Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων."

Transcript

1 Προπτυχιακή Εργασία Κλαδιά Ελεωνόρα Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.» Ονοματεπώνυμο: Κλαδιά Ελεωνόρα ΑΜ: Εξάμηνο σπουδών: δ Τηλ Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 Συντομογραφίες 3 1.Εισαγωγή 4 2.Το «πόθεν έσχες» Ο νόμος 3213/ Στόχος των ρυθμίσεων Προστασία προσωπικών δεδομένων Διεθνής πορεία προς την κατοχύρωση του δικαιώματος Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο νόμος 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων (ά. 9Α του ελληνικού Συντάγματος) Σχέση μεταξύ της υποχρέωσης για δήλωση πόθεν έσχες και του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων Δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δημόσια τάξη Περιορισμός του δικαιώματος Η αρχή της αναλογικότητας Συμπεράσματα 47 Περίληψη 48 Λήμματα 48 Παράρτημα 49 Βιβλιογραφία 52

2 Συντομογραφίες α. άρθρο ΑΚ Αστικός Κώδικας Βλ. βλέπε ΔτΑ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εδάφ. εδάφιο Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση επ. επόμενα ΕισΕκθ Εισηγητική έκθεση ΚΝοΒ Κώδικας Νομικού Βήματος ν. νόμος ΝοΒ Νομικό Βήμα ν.π. νομικό πρόσωπο ν.π.δ.δ. ν. π. δημοσίου δικαίου ν.π.ι.δ. ν.π. ιδιωτικού δικαίου ό.π. όπως παραπάνω παρ. παράγραφος π.δ. προεδρικό διάταγμα περ. περίπτωση πρβλ παράβαλε Σ./Συντ. Σύνταγμα στ. στοιχείο ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕυρ Συμβούλιο της Ευρώπης ΤοΣ Το Σύνταγμα Το «πόθεν έσχες» των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων 1.Εισαγωγή Η ανάγκη ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών, των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων καθώς και άλλων προσώπων που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, με στόχο τον περιορισμό της προς ίδιον όφελος εκμετάλλευσης θέσεων οδήγησε στην ψήφιση νόμου που επιβάλλει στα πιο πάνω πρόσωπα την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή

3 δήλωση πόθεν έσχες. Στην ουσία τα εν λόγω πρόσωπα καλούνται να αποδείξουν ότι δεν καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα δίνοντας στη δημοσιότητα ή στις δικαστικές αρχές τον κατάλογο των περιουσιακών τους στοιχείων με αιτιολόγηση των μεγάλων μεταβολών που τυχόν επήλθαν σε αυτά. Παράλληλα στην ελληνική έννομη τάξη τα άτομα απολαμβάνουν το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το οποίο κατοχυρώθηκε και συνταγματικά μετά την αναθεώρηση του 2001 (ά. 9 Α Σ.). Ο νόμος 2472/97 ιδρύει ύστερα από Ευρωπαϊκή οδηγία ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» με σκοπό την προστασία του ατόμου από κινδύνους που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειών και οργανισμών. Εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η δήλωση πόθεν έσχες που είναι αναγκασμένοι να υποβάλλουν κάθε χρόνο οι δημόσιοι λειτουργοί έρχεται σε αντίθεση με το συνταγματικό δικαίωμα του ά. 9 Α του Συντάγματος, δεδομένου ότι η δήλωση πόθεν έσχες φέρνει στο φως της δημοσιότητας στοιχεία περιουσιακού χαρακτήρα. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί προσέγγιση των ζητημάτων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και σύγκριση των αντιτιθέμενων συμφερόντων προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόθεν έσχες οδηγεί σε καταστρατήγηση του δικαιώματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων. 2.Το «πόθεν έσχες» Το πόθεν έσχες ξεκίνησε ως εθελοντική παραχώρηση ατομικού δικαιώματος των ασχολούμενων με τα κοινά «για να διασωθεί η τιμή του πολιτικού κόσμου» από την απειλή της διαφθοράς. Με το νόμο 2429/961 η δήλωση περιουσιακής κατάστασης έγινε υποχρεωτική για τους πολιτικούς και ταυτόχρονα η ρύθμιση συμπεριέλαβε τους δημοσίους υπαλλήλους (εμβαθύνοντας κατ ουσία τον έλεγχο για τη διαχείριση δημοσίου χρήματος) και τους δημοσιογράφους (με στόχο την επίλυση τους προβλήματος της διαπλοκής). Έτσι το πόθεν έσχες μετετράπη σε υποχρέωση επιβαλλόμενη από το νόμο, ενώ το πεδίο εφαρμογής του επεκτάθηκε κάθετα και οριζόντια κάθετα στον κρατικό μηχανισμό και οριζόντια σε ανθρώπους εκτός του κράτους. Σήμερα η δήλωση περιουσιακής κατάστασης ρυθμίζεται στο ν. 3213/032, ο οποίος αντικατέστησε τόσο τις διατάξεις του ν. 2429/96 όσο και άλλες διατάξεις νόμων περί πόθεν έσχες που τις τροποποιούσαν. 2.1 Ο νόμος 3213/03 Ο νόμος 3213/03 ισχύει μέχρι σήμερα με ελάχιστες τροποποιήσεις από νεότερους νόμους και ρυθμίζει λεπτομερώς τα σχετικά με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στους υπόχρεους σε δήλωση, στο περιεχόμενο της δήλωσης, στα όργανα και στη διαδικασία ελέγχου και στη διαδικασία κυρώσεων, ενώ περιέχει και ορισμένες ειδικότερες διατάξεις για ειδικές κατηγορίες προσώπων. α) Οι υπόχρεοι σε δήλωση

4 Το ά. 1 παρ. 1 στ. α -ιε του νόμου 3213/03 απαριθμεί τα πρόσωπα που υποχρεούνται σε δήλωση πόθεν έσχες. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται ο Πρωθυπουργός, οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, αυτοί που διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων3, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων και της Βουλής, του Υπουργικού Συμβουλίου, των περιφερειών καθώς και υπάλληλοι που διορίζονται με πράξη κυβερνητικού οργάνου, τα όργανα των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και των επιχειρήσεών τους, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι γενικοί διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η διοίκηση ορίζεται από το δημόσιο, οι πρόεδροι και τα μέλη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες των κρατικών υπηρεσιών, των ν.π.δ.δ., των ν.π.ι.δ που ανήκουν στο κράτος η επιχορηγούνται από αυτό, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, των κρατικών υπηρεσιών, των ν.π. δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι πρόεδροι και τα μέλη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών στους ανωτέρω φορείς (Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς) καθώς και οι επιτροπές διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων4, οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, τα ανώτατα στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων, οι μέτοχοι και οι εταίροι εταιρειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας καθώς και όσοι ασκούν τη δημοσιογραφία. Αρμόδιοι για τη σύνταξη των καταλόγων των υπόχρεων είναι κατά περίπτωση ο Πρόεδρος της Βουλής, οι αρμόδιοι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς περιφερειών, το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος και ο πρόεδρος της οικείας ένωσης για τους δημοσιογράφους και ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Όπως φαίνεται από την ρύθμιση του νόμου η υποχρέωση για δήλωση πόθεν έσχες επιβάλλεται σε ένα ευρύτατο φάσμα προσώπων. Εκτός από τον πολιτικό κόσμο, ένα μεγάλο ποσοστό δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων καλείται να προβεί σε ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης και αιτιολόγηση των μεταβολών που επέρχονται σε αυτή. Κοινό παρονομαστή των προσώπων αυτών αποτελεί η σημαντική θέση που κατέχουν στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και η διαχείριση δημοσίου χρήματος που είναι στενά συνυφασμένη με τις αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στις εν λόγω θέσεις. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι από τους υπόχρεους σε δήλωση πόθεν έσχες εξαιρούνται οι εκκλησιαστικοί λειτουργοί. Αν και οι ιεράρχες διαχειρίζονται τεράστια ποσά ως διοικούντες Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ποσά που προέρχονται κυρίως από τον οβολό των πιστών και χρήματα που το Δημόσιο δίνει για κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς σκοπούς, δεν υποβάλλουν καμία δήλωση πόθεν έσχες, όπως πράττουν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του κ. Αναστασίου Μαρίνου, Επίτιμου αντιπροέδρου του ΣτΕ και νυν Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα «δημοσίου δικαίου»5 δεν εμπίπτουν εις τας εν λόγω διατάξεις και συνεπώς οι διοικηταί και τα λοιπά όργανα αυτών δεν υπέχουν υποχρέωσιν υποβολής δηλώσεων δια την περιουσιακήν τους κατάστασιν»6. Με άλλα λόγια ο χωρισμός εκκλησίας και κράτους, όπως προκύπτει και από τη γνωμοδότηση του κ. Μαρίνου, γίνεται εμφανής μόνο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις όσων διαχειρίζονται το εκκλησιαστικό χρήμα ενώ σε ό,τι αφορά τις απολαβές από το δημόσιο (φοροαπαλλαγές κ.λ.π.) υπάρχει ενιαία ρύθμιση που περιλαμβάνει και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Η παραπάνω δεν είναι η μόνη «ιερά εξαίρεση» στην υποχρέωση δήλωσης «πόθεν έσχες». Σύμφωνα με το ν. 3213/03 «πόθεν έσχες» υποχρεούνται να υποβάλλουν και οι δημοσιογράφοι και οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ7. Από τη διάταξη φαίνεται να εξαιρούνται όσοι δηλώνουν περί την εκκλησία. Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση του κ. Μαρίνου: «Ζήτημα θα ήτο δυνατό να γεννηθή όσον αφορά τους διοικούντας ραδιοφωνικούς σταθμούς της εκκλησίας ή τους εκδίδοντας «έντυπα»8 εκκλησιαστικούς λειτουργούς. Η άποψή μου όμως είναι ότι ουδέ οι κατηγορίες των εν λόγω εκκλησιαστικών οργάνων εμπίπτουν εμπίπτουν εις τας προδιαληφθείσας διατάξεις διότι και τα όργανα αυτά λειτουργούν στο πλαίσιο της «εκκλησιαστικής»9 αρμοδιότητας και ουδεμίαν σχέσιν έχουν με τα λοιπά μέσα μαζικής ενημερώσεως και τον τύπον ήτοι φορείς οι οποίοι ασκούν δημοσιογραφία επηρεάζουν». Με αυτή του τη γνωμοδότηση ο κ. Μαρίνος δεν υποστηρίζει απλώς το χωρισμό κράτους-εκκλησίας αλλά τον χωρισμό της εκκλησίας από την ελληνική έννομη τάξη στο σύνολό της. Η εξαίρεση των οργάνων της διοίκησης της εκκλησίας από την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι αποτέλεσμα της εν λόγω γνωμοδότησης, η οποία δέχεται

5 αρκετές αμφισβητήσεις ως προς τη νομική βασιμότητά της. Τα τελευταία γεγονότα που συγκλονίζουν τους κόλπους της εκκλησίας10 υποδεικνύουν εντονότερη την ανάγκη ελέγχου αυτών που διαχειρίζονται το εκκλησιαστικό χρήμα. Ακόμα και χωρίς την ύπαρξη νόμου θα έπρεπε αυτοί που έχουν στα χέρια τους τέτοια μεγάλα ποσά από το κοινωνικό σύνολο να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες για λόγους αυτοπροστασίας της τιμής και της υπόληψης τους. Ωστόσο η συζήτηση που έχει ξεκινήσει γύρω από το θέμα καλό θα ήταν να οδηγήσει στην ψήφιση διατάξεων νόμων που δεν θα δίνουν περιθώρια για ευνοϊκότερη μεταχείριση των εκκλησιαστικών λειτουργών σε σχέση με τους λοιπούς δημοσίους λειτουργούς. Στην αντίπερα όχθη εξίσου έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ήδη με τις διατάξεις του ν. 2429/9611 επιβάλλεται υποχρέωση σε δημοσιογράφους και ιδιοκτήτες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και εκδότες εντύπων να υποβάλλουν ετησίως δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Η ρύθμιση αυτή, που περιλαμβάνεται και στις διατάξεις του νόμου 3213/03, έχει προκαλέσει αντιδράσεις ιδίως στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Κύρια επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν ότι μια τέτοια υποχρέωση είναι άδικη αποτελούν αφενός το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι δεν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και αφετέρου το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι δεν πληρώνονται καν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της ρύθμισης αντλούν επιχειρήματα από το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι ασκούν τεράστια δημόσια επιρροή παίζοντας ορισμένες φορές σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της διαπλοκής, η εξάλειψη της οποίας αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της υποχρέωσης τους για δήλωση «πόθεν έσχες». β) Το περιεχόμενο της δήλωσης και η διαδικασία ελέγχου Στο ά. 2 του ν. 3213/03 ορίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης «πόθεν έσχες». Σύμφωνα με αυτό «η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία». Ως περιουσιακά στοιχεία νοούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, τα ακίνητα καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, οι μετοχές εταιρειών, τα ομόλογα και οι ομολογίες, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, οι καταθέσεις σε τράπεζες και ταμιευτήρια, τα πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα και κάθε χρήσης οχήματα, η συμμετοχή σε επιχείρηση. Με τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» συνδέονται και ορισμένα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που θέτει η Εφορία. Ο φορολογούμενος πρέπει να γράψει στην φορολογική του δήλωση τα χρήματα που πλήρωσε για αγορές μεγάλης αξίας (σπίτι, οικόπεδο, αυτοκίνητο κλπ.) και να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Έπειτα η Εφορία προσθέτει τα ποσά αυτά στην τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης και συνάγει το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δαπάνησε για αγορά περιουσιακών στοιχείων ποσά μεγαλύτερα από αυτά που δηλώνει τότε θα φορολογηθεί με βάση τις δαπάνες αυτές. Ο φορολογούμενος μπορεί να αποφύγει μια τέτοιου είδους φορολόγηση αν προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία είχαν φορολογηθεί. Τα ποσά αυτά η Εφορία υποχρεούται να αφαιρέσει από την τεκμαρτή δαπάνη. Ποσά που δικαιολογούν το πόθεν έσχες είναι τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως οι τόκοι καταθέσεων, ομολόγων του Δημοσίου κλπ, ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, όπως το εφάπαξ, η αποζημίωση λόγω απόλυσης κλπ, χρήματα που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, το συνάλλαγμα που εισήχθη νόμιμα από το εξωτερικό και δηλώθηκε κατά την εισαγωγή, δάνεια για την απόκτηση περιουσιακών, δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων, κέρδη από λαχεία κλπ. Για τις περιπτώσεις απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης του ήδη υπάρχοντος η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει το ύψος της σχετικής δαπάνης και παράθεση της πηγής προέλευσης των αναγκαίων για τη δαπάνη πόρων. Επιπλέον σε περίπτωση εκποίησης πρέπει να αναφέρεται το εισπραχθέν τίμημα. Στη δήλωση επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα παραστατικά. Οι υπόχρεοι προς δήλωση πόθεν έσχες οφείλουν να την υποβάλλουν μέσα σε 90 μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την έναρξη του επαγγέλματος τους και υποχρεούνται σε ετήσια υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά τη διάρκεια της θητείας ή της διατήρησης της ιδιότητας του υπόχρεου καθώς και για 3 χρόνια μετά την λήξη ή απώλειά της. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτος. Οι δηλώσεις πόθεν έσχες υποβάλλονται από τους ίδιους τους υπόχρεους και υπογράφονται από αυτούς αλλά και από τους συζύγους τους αν περιέχονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αυτούς. Τα ειδικά έντυπα στα οποία γίνονται οι δηλώσεις υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων. Σύμφωνα με το ά. 2 παρ. 3 του ν. 3213/03, η δημοσίευση των δηλώσεων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που

6 δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενό τους ενώ απαγορεύεται η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων. Οι δηλώσεις των μελών της κυβέρνησης, των βουλευτών και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων12 υποβάλλονται στην Επιτροπή που ορίζεται στο ά. 21 του ν. 3023/02, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες με απόφαση του προέδρου της, μετά την άσκηση του ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων. Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων από ορκωτούς ελεγκτές ή άλλους ειδικούς επιστήμονες. Αυτοί μετά από λεπτομερή εξέταση των δηλώσεων και των δικαιολογητικών συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της. Οι δηλώσεις των λοιπών υπόχρεων13 υποβάλλονται σε πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και προεδρεύεται από αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μέλη της είναι δύο σύμβουλοι Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένας εφέτης των διοικητικών δικαστηρίων και ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Η θητεία τους διαρκεί 2 χρόνια. Οι δηλώσεις των υπόχρεων ελέγχονται υποχρεωτικά κάθε έτος με εξαίρεση αυτές των δημοσιογράφων, ιδιοκτητών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και εκδοτών εντύπων, στις οποίες διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος14. Η Επιτροπή επικουρείται από ορκωτούς ελεγκτές. Σκοπός του ελέγχου είναι, εκτός από τη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, η διακρίβωση αν το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων δικαιολογεί την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή την επαύξηση των υπαρχόντων. Κατά την έρευνα που διεξάγεται οι αρμόδιες Επιτροπές και οι ορκωτοί ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε πρόσφορη νόμιμη ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο15 και να διατάσσουν την προσκόμιση εγγράφων και την κλήση μαρτύρων., οι οποίοι εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο δεν εφαρμόζονται στην παραπάνω έρευνα. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι Επιτροπές μπορούν να καλούν τους ελεγχόμενους να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία εντός 20 ημερών. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση με τις διαπιστώσεις σχετικά με το περιεχόμενο των δηλώσεων και τυχόν παραβάσεις του νόμου 32123/03. Σε περιπτώσεις καταλογισμού η έκθεση αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ σε περίπτωση ποινικής ευθύνης στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο. Αν υπάρχει ανάγκη διερεύνησης θεμάτων για τα οποία αρμόδια είναι η φορολογική ή άλλη αρχή, τότε η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή. Με τη σύνταξη των εκθέσεων ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Η διαδικασία των κυρώσεων ενεργοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ελεγχόμενος εμφανίζει μεταβολές προς όφελός του της περιουσιακής του κατάστασης που δε μπορεί να δικαιολογήσει. γ) Κυρώσεις και καταλογισμός Το ά. 4 του νόμου 3213/03 προβλέπει επιβολή ποινικών κυρώσεων σε ελεγχόμενους ή τρίτους σε τρεις περιπτώσεις: i) όταν ο ελεγχόμενος αποκτά ή προσπορίζει σε τρίτο περιουσιακό όφελος επωφελούμενος της ιδιότητάς του16, ii) όταν ο ελεγχόμενος παραλείπει να υποβάλλει ή υποβάλλει εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία και iii) όταν τρίτος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο. Οι ποινές που επιφυλάσσει ο νόμος για τους παραβάτες του είναι η φυλάκιση και η χρηματική ποινή καθώς και η παρεπόμενη ποινή της δήμευσης αν το πρόσωπο που καταδικάστηκε για κινητό ή ακίνητο πράγμα, ή ιδανικό μέρος πράγματος ή ορισμένο χρηματικό ποσό. Η ποινική διαδικασία περιγράφεται στο ά. 5 του νόμου, όπου αναφέρεται ότι: «η ποινική δίωξη ασκείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών και ενεργείται απευθείας ανάκριση στο εφετείο, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα και ορισμό του εφέτη ανακριτή από το όργανο της διεύθυνσης του οικείου εφετείου17». Αρμόδιο να αποφανθεί για την κατηγορία είναι το συμβούλιο εφετών ενώ κατά του βουλεύματος επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης από τον κατηγορούμενο και σε κάθε περίπτωση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το τριμελές εφετείο σε πρώτο και το πενταμελές εφετείο σε δεύτερο βαθμό. Σε περίπτωση απόκτησης περιουσιακού οφέλους που δε μπορεί να δικαιολογηθεί σε βάρος του ελεγχομένου καταλογίζεται χρηματικό ποσό ίσης αξίας με το περιουσιακό όφελος το οποίο απέκτησε ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή ανήλικο τέκνο του και του οποίου η προέλευση δεν δικαιολογείται, εφόσον αυτό δεν υπόκειται σε δήμευση. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ

7 του Δημοσίου από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα σχετικά με τον καταλογισμό ρυθμίζονται στο ά.6 του ν. 3213/ Στόχος των ρυθμίσεων Από την πρώτη εμφάνισή τους στην ελληνική έννομη τάξη μέχρι την σημερινή λεπτομερή ρύθμιση των σχετικών με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης θεμάτων, στόχος του νομοθέτη ήταν η εξάλειψη του φαινομένου διαφθοράς και διαπλοκής στις τάξεις των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι για δήλωση πόθεν έσχες. Οι προβλέψεις του ν. 3213/03 είναι αρκετά αυστηρές στοχεύοντας στο να μην αφήσουν περιθώρια εκμετάλλευσης της ιδιότητας τους σε πρόσωπα με ιδιαιτέρως σημαντικές θέσεις. Αν και συνήθως τέτοια φαινόμενα εμφανίζονται μεμονωμένα, πλήττουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία του κράτους, γι αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη να εφαρμόζονται κατά γράμμα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ωστόσο οι πρόσφατες αποκαλύψεις στο δικαστικό χώρο έθεσαν πολλά ερωτηματικά σχετικά με την ικανότητα του συγκεκριμένου νομοθετήματος να προστατέψει τον ευρύτερο χώρο του Δημοσίου, της πολιτικής και το δικαστικό σώμα από πράξεις των λειτουργών τους που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση προς ίδιον όφελος των θέσεων που κατέχουν στον κρατικό μηχανισμό. Πολλές φορές γίνεται λόγος για αποτυχία του συστήματος του πόθεν έσχες και ελλειπτική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς. Είναι φανερό ότι η πλήρης εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις πολιτικές επιλογές οι οποίες αναμφισβήτητα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εμφάνιση των φαινoμένων που ο νόμος στοχεύει να εξαφανίσει. Από νομική άποψη έχει ανακύψει το ζήτημα του κατά πόσο ο νόμος περί πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών είναι σύμφωνος με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η συζήτηση που ξεκίνησε σχετικά είναι μεγάλη και τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών είναι ισχυρά, βασιζόμενα κυρίως στη στάθμιση των συμφερόντων που αφενός ο νόμος 3213/03 και αφετέρου το δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων καλούνται να προστατέψουν. Σε συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε μόνο αφού δούμε σε τι αναφέρεται το εν λόγω δικαίωμα και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που το στηρίζει. 3. Προστασία προσωπικών δεδομένων Ο σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Η τεράστια πρόοδος της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάγκη της ηλεκτρονικής οργάνωσης του κράτους έχουν σαν συνέπεια την αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειών και οργανισμών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ιδιωτική ζωή του πολίτη. Για την προστασία του πολίτη στην κοινωνία της πληροφορίας δεν αρκούν οι παραδοσιακές θεσμικές εγγυήσεις και ρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Στην ελληνική έννομη τάξη ισχύει από το 1997 ο νόμος 2472/97, ο οποίος ψηφίστηκε σε εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε με το νόμο ανεξάρτητος διοικητικός φορέας η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που λειτουργεί από το Νοέμβριο του Παράλληλα, με την αναθεώρηση του 2001, το δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων κατοχυρώθηκε και συνταγματικά, στο ά. 9 Α Συντάγματος. 3.1 Διεθνής πορεία προς την κατοχύρωση του δικαιώματος Τα πρώτα ίχνη της ανάγκης προστασίας των προσωπικών δεδομένων εμφανίζονται στη Σύμβαση της Ρώμης της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών18. Στα πρώτα σχετικά κείμενα κατατάσσεται

8 και η απόφαση 2450 της 19/12/1968 της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε, η οποία ασχολείται με τα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα από την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και ειδικότερα από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και με τα όρια που πρέπει να τεθούν στη χρήση τους μέσα σε μία δημοκρατική κοινωνία19. Επιπλέον στη Γαλλία υπήρξε έντονη αντίδραση κατά της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης προσώπων με αφορμή τα προγράμματα Gamin και Haby20. Η αντίδραση των πολιτών υπήρξε τόσο έντονη, ώστε ο νομοθέτης αναγκάσθηκε να θέσει σε ισχύ το νόμο για την προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από υπολογιστή. Στη συνέχεια αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ( Σουηδία, Δανία, Λουξεμβούργο) προχώρησαν σε θέσπιση νομοθετημάτων, τα οποία διακρίνονται από τη δυσπιστία και τον φόβο του νομοθέτη απέναντι σε κάθε μορφής ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η πρώτη γενιά για την προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα περιέχει γενικές και αόριστες ρήτρες, αυστηρό προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο και εξοντωτικές ποινικές αλλά και αστικές και διοικητικές κυρώσεις, ενώ η διάκριση της χρήσης των δεδομένων αποκρυσταλλωνόταν σε τυπικές, γραφειοκρατικές ιδιαιτερότητες νόμιμης συγκρότησης του αρχείου. Το Σεπτέμβριο του 1980 ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.), υιοθέτησε ένα κείμενο με τίτλο «Αρχές διέπουσες την προστασία της προσωπικής σφαίρας του ανθρώπου και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών στοιχείων»21. Το 1990 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ενέκρινε το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής των δικαιωμάτων του ανθρώπου, με τίτλο «Κατευθυντήριες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτοματοποιημένα αρχεία», σχέδιο που ουσιαστικά υιοθετεί τις αρχές που ήδη έχουν αποκρυσταλλωθεί στις εργασίες του Ο.Ο.Σ.Α. και του Συμβουλίου της Ευρώπης22. Λόγος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων γίνεται τόσο στην συνθήκη ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας23 όσο και στο Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης24 ενώ, τέλος, η οδηγία 95/46/ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στη θέσπιση νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 3.2 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Η διαδικασία της εισαγωγής στην Ελλάδα νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών διήρκεσε σχεδόν 14 χρόνια. Το πρώτο σχετικό κείμενο παρουσιάσθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης το 1986, αλλά λόγω μεταβολής του προσώπου του Υπουργού το νομοσχέδιο δεν κατατέθηκε στην Βουλή προς ψήφιση. Την ίδια τύχη είχαν και δύο μεταγενέστερα νομοσχέδια το 1991 και 1992.Στις 24 Οκτωβρίου 1995 δημοσιεύθηκε η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο. Μετά από άλλο ένα νομοσχέδιο που απέτυχε να ψηφισθεί το 1996, το τελικό κείμενό του ψηφίζεται το 1997 με τον αριθμό 2472/1997. Ο νόμος αυτός του 1997 αποτελεί έως σήμερα την κύρια νομοθεσία για την προστασία προσωπικών την Ελλάδα. Θα τον αναπτύξουμε αφού πρώτα παρουσιάσουμε την οδηγία της Ε.Ε. η οποία επέβαλε την θέσπισή του Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ρύθμιση του νομοθετικού πλέγματος για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η καθιέρωση ενιαίων αρχών προστασίας στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών της Ε.Ε. αποτελεί ζήτημα πολύπλοκο. Στόχος της ΕΚ δεν ήταν η επιβολή λεπτομερειακών νόμων, γι αυτό και προτιμήθηκε η έκδοση οδηγίας που παρέχει στον εθνικό νομοθέτη τη δυνατότητα να διαλέξει αυτός τη μορφή ενσωμάτωσής της στο εθνικό δίκαιο25. Ο εθνικός νομοθέτης υποχρεούται να την εφαρμόσει μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία (τρία χρόνια από της κοινοποιήσεως της στα κράτη μέλη - ά. 32 οδηγίας), ενώ δεσμεύεται ως προς το αποτέλεσμα της εφαρμογής της και όχι ως προς τα μέσα και τον τύπο. Η εν λόγω οδηγία τιτλοφορείται Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Με αυτή η ΕΚ έδωσε τις βασικές γραμμές στους εθνικούς νομοθέτες των κρατών μελών για την ψήφιση νόμων σχετικών με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων πολιτών. Ο έλληνας νομοθέτης εισήγαγε την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο με το νόμο 2472/1997.

9 3.2.2 Ο νόμος 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» Με το νόμο 2472/1997 η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο αίτημα των καιρών και συγχρόνως συμμορφώθηκε προς την κοινοτική οδηγία (για την οποία έγινε λόγος παραπάνω) για την προστασία του πολίτη από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Η εισηγητική έκθεση αναφέρει ότι η θέσπιση ειδικής ρύθμισης δικαιολογείται από τη διαπίστωση ότι για την προστασία του ατόμου από την πληροφορική δεν αρκούν οι γενικές διατάξεις προστασίας της προσωπικότητας, αλλά επιβάλλονται ειδικές ρυθμίσεις, επειδή οι κίνδυνοι από την απεριόριστη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών είναι ασυγκρίτως πιο άμεσοι για το άτομο και την ιδιωτική ζωή από τις συνήθεις προσβολές της προσωπικότητας. Επιπλέον οι ρυθμίσεις αυτές θεωρούνται αναγκαίες για τη διασφάλιση του φιλελεύθερου και δικαιοκρατικού χαρακτήρα της τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ δεν κατοχυρώνουν απλώς την ιδιωτική σφαίρα αλλά διασφαλίζουν την άσκηση των περισσότερων από τα θεμελιώδη δικαιώματα26. Η θέσπιση ειδικών κανόνων για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρήθηκε επίσης υποχρέωση του νομοθέτη κατά τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και για την προστασία της αξίας του ανθρώπου, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και το απόρρητο των επικοινωνιών καθώς και συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις έναντι της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης27. Στόχος του νόμου είναι η προστασία όχι μόνο της ιδιωτικής ζωής αλλά γενικά της προσωπικότητας, όπως αυτή συγκεκριμενοποιείται από τις επιμέρους διατάξεις του νόμου, από τις οποίες προκύπτει η γενική κατ αρχήν απαγόρευση της επεξεργασίας, οι λόγοι νομιμοποίησης της και η αναγκαιότητα της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρεται σε: α) Αντικείμενο του νόμου Το ά. 1 του ν. 2472/1997 προσδιορίζει το αντικείμενο του νόμου, το οποίο συνίσταται στη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και της ιδιωτικής ζωής. Το πεδίο και η παρεχόμενη έκταση προστασίας εξειδικεύεται στις επιμέρους διατάξεις του νόμου, οι οποίες συνιστούν ένα σύστημα ουσιαστικών προϋποθέσεων, κυρώσεων και ελέγχου της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. β) Ορισμοί Το ά. 2 περιλαμβάνει τους ορισμούς των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στο νόμο. Η διατύπωσή τους έγινε με βάση τους αντίστοιχους ορισμούς που περιέχονται στην κοινοτική οδηγία, με εξαίρεση τον ευρύ ορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον ορισμό της έννοιας του αρχείου28. Κατ αρχήν ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται οποιαδήποτε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ στην έννοια αυτή δεν εμπίπτουν τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία29. Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα «ευαίσθητα δεδομένα», στα οποία συμπεριλαμβάνονται όσα αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση,την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες (περ. β ). Υποκείμενο των δεδομένων θεωρείται το φυσικό πρόσωπο, στο οποία αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλ. μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του (περ. γ ). Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή από ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ. ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα. Εξειδικευμένη αναφορά γίνεται στη διασύνδεση, η οποία αποτελεί μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο για άλλον σκοπό (περ. στ ). Συναφής είναι και η έννοια του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο νοείται ως το σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να

10 αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας (περ. ε ). Ο κύκλος των προσώπων στα οποία αναφέρονται οι ρυθμίσεις του νόμου, περιλαμβάνει: α) τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλ. οποιονδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων (περ. ζ ), β)τον εκτελούντα την επεξεργασία, δηλ. οποιονδήποτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας (περ. η ), γ) τον τρίτο, δηλ. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή ή οργανισμός εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων και τα προηγούμενα πρόσωπα- που ενεργεί υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας (περ. θ ) και τέλος, δ) τον αποδέκτη, δηλ. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή ή οργανισμό, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι30. Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία αποτελεί αυτοτελή όρο νομιμότητας της επεξεργασίας, προσλαμβάνει ιδιαίτερη αξία και για το λόγο αυτό ο ορισμός της δίνεται λεπτομερώς στη διάταξη του ά. 2 περ. ια 31. Κατά τη διάταξη αυτή, ως συγκατάθεση νοείται «κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και την διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. γ) Πεδίο εφαρμογής Ο ν. 2472/1997, όπως και η κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ, περιέχει κοινές ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Σε αντίθεση, δηλ., με άλλες νομοθεσίες32, ο ν. 2472/1997 δεν προβλέπει διαφοροποιημένους κανόνες για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αντικείμενο ρύθμισης αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου τίθενται, συνεπώς, οι πληροφορίες που δεν αναφέρονται σε πρόσωπα. Οι ρυθμίσεις του αφορούν τα φυσικά πρόσωπα (ά. 1 και 2 περ. γ ) με συνέπεια να εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα από το πεδίο εφαρμογής του33. Ο λόγος για τον οποίο δεν εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα στο πεδίο εφαρμογής του νόμου είναι, σύμφωνα με την ασαφή διατύπωση της εισηγητικής έκθεσης, ότι η ρύθμιση της επεξεργασίας δεδομένων που τα αφορούν πρέπει να γίνεται με βάση εντελώς διαφορετικές αρχές και κριτήρια34. Πάντως πρέπει να εξεταστεί και η άποψη σύμφωνα με την οποία είναι θεμιτή η επέκταση της προστασίας και στα νομικά πρόσωπα, διότι υπάρχουν άξια προστασίας προσωπικά δεδομένα που δεν προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου (ΑΚ 62), αλλά και διότι, εν γένει, υποκείμενα των ατομικών δικαιωμάτων θεωρούνται και τα νομικά πρόσωπα, εκτός αν τα δικαιώματα προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου. Περαιτέρω, ο νόμος ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με συμβατικά μέσα, δηλ. ρυθμίζει και τη μη αυτοματοποιημένη, δια χειρός επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ά. 3 παρ. 1). Σε αυτήν την περίπτωση λήφθηκε υπόψη ότι σημαντικός αριθμός αρχείων στη χώρα μας, ιδίως στον δημόσιο τομέα, εξακολουθεί να τηρείται με παραδοσιακές μεθόδους35. Ο νόμος προβλέπει ακόμα στην ίδια διάταξη, ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Η προϋπόθεση αυτή αφορά μόνο τη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων. Τούτο προκύπτει από τη σύμφωνη με την οδηγία ερμηνεία του κειμένου του νόμου, καθώς στην αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (ά. 3 παρ. 1) προκύπτει σαφώς ότι μόνο στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων πρέπει τα δεδομένα να περιλαμβάνονται ή να πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο36. Ο ν. 2472/1997 δεν εξαιρεί από την εφαρμογή του δεδομένα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ως ασήμαντα ή μη ευαίσθητα. Η μόνη σχετική εξαίρεση που προβλέπεται είναι αυτή που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών (ά. 3 παρ. 2). Σύμφωνα με το ά. 3 παρ. 3, το εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζεται με κριτήριο τον τόπο εγκατάστασης του υπεύθυνου της επεξεργασίας. Ειδικότερα ορίζεται ότι ο νόμος βρίσκει εφαρμογή σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτή εκτελείται είτε από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα επεξεργασία, εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο είτε από υπεύθυνο επεξεργασίας μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα, όταν η επεξεργασία αφορά πρόσωπα με εγκατάσταση στην Ελλάδα είτε, τέλος, από υπεύθυνο επεξεργασίας με εγκατάσταση σε χώρα εκτός Ε.Ε., όταν ο τελευταίος προσφεύγει σε μέσα ευρισκόμενα στην Ελληνική Επικράτεια, εκτός εάν τα

11 μέσα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό τη διέλευση από την Ελλάδα. δ) Προϋποθέσεις για τη νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων Ο νόμος 2472/1997 προβλέπει στα άρθρα 4 έως και 8 τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες είναι θεμιτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ρυθμίσεις αυτές αντιστοιχούν στα άρθρα 6 έως 9 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις των οποίων προδιαγράφουν το πλαίσιο των προϋποθέσεων για τη θεμιτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ά. 4 περιέχει μια σειρά γενικές αρχές που αφορούν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα37. Με τη διάταξη αυτή καθίσταται σαφές ότι οι επιδιωκόμενοι με την επεξεργασία στόχοι πρέπει να καθορίζονται ήδη κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να παρασχεθεί στη συνέχεια η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να παρέχει τη συγκατάθεσή του. Επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. Σχετική είναι και η διάταξη του ά. 11, η οποία ορίζει ότι κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται το υποκείμενο των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας. Το ά. 4 ορίζει επιπλέον ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας (περ. β ). Καθιερώνεται έτσι η αρχή της απαγόρευσης της σώρευσης πληροφοριών για μελλοντικές ανάγκες. Η αρχή αυτή ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που οι σκοποί της επεξεργασίας είναι καθορισμένοι εκ των προτέρων. Περαιτέρω, τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, εν ανάγκη, να υποβάλλονται σε ενημέρωση (περ. γ ), ενώ πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους μόνο όσο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (περ. δ ). Όταν εκλείψει ο σκοπός της συλλογής ή επεξεργασίας, τότε τα δεδομένα πρέπει είτε να διαγράφονται είτε να γίνονται ανώνυμα. Στο ά. 5 διαγράφονται οι ειδικές προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η βασική αρχή του νόμου είναι ότι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων είναι κατ αρχήν παράνομες, διότι συνιστούν επέμβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα και καθίστανται νόμιμες μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου38. Ο νόμος καθιερώνει ένα σύστημα κατά βάση κατασταλτικού ελέγχου. Προληπτικός έλεγχος καθιερώνεται κατ εξαίρεση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η άδεια της Αρχής για τη νομιμότητα της επεξεργασίας, δηλ. κατά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, τη διασύνδεση αρχείων και τη διασυνοριακή ροή δεδομένων. Ασφαλώς όμως η προστασία του νόμου προσανατολίζεται βασικά στην προληπτική λειτουργία, δηλ. στην εκ των προτέρων νομιμοποίηση της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων και όχι στον προληπτικό έλεγχο της εν λόγω νομιμότητας39. Ως κανόνας ορίζεται ότι η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του (ά. 5 παρ. 1), ενώ οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας τίθενται ως εξαιρέσεις (ά. 5 παρ. 2 περ. α έως ε ). Η σχετική διάταξη νόμου διαφέρει νομοτεχνικά από την αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (ά. 7), κατά την οποία η συγκατάθεση αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις που παρατίθενται διαζευκτικά40. Η σημασία της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων έχει κεντρική θέση στο σύστημα των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του ατόμου41. Και τούτο διότι ως βάση του συστήματος προστασίας του ν. 2472/1997 τίθεται η αρχή ότι το άτομο πρέπει να αποφασίζει κατ αρχήν το ίδιο, ελεύθερα, εάν τα δεδομένα που το αφορούν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο ορισμός της συγκατάθεσης δίνεται στο ά. 2 στ. ια και από αυτόν προκύπτει ότι είναι αποδεκτή εφόσον το άτομο είχε πραγματικά τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν και υπό ποιες συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που το αφορούν. Από τον ορισμό της συνάγεται επίσης ότι δε μπορεί να νοηθεί σιωπηρή ή τεκμαιρόμενη συγκατάθεση. Η ενημέρωση, η οποία είναι προϋπόθεση για την παροχή της συγκατάθεσης, περιλαμβάνει τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση αποτελεί αυτοτελή βάση νομιμότητας της επεξεργασίας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος ορίζει, επιπλέον, ότι η ισχύς της συγκατάθεσης ακυρώνεται αν αυτή έχει αποσπασθεί με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη (ά. 7 παρ. 2 α ). Ακόμα, η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα (ά. 1 στ. ια ). Οι λοιπές προϋποθέσεις της νομιμότητας που μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά είναι οι

12 εξής (ά. 5 παρ. 2): α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο, β) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο, γ) η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του, δ) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτήν είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα ή ε) η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και ότι δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών. δ) Γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή Πέρα από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας, ο ν. 2472/1997 προβλέπει ορισμένη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη γνωστοποίηση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως τυπικής προϋπόθεσης της επεξεργασίας. Ο έλεγχος αυτός δεν είναι προληπτικός. Ειδικότερα δεν απαιτείται χορήγηση άδειας για τη δημιουργία ενός αρχείου, αλλά επιβάλλεται η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή την έναρξη της επεξεργασίας (ά. 6 παρ. 1). Άδεια απαιτείται μόνο για τις ειδικές κατηγορίες επεξεργασίας (ά. 7 παρ. 2). Με τη ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, ο Έλληνας νομοθέτης απομακρύνεται συνειδητά από το σύστημα παροχής άδειας για κάθε αρχείο, έτσι ώστε η Αρχή να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς υπέρμετρη γραφειοκρατική επιβάρυνση και να αποδειχθεί ο νόμος εφαρμόσιμος και αποτελεσματικός. Στόχος της γνωστοποίησης είναι η δημιουργία ενός μητρώου Αρχείων και Επεξεργασίας που τηρείται από την Αρχή, το οποίο θα είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο (ά. 6 παρ. 3, 19 παρ. 5). Τα στοιχεία που πρέπει απαραιτήτως να δηλώνονται με τη γνωστοποίηση επεξεργασίας από τον υπεύθυνο απαριθμούνται στο ά. 6 παρ. 2 του ν. 2472/1997. ε) Ειδικοί κανόνες για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων Ο ν. 2472/1997, ακολουθώντας την οδηγία της Ε.Ε., προβλέπει κατ αρχήν απαγόρευση της επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων (ά. 7 παρ. 1). Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία με άδεια της Αρχής προστασίας και εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις, όπως η έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου ή άλλοι λόγοι42. Με την τροποποίηση μάλιστα του νόμου, προβλέπεται επίσης σε ορισμένες ειδικά αναφερόμενες περιπτώσεις επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων η απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας (ά. 7Α, όπως έχει προστεθεί με το ν. 2819/2000 ά. 8). στ) Απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας Με το ά. 7Α εισήχθησαν απλουστεύσεις στο σύστημα ελέγχου της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και, συγκεκριμένα, προβλέφθηκε η απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας από την Αρχή. Το κοινό σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω άρθρο είναι ότι οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων, τα δεδομένα των οποίων υπόκεινται σε επεξεργασία, δεν είναι αυξημένοι και τούτο, είτε διότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπόκεινται σε επαγγελματικό απόρρητο είτε διότι πρόκειται για εξαίρεση που προβλέπεται στην οδηγία και δεν υλοποιήθηκε στο ά.7 του ν. 2472/1997. Βεβαίως, η απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας από την Αρχή δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου και, κυρίως, οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού της επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, σύμφωνα με τη διάταξη του ά. 7 παρ Ειδικότερα, απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προβλέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Επεξεργασία στον τομέα του εργατικού δικαίου ή παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα 2) Επεξεργασία που αφορά πελάτες ή προμηθευτές 3) Επεξεργασία που αφορά σωματεία κλπ. 4) Επεξεργασία στον τομέα της υγείας

13 5) Επεξεργασία από νομικούς. Τέλος, το ά. 7Α προβλέπει ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ν. 2472/1997 και υποχρεούται να συμμορφώνεται με ειδικούς κανόνες επεξεργασίας που η Αρχή εκδίδει σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 5 του ίδιου νόμου. Καθίσταται δηλ. σαφές ότι η διάταξη του ά. 7Α ρυθμίζει αποκλειστικά και μόνο την απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας και δεν έχει άλλες συνέπειες. Στα ά. 8 και 9 ο ν. 2472/1997 ρυθμίζει δύο ειδικές κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων, τη διασύνδεση αρχείων και τη διασυνοριακή ροή δεδομένων.. Στο ά. 10 ο νόμος θέτει άλλη μία προϋπόθεση για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων, τη λήψη μέτρων για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας. Στη συνέχεια στα ά ο νόμος περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τα δικαιώματα του υποκειμένου της επεξεργασίας. Η αναγνώριση και απονομή στα υποκείμενα της επεξεργασίας ορισμένων βασικών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα προστασίας του προσώπου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον τα δικαιώματα αυτά θεσπίζονται και για την εξασφάλιση πληρέστερου ελέγχου, διαύγειας και νομιμότητας της επεξεργασίας. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για την καθιέρωση δικαιωμάτων αλλά και για την εισαγωγή αντίστοιχων θεσμικών εγγυήσεων44. Τα δικαιώματα αυτά είναι: α) Δικαίωμα ενημέρωσης, β) δικαίωμα πρόσβασης, γ) δικαίωμα αντίρρησης και δ)δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Τέλος στα άρθρα 15 επ. του νόμου ρυθμίζεται λεπτομερώς η σύσταση και η λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποστολή της οποίας είναι: «η εποπτεία της εφαρμογής του ν. 2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά» (ά. 15 παρ. 1). Μία από τις αρμοδιότητες της Αρχής είναι και η επιβολή κυρώσεων, η οποία ολοκληρώνει το σύστημα προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για τις περιπτώσεις παράβασης των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 καθώς και κάθε άλλης διάταξης που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς και αστική ευθύνη λόγω παράβασης των σχετικών διατάξεων (ά. 21 επ.). 3.3 Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων (ά. 9Α του ελληνικού Συντάγματος) Με την αναθεώρηση του 2001 η διάταξη του ά. 9 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου, συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 9Α, η οποία ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η διάταξη του ά. 9Α κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα προστασίας απέναντι στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, με συμβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο των προσωπικών δεδομένων. Η νέα αυτή διάταξη του Συντάγματος δεν αναφέρεται στο έννομο αγαθό, το οποίο αποτελεί αντικείμενο προστασίας, ερμηνευτικά όμως συνάγεται ότι το αντικείμενο προστασίας είναι εν γένει τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής45. Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι η διάταξη αυτή, όπως και η διάταξη του ά. 9 παρ. 1 Συντ., περιλαμβάνεται στις διατάξεις που εξειδικεύουν το περιεχόμενο της παρ. 1 του ά. 5 Συντ., το οποίο παρέχει γενική προστασία στην προσωπικότητα. Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ένα ατομικό δικαίωμα που διαφοροποιείται από το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού46. Κατά πρώτον, η γειτνίαση του ά. 9Α με το ά. 9 Συντ. υποδηλώνει ότι το δικαίωμα του ά. 9Α είναι κατά βάση ένα ατομικό-αμυντικό δικαίωμα, όπως και το ά. 9. Κατά δεύτερον, από την ερμηνεία της διάταξης συνάγεται ότι το ά. 9Α καθιερώνει ένα αμυντικό δικαίωμα κατά των επεμβάσεων στις θεμελιώδεις ελευθερίες και ιδίως στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, η διάταξη του ά. 9Α έχει σαφώς ευρύτερη ρυθμιστική εμβέλεια από τη διάταξη του ά. 9 καθώς δεν περιορίζεται στην προστασία του απόρρητου του ιδιωτικού βίου, αλλά αναφέρεται στην εν γένει συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων και έτσι, αποδεσμεύει τη συνταγματική προστασία από την αναζήτηση του περιεχομένου του ιδιωτικού βίου και τη συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση του απορρήτου της ιδιωτικής σφαίρας. Υποκείμενα του ά. 9Α είναι όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα και όχι μόνο οι Έλληνες. Φορείς του δικαιώματος που κατοχυρώνεται στο ά. 9Α είναι τόσο οι Έλληνες

14 πολίτες όσο και οι αλλοδαποί και ανιθαγενείς, αφού το Σύνταγμα δεν κάνει καμία διάκριση. Εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Συντάγματος είναι και οι διατάξεις της κοινής νομοθεσίας. Αποδέκτες του δικαιώματος είναι όλοι οι φορείς δημόσιας εξουσίας και συγκεκριμένα, το Κράτος και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ασκούν δημόσια εξουσία και στα οποία αποκλειστικός ή κύριος μέτοχος είναι το Κράτος. Όσον αφορά το ζήτημα αν το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων αναπτύσσει τριτενέργεια, αυτό επιλύεται καταφατικά, καθ όσον ορίζεται πλέον, στη διάταξη του ά. 25 παρ. 1 εδάφ. γ Συντ., ότι «τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, στις οποίες προσιδιάζουν». Το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων ανήκει σαφώς στα δικαιώματα αυτά και έχει συνεπώς άμεση τριτενέργεια και ισχύει στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Όσον αφορά το περιεχόμενο του δικαιώματος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ά. 9Α προστατεύει, όπως ήδη αναφέρθηκε, το άτομο από τις επεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή, οι οποίες συνίστανται στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, με συμβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Βεβαίως η διάταξη του ά. 9Α έχει ειδικό χαρακτήρα σε σχέση με τις άλλες διατάξεις που κατοχυρώνουν ατομικά δικαιώματα και επικρατεί απέναντι τους, ιδίως έναντι των διατάξεων των ά. 9 παρ. 1 β και 5 παρ. 1 Συντ. Επιπλέον, η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά το ά. 9Α εδάφ. α δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται γενικά η συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους, ούτε δίνει τη δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να καθιερώσει τέτοια απόλυτη απαγόρευση. Αντιθέτως, η έννοια της εν λόγω διατάξεως είναι ότι υποχρεώνει το νομοθέτη να διαμορφώσει ένα περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο καθίσταται θεμιτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Με τη νέα συνταγματική διάταξη κατοχυρώνεται ένα πεδίο διαμόρφωσης της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, στα πλαίσια του οποίου καθίσταται δυνατή η εξέλιξή του και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η συνταγματική κατοχύρωση ενός αυτοτελούς δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων δηλώνει την προσαρμογή της έννομης τάξης στις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας47. Με αυτήν καθίσταται πληρέστερη η προστασία του ατόμου ενόψει των κινδύνων που συνεπάγεται η επεξεργασία (αυτοματοποιημένη ή δια χειρός) προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, προστασία η οποία στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που βασίζεται στην ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση και των άλλων συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Βεβαίως, με το ά. 9Α δεν εισάγεται ένα «νέο δικαίωμα», διότι η διάταξη αυτή ουσιαστικά τυποποιεί σε συνταγματικό επίπεδο προγενέστερες ρυθμίσεις διεθνών νομικών κειμένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως είναι η οδηγία 95/46/ΕΚ, αλλά και της κοινής νομοθεσίας (κυρίως το ν. 2472/1997). Επιδίωξη του αναθεωρητικού νομοθέτη με τη γενική διατύπωση του ά. 9Α ήταν η διεύρυνση της κανονιστικής εμβέλειας της συνταγματικής διάταξης προστασίας του ιδιωτικού βίου και η θέσπιση της υποχρέωσης του κοινού νομοθέτη να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ώστε να είναι εφικτή η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία του εν λόγω δικαιώματος. Ο κοινός νομοθέτης δεσμεύεται πλέον όσον αφορά το επίπεδο προστασίας, το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι υψηλό. Όπως φαίνεται το νέο ά. 9Α συμπλήρωσε την προϋπάρχουσα νομοθεσία και συνέβαλε στην ολοκλήρωση της προστασίας του ατόμου από την αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Η συνταγματική κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος αποτελεί την καλύτερη εγγύηση, έτσι ώστε όλα τα άτομα να είναι σε θέση να το απολαμβάνουν και να παταχθούν τα φαινόμενα προσβολών του.

15 4. Σχέση μεταξύ της υποχρέωσης για δήλωση πόθεν έσχες και του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ψήφιση του νόμου που επιβάλλει, σε πρόσωπα με σημαντικές θέσεις στο δημόσιο και κυρίως σε αυτούς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και ασκούν επιρροή στην κοινή γνώμη, την υποχρέωση να κάνουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης γέννησε πολλές αντιδράσεις. Ένα από τα επιχειρήματα αυτών που αντιτίθενται στην εν λόγω ρύθμιση είναι ότι η δήλωση πόθεν έσχες αποτελεί καταστρατήγηση εκ μέρους του Κράτους του δικαιώματος για προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποχρεώνει το άτομο σε αποκάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων και σε δικαιολόγηση των μεταβολών που τυχόν επήλθαν. Τα περιουσιακά στοιχεία σαφώς αποτελούν μέρος των προσωπικών δεδομένων και μάλιστα μεγάλης σημασίας, αφού οι επιλογές και ο τρόπος ζωής του ατόμου εξαρτάται άμεσα από αυτά. Ωστόσο το ερώτημα αν όντως μια τέτοια υποχρέωση έναντι στο κράτος προσβάλει το δικαίωμα του ά. 9Α του Συντάγματος, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Πρέπει αρχικά να εξετάσουμε κατά πόσο το κράτος δεσμεύεται από τις ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη συνέχεια να διαπιστώσουμε αν η δήλωση πόθεν έσχες αποτελεί ή όχι νόμιμο περιορισμό αυτού του συνταγματικά πλέον κατοχυρωμένου δικαιώματος. 4.1 Δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δημόσια τάξη Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της δημόσιας τάξης δεν ήταν εξαρχής αυτονόητη. Ο βασικός ερμηνευτικός προβληματισμός είναι αν είναι συμβατή η έννοια του δικαιώματος στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό με τη δημόσια τάξη, ως έννοιας δημόσιου συμφέροντος που αποτελεί ενσάρκωση του σκληρού πυρήνα του Κράτους. Πολύ προτού ο Έλληνας νομοθέτης αποφανθεί θετικά στο παραπάνω ερώτημα, οι ερμηνευτικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχαν καταλήξει σε σαφή προσέγγιση του προβλήματος. Η ευρωπαϊκή οπτική του προβλήματος έχει ιδιαίτερη σημασία στο μέτρο που ο ν. 2472/1997 δεν δημιουργεί νέο δικαίωμα, αλλά ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις επιταγές της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η οδηγία παρέχει τη δυνατότητα στο νομοθέτη να υιοθετήσει ελαστικότερες ή πιο περιοριστικές ρυθμίσεις, κάθε παρέκκλιση όμως που υπερβαίνει τον σκοπό της θέτει προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση σύγκρουσης των κανόνων48. Το πρόβλημα εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση πολύ πιο επιτακτικό, στο μέτρο που η οδηγία εξαιρεί ρητά από την εφαρμογή της τον τομέα της δημόσιας τάξης. Το ά. 3 παρ. 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ορίζει ότι «οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα( ), η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των τίτλων V και VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν πάση περιπτώσει, στην επεξεργασία δεδομένων που αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την εθνική άμυνα, την ασφάλεια του κράτους (συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ευημερίας του, εφόσον η επεξεργασία αυτή συνδέεται με θέματα ασφάλειας του κράτους) και τις δραστηριότητες του κράτους σε τομείς του ποινικού δικαίου». Αυτοί οι τομείς αφορούν κατεξοχήν τη δημόσια τάξη49. Για να διαπιστωθεί στη σωστή της διάσταση η σχέση του δικαιώματος στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και τη δημόσια τάξη, πρέπει να ειδωθεί μέσα από το σύνολο των νομικών κειμένων που έχουν διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνιστούν αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε νομικό πολιτισμό της κοινωνίας της διαφάνειας. Αν και κάτι τέτοιο δε μπορεί να γίνει στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, μπορούμε ωστόσο να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της δημόσιας τάξης δεν είναι απλώς συμβατή με την έννοια του δικαιώματος στον

16 πληροφοριακό αυτοκαθορισμό, αλλά σε μια δημοκρατική κοινωνία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας των φορέων που αποτελούν το λεγόμενο σκληρό πυρήνα του Κράτους. Η τήρηση των σχετικών αρχών συμβάλλει στη διαφάνεια και ενισχύει τις δυνατότητες αποτελεσματικής προστασίας του πολίτη. Ο θεσμικός ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικός. Εξάλλου με την συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χάρη στο ά. 9Α που προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2001 στο Σύνταγμα, η προστασία του ατόμου στρέφεται κατεξοχήν έναντι του Κράτους. Τα συνταγματικά δικαιώματα, στα οποία υπάρχει το αμυντικό περιεχόμενο, καλούνται να προστατέψουν το άτομο από τις αυθαιρεσίες της κρατικής εξουσίας. Επομένως και στην περίπτωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων το Κράτος οφείλει να σέβεται το δικαίωμα τούτο του ατόμου. 4.2 Περιορισμός του δικαιώματος Ο περιορισμός ενός συνταγματικού δικαιώματος μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μέσα από την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας50 μεταξύ του δικαιώματος και του θεσμού που το περιορίζει. Αιτιώδης συνάφεια είναι η συνάντηση των περιεχομένων δικαιώματος και θεσμού σε κοινό αντικειμενικό στοιχείο. Στην προκειμένη περίπτωση, το αντικειμενικό στοιχείο «περιουσιακή κατάσταση» αποτελεί συστατικό στοιχείο του περιεχομένου του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και συστατικό στοιχείο του θεσμού του «πόθεν έσχες». Η ύπαρξη αυτής της αιτιώδους συνάφειας αποτελεί πραγματικό και νομικό λόγο περιορισμού του δικαιώματος. Ωστόσο η νομιμότητα του περιορισμού δεν εξαντλείται στο αν είναι κατ αρχήν δυνατός, αλλά επεκτείνεται και στην διερεύνηση του επιτρεπτού μέτρου του περιορισμού. Η αρχή της αναλογικότητας, που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα Η αρχή της αναλογικότητας Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί μέθοδο επίλυσης διαφόρων συνταγματικών δικαιωμάτων στο πεδίο σχέσεων κράτους-πολιτών, και διακρίνεται από την πρακτική εναρμόνιση (τη δεύτερη μέθοδο που χρησιμοποιείται) διότι εφαρμόζεται με επιφύλαξη νόμου. Αυτή η μεσολάβηση επιφύλαξης νόμου διχοτομεί τη μεθοδολογία και μας οδηγεί στη χρήση της αναλογικότητας ως μεθόδου επίλυσης του προβλήματος που μας απασχολεί σε αυτήν την εργασία, καθώς ο περιορισμός του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκύπτει από διάταξη νόμου που επιβάλλει υποχρέωση για δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει την ύπαρξη εύλογης σχέσης ανάμεσα στον επιδιωκόμενο σκοπό και στον περιορισμό του συνταγματικού δικαιώματος, ως μέσου για την επίτευξη του σκοπού. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κοινός νομοθέτης επιδιώκει με την καθιέρωση της υποχρέωσης δήλωσης πόθεν έσχες για τους δημόσιους λειτουργούς (και τον περιορισμό του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτή συνεπάγεται) τον περιορισμό της διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό. Επομένως η αρχή της αναλογικότητας καλείται εδώ να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στον σκοπό του νομοθέτη (κοινό δίκαιο) και το μέσο που χρησιμοποιεί για την επίτευξή του και το οποίο περιορίζει το συνταγματικό δικαίωμα (συνταγματικό δίκαιο). Η αρχή της αναλογικότητας κατοχυρώνεται πλέον και συνταγματικά (με την αναθεώρηση του 2001) στο ά. 25 παρ. 1. εδάφ. δ Συντ51. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής ακολουθούνται τρία στάδια: α) Η προσφορότητα, καταλληλότητα, κατά την οποία πρέπει να διαπιστωθεί αν ο περιορισμός του δικαιώματος είναι κατάλληλος, αν μπορεί δηλ. να επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η αρχή απαιτεί ο εισαγόμενος νομοθετικός περιορισμός να αποτελεί κατ είδος και έκταση πρόσφορο μέσο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. β) Η αναγκαιότητα, κατά την οποία πρέπει να διαπιστωθεί αν ο περιορισμός είναι αναγκαίος, αν δηλ. αποκλείεται η επιλογή άλλου, εξίσου αποτελεσματικού, λιγότερο όμως περιοριστικού μέτρου. γ) Η αναλογικότητα stricto sensu κατά την οποία πρέπει να γίνει στάθμιση συμφερόντων52 και να διαπιστωθεί ποιο συμφέρον «υπερισχύει» στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εφαρμόζοντας τα τρία στάδια στο ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ δήλωσης πόθεν έσχες και προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής: Αναμφίβολα η

17 υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης αποτελεί μέσο κατάλληλο και ικανό να επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλ. να πατάξει τα φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο βίο. Επιπλέον, από την μέχρι τώρα πορεία των δημοσίων πραγμάτων και τα μέτρα που κατά καιρούς λήφθηκαν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, φαίνεται ότι μόνο μια τέτοια νομοθετικά επιβαλλόμενη υποχρέωση μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, γεγονός που καθιστά τον περιορισμό αναγκαίο. Τέλος, μπορούμε να παραδεχθούμε ότι το μέτρο είναι και αναλογικό εν στενή εννοία, αφού η στάθμιση μεταξύ των συμφερόντων που διακυβεύονται γέρνει προς την πλευρά της απαλλαγής του κράτους από την απειλή της διαφθοράς, απειλή που έχει σοβαρές συνέπειες για την ομαλή λειτουργία του κράτους. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο κοινός νομοθέτης έχει υιοθετήσει μέτρα προστασίας των δεδομένων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προς δήλωση. Φαίνεται λοιπόν ότι ο εν λόγω περιορισμός είναι νόμιμος και δεν προσβάλει το δικαίωμα του ατόμου. Εξάλλου και ο κοινός νομοθέτης έχει προβλέψει τη δυνατότητα του κράτους να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν πρόκειται να εξυπηρετηθεί δημόσιο συμφέρον (ά. 5 παρ.2 περ. δ και ά. 7Α παρ. 1 περ. α ). Ασφαλώς, προϋπόθεση για τη νομιμότητα μιας τέτοιας επεξεργασίας είναι ότι τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι προς τούτο όροι και λαμβάνονται μέτρα προστασίας του υποκειμένου από τυχόν εκμετάλλευση των δεδομένων του για σκοπούς άλλους από τους αρχικά επιδιωκόμενους. Υπεύθυνο γι αυτό είναι το κράτος και κυρίως οι πολιτικές που ακολουθούνται που καλούνται να αποδείξουν την ικανότητα του περιορισμού αυτού να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο ατομικά δικαιώματα. 5. Συμπεράσματα Η υποχρέωση προς δήλωση πόθεν έσχες που επιβλήθηκε στους δημόσιους λειτουργούς με στόχο την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής οδηγεί σε περιορισμό του δικαιώματος του ατόμου για προστασία από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Πρόκειται, ωστόσο, για περιορισμό νόμιμο, ο οποίος δύναται να οδηγήσει στον στόχο του αν εφαρμοστούν κατά γράμμα οι επιταγές του νόμου, χωρίς τον υπολογισμό πολιτικού κόστους. Ταυτόχρονα η ίδια η νομοθεσία που επιβάλλει τον περιορισμό λαμβάνει μέτρα για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων του για αλλότριους σκοπούς, γεγονός που αποτελεί σημαντική ασφαλιστική δικλείδα για την αποφυγή των κινδύνων που επιφέρει η επεξεργασία και που απειλούν ζωτικά ατομικά δικαιώματα. Η σωστή εφαρμογή των διατάξεων για το πόθεν έσχες μπορεί να οδηγήσει σε κράτος και κοινωνία διαφάνειας, τα οποία με τη σειρά τους θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Λήμματα 1. Πόθεν έσχες 2. Δημόσιοι λειτουργοί 3. Προστασία προσωπικών δεδομένων 4. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5. Αρχή αναλογικότητας

18 Παράρτημα 1. Ν. 2429/96, μέρος 2ο «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και εντύπων και άλλων κατηγοριών προσώπων» 2. Ν. 3213/03: «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» 3. Σύμφωνα με το ά. 15 παρ. 1 του ν. 3023/ Εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300 χιλιάδες ευρώ. Οι εν λόγω επιτροπές διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 και του π.δ. 609/ Υπογράμμιση και εισαγωγικά στο πρωτότυπο. 6. «Εκκλησία», Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έτος ΠΑ Τεύχος 10, Νοέμβριος ν. 3213/03, ά. 1, παρ. 1 στ. ιγ -ιε. 8. Υπογράμμιση και εισαγωγικά στο πρωτότυπο. 9. Υπογράμμιση και εισαγωγικά στο πρωτότυπο. 10. Καταγγελίες περί υπάρξεως υπέρογκων ποσών σε προσωπικούς λογαριασμούς μητροπολιτών, που πιθανότατα προέρχονται από κατάχρηση δημοσίου εκκλησιαστικού χρήματος. 11. ν. 2429/96, ά. 1, παρ. 1 στ. ιε -ιζ 12. Περιπτώσεις α -ε της παρ. 1 του ά. 1 του ν. 3213/ Περιπτώσεις στ -ιε της παρ. 1. του ά. 1 του ν. 3213/ Η παρ.2 στ. δ του ά. 3 του ν. 3213/03 αναφέρει: «Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται δειγματοληπτικά από την Επιτροπή τουλάχιστον το 20% του συνόλου των υποβαλλόμενων ετησίως δηλώσεων για τις αντίστοιχες κατηγορίες προσώπων, με κριτήριο εντός επταετίας να έχει συντελεστεί ο έλεγχος για όλους» 15. Οι αρχές και τα πρόσωπα αυτά έχουν την υποχρέωση να δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία που κατέχουν. 16. Το ίδιο ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα του που απέκτησαν ή προσπόριζαν σε τρίτο περιουσιακό όφελος επωφελούμενοι της ιδιότητας του ελεγχομένου. 17. Ειδικότερη πρόβλεψη στο ά. 15 του ν.1756/1988, όπως ισχύει. 18. Ειδικότερα στο ά. 8 σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, η κατοικία και η αλληλογραφία του. 19. Βλ. και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε της 10/12/1948, ά. 12 «Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από προσβολές αυτού του είδους» 20. Το πρώτο αφορούσε ένα σύστημα αρχειοθέτησης με σκοπό την παρακολούθηση των καθυστερημένων παιδιών, ενώ το δεύτερο επέτρεπε την παρακολούθηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της μαθητικής τους ζωής (σχολικό φακέλωμα). 21. Βλ. Α. Γέροντας, Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 2002, σελ. 103 επ. 22. Βλ Α. Γέροντας ό.π. σελ. 105 επ. 23. Συνθήκη Ιδρύσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης, ά. 286: «1) Από την 1/1/1999, οι κοινοτικές πράξεις για την προστασία του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία και την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται στα όργανα και οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί από την παρούσα Συνθήκη ή βάσει αυτής. 2) Πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρ. 1, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του ά. 251, συνιστά ένα ανεξάρτητο εποπτικό όργανο υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των κοινοτικών πράξεων στα όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας και θεσπίζει όποιες άλλες κατάλληλες σχετικές διατάξεις». 24. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ά. 8: «1) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 2) Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που τον αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. 3) Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής». 25. Για περισσότερα βλ. Γ. Λουκέρη, Εναρμόνιση του δικαίου της προστασίας του ατόμου

19 από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝοΒ 1997, σελ. 547 επ. 26. π.χ. την ελεύθερη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωματεία. 27. βλ. και ά. 8 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ό.π. 28. ΕισΕκθ ν. 2472/1997, ΚΝοΒ 45, σελ Βλ. ά. 2, περ. α ν. 2472/ Πρβλ. και Αραβαντινό, Η προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από την αθέμιτη επεξεργασία τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σελ. 46 επ. 31. ΕισΕκθ ν. 2472/1997, ό.π. 32. Όπως είναι λ.χ. ο γερμανικός ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων (BDSG). 33. Η εξαίρεση αυτή αποτελεί τον κανόνα στις περισσότερες διεθνείς και εθνικές ρυθμίσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκτός από ορισμένες νομοθεσίες ευρωπαϊκών χωρών (Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία και Ισλανδία) και τη Σύμβαση 108/1981, η οποί προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών του ΣτΕυρ να εφαρμόσουν τη σύμβαση και σε πληροφορίες συναφείς με νομικά πρόσωπα (ά. 3, παρ. 2 β ). 34. ΕισΕκθ επί ά. 1, ΚΝοΒ 1997, σελ ΕισΕκθ, ό.π. Μήτρου, Η Αρχή Προστασίας, σελ Βλ. Ιγγλεζάκης Ι., Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, 2003, σελ Η αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (ά. 6) αναφέρεται στην ποιότητα των δεδομένων. Οι βασικές αρχές για την «ποιότητα των δεδομένων» έχουν υιοθετηθεί από τη Σύμβαση αρ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένα από τη διάταξη του ά. 5 που περιλαμβάνει τις εξής πέντε αρχές: α) την αρχή της θεμιτής και νόμιμης επεξεργασίας, β) την αρχή του σκοπού, γ) την αρχή της αντιστοιχίας σκοπού και δεδομένων, δ) την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων και ε) την αρχή της πεπερασμένης διατήρησης των δεδομένων. 38. Η αρχή αυτή είναι γνωστή - ιδίως στο γερμανικό δίκαιο ως αρχή της απαγόρευσης με την επιφύλαξη αδείας. 39. Βλ. όμως αντίθετα, Γέροντα, Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 2002, σελ Η διαφορά αυτή δεν είναι ουσιαστική καθώς η επεξεργασία δεδομένων καθίσταται νόμιμη εφόσον συντρέχουν μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ως εξαιρέσεις. Βλ. αντίθετα Μήτρου, Η Αρχή Προστασίας, 1999, σελ Για περισσότερα βλ. Ιγγλεζάκης, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 2003, σελ. 51 επ. 42. π.χ. όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, την ιατρική πρόληψη ή περίθαλψη, για λόγους εθνικής ασφάλειας, εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής κλπ. Βλ. ά. 7 παρ. 2 επ. 43. Βλ. έτσι και την Οδηγία 115/2001 της Αρχής. 44. Βλ. ΕΙσΕκθ του ν. 2472/1997 επί του κεφ. Γ. 45. Βλ. έτσι και το ά. 1 του ν. 2472/1997, στο οποίο καθορίζεται το αντικείμενο του νόμου. 46. Βλ. αντίθετα Χρυσογόνο, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, σελ. 197, ο οποίος εκτιμά ότι στο νέο ά. 9Α βρίσκει ρητή κατοχύρωση το δικαίωμα πληροφοριακής αυτοδιάθεσης. 47. Γέροντας, Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 2002, σελ Για περισσότερα βλ. Γ. Λουκέρη, Εναρμόνιση του δικαίου της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 49. Για την έννοια της δημόσιας τάξης βλ. Α. Τάχου, Δίκαιο της Δημόσιας Τάξης, 1990, σελ. 15 επ. 50. Για περισσότερα βλ. Α. Δημητρόπουλου, Συνταγματικά Δικαιώματα, Γενικό Μέρος, Τόμος Γ, Ημίτομος Ι, σελ. 73 επ. 51. Για περισσότερα σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας βλ. Α. Δημητρόπουλου, ό.π. σελ. 245 επ. 52. Για περισσότερα βλ. Α. Δημητρόπουλου, ό.π. σελ. 248 επ. Βιβλιογραφία Αυγουστιανάκης Μ., Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: προβλήματα και αντιμετώπιση από το δίκαιο, ΔτΑ Νο 11/2001

20 Γέροντας Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 2002 Δημητρόπουλος, Συνταγματικά Δικαιώματα, Γενικό μέρος, Τόμος Γ, Ημίτομος Ι, 2005 Δόνος Π., Μήτρου Λ., Μίτλεττον Φ., Παπακωνσταντίνου Ε., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, 2002 Ιγγλεζάκης Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 2003 Καϊσης, Παρασκευόπουλος, Προστασία προσωπικών δεδομένων Λουκέρης Γ., Εναρμόνιση του δικαίου της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ε.Ε., ΝοΒ 1997 σελ. 547 επ. Μήτρου Λ., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, 1999 Χρυσογόνος Κ, Οι ανεξάρτητες αρχές στο σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος, ΤοΣ σελ επ

Η Λίμνη Λαγκαδά και η Μυγδονία Λεκάνη Η Πράσινη Χημεία και η Προστασία του Περιβάλλοντος

Η Λίμνη Λαγκαδά και η Μυγδονία Λεκάνη Η Πράσινη Χημεία και η Προστασία του Περιβάλλοντος Η Λίμνη Λαγκαδά και η Μυγδονία Λεκάνη Η Πράσινη Χημεία και η Προστασία του Περιβάλλοντος Γεωργίτσα Δήμου, Βασίλειος Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος 1. Χημικός-καθηγήτρια 1 ου ΕΠΑ.Λ Λαγκαδά georgita@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά sites: ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πολλά από τα στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα Μαυραγορίτες ΚΑΙ ΛΑΔΕΜΠΟΡΟΙ 3Αν το ταξίδι στην κόλαση του κατοχικού μαυραγοριτισμού συνέβαινε άπαξ, θα απασχολούσε μόνο την Ιστορία. Πλην, όμως, συνεχίζεται ανανεωμένο 3 Έπαιρναν τα σπίτια του κοσμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 1340200400332 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΚΑΘ. Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.ΚΑΘ.Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ε.Κ.Π.Α ΣΧΟΛΗ:Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 1ο Πεδίο εφαρµογής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 1ο Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 1ο Πεδίο εφαρµογής Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των Πρακτορειακών Επιχειρήσεων της χώρας µας που είναι µέλη της ΝΕ ήτοι: των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563266 2015-02-06

15PROC002563266 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κώδικας: 24500 Κυϖαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Fax: 2761360773 «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε σημαία μία ιστορία! ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Περικλής Κατσαβός

Κάθε σημαία μία ιστορία! ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Περικλής Κατσαβός Κάθε σημαία μία ιστορία! ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Περικλής Κατσαβός Υπεύθυνος Πρεσβευτής Τ4Ε: Ευάγγελος Κελεσίδης Σχολείο Διεξαγωγής του Προγράμματος: 2 ο Δ. Σχ. Ν. Μουδανιών Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστών που διενεργείται κάθε Ιούνιο αφορά δικηγόρους 27 40 ετών με διετή τουλάχιστο προϋπηρεσία. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» εν όψει των τελευταίων ταχύρρυθμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 2011-2014 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 Ε.Π.Ε. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736471 2015-04-28

15PROC002736471 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 28/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9618 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Διατηρητέο μέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 26-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2839

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 26-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 26-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2839 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Ο δήμος των Τρικκαίων αποτελούμενος από δύο βασικές χωρικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα