Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth"

Transcript

1

2 Εισαγωγή Clip-on Περιεχομενα Συσκευασιας ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth Ηασύρματητεχνολογία Bluetooth σαςεπιτρέπεινασυνδέσετε τις συμβατές συσκευές επικοινωνίας χωρίς καλώδια. Μια σύνδεση Bluetooth δεν απαιτεί οτι το τηλέφωνο και ησυσκευή είναι σε οπτική επαφή, αλλά και οι δύο συσκευές πρέπει να βρίσκονταιμέσασε 10 μέτρα. Οισυνδέσειςμπορείναυπόκεινται στηνπαρέμβασηαπό τιςπαρεμποδίσεις, όπωςοιτοίχοι, ήάλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφέςτηςτεχνολογίας Bluetooth2.0 καιυποστηρίζειτα παρακάτω προφιλ: Headset Profile και Hands Free Profile. Ελεγξτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να καθορίσετε τη συμβατότητά τους με αυτή τη συσκευή. Μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας Bluetooth σε μερικές περιοχές. Συμβουλευτείτε τις αρχέςήτοφορέαπαροχήςτωνυπηρεσιώνσας. Εισαγωγή Ευχαριστούμεπουεπιλέξατετοακουστικό Bluetooth Clip-on.H συσκευή αυτή είναι ένα μοντέρνο ακουστικό, που επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του ακουστικού Bluetooth χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth. Συσκευή Bluetooth Φορτιστής USB Καλώδιο Mini USB Εγχειρίδιο Χρήσης 2 3

3 Περιγραφή Συσκευής Λειτουργίες & Χειρισμός 1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απάντησης/Τερματισμού Πλήκτρο Ενεργοποίησης -Απάντησης - Τερματισμού Ηχείο Θέση Φόρτισης Clip Στήριξης Μικρόφωνο Φωτιζόμενη Λυχνία Πλήκτρο Μείωσης Ήχου Πλήκτρο Αύξησης Ήχου Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ακουστικού Bluetooth Απάντηση εισερχόμενης κλήσης Τερματισμός ενεργής κλήσης Απόρριψηεισερχόμενηςκλήσης (Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο) Απάντηση σε δεύτερη κλήση και αναμονή της ενεργής κλήσης κρατώντας πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης. 2. Φωτιζόμενη Λυχνία Ενεργοποίηση: Τομπλεφωςανάβει 5 φορέςκαιακούγεταιμια φοράέναςήχος beep. Κατάσταση Συντονισμού: Το μπλε και κόκκινο φως αναβοσβήνει εναλλάξ, αυτόσυνεχίζεταιπερίπουγια 10 λεπτάήέως ότουτοακουστικό Bluetooth συντονιστείμετο κινητό τηλέφωνο. Αν δεν είναι δυνατός ο συντονισμόςτουακουστικού Bluetooth μετο κινητό τηλέφωνο, τότε αυτό απενεργοποιείται. Κατάσταση Σύνδεσης: Τομπλεφωςανάβεικάθε 5 δευτερόλεπτα. 4 5

4 Λειτουργίες & Χειρισμός Φορτίστε τη συσκευή σας Ενεργή Σύνδεση: Τομπλεφωςανάβεικάθε 3 δευτερόλεπτα. Τερματισμός Κλήσης: Ακούγεταιμιαφοράοήχος beep. Απενεργοποίηση: Τοκόκκινοφωςαναβοσβήνει 5 φορέςκαι ακούγεταιοήχος beep. Χαμηλή μπαταρία: Τοκόκκινοφωςαναβοσβήνεικάθε 5 λεπτά. 3. Αύξηση Ήχου Αυξάνει την ένταση του ήχου στο ακουστικό κατά τη διάρκεια μια κλήσης. 4. Μείωση Ήχου Μειώνει την ένταση του ήχου στο ακουστικό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. 5. Θέση Φόρτισης Γιατηφόρτισητηςμπαταρίαςτουακουστικού Bluetooth. 6. Ηχείο Αναπαράγει τον ήχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. 7. Clip Στήριξης Γιατηστήριξητουακουστικού Bluetooth στοπουκάμισοή άλλο ρούχο. 8. Μικρόφωνο Μεταφέρειτηφωνήσαςστοακουστικό Bluetooth. Φόρτιση της Μπαταρίας Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό Bluetooth, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία που βρίσκεται ενσωματωμένη στο Bluetooth, περίπου για 2 ώρες. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, παρέχειμέχρι 10 ώρεςχρόνοομιλίαςκαιμέχρι 200 ώρες χρόνοαναμονής. 1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης της μπαταρίας στην υποδοχήφόρτισηςτουακουστικού Bluetooth. 2. Τοποθετήστε το φορτιστή στην πρίζα παροχής ρεύματος. Κατά τη διάρκεια φόρτισης η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού Bluetooth θα παράγει κόκκινο φως. 3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα παροχής ρεύματος και από το ακουστικό Bluetooth. 6 7

5 Συντονισμός με το Κινητό Τηλέφωνο Συντονισμός με το Κινητό Τηλέφωνο Ο συντονισμός είναι μια διαδικασία για τη διασύνδεση του ακουστικού Bluetooth με το κινητό σας τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθείηδιαδικασίααυτή, μπορείτεναχρησιμοποιήσετετο ακουστικό με το κινητό τηλέφωνο που το έχετε συντονίσει. Το ακουστικό Bluetooth μπορεί να συντονιστεί μέχρι και με 8 συσκευέςαλλάσυνδέεταιμόνομεμίασυσκευήτηφορά. 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης του ακουστικού Bluetooth για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί και σιγουρευτείτε ότι βρίσκεται σε απόσταση μικρότερητων 10 μέτρων από το κινητότηλέφωνο. 2. Κρατήστε πατημένα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο αύξησης ήχου και το πλήκτρο μείωσης ήχου ταυτόχρονα. Ηενδεικτική λυχνία θα ανάβει με μπλε και κόκκινο φως εναλλάξ. Ελευθερώστε τα 2 πλήκτρα, το ακουστικό βρίσκεταισεκατάστασησυντονισμού. 3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth ακολουθώντας τιςοδηγίεςχρήσηςτουκινητούτηλεφώνου. 4. Αναζητήστε από το κινητό σας τηλέφωνο τις συσκευές Bluetooth, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου. 5. Επιλέξτε το ακουστικό Bluetooth από το μενού του κινητούτηλεφώνου. 6. Εισάγετε τον κωδικό pin '0000' για να συνδέσετε (συντονίσετε) το ακουστικό Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο. Το ακουστικό Bluetooth αναπαράγει έναν ήχο beep μια φορά και στην ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει το μπλε φως 2 φορές κάθε 8 δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης (συντονισμού). Αν το ακουστικό Bluetooth ενεργοποιηθεί μεταξύ 10 μέτρων από διάφορα τηλέφωνα που έχουν συντονιστεί με αυτό, τότε θα προσπαθήσει να συνδεθεί μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, με το τελευταίοτηλέφωνοπου είχεσυνδεθείμαζίτου. Αντοακουστικό Bluetooth δεν συνδεθεί με το τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταία φορά μαζί του (π.χ. το κινητό τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ήαπορρίφθηκε ησύνδεση με το ακουστικό Bluetooth) ηενδεικτικήλυχνίαθααναβοσβήνειμεμπλεφωςκάθε 5 δευτερόλεπτα, όσο το ακουστικό Bluetooth δεν βρίσκεται συνδεδεμένοσεκάποιασυσκευή. 7. Μεταβείτε στην ενότητα Χειρισμός για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτετοακουστικό Bluetooth. 8 9

6 Επεξήγηση Ήχων και Φωτισμού Χειρισμός Ενεργοποίηση του Ακουστικού Bluetooth Κατάσταση Λυχνίας Κατάσταση Ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και ακούγεται ήχος μια φορά Ιδιότητα Ενεργοποίηση Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού για 5 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό Bluetooth θα παράγει έναν ήχο beep μια φορά και στην ενδεικτική λυχνία θα ανάψειμπλε φως για 1 δευτερόλεπτο. Μπλε φως Κόκκινο φως Μπλε / Κόκκινο φως Αναβοσβήνει μια φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα Αναβοσβήνει δυο φορές γρήγορα κάθε 8 δευτερόλεπτα Αναβοσβήνει τρεις φορές γρήγορα κάθε δευτερόλεπτό Ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και ακούγεται ήχος μια φορά Συνεχής φωτισμός Ανάβει 2 φορές γρήγορα κάθε δευτερόλεπτο και το ακουστικό χτυπάει Αναβοσβήνει εναλλάξ για περίπου 3 Αναβοσβήνει εναλλάξ κάθε 5 Ενεργοποίημένο αλλά όχι συνδεμένο Το ακουστικό και το τηλέφωνο συνδέονται Εισερχόμενη κλήση Απενεργοποίηση Φόρτιση Μπαταρίας Χαμηλή Μπαταρία Κατάσταση συντονισμού Κατειλημμένη Γραμμή Απενεργοποίησητου Ακουστικού Bluetooth Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού για 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό Bluetooth θα παράγει έναν ήχο beep μια φορά και στην ενδεικτική λυχνία θα ανάψεικόκκινο φως για 1 δευτερόλεπτο. ΠραγματοποιώνταςμιαΚλήση Όταν το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεμένο με το κινητό τηλέφωνο, μπορείτεναπραγματοποιήσετεκανονικάμιακλήση. Σημείωση: Οιλειτουργίεςτηςκλήσηςεξαρτώνταιαπότοντύποτου τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης τουτηλεφώνουσας γιατιςδιαθέσιμεςλειτουργίες

7 Χειρισμός Χειρισμός Απάντηση και Τερματισμός μιας Κλήσης Σε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούσετε έναν ήχο κουδουνίσματος μέσααπότοακουστικό Bluetooth. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμούγιανααπαντήσετεήνατερματίσετε μιακλήση. Γιανα αυξήσετε τον ήχο της εισερχόμενης κλήσης πιέστε το πλήκτρο αύξησης ήχου (+), για να μειώσετε τον ήχο πιέστε το πλήκτρο μείωσηςήχου (-). Μπορείτεεπίσηςνααπαντήσετεσεμιαεισερχόμενηκλήσημέσααπό τοκινητόσαςτηλέφωνο. Σημείωση: Μερικά τηλέφωνα προσφέρουν τη λειτουργία Αυτόματης Απάντησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακουστικό Bluetooth ήμεηχείο, αλλάαυτήείναιμιαδυνατότηταπουεξαρτάται απότοκινητότηλέφωνο. ΑπόρριψημιαςΚλήσης Αν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε σε μιαεισερχόμενη κλήση, πιέστε 2 φορές το πλήκτροενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού. ΡύθμισητουΉχουστοΑκουστικό Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ήχου (+) για να αυξήσετε τον ήχο ήτο πλήκτρο μείωσης ήχου (-) για να μειώσετε τον ήχο. Επανάκληση της Τελευταίας Κλήσης (Εξαρτάται από το Τηλέφωνο) Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ήχου για 2 δευτερόλεπτα όταν δεν υπάρχειενεργήκλήση. ΣίγασημιαςΕνεργήςΚλήσης Για να ενεργοποιήσετε ήνα απενεργοποιήσετε τη σίγαση σε μια ενεργή κλήση, πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού και το πλήκτρο αύξησης ήχου για 2 δευτερόλεπτα, ότανηκλήσηβρίσκεταισεεξέλιξη. Φωνητική Κλήση (Εξαρτάται απότο κινητότηλέφωνο) Όταν δεν υπάρχει ενεργή κλήση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης ήχου (-) μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που σαςπροτρέπει να μιλήσετε. Το τηλέφωνο θα αναπαράγει τη φωνητική εντολή που δώσατεκαιθακάνεικλήσηστονσυσχετιζόμενοαριθμό. Μεταφορά της Κλήσης Ανάμεσα στο Τηλέφωνο και το Ακουστικό Bluetooth Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απάντησης/Τερματισμού και το πλήκτρο μείωσης ήχου (-) ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστετησχετικήλειτουργίαστοκινητόσαςτηλέφωνο

8 Χειρισμός Προδιαγραφές Επανασύνδεση του Ακουστικού Bluetooth με το Κινητό Τηλέφωνο Για να επανασυνδέσετε το ακουστικό Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταία, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. Τύπος Προιόντος Έκδοση Bluetooth Bluetooth Profile Συχνότητα Bluetooth Μονό Ακουστικό Bluetooth 2.0 EDR Handsfree 1.5 &Headset Ghz 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απάντησης / Τερματισμού για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό Bluetooth. 2. Σιγουρευτείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας και δημιουργήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth του τηλεφώνουσας. 3. Τοτηλέφωνο θαπρέπεινασυνδεθεί αυτόματα μετοακουστικό Bluetooth. Αν δεν συνδεθεί ανατρέξτε στην ενότητα «Συντονισμός του Ακουστικού Bluetooth με το Κινητό Τηλέφωνο» και επαναλάβετετηδιαδικασία. Σημείωση: Αντοακουστικό Bluetooth βρίσκεταισεαπόσταση μεγαλύτερη από 10 μέτρα, από το κινητό τηλέφωνο, τότε θα αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο και θα κάνει προσπάθεια επανασύνδεσης αυτόματα, όταν βρεθεί ξανά σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το κινητό τηλέφωνο. Διαστάσεις Βάρος Λειτουργία Θερμοκρασα Λειτουργια Χρόνος Ομιλίας Χρόνος Αναμονής Χρόνος Φόρτισης Μπαταρία Αριθμός Συντονισμένων Chipset 50 *23 *12.5 mm 15 g Μέχρι 10 μέτρα 0 0 C έως 55 C Μέχρι 10 ώρες Μέχρι 200 ώρες Περίπου 2 ώρες Λιθίου - Πολυμερίου Μέχρι 8, μια κάθε φορά CSR BC04 ROM *Ο Χρόνος Ομιλίας και οχρόνος αναμονής εξαρτάτε και από τα κινητά τηλέφωνα 14 15

9 Φροντίδα της συσκευής σας Ανίχνευση Λαθών Κρατήστεόλαταεξαρτήματαμακριάαπόμικράπαιδιά. Κρατήστε τη συσκευή στεγνή, κρατήστε την μακριά από κάθε τύπου υγρά γιατί μπορούν να διαβρώσουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν ησυσκευή σας βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε την συσκευή σε σκονισμένες, βρώμικες περιοχές. Τα κινούμενα μέρη και τα ηλεκτρονικάσυστατικάμπορούνναβλαφθούν. Μην αποθηκεύετε την συσκευή σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη ζωή των ηλεκτρονικών συσκευών, να αλλοιώσουν τη μπαταρία ήνα λειώσουν ορισμένα πλαστικάμέρη. Μηναποθηκεύετετησυσκευήσεκρύεςπεριοχές. Ότανησυσκευή επιστρέφει στην κανονική θερμοκρασία της, ηυγρασία μπορεί να περάσει μέσα στη συσκευή και να βλάψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με το τηλέφωνό σας, κάντεταπαρακάτω: Εξασφαλίστε ότι ησυσκευή είναι φορτισμένη, ότι την έχετε ανοίξει, και είναι συντονισμένη με τοτηλέφωνόσας. Εξασφαλίστεότιηλειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένηστοτηλέφωνόσας. Ελέγξτε ότιησυσκευή είναιμέσα 10 μέτρα (33 πόδια) με το τηλέφωνό σας και ότι δεν υπάρχει καμίαπαρεμπόδισημεταξύτηςσυσκευήςκαιτου τηλεφώνου, όπως τοίχοι ήάλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μηνπροσπαθείτεναανοίξετετησυσκευή. Μηνρίχνετεκαιμηχτυπάτετησυσκευή. Οτραχύςχειρισμόςμπορεί να σπάσει τους εσωτερικούς πίνακες κυκλωμάτων και τους λεπτούς μηχανικούς. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες, διαλύτες ήισχυρά απορρυπαντικάγιανακαθαρίσετετησυσκευή

10 Εγγύηση Εγγύηση Η Nortonline Mobile Specialists παρέχει εγγύηση σε αυτό το προϊόν, ενάντια σε όλες τις ατέλειες υλικών και της σωστής λειτουργίας για την περίοδο δυο ετών από την ημερομηνία αρχικής αγοράς. Οι όροι αυτής της εγγύησης και των ευθυνών μαςκάτωαπόαυτήτηνεγγύησηείναιοιακόλουθοι: Ηεγγύησηπεριορίζεταιστοναρχικόαγοραστή. Ένααντίγραφοτηςαπόδειξηςαγοράςαπαιτείται. Ηεγγύηση παύει να ισχύει εάν οσειριακός αριθμός, η ετικέτα ημερομηνίας ή η ετικέτα του προϊόντος έχει αφαιρεθεί, ή όταν το προϊόν έχει επισκευαστεί από αναρμόδιασυμβαλλόμεναμέρη. Ηευθύνη της Nortonline για το προϊόν θα περιοριστεί στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωναμετηδικήτηςκρίση. Οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση στο προϊόν περιορίζεται σε δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς σε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε καλωδίων. υποκείμενα στην κανονική φθορά λόγω χρήσης, τα μαξιλάρια αυτιών, τα διακοσμητικά μέρη, οι μπαταρίες, καιταάλλαεξαρτήματα. Η Nortonline δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε τυχαίες ήεπακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από την κακήχρήσητουπροϊόντος. Αυτήηεγγύησησαςδίνειτασυγκεκριμέναδικαιώματα. Εκτός αν καθοδηγήστε από τον οδηγό χρηστών, ο χρήστηςδενμπορείκάτωαπόοποιεσδήποτεπεριστάσεις, να προσπαθήσει να επισκευάσει αυτή την συσκευή, είτε αυτήβρίσκεταισεεγγύησηείτεόχι. Πρέπειναεπιστραφεί στο σημείο αγοράς, το εργοστάσιο ή την εξουσιοδοτημένηαντιπροσωπείαγιαμιατέτοιαεργασία. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής από τρίτους καταργεί οποιαδήποτεεγγύηση. Συγκεκριμένα εξαιρούνται από οποιαδήποτε εγγύηση είναι αναλώσιμα τμήματα περιορισμένης ζωής 18 19

11 Πιστοποίηση Introduction FCC Αυτήησυσκευήσυμμορφώνεταιμε το μέρος 15 κανόνωντης FCC. Ηλειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Αυτή ησυσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει την επιβλαβή παρέμβαση και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση που παραλαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης που μπορεί να προκαλέσειτηνανεπιθύμητηλειτουργία. CE0560 Αυτότοπροϊόνείναι CE πουχαρακτηρίζεταισύμφωναμετις διατάξειςτηςοδηγίας R&TTE(99/5/EC). Bluetooth Τοσήμακαιτολογότυπο Bluetooth είναιιδιοκτησίααπότην BluetoothSIGInc. Bluetoothwirelesstechnology Bluetooth wireless technology allows you to connect compatiblecommunicationdeviceswithoutcables.abluetooth connectiondoesnotrequirethatthephoneandtheheadsetbe inline ofsight,but both devices should be within 10meters(30 feet)ofeachother.connectionscanbe subject to interference from obstructions, such as walls, or other electronic devices. The headset is compliant with the Bluetooth Specification 2.0 supporting the following profiles :headset profile and Hands- Free Profile. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device. There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Checkwithyourauthoritiesorserviceprovider. Introduction Thanks for purchasing Clip-On Bluetooth Headset. Your Bluetooth Headset is a stylish headset that enables comfortable Handsfree communication with compatiblephonethatsupportsbluetoothtechnology 20 21

12 Clip-on Package Contents Clip-on Overview Bluetooth Headset Power /Send /End Key Earpiece Microphone USB Charger Charger Indicator Light Volume Down Volume Up Mini USB Cable Clip User Manual 2223

13 Functions &Controls Functions &Controls 1.Power/Send/End key 2.Indicator Light Switches the headset on and off Answer incoming call End active call Reject incoming call by long pressing button Switching ongoing call and waiting call by long pressing the button when call is in progress. Poweron-Bluelightflashesfor5timesandbeeponce. Pairing state-blue/red lightflashing alternatively,the flashing continues for approximately 10 minutes or until the headset is connected to a compatible phone. If the headset can't be connectedtothephoneduringthistime,theheadsetisswitched off. Connectable -Blue light flashing every 5 seconds. Connection active -Blue light flashing every 3 seconds. Call end -Beep once. Power off -Red light flashing for 5times and beep once. Low battery - Red light flashing every 5 seconds. 3. Volume up Increases the earpiece volume during acall. 4. Volume down Decreases the earpiece volume during acall. 5. Charger connector For battery charging. 6. Earpiece Relays the caller's voice. 7. Microphone Picks up your voice input. 2425

14 Charging the battery Pairing to abluetooth mobile phone Before using the Bluetooth Headset, you need to charge the built-in rechargeable battery for approximately 2 hours. When the battery is fully charged, it provides up to 7hours talking time and up to200hoursstandbytime. 1. Connect the AC battery charger cable's USBplugtoBluetoothHeadset'sUSBsocket. 2. Plug the charger's AC plug to AC outlet. When charging, the Bluetooth Headset's status indicatorlightsred. 3. When the battery is fully charged, the status indicator turns off. Unplug the charger cable fromacoutletandbluetoothheadset. PairingistheprocessforlinkingtheheadsetwithyourBluetooth enabled mobile phone. After this process is completed, you can use the Bluetooth Headset with the paired mobile phone. The BluetoothHeadsetcanbepairedwithupto8compatiblephones butconnectedtoonlyonephoneatatime. 1. Press and hold the Power/Send/End key for 5seconds to turn onthebluetoothheadsetandmakesuretheheadsetiswithin10 metersrangefromthemobilephone. 2. Press and hold volume up and volume down key together for about 2seconds. The blue and red LEDs flash alternatively. Releasebothbuttonsandtheheadsetisnowinthepairingmode. 3. Activate the Bluetooth connection with the mobile phone accordingtothemobilephone'suser'sguide. 4. Set the mobile phone to search for the Bluetooth devices accordingtothemobilephone'suser'sguide. 5.SelecttheBluetoothHeadsetfromthephonemenu. 2627

15 Pairing to abluetooth mobile phone What does sound /light means Pairing is the process for linking the headset with your Bluetooth enabled mobile phone.afterthisprocessiscompleted,youcanusethebluetoothheadsetwiththe pairedmobilephone.thebluetoothheadsetcanbepairedwithupto8compatible phonesbutconnectedtoonlyonephoneatatime. 1. Press and hold the Power/Send/End key for 5 seconds to turn on the BluetoothHeadset and make sure the headset is within 10 meters range from the mobilephone. 2. Press and hold volume up and volume down key together for about 2seconds. Theblue and red LEDsflash alternatively.release both buttons and theheadset is nowinthepairingmode. Status Indicator Blue Light Status Lights 1second and beeps once Flashesonce in 5seconds Flashes twice quickly every 8seconds Flashes 3times every 1second Mode Turning on Power on but not engaged Headset and phone are being connected Incoming Call 3.ActivatetheBluetoothconnectionwiththemobile phone according to the mobilephone'suser'sguide. Lights 1second and beeps once Turning off 4.SetthemobilephonetosearchfortheBluetoothdevicesaccordingtothemobile phone'suser'sguide. 5.SelecttheBluetoothHeadsetfromthephonemenu. 6.Enterthepincode0000toconnect(or pair )BluetoothHeadsettothephone. The Bluetooth Headset beeps once and the status indicator flashes blue twice quickly every 8seconds indicating the Headset is connected to the phone. If the headset is turned on within 10 meters from several paired phones, the headset will try to connect to the last connected phone within 20 seconds. If the headset does not connect to the last connected phone (for example, the paired phone is turned off or it rejects the connection), blue light will be flashing every 5seconds indicating it is in power on however not engaged status. Red Light Blue /Red Light Solid Light Flashes twice quickly every second and the headset beeps every 20 seconds Flash alternatively for about 3minutes Flash alternatively every 5seconds Battery Charging Battery low Pairing Line Busy 7.Refer to Operation section to start using the headset. 2829

16 Operation Operation Toturnontheheadset Press and hold the Power/Send/End key for 5seconds. The headsetbeepsonceandthestatusindicatorlightsblueforabout 1second. Toturnofftheheadset Press and hold the power key for 2second, the headset beeps onceandthestatusindicatorlightsredforabout1second. MakingaPhoneCall When the headset is connected to the phone, make acall using thephoneinthenormalway. Note: the call functions depending on the phone type you use. Pleaserefertothemanualofyourphonefortherelatedfunction. AnsweringandEndingaPhoneCall When acall comes in, you hear a ringing tone through the headset. Press the Power/Send/End key to answer the call or to end an activecall.toincreasevolumeoftheincomingcall,pressvolume up+;toreducevolume,pressvolume. Youcanalsoanswerandendthecallthroughthemobilephone. Note: Some phones offer Auto Answer function and may be used with the headset or speakerphone, but this is aphone dependent feature. Please refer to the manualofyourphonefor thatfunction. RejectingaCall When you receive an incoming call that you do not want to answer,doublepressthepower/send/endkey. AdjustingtheEarphoneVolume Pressthevolumeup+keytoincreaseorthevolumedownkeyto decreasethevolume. RedialingtheLastDialedNumber (Phonedependent) Pressthevolumeupkeyfor2secondswhennocallisinprogress. MutinganOngoingCall Tomute or unmute the ongoing call, press the Power/Send/End and Volume up +keys together for 2seconds when acall is in progress. VoiceDialing(Phonedependent) When no call is in progress, press volume down key and hold it for2secondstillatonepromptingyoutostartthevoicetag.the phoneplaysthevoicetaganddialstherelatedphonenumber

17 Operation Specification SwitchingtheCallbetweenPhoneandHeadset PressthePower/Send/Endandvolumedown keystogetherfor2 secondsorusethe respectivefunctioninyourphone. ReconnectingthePairedBluetoothHeadsettoa CompatiblePhone ToreconnecttheBluetoothHeadsettothelastconnectedphone, proceedasfollows: 1. Press and hold the Power/Send/End key for 5seconds to turn onthebluetoothheadset. 2.MakesureyourphoneisonandBluetoothfunctionisenabled. Please refer to the phone's user guide and make the connection inthebluetooth menuofyourphone. 3.Thephoneshouldconnecttotheheadsetautomatically.Ifnot, please refer to 'Pairing the Bluetooth Headset with acompatible Phone'sectionandperformancepairingagain. Note: Iftheheadsetisawayfromtheconnectedphoneformore than 10 meters, the headset will be disconnected from the phone, and will perform reconnecting procedure automatically within10minutes. Product Type Bluetooth Version Bluetooth Profile Frequency Range Dimension Weight Operating Range Operating Temperature Talk Time Standby Time Charging Battery Paired Devices Chipset Bluetooth Mono Headset Bluetooth 2.0 EDR Handsfree 1.5 &Headset Ghz 50 *23 *12.5 mm 15 g Up to 10 meters 00 C to 55 C Up to Up to 10 hours 200 hours About 2 hours Lithium -Polymer Up to 8, one at atime CSR BC04 ROM 32 33

18 Troubleshooting Taking care of your headset Ifyoucannotconnecttheheadsettoyourphone,doasfollows: Ensure that the headset is charged, switched on, and pairedwithandconnectedtoyourphone. Ensure that the Bluetooth feature is activated on your phone. Check that the headset is within 10 meters (30 feet) of your phone and that there are no obstructions between the headset and the phone, such as walls or other electronicdevices. Keep all accessories and enhancements out of the reachofsmallchildren. Keep the device dry.precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet,allowittodrycompletely. Donotuseorstorethedevicein dusty,dirtyareas.its moving parts and electronic components can be damaged. Do not store the device in hot areas. High temperaturescanshortenthelifeofelectronicdevices, damagedbatteries,andwarpormeltcertainplastics. Donotstorethedeviceincoldareas.Whenthedevice returns to its normal temperature, moisture can from insidethedeviceanddamageelectroniccircuitboards. Donotattempttoopenthedevice Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strongdetergentstocleanthedevice

19 Warranty Warranty Nortonline Mobile Specialists warrants this product against all defectsinmaterialandworkmanshipforperiodofoneyearfrom the date of original purchase. The conditions of this warranty andourresponsibilitiesunderthiswarrantyareasfollows: Thewarrantyislimitedtotheoriginalpurchaser. Acopyofyourreceiptorotherproofofpurchaseisrequired. The warranty is void if the serial number,date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorizedparties. TheresponsibilityofNortonline productsshallbelimitedtothe repairorreplacementoftheproductatitssolediscretion. Any implied warranty on Nortonline products is limited to one year from the date of purchase on all parts, including any cords andconnectors. batteries,andotheraccessories. Nortonline is not liable for any incidental or consequential damagesarisingfromtheuseormisuseofanyclip-onproduct. This warranty gives you specific rights and you may have other rightswhichvaryfromareatoarea. Unless otherwise instructed in the User Guide, the user may not, underanycircumstances,attempttoperformservice,adjustments or repairs on this unit, whether in or out of warranty.it must be returned the purchase point, factory or authorized service agency forallsuchwork. Nortonline will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. Any repair work on Nortonline productsunauthorizedthirdpartiesvoidsanywarranty. Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components subject to normal wear and tear,such as microphone windscreens, ear cushions, decorative finishes, 36 37

20 Certification FCC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interferencereceived,includinginterferencethatmaycause undesiredoperation. CE ThisproductisCEmarkedaccordingtotheprovisionsofR&TTE Directive(99/5/EC). Bluetooth The Bluetoothword markand logosare owned by the Bluetooth SIG,Inc

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support:

Distribution and Support: USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Info Quest Technologies 2014

Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL Copyright Info Quest Technologies 2014 Table of Contents Table of Contents...P1 Features...P2 Unit at a Glance...P3 Getting Started...P4-P5 About Applications...P5-P6 Preinstalled Applications...P6

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη:

Διάθεση και Υποστήριξη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 4000, Fax: 211 999 1399 www.infoquest.gr, www.bitmore.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΉΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. www.motoraid.eu. www.interphone.cellularline.com ΑΠΟ ΤΟ MOTORAID

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. www.motoraid.eu. www.interphone.cellularline.com ΑΠΟ ΤΟ MOTORAID ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MOTORAID www.motoraid.eu www.interphone.cellularline.com Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 4 2. Εκκινώντας 6 3. Ρυθμίσεις 9 4. Ενδοεπικοινωνία 11 5. Τηλέφωνο/ GPS 16 6. FM Radio 19 7. Διαμοιρασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 3 / ProMark3 RTK

ProMark 3 / ProMark3 RTK ProMark 3 / ProMark3 RTK ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ English Copyright Notice Copyright 2005-2007 Magellan Navigation, Inc. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις

Σημαντικές Σημειώσεις Περιεχόμενα Πρόλογος... iv Σημαντική σημείωση... v 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Χαρακτηριστικά... 1 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Ελάχιστε απαιτήσεις συστήματος... 2 2. Διασύνδεση εξοπλισμού... 3 2.1. μπροστινή

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 55 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο Cat B100 Εγχειρίδιο χρήσης. Cat B100 Phone User manual

Κινητό τηλέφωνο Cat B100 Εγχειρίδιο χρήσης. Cat B100 Phone User manual Κινητό τηλέφωνο Cat B100 Εγχειρίδιο χρήσης Cat B100 Phone User manual Παρακαλούμε Διαβάστε Πριν Συνεχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα