Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών"

Transcript

1 Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: Εξάμηνο: Α Τηλέφωνο:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα Περιορισμός κρατικής εξουσίας Ιστορική αναδρομή Το άρθρο 26 του ισχύοντος Συντάγματος Η διάκριση των λειτουργιών Ορισμός και Περιεχόμενο Η Νομοθετική λειτουργία Η Εκτελεστική λειτουργία Η Δικαστική λειτουργία Η διάκριση μεταξύ λειτουργίας και εξουσίας Η διάκριση των εξουσιών Ορισμός και περιεχόμενο Η Νομοθετική εξουσία Η Εκτελεστική εξουσία Η Δικαστική εξουσία Διάκριση των εξουσιών και κυβερνητικά συστήματα Σχετική διάκριση των εξουσιών Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

3 Εισαγωγικό σημείωμα «Η διάκριση των εξουσιών» αποτελεί το θέμα της εργασίας που ακολουθεί, μιας προσπάθειας προσέγγισης της συνταγματικής αυτής αρχής που χαρακτηρίζει την λειτουργία του σύγχρονου Κράτους. Η παρούσα προσέγγιση φιλοδοξεί να καταπιαστεί σύντομα μεν αλλά όχι απλώς επιφανειακά με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών εξετάζοντας αρχικά την αναγκαιότητα περιορισμού και χαλιναγώγησης της κρατικής εξουσίας. Κατόπιν ακολουθεί μια προσπάθεια εύρεσης της αρχικής σύλληψης και της εξελικτικής πορείας της αρχής αυτής ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο και τους λόγους αναγωγής της σε μια από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας ενός δημοκρατικά οργανωμένου κράτους. Καθώς όμως η προσέγγιση αυτή προχωρά προκύπτει το ζήτημα διαχωρισμού των συχνά συγχεόμενων εννοιών «λειτουργία» και «εξουσία» καθώς και του ακριβούς ορισμού τους. Στη συνέχεια ακολουθεί μια προσπάθεια μεγαλύτερου βάθους μελέτης τόσο της αρχής διάκρισης των λειτουργιών, όσο και της αρχής διάκρισης των εξουσιών παραθέτοντας παράλληλα μια απλή αναφορά σε θάματα σχετικά. Στην συνέχεια η προσέγγιση αυτή συμπληρώνεται με ανάλυση της σχετικότητας της διάκρισης των εξουσιών και στην διασταύρωση των εξουσιών που αποτελεί αναγκαιότητα για τα σύγχρονα Κράτη. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά της προσέγγισης αυτής. Σίγουρο όμως είναι ότι η προσέγγιση αυτή ούτε όσον αφορά το μέγεθός της ούτε όσον αφορά το περιεχόμενό της καλύπτει ολοκληρωτικά το θέμα της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, ένα θέμα αν όχι ανεξάντλητο πάντως δεκτικό πολλαπλών σχολιασμών. Στην εργασία αυτή παρατίθενται σχόλια ικανοποιητικού αλλά όχι αρκετού αριθμού συγγραφέων καθώς η περιορισμένη μου εμπειρία, αλλά και οι περιορισμένες διατιθέμενες πηγές άντλησης περιορισμών αποτέλεσαν παράγοντες ανασταλτικούς μιας πιο ικανοποιητικής προσέγγισης. 3

4 «Η διάκριση των εξουσιών δεν είναι απλή διανομή της εξουσίας.» Μοντεσκιέ (Το Πνεύμα των Νόμων) «Αν η υιοθέτηση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών χαρακτηρίζει ( ) θετικά ένα πολίτευμα, αντίθετα η μη υιοθέτησή της ταυτίζεται με την αυταρχική άσκηση της εξουσίας.» Ζηλεμένος Κ.(Μελέτες στο Σύνταγμα της Ελλάδας- Κατανομή των λειτουργιών) «Δύο είναι οι θεμελιώδεις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας: η αρχή της δημοσιότητας και η αρχή της διάκρισης των εξουσιών.» Μάνεσης Αρ. (Συνταγματική θεωρία και πράξη) 4

5 3. Περιορισμός της κρατικής εξουσίας «Οι οιοιδήποτε ασκούντες κρατικήν εξουσίαν τείνουν εις κατάχρησιν αυτής. Προχωρούν μέχρις ότου συναντήσουν φραγμούς.» 1 αναφέρει ο Αριστόβουλος Μάνεσης. Η κρατική εξουσία οφείλει να περιορίζεται ώστε να μην προβαίνει σε αυθαιρεσίες. Γι αυτό τον λόγο είναι αναγκαία η ύπαρξη φραγμών, διασφαλιστικών της πολιτικής ελευθερίας δικλείδων, ώστε ο λαός να είναι κυρίαρχος και η κρατική εξουσία να αποβλέπει στο συνολικό συμφέρον. Την γενικότερη αυτή ροπή των ασκούντων την κρατική εξουσία προς κατάχρησή της είχε διαπιστώσει και διατυπώσει ένας από τους πρωτοπόρους του γαλλικού Διαφωτισμού ο Μοντεσκιέ στο βιβλίο του Το Πνεύμα των Νόμων. Εκεί ο γάλλος διαφωτιστής αναφέρει ότι η εμπειρία μας δείχνει πως κάθε άνθρωπος που έχει την εξουσία δεν μπορεί παρά να την καταχραστεί μέχρι εκεί που συναντά περιορισμούς, γι αυτό και εκ των πραγμάτων η εξουσία πρέπει να αναχαιτίζει την εξουσία. 2 Και συμπληρώνει ο Αριστόβουλος Μάνεσης: Ο περιορισμός των ασκούντων την κρατική εξουσία δύναται ( ) να επιδιωχθεί και επιτευχθεί ( ) δια της κατανομής της ασκήσεώς της εις διάφορα κρατικά όργανα, ώστε έκαστον τούτων να περιορίζει και να ελέγχει την δράση των άλλων. 3 Η κρατική εξουσία επομένως πρέπει να περιορίζεται και ο περιορισμός αυτός είναι επιτυχής, αποτελεσματικός και σύμφωνος με τα δημοκρατικά δεδομένα όταν η εξουσία κατανέμεται σε περισσότερα από ένα όργανα, μεταξύ των οποίων ασκείται διαρκής έλεγχος. Σε συναφή συμπεράσματα προβαίνει και ο Σβώλος προβάλλοντας την «αρχή της διάκρισης των εξουσιών» ως αρχή προληπτική της τήρησης του Συντάγματος: Η τήρησις του Συντάγματος εκ μέρους των ασκούντων την κρατικήν εξουσίαν, δηλαδή εκ μέρους των οργάνων του κράτους, εξαρτάται κατά πολύ από το αν υπάρχουν και λειτουργούν καλώς θεσμοί αμοιβαίου ελέγχου και περιορισμού των, εις τρόπον ώστε, αν συνέβαινε εν εξ αυτών να παραβιάσει το Σύνταγμα να είναι δυνατόν να αναχαιτίζεται αποτελεσματικώς από τα άλλα. Προϋπόθεσις όμως λογικώς και νομικώς αναγκαία προς τούτο είναι η κατανομή της ασκήσεως της κρατικής εξουσίας εις διάφορα όργανα. Υπ αυτήν την έννοιαν η λεγόμενη «αρχή της διακρίσεως των εξουσιών» δύναται να χαρακτηρισθεί ως γενική προληπτική εγγύησις τηρήσεως του Συντάγματος. Εξ άλλου η εφαρμογή της έχει ως συνέπειαν τον κατά βάσιν και κατά το δυνατόν ακριβή καθορισμόν της αρμοδιότητος των κρατικών οργάνων, 1 Μάνεσης, Α Συνταγματική θεωρία και πράξη, Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη.(σελ.24) 2 «C est une experience eternelle que tout homme qui a du pouvoir est portè à en abuser; il va jusqu à ce qu il trouve des limites Pour qu on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir»:από το βιβλίο του Monteskieu De l esprit des lois (ΒιβλίΟ ΧΙ, ΚεφάλαιοΙV). 3 Μάνεσης, Α Συνταγματική θεωρία και πράξη, Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη.(σελ.24) 5

6 δηλαδή της ικανότητός των προς ενέργειαν ωρισμένων κρατικών πράξεων, και την εξ αυτής δέσμευσίν των, επίσης Δε την ευχέρειαν διαπιστώσεως ενδεχομένης ασκήσεως εξουσίας καθ υπέρβασιν της οικείας αρμοδιότητος, με όλας τας εντεύθεν απορρεούσας εννόμους συνεπείας όσον αφορά το κύρος των τοιούτων πράξεων και τον έλεγχον των ενεργησάντων αυτάς. Αλλά και γενικώτερον, η αρχή της «διακρίσεως των εξουσιών», ως οργανωτική βάσις του κράτους, αποτελεί το νομικόν βάθρον επί του οποίου έχει καθιδρυθεί και διαρθρωθεί το όλον σύστημα των προληπτικών ιδίως εγγυήσεων τηρήσεως του Συντάγματος και συνεπώς αποτελεί αναγκαίαν προϋπόθεσιν της υπάρξεως και της λειτουργίας των 4. 4.Ιστορική αναδρομή 5 Την αναγκαιότητα περιορισμού της κρατικής εξουσίας, μέσω της κατάτμησής της και ανάθεσής της σε διαφορετικά όργανα διαπίστωσε πρώτος ο Αριστοτέλης: «`εστι δη τρία μόρια των πολιτευμάτων πασών `εν μεν τι το βουλευόμενον περί των κοινών, δεύτερον δε το περί τάς `αρχάς, τρίτον δε το δικάζον» 6 διατυπώνοντας ουσιαστικά την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Στην συνέχεια την εποχη της αναγέννησης ο Λοκ στο περίφημο βιβλίο του Τwo treatises of government αντιμάχεται τον απολυταρχισμό και γίνεται υπέρμαχος των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και της διακρίσεως μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας με σκοπό τον περιορισμό της πολιτικής εξουσίας. Τις σκέψεις αυτές του Λοκ πήρε σαν αφετηρία ο Μοντεσκιέ ο οποίος και διατύπωσε την αρχή διάκρισης των εξουσιών στο VI κεφάλαιο του XI βιβλίου του περίφημου έργου του De l esprit Des Lois(1748) κεφάλαιο που αφορούσε στο αγγλικό πολίτευμα. Ο Μοντεσκιέ υποστήριξε αφένός μεν ότι σε κάθε κράτος υπάρχουν τρία είδη εξουσιών τόσο κατά περιεχόμενο όσο και κατά αντικείμενο, αφετέρου δε ότι ενδείκνυται κάθε εξουσία να ασκείται από διαφορετικά πρόσωπα με τέτοιο τρόπο ώστε σε καθένα από τα είδη αυτά των εξουσιών να αντιστοιχούν ιδιαίτερα διακεκριμένα κρατικά όργανα. Η διάκριση των τριών κατ ουσίαν διακρινόμενων λειτουργιών της κρατικής εξουσίας είναι αναγκαία κατά τον Μοντεσκιέ για την διασφάλιση της ελευθερίας των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει στο έργο του Το Πνεύμα των νόμων: Όλα θα ήταν χαμένα αν ο ίδιος άνθρωπος, ή το ίδιο σώμα αρχόντων, ή οι ευγενείς, ή κάποιοι από τον λαό ασκούσαν αυτές τις τρείς εξουσίες: Εκείνη του να νομοθετείς, εκείνη του να επιλύεις τις δημόσιες υποθέσεις και εκείνη του να δικάζεις τα εγκλήματα ή τις ιδιωτικές διαφορές. 7 4 Σβώλος, Αλ Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Πυρσός, Αθήνα. (σελ.351). 5 Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε μετά από συνδυασμό πληροφοριών που αντλήθηκαν από τις παρακάτω μελέτες: Σβώλος, Αλ Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Πυρσός, Αθήνα. (σελ ). Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή.(σελ ). Ζηλεμένος, Κ Μελέτες στο Σύνταγμα της Ελλάδας- Κατανομή των λειτουργιών, Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα.(σελ ) 6 Πολιτικά Δ b, 37επ. :Υπάρχουν τρία τμήματα σε κάθε πολίτευμα ένα που αποφασίζει για τα κοινά θέματα, το δεύτερο σχετικά με την εξουσία τρίτο αυτό που δικάζει. 7 «Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exercait ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d executer les resolutions publiques et celui de juger les crimes ou les diffèrends particuliers» (Το Πνεύμα των Νόμων, βιβλίο XI, κεφάλαιο VI). 6

7 Βέβαια ο Μοντεσκιέ δεν υπεδείκνυε την διάκριση των εξουσιών ως «χωρισμό», ως αποξένωση δηλαδή των εξουσιών μεταξύ τους αλλά ως αμοιβαία εξισορρόπησή τους μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασή τους με στόχο πάντα την εξασφέλιση πολιτικής ελευθερίας.ετά την ρητή διατύπωσή της από τον Μοντεσκιέ η αρχή της διάκρισης των εξουσιών καθιερώνεται και συνταγματικά στοην Αμερική αφού είχε ήδη γίνει επίκλησή της στην Διακήρυξη του Συνεδρίου της Φιλαδέλφειας το 1774 (άρθρο 10). Πρώτη όμως φορά θεσπίζεται σε συνταγματικό κείμενο το 1776 με την ονομασία Bill of Rights, κείμενο που προηγήθηκε του Συντάγματος της Βιργινίας 8 και των άλλων πολιτειών της Αμερικής. Τελικά καθιερώθηκε με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1778) το ποίο και θέσπιζε υπό την επίδραση των απόψεων των Ηamilton και Madison, ερμηνευτών της θεωρίας του Μοντεσκιέ τον αυστηρό ουσιαστικά διαχωρισμό των εξουσιών. Στην Ευρώπη η αρχή της διάκρισης των εξουσιών καθιρώνεται με την Γαλλική Επανάσταση στην Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη.(1789). Συγκεκριμένα η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη ανέφερε στο άρθρο 16: Κάθε κοινωνία στην οποία δεν κατοχυρώνεται η εξασφάλιση των δικαιωμάτων, ούτε καθορίζεται ο διαχωρισμός των εξουσιών δεν έχει Σύνταγμα. 9 Η διάταξη αυτή είναι χαρακτηριστική της ταύτισης που επικρατούσε την εποχή εκείνη μεταξύ συνταγματικής τάξης από την μια και διάκρισης των εξουσιών από την άλλη. Ακολούθησε το Πρώτο γαλλικό Σύνταγμα (1791) και κατόπιν εκείνο του 1795 τα οποία θέσπιζαν την αυστηρή δάκριση των εξουσιών. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών πήρε μεγαλύτερη διάσταση στα μετέπειτα χρόνια καθώς η αρχή αυτή σαν θεωρητική αναγωγή και προσδιριστικό κριτήριο των πολιτικών σχέσεων δικαιολογήθηκε πότε στο σκοπό τηες κρατικής δράσης, πότε στην δομή του Κράτους, πότε στα συστατικά στοιχεία της έννοιας της πολιτείας, πότε στο περιχόμενο του δικαίου και πότε στα αποτελέσματά του. Η θεωρητική αλήθεια και η εσωτερική εξία της αρχής της διάκρισης των εξουσιών καθώς και ειλικρίνεια της πρακτικής εφαρμογής της, αμφισβητήθηκαν όχι μόνο από τον J.J.Rousseau και τους οπαδούς του που δίδαξαν την ενότητα της πολιτειακής εξουσίας, αλλά και από τα Συντάγματα της περιορισμένης μοναρχίας που ακολούθησαν και που αναγνώριζαν αυξημένες αρμοδιότητες στον μονάρχη. Η σχετική διάκριση των εξουσιών όπως ουσιαστικά την διατύπωσε ο Μοντεσκιέ εισήχθη για πρώτη φορά στην Γαλλία στον Συνταγματικό Χάρτη του 1830 και στη συνέχεια και στα Συντάγματα των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών του 19 ου αιώνα και αποτελεί μέχρι και σήμερα οργανωτική βάση των φιλελεύθερων πολιτευμάτων. Στην Ελλάδα η αρχή διάκρισης των εξουσιών αποτέλεσε κοινή βάση όλων των ελληνικών Συνταγμάτων από την εποχή του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, της οποίας τα Συντάγματα, επηρεασμένα από την Γαλλική Επανάσταση την καθιέρωναν με μορφή αυστηρότερη από τα μεταγενέστερα συνταγματικά κείμενα. Τα Συντάγματα του 1844, του 1864, του 1911, του 1927 και του 1952 διέκριναν τρεις λειτουργίες και τρεις εξουσίες και όριζαν με τις διατάξεις τους τα όργανα στα οποία ανατίθετο κάθε λειτουργία. Σε όλο όμως τα Συντάγματα η διάκριση πλέον των εξουσιών δεν ήταν 8 Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών αναφερόταν στο άρθρο 5 του Συντάγματος της Βιργινίας. 9 «Toute societè dans laquelle la garantie des droits n est pas assurèe, ni la separation des pouvoirs determinèe, n a pas point de Constitution.» Σημαντικό είναι να προσθέσουμε ότι το άρθρο αυτό προσαρτήθηκε αργότερα στο γαλλικό Σύνταγμα της 3 ης Σεπτεμβρίου

8 απόλυτη αλλά σχετική σύμφωνα και με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα καθώς προβλέπονταν περιπτώσεις διασταύρωσης των λειτουργιών και ρυθμιζόταν η συστηματική σχέση και αλληλεπίδραση των διαφόρων οργάνων. Στο ισχύον Σύνταγμα 1975/1986/2001 η αρχή της διάκρισης των εξουσιών διατυπώνεται στο άρθρο 26 το οποίο προβλέπει και την διασταύρωση των εξουσιών. 8

9 Εικόνα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: ο Αριστοτέλης 9

10 Εικόνα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Μοντεσκιέ ( ) Εικόνα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη 10

11 5.Το άρθρο 26 του ισχύοντος Συντάγματος 1975/1986/2001. Στο ισχύον ελληνικό Σύνταγμα η αρχή της διάκρισης των εξουσιών εξαγγέλλεται και πραγματοποιείται στο τμήμα Α του τρίτου μέρους όπου γίνεται αναφορά στην οργάνωση και τις λειτουργίες της Πολιτείας και συγκεκριμένα στο άρθρο 26 σύμφωνα με το οποίο: 1.Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2.Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3.Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. 6.Η διάκριση των λειτουργιών 6.1.Ορισμός και περιεχόμενο Η κρατική εξουσία εκδηλώνεται προς διάφορες κατευθύνσεις, που είναι δυνατό να αναχθούν σε τρεις δηλαδή την νομοθεσία, την διοίκηση ή εκτέλεση και την απονομή της δικαιοσύνης. Αναφέρει χαρακτηριστικά γι αυτό το ζήτημα ο Γεωργόπουλος: Το Κράτος δηλαδή άλλοτε μεν θεσπίζει κανόνες δικαίου, άλλοτε διοικεί εκτελώντας και εφαρμόζοντας αυτούς τους κανόνες, και άλλοτε τέλος απονέμει την δικαιοσύνη με την επίλυση των διαφορών και τον ποινικό κολασμό. Οι τρεις αυτές κατευθύνσεις εκδήλωσης της κρατικής εξουσίας χαρακτηρίζονται λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς του Κράτους, διακρίνονται κατά περιεχόμενο μεταξύ τους και θεμελιώνουν την λεγόμενη διάκριση των λειτουργιών, κατά την οποία η κρατική δραστηριότητα εντάσσεται σε κάθε περίπτωση σε μια από τις τρεις αυτές κατευθύνσεις. 10 Τον ορισμό όμως του όρου της λειτουργίας δίνει και ο Σβώλος στο βιβλίο του Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος: Η κρατική (πολιτική) εξουσία, στοιχείο ουσιώδες της έννοιας του Κράτους, είναι μία: η υπέρτατη ικανότητα να επιτάσσει και να εξαναγκάζει σε συμμόρφωση. Εκδηλώνεται όμως μέσα από διάφορες πράξεις, οι οποίες διακρίνονται είτε ανάλογα με το περιεχόμενό τους είτε ανάλογα με το όργανο από το οποίο ενεργούνται και τον τύπο με τον οποίο περιβάλλονται. Οι διάφορες αυτές εκδηλώσεις της κρατικής εξουσίας αποτελούν τις λειτουργίες Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.87-88). 11 Σβώλος, Αλ Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Πυρσός, Αθήνα. (σελ.352) 11

12 Τον ορισμό κάθε μιας από τις τρεις αυτές λειτουργίες δίνει ο Γεωργόπουλος στο βιβλίο του Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο 12 : 6.2 Η νομοθετική λειτουργία Νομοθετική λειτουργία λέγεται η κρατική εκείνη λειτουργία που έχει ως περιεχόμενο την θέση, μεταβολή ή κατάργηση των κανόνων του δικαίου, κανόνων που είναι γενικοί και αφηρημένοι. 6.3 Η εκτελεστική λειτουργία Εκτελεστική λειτουργία λέγεται εκείνη που έχει ως περιεχόμενο την εφαρμογή του κείμενου δικαίου, συνήθως με ειδικές και συγκεκριμένες πράξεις (διοίκηση), και επιπλέον την από ελεύθερη πρωτοβουλία ενέργεια, που, μολονότι δεν αναφέρεται στην εκτέλεση κάποιου συγκεκριμένου νόμου, ασκείται μέσα στα όρια που τάσσονται από το δίκαιο(εκτέλεση). 6.4 Η δικαστική λειτουργία Δικαστική λέγεται η λειτουργία που έχει ως περιεχόμενο την απονομή της δικαιοσύνης, δηλαδή την λύση των κάθε φύσης διαφορών, άσχετα αν ανακύπτουν μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ Κράτους και ιδιωτών, καθώς και την άσκηση της εξουσίας του Κράτους για κολασμό των αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται. 7. Η διάκριση μεταξύ των όρων λειτουργία και εξουσία : Όπως έχει ήδη αναφερθεί με τον όρο λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α εννοούμε τις διάφορες και διαφορετικές εκδηλώσεις, εκφάνσεις της ενιαίας κρατικής εξουσίας. Παρ όλαυτά συχνά γίνεται το λάθος να συγχέεται ο όρος λειτουργία με τον όρο εξουσία.ε τον όρο ε ξ ο υ σ ί α εννοούμε το κρατικό εκείνο όργανο που είναι επιφορτισμένο με μία λειτουργία. Έτσι για παράδειγμα στην νομοθετική λειτουργία αντιστοιχίζουμε την νομοθετική εξουσία, το νομοθετικό δηλαδή όργανο του Κράτους. Αντίστοιχες παρατηρήσεις εντοπίζουμε και στον Σβώλο 13 συνδυασμένες όμως με γόνιμες προεκτάσεις: Η κρατική εξουσία ασκείται υπό ποικίλας μορφάς, κατ ουσίαν πάντως θέτουσα και εκτελούσα κανόνας δικαίου προς διαφόρους κατευθύνσεις και ρυθμίζουσα δι αυτών αυτοδυνάμως και αποτελεσματικώς τον κοινωνικόν βίον των ανθρώπων. Η διάφορος κατεύθυνσις ενδέχεται όμως: α) να προσδίδει εις την άσκησιν της κρατικής εξουσίας ποιοτικώς ή ποσοτικώς διάφορον εκάστοτε περιεχόμενον, οπότε και σημειούται λειτουργική διάκρισις εντός της καθ όλου κρατικής εξουσίας, και β) να συνδέεται προς διάφορον εκάστοτε όργανον εντεταλμένον δια την άσκησιν ενός μέρους της κρατικής εξουσίας, οπότε 12 Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.365) 13 Σβώλος, Αλ Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Πυρσός, Αθήνα.(σελ ) 12

13 υφίσταται οργανική διάκρισις εντός αυτής. Υπ αυτήν την έννοιαν γίνεται λόγος αφ ενός μεν περί ουσιαστικής, αφ ετέρου δε περί οργανικής διακρίσεως των λειτουργιών της κρατικής εξουσίας. Πάντως η κατά θεωρίαν παραδοχή της ουσιαστικής διακρίσεως δεν συνεπάγεται αναγκαίως εις την πράξιν την οργανικήν διάκρισιν. Ούτε αντιστρόφως, η κατανομή της ασκήσεως της κρατικής εξουσίας εις διάφορα όργανα προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξην αντιστοίχως κατ ουσίαν διακεκριμένων εκδηλώσεων αυτής. Διότι ενδέχεται διάφορα κρατικά όργανα να ασκούν την αυτήν κατ ουσίαν λειτουργίαν, ή αντιστρόφως, έν κρατικόν όργανον να ασκεί σωρευτικώς αρμοδιότητας ουσιαστικώς διαφορετικάς. Εξ άλλου, η κατανομή της ασκήσεως της κρατικής εξουσίας εις πλείονα του ενός κρατικά όργανα ενδέχεται να αποτελεί μία μορφή «καταμερισμού εργασίας». Τούτο σημβαίνει όταν η άσκησις της εξουσίας ανατίθεται εις διάφορα όργανα ιεραρχικώς διηρθρωμένα, με επικεφαλής το ανώτατον όργανον του κράτους, του οποίου η βούλησις πραγματούται κατά βαθμίδας, όλοέν εξειδικευόμενη. Σχολιάζοντας την διατύπωση του άρθρου 26 του ισχύοντος Συντάγματος σε συναφείς παρατηρήσεις προβαίνει και ο Γεωργόπουλος 14 : Σχετικά με την διατύπωση των τριών παραγράφων του άρθρου 26 πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μας το ισχύον Σύνταγμα χρησιμοποιεί τον επιστημονικά ορθό όρο λειτουργία αντί του αδόκιμου εξουσία που απαντούσε σε όλα τα προηγούμενα Συντάγματα. Και ήταν αδόκιμος επειδή οι τρεις κατευθύνσεις εκδήλωσης της κρατικής εξουσίας (νομοθετική, διοικητική ή εκτελεστική και δικαιοδοτική) που ανατίθενται με το άρθρο 26 σε χωριστά όργανα ή ομάδες οργάνων δεν λέγονται εξουσίες αλλά λειτουργίες και θεμελιώνουν την ουσιαστική διάκριση των λειτουργιών που είναι αντικειμενική και αποτελεί αξίωμα εκτός τόπου και χρόνου, ενώ εξουσίες είναι οι ομάδες των οργάνων που αναλεμβάνουν την άσκηση κάθε μιας από τις λειτουργίες αυτές. Όταν, κατά συνέπεια, γίνεται λόγος για δι κριση των εξουσιών εννοούμε πάντοτε την ύπαρξη χωριστών ομάδων οργάνων για κέθε λειτουργία αν και αυτό δεν αποκλείει, μέσα σε ορισμένα πλαίσια την λεγόμενη διασταύρωση των λειτουργιών, της οποίας η χρησιμότητα για την ομαλή λειτουργία της κρατικής μηχανής είναι αναμφισβήτητη. Σε αντίστοιχα, όμως, συμπεράσματα προβαίνει και ο Δημητρόπουλος:. Η διάκριση της κρατικής εξουσίας γίνεται αντιληπτή υπό τυπική και υπό ουσιαστική έννοια. Υπό ουσιαστική έννοια οι μερικότερες λειτουργίες διαφέρουν ως προς την ουσία του περιεχομένου τους, ως προς την αναγόμενη κάθε φορά ύλη. Με την έννοια αυτή γίνεται λόγος για διάκριση των λειτουργιών. Υπό τυπική έννοια διακρίνονται οι επιμέρους εξουσίες από το όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση κάθε μιας από αυτές. Με την δεύτερη αυτή τυπική έννοια μπορεί να γίνεται λόγος για διάκριση των εξουσιών. Ενώ η λειτουργία αναφέρεται σε συγκεκριμένης μορφής δραστηριότητα της κρατικής οντότητας, η εξουσία αφορά το όργανο που την ασκεί. Η διάκριση των λειτουργιών διαφέρει κατά συνέπεια από την διάκριση των εξουσιών. Διάκριση των λειτουργιών υπάρχει οπωσδήποτε, εφόσον συντελούνται οι «συγκεκριμένες κρατικές λειτουργίες». Διάκριση των εξουσιών υπάρχει μόνον εφόσον για την άσκηση κάθε λειτουργίας προβλέπεται ιδιαίτερο ανεξάρτητο όργανο Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.214) 15 Δημητρόπουλος, Α., 2004.Γενική Συνταγματική Θεωρία-Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου. Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.(σελ.127). 13

14 8. Η διάκριση των εξουσιών 8.1.Ορισμός και περιεχόμενο «Όταν το Σύνταγμα ενός Κράτους υιοθετεί ως οργανωτική βάση του πολιτεύματος την διάκριση των εξουσιών δημιουργούνται τρεις χωριστές κατηγορίες ή ομάδες οργάνων, κάθε μια από τις οποίες είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για την άσκηση των πράξεων που ανάγονται σε κάθε λειτουργία. Αυτές οι ομάδες οργάνων αποτελούν την νομοθετική εξουσία, την διοικητική(εκτελεστική) εξουσία και την δικαστική εξουσία.» 16, αναφέρει ο Γεωργόπουλος στην προσπάθειά του να ορίσει την διάκριση των εξουσιών. Σε αντίστοιχο, λιγότερο όμως συνοπτικό ορισμό προβαίνει και ο Σβώλος: Η κρατική εξουσία ενεργεί δηλαδή, άλλοτε ως νομοθετική( ), άλλοτε ως εκτελεστική( ) και άλλοτε ως δικαστική( ). Κατ ακολουθίαν και αι κρατικαί πράξεις διακρίνονται αναλόγως του περιεχομένου των, ήτοι της δι αυτών ασκουμένης λειτουργίας, εις νομοθετικάς, εις εκτελεστικάςκαι εις δικαστικάς. Εις όσα κράτη ισχύει πολίτευμα φιλελεύθερον, διασφαλίζον νομικώς τα άτομα έναντι της κρατικής εξουσίας, αι ως άνω κατ ουσίαν διάφοροι κρατικαί πράξεις ενεργούνται αντιστοίχως υπό διαφόρων κεατικών οργάνων. Η άσκησις δηλαδή της κρατικής εξουσίας είναι ούτω πως κατανεμημένη, ώστε έκαστη κατίδίαν λειτουργία της να ενεργήται, κατά κύριον λόγον, υπό ιδιαιτέρου και ανεξάρτητου των άλλων κρατικού οργάνου(ή ομάδος οργάνων).( ) Επομένως, αι κατ ουσίαν νομοθετικαί πράξεις πρέπει να ενεργούνται υπό των νομοθετικών οργάνων, αι κατ ουσίαν εκτελεστικαί υπό των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και αι κατόυσίαν δικαστικαί υπό των οργάνων της δικαστικής. Τοιοτοτρόπως η αντιστοιχεία ουσιστικής και οργανικής διακρίσεως των λειτουργιών της κρατικής εξουσίας συνεπάγεται αντιστοιχίαν των πράξεών της: αι ουσιαστικώς νομοθετικαί ή εκτελεστικαί ή δικαστικαί είναι -αντιστοίχως- και τυπικώς νομοθετικαί ή εκτελεστικαί ή δικαστικαί, ως ενεργούμεναι υπό ιδιαιτέρων, κυρίως αρμοδίων προς τούτο κρατικών οργάνων. 8.2.Νομοθετική εξουσία Ο Γεωργόπουλος ορίζει την νομοθετική εξουσία ως εξής: Νομοθετική εξουσία λέγεται η ομάδα των κρατικών οργάνων που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την θέσπιση των κανόνων δικαίου. 17 Τον ορισμό όμως της νομοθετικής εξουσίας δίνει και ο Δημητρόπουλος περισσότερο όμως περιγραφικά: Η νομοθετική εξουσία «βούλεται περί τα κοινά», θέτει τους κανόνες δικαίου. Το νομοθετικό κριτήριο επομένως είναι το κριτήριο της θέσπισης κανόνων δικαίου. ( ) Είναι εξουσία με δημοκρατική νομιμοποίηση. ( ) Ανήκει στη δημιουργική πλευρά της κρατικής δραστηριότητας. Η νομοθετική οργάνωση καταλαμβάνει μικρό τμήμα στην όλη κρατική 16 Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.366). 17 στο ίδιο. Σελ

15 οργάνωση. Εδώ ανήκουν η Βουλή, αλλά και ο λαός ως νομοθετικό όργανο, εφόσον δηλαδή από το Σύνταγμα έχει την αρμοδιότητα να θέτει κανόνες Εκτελεστική εξουσία Κατά τον Γεωργόπουλο: Διοικητική ή εκτελεστική εξουσία λέγεται η ομάδα των κρατικών οργάνων που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή ή εκτέλεση του κείμενου δικαίου. 19 Χρήσιμο όμως είναι να παραθέσουμε και τις σκέψεις του Δημητρόπουλου για την εκτελεστική εξουσία: Η διοίκηση περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα της κρατικής οργάνωσης και δραστηριότητας εκτός από τη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη. Οι διάφορες μορφές διοίκησης προσδιορίζονται από το συνταγματικό πρότυπο του κράτους στο οποίο αντιστοιχούν. Η διοίκηση διακρίνεται σε κυριαρχική και συναλλακτική.( ) Το σύνολο των ενεργειών της διοίκησης αποτελεί την διοικητική δράση. Η διοίκηση δρα με δύο βασικούς τρόπους. Είτε με την διενέργεια υλικών ενεργειών, είτε με την έκδοση πράξεων.( ) Δικαστική εξουσία Ο Γεωργόπουλος ορίζει την δικαστική εξουσία ως εξής: Δικαστική εξουσία λέγεται η ομάδα των κρατικών οργάνων που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την απονομή της δικαιοσύνης. 21 Ο Δημητρόπουλος σχολιάζοντας την δικαστική εξουσία αναφέρει: Η παροχή δικαιοσύνης από το κράτος είναι απαραίτητος όρος για την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Ασκείται από τα δικαστήρια. Οι δικαστές υποχρεούνται να υπακούουν στους νόμους που θέτει η πολιτική εξουσία και να τους εφαρμόζουν υπό την προϋπόθεση, ότι είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα Διάκριση των εξουσιών και κυβερνητικά συστήματα Συχνό, βέβαια, είναι το φαινόμενο και ιδιαίτερα στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα «τούτη ή εκείνη η λειτουργία να μην μονοπωλείται από ένα όργανο, 18 Δημητρόπουλος, Α., 2004.Γενική Συνταγματική Θεωρία-Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου. Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.(σελ. 132). 19 Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.366). 20 ο.π. σελ ο.π. σελ ο.π. σελ

16 αντίθετα περισσότερα όργανα να μετέχουν στην ίδια λειτουργία.» 23. Ιδιαίτερη πάντως είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Την σχέση αυτή σχολιάζει ο Γεωργόπουλος συνδέοντάς την με τα κυβερνητικά συστήματα: Η μεταξύ τους σχέση των ανωτέρων οργάνων της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας «παρουσιάζεται στα Συντάγματα με διάφορες μορφές που μπορεί να αναχθούν σε τρεις βασικούς τύπους, οι οποίοι απαρτίζουν τα λεγόμενα συστήματα Κυβέρνησης. Τα τρία αυτά συστήματα είναι: της κυβερνώσης Βουλής, της ανεξάρτητης εκτελεστικής εξουσίας, το κοινοβουλευτικό σύστημα. Το πρώτο είναι το σύστημα σύγχυσης των εξουσιών (νομοθετικής και εκτελεστικής), το δεύτερο σύστημα αυστηρής διάκρισης και το τρίτο σύστημα ασθενέστερης διάκρισης των εξουσιών. Και τα τρία αυτά συστήματα δεν παρουσιάζονται στην πράξη με την ίδια πάντοτε μορφή, αλλά έχουν διάφορες παραλλαγές σε σημείο μάλιστα ώστε να είναι μερικές φορές δύσκολος ο χαρακτηρισμός του συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα Κράτος Η σχετική διάκριση των εξουσιών «Υπό την απόλυτη και αρχική της διατύπωση η αρχή της διάκρισης των εξουσιών αποκλείει την ανάθεση σε όργανο αρμόδιο για την άσκηση μιας λειτουργίας, πράξεων και ενεργειών που αποτελούν ενάσκηση άλλης λειτουργίας», παρατηρεί ο Γεωργόπουλος 25 και συνεχίζει: «Η πλήρης όμως εφαρμογή της αρχής και η απόλυτη αντιστοιχία λειτουργίας οργάνου, όχι μόνο αποτελεί ανέφικτο ιδανικό, αλλά και θα μπορούσε να οδηγήσει στην αδυναμία ομαλής λειτουργάς της κρατικής μηχανής, επειδή θα έλειπε η απαραίτητη συνοχή μεταξύ των τμημάτων της. Το γεγονός ακριβώς αυτό είχε σαν συνέπεια να επικρατήσει η αντίληψη ότι η διάκριση των εξουσιών πρέπει να υιοθετείται ως σχετική και να καθιερώνεται η διασταύρωση των λειτουργιών μεταξύ των διαφόρων οργάνων, διασταύρωση απαραίτητη για τον συντονισμό των διαφόρων ενεργειών της κρατικής εξουσίας. Με την διασταύρωση, όμως αυτή δεν ανατρέπεται η βασική αρχή της διάκρισης των εξουσιών και δεν καθιερώνεται το αντίθετο σύστημα της σύγχυσης των εξουσιών, κατά το οποίο οποιαδήποτε λειτουργία είναι δυνατόν να ανατίθεται σε οποιοδήποτε όργανο, σύστημα που οδηγεί μοιραία στον δεσποτισμό και την κατάλυση της πολιτικής ελευθερίας. Με το σύστημα της σχετικής διάκρισης των εξουσιών το δίκαιο αναθέτει μεν βασικά την άσκηση κάθε κρατικής λειτουργίάς σε ιδιαίτερη ομάδα οργάνων, προβλέπει όμως και την άσκηση ορισμένων εκδηλώσεών της από όργανα άλλης ομάδας. Έτσι τα όργανα κάθε ομάδας μπορούν να παρουσιάζονται ως κυρίως αρμόδια για την 23 Miaille, M.,Παπαγιαννάκη, Μ., Βενιζέλος, Ελ Το Κράτος του Δικαίου. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. (σελ ) 24 Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.93) 25 Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.90-91). 16

17 ενέργεια πράξεων που ανάγονται στην αντίστοιχη λειτουργία, και συγχρόνως ως δευτερευόντων αρμόδια για την ενέργεια πράξεων που ανάγονται σε άλλη λειτουργία.» Αντίστοιχες όμως απόψεις σχετικά με την διασταύρωση των εξουσιών εκφράζει και ο Μάνεσης: Η συμβολή της αρχής της οργανικής διακρίσεως των εξουσιών εις την διασφάλισιν της πολιτικής εν γένει ελευθερίας μειούται ουσιωδώς εφ όσον η εφαρμογή της αμβλύνεται δια της διασταυρώσεως αυτών. Πράγματι, η περί ής ο λόγος αρχή ουδέποτε εφηρμόσθη κατά τρόπον άκαμπτον, ώστε δηλαδή αι κρατικαί πράξεις, αι θεωρούμεναι ως αναγόμεναι εις εκάστην των δια του Συντάγματος αναγνωριζομένων τριών «λειτουργιών», να ενεργούται πάντοτε υπό των αντιστοίχων οργάνων. Απεναντίας, δεν είναι ολίγαι αι περιπτώσεις καθ άς το Σύνταγμα αναθέτει εις κρατικά όργανα, κυρίως αρμόδια δια πράξεις ανηκούσας εις μίαν «λειτουργίαν», την διενέργειαν και πράξεων αναγομένων εις άλλας «λειτουργίας» της κρατικής εξουσίας. 26 Κατανοούμε από τα παραπάνω ότι πολλές είναι οι φορές που την άσκηση της εξουσίας που απορρέει από μια λειτουργία αναλαμβάνουν περισσότερα του ενός όργανα. Στο σύγχρονο ιδιαίτερα συνταγματικό κράτος υπάρχει ανάγκη για άμεση, ταχεία και αποτελεσματική άσκηση της κρατικής εξουσίας και γι αυτό επιβάλλεται η συνεργασία και ο συντονισμός των κρατικών λειτουργιών. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε για τα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη τη βάση για την υιοθέτηση της αρχής της σχετικής διάκρισης των λειτουργιών. Άλλωστε η διασταύρωση των εξουσιών κατοχυρώνεται και στο άρθρο 26 του Συντάγματός μας, όπου η άσκηση κάθε μιας από τις λειτουργίες ανατίθεται ρητά σε δύο τουλάχιστον όργανα. Όμως, η εφαρμογή της αρχής της σχετικής διάκρισης των εξουσιών εξασφαλίζει και την αμοιβαία άσκηση ελέγχου μεταξύ των οργάνων. Στην διαπίστωση αυτή καταλήγει και ο Μάνεσης: Ο αμοιβαίος έλεγχος των κρατικών οργάνων καθίσταται λυσιτελέστερος, όταν ιδίως η οργανική διάκρισις των λειτουργιών, ως καθιερούται δια του Συντάγματος, δεν είναι απόλυτος, αλλά σχετική. Εν τοιαύτη περιπτώσει η αμοιβαία περιστολή και εξισορρόπησις των διαφόρων εκδηλώσεων της κρατικής εξουσίας και ο αμοιβαίος έλεγχος των ασκούντων αυτήν και δή των κυβερνώντων είναι δυνατόν να πραγματοποιείται κατά πολλούς τρόπους. 27 Τους κυριότερους από τους τρόπους σύγχυσης των εξουσιών στο σύγχρονο ελληνικό Κράτος, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα αναφέρει συνοπτικά ο Τάχος στο πλαίσιο της ανάλυσης του φαινομένου της διασταύρωσης των εξουσιών: Η τυπική ή οργανική διάκριση διασφαλίζει δημοκρατική διακυβέρνηση. Δεν είναι όμως απόλυτη. Αντιθέτως, εμφανίζεται σχετική. Έτσι, γίνεται λόγος για διασταύρωση ή για μερική σύγχυση των λειτουργιών. Στο ισχύον Σύνταγμα του 1975/1986/2001 η αρχή της διασταύρωσης βρίσκει εφαρμογή στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις: ℵ Η νομοθετική λειτουργία δεν ασκείται μόνο από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας(άρθρο 26 παρ.1), διότι και μόνος ο τελευταίος εκδίδει κανονιστικά διατάγματα και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (άρθρα43 και 44). Εξάλλου, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δικαιούται, υπό προϋποθέσεις, να κηρύσσει διάταξη τυπικού νόμου ως ανίσχυρη ή να την ερμηνεύσει αυθεντικώς (αρθρο 100 παρ.1 ε και 4 ), δηλαδή ασκεί, στην ουσία, νομοθετική αρμοδιότητα. 26 Μάνεσης, Α Συνταγματική θεωρία και πράξη, Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη.(σελ.29). 27 Μάνεσης, Α Συνταγματική θεωρία και πράξη, Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη.(σελ.27) 17

18 ℵ ℵ Η δικαστική λειτουργία δεν ασκείται μόνο από τα δικαστήρια ( άρθρο 26 παρ.3), διότι μπορεί να ανατεθεί με νόμο σε αστυνομικές αρχές η εκδίκαση αστυνομικών παραβάσεων και σε αρχές ασφάλειας η εκδίκαση των αγροτικών πταισμάτων και των ιδιωτικών απαιτήσεων που απορρέουν απ αυτά. ( άρθρο 96 παρ.2 ). Η εκτελεστική ( διοικητική ) λειτουργία δεν ασκείται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση ( άρθρο 26 παρ.2 ), διότι στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί «και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύσης που ορίζει ο νόμος» (άρθρο 94 παρ. 4 ) όπως λ.χ για την ανακήρυξη των υποψήφιων και των εκλεγέντων βουλευτών (άρθρα 33, 35, 93, πδ 152/1985 ). 28 Χρήσιμο κρίνεται να παρεμβληθούν σ αυτό το σημείο οι απόψεις του Γεωργόπουλου σχετικά με την αναγκαιότητα της αρχής της σχετικής διάκρισης των εξουσιών σε ένα Κράτος: Σε αντίθεση με την διάκριση των λειτουργιών που αποτελεί φαινόμενο διαπιστούμενο σε κάθε Κράτος, άσχετα με την μορφή του πολιτεύματός του, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα Κράτη και ειδικότερα σε εκείνα που την υιοθετούν σαν οργανωτική βάση του πολιτεύματός. Η αρχή όμως αυτή, αν και γίνεται δεκτή από πολλά Συντάγματα, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί υπό την απόλυτη διατύπωσή της, δηλαδή της πλήρους αντιστοιχίας λειτουργίας και οργάνου. Πραγματικά, μεταξύ των διαφόρων κρατικών οργάνων αναπτύσσονται σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος: γιατί αν κάθε ομάδα κρατικών οργάνων ενεργούσε σε πλήρη ανεξαρτησία από τις άλλες δύο, δεν θα υπήρχε συντονισμός της κρατικής δράσης Στασινόπουλος, Μ., Σπυρόπουλος, Φ., Παπάς, Σ., Παυλόπουλος, Π., Βροντάκης, Μ., Τάχος, Αν., Βελώνιας, Ε., Αναστόπουλος, Ι., Μακρυδημήτρης, Α., Το ελληνικό Κράτος: Οργάνωση και λειτουργία, Μαθιουδάκης, Μ.-Ανδρονόπυλος, Β., Αθήνα. (σελ.94-96). 29 Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.363). 18

19 10. Συμπεράσματα Ως κατακλείδα της προσέγγισης αυτής της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών όπως προκύπτει από το άρθρο 26 του ισχύοντος Συντάγματος χρήσιμο είναι να παρακολουθήσουμε τις σκέψεις του Σβώλου: Η «αρχή» της διακρίσεως των εξουσιών δεν είναι «υπερσυνταγματική» τις αρχή, ούτε αξίωμα ή δόγμα αναμφισβήτητου κύρους, του συνταγματικού δικαίου ξ της πολιτικής επιστήμης. Είναι απλώς μια μέθοδος οργανώσεως της ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, δηλαδή «οργανωτική βάσις» του κράτους, η οποία υφίσταται και λειτουργεί εάν και καθ όν μέτρον θεσπίζεται υπό του ισχύοντος εκάστοτε θετού συνταγματικού δικαίου. Το κύρος της είναι λοιπόν σχετικόν: αποτελεί απλώς ένα συστηματικόν τρόπον ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, ανταποκρινομένην προς ωρισμένας κοινωνικάς και πολιτικάς συνθήκας, τάς οποίας ρυθμίζει και εκφράζει. Πράγματι, η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών διεμορφώθη εις ωρισμένην ιστορικήν περίοδον και δή ως διεκδίκησης τείνουσα εις τον περιορισμόν της εξουσίας του απόλυτου μονάρχου, του οποίου η θέλησις είχεν εισέτι ισχύν νόμου. ( ) Η κατανομή της κρατικής εξουσίας εις τρεις ομάδας οργάνων εθεωρήθη ως αναγκαία συνέπεια της λογικής διακρίσεως τριών κατ ουσίαν διαφόρων εκδηλώσεών της, ενώ είναι μάλλον η αιτία της. Πράγματι, κατ αυτόν τον τρόπον συνεδέθησαν, υπό την επήρειαν των κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων της εποχής, δύο λογικώς και πρακτικώς αυθυπόστατα συστήματα: Το αίτημα του περιορισμού της κρατικής εξουσίας δια της κατατμήσεως της άσκησής της Η επιλογή του κριτηρίου, βάσει του οποίου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η κατάτμησις. Παρά πάσαν δε προσπάθειαν όπως το απλουστευμένον σχήμα της τριπλής, ουσιαστικής και οργανικής εν αντιστοιχία, διακρίσεως των εξουσιών αναχθεί εις δογματικήν απολύτου κύρους «αλήθειαν» 30. Όμως και οι γενικές διαπιστώσεις του Γεωργόπουλου σχετικά με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προβαίνει και σε συγκρίσεις με παγκόσμια κλίμακα: Η υιοθέτηση της διάκρισης των εξουσιών και ιδίως της σχετικής, σαν οργανωτικής βάσης του πολιτεύματος, από το Σύνταγμα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει την έννοια ότι τα όργανα κάθε εξουσίας είναι απολύτως ανεξάρτητα από τα όργανα των άλλων δύο εξουσιών και ότι δεν υπάρχει νομική σχέση μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση των οργάνων των διαφόρων εξουσιών όχι μόνο δεν αποκλείεται, αλλά και πολλές φορές προβλέπεται η σύμπραξή τους ή ο αμοιβαίος επηρεασμός τους από τις νόμιμες ενέργειές τους. Έτσι, το δίκαιο καθιερώνει συστηματική οργάνωση των σχέσεών τους και ιδίως μεταξύ των ανωτέρων κρατικών οργάνων. Με βάση εξ άλλου, τον βαθμό της αλληλεπίδρασης των οργάνων των διαφόρων εξουσιών και των διασταυρώσεων λειτουργιών που προβλέπονται μεταξύ τους, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών υιοθετείται εντονότερα σε ορισμένα Κράτη και χαλαρότερα σε άλλα. Έτσι, λ.χ η διάκριση των εξουσιών υιοθετείται με περισσότερο έντονη μορφή από το Συνταγμάτων Η.Π.Α παρά από τα περισσότερα ευρωπαϊκά Συντάγματα Σβώλος, Αλ Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Πυρσός, Αθήνα.(σελ ). 31 Γεωργόπουλος, Κ Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή.(σελ.91). 19

20 Σημαντικότατος είναι και ο ρόλος της αρχής της σχετικής διάκρισης των εξουσιών, αρχή που προβάλλει την συνεργασία μεταξύ των οργάνων που ασκούν κάθε μια από τις μορφές της κρατικής εξουσίας επιτρέποντας παράλληλα την άσκηση αμοιβαίου ελέγχου μεταξύ τους, γεγονός που συμβάλει στην εξασφάλιση ισορροπίας και αρμονίας κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας. 20

21 11. Βιβλιογραφία Miaille, M., Παπαγιαννάκη, Μ., Βενιζέλος, Ελ., Το κράτος Δικαίου. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. Γεωργόπουλου, Κ., Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο. Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή. Ζηλεμένος, Κ., Μελέτες στο Σύνταγμα της Ελλάδας-Κατανομή των λειτουργιών. Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μάνεσης, Αρ Συνταγματική θεωρία και πράξη. Εκδοτικός οίκος Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη. Σβώλος, Αλ., Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος. Πυρσός, Αθήναι. Στασινόπουλος, Μ., Σπυρόπουλος, Φ., Παπάς, Σ., Παυλόπουλος, Π., Βροντάκης, Μ., Τάχος, Αν., Βελώνιας, Ε., Αναστόπουλος, Ι., Μακρυδημήτρης, Α., Το ελληνικό Κράτος: Οργάνωση και λειτουργία, Μαθιουδάκης, Μ.-Ανδρονόπουλος, Β., Αθήνα. 21

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ ΦΛΑΝΤΡΩ V ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ Φλαντρώ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΩΔΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέα Δημοσίου Δικαίου. Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο. Εργασία με θέμα : ''Η ρυθμιστική αξία του όρου «Έθνος» ''

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέα Δημοσίου Δικαίου. Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο. Εργασία με θέμα : ''Η ρυθμιστική αξία του όρου «Έθνος» '' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA NOMIKHΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέα Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εργασία με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 1 Ιουλίου 2000, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Γερουσίας (1ος όροφος) του Μεγάρου της Βουλής συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση στα Γιάννενα για τους οδικούς άξονες χωρίς την παρουσία του Υπουργού

Εκδήλωση στα Γιάννενα για τους οδικούς άξονες χωρίς την παρουσία του Υπουργού Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 εκεµβρίου 2013 Αριθ. Φύλλου 2409 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 5 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 5.37 μ.μ. Αρ. 1 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η μάχη στον Αϊ Γιάννη το στενιώτη στους Αποστόλους Πεδ/δος

Η μάχη στον Αϊ Γιάννη το στενιώτη στους Αποστόλους Πεδ/δος Η μάχη στον Αϊ Γιάννη το στενιώτη στους Αποστόλους Πεδ/δος Το σύντομο κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στην παραπάνω μάχη, η οποία αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας τους Αποστόλους Πεδ/δος. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κουµουτσάκου και Ο. Αντωνοπούλου, σελ. 4441 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 η Στις 27-7 - 2011 ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A. Ο Κεραμιδοτρέχαλος

E N O T H T A. Ο Κεραμιδοτρέχαλος 10-0084_D2TEUXOS_GLOSSA_B TEUXOS 1//13 4:42 PM Page 74 Ο Κεραμιδοτρέχαλος Ο Μπόμπιρας, ένα αγοράκι που ζει σε μια μεγα λούπολη, παίζει μόνος του στο δωμάτιό του με έναν φανταστικό σκύλο, τον Μπόμπο, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η ιογενής γαστρεντερίτιδα

η ιογενής γαστρεντερίτιδα ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 25ο Αριθ.φύλλου 6240 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 Γρεβενά: Σε έξαρση Σήμερα νέα πληρωμή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος Σε 11.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βιβλίον εκδοθέν εν έτει 2012 Περιέχει διηγήσεις και ιστορίες που αφορούσιν το χωρίον της Έμπας παρμένες κυρίως από το ιστιλόγιο NOCTOC Τύποις: Κ. Ταπακούδης Εκδόσεις: www.chlorakasefimerida.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές:

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο Η απόδοση της διαφήμισης Εκτιμάται ότι στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Θανατηφόρο τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μ α σ τ η Ν. Ε. Ο. σελ.3 Κ ο ζά ν η ς - Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών, με παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΛΖ ΑΡ.427-428 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Απόστολος: Β Τιμ. δ 5-8 Ευαγγέλιο: Μάρκ. α 1-8 3 Ιανουαρίου 2016 «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ;

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; του Δημήτρη Μησουρά, θεολόγου 1. - Ο άνθρωπος είναι ηθικό ον 2. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι υποκειμενικές 3. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Άριστο βοήθημα για τους μαθητές Περιέχει πλήρη θεωρία για κάθε μάθημα του σχολικού βιβλίου και πολλές εμπεδωτικές ασκήσεις και προβλήματα. Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ Οδυσσέας Μαθηματικά ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ Κ. Γαβρίλης ( gavr@pi-schools.gr) Αν δεν μπορούμε να αγαντάρουμε τον άνεμο ας μάθουμε να αγαντάρουμε τα πανιά ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πρόγραμμα Οδυσσέας η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Ε ημοτικού

Θρησκευτικά Ε ημοτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Κωνσταντίνος Κορναράκης Κωνσταντίνος Πρέντος π. ημήτριος Γιαννακόπουλος Θρησκευτικά Ε ημοτικού Οι χριστιανοί στον αγώνα της ζωής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Σινόπουλος, «Ο Καιόμενος» Μ. Χάκκας, «Το ψαράκι της γυάλας»

Τ. Σινόπουλος, «Ο Καιόμενος» Μ. Χάκκας, «Το ψαράκι της γυάλας» Τ. Σινόπουλος, «Ο Καιόμενος» Στο ποίημα «Ο Καιόμεν ος» παρακολουθούμε την αυτοπυρπόληση ενός πολιτικά διαμαρτυρόμενου πολίτη. Ο καιόμενος δεν είναι κάποιο υπαρκτό πρόσωπο. Είναι ένας απογοητευμένος ιδεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη) Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία (Επιλογή και σχηματισμός μεγάλης περίληψης)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, συνεδρίασε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, συνεδρίασε ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 17.01.2017 CADY0117.XA1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή

Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή ΠΡΟΣΩΠΑ: Τρεις μάγοι Μπάμπουσκα Ξενοδόχος Φρουρός Αγγελιαφόρος Χωρικοί (μπορούμε να χρησιμοποιήσουνε όσα πρόσωπα θέλουμε )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 218 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π α ρ α μ έ ν ε ι E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη...

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΤϋΥΛΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ I Ε Μ A ; Επιπτώσεις στην ΕΧΧηνική Βιομηχανία από την ένταξή μας στην Ε.Ο,Κ, " Πτυχιακή εργασία Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας Καβάλα, Νοέμβρης 198? Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ειδική µόνιµη επιτροπή περιφερειών της Βουλής συζητήθηκαν τα προβλήµατα

Στην ειδική µόνιµη επιτροπή περιφερειών της Βουλής συζητήθηκαν τα προβλήµατα Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΣΗ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Μαρτίου 2012 Αριθ. Φύλλου 2315 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ας παρηγορηθούμε φίλοι μου. Δεν είμαστε οι μοναδικοί

Ας παρηγορηθούμε φίλοι μου. Δεν είμαστε οι μοναδικοί ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141 ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Οι αγρότες υπεύθυνοι για τις φωτιές Από Το τρένο ξανά στην επικαιρότητα ΧΡΥΣΟ η ΚΕΣΙΔΟΥ στο

Διαβάστε περισσότερα

οι κτηνοτρόφοι Η κυβέρνηση µπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι γράφει ο. Βλαχοπάνος

οι κτηνοτρόφοι Η κυβέρνηση µπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι γράφει ο. Βλαχοπάνος Κωδικός 2417 efimfon1@otenet.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Φύλλου 2502 Αρχ. Σπυρίδωνος 2 482.00 ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α Τηλ. 2683022405 FAX: 2683024694 E-mail: efimfon1@otenet.gr Δ η λ ώ σ ε ι ς ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 14 ης Νοεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 12 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παπαϊορδανίδης

Γιάννης Παπαϊορδανίδης ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 90 ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου γιατο νομό της Φλώρινας ανακοίνωσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ.

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ. Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 227 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ E-mail: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Ιστός: http://echo.nextnet.gr Tέλος εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ν ΐ - ' υ ; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ:ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΜΥΠ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καστανιωτη Αικατερίνη Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του 15PROC003490273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη Τι οφείλει να κάνει ένα στέκι γειτονιάς μέσα στην πόλη-ατμομηχανή της σύγχρονης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σε συνθήκες κινηματικής ύφεσης; Αυτή η μπροσούρα συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ).

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ). ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-Κεφ. Η Θέμα: Συνάντηση Σωκράτη-Πρωταγόρα Προπαρασκευή συζήτησης Σωκράτης Πώς παρουσιάζει τον Ιπποκράτη: -είναι ντόπιος -είναι από πλούσιο και μεγάλο σπίτι -δεν έχει λιγότερα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α Τα πρωτάγματα του νέου περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ εόδωρου Καρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 219 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Α ί σ ι ο τ έ λ ο ς ε ί χ ε η κ ι ν η τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό τον υπέροχο πλανήτη, και στις επερχόμενες γενιές.

Αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό τον υπέροχο πλανήτη, και στις επερχόμενες γενιές. Αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό τον υπέροχο πλανήτη, και στις επερχόμενες γενιές. Ευχαριστίες Οι συγγραφείς εκφράζουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους στους ακόλουθους: στην Τζάνετ Μιλς,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν ΝΕΟC ΙΜΒΡΙΑΚΟC ΠΑΛΜΟC Διμηναία ενημερωτική έκδοση Παναγίας Ιμβριώτισσας Αρ. Φύλλου 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117 M.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Κατάληψη του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας από το Σωματείο «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» σελ. 3 Σκληρή κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου Ταπακούδη Τύποις Κ. Ταπακούδης Ιστοσελίδα: www.chlorakasefimerida.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΜΑΡΞΙΣΜΟ Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη του μαρξισμού Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ (Σύντομη βιογραφική σκια γραφία με έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα