ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

2

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

4 ΠεριεχΟμενα 7 Λίγα Λόγια για τον CYS 8 Διοικητικό Συμβούλιο 9 Οργανόγραμμα & Στελέχωση 11 Χαιρετισμός από τον Προέδρο 13 Εισαγωγή από το Γενικό Διευθυντή 15 Έκθεση για τις Δραστηριότητες του CYS από το Διευθυντή Τυποποίησης Γεγονότα Σταθμοί του Νέο Στρατηγικό Σχέδιο CYS Standards Day - Κυπριακή Ημέρα Προτύπων 17 Εκδήλωση Ποιότητας 18 Οφέλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της Τυποποίησης 18 Προώθηση της Τυποποίησης μέσα από την Παιδεία 19 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας CYS-EΛΟΤ Πυλώνες Δράσης 20 Πυλώνας 1: Δράση σε Ευρωπαϊκό & Διεθνές Επίπεδο 20 Γενικές Συνελεύσεις 21 Διοικητικά Συμβούλια 21 Τεχνικά Συμβούλια 22 Λοιπές Συνεδρίες 23 Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης 25 Συνεργασίες στο Εξωτερικό 26 Πυλώνας 2: Δράση σε Εθνικό Επίπεδο 26 Σεμινάρια 31 Στρατηγικές Συνεργασίες 33 Αντανακλαστικές Επιτροπές 34 Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές 37 Δημόσια Κρίση, Τελική Ψήφιση & Υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Προτύπων 39 Επαφές και Συνεργασίες 40 Αρθρογραφία 42 Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) 43 Οικονομικά Στοιχεία Άλλοι Τομείς Δραστηριότητας του CYS 44 Εφαρμογή των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 45 Ανθρώπινο Δυναμικό και Ανάπτυξη 48 Κοινωνική Προσφορά ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼ 2009

5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ CYS Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανέλαβε τη δραστηριότητα της Τυποποίησης την 1η Ιανουαρίου 2005 με βάση σχετική νομοθεσία η οποία μετέφερε τη δραστηριότητα της Τυποποίησης από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Έκτοτε, ο CYS λειτουργεί ως Οργανισμός ιδιωτικού δικαίου με μόνο μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργού Οικονομικών. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με προσωπικότητες προερχόμενες από σημαντικούς τομείς της κοινωνίας και της κυπριακής οικονομίας. Ο CYS είναι, επίσης, ο μοναδικός μέτοχος της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της πιστοποίησης προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης. Η δραστηριότητα της τυποποίησης διέπεται από εθνική νομοθεσία, τον Περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο 156 (I) του Ο CYS είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης και συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή τυποποίηση, αφού είναι πλήρες μέλος των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization) και IEC (International Electrotechnical Commission) ως επίσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI). Συμμετέχει ισότιμα με όλους τους άλλους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό την προώθηση της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Τυποποίησης, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Συγκεκριμένα, ο CYS συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που ανήκουν στους πιο πάνω Οργανισμούς και ενασχολούνται με την εκπόνηση προτύπων. Παράλληλα, όπου απαιτείται, συστήνει Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές οι οποίες έχουν ως αποστολή τους την εκπόνηση και την επεξεργασία προτύπων που αφορούν άμεσα τα κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Στα πλαίσια της προώθησης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στις κυπριακές επιχειρήσεις, ο CYS συμβάλει ουσιαστικά στην οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων, είτε ως οργανωτής είτε ως συνδιοργανωτής, ώστε τα πρότυπα να προωθούνται άμεσα και αποτελεσματικά στους τελικούς τους αποδέκτες. Το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS φιλοξενεί αναγνωστήριο όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν οποιοδήποτε Διεθνές, Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρότυπο. Ο CYS πορεύεται στη διαδρομή υλοποίησης της αποστολής του έχοντας πάντοτε σαν όραμά του να εδραιωθεί ως ο πιο αξιόπιστος και πρωτοπόρος φορέας ποιότητας στην Κύπρο. ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼ 2009

6 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο CYS διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και προέρχεται από τα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) ως επίσης και από φορείς που έχουν άμεσο ενδιαφέρον στα θέματα τυποποίησης όπως Oργανισμούς των επιχειρηματιών, των εμποροβιομηχάνων, των καταναλωτών, των επαγγελματιών μηχανικών και του ακαδημαϊκού κόσμου. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2007, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών διόρισε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι τριετής: Πέτρος Μάρκου (Πρόεδρος), Γιώργος Ιωάννου, Ανδρέας Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος Λοΐζου, Χριστιανός Λουκίδης, Εύρος Στυλιανίδης και Δρ Γιαννάκης Μιχαηλίδης (Μέλη). ΟργανΟγραμμα & ΣτελΕχωση CYS, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (CYS) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια του 2009, δύο από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχώρησαν και αντικαταστάθηκαν ως ακολούθως: τον Απρίλιο ο κ. Χριστιανός Λουκίδης αντικαταστάθηκε από τον κ. Ανδρέα Ιωαννίδη και τον Οκτώβριο ο κ. Ανδρέας Σοφοκλέους από την κα Πηνελόπη Κουλία. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΚΕΠΕ) ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γενικός Διευθυντής: Δρ Ιωάννης Καρής Διευθυντής Τυποποίησης: Πάμπος Καμμάς Πέτρος Μάρκου - Πρόεδρος Λειτουργοί Τυποποίησης: Μηχανολόγος Μηχανικός Γιάννης Βασιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μιχάλης Ζαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αγγελική Λοΐζου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διαμαντής Ζαφειριάδης Τηλεπικοινωνίες & Πληροφορική Ιωσήφ Καρής Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Άνιφτος Πολιτικός Μηχανικός Μιχάλης Ορφανίδης Χημικός Μηχανικός Δρ Χρίστος Κοκκοφίτης Χημικός Έλενα Δημοσθένους Λειτουργός Διοίκησης & Διεθνών Σχέσεων: Μαριλένα Νικολάου Γιώργος Ιωάννου - Μέλος Ανδρέας Σοφοκλέους - Μέλος Κωνσταντίνος Λοΐζου - Μέλος Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής: Μιχάλης Έλληνας Υπεύθυνη Σεμιναρίων & Εκδηλώσεων: Μαρία Θεοφάνους Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ): Στεφανία Αναστασίου Δέσπω Χριστοφόρου Ανδρέας Ιωαννίδης - Μέλος Εύρος Στυλιανίδης - Μέλος Δρ Γιαννάκης Μιχαηλίδης - Μέλος Υποστηρικτικό Προσωπικό: Γραφέας Στέλλα Ζαγάνου ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

7 ΧαιρετισμΟς απο τον ΠρΟεδρο Το 2009 υπήρξε ακόμα μια χρονιά γεμάτη δράση και σημαντικές δραστηριότητες για τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς υπερκαλύφθηκαν βάσει του προγράμματος εργασίας της Διεύθυνσης και των Λειτουργών, ενώ αρκετές ήταν οι καινούργιες προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και οι οποίες τελικά συνέβαλαν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και της κοινωνίας μας γενικότερα. O CYS συμμετείχε ενεργά στην Ευρωπαϊκή (πρωτίστως) και Διεθνή Τυποποίηση με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα από τη συμμετοχή του στα διοικητικά και τεχνικά σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, κλήθηκε και συμμετείχε στην ομάδα των επίλεκτων 30 ειδικών για θέματα τυποποίησης (EXPRESS PANEL) οι οποίοι ετοίμασαν ολοκληρωμένη μελέτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης για την επόμενη δεκαετία. Επιπρόσθετα, η προσφορά του Οργανισμού στη σωρεία μελετών, ερευνών, αξιολογήσεων, συζητήσεων, δημόσιων τοποθετήσεων και άλλων συγκροτημένων προσπαθειών για την ετοιμασία του Πακέτου Τυποποίησης στην Ευρώπη, ήταν και συνεχίζει να είναι ουσιαστική και πολυδιάστατη. Στη προσπάθειά μας για διαρκή δικτύωση στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, εργαστήκαμε για την επίτευξη διμερών στρατηγικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που να διευκολύνουν την επίτευξη της Αποστολής και των Στρατηγικών μας στόχων. Στο εσωτερικό, ενισχύσαμε τις δραστηριότητές μας για διαρκή υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων με σταθερό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των παραγωγικών τομέων της οικονομίας: της γεωργίας, της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του εμπορίου και του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα. Μέσα στο 2009 αναπτύξαμε περαιτέρω τις καλές μας σχέσεις με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και προσφέραμε, πιστεύω, τις καλές μας υπηρεσίες ως υποβοηθητικό εργαλείο για υλοποίηση των στόχων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, προωθήσαμε τη χρήση Ευρωπαϊκών Προτύπων ως μια επιλογή υποστήριξης της εθνικής νομοθεσίας ως επίσης και των εναρμονισμένων προτύπων για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Σήματος CE. Παράλληλα εργαστήκαμε με τρόπο που να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους άξονες λειτουργίας του κράτους όπως η παιδεία, η υγεία, η δημόσια διοίκηση, οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, βελτιώνοντας έτσι μέσω της εφαρμογής προτύπων τα συστήματα διαχείρισης και τις υποδομές που τα στηρίζουν. Στο εξωτερικό, πέρα από την αγαστή και γόνιμη συνεργασία που είχαμε με τα διοικητικά και τεχνικά σώματα των Οργανισμών Τυποποίησης, το 2009 η Κύπρος μέσω του CYS συμμετέχει και παρακολουθεί τις εργασίες περισσότερων των 200 Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών που επεξεργάζονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα και υπηρεσίες. Οι συνεργάτες μου στο Δ.Σ. κι εγώ προσωπικά επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Διεύθυνση του Οργανισμού, το προσωπικό και όλους τους συνεργάτες μας για την πολύτιμη συμβολή τους στα επιτεύγματα του 2009 και να διαβεβαιώσουμε όλους, ότι μαζί θα συνεχίσουμε και φέτος να στηρίζουμε και να καθοδηγούμε τις προσπάθειες για υλοποίηση των στόχων του CYS. ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

8 ΕισαγωγΗ απο το ΓενικΟ ΔιευθυντΗ Στην ετήσια έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) για το 2009 που ακολουθεί, καταβλήθηκε προσπάθεια να σας μεταφέρουμε ανάγλυφο το πολυδιάστατο έργο που υλοποίησε ο CYS σε ότι αφορά την προώθηση των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων και την εμπλοκή του στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Σύμφωνα με τον απολογισμό, τεκμηριώνεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η ανταπόκριση του CYS στις συμβατικές υποχρεώσεις ως προς την ενιαία Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, εφάρμοσε επιτυχώς και πλήρως τις διαδικασίες δημόσιας κρίσης, τελικής ψήφισης και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ s) που προώθησαν οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI), όπως προβλέπεται μέσα από τους σχετικούς εσωτερικούς τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα ο CYS κατά το 2009, απέστειλε στους ενδιαφερόμενους φορείς για δημόσια κρίση 1064 Ευρωπαϊκά πρότυπα, συμμετείχε στην τελική ψήφιση 1595 Ευρωπαϊκών προτύπων, ενώ παράλληλα υιοθέτησε 1918 Ευρωπαϊκά πρότυπα ως Κυπριακά (CYS ΕΝ - -). Αξιοσημείωτη ήταν τη χρονιά που μας πέρασε η αποδοτικότητα των προσπαθειών των Λειτουργών και της Διεύθυνσης για διάδοση της χρήσης των Ευρωπαϊκών αλλά και Διεθνών προτύπων με αποδέκτες το κράτος, τους ημικρατικούς οργανισμούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εμπόρους, τους βιομήχανους, τους επαγγελματίες, τους καταναλωτές, τον ακαδημαϊκό κόσμο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στοχεύσαμε στη διαφώτιση για τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προτύπων στην παραγωγική διαδικασία, στις δημόσιες προσφορές, στην ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και των εργαζόμενων, στη διασφάλιση του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Πιο αποτελεσματική μέθοδο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η διοργάνωση σεμιναρίων. Συγκεκριμένα κατά το 2009 ο CYS διοργάνωσε 9 ενημερωτικά, 11 εκπαιδευτικά και 2 ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 1200 ενδιαφερόμενοι. Στην έκθεση αυτή καταγράφουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα σταθμούς της χρονιάς που μας πέρασε σε ότι αφορά τη δράση του Οργανισμού στο χώρο της τυποποίησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι στοχευμένες ενέργειες απέδωσαν καρπούς χάρη στην εργατικότητα και το ζήλο με τον οποίο εργάστηκε η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του CYS. Προς τούτο επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης προς το έργο και τις προσπάθειές τους. Παράλληλα, έγιναν ενέργειες για ενίσχυση των υφιστάμενων στρατηγικών συνεργασιών του Οργανισμού και δημιουργία νέων, με σημαντικούς φορείς της κοινωνίας, αλλά και Οργανισμούς του εξωτερικού με τους οποίους μας συνδέουν κοινοί στόχοι και οράματα προς όφελος της ποιότητας και ειδικότερα της τυποποίησης. Εταίροι του CYS σε αυτές τις διμερείς συνεργασίες είναι συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ο Λιβανέζικος Οργανισμός Τυποποίησης (LIBNOR) και ο Συριακός Οργανισμός Τυποποίησης (SASMO). Επιπρόσθετα, επιδιώξαμε να συμμετάσχουμε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ερευνητικής φύσης καθώς επίσης και να ενημερώσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας για τα οφέλη που προκύπτουν με την εμπλοκή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Κυπριακή ημερίδα προτύπων που οργανώσαμε σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας (CyAQ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMEST. Αξιοσημείωτη επίσης επιτυχία σημείωσε η ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας. Υπογραμμίζουμε και φέτος τη δέσμευσή μας να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε αποδοτικά, παραγωγικά και δημιουργικά υλοποιώντας τους στόχους της αποστολής του CYS. Σταθερό καθοδηγητή μας έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με τη διαρκή στήριξη του Μετόχου (Υπουργείο Οικονομικών) και τις διαρκώς βελτιούμενες δεξιότητες και εμπειρίες του προσωπικού, θα προσπαθούμε πάντα να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το καλό της ποιότητας της κοινωνίας της Κύπρου. Ακολουθεί η εμπεριστατωμένη Ετήσια Έκθεση από το Διευθυντή Τυποποίησης του CYS κ. Πάμπο Καμμά, η οποία αφορά το έργο του Οργανισμού για το ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

9 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ CYS ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

10 ΓεγονΟτα ΣταθμοΙ του 2009 ΝΕο ΣτρατηγικΟ ΣχΕδιο CYS Στηριζόμενοι σε αρχές και αξίες όπως η επαγγελματική πειθαρχία, ο αυτοσεβασμός και ο αλληλοσεβασμός, η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, η ειλικρινής αφοσίωση στο έργο και την αποστολή του CYS και το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, η Διεύθυνση και το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού, εργάζονται συστηματικά για την υλοποίηση του εκάστοτε Στρατηγικού Σχεδίου του Οργανισμού. Το κάθε Στρατηγικό Σχέδιο του CYS έχει ως βάση το Όραμά του, δηλαδή την εδραίωση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο. Το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο αφορούσε τη χρονική περίοδο Το νέο Σχέδιο, το οποίο ετοιμάστηκε από το προσωπικό και τη Διεύθυνση του CYS και κατόπιν εγκρίθηκε από το Δ.Σ, καλύπτει την περίοδο Έχει δε στηριχθεί σε στοιχεία και προβλέψεις για την οικονομία στην Κύπρο και την Ευρώπη όπως αυτά ήταν διαθέσιμα στις αρχές του Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο εστιάζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: α) Η Οικονομική Πολιτική: έχει ως απώτερο σκοπό κάθε χρόνο τη μείωση της εξάρτησης του Οργανισμού από την κρατική χορηγία. Αυτό θα επιτευχθεί στοχεύοντας στη σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων με την ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων. β) Η Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Κυπριακή Κοινωνία: αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Οργανισμού και έχει ως γενικό στόχο την ευρεία διάχυση και εφαρμογή των προτύπων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους. (γ) Η Εμπλοκή των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Η ενεργότερη συμμετοχή όλων των εταίρων προσφέρει σε αυτούς τη δυνατότητα να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης και ταυτόχρονα να ενημερώνονται για τα οφέλη που προσφέρουν τα πρότυπα στην καθημερινή μας ζωή. Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, ο CYS δίδει τη δυνατότητα και στη μικρή μας πατρίδα, να προασπίζεται ισότιμα τα εμπορικά και κοινωνικοοικονομικά μας συμφέροντα στην Ευρώπη. Standards Day ΚυπριακΗ ΗμΕρα ΠροτΥπων AφιερωμΕνη στις ΜικρομεσαΙες ΕπιχειρΗσεις (ΜΜΕ) Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας, η Κυπριακή Ημέρα Τυποποίησης. O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σε συνεργασία με τoν Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας (CyAQ) μέλος της ΟΕΒ, συνδιοργάνωσαν ημερίδα που είχε ως κύριο σκοπό να ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος και η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Small and Medium Enterprises (SMEs) στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMEST (Small and Medium Enterprises Standardisation Toolkit). Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Δρ Eric Janssen, Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (EOQ) και o κ. John Ketchell, μέλος της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN). Μέσα από τις παρουσιάσεις τους οι ομιλητές κατέδειξαν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και τα οποία την καθιστούν ως το καλύτερο μέσο για προώθηση της τυποποίησης. Το πρόγραμμα SMEST, βασισμένο στη σύγχρονη τεχνολογία δίδει την ευκαιρία στον κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία να αποκομίσει επιχειρηματικές κατευθύνσεις και λύσεις τυποποίησης για τις δραστηριότητές του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αρκετές ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων (case studies), που αφορούσαν για παράδειγμα, το ρόλο των επιχειρηματικών εμπορικών Οργανώσεων στην προώθηση της τυποποίησης και την αξιοποίηση της προς όφελος των ΜΜΕ καθώς επίσης και τις καλές πρακτικές από τη χρήση των προτύπων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής, τονίστηκε για άλλη μια φορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου, η ανάγκη να αγκαλιάσουν το θεσμό της τυποποίησης, να έρθουν πιο κοντά στον CYS και να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες τυποποίησης, οι οποίες εφαρμόζονται εν κατακλείδι και προς το δικό τους συμφέρον. Αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό συμμετέχοντας στην εσωτερική διαδικασία εκπόνησης εθνικών προσαρτημάτων και δημόσιας κρίσης των Ευρωπαϊκών προσχεδίων προτύπων, αλλά και με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προτύπων στις επιχειρήσεις. ΕκδΗλωση ΠοιΟτητας 2009 Υπό την αιγίδα και στην παρουσία του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, διεξήχθη η ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας που διοργανώνουν από κοινού ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (KEΠ). Κατά την εκδήλωση επιδόθηκαν σε 80 κυπριακές επιχειρήσεις πιστοποιητικά για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001), ασφάλειας & υγείας στην εργασία (OHSAS 18001), υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (ΗACCP, ISO 22000), διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001), καθώς επίσης και πιστοποιητικά ελέγχου παιχνιδότοπων, σήμανσης CE και καταδυτικών κέντρων. Ειδικές διακρίσεις ποιότητας επιδόθηκαν σε προσωπικότητες με διαχρονική και αξιόλογη προσφορά στην προώθηση της Ποιότητας στον τόπο μας. Δυο εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής της Κύπρου, η Βουλευτής κα Ντίνα Ακκελίδου και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΚΑΝΙΚΑ κα Δώρα Ονουφρίου, ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα για το 2009 για την αφοσίωση τους στην ποιοτική προσφορά υπηρεσιών μέσω της τυποποίησης και της πιστοποίησης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί, Βουλευτές, αξιωματούχοι του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι οργανώσεων, φορέων, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. 16 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

11 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜικρομεσαΙΕΣ ΕπιχειρΗσεΙΣ μεσω της ΤυποποΙησης Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση μπορεί και πρέπει να είναι αρωγός στις προσπάθειες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της ελεύθερης ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό αποτέλεσε το θέμα σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στις Βρυξέλλες. Το κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν η επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΜΜΕ στην τυποποίηση και την ικανοποιητική αντιπροσώπευση τους στις διαδικασίες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν αρκετές μελέτες και ενέργειες που έγιναν το τελευταίο διάστημα από τους τρείς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης CEN, CENELEC και ΕTSI προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αξιοποίησης των προτύπων από εκπροσώπους Ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μετά από τιμητική πρόσκληση. Ιδιαίτερα τιμητική για την Κύπρο ήταν η αξιόλογη παρουσίαση που έγινε από την κυπριακή βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σωλήνων και συστημάτων άρδευσης, Elysee Irrigation Ltd. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ Πάνος Πρωτοπαπάς παρουσίασε τα οφέλη που αποκόμισε η εταιρεία του τόσο από την υιοθέτηση αρκετών Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων, όσο και από την ενεργό συμμετοχή του ιδίου στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης τα τελευταία πέντε χρόνια, ως αντιπρόσωπος του CYS στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 155 Plastics Piping Systems and Ducting Systems. Το σημαντικότερο μήνυμα της εκδήλωσης πηγάζει από το γεγονός ότι οι οργανώσεις των ΜΜΕ μαζί με την τυποποίηση χρειάζεται και πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειες τους με πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των πιο πάνω αναφερόμενων σχετικών μελετών προς κοινό όφελος. ΠροΩθηση της ΤυποποΙησης μεσα απο την ΠαιδεΙα Η ανάγκη περαιτέρω προβολής της τυποποίησης μέσα από δομημένα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά προγράμματα, υποβοηθά τα μέγιστα στην εξοικείωση των μαθητών και των φοιτητών με τα πλεονεκτήματα, τα στρατηγικά οφέλη και τις προκλήσεις που προσφέρουν η τυποποίηση και τα πρότυπα. Η αξία αυτή αναγνωρίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο με απόφαση του ενθαρρύνει τα κράτη μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης άρχισαν το 2009 να συστηματοποιούν τις ενέργειες τους με αποκορύφωμα τη δημιουργία της νέας κοινής Ομάδας Εργασίας Education about Standardisation. Ο CYS μετέχει ενεργά στις προσπάθειες αυτές με ενισχυμένη αντιπροσωπεία και ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις σχετικές εξελίξεις. Σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του CYS, διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Α Τεχνική Σχολή Λευκωσίας το Δεκέμβρη, διάλεξη στους μαθητές με θέμα Τυποποίηση, Πρότυπα και Παραγωγικότητα. Την εκδήλωση προσφώνησαν η Διευθύντρια της Σχολής και Πρόεδρος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του CYS και ο Διευθυντής του Κέντρου Παραγωγικότητας, ενώ ανάμεσα στο ακροατήριο ήταν και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, καθηγητικό προσωπικό της Σχολής και μαθητές μηχανολογίας της Β Τάξης. Μέσα από τις παρουσιάσεις, τη συζήτηση και τις πρακτικές εφαρμογές, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χρησιμότητα της τυποποίησης στις τεχνικές εργασίες που καλούνται να εξειδικευθούν. Δηλαδή, πώς να εντοπίζουν τα κατάλληλα πρότυπα, πώς να τα χρησιμοποιούν, πώς να τα εφαρμόζουν αποτελεσματικά και πώς να αξιολογούν το επίπεδο ποιότητας που προσφέρουν τα πρότυπα. Δίνοντας κίνητρο στους μαθητές για να γίνει όσον το δυνατό πιο ουσιαστική η τριβή τους με τα πρότυπα, προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός με διάρκεια μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής περιόδου. Οι νικητές του διαγωνισμού θα βραβευθούν από τον CYS με συμβολικό χρηματικό βραβείο σε ειδική απονομή που θα γίνει κατά τη διάρκεια της επόμενης προγραμματισμένης Εκδήλωσης Ποιότητας του Οργανισμού το Νοέμβριο του Το αμείωτο ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έστειλε πολύ αισιόδοξα μηνύματα, αποτελώντας ένα πρώτο βήμα ώστε να τεθούν γερές βάσεις στη δημιουργία κουλτούρας ανάμεσα στους νέους μας αναφορικά με τη χρήση και την εφαρμογή των προτύπων. ΥπογραφΗ ΠρωτοκΟλλου ΣυνεργασΙας CYS-ΕΛΟΤ Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας, υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα της τυποποίησης, μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Το Πρωτόκολλο μεταξύ άλλων, θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη διάδοση της χρήσης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο και την Ελλάδα, την ενίσχυση της θέσης CYS και ΕΛΟΤ στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης καθώς επίσης και την εναρμόνιση της ελληνικής τεχνικής ορολογίας, γεγονός που θα ωφελήσει τα μέγιστα τον τεχνικό κόσμο στις δύο χώρες. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Γ. Γιωργής. Όπως τόνισαν και οι δύο σε σύντομες ομιλίες τους, η υπογραφή του Πρωτοκόλλου έχει ιδιαίτερη σημασία αφού από τη μια σφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο τη μακροχρόνια επιτυχή συνεργασία των δύο Οργανισμών και από την άλλη επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών σε πάρα πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένης και της ποιότητας. 18 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

12 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ Πυλώνας 1 ΔρΑση σε ΕυρωπαϊκΟ και ΔιεθνΕς ΕπΙπεδο Το 2009, ο CYS έχει να προβάλει αξιόλογο έργο μέσα από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής αλλά και της Διεθνούς Τυποποίησης. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός εκπροσωπήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης και Λειτουργούς σε Γενικές Συνελεύσεις, Διοικητικά και Τεχνικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI). Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός μετείχε στις ετήσιες συνεδρίες του HEPTAPARTITE ως επίσης και του CEN/CENELEC PR Round Table. Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμμετοχή του Οργανισμού, με Λειτουργούς του και εκπροσώπους από τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε Ευρωπαϊκές όσο και σε Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης. Γενικές Συνελεύσεις CEN / CENELEC / ETSI Ο CYS αντιπροσωπεύθηκε από το Γενικό Διευθυντή του στην ετήσια κοινή Γενική Συνέλευση των Οργανισμών CEN/CENELEC, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στη Μαδρίτη. Στα συγκεκριμένα Σώματα συμμετέχουν ανώτατα στελέχη της Διοίκησης από όλους τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης των Ευρωπαϊκών χωρών - μελών των CEN/CENELEC, ως επίσης και συνεργαζόμενοι Οργανισμοί Τυποποίησης. Στην κεντρική θεματολογία των εν λόγω Συνελεύσεων περιλαμβάνονται θέματα διοίκησης, στρατηγικής και οικονομίας που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των δυο Οργανισμών και τη σωστή συνεργασία με εταίρους στο Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Σύστημα Τυποποίησης. Στην κοινή Γενική Συνέλευση του 2009, η Αειφόρος Χρήση της Ενέργειας αποτέλεσε το κεντρικό θέμα παρουσίασης και συζήτησης και συγκεκριμένα οι τρόποι σωστής διαχείρισης της ενέργειας τόσο σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο. Παρόν δήλωσε και φέτος ο CYS στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της CENELEC το Νοέμβριο στις Βρυξέλλες (49 th Extraordinary GA). Σημαντικές αποφάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι η επικύρωση της εκλογής του Mr David Dossett (UK) ως Προέδρου της CENELEC με άμεση ισχύ, η αποδοχή της Κροατίας ως πλήρες μέλος της CENELEC, αλλά και της Λιβύης και της Λευκορωσίας ως συνεργαζόμενα μέλη. Ακόμη, ο CYS εκπροσωπήθηκε στην 53 η και 54 η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI) που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο και το Νοέμβριο αντίστοιχα στη Γαλλία. Στις συνελεύσεις αυτές συμμετείχαν με υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες τους όλα τα μέλη - Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης της Ευρώπης και οι συνδεδεμένοι Οργανισμοί Τυποποίησης (Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί), οι κυριότεροι παροχείς υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, οι κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι ρυθμιστές τηλεπικοινωνιών και οι εταιρείες κινητών τηλεφώνων και κινητής τηλεφωνίας. Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν τις μελλοντικές προκλήσεις στην τηλεφωνική βιομηχανία αλλά και τα διάφορα μέτρα που επιστρατεύει ο ETSI για αντιμετώπιση των προκλήσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τον CYS εκπροσώπησαν στις συνελεύσεις ο Διευθυντής Τυποποίησης και ο Λειτουργός Πληροφορικής, αντίστοιχα. Διοικητικά Συμβούλια CEN / CENELEC (CAs) Η εμπλοκή του CYS στις Ευρωπαϊκές δραστηριότητες συνεχίστηκε με τη συμμετοχή του σε 3 συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της CEN (CEN/CA), εκπροσωπούμενος από το Διευθυντή Τυποποίησης στην πρώτη συνεδρία και το Γενικό Διευθυντή στις άλλες δύο. Στο εν λόγω Σώμα συμμετέχουν με αντιπροσωπείες τους όλα τα μέλη - Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης της Ευρώπης και οι συνεργαζόμενοι Οργανισμοί Τυποποίησης (Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί). Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα διοικητικά, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της CEN, τόσο εσωτερικά όσο και με τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς, εταίρους στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission). Το 1 ο CEN/CA για το 2009, πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο στις Βρυξέλλες. Σημαντική παράμετρος ήταν η απόφαση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της CEN. Στο πλαίσιο της συνάντησης, υπό το φως της προσπάθειας για ενοποίηση των υπηρεσιών της γραμματείας των CEN και CENELEC, έγινε κοινή συνάντηση των εκπροσώπων των δύο Οργανισμών, στην οποία συζητήθηκε η εναρμόνιση των καταστατικών που διέπουν τους δύο Οργανισμούς, η πρόσληψη κοινής Γενικής Διευθύντριας και η ίδρυση νέου διοικητικού σώματος (Presidents Committee-PC). Το 2 ο CEN/CA πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας τον Ιούλιο όπου παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της CEN για το Το 3 ο CEN/CA διεξήχθη στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο όπου από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης ήταν η αναθεώρηση/επαναξιολόγηση του Στρατηγικού Πλάνου της CEN για το , η εκλογή Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης και τα οικονομικά αποτελέσματα του για το Τεχνικά Συμβούλια CEN / CENELEC (BTs) Αρμοδιότητα των Τεχνικών Συμβουλίων (ΒΤs) της CEN και της CENELEC είναι πρώτιστα ο έλεγχος της προόδου και η έγκριση της τυποποιητικής εργασίας που επιτελείται στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές, καθώς και η έγκριση των νέων προτάσεων εργασίας για εκπόνηση προτύπων. Στις συνεδριάσεις των BTs συμμετέχουν σε ισότιμη βάση με αντιπροσώπους τους όλα τα μέλη - Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνεργαζόμενοι Οργανισμοί Τυποποίησης (Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί). Μέσα στο 2009, πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες το Μάρτιο και τον Οκτώβριο, αντίστοιχες συνεδρίες του Τεχνικού Συμβουλίου της CEN (CEN/BT). Παρευρέθηκαν στην 65 η συνεδρία αρμόδιος Λειτουργός και στην 66 η συνεδρία ο Διευθυντής Τυποποίησης. Οι σημαντικότερες αποφάσεις που προέκυψαν αφορούσαν την επείγουσα διόρθωση των λαθών που διαπιστώθηκαν στους Ευρωκώδικες, τη δημιουργία νέας Τεχνικής Επιτροπής (CEN/TC 396) για εκπόνηση προτύπων στον τομέα Earthworks και την προσπάθεια για προώθηση της τυποποίησης μέσα από την Παιδεία. Στο θέμα αυτό, η CEN δίδει ιδιαίτερη σημασία και ενθαρρύνει τα μέλη της να προωθήσουν την τυποποίηση σε εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά προγράμματα 20 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

13 προκειμένου να εξοικειωθούν μαθητές και φοιτητές με τα στρατηγικά οφέλη και τις προκλήσεις της τυποποίησης. Ο CYS αντιπροσωπεύθηκε από αρμόδιο Λειτουργό του στην 134 η και την 135 η συνεδρία του Τεχνικού Συμβουλίου της CENELEC (CENELEC/BT). Οι δύο συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο στη Λιθουανία και το Νοέμβριο στο Βέλγιο, αντίστοιχα. Οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν αφορούσαν τη συμμετοχή της CENELEC στην πρωτοβουλία της CEN για δημιουργία κοινών Ομάδων Εργασίας των τριών Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC/ ETSI οι οποίες θα ασχολούνται με την προώθηση των προτύπων μέσα από την Παιδεία, αλλά και την ενεργότερη εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τυποποίηση. Ξεχώρισε επίσης η αποδοχή από τη CENELEC της εντολής (mandate) M/455 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση ενός κοινού φορτιστή για όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώνων. Λοιπές Συνεδρίες Στην ετήσια Σύνοδο των 7 Οργανισμών Τυποποίησης των μεσογειακών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HEPTAPARTITE) η οποία φιλοξενήθηκε το Μάιο στη Ρώμη, εκ μέρους του CYS συμμετείχε ο Διευθυντής Τυποποίησης. Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που συζητήθηκαν, ξεχώρισε η σύμπλευση απόψεων για την υποστήριξη της ενοποίησης της γραμματείας των δύο κύριων Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC, καθώς και η προσπάθεια απεξάρτησης των δύο αυτών Οργανισμών από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαντικό ήταν επίσης το θέμα που συζητήθηκε και αφορούσε τη λειτουργία των φορέων διαπίστευσης και η κοινή θέση ότι αυτοί θα πρέπει να εργάζονται και να στηρίζουν το έργο τους αυστηρά προσηλωμένοι στα πρότυπα και όχι σε εθνικές νομοθεσίες που παρεμβάλλουν εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο. Σε σύντομη ανασκόπηση που έγινε και αφορούσε σε εθνικό επίπεδο τις επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην τυποποίηση, διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι πιο αρνητικές σε χώρες όπου οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης δραστηριοποιούνται και στην πιστοποίηση. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο CYS εκπροσωπήθηκε από Λειτουργό του στο CEN/CENELEC PR (Public Relations) Round Table τo οποίο πραγματοποιήθηκε στη Φραγκφούρτη τον Οκτώβριο. Η ετήσια αυτή συνάντηση αποτελεί συνεύρεση όλων των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετέχουν με αντιπροσωπείες τους και ανταλλάσουν ιδέες και καλές πρακτικές για την προώθηση της τυποποίησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη φετινή συνάντηση, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόσωπός του Οργανισμού, παρουσίασε με ποιό τρόπο ο CYS προώθησε την τυποποίηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την ετήσια Κυπριακή Ημερίδα Προτύπων (Standards Day 2009), η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο σε συνεργασία με το πρόγραμμα SMEST της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης Ο CYS ως πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στις εργασίες αρκετών Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών, που εκπονούν ή αναθεωρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέσω των Λειτουργών Tυποποίησης και εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η Κύπρος αντιπροσωπεύθηκε στις συναντήσεις αυτές με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Πιο συγκεκριμένα, το 2009 οι Λειτουργοί του Οργανισμού έλαβαν μέρος σε 10 συναντήσεις Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών. Η επιλογή έγινε με γνώμονα τομείς στους οποίους είτε υπάρχει βιομηχανική και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο, είτε υπάρχουν προοπτικές για μελλοντική εμπλοκή των κυπριακών επιχειρήσεων στους τομείς αυτούς. Παρακάτω παρατίθενται οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές που συμμετείχαν οι Λειτουργοί του CYS. CEN/TC 88 Thermal Insulating Materials Products CEN/TC 250 Structural Eurocodes CEN/TC 250/SC6 Eurocode 6: Bricks CEN/TC 331 Postal Services CEN/TC 353 Information and Communication Technologies for Learning Education and Training CEN/TC 354 Ride-on, Motorized Vehicles intended for the transportation of persons and goods and not intended for use on public roads - safety requirements CEN/TC 354/WG 3 Go Karts CEN/TC 392 Cosmetics CEN/CLC/JWG 1 Joint Working Group - Energy Audits CEN/CLC/JWG EaS Joint Working Group - Education about Standardization Στις συναντήσεις Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών, πέραν από τους Λειτουργούς του Οργανισμού, δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν στελέχη διαφόρων Υπουργείων και ημικρατικών Οργανισμών, καθώς επίσης και ιδιωτικών επιχειρήσεων, υπό την ιδιότητα του τεχνικού εμπειρογνώμονα, σε θέματα που ενδιαφέρουν διάφορους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Οι ειδικοί αντιπρόσωποι του CYS, ως εκπρόσωποι της χώρας μας αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους δόθηκε να παρέμβουν έγκαιρα στην εξέταση των προσχεδίων Ευρωπαϊκών προτύπων και ανέπτυξαν τις θέσεις μας, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής βιομηχανίας και της οικονομίας μας γενικότερα. 22 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

14 Μέσα στο 2009, οι ειδικοί αντιπρόσωποι του CYS έλαβαν μέρος στις συναντήσεις 19 διαφορετικών Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα στοιχεία αυτά πιο αναλυτικά. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, CEN/TC 53/WG 13 CEN/TC 154 Tubes and fittings Aggregates Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων CEN/TC 154/SC 4/WG1 Armourstones Παγκύπριος Σύνδεσμoς Σκυροποιών Κύπρου CEN/TC 155 Plastics piping systems and ducting systems Elysee Irrigation Ltd CEN/TC 169 Light and Lighting G.Theocharous Architect - Light Designer CEN/BT/WG 210 ΑΗΚ Greenhouse Gas Emissions Τσιμεντοποιεία Βασιλικού of Energy-Intensive Σύνδεσμος Τουβλοποιών και Κεραμοποιών CEN/TC 229 Precast Concrete Products Zebra General Constructions Ltd Τμήμα Δημοσίων Έργων, CEN/TC 250/SC6 Eurocode 6: Bricks Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΕΤΕΚ CEN/TC 250/SC8 Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures ΕΤΕΚ Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Εμπορίου CEN/TC 282 Installation and equipment for LNG Βιομηχανίας και Τουρισμού ΑΗΚ CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories Climaco Ltd CEN/TC 296 Tanks for transport of dangerous goods Nortest Cyprus Ltd CEN/TC 312 Thermal solar systems and components Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου CEN/TC 312 /WG 1 Thermal solar systems and components Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού CEN/CLC/ JWG 1 Joint Working Group - Energy Audits Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου ΕΤΕΚ CEN/PC 381 Management consultancy services CBA-Conquest Business AdvisorsLtd CEN/PC 384 Airport and aviation security services Pricewaterhousecoopers Cyprus CEN/TC 389 Innovation Management ΕΒΕ Λευκωσίας CEN/PC 394 Services of Chiropractors Cyprus Chiropractic Association Ο CYS στην προσπάθεια του να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών στις Τεχνικές Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, εφαρμόζει σχέδιο παροχής χορηγίας για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό και το οποίο αξιοποιείται επαρκώς. Σε διεθνές επίπεδο, ο CYS συμμετείχε ενεργά στην ολομέλεια αλλά και στην υποομάδα εργασίας της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance που συνεδρίασε το Φεβρουάριο στο Κιότο της Ιαπωνίας. Στην ολομέλεια της επιτροπής συμμετείχαν τεχνικοί εμπειρογνώμονες από 148 Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης. Θέμα των εργασιών της υποομάδας εργασίας ήταν η αναθεώρηση του εγχειριδίου για την εφαρμογή του διαδεδομένου προτύπου ISO 9001:2008 Quality Management Systems, σε μικρές επιχειρήσεις. Συνεργασίες στο Εξωτερικό Πλαίσιο Συνεργασίας CYS - LIBNOR Συνεχίζοντας κατά το 2009 την εποικοδομητική συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης του Λιβάνου (LIBNOR), προσφέρθηκαν από τον CYS, υπηρεσίες τακτικής ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Μέσω συναντήσεων έγιναν προσπάθειες για την προώθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών προτύπων στη χώρα του Λιβάνου και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πρωτόκολλο Συνεργασίας CYS - SASMO Πέραν του πρωτοκόλλου οικονομικής συνεργασίας Κύπρου - Συρίας, από το 2009 προστέθηκε στη συμφωνία σκέλος που αφορά τη συνεργασία για θέματα τυποποίησης μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης της Συρίας (SASMO). Η συμφωνία, που υπογράφηκε το Μάιο του 2009, βρίσκεται στη διαδικασία επικύρωσης της από τις αρμόδιες αρχές της Συρίας. Ανάπτυξη Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου σε Θέματα Ποιότητας Αντιπροσωπεία του CYS με επικεφαλή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. επισκέφθηκε στην Αθήνα το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας, Δρ Γιώργο Αναστασόπουλο και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) κ. Νικόλαο Σταθόπουλο καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μάτσα. Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα πολύ καλό κλίμα επικοινωνίας. Μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση εξετάστηκαν οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και των δραστηριοτήτων στις δύο χώρες σε θέματα που αφορούν την ποιότητα γενικότερα. Επίσκεψη Εργασίας στο Γερμανικό Οργανισμό Τυποποίησης (DIN) Μετά την ευγενή πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή του Γερμανικού Οργανισμού Τυποποίησης (DIN) Dr T. Bahke, πραγματοποιήθηκε από το Διευθυντή του CYS διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη εργασίας στα κεντρικά γραφεία του (DIN) στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Διευθυντής του CYS είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί με τους γερμανούς συναδέλφους θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες και λειτουργίες των τμημάτων τους, αντίστοιχα θέματα στον CYS ως 24 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

15 Πυλώνας 2 επίσης και περιπτώσεις εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν τον CYS. Ακόμα, συζήτησε θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης και καινοτομίες που εφαρμόζονται στον DIN με ευκαιρίες που πιθανώς να δημιουργούνται για περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των δύο Οργανισμών. ΔρΑση σε ΕθνικΟ ΕπΙπεδο Η εθνική δράση του Οργανισμού εστιάζεται πρώτιστα στην προώθηση των Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Εθνικών προτύπων σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους όπως με τη διοργάνωση σεμιναρίων, τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, την εμπλοκή των ενδιαφερομένων σε επιτροπές που δημιουργεί και εποπτεύει ο Οργανισμός, συναντήσεις με επιχειρηματίες, συνεργασίες με οργανωμένα σύνολα και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συγγραφή και δημοσίευση άρθρων στον τύπο κ.α. Παράλληλα, ο Οργανισμός ανταποκρίνεται στο ακέραιο στις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς τη δημόσια κρίση, την τελική ψήφιση και την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών προτύπων. Σεμινάρια Ως είθισται κάθε χρόνο, ο CYS συνέχισε και φέτος την προσφορά υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης και κατάρτισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης. Για το σκοπό αυτό, διοργάνωσε πλειάδα ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων σε θέματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων/πεδίων της κυπριακής οικονομίας και χρήζουν της αξιοποίησης και της ορθολογικής εφαρμογής των Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Εθνικών προτύπων. Τα σεμινάρια σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία βρίσκοντας απήχηση σε συνολικά περισσότερους από 1200 ενδιαφερόμενους. Ενημερωτικά Σεμινάρια Πράσινη Ενέργεια Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανέμου που γιορτάζεται στις 15 Ιουνίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα την Πράσινη Ενέργεια. Η ημερίδα τέθηκε υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριου Καρογιάν, ο οποίος στο χαιρετισμό που απεύθυνε τόνισε ότι η στροφή στην πράσινη ενέργεια είναι ανεκτίμητη ευκαιρία για την Κύπρο και δε συμφέρει να αντιμετωπίζεται κοντόφθαλμα, ευκαιριακά και συγκυριακά. Χαιρετισμό απεύθυνε επίσης και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου καθώς και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Σταύρος Δήμας. Οι τρείς βασικότερες μορφές πράσινης ενέργειας, η ηλιακή, η βιομάζα - βιοκαύσιμα και η αιολική, αναλύθηκαν στην ημερίδα με σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Υπηρεσίας Ενέργειας. Ο Δρ Σταμάτης Καλλίγερος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πληροφόρησε τους ενδιαφερόμενους για την κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο στον τομέα της βιομάζας καθώς και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατά την παραγωγή του βιοαερίου από χυτά και βιολογικούς καθαρισμούς. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας, εταιρείες φωτοβολταϊκών, ακαδημαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Χορηγοί της ημερίδας ήταν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Η πρόσφατη απόσυρση των δύο Κυπριακών προτύπων CYS 100 & CYS 119 που αφορούν τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τους επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες ήταν η αφορμή για την πραγματοποίηση ενημερωτικού σεμιναρίου με θέμα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα: Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προτύπων. Συνδιοργανωτής του σεμιναρίου ήταν η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Στην κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων της OEB, μέσα από τις διάφορες παρουσιάσεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, έγινε μια σφαιρική ενημέρωση καλύπτοντας θέματα όπως: η ανάλυση των σχετικών Ευρωπαϊκών προτύπων EN &2 και EN &2, οι σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις, η σήμανση CE και το ευρωπαϊκό σχήμα πιστοποίησης Solar Keymark. Η κα Βασιλική Δρόσου, Ενεργειακός Μηχανικός στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σημαντική συμβολή στην τυποποίηση ως Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 312 Thermal Solar Systems & Components, ήταν η κύρια ομιλήτρια της ημερίδας. Το σεμινάριο παρακολούθησαν ενδιαφερόμενοι από τους τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας και εισαγωγής ηλιακών συστημάτων, από αρμόδια τμήματα του δημόσιου τομέα, από γραφεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπρόσωποι εργαστηρίων ελέγχου και δοκιμών. Υπερβαρικοί Θάλαμοι Σε μια χώρα με μεγάλο θαλάσσιο πλούτο, όπως η Κύπρος, η ασφάλεια των θαλάσσιων αθλημάτων πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα. Για το λόγο αυτό, ο CYS, δίνοντας μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των καταδύσεων και της υπερβαρικής ιατρικής διοργάνωσε με επιτυχία στη Λεμεσό ενημερωτική ημερίδα, με θέμα Υπερβαρικοί Θάλαμοι - Απόδοση - Ασφάλεια, Απαιτήσεις και Αξιολόγηση. Η ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση για τα πρότυπα στον τομέα των Θαλάμων Αποπίεσης και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης στο χώρο αυτό. Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Herald Pauli ο οποίος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/BT/TF 127 που εκπονεί πρότυπα 26 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

16 σε θέματα σχετιζόμενα με την τεχνολογία των θαλάμων αποπίεσης. Είναι επίσης επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοποιημένου Οργανισμού υπεύθυνου για τον έλεγχο του καταδυτικού εξοπλισμού με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Εξοπλισμού υπό Πίεση. Την ημερίδα παρακολούθησαν άτομα από το χώρο των καταδύσεων, της ιατρικής, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αεροπορίας και ιδιοκτήτες θαλάμων αποπίεσης. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μηχανικών και Τεχνολογίας Κύπρου (IET CYPRUS NETWORK), ο CYS διοργάνωσε με επιτυχία σε Λευκωσία και Πάφο, ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία - Αλήθειες και Ψέματα. Στα σεμινάρια κύριος εισηγητής ήταν ο κ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης Εμπειρογνώμονας σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και μέλος της Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για την εκπόνηση της σειράς των προτύπων ΕΛΟΤ 1422 Συνεγκατάσταση Κεραιών. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Αναλογιζόμενος τα αιτήματα των καιρών και την ταυτόχρονη συμβολή της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών, ο CYS διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας στον Τομέα της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής βάσει του Προτύπου BS Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Ian Charters, Επίτιμο Μέλος του Business Continuity Institute (BCI) και διεθνώς καταξιωμένος σύμβουλος στο χώρο της επιχειρησιακής συνέχειας. Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν διάφορες θεματικές κατηγορίες με σκοπό την όσον το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων της επιχειρησιακής συνέχειας και των στρατηγικών που πρέπει να ακολουθούνται εντός της επιχείρησης και συμβάλλουν στην αρμονικότερη εφαρμογή του συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας στην επιχείρηση. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο προέρχονταν από το δημόσιο και ιδιωτικό χώρο με τομείς απασχόλησης την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Αθλητική Τεχνολογία Έχοντας σαν συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο Μηχανικής και Τεχνολογίας Κύπρου (IET) και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (KOA), ο CYS έλαβε μέρος στην Εβδομάδα Αθλητικής Τεχνολογίας. Η εβδομάδα αυτή που αποτελείται από μια σειρά 9 διαλέξεων, συνθέτει τη μεγαλύτερη εκδήλωση του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη διοργάνωση συμμετείχαν και τα εξής ακαδημαϊκά ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Frederick. Ο CYS έλαβε μέρος με θέμα την Επίδραση της Τεχνολογίας και των Προτύπων στις Αυτόνομες Καταδύσεις. Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο να πληροφορήσουν σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής των Ευρωπαϊκών προτύπων στα καταδυτικά κέντρα αλλά και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στα θέματα της ασφάλειας της αυτόνομης κατάδυσης και των καταδυτικών κέντρων. Ομιλητής ήταν ο κ. Martin Dennison, διεθνώς καταξιωμένος εμπειρογνώμονας στο χώρο της αυτόνομης κατάδυσης. Οι διαλέξεις διεξήχθησαν σε Λευκωσία και Λεμεσό. Την ημερίδα παρακολούθησαν ενδιαφερόμενοι από τον αθλητικό, ακαδημαϊκό, τεχνολογικό αλλά και ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) Με την υποστήριξη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (CyAQ), διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα Η νέα έκδοση του CYS EN ISO 9001: Δυνατότητα Εμπλοκής στις Εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής ISO TC 176 Quality Management and Quality Assurance. Εκ των εισηγητών της ημερίδας ήταν ο κ. Βάσος Βασιλείου, επικεφαλής επιθεωρητής της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ), ο οποίος ανέλυσε τις αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου CYS EN ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του CYS στις εργασίες της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO/TC 176, έδωσε παραδείγματα εφαρμογών με τις νέες πρόνοιες του προτύπου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν ενδιαφερόμενοι από τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τον επιχειρηματικό κόσμο και από διάφορες υπηρεσίες της κρατικής μηχανής. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Σκυρόδεμα Για τον τομέα των κατασκευών, διοργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Εφαρμογή του Κυπριακού Προτύπου CYS 300:2008 για το Σκυρόδεμα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να καταρτίσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες του νέου συμπληρωματικού Κυπριακού προτύπου CYS 300:2008 που θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος CYS EN 206-1:2000 Μέρος 1: Προδιαγραφή, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συμμόρφωση. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Δρ Φλώρος Παντελή, Πρόεδρος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS TE 06 για το Σκυρόδεμα. Θερμομόνωση και Εξοικονόμηση Ενέργειας Δίδοντας προτεραιότητα μέσω της στρατηγικής πολιτικής του, στην εξοικονόμηση ενέργειας, ο CYS διοργάνωσε δυο φορές στη Λευκωσία και δύο στη Λεμεσό, εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα Ενεργειακός Σχεδιασμός, Θερμομόνωση και Οικονομοτεχνική Βελτιστοποίηση της Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων. 28 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

17 Εισηγητές στο σεμινάριο ήταν ο Δρ Άγις Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Δρ Σωτήρης Καλογήρου, Λέκτορας στο ΤΕΠΑΚ. Στο σεμινάριο καλύφθηκαν θέματα που σχετίζονται με μεθοδολογίες υπολογισμού της θερμομόνωσης οι οποίες βασίζονται σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγκαταστάσεις Υγραερίου Με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα Ευρωπαϊκής Τυποποίησης στον τομέα των εγκαταστάσεων υγραερίου, ο CYS διοργάνωσε 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου και Αξιοποίηση των Προτύπων & Ασφάλεια στις Εγκαταστάσεις Υγραερίου και Αξιοποίηση των Προτύπων. Εκπαιδευτής στα σεμινάρια ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Πασπαλάς, διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Επιστημονικός συνεργάτης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και ένας από τους εισηγητές του Ελληνικού Τεχνικού Κανονισμού για τις εγκαταστάσεις υγραερίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για παρακολούθηση των σεμιναρίων επέδειξαν σύμβουλοι μηχανολόγοι μηχανικοί, εγκαταστάτες και εκπρόσωποι εταιρειών προμήθειας υγραερίου. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης και Αξιοποίηση των Προτύπων Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης σε συνεργασία με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια (ΕΒΕ) των διαφόρων πόλεων διοργάνωσαν με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης και Αξιοποίηση των Προτύπων. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο με συμμετοχή επιχειρηματιών, ανώτερων διευθυντικών στελεχών, τμηματαρχών επιχειρήσεων και οργανώσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Σκοπός του προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με τη χρησιμότητα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης και την αξιοποίηση των προτύπων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πιστοποίηση, τη διαπίστευση, το CE-Marking και τον έλεγχο της αγοράς. Εκπαιδευτές στα ολοήμερα αυτά σεμινάρια ήταν στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Αστυνομική Δύναμη Κύπρου Ο CYS στηρίζοντας τον πολλά υποσχόμενο τομέα της ασφάλειας, διοργάνωσε στην Αστυνομική Ακαδημία εργαστήριο για θέματα τυποποίησης. Η Διεύθυνση και Λειτουργοί του CYS και της ΚΕΠ παρουσίασαν σε υψηλόβαθμα στελέχη από διάφορα τμήματα της Αστυνομικής Δύναμης, τις δραστηριότητες των δυο Οργανισμών καθώς επίσης και πρότυπα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως. Η κύρια θεματολογία του εργαστηρίου αφορούσε τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στα διάφορα τμήματα της Αστυνομίας. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι έτυχαν ενημέρωσης για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αστυνομίας. Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκστρατείας που πραγματοποιεί ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα, διοργανώθηκε διάλεξη σε Λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Θέμα της παρουσίασης ήταν τα εναρμονισμένα πρότυπα και η αναφορά που πρέπει να γίνεται σ αυτά, μέσα από τις δημόσιες προσφορές, σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/18/ΕΚ. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση του Οργανισμού, των κύριων δραστηριοτήτων του αλλά και αναφορά στη διαδικασία εκπόνησης Ευρωπαϊκών προτύπων μέσα από τις διαδικασίες που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Στρατηγικές Συνεργασίες Η εθνική υπόσταση του CYS ενδυναμώνεται μέσα από τις διάφορες στρατηγικές συνεργασίες που συνάπτει ο Οργανισμός κατά καιρούς. Με τις συνεργασίες αυτές, ταυτόχρονα, βελτιώνεται και αναβαθμίζεται το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός. CYS - ΤΕΠΑΚ Κατά το 2009, με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της συνεργασίας και την ανάπτυξη πιο στενών σχέσεων μεταξύ του CYS και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), έγιναν συναντήσεις τόσο με την Πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής όσο και με τον εκπρόσωπο του ΤΕΠΑΚ. Όπως ορίζει το Πλαίσιο Συνεργασίας που υπογράφηκε το 2008, καθορίστηκε ένα προκαταρκτικό πλάνο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες σημαντικές ενέργειες: 1. Δρομολόγηση συμφωνίας για απρόσκοπτη παροχή προτύπων από τον CYS στο ΤΕΠΑΚ βάση ειδικής συνδρομητικής συμφωνίας σε συνδυασμό με τη σύνδεση της ηλεκτρονικής βάσης προτύπων του CYS και της βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ. 2. Προαγωγή της συνεργασίας των δύο Οργανισμών σε επιστημονικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα καθώς και την από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 3. Διεξαγωγή παρουσιάσεων από τον CYS προς ακαδημαϊκούς και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ με στόχο την ενημέρωση τους για την τυποποίηση, τα πρότυπα και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους. 30 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

18 4. Συνδιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων (σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων). 5. Αμφίδρομη πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα που αφορούν CYS-ΤΕΠΑΚ. CYS - ΟΣΕΟΚ Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του CYS και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), κατά το 2009 επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα: 1. Έγινε στοχευμένη ενημέρωση του οικοδομικού κλάδου σχετικά με την τυποποίηση. 2. Εκπρόσωπος της ΟΣΕΟΚ συμμετείχε ενεργά ως μέλος στην Αντανακλαστική Επιτροπή του CYS στον κλάδο του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα (CYS MC 01). 3. Mέλη της ΟΣΕΟΚ συμμετείχαν είτε ως μέλη είτε ως παρατηρητές σε αρκετές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές. 4. Αναρτήθηκαν σε τακτική βάση στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΟΚ, προσχέδια Ευρωπαϊκών προτύπων (prens) τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της δημόσιας κρίσης, μέσω απευθείας σύνδεσης με την ιστοσελίδα του CYS. 5. Αρθρογραφίες των Λειτουργών του CYS δημοσιεύτηκαν συστηματικά τόσο στο περιοδικό Εργολήπτης που εκδίδει κάθε τρεις μήνες η ΟΣΕΟΚ όσο και στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΟΚ. CYS - Επίτροπος Περιβάλλοντος Αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί ο θεσμός του Επίτροπου Περιβάλλοντος, ο CYS συνεργάζεται με τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου από τα τέλη του Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, το 2009 πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 1. Ο Οργανισμός όταν του ζητήθηκε ή όταν έκρινε σκόπιμο ενημέρωσε άμεσα τον Επίτροπο για πρότυπα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα περιβαλλοντικά θέματα. Επιπρόσθετα, με απόφαση του Δ.Σ. ο CYS παρείχε δωρεάν πρότυπα για διευκόλυνση του έργου του. 2. O Επίτροπος ενημερώθηκε για το έργο που επιτελούν οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Strategic Advisory Body for Environment, SABE, και CENELEC/TC 111X Environment καθώς επίσης και για τις προοπτικές συμμετοχής του στις συνεδριάσεις αυτών. 3. Στο σεμινάριο με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Πράσινη Ενέργεια, που διοργάνωσε τον Ιούνιο με ιδιαίτερη επιτυχία ο CYS, ο κ. Θεοπέμπτου συμμετείχε ως εισηγητής, με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. 4. Αρθρογραφίες και ανακοινώσεις που έχουν άμεση σχέση με περιβαλλοντικά θέματα δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Η συνεργασία μεταξύ CYS και Επίτροπου Περιβάλλοντος αναμένεται να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί περαιτέρω μέσα στο CYS - ΕΤΕΚ Κατά τη διάρκεια του 2009 συνεχίστηκε η επιτυχής συνεργασία του CYS με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας που συστάθηκε υπό την εποπτεία του ΕΤΕΚ, ολοκλήρωσε τη δημιουργία των εθνικών προσαρτημάτων για τους Ευρωκώδικες. Στοχεύοντας στην ενημέρωση του κόσμου των μηχανικών για τις εξελίξεις που παρουσιάζονται στον τομέα της Ευρωπαϊκής τυποποίησης, κάθε μήνα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, τα Ευρωπαϊκά προσχέδια προτύπων προς δημόσια κρίση, τα οποία είναι διαθέσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο μηχανικό, για μελέτη. Επίσης, στο μηνιαίο περιοδικό του ΕΤΕΚ συχνά δημοσιεύεται αρθρογραφία των Λειτουργών του CYS. CYS - Πανεπιστήμιο Κύπρου Η στενή συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης με το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2009, μεταξύ άλλων και μέσα από την κοινή τους δράση στο ερευνητικό ενεργειακό πρόγραμμα APOLLON. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εστιάσεως νέας γενεάς το οποίο θα έχει δραματικά αυξημένη απόδοση και μειωμένο κόστος σε σχέση με τα υφιστάμενα συστήματα. O CYS, για την καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, δημιούργησε και επιμελείται ενημερωτική ιστοσελίδα την οποία εμπλουτίζει σε τακτά διαστήματα με τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται. Επιπρόσθετα, ακαδημαϊκοί με την ιδιότητα των παρατηρητών στις ηλεκτρονικές βάσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Τεχνικών Επιτροπών, ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης και τα νέα πρότυπα που εκπονούνται. Παράλληλα, Λειτουργοί του CYS συμμετείχαν σε αρκετά ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για διάφορα θέματα που έμμεσα σχετίζονται με την τυποποίηση. Το πρωτόκολλο συνεργασίας του CYS με το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται ήδη στον 3 ο χρόνο εφαρμογής του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις και τη σχετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί, οι προοπτικές για επέκταση και σε νέους τομείς δραστηριοποίησης είναι πολύ αισιόδοξες. Αντανακλαστικές Επιτροπές Σε εθνικό επίπεδο ο CYS έχει την απόλυτη ευθύνη να εισαγάγει, μέσα από τις δικές του διαδικασίες, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, έτσι ώστε να συνδέσει την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Γι αυτό ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τις πιο κάτω Αντανακλαστικές Επιτροπές - Mirror Committees (CYS MCs), στις οποίες ουσιαστικά αντανακλάται το τυποποιητικό έργο των διάφορων Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών: 32 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

19 CYS MC 01 CYS MC 02 CYS MC 03 CYS MC 04 CYS MC 05 CYS MC 06 CYS MC 07 CYS MC 09 CYS MC 10 CYS MC 11 CYS MC 12 CYS MC 13 Οικοδομικά Υλικά και Πολιτική Μηχανική Μηχανολογικά Προϊόντα Υγεία Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός Μεταφορές και Συσκευασίες Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Χημικά και Περιβάλλον Αέριο Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία Υπηρεσίες Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός & Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Υλικό Πιο κάτω παρατίθεται το έργο των εν ενεργεία Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών CYS οι οποίες επέδειξαν ιδιαίτερη δραστηριότητα το CYS TE 02 - Αμμοχάλικα Η Επιτροπή συνέχισε κατά το 2009 τη μελέτη των Ευρωπαϊκών προτύπων που σχετίζονται με τις προδιαγραφές των αδρανών υλικών. Ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης αποτέλεσε η πιθανότητα τροποποίησης του ισχύοντος διατάγματος ενόψει της δοκιμής του θειϊκού μαγνησίου. Η τελική απόφαση της Επιτροπής θα ληφθεί μετά από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν σε ασβεστολιθικά και ψαμμιτικά υλικά τόσο από το εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων όσο και το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις επιτροπές συμμετέχουν περισσότεροι από 200 εμπειρογνώμονες ως εκπρόσωποι κυβερνητικών υπηρεσιών και φορέων των διαφόρων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου. Η όλη εργασία διεκπεραιώνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Κατά το 2009, έχουν αποσταλεί στα μέλη των MCs πάνω από 1000 προσχέδια Ευρωπαϊκών προτύπων για σχόλια. Στις περιπτώσεις όπου οι εμπειρογνώμονες εξέφρασαν συγκεριμένες απόψεις και σχόλια, αυτά αξιολογήθηκαν και προωθήθηκαν στις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές ως η εθνική μας τοποθέτηση. Η συμβολή των εμπειρογνωμόνων μέσα από τις MCs προσδίδει τεράστια οφέλη για τους ίδιους αλλά και για την Κύπρο. Πρώτα απ όλα μαθαίνουν έγκαιρα για όλες τις εξελίξεις και την πρόοδο που επιτελείται στο χώρο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης. Παράλληλα, συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της θέσης της Κύπρου στηρίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας γενικότερα, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα μας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Βάσει των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Νόμο λειτουργίας του και σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι απαιτείται εξειδικευμένη μελέτη, ο CYS συγκροτεί και εποπτεύει τη λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών για διάφορα θέματα που σχετίζονται με πρότυπα και προδιαγραφές. Οι Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές του CYS (CYS TE), παρακολουθώντας την Ευρωπαϊκή κυρίως Τυποποίηση αλλά και τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, συμβουλεύουν τον Οργανισμό σε θέματα όπως την απόσυρση των αντιστοίχων εθνικών προτύπων, τη δημιουργία νέων εθνικών προτύπων όπου χρειάζεται, αλλά και τη δημιουργία συμπληρωματικών υποστηρικτικών προτύπων στα ισχύοντα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Στις Επιτροπές αυτές συμμετέχουν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κυρίως από τον εμποροβιομηχανικό κόσμο και τους επαγγελματικούς συνδέσμους, ως τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, για τα θέματα στα οποία εξειδικεύεται κάθε Επιτροπή. Επίσης, συνεχίστηκε η ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση με τη συμμετοχή εκπροσώπου της CYS ΤΕ 02 στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή (CEN/ΤC Aggregates). CYS TE 04 - Στοιχεία Τοιχοποιίας Μέσα στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής των Ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των δομικών υλικών, η CYS TE 04 συνέχισε την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού πρότυπου CYS ΕΝ 771:2003 Specification for Masonry Units. Σκοπός είναι να καθοριστούν οι ελάχιστες τιμές που αφορούν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των τούβλων, οι οποίες θα αποτελέσουν εθνικό προσάρτημα και θα συμπεριληφθούν σε κυβερνητικό διάταγμα. CYS ΤΕ 06 - Σκυρόδεμα Μέσα στο 2009, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού πρότυπου CYS 300: 2008 Συμπληρωματικό Κυπριακό Πρότυπο στο CYS EN 206-1:2000 Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συμμόρφωση, το οποίο εκπόνησε η CYS TE 06. Το πρότυπο αυτό, προϊόν εργασίας της CYS TE 06, έχει εφαρμογή στο οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα το οποίο προορίζεται για οικοδομικά και τεχνικά έργα και περιλαμβάνει πρόνοιες οι οποίες βασίζονται στις κυπριακές κλιματολογικές συνθήκες, τα επίπεδα ασφάλειας καθώς και τις καθιερωμένες τοπικές πρακτικές. Σκοπός του προτύπου είναι να συμπληρώσει τις πρόνοιες που συμπεριλαμβάνονται στα Κυπριακά πρότυπα για το σκυρόδεμα CYS 13:1987 Τεχνολογία Σκυροδέματος και CYS 111: 1990 Προδιαγραφή για Έτοιμο Σκυρόδεμα, οι οποίες δεν καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN Παράλληλα, έγινε εισήγηση στα αρμόδια Υπουργεία για την άμεση απόσυρση των δύο πιο πάνω Κυπριακών προτύπων CYS 13 και CYS ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

20 CYS TE 08 - Πλαστικά Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS ΤΕ 08 δραστηριοποιείται στον τομέα των πλαστικών και ειδικότερα τις σωλήνες και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για ύδρευση και άρδευση. Μέσα στο 2009, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία προτύπου ή εθνικού κανονισμού για τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού. Επιπρόσθετα, η Oμάδα Εργασίας που όρισε η εν λόγω Επιτροπή ετοίμασε το αναθεωρημένο προσχέδιο προτύπου CYS 106:2006 Προδιαγραφή για Πλαστικούς Σωλήνες Γεωργικής Χρήσης από Πολυαιθυλίνη Χαμηλής Πυκνότητας (LDPE). Η αναθεώρηση του συγκεκριμένου προτύπου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο CYS TE 13 - Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Για την πιο συστηματική παρακολούθηση των εργασιών της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 312 Thermal Solar Systems and Components, εκπρόσωποι της CYS TE13 συμμετείχαν κατά το 2009 στις συνεδρίες τόσο της Oλομέλειας της CEN/TC 312 όσο και της Ομάδας Εργασίας (WG1) η οποία μελετά στο παρόν στάδιο την αναθεώρηση του προτύπου CYS ΕΝ Thermal Solar Systems and Components - Solar Collectors για τους ηλιακούς συλλέκτες. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του CYS, γνωμάτευση της Επιτροπής να αποσυρθούν τα ήδη ξεπερασμένα Εθνικά πρότυπα CYS 100 Προδιαγραφή για Ηλιακούς Θερμοσίφωνες και CYS 119 Μέθοδος Δοκιμής της Αποδοτικότητας των Επιπέδων Ηλιακών Συλλεκτών. CYS ΤΕ 14 - Κρασπεδόλιθοι και Λίνιες από Σκυρόδεμα Η Επιτροπή μελέτησε και αξιολόγησε τα πιο κάτω ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα: CYS ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από Σκυρόδεμα / Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμής CYS ΕΝ 1339 Πλάκες Πεζοδρομίου από Σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμής CYS ΕΝ 1340 Κράσπεδα από Σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμής Στη συνέχεια, ετοίμασε τα απαραίτητα εθνικά προσαρτήματα για τα πρότυπα αυτά, τα οποία έτυχαν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του CYS και τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του CYS TE 15 - Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος Η Επιτροπή, για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην κυπριακή αγορά με την απόσυρση από τη λίστα των εναρμονισμένων πρότυπων, του Ευρωπαϊκού προτύπου για το χάλυβα, δρομολόγησε τη διαδικασία εκπόνησης νέου Εθνικού προτύπου. Περί τα τέλη του 2009, ετοιμάστηκε το προσχέδιο του προτύπου prcys302 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες: Τεχνικές κατηγορίες B500A και Β500C και τέθηκε σε Δημόσια Κρίση για σχόλια από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με απώτερο σκοπό τη μέγιστη δυνατή βελτίωσή του. CYS TE 16 - Ασφάλεια Παιχνιδότοπων, Υδροπάρκων και Go-Karts Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS TE 16 ολοκλήρωσε εντός του 2009 το έργο εκπόνησης του Κυπριακού προτύπου CYS 301 Ασφάλεια Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Πίστας Καρτ Αναψυχής. Το Εθνικό αυτό πρότυπο βρίσκεται πλέον στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για αξιοποίηση και κυρίως των ιδιοκτητών και των διαχειριστών εγκαταστάσεων Go-Karts, αλλά και των κυβερνητικών αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του, θα διαφυλάττεται η ασφαλής χρήση των εγκαταστάσεων Go-Karts. Δημόσια Κρίση, Τελική Ψήφιση και Υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Ο CYS ως ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης, θέτει σε δημόσια κρίση, ψηφίζει και στη συνέχεια υιοθετεί Ευρωπαϊκά πρότυπα ως Κυπριακά. Η δημόσια κρίση είναι το στάδιο κατά το οποίο τα προσχέδια των Ευρωπαϊκών προτύπων γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για να υποβάλουν τις θέσεις/παρατηρήσεις τους. Κατά το 2009 τέθηκαν σε δημόσια κρίση 1064 προσχέδια Ευρωπαϊκών προτύπων. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, ο κλάδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών κατέχει την πρώτη θέση σε σχέση με τον αριθμό των προτύπων που ψηφίστηκαν ως προσχέδια Ευρωπαϊκών προτύπων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο κλάδος της μηχανολογίας. Η τελική ψήφιση ενός Ευρωπαϊκού προτύπου γίνεται με σταθμισμένη ψήφο και αποτελεί το τελευταίο στάδιο της εκπόνησης ενός προτύπου πριν την υιοθέτησή του από τους 30 Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης. Κατά το 2009 ψηφίστηκαν 1595 τελικά πρότυπα, με πρώτο τον κλάδο της μηχανολογίας και δεύτερο τον κλάδο της χημείας και χημικής μηχανικής (Γράφημα 2). Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης ενός Ευρωπαϊκού προτύπου από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, ένα προϊόν που συμμορφώνεται με αυτό μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην ενιαία αγορά. Έτσι τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διευκολύνουν τη μείωση του κόστους παραγωγής και πώλησης, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ωφελούν τις οικονομίες των χωρών μελών στο σύνολό τους. Στο Γράφημα 3, παρουσιάζονται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που εκδόθηκαν από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και ακολούθως υιοθετήθηκαν ως Κυπριακά πρότυπα (CYS EN s), συγκριτικά για τα έτη ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ΕΚΘΕΣΗ ¼

Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο.

Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο. Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΠεριεχΟμενα 7 Λίγα λόγια για τον CYS 8 Διοικητικό Συμβούλιο 9 Οργανόγραμμα CYS 2012 11

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 296 Νοέμβριος 2012 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 ετήσια έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Mήνυμα του Προέδρου 2 Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 6 Διεύθυνση 8 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 304 Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 2013 Σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση Το ΚΕΒΕ στην πρώτη γραμμή για προσέλκυση ξένων επενδύσεων Σ την

Διαβάστε περισσότερα

«Δράση για την Ενέργεια»

«Δράση για την Ενέργεια» * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις...

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις... Έκθεση ReArtcycle Η Ανακύκλωση στην Τέχνη Η Green Dot Κύπρου χορήγησε την εικαστική έκθεση της Αγγέλως Ευαγγέλου με γενικό τίτλο «ReArtcycle»... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13 ΤΕΥΧΟΣ 06

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ εμπλουτίζει από τις 22 Οκτωβρίου την παλιά Λευκωσία

Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ εμπλουτίζει από τις 22 Οκτωβρίου την παλιά Λευκωσία * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1. Εισαγωγικό Σηµείωµα 2. Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3. ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4

Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1. Εισαγωγικό Σηµείωµα 2. Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3. ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4 Περιεχόµενα Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1 Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3 ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4 Υπεύθυνη Λειτουργία 18 Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PV-NET ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Με την αντίληψη ότι «πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των συμπολιτών του», η ΟΠΑΠ μετατρέπει την επιχειρηματική της δράση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 306 Ιανουάριος 2014 Από την υποδοχή του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κατάρ Μεγάλη αποστολή συνόδευσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού µας µε την ευκαιρία των γιορτών εύχεται σε όλο τον κόσµο της ΑΗΚ Καλά Χριστούγεννα και είθε η νέα Χρονιά που θα υποδεχθούµε σε λίγες

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

έτέκ 2015 έκπαιδευτικό Πολιτιστικό κέντρο έτέκ έκπαιδευτικό Πολιτιστικό κέντρο έτέκ www.etek.org.cy www.etek.org.cy

έτέκ 2015 έκπαιδευτικό Πολιτιστικό κέντρο έτέκ έκπαιδευτικό Πολιτιστικό κέντρο έτέκ www.etek.org.cy www.etek.org.cy * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα