Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005"

Transcript

1 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη 1986, 1988, 1989, 1995, 1998, 21, 22, 23 και 25. Δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. 2.1 Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων. (έτη ). Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων με βάση το φύλο, αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΥΠΕΠΘ, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα αντίστοιχα έτη. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στα έτη από το 1986 έως και το 25.

2 Γράφημα Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων ανά έτος για το χρονικό διάστημα Άνδρες 1622 Γυναίκες 722 Από τα δεδομένα του γραφήματος που παρατίθεται παραπάνω διαπιστώνεται ότι: Διαχρονικά, οι υποψήφιοι/ες Σχολικοί Σύμβουλοι είναι κατά κύριο λόγο άνδρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έτη 1998 και 23, στα οποία φαίνεται, καθαρά η υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων είναι 546 και 218 μονάδες αντίστοιχα. Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι με βάση τα δεδομένα για τα έτη 1995, 21 και 25 οι υποψήφιες γυναίκες Σχολικοί Σύμβουλοι είναι περισσότερες από τους άντρες με ποσοστά 71%, 58% και 68% αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, το 1995 οι γυναίκες υποψήφιες υπερέχουν των ανδρών κατά 15 μονάδες (71%), το 21 κατά 4 μονάδες (58%) και τέλος το 25 κατά 14 μονάδες (68%). Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων για τα έτη

3 Γράφημα Η κατά φύλο κατανομή των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το χρονικό διάστημα % 69% Άνδρες 1622 Γυναίκες 722 Η ανάγνωση των δεδομένων του παραπάνω γραφήματος οδηγεί στη διαπίστωση ότι στο σύνολο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για τα έτη που μελετώνται, οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 31% (722 υποψήφιες) ενώ οι άνδρες καλύπτουν το συντριπτικό ποσοστό του 69% (1622 υποψήφιοι). 2.2 Η κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητά (έτη ). Η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων που αντλήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ, διαμόρφωσε το παρακάτω γράφημα στο οποίο απεικονίζεται η κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων ως προς το φύλο και την ειδικότητα τους, για τα υπό μελέτη έτη.

4 Γράφημα α Κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα και φύλο για τα υπό μελέτη έτη ΠΕ1 ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ5 ΠΕ6 ΠΕ8 Άνδρες 1622 Γυναίκες 722 Γράφημα β Κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα και φύλο για τα υπό μελέτη έτη Άνδρες 1622 Γυναίκες ΠΕ9 ΠΕ11 ΠΕ12 ΠΕ13 ΠΕ14 ΠΕ15 ΠΕ16 ΠΕ17

5 Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος επαληθεύουν για μια ακόμη φορά τη συντριπτική αριθμητική υπεροχή των ανδρών συγκριτικά με τις γυναίκες υποψήφιες Σχολικούς Συμβούλους Όπως διαπιστώνεται με τη βοήθεια του σχετικού γραφήματος: Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά υπεροχής των ανδρών στους κλάδους ΠΕ1 - Θεολόγοι (82%), ΠΕ3 - Μαθηματικοί (92%), ΠΕ4 - Φυσικοί (83%), ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (88%), ΠΕ12 - ( 99%), ΠΕ14 Ιατροί ή Γεωπόνοι (89%) και ΠΕ17 -. (94%). Προκαλεί ενδιαφέρον επίσης, το γεγονός ότι σε 5 από τους 15 κλάδους για τα υπό μελέτη έτη οι υποψήφιες γυναίκες σχολικοί σύμβουλοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους με την υπεροχή τους έναντι των ανδρών. Αναλυτικότερα, στον κλάδο ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, οι γυναίκες υποψήφιες Σχολικοί Σύμβουλοι είναι 65 (92%) και οι άνδρες μόλις 5 (8%). Στον κλάδο ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, οι γυναίκες υποψήφιες Σχολικοί Σύμβουλοι είναι 127 (64%) και οι άνδρες είναι σχεδόν οι μισοί 71 (36%). Στον κλάδο ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, οι γυναίκες υποψήφιες Σχολικοί Σύμβουλοι είναι 15 (68%) και οι άνδρες είναι μόλις 7 (32%). Στον κλάδο ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, οι γυναίκες υποψήφιες Σχολικοί Σύμβουλοι είναι 127 (64%) και οι άνδρες είναι σχεδόν οι μισοί 71 (36%). Οι άνδρες υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι απουσιάζουν από τον κλάδο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας. 2.3 Η κατανομή των γυναικών υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα (έτη ). Θέλοντας να διερευνήσουμε σε ποιους κλάδους και με τι ποσοστά κατανέμονται οι υποψήφιες γυναίκες Σχολικοί Σύμβουλοι, στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζονται οι ειδικότητες των υποψηφίων γυναικών Σχολικών Συμβούλων για τα υπό μελέτη έτη.

6 Γράφημα 2.3 Κατανομή ανά κλάδο των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων % 2% 2% 2% 1% 2% % % 3% 2% ΠΕ1 14 ΠΕ2 39 ΠΕ3 27 ΠΕ4 89 ΠΕ5 65 ΠΕ % 43% ΠΕ8 13 ΠΕ9 8 ΠΕ11 14 ΠΕ % 12% 4% ΠΕ13 15 ΠΕ14 2 ΠΕ15 23 ΠΕ16 3 ΠΕ17 2 Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος μας δίνει στοιχεία για τα ποσοστά των υποψήφιων γυναικών σχετικά με τις Πανεπιστημιακές τους ειδικότητες. Παρατηρούμε ότι το 43% αυτών στον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων, το 18% προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ6 των Καθηγητών / τριών Αγγλικών και το 9% και 12% στους κλάδους ΠΕ4 των Φυσικών και ΠΕ5. Οι υποψήφιες των υπόλοιπων κλάδων καλύπτουν αρκετά μικρότερο ποσοστό, με 2 έως 15 μόλις υποψηφιότητες έναντι των συνολικών 722 υποψηφιοτήτων τους. 2.5 Η κατανομή των γυναικών υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα (έτη ). Στα γραφήματα που ακολουθούν απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων ή των υποψηφιοτήτων, ανάλογα με το έτος και τη μορφή των δεδομένων που συλλέχθηκαν, ανδρών και γυναικών για τις θέσεις των Σχολικών Συμβούλων.

7 Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος % Άνδρες 17 Γυναίκες 5 77% Για το έτος 1986 διαπιστώνεται, με τη βοήθεια του παραπάνω γραφήματος ότι: Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά υπεροχής των ανδρών στους κλάδους ΠΕ1 - Θεολόγοι (82%), ΠΕ3 - Μαθηματικοί (92%), ΠΕ4 - Φυσικοί (83%), ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (88%), ΠΕ12 - ( 99%), ΠΕ14 Ιατροί ή Γεωπόνοι (89%) και ΠΕ17 -. (94%). οι άνδρες υποψήφιοι καλύπτουν το 77%, ενώ οι γυναίκες δεν ξεπερνούν το 23%. Ως προς τους/τις υποψηφίους/ες, οι άνδρες ήταν 17 ενώ οι γυναίκες μόλις 5. Γενικά, το έτος 1986 οι υποψήφιοι ήταν σχετικά λίγες, μόλις 22.

8 Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος % Άνδρες 12 Γυναίκες 1 92% Η ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζεται και για το έτος 1988, με σχετικά και πάλι, λίγους υποψήφιους. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται 12 άνδρες και μόνο μία γυναίκα υποψήφια. Το ποσοστό και εδώ είναι συντριπτικά υπέρ των ανδρών (92% για τους άνδρες και 8% για τις γυναίκες). Για το έτος 1989, δεν παραθέτουμε το αντίστοιχο γράφημα, γιατί υπήρξε μόνο ένας υποψήφιος άνδρας. Επίσης, τόσο κατά το 1989, όσο και κατά τα προηγούμενα υπό μελέτη έτη, δεν έχουμε στοιχεία για την επιλογή της περιφέρειας των υποψηφίων.

9 Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος % 29% Άνδρες 1 Γυναίκες 25 Κατά το έτος 1995, παρουσιάζεται μια αντιστροφή των δεδομένων μας. Παρατηρούμε ότι οι υποψήφιες γυναίκες υπερέχουν κατά 1 από τους άνδρες, με ποσοστό 71% έναντι 29% των ανδρών. Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος % Άνδρες 786 Γυναίκες 24 77% Ανάλογο ποσοστό αντιπροσώπευσης ανδρών και γυναικών υποψηφίων με τα έτη 1986 και 1988 διαπιστώνουμε και σε αυτό το γράφημα, στο οποίο απεικονίζονται τα δεδομένα μας για το 199. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μεγάλος αριθμός των

10 υποψηφίων 126 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, εκ των οποίων 786 ήταν άνδρες και μόνο 24 γυναίκες. Δηλαδή οι υποψήφιες γυναίκες ήταν μόλις το 1/3 των ανδρών. Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος 21 58% 42% ΑΝΔΡΕΣ 11 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15 Εδώ το γράφημα, παρουσιάζει μια ομοιότητα με εκείνο κατά το έτος Οι υποψήφιες γυναίκες υπερέχουν κατά 14 αυτή τη φορά από τους άνδρες, με ποσοστό 58% έναντι 42% των ανδρών. Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος 22 24% ΑΝΔΡΕΣ 21 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 65 76%

11 Για το έτος 22 διαπιστώνεται, με τη βοήθεια του παραπάνω γραφήματος ότι οι άνδρες υποψήφιοι σε όλες τις περιφέρειες καλύπτουν το 76%, ενώ οι γυναίκες δεν ξεπερνούν το 24%. Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος 23 38% 62% ΑΝΔΡΕΣ 562 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 344 Ανάλογο ποσοστό αντιπροσώπευσης ανδρών και υποψήφιων γυναικών διαπιστώνουμε, με αναφορά στα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος, και για το 23. Σε ένα σύνολο 96 υποψηφίων Σχολικών σε όλες τις περιφέρειες, οι άνδρες ήταν 562 έναντι 344 γυναικών. Οι αριθμοί αυτοί αντανακλούν ένα ποσοστό 62% για τους άνδρες και 38% για τις γυναίκες.

12 Γράφημα Κατανομή ανά φύλο των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων για το έτος 25 33% ΑΝΔΡΕΣ 13 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 27 67% Στο τελευταίο γράφημα που παραθέτουμε σε αυτή την ενότητα, και αφορά το έτος 25, οι γυναίκες υποψήφιες καλύπτουν ένα ποσοστό 67% σε αντίθεση με τους άνδρες που καλύπτουν το 33% του συνόλου. Παρατηρούμε δηλαδή, ότι ο αριθμός των υποψήφιων γυναικών είναι διπλάσιος από εκείνο τον υποψήφιων ανδρών. 2.6 Η κατανομή των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων με βάση την ειδικότητά τους ανά έτος. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται να παρουσιαστεί η ειδικότητα των ελάχιστων, συγκριτικά με τους άνδρες, υποψήφιων γυναικών για τη θέση του Σχολικού Συμβούλου κατά τα έτη 1986, 1988, 1989, 1995, 1998, 21, 22, 23και 25. Η μορφή ωστόσο και ο αριθμός των δεδομένων που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε δε μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε στοιχεία για όλα τα παραπάνω έτη. Θα αρκεστούμε λοιπόν στην απεικόνιση των δεδομένων που τελικά μπορέσαμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε.

13 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα για το έτος % ΠΕ2 4 ΠΕ3 1 8% Για το έτος 1986, οι πληροφορίες που δίνονται αναφορικά με τις ειδικότητες (ΠΕ) των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων, απεικονίζονται στο παραπάνω γράφημα. Μόνο 5 υποψήφιες γυναίκες υπήρξαν κατά το 1986, εκ των οποίων οι 4 ανήκουν στον κλάδο ΠΕ2 των φιλολόγων και 1 μόνο στον κλάδο ΠΕ3 των μαθηματικών. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 8% και 2%. Για το έτος 1988, μολονότι οι ειδικότητες των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων που δίνονται είναι περισσότερες, υπήρξε μόνο μια γυναίκα υποψήφια, η οποία ανήκει στον κλάδο ΠΕ8. Για το έτος 1989 υπήρξε μόνο μία υποψήφια γυναίκα στο κλάδο των ΠΕ17 στο σύνολο των υποψηφίων που είναι 1.

14 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα για το έτος % ΠΕ2 6 ΠΕ % Ανάλογο ποσοστό αντιπροσώπευσης των υποψήφιων γυναικών διαπιστώνουμε, με αναφορά στα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος, και για το Σε ένα σύνολο 25 υποψηφίων, 6 ανήκουν στον κλάδο των ΠΕ2 των φιλολόγων και 19 ανήκουν στον κλάδο ΠΕ6 των φιλολόγων της Αγγλικής Γλώσσας. Οι αριθμοί αυτοί αντανακλούν ένα ποσοστό 76% για τον κλάδο ΠΕ2 και 24% για τον ΠΕ6. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα για το έτος % 1% ΠΕ1 6 1% ΠΕ % 3% 3% 3% ΠΕ3 4 ΠΕ4 28 ΠΕ5 24 ΠΕ6 3 ΠΕ8 8 1% 12% 2% 52% ΠΕ9 2 ΠΕ11 2 ΠΕ13 2 ΠΕ15 7 Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος μας πληροφορούν ότι οι γυναίκες υποψήφιες των οποίων γνωρίζουμε τις Πανεπιστημιακές τους ειδικότητες για το 1998 είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Είναι στο σύνολό τους

15 24, εκ των οποίων πάνω από τις μισές ανήκουν στον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων. Μόλις το 12% προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ4 των Φυσικών και από των κλάδο των ΠΕ6, και το 1% από τον κλάδο ΠΕ5, ενώ οι υποψήφιες των υπόλοιπων κλάδων καλύπτουν πολύ μικρότερο ποσοστό. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα για το έτος % 2% 45% 42% ΠΕ3 1 ΠΕ4 27 ΠΕ6 3 ΠΕ15 7 Για το έτος 22, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι καμία γυναίκα δεν προέρχεται από τον κλάδο των ΠΕ2. Αντίθετα μάλιστα, παρατηρούμε ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό αγγίζει το 42% - αφορά τις υποψήφιες γυναίκες που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 4 των Φυσικών, και το 45% του συνόλου αφορά εκείνες που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ6 των Καθηγητριών Αγγλικών.

16 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα για το έτος 23. ΠΕ1 8 1% ΠΕ % 2% 1% 1% 1% 3% 4% 1% 3% 2% ΠΕ3 21 ΠΕ4 34 ΠΕ5 25 ΠΕ6 33 ΠΕ8 4 ΠΕ9 6 7% 1% 6% 46% ΠΕ11 12 ΠΕ12 11 ΠΕ13 13 ΠΕ14 2 ΠΕ15 9 ΠΕ16 3 ΠΕ17 2 Η εικόνα εδώ παρουσιάζεται όμοια με εκείνη του γραφήματος που αφορά το 1998.Πολλές οι γυναίκες υποψήφιες των οποίων γνωρίζουμε τις Πανεπιστημιακές τους ειδικότητες, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές ανήκουν στον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων, με ποσοστό 46%. Αν και προέρχονται από αρκετούς κλάδους, τα ποσοστά σε αυτούς είναι αρκετά μικρά. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα για το έτος % 41% ΠΕ2 11 ΠΕ5 16 Το τελευταίο γράφημα αφορά το έτος 25. Μόνο 27 υποψήφιες γυναίκες υπήρξαν

17 εκ των οποίων οι 11 ανήκουν στον κλάδο ΠΕ2 των φιλολόγων και 16 στον κλάδο ΠΕ5 με ποσοστά είναι 41% και 59%, αντίστοιχα 2.7 Η κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων με βάση το φύλο και την ειδικότητά τους ανά έτος. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται με τη βοήθεια γραφημάτων η κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων ως προς το φύλο τους και με βάση την ειδικότητα τους. Τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται όπως και όλα τα προηγούμενα, στα έτη 1986, 1988, 1995, 1998, 21, 22, 23και 25. Για το έτος 1989 δεν κρίναμε απαραίτητη την απεικόνιση του αντίστοιχου γραφήματος, αφού υπήρξε μόνο μία υποψήφια γυναίκα στο κλάδο των ΠΕ17 στο σύνολο των υποψηφίων που είναι 1. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕ1 ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ11 ΠΕ12 ΠΕ14 ΠΕ17 Όπως διαπιστώνεται από το παραπάνω γράφημα, κατά το έτος 1986 τα στοιχεία για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων που διαθέτουμε αφορούν στην πλειοψηφία τους άνδρες υποψήφιους. Εύκολα

18 διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ2, είναι δηλαδή Φιλόλογοι. Ακολουθούν οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ3, ενώ τελευταίοι έρχονται με ίσο ποσοστό αντιπροσώπευσης ανά κλάδο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ4, ΠΕ11, ΠΕ14 και ΠΕ17. Οι γυναίκες υποψήφιες προέρχονται μόνο από τους κλάδους ΠΕ2 και ΠΕ3. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΠΕ2 ΠΕ4 ΠΕ8 ΠΕ14 ΠΕ17 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Από το παραπάνω γράφημα, κατά το έτος 1988, η μοναδική γυναίκα υποψήφια για το έτος αυτό προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ8, και στον οποίο δεν υπάρχει κανένας άνδρας υποψήφιος, ενώ το συντριπτικό ποσοστό των ανδρών υποψηφίων προέρχεται από την ειδικότητα των Φιλολόγων. Ακολουθούν οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ17, και τέλος έρχονται «ισόπαλοι» οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ4 και ΠΕ14.

19 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΠΕ2 ΠΕ6 19 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Αν και τα δεδομένα που διαθέτουμε για το έτος 1998 είναι ελάχιστα, απεικονίζουν όμως μια διαφορετική κατάσταση. Μας πληροφορούν για την υπεροχή των γυναικών και στους δύο κλάδους ΠΕ2 και ΠΕ6. Μάλιστα για τον κλάδο ΠΕ6 είναι εντυπωσιακό το γεγονός της υπεροχής των γυναικών με ποσοστό 79% έναντι 21% των ανδρών.

20 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Παρατηρώντας τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνουμε ότι κατά το 1998 τα στοιχεία που διαθέτουμε τους/ τις υποψήφιους/ ες Σχολικούς Συμβούλους είναι περισσότερα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Τόσο οι άνδρες υποψήφιοι, όσο και οι γυναίκες υποψήφιες προέρχονται από περισσότερους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες (127) προέρχονται από τον κλάδο των Φιλολόγων, ενώ και το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών υποψηφίων επίσης ανήκει στον κλάδο των Φιλολόγων. Αξίζει να προσέξουμε τους αριθμούς των υποψηφίων στους κλάδους ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ15, στους οποίους οι γυναίκες υπερέχουν των ανδρών με ποσοστά 86%, 56% και 7% αντίστοιχα.

21 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4 2 ΠΕ6 Και για το έτος 21 τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι ελάχιστα. Τα στοιχεία μας πληροφορούν ότι υπήρξαν υποψήφιοι μόνο από τον κλάδο των ΠΕ6, και μάλιστα με 4 γυναίκες περισσότερες από τους άνδρες. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ6 ΠΕ15

22 Τα δεδομένα αυτού του έτους μας δίνουν υποψήφιους από 4 μόνο κλάδους. Αν και είναι ενεργή η συμμετοχή των γυναικών στους 3 από τους 4 κλάδους, μόνο στον κλάδο ΠΕ6 τις βλέπουμε να είναι περισσότερες από τους άνδρες. Στους υπόλοιπους κλάδους, η εικόνα είναι παρόμοια με εκείνη άλλων ετών που δείχνουν τους άνδρες υποψήφιους να είναι περισσότερους. Εκείνο που θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε στο γράφημα αυτού του έτους, είναι ότι δεν εμφανίζεται κανένας υποψήφιος άνδρας και γυναίκα από τον κλάδο των Φιλολόγων. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει το γράφημα για το έτος 23 με αυτή του έτους 21. Τα στοιχεία που διαθέτουμε για τους/ τις υποψήφιους/ ες Σχολικούς Συμβούλους είναι και εδώ περισσότερα, συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Κάνει εντύπωση το γεγονός της συμμετοχής των γυναικών 14 από του; 15 υπό μελέτη κλάδους. Επίσης, αν και οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες στους αντίστοιχους κλάδους, στον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών και μάλιστα με αρκετή διαφορά. Οι γυναίκες έχουν το προβάδισμα επίσης και στους κλάδους ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ8, ΠΕ13 και ΠΕ15. Δηλαδή, κατά το 23, οι υποψήφιες γυναίκες προέρχονταν από 6 από τους 15 κλάδους που παρουσιάζονται στο υπό μελέτη έτος.

23 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ειδικότητα για το έτος ΠΕ ΠΕ5 16 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Και για το έτος 25 τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι ελάχιστα. Τα στοιχεία μας πληροφορούν ότι υπήρξαν υποψήφιοι μόνο από δύο κλάδους, τον ΠΕ2 και τον ΠΕ6. Στο κλάδο των Φιλολόγων οι άνδρες υποψήφιοι είναι μόνο κατά ένας περισσότεροι από τις γυναίκες. Αντίθετα, στον κλάδο των ΠΕ5 παρατηρούμε ότι στο σύνολο των 17 υποψηφίων, οι 16 είναι γυναίκες. 2.8 Η κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων με βάση το φύλο τους ανά έτος και ανά περιφέρεια. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται ο αριθμός των ανδρών και γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα για τη θέση των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες για τα έτη 1995, 1998, 21, 22, 23 και 25. Για τα έτη 1986, 1988 και 1989, δυστυχώς, τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή. Η μορφή και ο αριθμός των δεδομένων που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε για τα έτη αυτά, δε μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε αντίστοιχα στοιχεία.

24 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ανά περιφέρεια για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Για το έτος 1995 διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν αρκετές υποψηφιότητες, και μάλιστα με τις γυναίκες υποψήφιες να είναι αριθμητικά περισσότερες σε όλες τις περιφέρειες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η περιφέρεια Αττικής στην οποία οι γυναίκες εμφανίζονται με μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς και οι περιφέρεις Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας στις οποίες δεν έχουμε καθόλου άνδρες υποψήφιους.

25 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ανά περιφέρεια για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

26

27 Για το έτος 1998 διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν αρκετά περισσότερες υποψηφιότητες, και από περισσότερες περιφέρεις. Στο γράφημα αυτό τα δεδομένα έχουν ακριβώς αντίθετη μορφή από αυτά για το Εδώ, σε όλες τις περιφέρεις, οι άνδρες υποψήφιοι ήταν αριθμητικά περισσότεροι, και κυρίως στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ανά περιφέρεια για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Αν και σε αυτό το γράφημα έχουμε στοιχεία από 4 μόνο περιφέρειες, παρατηρούμε ότι στην περιφέρεια Αττικής οι γυναίκες είναι διπλάσιες από τους άνδρες υποψήφιους, ενώ στις υπόλοιπες τρεις περιφέρειες το ποσοστό των ανδρών και των γυναικών είναι ίδιο και μάλιστα ίσο με 5%.

28 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ανά περιφέρεια για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

29 Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ανά περιφέρεια για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

30 Τα δύο παραπάνω γραφήματα των ετών 22 και 23 (Γράφημα και Γράφημα αντίστοιχα) έχουν ακριβώς την ίδια μορφή με αυτή του έτους Οι υποψηφιότητες είναι πολλές και από πολλές περιφέρειες. Και εδώ, σε όλες τις περιφέρεις, οι άνδρες υποψήφιοι ήταν αριθμητικά περισσότεροι. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα δεδομένα στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων το έτος 23, όπου οι γυναίκες υποψήφιες είναι περισσότερες από τους άνδρες και μάλιστα με μια αναλογία 7/3. Γράφημα Κατανομή των Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά φύλο και ανά περιφέρεια για το έτος ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στο τελευταίο γράφημα που παραθέτουμε σε αυτή την ενότητα, παρατηρούμε ότι στις 2 από τις 3 περιφέρειες είναι περισσότερες γυναίκες. Μάλιστα, στην περιφέρεια Αττικής το 94% των υποψήφιων είναι γυναίκες. Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν οι άνδρες.

31 2.9 Η σύνθεση των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων ως προς την ειδικότητα τους. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η ειδικότητα των γυναικών Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν όλες τις ελληνικές περιφέρεις για τις οποίες διαθέτουμε στοιχεία ως προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των υποψηφίων τους, και τα έτη 1995, 1997, 1998, 21, 22, 23 και 25.

32 Γράφημα Κατανομή των γυναικών Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα κατά τα έτη 1995, 1998, 21, 22, 23 και ΠΕ1 ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ5 ΠΕ6 ΠΕ8 ΠΕ9 ΠΕ11 ΠΕ12 ΠΕ13 ΠΕ14 ΠΕ15 ΠΕ16 ΠΕ17 1

33 Παρατηρώντας τα δεδομένα του γραφήματος διαπιστώνουμε εύκολα ότι οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες (95) προέρχονται από την περιφέρεια Αττικής. Με άλλα λόγια σε σχέση με τα υπό μελέτη έτη το 37% των υποψήφιων γυναικών προέρχεται από την περιφέρεια Αττικής. Βλέποντας πως και το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι επίσης υψηλό, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες υποψηφιότητες των γυναικών κατατίθενται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στις περισσότερες περιφέρειες οι γυναίκες υποψήφιες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ2, ΠΕ4, ΠΕ5 και ΠΕ6, και λιγότερες στους υπόλοιπους κλάδους.

34 3 Συμπεράσματα Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνήσουμε την κατανομή των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς μελετώντας την ενότητα 1 που προηγήθηκε, η έρευνά μας στράφηκε προς τρεις βασικούς άξονες. Την κατανομή των υποψήφιων Σχολικών Συμβουλών με βάση το φύλο τους, την ειδικότητα τους, καθώς και με την περιφέρεια υποβολής των αιτήσεών τους. Η συλλογή και η στατιστική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων για τους άνδρες και τις γυναίκες υποψήφιους /ες Σχολικούς Σύμβουλους μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι η συμμέτοχη των γυναικών στις υψηλές ιεραρχικά θέσεις της εκπαίδευσης είναι ελάχιστη, γεγονός που η πάροδος του χρόνου δε φαίνεται να επηρεάζει. Οι γυναίκες σπάνια θέτουν υποψηφιότητα για μια θέση υψηλής ευθύνης αλλά και κύρους όπως αυτή της Σχολικού Συμβούλου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι συνολικά για τα υπό μελέτη έτη υπήρξαν υποψήφιοι από τους οποίους 12.5 ήταν άνδρες και μόνο ήταν γυναίκες, με ποσοστά 79% και 21% αντίστοιχα. Αν και τα ποσοστά αυτά αποδεικνύουν με σαφήνεια των αριθμητική υπεροχή των ανδρών υποψηφίων, αξίζει ωστόσο να παρατηρήσουμε την υπεροχή των γυναικών κατά τα έτη 1995, 21 και 25 με ποσοστά υπεροχής 71%, 58% και 68% αντίστοιχα. Ως προς την ειδικότητα των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων τα δεδομένα που συλλέχθηκαν φανερώνουν ότι οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων, με μικρή διαφορά στο ποσοστό με τους άνδρες 42% γυναίκες και 58% άνδρες. Προκαλεί ενδιαφέρον επίσης, το γεγονός ότι σε 5 από τους 15 κλάδους (ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ8, ΠΕ15) για τα υπό μελέτη έτη οι υποψήφιες γυναίκες σχολικοί σύμβουλοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους με την υπεροχή τους έναντι των ανδρών.οι άνδρες αντίθετα που θέτουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση προέρχονται από διαφόρους κλάδους. Ωστόσο, και στην περίπτωση των ανδρών το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφιοτήτων προέρχεται από τον κλάδο των Φιλολόγων με μικρή διαφορά από τον κλάδο των Φυσικών. Η επεξεργασία τέλος των σχετικών δεδομένων ως προς με την περιφέρεια υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη θέση των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων μας επιτρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες

35 προέρχονται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής

Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Το Μάιο του 2008 το Υπουργείο Πολιτισμού εγκαινίασε το θεσμό «Περιβάλλον και Πολιτισμός» με στόχο την ανάδειξη των άρρηκτων δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο ΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Η χρονική συγκυρία δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πέντε λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα της τελευταίας μου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση της εγκυκλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΓΚΟΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015

Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ Συντρόφισσες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Θεμάτων και Απαντήσεων: Δημελά Ελεονώρα ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Θεμάτων και Απαντήσεων: Δημελά Ελεονώρα ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Θεμάτων και Απαντήσεων: Δημελά Ελεονώρα ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Οι ψυχολογικές ρίζες του ρατσισμού Από τον Ξένιο Δία που προστάτευε τους ξένους και τον αρχαίο θεσμό της φιλοξενίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635)

ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635) ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης «Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635) Ταξίδι στον χρόνο περίπου 100 χρόνια πριν Λάρισα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2ου ΕΚΦΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΙΑ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη Εάν τρίψουμε ένα πλαστικό στυλό σε ένα μάλλινο ύφασμα

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών.

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αν η παρούσα Βουλή διαλυθεί χωρίς προηγουμένως να κινήσει την διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα έχουμε άλλη μια απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τα ψάθινα καπέλα, Μαργαρίτα Λυμπεράκη (απόσπασμα) Ερώτηση 1 η Περίληψη -(Κατερίνα Ζουρλαδάνη) Το κείμενο μας, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 Α1. Η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις», στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.Καύση απόδοση καυσίμων υλών (Χημεία) 2.Ενέργεια (Φυσική) 3.Ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού... Επενδύστε στον αγροτουρισμό. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Αγροτουρισμός, το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού. Για το σύνολο των οικονομιών της Ε.Ε. ο τουρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος Απλήρωτη εργασία σακατεμένοι και νεκροί εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες Αυτό το σύνθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Εισαγωγή... 2 επεξεργαστής βάσεων... 2 Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων... 2 Ερώτηση- Σύνολο... 3 Λειτουργία... 3 Ραβδογράµµατα... 6 Γραφήµατα... 7 Εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2011 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης 2. Πεντηκοστή, ίδρυση της Εκκλησίας. 3. Τι είναι η εκκλησία; 4. Γνωριμία με την Εκκλησία της Ενορίας μου. * Αγιασμός 1. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα