Innovative Technologies for Active Language Class ( I-TALC) ένα εργαστήριο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) πέντε ημερών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Innovative Technologies for Active Language Class ( I-TALC) ένα εργαστήριο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) πέντε ημερών"

Transcript

1 To Innovative Technologies for Active Language Class ( I-TALC) (Καινοτόμες Τεχνολογίες για την Ενεργητική Διδασκαλία της Γλώσσας) είναι ένα τριετές πρόγραμμα ERASMUS+. Περιλαμβάνει οκτώ σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την πγδμ, τη Ρουμανία, την Ισπανία και την Τουρκία. Απευθύνεται σε μαθητές διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης. Οι περισσότεροι από τους μαθητές διαθέτουν περιορισμένες ευκαιρίες για μάθηση, ταξίδια αλλά και για μια δυναμική και δημιουργική διαδικασία αυτομόρφωσης. Πολύ συχνά δε διαθέτουν τα κίνητρα και αγνοούν τη σημασία των ξένων γλωσσών στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η δουλειά μας θα επικεντρωθεί κυρίως σε αυτούς τους μαθητές. Από τη μία πλευρά, πρέπει πρώτα να ενισχύσουμε τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και να τους επιτρέψουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην προφορική επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να συναντήσουν τους ευρωπαίους γείτονές τους, να ανακαλύψουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στην κάθε χώρα ξεχωριστά, να προβάλουν το δικό τους πολιτισμό, να διευρύνουν τον πολιτισμικό τους ορίζοντα, και ως εκ τούτου, να οικοδομήσουν την ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια. Για την υλοποίηση της συνεργασίας μας και για να πετύχουμε τους στόχους μας, θα οργανώσουμε κοινές εργασίες μεταξύ μας σύμφωνα με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του καθενός. Συμφωνήσαμε να συγκρίνουμε τις μεθόδους διδασκαλίας, να ανταλλάξουμε τις πρακτικές μας και να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία μας. Γι αυτό το λόγο, θα οργανωθεί ένα εργαστήριο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) πέντε ημερών για τους εκπαιδευτικούς γύρω στον Οκτώβριο του Τρεις καθηγητές από κάθε χώρα-εταίρο θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων των ΤΠΕ (π.χ. Evernote, Blendspace) και δύο ψηφιακές εφαρμογές για διδακτική αξιοποίηση σε σχέση με τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών (Storybird, Storyjumper). Θα μάθουν επίσης πώς να χρησιμοποιούν τις εικόνες, τα βίντεο, το flash animation, τα smartphones και τα tablets, προκειμένου να εφαρμόσουν ένα μοντέλο διδασκαλίας, όταν επιστρέψουν στην τάξη και να μοιραστούν όλα όσα δημιούργησαν στην ιστοσελίδα του έργου. Επιπλέον, θα οργανωθούν τέσσερις διακρατικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές θα προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μαθήματα στο εξωτερικό, να συγκρίνουν και να πραγματοποιήσουν καινοτόμα μαθήματα στις χώρες που θα επισκεφθούν και να πάρουν ανατροφοδότηση. Τέλος, θα εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και να εξοικειωθούν με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία. 1

2 Όσον αφορά στους μαθητές μας, θα πρέπει πρώτα να γίνει μία προκαταρκτική εκτίμηση του επιπέδου και της ικανότητάς τους σε σχέση με μία σειρά από δεξιότητες. Με βάση τα αποτελέσματα, θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες που συνδυάζουν ικανότητα και υπόβαθρο και θα ενσωματωθούν τα μέλη με ομαδικό τρόπο στη δραστηριότητα ανάλογα πάντα με τις ικανότητές τους. Στη συνέχεια, εμείς θα τους αναθέσουμε πλήρη καθήκοντα που περιλαμβάνουν τη χρήση και την ανάπτυξη των ΤΠΕ και θα καλλιεργήσουμε τις προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσουν πιθανότατα στη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή. Εκτός αυτού, στις δραστηριότητες μάθησης θα ενσωματώνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση των διαδικασιών ομαδικής εργασίας. Επίσης, θα επιλέξουν θέματα και στόχους που σχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο, και μποροὐν να συνδεθούν το βιωματικό τους ορίζοντα. Τέλος, θα συμμετάσχουν σε τρία ταξίδια γλωσσικά εργαστήρια δέκα ημερών που θα οργανωθούν σε τρεις διαφορετικές χώρες-εταίρους. Οι συναντήσεις αυτές θα τους βάλουν σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας με άλλους ευρωπαίους μαθητές της ηλικίας τους, θα τους προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και να αποκτήσουν υπευθυνότητα, να διευρύνουν τον πολιτισμικό τους ορίζοντα, να κάνουν νέους φίλους και να ενισχύουν την ανεκτικότητα. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης. Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων μέσω του Skype και του χώρου E-twinning θα είναι συχνή, για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας. Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων μας θα δημιουργηθεί μια σελίδα στο Facebook, μια ομάδα Yahoo και θα δημοσιεύεται υλικό στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο. Όλα τα μαθήματα και το υλικό που θα παράγεται θα πρέπει να διατίθεται ελεύθερα στην ιστοσελίδα του έργου, έτσι ώστε μαθητές και καθηγητές ξένων γλωσσών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να μας δώσουν στη συνέχεια ανατροφοδότηση. Για να διατηρήσουμε τη δουλειά μας και τα αποτελέσματά της, θα έχουμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας πέρα από τα τρία έτη του προγράμματος μέσω της πύλης Ε-twinning. Ως αποτέλεσμα, αυτή η συνεργασία δεν θα βοηθήσει μόνο τους μαθητές μας (περίπου τετρακόσια μέλη) να αναπτύξουν τις προφορικές δεξιότητες σε ξένες γλώσσες και να οικοδομήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια τους και να αυξήσουν τις μελλοντικές ευκαιρίες κοινωνικής ένταξής τους, αλλά θα δοθεί η ευκαιρία και στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν (περίπου πενήντα) να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να μάθουν πώς να ενσωματώνουν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και τις ΤΠΕ στην πράξη και να κάνουν την τάξη τους πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές τους. 2

3 Πρόγραμμα επισκέψεων των μαθητών στις χώρες εξάσκησης γλώσσας Χάρη στα ταξίδια - γλωσσικά εργαστήρια (language camps), έχουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ικανότητες οργάνωσης, αίσθηση ευθύνης και αυτοπειθαρχίας και να ενισχύουν τη φιλία, την ανεκτικότητα και την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Οι δραστηριότητες γίνονται στα Αγγλικά. Οι συμμετέχοντες θα φτάσουν μια μέρα πριν. 1 η μέρα Οι εκπαιδευόμενοι αναμιγνύονται μεταξύ τους σε μικρές ομάδες / εισάγονται στους κανόνες συμπεριφοράς στο camp / εργαστήριο: κάνουν μια αφίσα σχετικά με τις προσδοκίες τους / δεύτερο εργαστήριο: Σχεδιασμός T-shirts σε ξένες γλώσσες τα οποία θα φορούν κατά τη διάρκεια του camp /γλωσσικά παιχνίδια για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο / Μάθημα νοηματικής γλώσσας / φωτιά το βράδυ. 2 η μέρα Μάθημα αγγλικών μέσα από τα παιχνίδια περίπατος στο δάσος και τη φύση παρατηρώντας με δημιουργικό εργαστήρι: ένα ανοιξιάτικο τοπίο/ Μάθημα ισπανικών μέσα από τα παιχνίδια το απόγευμα / Αθλητικές δραστηριότητες μέσα από διαφορετικές αθλητικές διοργανώσεις / Διαγωνισμός καραόκε το βράδυ. 3η μέρα Μάθημα Αγγλικών μέσα από παιχνίδια / Συλλογή των υλικών από τη φύση και την παραγωγή προϊόντων από τους / Μάθημα γαλλικών μέσα από παιχνίδια / οικο-τάξη για την ευαισθητοποίηση γύρω από το περιβάλλον / Πάρτυ με επίσημο ένδυμα το βράδυ. 4 η μέρα Μάθημα αγγλικών μέσα από παιχνίδια / μαθήματα δεξιοτήτων (έκφραση συναισθημάτων) / νοηματική γλώσσα / μαθήματα Αγγλικών στη φύση / οικο-τάξη / Διαγωνισμός χορού το βράδυ. 5 η μέρα Προετοιμασία θεατρικής παράστασης στην αγγλική γλώσσα και διανομή ρόλων / πεζοπορία στο βουνό / πρόβα της απόδοσης / Διαγωνισμός ανεκδίτου το βράδυ. 6 η μέρα Πρόβα της παράστασης / αθλητικές δραστηριότητες / θεατρική παράσταση / Ντίσκο το βράδυ 7 η μέρα Μάθημα αγγλικών στη φύση / οικο-τάξη / Μάθημα ισπανικών μέσα από παιχνίδι ρόλων / δημιουργικό εργαστήρι / Διαγωνισμός χορευτικού ζευγαριού το βράδυ. 8 η μέρα Παρουσιάσεις από κάθε χώρα και τον πολιτισμό της, παρουσιάζοντας παραδοσιακά πιάτα και δραστηριότητες μαγειρική/ Διεθνής βραδιά όπου κάθε χώρα παρουσιάζει τα έθιμα, τις παραδόσεις και λαϊκούς χορούς. 9 η μέρα Μαθαίνουμε για τηζωή: Πώς μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο πώς να επικοινωνούμε καλύτερα / διαπολιτισμικά παιχνίδια για την αναγνώριση των διαφορών και του σεβασμού για τον άλλον / με τα πόδια μέσα στο δάσος, προσανατολισμός στο χώρο και παρατήρηση / οικο-τάξη / ομαδικοί διαγωνισμοί στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. 10 η μέρα Μάθημα γαλλικών μέσα από παιχνίδια ρόλων / συλλογή ξερών ξύλων από το δάσος για τη φωτιά / δημιουργικά εργαστήρια με το σχέδιο, τη ζωγραφική, κάνοντας μάσκες / ανταλλαγή εντυπώσεων από το εργαστήρι και το βιβλίο των αναμνήσεων, μπάρμπεκιου και αποχαιρετιστήριο πάρτι το βράδυ. Οι συμμετέχοντες θα αποχωρήσουν την επόμενη μέρα. 3

4 SHORT-TERM EXCHANGES OF GROUPS OF PUPILS Three ten-day language camps will be organized as follow: The first language camp in FYRoM in March It will be organized in the Mountain House of Mihajlovo, Kozuf planina, 29 Noemvri bb,1430 Kavadarci. The second language camp in Czech Republic in March It will be organized in the Autokempfulnek, FJerlochovice 115, Fulnek Jerlochovice Telefon: , The third language camp in Spain in March It will be organized in Hacienda Barriche Crtra Alcalá-San José del Valle Km 3, Alcalá de los Gazules (Cádiz) /015 Thanks to these language camps, we intend to allow our learners to develop communication skills, team work spirit, organization competences, sense of responsibility and self-discipline, friendship, foster tolerance and build their European citizenship. Activities are done in English. Participants will arrive a day before. Day one Learners are mixed with each other inside small groups / they are introduced to the rules of behaviour in the camp house/workshop : making a poster about their expectations/ second workshop : designing T-shirts in foreign languages and wear them during the language camp/games to get to know each other/ Sign language class / campfire in the evening. Day two English class through games / Forest walk and nature observing with creative workshop : a spring landscape/spanish class through games in the afternoon/sport activities through different sports competitions/the best singer-karaoke in the evening. Day three English class through games /collecting materials from nature and making products from them/french class through games/eco class for raising children's awarenance/fancy dress party in the evening. Day four English class through games/life skills lessons (expressing feelings)/ Sign language class / English lessons in nature /eco classes/the best dancer in the evening. Day five Preparing theatrical performance in English and distributin of roles/hike into the mountain/rehearsal of the performance/the best joke in the evening. Day six Rehearsal of the performance/sport activities/theater show/disco in the evening Day seven Outdoor English lesson in nature/eco class/spanish class through role play /creative 4

5 workshop/the best dancing couple in the evening. Day eight Presentations of every country and its culture by presenting traditional dishes and cooking activities/international evening where every country presents its customs, traditions and folk dances. Day nine Life skills-we can learn from each other how to communicate better/intercultural games for recognizing differences and respect for each other/walk in the forest, orientation in space and observation/eco class/team competitions in games without borders. Day ten French class through role play / collecting dry wood from the forest for the campfire /creative workshops with drawing, painting, making masks.../exchange of impressions from the camp and the book of memories, barbecue and farewell party in the evening. Participants will leave the following day. 5