Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth"

Transcript

1

2 Εισαγωγή Clip-on Περιεχομενα Συσκευασιας ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth Ηασύρματητεχνολογία Bluetooth σαςεπιτρέπεινασυνδέσετε τις συμβατές συσκευές επικοινωνίας χωρίς καλώδια. Μια σύνδεση Bluetooth δεν απαιτεί οτι το τηλέφωνο και ησυσκευή είναι σε οπτική επαφή, αλλά και οι δύο συσκευές πρέπει να βρίσκονταιμέσασε 10 μέτρα. Οισυνδέσειςμπορείναυπόκεινται στηνπαρέμβασηαπό τιςπαρεμποδίσεις, όπωςοιτοίχοι, ήάλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφέςτηςτεχνολογίας Bluetooth2.0 καιυποστηρίζειτα παρακάτω προφιλ: Headset Profile και Hands Free Profile. Ελεγξτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να καθορίσετε τη συμβατότητά τους με αυτή τη συσκευή. Μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας Bluetooth σε μερικές περιοχές. Συμβουλευτείτε τις αρχέςήτοφορέαπαροχήςτωνυπηρεσιώνσας. Εισαγωγή Ευχαριστούμεπουεπιλέξατετοακουστικό Bluetooth Clip-on.H συσκευή αυτή είναι ένα μοντέρνο ακουστικό, που επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του ακουστικού Bluetooth χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth. Συσκευή Bluetooth Φορτιστής USB Καλώδιο Mini USB Εγχειρίδιο Χρήσης 2 3

3 Περιγραφή Συσκευής Λειτουργίες & Χειρισμός 1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απάντησης/Τερματισμού Πλήκτρο Ενεργοποίησης -Απάντησης - Τερματισμού Ηχείο Θέση Φόρτισης Clip Στήριξης Μικρόφωνο Φωτιζόμενη Λυχνία Πλήκτρο Μείωσης Ήχου Πλήκτρο Αύξησης Ήχου Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ακουστικού Bluetooth Απάντηση εισερχόμενης κλήσης Τερματισμός ενεργής κλήσης Απόρριψηεισερχόμενηςκλήσης (Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο) Απάντηση σε δεύτερη κλήση και αναμονή της ενεργής κλήσης κρατώντας πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης. 2. Φωτιζόμενη Λυχνία Ενεργοποίηση: Τομπλεφωςανάβει 5 φορέςκαιακούγεταιμια φοράέναςήχος beep. Κατάσταση Συντονισμού: Το μπλε και κόκκινο φως αναβοσβήνει εναλλάξ, αυτόσυνεχίζεταιπερίπουγια 10 λεπτάήέως ότουτοακουστικό Bluetooth συντονιστείμετο κινητό τηλέφωνο. Αν δεν είναι δυνατός ο συντονισμόςτουακουστικού Bluetooth μετο κινητό τηλέφωνο, τότε αυτό απενεργοποιείται. Κατάσταση Σύνδεσης: Τομπλεφωςανάβεικάθε 5 δευτερόλεπτα. 4 5

4 Λειτουργίες & Χειρισμός Φορτίστε τη συσκευή σας Ενεργή Σύνδεση: Τομπλεφωςανάβεικάθε 3 δευτερόλεπτα. Τερματισμός Κλήσης: Ακούγεταιμιαφοράοήχος beep. Απενεργοποίηση: Τοκόκκινοφωςαναβοσβήνει 5 φορέςκαι ακούγεταιοήχος beep. Χαμηλή μπαταρία: Τοκόκκινοφωςαναβοσβήνεικάθε 5 λεπτά. 3. Αύξηση Ήχου Αυξάνει την ένταση του ήχου στο ακουστικό κατά τη διάρκεια μια κλήσης. 4. Μείωση Ήχου Μειώνει την ένταση του ήχου στο ακουστικό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. 5. Θέση Φόρτισης Γιατηφόρτισητηςμπαταρίαςτουακουστικού Bluetooth. 6. Ηχείο Αναπαράγει τον ήχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. 7. Clip Στήριξης Γιατηστήριξητουακουστικού Bluetooth στοπουκάμισοή άλλο ρούχο. 8. Μικρόφωνο Μεταφέρειτηφωνήσαςστοακουστικό Bluetooth. Φόρτιση της Μπαταρίας Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό Bluetooth, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία που βρίσκεται ενσωματωμένη στο Bluetooth, περίπου για 2 ώρες. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, παρέχειμέχρι 10 ώρεςχρόνοομιλίαςκαιμέχρι 200 ώρες χρόνοαναμονής. 1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης της μπαταρίας στην υποδοχήφόρτισηςτουακουστικού Bluetooth. 2. Τοποθετήστε το φορτιστή στην πρίζα παροχής ρεύματος. Κατά τη διάρκεια φόρτισης η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού Bluetooth θα παράγει κόκκινο φως. 3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα παροχής ρεύματος και από το ακουστικό Bluetooth. 6 7

5 Συντονισμός με το Κινητό Τηλέφωνο Συντονισμός με το Κινητό Τηλέφωνο Ο συντονισμός είναι μια διαδικασία για τη διασύνδεση του ακουστικού Bluetooth με το κινητό σας τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθείηδιαδικασίααυτή, μπορείτεναχρησιμοποιήσετετο ακουστικό με το κινητό τηλέφωνο που το έχετε συντονίσει. Το ακουστικό Bluetooth μπορεί να συντονιστεί μέχρι και με 8 συσκευέςαλλάσυνδέεταιμόνομεμίασυσκευήτηφορά. 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης του ακουστικού Bluetooth για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί και σιγουρευτείτε ότι βρίσκεται σε απόσταση μικρότερητων 10 μέτρων από το κινητότηλέφωνο. 2. Κρατήστε πατημένα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο αύξησης ήχου και το πλήκτρο μείωσης ήχου ταυτόχρονα. Ηενδεικτική λυχνία θα ανάβει με μπλε και κόκκινο φως εναλλάξ. Ελευθερώστε τα 2 πλήκτρα, το ακουστικό βρίσκεταισεκατάστασησυντονισμού. 3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth ακολουθώντας τιςοδηγίεςχρήσηςτουκινητούτηλεφώνου. 4. Αναζητήστε από το κινητό σας τηλέφωνο τις συσκευές Bluetooth, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου. 5. Επιλέξτε το ακουστικό Bluetooth από το μενού του κινητούτηλεφώνου. 6. Εισάγετε τον κωδικό pin '0000' για να συνδέσετε (συντονίσετε) το ακουστικό Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο. Το ακουστικό Bluetooth αναπαράγει έναν ήχο beep μια φορά και στην ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει το μπλε φως 2 φορές κάθε 8 δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης (συντονισμού). Αν το ακουστικό Bluetooth ενεργοποιηθεί μεταξύ 10 μέτρων από διάφορα τηλέφωνα που έχουν συντονιστεί με αυτό, τότε θα προσπαθήσει να συνδεθεί μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, με το τελευταίοτηλέφωνοπου είχεσυνδεθείμαζίτου. Αντοακουστικό Bluetooth δεν συνδεθεί με το τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταία φορά μαζί του (π.χ. το κινητό τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ήαπορρίφθηκε ησύνδεση με το ακουστικό Bluetooth) ηενδεικτικήλυχνίαθααναβοσβήνειμεμπλεφωςκάθε 5 δευτερόλεπτα, όσο το ακουστικό Bluetooth δεν βρίσκεται συνδεδεμένοσεκάποιασυσκευή. 7. Μεταβείτε στην ενότητα Χειρισμός για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτετοακουστικό Bluetooth. 8 9

6 Επεξήγηση Ήχων και Φωτισμού Χειρισμός Ενεργοποίηση του Ακουστικού Bluetooth Κατάσταση Λυχνίας Κατάσταση Ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και ακούγεται ήχος μια φορά Ιδιότητα Ενεργοποίηση Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού για 5 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό Bluetooth θα παράγει έναν ήχο beep μια φορά και στην ενδεικτική λυχνία θα ανάψειμπλε φως για 1 δευτερόλεπτο. Μπλε φως Κόκκινο φως Μπλε / Κόκκινο φως Αναβοσβήνει μια φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα Αναβοσβήνει δυο φορές γρήγορα κάθε 8 δευτερόλεπτα Αναβοσβήνει τρεις φορές γρήγορα κάθε δευτερόλεπτό Ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και ακούγεται ήχος μια φορά Συνεχής φωτισμός Ανάβει 2 φορές γρήγορα κάθε δευτερόλεπτο και το ακουστικό χτυπάει Αναβοσβήνει εναλλάξ για περίπου 3 Αναβοσβήνει εναλλάξ κάθε 5 Ενεργοποίημένο αλλά όχι συνδεμένο Το ακουστικό και το τηλέφωνο συνδέονται Εισερχόμενη κλήση Απενεργοποίηση Φόρτιση Μπαταρίας Χαμηλή Μπαταρία Κατάσταση συντονισμού Κατειλημμένη Γραμμή Απενεργοποίησητου Ακουστικού Bluetooth Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού για 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό Bluetooth θα παράγει έναν ήχο beep μια φορά και στην ενδεικτική λυχνία θα ανάψεικόκκινο φως για 1 δευτερόλεπτο. ΠραγματοποιώνταςμιαΚλήση Όταν το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεμένο με το κινητό τηλέφωνο, μπορείτεναπραγματοποιήσετεκανονικάμιακλήση. Σημείωση: Οιλειτουργίεςτηςκλήσηςεξαρτώνταιαπότοντύποτου τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης τουτηλεφώνουσας γιατιςδιαθέσιμεςλειτουργίες

7 Χειρισμός Χειρισμός Απάντηση και Τερματισμός μιας Κλήσης Σε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούσετε έναν ήχο κουδουνίσματος μέσααπότοακουστικό Bluetooth. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμούγιανααπαντήσετεήνατερματίσετε μιακλήση. Γιανα αυξήσετε τον ήχο της εισερχόμενης κλήσης πιέστε το πλήκτρο αύξησης ήχου (+), για να μειώσετε τον ήχο πιέστε το πλήκτρο μείωσηςήχου (-). Μπορείτεεπίσηςνααπαντήσετεσεμιαεισερχόμενηκλήσημέσααπό τοκινητόσαςτηλέφωνο. Σημείωση: Μερικά τηλέφωνα προσφέρουν τη λειτουργία Αυτόματης Απάντησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακουστικό Bluetooth ήμεηχείο, αλλάαυτήείναιμιαδυνατότηταπουεξαρτάται απότοκινητότηλέφωνο. ΑπόρριψημιαςΚλήσης Αν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε σε μιαεισερχόμενη κλήση, πιέστε 2 φορές το πλήκτροενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού. ΡύθμισητουΉχουστοΑκουστικό Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ήχου (+) για να αυξήσετε τον ήχο ήτο πλήκτρο μείωσης ήχου (-) για να μειώσετε τον ήχο. Επανάκληση της Τελευταίας Κλήσης (Εξαρτάται από το Τηλέφωνο) Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ήχου για 2 δευτερόλεπτα όταν δεν υπάρχειενεργήκλήση. ΣίγασημιαςΕνεργήςΚλήσης Για να ενεργοποιήσετε ήνα απενεργοποιήσετε τη σίγαση σε μια ενεργή κλήση, πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού και το πλήκτρο αύξησης ήχου για 2 δευτερόλεπτα, ότανηκλήσηβρίσκεταισεεξέλιξη. Φωνητική Κλήση (Εξαρτάται απότο κινητότηλέφωνο) Όταν δεν υπάρχει ενεργή κλήση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης ήχου (-) μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που σαςπροτρέπει να μιλήσετε. Το τηλέφωνο θα αναπαράγει τη φωνητική εντολή που δώσατεκαιθακάνεικλήσηστονσυσχετιζόμενοαριθμό. Μεταφορά της Κλήσης Ανάμεσα στο Τηλέφωνο και το Ακουστικό Bluetooth Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απάντησης/Τερματισμού και το πλήκτρο μείωσης ήχου (-) ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστετησχετικήλειτουργίαστοκινητόσαςτηλέφωνο

8 Χειρισμός Προδιαγραφές Επανασύνδεση του Ακουστικού Bluetooth με το Κινητό Τηλέφωνο Για να επανασυνδέσετε το ακουστικό Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταία, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. Τύπος Προιόντος Έκδοση Bluetooth Bluetooth Profile Συχνότητα Bluetooth Μονό Ακουστικό Bluetooth 2.0 EDR Handsfree 1.5 &Headset Ghz 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό Bluetooth. 2. Σιγουρευτείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας και δημιουργήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth του τηλεφώνουσας. 3. Τοτηλέφωνο θαπρέπεινασυνδεθεί αυτόματα μετοακουστικό Bluetooth. Αν δεν συνδεθεί ανατρέξτε στην ενότητα «Συντονισμός του Ακουστικού Bluetooth με το Κινητό Τηλέφωνο» και επαναλάβετετηδιαδικασία. Σημείωση: Αντοακουστικό Bluetooth βρίσκεταισεαπόσταση μεγαλύτερη από 10 μέτρα, από το κινητό τηλέφωνο, τότε θα αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο και θα κάνει προσπάθεια επανασύνδεσης αυτόματα, όταν βρεθεί ξανά σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το κινητό τηλέφωνο. Διαστάσεις Βάρος Λειτουργία Θερμοκρασα Λειτουργια Χρόνος Ομιλίας Χρόνος Αναμονής Χρόνος Φόρτισης Μπαταρία Αριθμός Συντονισμένων Chipset 50 *23 *12.5 mm 15 g Μέχρι 10 μέτρα 0 0 C έως 55 C Μέχρι 10 ώρες Μέχρι 200 ώρες Περίπου 2 ώρες Λιθίου - Πολυμερίου Μέχρι 8, μια κάθε φορά CSR BC04 ROM *Ο Χρόνος Ομιλίας και οχρόνος αναμονής εξαρτάτε και από τα κινητά τηλέφωνα 14 15

9 Φροντίδα της συσκευής σας Ανίχνευση Λαθών Κρατήστεόλαταεξαρτήματαμακριάαπόμικράπαιδιά. Κρατήστε τη συσκευή στεγνή, κρατήστε την μακριά από κάθε τύπου υγρά γιατί μπορούν να διαβρώσουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν ησυσκευή σας βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε την συσκευή σε σκονισμένες, βρώμικες περιοχές. Τα κινούμενα μέρη και τα ηλεκτρονικάσυστατικάμπορούνναβλαφθούν. Μην αποθηκεύετε την συσκευή σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη ζωή των ηλεκτρονικών συσκευών, να αλλοιώσουν τη μπαταρία ήνα λειώσουν ορισμένα πλαστικάμέρη. Μηναποθηκεύετετησυσκευήσεκρύεςπεριοχές. Ότανησυσκευή επιστρέφει στην κανονική θερμοκρασία της, ηυγρασία μπορεί να περάσει μέσα στη συσκευή και να βλάψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με το τηλέφωνό σας, κάντεταπαρακάτω: Εξασφαλίστε ότι ησυσκευή είναι φορτισμένη, ότι την έχετε ανοίξει, και είναι συντονισμένη με τοτηλέφωνόσας. Εξασφαλίστεότιηλειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένηστοτηλέφωνόσας. Ελέγξτε ότιησυσκευή είναιμέσα 10 μέτρα (33 πόδια) με το τηλέφωνό σας και ότι δεν υπάρχει καμίαπαρεμπόδισημεταξύτηςσυσκευήςκαιτου τηλεφώνου, όπως τοίχοι ήάλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μηνπροσπαθείτεναανοίξετετησυσκευή. Μηνρίχνετεκαιμηχτυπάτετησυσκευή. Οτραχύςχειρισμόςμπορεί να σπάσει τους εσωτερικούς πίνακες κυκλωμάτων και τους λεπτούς μηχανικούς. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες, διαλύτες ήισχυρά απορρυπαντικάγιανακαθαρίσετετησυσκευή

10 Εγγύηση Εγγύηση Η Nortonline Mobile Specialists παρέχει εγγύηση σε αυτό το προϊόν, ενάντια σε όλες τις ατέλειες υλικών και της σωστής λειτουργίας για την περίοδο δυο ετών από την ημερομηνία αρχικής αγοράς. Οι όροι αυτής της εγγύησης και των ευθυνών μαςκάτωαπόαυτήτηνεγγύησηείναιοιακόλουθοι: Ηεγγύησηπεριορίζεταιστοναρχικόαγοραστή. Ένααντίγραφοτηςαπόδειξηςαγοράςαπαιτείται. Ηεγγύηση παύει να ισχύει εάν οσειριακός αριθμός, η ετικέτα ημερομηνίας ή η ετικέτα του προϊόντος έχει αφαιρεθεί, ή όταν το προϊόν έχει επισκευαστεί από αναρμόδιασυμβαλλόμεναμέρη. Ηευθύνη της Nortonline για το προϊόν θα περιοριστεί στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωναμετηδικήτηςκρίση. Οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση στο προϊόν περιορίζεται σε δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς σε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε καλωδίων. υποκείμενα στην κανονική φθορά λόγω χρήσης, τα μαξιλάρια αυτιών, τα διακοσμητικά μέρη, οι μπαταρίες, καιταάλλαεξαρτήματα. Η Nortonline δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε τυχαίες ήεπακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από την κακήχρήσητουπροϊόντος. Αυτήηεγγύησησαςδίνειτασυγκεκριμέναδικαιώματα. Εκτός αν καθοδηγήστε από τον οδηγό χρηστών, ο χρήστηςδενμπορείκάτωαπόοποιεσδήποτεπεριστάσεις, να προσπαθήσει να επισκευάσει αυτή την συσκευή, είτε αυτήβρίσκεταισεεγγύησηείτεόχι. Πρέπειναεπιστραφεί στο σημείο αγοράς, το εργοστάσιο ή την εξουσιοδοτημένηαντιπροσωπείαγιαμιατέτοιαεργασία. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής από τρίτους καταργεί οποιαδήποτεεγγύηση. Συγκεκριμένα εξαιρούνται από οποιαδήποτε εγγύηση είναι αναλώσιμα τμήματα περιορισμένης ζωής 18 19

11 Πιστοποίηση Introduction FCC Αυτήησυσκευήσυμμορφώνεταιμε το μέρος 15 κανόνωντης FCC. Ηλειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Αυτή ησυσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει την επιβλαβή παρέμβαση και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση που παραλαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης που μπορεί να προκαλέσειτηνανεπιθύμητηλειτουργία. CE0560 Αυτότοπροϊόνείναι CE πουχαρακτηρίζεταισύμφωναμετις διατάξειςτηςοδηγίας R&TTE(99/5/EC). Bluetooth Τοσήμακαιτολογότυπο Bluetooth είναιιδιοκτησίααπότην BluetoothSIGInc. Bluetoothwirelesstechnology Bluetooth wireless technology allows you to connect compatiblecommunicationdeviceswithoutcables.abluetooth connectiondoesnotrequirethatthephoneandtheheadsetbe inline ofsight,but both devices should be within 10meters(30 feet)ofeachother.connectionscanbe subject to interference from obstructions, such as walls, or other electronic devices. The headset is compliant with the Bluetooth Specification 2.0 supporting the following profiles :headset profile and Hands- Free Profile. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device. There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Checkwithyourauthoritiesorserviceprovider. Introduction Thanks for purchasing Clip-On Bluetooth Headset. Your Bluetooth Headset is a stylish headset that enables comfortable Handsfree communication with compatiblephonethatsupportsbluetoothtechnology 20 21

12 Clip-on Package Contents Clip-on Overview Bluetooth Headset Power /Send /End Key Earpiece Microphone USB Charger Charger Indicator Light Volume Down Volume Up Mini USB Cable Clip User Manual 2223

13 Functions &Controls Functions &Controls 1.Power/Send/End key 2.Indicator Light Switches the headset on and off Answer incoming call End active call Reject incoming call by long pressing button Switching ongoing call and waiting call by long pressing the button when call is in progress. Poweron-Bluelightflashesfor5timesandbeeponce. Pairing state-blue/red lightflashing alternatively,the flashing continues for approximately 10 minutes or until the headset is connected to a compatible phone. If the headset can't be connectedtothephoneduringthistime,theheadsetisswitched off. Connectable -Blue light flashing every 5 seconds. Connection active -Blue light flashing every 3 seconds. Call end -Beep once. Power off -Red light flashing for 5times and beep once. Low battery - Red light flashing every 5 seconds. 3. Volume up Increases the earpiece volume during acall. 4. Volume down Decreases the earpiece volume during acall. 5. Charger connector For battery charging. 6. Earpiece Relays the caller's voice. 7. Microphone Picks up your voice input. 2425

14 Charging the battery Pairing to abluetooth mobile phone Before using the Bluetooth Headset, you need to charge the built-in rechargeable battery for approximately 2 hours. When the battery is fully charged, it provides up to 7hours talking time and up to200hoursstandbytime. 1. Connect the AC battery charger cable's USBplugtoBluetoothHeadset'sUSBsocket. 2. Plug the charger's AC plug to AC outlet. When charging, the Bluetooth Headset's status indicatorlightsred. 3. When the battery is fully charged, the status indicator turns off. Unplug the charger cable fromacoutletandbluetoothheadset. PairingistheprocessforlinkingtheheadsetwithyourBluetooth enabled mobile phone. After this process is completed, you can use the Bluetooth Headset with the paired mobile phone. The BluetoothHeadsetcanbepairedwithupto8compatiblephones butconnectedtoonlyonephoneatatime. 1. Press and hold the Power/Send/End key for 5seconds to turn onthebluetoothheadsetandmakesuretheheadsetiswithin10 metersrangefromthemobilephone. 2. Press and hold volume up and volume down key together for about 2seconds. The blue and red LEDs flash alternatively. Releasebothbuttonsandtheheadsetisnowinthepairingmode. 3. Activate the Bluetooth connection with the mobile phone accordingtothemobilephone'suser'sguide. 4. Set the mobile phone to search for the Bluetooth devices accordingtothemobilephone'suser'sguide. 5.SelecttheBluetoothHeadsetfromthephonemenu. 2627

15 Pairing to abluetooth mobile phone What does sound /light means Pairing is the process for linking the headset with your Bluetooth enabled mobile phone.afterthisprocessiscompleted,youcanusethebluetoothheadsetwiththe pairedmobilephone.thebluetoothheadsetcanbepairedwithupto8compatible phonesbutconnectedtoonlyonephoneatatime. 1. Press and hold the Power/Send/End key for 5 seconds to turn on the BluetoothHeadset and make sure the headset is within 10 meters range from the mobilephone. 2. Press and hold volume up and volume down key together for about 2seconds. Theblue and red LEDsflash alternatively.release both buttons and theheadset is nowinthepairingmode. Status Indicator Blue Light Status Lights 1second and beeps once Flashesonce in 5seconds Flashes twice quickly every 8seconds Flashes 3times every 1second Mode Turning on Power on but not engaged Headset and phone are being connected Incoming Call 3.ActivatetheBluetoothconnectionwiththemobile phone according to the mobilephone'suser'sguide. Lights 1second and beeps once Turning off 4.SetthemobilephonetosearchfortheBluetoothdevicesaccordingtothemobile phone'suser'sguide. 5.SelecttheBluetoothHeadsetfromthephonemenu. 6.Enterthepincode0000toconnect(or pair )BluetoothHeadsettothephone. The Bluetooth Headset beeps once and the status indicator flashes blue twice quickly every 8seconds indicating the Headset is connected to the phone. If the headset is turned on within 10 meters from several paired phones, the headset will try to connect to the last connected phone within 20 seconds. If the headset does not connect to the last connected phone (for example, the paired phone is turned off or it rejects the connection), blue light will be flashing every 5seconds indicating it is in power on however not engaged status. Red Light Blue /Red Light Solid Light Flashes twice quickly every second and the headset beeps every 20 seconds Flash alternatively for about 3minutes Flash alternatively every 5seconds Battery Charging Battery low Pairing Line Busy 7.Refer to Operation section to start using the headset. 2829

16 Operation Operation Toturnontheheadset Press and hold the Power/Send/End key for 5seconds. The headsetbeepsonceandthestatusindicatorlightsblueforabout 1second. Toturnofftheheadset Press and hold the power key for 2second, the headset beeps onceandthestatusindicatorlightsredforabout1second. MakingaPhoneCall When the headset is connected to the phone, make acall using thephoneinthenormalway. Note: the call functions depending on the phone type you use. Pleaserefertothemanualofyourphonefortherelatedfunction. AnsweringandEndingaPhoneCall When acall comes in, you hear a ringing tone through the headset. Press the Power/Send/End key to answer the call or to end an activecall.toincreasevolumeoftheincomingcall,pressvolume up+;toreducevolume,pressvolume. Youcanalsoanswerandendthecallthroughthemobilephone. Note: Some phones offer Auto Answer function and may be used with the headset or speakerphone, but this is aphone dependent feature. Please refer to the manualofyourphonefor thatfunction. RejectingaCall When you receive an incoming call that you do not want to answer,doublepressthepower/send/endkey. AdjustingtheEarphoneVolume Pressthevolumeup+keytoincreaseorthevolumedownkeyto decreasethevolume. RedialingtheLastDialedNumber (Phonedependent) Pressthevolumeupkeyfor2secondswhennocallisinprogress. MutinganOngoingCall Tomute or unmute the ongoing call, press the Power/Send/End and Volume up +keys together for 2seconds when acall is in progress. VoiceDialing(Phonedependent) When no call is in progress, press volume down key and hold it for2secondstillatonepromptingyoutostartthevoicetag.the phoneplaysthevoicetaganddialstherelatedphonenumber

17 Operation Specification SwitchingtheCallbetweenPhoneandHeadset PressthePower/Send/Endandvolumedown keystogetherfor2 secondsorusethe respectivefunctioninyourphone. ReconnectingthePairedBluetoothHeadsettoa CompatiblePhone ToreconnecttheBluetoothHeadsettothelastconnectedphone, proceedasfollows: 1. Press and hold the Power/Send/End key for 5seconds to turn onthebluetoothheadset. 2.MakesureyourphoneisonandBluetoothfunctionisenabled. Please refer to the phone's user guide and make the connection inthebluetooth menuofyourphone. 3.Thephoneshouldconnecttotheheadsetautomatically.Ifnot, please refer to 'Pairing the Bluetooth Headset with acompatible Phone'sectionandperformancepairingagain. Note: Iftheheadsetisawayfromtheconnectedphoneformore than 10 meters, the headset will be disconnected from the phone, and will perform reconnecting procedure automatically within10minutes. Product Type Bluetooth Version Bluetooth Profile Frequency Range Dimension Weight Operating Range Operating Temperature Talk Time Standby Time Charging Battery Paired Devices Chipset Bluetooth Mono Headset Bluetooth 2.0 EDR Handsfree 1.5 &Headset Ghz 50 *23 *12.5 mm 15 g Up to 10 meters 00 C to 55 C Up to Up to 10 hours 200 hours About 2 hours Lithium -Polymer Up to 8, one at atime CSR BC04 ROM 32 33

18 Troubleshooting Taking care of your headset Ifyoucannotconnecttheheadsettoyourphone,doasfollows: Ensure that the headset is charged, switched on, and pairedwithandconnectedtoyourphone. Ensure that the Bluetooth feature is activated on your phone. Check that the headset is within 10 meters (30 feet) of your phone and that there are no obstructions between the headset and the phone, such as walls or other electronicdevices. Keep all accessories and enhancements out of the reachofsmallchildren. Keep the device dry.precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet,allowittodrycompletely. Donotuseorstorethedevicein dusty,dirtyareas.its moving parts and electronic components can be damaged. Do not store the device in hot areas. High temperaturescanshortenthelifeofelectronicdevices, damagedbatteries,andwarpormeltcertainplastics. Donotstorethedeviceincoldareas.Whenthedevice returns to its normal temperature, moisture can from insidethedeviceanddamageelectroniccircuitboards. Donotattempttoopenthedevice Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strongdetergentstocleanthedevice

19 Warranty Warranty Nortonline Mobile Specialists warrants this product against all defectsinmaterialandworkmanshipforperiodofoneyearfrom the date of original purchase. The conditions of this warranty andourresponsibilitiesunderthiswarrantyareasfollows: Thewarrantyislimitedtotheoriginalpurchaser. Acopyofyourreceiptorotherproofofpurchaseisrequired. The warranty is void if the serial number,date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorizedparties. TheresponsibilityofNortonline productsshallbelimitedtothe repairorreplacementoftheproductatitssolediscretion. Any implied warranty on Nortonline products is limited to one year from the date of purchase on all parts, including any cords andconnectors. batteries,andotheraccessories. Nortonline is not liable for any incidental or consequential damagesarisingfromtheuseormisuseofanyclip-onproduct. This warranty gives you specific rights and you may have other rightswhichvaryfromareatoarea. Unless otherwise instructed in the User Guide, the user may not, underanycircumstances,attempttoperformservice,adjustments or repairs on this unit, whether in or out of warranty.it must be returned the purchase point, factory or authorized service agency forallsuchwork. Nortonline will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. Any repair work on Nortonline productsunauthorizedthirdpartiesvoidsanywarranty. Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components subject to normal wear and tear,such as microphone windscreens, ear cushions, decorative finishes, 36 37

20 Certification FCC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interferencereceived,includinginterferencethatmaycause undesiredoperation. CE ThisproductisCEmarkedaccordingtotheprovisionsofR&TTE Directive(99/5/EC). Bluetooth The Bluetoothword markand logosare owned by the Bluetooth SIG,Inc

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset NL D I E RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-OUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Περιεχόμενα Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...5 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH PBL-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH PBL-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH PBL-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Φόρτιση της συσκευής... 4 Αλλαγή προστατευτικού... 5 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ακουστικού... 6 Σύνδεση ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

BT HS 112 1 021 204 122

BT HS 112 1 021 204 122 Communication BT HS 112 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Περιεχόμενα Ακουστικό (Headset) Bluetooth BT HS 112...2 Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες...3 Υποδείξεις απόσυρσης...3 Υλικά παράδοσης...3

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11 VH110 Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Γενική επισκόπηση ακουστικού...5 Εισαγωγή...6 Φόρτιση...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...8 Αντιστοίχιση του ακουστικού...9 Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα τηλέφωνο...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL Περιεχόμενα ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ........................................... 2 Σχετικά με το JABRA EASYGO................................ 2 Τι ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ..................................

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT)

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT) Πληροφορίες προϊόντος 1 Σύνδεση φόρτισης 2 Κουµπί "+" 3 Κουµπί "-" 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε) 5 Λυχνία µπαταρίας (κόκκινη) 6 Ακουστικό αυτιού 7 Μικρόφωνο 8 Κλιπ αυτιού 9 Λυχνία φόρτισης (κόκκινο) 10 Λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Luna

Οδηγός χρήσης Nokia Luna Οδηγός χρήσης Nokia Luna Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα Ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia Luna, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics BackBeat 903/906 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics BackBeat 903/906 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics BackBeat 903/906 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε για την αγορά των ακουστικών Plantronics BackBeat 903/906. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

SB DT-DJ5A. Οδηγίες Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ. Έκδοση 1.0

SB DT-DJ5A. Οδηγίες Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ. Έκδοση 1.0 SB DT-DJ5A Οδηγίες Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Sambo Hellas Έκδοση 1.0 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση Read this manual

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Explorer 500 Series. Εγχειρίδιο χρήσης

Explorer 500 Series. Εγχειρίδιο χρήσης Explorer 500 Series Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 Παρελκόμενα 5 Επισκόπηση ακουστικού 6 Η ασφάλεια προέχει 6 Ζευγοποίηση 7 Ζεύξη 7 Χρήση δύο κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-310, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM. www.mrhandsfree.com

User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM. www.mrhandsfree.com User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM www.mrhandsfree.com DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned, Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12. Εγχειρίδιο Χρήσης

Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12. Εγχειρίδιο Χρήσης Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12 Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τύπος αρχείων ήχου ΜΡ3 Μνήμη (κάρτα) SD Μέγεθος Μνήμης εώς 8GB Ώρες εγγραφής (1GB=37 ώρες εγγραφής)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH50 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Φωτιζόμενο ηχείο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Φωτιζόμενο ηχείο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Φωτιζόμενο ηχείο Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr Α. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας προσεκτικά. Σύνδεση του τηλεφώνου Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαµβάνεται µε µία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111 Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-111, μπορείτε να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Smartcheater Bluetooth

Smartcheater Bluetooth Smartcheater Bluetooth Νέο Προϊόν 2014 Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν και ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει Με αυτό το προϊόν μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System el User manual DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

Backbeat FIT. Εγχειρίδιο χρήσης

Backbeat FIT. Εγχειρίδιο χρήσης Backbeat FIT Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Σύζευξη 5 Επισκόπηση των ακουστικών 6 Η ασφάλεια προέχει 6 Χειρισμός 7 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

PowerTel Οδηγίες χρήσης

PowerTel Οδηγίες χρήσης PowerTel 30 PowerTel Οδηγίες χρήσης User Guide Με Übersicht μια ματιά Bitte klappen Sie diese Seite aus U2 3 me mia matia +30dB 1 Πλήκτρο επιστροφής κλήσης 2 Άμεση κλήση αποθηκευμένου αριθμού Μ1 3 Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

www.motorolahome.com www.verve.life RIDER RIDER Διάβασέ με Τα ασύρματα ακουστικά σας Πώς να τα φορέσετε Ενεργοποίηση Λυχνία ένδειξης κατάστασης + _ / / Έλεγχος ήχου & μουσικών κομματιών Κλήσεις, φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό M100 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό M100 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικό M100 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης κινητού τηλεφώνου (πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα