Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 16PROC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ 23% ,60 Ευρώ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ,50 Ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2206/ C.P.V ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Π.. 60/ Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4. Τον Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.). 5. Τον Ν. 3852/ Τον Ν. 3861/ Τον Ν. 3548/ Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ). 9. Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/ Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/ αντίστοιχη. 11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/ ) µε το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/ ). 12. Τον Ν. 2362/ Το Π.. 113/

2 14. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014(φεκ85/Α/ ). 15. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 16. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 17. Tο άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18). 18. Την εγκύκλιο 3/11534/ Τον Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 20. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 21. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)». 22. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις. 23. Τα σχετικά αιτήµατα των Νοµικών Προσώπων του ήµου. 24. Την υπ.αριθ.147/ µελέτη που συνέταξε η /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών συνολικού προϋπολογισµού ,60 µε ΦΠΑ 23%. 25. Τις σχετικές αποφάσεις των.σ. των Νοµικών Προσώπων σχετικά µε :Έγκριση διενέργειας προµήθειας και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των τµηµάτων και των µονάδων τους. 26. Την υπ αριθ.288/2015 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. 27. Την υπ αριθ.293/2015 απόφαση οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου των προϋπολογισµών των ετών 2016, Την υπ αριθ.335/2015 απόφαση οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης µελέτης και κατάρτισης των όρων ιακήρυξης του ιαγωνισµού. 29. Την υπ αριθ.332/ απόφαση ηµάρχου Αγρινίου περί ορισµού αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων. 30. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηµόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιεθνή ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του για τα έτη 2016, 2

3 2017», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή η οποία εκφράζεται α) για τα πετρελαιοειδή (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης) ως το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), µέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου, στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) ενώ β) για τα λιπαντικά ως η χαµηλότερη τιµή ανά λίτρο ή χιλιόγραµµο εφόσον η µονάδα µέτρησης είναι χιλιόγραµµο (π.χ. γράσο). ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ C.P.V.: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ C.P.V.: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η C.P.V.: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ C.P.V.: Τα υπό προµήθεια είδη, η ποσότητα και οι αναφέρονται αναλυτικά στην 147/ µελέτη που συντάχθηκε από την /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου. ΑΡΘΡΟ 1 O : ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλη του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.)», και στο Π 60/07. ΑΡΘΡΟ 2 O : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού. 2.H 147/ µελέτη της ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 3.Η προσφορά του αναδόχου. Άρθρο 3 Ο :ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια των πετρελαιοειδών (καυσίµων κίνησης - θέρµανσης) και λιπαντικών ήµου και Νοµικών Προσώπων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ,60 Ευρώ µε ΦΠΑ 23% και θα χρηµατοδοτηθεί από τους υπό έγκριση προϋπολογισµούς των ετών 2016 και 2017 του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης δεν δεσµεύουν το ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα του όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανοµή των αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά τα έτη 2016 και Τα υπό προµήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω, είναι διαιρετά και χωρίζονται στις εξής οµάδες, υποοµάδες και τµήµατα: 3

4 α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΟΜΑ Α 1 (ΚΟΙ.ΠΑ.) Περιγραφή Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις τεχνικές Αµόλυβδη βενζίνη (premium RON/MON 95/85), όπως περιγράφεται στις τεχνικές Κωδικός CPV Μονάδα Ενδεικτική Τιµή Συνολική (Common Ποσότητα Μέτρησης χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Τιµή Purchase Vocabulary) lt ,00 0, , lt ,000 1, ,500 Σύνολο ,50 Φ.Π.Α. 23 % ,53 Σύνολο οµάδας ,03 Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ και ΚΑ προϋπολογισµού οικονοµικών ετών 2016,2017 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Νοµικού Προσώπου. Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων και την θέρµανση των κτιρίων των τµηµάτων της ΚΟΙ.ΠΑ. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠ ΚΟΙ.ΠΑ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ). Η παράδοση της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται τµηµατικά και καθηµερινά εντός του ήµου, στα οχήµατα της ΚΟΙ.ΠΑ. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των κτιρίων της ΚΟΙ.ΠΑ. ΟΜΑ Α 2 (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις τεχνικές lt ,000 0, ,000 4

5 ΤΜΗΜΑ 2 Αµόλυβδη βενζίνη (premium RON/MON 95/85), όπως περιγράφεται στις τεχνικές lt ,000 1, ,000 Σύνολο ,000 Φ.Π.Α. 23 % ,54 Σύνολο οµάδας ,54 Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τακτικές επιχορηγήσεις τις οποίες θα λάβει το Νοµικό Πρόσωπο από το Υπουργείο Εσωτερικών ετών 2016,2017. Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων και την θέρµανση των µονάδων της Πρωτ/θµίας Εκπαίδευσης(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ). Η παράδοση της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται τµηµατικά εντός του ήµου, στα οχήµατα του νοµικού προσώπου. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των µονάδων της Πρωτ/θµίας Εκπαίδευσης. ΟΜΑ Α 3 (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις τεχνικές lt ,000 0, ,500 Σύνολο ,500 Φ.Π.Α. 23 % ,08 Σύνολο οµάδας ,58 Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τακτικές επιχορηγήσεις τις οποίες θα λάβει το Νοµικό Πρόσωπο από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα έτη 2016,2017. Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την θέρµανση των µονάδων της ευτ/θµίας Εκπαίδευσης και θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των µονάδων της ευτ/θµίας Εκπαίδευσης. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ). 5

6 ΟΜΑ Α 4 (Κ.Ε..Α.) α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις τεχνικές Πετρέλαιο κίνησης (Diesel), όπως περιγράφεται στις τεχνικές lt ,000 0, , lt ,000 1, ,000 Σύνολο 5.097,00 Φ.Π.Α. 23 % 1.172,31 Σύνολο οµάδας ,31 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ των προϋπολογισµών οικονοµικών ετών 2016,2017 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Νοµικού Προσώπου. Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων και την θέρµανση των κτιρίων της Κ.Ε..Α. Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, εντός του ήµου, στα οχήµατα της Κ.Ε..Α. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των κτιρίων της Κ.Ε..Α. ΟΜΑ Α 5 ( ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΥΠΟΟΜΑ Α 1 α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης όπως περιγράφεται στις τεχνικές lt ,000 1, ,000 Σύνολο ,000 Φ.Π.Α. 23 % ,00 Σύνολο υποοµάδας ,00 Οι παραπάνω ποσότητες καυσίµων προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων- µηχανηµάτων κλπ του ήµου. Η παράδοση θα γίνεται εντός του ήµου, στα οχήµατα και µηχανήµατα αυτού. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. 6

7 α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 ΥΠΟΟΜΑ Α 2 Περιγραφή Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) για κολυµβητικές δεξαµενές ΑΚ Αγρινίου, όπως περιγράφεται στις τεχνικές Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, όπως περιγράφεται στις τεχνικές Πετρέλαιο θέρµανσης λοιπών εγκαταστάσεων όπως περιγράφεται στις τεχνικές Ενδεικτική Κωδικός Μονάδα Ποσότητα Τιµή χωρίς CPV Μέτρησης ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή lt ,000 1, , lt ,000 1, , lt ,000 0, ,000 Σύνολο ,000 Φ.Π.Α. 23 % ,47 Σύνολο ,47 υποοµάδας 2 Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για τη θέρµανση των κολυµβητικών δεξαµενών ΑΚ Αγρινίου, για την κίνηση των οχηµάτων-µηχανηµάτων κλπ στις εγκαταστάσεις του ΑΚ ( ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο) Αγρινίου, για την θέρµανση των κτιρίων του ΑΚ Αγρινίου και θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο στις δεξαµενές των εγκαταστάσεων του ΑΚ ( ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο) Αγρινίου. Η παράδοση αυτού θα γίνεται στις δεξαµενές των εγκαταστάσεων του ΑΚ Αγρινίου µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων των αργιών από την ειδοποίηση. ΥΠΟΟΜΑ Α 3 Κωδικός Μονάδα Ενδεικτική Τιµή Συνολική α/α Περιγραφή Ποσότητα CPV Μέτρησης χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Τιµή Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil) κτιρίων & εγκαταστάσεων ΤΜΗΜΑ ήµου Αγρινίου, lt ,000 0, ,000 1 όπως περιγράφεται στις τεχνικές Σύνολο ,000 Φ.Π.Α. 23 % 3.539,70 Σύνολο υποοµάδας ,70 Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για τη θέρµανση των κτιρίων του ήµου και θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής µε ευθύνη του αναδόχου και 7

8 δικό του µεταφορικό µέσο στις δεξαµενές των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του ήµου. α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΥΠΟΟΜΑ Α 4 Περιγραφή Αµόλυβδη βενζίνη (premium RON/MON 95/85), όπως περιγράφεται στις τεχνικές Κωδικός Μονάδα Ενδεικτική Τιµή Συνολική Ποσότητα CPV Μέτρησης χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Τιµή lt ,000 1, ,000 Σύνολο ,000 Φ.Π.Α. 23 % ,40 Σύνολο υποοµάδα ,40 Συνολική αξία ,00 Φ.Π.Α ,57 Σύνολο οµάδας ,57 Οι παραπάνω ποσότητες καυσίµων προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων- µηχανηµάτων κλπ του ήµου. Η παράδοση θα γίνεται εντός του ήµου, στα οχήµατα και µηχανήµατα αυτού. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α , ΚΑ ,ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ ,ΚΑ , Κ.Α ,ΚΑ , ΚΑ , των προϋπολογισµών ετών 2016, 2017 και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια και ανταποδοτικά έσοδα του ήµου. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ A/A ΟΜΑ Α 6 ( ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΥΠΟΟΜΑ Α 1 C.P.V. : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (πλήρως συνθετικό) Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (απλό) Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ηµισυνθετικό) Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg) ΠΟΣΟΤΗΤA (τεµ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( /lt ή /kg) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) ΣΥΝΟΛΟ ( ) οχείο ,50 80,00 680,00 Βαρέλι ,00 832, ,00 Βαρέλι , , ,00 Βαρέλι , , ,00 8

9 Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων µετάδοσης SAE 10W-30 (universal tractror transmission oil) Λιπαντικό µειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 80W-90 υπερενισχυµένο Αντιψυκτικό - αντιθερµικό διάλυµα αιθυνελογλυκόλης (έτοιµο προς χρήση) Αντιψυκτικό - αντιθερµικό υγρό αιθυνελογλυκόλης (συµπυκνωµένο) Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων HLP 46 Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης Ad-Blue (µη τοξικό διάλυµα ουρίας) Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι µίξης) Λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων δικύκλων τύπου scooter SAE 10W/40 (ηµισυνθετικό) Λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων δικύκλων SAE 20W/50 (ηµισυνθετικό) Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονων Λιπαντικό κινητήρων κουρευτικών µηχανών γκαζόν οχείο ,00 400, ,00 Βαρέλι ,00 832, ,00 Βαρέλι ,70 420, ,00 Βαρέλι ,70 420, ,00 Βαρέλι , , ,00 Βαρέλι ,00 180,00 900,00 οχείο ,90 700, ,00 οχείο ,50 250, ,00 οχείο ,00 50,00 500,00 οχείο ,00 50,00 700,00 οχείο ,00 200, ,00 οχείο ,00 120, ,00 17 Αντισκωριακό σπρέι Φιαλίδιο 0,4 20 6,00 8,00 48,00 18 Σπρέι καθαρισµού επαφών Φιαλίδιο 0,4 20 8,00 8,00 64,00 Σύνολο ,00 ΦΠΑ 23% ,95 Σύνολο υποοµάδας ,95 ΥΠΟΟΜΑ Α 2 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Λιπαντικό σασµάν µηχανηµάτων έργου τύπου JCB SAE 10W Λιπαντικό εµβαπτιζόµενων φρένων τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15 Λιπαντικό διαφορικών( ειδική βαλβολίνη) µηχανηµάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90 Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) µηχανηµάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg) 9 ΠΟΣΟΤΗΤA (τεµ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( /lt ή /kg) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) ΣΥΝΟΛΟ ( ) οχείο ,00 800, ,00 οχείο 5 5 7,50 25,00 187,50 οχείο ,50 800, ,00 οχείο ,50 800, ,00 Σύνολο ,50 ΦΠΑ 23% 3.723,13 Σύνολο υποοµάδα ,63 Συνολική αξία ,50

10 Φ.Π.Α ,08 Συνολική δαπάνη οµάδας ,58 Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά το αργότερο πέντε (5) ηµέρες από την προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των ειδών στο χώρο που θα του υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α , , του προϋπολογισµού οικονοµικών ετών 2016,2017 και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια και ανταποδοτικά έσοδα του ήµου. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των οµάδων της προµήθειας ή για µέρος αυτών δηλαδή για ένα ή περισσότερα τµήµατα των οµάδων και Υποοµάδων (ανά Οµάδα, ανά υποοµάδα Οµάδας,ανά τµήµα Οµάδας / Υποοµάδας). Προσφορά η οποία θα δίδεται για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας Τµήµατος/Τµηµάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Φ.Μ.: Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χαριλάου Τρικούπη Αγρίνιο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΦΑΞ: Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έδρα: Χαριλάου Τρικούπη Αγρίνιο Ν.Π.. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.ΠΑ) ΗΜΟΥ Αγρινίου», ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. Αγρινίου, έδρα: Μακρή 11 ΑΓΡΙΝΙΟ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κ.Ε..Α.) ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. Αγρινίου, έδρα: αγκλή 27 Αγρίνιο Ν.Π... «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ», ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έδρα: αγκλή 27 Αγρίνιο Ν.Π... «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ», ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έδρα: αγκλή 27 Αγρίνιο 4.3 Τόπος -Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. 10

11 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ και ώρα 15:00 µ.µ και ώρα 15:00 µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα, µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Αρµόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Σταύρου ήµητρα, τηλ , Τσέλιος ηµήτρης, τηλ , φαξ: , Άρθρο 5 Ο :Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ιευκρινίσεων Η παρούσα διακήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη αυτής, θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η..Η.Σ.: Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι παραλαβόντες τευχών ιακήρυξης µπορούν να ζητήσουν, από την Υπηρεσία ιενέργειας, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης µέχρι 10 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Το σύνολο των διευκρινίσεων θα γνωστοποιείται στους παραλαβόντες τευχών διακήρυξης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες ισότιµα, µέσω της διαδικτυακής πύλης και θα αναρτώνται ταυτόχρονα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ήµου: ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση µεταχείριση και ισότητα της διαδικασίας. Οι διευκρινήσεις σε καµία περίπτωση δεν θα τροποποιούν όρους και ουσιώδη στοιχεία της ιακήρυξης ενώ θα δίνονται τουλάχιστον έξι (6) ηµέρες προ της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Τα σχετικά αιτήµατα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η..Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο, που τα συνοδεύει, δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Άρθρο 6 Ο : ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί 11

12 δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό αυτοί που στερήθηκαν του δικαιώµατος αυτού µε δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 1. Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Άρθρο 7 Ο : Υποβολή Προσφορών -Συµπληρωµατικές Πληροφορίες-Φάκελος Προσφοράς Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς (Προµηθευτές) ηλεκτρονικά, µέσω της 12

13 διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η..Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει το άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και συµπληρωµατικά στον ΕΚΠΟΤΑ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. Άρθρο 8 Ο : (Υπο)φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για 150 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 2. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, το οποίο θα εκδοθεί για συµµετοχή σε διαγωνισµό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα εκδοθεί για όλους τους εργαζόµενους στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών(φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα) µε βάση την υποχρεωτική η µη υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης προβλέπει η ασφαλιστική νοµοθεσία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι τυχόν απαλλασσόµενοι µε βάση ειδικές διατάξεις από την υποχρεωτική ασφάλιση. Σε περίπτωση απαλλαγής θα προσκοµισθεί και το αντίστοιχο πιστοποιητικό του ασφαλιστικού φορέα. 3. Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των 13

14 εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήµατα: α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής ράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ράσης 98/742/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), - ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), - ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 6. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Συγκεκριµένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 14

15 Β)ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 150 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήµατα: α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής ράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ράσης 98/742/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Για τα φυσικά αλλοδαπά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά αλλοδαπά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. Γ)ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται: 15

16 - Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. - Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. )ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι ενώσεις προµηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: i. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης. ii. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προµηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά -µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Προµήθειας) πριν την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ ελάχιστον θα διατυπώνονται: ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή (Φορά Προµήθειας) για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά Πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, 16

17 τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ αυτών. 2. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα ή ως µέλη ένωσης προµηθευτών (ή Κοινοπραξίας) σε παραπάνω από µία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία και η τεχνική ικανότητα οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 µε την οποία να βεβαιώνεται ότι: - εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. - Η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. - εν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ήµο. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, που θα αναφέρει το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η διύλιση και η επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του( Άρθρο 16 της διακήρυξης). 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, (για τους συµµετέχοντες για την οµάδα 6-λιπαντικα) στην οποία θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής και η χώρα συσκευασίας των προσφερόµενων λιπαντικών. 5. Αδεία εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.6054/2002 ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.6054/2002.Για τους προµηθευτές που διεκδικούν µόνο το µέρος της προµήθειας που αφορά πετρέλαιο θέρµανσης αρκεί η άδεια λειτουργίας Εµπορίας Πωλητή θέρµανσης σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.3054/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται οι εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους) που θα χρησιµοποιηθούν για τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων και µηχανηµάτων των Φορέων Προµήθειας και τα στοιχεία διεύθυνσης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 17

18 παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Με την τεχνική τους προσφορά οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν και τα εξής: α. Για την προµήθεια των πετρελαιοειδών θα υποβάλλουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε την 147/ µελέτης της ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. β. Για την προµήθεια των λιπαντικών θα υποβάλλουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε την 147/ µελέτης της ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η χώρα κατασκευής των προσφερόµενων λιπαντικών, ότι τα προσφερόµενα λιπαντικά διαθέτουν πιστοποιητικό κατά API κατά ACEA κλπ,τα λιπαντικά διαθέτουν κωδικό έγκρισης από το Γενικό Χηµείο Κράτους. 3. Πιστοποιητικό συµµορφώσεως συστήµατος ISO 9001/2000 ή και νεότερο του προµηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής, πιστοποιητικό συµµορφώσεως συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης I.S.O /2004 του εργοστασίου παραγωγής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Εάν σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) καταργείται εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Συνεπώς γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της περ.α,παραγρ.2,άρθρου 11 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας ή των ακριβών αντιγράφων τους. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση. Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων,υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 18

19 δικηγόρο. Ωστόσο, ο ήµος Αγρινίου οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό(5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων,στο πλαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων,εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Ως εκ τούτου,στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες αρχές και τους φορείς της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ώστε να µην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συµβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κλπ.. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. Στην περίπτωση όπου προσκοµισθούν µεν στοιχεία από τον συµµετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισµένα από αυτά που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκοµισθούν, δεν προσκοµίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίσει εντός της προθεσµίας που θα του ορισθεί. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (προσπέκτους) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή. 4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά ιακήρυξη Νο: 2206/ ήµος Αγρινίου 19

20 ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του ήµου και Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2016,2017». Ηµεροµηνία ιενέργειας διαγωνισµού: και ώρα 15:00 µ.µ. «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Άρθρο 9 Ο (Υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Α. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος Γ, σε µορφή pdf. Παράδειγµα Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης : = 0,855 Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,129 Τιµή αναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη : = 1,427 Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 1,129 - (1,129x 0,12)=0,993. Στο υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος Γ, θα συµπληρώσει το ποσοστό έκπτωσης. B. ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Οι συµµετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει την τιµή µονάδος που προσφέρουν για έκαστο είδος. ΑΡΘΡΟ 10 Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το 20

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας). ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Αντικείµενο: Υπηρεσίες Συµβούλου σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων µονάδας αεριοποίησης υπολειµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.).

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.). Αλλαγές από 1.1.2011 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες. Οι σηµαντικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λπ. που ισχύουν από 1.1.2011 ή που θα εφαρµοστούν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 15PROC002806809

Α ΑΜ: 15PROC002806809 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Τηλ.: 2262 350618 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. /νση: Κύπρου 3 Ταχ. Κώδικας: 32 200, Θήβα Αρ.Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζεται η διαδικασία της διαβούλευσης για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014 2020, στην Ευρυτανία. Οµιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά, 31-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ταχ. /νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. : 42200 Καλαµπάκα Τηλ.: 24323-50200 FAX : 24320-23184

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 71370 / 21-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, και ευϖρεϖισµού για τις ανάγκες των υϖηρεσιών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003594592 2015-12-30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ

15PROC003594592 2015-12-30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ για το έργο: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002957737 2015-08-06

15PROC002957737 2015-08-06 15PROC002957737 2015-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλλήνη 06/ 08 / 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓΓ4690ΒΜ-7ΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 17/12/13

Α Α: ΒΛΓΓ4690ΒΜ-7ΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 17/12/13 Α Α: ΒΛΓΓ4690ΒΜ-7ΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 17/12/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:Β/30936 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:83 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 04-04-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 4 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 24/ 02/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 24/ 02/2015 ΑΔΑ: 7ΥΟΛ469Η25-ΒΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002899067 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Χολαργός, 8 / 07 /2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα πίστωση εγκεκριµένου προϋπολογισµού. ιάρκεια έργου: Παραρτήµατα της διακήρυξης

Προϋπολογισθείσα πίστωση εγκεκριµένου προϋπολογισµού. ιάρκεια έργου: Παραρτήµατα της διακήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 01-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ. οικ: 1687 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 Μαΐου 2009. Αρ. Πρωτ. Π1/1499. Προς : Ως Πίνακας ιανοµής

Αθήνα 15 Μαΐου 2009. Αρ. Πρωτ. Π1/1499. Προς : Ως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Πληροφορίες : Α. Φρατζέσκος, Α.Παρούτης Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 9-12-2015. Αρ. Πρωτ.: 54442. «Εξοπλισµός παιδικής χαράς»

Κηφισιά, 9-12-2015. Αρ. Πρωτ.: 54442. «Εξοπλισµός παιδικής χαράς» Κηφισιά, 9-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 54442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ιεύθυνση Εκτιµήσεων & Αποζηµιώσεων Πληροφορίες : Χ. Γάσπαρη Α. Συγγούνας Μεσογείων 45 11510 ΑΘΗΝΑ Τηλ : 010-7490449-441, fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΑΙΑ: 21/05/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ : 230 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 10210/21-05-2015

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΑΙΑ: 21/05/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ : 230 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 10210/21-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 6 ης /19-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 6 ης /19-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης /19-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισµός

Ηλεκτρονικός ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Διακήρυξης: 29632/02-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αριθ. Μελέτης: 53/2015 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Συστηµικός Αριθµός του ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαγωνισµού στο ΕΣΗΔΗΣ:14904 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003159069 2015-10-13

15REQ003159069 2015-10-13 Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 5/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : Π11/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες απομαγνητοφώνησης Τμήμα Προμηθειών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782766 2015-05-18

15PROC002782766 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 8 / 5 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 50891/1729 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΑΞΗ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ» 03. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2015 2 ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685662 2015-04-03

15PROC002685662 2015-04-03 Αθήνα 03/04 /2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΑ1Ζ/Φ306/5 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110975 Fax: 210 8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010).

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Γρεβενών, Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Α Α: 4Α34Γ-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα: 3-6-2011 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.:5055 Ταχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Ταχ. Κωδ. : 106 75,Αθήνα Τηλέφωνο : 213-213-9500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 Φ.Π.Α. : 89.721,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 Φ.Π.Α. : 89.721,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3) Νάουσα, 5-6-2013 Αρ.Πρωτ. 16134 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 204.436,77

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α Α:6ΦΣΞ4690ΒΜ-2ΡΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 4-06- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/13541 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του Υποέργου 2: «Προµήθεια εξοπλισµού για τη µόνιµη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο ΥΣΣΕΙΑ» της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 43 ης /19-9-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 43 ης /19-9-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2, Οικονοµικών Υπηρεσιών Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2, Οικονοµικών Υπηρεσιών Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 26.2.2015 Τηλ. Κέντρο : 213 2116 100 Αριθµ. Πρωτ. 9810 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΜΗΜΑ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών Aκίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη 18-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αρ. Πρωτ. : 22089 ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:209.680,48 Φ.Π.Α.:48.226,51 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : 93,01

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / ΑΡ. 12/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ / ΑΡ. 12/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ / ΑΡ. 12/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2013-2014. Στην Αθήνα σήµερα την 31 ην Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΔΑ: Β4746907Λ-ΥΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο, 03-07-202 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4337 Τµήµα: Προσωπικού Πληροφ.: Γ. Χατζηδάκης Τηλ/νο : 2830-87260 FAX : 2830-27928

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003211166 2015-10-23

15REQ003211166 2015-10-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/8-10-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003648009 2016-01-19

16PROC003648009 2016-01-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 18-01- 2016 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3326/142 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003601180 2015-12-31

15PROC003601180 2015-12-31 15PROC003601180 2015-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 29/12/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣH :Οικονομική ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 998 ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων. & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας. Του Νοµού Καστοριάς. Για τις βουλευτικές εκλογές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων. & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας. Του Νοµού Καστοριάς. Για τις βουλευτικές εκλογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας Του Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε ΕΣΜΑΤΩΝ - ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε ΕΣΜΑΤΩΝ - ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία:2/08/205 Αριθ. πρωτ.:843 Τ.Κ.7202 Τηλέφωνο: 283409537 ΦΑΞ:280-243370 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε ΕΣΜΑΤΩΝ - ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003603829 2016-01-04

16PROC003603829 2016-01-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ος ΌΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 104 38, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5245828 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 05/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 40279 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 05/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 40279 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 05/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 40279 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 04-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 05-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 04-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 05-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/15480 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 320.000,00 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δν/ση : Ανδρέου Λόντου 34 Μοναδικός Κωδικός: 13PROC001800043 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ταχ. Δν/ση : Ανδρέου Λόντου 34 Μοναδικός Κωδικός: 13PROC001800043 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αίγιο 20/12/2013 Αρ. Πρωτ.:54438 Ταχ. Δν/ση : Ανδρέου Λόντου 34 Μοναδικός Κωδικός: 13PROC001800043 Τηλέφωνο : 2691025555 Fax : 26910 68610 e-mail : prom@aigialeia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήµερα 15/02/2013, ηµέρα Παρασκευή µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων:

Στην Αθήνα σήµερα 15/02/2013, ηµέρα Παρασκευή µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 64, ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/02/2013 ΕΩΣ 14/04/2013. Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/14-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/14-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/14-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 17-12-2015 Αριθµ. Πρωτ: 1269 ΘΕΜΑ 5 ο : Πολιτιστικές και αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν: 1. ΙΚΑ 2. Ανταποκριτές 3. Γρ. Ενηµέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων 4. Ως ο πίνακας διανοµής

Κοιν: 1. ΙΚΑ 2. Ανταποκριτές 3. Γρ. Ενηµέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων 4. Ως ο πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819 /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κέρκυρα, 13 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και νομικών προσώπων αυτού»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και νομικών προσώπων αυτού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 25 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα.

Συνεδρίαση 25 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 4 ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α και β βαθµού για το έτος 2016.

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 4 ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α και β βαθµού για το έτος 2016. Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.2395 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563266 2015-02-06

15PROC002563266 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κώδικας: 24500 Κυϖαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Fax: 2761360773 «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Σελ. 1/7 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση.

Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..η/204.. της..2 ης /0/204.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 0 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:../204.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Μ469Β7Λ-Γ4Ρ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 22

ΑΔΑ: Β49Μ469Β7Λ-Γ4Ρ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 22 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 25-05-2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2666 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Νέα Μουδανιά : 25/11/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 37249/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002927350 2015-07-22

15PROC002927350 2015-07-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ιεύθυνση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, 22 100, Τρίπολη Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 26 ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η Σεπτεµβρίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. Στο Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 287/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 6/2015 Αρ. Πρωτ.: 8464 ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού Πλατειών του ήµου Ιάσµου ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων. Προπτυχιακή Εργασία Κλαδιά Ελεωνόρα Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.» Ονοματεπώνυμο: Κλαδιά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003524908 2015-12-17

15PROC003524908 2015-12-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 2.500,00 ( με ΦΠΑ )

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 2.500,00 ( με ΦΠΑ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 2.500,00 ( με ΦΠΑ ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.500,00 Eυρώ (Με ΦΠΑ) TEXNIKH EΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ανάρτησης στις ιστοσελίδες του ΚΗΜΔΗΣ και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ. δαπάνη (συμπεριλαμβάνεται η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100%)

Ημερομηνία ανάρτησης στις ιστοσελίδες του ΚΗΜΔΗΣ και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ. δαπάνη (συμπεριλαμβάνεται η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100%) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003674322 2016-01-22

16PROC003674322 2016-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑ ΩΝ Aριθµ. Μελέτης: 28 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» Περιεχόµενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός- 3. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003558895 2015-12-23

15PROC003558895 2015-12-23 15PROC003558895 2015-12-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυµνο Πληροφ.: Παπανικολάου Ζ. Τηλ/νο : 28310-87201 Φαξ : 28310 27493, 27928

Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυµνο Πληροφ.: Παπανικολάου Ζ. Τηλ/νο : 28310-87201 Φαξ : 28310 27493, 27928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 04.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυµνο Πληροφ.: Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα