ΠΟΛΥ-ΟΡΓΑΝΟ BR 100 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥ-ΟΡΓΑΝΟ BR 100 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥ-ΟΡΓΑΝΟ BR 100 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

2

3 ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY A MAIN BASE 1 B BACK BASE 1 C GUIDE ROD 2 D LEG EXTENSION SUPPORT 1 E SEAT SUPPORT 1 F METAL SHELL 2 G MAIN FRAME 1 H TOP CROSS BEAM 1 I PRESS BAR 1 J UP RIGHT CHEST SUPPORT 1 K UP LEFT CHEST SUPPORT 1 L DOWN RIGHT CHEST SUPPORT 1 M DOWN LEFT CHEST SUPPORT 1 N LEG EXTENSION 1 O RESIST BAR 1 P RIGHT HAND GRIP 1 Q LEFT HAND GRIP 1 R JOINT TUBE 1 S PULLEY BLOCK SUPPORT 1 T SEAT PAD ADJUSTMENT 1 U JOINT PLATE 2 V LAP BOW 1 W PULL BOW 1 X FOAM TUBE 2 Y SELECTOR SHAFT 1 Z FLOATING PULLEY BLOCK Ⅰ 1 AA FLOATING PULLEY BLOCK Ⅱ 1 AB PULLEY BLOCK 2 AC ARMREST SUPPORT 1

4

5 ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 BACK CUSHION 1 2 SEAT CUSHION 1 3 LARGE FOAM ROLLER 2 4 FOAM ROLLER 4 5 RUBBER DONUT 2 6 CHAIN 2 7 HOOK 6 8 PIN 1 9 LOCK LEVER TUS 1 10 FAST PIN 3 11 CABLE WITH NO BALL 1 12 CABLE WITH ONE AND A HALF BALL 1 13 CABLE WITH ONE BALL 1 14 WEIGHT PLATE 9 15 TOP PLATE 1 16 BIG BOLT φ19 + TWO WASHERS + + LOCK NUT M BOLT M TWO WASHERS + TWO LOCK NUTS 1 18 BOLT M BOLT + + M BOLT M8 20 WASHER 2 21 BOLT M8 40 +TWO WASHERS LOCK NUT 1 22 BOLT M10 20+LOCK NUT 2 23 BOLT M10 35 LOCK NUT 1 24 BOLT M10 45 TWO WASHERS NUT 9 25 BOLT M10 70+TWO + WASHERS+NUT 8 26 BOLT M10 75+TWO WASHERS+NUT 6 27 BOLT M10 75+TWO WASHERS+LOCK NUT 1 28 BOLT M TWO WASHERS+LOCK NUT 2 29 BOLT M12 20 WASHER 2 30 BOLT M12 70 WASHER 2 31 ABDOMINAL STRAP 1 33 COMPUTER 1 34 COMPUTER LINE 1 35 ARMREST CUSHION 1

6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ Πριν συναρµολογήσετε το βασικό πλαίσιο(main frame G), συνδέστε το κοµπιούτερ (computer 32) στο καλώδιο του κοµπιούτερ(computer line 33) όπως φαίνεται Ⅰ και στην εικονογράφηση, στην συνέχεια περάστε µέσα το καλώδιο του κοµπιούτερ (computer line 33) µέσα από την ειδική κυκλική εσοχή (hole)του βασικού πλαισίου(main frame G).Τοποθετείστε το κοµπιούτερ(computer 32) στο βασικό πλαίσιο(main frame G). Συνδέστε το καλώδιο του κοµπιούτερ (computer line 32) στην είσοδο της διαγράµµισης (port of line)του κυρίως πλαισίου(main base A) όπως δείχνει και η εικονογράφηση.

7 Βήµα Πρώτο 1.Εισάγετε συρταρωτά τον σωλήνα στήριξης(guide rods C)στην πίσω βάση (back base B) και τοποθετήστε την στο κυρίως πλαίσιο(main basea) µέσα από τις τρύπες στην µπάρα στήριξης(guide rods C)χρησιµοποιώντας βίδες(bolts)m10*70και ροδέλες(washers)&παξιµάδια (nuts (25). 2. Εισάγετε τα λαστιχένια στηρίγµατα(rubber donuts 5) στην µπάρα στήριξης (guide rods C). 3. Εισάγετε τα βάρη(weight plates 14) και το βάρος ασφαλείας (top plate 15) στην µπάρα στήριξης ( guide rods C). 4. Εισάγετε συρταρωτά τον σωλήνα υποστήριξης(επιλογέας βαρών)-(selector shaft Y) στο βάρος ασφαλείας (top plate 15).

8 Βήµα δεύτερο 1. Ενώστε το κυρίως πλαίσιο(main frame G) και το πόδι προέκτασης και στήριξης(leg extension support D) στο κυρίως πλαίσιο(main base A)µε βίδες( bolts) M10*70 & ροδέλες(washers) & παξιµάδια(nuts 25). 2. Τοποθετείστε το στήριγµα του καθίσµατος (seat support E) και τις πλακέτες ένωσης ( joint plates U) στο κυρίως πλαίσιο(main frame G) και πόδι προέκτασης και στήριξης(leg extension support D)µε βίδες (bolts) M10*75 & ροδέλες (washers) & παξιµάδια ( nuts 26). 3. Τοποθετείστε το πόδι προέκτασης (leg extension N) στο πόδι προέκτασης και υποστήριξης (leg extension support D) µε βίδες ( bolts ) M10*70& ροδέλες(washers) και παξιµάδια(lock nut)((27). 4. Τοποθετείστε το µαξιλάρι καθίσµατος (seat cushion 2) στο ειδικό µαξιλαράκι ρύθµισης(seat pad adjustment T),µε βίδες( bolts) M6*16 (18). 5. Εισάγετε συρταρωτά το ειδικό µαξιλαράκι ρύθµισης(seat pad adjustment T)στο στήριγµα υποστήριξης (seat support E) βιδώστε µε βίδες (screw with fast pin 10). 6. Τοποθετείστε το πίσω µαξιλάρι (back cushion 1) στο κυρίως πλαίσιο (main frame G)µε βίδες (bolts) M8*16 (19). 7. Insert τους αφρώδεις σωλήνες (foam tube X) στις ειδικές εσοχές των σωλήνων προέκτασης ( leg extension N),των σωλήνων στήριξης (leg extension support D). Εισάγετε τα αφρώδη ρόλερ ( foam roller 4)πάνω στους αφρώδης σωλήνες( foam tubes X). 8.Τοποθετήστε τα µαξιλάρια χεριών(armrest cushion34) στην µπάρα στήριξης χεριών (armrest support AC) µε τις βίδες (bolts) M6*16 (18). 9. Εισάγετε συρταρωτά τις µπάρες στήριξης των χεριών (armrest support AD) µέσα στους σωλήνες προέκτασης (leg extension N) µε βίδες fast pin (10).

9 Βήµα τρίτο 1. Τοποθετείστε τον άξονα σε σχήµα σταυρού (top cross beam H) στο κυρίως πλαίσιο( main frame G)και τον σωλήνα(guide rodc)µε βίδες(bolts) M10*70και ροδέλες(washers) και παξιµάδια (nuts 25)και βίδες(bolts) M12*70 και ροδέλες (washers 30). 2. Τοποθετείστε την µπάρα αντίστασης(resist bar O)και την τροχαλία στήριξης(pulley block support S) στο κυρίως πλαίσιο(main frame G)µε βίδες(bolts) M10*75ροδέλες(washers) και παξιµάδια ( nuts 26). 3. Τοποθετήστε το εµπόδιο στήριξης τροχαλίας(pulley block AB)στο σηµείο στήριξης της τροχαλίας(pulley block support S) µε βίδες( bolts) M10*110µε ροδέλες(washers) και παξιµάδια(lock nuts 28). 4. Τοποθετείστε την µπάρα πιέσεων (press bar I)στην µπάρα µε σχήµα σταυρού(top cross beam H)µε τον σωλήνα ένωσης ( joint tube R)µε βίδες(bolt) M12*155και ροδέλες(washers) και παξιµάδια(lock nuts 17). 5. Τοποθετείστε την πάνω αριστερή και δεξιά µπάρα στήριξης στήθους( up right & left chest support J&K) στην µπάρα πιέσεων(press bar I) µε βίδες ( big bolts %%c19) και ροδέλες(washers) και παξιµάδια (lock nut) M16 (16). 6.Εισάγετε συρταρωτά προς τα κάτω την αριστερή και δεξιά µπάρα στήριξης στήθους ( down right & left chest support M&L) µέσα στην εµπρόσθια αριστερή και δεξιά µπάρα στήριξης στήθους (up right & left chest support J&K) βιδώνοντας µε fast pin (10). 7. Τοποθετείστε την αριστερή και δεξιά χειρολαβή (right & left hand grip P&Q) στην κάτω δεξιά και αριστερή µπάρα στήριξης στήθους (right & left chest support M&L)µε βίδες(bolts) M12*20,ροδέλες(washers 29)και βίδες(bolts) M8*20και ροδέλες(washers (20). 8. Τοποθετείτστε το προστατευτικό δίχτυ(shells F)στην πίσω βάση(back base B)στον άξονα µε σχήµα σταυρού(top cross beam H) µε βίδες ( bolts) M6*16 (18).

10 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 1.Σύνδεση του συρµατόσχοινου χωρίς τα λαστιχένια βαρίδια (cable 11) Συνδέστε την µία άκρη του καλωδίου µε το εµπρόσθιο τµήµα στήριξης του στήθους (up right chest support J)µε βίδες(bolt) M10*20+ και τα παξιµάδια (lock nut 22). Περάστε την άλλη άκρη του καλωδίου γύρω και πάνω στην τροχαλία1(pulley 1), κάτω και γύρω από την τροχαλία 3(pulley 3), πάνω και γύρω από την τροχαλία 3(pulley 3) και στην συνέχεια ενώστε την άλλη άκρη του στο πάνω αριστερά εµπρόσθιο τµήµα στήριξης του στήθους (left chest support K)µε βίδες(bolt) M10*20και παξιµάδια (lock nut 22). 2. Σύνδεση του συρµατόσχοινου µε λαστιχένια βαρίδια 1/1,2 (cable with one and a half ball (12) 8 9 Σηµείωση:Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να βγάλετε από την θέση τους τις τροχαλίες. Πάρτε το ακριανό σηµείο του συρµατόσχοινου και περάστε το πάνω από την τροχαλία 4(pulley 4),πάνω και γύρω από την τροχαλία 5(pulley 5),κάτω και γύρω από την τροχαλία 6(pulley 6)πάνω και γύρω από την τροχαλία 14(pulley 14). 3. Σύνδεση του συρµατόσχοινου µε ένα λαστιχένιο βαρίδι (cable with one ball 13). Περάστε την µία άκρη του συρµατόσχοινου κάτω από την τροχαλία 8,9,10( pulley 10),πάνω και γύρω από την τροχαλία 11(pulley 11),κάτω και ολόστροφα από την τροχαλία 12(pulley 12), πάνω και γύρω από την τροχαλία 13( pulley 13),κάτω και γύρω από την τροχαλία 15( pulley 15), πάνω και γύρω από την τροχαλία 7(pulley 7),κάτω ασφαλίστε το συρµατόσχοινο στο σωλήνα επιλογής βαρών(selector shaft Y) µε την αλυσίδα(chain 6) και τον γάντζο(hooks 7).

11 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ Η εγγύηση ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία αγοράς του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει τυχόν κατασκευαστικό λάθος. Η τυχόν αντικατάσταση ανταλλακτικού είναι στην κρίση των τεχνικών. Η Συναρµολόγηση, έλεγχος και η ρύθµιση του προϊόντος βαρύνει τον καταναλωτή. Η επίσκεψη του τεχνικού πέραν των 14 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς επιβαρύνει χρηµατικά τον καταναλωτή,µε την εκάστοτε χρέωση από την εταιρεία. Εκτός ορίων Σέρβις, θα αποστέλλονται στο κεντρικό Σέρβις. 1. Βλάβη µέσα σε 14 ηµέρες από την ηµεροµηνία αγοράς θα παραλαµβάνονται µέσω µεταφορικής από τον χώρο του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν την εταιρεία. (Εφόσον είναι υπαιτιότητα της συσκευής ). 2. Βλάβη µετά της 14 ηµέρες από την ηµεροµηνία αγοράς θα µεταφέρονται από τον πελάτη στην µεταφορική εταιρεία. Τα έξοδα µεταφοράς από την µεταφορική µέχρι το Σέρβις και το αντίστροφο βαρύνουν την εταιρεία. (Εφόσων είναι υπαιτιότητα της συσκευής). Η εγγύηση ισχύει µόνο για τον πρώτο αγοραστή του προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει µόνο εάν το προïόν λειτουργεί σε σπίτι (και όχι σε γυµναστήρια, συλλόγους κ.α.). Η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατόν. Κάθε απαίτηση αποζηµίωσης του πελάτη, είτε λόγω έλλειψης ανταλλακτικών είτε λόγω καθυστέρησης επισκευής, δεν είναι δυνατή. Τα έξοδα µεταφοράς του προϊόντος από ή προς το συνεργείο της αντιπροσωπείας θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Όταν η βλάβη προέλθει από κακή χρήση ή κακή συντήρηση, πτώσεις, φωτιά. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιµα υλικά όπως πλαστικά µέρη,συρµατόσχοινα(ντίζες),τροχαλίες,τα οποία καταστράφηκαν από κακή χρήση ή άλλης αιτίας. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη από υπαιτιότητα µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων για την επισκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προκλήθηκε από κακή συναρµολογήσει. Για να ισχύ η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο χρήστης επιβαρύνεται µε το κόστος επίσκεψης και ανταλλακτικών. Η εταιρία και ο εισαγωγέας δεν ευθύνονται για τυχών τυπογραφικά λάθη. Το προïόν έχει έγκριση κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, CE Τηλ. SERVICE: Από ευτέρα έως Πέµπτη 1.00µµ-4.00µµ ΖΕΥΣ Α.Ε.Β.Ε ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΑ ΡΟΜΟ, ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Η ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΥΣΚΟΛΙΑ Η ΚΑΙ ΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Κ-7.9Η-8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WBX-60

ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WBX-60 ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WBX-60 μ, μ μ μ, μ, μ. Κίνδυνο οι κατά τη χρήση του προϊόντος Ο πάγκος ασκήσεων αποτελείται από αφαιρούμενα κομμάτια τα οποία μπορείί να είναι επικύνδυνα αν δεν τηρούνται οι οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu, μ μ μ ALPINE TR800- R1200-3

www.kinissis.eu, μ μ μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 5 μμ 6 μ μ 7 μ 1: μ 7 μ 2: μ 7 μ 3: μ μ μ 8 μ 4: μ - 8 μ 5: μ μμ 9 μ 6: 9 10 10 μ 10 11 μ μ 11 μ μ 12 13 μ 14 μμ μ 14 μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ROWER COMPACT

ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ROWER COMPACT ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ROWER COMPACT μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρεται η ταυτότητα του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TFK SLIM MAG μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Αυτό το καινούριο, προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Ενεργή Μείωση Θορύβου

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Ενεργή Μείωση Θορύβου Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Ενεργή Μείωση Θορύβου Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτών των ακουστικών Bluetooth Turbo-X με Ενεργή Μείωση Θορύβου. Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ 1 1. Υποστηριζόμενα αποθηκευτικά μέσα... 3 2. Περιγραφή πλήκτρων τηλεχειριστηρίου... 3 3. Ρυθμίσεις συστήματος... 4 4. Φωτογραφία... 10 5. Μουσική... 11 6. Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης.

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης. Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF USB νάνο δέκτης 2 x Μπαταρίες ΑΑ Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων Turbo-X.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Σημειώσεις: Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας για σωστή χρήση της συσκευής και αποφυγή ατυχημάτων. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε καλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης. Wisper 805fe. Ιούνιος 2011 1η έκδοση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν

Οδηγός Χρήστη. Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης. Wisper 805fe. Ιούνιος 2011 1η έκδοση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν Οδηγός Χρήστη Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης Wisper 805fe Ιούνιος 2011 1η έκδοση Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατό σας Wisper Wisper Limited Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα

GLASS INOX. Από το 1977 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ* MALTEZOS & SUNPOWER.

GLASS INOX. Από το 1977 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ* MALTEZOS & SUNPOWER. Από το 1977 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ* MALTEZOS & SUNPOWER. 0109290 * Οι οδηγίες ισχύουν για όλους τους ηλιακούς θερμοσίφωνες των αναφερομένων τύπων ανεξαρτήτως ηλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα