ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ"

Transcript

1

2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί το θερµικό φορτίο του κτιρίου κατά τους θερινούς µήνες, γεγονός που µπορεί να επιτευχθεί µε την εγκατάσταση κατάλληλης σκίασης των ανοιγµάτων, ανάλογα µε τον προσανατολισµό τους. Ο φυσικός αερισµός, που επίσης εξαρτάται από τη θέση των ανοιγµάτων και µπορεί να ενισχυθεί µε τη χρήση µηχανικών µέσων, όπως οι ανεµιστήρες οροφής (υβριδικά συστήµατα), τα οποία παράγουν το επιθυµητό αποτέλεσµα µε περιορισµένη κατανάλωση ενέργειας, επίσης συµβάλει στην ψύξη του κτιρίου. Ο φυσικός αερισµός αποτελεί µια τεχνική που χρησιµοποιείται ευρέως για την εξοικονόµηση χρηµάτων και ενέργεια, δεδοµένου ότι χρησιµοποιείται για να ανανεώσει τον αέρα µε φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια της νύχτας ή νωρίς το πρωί, όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από εκείνη του εσωτερικού του κτιρίου. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι σε ήπια, εύκρατα, µεσογειακά κλίµατα όπως της Ελλάδας, τα κτίρια, αν σχεδιαστούν σωστά, µπορεί να θερµαίνονται από τον ήλιο σε ένα ποσοστό 60-70% κατά τη διάρκεια του χειµώνα και να ψύχονται το καλοκαίρι χωρίς τη χρήση συστηµάτων κλιµατισµού. Πρώτο βήµα για την επίτευξη της στρατηγικής του φυσικού δροσισµού είναι η προστασία του κτιρίου, ιδιαίτερα των ανοιγµάτων του, από την πρόσπτωση της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Το επόµενο βήµα είναι η αποµάκρυνση της πλεονάζουσας θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον. Εκτός από τα ανοίγµατα τα οποία επιτρέπουν τη µετακίνηση των αέριων ρευµάτων µέσα στο κτίριο µε απώτερο σκοπό τον αερισµό του ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύκτας, όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι πιο δροσερό, οι κατασκευαστές προβλέπουν τη δηµιουργία σκιάστρων ειδικά στις πλευρές που δέχονται την περισσότερη ακτινοβολία, την κατασκευή αιολικής καµινάδας που λειτουργεί ως µέσο εξαερισµού ή ακόµα και τη δηµιουργία υδάτινης επιφάνειας σε σηµείο προσβάσιµο από την ηλιακή ακτινοβολία µε σκοπό το δροσισµό µέσω της εξάτµισης και τη δηµιουργία µικροκλίµατος που ωφελεί τους χρήστες.

3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1: Βιοκλιµατική κατοικία στην Κεφαλονιά 2. Βιοκλιµατικά σχολεία στη Ρόδο 3. Βιοκλιµατικό ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νόµος Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων ΦΕΚ 89/19 Μαΐου 2008 Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης εκεµβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της ) «Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) στον οποίο, µεταξύ άλλων, καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόµενων, καθώς και η µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 3

4 ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Περιορισµός στην κατανάλωση πόρων: Χάρη στις τεχνικές του φυσικού αερισµού και δροσισµού το κτίριο προστατεύεται από την υπερθέρµανση µε αποτέλεσµα να περιορίζεται σηµαντικά η χρήση του κλιµατιστικού που καταναλώνει σηµαντικές ποσότητες ενέργειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται σε τόσο µεγάλο βαθµό από τη χρήση των κλιµατιστικών και περιορίζεται η εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα και χλωροφθορανθράκων στην ατµόσφαιρα. Μέσω του φυσικού αερισµού και δροσισµού των κτιρίων διασφαλίζονται συνθήκες θερµικής άνεσης για τους χρήστες, ειδικά αν τα κτίρια βρίσκονται σε περιοχές µε καθαρή ατµόσφαιρα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται φυσικός εξαερισµός ο οποίος καθαρίζει την ατµόσφαιρα βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των χρηστών Όπως και σε όλες τις άλλες εφαρµογές εξοικονόµησης ενέργειας, έτσι και στις συγκεκριµένες, εξοικονοµούνται σηµαντικά χρηµατικά ποσά από τον περιορισµό την κατανάλωση ενέργειας. 4

5 Α ΥΝΑΜΙΕΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα συστήµατα φυσικού αερισµού και δροσισµού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και ακριβό να εφαρµοστούν σε ήδη υπάρχοντα και παλαιότερα κτίρια και πολλές φορές µπορεί να σηµαίνει την αλλοίωση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής στην οποία ανήκει το κτίσµα. Μία από τις βασικές παραµέτρους που λαµβάνεται υπόψη όταν σχεδιάζεται η εφαρµογή συστηµάτων φυσικού αερισµού και δροσισµού είναι ο προσανατολισµός του κτιρίου, γεγονός το οποίο δεν επιδέχεται ιδιαίτερες επεµβάσεις όταν πρόκειται για ήδη υπάρχουσα κατασκευή, Τα µεγάλα ανοίγµατα µε νότιο προσανατολισµό προκαλούν κατά τη θερινή περίοδο προβλήµατα υπερθέρµανσης εξαιτίας της παρατεταµένης ηλιοφάνειας που παρατηρείται στις Μεσογειακές χώρες και της συνεχούς µεταβολής της στάθµης του φωτισµού, ενώ αυξάνοντας τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου. Η εφαρµογή, εποµένως, των συγκεκριµένων τεχνικών ενέχει τον κίνδυνο της δηµιουργίας κτισµάτων που θα απαιτούν µεγάλες ποσότητες ενέργειας για δροσισµό. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνεται υπόψη η χρήση του κτιρίου και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, έτσι ώστε να εφαρµόζονται τα αντίστοιχα µέτρα αερισµού και δροσισµού, καθώς ενδέχεται για παράδειγµα στην περιοχή να µην πνέουν οι κατάλληλοι άνεµοι ή ο προσανατολισµός των ανοιγµάτων να µην είναι δυνατό να εκµεταλλευτεί τις αέριες µάζες. 5

6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Με στόχο τον επαρκή αερισµό και δροσισµό των κτιρίων, θα πρέπει κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων να λαµβάνεται υπόψη τόσο ο προσανατολισµός του κτιρίου όσο και οι άνεµοι που πνέουν στην περιοχή έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατική η τελική εφαρµογή των τεχνικών. Εποµένως, τα συστήµατα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κτιρίου και στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να προκαλούν σηµαντική αύξηση της εσωτερικής θερµοκρασίας. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση κανονισµών από τα αρµόδια όργανα, οι οποίοι θα καθοδηγούν τους κατασκευαστές και τους αρχιτέκτονες µε γνώµονα τις κλιµατικές συνθήκες της κάθε περιοχής και τις ανάγκες που θα πρέπει να εξυπηρετεί το κτίριο. ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.ΤΕΕ /2010., ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, Αθήνα, Ιανουάριος 2011, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ, 8ο Γενικό Λύκειο Πατρών, 2012 Νόµος Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, Σχέδιο Κανονισµού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ. 6

7 7

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου,

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 70.05.0.00 CROMA 50 Κουδούνι ηλεκτρονικό 3 ήχων, λειτουργία με μπαταρία 70.05.0.002 CROMA 00 Κουδούνι ηλεκτρονικό 8 ήχων, λειτουργία με 8-2V~/= ή με μπαταρία, προτεινόμενος μετασχηματιστής GT

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Καλείσθε σε Τακτική Κλαδική Συνέλευση που θα γίνει την Tετάρτη, 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 5:00 µ.µ., στα γραφεία της ΠΑ.ΣΥ..Υ. Η Συνέλευση θα ασχοληθεί µε την Εκλογή Αντιπροσώπων (3).

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one.

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one. GREEK MassJCL 2009 DO NOT BEGIN until you are told. Starting early is considered cheating. If you are caught cheating, you will be asked to leave the testing session, and ALL of your results for this exam

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ () 04/05/2015 05/05/2015 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΚΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. (Παραδίπλα από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 08:30 14:00 17:30 21:00 08:30 15:00 06/05/2015 ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Βασ. Κων/νου 61 Τηλ. 2463054688 (Μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 2: The Dialects

Lecture 2: The Dialects Lecture 2: The Dialects 1. Introduction Homer s language a very odd mixture of dialects and time-periods Explanation given by Parry and Lord: he was an oral poet Oral poetry has different constraints from

Διαβάστε περισσότερα

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm Παρέμβλημα ΤΧ μεγάλου βάθους με άριστη γεωμετρία για μεγαλύτερη πρόσφυση TX HBS xxx Τομή του μήκους της βίδας στην κεφαλή Ειδικό επιφανειακό κέρωμα για μείωση της τριβής κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων της νέας ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, της SkyGreece Airlines S.A. Η SkyGreece Airlines είναι

Διαβάστε περισσότερα

Handouts for Students using Chase & Phillips

Handouts for Students using Chase & Phillips 1 Handouts for Students using Chase & Phillips p. 2 Chase & Phillips Greek Vocabulary by Lesson 3 Additions to C & P English-to-Greek Vocabulary 7 Tenses in Indirect Speech. 8 Possessive Pronouns & Adjectives

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD*

Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD* The Journal of Juristic Papyrology, Vol. XX, 1990 Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD* A papyrus-roll of the Cairo Museum which contains seven hypomnemata was published by Sayed Omar. 1 All these hypomnemata

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100.., ( ) 809/2004., 20 2007-1 - 1. 5 1.1. 5 1.1.1. 5 1.1.2. 6 1.1.3. 7 1.2. 7 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ & ΤΖΑΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ & ΤΖΑΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ & ΤΖΑΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 2012 AS 500 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Μήκος (mm) : 462 Πλάτος (mm) : 587 Ύψος (mm) : 870 (Kgr) : 105 9 +3 kw

Διαβάστε περισσότερα