ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στο Καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας, στην οποία ανήκει η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, καθώς και στα υπαγορευόμενα από το πνεύμα του αθλήματος του Καράτε. 2. Σε τυχούσα περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος κανονισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα όργανα και τις διατάξεις της παραγράφου Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων Καράτε και όλων των άλλων κλάδων άθλησης-αθλημάτων που αναπτύσσει σύμφωνα με το καταστατικό της. Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται από την ΕΛ.Ο.Κ. ή με έγκρισή της, είναι δυνατόν όμως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής να συγκροτούνται Επιτροπές για την διεξαγωγή αυτών. 4. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η ΕΛ.Ο.Κ. καθορίζονται οι γενικές διατάξεις σχετικά με τους κανονισμούς, γηπεδικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, παροχές ασφαλείας, με το υλικό και την διεξαγωγή των αγώνων (προγράμματα, όροι συμμετοχής των σωματείων και των αθλητών, τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, βαθμολογίες, έπαθλα, ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, οικονομικοί όροι σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, διαδικασία υποβολής ενστάσεων, οι ημερομηνίες των αγώνων, το πρόγραμμα των διεθνών συναντήσεων κλπ.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η σύσταση και η κατάργηση: α) Ειδικών Επιτροπών άσκησης δραστηριοτήτων. β) Τοπικών Επιτροπών εκπροσώπησης της 2. Ο αριθμός των μελών, η θητεία και το έργο της κάθε Επιτροπής καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση σύστασης της εφ' όσον δεν καθορίζεται απ' ευθείας από το Καταστατικό. Επιτρέπεται η παράλληλη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις συγκροτούμενες Επιτροπές. 3. Τα μέλη της κάθε Επιτροπής, διορίζονται και παύονται ελεύθερα από το Δ.Σ. Η παραίτηση όλου του Δ.Σ. σημαίνει αυτοδίκαια και παραίτηση όλων των Επιτροπών. 4. Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεν δεσμεύουν την ΕΛ.Ο.Κ. αλλά αποτελούν εισήγηση προς το Δ.Σ., πλην των αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής.

2 2 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 5. Κάθε Επιτροπή έχει Πρόεδρο και Γραμματέα, οι οποίοι προσδιορίζονται στην απόφαση του Δ.Σ. που την συνιστά. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή και ο Γραμματέας τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνόδων της. 6. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτικά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται στην πράξη σύστασής της. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Επιτροπής έχει: α) ΤοΔ.Σ.της ΕΛ.Ο.Κ. β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής. γ) Τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της. 7. Κάθε μέλος Επιτροπής που απουσιάζει τρεις (3) συνεχείς φορές αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της τεκμαίρεται αμάχητα ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται. Οι Επιτροπές θα πρέπει να συνεδριάζουν μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο. 8. Τα έγγραφα των Επιτροπών υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της τα δε βιβλία πρακτικών τους πρέπει να είναι θεωρημένα από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ. 9. Η ειδοποίηση για την σύγκληση τακτικής συνεδριάσεως θα δίδεται προς τα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της ενώ για έκτακτες συγκλήσεις δύο (2) ημέρες. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει και κατάλογο των, υπό συζήτηση, θεμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. Όσα φυσικά πρόσωπα ανήκουν σε Ενώσεις ή και Συλλόγους - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ, σαν μέλη, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και γενικά αθλητικοί παράγοντες (ενδεικτικά: μέλη Δ.Σ., επιτροπών κ.λ.π.), οφείλουν απόλυτο σεβασμό στο Καταστατικό και τους πάσης φύσεως Κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ., στις περί συμπεριφοράς διατάξεις της Ελληνικής αθλητικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και του αθλητικού ιδεώδους που συνίσταται: α) στην ευγενή άμιλλα β) στο σύννομο και ευπρεπή τρόπο ζωής γ) στον απόλυτο σεβασμό των κοινωνικών αξιών και ιδιαίτερα των αρχών της ειρήνης, της φιλίας, της αγάπης, του σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης, της προστασίας της φύσης, της προστασίας του αδυνάτου, της αφιλοκερδούς αθλητικής προσφοράς, της σεμνότητας και του αυτοελέγχου. 2. Συνιστά πειθαρχική παράβαση και αντιαθλητική συμπεριφορά οιαδήποτε παράβαση ή έκφραση καταφρονήσεως, με λόγο ή έργο, του Καταστατικού ή και των πάσης φύσεως Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ. και των Ενώσεών της, της αθλητικής νομοθεσίας και του αθλητικού ιδεώδους. Ιδιαίτερη καταφρόνηση των αρχών και ως εκ τούτου έκδηλη αντιαθλητική συμπεριφορά που συνιστά επιβαρυντική περίπτωση πειθαρχικής παράβασης είναι: α) η χειροδικία β) η εξύβριση γ) η πρόκληση δ) η απείθεια και αυθάδεια, εντός και εκτός αθλητικού χώρου κατά την τέλεση των αγώνων. 3. Οι διαφορές μεταξύ τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων της ΕΛ.Ο.Κ., επιλύονται και οι πειθαρχικές παραβάσεις τους διώκονται υπό των αρμοδίων οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ., καθώς και υπό των αρμοδίων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας.

3 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ Γενικές Διατάξεις 1. Οι αθλητικοί αγώνες επιτρέπονται μόνον μεταξύ συλλόγων μελών της ΕΛ.Ο.Κ. καθώς και συλλόγων άλλων χωρών που ανήκουν σε Ομοσπονδία μέλους της διεθνούς ομοσπονδίας που ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. και διακρίνονται σε: α) διασυλλογικές φιλικές συναντήσεις δύο ή περισσοτέρων συλλόγων μεταξύ τους ή με συλλόγους άλλης χώρας, β) εσωτερικά πρωταθλήματα νομαρχιακού επιπέδου, γ) περιφερειακά πρωταθλήματα διανομαρχιακού επιπέδου, δ) πρωταθλήματα Ενώσεων, ε) πανελλήνια πρωταθλήματα, στ) διακρατικά πρωταθλήματα εθνικών ομάδων. 2. Διοργάνωση διασυλλογικών συναντήσεων, υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ο.Κ., έχει δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε σύλλογος μέλος της ΕΛ.Ο.Κ., μετά από άδειά της. Για το παραδεκτό της αιτήσεως για διοργάνωση τέτοιου είδους αγώνων, θα πρέπει αυτή να κοινοποιείται από τους οργανωτές προς την Ομοσπονδία με επιστολή, φαξ η προερχόμενο από τον διαδικτυακό τόπο της ομοσπονδίας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης των αγώνων ή δέκα (10) ημέρες, εφ' όσον η αίτηση κατατεθεί στα γραφεία της ίδιας της Ομοσπονδίας νομότυπα. Σε περίπτωση πρόσκλησης ξένης ομάδας πρέπει αυτή να είναι μέλος της Εθνικής της Ομοσπονδίας η οποία να ανήκει στην διεθνή Ομοσπονδία που ανήκει και η ΕΛ.Ο.Κ., πρέπει δε επιπλέον να ενημερωθεί εγκαίρως η ΕΛ.Ο.Κ. περί τούτου. Απαγορεύεται η τέλεση αγώνων με σωματεία που δεν είναι μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. η με σωματεία που δεν είναι μέλη της αντίστοιχης αναγνωρισμένης εθνικής ομοσπονδίας από την WKF. 3. Διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος Νομαρχιακού επιπέδου έχει δικαίωμα να κάνει η αντίστοιχη νομαρχιακή Επιτροπή, ελλείψει δε αυτής, με κοινή απόφαση των Δ.Σ. δύο τουλάχιστον συλλόγων του αυτού νομού οι οποίοι και αναλαμβάνουν και την υποχρέωση να ενημερώσουν την ΕΛ.Ο.Κ. και να λάβουν την έγκριση του ΔΣ της ΕΛΟΚ. 4. Τα περιφερειακά πρωταθλήματα διανομαρχιακού επιπέδου καθώς και τα πρωταθλήματα Ενώσεων διοργανώνονται μόνον από την ΕΛ.Ο.Κ. με απόφαση του Δ.Σ. 5. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καράτε και όλων των άλλων κλάδων άθλησηςαθλημάτων που καλιεργούνται από την ΕΛΟΚ, διενεργούνται από την ομοσπονδία σε κατηγορίες αγωνίσματος, βάρους και ηλικίας όπως διενεργούνται από την Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα αντίστοιχα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα η γενικότερα σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας που ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. και οι αντίστοιχοι κλάδοι άθλησης-αθλήματα. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα διενεργούνται μία φορά το χρόνο σε ημερομηνία που ορίζει το Δ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Δ.Σ. οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. 6. Πανελλήνια Πρωταθλήματα και αγώνες που δεν προβλέπονται από τη διεθνή οργάνωση στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ., οργανώνονται, κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Επιτροπής, με απόφαση του Δ.Σ.

4 4 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 7. Οποιαδήποτε αλλαγή σε κατηγορίες, ηλικίες, τρόπους αγωνιστικής από μέρους της διεθνούς ομοσπονδίας στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ., ακολουθούνται αυτομάτως από την 8. Ο καταρτισμός της Εθνικής η των Εθνικών ομάδων γίνεται με συνεργασία του/των ομοσπονδιακού/κών προπονητή/των με την Τεχνική Επιτροπή και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 9. Η διεξαγωγή αγώνων γίνεται πάντοτε ύστερα από προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται έγγραφα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΟΚ (και αποστέλλεται με επιστολή, η φαξ η , τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή τους. Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων πρέπει να έχουν κατατεθεί στη γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ. οι δηλώσεις συμμετοχής. Με την προκήρυξη καθορίζονται: α) Αντικείμενο αγώνων β) Τόπος αγώνων γ) Ημερομηνία αγώνων δ) Δελτίο ταυτότητας αθλητού ε) Επιτροπή αγώνων στ) Επιτροπή Διαιτησίας ζ) Διαιτητές - Κριτές - Παρατηρητές η) Ιατρός θ) Κλήρωση ι) Ζύγιση ια) Κατηγορίες ιβ) Ένδυμα ιγ) Διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα Σημειώνεται ότι η αθλητική ενδυμασία αποτελείται πάντοτε από μια φόρμα Καράτε με ζώνη ή ότι προβλέπεται από την Διεθνή Ομοσπονδία που ανήκει η ΕΛΟΚ και ο κάθε άλλος κλάδος άθλησης-άθλημα. 10. Όργανα διεξαγωγής των αγώνων είναι: α) Η Οργανωτική Επιτροπή β) Η Επιτροπή Αγώνων γ) Η Γραμματεία δ) Οι Διαιτητές και Παρατηρητές ε) Η Επιτροπή Διαιτησίας 12. Η Επιτροπή Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν ενστάσεις, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής και για την υλοποίηση της προκήρυξης και ανακηρύσσει τους νικητές. 13. Η γραμματεία τηρεί τα πρακτικά των αγώνων, καταγράφει και δημοσιεύει την βαθμολογία και τηρεί τον χρόνο διεξαγωγής εκάστου αγωνίσματος. 14. Οι Διαιτητές διευθύνουν, κατά την ιδιότητα του έκαστος, κυριαρχικά, τον αγώνα και βαθμολογούν τους αθλητές κατά συνείδηση, οι δε αποφάσεις τους είναι αμετάκλητες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό διαιτησίας. 15. Δεν αποκλείεται μέλη της επιτροπής αγώνων να είναι μέλη άλλου οργάνου των αγώνων. Μέλη οργάνων διεξαγωγής αγώνων αποκλείεται να είναι αθλητές. 16. Κάθε σύλλογος είναι υποχρεωμένος να εκπροσωπείται στους αγώνες από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που δεν είναι αθλητής. Ο εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την ομάδα του συλλόγου του, για τις συνεννοήσεις με την Επιτροπή Αγώνων και την γραμματεία και αυτός υποβάλλει τις τυχόν ενστάσεις.

5 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου χρήσης απαγορευμένων από τη Δ.Ο.Ε., διεγερτικών ουσιών στους αγώνες. Για το θέμα αυτό ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Αθλητική Νομοθεσία. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 18. Σε περίπτωση που σύλλογος μέλος της ΕΛ.Ο.Κ., πριν από την διεξαγωγή αγώνων, ή εκπρόσωπος συλλόγου κατά την διεξαγωγή αγώνων έχει τη γνώμη ότι παραβιάζεται με την τέλεση ή κατά την τέλεση των αγώνων, διάταξη νόμου, διάταξη του Καταστατικού ή και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ., απόφαση των οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ., διάταξη των κανονισμών του αθλήματος και γενικά ότι συμβαίνει γεγονός από το οποίο βλάπτεται, έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. 19. Σαν λόγοι ενστάσεων περιοριστικά αναφέρονται οι εξής: α) Παραβίαση Νόμου. β) Παράβαση Καταστατικής διάταξης. γ) Παράβαση Εσωτερικού Κανονισμού. δ) Παράβαση τεχνικών κανονισμών του αθλήματος. ε) Παράβαση αποφάσεων των οργάνων της στ) Παράβαση συμμετοχής αθλητών κατά την προκήρυξη των αγώνων. ζ) Έκδοση αποτελέσματος αντιθέτου προς την απόφαση των διαιτητών. η) Παράβαση Κανονισμών Διαιτησίας. 20. Η ένσταση μπορεί να έχει σαν αίτημα: α) Αποκλεισμό συλλόγου ή αθλητού από τους αγώνες. β) Ακύρωση αποτελέσματος αγώνος. γ) Ακύρωση όλης της αγωνιστικής ημερίδας. 21. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται έγγραφα και να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο που να καθορίζεται κάθε φορά από την προκήρυξη των αγώνων. Σε περίπτωση αποδοχής της ενστάσεως το παράβολο επιστρέφεται. Σε περίπτωση απορρίψεως της ενστάσεως το παράβολο θα είναι προς όφελος του ταμείου της 22. Το έγγραφο της ενστάσεως πρέπει να είναι συντεταγμένο με ευπρέπεια, σαφήνεια και να έχει συγκεκριμένο αίτημα διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο. 23. Εάν η ένσταση αφορά αντικανονική συμμετοχή συλλόγου στους αγώνες, ή σε δήλωση συμμετοχής αθλητού πριν τους αγώνες, ή εν πάσει περιπτώσει σε παράβαση γνωστή πριν το κλείσιμο των δηλώσεων συμμετοχής, υποβάλλεται το αργότερο δύο ημέρες μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποβάλλεται μέχρι του πέρατος της αθλητικής ημερίδας. 24. Η ένσταση κατατίθεται επί αποδείξει, σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής αγώνων και θα εκδικάζεται από την Επιτροπή αγώνων, πριν μεν τους αγώνες, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την τέλεση τους, κατόπιν προηγούμενης κλητεύσεως του ενιστάμενου, κατά την διάρκεια των αγώνων, πριν το πέρας των. 25. Κατά της αποφάσεως της Επιτροπής, ο ενιστάμενος σύλλογος έχει το δικαίωμα της έφεσης ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ., σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την έκδοση της αποφάσεως. Η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής είναι αμετάκλητος. 26. Ένσταση που ασκείται κατά παράβαση της διαδικασίας του παρόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 27. Απαγορεύεται και συνιστά αντιαθλητική συμπεριφορά, η αποχώρηση ομάδας ή αθλητή συλλόγου από τους αγώνες λόγω διαμαρτυρίας, ιδίως δε ύστερα από απόρριψη ενστάσεως. Η αποχώρηση του Σωματείου μηδενίζει και την βαθμολογία

6 6 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. του συλλόγου και των αθλητών του ατομικά, ασχέτως από την πειθαρχική δίωξη του. Η πειθαρχική δίωξη συλλόγου δεν σημαίνει και αναγκαστική δίωξη του εκπροσώπου του ή των αθλητών του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. Η Δικαστική Επιτροπή (Δ.Ε.) είναι το Αθλητικό Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΛ.Ο.Κ. Ενεργεί σαν Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο για εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων όλων των νομικών και φυσικών προσώπων που απαρτίζουν την ΕΛ.Ο.Κ. ή συνδέονται μ αυτή με οποιαδήποτε ιδιότητα από αυτές που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του παρόντος, σύμφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 26 του Καταστατικού, και σαν Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Αγώνων επί ενστάσεων που υποβάλλονται σε αυτήν. 2. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν προσφυγής (καταγγελίας ή αναφοράς) οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. 3. Σε περίπτωση προσφυγής, ο προσφεύγων, πρέπει: α. Να απευθύνει την προσφυγή του προς το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και να την καταθέτει στη Γραμματεία της. β. Να έχει έννομο συμφέρον και να αναφέρει στο κείμενο της προσφυγής του τους λόγους που το θεμελιώνουν. γ. Να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά (γεγονότα), που κατά την άποψή του συνιστούν το καταγγελλόμενο πειθαρχικό αδίκημα, δηλαδή: i. Να αναφέρει το χρόνο και τον τόπο τέλεσης του πειθαρχικού αδικήματος. ii. iii. Να κατονομάζει το υπεύθυνο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να προσδιορίζει την ευθύνη, την ιδιότητα και τις συγκεκριμένες ενέργειες του υπεύθυνου αυτού προσώπου, που συνιστούν το πειθαρχικό αδίκημα. δ. Να αναφέρει αναλυτικά τα αποδεικτικά στοιχεία, που έχει στη διάθεσή του, για να στηρίξει την προσφυγή του και εφ' όσον πρόκειται για έγγραφα, να τα συνυποβάλλει είτε σε πρωτότυπα είτε σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, μαζί με την προσφυγή του. ε. Να χρονολογεί και υπογράφει την προσφυγή του, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του και την ιδιότητά του ή τη σχέση, που τον συνδέει με την 4. Και στις δύο περιπτώσεις άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν προσφυγής, απαιτείται σχετική παραπεμπτική προς τη Δ.Ε. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ., στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται αναλυτικά και να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου η Δ.Ε. να επιληφθεί της υποθέσεως. 5. Σε περίπτωση προσφυγής, το Πρακτικό του Δ.Σ. που περιέχει την παραπεμπτική απόφαση, η προσφυγή και τα αποδεικτικά στοιχεία αποστέλλονται από το Δ.Σ. στη Δ.Ε. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 6. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης, στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ορίζεται εκπρόσωπός του, για το χειρισμό του θέματος εκ μέρους του Δ.Σ. κατά τη διαδικασία ενώπιον της Δ.Ε. (π.χ. παροχή διευκρινίσεων, συλλογή στοιχείων κ.λπ.).

7 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ Προσφυγή στη Δ.Ε. ή έφεση κατά της απόφασής της απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης, καθώς επίσης και σε περίπτωση έλλειψης εννόμου συμφέροντος. 8. Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται μετά παρέλευση ενός έτους από τότε που περιήλθαν σε γνώση του Δ.Σ. της Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας αναστέλλει την παραγραφή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 9. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. οφείλει να επιληφθεί της υποθέσεως που παραπέμφθηκε σ' αυτήν, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που παραδόθηκε η απόφαση του Δ.Σ., εκτός της περιπτώσεως που είναι ανέφικτη η συγκρότησή της. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών αρχίζει από τότε που έγινε δυνατή η συγκρότησή της. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. διατάζει ανάκριση προς διερεύνηση και εξακρίβωση της ουσιαστικής αλήθειας με οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, καλεί έγγραφα σε απολογία τον διωκόμενο, ορίζοντας του προθεσμία, και μετά το πέρας της προδικασίας αυτής συγκαλεί τη Δ.Ε. προς εκδίκαση της υποθέσεως. Η ανακριτική διαδικασία και συζήτηση διενεργείται μέσα σε ένα μήνα, το αργότερο, από τότε που επιλήφθηκε της υποθέσεως η Δ.Ε. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μόνο για σπουδαίο λόγο και με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε. 10. Στη συζήτηση της υποθέσεως από τη Δ.Ε., καλούνται, έγγραφα, τόσο ο διωκόμενος όσο και ο προσφεύγων. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης δίωξης, καλείται εκπρόσωπος του ενεργήσαντος την πειθαρχική δίωξη Δ.Σ., ο οποίος ορίζεται από αυτό. Στη συζήτηση προσάγονται όλα τα αποδεικτικά μέσα των διαδικασιών και ακολουθείται η διαδικασία των κοινών ποινικών δικαστηρίων. Αποδεικτικά στοιχεία είναι ενδεικτικά: έγγραφα, αποσπάσματα πρακτικών, έντυπα, ένορκες μαρτυρίες, φωτογραφίες, μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες και γενικά ο,τιδήποτε μπορεί να χρησιμεύσει για την απόδειξη και στήριξη του καταγγελλόμενου πειθαρχικού αδικήματος. Για τη νομιμότητα των αποδεικτικών μέσων αποφαίνεται η Δ.Ε. με ανάλογη εφαρμογή διατάξεων της ποινικής δικονομίας. Η Δ.Ε. αποφασίζει κατά πλειοψηφία και η απόφασή της δημοσιεύεται, είτε αμέσως είτε εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την εκδίκαση. Η απόφαση της Δ.Ε. κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον προσφεύγοντα, το διωκόμενο και το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο διωκόμενος. Οι προθεσμίες των ενδίκων μέσων αρχίζουν από την επόμενη μέρα της κάθε κοινοποίησης. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, οι αποφάσεις καθίστανται τελεσίδικες και αμετάκλητες. 11. Οι ποινές που επιβάλλονται από τη Δ.Ε. είναι οι κατωτέρω αναφερόμενες, οι δε εκδιδόμενες αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απλώς τις επικυρώνει: α) Ποινές κατά Σωματείων - Μελών i) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της ii) Προσωρινός αποκλεισμός απ' τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν iii) μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση δεόντως αιτιολογημένη, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, μπορεί να διαγράψει από τη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. Σωματείο - Μέλος της. Στους αθλητές του Σωματείου που τιμωρείται με τις ποινές των περιπτώσεων (i) και (ii) του παρόντος δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες που τελούνται απ' την

8 8 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. ΕΛ.Ο.Κ. ή από Ένωση-μέλος της ή άλλο Σωματείο-μέλος της με την έγκριση της ΕΛ.Ο.Κ. εξαιρουμένων των Διεθνών Αγώνων. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής σωματείου-μέλους από τη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. οι αθλητές αυτού που είναι γραμμένοι στη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. μπορούν να μεταγραφούν ελεύθερα σε άλλο Σωματείο της προτιμήσεώς τους. Οι διατάξεις για τις ποινές κατά Σωματείων-Μελών εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις επιβολής ποινών κατά Ενώσεων-Μελών της β) Ποινές κατά αθλητών i) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της ii) iii) Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες μέχρι ένα (1) έτος. Απαγόρευση συμμετοχής στους αγώνες που τελούνται από την Η απαγόρευση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δύο (2) έτη από τη διάπραξη της παραβάσεως. iv) Οριστική διαγραφή από το μητρώο της v) Παραπομπή του φακέλλου του αθλητή που τιμωρήθηκε με αντίγραφο της αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. Κατά τη διάρκεια της ποινής, ο τιμωρημένος αθλητής δεν παίρνει καμιά επιχορήγηση από την ΕΛ.Ο.Κ. αν τυχόν δε, παίρνει τέτοια επιχορήγηση, αυτή διακόπτεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. γ) Ποινές που επιβάλλονται σε αθλητές από τα Σωματεία στα οποία αυτοί ανήκουν Ποινές κάθε φύσεως που επιβάλλονται στους αθλητές Καράτε από τα Σωματεία στα οποία αυτοί ανήκουν πρέπει να ανακοινώνονται από τα Σωματεία-Μέλη στη Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ. με αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού κοινοποιήσεως της ποινής στον τιμωρημένο αθλητή μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν που τιμωρήθηκε, η δε ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται στην επικύρωση αυτών. Ποινές που επιβάλλονται από το Σωματείο και επικυρώνονται σύμφωνα με τα πιο πάνω δεν ανακαλούνται. δ) Ποινές κατά προπονητών i) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της ii) Χρηματικό πρόστιμο κατά συγκεκριμένη περίπτωση που δεν θα μπορεί όμως να ξεπεράσει τις μηνιαίες αποδοχές τριών μηνών. iii) Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται και η επιβολή χρηματικού προστίμου. iv) Προσωρινή παύση από τα καθήκοντά του που δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το διάστημα του ενός (1) έτους. Στην περίπτωση αυτή και για το ίδιο χρονικό διάστημα παύει και η μισθοδοσία του προπονητή. v) Οριστική διαγραφή από τη δύναμη της vi) Παραπομπή του φακέλλου του προπονητή που τιμωρήθηκε με αντίγραφο της αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων.

9 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 9 ε) Ποινές κατά διαιτητών - κριτών παρατηρητών i) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της ii) Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. iii) Οριστική διαγραφή από τη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και πρόταση προς την διεθνή οργάνωση στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. ή την ευρωπαϊκή οργάνωση στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. για την διαγραφή αυτού από το μητρώο της. iv) Παραπομπή του φακέλλου του τιμωρημένου διαιτητή - κριτή ή παρατηρητή με αντίγραφο της αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. στ) Ποινές κατά εξεταστών i) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της ii) Προσωρινός αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εξετάσεις. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. iii) iv) Οριστική διαγραφή από τη δύναμη της Παραπομπή του φακέλλου του τιμωρημένου εξεταστή με αντίγραφο της αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. ζ) Ποινές κατά μελών του Δ.Σ. Για κάθε φύσεως παραπτώματα που διαπράττονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ., είτε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε σε άλλες δραστηριότητες σχετικές με το άθλημα, δηλαδή, ως διαιτητές, προπονητές, είτε με οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. είναι αρμόδιο να επιβάλλει τις δέουσες κυρώσεις, χωρίς ανάμιξη της Δ.Ε.. Αυτές μπορεί να είναι: i) Έγγραφη επίπληξη. ii) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της iii) Παραπομπή του φακέλλου του μέλους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. έχει υποχρέωση να ασχοληθεί με οποιοδήποτε παράπτωμα μέλους του, εφ' όσον αυτό καταγγελθεί εγγράφως από κάποιο Μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. ή έχει διαπιστωθεί από τουλάχιστον τρεις (3) Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Για να επιβληθεί μια οποιαδήποτε ποινή θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της η) Ποινές κατά μελών Δ.Σ. και γενικά αθλητικών παραγόντων Σωματείων και Ενώσεων και κατά απλών μελών αυτών i) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της ii) Διαρκής ή πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου και συμμετοχής στις αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. και των μελών της, Ενώσεων και Σωματείων.

10 10 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. iii) Έκπτωση από τα αξιώματα και τις διοικητικές ή τεχνικές αρμοδιότητες που κατέχουν στην Ένωση ή και το Σωματείο, στα οποία ανήκουν. iv) Οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σωματείου ή και της Ένωσης, όπου ανήκουν. v) Παραπομπή του φακέλλου της υπόθεσης στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή από αυτή των νομίμων κυρώσεων. Η επιβολή οποιασδήποτε των άνω πειθαρχικών ποινών είναι ανεξάρτητη από την πειθαρχική δίωξη και την τυχόν επιβολή οποιασδήποτε ποινής κατά του Σωματείου ή της Ένωσης, στα οποία ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου αυτής. Το Σωματείο ή και η Ένωση, στα οποία ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν άμεσα τη σχετική πειθαρχική απόφαση, μόλις αυτή καταστεί τελεσίδικη, άλλως υπόκεινται σε πειθαρχική δίωξη κατά τις διατάξεις του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού. 12. Οι ποινές των παραπάνω άρθρων έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Η μη εκτέλεση χρηματικής ποινής εντός μηνός από την επιβολή της συνεπάγεται την εκ νέου παραπομπή της στη Δ.Ε. με το αίτημα της διαγραφής του υπόχρεου. β) Σε περίπτωση παραπομπής μέλους της Διοικήσεως της ΕΛ.Ο.Κ., ή μέλους της Δ.Ε., ο παραπεμπόμενος δεν μετέχει στις προβλεπόμενες από το παρόν διαδικασίες. 13. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, η συνεργασία του με οποιοδήποτε άλλο μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. στο μέλλον αποκλείεται. Μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. που ενεργεί τέτοια συνεργασία, παραπέμπεται στη Δ.Ε. με το αίτημα της διαγραφής του από την δύναμη της 14. Η πειθαρχική εξουσία της ΕΛ.Ο.Κ. είναι αυτοτελής και ασκείται ανεξάρτητα από το εάν Μέλη αυτής Σωματεία ή Ενώσεις έχουν κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά μέλους τους για το ίδιο αδίκημα. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης που έγινε από Σωματεία ή Ενώσεις-Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. κατά μελών τους δεσμεύει την κρίση της Δ.Ε. της ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Για την απόκτηση διπλώματος προπονητού είναι απαραίτητη η φοίτηση στις σχολές που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό με την εποπτεία της ΓΓΑ σε συνεργασία με την Παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις ανά κατηγορία: α. Για την απόκτηση διπλώματος τρίτης κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος δεύτερου Dan/ΕΛ.Ο.Κ., να έχει γραμματικές γνώσεις βασικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Νόμο, να έχει συμπληρωμένη ηλικία 23 ετών, λευκό ποινικό μητρώο (όπως καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό Νόμο). β. Για την απόκτηση διπλώματος δεύτερης κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος τρίτου Dan/ΕΛ.Ο.Κ., να είναι απόφοιτος Λυκείου (ή άλλης αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδος), κάτοχος διπλώματος τρίτης κατηγορίας από διετίας τουλάχιστον, ηλικία συμπληρωμένη 30 ετών, λευκό ποινικό μητρώο (όπως καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό Νόμο) και βεβαίωση από σωματείο ότι έχει τουλάχιστον διετή προπονητική πείρα. γ. Για την απόκτηση διπλώματος πρώτης κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον τετάρτου Dan/ΕΛ.Ο.Κ., κάτοχος διπλώματος δεύτερης κατηγορίας από διετίας τουλάχιστον, να είναι απόφοιτος λυκείου ή ισοτίμου σχολής, να έχει συμπληρωμένη ηλικία 35 ετών, λευκό ποινικό μητρώο (όπως καθορίζεται από

11 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 11 τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό Νόμο) και βεβαίωση από σωματείο ότι έχει τουλάχιστον διετή προπονητική πείρα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΣΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ DAN 1. Το Σώμα των Εξεταστών, αποτελούμενο από τα δεκαπέντε πρώτα ιδρυτικά μέλη καθώς και όσα μεταγενέστερα εισέρχονται νόμιμα σ' αυτό, τα οποία διορίσθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν σχετικής απόφασης της Γ.Σ. και επελέγησαν μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων γνωστών για την τεχνική τους κατάρτιση, το ήθος, καθώς και για τη μακροχρόνια σχέση τους με το Καράτε (ώστε να διαφυλαχθεί η αξία τόσο των απονεμομένων Dan όσο και του κύρους της ΕΛ.Ο.Κ.) είναι το μόνο αρμόδιο για την διενέργεια εξετάσεων απονομής βαθμών (Dan) από το 2 ο Dan και άνω και σε ειδικές περιπτώσεις θα διενεργεί εξετάσεις για το 1 ο DAN. Στο Σώμα Εξεταστών θα εισέρχονται κάτοχοι τουλάχιστον του πέμπτου Dan/ΕΛ.Ο.Κ. έχοντες πτυχίο Β' κατηγορίας Σχολής Προπονητών, κατόπιν εξετάσεων που θα διενεργούνται από το ίδιο το Σώμα. Τα μέλη του εν λόγω Σώματος δύνανται να είναι μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ή άλλων επιτροπών αλλά απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία αθλητές. Το Σώμα των Εξεταστών διοικείται από την Επιτροπή των Εξεταστών. 2. Η Επιτροπή Εξεταστών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, η δε σύνθεσή της ορίζεται από το Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με αυτή του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποφασίζει γενικά για τα θέματα που αφορούν το Σώμα και ειδικότερα καθορίζει τα των εξετάσεων, για την εισδοχή στο Σώμα νέων μελών, προβαίνει στην αξιολόγηση των υπαρχόντων εξεταστών, προτείνει στο Δ.Σ. τους κατάλληλους για κάθε περίπτωση εξεταστές, ενεργώντας κλήρωση μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων, και ελέγχει την διεξαγωγή των εξετάσεων ορίζοντας κάθε φορά ένα (1) από τα μέλη του ως αντιπρόσωπό του, για την περίπτωση που για διάφορους λόγους αδυνατεί να παρίσταται σύσσωμη, που θα παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των εξετάσεων συντάσσοντας μετά το πέρας αυτών έκθεση εις διπλούν, καταθέτοντας το ένα αντίτυπο στην Επιτροπή και το δεύτερο στο Δ.Σ. 3. Από την Ε.Ε. θα ορίζονται οι Εξεταστικές Επιτροπές, ενώπιον των οποίων θα διενεργούνται οι εκάστοτε εξετάσεις για την απονομή βαθμών DAN/ Η κάθε Εξεταστική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, κάθε ένα από τα οποία θα πρέπει να κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό Dan ΕΛ.Ο.Κ. με τον εξεταζόμενο. 4. Η συχνότητα διενέργειας των εξετάσεων θα είναι μία (1) φορά τον χρόνο. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. κρίνει, θα μπορεί να αυξάνει την συχνότητα. Σε περίπτωση που δεν συγκροτούνται εξεταστικές επιτροπές λόγω ελλείψεως εξεταστών με τα κατάλληλα - ανάλογα DAN, θα προσκαλούνται αλλοδαποί εξεταστές, κάτοχοι των κατάλληλων DAN, έστω και μη μέλη της ΕΛ.Ο.Κ., και πάντοτε οι καλλίτεροι κατά την κρίση του Δ.Σ., προς δημιουργία εξεταστικής επιτροπής κατάλληλης να απονείμει το ζητούμενο DAN κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Σημειώνεται, ότι στα πλαίσια των παραπάνω, το Δ.Σ. θα έχει την δυνατότητα να διορίζει εκτός των αλλοδαπών εξεταστών και ημεδαπούς, εφόσον κατά την κρίση του καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η ΕΛ.Ο.Κ. αναγνωρίζει μόνο τους βαθμούς (DAN) που αυτή απονέμει. Αρμόδιο όργανο για την απονομή είναι μόνον το Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της κάθε εξεταστικής επιτροπής.

12 12 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 5. Οι βαθμοί DAN απονέμονται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων το είδος και το περιεχόμενο των οποίων αποφασίζονται από το Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής των Εξεταστών ως εξής: Βαθμός Ελάχιστος χρόνος Ελάχιστη Ηλικία Άλλες Προϋποθέσεις 1ο DAN 6 μήνες από KYU 16 ετών 2ο DAN 2 έτη από 1ο DAN 18 ετών 3ο DAN 3 έτη από 2ο DAN 21 ετών 4ο DAN 4 έτη από 3ο DAN 30 ετών Γραπτή εργασία Προσφορά στην ΕΛ.Ο.Κ. 5ο DAN 5 έτη από 4ο DAN 35 ετών Γραπτή εργασία Προσφορά στην ΕΛ.Ο.Κ. 6ο DAN 6 έτη από 5ο DAN 41 ετών Γραπτή εργασία Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ. 7ο DAN 7 έτη από 6ο DAN 48 ετών Γραπτή εργασία Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ. 8ο DAN 8 έτη από 7ο DAN 58 ετών Γραπτή εργασία Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ. 9ο DAN 9 έτη από 8ο DAN 60 ετών Γραπτή εργασία Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ. 10ο DAN 10 έτη από 9ο DAN 60 ετών Γραπτή εργασία Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ. Διευκρινίζεται ότι: α) Η χρηματική προσφορά δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της προσφοράς προς την ΕΛ.Ο.Κ. και β) Η γραπτή εργασία πρέπει να έχει έκταση minimum δέκα σελίδων, να κατατίθεται ένα μήνα πριν από τις εξετάσεις. Η επιλογή του θέματος ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου. Ειδικώς για παίδες και κορασίδες ισχύει το λεγόμενο "παιδικό DAN" το οποίο δύναται να απονεμηθεί ασχέτως με την ηλικία του παιδός ή της κορασίδος, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι άλλο από το 1ο DAN. Όταν ο παις ή η κορασίς φθάσει την ηλικία των 16 ετών, τότε ο παιδικός βαθμός εξισώνεται με τον των ενηλίκων. Όσον αφορά τους επόμενους βαθμούς DAN, θα ακολουθείται ο ανωτέρω πίνακας κατά γράμμα (ήτοι, για το 2ο DAN, η ελάχιστη ηλικία είναι η των 18 ετών, κ.λ.π.). 6. Εξεταζόμενος ο οποίος απέτυχε σε εξετάσεις, δεν δύναται να μετέχει εκ νέου παρά μόνον μετά πάροδο έξι (6) μηνών. 7. Το πρακτικό των εξετάσεων πρέπει να παραδίδεται υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (και θα επισυνάπτονται σ' αυτό τα φύλλα των εξεταστών υπογεγραμμένα) στο Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία των εξετάσεων. Το Δ.Σ. εν συνεχεία μεριμνά για την απονομή των βαθμών DAN στους επιτυχόντας. 8. Τα διπλώματα DAN/ΕΛ.Ο.Κ. πρέπει να φέρουν εκτός της ημερομηνίας εξετάσεων του αύξοντος αριθμού των, τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. καθώς και την επίσημη σφραγίδα της 9. Ορίζεται ταυτότητα μέλους αθλητού Kyu και Dan, από ένατο Kyu (άσπρη ζώνη) μέχρι πρώτο Kyu (καφέ ζώνη), και από πρώτο Dan (μαύρη ζώνη) έως δέκατο Dan. Η

13 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 13 ως άνω ταυτότητα χορηγείται στα σωματεία από την ΕΛ.Ο.Κ., τηρείται από αυτά και προσκομίζεται υποχρεωτικά κατά τις εξετάσεις για DAN 10. Για την απόκτηση του επόμενου Kyu ο αθλητής πρέπει: α) Να έχει συμπληρώσει τρεις μήνες στο προηγούμενο kyu και β) Να συμμετάσχει στις σχετικές εξετάσεις με επιτυχία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ύπαρξη ταλέντου) ο αθλητής θα μπορεί να διεκδικήσει σωρευτικά κατόπιν εξετάσεων τα δύο επόμενα Kyu με τον περιορισμό ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο δύο φορές κατά την διάρκεια της εξέλιξής του. KYU Kyu Ελάχιστος χρόνος Χρώμα 9 Άσπρο 8 από το 9ο Kyu Κίτρινο 7 από το 8ο Kyu Πορτοκαλί 6 από το 7ο Kyu Πράσινο 5 από το 6ο Kyu Μπλά 4 από το 5ο Kyu Μώβ (σκούρο) 3 από το 4ο Kyu Καφέ 2 από το 3ο Kyu Καφέ 1 από το 2ο Kyu Καφέ 11. Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών καθιερώνονται παιδικά Kyu. Κάθε παιδικό Kyu έχει δύο (2) βαθμίδες με ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο εξάσκησης διαφορετικό, ανάλογα την ηλικία του/της αθλητή/τριας. Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εξάσκησης θεωρείται, προπόνηση δύο φορές την εβδομάδα από 1 έως 1 1 / 2 ώρα. Για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών ισχύει ο πίνακας για Kyu όπως προβλέπεται στο άρθρο ΕΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ KYU ΕΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΩΜΑ ΖΩΝΗΣ 9ο Kyu ΑΣΠΡΗ 8ο Kyu + 6 μήνες από 9ο Kyu + 6 μήνες από 9ο Kyu + από 9ο Kyu Κίτρινη με άσπρη ρίγα ΚΙΤΡΙΝΗ 7ο Kyu 6ο Kyu 5ο Kyu 4ο Kyu + 6 μήνες από 8ο Kyu + 8 μήνες από 7ο Kyu + 8 μήνες από 6ο Kyu + 8 μήνες από 5ο Kyu + 6 μήνες από 8ο Kyu + 6 μήνες από 7ο Kyu + 6 μήνες από 6ο Kyu + 6 μήνες από 5ο Kyu + από 8ο Kyu + από 7ο Kyu + από 6ο Kyu + από 5ο Kyu Πορτοκαλί με άσπρη ρίγα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Πράσινη με άσπρη ρίγα ΠΡΑΣΙΝΗ Μπλέ με άσπρη ρίγα ΜΠΛΕ Μώβ με άσπρη ρίγα ΜΩΒ ΣΚΟΥΡΟ

14 14 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 3ο Kyu 2ο Kyu 1ο Kyu + 8 μήνες από 4ο Kyu + 8 μήνες από 3ο Kyu 8 μήνες 8 μήνες + 8 μήνες από 2ο Kyu + 6 μήνες από 4ο Kyu + 6 μήνες από 3ο Kyu + 6 μήνες από 2ο Kyu + 6 μήνες από 4ο Kyu + 6 μήνες από 3ο Kyu + 6 μήνες από 2ο Kyu 1ο DAN + 6 μήνες από 1ο Kyu + 6 μήνες από 1ο Kyu + 6 μήνες από 1ο Kyu ΜΑΥΡΗ Καφέ με άσπρη ρίγα ΚΑΦΕ ΚΑΦΕ με 1 μαύρη κάθετη ρίγα ΚΑΦΕ με 2 μαύρες κάθετες ρίγες ΚΑΦΕ με 3 μαύρες κάθετες ρίγες ΜΑΥΡΗ με άσπρη ρίγα οριζόντια 12. Η εξεταστέα ύλη θα είναι μια, κοινή για όλα τα στιλ. Μπορεί το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. εκάστοτε με απόφασή του, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να περιλαμβάνει στην εξεταστέα ύλη και επιπλέον ύλη των συστημάτων-στιλ Kyokushinkai, Shidokan, Shotokai και κάθε άλλου κλάδου άθλησης που αναπτύσει, τα οποία θα εκπροσωπούνται στην Εξεταστική Επιτροπή από ένα Τεχνικό Σύμβουλο του κάθε συστήματος-στιλ, προτεινόμενο στο Δ.Σ. από την Επιτροπή Εξεταστών. Το σύνολο της εξεταστέας ύλης όλων των συστημάτων-στιλ θα προτείνεται από την Επιτροπή Εξεταστών στο Δ.Σ. προς έγκριση. 13. Για να έχει ένας αθλητής την δυνατότητα να συμμετάσχει σε εξετάσεις για 1 ο Dan/ΕΛ.Ο.Κ., πρέπει οι εξετάσεις στις οποίες απέκτησε τα KIU να έχουν γίνει από κάτοχο επίσημου DAN της ομοσπονδίας. Ειδικότερα για την εξέταση των αθλητών στον 1 ο βαθμό DAN αυτή διενεργείται υποχρεωτικά και μόνο από εξεταστή ο οποίος κατέχει 4 ο βαθμό και άνω της ΕΛΟΚ και ο οποίος έχει δηλωθεί σαν εξεταστής στον σύλλογο που γυμνάζεται ο εξεταζόμενος. Η δήλωση του εξεταστού μπορεί να είναι για έναν μόνο σύλλογο κάθε ημερολογιακό έτος και γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. 14. Κάθε εξεταστής πρέπει υποχρεωτικά να έχει άδεια-ταυτότητα εξεταστού την οποία χορηγεί η ΕΛΟΚ. Στους εξεταστές που υπάγονται στην περίπτωση του κεφαλαίου Ζ παράγραφος 1 χορηγείται η άδεια-ταυτότητα του εξεταστού Α κατηγορίας ενώ σε αυτούς της παραγράφου 13 η ταυτότητα εξεταστού Β κατηγορίας. 15. Για να αποκτήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την άδεια-ταυτότητα εξεταστού Β κατηγορίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι δηλωμένος εξεταστής του συλλόγου, κάτοχος τουλάχιστον του 4 ου DAN ΕΛΟΚ, στον οποίο σύλλογο και μόνον θα διενεργεί τις εξετάσεις έως και τον 1 ο βαθμό DAN. 16. Για όλες τις βαθμίδες των οργάνων της ΕΛΟΚ όπως εξεταστές, προπονητές, διαιτητές, αθλητές και διοικητικοί παράγοντες θα εκδίδεται ταυτότητα της ΕΛΟΚ στα πρότυπα αυτής της WKF, η οποία θα ανανεώνεται ετησίως και το ύψος της ετήσιας συνδρομής θα καθορίζεται με απόφαση ΔΣ. 17. Ειδικότερα για την ανανέωση της άδειας-ταυτότητας εξεταστού Β κατηγορίας επί πλέον της συνδρομής θα διενεργούνται ανά δύο έτη ειδικά σεμινάρια και εξετάσεις σε όλους τους κατόχους του βαθμού από την επιτροπή εξεταστών. Η ανανέωση της ταυτότητας διαιτητού θα γίνεται με όσα ορίζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος κανονισμού και αφορούν την διαιτησία. 18. Η ΕΛ.Ο.Κ. αναγνωρίζει τους βαθμούς/dan ξένων υπηκόων που απονέμουν όλες οι Εθνικές Ομοσπονδίες μέλη της διεθνούς Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει και η ίδια. Η ΕΛ.Ο.Κ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απονείμει βαθμό DAN σε μέλος άλλης εθνικής Ομοσπονδίας που είναι μέλος της διεθνούς Ομοσπονδίας που ανήκει

15 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Κ. 15 και η ΕΛ.Ο.Κ. παρά μόνον κατόπιν συνεννοήσεως και κοινής συμφωνίας με την αλλοδαπή Ομοσπονδία. Βαθμός/DAN που έχει απονεμηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε (WKF) σε οποιονδήποτε αθλητή ή μέλος σωματείου που ανήκει στη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ., αναγνωρίζεται αυτοδικαίως από την ΕΛ.Ο.Κ., η οποία είναι υποχρεωμένη με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να απονείμει ισόβαθμο και αντίστοιχο Βαθμό/DAN. 19. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να απονείμει τιμητικούς βαθμούς DAN. Οι κάτοχοι τιμητικών βαθμών DAN δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση του επόμενου βαθμού DAN. Ο τιμητικός βαθμός DAN δεν αποτελεί προοίμιο αποκτήσεως τεχνικής θέσεως. 20. Εκτός της Γραμματείας της ΕΛΟΚ και η τεχνική επιτροπή τηρεί μητρώο όλων των απονεμηθέντων βαθμών DAN και KIU ανά σύλλογο. 21. Για τους υπόλοιπους κλάδους άθλησης-αθλήματα των πολεμικών η μαχητικών τεχνών που αναπτύσσονται και εξασκούνται από συλλόγους της ΕΛΟΚ ισχύουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω αλλά η εξεταστέα ύλη και οι εξεταστές θα εγκρίνονται από το ΔΣ της ΕΛΟΚ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου άθλησης-άθλημα. Σε περίπτωση που η τεχνική καταλληλότητα του εξεταστού, διαιτητού κλπ καθορίζεται από άλλον τρόπο εκτός βαθμίδων DAN, τότε η επιλογή των εξεταστών, διαιτητών κλπ θα γίνεται με βάση το σύστημα που ακολουθείται διεθνώς από τον κλάδο άθλησης-άθλημα και καθορίζεται από την διεθνή ομοσπονδία στην οποία υπάγεται και θα είναι προϊόν απόφασης του ΔΣ της ΕΛΟΚ κατόπιν εισήγησης της αρμόδια επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου άθλησηςάθλημα. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε στις 21 Φεβρουαρίου 2009 και θα ισχύει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ.3 του Ν. 2725/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1338/81(Α 334) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Α. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 26/1992 (Α 7) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ. Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ. Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΑΡΘΡΟΝ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ Α) Ιδρύεται Σωματείο με το όνομα Ανεξάρτητη Φοιτητική Έπαλξη και με έδρα τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ:210 320 3473 210 320 2291 - FAX: 210 3203257 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΒΟΥΛΔΗΣ 4.ΚΟΣΜΑΣ 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8.ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 2 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με την νομοθεσία οι Αρχές ελέγχου της ανάπτυξης οφείλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 40.000,00 ΑΡ. ΜΕΛ.: 25/2015 ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 10/2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση Έλεγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6... 8 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 210 5745826, 210 5762434, FAX 210 5759547 http://www.asda.gr Περιστέρι, 4/09/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και συζήτηση παρατηρήσεων των προτάσεων που απέστειλαν Ιατρικοί Σύλλογοι. Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

ΘΕΜΑ; Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ T.E.l. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΛΙΟίΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αρ.Μελ.: 8/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 499.897,03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετρώ από πόσα τετραγωνάκια αποτελείται το καθένα από τα παρακάτω σχήματα:

Μετρώ από πόσα τετραγωνάκια αποτελείται το καθένα από τα παρακάτω σχήματα: ÅðéôñïðÞ Äéáãùíéóìïý ôïõ ðåñéïäéêïý "ï ìéêñüò Åõêëåßäçò" ïò Ìáèçôéêüò Äéáãùíéóìüò "Ðáé íßäé êáé ÌáèçìáôéêÜ" Για μαθητές της Ε Τάξης ημοτικού 1. Συμπληρώνω το άλλο μισό.. Ακολουθώ τα βέλη και γράφω με ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων)

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων) Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης Δημοτικού ολοκληρώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2013. Ο αυξημένος αριθμός τους οφείλεται όχι μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η διάδοση της Ιππασίας και του φιλίππου πνεύµατος γενικά µε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) Ι. - Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας. Τύπος Υδροληψίας (π.χ.υδρογεώτρηση ή Πηγάδι ή Απόληψη από ποτάμι κτλ).. στην τοποθεσία της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 1 ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 Προς: Μ.Μ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ α) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η Δυναστεία των Παλαιολόγων ΜΙΧΑΗΛ Η 1261-1282 Ανδρόνικος Β 1282-1328 Ανδρόνικος Γ 1328-1341 Ιωάννης Ε 1341-1391 Ιωάννης Καντακουζηνός 1347-1354 Ανδρόνικος Δ 1376-1379 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία StudentsWeb ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEXNOΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία StudentsWeb ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEXNOΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσία StudentsWeb ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEXNOΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Υπηρεσία StudentsWeb 1.1. Είσοδος στην υπηρεσία StudentsWeb Ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 28-4-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 3889 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα