Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους."

Transcript

1 Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v ) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος Το Ελληνικό Κράτος είναι το σύνολο των Ελλήνων Πολιτών και η επικράτεια εντός των καθορισμένων και απαραβίαστων συνόρων της Ελλάδας. Η Ελληνικό Κράτος στηρίζεται στην Αξία και την Συλλογικότητα των Ελλήνων Πολιτών, στον Ελληνικό Λαό. Το Δικαίωμα της Ελευθερίας της Σκέψης, της Επιλογής και της Πράξης καθώς και το Δικαίωμα της Ζωής που, από δημιουργίας του, κατέχει κάθε άνθρωπος είναι πάνω από τον Κρατικό Μηχανισμό οποιοδήποτε σύνολο ή μονάδα ή εξουσία εντός ή εκτός του Ελληνικού Κράτους. Ως εκ τούτου η Κυβέρνηση, οι πολιτικοί ή κοινωνικοί σχηματισμοί καθώς και οποιοδήποτε άλλο σύνολο φυσικών ή νομικών προσώπων, οσοδήποτε μεγάλο, εντός ή εκτός του Ελληνικού Κράτους, δεν μπορεί να επιβάλλει σε άλλα σύνολα ανθρώπων, οσοδήποτε μικρά, απόψεις επιλογές ή κατευθύνσεις χωρίς την αποδοχή και την συγκατάθεσή τους, πέραν των υποχρεώσεων και καθηκόντων που περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα. Άρθρο 1. Αρχές του Ελληνικού κράτους. (1) Κάθε άνθρωπος εκ φύσεως διαθέτει δύο πρωταρχικά, αναλλοίωτα και αναφαίρετα δικαιώματα. Τα Φυσικά Δικαιώματα είναι: (i) (ii) Το Δικαίωμα της Ελεύθερης Σκέψης, Επιλογής και Δράσης Το Δικαίωμα της Ζωής (2) Επί τη βάση αυτών των δύο Φυσικών Δικαιωμάτων στηρίζεται το παρόν Σύνταγμα, το οποίο αποτελεί το Κοινωνικό Συμβόλαιο, το οποίο αποδέχονται και υπηρετούν όλοι οι Έλληνες Πολίτες. Αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο περιγράφει τις αναγκαίες παραχωρήσεις που κάνουν οι Έλληνες Πολίτες ώστε να μπορεί να υπάρχει το Ελληνικό Κράτος και να συνυπάρχουν μεταξύ τους στα πλαίσια αυτού. Οι παραχωρήσεις αυτές ονομάζονται Κοινωνικά Καθήκοντα. Αυτό το Κοινωνικό Συμβόλαιο επίσης περιγράφει τα Κοινωνικά Δικαιώματα, δηλαδή τις ανάγκες που καλύπτονται δημοσία δαπάνη από το Κράτος. (3) Οι Έλληνες Πολίτες Αναγνωρίζουν την αξία της Χώρας τους, του Κράτους τους, της απαραβίαστης Εθνικής τους Κυριαρχίας και της Έννομης Τάξης. Ως εκ τούτου το παρόν σύνταγμα αποτελεί τον υπέρτατο Νόμο του Κράτους, δεύτερο σε ισχύ μόνον μετά την εκπεφρασμένη σε δημοψήφισμα θέληση του Ελληνικού Λαού. (4) Το παρόν Σύνταγμα μπορεί να μεταβληθεί μόνον με δημοψήφισμα. Οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να είναι σαφείς και γνωστές τουλάχιστον ένα μήνα πριν το δημοψήφισμα. Ενσωματώνονται δε στο σύνταγμα μόνο μετά την υπερψήφισή τους από το 60% ή περισσότερο του συνόλου των Ελλήνων Πολιτών με Δικαίωμα Ψήφου. (5) Κάθε νόμος της χώρας οφείλει να είναι σύμφωνος με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται άκυρος καθ ολοκληρία και δεν εφαρμόζεται από τους πολίτες ή τον Κρατικό

2 Μηχανισμό και τις Εξουσίες. (6) Καμία συμφωνία ή σύμβαση, διεθνής ή τοπική, παρελθούσα ή μέλλουσα ή οποιουδήποτε άλλου είδους δεν έχει ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με αυτή του παρόντος Συντάγματος εντός του Κράτους. Κανένας Νόμος, ψηφισμένος ή μελλοντικός, τοπικός ή διεθνής ή ομοσπονδίας ή ένωσης κρατών ή οποιουδήποτε άλλου είδους δεν έχει ισχύ μεγαλύτερη η ίση με αυτή του παρόντος Συντάγματος εντός του Κράτους. (7) Καθώς κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει Συνείδηση εντός κάποιου άλλου, το Κράτος, ο Κρατικός Μηχανισμός και οι Εξουσίες δεν μπορούν να προστατέψουν κανέναν από τον εαυτό του, ούτε με απαγορεύσεις ούτε με περιορισμούς. Ως εκ τούτου το Κράτος προστατεύει τους Πολίτες του δια της Παιδείας που τους παρέχει και δεν μπορεί να απαγορεύσει πράξεις σε αυτούς που στρέφονται έναντι του ίδιου του εαυτού τους. (8) Το Ελληνικό Κράτος είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο. Ουδείς πλην των Ελλήνων Πολιτών αποφασίζει για την πορεία και την εξέλιξή του. Οι δε Πολίτες του Κράτους αποφασίζουν δια του Πολιτεύματος. (9) Το Πολίτευμα του Ελληνικού Κράτους είναι η Συνταγματική Άμεση Προεδρική Δημοκρατία, όπως περιγράφεται στο παρόν Σύνταγμα. (10) Ο Διοικητικός Μηχανισμός του Κράτους (ο Κρατικός Μηχανισμός) είναι προφανώς διάφορος από το Κράτος αλλά και τις Εξουσίες. Είναι ανεξάρτητος διοικητικά, και έχει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που περιγράφει το παρόν Σύνταγμα. (11) Αναγνωρίζονται και περιγράφονται από το παρόν Σύνταγμα τέσσερις εξουσίες. Αυτές είναι πλήρως ανεξάρτητες μεταξύ των αλλά και με τον Κρατικό Μηχανισμό. Έχουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις οι οποίες περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα. Οι εξουσίες αλληλοελέγχονται και στα πλαίσιά τους οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα από περισσότερους των δύο ατόμων. Αυτές οι εξουσίες είναι: (i) (ii) (iii) (iv) Η Νομοθετική. Η Δικαστική. Η Ελεγκτική. Η Εκτελεστική. (12) Οποιοσδήποτε ασκεί εξουσία ή λαμβάνει αποφάσεις στα πλαίσια του Κρατικού Μηχανισμού ή των Εξουσιών, ελέγχεται από ανεξάρτητο ελεγκτή προκειμένου να διασφαλιστεί η Δικαιοσύνη και η τήρηση του Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους. (13) Μόνον Έλληνες Πολίτες μπορούν να εργάζονται ή να έχουν οποιαδήποτε θέση στον Κρατικό Μηχανισμό και τις Εξουσίες. (14) Οι Έλληνες πολίτες είναι οι τελικοί κριτές κάθε μηχανισμού και εξουσίας. Οφείλουν δε να μην παραμελούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα. Οφείλουν να αντιτίθενται δυναμικά σε κάθε κατάχρηση εξουσίας από αξιωματούχους του Κρατικού Μηχανισμού και των Εξουσιών. Σε σοβαρές περιπτώσεις δε, που θέτουν σε κίνδυνο την Χώρα, οφείλουν ως έσχατη

3 λύση να εξεγείρονται μαζικά, ακόμα και δια των όπλων. (15) Τις αρμοδιότητες που παραχωρούνται από τους Πολίτες, μέσω του Συντάγματος ή με άμεση απόφαση Συμβουλίων Πολιτών, στις εξουσίες, τον κρατικό μηχανισμό ή οπουδήποτε αλλού δεν μπορεί κανείς να μειώσει, να αυξήσει ή να αλλάξει καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρήσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιονδήποτε. Μόνη εξαίρεση η αλλαγή του συντάγματος. (16) Κάθε κρίση προαγωγής για όλες τις Εξουσίες, τον Κρατικό Μηχανισμό, τους συνδικαλιστικούς φορείς και οργανώσεις καθώς και τα κόμματα, γίνεται με ψηφοφορία από τους ομοιόβαθμους του κρινόμενου. Άρθρο 2. Θρησκεία, Φιλανθρωπία και Μη Κερδοσκοπικές Ιδιωτικές Εταιρείες (1) Ως εκ του Φυσικού Δικαιώματος της Ελευθερίας Σκέψης και Επιλογής, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε Θρησκεία ή Φιλανθρωπία επιθυμούν, χωρίς όμως να παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. (2) Ως σύνολο το Ελληνικό Κράτος είναι ανεξάρτητο Θρησκειών και δεν ασκεί φιλανθρωπία. Δεν αναγνωρίζει καμία θρησκεία ως επίσημη και δεν επιδοτεί κατά κανένα τρόπο οποιαδήποτε φιλανθρωπία ή θρησκεία. (3) Εντός της χώρας οι θρησκείες και οι συντεταγμένες φιλανθρωπίες θα έχουν τη μορφή Μη Κερδοσκοπικών Μη Κυβερνητικών Εταιρειών (ΜΚΜΚΕ). Οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να έχουν ιδιοκτησία κανενός είδους επί άλλων εταιρειών. (4) Οι ΜΚΜΚΕ οφείλουν να είναι ανεξάρτητες οικονομικά και να συντηρούνται αποκλειστικά από ανώνυμες δωρεές και εθελοντική συνεισφορά εργασίας. Δεν μπορούν να πραγματοποιούν επενδύσεις και δεν μπορούν να διαθέτουν περιουσία πλην της απολύτως απαραίτητης για την εκτέλεση του θρησκευτικού ή φιλανθρωπικού τους έργου. Εφόσον διαθέτουν έμμισθους εργαζόμενους οι μισθοί αυτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν περισσότερο από τρεις φορές τον εκάστοτε βασικό μισθό. Οι πληρωμές που κάνουν για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών οφείλουν να κυμαίνονται στα πλαίσια των μέσων τιμών της αγοράς για τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες και ελέγχονται για αυτό. Παροχές και επιδόματα πάσης φύσεως απαγορεύονται προς οποιονδήποτε εργαζόμενο ή συνεργάτη τους, από αυτές. (5) Πέραν αυτών των δύο ειδών μη κερδοσκοπικών οντοτήτων αναγνωρίζεται και ένα τρίτο είδος: οι Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες Ενημέρωσης (ΜΚΕΕ). (6) Κάθε εταιρεία που έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση, όπως τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και περιοδικά καθώς και αντίστοιχοι ιστότοποι στο διαδίκτυο οφείλει να είναι της μορφής ΜΚΕΕ. Η ιδιοκτησία αυτών των εταιρειών βρίσκεται αποκλειστικά στην κατοχή όλων των εργαζομένων τους και δεν μπορεί να διαθέτει κανείς άλλος μετοχές ή μερίδια από αυτές.

4 (7) Οι ΜΚΕΕ δρουν και αντιμετωπίζονται νομικά και φορολογικά ως κερδοσκοπικές εταιρείες, αλλά τυχόν κέρδη τους διανέμονται εξίσου σε όλους τους εργαζομένους τους ή γίνονται δωρεά σε ΜΚΜΚΕ. Οι μισθοί που δίνονται από τις ΜΚΕΕ δεν μπορούν να είναι μεγαλύτεροι από πέντε φορές επί το ποσό του εκάστοτε βασικού μισθού. Οι πληρωμές που κάνουν για αγαθά ή υπηρεσίες οφείλουν να βρίσκονται στα πλαίσια των μέσων τιμών της αγοράς και ελέγχονται για αυτό. Παροχές και επιδόματα πάσης φύσεως προς εργαζομένους ή τρίτους απαγορεύονται. Δωρεές προς τις ΜΚΕΕ από οποιονδήποτε απαγορεύονται. (8) Οι ΜΚΕΕ και οι ΜΚΜΚΕ επιτρέπεται να διαθέτουν αποθεματικά σε μετρητά ίσα με το 100% της αξίας των παγίων στοιχείων τους, τα οποία δεν μπορούν παρά να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ζημιών και δεν νοούνται ως κέρδη. (9) Οι αποφάσεις των διοικήσεων αυτών των εταιρειών και γενικότερα οι πρακτικές και οι πράξεις των μελών τους οφείλουν να είναι σύννομες και σύμφωνες με το καταστατικό τους. Περί αυτών ελέγχονται από την Δικαστική και την Ελεγκτική Εξουσία, τόσο ως εταιρείες όσο και ως μέλη. (10) Πέραν αυτού του ελέγχου οι Εξουσίες, το Κράτος και ο Κρατικός Μηχανισμός δεν μπορούν να παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία τους. Άρθρο 3. Κοινωνικά Καθήκοντα. (1) Όλοι οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να συνεισφέρουν στην πληρωμή των δημοσίων δαπανών, όπως αυτές περιγράφονται και δικαιολογούνται από το παρόν Σύνταγμα, με την καταβολή φόρων. (2) Η φορολόγηση γίνεται επί των κερδών τους και μόνον, όπως αυτά προσδιορίζονται μετά από την αφαίρεση όλων των πληρωμών που πραγματοποίησαν από το σύνολο των εσόδων τους για μία συγκεκριμένη περίοδο. Η καταβολή των φόρων γίνεται αυτόματα στο τέλος της περιόδου. Σε περίπτωση ύπαρξης ζημίας αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη περίοδο. (3) Απαγορεύονται παντός είδους άλλοι φόροι, άμεσοι ή έμμεσοι, πλην φόρων πολυτελείας. Αυτοί επιβάλλονται επί της τιμής αγοράς αγαθών τα οποία αποτελούν πολυτέλεια, πολύ πάνω από τις ανάγκες του μέσου Έλληνα και επιβάλλονται σε όλη την κατηγορία προϊόντων ανεξαρτήτως προέλευσης ή τιμής. (4) Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται στην καταβολή δημοτικών τελών στην τοπική Δημοτική Αρχή για την κάλυψη των δημοτικών δαπανών που περιγράφονται και δικαιολογούνται στο παρόν Σύνταγμα. (5) Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται να δεχθεί απαλλοτρίωση ακίνητης περιουσίας του. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο για την κατασκευή έργων για τα Δημόσια Δίκτυα όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα, και μόνον εφόσον δεν μπορεί να τελεστεί το έργο με εύλογο κόστος χωρίς απαλλοτριώσεις. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται

5 δημοσία δαπάνη στον ιδιοκτήτη αποζημίωση ίση με την εμπορική αξία του ακινήτου, ως είχε πριν την ανακοίνωση κατασκευής του έργου. Η αποζημίωση καταβάλλεται υποχρεωτικά πριν την έναρξη των εργασιών του έργου. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης εντός του 150% του προϋπολογισμένου χρόνου ή ακύρωσης του Έργου, το ακίνητο επανέρχεται στην ιδιοκτησία του αρχικού ιδιοκτήτη και το Κράτος χάνει την αποζημίωση που κατέβαλε. Τα τοπικά Συμβούλια Πολιτών είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση ανάγκης απαλλοτρίωσης. (6) Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται να κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας μετά το πέρας του κύκλου της Ελληνικής Παιδείας. Η χρονική περίοδος κατά την οποία υπηρετεί δεν είναι καθορισμένη, αλλά εξαρτάται από την εκμάθηση συγκεκριμένων στρατιωτικών τεχνικών και την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους που περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα. Η στρατιωτική εκπαίδευση καθορίζεται και δύναται να μεταβληθεί ώστε να επιτυγχάνει καλύτερα τις επιταγές του παρόντος Συντάγματος από μικτή επιτροπή που απαρτίζεται από ανώτατους αξιωματικούς, δυο από κάθε όπλο, και αντίστοιχο αριθμό πολιτών των οποίων η διαλογή γίνεται με κλήρωση από όλους όσοι έχουν Δικαίωμα Ψήφου. Οι επιτροπές αυτές διέπονται από τους κανόνες που διέπουν όλες τις δημόσιες επιτροπές όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα. (7) Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται να κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας σε περίπτωση επιστράτευσης για την αντιμετώπιση εξωτερικών επιθέσεων και μόνον. (8) Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται να λαμβάνει μέρος σε κάθε εκλογική διαδικασία που προβλέπει το παρόν Σύνταγμα, ώστε να προστατεύει το Κράτος και το Πολίτευμα. (9) Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται να παραβρίσκεται σε οποιαδήποτε λειτουργία του Κράτους ως ένορκος ή ελεγκτικός αντιπρόσωπος εφόσον κληρωθεί, ώστε να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα και να προστατεύει το Κράτος και το πολίτευμα. (10) Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται να τηρεί τα συμφωνηθέντα με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού ή συμβολαίου, κυρωμένου από αντιπρόσωπο της Δικαστικής ή της Ελεγκτικής Εξουσίας. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος πρέπει να μην έχει οποιαδήποτε σχέση με τους συμφωνούντες. Αθέτηση συμβολαίου τιμωρείται αυστηρά και η αποζημίωση του ή των άλλων μερών που συνήψαν το συμβόλαιο βαρύνει τον αθετούντα. Συμβόλαια που παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους θεωρούνται παράνομα και αυτοδικαίως άκυρα. Τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλήψεις που απορρέουν από την εκτέλεση τέτοιων παρανόμων συμβολαίων είναι αδικήματα και διώκονται κανονικά όπως ορίζουν το σύνταγμα και οι νόμοι. (11) Ο Κρατικός Μηχανισμός, οι εξουσίες και το Κράτος δεν μπορούν να υποχρεώσουν κανένα Έλληνα πολίτη σε άλλες συνεισφορές ή υποχρεώσεις ή καθήκοντα ή συμπεριφορές πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα, όπως περιγράφονται στο παρόν

6 Σύνταγμα. Άρθρο 4. Κοινωνικά Δικαιώματα. 1) Δια της εκπλήρωσης των παραπάνω Καθηκόντων οι Έλληνες πολίτες απολαμβάνουν τα παρακάτω Κοινωνικά Δικαιώματα. Το Κράτος, ο Κρατικός Μηχανισμός και οι Εξουσίες ουδέν περισσότερο μπορούν ή επιτρέπεται να προσφέρουν και οι Πολίτες ουδέν περισσότερο μπορούν να αξιώσουν. 2) Ο Κρατικός Μηχανισμός και οι Εξουσίες αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους εντός της επικράτειας της Χώρας ισότιμα και αμερόληπτα. Όλοι οι άνθρωποι είναι, χωρίς εξαίρεση, ισότιμοι έναντι του Συντάγματος, των Νόμων, του Κρατικού Μηχανισμού και των Εξουσιών. Από την άλλη πλευρά, λόγω του φυσικού Δικαιώματος της Ελευθερίας της Σκέψης και της Επιλογής, ο Κρατικός Μηχανισμός, οι Εξουσίες, οι Νόμοι και το Σύνταγμα δεν μπορούν να επιβάλλουν πώς ένας άνθρωπος θα αντιμετωπίζει τους άλλους, εφόσον δρα σύννομα, δεν περιορίζει και σέβεται τα Δικαιώματά τους. 3) Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Κοινωνικό Δικαίωμα να προστατεύεται από επιθέσεις προερχόμενες εκτός του Κράτους. Η Εθνική Ακεραιότητα και η προστασία των Συνόρων είναι αποκλειστική ευθύνη του Κράτους και παρέχεται δια των Ενόπλων Δυνάμεων. 4) Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Κοινωνικό Δικαίωμα να ενημερώνεται επ' ακριβώς και αναλυτικά για την χρήση των φόρων και των τελών που πληρώνονται στο Ελληνικό Κράτος. 5) Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Κοινωνικό Δικαίωμα να μετακινείται στο εσωτερικό της Χώρας από και προς κάθε προορισμό, χωρίς περιορισμούς ή τέλη, σε δρόμους ασφαλείς, με φυσικό διαχωρισμό μεταξύ των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, για τους εκτός οικισμών δρόμους. Απαγορεύεται δρόμοι που δεν είναι τοπικοί ή επαρχιακοί να περνούν μέσα από οποιονδήποτε οικισμό. 6) Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Κοινωνικό Δικαίωμα να του παρέχεται η Ελληνική Παιδεία, δημοσία δαπάνη εφόσον το επιθυμεί. Η μορφή και οι στόχοι της Ελληνικής Παιδείας περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα και δεν δύνανται να μεταβληθούν παρά μόνο με αλλαγή του συντάγματος. Η ολοκλήρωση του κύκλου της Ελληνικής Παιδείας είναι υποχρεωτική για όλους τους Έλληνες Πολίτες. 7) Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Κοινωνικό Δικαίωμα να εισάγονται στις Δημόσιες Σχολές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης με απλή αίτηση εφόσον αυτές είναι οι πλησιέστερες στον τόπο μόνιμης κατοικίας του κατά τα τελευταία 5 έτη. Η ολοκλήρωση του κύκλου της Ελληνικής Παιδείας είναι απαραίτητη για την εισαγωγή. Η αποφοίτηση δεν είναι εξασφαλισμένη καθώς αποφοιτεί από κάθε σχολή συγκεκριμένος αριθμός σπουδαστών ανά έτος. 8) Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Κοινωνικό Δικαίωμα να προστατεύεται η

7 ιδιοκτησία του. Απαλλοτρίωση δεν επιτρέπεται παρά μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν Σύνταγμα. Χρησικτησία τόσο επί ιδιωτικής όσο και δημόσιας περιουσίας δεν επιτρέπεται. Η χρήση ιδιωτικής περιουσίας είναι ελεύθερη από περιορισμούς πέραν του σεβασμού των δικαιωμάτων των υπόλοιπων πολιτών καθώς και αυτών που τίθενται με Νόμο του κράτους περί εμπορικής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής χρήσης. 9) Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το Κοινωνικό Δικαίωμα να προστατεύονται τα Φυσικά και Κοινωνικά του Δικαιώματα από αυθαιρεσίες ή παρανομίες άλλων πολιτών, του Κρατικού Μηχανισμού, της Εκτελεστικής ή όποιας άλλης Εξουσίας. Την προστασία αυτή αναλαμβάνουν η Δικαστική και Ελεγκτική εξουσία οι οποίες αλληλοελέγχονται. Άρθρο 5. Ελληνική Παιδεία. 1) Η Ελληνική Παιδεία είναι η μετάδοση και εμπέδωση των Αρχών και των Αξιών που διαχρονικά αποτελούν το Ελληνικό Πνεύμα, όπως η Ελευθερία, η Ανεξαρτησία, η Πνευματικότητα, η Ακεραιότητα, η Αυτοθυσία, η Γενναιότητα, η Φιλαλήθεια, η Φιλοσοφία και ο Σεβασμός. Σκοπός της είναι η παραγωγική παίδευση του ανθρώπου ώστε να καταστεί Άνθρωπος. 2) Η Ελληνική Παιδεία είναι η προετοιμασία των νέων της Χώρας ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ζωής σε φυσικό και ψυχικό επίπεδο και, κατά το δυνατόν, σε όσες αντιξοότητες κληθούν να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους. Τους προετοιμάζει ώστε να μπορούν να επιβιώσουν στην καθημερινότητα, στα πλαίσια μιας κατοικίας όπου θα ζουν μόνοι τους ή εντός μιας συμβίωσης. Ενημερώνει και προετοιμάζει για την προστασία τους στα πλαίσια των σχέσεων των δυο φύλων. Τους προετοιμάζει για την οικογένεια και επεξηγεί τα καθήκοντα και την ευθύνη που απορρέουν από την επιλογή δημιουργίας αυτής. 3) Η Ελληνική Παιδεία είναι η βαθιά γνώση των εννοιών της πολιτικής και της οικονομίας, ώστε να προστατεύονται οι αποδέκτες της από τα δεινά που αυτές μπορεί να επιφέρουν σε προσωπικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Αναλύονται στα πλαίσιά της αμερόληπτα και ιστορικά τα διάφορα πολιτικά συστήματα, τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή τους στην πράξη εντός της ανθρωπότητας. Η ιστορία του έθνους αλλά και η παγκόσμια ιστορία διδάσκονται αμερόληπτα και αναλύονται διεξοδικά. Τα αναγκαία Μαθηματικά, φυσική και οι λοιπές επιστήμες διδάσκονται και παρουσιάζονται με έμφαση στην όξυνση της κρίσης του μαθητή. Η αποστήθιση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάθησης και όλες οι σχολικές εξετάσεις πρέπει να γίνονται με συγγράμματα και λοιπές πληροφορίες διαθέσιμες στους μαθητές. Μόνη επιτρεπόμενη εξαίρεση είναι το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, ιδίως στις αρχικές βαθμίδες της Ελληνικής Παιδείας. 4) Η Ελληνική Παιδεία είναι η βαθιά καλλιέργεια στον πολιτισμό. Ανάλογα με την ιδιαίτερη κλίση του κάθε νέου, η έννοια του πολιτισμού μεταδίδεται με την ή τις κατάλληλες Τέχνες. Κάθε μαθητής παρακολουθεί και παιδεύεται σε κάποια ή κάποιες τέχνες και πολιτισμικές δραστηριότητες καθώς και τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής του. 5) Η Ελληνική Παιδεία είναι η κατανόηση του ρόλου και της αξίας της

8 ατομικότητας και των συλλογικοτήτων στην κοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι η κατανόηση του πνεύματος των Νόμων και του Συντάγματος της Χώρας. 6) Ο κύκλος της Ελληνικής Παιδείας είναι δωδεκαετής τουλάχιστον και η συμπλήρωσή του υποχρεωτική για κάθε Έλληνα Πολίτη. Στο τέλος της δίδεται τίτλος σπουδής μετά από εφ' όλης της ύλης εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται μετά από ένα χρόνο επαναληπτικής εκπαίδευσης μέχρις επιτυχούς ολοκλήρωσης. 7) Η επιτυχία στην εξέταση επί της Ελληνικής Παιδείας και η απόκτηση του τίτλου σπουδών είναι προϋπόθεση για την απόκτηση της Ελληνικής Υπηκοότητας από αλλοδαπούς. Κατ' εξαίρεση ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να απονείμει τιμητικά την Ελληνική υπηκοότητα σε εξέχουσες προσωπικότητες μετά από πρότασή του που υπερψηφίζεται από το 60%του συνόλου των βουλευτών. 8) Απαγορεύεται σε όσους είναι μαθητές του κύκλου της Ελληνικής Παιδείας να είναι μέλη κομμάτων ή κομματικών οργανώσεων ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση με πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικούς φορείς. Η παραβίαση του ανωτέρω εδαφίου εφόσον υπάρξει τελεσίδικη απόφαση τιμωρείται με δια βίου στέρηση του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στον μαθητή και ομοίως για όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους μαζί με πέντε ετών φυλάκιση άνευ δυνατότητας μείωσης ποινής, χάρης ή αναστολής. Άρθρο 6. Επαγγελματική και Επιστημονική Εκπαίδευση. 1) Η Επαγγελματική και Επιστημονική εκπαίδευση παρέχεται από τα Ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης Εκπαίδευσης, σε τετραετείς τουλάχιστον κύκλους σπουδών. Το πρώτο έτος σπουδών είναι κοινό για όλα τα ιδρύματα και σχολές κάθε επιστημονικής κατεύθυνσης. Το προπαρασκευαστικό αυτό έτος δεν επαναλαμβάνεται από τους φοιτητές για φοίτηση σε άλλη σχολή της ίδιας κατεύθυνσης με την σχολή που ήδη έχουν ολοκληρώσει. 2) Προκειμένου να εισαχθούν σε Ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, οι Έλληνες Πολίτες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της Ελληνικής Παιδείας και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 3) Τα δημόσια Ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης Εκπαίδευσης αποδέχονται χωρίς εξετάσεις εισαγωγής τους φοιτητές τους. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους εξετάζονται οι φοιτητές των σχολών κάθε ιδρύματος, εφ' όλης της ύλης που μέχρι τότε έχουν διδαχθεί. Προάγονται αυτοί που επιτυγχάνουν τις καλύτερες βαθμολογίες στο σύνολο της Χώρας. Ειδικό συμβούλιο, το Συμβούλιο Επιστημονικής Πολιτικής ορίζει πόσα πτυχία δίδονται στο σύνολο της Χώρας για κάθε ειδικότητα. 4) Η φοίτηση στα δημόσια Ιδρύματα ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης γίνεται δημοσία δαπάνη. Η φοίτηση σε όλα τα ιδρύματα αυτά δεν μπορεί να υπερβεί σε χρόνο το διπλάσιο του ορισμένου χρόνου για το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών. Όσοι δεν ολοκληρώσουν την φοίτησή τους σε αυτό το χρονικό διάστημα διαγράφονται από το ίδρυμα.

9 5) Οι ετήσιες εξετάσεις γίνονται επί της έως τότε διδαχθείσας ύλης συνολικά και όχι ανά μάθημα. Οι φοιτητές εξετάζονται με επιτηρητές που δεν έχουν σχέση με τους ίδιους ή με το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν και τα γραπτά τους βαθμολογούνται από καθηγητές άλλων ιδρυμάτων. Τα στοιχεία του βαθμολογούμενου απαγορεύεται να γίνονται γνωστά στους βαθμολογητές. Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται τυχαία από αυτά που προτείνει επιτροπή επιστημόνων που προέρχονται από τον χώρο της εργασίας και δεν έχουν σχέση με κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εξετάζονται όλοι οι φοιτητές της χώρας ταυτόχρονα. Η εξέταση είναι τριπλή και κάθε μέρος της βαθμολογείται ξεχωριστά. Ως βαθμολογία προσμετράται ο μέσος όρος των δύο καλύτερων βαθμολογιών από τα τρία αυτά μέρη για κάθε φοιτητή. Κάθε μέρος των εξετάσεων πρέπει να απέχει από τα υπόλοιπα τουλάχιστον 7 ημέρες. Οι εξετάσεις αυτές δεν πρέπει να εξετάζουν το μνημονικό και την αποστήθιση παρά μόνο την κρίση και την δυνατότητα επίλυσης επιστημονικών θεμάτων. 6) Αλλοδαποί μόνιμοι ή παροδικοί κάτοικοι της Χώρας οι οποίοι φοιτούν στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τους Έλληνες φοιτητές, αλλά καταβάλλουν δίδακτρα για την φοίτησή τους. Δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στις αποφοιτήσεις των αλλά για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση κάθε έτους θα πρέπει να επιτύχουν βαθμολογία ίση ή καλύτερη από την χαμηλότερη βαθμολογία Έλληνα φοιτητή που προάγεται, σε αντίστοιχη σχολή και έτος. 7) Απαγορεύεται παντός είδους κομματική οργάνωση εντός των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Η φοιτητική εκπροσώπηση γίνεται ανά ίδρυμα από τις Ενώσεις Φοιτητών των Ιδρυμάτων και γενικά από την Ένωση Φοιτητών Ελλάδας της οποίας είναι αυτές τμήματα. Οι οργανώσεις αυτές είναι αυτόνομες με ελεύθερη συμμετοχή και στόχο την προβολή τυχόν αιτημάτων των φοιτητών στην Εκτελεστική και την Νομοθετική εξουσία καθώς και τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων. Αυτές οι οργανώσεις δεν μπορούν να δέχονται ως μέλη άτομα που είναι μέλη κομμάτων ή οποιασδήποτε Εξουσίας ή εργαζόμενοι στον Κρατικό Μηχανισμό. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβασή των στην λειτουργία των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Οι λειτουργίες των ιδρυμάτων, όπως η εκλογή πρυτάνεων, καθηγητών ή ο καθορισμός των προγραμμάτων σπουδών δεν μπορούν να επηρεάζονται από τις φοιτητικές οργανώσεις. 8) Τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης είναι πλήρως ανεξάρτητα, αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα. Λειτουργούν με βάση εσωτερικό κανονισμό ο οποίος συντάσσεται και τροποποιείται από το συμβούλιο του συνόλου των καθηγητών τους. Το Ελληνικό Κράτος πληρώνει στα δημόσια ιδρύματα την δαπάνη φοίτησης όλων των φοιτητών που δικαιούνται φοίτηση δημοσία δαπάνη εφόσον αυτή δεν ξεπερνά κατά 10% τα αντίστοιχα δίδακτρα των αντίστοιχων ιδιωτικών ιδρυμάτων. Πέραν αυτής της χρηματοδότησης τα ιδρύματα αυτά μπορούν να πραγματοποιούν επί πληρωμή έρευνα και εξέλιξη, μελέτες και εργασίας για λογαριασμό του Κρατικού Μηχανισμού ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. Επίσης αμείβονται από τους φοιτητές που δεν

10 δικαιούνται να φοιτούν δημοσία δαπάνη και επιλέγουν να φοιτήσουν σε αυτά. Οι χρεώσεις που μπορούν να απαιτούν πρέπει να βρίσκονται στα τρέχοντα επίπεδα αγοράς και ελέγχονται επ' αυτών από την Ελεγκτική εξουσία. Μπορούν επίσης να αποδέχονται χορηγίες ή δωρεές τόσο σε είδη όσο και σε χρήματα ή εξοπλισμό. Η μόνη σχέση που επιτρέπεται να έχουν οι εξουσίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πέραν αυτών είναι για τον έλεγχο της νομιμότητάς τους. Ο κρατικός μηχανισμός απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε σχέση, πέραν των παραπάνω, με τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 9) Σε περίπτωση που τα δημόσια ανώτερα και ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν μπορούν να επιτύχουν κόστος φοίτησης μικρότερο από το 110% του κόστους των Ιδιωτικών ιδρυμάτων με αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις των φοιτητών, η Εκτελεστική Εξουσία οφείλει να εγγράφει τους φοιτητές που δικαιούνται Δημοσία Δαπάνη εκπαίδευση στα ιδιωτικά ιδρύματα με το χαμηλότερο κόστος και το ίδιο ή καλύτερο ποσοστό επιτυχιών έως ότου αυτό καταστεί δυνατόν. Την εντολή για αυτό δίδει η Ελεγκτική Εξουσία. 10) Φοιτητές οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας και ανήκουν σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα ανήλικα τέκνα δικαιούνται δημοσία δαπάνη σίτιση εντός των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 11) Το πρόγραμμα σπουδών και οι τίτλοι που χορηγούνται είναι ίδια ανά σχολή σε όλα τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Καθορίζονται σε συνέδριο που πραγματοποιείται το αργότερο ανά πενταετία. Σε αυτό λαμβάνουν μέρος τα ιδρύματα που διαθέτουν την εν λόγω σχολή και οι ενώσεις ή τα σωματεία επαγγελματιών και επιστημόνων του εργασιακού τομέα που αφορά η εν λόγω σχολή. Ευθύνη για την οργάνωση και σύγκλιση του συμβουλίου αυτού έχει το Συμβούλιο Επιστημονικής Πολιτικής, η δε χρηματοδότηση των συνεδρίων βαρύνει τα ιδρύματα αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών τους στην εν λόγω σχολή. 12) Το Συμβούλιο Επιστημονικής Πολιτικής αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά ίδρυμα εκπαίδευσης καθώς και από έναν εκπρόσωπο από κάθε σύλλογο ή φορέα που αντιπροσωπεύει μία κατηγορία επιστημόνων ή επαγγελματιών. 13) Τα δημόσια ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν ως ΜΚΜΚΕ με τις εξής μεταβολές: 1. ο μέγιστος μισθός που αποδίδουν στους καθηγητές όλων των βαθμίδων δεν υπόκειται σε περιορισμό. 2. Μπορούν να διαθέτουν αποθεματικό ίσο με 4.5 φορές επί το κόστος λειτουργίας τους κατά την τελευταία εκπαιδευτική χρονιά. Τυχόν πλεονάσματα πέραν αυτού του αποθεματικού παραχωρούνται στο δημόσιο ταμείο. 14) Όλοι οι διδάσκοντες, οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης οφείλουν να διαθέτουν διδακτορικό τίτλο σπουδών. 15) Τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν άσυλο

11 ιδεών και σκέψης. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η είσοδος σε αυτά οποιουδήποτε πλην των φοιτητών τους, των εργαζομένων τους καθώς και επισήμως και ονομαστικά προσκεκλημένων. Οι παραπάνω περιορισμοί καθώς και η τάξη εντός των ιδρυμάτων αυτών επιβάλλονται από ένοπλο προσωπικό τους. Αυτό το προσωπικό οφείλει όσο βρίσκεται σε υπηρεσία να φέρει συστήματα καταγραφής εικόνας και ήχου ώστε να διασφαλίζεται η ορθή του συμπεριφορά και να αποτρέπεται τυχόν κατάχρηση εξουσίας. Αυτό το προσωπικό μόνη δικαιοδοσία έχει να συλλαμβάνει και παραδίδει στην Ελληνική Αστυνομία όσους προσπαθούν να εισέλθουν στα ιδρύματα χωρίς να το δικαιούνται και όσους παραβιάζουν ποινικούς νόμους εντός των ιδρυμάτων. Οι ηλεκτρονικές καταγραφές των συμβάντων αποτελούν τεκμήρια δεκτά από τα δικαστήρια της χώρας, ενώ τυχόν αστοχία των συστημάτων καταγραφής πρέπει να προβλέπεται με πολλαπλά συστήματα και δράση από ομάδες και όχι μεμονωμένων φυλάκων. Οι καταγραφές διατηρούνται τουλάχιστον 6 μήνες και σε περίπτωση εμπλοκής της Δικαστικής ή της Ελεγκτικής Εξουσίας σε συμβάν διατηρούνται επ' αόριστον. 16) Μόνον η απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών από δημόσια ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης γίνεται δημοσία δαπάνη. 17) Εξαίρεση στην παραπάνω παράγραφο (16) γίνεται αποδεκτή για έως και το 10% των φοιτητών που ολοκληρώνουν την φοίτησή τους κάθε χρόνο με την καλύτερη βαθμολογία ανά σχολή στο σύνολο της επικράτειας, στους οποίους δίδεται πλήρης υποτροφία δημοσία δαπάνη για την συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 18) Εξαίρεση επίσης στην παραπάνω παράγραφο (16) γίνεται αποδεκτή για έως και το 10% των φοιτητών που ολοκληρώνουν την μεταπτυχιακή φοίτησή τους κάθε χρόνο με την καλύτερη βαθμολογία ανά σχολή στο σύνολο της επικράτειας, στους οποίους δίδεται πλήρης υποτροφία δημοσία δαπάνη για την συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. 19) Τα παραπάνω ποσοστά μπορούν να μεταβάλλονται αναλόγως με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Συμβουλίου Επιστημονικής Πολιτικής η οποία αποτυπώνεται σε Νόμο και ψηφίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφει το παρόν σύνταγμα από την Νομοθετική εξουσία. 20) Τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, για τους οποίους καταβάλλονται δίδακτρα από τους φοιτητές. 21) Τα δημόσια ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης απαγορεύεται να δανείζονται χρήματα κάτω από οποιαδήποτε περίσταση. 22) Τα δημόσια ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα. 23) Συνεργασίες ιδρυμάτων για την από κοινού ανάληψη έργων και έρευνας επιτρέπονται και ενθαρρύνονται ανεξαρτήτως του δημόσιου ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους.

12 24) Οι καθηγητές όλων των Βαθμίδων στα Δημόσια Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και τα ίδια τα Ιδρύματα αυτά αξιολογούνται σύμφωνα με την απόδοσή τους στις εξετάσεις και την έρευνα που διεξάγουν. 25) Τα Δημόσια Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά εκκαθαρίζονται και ανασυστήνονται με νέο προσωπικό από την Ελεγκτική Εξουσία. Άρθρο 7. Περιγραφή του Πολιτεύματος του Ελληνικού Κράτους. 1) Όλες οι ψηφοφορίες για κάθε πτυχή της λειτουργίας του Πολιτεύματος των Εξουσιών και του Κρατικού Μηχανισμού γίνονται ημέρα Κυριακή με τοποθέτηση ψήφων σε κάλπες. Οι καταμετρήσεις γίνονται πάντοτε από εφορευτικές επιτροπές και απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις ψηφοφορίες. Η ενηλικίωση και το δικαίωμα ψήφου θεμελιώνονται με την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας, την επιτυχή εξέταση στον κύκλο της Ελληνικής Παιδείας και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των Ελλήνων. Σε κάθε Εκλογική διαδικασία εντός του Κράτους πέραν των λοιπών ψηφοδελτίων δίδεται και ψηφοδέλτιο με την ένδειξη Κανένας το οποίο είναι έγκυρο και αποτελεί ξεχωριστό ποσοστό που δεν προσμετράται υπέρ κανενός εκ των υποψηφίων. Θέσεις που αναλογούν σε αυτό το ποσοστό δεν πληρούνται από τους υποψηφίους και μένουν κενές. Αν ο αριθμός των εκλεγμένων είναι λιγότερος από τον αναγκαίο για την εκάστοτε λειτουργία, οι θέσεις συμπληρώνονται με κλήρωση επί όλων των μη υποψηφίων με δικαίωμα ψήφου. Κληρωτοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν και αντικαθίστανται με άλλους κληρωτούς. 2) Οι ενήλικες Έλληνες πολίτες εκλέγουν ανά 4 έτη τους Βουλευτές που στελεχώνουν την Βουλή των Ελλήνων. 3) Οι Βουλευτές είναι αυτόνομοι και πλήρως ανεξάρτητοι. Απαγορεύεται η εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή όσων είναι ή έχουν υπάρξει μέλη κομμάτων ή Εξουσίας ή του Κρατικού Μηχανισμού ή συνδικαλιστικών φορέων και οργανώσεων ή φιλανθρωπικών ΜΚΜΚΕ. 4) Ο αριθμός των Βουλευτών είναι 2 ανά κάθε δήμο, και εκλέγονται από το αντίστοιχα Συμβούλια Πολιτών όπως αυτά περιγράφεται στην παράγραφο 28 του παρόντος άρθρου, με τρόπο που επιλέγει το κάθε συμβούλιο. Οι εκλεγόμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του δήμου που τους εκλέγει τουλάχιστον για ένα έτος πριν τις εκλογές. Εκλέγονται δε για το πολύ 2 θητείες, συνεχόμενες ή μη. Σε περίπτωση ψηφοφορίας πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κλήρωσης αυτή πρέπει να είναι δημόσια και να διενεργηθεί από την αντίστοιχη αρχή της Ελεγκτικής εξουσίας, χωρίς να λαμβάνουν μέρος στην τέλεσή της μέλη του Συμβουλίου Πολιτών. 5) Οι Βουλευτές αποζημιώνονται δημοσία δαπάνη, μηνιαίως, με ποσό ίσο με πέντε φορές επί τον κατώτατο μισθό. Δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης επί τη βάση των θητειών τους και δεν μπορούν να λάβουν κανένα άλλο επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, πέραν των εξόδων που κάνουν ως απεσταλμένοι του

13 Κράτους στο εξωτερικό. 6) Ο Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται, σε παράλληλη ψηφοφορία με τις βουλευτικές εκλογές, από τους ενήλικες Έλληνες Πολίτες με δικαίωμα ψήφου, όποιος συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, το οποίο όμως πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 40%. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εκλογή, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να υπάρξει εκλογή και λαμβάνουν μέρος μόνο οι δύο υποψήφιοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Αν η ψήφος κανένας υπερβεί σε ποσοστό αυτό όλων των υποψηφίων ή λάβει ποσοστό που αντιστοιχεί στην δεύτερη θέση και ο πρώτος σε ποσοστό υποψήφιος δεν υπερβαίνει το 40%, η διαδικασία επαναλαμβάνεται με νέους υποψηφίους, ενώ οι παλαιοί απαγορεύεται να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα για 3 προεδρικές εκλογικές αναμετρήσεις. 7) Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν λαμβάνει μέρος στις ψηφοφορίες του σώματος της Βουλής, αλλά είναι ο διοργανωτής της διαδικασίας σχηματισμού Κυβέρνησης και έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο παρόν Σύνταγμα. Ο Πρόεδρος της βουλής μπορεί να εκλεγεί το πολύ δύο φορές. Μόνη επιτρεπόμενη εξαίρεση σε αυτό επιτρέπεται εφόσον μία από τις δύο θητείες του κρατήσει έως και ένα χρόνο. Τότε επιτρέπεται να εκλεγεί και τρίτη φορά στο αξίωμα αυτό. 8) Υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου της Βουλής μπορούν να θέσουν ενήλικες Έλληνες Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί ποτέ τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε βαθμίδα ή κλάδο της Δικαιοσύνης και δεν είναι και δεν έχουν υπάρξει μέλη κάποιου κόμματος ή συνδικαλιστικού φορέα ή οργανισμού ή φιλανθρωπικής ΜΚΜΚΕ. Ο Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι πρόσωπο ευρείας αποδοχής, πέραν και πάνω από κόμματα και συμφέροντα, με πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση του Συντάγματος και της Χώρας. 9) Τέσσερα έτη μετά την τελευταία, προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής εκλογική διαδικασία στην οποία ψηφίζεται η Κυβέρνηση της Χώρας. Η προεκλογική περίοδος έχει διάρκεια 4 εβδομάδες. Τα κόμματα είναι υποχρεωμένα το αργότερο είκοσι μέρες πριν την ψηφοφορία να δημοσιεύσουν πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα ανά υπουργείο και να γνωστοποιήσουν τον υποψήφιο πρωθυπουργό τους. 10) Κυβέρνηση σχηματίζεται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων που με συνολικό εκλογικό ποσοστό 50% συν μία ψήφο επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. 11) Στον υποψήφιο πρωθυπουργό, το κόμμα του οποίου έχει λάβει το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό, δίδεται εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Βουλής. 12) Ο εκάστοτε λαμβάνων την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έχει περιθώριο 4 ημερών για να ολοκληρώσει τις σχετικές επαφές και να ενημερώσει δια ζώσης τον Πρόεδρο της Βουλής. Εάν παρέλθει και το τέταρτο εικοσιτετράωρο από την ώρα που έλαβε την εντολή, χωρίς σχηματισμό Κυβέρνησης ο Πρόεδρος της Βουλής δίδει την εντολή σχηματισμού στον προταθέντα πρωθυπουργό του επομένου σε εκλογικό ποσοστό κόμματος.

14 13) Σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης από συνασπισμό κομμάτων, μπορεί να συμφωνηθεί να αναλάβει την πρωθυπουργία άλλο πρόσωπο από αυτό που έχει προτείνει το κόμμα με το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό. Σε αυτή την περίπτωση ο έχων την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης παρουσιάζει στον Πρόεδρο της Βουλής το πρόσωπο που έχει την δεδηλωμένη υποστήριξη του συνασπισμού κομμάτων. Ο Πρόεδρος της Βουλής δίδει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε αυτόν. 14) Κυβερνήσεις συνασπισμού κομμάτων έχουν υποχρέωση μέσα σε 15 μέρες από την ενημέρωση του Προέδρου της Βουλής να παρουσιάσουν το πρόγραμμα διακυβέρνησής τους, οι θέσεις του οποίου πρέπει να αποτελούν συνδυασμό των ήδη δημοσιευμένων προγραμμάτων τους. Πριν συμβεί αυτό δεν μπορούν να ορκιστούν τα μέλη των και να αναλάβουν τα καθήκοντά των. Εάν δεν καταλήξουν σε κοινό πρόγραμμα εντός του καθορισμένου χρόνου δίδεται εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο επόμενο κατά σειρά εκλογικής ισχύος κόμμα. 15) Μέχρι και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης διατηρείται ως υπηρεσιακή η απερχόμενη Κυβέρνηση. Καμία απόφασή της που ελήφθη 10 ημέρες πρίν από την προκήρυξη των εκλογών και μετά δεν είναι δεσμευτική για το Κράτος και μπορεί να ακυρωθεί μέχρι και 60 ημέρες από την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης. Αν δεν συμβεί αυτό η απόφαση γίνεται δεσμευτική για το κράτος και την Κυβέρνηση. Σε περίπτωση προκήρυξης νέων εκλογών η περίοδος μη δεσμευτικότητας επεκτείνεται μέχρι και 60 ημέρες από τις τελευταίες εκλογές που θα τελεστούν. 16) Ο Πρόεδρος της Βουλής παρουσιάζει την κυβέρνηση στην ολομέλεια της Βουλής και τελείται η σχετική τελετή ορκωμοσίας, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α του παρόντος συντάγματος. 17) Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει το καθήκον να εκκινήσει διαδικασία ώστε να διαλύσει την Κυβέρνηση και να προκηρύξει κυβερνητικές εκλογές σύμφωνα με την διαδικασία των παραγράφων 9-15 του παρόντος άρθρου, εφόσον κρίνει ότι αυτή παρεκκλίνει σημαντικά από το δημοσιευμένο κυβερνητικό της πρόγραμμα. Κατ' αρχήν τελείται ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής με το ερώτημα της διάλυσης της Κυβέρνησης. Εφόσον υπερψηφιστεί από τα 2/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των βουλευτών η υπόθεση παραπέμπεται σε κατεπείγουσα δίκη σε εφετείο του Κλάδου Συμβολαίων της Δικαστικής εξουσίας με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ενόρκων. Εφόσον οι ένορκοι βρουν την παρέκκλιση σημαντική το δικαστήριο διατάσσει την διάλυση της κυβέρνησης και ο Πρόεδρος της Βουλής εκκινεί την αντίστοιχη διαδικασία. Όπως σε κάθε περίπτωση εκλογών αυτές μπορούν να μετατεθούν κατά μία ή δύο βδομάδες σε περίπτωση που συμπίπτουν με επίσημη αργία του Κράτους. 18) Το κυβερνητικό κόμμα ή κάποιο από τα κόμματα κυβερνητικού συνασπισμού μπορεί να αφαιρέσει την υποστήριξή του από την Κυβέρνηση σε περίπτωση που σε συνέλευση στην οποία παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του κόμματος ληφθεί ανάλογη απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής που τον ενημερώνει για την εξέλιξη αυτή. Εφόσον η Κυβέρνηση δεν

15 διαθέτει πλέον υποστήριξη από κόμματα με εκλογικό ποσοστό 50% συν μία ψήφο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ο Πρόεδρος της Βουλής εκκινεί την διαδικασία των παραγράφων 9-15 του παρόντος άρθρου για προκήρυξη κυβερνητικών εκλογών. 19) Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει το καθήκον να παρουσιάζει στο σώμα και να τελεί ορκωμοσία νέων υπουργών της κυβέρνησης που αντικαθιστούν άλλους μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει την ευχέρεια αυτή όποτε κρίνει ο ίδιος απαραίτητο ή όποτε κάτι τέτοιο αποφασιστεί από κάποιο από τα κόμματα που του παρέχουν την κυβερνητική πλειοψηφία σε περίπτωση που σε συνέλευση στην οποία παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του κόμματος ληφθεί ανάλογη απόφαση. 20) Σε περίπτωση μη σχηματισμού κυβέρνησης από όλα τα κόμματα που δικαιούνται να λάβουν εντολή σχηματισμού, δηλαδή από τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, που έχουν λάβει άνω του 0,5 % ποσοστό επί του συνόλου των ψηφισάντων, προκηρύσσονται εκλογές εκ νέου σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 9-15 του παρόντος άρθρου. 21) Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει το καθήκον να διαλύσει τη Βουλή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την συμπλήρωσή 4 ετών από τις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές και να προκηρύξει νέες με προεκλογική περίοδο 2 μηνών. Μέχρι την Ορκωμοσία της νέας Βουλής η υπάρχουσα συνεχίζει τις εργασίες της υπηρεσιακά. Οι εκλογές αυτές μπορούν να μετακινηθούν νωρίτερα έως και 6 μήνες ή αργότερα έως και 2 μήνες ώστε να συμπέσουν με κυβερνητικές εκλογές. 22) Διάλυση της κυβέρνησης δεν συνεπάγεται και διάλυση της Βουλής, αλλά ούτε και το αντίθετο. 23) Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να ζητήσει την παύση κάποιου Βουλευτή ή Υπουργού της Κυβέρνησης παραπέμποντας το θέμα και την αιτιολόγηση του αιτήματός του προς ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής. Εφόσον υπερψηφιστεί η πρόταση από τα 2/3 του συνόλου των Βουλευτών, ο Βουλευτής καθαιρείται. Σε περίπτωση Υπουργού αυτός καθαιρείται, αντικαθίσταται από πρόσωπο που υποδεικνύει ο Πρωθυπουργός και δεν μπορεί να λάβει μέρος στην Κυβέρνηση πριν τη διενέργεια Κυβερνητικών εκλογών. 24) Εν ενεργεία Υπουργοί, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής διώκονται από την Δικαστική Εξουσία άμεσα για αυτόφωρα αδικήματα και αμέσως μόλις λήξει η θητεία τους για τα υπόλοιπα, εκτός εάν οι ίδιοι ζητήσουν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Εφ' όσον εκκρεμεί κατηγορία εναντίον τους δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι. 25) Με πρόταση 10% τουλάχιστον των Βουλευτών μπορεί να παραπεμφθεί στην ολομέλεια της Βουλής με το ερώτημα της καθαίρεσης ο Πρόεδρος της Βουλής. Σε περίπτωση που υπερψηφιστεί η πρόταση από τα 2/3 του συνόλου των Βουλευτών ο Πρόεδρος καθαιρείται και αναλαμβάνει τη θέση του έως το τέλος της θητείας της Βουλής ο επόμενος σε αριθμό ψήφων υποψήφιος Πρόεδρος της τελευταίας

16 Βουλευτικής εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση άρνησής του αναλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά και εάν δε βρεθεί υποψήφιος να αναλάβει προκηρύσσονται Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 9-15 του παρόντος άρθρου από τον καθαιρεθέντα Πρόεδρο. 26) Για ζητήματα ζωτικής σημασίας ο Πρόεδρος της Βουλής είτε αφ' εαυτού είτε μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού προκηρύσσει δημοψήφισμα τα αποτελέσματα του οποίου είναι δεσμευτικά για την Κυβέρνηση τον Κρατικό μηχανισμό και τις Εξουσίες. 27) Με συγκέντρωση πιστοποιημένων ως προς την αυθεντικότητά τους από την Ελεγκτική Εξουσία υπογραφών, τουλάχιστον σε αριθμό 5% επί του συνόλου των Πολιτών με δικαίωμα ψήφου, οι Πολίτες της Χώρας μπορούν να επιβάλλουν Δημοψήφισμα επί συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων θεμάτων το αποτέλεσμα του οποίου είναι εξίσου δεσμευτικό για τον Κρατικό Μηχανισμό, την Κυβέρνηση και τις Εξουσίες. Ως προς τα θέματα των Δημοψηφισμάτων γενικώς δεν υπάρχει περιορισμός και μπορούν να περιλαμβάνουν και την διενέργεια βουλευτικών ή κυβερνητικών εκλογών. 28) Σε επίπεδο Δήμων συνέρχονται Συμβούλια Πολιτών το αργότερο ανά 6 μήνες τα οποία θέτουν θέματα τοπικής διακυβέρνησης και αποφασίζουν επ' αυτών. Σε αυτά λαμβάνουν μέρος όλοι οι ενήλικες πολίτες του Δήμου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και οι αποφάσεις τους που λαμβάνονται με ψηφοφορία και ποσοστό 60% και άνω είναι δεσμευτικές για τη Δημοτική Αρχή, τις Εξουσίες και τον Κρατικό Μηχανισμό. Αποφάσεις μπορούν να ληφθούν μόνο για τοπικά θέματα και ισχύουν μόνο εφόσον συμμετέχουν άνω του 50% των πολιτών και υπερψηφιστούν από τουλάχιστον 60% των παρόντων. Η παρουσία των πολιτών είναι υποχρεωτική όχι επειδή το παρόν Σύνταγμα το επιβάλλει αλλά για να λειτουργεί το πολίτευμα και ο άμεσος χαρακτήρας της δημοκρατίας. 29) Θέματα που αφορούν ευρύτερη περιοχή από το Δήμο ή είναι εκτός των οικονομικών του δυνατοτήτων μεταφέρονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από εκεί πίσω στου όμορους Δήμους για επεξεργασία απ' τα τοπικά Συμβούλια Πολιτών, ώστε εφ' όσον εγκριθεί να πραγματοποιηθούν δράσεις από κοινού των δήμων. 30) Οι εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχων, Περιφερειαρχών και των ανάλογων Συμβουλίων γίνονται ταυτόχρονα με τις Βουλευτικές. Δικαίωμα συμμετοχής ώς υποψήφιοι έχουν όλοι οι Έλληνες Πολίτες με δικαίωμα ψήφου που δεν είναι μέλη ή δεν έχουν υπάρξει μέλη Κυβερνήσεων, Κρατικού μηχανισμού, Εξουσιών, Συνδικαλιστικών φορέων ή κόμματος. Δήμαρχος εκλέγεται όποιος λάβει ποσοστό πάνω από 50% επί του συνόλου των ψηφισάντων και οι υπόλοιποι υποψήφιοι που λαμβάνουν πάνω από 1% αποτελούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν καταστεί δυνατόν να συγκεντρωθεί το 50% συν 1 ψήφος από κάποιον υποψήφιο προκηρύσσονται συμπληρωματικές εκλογές την επόμενη Κυριακή από την ψηφοφορία μεταξύ των 2 επικρατέστερων διεκδικητών της Δημαρχίας και αναλαμβάνει Δήμαρχος όποιος συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό

17 ψήφων. Τίθεται περιορισμός 2 θητειών συνολικά σε Αξίωμα Δημάρχου ανεξαρτήτως Δήμου στον οποίο εξελέγη. Αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούνται για τους Περιφερειάρχες και τα Περιφερειακά Συμβούλια με τους ίδιους ακριβώς περιορισμούς. Ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων μπορεί να περιοριστεί από το αντίστοιχο Συμβούλιο Πολιτών. Το αναγκαίο ποσοστό για την συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβληθεί από το αντίστοιχο Συμβούλιο Πολιτών. Και οι δύο αυτές αποφάσεις πρέπει να έχουν ληφθεί τουλάχιστον 3 μήνες πριν τις εκλογές άλλως εφαρμόζονται από την επόμενη εκλογική διαδικασία. 31) Ο Εκλεγμένος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης είναι αυτός του οποίου η ψήφος μετρά διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας στο αντίστοιχο συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των Δημοτικών συμβούλων σε κάθε περίσταση και εφόσον ζητηθεί από το 30% των δημοτικών συμβούλων παραπέμπονται στο Συμβούλιο Πολιτών. Είναι ο γενικός συντονιστής του δημοτικού έργου, αυτός που προεδρεύει στο αντίστοιχο συμβούλιο και αντιπροσωπεύει τον δήμο ή την Περιφέρεια στις επαφές του με άλλους δήμους και περιφέρειες, την Κυβέρνηση και τις Εξουσίες. Κατά την αντιπροσώπευση αυτή είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει χωρίς την παραμικρή παρέκκλιση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του αντίστοιχου Συμβουλίου Πολιτών. 32) Το έργο των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων συνίσταται στην λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα τοπικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος αντιστοίχως και μόνον. 33) Η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει από τα Συμβούλια Πολιτών ή με δημοψήφισμα να εγκριθεί παρέκκλιση από το πρόγραμμα που έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει. Μπορεί να προχωρήσει στην παρέκκλιση μόνον αν το 60% των Συμβουλίων Πολιτών την εγκρίνει, άλλως μπορεί να παραιτηθεί. 34) Οι κατάλογοι των εχόντων δικαίωμα ψήφου τηρούνται απαρεγκλίτως επικαιροποιημένοι ανά πάσα στιγμή. Τεθνεώτες και όσοι χάνουν το δικαίωμα ψήφου αφαιρούνται άμεσα από τους καταλόγους ενώ αντιστοίχως όσοι αποκτούν το δικαίωμα ψήφου προστίθενται άμεσα. 35) Σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης η Βουλή μπορεί να κηρύξει τον πόλεμο στον ή τους επιτιθέμενους με σχετικό ψήφισμα που διενεργείται το συντομότερο δυνατόν αν υπέρ αυτού ψηφίσει το 30% τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών. Υπό τις ίδιες συνθήκες πόλεμο εναντίων επιτιθέμενου ή επιτιθεμένων μπορεί να κηρύξει μόνος ο Πρόεδρος της Βουλής εφόσον δεν μπορεί να παραστούν στην σχετική ψηφοφορία τουλάχιστον οι μισοί Βουλευτές. Υπό τις ίδιες συνθήκες και εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και δεν παραστούν στην σχετική ψηφοφορία τουλάχιστον οι μισοί Βουλευτές, ο Πρωθυπουργός μπορεί να κηρύξει πόλεμο έναντι του ή των επιτιθεμένων. Άρθρο 8. Νομοθετική Εξουσία 1) Η Νομοθετική Εξουσία ασκείται απ' τους Βουλευτές και είναι η σημαντικότερη των εξουσιών. Διαμορφώνει την νομοθεσία της Χώρας και

18 εγκρίνει τις μεταβολές στις διεθνείς σχέσεις της. 2) Προτάσεις νόμων τίθενται στο Σώμα από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή και από όποιον Βουλευτή επιθυμεί, εφ' όσον συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξης από το 5% του συνόλου των Βουλευτών. 3) Προτάσεις νόμου κατατίθενται ανταγωνιστικά. Κάθε φορά που έρχεται κάποιο νομοσχέδιο στη Βουλή δημοσιεύεται και τα κόμματα και οι Βουλευτές έχουν 10 ημέρες προθεσμία να το αναλύσουν και εφ' όσον επιθυμούν να καταθέσουν επί του ίδιου θέματος ανταγωνιστικά νομοσχέδια. 4) Κάθε νομοσχέδιο οφείλει να αναφέρει ρητά και με σαφήνεια: τους στόχους του για κάθε άρθρο και παράγραφο, το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα επιτευχθούν, τυχόν τρόπους μέτρησης της αποτελεσματικότητάς του και από ποιο άρθρο και ποια παράγραφο του παρόντος Συντάγματος νομιμοποιείται η νομοθετική εξουσία για την ψήφισή του. 5) Κάθε νόμος εξετάζεται 2 έτη μετά από την ψήφισή του και εφόσον η πορεία επίτευξης των στόχων του συμβαδίζει με τις προβλέψεις που περιέχει διατηρείται αλλιώς τροποποιείται ή αντικαθίσταται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 6) Η νομοθετική διαδικασία τελείται πάντα στην ολομέλεια της βουλής και τα ποσά και ποσοστά ψήφων μετρώνται επί του συνόλου των βουλευτών παρόντων ή μη. 7) Προκειμένου να καταστεί Νόμος ένα νομοσχέδιο πρέπει να υπερψηφιστεί επί της αρχής από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών και κατά άρθρο από ποσοστό 60% του όλου αριθμού των βουλευτών. Σε περίπτωση που κάποια άρθρα δεν υπερψηφιστούν αφαιρούνται ή αντικαθίστανται τροποποιούμενα ώστε να γίνουν αποδεκτά απ το παραπάνω ποσοστό. Τέλος γίνεται ψηφοφορία επί του νόμου όπως διαμορφώθηκε κατά την οποία πρέπει να υπερψηφιστεί από το 60% του συνόλου των βουλευτών. 8) Βουλευτές μπορούν να εκλέγονται όσοι εκ των Ελλήνων Πολιτών δεν εργάζονται και δεν μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στις εξουσίες, τα κόμματα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συνδικαλιστικούς φορείς και τον κρατικό μηχανισμό. Οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 35 ο έτος της ηλικίας τους, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, τον κύκλο της Ελληνικής παιδείας και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα τελεσιδίκως. Η βουλευτική θητεία για έως και 5 έτη δεν αποκλείει την όποια υποψηφιότητα εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα πολίτης ο οποίος εργάζεται ή έχει εργαστεί τα τελευταία 5 έτη σε εταιρεία της οποίας το 20% ή περισσότερο των εσόδων προέρχεται από τον κρατικό μηχανισμό ή τις εξουσίες, ή η οποία έχει αναλάβει έργο ή έργα κόστους ευρώ ή περισσοτέρων τα τελευταία 10 έτη από τον κρατικό μηχανισμό ή τις εξουσίες. Ομοίως δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα όσοι είναι άμισθοι ή έμμισθοι σύμβουλοι, μεριδιούχοι, εταίροι, μέτοχοι ή ιδιοκτήτες τέτοιας εταιρείας καθώς και οι 1 ου βαθμού συγγενείς και σύζυγοί τους. Αποκλείονται επίσης όσοι έχουν εργαστεί ή εργάζονται για διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις

19 και δημόσιους οργανισμούς άλλων χωρών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έμμισθοι ή άμισθοι. Ομοίως και αυτοί οι οποίοι έχουν υπάρξει μέλη διπλωματικού σώματος, μέλη κυβέρνησης, μέλη μυστικών υπηρεσιών ή στρατιωτικών σωμάτων οποιουδήποτε κράτους πέραν της Ελλάδας. 9) Οι βουλευτές διώκονται για αυτόφωρα αδικήματα όπως οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος εντός της επικράτειας. 10) Για αδικήματα που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των αυτόφωρων και στα οποία εμπλέκονται βουλευτές, η ελεγκτική εξουσία διενεργεί άμεσα προανακρίσεις, ανακρίσεις και συλλογή στοιχείων σύμφωνα με τους νόμους. Μετά την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβιβάζει τον φάκελο στη βουλή και ορίζεται μικτό συμβούλιο κρίσης το οποίο συνεδριάζει το αργότερο 5 ημέρες μετά τη μεταβίβαση του φακέλου. Το μικτό συμβούλιο αποτελείται από ομάδα 7 βουλευτών που επιλέγονται με κλήρωση, ομάδα 7 ενόρκων πολιτών που επιλέγονται με κλήρωση και ομάδα 7 εφετών που επίσης επιλέγονται με κλήρωση. Οι κληρώσεις διενεργούνται επί του συνόλου των διαθεσίμων βουλευτών πλην των κατηγορουμένων, πολιτών και εφετών. Στο συμβούλιο αυτό, εκπροσωπώντας την ελεγκτική εξουσία, εισαγγελέας παρουσιάζει την κατηγορία και τα στοιχεία που τυχόν έχουν προκύψει. Οι 3 ομάδες του συμβουλίου αμέσως μετά συνεδριάζουν ξεχωριστά, ενώ κατά τη διάρκειά της απαγορεύεται να έχουν επαφή. Κάθε μία εκ των ομάδων αποφαίνεται ξεχωριστά για το αν πρέπει ο ή οι κατηγορούμενοι βουλευτές θα παραπεμφθούν σε δίκη και θέτει το πόρισμά της σε σφραγισμένο φάκελο. Οι φάκελοι ανοίγονται ενώπιον και των τριών ομάδων και εφόσον και μία εξ αυτών ζητεί τη διεξαγωγή δίκης, αυτή γίνεται κανονικά όπως θα συνέβαινε για κάθε άνθρωπο εντός της επικράτειας. Σε αντίθετη περίπτωση οι κατηγορίες αποσύρονται. Αδικήματα που τελούνται από εν ενεργεία βουλευτές δεν παραγράφονται. 11) Βουλευτής που καταδικάζεται τελεσιδίκως από δικαστήριο οποιασδήποτε βαθμίδας κατά τη διάρκεια της θητείας του ή για αδικήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής χάνει το δικαίωμα της ψήφου στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας καθώς και το δικαίωμα να εκλεγεί σε οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα εφ' όρου ζωής. Καθαιρείται δε αυτομάτως από τη βουλευτική του έδρα. 12) Η βουλή από τη συγκρότησή της σε σώμα έως την συγκρότηση σε σώμα της επόμενης βουλής, εργάζεται κανονικά και χωρίς διακοπές όλες τις εργάσιμες ημέρες. Έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε. Κατ εξαίρεση κάθε μήνα εκ των τριών θερινών θα λαμβάνει κανονική άδεια ενός ημερολογιακού μήνα το 1/3 του συνόλου των βουλευτών. Ο μήνας αδείας κάθε βουλευτή καθορίζεται με κλήρωση και απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή επί του αποτελέσματος αυτής. Για κάθε μήνα της θερινής περιόδου ο συνολικός αριθμός των βουλευτών θεωρείται πως είναι μειωμένος κατά το 1/3. Επιτρέπεται κάποιον ή κάποιους θερινούς μήνες να λάβει κανονική άδεια ένας βουλευτής περισσότερος ή λιγότερος από το 1/3 ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα από τον αριθμό των εκλεγμένων βουλευτών. Ο αριθμός των βουλευτών λογίζεται αναλόγως. 13) Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραίτησης, διαγραφής, έκπτωσης ή

20 καθαίρεσης ή αδυναμίας εκπλήρωσης καθηκόντων ο βουλευτής αντικαθίσταται από τον επόμενο σε ψήφους του δήμου του, αν έχει ψηφιστεί, άλλως το τοπικό Συμβούλιο Πολιτών προχωρά σε εκλογή νέου αντιπροσώπου. Αν δεν υφίσταται επιλαχών ή το τοπικό συμβούλιο αποφασίσει την μη εκλογή νέου αντιπροσώπου, η θέση μένει κενή και ο συνολικός αριθμός των βουλευτών μειώνεται κατά έναν. 14) Οι συνεδριάσεις της βουλής είναι δημόσιες και παρατίθενται ολόκληρες σε ψηφιακό αρχείο εικόνας και ήχου στο διαδίκτυο καθώς και ζωντανά από ειδικό τηλεοπτικό κανάλι. 15) Στα πλαίσια της βουλής λειτουργούν μόνιμες επιτροπές που ασχολούνται με την πρόσληψη πληροφοριών από την εκτελεστική και τις λοιπές εξουσίες και ενημέρωση της ολομέλειας, σχετικά με τα εξής θέματα: εθνικής άμυνας, που περιλαμβάνει και θέματα εξοπλισμών, παιδείας, οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Μπορούν επίσης να συσταθούν και έκτακτες επιτροπές για την ενημέρωση του σώματος ή τη διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος. Οι επιτροπές αποτελούνται από 7 ως 15 βουλευτές και συμμετέχουν σε αυτές και υπουργοί ή υπηρεσιακοί παράγοντες του κρατικού μηχανισμού που καλούνται ανάλογα με το θέμα χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν απόψεις επιστημόνων ή οποιουδήποτε άλλου μάρτυρα και σε περίπτωση που εντοπιστούν αξιόποινες πράξεις παραδίδουν την υπόθεση στη δικαστική εξουσία χωρίς άλλες διαδικασίες, ακόμα και αν αυτή αφορά εν ενεργεία βουλευτές. Σε αυτή την περίπτωση δεν ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. 16) Μυστικές συνεδριάσεις της ολομέλειας και των επιτροπών μπορούν να συγκληθούν. Ως προς την ολομέλεια πρωτοβουλία σύγκλησης έχει ο πρόεδρος της βουλής, ως προς τις επιτροπές ο εκάστοτε πρόεδρος της επιτροπής. Μυστικές συνεδριάσεις συγκαλούνται για σοβαρούς λόγους. Δεσμευτικό αίτημα σύγκλισης της ολομέλειας σε μυστική συνεδρίαση υποβάλουν 20 βουλευτές τουλάχιστον ή κόμματα των οποίων το συνολικό εκλογικό ποσοστό ξεπερνά το 10%. Δεσμευτικό αίτημα σύγκλισης μυστικής συνεδρίασης επιτροπής υποβάλουν 2 βουλευτές τουλάχιστον. Οι μυστικές συνεδριάσεις δεν ανακοινώνονται ούτε δημοσιεύεται το περιεχόμενό τους ή η ηλεκτρονική καταγραφή τους. 17) Η βουλή συνεδριάζει στο βουλευτήριο. Οι βουλευτές οφείλουν να είναι παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις της ολομέλειας και των επιτροπών στις οποίες μετέχουν. Μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα για ιατρικούς ή άλλους λόγους, αλλά οφείλουν να δικαιολογούν την απουσία τους στην αρμόδια επιτροπή της βουλής σύμφωνα με τον κανονισμό της, όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτημα 2 του παρόντος συντάγματος. Περισσότερες των 10 δικαιολογημένων απουσιών ανά ημερολογιακό έτος συνεπάγονται έκπτωση απ το βουλευτικό αξίωμα. Περισσότερες των 3 αδικαιολόγητων απουσιών ανά ημερολογιακό έτος συνεπάγονται έκπτωση απ το βουλευτικό αξίωμα και πρόστιμο ίσο με το ποσό των βουλευτικών αποζημιώσεων ενός έτους. Επίσης ο έκπτωτος βουλευτής για αυτούς τους λόγους χάνει εφ όρου ζωής το δικαίωμα επανεκλογής. 18) Για σοβαρούς λόγους βουλευτής μπορεί να ζητήσει μη κανονική άδεια από τον πρόεδρο της βουλής. Το αίτημα εξετάζεται από επιτροπή 5 βουλευτών που επιλέγονται με κλήρωση, οι οποίοι αποφαίνονται με

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος Απλήρωτη εργασία σακατεμένοι και νεκροί εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες Αυτό το σύνθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα Τρίπολη, 4 Απριλίου 2008 Δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά την επιθεώρηση των έργων μεταστέγασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης από το Μαντζούνειο

Διαβάστε περισσότερα

*Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010.

*Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010. *Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010. 1 / 7 Ως επιστημονικός χώρος, το μάρκετινγκ εμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 η Απριλίου 2014. Αξιότιμη κ. Καραμάνου,

Αθήνα, 25 η Απριλίου 2014. Αξιότιμη κ. Καραμάνου, Αθήνα, 25 η Απριλίου 2014 Αξιότιμη κ. Καραμάνου, Εν συνεχεία της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, Σας αποστέλλω τη θέση της κ. Φωτεινής Τομαή Κωνσταντοπούλου για το όλο ζήτημα, προκειμένου να το εντάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν...

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν... ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11 Πριν... ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ! Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Ρέουν οι ζωές, γίνονται ιστορίες, γίνονται στιγμές αιχμάλωτες σε χαρτί, πορτρέτα, ημερολόγια, φτιάχνουν αποδείξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Το Άγιο Πάσχα για τους Έλληνες θεωρείται η ``πιο τρανή γιορτή`` που πήρε όμως ιδιαίτερη σημασία τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Δεν σήμαινε μόνο τα πάθη και την ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κύριε Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Συνεχίζουμε με την με αριθμό 715/45/27-4-2010 Επίκαιρη Ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;»

ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;» 2 O ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;» 1 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; Όταν παλεύεις για την ελευθερία σου είναι κάτι ωραίο, όταν πεθαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 ANOIXTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Κύκλοι χειμερινό εξάμηνο: 114 Ζητήματα Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Ο Κόσμος στις Βιβλιοθήκες είναι πολύχρωμος» με 55 δράσεις στις Παιδικές Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Ο Κόσμος στις Βιβλιοθήκες είναι πολύχρωμος» με 55 δράσεις στις Παιδικές Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Ο Κόσμος στις Βιβλιοθήκες είναι πολύχρωμος» με 55 δράσεις στις Παιδικές Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Τύπου 210-52.05.290-1 Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναλάβαμε

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από χρυσαυγίτη είναι η πρώτη πολιτική δολοφονία των φασιστών μετά τη χούντα των συνταγματαρχών. Η δολοφονία αυτή σηματοδοτεί την επισφράγιση ενός εμφυλίου που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Διά Βίου Μάθησης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Διά Βίου Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση ΑΘΗΝΑ, 28 MAΪΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A

ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A "ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Οι θεσμοί δοκιμάζονται. Και η χώρα κινδυνεύει να μεταβληθεί σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η τραγωδία και η νίκη στο τελευταίο λεπτό των «Ελληνικών Κοινών» Του Αντώνη Καμάρα Πολιτικού Αναλυτή

Η τραγωδία και η νίκη στο τελευταίο λεπτό των «Ελληνικών Κοινών» Του Αντώνη Καμάρα Πολιτικού Αναλυτή Άρθρο Γνώμης Νο 23 Ιούλιος 2015 Η τραγωδία και η νίκη στο τελευταίο λεπτό των «Ελληνικών Κοινών» Πρόλογος Η τραγωδία των κοινών αγαθών «υποδηλώνει μία κατάσταση που η συμπεριφορά των ατόμων, τα οποία λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Γυναικείοι Συνεταιρισμοί: εκδοχή ή εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Η έννοια της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» δεν ηχεί πια ούτε καινούργια ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του»

«Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του» ΜΜΕ & Λογοτεχνία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ «Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ως οιονεί οικοδεσπότης θα κάνω και χρέη συντονιστή της συζήτησης. Θα δώσω το λόγο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση-Συζήτηση. για τις φυλακές και τους κρατούμενους αγωνιστές. όσο υπαρχουν φυλακές κανείς δεν είναι ελεύθερος. Εισήγηση

Εκδήλωση-Συζήτηση. για τις φυλακές και τους κρατούμενους αγωνιστές. όσο υπαρχουν φυλακές κανείς δεν είναι ελεύθερος. Εισήγηση Εκδήλωση-Συζήτηση για τις φυλακές και τους κρατούμενους αγωνιστές όσο υπαρχουν φυλακές κανείς δεν είναι ελεύθερος Εισήγηση Ιούνης 2011 αντί εισαγωγής Το 12σέλιδο που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Το παρακάτω κείμενο δεν έχει ως σκοπό να πείσει για τις απόψεις που εκτίθενται αλλά να γίνει το έναυσμα για εποικοδομητικό προβληματισμό και την εύρεση της προσωπικής μας

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Δ.Σ. για το προσχέδιο του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Απόφαση του Δ.Σ. για το προσχέδιο του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση Απόφαση του Δ.Σ. για το προσχέδιο του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση Η κυβέρνηση μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο συνεχούς προ-αναγγελίας για το νέο μεσσιανικό «Διαφωτισμό» που επρόκειτο να έλθει στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση βακτηριών και άλλων βοηθημάτων βάδισης

Οδηγίες για την χρήση βακτηριών και άλλων βοηθημάτων βάδισης Οδηγίες για την χρήση βακτηριών και άλλων βοηθημάτων βάδισης Τι είναι οι βακτηρίες; Οι βακτηρίες ή πατερίτσες είναι βοηθήματα βάδισης που χρησιμοποιούνται από ασθενείς στους οποίους δεν επιτρέπεται η πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007 Η υποστήριξη και εξασφάλιση της πρόσβασης των κοριτσιών στο σχολείο είναι το κλειδί για την ενδυνάμωσή τους, την οικονομική τους ανεξαρτησία και τη σεξουαλική τους αυτονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού... Επενδύστε στον αγροτουρισμό. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Αγροτουρισμός, το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού. Για το σύνολο των οικονομιών της Ε.Ε. ο τουρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 29/8/2015

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 29/8/2015 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 29/8/2015 Συντρόφισσες και σύντροφοι Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εισήγησή μου στη συνδιάσκεψή μας, με μια διαπίστωση που πιστεύω

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου Ταπακούδη Τύποις Κ. Ταπακούδης Ιστοσελίδα: www.chlorakasefimerida.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

«ενώ εδίδετο μία θαυμάσια γιορτή προς τιμήν της ιταλικής τέχνης, είχε ήδη ωριμάσει στην Ιταλία το σχέδιο να μαχαιρώσουν την φτωχή εκείνη χώρα.

«ενώ εδίδετο μία θαυμάσια γιορτή προς τιμήν της ιταλικής τέχνης, είχε ήδη ωριμάσει στην Ιταλία το σχέδιο να μαχαιρώσουν την φτωχή εκείνη χώρα. Τον Οκτώβρη του 1940, στο ανακαινισμένο βασιλικό θέατρο της Αθήνας, πρόκειται να ανεβεί η ιταλική όπερα «Μαντάμα Μπατερφλάι», του συνθέτη Τζάκομο Πουτσίνι. Την Τετάρτη 23 Οκτώβρη 1940, στο σταθμό Λαρίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετέχει ο Ψαραντώνης. Ερωτόκριτος

Συμμετέχει ο Ψαραντώνης. Ερωτόκριτος ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαΐνηδες Κι όμως κινείται Συμμετέχει ο Ψαραντώνης Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου Μια ανάγνωση του Ερωτόκριτου διαφορετική από τις συνηθισμένες προτείνουν οι Χαΐνηδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03

ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία προτάσσει τη συζήτηση ενός πολύ σημαντικού θέματος, ενός πολύ σημαντικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα