Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Eγχειρίδιο για το άρθρο 13 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Eγχειρίδιο για το άρθρο 13 1"

Transcript

1 Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Eγχειρίδιο για το άρθρο 13 1 Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται σε όλους τους χρήστες της CPNP και εξηγούν τις κυριότερες λειτουργίες της. Οι «χρήστες της CPNP» είναι: - οι υπεύθυνοι της βιομηχανίας καλλυντικών και οι χρήστες που ενεργούν εξ ονόματός τους στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «υπεύθυνοι» - οι διανομείς που διαθέτουν σε ένα κράτος μέλος καλλυντικό προϊόν που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά άλλου κράτους μέλους και μεταφράζουν, με δική τους πρωτοβουλία, στοιχεία της επισήμανσης (ετικέτας) του εν λόγω προϊόντος ώστε να τηρείται η εθνική νομοθεσία στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «διανομείς» - οι εθνικές αρμόδιες αρχές, που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της αγοράς, την ανάλυση της αγοράς, την αξιολόγηση και την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τα καλλυντικά προϊόντα - στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «αρμόδιες αρχές» - τα κέντρα δηλητηριάσεων ή ανάλογοι φορείς, εφόσον έχουν συσταθεί από τα κράτη μέλη στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως «κέντρα δηλητηριάσεων». Οι αναγνώστες καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το παρόν εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τελευταία ενημέρωση στις xx/xxx/ Να σημειωθεί ότι υπάρχει ειδικό εγχειρίδιο για τις κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/

2 Πίνακας περιεχομένων I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 I.1.1 Βασική ορολογία... 4 I.1.2 Τι είναι η πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal/CPNP);... 6 I.1.3 Ποιες πληροφορίες πρέπει να εισάγονται στη CPNP;... 6 I.1.4 Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που εισάγονται στη CPNP;... 7 I.1.5 Πότε πρέπει να εισάγονται πληροφορίες στη CPNP;... 7 I.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 7 I.3 ΕΓΓΡΑΦΗ... 7 ΙΙ. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ CPNP ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ... 8 II.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΗΣ CPNP... 9 II.1.1 Εμπιστευτικότητα... 9 II.1.2 Κουμπιά πλοήγησης II.2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ II.2.1 Καρτέλα «Γενικές πληροφορίες» II.2.2 Καρτέλα «Λεπτομέρειες προϊόντος» II.3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΙΙ.4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 - ΙΑΝΟΜΗ ΙΙ.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΙΙ.5.1 Απλή αναζήτηση ΙΙ.5.2 Σύνθετη αναζήτηση II.5.3 Αναζήτηση διανομής ΙΙ.5.4 Αναζήτηση οργανισμού ΙΙ.6 ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ II Προϊόντα που αποτελούνται από ένα μέρος II Προϊόντα που αποτελούνται από πολλά μέρη ΙΙ.7 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κανόνες για συγκεκριμένα συστατικά που προκαλούν ανησυχίες και/ή για την τιμή του ph ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Σκευάσματα-πλαίσια

3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I.1.1 Βασική ορολογία Επαναλαμβάνονται οι ορισμοί ορισμένων βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο: I Καλλυντικό προϊόν «Καλλυντικό προϊόν»: κάθε ουσία ή μείγμα που προορίζεται να έλθει σε επαφή με εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη του σώματος και της κεφαλής, νύχια, χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα) ή με τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους, την προστασία τους, τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών. I ιανομέας «ιανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην εφοδιαστική αλυσίδα που δεν είναι ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας και διαθέτει ένα καλλυντικό προϊόν στην κοινοτική αγορά. I ιάθεση στην αγορά «ιάθεση στην αγορά»: κάθε προμήθεια καλλυντικού προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας αντί πληρωμής ή δωρεάν. I Τοποθέτηση στην αγορά «Τοποθέτηση στην αγορά»: η διάθεση καλλυντικού προϊόντος στην κοινοτική αγορά για πρώτη φορά. I Εισαγωγέας «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που τοποθετεί καλλυντικό προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά. I Νανοϋλικό «Νανοϋλικό»: ένα αδιάλυτο ή βιοανθεκτικό και σκοπίμως παρασκευαζόμενο υλικό με μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις, ή εσωτερική δομή, κλίμακας 1 έως 100 νανομέτρων. Ι Σκεύασμα-πλαίσιο (σύνθεση πλαισίου) «Σκεύασμα-πλαίσιο»: σύνθεση που καταγράφει την κατηγορία ή λειτουργία των συστατικών καθώς και τη μέγιστη συγκέντρωσή τους στο καλλυντικό προϊόν ή παρέχει σχετικές ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σε περιπτώσεις που ένα καλλυντικό προϊόν καλύπτεται εν μέρει ή δεν καλύπτεται από παρόμοια τυποποιημένη σύνθεση. I Υπεύθυνος 3

4 Για τα καλλυντικά προϊόντα που παρασκευάζονται στην Κοινότητα και δεν εξάγονται στη συνέχεια για να επανεισαχθούν στην Κοινότητα, ο υπεύθυνος είναι ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα παρασκευαστής. Ο παρασκευαστής μπορεί να ορίσει ως υπεύθυνο, με γραπτή εντολή, πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο αποδέχεται εγγράφως τον ορισμό. Όταν, για καλλυντικό προϊόν που παρασκευάζεται μέσα στην Κοινότητα και δεν εξάγεται στη συνέχεια για να επανεισαχθεί στην Κοινότητα, ο παρασκευαστής είναι εγκατεστημένος εκτός της Κοινότητας, ορίζει ως υπεύθυνο, με γραπτή εντολή, πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο αποδέχεται εγγράφως τον ορισμό. Για εισαγόμενο καλλυντικό προϊόν, υπεύθυνος για το συγκεκριμένο καλλυντικό προϊόν που τοποθετεί στην αγορά είναι ο κάθε εισαγωγέας. Ο εισαγωγέας μπορεί να ορίσει ως υπεύθυνο, με γραπτή εντολή, πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο αποδέχεται εγγράφως τον ορισμό. Ο διανομέας είναι ο υπεύθυνος όταν τοποθετεί καλλυντικό προϊόν στην αγορά με το δικό του όνομα ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη τοποθετηθεί στην αγορά κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επηρεάζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Η μετάφραση των πληροφοριών σχετικά με καλλυντικό προϊόν που έχει ήδη τοποθετηθεί στην αγορά δεν θεωρείται τροποποίηση του προϊόντος αυτού η οποία επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. I Καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (KMT) Ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1272/ I CosIng Πρόκειται για βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα 3. I SAAS Πρόκειται για το σύστημα ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης της SANCO (Sanco Autentication and Authorisation System). Παρέχει στον χρήστη προφίλ και δικαιώματα πρόσβασης για συγκεκριμένη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή αυτή διαχειρίζεται ειδικά τα δικαιώματα πρόσβασης. I ECAS Πρόκειται για την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο ταυτότητας (European Commission Authentication Service). 2 ΕΕ L 353 της , σ

5 Παρέχει στον χρήστη όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση με πολλές εφαρμογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή αυτή διαχειρίζεται ειδικά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. I Τοπικός διαχειριστής Τοπικός διαχειριστής είναι το πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση των αιτήσεων πρόσβασης ενός συγκεκριμένου οργανισμού. I Οργανισμός Ως «οργανισμός» νοείται ο «υπεύθυνος» (ή οι ανάδοχοί του), ο «διανομέας», η «αρμόδια αρχή» ή το «κέντρο δηλητηριάσεων». I.1.2 Τι είναι η πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal/CPNP); Η CPNP είναι το διαδικτυακό σύστημα κοινοποίησης που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα 4. Προσοχή Σημειωτέον ότι το γεγονός ότι ένα προϊόν έχει κοινοποιηθεί επιτυχώς μέσω της CPNP δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι το εν λόγω προϊόν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα. I.1.3 Ποιες πληροφορίες πρέπει να εισάγονται στη CPNP; Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 απαριθμούνται οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν οι υπεύθυνοι και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, οι διανομείς των καλλυντικών προϊόντων μέσω της CPNP σχετικά με τα προϊόντα που τοποθετούν ή διαθέτουν στην ευρωπαϊκή αγορά. I.1.4 Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που εισάγονται στη CPNP; H CPNP καθιστά διαθέσιμες, ηλεκτρονικά, ορισμένες από τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές (για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, της ανάλυσης της αγοράς, της αξιολόγησης και της ενημέρωσης των καταναλωτών) και στα κέντρα δηλητηριάσεων ή σε ανάλογους φορείς που έχουν συσταθεί από τα κράτη μέλη (για τους σκοπούς της θεραπευτικής αγωγής). I.1.5 Πότε πρέπει να εισάγονται πληροφορίες στη CPNP; Από τις 11 Ιανουαρίου 2012 ο υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιεί, μέσω της CPNP, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. Από τις 11 Ιουλίου 2013, η χρήση της CPNP θα γίνει υποχρεωτική. 4 ΕΕ L 342 της , σ.59. 5

6 Από τις 11 Ιουλίου 2013, ο διανομέας που διαθέτει σε κράτος μέλος καλλυντικό προϊόν ήδη τοποθετημένο στην αγορά άλλου κράτους μέλους και μεταφράζει, με δική του πρωτοβουλία, στοιχεία της επισήμανσης αυτού του προϊόντος προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να υποβάλλει στη CPNP τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. Εάν ένα καλλυντικό προϊόν έχει τοποθετηθεί στην αγορά πριν από τις 11 Ιουλίου 2013, αλλά δεν τοποθετείται πλέον στην αγορά μετά την ημερομηνία αυτή, και ο διανομέας εισάγει αυτό το προϊόν σε κράτος μέλος μετά την ημερομηνία αυτή, τότε ο διανομέας πρέπει να κοινοποιήσει στον υπεύθυνο τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. Βάσει αυτής της κοινοποίησης, ο υπεύθυνος υποβάλλει μέσω της CPNP τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, εφόσον οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο άρθρο 7α παράγραφος 4 της οδηγίας 76/768/EΟΚ δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο κράτος μέλος στο οποίο έχει διατεθεί το καλλυντικό προϊόν. I.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χρειάζονται τα ακόλουθα για τη σύνδεση με τη CPNP: - σύνδεση με το ιαδίκτυο - οθόνη υπολογιστή με ευκρίνεια τουλάχιστον 1024 X 768 pixels. Η CPNP έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση με Microsoft Internet Explorer 7 ή Mozilla Firefox 2 (Internet Explorer με ενεργοποιημένα τη γλώσσα JavaScript και cookies). Σημείωση: Στις οδηγίες αυτές εξηγείται η διαδικτυακή χρήση της CPNP. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα για τους υπευθύνους να κοινοποιούν απευθείας από μηχανή σε μηχανή. Την τεχνική τεκμηρίωση μπορείτε να ζητήσετε από την εξής διεύθυνση: I.3 ΕΓΓΡΑΦΗ Για να αποκτήσει πρόσβαση στη CPNP, ο χρήστης χρειάζεται σύνδεση χρήστη («user login») και κωδικό πρόσβασης χρήστη («password»). Χρειάζεται δύο συστήματα: - Την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο ταυτότητας (ECAS). Tο σύστημα αυτό παρέχει στον χρήστη σύνδεση και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση με πολλές εφαρμογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. - Το σύστημα ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης της SANCO (SAAS). 6

7 Το σύστημα αυτό παρέχει στον χρήστη προφίλ και δικαιώματα πρόσβασης για συγκεκριμένη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη CPNP. ΙΙ. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ CPNP ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με τη CPNP στο https://webgate.ec.europa.eu/cpnp θα βγει το εξής πρόγραμμα: Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιέχει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση των ECAS και SAAS και την πρόσβαση στη CPNP. Μπορείτε να το παραλείψετε κάνοντας κλικ στο. Επιλέξτε σε περίπτωση που δεν θέλετε να εμφανιστεί πάλι το πρόγραμμα αυτό, όταν θα συνδεθείτε με τη CPNP. Στην περίπτωση αυτή, θα έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα μόνο από την καρτέλα «Χρήσιμοι σύνδεσμοι». 7

8 II.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΗΣ CPNP Ανάλογα με το προφίλ του χρήστη (δηλαδή υπεύθυνος, διανομέας, αρμόδια αρχή ή κέντρο δηλητηριάσεων), μπορεί να διαφέρουν η αρχική σελίδα και οι οθόνες που ακολουθούν. Λεπτομέρειες παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Στην αρχική σελίδα της CPNP θα δείτε ένα πλαίσιο πληροφοριών. Χρησιμεύει για να ανακοινώνει στους χρήστες τυχόν νέες πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή (π.χ. νέα χαρακτηριστικά, συχνά λάθη, παρεμβάσεις συντήρησης). II.1.1 Εμπιστευτικότητα Ορισμένα από τα στοιχεία που περιέχονται στη CPNP είναι εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, εμφανίζεται το ακόλουθα προειδοποιητικό μήνυμα στην αρχική σελίδα για τις αρμόδιες αρχές και για τα κέντρα δηλητηριάσεων, όταν συνδέονται με τη CPNP. Oι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων θα πρέπει να κάνουν κλικ στο II.1.2 Κουμπιά πλοήγησης για να μπορούν να προχωρήσουν. Στην αρχική σελίδα είναι δυνατόν να εμφανιστούν οι ακόλουθες καρτέλες, ανάλογα με το προφίλ του χρήστη: II Καρτέλα «Κεντρική» Επιτρέπει στον χρήστη να επανέλθει στην αρχική σελίδα. 8

9 II Καρτέλα «Προϊόντα» - Κοινοποίηση προϊόντος που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν μόνο οι υπεύθυνοι. ίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους να δημιουργούν κοινοποιήσεις για προϊόντα που αποτελούνται από ένα και μόνο μέρος. - Κοινοποίηση προϊόντος που αποτελείται από πολλά μέρη Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν μόνο οι υπεύθυνοι. ίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους να δημιουργούν κοινοποιήσεις για προϊόντα που αποτελούνται από πολλά μέρη. - Σύνθετη αναζήτηση Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτούς να αναζητούν προϊόντα ή μέρη τους βάσει πολλαπλών κριτηρίων. - Απλή αναζήτηση Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτούς να αναζητούν προϊόντα ή μέρη τους χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά. - Αναζήτηση οργανισμού Αυτό το στοιχείο του μενού μπορούν να το δουν μόνο οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν τους οργανισμούς που υπάρχουν στο σύστημα και μετά να βλέπουν όλες τις κοινοποιήσεις που αυτοί έχουν υποβάλει. Προσοχή Ο υπεύθυνος ή ο διανομέας μπορεί να αναζητήσει και να δει μόνο τα προϊόντα που έχει ο ίδιος (ή χρήστης που ενεργεί για λογαριασμό του) καταχωρίσει στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι στα προϊόντα ενός υπευθύνου ή διανομέα δεν έχει πρόσβαση άλλος υπεύθυνος ή διανομέας στο σύστημα. Ο υπεύθυνος ή διανομέας μπορεί να αναζητήσει τις κοινοποιήσεις που έχει αποθηκεύσει ως πρόχειρο και τις κοινοποιήσεις που έχει υποβάλει. 9

10 Οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων μπορούν να αναζητούν όλες τις κοινοποιήσεις που έχουν υποβληθεί και περιέχονται στο σύστημα. Στα πρόχειρα κοινοποιήσεων δεν έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα δηλητηριάσεων. II Καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας» Μόνοι οι υπεύθυνοι μπορούν να δουν την καρτέλα αυτή. Η καρτέλα αυτή επιτρέπει στους υπευθύνους να διαχειρίζονται μαζικά τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων επικοινωνίας που είναι συσχετισμένοι με τον οργανισμό τους. II Καρτέλα «ιανομείς» Μόνοι οι διανομείς μπορούν να δουν την καρτέλα αυτή. Η καρτέλα αυτή επιτρέπει στους διανομείς να εισάγουν κοινοποιήσεις διανομής και να αναζητούν κοινοποιήσεις που έχουν ήδη εισαγάγει στο σύστημα. II Καρτέλα «Χρήσιμοι σύνδεσμοι» Η καρτέλα αυτή είναι ορατή για όλους τους χρήστες. Εμφανίζονται σύνδεσμοι με το εκπαιδευτκό πρόγραμμα, τις συνήθεις ερωτήσεις, το SAAS, τα εγχειρίδια για τη CPNP, τη βάση CosIng, τον κατάλογο με τις κατηγορίες των καλλυντικών προϊόντων και τους αντίστοιχους κανόνες που διέπουν τη CPNP, τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, τον δικτυακό τόπο της SCCS και τις κατευθυντήριες γραμμές της SCCS για τα νανοϋλικά. II «ήλωση προστασίας απορρήτου» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. είχνει τη δήλωση προστασίας απορρήτου της CPNP. II «Επικοινωνία» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Επιτρέπει στον χρήστη να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο λειτουργικό γραμματοκιβώτιο της CPNP. II «Προφίλ» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν το προφίλ τους στη CPNP. II «Γλώσσα» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τη γλώσσα διεπαφής. Σημείωση: Η διεπαφή CPNP και το εγχειρίδιο έχουν συνταχθεί αρχικά στα αγγλικά. Συνεπώς, σε περίπτωση αμφιβολίας, χρησιμοποιείστε την αγγλική έκδοση ως αναφορά και μη διστάσετε να αναφέρετε στη διεύθυνση τυχόν ασυνέπειες που θα εντοπίσετε σε άλλη γλώσσα. 10

11 II «Αποσύνδεση» Το στοιχείο αυτό είναι ορατό για όλους τους χρήστες. Ο χρήστης αποσυνδέεσαι από το σύστημα. II.2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ Στη λειτουργία αυτή έχουν πρόσβαση μόνο οι υπεύθυνοι. Ως «προϊόν που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος» νοείται ένα προϊόν που αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο (π.χ. ένα μπουκάλι σαμπουάν). Προσοχή Η έννοια του προϊόντος που αποτελείται από ένα και μόνο στοιχείο δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι το προϊόν περιέχει διάφορα συστατικά/ουσίες στη σύνθεσή του. Για να δημιουργήσει κοινοποίηση για προϊόν που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος, ο υπεύθυνος πρέπει να πατήσει «Κοινοποίηση προϊόντος ενός και μόνο μέρους» στην καρτέλα «Προϊόντα»: Εμφανίζεται η γενική φόρμα για την κοινοποίηση προϊόντος που αποτελείται από ένα και μόνο μέρος. Υπάρχουν δύο διαφορετικές καρτέλες: «Γενικές πληροφορίες» και «Λεπτομέρειες προϊόντος» II.2.1 Καρτέλα «Γενικές πληροφορίες» Η καρτέλα «Γενικές πληροφορίες» επιτρέπει στον υπεύθυνο να εισάγει τις ακόλουθες πληροφορίες για το προϊόν: ΙΙ Όνομα προϊόντος 11

12 Το όνομα προϊόντος είναι καίριας σημασίας στοιχείο της κοινοποίησης, καθώς θα χρησιμοποιείται συχνά από τις αρμόδιες αρχές ή τα κέντρα δηλητηριάσεων για την αναζήτηση προϊόντων στη CPNP. To όνομα προϊόντος πρέπει να είναι αναλυτικό ώστε να καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του καλλυντικού προϊόντος. Στο όνομα προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνονται το εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία, η σειρά προϊόντος και το ειδικό όνομα του προϊόντος, όπως εμφανίζονται στο προϊόν. Στο πλήρες όνομα πρέπει να περιλαμβάνεται η λειτουργία, εκτός αν αποτελεί μέρος του ειδικού ονόματος του προϊόντος. Παράδειγμα: 1. - Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία 2. - Σειρά προϊόντος 3. - Ειδικό όνομα (της λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης) Το πλήρες όνομα του προϊόντος είναι: Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία + σειρά προϊόντος + ειδικό όνομα (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας), π.χ.: Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατική κρέμα για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό μαλακτικό για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό σαμπουάν λεμόνι για επανόρθωση και λάμψη Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό σαμπουάν πορτοκάλι για επανόρθωση και λάμψη Εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατικό σαμπουάν βανίλια για επανόρθωση και λάμψη II Γλώσσα Όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά με όνομα που μεταφράζεται σε διαφορετικές γλώσσες, στην κοινοποίηση πρέπει να αναφέρεται καθένα από τα ονόματα αυτά μαζί με την αντίστοιχη γλώσσα (επιλογή μέσω του αναπτυσσόμενου μενού). Το σύμβολο δίπλα στο αναπτυσσόμενο μενού επιτρέπει στον υπεύθυνο να προσθέσει τη/τις μετάφραση/-εις του ονόματος του προϊόντος και να επιλέξει την/τις αντίστοιχη/-ες γλώσσα/-ες. Εάν ο υπεύθυνος θέλει να διαγράψει τη μετάφραση ονόματος προϊόντος, πρέπει να πατήσει στο κουμπί δίπλα στην αντίστοιχη μετάφραση. 12

13 Αν το όνομα του προϊόντος είναι ίδιο σε όλες τις γλώσσες, ο υπεύθυνος μπορεί να αναφέρει αυτό το όνομα μόνο μία φορά και να επιλέξει «πολλές γλώσσες» στο αναπτυσσόμενο μενού. Όταν επιλέγεται το στοιχείο «πολλές γλώσσες», εμφανίζεται το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα: Το στοιχείο «πολλές γλώσσες» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που το όνομα του προϊόντος είναι ίδιο σε μερικές γλώσσες αλλά διαφορετικό σε άλλες. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα του προϊόντος στις διάφορες γλώσσες πρέπει να εισάγονται χωριστά στο σύστημα. Ακόμη κι αν το όνομα είναι ίδιο για μερικές γλώσσες, πρέπει να επαναλαμβάνεται και να δηλώνεται η αντίστοιχη γλώσσα. II Αποχρώσεις (αν υπάρχουν) Για να αποφευχθούν περιττές κοινοποιήσεις, ο υπεύθυνος μπορεί να κοινοποιεί τις διάφορες αποχρώσεις ενός προϊόντος (π.χ. διαφορετικές αποχρώσεις ενός κραγιόν) εντάσσοντάς τις σε μια και μόνο κοινοποίηση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον αν όλες αυτές οι αποχρώσεις καλύπτονται πλήρως από τις πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση. 13

14 Προσοχή Οι διαφορετικές αποχρώσεις δηλώνονται στο πεδίο «Αποχρώσεις» και διαχωρίζονται σαφώς με κάθετο «/» της οποίας προηγείται και έπεται διάστημα. Το πεδίο «αποχρώσεις» περιορίζεται σε 2000 χαρακτήρες ώστε να είναι ευανάγνωστο. Οι μεταφράσεις των αποχρώσεων αυτών στις διάφορες γλώσσες πρέπει να αναφέρονται στο πεδίο «Αποχρώσεις» ακριβώς κάτω από την αντίστοιχη γλωσσική εκδοχή του ονόματος του προϊόντος. Όταν μερικές αποχρώσεις ενός καλλυντικού προϊόντος δεν καλύπτονται πλήρως από τις πληροφορίες της κοινοποίησης (π.χ. διαφορετικές πληροφορίες σύστασης), οι αποχρώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται χωριστά. II Προϊόν που προορίζεται ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών Αν το προϊόν προορίζεται ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών, ο υπεύθυνος πρέπει να το αναφέρει. II Στοιχεία υπευθύνου Η κοινοποίηση περιέχει τουλάχιστον το όνομα και τη διεύθυνση του υπευθύνου. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης κάτω από το «Υπεύθυνος». Ανακτώνται αυτόματα από το SAAS με βάση τη σύνδεση χρήστη. Όταν ο υπεύθυνος χρειάζεται να ενημερώσει ή να διορθώσει τα στοιχεία του, αυτό πρέπει να γίνει στο SAAS. Η πρόσβαση στο SAAS είναι διαθέσιμη από το προφίλ που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη της CPNP. Μόνο οι τοπικοί διαχειριστές μπορούν να τροποποιούν στοιχεία του υπευθύνου. Προσοχή Σε περίπτωση που το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου δεν είναι πλήρη στο SAAS, θα εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα και δεν θα επιτραπεί στον υπεύθυνο να καταχωρίσει καμία κοινοποίηση στο σύστημα έως ότου συμπληρωθούν οι πληροφορίες. II Στοιχεία αρμοδίου επικοινωνίας Για κάθε κοινοποίηση, ο υπεύθυνος πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία ενός φυσικού προσώπου στο οποίο πρέπει να αποτείνονται οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση ανάγκης. 14

15 Στη φόρμα κοινοποίησης, το σύστημα θα εμφανίσει τον κατάλογο όλων των αρμοδίων επικοινωνίας που συνδέονται με τον υπεύθυνο. Αν ένας αρμόδιος επικοινωνίας δεν εμφανίζεται ακόμη στον κατάλογο των αρμοδίων επικοινωνίας, μπορεί να προστεθεί με κλικ στο κουμπί και εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα. Όλα τα υποχρεωτικά πεδία δηλώνονται με «*». Υπάρχουν δύο κουμπιά στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης. Το κουμπί αυτό επιτρέπει στον υπεύθυνο να προσθέσει τον νέο αρμόδιο επικοινωνίας στην υπό εξέλιξη κοινοποίηση. Ο εν λόγω αρμόδιος επικοινωνίας θα μπορεί να επιλέγεται από το αναπτυσσόμενο μενού για μελλοντικές κοινοποιήσεις από τον υπεύθυνο. Με το κουμπί ματαιώνεται η πράξη. Σημείωση: Μόλις δημιουργηθεί ένας νέος αρμόδιος επικοινωνίας στη CPNP, θα σταλεί σε αυτόν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη CPNP. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα προστασίας των δεδομένων. Προσοχή Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ που εισάγονται στη CPNP πρέπει να έχουν διεθνές πρόθεμα. Παράδειγμα:

16 Στη CPNP έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα για τη μαζική διαχείριση των στοιχείων του αρμόδιου επικοινωνίας. Για την πρόσβαση στην ενότητα αυτή, ο υπεύθυνος πρέπει να επιλέξει την καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας» στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Επιλέγοντας «Κατάλογος» στην καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας», ο υπεύθυνος μπορεί είτε να αναζητήσει έναν αρμόδιο επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης ή να εμφανίσει όλους τους αρμόδιους επικοινωνίας επιλέγοντας «Όλοι οι αρμόδιοι επικοινωνίας». Ο υπεύθυνος μπορεί στη συνέχεια να επεξεργαστεί τα στοιχεία των αρμοδίων επικοινωνίας (με κλικ στο ή να τα διαγράψει με κλικ στο ). Ο υπεύθυνος μπορεί να δημιουργήσει νέους αρμόδιους επικοινωνίας επιλέγοντας «Νέος αρμόδιος επικοινωνίας» στην καρτέλα «Αρμόδιοι επικοινωνίας». ΙΙ Το προϊόν δεν παρασκευάζεται πλέον Όταν ένα προϊόν δεν παρασκευάζεται πλέον, ο υπεύθυνος μπορεί να το αναφέρει. II Το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά ή κυκλοφορεί ήδη στην αγορά Αν το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά ή κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, ο υπεύθυνος πρέπει να σημειώσει το πλαίσιο. Αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα και δεν αναφέρεται ότι το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά ή κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, θα επιτραπεί στον υπεύθυνο να υποβάλει την κοινοποίηση χωρίς να επισυνάψει την αρχική επισήμανση και την αντίστοιχη συσκευασία. Ωστόσο, θα εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα: Προσοχή Για να τηρήσει τις έννομες υποχρεώσεις του, ο υπεύθυνος πρέπει να κοινοποιήσει μία φορά την αρχική επισήμανση και, αν είναι ευανάγνωστη, φωτογραφία της αντίστοιχης συσκευασίας, το αργότερο όταν το προϊόν τοποθετηθεί στην αγορά. ΙΙ Προϊόν που εισάγεται στην Κοινότητα Ο υπεύθυνος πρέπει να αναφέρει αν το προϊόν εισάγεται στην Κοινότητα και, αν ναι, να επιλέξει τη χώρα καταγωγής στο αναπτυσσόμενο μενού. 16

17 Προσοχή Μπορεί να υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες το ίδιο προϊόν εισάγεται από διάφορες χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος πρέπει να καταχωρίζει μια κοινοποίηση ανά χώρα καταγωγής και να αναφέρει τη χώρα καταγωγής σε παρένθεση στο όνομα του προϊόντος. Παραδείγματα: Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατική κρέμα για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών (ΗΠΑ) Εμπορικό σήμα / εμπορική επωνυμία Repair &Shine Ενυδατική κρέμα για επανόρθωση και λάμψη των μαλλιών (Κίνα) Προσοχή Μπορεί να υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες το ίδιο προϊόν είναι δυνατόν να εισάγεται και να μην εισάγεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος πρέπει να καταχωρίζει δύο διαφορετικές κοινοποιήσεις, δηλαδή μία για την εισαγόμενη εκδοχή του προϊόντος (προσδιορίζοντας τη χώρα καταγωγής σε παρένθεση στο όνομα του προϊόντος) και μια για τη μη εισαγόμενη εκδοχή του προϊόντος. ΙΙ Κράτος μέλος πρώτης τοποθέτησης στην αγορά Ο υπεύθυνος πρέπει να επιλέξει από το αναπτυσσόμενο μενού το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου τοποθετείται για πρώτη φορά το προϊόν. ΙΙ «Αποθήκευση ως πρόχειρο», «Κοινοποίηση» και «Άκυρο» Υπάρχουν τρία κουμπιά στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης. : Η κοινοποίηση αποθηκεύεται ως πρόχειρο αλλά δεν διαβιβάζεται. H κοινοποίηση μπορεί να αποθηκευτεί ως πρόχειρο χωρίς να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία. Για να αποθηκευτεί μια κοινοποίηση ως πρόχειρο, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα όνομα προϊόντος/μέρους και η αντίστοιχη γλώσσα (δηλώνονται με «**»). 17

18 : Η κοινοποίηση είναι πλήρης και θα διαβιβαστεί στα κέντρα δηλητηριάσεων και στις αρμόδιες αρχές. Μετά δεν θα είναι δυνατόν να διαγραφεί η κοινοποίηση αυτή από το σύστημα. Μόνο ενημέρωση ή διόρθωση θα είναι δυνατή. Μπορεί να διαβιβαστεί μια κοινοποίηση μόνον όταν συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία που δηλώνονται με «*». Αν λείπουν μερικές υποχρεωτικές πληροφορίες, το σύστημα θα εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα και θα υποδείξει τα πεδία που μένει να συμπληρωθούν. : Η υπό εξέλιξη πράξη ματαιώνεται. II.2.2 Καρτέλα «Λεπτομέρειες προϊόντος» Η καρτέλα αυτή αποτελείται από τρία διαφορετικά τμήματα: II KMT και νανοϋλικά Στο τμήμα αυτό, ο υπεύθυνος πρέπει να αναφέρει αν το προϊόν περιέχει: - ουσίες ταξινομημένες ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (KMT), κατηγορίας 1Α ή 1Β, δυνάμει του παραρτήματος VΙ μέρος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και - ουσίες με τη μορφή νανοϋλικών. II ΚΜΤ Αν ο υπεύθυνος απαντήσει «ναι» στην ερώτηση «Tο προϊόν περιέχει ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β;», πρέπει να αναφέρει το «όνομα» της ουσίας ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β και τον αριθμό «CAS» ή τον «αριθμό EC» αυτής της ουσίας. Για να βοηθηθεί ο υπεύθυνος, το όνομα και οι αριθμοί CAS και EC θα ανακτώνται από τη βάση δεδομένων CosIng, όταν υπάρχουν, αλλά ο υπεύθυνος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη να επαληθεύσει αν είναι πλήρη και ακριβή τα στοιχεία αυτά και να τα αλλάξει, αν χρειάζεται. Ο υπεύθυνος μπορεί επίσης να πληκτρολογήσει το όνομα της ουσίας ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β και τον αριθμό CAS και/ή EC αν δεν περιλαμβάνονται στην CosIng. Αν το προϊόν περιέχει περισσότερες από μια ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1Α ή 1Β, μπορούν να προστεθούν με κλικ στο κουμπί. Προσοχή 18

19 Σημειωτέον ότι, κατά την ανάκτηση πληροφοριών από την CosIng, δεν υπάρχει φίλτρο για να εμφανίζονται μόνο οι ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1A ή 1Β. II Νανοϋλικά Αν ο υπεύθυνος απαντήσει «Ναι» στη δεύτερη ερώτηση «Το προϊόν περιέχει νανοϋλικά;», εμφανίζεται η εξής οθόνη: Η CPNP ζητά πρώτα από τον υπεύθυνο να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες έκθεσης: - αν το προϊόν ξεβγάζεται («Ξέβγαλμα») ή δεν ξεβγάζεται («Χωρίς ξέβγαλμα») - ποια είναι η οδός έκθεσης (μέσω του δέρματος, από το στόμα και/ή εισπνοή); Για να προστεθεί ένα νανοϋλικό στην κοινοποίηση ο υπεύθυνος πρέπει να πατήσει. Θα εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο (pop-up) μέσω του οποίου ο υπεύθυνος μπορεί να αναζητήσει το νανοϋλικό στην CosIng εισάγοντας τουλάχιστον 5 χαρακτήρες: 19

20 Ο υπεύθυνος μπορεί μετά να επιλέξει ένα από τα προτεινόμενα νανοϋλικά (πατώντας το κουμπί δίπλα στο νανοϋλικό που επιθυμεί να προσθέσει). Θα εμφανιστεί νέα οθόνη όπου θα εμφανίζονται οι πληροφορίες που έχουν αντληθεί από την CosIng, δηλαδή ονομασίες INCI, IUPAC, INN, XAN, αριθμός CAS, EINECS και/ή ELINCS. Ο υπεύθυνος εξακολουθεί, και στην περίπτωση αυτή, να έχει την ευθύνη να επαληθεύσει την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται και να τις αλλάξει, αν χρειάζεται. Προσοχή Σημειωτέον ότι, κατά την ανάκτηση πληροφοριών από την CosIng, δεν υπάρχει φίλτρο για να εμφανίζονται μόνο τα νανοϋλικά. Αν ο υπεύθυνος κάνει κλικ στο, το νανοϋλικό θα προστεθεί στην κοινοποίηση. Αν ο υπεύθυνος πατήσει, το νανοϋλικό δεν θα προστεθεί στην κοινοποίηση και ο υπεύθυνος θα οδηγηθεί και πάλι στην οθόνη αναζήτησης. Επιλέγοντας «Nέα νανοϋλικά» ο υπεύθυνος μπορεί επίσης να πληκτρολογήσει το όνομα νανοϋλικού, αν δεν περιέχεται στην CosIng. 20

Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα

Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα Σοφία Χατζηαντωνίου, Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών e-mail: sohatzi@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος Δ: Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης Οκτώβριος 2012 (έκδοση 1.2) Καθοδήγηση για την υλοποίηση του REACH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα