ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά µε το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τις διατάξεις του νόµου 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α ) που τροποποίησε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) επιβάλλεται Φ.Π.Α. στα νεόδµητα ακίνητα. Η εφαρµογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα προβλέπεται στο άρθρο 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. αλλά η ισχύς του άρθρου αυτού είχε ανασταλεί µε διάφορους νόµους. Η τελευταία αναστολή εφαρµογής (µέχρι ) προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3296/ Υποκείµενος στο φόρο Υποκείµενοι στο ΦΠΑ είναι οι επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδοµών προς πώληση που διενεργούν παράδοση νεόδµητων ακινήτων, οι οποίες από 1/1/2006 διενεργούν φορολογητέες πράξεις. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν µέχρι 31/12/2005 απαλλασσόµενες λόγω της αναστολής εφαρµογής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα. Οι επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδοµών προς πώληση µπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, κοινωνίες κ.λ.π. Η ανέγερση οικοδοµών από την παραπάνω επιχειρήσεις µπορεί να γίνεται είτε άµεσα από τις ίδιες είτε αναθέτοντας εργολαβίες ή υπεργολαβίες σε άλλους, ανεξαρτήτως εάν ανεγείρουν σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή µε το σύστηµα της αντιπαροχής. Συνεπώς µια κατασκευαστική επιχείρηση που επιθυµεί να κατασκευάσει οικοδοµή σε ιδιόκτητο οικόπεδο µε σκοπό να πωλήσει τις διηρηµένες ιδιοκτησίες µπορεί είτε α)να εκτελέσει η ίδια την κατασκευή, είτε β) να την αναθέσει σε άλλον εργολάβο για λογαριασµό της, είτε γ) να εκτελέσει η ίδια κάποιες εργασίες και κάποιες να αναθέσει σε υπεργολάβους, είτε δ) ακόµη και να την αναθέσει σε άλλον εργολάβο µε το σύστηµα της αντιπαροχής. Στην τελευταία περίπτωση οι διηρηµένες ιδιοκτησίες που θα παραµείνουν στην κυριότητα της οικοπεδούχου κατασκευαστικής επιχείρησης, όπως και αυτές που θα λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγµα η εργολήπτρια επιχείρηση, θα υπαχθούν σε Φ.Π.Α. ως νεόδµητα ακίνητα. Στην περίπτωση που κάποιο νοµικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε οποιοδήποτε αντικείµενο δραστηριότητας, αναθέτει σε άλλη εργολήπτρια επιχείρηση, την ανέγερση οικοδοµής ή ανεγείρει το ίδιο ή µε το σύστηµα της αντιπαροχής οικοδοµή σε οικόπεδο που κατείχε ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, µε σκοπό να µεταβιβάσει τις διηρηµένες ιδιοκτησίες που θα παραµείνουν στην κυριότητα του, οφείλει να δηλώσει στο Τµήµα Μητρώου της ΟΥ του την παράλληλη αυτή δραστηριότητα (κατασκευή και πώληση), καθόσον το νοµικό αυτό πρόσωπο, εκ του νόµου, ασκεί σε κάθε περίπτωση εµπορική δραστηριότητα και δεν µπορεί ποτέ να λειτουργήσει ως ιδιώτης. εν συµβαίνει όµως το ίδιο στην περίπτωση που οικοπεδούχος φυσικό πρόσωπο, που είναι ιδιώτης ή υποκείµενος στο Φ.Π.Α. από άλλη αιτία (π.χ. πωλήσεις ηλεκτρικών ειδών) αναθέσει την κατασκευή οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής σε κατασκευαστική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο οικοπεδούχος θα µεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες που παραµένουν στην κυριότητα του µε Φ.Μ.Α. διότι λειτουργεί ως ιδιώτης ενώ η εργολήπτρια-κατασκευάστρια θα µεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες που της αντιστοιχούν ως εργολαβικό αντάλλαγµα µε Φ.Π.Α. Εκτός του παραπάνω αναφερόµενου επαγγελµατία κατασκευαστή ακινήτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3427/2005, παρέχεται η δυνατότητα να καταστεί υποκείµενο στο φόρο κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που πραγµατοποιεί ευκαιριακά παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), εφόσον το επιθυµεί. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να δηλώσει την έναρξη των εργασιών του αν δεν είναι ήδη επιτηδευµατίας από άλλη αιτία ή να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητα αν είναι ήδη υποκείµενος στο φόρο, ή στην

2 περίπτωση που είναι µεν επιτηδευµατίας αλλά ασκεί απαλλασσόµενη δραστηριότητα πρέπει µε τη δήλωση µεταβολών να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητα και την υπαγωγή του στο Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που το παραπάνω πρόσωπο δεν επιθυµεί την υπαγωγή του στο φόρο προκειµένου να µπορεί να κάνει χρήση και του δικαιώµατος έκπτωσης του φόρου των εισροών, τότε θα κατασκευάσει την οικοδοµή του ως ιδιώτης, χωρίς να ασκήσει δικαίωµα έκπτωσης, όπως ίσχυε και µέχρι σήµερα. Η βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να πρόκειται για πράξεις που γίνονται ευκαιριακά και όχι κατά συνήθη δραστηριότητα. Παραδείγµατα: 1. Έµπορος γυναικείων ενδυµάτων έχει στην κατοχή του από κληρονοµιά οικόπεδο επί του οποίου κατασκευάζει ευκαιριακά πολυώροφη οικοδοµή 11 διαµερισµάτων. Έχει σκοπό να κρατήσει 5 διαµερίσµατα για την οικογένεια του και τα 6 να τα πωλήσει. Επιλέγει την υπαγωγή του στο ΦΠΑ. Συνεπώς υποχρεούται να υποβάλει δήλωση µεταβολών για να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητα του ως επαγγελµατίας κατασκευαστής υποκείµενος στο φόρο προκειµένου να έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των υποκειµένων στο φόρο. 2. Μισθωτός υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρία έχει στην κατοχή του από γονική παροχή οικόπεδο επί του οποίου κατασκευάζει πολυώροφη οικοδοµή 8 διαµερισµάτων µε σκοπό να κρατήσει 3 διαµερίσµατα για την οικογένεια του και τα 5 να τα µεταβιβάσει. Επιλέγει την υπαγωγή στο ΦΠΑ. Κατά συνέπεια υποχρεούται να υποβάλει δήλωση έναρξης δραστηριότητας για να γίνει υποκείµενος στο φόρο ως επαγγελµατίας κατασκευαστής και να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς προκειµένου να έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των υποκειµένων στο φόρο. 3. Συνταξιούχος αποφασίζει να ανεγείρει σε οικόπεδο του οικοδοµή 10 διαµερισµάτων µε σκοπό να κρατήσει 5 διαµερίσµατα για την οικογένεια του και τα υπόλοιπα 5 να τα µεταβιβάσει. Επιλέγει να µην υπαχθεί σε ΦΠΑ. Συνεπώς θα λειτουργήσει ως ιδιώτης και οι µεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών που θα γίνουν θα φορολογηθούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων. Εφ όσον επιλέξει κάποιος να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει ένας επαγγελµατίας κατασκευαστής υποκείµενος στο φόρο, δεδοµένου ότι εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο επαναλαµβάνει αυτή τη δραστηριότητα, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6 οπότε µπορεί να επιλέγει την υπαγωγή του ή µη στο φόρο. Γίνεται σαφές ότι πρόκειται για συστηµατική δραστηριότητα που τον καθιστά υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και υποχρεούται να υποβάλει τη σχετική δήλωση έναρξης ή µεταβολής στο Τµήµα Μητρώου της.ο.υ. στην οποία υπάγεται και να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τις πράξεις που διενεργεί. 2. Υποχρεώσεις κατασκευαστικών επιχειρήσεων (υποκείµενων στο φόρο) από 1/1/2006 Μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν. 3427/2005 ο επαγγελµατίας κατασκευαστής νεόδµητων ακινήτων, για τα ακίνητα που ανεγείρει µε άδειες που εκδίδονται µετά την 1/1/2006 τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο της δραστηριότητας του, έχει πλέον όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα Φ.Π.Α. (περιοδικές, εκκαθαριστικές δηλώσεις κ.λ.π.) και επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις, όπως υποβολή δήλωσης µεταβολών ένταξης στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποβολή δήλωσης υποκαταστήµατος, τήρηση βιβλίου κοστολογίου, υποβολή εντύπων κόστους και ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια ο κατασκευαστής έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση µεταβολών στο Τµήµα Μητρώου στη.ο.υ. της έδρας του, προκειµένου να δηλώσει ότι θα διενεργεί πλέον φορολογητέα δραστηριότητα και συνεπώς θα υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η µεταβολή συντελείται κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της πρώτης πράξης που αφορά τη φορολογητέα δραστηριότητα. Η πρώτη πράξη µπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση ανάλογα µε τις συνθήκες και είναι θέµα πραγµατικού γεγονότος (π.χ. µπορεί να είναι η παροχή υπηρεσιών από το µελετητή µηχανικό ή ο καθαρισµός του οικοπέδου ή η τυχόν απαιτούµενη περίφραξη ή η κατεδάφιση παλαιού κτίσµατος κ.λ.π.).

3 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 & 4 του Κ.Β.Σ. κάθε νέα οικοδοµή θεωρείται για την κατασκευαστική επιχείρηση υποκατάστηµα - πρόσκαιρη εγκατάσταση και πρέπει γι αυτό µέσα στις νόµιµες προθεσµίες (30 ηµέρες) από την έναρξη των εργασιών κατασκευής να υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση µεταβολών. Για τα υποκαταστήµατα αυτά-πρόσκαιρες εγκαταστάσειςδεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήµατος. Το ίδιο εξακολουθεί να ισχύει και µετά την επιβολή του ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων. Στις περιπτώσεις οικοδοµών που υπάγονται σε ΦΠΑ, ως είδος εγκατάστασης στο έντυπο Μ10 ( ήλωση εγκατάστασης εσωτερικού) θα αναγράφεται «ακίνητο του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ». Στις περιπτώσεις οικοδοµών που δεν υπάγονται στο νέο καθεστώς, ως είδος εγκατάστασης θα αναγράφεται «εργοτάξιο κατασκευαστικής επιχείρησης» και θα πρέπει να προσκοµίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία για τη µη υπαγωγή του συγκεκριµένου υποκαταστήµατος-οικοδοµής σε ΦΠΑ (π.χ. αντίγραφο οικοδοµικής άδειας µε ηµεροµηνία έκδοσης έως 31/12/05, απόφαση εξαίρεσης σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1038/2006, φορολογικά στοιχεία, µισθοδοσία και εισφορές ΙΚΑ για την συγκεκριµένη οικοδοµή ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής πριν από τυχόν αναθεώρηση αδείας, κ.λ.π). Όλες οι παραπάνω δηλώσεις µεταβολών (υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α., έναρξης υποκαταστήµατος κ.λ.π.) υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών όπως ορίζεται από το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παραδείγµατα: 1) Κατασκευαστική επιχείρηση κατέβαλε αµοιβή µηχανικού για την έκδοση οικοδοµικής άδειας και έλαβε την Α.Π.Υ. από αυτόν στις 10/12/2005. Η άδεια οικοδοµής εκδόθηκε στις 15/7/2006 και οι εργασίες κατασκευής της οικοδοµής (π.χ. εκσκαφή) θα αρχίσουν στις 27/1/2007. Η επιχείρηση είναι υπαγόµενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την 1/1/2006. Μπορούσε να υποβάλει δήλωση για να δηλώσει την υπαγωγή της στο κανονικό καθεστώς µέχρι και τις 30/6/2006 χωρίς κυρώσεις. Υποβολή δήλωσης µεταβολών για την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς µετά τις 30/6/06 θεωρείται εκπρόθεσµη και επισύρει τις νόµιµες κυρώσεις. Η δήλωση µεταβολών για την έναρξη του υποκαταστήµατος θα πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 30 ηµέρες από τις 27/1/2007 που θα γίνει η έναρξη των εργασιών κατασκευής. 2) Κατασκευαστική επιχείρηση καταβάλλει αµοιβή µηχανικού για έκδοση αδείας κατεδάφισης παλαιού κτίσµατος και λαµβάνει από αυτόν Α.Π.Υ. στις 3/6/2006. Στη συνέχεια εκδίδεται άδεια οικοδοµής στις 30/8/2006. Στις 5/9/2006 αρχίζει εργασίες κατασκευής. Η επιχείρηση είχε υποχρέωση να υποβάλει δήλωση µεταβολών µέσα σε 30 ηµέρες από τις 3/6/2006 για να δηλώσει την υπαγωγή της στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και µέσα σε 30 ηµέρες από τις 5/9/2006 να δηλώσει την έναρξη του υποκαταστήµατος. 3. Πεδίο εφαρµογής Ι) Γενικά Στο ΦΠΑ υπάγονται τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από την 1 η Ιανουαρίου 2006 καθώς και τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, αλλά αναθεωρείται από την 1 η Ιανουαρίου 2006, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. Είναι σαφές ότι, εφόσον η άδεια οικοδοµής έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί µέχρι και 31/12/2005, το ακίνητο δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, ανεξαρτήτως χρόνου έναρξης των εργασιών κατασκευής ή υπογραφής του εργολαβικού προσυµφώνου (σε περίπτωση αντιπαροχής). Επίσης είναι σαφές ότιδεν υπάγεται σε ΦΠΑ το ακίνητο του οποίου η άδεια αναθεωρείται από 1/1/2006 και µετά και µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της αναθεωρηµένης άδειας έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής (σύµφωνα µε άδεια εκδοθείσα µέχρι και 31/12/2005). Για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1/1/2006 και µετά (και µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής) µπορεί µε αίτηση των ενδιαφεροµένων να χορηγηθεί εξαίρεση από την υπαγωγή στο ΦΠΑ εφ όσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στη πολεοδοµία και έχει υπογραφεί προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής µέχρι και τις 25/11/2005 (επί αντιπαροχής). Σε περίπτωση που η οικοδοµή ανεγείρεται σε ιδιόκτητο από την κατασκευαστική επιχείρηση οικόπεδο, αρκεί η κατάθεση πλήρους φακέλου στην πολεοδοµία µέχρι και τις 25/11/2005.

4 Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ. 1038/ καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της παραπάνω εξαίρεσης. ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή της παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. δόθηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1066/ Στην περίπτωση που ο υποκείµενος έχει τις προϋποθέσεις που ορίζονται, υποβάλλει στον προϊστάµενο της ΟΥ της έδρας του, αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ο προϊστάµενος της ΟΥ εκδίδει και χορηγεί στον υποκείµενο την απόφαση εξαίρεσης του από τον ΦΠΑ για τη συγκεκριµένη οικοδοµή. Φωτοαντίγραφο αυτής της απόφασης θα επισυνάπτει ο υποκείµενος σε κάθε δήλωση µεταβίβασης ιδιοκτησίας από την οικοδοµή αυτή προκειµένου να αποδεικνύει ότι η µεταβίβαση αυτή δεν υπάγεται σε ΦΠΑ παρότι αφορά ακίνητο που κατασκευάστηκε µε άδεια οικοδοµής εκδοθείσα ή αναθεωρηθείσα µετά την 1/1/2006. II) Προθεσµία υποβολής της αίτησης και χορήγησης της εξαίρεσης Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί πριν τη δήλωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήµατος για τη συγκεκριµένη οικοδοµή. Για τις περιπτώσεις που η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης µεταβολών για την έναρξη εργασιών υποκαταστήµατος (30 ηµέρες από τη µεταβολή, άρθρο 36 Κώδικα ΦΠΑ) είχε λήξει πριν τις 30 Ιουνίου 2006, για λόγους χρηστής διοίκησης, έγινε δεκτό ότι η παραπάνω δήλωση µεταβολών για την έναρξη εργασιών υποκαταστήµατος µπορούσε να υποβληθεί έως και 30/6/06 χωρίς κυρώσεις. Η εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης µεταβολών για την έναρξη εργασιών του υποκαταστήµατος επισύρει τις νόµιµες κυρώσεις (πρόστιµο του (Σηµ. Ε.Ο. Ε7 όπως το άρθρο 4 του Ν. 3522/06 έχει κωδικοποιηθεί µε το αρθρο 21 του Ν. 2948/01) άρθρ. 4 του Ν. 2523/97), δεν στερεί όµως από τον κατασκευαστή το δικαίωµα του για εξαίρεση εφόσον συντρέχουν οι οριζόµενες προϋποθέσεις. Πρέπει όµως κατά την υποβολή δήλωσης µεταβολών για την έναρξη εργασιών υποκαταστήµατος να έχει χορηγηθεί ήδη η απόφαση εξαίρεσης προκειµένου να δηλωθεί σωστά το υποκατάστηµα, δηλ. ως «εργοτάξιο κατασκευαστικής επιχείρησης» και όχι ως «ακίνητο του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.». Παραδείγµατα: 1. Στις 25/8/06 εκδόθηκε οικοδοµική άδεια για την έκδοση της οποίας είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδοµική αρχή στις 24/11/2005 και την ίδια ηµεροµηνία υπεγράφη προσύµφωνο µεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν στις 23/12/2006. Η δήλωση µεταβολών για την έναρξη του υποκαταστήµατος πρέπει να υποβληθεί εµπρόθεσµα εντός 30 ηµερών από τις 23/12/06. Πριν την δήλωση µεταβολών του υποκαταστήµατος πρέπει να ζητηθεί και να χορηγηθεί η εξαίρεση της κατασκευαστικής επιχείρησης από τον Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη οικοδοµή. 2. Στις 10/9/2005 κατατέθηκε πλήρης φάκελος στην πολεοδοµία για την έκδοση οικοδοµικής αδείας. Το οικόπεδο είναι ιδιοκτησία της κατασκευαστικής επιχείρησης. Η άδεια εκδόθηκε στις 2/7/06. Οι εργασίες ανέγερσης της οικοδοµής ξεκίνησαν στις 3/7/2006. Η επιχείρηση δεν προσήλθε µέσα στη νόµιµη προθεσµία (30 ηµέρες από τις 3/7/06) να δηλώσει το υποκατάστηµα. Τη δήλωση µεταβολών για το υποκατάστηµα έκανε εκπρόθεσµα στις 15/10/2006. Επειδή η επιχείρηση είχε τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τον Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη οικοδοµή, ζήτησε και της χορηγήθηκε η εξαίρεση και στη συνέχεια υπέβαλε τη δήλωση µεταβολών για την έναρξη του υποκαταστήµατος ως «εργοτάξιο κατασκευαστικής επιχείρησης». Για την εκπρόθεσµη δήλωση µεταβολών της επιβλήθηκε πρόστιµο του αρθρ. 4 του Ν. 2523/97. Επισηµαίνεται ότι δεν αποτελεί ανατρεπτικό λόγο της εξαίρεσης η τροποποίηση ή εκχώρηση του προσυµφώνου και εργολαβικού κατασκευής µετά τις 25/11/2005. θα πρέπει όµως η νέα κατασκευαστική επιχείρηση που θα αναλάβει το έργο να υποβάλει αίτηση και να της χορηγηθεί εξαίρεση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και επιθυµεί να µην υπαχθεί σε ΦΠΑ για τη συγκεκριµένη οικοδοµή. Η εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει και στην περίπτωση αναγκαστικής αλλαγής των προσώπων των συµβαλλοµένων µερών λόγω θανάτου και συνέχισης της ίδιας σύµβασης από τους κληρονόµους του θανόντος (π.χ. οικοπεδούχος που έχει υπογράψει µε εργολάβο κατασκευαστή προσύµφωνο και

5 εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής αποβιώνει, το παιδί του αποδέχεται την κληρονοµιά και συνεπώς και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώµατα και συναινεί στην συνέχιση της οικοδοµής). 4. Παράδοση ακινήτων Ι) Με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ότι παράδοση ακινήτων είναι η µεταβίβαση από υποκείµενο στο φόρο έναντι ανταλλάγµατος («εξ επαχθούς αιτίας») της κυριότητας αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή τµηµάτων αυτών, καθώς και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά ή ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο της παρ.1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόµου 1521/1950 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1587/1950) περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων, εφόσον η µεταβίβαση ενεργείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Το αµάχητο τεκµήριο αποπερατωµένου διαµερίσµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης ιδανικού µεριδίου οικοπέδου στο οποίο ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθεί πολυκατοικία, από εργολάβο µε σχέδιο εγκεκριµένο από την πολεοδοµική υπηρεσία πριν από τη µεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται κατά αµάχητο τεκµήριο ότι µαζί µε το ιδανικό µερίδιο του οικοπέδου µεταβιβάζεται αποπερατωµένο διαµέρισµα της πολυκατοικίας που αντιστοιχεί σε αυτό, εφόσον η πολυκατοικία πρόκειται να ανεγερθεί από τον ίδιο τον πωλητή του ιδανικού µεριδίου του οικοπέδου ή τον εργολάβο που ανέλαβε µε αντιπαροχή την ανέγερση. Η µεταβίβαση ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΑΝ.Ν. 1521/1950 (κυρ. Ν. 1587/1950), αποτελεί την περίπτωση που είναι γνωστή ως πώληση διαµερίσµατος, καταστήµατος κ.λ.π. από τα σχέδια ή σε ηµιτελή κατάσταση αλλά πρόκειται να παραδοθεί περατωµένο. «Ως πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδοµή, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους κύριας χρήσης, στους οποίους περιλαµβάνεται και το ισόγειο ή η οικοδοµή που ανεξάρτητα από αριθµό ορόφων, έχει διαµερίσµατα συνολικού εµβαδού πεντακοσίων τουλάχιστον τετραγωνικών µέτρων (500 τ.µ.), οι οποίες προορίζονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, για πολύωρη σ αυτές παραµονή ανθρώπων, για διηµέρευση, συναναστροφή, εργασία ή ύπνο.» Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, για να υπάρξει υπαγόµενη σε ΦΠΑ παράδοση ακινήτων θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Η µεταβίβαση να ενεργείται από πρόσωπο του οποίου η οικονοµική δραστηριότητα προσδίδει σ αυτόν την ιδιότητα του υποκειµένου στο φόρο, δηλαδή του εργολάβου ο οποίος κατασκευάζει οικοδοµές προς πώληση, β) Η µεταβίβαση να γίνεται µε αντάλλαγµα, γ) Το µεταβιβαζόµενο ακίνητο να αποτελεί κτίριο. Ως κτίρια νοούνται τα κτίσµατα γενικά και όλες οι κατασκευές που συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο, ανεξάρτητα αν είναι αποπερατωµένα ή ηµιτελή. Εποµένως δε συνιστά φορολογητέα παράδοση η ξεχωριστή µεταβίβαση γηπέδων (δηλαδή οικοπέδων και αγροτεµαχίων) ή ιδανικών µεριδίων αυτών, δ) Να πρόκειται για κτίριο του οποίου η οικοδοµική άδεια εκδίδεται από 1/1/2006 και µετά ή αναθεωρείται από 1/1/2006 και µετά, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξαίρεσης της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1038/2006. ε) Η µεταβίβαση να γίνει πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι το ακίνητο πρέπει να είναι «καινούργιο». ε θεωρείται ως καινούργιο αυτό που έχει µε οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιηθεί από τον υποκείµενο στο φόρο, όπως για ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, µίσθωση ή άλλη χρήση. Επίσης θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί η πρώτη εγκατάσταση και συνεπώς το ακίνητο παύει να θεωρείται καινούργιο κατά το χρόνο που συµπληρώνεται πενταετία από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής αδείας. Η µεταβίβαση του ακινήτου σε χρόνο µεταγενέστερο από την συµπλήρωση της πενταετίας δεν συνιστά πράξη υπαγόµενη στο ΦΠΑ (αλλά υπάγεται σε ΦΜΑ).

6 II) Περαιτέρω, µε την περίπτωση α της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου 6 ορίζεται ότι αποτελούν υπαγόµενες στο φόρο παραδόσεις και οι παρακάτω πράξεις: α) µεταβίβαση ψιλής κυριότητας, β) σύσταση ή παραίτηση από το δικαίωµα προσωπικής ή πραγµατικής δουλείας, γ) παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου τµήµατος οικοπέδου, δ) µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας. Οι ανωτέρω πράξεις συνιστούν φορολογητέα παράδοση ακινήτων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, οι οποίες αφορούν στον υποκείµενο στο φόρο, στο χαρακτηρισµό του ακινήτου ως νεόδµητου, στη µεταβίβαση πριν από την πρώτη εγκατάσταση κ.λ.π. Αυτονόητο είναι ότι οι παραδόσεις ακινήτων οι οποίες υπάγονται σε ΦΠΑ δεν υπάγονται ταυτόχρονα και σε φόρο µεταβίβασης (ΦΜΑ). Σε περιπτώσεις κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, εξακολουθεί να επιβάλλεται ο οικείος φόρος και συνεπώς δεν θεωρείται ότι συντελείται παράδοση υπαγόµενη σε ΦΠΑ, γιατί αφενός δεν µπορεί η ίδια πράξη να υπόκειται σε δύο φορολογίες και αφετέρου ελλείπει το στοιχείο της επαχθούς αιτίας. Θα πρέπει όµως να γίνεται στις περιπτώσεις αυτές διακανονισµός του ΦΠΑ των εισροών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (µέσω της περιοδικής δήλωσης - αφαιρούµενα ποσά). 5. Αυτοπαράδοση ακινήτων Όπως συµβαίνει και µε κάθε άλλο αγαθό και υπηρεσία έτσι και στην περίπτωση των ακινήτων, εξοµοιώνεται µε παράδοση (αυτοπαράδοση) η ανάληψη του ακινήτου από τον υποκείµενο για κάλυψη προσωπικών του αναγκών ή της οικογενείας του ή γενικά για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση ή η διάθεση από τον υποκείµενο στο φόρο ακινήτου για το οποίο έχει ασκηθεί δικαίωµα έκπτωσης, σε άλλη µη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ιδιοκατοίκηση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, η µίσθωση, η χρησιµοποίηση ακινήτου ως παγίου το οποίο είχε κατασκευαστεί µε σκοπό την πώληση του (και έχει ήδη ασκηθεί ως προς αυτό το δικαίωµα έκπτωσης) σε δραστηριότητα του ιδίου υποκειµένου που δεν παρέχει δικαίωµα έκπτωσης (π.χ. επιχείρηση µε δραστηριότητα κατασκευή και πώληση ακινήτων και ασφαλιστικές εργασίες, ιδιοχρησιµοποιεί γραφείο που είχε κατασκευάσει προς πώληση προκειµένου να στεγάσει τον κλάδο των ασφαλειών). ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διάθεσης ακινήτου για χρήση του ως παγίου σε άλλη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειµένουδεν συντρέχει λόγος αυτοπαράδοσης και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ περί διακανονισµού και παρακολούθησης του επί πενταετία. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση για διακανονισµό του παγίου, µεταβίβαση αυτής της ιδιοκτησίας (παγίου) πριν ή µετά την πενταετία του διακανονισµού θα υπαχθεί σε ΦΜΑ. Υπάρχει όµως υποχρέωση γνωστοποίησης για τη χρησιµοποίηση αυτού του ακινήτου ως παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα ταυτόχρονα µε την υποβολή της περιοδικής δήλωσης της φορολογικής περιόδου που άρχισε η χρησιµοποίηση του. Άλλη περίπτωση διάθεσης ακινήτου σε µη φορολογητέα δραστηριότητα η οποία εξοµοιώνεται µε παράδοση και οφείλεται γι αυτήν ΦΠΑ αυτοπαράδοσης, είναι η περίπτωση κατά την οποία συµπληρώνεται πενταετία από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί παράδοση του ακινήτου, οπότε το ακίνητο θεωρείται ότι διατίθεται πλέον σε µη φορολογητέα δραστηριότητα, εφ όσον η πώληση (παράδοση) του µετά τον χρόνο αυτό (παρέλευση πενταετίας) δεν θα υπόκειται σε ΦΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για τις οποίες καταβάλλεται ΦΠΑ, είναι οι πράξεις αυτές να γίνονται από κατασκευαστική επιχείρηση που λόγω της δραστηριότητας της αυτής υπόκειται στο ΦΠΑ και να πρόκειται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από 1/1/2006 ή για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 1/1/2006 εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

7 6. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαραίτητο του φόρου Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά την ηµέρα: α) Υπογραφής του οριστικού συµβολαίου. β) Σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης στην περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασµού και µέχρι τη σύνταξη της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Όπως και στις λοιπές περιπτώσεις εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασµού κινητών, έτσι και στην περίπτωση των ακινήτων, υποκείµενος στον ΦΠΑ είναι ο καθ ου η εκτέλεση, βαρυνόµενος µε τον ΦΠΑ είναι ο υπερθεµατιστής και υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης και την απόδοση του ΦΠΑ ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος (συµβολαιογράφος κ.λ.π.). Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού υποβάλει την ειδική δήλωση Φ.Π.Α στο όνοµα του καθ ου και στη ΟΥ του ακινήτου κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης και σε κάθε περίπτωση πριν τη σύνταξη της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1075/ γ) Μεταγραφής στις λοιπές περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν απαιτείται σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου στην περίπτωση της επιδίκασης κυριότητας από το δικαστήριο. δ) Πραγµατοποίησης των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Πρόκειται δηλαδή για τις περιπτώσεις της ιδιοκατοίκησης, δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, µίσθωσης κ.λ.π. οι οποίες εξοµοιώνονται µε παράδοση (αυτοπαράδοση) και υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέτοια είναι και η περίπτωση συµπλήρωσης της πενταετίας από την έκδοση οικοδοµικής αδείας. ε) Υπογραφής προσυµφώνου, µε τον όρο της αυτοσύµβασης που προβλέπει το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα εφόσον καταβλήθηκε ολόκληρο το τίµηµα και παραδόθηκε η νοµή του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται για τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης να συντρέχουν σωρευτικά και οι τρεις προϋποθέσεις, δηλαδή να περιλαµβάνεται στο προσύµφωνο ο όρος της αυτοσύµβασης που προβλέπει το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα και να ορίζεται ότι καταβλήθηκε ολόκληρο το τίµηµα και παραδόθηκε η νοµή του ακινήτου. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση πίστωσης του τιµήµατος ή εξόφλησης µέρους αυτού δεν γεννάται η φορολογική υποχρέωση. Αναφορικά µε την παράδοση κτισµάτων στον οικοπεδούχο η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται η παρεχόµενη εργολαβία και παραδίδονται τα κτίσµατα στον οικοπεδούχο (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/2006 και Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1067/2006). 7. Φορολογητέα αξία Φορολογητέα αξία αποτελεί το τίµηµα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο υποκείµενος στο φόρο (πωλητής) για τη συντελούµενη κάθε φορά παράδοση π.χ. µεταβίβαση πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας κ.λ.π. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας θα ληφθεί υπόψη το αντάλλαγµα που θα αποτιµηθεί σε χρήµα κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και είναι αδιάφορο αν η πώληση γίνεται µετρητοίς (τίµηµα που έλαβε) ή επί πιστώσει (τίµηµα που πρόκειται να λάβει) όπως άλλωστε και σε όλες τις παραδόσεις αγαθών. Επίσης για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αξία της παρεχόµενης εργολαβίας για την ανέγερση των κτισµάτων που παραδίδονται σε αυτόν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού µεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Αστικού ικαίου, η ανέγερση οικοδοµής «επί αντιπαροχή» είναι µίσθωση έργου, για την οποία η αµοιβή παρέχεται σε είδος ή σε ορισµένες περιπτώσεις εν µέρει σε είδος και εν µέρει σε χρήµα. Ο κύριος του οικοπέδου συµφωνεί µε τον εργολάβο την ανέγερση πολυωρόφου οικοδοµής στο οικόπεδο του, η δε οικοδοµή διέπεται από τις διατάξεις περί οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας. Η αµοιβή του εργολάβου συνίσταται στην υποχρέωση του οικοπεδούχου-εργοδότου, όπως µεταβιβάσει σ αυτόν ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδεικνύονται από αυτόν τα συµπεφωνηµένα ποσοστά του οικοπέδου. Η αξία της παρεχόµενης εργολαβίας, η οποία προκύπτει από το κόστος υλικών, εργασιών, αµοιβών, µισθών και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και τυχόν εργολαβικό κέρδος όπου υπάρχει, δε µπορεί να είναι µικρότερη της αξίας των ποσοστών του οικοπέδου, που µεταβιβάζονται από

8 τον κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή στον από αυτόν υποδεικνυόµενο τρίτο. Μπορεί όµως η αξία της εργολαβίας να είναι µεγαλύτερη της αξίας των κατά τα παραπάνω ποσοστών οικοπέδου, εάν µε το εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής έχει συµφωνηθεί και καταβολή ενός µέρους του τιµήµατος σε χρήµα. Για τις πράξεις παράδοσης ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 περίπτωση γ, δηλαδή τις αυτοπαραδόσεις ακινήτων, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 2 περίπτωση α η τρέχουσα τιµή αγοράς των αγαθών ή παρόµοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιµή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης τους. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές ο εργολάβος κατασκευαστής δεν αγοράζει αλλά κατασκευάζει το ακίνητο, ως φορολογητέα αξία της αυτοπαράδοσης λαµβάνεται υπόψη το κόστος κατασκευής. Η αξία αυτή αναγράφεται στην ειδική δήλωση που υποβάλλεται για τις αυτοπαραδόσεις ακινήτων χωρίς µε αυτή να καταβάλλεται ο φόρος, ο οποίος καταβάλλεται µε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση πλειστηριασµού ακινήτου ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το εκπλειστηρίασµα που αναφέρεται στην κατακυρωτική έκθεση ανεξαρτήτως αν υπερβαίνει ή όχι την αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1054/2006. Σε περίπτωση διαχωρισµού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Κληρονοµιών, ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία που κυρώθηκε µε τον ν. 2961/ όπως ισχύει. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού της επικαρπίας από την κυριότητα λόγω δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονοµιάς εξακολουθεί για το εµπράγµατο δικαίωµα που δωρίζεται, παρέχεται, κληρονοµείται να επιβάλλεται ο οικείος φόρος ενώ για το εµπράγµατο δικαίωµα που τυχόν µεταβιβάζεται ή αυτοπαραδίδεται, επιβάλλεται ΦΠΑ. Παράδειγµα: Εργολάβος-κατασκευαστής που ανεγείρει οικοδοµή υπαγόµενη σε ΦΠΑ αποφασίζει να δωρίσει την ψιλή κυριότητα ενός διαµερίσµατος της οικοδοµής αυτής στον αδελφό του και να παρακρατήσει ο ίδιος την επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή η δωρεά της ψιλής κυριότητας θα φορολογηθεί µε φόρο δωρεάς και η παρακράτηση της επικαρπίας θα φορολογηθεί ως αυτοπαράδοση µε ΦΠΑ. 8. Απαλλασσόµενες παραδόσεις ακινήτων Απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις όλων των άλλων ακινήτων, εκτός των παραδόσεων νεόδµητων ακινήτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι παραδόσεις οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.λ.π. επί των οποίων δεν υπάρχει κτίσµα δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. Απαλλάσσονται επίσης από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις ακινήτων που δεν θεωρούνται νεόδµητα. Πρόκειται δηλαδή για ακίνητα των οποίων η άδεια οικοδοµής εκδόθηκε πριν την 1/1/2006 και εποµένως δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. Αυτονόητο είναι ότι απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση ακινήτων των οποίων η άδεια εκδόθηκε από 1/1/2006 αλλά έχει χορηγηθεί η εξαίρεση. Περαιτέρω, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και οι περιπτώσεις παράδοσης νεόδµητων ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς και η παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου τµήµατος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των ανωτέρω ακινήτων. Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ισχύει για όλη την αξία της παράδοσης του µεταβιβαζόµενου ως πρώτη κατοικία ακινήτου και του τυχόν ως άνω παραχωρούµενου δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης. Συνεπώς, η µεταβίβαση αυτή εµπίπτει στις διατάξεις του Φ.Μ.Α. και για το τυχόν µεγαλύτερο του απαλλασσόµενου κατά περίπτωση ορίου καταβάλλεται ο αναλογών φόρος µεταβίβασης (Φ.Μ.Α.) κατά τα οριζόµενα στη φορολογία αυτή. Η απαλλαγή αυτή κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της παράδοσης, γι αυτό και θα πρέπει να ερευνάται προσεκτικά η ύπαρξη των προϋποθέσεων για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης για πρώτη κατοικία, καθόσον στην περίπτωση αυτή έχουµε απαλλαγή της παράδοσης του ακινήτου από τον Φ.Π.Α. και υπαγωγή της πράξης αυτής στις διατάξεις του Φ.Μ.Α. και κατά συνέπεια διαφοροποίηση και του υπόχρεου προσώπου απέναντι στο δηµόσιο.

9 ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων (άρθρο 1 του Ν. 1078/1980) µπορούν να απαλλάσσονται οι συµβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Κατά την ανοικοδόµηση συνεπώς κατοικίας είτε µε το σύστηµα της αυτεπιστασίας είτε της αντιπαροχής για τον οικοπεδούχο δεν συνάπτεται σύµβαση αγοράς και συνεπώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του Φ.Μ.Α. προκειµένου να κριθεί ο οικοπεδούχος ως δικαιούχος απαλλαγής Α κατοικίας. Για το λόγο αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιούται απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. οποιοσδήποτε κατασκευάζει κατοικία σε ιδιόκτητο οικόπεδο µε οποιοδήποτε τρόπο. 9. ικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ από τους κατασκευαστές Ι) Έκπτωση Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. Προϋπόθεση για την έκπτωση του Φ.Π.Α. µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές της επιχείρησης είναι, οι εισροές αυτές να χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση φορολογητέων πράξεων. Έτσι, όταν µια κατασκευαστική επιχείρηση διενεργεί παραδόσεις ακινήτων υποκείµενες σε Φ.Π.Α., εκπίπτει ολόκληρο το φόρο των εισροών της. Σε περίπτωση όµως που διενεργεί πράξεις απαλλασσόµενες από το φόρο για τις οποίες δεν προβλέπεται από το νόµο δικαίωµα έκπτωσης (π.χ. µεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου) δεν µπορεί να εκπέσει το φόρο που επιβάρυνε τις εισροές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των ιδιοκτησιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο Φ.Π.Α. των εισροών που βάρυνε τις ιδιοκτησίες για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης καθώς και ο ΦΠΑ που βάρυνε τις ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης και να διακανονισθεί µέσω της περιοδικής δήλωσης στο πεδίο «αφαιρούµενα ποσά». Το ποσό του εκπιπτόµενου φόρου προσδιορίζεται ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, µε βάση την πραγµατική διάθεση των αγαθών ή υπηρεσιών ανά οικοδοµή, όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (ΠΟΛ. 1083/2006). Σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός του εκπιπτόµενου ποσοστού Φ.Π.Α που βαρύνει τις κοινές λειτουργικές δαπάνες π.χ. γραφική ύλη, έξοδα καθαριότητας κλπ βρίσκεται και για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις µε βάση το κλάσµα (Pro-Rata) που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000). II) Επιστροφή Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, όπως και κάθε άλλη υποκείµενη στο φόρο επιχείρηση, έχει δικαίωµα επιστροφής του πιστωτικού της υπολοίπου ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 34 του Κώδικα ΦΠΑ. 10. ηλωτικές και λοιπές υποχρεώσεις Όπως ήδη προαναφέρθηκε η κατασκευαστική επιχείρηση από τη στιγµή που εντάσσεται σε καθεστώς ΦΠΑ έχει όλες τις υποχρεώσεις των υποκειµένων στο φόρο. Συνεπώς έχει υποχρέωση για υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, όταν ενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, δηλώσεις στατιστικής παρακολούθησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών (intrastat). Πλέον των ανωτέρω η υποκείµενη σε ΦΠΑ κατασκευαστική επιχείρηση έχει και πρόσθετες υποχρεώσεις για: Ι. υποβολή εντύπου απεικόνισης του κόστους της οικοδοµής προϋπολογιστικά, II. υποβολή εντύπου απεικόνισης του κόστους της οικοδοµής απολογιστικά, III. υποβολή ειδικής δήλωσης για τη µεταβίβαση διηρηµένης ιδιοκτησίας,

10 IV. γνωστοποίηση για τη χρησιµοποίηση ακινήτου (που κατασκευάστηκε µε σκοπό την εµπορία του) ως παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα καθώς και για το ακίνητο το οποίο απαλλοτριώθηκε, V. τήρησης βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών, VI. έκδοσης στοιχείου παράδοσης κτισµάτων στον οικοπεδούχο στις περιπτώσεις αντιπαροχής. Επισηµαίνεται ότι όλες οι παραπάνω πρόσθετες (Ι-VI) υποχρεώσεις αφορούν µόνο τις επιχειρήσεις κατασκευής οικοδοµών προς πώληση (είτε ανεγείρουν σε ιδιόκτητο οικόπεδο είτε µε το σύστηµα της αντιπαροχής) και όχι τις επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν εργολαβικά την ανέγερση µιας οικοδοµής για λογαριασµό άλλου. Π.χ. κατασκευαστική επιχείρηση που αναλαµβάνει ως εργολάβος την ανέγερση του καταστήµατος µιας εµπορικής επιχείρησης ρούχων σε οικόπεδο που ανήκει στην τελευταία -όχι µε το σύστηµα της αντιπαροχής- δεν έχει καµµία από τις παραπάνω υποχρεώσεις. Η κατασκευαστική αυτή επιχείρηση για την εργολαβία που παρέχει στην εµπορική υπόκειται βέβαια σε ΦΠΑ και το σχετικό παραστατικό που θα εκδόσει για την αµοιβή της θα επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ. Ι. Έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους Για τον τύπο, περιεχόµενο, τρόπο, χρόνο και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδοµής και κατανοµής αυτού στις επιµέρους ιδιοκτησίες εκδόθηκε η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1048/ ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή της παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. έχουν δοθεί µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1065/2006. Το ειδικό έντυπο του προϋπολογιστικού κόστους υποβάλλεται από τον πωλητή - υποκείµενο στο φόρο, για τις οικοδοµές που θα αποτελέσουν αντικείµενο επιβολής του Φ.Π.Α. σε τρία αντίτυπα στην αρµόδια.ο.υ., στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδοµή. Υποβάλλεται υποχρεωτικά µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής αδείας και πριν από την πρώτη παράδοση ιδιοκτησίας (π.χ. πώληση ενός καταστήµατος ή αυτοπαράδοση ενός διαµερίσµατος). Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει το προϋπολογιστικό κόστος της οικοδοµής, το οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τις τρέχουσες τιµές αγοράς (για υλικά, µισθοδοσία, υπηρεσίες γενικά κ.λ.π.) και τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες για την οικοδοµή µελέτες, προκειµένου να προσεγγίζει το πραγµατικό κόστος της οικοδοµής. Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται ως προϋπολογιστικό κόστος το ελάχιστο κόστος οικοδοµής (ΕΚΚΟ). Το προϋπολογιστικό κόστος αναλύεται σε δύο πίνακες, στους πίνακες Α των γενικών δαπανών και Β του κατασκευαστικού κόστους. Γενικές δαπάνες είναι οι δαπάνες που ενσωµατώνονται στο κόστος της οικοδοµής, εκτός των δαπανών που συνιστούν κατασκευαστικό κόστος που αναλύεται στην παρακάτω περίπτωση. Κατασκευαστικό κόστος είναι το κόστος των υλικών, των πρώτων και βοηθητικών υλών, των εργασιών κατασκευής (µισθοδοσία, εισφορές ΙΚΑ, υπεργολαβίες κ.λ.π.) στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής προκειµένου να κατασκευάσει το σύνολο της οικοδοµής. Η κατανοµή του προϋπολογιστικού κόστους στις επιµέρους ιδιοκτησίες γίνεται σε ποσοστό επί τοις χιλίοις σύµφωνα µε την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου. Σηµειώνεται ότι είναι ενδεχόµενο κάποια χιλιοστά οικοπέδου να κρατηθούν για µελλοντική αύξηση του συντελεστή δόµησης µε αποτέλεσµα η κατανοµή του κόστους να εκφράζεται σε τόσα ποσοστά όσα αντιστοιχούν στο οικόπεδο που µένει αφού αφαιρεθούν τα ποσοστά που έχουν κρατηθεί. Παράδειγµα: Σε οικόπεδο 500 τετραγωνικά µέτρα και συντελεστή δόµησης 2 ανεγείρεται οικοδοµή 1000 τετραγωνικών µέτρων. Ο κατασκευαστής κατά την σύσταση κρατά 200 χιλιοστά αντιστοιχίας οικοπέδου για µελλοντική αύξηση του συντελεστή δόµησης. Η οικοδοµή αποτελείται από 10 ιδιοκτησίες στην κάθε µια από τις οποίες δίδονται 80%ο οικοπέδου. Το κόστος της οικοδοµής θα κατανεµηθεί στις ιδιοκτησίες µε βάση τη συµµετοχή κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό κόστος δηλαδή σε 80/800 στην κάθε µια.

11 Σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιµο στην στήλη 6 να γράφεται το ποσοστό ως κλάσµα π.χ. 80/800. Στις περιπτώσεις κατασκευής οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής το κόστος απόκτησης των χιλιοστών του οικοπέδου που θα περιέλθουν στον κατασκευαστή δεν αναγράφεται στον Πίνακα Α στην ένδειξη οικόπεδο διότι η αξία αυτή (µέχρι την έκδοση του στοιχείου παράδοσης κτισµάτων στον οικοπεδούχο - εγκύκλιος ΠΟΛ 1067/2006) περιλαµβάνεται µέσα στο κόστος του συνολικού έργου εφόσον ο κατασκευαστής κατασκευάζει τα κτίσµατα του οικοπεδούχου προκειµένου να αποκτήσει το συµφωνηθέν µέρος του οικοπέδου. Φυσικά µειωτικό στοιχείο του προϋπολογιστικού κόστους το οποίο θα πρέπει να εµφανίζεται ως αρνητικό ποσό στην ένδειξη οικόπεδο, αποτελεί το µέρος του εργολαβικού ανταλλάγµατος το οποίο έχει συµφωνηθεί µε το εργολαβικό προσύµφωνο ότι ο κατασκευαστής θα εισπράξει από τον οικοπεδούχο σε χρήµα. Στην αντίθετη περίπτωση όπου ο κατασκευαστής καταβάλλει και χρήµατα στον οικοπεδούχο εκτός από τα κτίσµατα που θα του παραδώσει, τότε το συµφωνηθέν αυτό ποσό θα εµφανίζεται ως θετικό ποσό στην ένδειξη οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής για την κατασκευή του συνόλου της οικοδοµής καταβάλλεται από αυτόν προκειµένου να κατασκευάσει και να αποκτήσει τις ιδιοκτησίες που του αντιστοιχούν µε βάση τα συµφωνηθέντα µε τον οικοπεδούχο. Συνεπώς το προϋπολογιστικό κόστος που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πρέπει να κατανεµηθεί µόνο στις ιδιοκτησίες που θα περιέλθουν στον κατασκευαστή. Η κατανοµή θα γίνει µε αναγωγή των χιλιοστών επί του συνολικού οικοπέδου που αντιστοιχούν σε κάθε ιδιοκτησία που θα περιέλθει στον κατασκευαστή σε ποσοστό επί των χιλιοστών του οικοπέδου που λαµβάνει ως εργολαβικό αντάλλαγµα. Παράδειγµα: Κατασκευαστική επιχείρηση ανεγείρει οικοδοµή 10 διαµερισµάτων στο κάθε ένα από τα οποία σύµφωνα µε τη σύσταση αντιστοιχούν 100 χιλιοστά επί του οικοπέδου. Ως εργολαβικό αντάλλαγµα έχουν οριστεί στο προσύµφωνο και εργολαβικό κατασκευής τα 600 χιλιοστά του οικοπέδου (6 διαµερίσµατα). Το προϋπολογιστικό κόστος της οικοδοµής είναι ΕΥΡΩ και θα επιµεριστεί στις ιδιοκτησίες που θα περιέλθουν στον κατασκευαστή. Στη περίπτωση αυτή στη στήλη 6 θα γράφεται το ποσοστό ως κλάσµα π.χ. στο συγκεκριµένο παράδειγµα 100/600. Ο επιµερισµός θα γίνει ως εξής: ΕΥΡΩ χ 100/600 = ,66 ΕΥΡΩ. Συνεπώς ,66 ΕΥΡΩ είναι το κόστος κάθε ενός από τα 6 διαµερίσµατα. Οι ιδιοκτησίες του οικοπεδούχου απλώς αναγράφονται στο έντυπο του προϋπολογιστικού κόστους για λόγους πληροφοριακούς, χωρίς κατανοµή Κόστους σε αυτές µε την ένδειξη δίπλα «κτίσµατα οικοπεδούχου». (Παραδείγµατα συµπλήρωσης εντύπων προϋπολογιστικού κόστους παρατίθενται στο τέλος του οδηγού). ΙΙ. Έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους Για τον τύπο, περιεχόµενο, τρόπο, χρόνο και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδοµής και κατανοµής αυτού στις επιµέρους ιδιοκτησίες και σχετικές διευκρινίσεις και Οδηγίες δόθηκαν µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1105/2006 και την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1111/2006. Το ειδικό έντυπο του απολογιστικού κόστους υποβάλλεται από τον πωλητή - υποκείµενο στο φόρο, για τις οικοδοµές που αποτελούν αντικείµενο επιβολής του Φ.Π.Α., σε τρία αντίτυπα στην αρµόδια.ο.υ., στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται η ανεγερθείσα οικοδοµή. Υποβάλλεται υποχρεωτικά µετά την αποπεράτωση της κατασκευής της οικοδοµής και την καταχώρηση του συνολικού και οριστικού κόστους αυτής στο βιβλίο «κοστολογίου οικοδοµής» και µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας. Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει το απολογιστικό κόστος της οικοδοµής όπως αυτό προκύπτει από το τηρούµενο βιβλίο κοστολογίου.

12 Η αξία του οικοπέδου στο έντυπο απολογιστικού κόστους οφείλει να αναγράφεται σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για κατασκευή σε ιδιόκτητο οικόπεδο είτε µε το σύστηµα της αντιπαροχής. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/2006 και µε τις οδηγίες που δόθηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1067/2006 στην περίπτωση της αντιπαροχής ως αξία του οικοπέδου αναγράφεται η αξία των παραδιδόµενων κτισµάτων στον οικοπεδούχο, όπως αυτή προκύπτει από το στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων». Εάν µε βάση το προσύµφωνο και το εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής έχει συµφωνηθεί και η καταβολή ενός µέρους του τιµήµατος σε χρήµα από τον οικοπεδούχο στον κατασκευαστή, ως αξία του οικοπέδου καταχωρείται η αξία του στοιχείου µειωµένη µε το ποσό του χρηµατικού τιµήµατος. Μετά την καταχώρηση της αξ\ας του οικοπέδου η αξία των δαπανών που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο, µειώνεται ισόποσα µε τη συνολική αξία των δαπανών που βαρύνουν τα παραδιδόµενα κτίσµατα, όπως προκύπτει από το στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων». Οµοίως όπως και στο προϋπολογιστικό κόστος, η κατανοµή του απολογιστικού κόστους στις επιµέρους ιδιοκτησίες γίνεται σε ποσοστό επί τοις χιλίοις σύµφωνα µε την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου. Σε περίπτωση που κάποια χιλιοστά οικοπέδου έχουν κρατηθεί για µελλοντική αύξηση του συντελεστή δόµησης ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για την κατανοµή του προϋπολογιστικού κόστους. Επίσης οµοίως στην περίπτωση αντιπαροχής ο εργολάβος κατασκευαστής κατανέµει το συνολικό απολογιστικό κόστος που προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου µόνο στα κτίσµατα που ανήκουν σε αυτόν και αντιστοιχούν στα ποσοστά του οικοπέδου που θα πάρει από τον οικοπεδούχο ως εργολαβικό αντάλλαγµα. Σε περίπτωση µεταβίβασης ηµιτελούς ιδιοκτησίας για την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του αµάχητου τεκµηρίου του αποπερατωµένου διαµερίσµατος και της οποίας η κατασκευή θα συνεχισθεί αποδεδειγµένα από ένα στάδιο και µετά από τον αγοραστή, η συµµετοχή της στο απολογιστικό κόστος θα προκύπτει µε βάση τα χιλιοστά που της Ι αντιστοιχούν, επί του κόστους κατασκευής έως του συγκεκριµένου σταδίου που αυτή έχει συµφωνηθεί ότι θα παραδοθεί. Το βάρος της απόδειξης του πραγµατικού γεγονότος βέβαια φέρει, σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση. (Παραδείγµατα συµπλήρωσης εντύπων απολογιστικού κόστους παρατίθενται στο τέλος του οδηγού). ΙΙΙ. Ειδική δήλωση µεταβίβασης ακινήτου Α) Γενικά Ο τύπος, το περιεχόµενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της ορίσθηκαν µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1053/ και οι σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης της δόθηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1070/ Επίσης ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου της ειδικής δήλωσης κατά το στάδιο της παραλαβής της ορίστηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1054/ και οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1071/ Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός έχει προηγούµενα προσδιοριστεί και µε αυτή καταβάλλεται ο αναλογών στην παράδοση του ακινήτου Φ.Π.Α., αφού, αφαιρεθεί ο Φ.Π.Α. εισροών που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη ιδιοκτησία. Υποβάλλεται εις τετραπλούν στη.ο.υ. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση που η.ο.υ., της περιοχής του ακινήτου είναι διαφορετική από τη.ο.υ. της έδρας του υποκειµένου στο φόρο, ένα αντίγραφο της διαβιβάζεται στη.ο.υ. της έδρας του υποκειµένου αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής της. (Η διαδικασία παραλαβής αναλύεται παρακάτω). Στον υποκείµενο εργολάβο κατασκευαστή, µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής, επιστρέφονται τα δύο από τα θεωρηµένα αντίτυπα της «Ειδικής ήλωσης Φ.Π.Α.», το ένα για το αρχείο του και το άλλο για τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου για τη µεταβίβαση του ακινήτου. Στο αντίτυπο που επιστρέφεται στον υποκείµενο για το αρχείο του τίθεται από τον αρµόδιο υπάλληλο σφραγίδα µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ. ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ». Το αντίτυπο αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για τον υποκείµενο, προκειµένου να

13 µεταφέρει στα προστιθέµενα ποσά του φόρου των εισροών της περιοδικής του δήλωσης της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας καταβλήθηκε, τον βάσει της Ειδικής ηλώσεως καταβληθέντα Φ.Π.Α.. Η αξία των εκροών «ΒΑΣΕΙ ΗΛΩΣΗΣ» αναγράφεται στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου σύνταξης του συµβολαίου. Η «Ειδική ήλωση Φ.Π.Α.» υποβάλλεται και στην περίπτωση παράδοσης (µεταβίβασης) άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος (εκτός της πλήρους κυριότητας) επί νεόδµητου ακινήτου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. δηλαδή της µεταβίβασης της ψιλής κυριότητας, σύστασης προσωπικής ή πραγµατικής δουλείας κ.λ.π. Επίσης, η «Ειδική ήλωση Φ.Π.Α.» υποβάλλεται και στην περίπτωση της αυτοπαράδοσης νεόδµητου ακινήτου (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α.) σε τρία αντίτυπα χωρίς την καταβολή του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται µε την περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου. (Παραδείγµατα συµπλήρωσης εντύπων ειδικής δήλωσης παρατίθενται στο τέλος του οδηνού). Β) ιαδικασία παραλαβής και ελέγχου της ειδικής δήλωσης. α) 0 υποκείµενος στο φόρο καταθέτει την Ειδική ήλωση Φ.Π.Α., συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα για ελεγκτικούς σκοπούς τα φύλλα υπολογισµού της αξίας ακινήτου (έντυπα 1-5, Κ1-Κ9, Αντικειµενικής Αξίας β) Ο Προϊστάµενος της.ο.υ. στην οποία κατατίθεται, ελέγχει άµεσα µετά την καταχώρηση της τη δήλωση αυτή ως προς το δηλούµενο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου ή, εφόσον αυτό είναι δυσχερές, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων για τις.ο.υ. ηµερών από την καταχώρηση. Ειδικότερα ελέγχεται αν το δηλούµενο από τον υποκείµενο στο φόρο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου υπολείπεται της µεγαλύτερης αξίας µεταξύ της αξίας αυτής που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και του δηλούµενου απολογιστικού κόστους του ίδιου ακινήτου αν πρόκειται για ακίνητο οικοδοµής που έχει αποπερατωθεί ή προϋπολογιστικού κόστους του εν λόγω ακινήτου αν πρόκειται για ακίνητο οικοδοµής που δεν έχει αποπερατωθεί. Στην περίπτωση που το δηλούµενο τίµηµα είναι ίσο ή µεγαλύτερο από τις δύο άλλες προαναφερθείσες αξίες, καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογών στο δηλούµενο τίµηµα φόρος, αφού συµψηφιστεί πρώτα ο βάσει δήλωσης φόρος εισροών που βαρύνει την µεταβιβαζόµενη ιδιοκτησία, ολοκληρώνεται πλέον η υποβολή της δήλωσης και η ειδική δήλωση θεωρείται περαιωθείσα ως ειλικρινής ως προς την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, µε την προϋπόθεση ότι τα δηλωθέντα στοιχεία και εν γένει χαρακτηριστικά αυτού είναι ειλικρινή και µε την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. ως προς το φόρο εισροών και το πραγµατικό κόστος του ακινήτου. γ) Στην αντίθετη περίπτωση που το δηλούµενο τίµηµα υπολείπεται από την µία ή τις δύο προαναφερθείσες αξίες ο προϊστάµενος της.ο.υ. αναγράφει στην ειδική δήλωση ως αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου την κατά τα προαναφερόµενα µεγαλύτερη αξία, εντός της προβλεπόµενης από την παραπάνω περίπτωση β προθεσµίας. Εφόσον η αναγραφόµενη αυτή αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου γίνει αποδεκτή από τον υποκείµενο στο φόρο, συντάσσεται σχετική πράξη η οποία υπογράφεται από τον προϊστάµενο της.ο.υ. και τον υποκείµενο στο φόρο και καταβάλλεται εφάπαξ τόσο ο αναλογών στο δηλούµενο τίµηµα φόρος (αφού συµψηφιστεί ο βάσει δήλωσης φόρος εισροών που βαρύνει την µεταβιβαζόµενη ιδιοκτησία) όσο και η διαφορά µεταξύ του βάσει δήλωσης και του βάσει συµβιβασµού προκύπτοντος φόρου, µε την έκδοση ιδιαίτερων διπλότυπων είσπραξης. Και στην περίπτωση αυτή µετά την καταβολή του φόρου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της ειδικής δήλωσης και η παραληφθείσα πλέον δήλωση θεωρείται περαιωθείσα ως προς την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.

14 Οι προϋποθέσεις περαίωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και εν γένει χαρακτηριστικά του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, ισχύουν και εν προκειµένω, ενώ οµοίως δεν αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου και της περαίωσης ο οικείος φόρος εισροών και το πραγµατικό κόστος, τα οποία τελούν υπό την επιφύλαξη του τακτικού ελέγχου. δ) Εφόσον η αναγραφόµενη κατά την περίπτωση γ από τον προϊστάµενο της.ο.υ. αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου δεν γίνει αποδεκτή κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, ο υποκείµενος στο φόρο δύναται να ζητήσει από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.), µε αίτηση του, εκτίµηση της αξίας του ακινήτου. Η κρίση του Σ.Ο.Ε είναι δεσµευτική για τον προϊστάµενο της.ο.υ.. Εφόσον ο υποκείµενος στο φόρο αποδεχθεί την αξία που εκτιµάται από το Σ.Ο.Ε., συντάσσεται από τον προϊστάµενο της.ο.υ., επί της καταχωρηθείσας δήλωσης πράξη και ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και προηγούµενα στην περίπτωση γ αναφέοθηκε. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ειδική δήλωση θεωρείται περαιωµένη µε την προϋπόθεση ότι τα δηλωθέντα στοιχεία και εν ;γένει χαρακτηριστικά του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι ειλικρινή ενώ οµοίως δεν αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου και της περαίωσης ο οικείος φόρος εισροών και το πραγµατικό κόστος, τα οποία τελούν υπό την 0κρύλσξη του τακτικού ελέγχου. ε) Σε περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο δεν αποδέχεται την εκτίµηση της αξίας του µεταβιβαζόµενου ακινήτου από το Σ.Ο.Ε. συιντάσσεται από τον προϊστάµενο της.ο.υ. επί της καταχωρηθείσας δήλωσης και υπογράφεται από αυτόν πράξη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1054/2006 και την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1071/06 η οποία επέχει θέση πράξης προσδιορισµού του φόρου. Καταβάλλεται ο βάσει δήλωσης αναλογών φόρος µετά τον συµψηφισµό του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στην µεταβιβαζόµενη ιδιοκτησία και η δήλωση θεωρείται πλέον παραληφθείσα. Στην περίπτωση αυτή τα επιστρεφόµενα αντίγραφα των ϊαδικών δηλώσεων επιδίδονται στον υποκείµενο στο φόρο, επί αποδείξει, µαζί µε συνοπτική έκθεση ελέγχου για την αξία κατά την εκτίµηση του ΣΟ.Ε. Ο υποκείµενος έχει δικαίωµα άσκησης προσφυγής κατά της πιο πάνω πράξης εντός της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσµίας, την επίδοση σ αυτόν των κατά τα παραπάνω θεωρηµένων αντιτύπων της ειδικής δήλωσης. IV. Γνωστοποίηση για ιδιόχρηση ή για απαλλοτρίωση Προβλέπεται επιπλέον η γνωστοποίηση για την χρησιµοποίηση ακινήτου, που κατασκευάστηκε ως εµπορεύσιµο στοιχείο επιχείρησης, ως παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα, καθώς και για ακίνητο το οποίο απαλλοτριώθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται µαζί µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου κατά την οποία άρχισε η χρησιµοποίηση ή πραγµατοποιήθηκε η απαλλοτρίωση. Με τη γνωστοποίηση αυτή στη.ο.υ. διευκολύνεται η υπαγωγή στην ορθή φορολογία, ήτοι σε Φ.Μ.Α. σε περίπτωση µεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου. V. Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/ καθιερώθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών καθώς και το περιεχόµενο του από τον επιτηδευµατία που ασχολείται µε την κατασκευή οικοδοµών προς πώληση. Πρόκειται για «ειδικό βιβλίο» του Κ.Β.Σ. το οποίο τηρείται στην έδρα του επιτηδευµατία και µπορεί να τηρείται είτε ιδιαίτερο βιβλίο ανά οικοδοµή είτε ένα βιβλίο για όλες τις οικοδοµές του επιτηδευµατία µε παρακολούθηση όµως του κόστους της κάθε οικοδοµής σε ιδιαίτερη µερίδα. Οδηγίες για την τήρηση αυτού του βιβλίου παρέχονται µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1067/06. VI. Έκδοση στοιχείου «παράδοσης κτισµάτων» στον οικοπεδούχο Με την ίδια Α.Υ.Ο.Ο. που καθιερώθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλίου κοστολογίου καθιερώθηκε και η υποχρέωση έκδοσης στοιχείου παράδοσης κτισµάτων στον οικοπεδούχο στην περίπτωση της αντιπαροχής. Το στοιχείο αυτό εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παράδοσης των κτισµάτων. Στο στοιχείο αυτό εµφανίζεται η καθαρή αξία των παραδιδοµένων κτισµάτων από την κατασκευάστρια επιχείρηση στον οικοπεδούχο η οποία αποτελεί την φορολογητέα βάση επιβολής του φόρου για την πράξη αυτή.

15 Η καθαρή αξία του στοιχείου αυτού αποτελεί αφενός µειωτικό στοιχείο του συνολικού κόστους κατασκευής των κτισµάτων της οικοδοµής για τον εργολάβο (πχ. υλικά, υπηρεσίες, µισθοδοσία, εργοδ. εισφορές) και αφετέρου δικαιολογητικό καταχώρησης της αξίας των χιλιοστών του οικοπέδου που περιέρχονται στην κατασκευάστρια επιχείρηση. Οδηγίες για την έκδοση του έχουν δοθεί οµοίως µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1067/ Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων Ι) Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται: α) Να µη συντάσσουν έγγραφα για πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 α του άρθρου 6, πλην της περίπτωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εφόσον δεν παραδίδεται σ αυτούς θεωρηµένο αντίγραφο της ειδικής δήλωσης που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου, β) να αναγράφουν στα πιο πάνω έγγραφα τον αύξοντα αριθµό της ειδικής δήλωσης που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου. II) Ο υποθηκοφύλακας ή ο προϊστάµενος του κτηµατολογικού γραφείου είναι υποχρεωµένος να αρνηθεί την µεταγραφή (σύµβασης) ή δικαστικής απόφασης ή οποιαδήποτε άλλης πράξης που αφορά πράξεις επί ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α του άρθρου 6, πλην της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αν δεν προσκοµίζεται σε αυτόν αντίγραφο της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του άρθρου Ακύρωση πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφορές - ανάκληση ή διόρθωση ειδικής δήλωσης Σε πολλές περιπτώσεις συµβαίνει τελικά να µαταιωθεί η σύνταξη του συµβολαίου για διάφορους λόγους ενώ έχει ήδη υποβληθεί η ειδική δήλωση, έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1054/06 και έχει καταβληθεί ο βάσει δήλωσης και ο τυχόν βάσει ελέγχου φόρος ή έχει καταβληθεί ο βάσει δήλωσης φόρος και έχει ασκηθεί προσφυγή ή εκκρεµεί η άσκηση της. Στις περιπτώσεις αυτές έχει καταβληθεί φόρος νια πράξη που τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε και συνεπώς δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση. Προκειµένου να µπορέσει ο υποκείµενος στο φόρο να ζητήσει κατά περίπτωση επιστροφή ή συµψηφισµό του καταβληθέντος αυτού φόρου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται η ειδική δήλωση, πρέπει πρώτα να ακυρωθεί η πράξη προσδιορισµού του φόρου που εκδόθηκε (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Κώδικα ΦΠΑ και την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1054/06) επί της ειδικής δήλωσης και στη συνέχεια να ανακληθεί η ειδική αυτή δήλωση. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται µία αίτηση από τον υποκείµενο στο φόρο (κατασκευαστική επιχείρηση) µε την οποία ζητά ταυτόχρονα την ακύρωση της πράξης και την ανάκληση της δήλωσης και προσκοµίζει στη ΟΥ το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης αφού βεβαιωθεί από το συµβολαιογράφο επί του σώµατος αυτής ότι δεν έγινε η µεταβίβαση. Επίσης µπορεί να ακυρωθεί η πράξη προσδιορισµού του φόρου επί της ειδικής δήλωσης στην περίπτωση που κάποια στοιχεία (πλην του φόρου εισροών) δηλώθηκαν από παραδροµή λανθασµένα στην ειδική δήλωση και εφόσον δεν έχει συνταχθεί ακόµη το συµβόλαιο µε σκοπό την παραπέρα διόρθωση της ειδικής δήλωσης.

16

17

18

19

20

«Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές».

«Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές». «Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές». (Υπ. Οικ. 1049703/25.05.2006/Πολ. 1083) ΓΕΝΙΚΑ Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά με το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΡΕΜΙΔΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 του Αύγουστου Μυλωνά, υπεύθυνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, πτυχιούχου Οικονοµικών του Εµπορικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές

Ο Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ς Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ο Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Άρτεμις Ευαγγελίδου από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Η. ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1071/ Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης /1116/ΔΕ- Α'/ΠΟΛ. 1054/ «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων.

ΠΟΛ. 1071/ Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης /1116/ΔΕ- Α'/ΠΟΛ. 1054/ «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων. ΠΟΛ. 1071/04.05.06 Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ- Α'/ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων. Σχετικά με την εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης (ΦΕΚ 385

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚ/ΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε. ΦΟ. Β.Ε. ΠΟΛΥΖΩΪ Η 2 Τ.Κ.546 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 550 369 FAX: 2310 550 365

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚ/ΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε. ΦΟ. Β.Ε. ΠΟΛΥΖΩΪ Η 2 Τ.Κ.546 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 550 369 FAX: 2310 550 365 ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚ/ΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε. ΦΟ. Β.Ε. ΠΟΛΥΖΩΪ Η 2 Τ.Κ.546 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 550 369 FAX: 2310 550 365 ΤΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ MONEY SHOW Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22/2/2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.1023510/889/227/ Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 4 ΠΟΛ 1043 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2/12/2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1120496 /7934/1549/Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1160 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ»

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Να σταλεί με e-mail στις Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1057490/194/Β0013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαϊου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1041496/334/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1067 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 15. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 15. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 15. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 15.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΗΜΑ 1 Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Το πρώτο βήμα για την παρακολούθηση του κόστους ενός οικοδομικού έργου είναι η δημιουργία γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά µε τα θέµατα αρµοδιότητας φορολογίας εισοδήµατος, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Αναφορικά µε τα θέµατα αρµοδιότητας φορολογίας εισοδήµατος, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: Αθήνα, 31 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑTA: Α, B & Φ.Μ.Α.Π. 2. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Δ ιοίκησης & Ο ικονομίας Τμήμα Λ ογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του αρ.27 ν.3943/2011

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του αρ.27 ν.3943/2011 Θεσσαλονίκη 27-7-2011 Αριθμ.πρωτ.650 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του αρ.27 ν.3943/2011 Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1150/14-7-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1053013/3042/444/Β0014 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΠΟΛ 1081

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α. 539 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 και τροποποιήσεις μέχρι σήμερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ. 156 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1. ΠΟΛ.1039/1024754/187/0015/9-3-2006: (Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1039715/631/Α0012 -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 -- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1050 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 21/7/04 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1060481/4643/810/Α0014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1073 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου;

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Σε κάθε µεταβίβαση ακινήτου, µε αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1003 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 8 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 8 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 8 Μαρτίου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1025828/1963/258/Α0014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ.: 1049 Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.619,522,520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: ΕΤΑΚ και ειδικός φόρος επί ακινήτων. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1081, 1061, 1062 έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνεχίζουμε σήμερα τα περί προσωρινού ελέγχου όταν αντικείμενο του είναι ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.. Με το σημερινό δημοσίευμα ολοκληρώσαμε το θέμα των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-Τµήµα Α 2. /ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τµήµα Α 3. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τµήµατα Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης οικοδομικών επιχειρήσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-6-2009 Αριθμ.πρωτ.588 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έλεγχος δηλώσεων ν.3296/2004. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1055521/1586/δε-α/πολ.1072/3-6-09 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιουλίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ: 1102 1. /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β 2. /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑTA : A - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 24-6-2009 Αριθμ.πρωτ.625,626,627 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων Φ.Μ.Α.Π. Σχετ.: Τα υπ αριθμ.πρωτ.1054790/194/β0013/πολ.1076/10-6-09,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 ΠΟΛ Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ,835,360. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 ΠΟΛ Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ,835,360. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 1020017/73/Α0013 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, ΦΜΑΠ Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-38Π) : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 57 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα