ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

2 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ακτινοβολία-Χ Ηακτινοβολία- Χ είναι τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που περιλαμβάνει τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το υπέρυθρο, το ορατό, υπεριώδες φως, την ακτινοβολία-χ καιτιςακτίνες-γ. Αυτές οι ακτινοβολίες έχουν μερικές κοινές ιδιότητες: εν χρειάζονται υλικό για τη διάδοσή τους Μεταφέρονται με συνδυασμένα ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδία Ταξιδεύουν με την ίδια ταχύτητα στο κενό Ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή Αλληλεπιδρούν με την ύλη και απορροφώνται ή σκεδάζονται Έχουν τα χαρακτηριστικά και των εγκαρσίων κυμάτων και των σωματιδίων (φωτόνια)

3 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ακτινοβολία-Χ ιπλή φύση της ακτινοβολίας-χ (κύμα, σωματίδιο) Ταχύτητα (300,000,000 m/s στο κενό) είναι ίση με το μήκος κύματος Χ την συχνότητα c = λ.ν Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι ίση με τη συχνότητα Χ τη σταθερά του Planck Ε = h.ν Ε = m.c 2 Φωτόνια με μικρό μήκος κύματος έχουν υψηλή συχνότητα και ενέργεια Και είναι χρήσιμα στη διαγνωστική ακτινολογία

4 Ιδιότητες των ακτίνων -Χ Φωσφορισμός Μερικές ουσίες απορροφούν τα φωτόνια Χ και εκπέμπουν φως Μερικές από αυτές τις ουσίες χρησιμοποιούνται στις ΕΠ Φωτογραφική επίδραση Προκαλούν τη λανθάνουσα εικόνα στο φωτογραφικό φιλμ Η λανθάνουσα εικόνα γίνεται ορατή με τη ΧΕ ιείσδυση ιέρχονται από ουσίες και υλικά που δεν είναι διαφανή Απορροφώνται βαθμιαία όπως ταξιδεύουν μέσα στο υλικό Ο βαθμός απορρόφησης εξαρτάται από: τον ατομικό αριθμό, την πυκνότητα και το πάχος του υλικού και από την ενέργεια των φωτονίων

5 Ιδιότητες των ακτίνων -Χ ιέγερση και ιονισμός Προκαλούν διέγερση και ιονισμό των ατόμων και των μορίων μέσα από τα οποία διέρχονται ιέγερση η η μετατόπιση ενός ηλεκτρονίου σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας Ιονισμός είναι η έξοδος ενός ηλεκτρονίου από το άτομο Βιολογικές επιδράσεις Αυτό γίνεται μέσω διεγέρσεων και ιονισμών Τα κύτταρα μπορεί να επηρεασθούν ή να πεθάνουν Γενετικές επιδράσεις αφορούν σε χρωμοσωματικές ζημίες ή μεταλλαγές των κυττάρων αναπαραγωγής και επηρεάζουν επόμενες γενεές Σωματικές επιδράσεις αφορούν στους άλλους ιστούς και επηρεάζουν τον ίδιο τον ασθενή (λευχαιμία, εγκάυματα) Οι επιδράσεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες επειδή είναι ανώδυνες, λανθάνουσες και αθροιστικές

6 Παραγωγή ακτινοβολίας -Χ Παράγονται από την επιβράδυνση ή το σταμάτημα της πορείας φορτισμένων σωματιδίων Συνεχές φάσμα Επιβράδυνση ηλεκτρονίου που περνά κοντά από τον πυρήνα ενός ατόμου με παραγωγή φωτονίου ενεργείας ίσης προς την κινητική ενέργεια που έχασε το καθοδικό ηλεκτρόνιο Φωτόνια διαφόρων ενεργειών ανάλογα με το βαθμό πέδησης Χαρακτηριστική ακτινοβολία Καθοδικό ηλεκτρόνιο επαρκούς ενέργειας συγκρούεται με τροχιακό ηλεκτρόνιο ατόμου της εστίας και το εκτροχιάζει Το κενό στην τροχιά καταλαμβάνεται από περιφερικότερο ηλεκτρόνιο Όπως το ηλεκτρόνιο αυτό πέφτει κατά ένα επίπεδο ενέργειας αποδίδει τη διαφορά ενεργειών σαν φωτόνιο-χ Παράγονται φωτόνια συγκεκριμένων ενεργειών ανάλογα με το άτομο και τις τροχιές που συμμετέχουν.

7 Ακτινολογική λυχνία Πηγή ηλεκτρονίων (κάθοδος) Στόχος που σταματά τα ηλεκτρόνια (άνοδος) Επιτάχυνση των ηλεκτρονίων μεταξύ καθόδου και ανόδου (kv) Η κάθοδος: Παραγωγή ηλεκτρονίων από το νήμα της καθόδου με θερμιονική εκπομπή Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που περνά από την κάθοδο στην άνοδο / sec = ma Η άνοδος ιατηρείται σε υψηλό θετικό δυναμικό κατά την διάρκεια της έκθεσης Τα καθοδικά ηλεκτρόνια προσπίπτουν στην άνοδο επιταχυνόμενα λόγω Ακτίνες Χ παράγονται στην άνοδο από την πρόσκρουση των ηλεκτρονίων. 1% της προσπίπτουσας ενέργειας μόνο, το υπόλοιπο θερμότητα Η σταθερή άνοδος απάγει τη θερμότητα από το χάλκινο στέλεχός της. Η περιστρεφόμενη επιτρέπει αύξηση της επιφάνειας από την οποία παράγεται η ακτινοβολία

8 Ακτινολογική λυχνία Το κύκλωμα χαμηλής τάσεως (κάθοδος) για τη θερμιονική εκπομπή Το κύκλωμα υψηλής τάσεως για τη μεταξύ καθόδου και ανόδου Χρονόμετρο για μέτρηση του χρόνου έκθεσης

9 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης Όταν η ακτινολογική δέσμη περνά από την ύλη η έντασή της μειώνεται μέσω απορρόφησης και σκέδασης Ο βαθμός απορρόφησης εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό, την πυκνότητα των ιστών και τη διεισδυτικότητα της δέσμης Η διαφορετική απορρόφηση των φωτονίων από τους ιστούς επιτρέπει τη δημιουργία της ακτινολογικής εικόνας

10 ? Μονοχρωματική δέσμη ηλεκτρονίων 90 kev προσπίπτει στην άνοδο της λυχνίας. Τι ποσοστό από την ενέργειά της δέσμης μετατρέπεται σε ακτίνες-χ και τι ποσοστό των φωτονίων οφείλεται σε πέδηση Α. 1% και 10% Β. > 99% και 50% Γ. 1% και 90%. 5% και 75% Ε. 33% και 10%

11 ? Η τοποθέτηση της καθόδου της ακτινολογικής λυχνίας προς το παχύτερο μέρος της ανατομικής δομής που εξετάζεται συνιστάται για την εξισορρόπηση της απώλειας εντάσεως της δέσμης λόγω: Α. Του φαινομένου της πτέρνας Β. Λόγω ακτινοβολίας εκτός εστίας Γ. Λόγω χρήσης ηθμών. Λόγω του μεγέθους της εστίας Ε. Λόγω του νέφους των ηλεκτρονίων

12 Φαινόμενο πτέρνας

13 ? Η μέγιστη ενέργεια που προέρχεται από πέδηση σε ακτινολογική λυχνία που λειτουργεί στα 80kVp εξαρτάται από: Α. Από το εάν η γεννήτρια είναι μιας ή τριών φάσεων Β. Από τα kvp Γ. Από τον ατομικό αριθμό της ανόδου. Από τον τύπο της ανορθώσεως Ε. Από τα mas

14 Ακτινοβολία πέδησης Καθώςτοκαθοδικόηλεκτρόνιοδιέρχεταιαπότο περιβάλλον του πυρήνα επιβραδύνεται

15 ? Η μέγιστη ενέργεια της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας που παράγεται από μια συμβατική ακτινολογική λυχνία που λειτουργεί στα 100 kvp εξαρτάται από: Α. Το υλικό της ανόδου Β. Τα kvp Γ. Τη γωνία της ανόδου. Τον τύπο της ανόρθωσης του ρεύματος Ε. Τα mas

16

17

18

19 ? Τα φωτόνια του γραμμικού φάσματος χαρακτηρίζονται από: Α. Το έλλειμμα στην πυρηνική μάζα του υλικού της ανόδου Β. Από τις ενέργειες δέσμευσης των ηλεκτρονίων της ανόδου Α. Απότηθερμοκρασίαπουαναπτύσσεταιστην άνοδο. Από τη μέγιστη ενέργεια των ηλεκτρονίων Ε. Από τη γωνία της ανόδου

20 ? Από τι προκαλείται το συνεχές φάσμα των ενεργειών των φωτονίων που παράγεται στην ακτινολογική λυχνία? Α. μεταβολή του kvp Β. Ιονισμό των εσωτερικών τροχιακών ηλεκτρονίων Γ. χρήση ηθμών. μερική απώλεια κινητικής ενέργειας των καθοδικών ηλεκτρονίων Ε. διαφορετική εξασθένηση μέσα στο υλικό της ανόδου

21

22 ? Η απόδοση μιας ακτινολογικής λυχνίας σε φωτόνια από πέδηση είναι ανάλογη:

23 ? Αύξηση των mas θα προκαλέσει... στην ποσότητα της ακτινολογικής δέσμης,... στην ποιότητα της δέσμης Α. αύξηση αύξηση Β. ελάττωση ελάττωση Γ. αύξηση χωρίς μεταβολή. ελάττωση αύξηση Ε. αύξηση ελάττωση

24 ? ύο υλικά ακτινοβολούνται από μονοενεργειακή ακτινοβολία. Το Α έχει ατομικό αριθμό (Ζ) = 14 και το Β = 7. Το τμήμα από το συντελεστή εξασθένησης που οφείλεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι για το Α φορές αυτό του Β. a. 16 b. 8 c. 4 d. 2 e. 0.5

25 ? Τι από τα παρακάτω είναι λάθος? Ένα φωτόνιο μπορεί να προκαλέσει αντίδραση και στη συνέχεια αντίδραση a. Compton, παραγωγή ζεύγους b. Compton, και άλλο Compton c. Compton, φωτοηλεκτρικό d. Φωτοηλεκτρικό, Compton

26 kv: ελέγχουν την διεισδυτική ικανότητα των φωτονίων Ακτινογραφίες με «μαλακή» τεχνική (χαμηλά kv) έχουν υψηλό contrast, δηλ. Οι ιστοί απεικονίζονται μαυρόασπροι με λίγο γκρι (λίγες βαθμίδες στη σφηνοειδή κλίμακα) Ακτινογραφίες με «σκληρή» τεχνική (υψηλά kv) έχουν χαμηλό contrast, δηλ. Η εικόνα είναι γκρίζα (πολλές βαθμίδες στη σφηνοειδή κλίμακα.(επίπεδο φιλμ) mas: τον αριθμό των φωτονίων που φθάνουν στο φιλμ Λίγα mas (υποεκτεθειμένο) φιλμ χαμηλή ΟΠ Πολλά mas (υπερεκτεθειμένο) υωηλή ΟΠ Απόσταση: επηρεάζει την ποσότητα των φωτονίων που φθάνουν στο φιλμ με το νόμο του αντιστρόφου του τετραγώνου Αυτό επιδρά μόνο εάν μεταβληθεί η απόσταση χωρίς προσαρμογή των mas Ουσιαστικά, τα kv ρυθμίζουν τον αριθμό των αποχρώσεων του γκρι και τα mas ελέγχουν πόσο βαθύ θα είναι του γκρι

27 ? Ποιο είναι το εύρος έκθεσης αυτού του φιλμ

28 ? Ποιο φιλμ θα χρησιμοποιήσετε για α/α κοιλίας?

29 ? Σε τι διαφέρουν τα φιλμ Α και Β

30 Χωρική διακριτική ικανότητα και σαφήνεια Οι λεπτομέρειες μιας ακτινογραφίας για να γίνουν αντιληπτές στηρίζονται στο contrast και τη σαφήνεια. Σκιαγραφική αντίθεση - διαφορά οπτικών πυκνοτήτων Μικρές λεπτομέρειες γίνονται αντιληπτές από τη μεγάλη διαφορά οπτικής πυκνότητας από το περιβάλλον τους (υψηλό contrast) Εάν μια πυκνότητα μεταπίπτει σταδιακά σε μια άλλη (χαμηλή οριακή ευκρίνεια) τότε το μάτι θα δυσκολευτεί να ξεχωρίσει διπλανές πυκνότητες Εάν δύο πυκνότητες αφορίζονται από σαφή διαχωριστική γραμμή (υψηλή οριακή ευκρίνεια) η διαφορά είναι ευκολότερα αντιληπτή

31 Radiological Image Quality Final Tune-Up for Board Examination: Physics and Radiobiology Review August, 2006 D. Lloyd Goff, Ph.D. MARP Medical & Radiation Physics, Inc. Department of Radiology University of Texas Health Science Center at San Antonio Copyright 2005, University of Texas Health Science Center at San Antonio. All rights reserved. For personal use only. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from UTHSCSA Continuing Education.

32 ? Ποιο απεικονιστικό σύστημα ή τμήμα απεικονιστικού συστήματος έχει την υψηλότερη σαφήνεια? A. CT B. Ενισχυτής εικόνας C. γ- κάμερα D. Φιλμ / ΕΠ Ε. 525 TV monitor με Ενισχυτή εικόνας εισόδου 6

33 ? Ποιο απεικονιστικό σύστημα ή τμήμα απεικονιστικού συστήματος έχει την υψηλότερη σαφήνεια? A. CT (10-18 lp/cm) B. Ενισχυτής εικόνας (40-50 lp/cm) C. γ- κάμερα (3 lp/cm) D. Φιλμ / ΕΠ (200 lp/cm) Ε. 525 TV monitor με Ενισχυτή εικόνας εισόδου 6 (525/2)/(6 * 2.54) = 17 lp/cm

34 ? Μια ακτινογραφία εμφανίζει μειωμένη οριακή ευκρίνεια (θολά όρια). Ποια είναι πιθανή αιτία A. Γρήγορη ΕΠ B. Υψηλή μεγέθυνση C. Μεγάλη εστία D. Κίνηση E. Όλα τα παραπάνω

35 Παράμετροι που επηρεάζουν τη χωρική διακριτική ικανότητα και τη σαφήνεια Σαφήνεια Η δυνατότητα ενός συστήματος να απεικονίζει με ακρίβεια τα όρια των δομών Χωρική διακριτική ικανότητα Η ικανότητα ενός συστήματος να απεικονίζει ξεχωριστά δύο μικρά αντικείμενα το ένα κοντά στο άλλο Παράμετροι: Γεωμετρικές: εστία (μέγεθος, γεωμετρία μεγέθυνση)) Ανατομικό θέμα: κίνηση, δομή Σύστημα καταγραφής: ταχύτητα ΕΠ. φιλμ

36 ? Ποιες επιδράσεις έχει η μεταβολή του μεγέθους της εστίαςαπότημικρήστημεγάλη Μείωση της θερμοχωρητικότητας της ανόδου Μείωση της γεωμετρικής ασάφειας Αύξηση της χωρικής διακριτικής ικανότητας Περισσότερες επιλογές χρόνου (s) για κάθε επιλογή ma Ελάττωση της δόσης στον ασθενή

37 ? Από τις παρακάτω επιλογές ποια επηρεάζει λιγότερο την κινητική ασάφεια Αύξηση των ma με διατήρηση των mas Επιλογή μικρής εστίας με ίδια mas Επιλογή υψηλής ταχύτητας ΕΠ διατηρώντας την ΟΠ σταθερή Επιλογή υψηλής ταχύτητας φιλμ με διατήρηση της ΟΠ Χρήση συστημάτων συγκράτησης του ασθενούς

38 Prime Exposure Factors and Filtration Michael Fugate,M.Ed.,R.T.(R) Professor Radiography Program Santa Fe Community College Gainesville, Fl.

39 ? Ονομάστε τα φωτόνια Χ του σχήματος

40 ? Ποιες παράμετροι επηρεάζουν: Ποσότητα της ακτινολογικής δέσμης Ποιότητα της ακτινολογικής δέσμης

41 Παράμετροι ακτινολογικής έκθεσης Ποσότητα mα Χρόνος έκθεσης kv Απόσταση Φίλτρα Ποιότητα kv Φίλτρα Τύπος γεννήτριας

42 Milliampere-seconds (mas) Ο συνολικός αριθμός φωτονίων που παράγεται από την άνοδο σε μια έκθεση είναι το γινόμενο των ma (ρεύμα) επί τον χρόνο έκθεσης. ma X s = mas

43 ? ma 25 ma 50 ma 100 ma 200 ma 400 ma Χρόνος s 0.25 s 0.5 s 1.0 s 2.0 s Υπολογίστε τους συνδυασμούς για την ακόλουθη έκθεση: 25 mas, 50 mas Χρησιμοποιήστε τον τύπο formula: ma X time = mas

44 ? Χρησιμοποιήστε το ma 1 s 1 = ma 2 s 2 για να μεταβάλετε τους ακόλουθους παράγοντες: 300mA σε.5s = ma σε 1.5s 150mA σε.5s = ma σε 3.0s 200mA σε.3s = 300mA σε s 400mA σε.125s = 100mA σε s

45 Νόμος 15% Μεταβολή των kvp κατά 15% μεταβάλλει την ΟΠ κατά 50% προς την ίδια κατεύθυνση Την ίδια μεταβολή μπορούμε να πετύχουμε με

46 Νόμος 15% H επίδραση των μεταβολών είναι διαφορετική στα ψηλά από τα χαμηλά kvp 15 % of 40 = 6 kvp 46 kvp θα 2/πλασιάσουν την ΟΠ. 15 % of 80 kvp = 12 kvp 92 kvp θα 2/πλασιάσουν την ΟΠ. ηλαδή στη μια περίπτωση η μεταβολή kvp είναι 2/πλάσια από την άλλη

47 kvp ΕΛΕΓΧΟΥΝ τη σκιαγραφική αντίθεση kvp είναι καλύτερο να μη χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ΟΠ

48 Απόσταση Η ένταση της ακτινολογικής δέσμης μεταβάλλεται με την απόσταση από την ακτινολογική λυχνία Παράδειγμα το φως Η ένταση της δέσμης μειώνεται με την αύξηση της απόστασης και το αντίθετο Γιατί??? Η δέσμη ακολουθεί αποκλίνουσα πορεία όπως απομακρύνεται από τη λυχνία Τα φωτόνια που εξέρχονται από το παράθυρο της λυχνίας αποτελούν την πρωτογενή δέσμη Όπως η πρωτογενής δέσμη αποκλίνει η ένταση μειώνεται ανάλογα με το νόμο του Ο συνολικός αριθμός φωτονίων παραμένει ο ίδιος αλλά τα ίδια φωτόνια πρέπει να καλύψουν μεγαλύτερη επιφάνεια

49 Νόμος του αντιστρόφου του τετραγώνου Όπως έχει για ακτινοπροστασία!! Ι 1 D 2 2 = Ι 2 D 2 1 Ι 1 D 12 = Ι 2 D 2 2

50 Αντίστροφο του αντιστρόφου = ανάλογο Αύξηση της απόστασης προκαλεί χαμηλότερη ΟΠ για τους ίδιους παράγοντες έκθεσης Στην πράξη χρησιμοποιούμε τον τύπο: mas 1 D 1 2 D 2 2 = ή mas 2 = mas 1 mas 2 D 2 2 D 1 2 Για να υπολογίσουμε την προσαρμογή της έκθεσης στη μεταβολή της απόστασης!!

51 Ευχαριστώ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος - Πίεση + V θ Άνοδος 10-7 atm Κάθοδος Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια εκπέμπονται Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα