ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 5.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6.Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 7.ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ 7.1. Το Σύνταγμα 7.2. Διεθνείς συνθήκες και γενικά αναγνωρισμένοι κανόνες δικαίου 7.3.Τυπικοί νόμοι 7.4. Θεσπίσματα της εκτελεστικής λειτουργίας 8.ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 9.Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 10. ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (σελ ) 1.ΟΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2.ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 3.ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ i

2 (σελ ) 1. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 4.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5.ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 6.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σελ ) 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ 2.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 3.Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ ) 1.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2.ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. 3.Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ 5.ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 6.ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 7.ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 8.ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ii

3 9.ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 10.Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΑΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ όρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (σελ ) 1.ΕΝΝΟΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 2.Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3.ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.1 Έννοια των όρων «δικαίωμα», «αξίωση», «υποχρέωση» και συναφών 4.2.Διακρίσεις των δικαιωμάτων 4.3.Κτήση δικαιώματος 4.4.Απώλεια δικαιώματος 4.5.Άσκηση δικαιώματος 4.6.Κατάχρηση δικαιώματος 5.ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ 5.1. Έννοια 5.2.Διακρίσεις των δικαιοπραξιών 5.3.Προϋποθέσεις εγκυρότητας των δικαιοπραξιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (σελ ) 1.ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ iii

4 2.Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ «ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ» ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 3.Η ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5.ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 5.1.Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και τα στοιχεία που την απαρτίζουν. 5.2.Η κατά Νόμον προστασία που παρέχεται στους εργαζομένους που υπέστησαν βλάβη της υγείας τους κατά την εργασία τους. 5.3.Υποχρέωση αναγγελίας του εργατικού ατυχήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (σελ ) 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2.ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4.Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 5.ΠΟΙΝΗ 6. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 7.ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. 7.1.Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. 7.2.Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών. 7.3.Εγκλήματα κατά της ζωής. 7.4.Σωματικές βλάβες. iv

5 7.5.Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. 7.6.Διαπιστώσεις: η ποινική ευθύνη του μηχανολόγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (σελ ) 1.Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 2.Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.1.Η θέσπιση του ν. 3316/2005 και οι άξονες που διέπουν το περιεχόμενό του Η έννοια της μελέτης και η διάκριση των μελετών. 2.3.Τα μέρη στην ανάθεση και εκπόνηση μελέτης του Δημοσίου Ο ανάδοχος (μελέτης) Μελετητές και Εταιρείες Μελετών Ο εργοδότης. 2.6.Η σύμβαση ανάθεσης και εκπόνησης μελέτης. 2.7.Η εκτέλεση της σύμβασης Επίλυση διαφορών εργοδότη-αναδόχου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (σελ. 87) v