Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ «ΣΗΜΑΙΕΣ» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΡΟ (ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ ΜΕΤΡΟΥ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΚΡΟΕΣ NEA ΕΡΓΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕ ΡΑΣΗΣ 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΤA ΚΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΣΗΣ ΚΑΠ ΠΙΝ ΟΣ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕΠ 217 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕ 071 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕΠ0062 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ0063 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ 017 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ 3062 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΜΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΜΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΜΠ 017 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε 76 2

3 ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΑΛ.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΑΠΝΑ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΚΩ ΙΚΟΙ Π Ε ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΠΠΕΡΑΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΑΕ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΠΤΑ Αναπτυξιακή Εταιρεία Τρικάλων Α.Ε. - ΑΝΕΝΤ Εταιρεία Κοινωνικής Παρέµβασης και Πολιτισµού ΕΚΠΟΛ ΑΕ Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυµος Εταιρεία - ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ ΑΕ 93 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 94 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 98 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Σεπτέµβριο του 2011 εγκρίθηκε µε την αριθµ. 168/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου η Α φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας για την τριετή προγραµµατική περίοδο / - Στρατηγικός Σχεδιασµός, η οποία περιλαµβάνει την: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, µέσω αναλυτικών στοιχείων των χαρακτηριστικών της Περιφέρειας ως χωρικής ενότητας και ως Οργανισµού, την διατύπωση των κρίσιµων ζητηµάτων ανάπτυξης και τη χρήση τεχνικής SWΟT ανάλυσης για την επισήµανση των µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας Στρατηγική της Περιφέρειας και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, διατύπωση του Αναπτυξιακού Οράµατος της Περιφέρειας, και οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Περιφερειακής και Εσωτερικής Ανάπτυξης που αποτελούν την πρώτη βαθµίδα διάρθρωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Σε συνέχεια της Α φάσης, η οποία αποτέλεσε αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης από τις στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, και συζητήθηκε στην Επιτροπή ιαβούλευσης στις 17 Σεπτεµβρίου 2012, εξειδικεύτηκε σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα της Π. Θεσσαλίας σε επίπεδο στρατηγικής, ακολουθώντας µία βαθµιαία ανάπτυξη που καταλήγει σε δράσεις. Οι δράσεις αυτές εµπεριέχουν οµοειδή έργα και ενέργειες ώστε να εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικότερους στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα, στοιχειοθετώντας τον Επιχειρησιακό Προγραµµατισµό της Περιφέρειας. Λαµβάνοντας δε υπόψη τους διαθέσιµους πόρους (ανθρώπινο δυναµικό και χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως ισχύουν µέχρι σήµερα) ο Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός συνδέεται µε ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο τριετούς ορίζοντα, που αποτελεί τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό της Περιφέρειας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Το Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Την Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Β / ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µε την οποία ρυθµίζεται το «Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β βαθµού», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α / ) Το Π.. 129/ «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 4

5 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί µία συνειδητή επιλογή που βασίζεται: Στη διαπιστωµένη αναγκαιότητα σύνταξης ρεαλιστικών και υλοποιήσιµων επιχειρησιακών προγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τα µέχρι στιγµής χρηµατοδοτικά δεδοµένα Στην υποχρεωτική ένταξη στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας όλων των συνεχιζόµενων έργων και ενεργειών που έχουν περιέλθει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από τις πρώην Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εκ των οποίων συνετέθη. Ειδικότερα, σαφής προτεραιότητα δόθηκε κατά πρώτο λόγο στην αποπληρωµή οικονοµικών υποχρεώσεων περατωθέντων έργων, και ακολούθως, στην ολοκλήρωση και αποπληρωµή των συνεχιζόµενων έργων Στο διαχειριστικό πλαίσιο που επιβάλλεται από το δηµοσιονοµικό σύστηµα για την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων. Συνολικά, το παρόν αποτελεί την Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Θεσσαλίας , περιεχόµενο του οποίου είναι ο Επιχειρησιακός και ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σε εφαρµογή της Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Β / ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α / ), το περιεχόµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνει σε συνέχεια της Ενότητας 1: Στρατηγικός Σχεδιασµός, τον Επιχειρησιακό Προγραµµατισµό, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρµοστεί η στρατηγική της Περιφέρειας για την τριετία , σε εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισµών της. Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εξειδικεύοντας σε 1ο επίπεδο ανάπτυξης τους Αναπτυξιακούς Άξονες σε Μέτρα, και σε 2ο επίπεδο ανάπτυξης τα Μέτρα σε ράσεις, οι οποίες ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και συσχετίζονται µε τους Ειδικούς Στόχους που εξυπηρετούν. Η διάρθρωση αυτή καθορίστηκε µε βάση τους Στρατηγικούς στόχους της Α φάσης από τη /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Τα έργα και ενέργειες που συνθέτουν τις δράσεις, θα αποτυπωθούν σε συνέχεια της διαδικασίας, στα αναλυτικά ετήσια Προγράµµατα Επενδυτικών απανών που θα καταρτιστούν κατά την τριετία , βάσει των χρηµατοδοτικών πηγών της Περιφέρειας (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, Ίδια Έσοδα, Π..Ε, κ.λ.π.), και θα εγκριθούν από τα αρµόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας. 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, οι Στρατηγικοί στόχοι που καθορίστηκαν στην Α φάση του επιχειρησιακού εξειδικεύονται ως εξής: Στρατηγικός Στόχος 1 -- Προστασία των φυσικών πόρων Ως κατεξοχήν αγροτική Περιφέρεια, η Θεσσαλία ταλανίζεται εδώ και χρόνια από περιβαλλοντικά προβλήµατα µε κύρια την έλλειψη νερού και την υποβάθµιση του εδάφους λόγω της υπερεκµετάλλευσης υδάτινων και εδαφικών πόρων. Πρωταρχικό µέληµα θεωρείται η εφαρµογή συστηµάτων παραγωγής για τις διατροφικές και ενεργειακές ανάγκες της Περιφέρειας, που θα στηρίζεται σε ανανεώσιµους φυσικούς πόρους. Για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής στόχοι: 6

7 α) η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα ανανέωσής τους β) θα πρέπει να επιδιώκεται ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξαντλήσιµων φυσικών πόρων και προσπάθεια αντικατάστασής τους µε ανανεώσιµους γ) η εναπόθεση αποβλήτων στο περιβάλλον δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα απορρόφησής τους. Με βάση τα παραπάνω οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 1 διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 1.1: Εξοικονόµηση υδατικών πόρων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Ταµίευση - Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων και Προστασία Εµπλουτισµός Υδροφόρου Ορίζοντα Περιορισµός σπατάλης υδατικών πόρων Άξονας 1.2: Αποκατάσταση, ιατήρηση Προστασία & ανάδειξη περιβάλλοντος & φυσικών πόρων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: ιασφάλιση γεωργοκτηνοτροφικής γης & ποιοτική αναβάθµιση Οικιστική οργάνωση Αστικών και τουριστικών κέντρων, ανάδειξη στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα Προστασία Ανάδειξη & αξιοποίηση φυσικών πόρων Στρατηγικός Στόχος 2 -- Προώθηση της οικονοµικής κοινωνικής & πολιτιστικής ανάπτυξης. Βασικό µας στόχο, όπως αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, αποτελεί η ανάδειξη της Θεσσαλίας σε δυναµικό περιφερειακό πόλο µε διακριτή ποιοτική και τεχνολογικά καινοτόµο µεταποιητική, αγροδιατροφική, οικοτουριστική και πολιτιστική ταυτότητα. Στόχος είναι επίσης η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων, η δηµιουργία υποδοµών για την προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Θεσσαλικών προϊόντων και ιδιαίτερα των πιστοποιηµένης ποιότητας. Για να προσεγγίσουµε τον ανωτέρω στόχο, ο οποίος θα προσδώσει σε µεγάλο ποσοστό την ζητούµενη ταυτότητα της περιφέρειας, αλλά και λύση σε προβλήµατα ανταγωνιστικότητας, ανεργίας και εισοδηµάτων πρέπει να απαντήσουµε στους κύριους κινδύνους που είναι: -Η άρνηση των υψηλού επιπέδου αγορών για απορρόφηση προϊόντων που παράγονται χωρίς την πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, σήµατα ποιότητας κλπ. 7

8 -Το κόστος παραγωγής (ανταγωνιστικότητα) σε σχέση µε προϊόντα άλλων χωρών -Η απαξίωση των προϊόντων και τοµέων που δεν ακολουθούν την ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας (διαδίκτυο, εξωστρέφεια) Με βάση τα παραπάνω οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 2 διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 2.1: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και Υποδοµών και Υπηρεσιών υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων Άξονας 2.2: Ενίσχυση της Προώθησης & διακριτότητας τοπικών προϊόντων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Προώθηση και ιακριτότητα των Θεσσαλικών Προϊόντων Τουριστική Προβολή της Θεσσαλίας. Στρατηγικός Στόχος 3 -- Ενίσχυση Προσπελασιµότητας Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριµνας και των Μέτρων για την Φτώχεια, την Υγεία, την Παιδεία Όπως προαναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας είναι η γεωγραφική της θέση που εξασφαλίζει, για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της, σύντοµη και άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος της χώρας. Όλα τα εθνικά µεταφορικά δίκτυα διαρρέουν την περιφέρεια προσδίδοντάς της στρατηγική θέση στην επικράτεια. Επίσης ο συνδυασµός των µεταφορικών υποδοµών (Σιδηρόδροµος, ΠΑΘΕ, Λιµάνι, Αεροδρόµια) την καθιστούν κοµβικό σηµείο ενισχύοντας το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Για την πλήρη αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος αυτού είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν οι υποδοµές µε την κατασκευή της οδού Ε65 η οποία θα ενώσει την ΠΑΘΕ µε την ΕΓΝΑΤΙΑ οδό και θα δώσει διέξοδο στη υτική Ελλάδα, µε την επέκταση του τοπικού οδικού δικτύου όπου είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στους ορεινούς και όχι µόνο οικισµούς, καθώς και την ολοκλήρωση των έργων στα λιµάνια και αεροδρόµια. Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 3 διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 3.1: Ολοκλήρωση Υποδοµών Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Περιφερειακές και διανοµαρχιακές συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδροµές Παρακάµψεις αστικών κέντρων Λιµένες - Αλιευτικά καταφύγια 8

9 3.1.4 Υποδοµές και Υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας - Εκπαίδευσης -Αθλητισµού Υποδοµές τουριστικής - πολιτιστικής ανάπτυξης Άξονας 3.2: Συντήρηση Υποδοµών Μέτρο: ιατήρηση των υπαρχουσών υποδοµών σε υψηλά επίπεδα για την βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στρατηγικός Στόχος 4 -- Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού & Απασχόλησης Στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο που διαµορφώνει η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και η γνώση ως στοιχείο της εργασίας αποτελούν τον κινητήριο µοχλό ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού µοντέλου ανάπτυξης. Μέσω αυτού, αναβαθµίζεται ο ρόλος του εργαζόµενου, που αποκτά την ικανότητα να χειρίζεται σωστά την πληροφόρηση µέσα σε µία διαρκή µαθησιακή διαδικασία που συνεχώς ανανεώνεται. Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην παραγωγική διαδικασία αναδιαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, συµβάλλοντας στη δηµιουργία νέων µορφών απασχόλησης. Το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης, οι ουσιαστικές δεξιότητες σε ΤΠΕ και η επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα αποτελούν τα ιδανικά προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη του καταλυτικού ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα δια βίου µάθησης για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη µιας ισχυρής «µαθησιακής κουλτούρας», αντίστοιχης εκείνης που έχουν επιτύχει άλλα Κράτη Μέλη (Ιρλανδία, ανία κλπ.) πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο µιας αναπτυξιακής στρατηγικής Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 4 πρέπει να διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 4.1: Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων Μέτρο: Κατάρτιση εργατικού δυναµικού και Έρευνες δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την κατάρτιση & απασχόληση Άξονας 4.2: Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μέτρο: Ανάπτυξη και ιάχυση της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των καινοτόµων µορφών εργασίας και της Ισότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 9

10 Στρατηγικός Στόχος 5 -- Ενίσχυση ιαπεριφερειακής & ιακρατικής Συνεργασίας Ο ανωτέρω στόχος έχει άµεση σχέση µε την πράσινη βίβλο για την εδαφική συνοχή που υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. Η εδαφική συνοχή αφορά την εξασφάλιση της αρµονικής ανάπτυξης όλων των περιοχών, καθώς και τη µέριµνα ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εγγενή χαρακτηριστικά των εδαφών τους. Με αυτήν τη µορφή, αποτελεί µέσο για τη µετατροπή της ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα που συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη της κάθε περιοχής και ολόκληρης της ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα και η ευηµερία εξαρτώνται πλέον όλο και περισσότερο από την ικανότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων να αξιοποιούν στο έπακρο όλα τα εδαφικά προτερήµατα. Ωστόσο, σε µια παγκόσµια οικονοµία που διεθνοποιείται και διασυνδέεται, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται συν τοις άλλοις από την οικοδόµηση σχέσεων µε άλλα εδάφη ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κοινά θετικά στοιχεία αξιοποιούνται κατά συντονισµένο και βιώσιµο τρόπο. Η συνεργασία παράλληλα µε τη εισροή της τεχνολογίας και των ιδεών, καθώς επίσης και των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων ανάγεται σε όλο και σηµαντικότερη πτυχή της εδαφικής ανάπτυξης και σε βασικό παράγοντα για τη στήριξη της µακροπρόθεσµης και βιώσιµης ανάπτυξης. Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 5 να διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 5.1: ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών Μέτρο: ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών Άξονας 5.2: ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών Μέτρο: ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών Στρατηγικός Στόχος 6 -- Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας Ο στόχος της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της περιφέρειας ευθυγραµµίζεται µε τον γενικότερο στόχο της διοικητικής µεταρρύθµισης και συνοψίζεται στα εξής βασικά σηµεία: Αποτελεσµατική και αποδοτική δηµόσια διοίκηση. Ανοιχτή, δίκαιη και συµµετοχική διοίκηση έναντι των πολιτών, επιχειρήσεων και όλων όσων συναλλάσσονται ή συνεργάζονται µε την περιφέρεια Με την εφαρµογή του νόµου του «Καλλικράτη», και µάλιστα υπο συνθήκες οικονοµικής κρίσης, στη χώρα µας συνέβη ένα διοικητικό «ΣΟΚ». Οι µεγάλες αστοχίες στην κατάρτιση των 10

11 νέων οργανισµών, η µεταφορά προσωπικού από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από τις Νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους Α /βάθµιους ΟΤΑ, οι µεγάλες διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των διάφορων δηµόσιων φορέων και υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά αδιέξοδα που δηµιουργήθηκαν από την συσσώρευση παλαιών χρεών αλλά και την µειωµένη χρηµατοδότηση λόγω της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, δηµιούργησαν κατ αρχήν µία χαοτική κατάσταση η οποία βέβαια είχε σαν τελικό αποδέκτη τον πολίτη. Παρ όλα αυτά και µέσα από τεράστια προβλήµατα και δυσκολίες, οι υπηρεσίες της περιφέρειας δείχνουν να βρίσκουν τον δρόµο τους και σήµερα η κατάσταση είναι καλύτερη, αισιοδοξούµε δε µέχρι το τέλος του χρόνου να έχουµε φθάσει σε αξιόλογα επίπεδα απόδοσης των υπηρεσιών. Η διοικητική µεταρρύθµιση όµως παρ όλα τα προβλήµατα που δηµιούργησε αποτελεί ταυτόχρονα και µία ευκαιρία αναδιάταξης των υπηρεσιών και του προσωπικού τους, που αν την εκµεταλλευθούµε σωστά µπορεί να έχει θετικότατα αποτελέσµατα στη λειτουργία τους και άµεσες θετικές συνέπειες στους πολίτες και την κοινωνία. Βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή στην εκκίνηση µιας νέας περιόδου και έχουµε την ευθύνη για την δηµιουργία µιας διοικητικής µηχανής που στο χέρι µας είναι να την δοµήσουµε έτσι ώστε: -Να λειτουργεί για τον πολίτη -Να υποστηρίζει την διαφάνεια -Να παρέχει ταχείες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου -Να λειτουργεί µε στόχους και αποτελέσµατα Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 6 πρέπει να διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 6.1: Αναβάθµιση εγκαταστάσεων & παρεχόµενων υπηρεσιών Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Ανάπτυξη εξιοτήτων Προσωπικού και Καινοτόµοι Μέθοδοι ιοίκησης Εκσυγχρονισµός υλικοτεχνικού εξοπλισµού και εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση Βελτιστοποίηση Πάγιων Λειτουργιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 11

12 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ - ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Στρατηγικός Στόχος 1 -- Προστασία των φυσικών πόρων Άξονας 1.1: Εξοικονόµηση υδατικών πόρων Ταµίευση - Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων και Προστασία - Εµπλουτισµός Υδροφόρου Ορίζοντα Περιορισµός Σπατάλης Υδατικών Πόρων Άξονας 1.2: Αποκατάσταση, ιατήρηση Προστασία & ανάδειξη περιβάλλοντος & φυσικών πόρων ιασφάλιση γεωργοκτηνοτροφικής γης & ποιοτική αναβάθµιση Οικιστική οργάνωση Αστικών και τουριστικών κέντρων, ανάδειξη στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα Προστασία Ανάδειξη & αξιοποίηση φυσικών πόρων Στρατηγικός Στόχος 2 -- Προώθηση της οικονοµικής κοινωνικής & πολιτιστικής ανάπτυξης. Άξονας 2.1: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και Υποδοµών/Υπηρεσιών Υποστήριξης Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων Άξονας 2.2: Ενίσχυση της Προώθησης & διακριτότητας τοπικών προϊόντων Προώθηση και ιακριτότητα των Θεσσαλικών Προϊόντων Τουριστική Προβολή Θεσσαλίας Στρατηγικός Στόχος 3 -- Ενίσχυση Προσπελασιµότητας Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριµνας και των Μέτρων για την Φτώχεια, την Υγεία, την Παιδεία Άξονας 3.1: Ολοκλήρωση Υποδοµών Περιφερειακές και διανοµαρχιακές συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδροµές Παρακάµψεις αστικών κέντρων Λιµένες - Αλιευτικά καταφύγια Υποδοµές και Υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας - Εκπαίδευσης Αθλητισµού Υποδοµές τουριστικής - πολιτιστικής ανάπτυξης Άξονας 3.2: Συντήρηση Υποδοµών ιατήρηση των υπαρχουσών υποδοµών σε υψηλά επίπεδα για την βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στρατηγικός Στόχος 4 -- Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού & Απασχόλησης Άξονας 4.1: Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων Κατάρτιση εργατικού δυναµικού και έρευνες - δράσεις για τη διασύνδεση εκπαίδευσης-κατάρτισης-απασχόλησης Άξονας 4.2: Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Ανάπτυξη και ιάχυση της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των καινοτόµων µορφών εργασίας και της Ισότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Στρατηγικός Στόχος 5 -- Ενίσχυση ιαπεριφερειακής & ιακρατικής Συνεργασίας Άξονας 5.1: ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών Άξονας 5.2: ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών Στρατηγικός Στόχος 6 -- Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας Άξονας 6.1: Αναβάθµιση εγκαταστάσεων & παρεχόµενων υπηρεσιών Ανάπτυξη εξιοτήτων Προσωπικού και Καινοτόµοι Μέθοδοι ιοίκησης Εκσυγχρονισµός υλικοτεχνικού εξοπλισµού και εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση Βελτιστοποίηση Πάγιων Λειτουργιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πίνακας 1: Πίνακας Συσχέτισης Στόχων-Αξόνων-Μέτρων 12

13 ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατά την προγραµµατική περίοδο , η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλείται να επιτύχει τους γενικούς στρατηγικούς και τους ειδικότερους στόχους, κατά προτεραιότητα και στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρµογή των µέτρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τα οποία συσχετίζονται µε έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Η συσχέτιση του κάθε µέτρου µε τους αντίστοιχους στόχους έχει βασιστεί στην SWOT ανάλυση της Α φάσης, το περιεχόµενο του µέτρου και τη σχετικότητα του στόχου. Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιµέρους ειδικούς στόχους: α/α Ειδικοί Στόχοι 1 Αειφορία των φυσικών πόρων η εκµετάλλευση των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα ανανέωσής τους µε ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξαντλήσιµων φυσικών πόρων και προσπάθεια αντικατάστασής τους µε ανανεώσιµους και ελαχιστοποίηση εναπόθεσης αποβλήτων στο περιβάλλον. 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 3 Ολοκλήρωση - Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων 4 Συντήρηση αναβάθµιση υπαρχουσών υποδοµών 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών 7 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού - ιοικητική µεταρρύθµιση Ν. 3852/2010 "Πρόγραµµα Καλλικράτης" 8 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδοµής 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 10 Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και µείωση των Εξόδων 11 Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηµατοδότησης 12 Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη Πίνακας 2: Πίνακας Ειδικών Στόχων Η συσχέτιση των µέτρων µε τους ειδικούς στόχους απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 13

14 Κωδ. ΜΕΤΡΟ Κωδ. ΣΤΟΧΟΙ Μέτρου Στόχου Ταµίευση - Αξιοποίηση επιφανειακών 1 υδάτων και προστασία - εµπλουτισµός 2 υδροφόρου ορίζοντα 3 Αειφορία των φυσικών πόρων Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Περιορισµός σπατάλης υδατικών πόρων 1 Αειφορία των φυσικών πόρων 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών ιασφάλιση γεωργοκτηνοτροφικής γης 1 Αειφορία των φυσικών πόρων & ποιοτική αναβάθµιση 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Οικιστική οργάνωση Αστικών και 1 Αειφορία των φυσικών πόρων τουριστικών κέντρων, ανάδειξη 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα Προστασία Ανάδειξη & αξιοποίηση 1 Αειφορία των φυσικών πόρων φυσικών πόρων Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές καθώς και Υποδοµών και Υπηρεσιών πολιτικές στήριξης της απασχόλησης Υποστήριξης Επιχειρηµατικότητας και 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & Καινοτοµίας τεχνολογικών καινοτοµιών 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση των 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή αγροτικών εκµεταλλεύσεων 3 5 ποιοτικών προϊόντων Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης Προώθηση και ιακριτότητα των 2 θεσσαλικών Προϊόντων 3 5 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης 4 Συντήρηση αναβάθµιση υπαρχουσών υποδοµών ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & 6 τεχνολογικών καινοτοµιών Τουριστική Προβολή Θεσσαλίας 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & 9 Επικοινωνίας Περιφερειακές και διανοµαρχιακές 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων 14

15 συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδροµές Παρακάµψεις αστικών κέντρων 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Λιµένες - Αλιευτικά καταφύγια 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Κοινωνικές Υποδοµές υγείας - πρόνοιας 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων - εκπαίδευσης -Αθλητισµού Υποδοµές τουριστικής - πολιτιστικής 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων ανάπτυξης 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης ιατήρηση των υπαρχουσών υποδοµών 4 σε υψηλά επίπεδα για την βέλτιστη και 12 ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Συντήρηση αναβάθµιση υπαρχουσών υποδοµών Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη Κατάρτιση εργατικού δυναµικού και 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές έρευνες-δράσεις για τη διασύνδεση πολιτικές στήριξης της απασχόλησης εκπαίδευσης κατάρτισης - Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του απασχόλησης 7 ανθρώπινου δυναµικού Ανάπτυξη και ιάχυση της Εταιρικής 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές κοινωνικής ευθύνης, των καινοτόµων πολιτικές στήριξης της απασχόλησης µορφών εργασίας και της Ισότητας ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & πρόσβασης στην αγορά εργασίας 6 τεχνολογικών καινοτοµιών ευπαθών κοινωνικών οµάδων ράσεις ιαπεριφερειακών και 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & ιακρατικών Συνεργασιών τεχνολογικών καινοτοµιών ράσεις Ενδοπεριφερειακών 1 Αειφορία των φυσικών πόρων Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & καλών πρακτικών τεχνολογικών καινοτοµιών 11 Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηµατοδότησης Ανάπτυξη εξιοτήτων Προσωπικού και 7 Καινοτόµοι Μέθοδοι ιοίκησης 9 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 12 Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη Εκσυγχρονισµός υλικοτεχνικού 8 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδοµής εξοπλισµού και εξοπλισµού τεχνολογιών 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & πληροφορικής & επικοινωνιών Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών 10 ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και µείωση των Εξόδων Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 15

16 6.1.4 Βελτιστοποίηση Πάγιων Λειτουργιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πίνακας 3: Πίνακας Συσχέτισης Μέτρων µε Ειδικούς Στόχους 6 12 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις που υλοποιούνται και προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προέκυψαν από διαβούλευση που είχε γίνει µε το σύνολο των φορέων της Θεσσαλίας στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης καταρτίσθηκε µια λίστα έργων και δράσεων που προτάθηκαν από τους συµµετέχοντες φορείς. εδοµένου ότι πρόκειται για µεγάλο όγκο έργων και δράσεων, οι υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων προχώρησαν σε καταγραφή των δράσεων (πρόκειται κυρίως για έργα υποδοµών) που θεωρούνται απαραίτητες για την προώθηση της ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος, καταρτίσθηκε ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει ένα υποπρόγραµµα δράσεων. Ως δράσεις νοούνται έργα και λειτουργίες, ως εξής: (α) κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα (δράσεις ή έργα που εκτελούνται εφ άπαξ µε καθορισµένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης), (β) συνεχώς επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης. 17

18 2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προγραµµατική περίοδο έχει να διαχειριστεί συγκεκριµένους και περιορισµένους πόρους για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων του. Οι πόροι θα διατεθούν βάσει προτεραιοτήτων, ως ακολούθως: 1) Για την αποπληρωµή εκκρεµών οφειλών ολοκληρωµένων δράσεων-έργων και προγραµµάτων µε βάση τις εργολαβικές / προγραµµατικές / εταιρικές συµβάσεις τους 2) Για την ολοκλήρωση και αποπληρωµή των συνεχιζόµενων δράσεων-έργων και προγραµµάτων, τα οποία ήδη υλοποιούνται µέσω συµβάσεων και αναµένεται να ολοκληρωθούν κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 3) Για την υλοποίηση νέων έργων µεγάλης αναγκαιότητας που διαθέτουν πλήρη ωριµότητα υλοποίησης 4) Για την προετοιµασία πλήρους ετοιµότητας υλοποίησης νέων έργων µε µελέτες, απαλλοτριώσεις, κ.ά. τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη αναγκαιότητα και αναµένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους προς το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου ή κατά την αρχή της επόµενης ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ Με βάση τα παραπάνω, τα έργα και οι δράσεις κατατάσσονται ως παρακάτω, σύµφωνα µε τους υπολειπόµενους πόρους και µέσω υπηρεσιακών διεργασιών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΡΓΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ -- ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ 17 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ 18

19 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΝ ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ & ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΟΑΠ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΣΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 41 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑ ΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ 46 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 48 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 50 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ - 52 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 55 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ ΡΟΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΑΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 19

20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πίνακας 6: Πίνακας Κατηγοριοποίησης ράσεων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ «ΣΗΜΑΙΕΣ» Πέραν των ανωτέρω δράσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί και κοστολογηθεί κατ εκτίµηση οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε ορισµένες εξ αυτών οι οποίες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι δράσεις αυτές ταξινοµούνται σε δράσεις επιπέδου Περιφέρειας ή και διαπεριφερειακές και σε δράσεις επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας και αποτελούν υποδοµές «Σηµαίες» για την δροµολόγηση της αναπτυξιακής διαδικασίας τόσο της Περιφέρειας στο σύνολό της όσο και των Περιφερειακών ενοτήτων. Κάποιες από αυτές είναι ήδη ενταγµένες σε προγράµµατα, κάποιες βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο ωριµότητας και κάποιες άλλες προγραµµατίζεται να ωριµάσουν και να προχωρήσουν σε διαδικασία υλοποίησης. Οι κατωτέρω δράσεις που καταγράφονται σε καµία περίπτωση δεν συνάγεται ότι θα δροµολογηθεί η υλοποίησή τους δεδοµένου του υψηλού τους κόστους και της ανεπαρκούς χρηµατοδότησης από τα αρµόδια Υπουργεία. Στη συνέχεια ακολουθεί παράθεση δράσεων κυρίως υποδοµών όπως αυτές καταγράφηκαν από την συνεργασία όλων των συναρµόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και από τη διαβούλευση µε τους φορείς της περιφέρειας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος και της αναθεώρησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας Ηπείρου Στερεάς Ελλάδας. Στις υποδοµές υψίστης σηµασίας περιφερειακού επιπέδου περιλαµβάνονται και οι δράσεις που προτάθηκαν στη σύσκεψη µε τον εκπρόσωπο της κοµισιόν υπο την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΘΕΜΑ: 5 ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματισμός. Περιφέρειας Θεσσαλίας Β ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αποτελεί Συνοπτική Παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (Ε.Α.Π.) 2007-2011, έτσι όπως αυτό εγκρίθηκε από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο (Ν.Σ.) Κοζάνης και προωθήθηκε για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5- ΑΠΟΦΑΣΗ 489/ ΘΕΜΑ: 50 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργων δηµοσίων επενδύσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006.

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. ** Ο δείκτης αναφέρεται σε Μέτρα, τα οποία δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ της Ελλάδας. 5.3.1.1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1 2015 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1 ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΕΟΒ-ΒΨΨ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Α: ΒΙΕΟΒ-ΒΨΨ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πρόταση Αναθεώρησης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Από τη αρχή του χρόνου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της τελικής αναθεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Οι ιδέες µας, πράξη και ανάπτυξη Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Κύπρος Ταµεία και Προγράµµατα Μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη 22/08/2011

Ορθή επανάληψη 22/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou,gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ανάπτυξη & κοινωνική επιχειρηματικότητα

Τοπική ανάπτυξη & κοινωνική επιχειρηματικότητα Τοπική ανάπτυξη & κοινωνική επιχειρηματικότητα Βάϊος Κουτής Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ/CLLD) Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα