Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και Σοφία Καβαρινού, Πρωτοδίκες, και από τη Γραμματέα Κυριακή Ραπτάκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις προκειμένου να αποφανθεί για την επικύρωση των εκλογών που διεξήχθησαν την 18 η Μαίου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαίου 2014, στο ήμο Πειραιώς και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων δημάρχου και δημοτικών συμβούλων και συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων του ως άνω ήμου. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Ι) Κατά την παρ.1 άρθρου 44 ν.3852/2010: «Επικύρωση της εκλογής. 1. α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου

2 ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους. β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού. γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. ΙΙ) Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου «1. Στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. 2. ήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.». ΙΙΙ) Κατά δε το άρθρο 33 του άνω νόμου «1. Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος

3 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. 2. Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α) κατανομή κατανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: για τα 13μελή συμβούλια οι έδρες της Α` κατανομής είναι 7 και της Β` κατανομής 6, για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα, για τα 21 μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα, για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα, για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα, για τα 41 μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα, για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα, για τα 49μελή συμβούλια 25 και 24 αντίστοιχα. 3. Οι έδρες της Α` κατανομής κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α` κατανομής. Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α` κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων

4 κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α` κατανομής, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού. 4. Για τη διάθεση των εδρών της Β` κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α` κατανομή, τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών. Οι έδρες της Β` κατανομής που απομένουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, διατίθενται στον άλλο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που τους έχουν κατανεμηθεί από την Α` κατανομή, ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β` κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α` κατανομής, ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς. 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία

5 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση. 7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του. Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του και εκείνου που έχει συμμετάσχει στη Β` κατανομή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Εάν κανένας από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνον ένας το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α` κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία. 9.Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος.». IV) Κατά το άρθρο 38: «1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, κατά

6 σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.». VI) Κατά το άρθρο 36 του ίδιου νόμου: «1. Για την εκλογή των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος. 2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών κατ` ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου Για την

7 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων σε κάθε δημοτική κοινότητα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.». VII) κατά το άρθρο 39 του ίδιου νόμου: «1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.». Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το από αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της επιμελήτριας του ικαστηρίου Ευσταθίας Τσάμη κατόπιν εντολής του Προέδρου Πρωτοδικών, εξετέθησαν τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του παρόντος Πρωτοδικείου επί πέντε ημέρες, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν. 3852/2010. Επομένως, το παρόν ικαστήριο είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 44 παρ.1 του ίδιου νόμου αρμόδιο να επικυρώσει τις εν λόγω εκλογές. Από τους πίνακες αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και τα λοιπά στοιχεία του οικείου φακέλου, προκύπτουν τα εξής: Το δημοτικό συμβούλιο του ήμου Πειραιώς κατά την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 14587/ είναι 49μελές, ενώ σύμφωνα και με την τελευταία απογραφή, ο αριθμός των συμβούλων της ημοτικής Κοινότητας ανέρχεται : α) 1 ης ημοτικής Κοινότητας

8 (15), β) 2 ης ημοτικής Κοινότητας (11) γ) 3 ης ημοτικής Κοινότητας (11), δ) 4 ης ημοτικής Κοινότητας (11) και ε) 5 ης ημοτικής Κοινότητας (11).. Κατά τις εν λόγω εκλογές έλαβαν μέρος οι συνδυασμοί οι οποίοι και είχαν ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι δυνάμει της υπ αριθ. 2199/2014 και της διορθωτικής αυτής υπ αριθμ. 2369/2014 αποφάσεως του ικαστηρίου τούτου και συγκεκριμένα οι :Α) "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ", Β) "ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ",Γ) "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ" )"ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ", Ε) "ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤ) "ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ" Ζ) "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ" και Η) "ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ". Περαιτέρω, από τα ίδια παραπάνω στοιχεία και ιδίως από τον πίνακα γενικών αποτελεσμάτων της αρχικής ψηφοφορίας (18 ης Μαίου 2014) προκύπτει ότι: από τους γραμμένους εκλογείς, ψήφισαν , ευρέθησαν 855 λευκά ψηφοδέλτια, και ψηφοδέλτια κηρύχθηκαν άκυρα, ενώ αναγνωρίσθηκαν ως έγκυρα ψηφοδέλτια. Από τα παραπάνω έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν: Α) ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» ψηφοδέλτια, Β) ο συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» ψηφοδέλτια, Γ) ο συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» ψηφοδέλτια, ) ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» ψηφοδέλτια, Ε) ο συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» ψηφοδέλτια, ΣΤ) ο συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ψηφοδέλτια, Ζ) ο συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» ψηφοδέλτια, και Η) ο

9 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» ψηφοδέλτια. Ητοι ο συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 1,99% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 1,41% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 5,67% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Συνδυασμός ' έλαβε ποσοστό 6,69% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια ο Συνδυασμός Ε' έλαβε ποσοστό 31,33% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια ο Συνδυασμός ΣΤ' έλαβε ποσοστό 2,55% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια ο Συνδυασμός Ζ' έλαβε ποσοστό 33,28% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός Η' έλαβε ποσοστό 17,08% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Συνεπώς ουδείς Συνδυασμός πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 25/05/2014. Ως εκ τούτου, οι έδρες θα διανεμηθούν σε δύο κατανομές και δη στην Α κατανομή θα διανεμηθούν 25 έδρες και στη Β κατανομή 24 έδρες. Ως προς την διανομή των εδρών της Α κατανομής το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως εξης : Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών (82.483) δια του αριθμού των εδρών της Α' Κατανομής (25) συν ένα (1) = Ακολούθως :Α') ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου (1.642: 3300) 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Β') ο συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου (1.166 : 3.300) 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Γ') ο συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου (4.673 : 3.300) 1

10 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ') ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου (5.516 : 3.300) 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων,ε') ο συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου ( : 3.300) 7 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ΣΤ') ο συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου (2.103 : 3.300) 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, Ζ') ο συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου ( : 3.300) 8 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Η') ο συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου ( : 3.300) 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 890 ψήφων. Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 21 έδρες. Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α' κατανομής οι αδιάθετες τέσσερις έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, και συγκεκριμένα ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» λαμβάνει μία έδρα, 2) ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει μία επιπλέον έδρα, 3) ο συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει μια επιπλέον έδρα, και 4) ο συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» λαμβάνει μία έδρα. Κατόπιν τούτου οι έδρες της Α' κατανομής, διανέμονται ως εξής: Α') ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» λαμβάνει συνολικά μια έδρα του ημοτικού Συμβουλίου, Β') ο Συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» δεν

11 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) λαμβάνει έδρες του ημοτικού Συμβουλίου, Γ') ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει συνολικά μία έδρα του ημοτικού Συμβουλίου, ') ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει συνολικά 2 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου, Ε') ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει συνολικά 8 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου, ΣΤ') ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» λαμβάνει συνολικά μία έδρα του ημοτικού Συμβουλίου, Ζ') ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» λαμβάνει συνολικά 8 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου, Η') ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει συνολικά 4 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου. Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Συνδυασμών «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» και «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ». Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία ο συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» έλαβε έγκυρα ψηφοδέλτια και ποσοστό 55,18% και ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία έγκυρα ψηφοδέλτια και ποσοστό 44,82%, επι συνόλου εγκύρων ψηφοδελτίων. Επομένως, ο συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» λαμβάνει τις 21 από τις 24 έδρες της δεύτερης κατανομής για να συμπληρώσει τα 3/5 του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου (δηλαδή 29 έδρες), και ο συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει τις 3 από τις 24 έδρες της δεύτερης κατανομής. Κατόπιν τούτου η τελική κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου του ήμου Πειραιώς έχει ως εξής: Α') ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» λαμβάνει συνολικά μια έδρα του ημοτικού Συμβουλίου, Β') ο Συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ

12 ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» δεν λαμβάνει έδρες, Γ') ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει συνολικά μια έδρα του ημοτικού Συμβουλίου, ) ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει συνολικά 2 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου, Ε') ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει συνολικά 11 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου, ΣΤ') ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» λαμβάνει συνολικά μία έδρα του ημοτικού Συμβουλίου, Ζ') ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» λαμβάνει συνολικά 29 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου και Η') ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει συνολικά 4 έδρες του ημοτικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, αναφορικά με την κατανομή των εδρών των ημοτικών Κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ψηφοδελτίων που πήραν οι Συνδυασμοί σε όλα τα Εκλογικά Τμήματα του ήμου στο : 1 ο ιαμέρισμα ήμου Πειραιώς (Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 15) ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών καταλαμβάνει 9 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Για την κατανομή των λοιπών εδρών στους επιλαχόντες συνδυασμούς το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (55036) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (6) συν ένα (1) =9173. Επομένως, ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7500 ψήφων, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει μία έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4917 ψήφων, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5516 ψήφων, ο Συνδυασμός

13 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4673 ψήφων, ο Συνδυασμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2103 ψήφων,ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» δεν λαμβάνει και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1642 ψήφων και ο Συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» δεν λαμβάνει βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1166 ψήφων. Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν τρεις έδρες στους επιλαχόντες συνδυασμούς και οι αδιάθετες τρεις έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, και συγκεκριμένα ο συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει επιπλέον μία έδρα, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει μία επιπλέον έδρα, και τέλος. ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνει μία έδρα. Κατόπιν τούτου οι έδρες του εν λόγω τοπικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών: ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει συνολικά 3 έδρες, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει συνολικά 2 έδρες και ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικά μία έδρα. 2 ο ιαμέρισμα ήμου Πειραιώς (Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 11) Ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών καταλαμβάνει 7 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Για την κατανομή των λοιπών εδρών στους επιλαχόντες συνδυασμούς το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας

14 (55036) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (4) συν ένα (1) = Επομένως, ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει μια έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει μία έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 330 ψήφων, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5516 ψήφων ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4673 ψήφων, ο Συνδυασμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2103 ψήφων,ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» δεν λαμβάνει και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1642 ψήφων και ο Συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1166 ψήφων. Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν δύο έδρες στους επιλαχόντες συνδυασμούς και οι αδιάθετες δύο έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, και συγκεκριμένα οι συνδυασμοί «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνουν έκαστος μία έδρα. Κατόπιν τούτου οι έδρες του εν λόγω τοπικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών : ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει συνολικά 2 έδρες, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει συνολικά μία έδρα και ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικά μία έδρα. 3 ο ιαμέρισμα ήμου Πειραιώς (Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 11)

15 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) Ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών καταλαμβάνει 7 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Για την κατανομή των λοιπών εδρών στους επιλαχόντες συνδυασμούς το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (55036) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (4) συν ένα (1) = Επομένως, ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει μια έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει μία έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 330 ψήφων, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5516 ψήφων ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4673 ψήφων, ο Συνδυασμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2103 ψήφων,ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» δεν λαμβάνει και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1642 ψήφων και ο Συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1166 ψήφων. Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν δύο έδρες στους επιλαχόντες συνδυασμούς και οι αδιάθετες δύο έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, και συγκεκριμένα οι συνδυασμοί «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνουν έκαστος μία έδρα. Κατόπιν τούτου οι έδρες του εν λόγω τοπικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών: ο

16 Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει συνολικά 2 έδρες, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει συνολικά μία έδρα και ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικά μία έδρα. 4 ο ιαμέρισμα ήμου Πειραιώς (Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 11) Ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών καταλαμβάνει 7 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Για την κατανομή των λοιπών εδρών στους επιλαχόντες συνδυασμούς το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (55036) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (4) συν ένα (1) = Επομένως, ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει μια έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει μία έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 330 ψήφων, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5516 ψήφων ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4673 ψήφων, ο Συνδυασμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2103 ψήφων,ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» δεν λαμβάνει και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1642 ψήφων και ο Συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1166 ψήφων. Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν δύο έδρες στους επιλαχόντες συνδυασμούς και οι αδιάθετες δύο έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με το

17 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, και συγκεκριμένα οι συνδυασμοί «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνουν έκαστος μία έδρα. Κατόπιν τούτου οι έδρες του εν λόγω τοπικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών : ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει συνολικά 2 έδρες, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει συνολικά μία έδρα και ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικά μία έδρα. Και 5 ο ιαμέρισμα ήμου Πειραιώς (Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 11) Ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών καταλαμβάνει 7 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Για την κατανομή των λοιπών εδρών στους επιλαχόντες συνδυασμούς το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (55036) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (4) συν ένα (1) = Επομένως, ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει μια έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει μία έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 330 ψήφων, ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5516 ψήφων ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4673 ψήφων, ο Συνδυασμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2103 ψήφων,ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"» δεν λαμβάνει και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1642 ψήφων και

18 ο Συνδυασμός «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» δεν λαμβάνει έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1166 ψήφων. Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν δύο έδρες στους επιλαχόντες συνδυασμούς και οι αδιάθετες δύο έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων, και συγκεκριμένα οι συνδυασμοί «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» λαμβάνουν έκαστος μία έδρα. Κατόπιν τούτου οι έδρες του εν λόγω τοπικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών: ο Συνδυασμός «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» λαμβάνει συνολικά 2 έδρες, ο Συνδυασμός «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» λαμβάνει συνολικά μία έδρα και ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικά μία έδρα. Εξάλλου, ο ήμος Πειραιώς δεν περιλαμβάνει Τοπικές Κοινότητες. Περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι, κατά την ψηφοφορία της 18 ης Μαίου 2014, οι, δυνάμει της προαναφερθείσας αποφάσεως του ικαστηρίου αυτού ανακηρυχθέντες υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, έλαβαν σταυρούς προτίμησης, κατά σειρά επιτυχίας, ως εξής: 1) Του επιτυχόντος συνδυασμού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» 1. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑ Η έλαβε δέκα τέσσερις χιλιάδες δέκα (14.010) σταυρούς προτίμησης. 2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε τρεις χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα πέντε (3.585) σταυρούς προτίμησης. 3. ΝΤΑΪΦΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους σαράντα τρεις (1.943) σταυρούς προτίμησης.

19 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) 4. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους είκοσι έξι (1.726) σταυρούς προτίμησης. 5. ΝΙΚΟΠΟΛΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εξήντα έξι (1.566) σταυρούς προτίμησης. 6. ΑΓΡΑΠΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους τριάντα (1.530) σταυρούς προτίμησης. 7. ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΙΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε χίλιους δέκα οκτώ (1.018) σταυρούς προτίμησης. 8. ΧΑΛΙΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα ένα (851) σταυρούς προτίμησης. 9. ΕΛΛΗΝΙΑ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε οκτακόσιους τριάντα έξι (836) σταυρούς προτίμησης. 10. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους είκοσι τρεις (823) σταυρούς προτίμησης. 11. ΚΑΛΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους ενενήντα εννέα (799) σταυρούς προτίμησης. 12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ογδόντα επτά (787) σταυρούς προτίμησης. 13. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα επτά (757) σταυρούς προτίμησης. 14. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους οκτώ (708) σταυρούς προτίμησης. 15. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους ενενήντα εννέα (699) σταυρούς προτίμησης. 16. ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) συζ. ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα ένα (671) σταυρούς προτίμησης. 17. ΜΑΥΡΙ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα (670) σταυρούς προτίμησης. 18. ΑΡΓΟΥ ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ έλαβε

20 εξακόσιους εξήντα δύο (662) σταυρούς προτίμησης. 19. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εξήντα ένα (661) σταυρούς προτίμησης. 20. ΒΟΪ ΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξακόσιους πενήντα πέντε (655) σταυρούς προτίμησης. 21. Σ ΡΕΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι επτά (627) σταυρούς προτίμησης. 22. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πέντε (605) σταυρούς προτίμησης. 23. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα έξι (586) σταυρούς προτίμησης. 24. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα τέσσερις (584) σταυρούς προτίμησης. 25. ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα πέντε (565) σταυρούς προτίμησης. 26. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα δύο (562) σταυρούς προτίμησης. 27. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα επτά (557) σταυρούς προτίμησης. 28. ΓΕΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα ένα (551) σταυρούς προτίμησης. 29. ΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα ένα (531) σταυρούς προτίμησης. 30. ΑΣΤΕΡΙΑ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι (520) σταυρούς προτίμησης. 31. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους έξι (506) σταυρούς προτίμησης. 32. ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίμησης.

21 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) 33. ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίμησης. 34. ΚΑΤΣΑΦΑ ΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τρεις (473) σταυρούς προτίμησης. 35. ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα ένα (471) σταυρούς προτίμησης. 36. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς προτίμησης. 37. ΠΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούς προτίμησης. 38. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (454) σταυρούς προτίμησης. 39. ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίμησης. 40. ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα οκτώ (448) σταυρούς προτίμησης. 41. ΜΙΧΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ έλαβε τετρακόσιους σαράντα τρεις (443) σταυρούς προτίμησης. 42. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) σταυρούς προτίμησης. 43. ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους δέκα επτά (417) σταυρούς προτίμησης. 44. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα πέντε (415) σταυρούς προτίμησης. 45. ΝΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης. 46. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίμησης. 47. ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε

22 τριακόσιους ενενήντα οκτώ (398) σταυρούς προτίμησης. 48. ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΕΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα οκτώ (398) σταυρούς προτίμησης. 49. ΜΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα (389) σταυρούς προτίμησης. 50. ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΙΩΑΚΕΙΜ-ΣΤΕΛΛΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης. 51. ΚΑΝΕΛΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις (384) σταυρούς προτίμησης. 52. ΛΕΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις (384) σταυρούς προτίμησης. 53. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΘΕΟ ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα ένα (381) σταυρούς προτίμησης. 54. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΥ-ΚΟΥΡΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης. 55. ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα ένα (371) σταυρούς προτίμησης. 56. ΦΟΥΣΚΙ ΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα εννέα (369) σταυρούς προτίμησης. 57. ΜΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΟΘΗΤΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) σταυρούς προτίμησης. 58. ΚΥΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίμησης. 59. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα ένα (351) σταυρούς προτίμησης. 60. ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΤΩΝ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα (350) σταυρούς προτίμησης.

23 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) 61. ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης. 62. ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης. 63. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης. 64. ΚΟΥΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς προτίμησης. 65. ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης. 66. ΜΙΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους δέκα τέσσερις (314) σταυρούς προτίμησης. 67. ΑΝΟΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα (310) σταυρούς προτίμησης. 68. ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης. 69. ΣΚΑΦΙ ΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα εννέα (289) σταυρούς προτίμησης. 70. ΙΣΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα εννέα (289) σταυρούς προτίμησης. 71. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα επτά (277) σταυρούς προτίμησης. 72. ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα δύο (272) σταυρούς προτίμησης. 73. ΚΑΝΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς προτίμησης. 74. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίμησης. 75. ΡΟΓ ΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε

24 διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίμησης. 76. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς προτίμησης. 77. ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης. 78. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης. 79. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης. 80. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης. 81. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίμησης. 82. ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης. 83. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίμησης. 84. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης. 85. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης. 86. ΡΥΜΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς προτίμησης. 87. ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης. 88. ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν

25 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης. 89. ΤΣΙΓΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης. 90. ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης. 91. ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης. 92. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης. 93. ΑΧΡΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΚΑΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης. 94. ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης. 95. ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης. 96. ΣΚΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης. 97. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης. 98. ΠΙΣΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης 2) του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού. 2. ΚΑΛΑΓΙΑ-ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ συζ. ΗΛΙΑ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (2.142) σταυρούς προτίμησης

26 3. ΣΑΡΡΗ-ΓΩΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) συζ. ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα πέντε (1.745) σταυρούς προτίμησης. 4. ΒΟΪ ΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (1.488) σταυρούς προτίμησης. 5. ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (1.424) σταυρούς προτίμησης. 6. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους πενήντα έξι (1.256) σταυρούς προτίμησης. 7. ΦΥΚΙΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) σταυρούς προτίμησης. 8. ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε χίλιους εκατόν είκοσι (1.120) σταυρούς προτίμησης. 9. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν έντεκα (1.111) σταυρούς προτίμησης. 10. ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους εβδομήντα έξι (1.076) σταυρούς προτίμησης. 11. ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε χίλιους σαράντα επτά (1.047) σταυρούς προτίμησης. 12. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους σαράντα πέντε (1.045) σταυρούς προτίμησης. 13. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΟΘΩΝΑ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα εννέα (899) σταυρούς προτίμησης. 14. ΑΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα (890) σταυρούς προτίμησης. 15. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης. 16. ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΡΙΚΑ) του ΑΝ ΡΕΑ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης.

27 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) 17. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα οκτώ (858) σταυρούς προτίμησης. 18. ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΩΝΙ Α έλαβε οκτακόσιους σαράντα εννέα (849) σταυρούς προτίμησης. 19. ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε οκτακόσιους τριάντα οκτώ (838) σταυρούς προτίμησης. 20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα επτά (837) σταυρούς προτίμησης. 21. ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) σταυρούς προτίμησης. 22. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι πέντε (725) σταυρούς προτίμησης. 23. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα πέντε (715) σταυρούς προτίμησης. 24. ΣΕΒ ΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΤΙΝΑ) του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα τέσσερις (714) σταυρούς προτίμησης. 25. ΑΡΑΠΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τέσσερις (694) σταυρούς προτίμησης. 26. ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα (680) σταυρούς προτίμησης. 27. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα πέντε (645) σταυρούς προτίμησης. 28. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα τρεις (613) σταυρούς προτίμησης. 29. ΛΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε εξακόσιους πέντε (605) σταυρούς προτίμησης. 30. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους (600) σταυρούς προτίμησης.

28 31. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα οκτώ (588) σταυρούς προτίμησης. 32. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα εννέα (549) σταυρούς προτίμησης. 33. ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα εννέα (549) σταυρούς προτίμησης. 34. ΧΑΛΚΙΑ-ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε πεντακόσιους σαράντα οκτώ (548) σταυρούς προτίμησης. 35. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα (540) σταυρούς προτίμησης. 36. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) σταυρούς προτίμησης. 37. ΑΛΦΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι έξι (526) σταυρούς προτίμησης. 38. ΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έλαβε πεντακόσιους δέκα έξι (516) σταυρούς προτίμησης. 39. ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς προτίμησης. 40. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους έξι (506) σταυρούς προτίμησης. 41. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πεντακόσιους πέντε (505) σταυρούς προτίμησης. 42. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους τέσσερις (504) σταυρούς προτίμησης. 43. ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις (484) σταυρούς προτίμησης. 44. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα επτά (467) σταυρούς προτίμησης. 45. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε

29 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης. 46. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα οκτώ (448) σταυρούς προτίμησης. 47. ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα επτά (447) σταυρούς προτίμησης. 48. ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης. 49. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα (430) σταυρούς προτίμησης. 50. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους δέκα τέσσερις (414) σταυρούς προτίμησης. 51. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίμησης. 52. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ένα (401) σταυρούς προτίμησης. 53. ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίμησης. 54. ΚΟΝΤΕΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τρεις (383) σταυρούς προτίμησης. 55. ΜΠΟΥΡ ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα έξι (376) σταυρούς προτίμησης. 56. ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ ΑΓΚΟΠ του ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ έλαβε τριακόσιους εξήντα οκτώ (368) σταυρούς προτίμησης. 57. ΚΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα έξι (366) σταυρούς προτίμησης. 58. ΑΝΤΑΣΟΥΡΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΘΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης. 59. ΚΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361) σταυρούς προτίμησης.

30 60. ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης. 61. ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίμησης. 62. ΗΜΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα πέντε (345) σταυρούς προτίμησης. 63. ΠΙΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΛΩΡΙΑ έλαβε τριακόσιους σαράντα τρεις (343) σταυρούς προτίμησης. 64. ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης. 65. ΚΑΡΕΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης. 66. ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς προτίμησης. 67. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τέσσερις (324) σταυρούς προτίμησης. 68. ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΕΡΦΥ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς προτίμησης. 69. ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς προτίμησης. 70. ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης. 71. ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΚΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης. 72. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης. 73. ΚΑΣΙ ΙΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε (295) σταυρούς προτίμησης.

31 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) 74. ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης. 75. ΛΙΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης. 76. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης. 77. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα οκτώ (278) σταυρούς προτίμησης. 78. ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Α ΑΜΑΝΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίμησης. 79. ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ συζ. ΗΡΟ ΟΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς προτίμησης. 80. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης. 81. ΜΑΡΚΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης. 82. ΓΙΑΝΝΙΡΗ-ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΣΜΑΡΩ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης. 83. ΤΟΦΗ ΡΗΓΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε (235) σταυρούς προτίμησης. 84. ΛΙΩ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης. 85. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης. 86. ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης. 87. ΚΛΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης. 88. ΠΑΓΙ ΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους

32 ένα (201) σταυρούς προτίμησης. 89. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης. 90. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης. 91. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα έξι (196) σταυρούς προτίμησης. 92. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης. 93. ΜΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης. 94. ΖΑΧΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης. 95. ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης. 96. ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ-ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης. 97. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης. 98. ΣΠΑΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΛΕΩΝΙ Α έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης. 99. ΜΑΘΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης. 3) του δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» 1. ΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (ΘΟ ΩΡΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως

33 φύλλο της με αριθμό 3121 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκουσία δικαιοδοσία) επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού. 2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίμησης. 3. ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα εννέα (679) σταυρούς προτίμησης. 4. ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι δύο (622) σταυρούς προτίμησης. 5. ΓΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΣΑΡΑΝΤΟΥ έλαβε εξακόσιους τέσσερις (604) σταυρούς προτίμησης. 6. ΓΚΕΡΛΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους τρεις (603) σταυρούς προτίμησης. 7. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΓΟΣ) του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα επτά (567) σταυρούς προτίμησης. 8. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα ένα (561) σταυρούς προτίμησης. 9. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα ένα (551) σταυρούς προτίμησης. 10. ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΙΕΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης. 11. ΚΑΡ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙ Α έλαβε πεντακόσιους τέσσερις (504) σταυρούς προτίμησης. 12. ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς προτίμησης. 13. ΓΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα πέντε (495) σταυρούς προτίμησης. 14. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης.

34 15. ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης. 16. ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης. 17. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίμησης. 18. ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα ένα (451) σταυρούς προτίμησης. 19. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίμησης. 20. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΑΝΘΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς προτίμησης. 21. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης. 22. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα οκτώ (398) σταυρούς προτίμησης. 23. ΛΑΟΥΡ Α ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης. 24. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης. 25. ΑΡΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ογδόντα (380) σταυρούς προτίμησης. 26. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης. 27. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝ ΡΕΑ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης. 28. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα εννέα (369) σταυρούς προτίμησης. 29. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Άρθρο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004 1. Στο άρθρο 1 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 28/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ) που έχει την έδρα της στη Σκόπελο (37003 Σκόπελος) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

ΘΕΜΑ; Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ T.E.l. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΛΙΟίΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

Συµµαθητές σε µια νέα πατρίδα

Συµµαθητές σε µια νέα πατρίδα IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Κριτήριο για ωριαία δοκιµασία Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το κριτήριο είναι κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί, ενώ έχει γίνει εισαγωγή στην ενότητα «Η χρήση του παραδείγµατος στην ανάπτυξη παραγράφου».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Φάση 1 η Συνήθης ετοιμότητα Γ. Τακτικό Επίπεδο Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό ή κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 5 Γ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 7 Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία StudentsWeb ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEXNOΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία StudentsWeb ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEXNOΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσία StudentsWeb ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEXNOΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Υπηρεσία StudentsWeb 1.1. Είσοδος στην υπηρεσία StudentsWeb Ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα