκλειστικά αρµόδιο για την άσκηση αυτής. 9 του Κ.., (Ν. 2690/99). Εξαίρεση υπάρχει όταν αυτό ρητά προβλέπεται από διάταξη νόµου π..χ Ν.1558/85 άρθρο 10 παρ. 2. γ. Εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 9 παρ.3, Κ.. ): παροχή από ένα όργανο σε άλλο µε ρητή πράξη συνήθως ιεραρχικά κατώτερο να υπογράφει αντ αυτού και µε εντολή του ορισµένες πράξεις. Οι πράξεις αυτές αν και φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου, θεωρούνται πράξεις του εξουσιοδοτούντος οργάνου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να επιτρέπεται από τις διατάξεις που καθορίζουν των αρµοδιότητα του εξουσιοδοτούντος οργάνου. δ. Αναπλήρωση: (Άρθρο 8 Κ.. ) ιαφέρει και από την εξουσιοδότηση και από την µεταβίβαση. Επιτρέπεται η αναπλήρωση φυσικού προσώπου από άλλο σε περίπτωση απουσίας η κωλύµατος (Βλ. Υπαλ. Κωδ. Άρθρο 97). Θεωρείται δε ότι την αρµοδιότητα την ασκεί το ίδιο, και όχι το διοικητικό όργανο που αναπληρώνει. ε. Χρονικοί περιορισµοί της αρµοδιότητας: Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι διατάξεις θέτουν προθεσµία µέσα στην οποία θα πρέπει να ασκηθεί η αρµοδιότητα. Η προθεσµία µπορεί να είναι ενδεικτική η αποκλειστική. Όταν τάσσεται ρητά προθεσµία, η προκύπτει σαφώς κάτι τέτοιο από τις σχετικές διατάξεις, η προθεσµία ονοµάζεται αποκλειστική η ανατρεπτική. (Το άρθρο 10 του Κ.. προβλέπει σχετικά). Γενικά οι προθεσµίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης η άλλου εγγράφου του ενδιαφεροµένου είναι αποκλειστικές εκτός εάν ορίζεται αλλιώς από ειδική διάταξη. Αντίθετα, οι προθεσµίες για τη ιοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όµως, οι προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει να εκδοθούν πράξεις που έχουν δυσµενείς συνέπειες για τους διοικούµενους. είναι αποκλειστικές. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της αποκλειστικής προθεσµίας όταν η υπέρβαση οφείλεται σε ανώτερη βία η δικαιολογείται από τις συντρέχουσες περιστάσεις.αρ.10 παρ. 6 Κ.., π.χ λόγοι αντικειµενικής αδυναµίας. Σελίδα: 17 / 42

18 2.4. ιοικητικά Όργανα: Για να είναι αρµόδια προς έκδοση διοικητικών πράξεων, θα πρέπει να έχουν νόµιµη υπόσταση, δηλαδή να έχουν τηρηθεί όλες οι νοµικές προϋποθέσεις που ορίζουν τα της συστάσεως. Η σύσταση ενός διοικητικού οργάνου πρέπει να προβλέπεται ρητά από το Σύνταγµα, η από νοµοθετική διάταξη η από κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει επίσης να προβλέπουν και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες αποκτάται η ιδιότητα ενός διοικητικού οργάνου. Τρόποι απόκτησης τέτοιας ιδιότητας είναι η εκλογή (αιρετά όργανα), η ο διορισµός. Όταν λοιπόν έχουν ακολουθηθεί όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τότε το διοικητικό όργανο έχει νόµιµη υπόσταση. Το όργανο στερείται νόµιµης υπόστασης εάν: -δεν υπάρχει πράξη που να προβλέπει τα της συστάσεώς του -υπήρχε πράξη, αλλά είχε εκδοθεί καθ υπέρβαση καθηκόντων: Πράξεις που εκδόθηκαν από όργανο το οποίο δεν είχε νόµιµη υπόσταση θεωρούνται ανύπαρκτες και η ενέργεια αυτή του προσώπου αποκαλείται νόσφιση εξουσίας η αντιποίηση αρχής η σφετερισµός εξουσίας. α. ιακρίσεις διοικητικών οργάνων: Από πλευράς αρµοδιότητας διακρίνονται σε: -Όργανα µε αποφασιστική αρµοδιότητα: Ορισµένα όργανα του Κράτους έχουν εκ του νόµου αποφασιστικές αρµοδιότητες και καλούνται «Αρχές». Τέτοια όργανα είναι ο Υπουργός, Νοµάρχης, Οικονοµικός Έφορος, ασάρχης κλπ. -Γνωµοδοτικά: Τα όργανα αυτά έχουν συµβουλευτική αρµοδιότητα εκτός εάν ειδικός νόµος ορίζει διαφορετικά. Ανάλογα µε τον αριθµό των προσώπων που τα αποτελούν σε: -Μονοµελή: Στην περίπτωση αυτή, η νόµιµη υπόσταση του οργάνου διαρκεί µέχρι να ακυρωθεί η παύσει να ισχύει η πράξη εκλογής η διορισµού του, η λήξει η θητεία του. -Συλλογικά: Οι κανόνες που τα διέπουν αφορούν τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία τους. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προστασία των διοικούµενων, διότι εξασφαλίζουν κάθε φορά τη διερεύνηση των υποθέσεων που τους αφορούν από τα πράγµατι αρµόδια πρόσωπα και µάλιστα κατά τρόπο αµερόληπτο και αντικειµενικό, και αφετέρου στην εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης και την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος. Οι περισσότεροι προβλέπονται από τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, και συµπληρωµατικά, από τη νοµολογία. Η νόµιµη υπόσταση, η σύσταση δηλαδή δια νόµου, συγκρότηση, σύνθεση, και λειτουργία ρυθµίζονται από ειδικούς κανόνες που πηγάζουν από τις γενικές αρχές του δικαίου η τη νοµολογία. Πολλοί από αυτούς περιλαµβάνονται στα άρθρα 13,14,15 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Κατά τη Νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, το συλλογικό όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία µέλη, αλλά δεν υπάρχει κείµενο νόµου Σελίδα: 18 / 42

19 που να επιβάλλει κάτι τέτοιο. Με νεώτερη απόφαση το ΣτΕ δέχεται και τη δυνατότητα νόµιµης συγκρότησης συλλογικού οργάνου από δύο µόνο µέλη είτε µε νοµοθετική διάταξη είτε µε κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Ειδικότερα: α. Συγκρότηση: κατά το άρθρο 13 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας είναι ο καθορισµός του αριθµού και της ιδιότητας των µελών του συλλογικού οργάνου, µε πράξη που προβλέπει ο νόµος. Ο ορισµός του ιδίου προσώπου µε περισσότερες από µια ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Τα συλλογικά όργανα αν στο νόµο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται τουλάχιστον από τρία (3) µέλη. β. Σύνθεση είναι η νόµιµη συµµετοχή των τακτικών ή σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρωµατικών µελών του συλλογικού οργάνου. Όταν τα τακτικά µέλη απουσιάζουν ή κωλύονται παρίστανται τα αναπληρωµατικά µέλη. Όλα τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά) πρέπει να έχουν προσκληθεί εγκαίρως. Κατά το άρθρο 14 του Κ η πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει την ηµερησία διάταξη, γνωστοποιείται από το γραµµατέα, στα µέλη, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η προθεσµία αυτή µπορεί σε περίπτωση κατεπείγοντος θέµατος, να συντµηθεί, στην πρόσκληση όµως, που πρέπει να είναι έγγραφη, βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντµηση αναγκαία. Σε µη κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση µπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά ή τηλεγραφικά ή µε τηλεοµοιότυπο (FAX) ή άλλο πρόσφορο µέσον, εφόσον το γεγονός του τρόπου αυτού πρόσκλησης αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την κλήτευση. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές ηµέρες, που είναι γνωστές στα µέλη, ή όταν µέλος έχει δηλώσει πριν από τη συνεδρίαση κώλυµα συµµετοχής ή όταν το κώλυµα είναι γνωστό στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου. Την έλλειψη πρόσκλησης θεραπεύει η παρουσία του µέλους στη συνεδρίαση. Αν συµµετάσχει το τακτικό µέλος, η µη πρόσκληση του αναπληρωµατικού δεν συνεπάγεται ακυρότητα. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος µη προσκληθέν, η συνεδρίαση είναι παράνοµη. Το ίδιο ισχύει και αν αντί αυτού συµµετείχε το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος. γ. Λειτουργία: Κατά το άρθρο 14 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, η νοµιµότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Μέλη συλλογικού οργάνου τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια έως και τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν επιτρέπεται να µετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Τα της εξαίρεσης του άρθρου 7 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, δεν εφαρµόζονται όταν τα αποµένοντα µέλη δε σχηµατίζουν απαρτία. δ. Απαρτία: Για να λάβει έγκυρη απόφαση το συλλογικό όργανο πρέπει να υπάρχει ορισµένος αριθµός µελών, που καθορίζεται από το Νόµο, ελλείψει δε σχετικής διάταξης πρέπει να παρίστανται µέλη περισσότερα από αυτά που δεν συµµετέχουν, δηλαδή η πλειοψηφία του συνόλου των µελών (ΣτΕ 1813/1977). Η Σελίδα: 19 / 42

20 απαρτία πρέπει να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης προς λήψη απόφασης. Όταν η συγκρότηση είναι τριµελής, απαιτείται η παρουσία και των τριών µελών (ΣτΕ 1371/1968), εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου, το νωρίτερο σε 24 ώρες στον ίδιο τόπο και µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. Στη νέα συνεδρίαση υπάρχει απαρτία τουλάχιστον µε το 1/3 του συνόλου των µελών και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών. Στα τριµελή συλλογικά όργανα για να υπάρχει απαρτία απαιτείται η παρουσία και των τριών (Κ άρθρο 14 παρ. 1 ). Κυριότερα όργανα του Κράτους: Κεντρικά: Πρόεδρος της ηµοκρατίας Κυβέρνηση Τα προβλεπόµενα από το ν. 1558/1985 περί συλλογικών οργάνων της κυβέρνησης ως εξής: Κυβερνητικό Συµβούλιο (ΚΥΣΥΜ) Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας Επιτροπή Τιµών και Εισοδηµάτων Ανώτατο Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Πρωθυπουργός Υπουργοί Υφυπουργοί Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειακά: - ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήµοι και Κοινότητες -Περιλαµβάνουν δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια. - ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση).Ενώ οι ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ προβλέπονται από το Σύνταγµα (άρθρο 102 παρ.1), µόλις το 1994 (ν. 2218/1994, 2240/1994) εξειδικεύθηκε ο θεσµός και άρχισε να λειτουργεί στη χώρα µας. - ΟΤΑ Γ ΒΑΘΜΟΥ: Πρόκειται για τις Περιφέρειες, θεσµός που προβλέπεται από το ν. 1622/1986, και εξειδικεύθηκε µε το Π. 51/1987, το οποίο συνιστά 13 διοικητικές περιφέρειες στη χώρα, µε σκοπό τη διευκόλυνση του σχεδιασµού της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της αποκέντρωσης. Της Περιφέρειας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας. Συνεπικουρούµενος από το Περιφερειακό Συµβούλιο ιοικητικές Πράξεις Προκειµένου η ιοίκηση να προβεί σε κάποια υλική ενέργεια, πρέπει να δηλώσει µονοµερώς τη σχετική βούλησή της µε τυπική πράξη, η οποία πρέπει να εκδοθεί µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόµος. Αυτή η δήλωση βούλησης, µε Σελίδα: 20 / 42

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης ΙΣΤΟΡΙΑ Το νεότερο ελληνικό κράτος δηµιουργήθηκε µε την επανάσταση του 1821

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη

10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 29/6/2012 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αρ. Πρωτ.: 801 (ΠΕΓΔΥ) ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ταχ. Δ/νση: Διδότου 26 & Τροφίμων 10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη Τηλ & Fax: 210-3614580

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Απριλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 16670. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 16670. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 30 Απριλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 16670 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο.

Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο. Αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) και διοικούμενου. Η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται άνιση, κυρίως γιατί η ΔΔ εκδίδει πράξεις αφ εαυτού εκτελεστές

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 1 1 7 1 15 13 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. ΑΔΑ Β4Ω3Ω11-5Ε0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. fax e-mail Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Ίδρυµα Ντάελ) * * * νση : Πλατεία Αγ.Σπυρίδωνα 83100 Σάµος Πληρ. : Κων. Ανδρειωτάκης Τηλ. : 2273350121 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σκόπελος, 23.03.2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΤΗΜ/ΓΙΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου Κριάρη 30, Χανιά Κρήτης 73135 Χανιά:21/08/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα