ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας στον δευτερογενή τομέα. Περίπτωση εφαρμογής στην Ελληνική Βιομηχανία Κατεργασίας Χάλυβος Α.Ε. (SERVISTEEL Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Νικολαΐδη Μιχαήλ Από τον σπουδαστή ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Γ. Καρτάλη 16, 38333, Βόλος) Έναρξη: Παράδοση:

2 Περιεχόμενα 1ο Μέρος (θεωρητικό μέρος) 1. Εισαγωγή Ορισμός επιχειρηματικού σχεδίου Τύποι επενδυτικών σχεδίων Σκοπός επενδυτικού σχεδίου Υποδείγματα συγγραφής οικονομοτεχνικής μελέτης Υποδείγματα εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών Υπόδειγμα εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης νέων επενδύσεων Ν.3299/ Α. Στοιχεία φορέα επένδυσης...13 Α.1. Ταυτότητα του φορέα Α.2. Στοιχεία υφισταμένων επιχειρήσεων που δεν είναι νεοϊδρυόμενες14 Α.3. Στοιχεία μετόχων εταίρων Α.4. Μέγεθος της επιχείρησης Β. Πρόγραμμα επενδύσεων Β.1. Περιγραφή Β.2. Τεχνικά Στοιχεία...18 Β.2.1. Παραγωγική διαδικασία (υπάρχουσα και προβλεπόμενη)...18 Β.2.2. Οικόπεδο Β.2.3. Κτιριακές εγκαταστάσεις Β.2.4. Μηχανολογικός εξοπλισμός συστήματος παραγωγής Β.2.5. Δαπάνες μεταφοράς - εγκατάστασης του εξοπλισμού Β.2.6. Ειδικές εγκαταστάσεις... 22

3 Β.2.7. Λοιπός εξοπλισμός Β.2.8. Μεταφορικά μέσα Β.2.9. Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας Β Έργα περιβάλλοντος χώρου Β Έργα υποδομής Β Δαπάνες μελετών και συμβούλων Β.3. Κόστος επένδυσης - χρηματοδότηση Γ. Στοιχεία κλάδου Δ. Προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας - βιωσιμότητα μονάδας...25 Ε. Βαθμολόγηση της επένδυσης ΣΤ. Πρόσθετοι παράμετροι σχεδιασμού του επενδυτικού σχεδίου Μάρκετινγκ και παραγωγή Παράμετροι ευθύνης μηχανικού ο Μέρος (πρακτικό μέρος) 1. Εισαγωγή Γενικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου Στοιχεία της επιχείρησης Ταυτότητα της επιχείρησης Μετοχική σύνθεση της εταιρίας Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας Μέγεθος της επιχείρησης Πρόγραμμα επενδύσεων Περιγραφή...40

4 Σκοπιμότητα επένδυσης Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός Κόστος επένδυσης - χρηματοδότηση Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου Έσοδα από την πώληση παραγόμενων προϊόντων Η προβλεπόμενη παραγωγή Έσοδα από παραγόμενα προϊόντα Δαπάνες λειτουργίας Κόστος παραγωγής Αποσβέσεις Λογαριασμός εκμετάλλευσης Διανομή κερδών Ταμειακές ροές Συμπεράσματα: Ανάλυση κόστους - ωφέλειας Βιβλιογραφικές αναφορές... 62

5 Πίνακες 1. Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων Ανάλυση προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου Ανάλυση χρηματοδοτικού σχήματος Παραγωγική δυναμικότητα Κέρδη / έσοδα από προϊόντα ή υπηρεσίες που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο Προβλεπόμενες ποσοτικές αναλώσεις βασικών Α υλών Προβλεπόμενες αξίες αναλώσεων βασικών Α υλών Προβλεπόμενες ποσοτικές αναλώσεις Β υλών και υλικών συσκευασίας Προβλεπόμενες αξίες αναλώσεων Β υλών και υλικών συσκευασίας Κατανάλωση ενέργειας για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο Συνολικό κόστος παραγωγής μετά την επένδυση Αποσβέσεις Λογαριασμός εκμετάλλευσης Διανομή κερδών Ταμειακές ροές... 59

6 1ο Μέρος (θεωρητικό μέρος) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνώση εκπονήσεως μιας οικονομοτεχνικής μελέτης δεν αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς ή δημόσιες υπηρεσίες αλλά και πάρα πολλά μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που κάθε χρόνο αρχίζουν δικές τους επιχειρήσεις. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 98% τουλάχιστον των επιχειρήσεων είναι μικρές εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις με κάτω από 10 άτομα προσωπικό. Όμως, οι επιχειρήσεις αυτές είναι που διαμορφώνουν και το πολύ μεγάλο ποσοστό του παραγόμενου εθνικού προϊόντος και επομένως στηρίζουν την εθνική μας οικονομία. Κάθε αποτυχία σ αυτές τις επιχειρήσεις αποτελεί πρόβλημα για την οικονομία και την κοινωνία. Διότι σημαίνει κυρίως σπατάλη πόρων (υλικών και ανθρώπινων). Σημαίνει ακόμα ότι πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια όχι μόνο για αποφυγή της αποτυχίας αλλά και για επιτυχία. Η επιτυχία έρχεται μετά από έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό, σωστή δράση. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν πριν από την έναρξη της λειτουργίας μιας μικρής ή μεγάλης επιχειρήσεως. Οι οικονομοτεχνικές μελέτες αυτό ακριβώς κάνουν. Εμποδίζουν την αποτυχία. Σχεδόν εξασφαλίζουν την επιτυχία. Επειδή εντοπίζουν από την αρχή το επίπεδο του επιχειρηματικού κινδύνου. [5]

7 Μέσα σ αυτή την πραγματικότητα πρέπει να κινείται ο επιχειρηματίας που δεν επιθυμεί περιπέτειες, δηλαδή μέσα σε δραστηριότητες χαμηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Γι αυτό και εκπονεί συγκεκριμένες μελέτες ή αναθέτει τέτοιες σε ειδικούς. Μπορεί η μελέτη να καταλήξει σε αρνητικό αποτέλεσμα και ο επιχειρηματίας να δαπανήσει κάποιο ποσό ακόμη και γι αυτό. Όμως, θα έχει αποφύγει πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Απώλειες που θα μπορούσαν να επέλθουν από τη λειτουργία κακώς σχεδιασμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, εκείνος που έχει σκοπό να δραστηριοποιηθεί στις επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτει και τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα. Η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και την ικανότητα αναγνωρίσεως των καλών υπηρεσιών που προσφέρουν οι σωστές οικονομοτεχνικές μελέτες και τα καλά επιχειρησιακά σχέδια, (Καρβούνης, 2006, σελ ). 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται της υλοποίησης της και της έναρξης των δραστηριοτήτων μιας νέας επιχείρησης. Είναι το εργαλείο, μέσω του οποίου ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να πείσει τους υποψήφιους χρηματοδότες για την επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζει και για την αγορά στην οποία στοχεύει. [6]

8 Μέσα από τη διαδικασία σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί και ο ίδιος ο επιχειρηματίας να επαναξιολογήσει την ιδέα του και να κατορθώσει έτσι να επιφέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να καταστεί εμπορικά υλοποιήσιμη. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τη διοικητική ομάδα, τη στρατηγική της επιχείρησης, τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης καθώς επίσης την αγορά και τον ανταγωνισμό. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει επίσης να αντανακλά τις ιδέες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης με τον πιο σαφή τρόπο, έτσι ώστε οι πιθανοί επενδυτές να μπορούν να σχηματίσουν άποψη για την επενδυτική ευκαιρία που περιγράφεται αλλά και για την ικανότητα της διοίκησης να την εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά, (Γ εωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004). Τι είναι όμως ακριβώς το επιχειρηματικό σχέδιο; Είναι ένα σχέδιο που περιγράφει μια δραστηριότητα για μια συγκεκριμένη μελλοντική περίοδο. Ο όρος δραστηριότητα μπορεί να αφορά στη λειτουργία μιας νέας η μιας ήδη υπάρχουσας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης. Μπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρη την επιχείρηση ή σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αυτής. Μπορεί τέλος να αφορά εμπορική επιχείρηση ή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό ή φιλανθρωπικό ίδρυμα. Η μελλοντική περίοδος ορίζεται συνήθως ως τρία ή πέντε χρόνια. Μπορεί να είναι π.χ. τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης της νέας οικονομίας ή τα επόμενα πέντε χρόνια λειτουργίας μιας υπάρχουσας παραδοσιακής επιχείρησης κλπ. Το επιχειρηματικό σχέδιο εκπονείται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα [7]

9 (ετήσια) ή όταν συμβαίνουν δραστικές αλλαγές στο εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που απαιτούν αναθεώρηση των υποθέσεων που λαμβάνονται υπόψη. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί την γραπτή έκφραση της στρατηγικής της επιχείρησης. Ως το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού μπορεί να βοηθήσει τον επιχειρηματία να γνωρίσει καλύτερα την επιχείρηση του και να διευκολύνει τη διοικητική ομάδα στην πορεία προς τους στόχους. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα μέσο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων καθώς και τη βάση ελέγχου και παρακολούθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ύστερα από την υλοποίηση της, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωση προς την επιλεγόμενη στρατηγική. Συνοπτικά λοιπόν το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το επιχειρηματικό σχέδιο απευθύνεται σε κρατικούς φορείς είτε με σκοπό την άντληση χρηματοδότησης, είτε ως μέσο παρουσίασης της εταιρίας για τη σύναψη συνεργασιών. Συχνά οι επιχειρηματίες αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους την ανάπτυξη και σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε αυτή την περίπτωση όμως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως μεγάλη εμπλοκή του επιχειρηματία και της διοικητικής ομάδας. Και αυτό γιατί κανένας δε γνωρίζει την επιχείρηση, το όραμα και τη δραστηριότητα της καλύτερα από τον ιδρυτή της και την ομάδα διοίκησης. Επομένως ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αναλάβει την μεγαλύτερη ευθύνη της ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς είναι αυτός που έχει συλλάβει την επιχειρηματική ιδέα και είναι ο καταλληλότερος [8]

10 για να εκθέσει το τι ακριβώς αφορά το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα. Η εμπλοκή του επιχειρηματία είναι πολύ περισσότερο σημαντική στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων που σκοπεύουν να απευθυνθούν σε πιθανούς χρηματοδότες, καθώς είναι αυτός που θα πρέπει να υποστηρίξει την πρόταση τους στους πιθανούς επενδυτές. Η συνεισφορά των υπόλοιπων μελών της διοικητικής ομάδας και των προϊσταμένων των διάφορων τμημάτων (στην περίπτωση που η επιχείρηση υπάρχει ήδη) είναι επίσης αναγκαία καθώς γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βάθος τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης και τα λεπτομερή προγράμματα δράσης κάθε τμήματος. Παρόλα αυτά η εμπλοκή συμβούλων πολλών ειδικοτήτων όπως δικηγόροι, σύμβουλοι μάρκετινγκ, λογιστές που ενδεχομένως να μην απασχολούνται στην επιχείρηση μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς μπορούν να παρέχουν αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις που δεν υπάρχουν στην επιχείρηση. Ο ρόλος τους όμως θα πρέπει να περιορίζεται κυρίως σε συμβουλευτικό, (Βουδούρη κ.α., 2012, σελ. 4-6). 3. ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Στην περίπτωση της εφαρμογής το επενδυτικό σχέδιο αφορά τον πάγιο εξοπλισμό της εταιρίας. Οι προτάσεις για επένδυση που έχουν σχέση με την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων συνήθως ταξινομούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: Επενδύσεις για αντικατάσταση και μείωση κόστους [9]

11 Επενδύσεις που αφορούν την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των προϊόντων που ήδη παράγονται Επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή νέων προϊόντων Άλλες επενδύσεις Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις επενδύσεις αντικατάστασης είναι συνήθως οι πιο εύκολες να γίνουν. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία συνέπεια της χρησιμοποίησής τους ή της οικονομικής απαξίωσής τους θα πρέπει να αντικατασταθούν αν η διοίκηση της επιχείρησης επιθυμεί να διατηρήσει την παραγωγική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση της επιχείρησης γνωρίζει αρκετά καλά την πρόσθετη εξοικονόμηση σε κόστος που θα πετύχει από την αντικατάσταση ενός παλιού περιουσιακού στοιχείου του παγίου ενεργητικού καθώς ακόμα γνωρίζει και τις συνέπειες της μη αντικατάστασης. Γ ενικά τα αποτελέσματα των περισσότερων αποφάσεων αντικατάστασης μπορούν να προβλεφθούν με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει π.χ. επενδύσεις για την απόκτηση περισσότερων μηχανών του ίδιου τύπου που ήδη χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση ή για το άνοιγμα ενός επιπλέον υποκαταστήματος από μια επιχείρηση με αλυσίδα υποκαταστημάτων. Οι επενδύσεις επέκτασης συνήθως ενσωματώνονται στις αποφάσεις αντικατάστασης. Π.χ. μια παλιά μη αποτελεσματική μηχανή είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από μια μεγαλύτερη και περισσότερο αποτελεσματική μηχανή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι αποφάσεις που συνδέονται με την κατηγορία αυτή των επενδύσεων περιέχουν ορισμένο βαθμό αβεβαιότητας, ο [10]

12 οποίος μερικές φορές είναι αρκετά μεγάλος, παρ όλα αυτά η επιχείρηση έχει τουλάχιστον το πλεονέκτημα να εξετάσει τα στοιχεία των προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων όσον αφορά την παραγωγή και τις πωλήσεις με παρόμοιες μηχανές και με αυτόν τον τρόπο να μειώσει το βαθμό αβεβαιότητας. Οι επενδύσεις που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι γι αυτές η διοίκηση της επιχείρησης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, έχει στη διάθεσή της λίγα ή αν όχι καθόλου στοιχεία προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων πάνω στα οποία θα μπορούσε να βασίσει τις αποφάσεις της και κατά συνέπεια να μειώσει τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας που περιέχουν οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. Η τελευταία κατηγορία είναι εκείνη που περιλαμβάνει διάφορα είδη επενδύσεων που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες. Επίσης σπουδαίες στρατηγικές αποφάσεις, όπως σχέδια της επιχείρησης για επέκταση στο εξωτερικό ή συγχώνευσης με άλλες επιχειρήσεις είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στην κατηγορία αυτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως οι επενδύσεις αυτής της μορφής αναλύονται ξεχωριστά από τον κανονικό προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Ο υπαρκτός κίνδυνος απώλειας της ανταγωνιστικής ικανότητας των περισσότερων προϊόντων πέρα από ορισμένο χρονικό διάστημα και το γεγονός ότι κάθε οικονομική μονάδα επιθυμεί να διατηρήσει ένα ορισμένο ποσοστό της αύξησης του κύκλου εργασιών της, έχει οδηγήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις στη συστηματοποίηση της προσπάθειας για την ανεύρεση νέων αποδοτικών επενδύσεων. Αυτό έχει οδηγήσει στη [11]

13 δημιουργία ειδικών τμημάτων μέσα στη επιχείρηση που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το έργο, (Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2006, σελ ). 4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναμικό και να απαντάει σε τρία βασικά ερωτήματα: Σε τι επίπεδο βρίσκεται η επιχείρηση Σε τι επίπεδο θέλει να φτάσει Με ποιο τρόπο θα φτάσει στο επίπεδο που στοχεύει Για την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο είναι σωστό εφόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή επιχειρηματικής ιδέας και περιγράφει με σαφήνεια και λεπτομέρεια την σημερινή κατάσταση και προβλέπει την μελλοντική πορεία της επένδυσης. Επίσης το επιχειρηματικό σχέδιο είναι εργαλείο για τη χρηματοδότηση. Όταν γίνονται διαπραγματεύσεις με επενδυτές, συνεταίρους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το τεκμήριο για την αξιολόγηση της επενδυτικής ευκαιρίας, (Γ εωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004). [12]

14 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γενικά, υφίστανται διάφορα υποδείγματα εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης ανάλογα με το επενδυτικό πρόγραμμα που ενδιαφέρει τον επιχειρηματία ή το επενδυτικό του σχέδιο μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Εμείς στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας επιλέξαμε το υπόδειγμα του Ν.3299/04, παρόλο που η υποβολή αιτήσεων στον αναπτυξιακό νόμο έληξε την 29η Ιανουαρίου 2010, και τα νέα επενδυτικά σχέδια πλέον υποβάλλονται στον ισχύοντα επενδυτικό νόμο 3908/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.3299/2004 (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.1. Ταυτότητα του φορέα Στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι υφιστάμενη επιχείρηση αναφέρεται η πλήρης επωνυμία -διακριτικός τίτλος, το έτος ίδρυσης, ο σκοπός, η διάρκεια και σύντομο ιστορικό της εταιρικής της εξέλιξης (αλλαγή νομικής μορφής, συγχωνεύσεις κλπ.). [13]

15 Σε περίπτωση που ο φορέας είναι υπό σύσταση εταιρεία αναφέρεται η επωνυμία που θα λάβει μετά τη σύσταση καθώς και η νομική μορφή που θα έχει αυτή. Α.2. Στοιχεία υφισταμένων επιχειρήσεων που δεν είναι νεοϊδρυόμενες Στις περιπτώσεις που ο φορέας δεν είναι νεοϊδρυόμενη επιχείρηση παρατίθενται επίσης συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης (εγκαταστάσεις που διαθέτει, δραστηριότητες που αναπτύσσει, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κλπ.) με σαφή αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και στην τεκμηρίωση του χρόνου προηγούμενης δραστηριότητας στο αντικείμενο της επένδυσης. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται επίσης για το φορέα της επένδυσης οι πίνακες του παραρτήματος ΙΙ «στοιχεία δραστηριότητας λειτουργουσών επιχειρήσεων». Επίσης εφόσον η επιχείρηση έχει κλείσει τρεις τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία σχετικά: α) με την υφιστάμενη στελέχωσή της σε ανθρώπινο δυναμικό (ειδικευμένο προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, βιογραφικά ανωτάτων στελεχών και μελών Δ.Σ., οργανόγραμμα για περιπτώσεις επιχειρήσεων σημαντικού μεγέθους κλπ.) καθώς και β) με το υφιστάμενο επίπεδο εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων οργάνωσης (μηχανοργάνωση των λειτουργιών με χρήση [14]

16 ηλεκτρονικού υπολογιστή, τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών και ποιότητας με ^ Ο κλπ.). Α.3. Στοιχεία μετόχων - εταίρων Παρατίθεται πίνακας με τους μετόχους - εταίρους της επιχείρησης (υφιστάμενης ή υπό σύσταση), και τα ποσοστά συμμετοχής. Για τις περιπτώσεις που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι υφιστάμενη επιχείρηση αναφέρονται τα επίσημα στοιχεία (που συμπεριλαμβάνονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά) βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ως άνω μετοχική - εταιρική σύνθεση. Στις υπό σύσταση επιχειρήσεις, μέτοχοι - εταίροι της επιχείρησης είναι οι δηλούμενοι και υπογράφοντες το σχετικό ερωτηματολόγιο. Για έκαστο μέτοχο παρατίθενται τα στοιχεία ταυτότητας και σύντομη περιγραφή του προφίλ αυτών. Ειδικότερα για τους κυριότερους μετόχους οι οποίοι βαθμολογούνται στο σχετικό κριτήριο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αρ. 8356/ (στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν.3299/04), παρατίθενται αναλυτικότερα στοιχεία: α) Γ ια μετόχους - εταίρους επιχειρήσεις παρατίθενται: τα οικονομικά τους στοιχεία για τις τέσσερις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις σύμφωνα και με τα επίσημα συνοδευτικά δικαιολογητικά (ισολογισμοί, φορολογικές δηλώσεις κλπ.). [15]

17 Το υπόδειγμα δήλωσης για ΜΜΕ επιχειρήσεις. Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται για κάθε μέτοχο - εταίρο επιχείρηση ανεξαρτήτως του μεγέθους της (μικρή, μεσαία ή μεγάλη). Υπαγωγές της επιχείρησης σε αναπτυξιακούς νόμους (αριθμός απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης, περιγραφή επένδυσης κλπ.). Σε περίπτωση που εταιρεία μέτοχος - εταίρος ανήκει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε μητρική εταιρεία ή όμιλο ή στη διαδοχή συμμετοχών παρεμβάλλεται φυσικό πρόσωπο που ελέγχει κατά πλειοψηφία άλλη μητρική εταιρεία ή όμιλο παρατίθενται τα στοιχεία (i) έως (iii) για την μητρική εταιρεία ή όμιλο καθώς και επίσημα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την διαδοχή συμμετοχών. Επίσης για τις επιχειρήσεις μετόχους - εταίρους αναλύεται και τεκμηριώνεται η δυνατότητα διάθεσης των απαιτουμένων ιδίων κεφαλαίων στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο και το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης σε συσχετισμό με τα επίσημα οικονομικά τους στοιχεία (ή την οικονομική επιφάνεια των μετόχων εταίρων τους εφόσον υπάρχει απόφαση για εισφορά νέων κεφαλαίων). Για τους μετόχους-εταίρους φυσικά πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις, παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα με έμφαση στην συνάφεια της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας αυτού με το αντικείμενο της επένδυσης. [16]

18 (SERVISTEEL Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. Για τους μετόχους-εταίρους φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλες εταιρείες παρατίθενται τα στοιχεία μίας εταιρείας στην οποία συμμετέχουν ουσιαστικά (κατ αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) προκειμένου να κριθούν βάσει αυτής καθώς και επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής τους στις αντίστοιχες εταιρείες. Επίσης για τους μετόχους - εταίρους φυσικά πρόσωπα, παρατίθενται τα στοιχεία της οικονομικής τους επιφάνειας και η τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης των απαιτουμένων ιδίων κεφαλαίων στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο και το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης σε συσχετισμό με τα υποβληθέντα επίσημα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά. Α.4. Μέγεθος της επιχείρησης Συμπληρώνεται το Υπόδειγμα Δήλωσης για ΜΜΕ επιχειρήσεις προκειμένου να ορισθεί το μέγεθος του φορέα της επένδυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της ΕΕ. Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης μεγάλη, μεσαία ή μικρή. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β.1. Περιγραφή Σκοπιμότητα επένδυσης (αύξηση δυναμικότητας,εκσυγχρονισμός, καθετοποίηση, μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας, παραγωγή [17]

19 νέων προϊόντων, εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος κλπ.). Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν. Πρώτες ύλες: αναλυτική καταγραφή των χρησιμοποιούμενων πρώτων και βοηθητικών υλών, συμμετοχή τους στο κόστος παραγωγής. Προμηθευτές, επάρκεια και τιμές μονάδας αυτών. Διαχρονική κλιμάκωση απαιτούμενων πρώτων υλών, για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας. Συνοπτική παρουσίαση τεχνικών στοιχείων του προγράμματος: δυναμικότητα, κλιμάκωση παραγωγής μέχρι την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητας, εγκαταστάσεις, διάρκεια κατασκευαστικής περιόδου, τεχνικές συνεργασίες κλπ., αξιολόγηση τεχνολογίας, ενεργειακές επιπτώσεις, παραγωγικότητα νέας μονάδας. Απασχόληση: Υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας πλήρους εποχιακής και μερικής απασχόλησης αναλυτικά ανά ειδικότητα και βάρδια Μετατροπή σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.). Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας. Υποδομή περιοχής, λόγοι επιλογής του τόπου. Β.2. Τεχνικά στοιχεία Β.2.1. Παραγωγική διαδικασία (υπάρχουσα και προβλεπόμενη) Σε αυτό το κομμάτι του επιχειρησιακού σχεδίου παρέχονται όλες οι πληροφορίες για το πώς θα τελεστεί η παραγωγική διαδικασία και πως θα λειτουργήσει η γραμμή παραγωγής, ενώ αναφέρονται και τα πιθανά [18]

20 προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιαστούν από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Πιο αναλυτικά: Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. Αναφερόμαστε στα στάδια παραγωγής και την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας ή του τρόπου σχεδιασμού και υλοποίησης της προσφερόμενης υπηρεσίας (εάν πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών). Προμηθευτές. Αναφέρουμε τους προμηθευτές που έχει εντοπίσει η επιχείρησή μας προκειμένου να προμηθευτεί τις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή του προϊόντος της. Επιπλέον αναφέρουμε τη σχέση της επιχείρησής μας με τους προμηθευτές όσον αφορά κάποιους διακανονισμούς που πιθανώς μπορεί να λάβουν χώρα για την αποπληρωμή τους. Προσωπικό Παραγωγής. Διατυπώνουμε αναλυτικά τι προσωπικό θα απασχοληθεί για την παραγωγή του νέου προϊόντος, τι ειδικότητας εργατικό προσωπικό χρειάζεται να προσληφθεί, με τι δεξιότητες και το συνολικό αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν. Οργανόγραμμα. Η συνηθέστερη μέθοδος ομαδοποίησης των λειτουργιών που κάθε άτομο αναλαμβάνει μέσα στην επιχείρηση γίνεται με το οργανόγραμμα. Μέσα από αυτό φαίνεται η κάθε κατηγορία λειτουργιών που αναλαμβάνει ο καθένας όπως: η προώθηση των πωλήσεων, η οικονομική διαχείριση, ο υπεύθυνος προσωπικού, οι πωλητές κτλ. Ανάλυση παραγωγικού εξοπλισμού. Αν σε αυτό το σημείο τι εξοπλισμός χρειάζεται να αποκτηθεί προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία, (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). [19]

21 Σύμφωνα με το υπόδειγμα: Αναλυτικός προσδιορισμός της συνολικής δυναμικότητας στη μονάδα του χρόνου πριν και μετά την επένδυση. Τεχνικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, πριν και μετά την επένδυση Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας. Σύντομο τεχνικό υπόμνημα της παραγωγικής διαδικασίας πριν και μετά την επένδυση (ροή, φάσεις, εισροές και εκροές πρώτων & βοηθ. υλών, ενέργειας, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, διάρκεια κύκλου κάθε φάσης παραγωγικής διαδικασίας, γενική κατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού και τεχνολογικό επίπεδο, τυχόν προβλήματα παραγωγικών εγκαταστάσεων, υφιστάμενες ή προβλεπόμενες τεχνικές συνεργασίες με ειδικευμένους οίκους, βαθμός όχλησης κλπ.). Διάγραμμα παραγωγικής ροής. Αναλυτικός προσδιορισμός και περιγραφή των νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και κλιμάκωση της απασχόλησης μέχρι την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητος της μονάδας: (α) Καθορισμός της παραγωγικής δομής (περιγραφή υποσυστημάτων παραγωγής, βαθμός αυτοματισμού). Ημέρες λειτουργίας ανά έτος και ώρες λειτουργίας ανά ημέρα (βάρδιες). (β) Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού υφιστάμενων και νέων εργαζομένων ανά βάρδια. Χρόνος απασχόλησης εργαζομένων. Χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και κατανάλωση στην υπάρχουσα και στην προβλεπόμενη μονάδα. Β.2.2. Οικόπεδο [20]

22 Τοπογραφικό διάγραμμα Περιγραφή (θέση, εμβαδόν, εδαφολογικά στοιχεία, οδική πρόσβαση, ειδικότερα χαρακτηριστικά ιδιοκτησίες, ειδικά χαρακτηριστικά). Αξία οικοπέδου και στοιχεία τεκμηρίωσης της (σε περίπτωση αγοράς νέου οικοπέδου για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου) Β.2.3. Κτιριακές εγκαταστάσεις α) Υπάρχοντα κτίρια Οικοδομική άδεια Τεχνική περιγραφή (εμβαδόν, όγκος, όροφοι, είδος κατασκευής, χρόνος κατασκευής, αρχιτεκτονικά σχέδια, διάγραμμα κάλυψης κλπ.) Περιγραφή χρήσεων β) Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και επεκτάσεις υφισταμένων κτιριακών κτιρίων. Τεχνική περιγραφή (εμβαδόν, όγκος, όροφοι, αρχιτεκτονικά σχέδια, διάγραμμα κάλυψης, τρόπος και υλικά κατασκευής, κλπ) Περιγραφή χρήσεων Προϋπολογισμοί έργων σε συσχετισμό με τις υποβληθείσες προσφορές. Συγκεντρωτικός πίνακας οικοδομικών εργασιών με καταγραφή του κόστους κάθε κατηγορίας εργασίας σε ειδική στήλη. Β.2.4. Μηχανολογικός εξοπλισμός συστήματος παραγωγής α. Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός [21]

23 Υποβάλλεται πίνακας όπου καταγράφεται ο βασικός εξοπλισμός ή τα βασικά συστήματα παραγωγής με συσχέτιση στο σχέδιο διάταξης εξοπλισμού σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του υποδείγματος. β. Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός Υποβάλλεται πίνακας όπου καταγράφεται ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός και το κόστος αυτού κατ αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές (προτιμολόγια, τεχνική περιγραφή και prospectus) σχέδιο διάταξης εξοπλισμού σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του υποδείγματος. Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του νέου μηχανολογικού με αναφορά των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και ιδιαίτερα της δυναμικότητας με βάση την οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδος. Επίσης για τα κυριότερα μηχανήματα, υποβάλλονται τα συγκριτικά στοιχεία που οδήγησαν στην επιλογή τους (π.χ. προσφορές άλλων ομοειδών μηχανημάτων, τεχνική αξιολόγηση κλπ.). Β.2.5. Δαπάνες μεταφοράς - εγκατάστασης του εξοπλισμού Υποβάλλονται προϋπολογισμοί για μεταφορικά, ασφάλιστρα, εκτελωνισμούς και δαπάνες εγκαταστάσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού. Β.2.6. Ειδικές εγκαταστάσεις α) Υφιστάμενων ειδικών εγκαταστάσεων [22]

24 Παρατίθεται σύντομη περιγραφή των υφισταμένων ειδικών εγκαταστάσεων β) Νέες ειδικές εγκαταστάσεις Τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές για όλες τις ειδικές εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις ηλεκτρικές ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υδραυλικές, θέρμανσης - κλιματισμού, πεπιεσμένου αέρα, ατμού, πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης, αντικεραυνικής προστασίας, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, κλπ.). Β.2.7. Λοιπός εξοπλισμός Τεχνική περιγραφή του νέου λοιπού εξοπλισμού και προϋπολογισμός σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές (Η/Υ, UPS, τηλεφωνικό κέντρο, συστήματα ασφαλείας, συστήματα διακίνησης - αποθήκευσης, εξοπλισμός εργαστηρίου, κλπ.). Β.2.8. Μεταφορικά μέσα Περιγραφή των νέων μεταφορικών μέσων και προϋπολογισμός σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές. Β.2.9. Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας Υποβάλλονται συμβάσεις ή προσύμφωνα για αγορά τεχνογνωσίας. Β Έργα περιβάλλοντος χώρου Τεχνική περιγραφή των έργων περιβάλλοντος χώρου (περίφραξη, [23]

25 εσωτερική οδοποιία, χώροι στάθμευσης οχημάτων, κλπ) και προϋπολογισμός σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές Β Έργα υποδομής Τεχνική περιγραφή των έργων υποδομής (γεώτρηση, σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ, ειδικά έργα αποστράγγισης, κλπ.) και προϋπολογισμός σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές. Β Δαπάνες μελετών και συμβούλων Αναλυτική περιγραφή, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας και κοστολόγηση των εργασιών σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές. Β.3. Κόστος επένδυσης - χρηματοδότηση Παρατίθεται ανάλυση του κόστους της επένδυσης σύμφωνα με τον πίνακα του υποδείγματος. Παρατίθεται ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, σύμφωνα με τον υποδειγματικό πίνακα. Αναφέρονται οι πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα αναγκαία κεφάλαια για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με αναλυτική καταγραφή των στοιχείων τεκμηρίωσης που υποβάλλονται στο παράρτημα της μελέτης. Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ Αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: 1. Περιγραφή των κλάδων δραστηριότητας της επένδυσης και αντίστοιχοι κωδικοί κατά ΣΤΑΚΟ/ Διάρθρωση εγχωρίου κλάδου (υφιστάμενες μονάδες, δυναμικότητα, [24]

26 απασχολούμενη δυναμικότητα, οικονομικό μέγεθος μονάδων κλάδου, γεωγραφική κατανομή, τεχνολογικό επίπεδο). 3. Εγχώρια παραγωγή- εισαγωγές- εξαγωγές- φαινόμενη κατανάλωση προϊόντων. 4. Κατά περίπτωση (δηλαδή εάν απαιτείται από το είδος της επένδυσης) αναφέρονται: Στοιχεία της Ε.Ε. και της διεθνούς αγοράς (παραγωγή, κατανάλωση, εμπόριο, εγκαταστημένη δυναμικότητα, βαθμός απασχόλησης δυναμικότητας, ανταγωνισμός). Στοιχεία της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία υλοποιείται η επένδυση εφόσον το αντικείμενο είναι τοπικής σημασίας. 5. Κυριότεροι παραγωγοί - ανταγωνισμός (ανταγωνιστικές εταιρείες - ανταγωνιστικά προϊόντα) πανελλαδικά αλλά και σε επίπεδο νομού. Συγκριτικά πλεονεκτήματα εξεταζόμενης μονάδας. 6. Τιμές (εγχώριας - διεθνούς αγοράς). Υφιστάμενο και μελλοντικό δασμολογικό καθεστώς (τρίτων χωρών και Ε.Ε.). 7. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης. Προοπτικές εγχώριες - κοινοτικής, διεθνούς ζήτησης. Προοπτικές διείσδυσης εξεταζόμενης μονάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά (μερίδιο αγοράς). 8. Συνθήκες αγοράς πρώτων υλών (τόπος και χώρα προέλευσης, επάρκεια,προβλήματα κλπ.). 9. Προγραμματιζόμενες επενδύσεις στον κλάδο. 10. Θέση επιχείρησης στον κλάδο πριν και μετά την επένδυση. Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ [25]

27 1. Παρατίθενται οι προβλέψεις βιωσιμότητας (λογαριασμός εκμετάλλευσης και ροές κεφαλαίων), για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας (σε σταθερές τιμές του πρώτου έτους λειτουργίας) σύμφωνα με τους πίνακες του υποδείγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη ανάλυση οι πίνακες μπορεί να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν για την καλύτερη παρουσίαση των προβλέψεων. Σημειώνεται ότι εξετάζεται η συνολική βιωσιμότητα της επιχείρησης που υλοποιεί την επένδυση. Δηλαδή: Για νέες επενδύσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα εξετάζεται η βιωσιμότητα της εξεταζόμενης επένδυσης Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που εμφανίζουν προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα, εξετάζεται η βιωσιμότητα για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας που προκύπτει μετά την πραγματοποίηση της νέας επένδυσης 2. Διαχωρίζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της νέας επένδυσης και υπολογίζεται ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Γ ^ ) του επενδυτικού σχεδίου επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων. Για νέες επενδύσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα καταρτίζεται ο πίνακας των ταμειακών ροών της επένδυσης για τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας [26]

28 σύμφωνα με τους πίνακες του Υποδείγματος και βάσει αυτού υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης ΙΚΚ Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που εμφανίζουν προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα υπολογίζονται οι πρόσθετες ταμειακές ροές (θετικές ή αρνητικές) που δημιουργούνται στην επιχείρηση λόγω της υλοποίησης της επένδυσης κατά την πρώτη 10ετία λειτουργίας της επιχείρησης και με βάση αυτών υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης ΙΚΚ Οι πρόσθετες ταμειακές ροές μπορούν να υπολογισθούν κατά περίπτωση: α) είτε θεωρώντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Καταρτίζεται ο πίνακας προβλεπόμενων ταμειακών ροών 10ετίας: Για την περίπτωση που η επιχείρηση συνεχίσει τη λειτουργία της χωρίς την νέα επένδυση και Για την περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης με την νέα επένδυση. Η διαφορά των ταμειακών ροών των δύο ως άνω εναλλακτικών περιπτώσεων απεικονίζει τις πρόσθετες ταμειακές ροές που επιφέρει το επενδυτικό σχέδιο). β) είτε εκτιμώντας απευθείας τις πρόσθετες εισροές και εκροές που δημιουργεί το επενδυτικό σχέδιο. για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας κατ αντιστοιχία των πινάκων βιωσιμότητας και συνολικών ροών του υποδείγματος. [27]

29 Αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριώνονται οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι παραπάνω προβλέψεις και υπολογισμοί. Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Υπολογίζονται οι σχετικές τιμές των δεικτών και βαθμολογείται κάθε κριτήριο στο συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των κριτηρίων. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων αιτιολογείται και τεκμηριώνεται με αναφορά στα προηγηθέντα κεφάλαια της οικονομοτεχνικής μελέτης και τα υποβληθέντα επίσημα στοιχεία και δικαιολογητικά. ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ (ή το πρόγραμμα μάρκετινγκ) θα καθορίσει την ποσότητα κάθε συγκεκριμένου προϊόντος και την χρονική περίοδο παραγωγής αυτού. Η παραγόμενη ποσότητα κάθε προϊόντος και η χρονική κατανομή αυτής αποτελούν τον προϋπολογισμό παραγωγής. Ο προϋπολογισμός παραγωγής συνεπάγεται την ανάπτυξη πολιτικής όσων αφορά το επιθυμητό επίπεδο παραγωγής, την χρησιμοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, το επιθυμητό επίπεδο αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων καθώς και ημικατεργασμένων (ημιτελών) προϊόντων. Έτσι τα προϊόντα που πρέπει να παραχθούν κατά είδος και κατηγορία σε κάθε χρονική περίοδο εξαρτώνται από το πρόγραμμα μάρκετινγκ, το οποίο βασίζεται στις προβλέψεις πωλήσεων, [28]

30 β Ε ^ β Τ Ε Ξ Ι Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. προσαρμοσμένο στην πολιτική παραγωγής και αποθεμάτων και επηρεαζόμενο από τα αρχικά αποθέματα κάθε περιόδου, έτοιμων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Ο προϋπολογισμός παραγωγής είναι μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη των ποσοτήτων των προϊόντων που πρέπει να παραχθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου του προϋπολογισμού. Για την ετοιμασία του προϋπολογισμού αυτού πρέπει πρώτα να αποφασιστεί η πολιτική που αφορά το σχετικό επίπεδο των αποθεμάτων. Κατόπιν θα προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός του κάθε προϊόντος που πρέπει να παραχθεί στην περίοδο του προϋπολογισμού. Τελικά θα πρέπει να γίνει κατανομή και αναλυτικός προγραμματισμός παραγωγής κατά χρονική περίοδο, δηλαδή κατά τρίμηνο, μήνα, βδομάδα κλπ. Υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό παραγωγής είναι οι διευθυντές παραγωγής οι οποίοι γνωρίζουν τις ειδικές συνθήκες του τμήματος παραγωγής, κατέχουν τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται, γνωρίζουν την παραγωγική δυναμικότητα του κάθε τμήματος μηχανής κλπ., καθώς επίσης και τις παραγωγικές δυνατότητες του ειδικευμένου και του ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού στο τμήμα παραγωγής. Ο προϋπολογισμός παραγωγής όπως είναι επόμενο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προβλεπόμενων πωλήσεων και της πολιτικής των αποθεμάτων και να εναρμονίζεται στους γενικότερους στόχους και πολιτικές της επιχείρησης. Γιατί δεν είναι δυνατόν οι διευθυντές παραγωγής να αποφασίζουν για την επέκταση των εγκαταστάσεων και αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας με νέες επενδύσεις ούτε την παραγωγή ενός νέου προϊόντος ή την απόρριψη [29]

31 β Ε ^ β Τ Ε Ξ Ι Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. ενός παλιού χωρίς την απόφαση του ανώτατου μάνατζμεντ (διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, ή ό,τι αποτελεί την ηγεσία της επιχείρησης, (Τσαγκλάκανος, 1997, σελ ). 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ύψους παραγωγής, το οποίο καθορίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς. Ο μηχανικός πρέπει να επιλέξει την τεχνολογία παραγωγής, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, να περιγράψει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και τις διαμορφώσεις χώρων, κ.λπ. Επομένως, ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εκτίμηση του κόστους επένδυσης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος και για τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της. Κατά συνέπεια, θα καθορίσει τη συνταγή της παραγωγής, το προσωπικό παραγωγής (αριθμός εργαζομένων, ειδικότητες, κλπ.), τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των πρώτων και βοηθητικών υλών και τις ημέρες δέσμευσης υλικών παραγωγής και προϊόντων, (Δαμίγος, Μαυρωτάς, 2006, σελ. 10). [30]

32 2ο Μέρος (πρακτικό μέρος) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της υφιστάμενης επιχείρησης με την επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία Κατεργασίας Χάλυβος Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL Α.Ε.». 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΣΤΟΙΧΕΤΑ ΕΠΤΧΕΤΡΗΣΗΣ Ταυτότητα της επιχείρησης Φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι η επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. που έχει το διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL Α.Ε.». Η εταιρία στις σχέσεις της στο εξωτερικό χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ( THE HELLENIC INDUSTRY FOR STEEL PROCESSING S.A και «SERVISTEEL S.A.») αντίστοιχα. Σκοπός της εταιρίας όπως ορίζεται από το καταστατικό της είναι: 1) Η βιομηχανική επεξεργασία και κατεργασία πρώτων υλών και προϊόντων χάλυβα ή σιδήρου και η εν γένει κατασκευή διαφόρων προϊόντων από χάλυβα καθώς και η εμπορία αυτών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. [31]

33 2) Η εμπορία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή πρώτων υλών χάλυβα και γενικά προϊόντων από χαλυβουργείων, καθώς και επεξεργασμένων μηχανουργικών προϊόντων και συναφών προϊόντων και υλικών. 3) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων παραγωγής και εμπορίας των ως άνω υλικών, προϊόντων και κατασκευών στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 4) Η συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή εταιρίας, με όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις ή και με εργοληπτικές ή τεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις προς άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, καθώς και η συμμετοχή της εταιρίας σε βιομηχανικές, τεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής. 5) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες, καθώς και κάθε μορφή ανανεώσιμης ενέργειας από την οποία μπορούν να δημιουργηθούν συστήματα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα με τον παραπάνω σκοπό της η εταιρία είναι δυνατό: Να συμμετέχει, χρηματοδοτεί, διευθύνει, συμβουλεύει, παρέχει εγγυήσεις σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εταιρίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς [32]

34 κλπ. οι οποίες έχουν τους ίδιους, όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος σύστασης άλλων εταιριών, που θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας. Να συνεργάζεται, να συγχωνεύεται ή να εξαγοράζει άλλες εταιρίες. Να συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να δίνει εγγυήσεις και να ζητά τη χορήγηση και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ και προς όφελος της εταιρίας. Να προσφεύγει σε οποιασδήποτε μορφής δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα ή από τρίτους προκειμένου να αποκτά τα αναγκαία κεφάλαια για την επίτευξη του σκοπού της. Να συμμετέχει σε δημόσιες ή ιδιωτικές διαδικασίες προσφορών και Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες προκειμένου να εξυπηρετήσει το σκοπό της. [33]

35 Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας, στη δημοτική ενότητα Αισωνίας και ειδικότερα στη δημοτική κοινότητα Διμήνι, που βρίσκεται η Α Βιομηχανική Περιοχή Μαγνησίας. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειάς της. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές, διαιρούμενο με ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών. Ακολούθησαν πολλές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα όπως φαίνεται στο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, που βρίσκεται σε ισχύ, το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σήμερα σε ευρώ, διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης 4 ευρώ. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1970 και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο υπ αριθμόν 1170/ ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Η αρχική επωνυμία της εταιρίας ήταν «ΑΓΡΑΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ». Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με παράλληλη συγχώνευση δια απορροφήσεως και αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση α) του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού του [34]

36 β Ε ^ β Τ Ε Ξ Ι Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. εισφερθέντος από την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. βιομηχανικού της κλάδου κοπής υλικών και β) του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της ΑΓΡΟΒΙΤ Α.Ε., (1170/ ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Κατά τον τρόπο αυτό περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας ένα γήπεδο έκτασης τ.μ. εντός της Α Βιομηχανικής Περιοχής Μαγνησίας, στα όρια της δημοτικής κοινότητας Διμηνίου με σειρά κτισμάτων συνολικού εμβαδού τ.μ., που στέγαζαν το βιομηχανικό κλάδο κοπής της εισφέρουσας εταιρίας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (σύμβαση συγχωνεύσεων, 1982). Επίσης, με την απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού και η αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΓΡΑΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο «δεκνίδτεεσ Α.Ε.». Σκοπός της συγχώνευσης ήταν να καλυφθεί το κενό που υπήρχε στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας, με την πραγματοποίηση του πρώτου σταδίου κατεργασίας (κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση υλικών) των έργων που θα αναλάμβανε η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου στην Α ΒΙΠΕ Μαγνησίας εντός του Το 1989 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. διαβλέποντας της στρατηγική σημασία της εταιρίας και θεωρώντας αυτή αναπόσπαστο κομμάτι για τη [35]

37 λειτουργία και την ανάπτυξή της, συγκέντρωσε το 99,98% του συνόλου των μετοχών το οποίο κατέχει μέχρι και σήμερα. Με την εξαγορά της μητρικής ΜΕΤΚΑ Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1999 από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ εντάχθηκε η δεένδτεεε Α.Ε. ως θυγατρική στον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ. Η εταιρία ανήκει στον κλάδο μεταλλουργικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον τομέα βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργασίας και μεταποίησης σιδηρούχων μετάλλων. Είναι εταιρία αμιγώς παροχής υπηρεσιών και τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από την τιμολόγηση του προσωπικού της, που ανέρχεται περίπου 13 άτομα. Οι στρατηγικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η δεένίδτεεε Α.Ε. είναι οι εξής : Ενεργειακά έργα (απελευθέρωση / ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / συμπαραγωγή) Έργα υποδομής (πετροχημικά / διυλιστήρια / εξοπλισμός ορυχείων / συστήματα στήριξης γεφυρών / κτιριακές υποδομές και αθλητικές εγκαταστάσεις / γερανοί και λοιποί εξοπλισμοί λιμένων) Αμυντικά έργα Η εταιρία πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο κατεργασίας των μεταλλικών κατασκευών που αναλαμβάνει η μητρική ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και αφορούν τον ενεργειακό τομέα (κατασκευή ατμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), στον τομέα των έργων [36]

38 (SERVISTEEL Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. υποδομής και στον τομέα των αμυντικών προγραμμάτων συμπαραγωγής. Από το 2012 η εταιρία επέκτεινε τη δραστηριότητά της και στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η SERVISTEEL Α.Ε. την τελευταία τριετία ανέλαβε ως υπεργολάβος της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. τα αρχικά στάδια του έργου της κατασκευής μέρους του αμυντικού συστήματος PATRIOT και του αμυντικού συστήματος PATRIOT TAIWAN. Τα έργα αυτά αποτέλεσαν την κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, που συμπληρώθηκε από σειρά έργων προς τις λοιπές θυγατρικές του Ομίλου Μυτιληναίος Μετοχική σύνθεση της εταιρίας Σύμφωνα με το Πρακτικό της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012 η μετοχική σύνθεση της εταιρίας δίνεται παρακάτω : Α/Α Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό (%) 1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,98% 2 Γ.Χρυσοβελώνης 33 0,02% 3 Ν.Φουντουραδάκη 50 4 Μισελίν - Μαρία Χρυσοβελώνη 23 Σύνολα % [37]

39 Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου / Π.Ε. Μαγνησίας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, από το οποίο προκύπτει η συγκρότησή του σε σώμα, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Ιωάννης Μυτιληναίος, Πρόεδρος 2. Γ εώργιος Οικονόμου, Αντιπρόεδρος και Γ ενικός Διευθυντής 3. Ιωάννης Δεσύπρης, Σύμβουλος Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Η εταιρία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο και Γ ενικό Διευθυντή κ. Γ εώργιο Οικονόμου, πλην ορισμένων πράξεων ρητά αναφερόμενων στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις την εταιρία μπορούν να εκπροσωπούν και οι : α) Δημήτριος Μπάστης και β) Κωνσταντίνος Βούλγαρης η έκταση των αρμοδιοτήτων των οποίων καθορίζεται με ειδικές πράξεις του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας. [38]

40 Μέγεθος της επιχείρησης Οι τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι: 1) Η ανεξάρτητη επιχείρηση που είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση. 2) Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση κατέχει η ίδια ή από κοινού με μια ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25% και 50% μιας άλλης. 3) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι αυτές που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις: Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων μιας άλλης επιχείρησης. Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης. Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάση σύμβασης που έχει συνάψει με αυτή. Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει από μόνη της, βάση συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της, την πλειοψηφία των [39]

41 δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της άλλης επιχείρησης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εταιρία δεκνίδτεεε Α.Ε. επειδή είναι συνδεδεμένη με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίου, καθώς η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ελέγχει το 99,98% του μετοχικού κεφαλαίου της δεκνίδτεεε Α.Ε. συμμετέχοντας στον ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου, χαρακτηρίζεται ως μεγάλη επιχείρηση. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.1. ΠΕΡΤΓΡΑΦΗ Σκοπιμότητα επένδυσης Σκοπός της επένδυσης είναι να αυξήσει την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης καθώς η νέα τεχνολογία συνεπάγεται και μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα. Κύριος σκοπός είναι να γίνει η επιχείρηση αυτόνομη, ώστε να μην στέλνει υλικά σε τρίτους (π.χ. μηχανουργεία) για επεξεργασία που δεν μπορεί να κάνει η ίδια λόγω έλλειψης μηχανημάτων και έτσι να μειώσει το κόστος παραγωγής. Παρακάτω επισημαίνουμε ορισμένα στοιχεία του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 που αφορούν την ενίσχυση του εξεταζόμενου επενδυτικού σχεδίου. Ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει παροχή κινήτρων (επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή) με βάση τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων [40]

42 της ευρωπαϊκής ένωσης. Στα πλαίσια αυτά η περιοχή της Π.Ε. Μαγνησίας λαμβάνει τα παρακάτω κίνητρα: Πίνακας 1: Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων Ζώνες Όρια εγκεκριμένου Μεγάλες επιχειρήσεις Χ.Π.Ε. Θεσσαλία Λάρισα Β 30% 30% Μαγνησία Β 30% 30% Καρδίτσα Γ 30% 30% Τρίκαλα Γ 30% 30% Η εταιρία εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι συνδεδεμένη επιχείρηση με τον Όμιλο Μυτιληναίου, χαρακτηρίζεται ως μεγάλη επιχείρηση και μπορεί να λάβει ως κίνητρο: Επιχορήγηση 30% ή Αφορολόγητο αποθεματικό 30% ή Σύνθεση των δύο κινήτρων (επιχορήγηση και αφορολόγητο αποθεματικό) που δεν θα υπερβαίνει το 30%. Η εταιρία μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό φάκελο όποτε το επιθυμεί, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα προχωρήσει στην ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης (π.χ. πληρωμή σε προμηθευτή, υπογραφή σύμβασης με προμηθευτή, λήψη υλικών ή μηχανημάτων με δελτίο αποστολής, παραγγελία εξοπλισμού κλπ.) προ της υποβολής του [41]

43 (SERVISTEEL Α.Ε.) στην περιοχή του νομού Μαγνησίας. επενδυτικού φακέλου και της λήψης αριθμού πρωτοκόλλου. Αμέσως μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη υλοποίησης της επένδυσης. Επειδή η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει το ελάχιστο επενδυτικό σχέδιο που θα εγκριθεί να έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής στο υπουργείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για το 110% της αξίας της επιχορήγησης, να λάβει η επιχείρηση προκαταβολικά το σύνολο της επιχορήγησης, ενισχύοντας τη ρευστότητά της, για την υλοποίηση της επένδυσης Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν Η SERVISTEEL ασχολείται κυρίως με την πρώτη φάση μιας μεταλλικής κατασκευής, ήτοι κοπή και διαμόρφωση εξαρτημάτων από λαμαρίνα ή μορφοσίδηρο. Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε χώρους και σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την πρώτη φάση της μεταλλικής κατασκευής, καθώς και σε εξειδικευμένο προσωπικό με άρτια εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία. H πολυετής πείρα του προσωπικού υποστηρίζεται από μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας, διασφαλίζοντας την άψογη ποιότητα κατασκευής σύμφωνα με τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές ανοχών. Τα παραγόμενα εξαρτήματα αποτελούν την πρώτη φάση για τη βιομηχανοποίηση συγκροτημάτων έτοιμων προς συγκόλληση από τη ΜΕΤΚΑ, με τελικούς πελάτες τους: KMW (άρματα Leopard) [42]

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης- Εμπειρία στον Ελληνικό χώρο (Α0011) ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης- Εμπειρία στον Ελληνικό χώρο (Α0011) ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης- Εμπειρία στον Ελληνικό χώρο (Α0011) ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα εκπαιδευτικά και γλωσσικά προβλήματα των αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές. (Μ. Νικολάου)

Το εκκρεμές. (Μ. Νικολάου) Το εκκρεμές (Μ. Νικολάου) ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Το πρώτο βήμα της διερεύνησής μας ήταν να ορίσουμε το θέμα μας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο αργά ή γρήγορα ταλαντώνεται ένα εκκρεμές.

Διαβάστε περισσότερα

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι ένα πολύπαθο μάθημα. Η εμπλοκή του στις πανελλαδικές εξετάσεις το μετατρέπει σε

Διαβάστε περισσότερα

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά (Γεωμετρία Βασικές γεωμετρικές έννοιες - Συμμετρία) - Τεχνολογία Τάξη: Α Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι...καὶ ταὺτας νείμω;.» Μονάδες 10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι...καὶ ταὺτας νείμω;.» Μονάδες 10 Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΑΤΩΝΑΣ ''ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ'' Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου,

Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΙΑ «ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΛΕΞΕΙΣ»

4. ΜΙΑ «ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΛΕΞΕΙΣ» πληροφορίες σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Τι άλλο θα θέλαμε να μελετήσουμε; Θα θέλαμε ακόμη να μάθουμε περισσότερα για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 4. ΜΙΑ «ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΛΕΞΕΙΣ» 392 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου)

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) 1 Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) Σοφοκλής Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντομης απάντησης) Πρόλογος Στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Ταχ.Κώδικας : 106 74, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασικός κανόνας είναι να συγκρατηθεί η δαπάνη για τις συντάξεις, ώστε να μην αυξηθούν πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρικές Αμυνες σε Γυναικεία Ζητήματα

Ανδρικές Αμυνες σε Γυναικεία Ζητήματα Ανδρικές Αμυνες Ανδρικές Αμυνες σε Γυναικεία Ζητήματα σε Γυναικεία Ζητήματα Ασκήσεις Ετερότητας: Δοκιμή 1η Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2008 Περιεχόμενα Λίγα εισαγωγικά 4 Α. «Υπάρχει Σεξισμός;» 5 Β. «Η ράτσα

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31 Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ σελ 4 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ σελ.4 2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Λ ν.λ >/ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΠΑΝΟΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή......1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ελαιόλαδα, από το χθες στο σήμερα...3

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: Διδακτική των Μαθηματικών

Εργασία στο μάθημα: Διδακτική των Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία στο μάθημα: Διδακτική των Μαθηματικών Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος απευθύνεται στη κατάκτηση από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος αιώνας π.χ) Τερεζάκη Χρύσα Μιχαήλ Μαρία Κουφού Κωνσταντίνα

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος αιώνας π.χ) Τερεζάκη Χρύσα Μιχαήλ Μαρία Κουφού Κωνσταντίνα 2010 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος αιώνας π.χ) Τερεζάκη Χρύσα Μιχαήλ Μαρία Κουφού Κωνσταντίνα Ο «χρυσός» αιώνας 5 ος αιώναςπ.χ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1...3 Α. ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ... 5 Β. Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ... 11 Γ. Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ... 13

Κεφάλαιο 1...3 Α. ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ... 5 Β. Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ... 11 Γ. Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ... 13 1 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1...3 Α. ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ... 5 Β. Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ... 11 Γ. Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ... 13 Δ. ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... 16 Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεια που δανειστήκαμε από την ιστοσελίδα της Ενωσης ασκουμένων και νέων δικηγόρων Αθηνών

Στοιχεια που δανειστήκαμε από την ιστοσελίδα της Ενωσης ασκουμένων και νέων δικηγόρων Αθηνών Στοιχεια που δανειστήκαμε από την ιστοσελίδα της Ενωσης ασκουμένων και νέων δικηγόρων Αθηνών Οι βασικές αλλαγές του Ν. 4335/2015 Μεταβατική διάταξη: Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε: 33177/62/Β/95/96 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργασίας: Παναγιώτου Γιώργος Παυλόπουλους Δημήτρης Τάσσης Γιώργος Ψωμαδέλης Ιωάννης

Ομάδα εργασίας: Παναγιώτου Γιώργος Παυλόπουλους Δημήτρης Τάσσης Γιώργος Ψωμαδέλης Ιωάννης ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ομάδα εργασίας: Παναγιώτου Γιώργος Παυλόπουλους Δημήτρης Τάσσης Γιώργος Ψωμαδέλης Ιωάννης Ορισμός Υπερκαταναλωτισμός = η τάση που χαρακτηρίζει τους πολίτες μιας καταναλωτικής κοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2ου ΕΚΦΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΙΑ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη Εάν τρίψουμε ένα πλαστικό στυλό σε ένα μάλλινο ύφασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 Α1. Η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις», στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα