Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Eγχειρίδιο για το άρθρο 13 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Eγχειρίδιο για το άρθρο 13 1"

Transcript

1 Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Eγχειρίδιο για το άρθρο 13 1 Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται σε όλους τους χρήστες της CPNP και εξηγούν τις κυριότερες λειτουργίες της. Οι «χρήστες της CPNP» είναι: - οι υπεύθυνοι της βιομηχανίας καλλυντικών και οι χρήστες που ενεργούν εξ ονόματός τους στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «υπεύθυνοι» - οι διανομείς που διαθέτουν σε ένα κράτος μέλος καλλυντικό προϊόν που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά άλλου κράτους μέλους και μεταφράζουν, με δική τους πρωτοβουλία, στοιχεία της επισήμανσης (ετικέτας) του εν λόγω προϊόντος ώστε να τηρείται η εθνική νομοθεσία στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «διανομείς» - οι εθνικές αρμόδιες αρχές, που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της αγοράς, την ανάλυση της αγοράς, την αξιολόγηση και την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τα καλλυντικά προϊόντα - στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «αρμόδιες αρχές» - τα κέντρα δηλητηριάσεων ή ανάλογοι φορείς, εφόσον έχουν συσταθεί από τα κράτη μέλη στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «κέντρα δηλητηριάσεων». Οι αναγνώστες καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το παρόν εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τελευταία ενημέρωση στις xx/xxx/ Να σημειωθεί ότι υπάρχει ειδικό εγχειρίδιο για τις κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/

2 Πίνακας περιεχομένων I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 I.1.1 Βασική ορολογία... 4 I.1.2 Τι είναι η πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal/CPNP);... 6 I.1.3 Ποιες πληροφορίες πρέπει να εισάγονται στη CPNP;... 6 I.1.4 Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που εισάγονται στη CPNP;... 7 I.1.5 Πότε πρέπει να εισάγονται πληροφορίες στη CPNP;... 7 I.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 7 I.3 ΕΓΓΡΑΦΗ... 7 ΙΙ. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ CPNP ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ... 8 II.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΗΣ CPNP... 9 II.1.1 Εμπιστευτικότητα... 9 II.1.2 Κουμπιά πλοήγησης II.2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ II.2.1 Καρτέλα «Γενικές πληροφορίες» II.2.2 Καρτέλα «Λεπτομέρειες προϊόντος» II.3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΙΙ.4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 - ΙΑΝΟΜΗ ΙΙ.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΙΙ.5.1 Απλή αναζήτηση ΙΙ.5.2 Σύνθετη αναζήτηση II.5.3 Αναζήτηση διανομής ΙΙ.5.4 Αναζήτηση οργανισμού ΙΙ.6 ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ II Προϊόντα που αποτελούνται από ένα μέρος II Προϊόντα που αποτελούνται από πολλά μέρη ΙΙ.7 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κανόνες για συγκεκριμένα συστατικά που προκαλούν ανησυχίες και/ή για την τιμή του ph ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Σκευάσματα-πλαίσια

3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I.1.1 Βασική ορολογία Επαναλαμβάνονται οι ορισμοί ορισμένων βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο: I Καλλυντικό προϊόν «Καλλυντικό προϊόν»: κάθε ουσία ή μείγμα που προορίζεται να έλθει σε επαφή με εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη του σώματος και της κεφαλής, νύχια, χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα) ή με τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους, την προστασία τους, τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών. I ιανομέας «ιανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην εφοδιαστική αλυσίδα που δεν είναι ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας και διαθέτει ένα καλλυντικό προϊόν στην κοινοτική αγορά. I ιάθεση στην αγορά «ιάθεση στην αγορά»: κάθε προμήθεια καλλυντικού προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας αντί πληρωμής ή δωρεάν. I Τοποθέτηση στην αγορά «Τοποθέτηση στην αγορά»: η διάθεση καλλυντικού προϊόντος στην κοινοτική αγορά για πρώτη φορά. I Εισαγωγέας «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που τοποθετεί καλλυντικό προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά. I Νανοϋλικό «Νανοϋλικό»: ένα αδιάλυτο ή βιοανθεκτικό και σκοπίμως παρασκευαζόμενο υλικό με μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις, ή εσωτερική δομή, κλίμακας 1 έως 100 νανομέτρων. Ι Σκεύασμα-πλαίσιο (σύνθεση πλαισίου) «Σκεύασμα-πλαίσιο»: σύνθεση που καταγράφει την κατηγορία ή λειτουργία των συστατικών καθώς και τη μέγιστη συγκέντρωσή τους στο καλλυντικό προϊόν ή παρέχει σχετικές ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σε περιπτώσεις που ένα καλλυντικό προϊόν καλύπτεται εν μέρει ή δεν καλύπτεται από παρόμοια τυποποιημένη σύνθεση. I Υπεύθυνος 3

4 Για τα καλλυντικά προϊόντα που παρασκευάζονται στην Κοινότητα και δεν εξάγονται στη συνέχεια για να επανεισαχθούν στην Κοινότητα, ο υπεύθυνος είναι ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα παρασκευαστής. Ο παρασκευαστής μπορεί να ορίσει ως υπεύθυνο, με γραπτή εντολή, πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο αποδέχεται εγγράφως τον ορισμό. Όταν, για καλλυντικό προϊόν που παρασκευάζεται μέσα στην Κοινότητα και δεν εξάγεται στη συνέχεια για να επανεισαχθεί στην Κοινότητα, ο παρασκευαστής είναι εγκατεστημένος εκτός της Κοινότητας, ορίζει ως υπεύθυνο, με γραπτή εντολή, πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο αποδέχεται εγγράφως τον ορισμό. Για εισαγόμενο καλλυντικό προϊόν, υπεύθυνος για το συγκεκριμένο καλλυντικό προϊόν που τοποθετεί στην αγορά είναι ο κάθε εισαγωγέας. Ο εισαγωγέας μπορεί να ορίσει ως υπεύθυνο, με γραπτή εντολή, πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο αποδέχεται εγγράφως τον ορισμό. Ο διανομέας είναι ο υπεύθυνος όταν τοποθετεί καλλυντικό προϊόν στην αγορά με το δικό του όνομα ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη τοποθετηθεί στην αγορά κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επηρεάζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Η μετάφραση των πληροφοριών σχετικά με καλλυντικό προϊόν που έχει ήδη τοποθετηθεί στην αγορά δεν θεωρείται τροποποίηση του προϊόντος αυτού η οποία επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. I Καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (KMT) Ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1272/ I CosIng Πρόκειται για βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα 3. I SAAS Πρόκειται για το σύστημα ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης της SANCO (Sanco Autentication and Authorisation System). Παρέχει στον χρήστη προφίλ και δικαιώματα πρόσβασης για συγκεκριμένη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή αυτή διαχειρίζεται ειδικά τα δικαιώματα πρόσβασης. I ECAS Πρόκειται για την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο ταυτότητας (European Commission Authentication Service). 2 ΕΕ L 353 της , σ

5 Παρέχει στον χρήστη όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση με πολλές εφαρμογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή αυτή διαχειρίζεται ειδικά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. I Τοπικός διαχειριστής Τοπικός διαχειριστής είναι το πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση των αιτήσεων πρόσβασης ενός συγκεκριμένου οργανισμού. I Οργανισμός Ως «οργανισμός» νοείται ο «υπεύθυνος» (ή οι ανάδοχοί του), ο «διανομέας», η «αρμόδια αρχή» ή το «κέντρο δηλητηριάσεων». I.1.2 Τι είναι η πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal/CPNP); Η CPNP είναι το διαδικτυακό σύστημα κοινοποίησης που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα 4. Προσοχή Σημειωτέον ότι το γεγονός ότι ένα προϊόν έχει κοινοποιηθεί επιτυχώς μέσω της CPNP δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι το εν λόγω προϊόν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα. I.1.3 Ποιες πληροφορίες πρέπει να εισάγονται στη CPNP; Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 απαριθμούνται οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν οι υπεύθυνοι και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, οι διανομείς των καλλυντικών προϊόντων μέσω της CPNP σχετικά με τα προϊόντα που τοποθετούν ή διαθέτουν στην ευρωπαϊκή αγορά. I.1.4 Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που εισάγονται στη CPNP; H CPNP καθιστά διαθέσιμες, ηλεκτρονικά, ορισμένες από τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές (για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, της ανάλυσης της αγοράς, της αξιολόγησης και της ενημέρωσης των καταναλωτών) και στα κέντρα δηλητηριάσεων ή σε ανάλογους φορείς που έχουν συσταθεί από τα κράτη μέλη (για τους σκοπούς της θεραπευτικής αγωγής). I.1.5 Πότε πρέπει να εισάγονται πληροφορίες στη CPNP; Από τις 11 Ιανουαρίου 2012 ο υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιεί, μέσω της CPNP, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. Από τις 11 Ιουλίου 2013, η χρήση της CPNP θα γίνει υποχρεωτική. 4 ΕΕ L 342 της , σ.59. 5

6 Από τις 11 Ιουλίου 2013, ο διανομέας που διαθέτει σε κράτος μέλος καλλυντικό προϊόν ήδη τοποθετημένο στην αγορά άλλου κράτους μέλους και μεταφράζει, με δική του πρωτοβουλία, στοιχεία της επισήμανσης αυτού του προϊόντος προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να υποβάλλει στη CPNP τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. Εάν ένα καλλυντικό προϊόν έχει τοποθετηθεί στην αγορά πριν από τις 11 Ιουλίου 2013, αλλά δεν τοποθετείται πλέον στην αγορά μετά την ημερομηνία αυτή, και ο διανομέας εισάγει αυτό το προϊόν σε κράτος μέλος μετά την ημερομηνία αυτή, τότε ο διανομέας πρέπει να κοινοποιήσει στον υπεύθυνο τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. Βάσει αυτής της κοινοποίησης, ο υπεύθυνος υποβάλλει μέσω της CPNP τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, εφόσον οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο άρθρο 7α παράγραφος 4 της οδηγίας 76/768/EΟΚ δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο κράτος μέλος στο οποίο έχει διατεθεί το καλλυντικό προϊόν. I.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χρειάζονται τα ακόλουθα για τη σύνδεση με τη CPNP: - σύνδεση με το ιαδίκτυο - οθόνη υπολογιστή με ευκρίνεια τουλάχιστον 1024 X 768 pixels. Η CPNP έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση με Microsoft Internet Explorer 7 ή Mozilla Firefox 2 (Internet Explorer με ενεργοποιημένα τη γλώσσα JavaScript και cookies). Σημείωση: Στις οδηγίες αυτές εξηγείται η διαδικτυακή χρήση της CPNP. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα για τους υπευθύνους να κοινοποιούν απευθείας από μηχανή σε μηχανή. Την τεχνική τεκμηρίωση μπορείτε να ζητήσετε από την εξής διεύθυνση: I.3 ΕΓΓΡΑΦΗ Για να αποκτήσει πρόσβαση στη CPNP, ο χρήστης χρειάζεται σύνδεση χρήστη («user login») και κωδικό πρόσβασης χρήστη («password»). Χρειάζεται δύο συστήματα: - Την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο ταυτότητας (ECAS). Tο σύστημα αυτό παρέχει στον χρήστη σύνδεση και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση με πολλές εφαρμογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. - Το σύστημα ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης της SANCO (SAAS). 6

7 Το σύστημα αυτό παρέχει στον χρήστη προφίλ και δικαιώματα πρόσβασης για συγκεκριμένη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη CPNP. ΙΙ. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ CPNP ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με τη CPNP στο https://webgate.ec.europa.eu/cpnp θα βγει το εξής πρόγραμμα: Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιέχει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση των ECAS και SAAS και την πρόσβαση στη CPNP. Μπορείτε να το παραλείψετε κάνοντας κλικ στο. Επιλέξτε σε περίπτωση που δεν θέλετε να εμφανιστεί πάλι το πρόγραμμα αυτό, όταν θα συνδεθείτε με τη CPNP. Στην περίπτωση αυτή, θα έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα μόνο από την καρτέλα «Χρήσιμοι σύνδεσμοι». 7

8 II.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΗΣ CPNP Ανάλογα με το προφίλ του χρήστη (δηλαδή υπεύθυνος, διανομέας, αρμόδια αρχή ή κέντρο δηλητηριάσεων), μπορεί να διαφέρουν η αρχική σελίδα και οι οθόνες που ακολουθούν. Λεπτομέρειες παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Στην αρχική σελίδα της CPNP θα δείτε ένα πλαίσιο πληροφοριών. Χρησιμεύει για να ανακοινώνει στους χρήστες τυχόν νέες πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή (π.χ. νέα χαρακτηριστικά, συχνά λάθη, παρεμβάσεις συντήρησης). II.1.1 Εμπιστευτικότητα Ορισμένα από τα στοιχεία που περιέχονται στη CPNP είναι εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, εμφανίζεται το ακόλουθα προειδοποιητικό μήνυμα στην αρχική σελίδα για τις αρμόδιες αρχές και για τα κέντρα δηλητηριάσεων, όταν συνδέονται με τη CPNP. Oι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων θα πρέπει να κάνουν κλικ στο II.1.2 Κουμπιά πλοήγησης για να μπορούν να προχωρήσουν. Στην αρχική σελίδα είναι δυνατόν να εμφανιστούν οι ακόλουθες καρτέλες, ανάλογα με το προφίλ του χρήστη: II Καρτέλα «Κεντρική» Επιτρέπει στον χρήστη να επανέλθει στην αρχική σελίδα. 8

9 II Καρτέλα «Προϊόντα» - Κοινοποίηση προϊόντος που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν μόνο οι υπεύθυνοι. ίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους να δημιουργούν κοινοποιήσεις για προϊόντα που αποτελούνται από ένα και μόνο μέρος. - Κοινοποίηση προϊόντος που αποτελείται από πολλά μέρη Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν μόνο οι υπεύθυνοι. ίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους να δημιουργούν κοινοποιήσεις για προϊόντα που αποτελούνται από πολλά μέρη. - Σύνθετη αναζήτηση Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτούς να αναζητούν προϊόντα ή μέρη τους βάσει πολλαπλών κριτηρίων. - Απλή αναζήτηση Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτούς να αναζητούν προϊόντα ή μέρη τους χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά. - Αναζήτηση οργανισμού Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν μόνο οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν τους οργανισμούς που υπάρχουν στο σύστημα και μετά να βλέπουν όλες τις κοινοποιήσεις που αυτοί έχουν υποβάλει. Προσοχή Ο υπεύθυνος ή ο διανομέας μπορεί να αναζητήσει και να δει μόνο τα προϊόντα που έχει ο ίδιος (ή χρήστης που ενεργεί για λογαριασμό του) καταχωρίσει στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι στα προϊόντα ενός υπευθύνου ή διανομέα δεν έχει πρόσβαση άλλος υπεύθυνος ή διανομέας στο σύστημα. Ο υπεύθυνος ή διανομέας μπορεί να αναζητήσει τις κοινοποιήσεις που έχει αποθηκεύσει ως πρόχειρο και τις κοινοποιήσεις που έχει υποβάλει. 9

10 Οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων μπορούν να αναζητούν όλες τις κοινοποιήσεις που έχουν υποβληθεί και περιέχονται στο σύστημα. Στα πρόχειρα κοινοποιήσεων δεν έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. II Καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας» Μόνοι οι υπεύθυνοι μπορούν να δουν την καρτέλα αυτή. Η καρτέλα αυτή επιτρέπει στους υπευθύνους να διαχειρίζονται μαζικά τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων επικοινωνίας που είναι συσχετισμένοι με τον οργανισμό τους. II Καρτέλα «ιανομείς» Μόνοι οι διανομείς μπορούν να δουν την καρτέλα αυτή. Η καρτέλα αυτή επιτρέπει στους διανομείς να εισάγουν κοινοποιήσεις διανομής και να αναζητούν κοινοποιήσεις που έχουν ήδη εισαγάγει στο σύστημα. II Καρτέλα «Χρήσιμοι σύνδεσμοι» Η καρτέλα αυτή είναι ορατή για όλους τους χρήστες. Εμφανίζονται σύνδεσμοι με το εκπαιδευτκό πρόγραμμα, τις συνήθεις ερωτήσεις, το SAAS, τα εγχειρίδια για τη CPNP, τη βάση CosIng, τον κατάλογο με τις κατηγορίες των καλλυντικών προϊόντων και τους αντίστοιχους κανόνες που διέπουν τη CPNP, τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, τον δικτυακό τόπο της SCCS και τις κατευθυντήριες γραμμές της SCCS για τα νανοϋλικά. II «ήλωση προστασίας απορρήτου» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. είχνει τη δήλωση προστασίας απορρήτου της CPNP. II «Επικοινωνία» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Επιτρέπει στον χρήστη να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο λειτουργικό γραμματοκιβώτιο της CPNP. II «Προφίλ» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν το προφίλ τους στη CPNP. II «Γλώσσα» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τη γλώσσα διεπαφής. Σημείωση: Η διεπαφή CPNP και το εγχειρίδιο έχουν συνταχθεί αρχικά στα αγγλικά. Συνεπώς, σε περίπτωση αμφιβολίας, χρησιμοποιείστε την αγγλική έκδοση ως αναφορά και μη διστάσετε να αναφέρετε στη διεύθυνση τυχόν ασυνέπειες που θα εντοπίσετε σε άλλη γλώσσα. 10

11 II «Αποσύνδεση» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Ο χρήστης αποσυνδέεσαι από το σύστημα. II.2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ Στη λειτουργία αυτή έχουν πρόσβαση μόνο οι υπεύθυνοι. Ως «προϊόν που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος» νοείται ένα προϊόν που αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο (π.χ. ένα μπουκάλι σαμπουάν). Προσοχή Η έννοια του προϊόντος που αποτελείται από ένα και μόνο στοιχείο δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι το προϊόν περιέχει διάφορα συστατικά/ουσίες στη σύνθεσή του. Για να δημιουργήσει κοινοποίηση για προϊόν που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος, ο υπεύθυνος πρέπει να πατήσει «Κοινοποίηση προϊόντος ενός και μόνο μέρους» στην καρτέλα «Προϊόντα»: Εμφανίζεται η γενική φόρμα για την κοινοποίηση προϊόντος που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος. Υπάρχουν δύο διαφορετικές καρτέλες: «Γενικές πληροφορίες» και «Λεπτομέρειες προϊόντος» II.2.1 Καρτέλα «Γενικές πληροφορίες» Η καρτέλα «Γενικές πληροφορίες» επιτρέπει στον υπεύθυνο να εισάγει τις ακόλουθες πληροφορίες για το προϊόν: ΙΙ Όνομα προϊόντος 11

12 Το όνομα προϊόντος είναι καίριας σημασίας στοιχείο της κοινοποίησης, καθώς θα χρησιμοποιείται συχνά από τις αρμόδιες αρχές ή τα κέντρα δηλητηριάσεων για την αναζήτηση προϊόντων στη CPNP. To όνομα προϊόντος πρέπει να είναι αναλυτικό ώστε να καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του καλλυντικού προϊόντος. Στο όνομα προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνονται το εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία, η σειρά προϊόντος και το ειδικό όνομα του προϊόντος, όπως εμφανίζονται στο προϊόν. Στο πλήρες όνομα πρέπει να περιλαμβάνεται η λειτουργία, εκτός αν αποτελεί μέρος του ειδικού ονόματος του προϊόντος. Παράδειγμα: 1. - Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία 2. - Σειρά προϊόντος 3. - Ειδικό όνομα (της λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης) Το πλήρες όνομα του προϊόντος είναι: Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία + σειρά προϊόντος + ειδικό όνομα (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας), π.χ.: Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατική κρέμα για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό μαλακτικό για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό σαμπουάν λεμόνι για επανόρθωση και λάμψη Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό σαμπουάν πορτοκάλι για επανόρθωση και λάμψη Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό σαμπουάν βανίλια για επανόρθωση και λάμψη II Γλώσσα Όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά με όνομα που μεταφράζεται σε διαφορετικές γλώσσες, στην κοινοποίηση πρέπει να αναφέρεται καθένα από τα ονόματα αυτά μαζί με την αντίστοιχη γλώσσα (επιλογή μέσω του αναπτυσσόμενου μενού). Το σύμβολο δίπλα στο αναπτυσσόμενο μενού επιτρέπει στον υπεύθυνο να προσθέσει τη/τις μετάφραση/-εις του ονόματος του προϊόντος και να επιλέξει την/τις αντίστοιχη/-ες γλώσσα/-ες. Εάν ο υπεύθυνος θέλει να διαγράψει τη μετάφραση ονόματος προϊόντος, πρέπει να πατήσει στο κουμπί δίπλα στην αντίστοιχη μετάφραση. 12

13 Αν το όνομα του προϊόντος είναι ίδιο σε όλες τις γλώσσες, ο υπεύθυνος μπορεί να αναφέρει αυτό το όνομα μόνο μία φορά και να επιλέξει «πολλές γλώσσες» στο αναπτυσσόμενο μενού. Όταν επιλέγεται το στοιχείο «πολλές γλώσσες», εμφανίζεται το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα: Το στοιχείο «πολλές γλώσσες» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που το όνομα του προϊόντος είναι ίδιο σε μερικές γλώσσες αλλά διαφορετικό σε άλλες. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα του προϊόντος στις διάφορες γλώσσες πρέπει να εισάγονται χωριστά στο σύστημα. Ακόμη κι αν το όνομα είναι ίδιο για μερικές γλώσσες, πρέπει να επαναλαμβάνεται και να δηλώνεται η αντίστοιχη γλώσσα. II Αποχρώσεις (αν υπάρχουν) Για να αποφευχθούν περιττές κοινοποιήσεις, ο υπεύθυνος μπορεί να κοινοποιεί τις διάφορες αποχρώσεις ενός προϊόντος (π.χ. διαφορετικές αποχρώσεις ενός κραγιόν) εντάσσοντάς τις σε μια και μόνο κοινοποίηση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον αν όλες αυτές οι αποχρώσεις καλύπτονται πλήρως από τις πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση. 13

14 Προσοχή Οι διαφορετικές αποχρώσεις δηλώνονται στο πεδίο «Αποχρώσεις» και διαχωρίζονται σαφώς με κάθετο «/» της οποίας προηγείται και έπεται διάστημα. Το πεδίο «αποχρώσεις» περιορίζεται σε 2000 χαρακτήρες ώστε να είναι ευανάγνωστο. Οι μεταφράσεις των αποχρώσεων αυτών στις διάφορες γλώσσες πρέπει να αναφέρονται στο πεδίο «Αποχρώσεις» ακριβώς κάτω από την αντίστοιχη γλωσσική εκδοχή του ονόματος του προϊόντος. Όταν μερικές αποχρώσεις ενός καλλυντικού προϊόντος δεν καλύπτονται πλήρως από τις πληροφορίες της κοινοποίησης (π.χ. διαφορετικές πληροφορίες σύστασης), οι αποχρώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται χωριστά. II Προϊόν που προορίζεται ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών Αν το προϊόν προορίζεται ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών, ο υπεύθυνος πρέπει να το αναφέρει. II Στοιχεία υπευθύνου Η κοινοποίηση περιέχει τουλάχιστον το όνομα και τη διεύθυνση του υπευθύνου. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης κάτω από το «Υπεύθυνος». Ανακτώνται αυτόματα από το SAAS με βάση τη σύνδεση χρήστη. Όταν ο υπεύθυνος χρειάζεται να ενημερώσει ή να διορθώσει τα στοιχεία του, αυτό πρέπει να γίνει στο SAAS. Η πρόσβαση στο SAAS είναι διαθέσιμη από το προφίλ που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη της CPNP. Μόνο οι τοπικοί διαχειριστές μπορούν να τροποποιούν στοιχεία του υπευθύνου. Προσοχή Σε περίπτωση που το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου δεν είναι πλήρη στο SAAS, θα εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα και δεν θα επιτραπεί στον υπεύθυνο να καταχωρίσει καμία κοινοποίηση στο σύστημα έως ότου συμπληρωθούν οι πληροφορίες. II Στοιχεία αρμοδίου επικοινωνίας Για κάθε κοινοποίηση, ο υπεύθυνος πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία ενός φυσικού προσώπου στο οποίο πρέπει να αποτείνονται οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση ανάγκης. 14

15 Στη φόρμα κοινοποίησης, το σύστημα θα εμφανίσει τον κατάλογο όλων των αρμοδίων επικοινωνίας που συνδέονται με τον υπεύθυνο. Αν ένας αρμόδιος επικοινωνίας δεν εμφανίζεται ακόμη στον κατάλογο των αρμοδίων επικοινωνίας, μπορεί να προστεθεί με κλικ στο κουμπί και εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα. Όλα τα υποχρεωτικά πεδία δηλώνονται με «*». Υπάρχουν δύο κουμπιά στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης. Το κουμπί αυτό επιτρέπει στον υπεύθυνο να προσθέσει τον νέο αρμόδιο επικοινωνίας στην υπό εξέλιξη κοινοποίηση. Ο εν λόγω αρμόδιος επικοινωνίας θα μπορεί να επιλέγεται από το αναπτυσσόμενο μενού για μελλοντικές κοινοποιήσεις από τον υπεύθυνο. Με το κουμπί ματαιώνεται η πράξη. Σημείωση: Μόλις δημιουργηθεί ένας νέος αρμόδιος επικοινωνίας στη CPNP, θα σταλεί σε αυτόν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη CPNP. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα προστασίας των δεδομένων. Προσοχή Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ που εισάγονται στη CPNP πρέπει να έχουν διεθνές πρόθεμα. Παράδειγμα:

16 Στη CPNP έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα για τη μαζική διαχείριση των στοιχείων του αρμόδιου επικοινωνίας. Για την πρόσβαση στην ενότητα αυτή, ο υπεύθυνος πρέπει να επιλέξει την καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας» στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Επιλέγοντας «Κατάλογος» στην καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας», ο υπεύθυνος μπορεί είτε να αναζητήσει έναν αρμόδιο επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης ή να εμφανίσει όλους τους αρμόδιους επικοινωνίας επιλέγοντας «Όλοι οι αρμόδιοι επικοινωνίας». Ο υπεύθυνος μπορεί στη συνέχεια να επεξεργαστεί τα στοιχεία των αρμοδίων επικοινωνίας (με κλικ στο ή να τα διαγράψει με κλικ στο ). Ο υπεύθυνος μπορεί να δημιουργήσει νέους αρμόδιους επικοινωνίας επιλέγοντας «Νέος αρμόδιος επικοινωνίας» στην καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας». ΙΙ Το προϊόν δεν παρασκευάζεται πλέον Όταν ένα προϊόν δεν παρασκευάζεται πλέον, ο υπεύθυνος μπορεί να το αναφέρει. II Το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά ή κυκλοφορεί ήδη στην αγορά Αν το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά ή κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, ο υπεύθυνος πρέπει να σημειώσει το πλαίσιο. Αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα και δεν αναφέρεται ότι το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά ή κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, θα επιτραπεί στον υπεύθυνο να υποβάλει την κοινοποίηση χωρίς να επισυνάψει την αρχική επισήμανση και την αντίστοιχη συσκευασία. Ωστόσο, θα εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα: Προσοχή Για να τηρήσει τις έννομες υποχρεώσεις του, ο υπεύθυνος πρέπει να κοινοποιήσει μία φορά την αρχική επισήμανση και, αν είναι ευανάγνωστη, φωτογραφία της αντίστοιχης συσκευασίας, το αργότερο όταν το προϊόν τοποθετηθεί στην αγορά. ΙΙ Προϊόν που εισάγεται στην Κοινότητα Ο υπεύθυνος πρέπει να αναφέρει αν το προϊόν εισάγεται στην Κοινότητα και, αν ναι, να επιλέξει τη χώρα καταγωγής στο αναπτυσσόμενο μενού. 16

17 Προσοχή Μπορεί να υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες το ίδιο προϊόν εισάγεται από διάφορες χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος πρέπει να καταχωρίζει μια κοινοποίηση ανά χώρα καταγωγής και να αναφέρει τη χώρα καταγωγής σε παρένθεση στο όνομα του προϊόντος. Παραδείγματα: Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατική κρέμα για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών (ΗΠΑ) Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατική κρέμα για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών (Κίνα) Προσοχή Μπορεί να υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες το ίδιο προϊόν είναι δυνατόν να εισάγεται και να μην εισάγεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος πρέπει να καταχωρίζει δύο διαφορετικές κοινοποιήσεις, δηλαδή μία για την εισαγόμενη εκδοχή του προϊόντος (προσδιορίζοντας τη χώρα καταγωγής σε παρένθεση στο όνομα του προϊόντος) και μια για τη μη εισαγόμενη εκδοχή του προϊόντος. ΙΙ Κράτος μέλος πρώτης τοποθέτησης στην αγορά Ο υπεύθυνος πρέπει να επιλέξει από το αναπτυσσόμενο μενού το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου τοποθετείται για πρώτη φορά το προϊόν. ΙΙ «Αποθήκευση ως πρόχειρο», «Κοινοποίηση» και «Άκυρο» Υπάρχουν τρία κουμπιά στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης. : Η κοινοποίηση αποθηκεύεται ως πρόχειρο αλλά δεν διαβιβάζεται. H κοινοποίηση μπορεί να αποθηκευτεί ως πρόχειρο χωρίς να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία. Για να αποθηκευτεί μια κοινοποίηση ως πρόχειρο, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα όνομα προϊόντος/μέρους και η αντίστοιχη γλώσσα (δηλώνονται με «**»). 17

18 : Η κοινοποίηση είναι πλήρης και θα διαβιβαστεί στα κέντρα δηλητηριάσεων και στις αρμόδιες αρχές. Μετά δεν θα είναι δυνατόν να διαγραφεί η κοινοποίηση αυτή από το σύστημα. Μόνο ενημέρωση ή διόρθωση θα είναι δυνατή. Μπορεί να διαβιβαστεί μια κοινοποίηση μόνον όταν συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία που δηλώνονται με «*». Αν λείπουν μερικές υποχρεωτικές πληροφορίες, το σύστημα θα εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα και θα υποδείξει τα πεδία που μένει να συμπληρωθούν. : Η υπό εξέλιξη πράξη ματαιώνεται. II.2.2 Καρτέλα «Λεπτομέρειες προϊόντος» Η καρτέλα αυτή αποτελείται από τρία διαφορετικά τμήματα: II KMT και νανοϋλικά Στο τμήμα αυτό, ο υπεύθυνος πρέπει να αναφέρει αν το προϊόν περιέχει: - ουσίες ταξινομημένες ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (KMT), κατηγορίας 1Α ή 1Β, δυνάμει του παραρτήματος VΙ μέρος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και - ουσίες με τη μορφή νανοϋλικών. II ΚΜΤ Αν ο υπεύθυνος απαντήσει «ναι» στην ερώτηση «Tο προϊόν περιέχει ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β;», πρέπει να αναφέρει το «όνομα» της ουσίας ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β και τον αριθμό «CAS» ή τον «αριθμό EC» αυτής της ουσίας. Για να βοηθηθεί ο υπεύθυνος, το όνομα και οι αριθμοί CAS και EC θα ανακτώνται από τη βάση δεδομένων CosIng, όταν υπάρχουν, αλλά ο υπεύθυνος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη να επαληθεύσει αν είναι πλήρη και ακριβή τα στοιχεία αυτά και να τα αλλάξει, αν χρειάζεται. Ο υπεύθυνος μπορεί επίσης να πληκτρολογήσει το όνομα της ουσίας ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β και τον αριθμό CAS και/ή EC αν δεν περιλαμβάνονται στην CosIng. Αν το προϊόν περιέχει περισσότερες από μια ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β, μπορούν να προστεθούν με κλικ στο κουμπί. Προσοχή 18

19 Σημειωτέον ότι, κατά την ανάκτηση πληροφοριών από την CosIng, δεν υπάρχει φίλτρο για να εμφανίζονται μόνο οι ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1A ή 1Β. II Νανοϋλικά Αν ο υπεύθυνος απαντήσει «Ναι» στη δεύτερη ερώτηση «Το προϊόν περιέχει νανοϋλικά;», εμφανίζεται η εξής οθόνη: Η CPNP ζητά πρώτα από τον υπεύθυνο να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες έκθεσης: - αν το προϊόν ξεβγάζεται («Ξέβγαλμα») ή δεν ξεβγάζεται («Χωρίς ξέβγαλμα») - ποια είναι η οδός έκθεσης (μέσω του δέρματος, από το στόμα και/ή εισπνοή); Για να προστεθεί ένα νανοϋλικό στην κοινοποίηση ο υπεύθυνος πρέπει να πατήσει. Θα εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο (pop-up) μέσω του οποίου ο υπεύθυνος μπορεί να αναζητήσει το νανοϋλικό στην CosIng εισάγοντας τουλάχιστον 5 χαρακτήρες: 19

20 Ο υπεύθυνος μπορεί μετά να επιλέξει ένα από τα προτεινόμενα νανοϋλικά (πατώντας το κουμπί δίπλα στο νανοϋλικό που επιθυμεί να προσθέσει). Θα εμφανιστεί νέα οθόνη όπου θα εμφανίζονται οι πληροφορίες που έχουν αντληθεί από την CosIng, δηλαδή ονομασίες INCI, IUPAC, INN, XAN, αριθμός CAS, EINECS και/ή ELINCS. Ο υπεύθυνος εξακολουθεί, και στην περίπτωση αυτή, να έχει την ευθύνη να επαληθεύσει την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται και να τις αλλάξει, αν χρειάζεται. Προσοχή Σημειωτέον ότι, κατά την ανάκτηση πληροφοριών από την CosIng, δεν υπάρχει φίλτρο για να εμφανίζονται μόνο τα νανοϋλικά. Αν ο υπεύθυνος κάνει κλικ στο, το νανοϋλικό θα προστεθεί στην κοινοποίηση. Αν ο υπεύθυνος πατήσει, το νανοϋλικό δεν θα προστεθεί στην κοινοποίηση και ο υπεύθυνος θα οδηγηθεί και πάλι στην οθόνη αναζήτησης. Επιλέγοντας «Nέα νανοϋλικά» ο υπεύθυνος μπορεί επίσης να πληκτρολογήσει το όνομα νανοϋλικού, αν δεν περιέχεται στην CosIng. 20

Teaching Computer Science

Teaching Computer Science Teaching Computer Science ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (User Manual) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 Teaching Computer Science ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (User manual) Περιεχόμενα 1. Αρχική οθόνη... 2 2. Δημιουργία λογαριασμού Εγγραφή...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ Για την υποβολή αίτησης, αν δεν είστε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1.Γενικές παρατηρήσεις... 4 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 5 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.2 Ταξινόμηση...

Διαβάστε περισσότερα

(CUT Portal). ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(CUT Portal). ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Για την υποβολή αίτησης σε προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά), αν δεν είστε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικό Λογισμικό

Οδοντιατρικό Λογισμικό Οδοντιατρικό Λογισμικό Με το παρόν εγχειρίδιο, θα μάθετε απλά και γρήγορα, τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής, ώστε να ξεκινήσετε άμεσα τη χρήση της, ενώ στην ενότητα για προχωρημένους χρήστες, θα ανακαλύψετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ CLP C Classification ταξινόμηση L labeling

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικές παρατηρήσεις... 3 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 2. Πίνακας αναφορών... 4 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 5 2.2 Ταξινόμηση... 6 3. Προσθήκη/επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για την υποβολή αίτησης σε προγράμματα σπουδών μέσω των Ειδικών Κριτηρίων θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧPERT INSURANCE Οδηγίες Χρήσης Portal συνεργατών

ΕΧPERT INSURANCE Οδηγίες Χρήσης Portal συνεργατών ΕΧPERT INSURANCE Οδηγίες Χρήσης Portal συνεργατών Σας καλωσορίζουμε στο νέο portal των συνεργατών της ΕXPERT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, έναν δικτυακό χώρο από τον οποίο θα μπορείτε να τιμολογείτε προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους»

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα!

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Περιεχόμενα Ενότητα Σελίδες Εισαγωγή 3 Εγγραφή στο Σύστημα 4 10 Είσοδος στο Σύστημα 11 12 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 5: Δημιουργία Μαθήματος & Εργαλεία Διαχείρισης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign Περιεχόμενα 1. SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign... 2 2. Παραλαβή Ειδοποίησης Email... 2 3. Υπογραφή Εγγράφου... 3 4. Άλλες Επιλογές... 4 4.1 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής Εγχειρίδιο χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει µία αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρµογής που αφορά την παροχή µιας on-line βάσης δεδοµένων, στην οποία εξουσιοδοτηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εγγραφής σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Διαδικασία εγγραφής σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Διαδικασία εγγραφής σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy Για την εγγραφή του σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα