Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ «ΣΗΜΑΙΕΣ» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΡΟ (ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ ΜΕΤΡΟΥ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΚΡΟΕΣ NEA ΕΡΓΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕ ΡΑΣΗΣ 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΤA ΚΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΣΗΣ ΚΑΠ ΠΙΝ ΟΣ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕΠ 217 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕ 071 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕΠ0062 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ0063 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ 017 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΕΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ 3062 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΕΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΜΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΜΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΜΠ 017 ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε 76 2

3 ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΣΑΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΑΛ.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΑΠΝΑ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΚΩ ΙΚΟΙ Π Ε ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΠΠΕΡΑΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΑΕ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ Π Ε ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΠΤΑ Αναπτυξιακή Εταιρεία Τρικάλων Α.Ε. - ΑΝΕΝΤ Εταιρεία Κοινωνικής Παρέµβασης και Πολιτισµού ΕΚΠΟΛ ΑΕ Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυµος Εταιρεία - ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ ΑΕ 93 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 94 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 98 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Σεπτέµβριο του 2011 εγκρίθηκε µε την αριθµ. 168/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου η Α φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας για την τριετή προγραµµατική περίοδο / - Στρατηγικός Σχεδιασµός, η οποία περιλαµβάνει την: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, µέσω αναλυτικών στοιχείων των χαρακτηριστικών της Περιφέρειας ως χωρικής ενότητας και ως Οργανισµού, την διατύπωση των κρίσιµων ζητηµάτων ανάπτυξης και τη χρήση τεχνικής SWΟT ανάλυσης για την επισήµανση των µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας Στρατηγική της Περιφέρειας και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, διατύπωση του Αναπτυξιακού Οράµατος της Περιφέρειας, και οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Περιφερειακής και Εσωτερικής Ανάπτυξης που αποτελούν την πρώτη βαθµίδα διάρθρωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Σε συνέχεια της Α φάσης, η οποία αποτέλεσε αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης από τις στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, και συζητήθηκε στην Επιτροπή ιαβούλευσης στις 17 Σεπτεµβρίου 2012, εξειδικεύτηκε σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα της Π. Θεσσαλίας σε επίπεδο στρατηγικής, ακολουθώντας µία βαθµιαία ανάπτυξη που καταλήγει σε δράσεις. Οι δράσεις αυτές εµπεριέχουν οµοειδή έργα και ενέργειες ώστε να εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικότερους στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα, στοιχειοθετώντας τον Επιχειρησιακό Προγραµµατισµό της Περιφέρειας. Λαµβάνοντας δε υπόψη τους διαθέσιµους πόρους (ανθρώπινο δυναµικό και χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως ισχύουν µέχρι σήµερα) ο Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός συνδέεται µε ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο τριετούς ορίζοντα, που αποτελεί τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό της Περιφέρειας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Το Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Την Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Β / ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µε την οποία ρυθµίζεται το «Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β βαθµού», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α / ) Το Π.. 129/ «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 4

5 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί µία συνειδητή επιλογή που βασίζεται: Στη διαπιστωµένη αναγκαιότητα σύνταξης ρεαλιστικών και υλοποιήσιµων επιχειρησιακών προγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τα µέχρι στιγµής χρηµατοδοτικά δεδοµένα Στην υποχρεωτική ένταξη στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας όλων των συνεχιζόµενων έργων και ενεργειών που έχουν περιέλθει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από τις πρώην Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εκ των οποίων συνετέθη. Ειδικότερα, σαφής προτεραιότητα δόθηκε κατά πρώτο λόγο στην αποπληρωµή οικονοµικών υποχρεώσεων περατωθέντων έργων, και ακολούθως, στην ολοκλήρωση και αποπληρωµή των συνεχιζόµενων έργων Στο διαχειριστικό πλαίσιο που επιβάλλεται από το δηµοσιονοµικό σύστηµα για την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων. Συνολικά, το παρόν αποτελεί την Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Θεσσαλίας , περιεχόµενο του οποίου είναι ο Επιχειρησιακός και ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σε εφαρµογή της Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Β / ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α / ), το περιεχόµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνει σε συνέχεια της Ενότητας 1: Στρατηγικός Σχεδιασµός, τον Επιχειρησιακό Προγραµµατισµό, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρµοστεί η στρατηγική της Περιφέρειας για την τριετία , σε εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισµών της. Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εξειδικεύοντας σε 1ο επίπεδο ανάπτυξης τους Αναπτυξιακούς Άξονες σε Μέτρα, και σε 2ο επίπεδο ανάπτυξης τα Μέτρα σε ράσεις, οι οποίες ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και συσχετίζονται µε τους Ειδικούς Στόχους που εξυπηρετούν. Η διάρθρωση αυτή καθορίστηκε µε βάση τους Στρατηγικούς στόχους της Α φάσης από τη /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Τα έργα και ενέργειες που συνθέτουν τις δράσεις, θα αποτυπωθούν σε συνέχεια της διαδικασίας, στα αναλυτικά ετήσια Προγράµµατα Επενδυτικών απανών που θα καταρτιστούν κατά την τριετία , βάσει των χρηµατοδοτικών πηγών της Περιφέρειας (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, Ίδια Έσοδα, Π..Ε, κ.λ.π.), και θα εγκριθούν από τα αρµόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας. 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, οι Στρατηγικοί στόχοι που καθορίστηκαν στην Α φάση του επιχειρησιακού εξειδικεύονται ως εξής: Στρατηγικός Στόχος 1 -- Προστασία των φυσικών πόρων Ως κατεξοχήν αγροτική Περιφέρεια, η Θεσσαλία ταλανίζεται εδώ και χρόνια από περιβαλλοντικά προβλήµατα µε κύρια την έλλειψη νερού και την υποβάθµιση του εδάφους λόγω της υπερεκµετάλλευσης υδάτινων και εδαφικών πόρων. Πρωταρχικό µέληµα θεωρείται η εφαρµογή συστηµάτων παραγωγής για τις διατροφικές και ενεργειακές ανάγκες της Περιφέρειας, που θα στηρίζεται σε ανανεώσιµους φυσικούς πόρους. Για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής στόχοι: 6

7 α) η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα ανανέωσής τους β) θα πρέπει να επιδιώκεται ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξαντλήσιµων φυσικών πόρων και προσπάθεια αντικατάστασής τους µε ανανεώσιµους γ) η εναπόθεση αποβλήτων στο περιβάλλον δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα απορρόφησής τους. Με βάση τα παραπάνω οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 1 διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 1.1: Εξοικονόµηση υδατικών πόρων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Ταµίευση - Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων και Προστασία Εµπλουτισµός Υδροφόρου Ορίζοντα Περιορισµός σπατάλης υδατικών πόρων Άξονας 1.2: Αποκατάσταση, ιατήρηση Προστασία & ανάδειξη περιβάλλοντος & φυσικών πόρων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: ιασφάλιση γεωργοκτηνοτροφικής γης & ποιοτική αναβάθµιση Οικιστική οργάνωση Αστικών και τουριστικών κέντρων, ανάδειξη στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα Προστασία Ανάδειξη & αξιοποίηση φυσικών πόρων Στρατηγικός Στόχος 2 -- Προώθηση της οικονοµικής κοινωνικής & πολιτιστικής ανάπτυξης. Βασικό µας στόχο, όπως αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, αποτελεί η ανάδειξη της Θεσσαλίας σε δυναµικό περιφερειακό πόλο µε διακριτή ποιοτική και τεχνολογικά καινοτόµο µεταποιητική, αγροδιατροφική, οικοτουριστική και πολιτιστική ταυτότητα. Στόχος είναι επίσης η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων, η δηµιουργία υποδοµών για την προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Θεσσαλικών προϊόντων και ιδιαίτερα των πιστοποιηµένης ποιότητας. Για να προσεγγίσουµε τον ανωτέρω στόχο, ο οποίος θα προσδώσει σε µεγάλο ποσοστό την ζητούµενη ταυτότητα της περιφέρειας, αλλά και λύση σε προβλήµατα ανταγωνιστικότητας, ανεργίας και εισοδηµάτων πρέπει να απαντήσουµε στους κύριους κινδύνους που είναι: -Η άρνηση των υψηλού επιπέδου αγορών για απορρόφηση προϊόντων που παράγονται χωρίς την πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, σήµατα ποιότητας κλπ. 7

8 -Το κόστος παραγωγής (ανταγωνιστικότητα) σε σχέση µε προϊόντα άλλων χωρών -Η απαξίωση των προϊόντων και τοµέων που δεν ακολουθούν την ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας (διαδίκτυο, εξωστρέφεια) Με βάση τα παραπάνω οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 2 διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 2.1: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και Υποδοµών και Υπηρεσιών υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων Άξονας 2.2: Ενίσχυση της Προώθησης & διακριτότητας τοπικών προϊόντων Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Προώθηση και ιακριτότητα των Θεσσαλικών Προϊόντων Τουριστική Προβολή της Θεσσαλίας. Στρατηγικός Στόχος 3 -- Ενίσχυση Προσπελασιµότητας Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριµνας και των Μέτρων για την Φτώχεια, την Υγεία, την Παιδεία Όπως προαναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας είναι η γεωγραφική της θέση που εξασφαλίζει, για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της, σύντοµη και άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος της χώρας. Όλα τα εθνικά µεταφορικά δίκτυα διαρρέουν την περιφέρεια προσδίδοντάς της στρατηγική θέση στην επικράτεια. Επίσης ο συνδυασµός των µεταφορικών υποδοµών (Σιδηρόδροµος, ΠΑΘΕ, Λιµάνι, Αεροδρόµια) την καθιστούν κοµβικό σηµείο ενισχύοντας το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Για την πλήρη αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος αυτού είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν οι υποδοµές µε την κατασκευή της οδού Ε65 η οποία θα ενώσει την ΠΑΘΕ µε την ΕΓΝΑΤΙΑ οδό και θα δώσει διέξοδο στη υτική Ελλάδα, µε την επέκταση του τοπικού οδικού δικτύου όπου είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στους ορεινούς και όχι µόνο οικισµούς, καθώς και την ολοκλήρωση των έργων στα λιµάνια και αεροδρόµια. Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 3 διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 3.1: Ολοκλήρωση Υποδοµών Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Περιφερειακές και διανοµαρχιακές συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδροµές Παρακάµψεις αστικών κέντρων Λιµένες - Αλιευτικά καταφύγια 8

9 3.1.4 Υποδοµές και Υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας - Εκπαίδευσης -Αθλητισµού Υποδοµές τουριστικής - πολιτιστικής ανάπτυξης Άξονας 3.2: Συντήρηση Υποδοµών Μέτρο: ιατήρηση των υπαρχουσών υποδοµών σε υψηλά επίπεδα για την βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στρατηγικός Στόχος 4 -- Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού & Απασχόλησης Στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο που διαµορφώνει η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και η γνώση ως στοιχείο της εργασίας αποτελούν τον κινητήριο µοχλό ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού µοντέλου ανάπτυξης. Μέσω αυτού, αναβαθµίζεται ο ρόλος του εργαζόµενου, που αποκτά την ικανότητα να χειρίζεται σωστά την πληροφόρηση µέσα σε µία διαρκή µαθησιακή διαδικασία που συνεχώς ανανεώνεται. Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην παραγωγική διαδικασία αναδιαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, συµβάλλοντας στη δηµιουργία νέων µορφών απασχόλησης. Το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης, οι ουσιαστικές δεξιότητες σε ΤΠΕ και η επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα αποτελούν τα ιδανικά προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη του καταλυτικού ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα δια βίου µάθησης για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη µιας ισχυρής «µαθησιακής κουλτούρας», αντίστοιχης εκείνης που έχουν επιτύχει άλλα Κράτη Μέλη (Ιρλανδία, ανία κλπ.) πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο µιας αναπτυξιακής στρατηγικής Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 4 πρέπει να διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 4.1: Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων Μέτρο: Κατάρτιση εργατικού δυναµικού και Έρευνες δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την κατάρτιση & απασχόληση Άξονας 4.2: Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μέτρο: Ανάπτυξη και ιάχυση της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των καινοτόµων µορφών εργασίας και της Ισότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 9

10 Στρατηγικός Στόχος 5 -- Ενίσχυση ιαπεριφερειακής & ιακρατικής Συνεργασίας Ο ανωτέρω στόχος έχει άµεση σχέση µε την πράσινη βίβλο για την εδαφική συνοχή που υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. Η εδαφική συνοχή αφορά την εξασφάλιση της αρµονικής ανάπτυξης όλων των περιοχών, καθώς και τη µέριµνα ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εγγενή χαρακτηριστικά των εδαφών τους. Με αυτήν τη µορφή, αποτελεί µέσο για τη µετατροπή της ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα που συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη της κάθε περιοχής και ολόκληρης της ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα και η ευηµερία εξαρτώνται πλέον όλο και περισσότερο από την ικανότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων να αξιοποιούν στο έπακρο όλα τα εδαφικά προτερήµατα. Ωστόσο, σε µια παγκόσµια οικονοµία που διεθνοποιείται και διασυνδέεται, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται συν τοις άλλοις από την οικοδόµηση σχέσεων µε άλλα εδάφη ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κοινά θετικά στοιχεία αξιοποιούνται κατά συντονισµένο και βιώσιµο τρόπο. Η συνεργασία παράλληλα µε τη εισροή της τεχνολογίας και των ιδεών, καθώς επίσης και των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων ανάγεται σε όλο και σηµαντικότερη πτυχή της εδαφικής ανάπτυξης και σε βασικό παράγοντα για τη στήριξη της µακροπρόθεσµης και βιώσιµης ανάπτυξης. Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 5 να διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 5.1: ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών Μέτρο: ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών Άξονας 5.2: ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών Μέτρο: ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών Στρατηγικός Στόχος 6 -- Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας Ο στόχος της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της περιφέρειας ευθυγραµµίζεται µε τον γενικότερο στόχο της διοικητικής µεταρρύθµισης και συνοψίζεται στα εξής βασικά σηµεία: Αποτελεσµατική και αποδοτική δηµόσια διοίκηση. Ανοιχτή, δίκαιη και συµµετοχική διοίκηση έναντι των πολιτών, επιχειρήσεων και όλων όσων συναλλάσσονται ή συνεργάζονται µε την περιφέρεια Με την εφαρµογή του νόµου του «Καλλικράτη», και µάλιστα υπο συνθήκες οικονοµικής κρίσης, στη χώρα µας συνέβη ένα διοικητικό «ΣΟΚ». Οι µεγάλες αστοχίες στην κατάρτιση των 10

11 νέων οργανισµών, η µεταφορά προσωπικού από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από τις Νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους Α /βάθµιους ΟΤΑ, οι µεγάλες διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των διάφορων δηµόσιων φορέων και υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά αδιέξοδα που δηµιουργήθηκαν από την συσσώρευση παλαιών χρεών αλλά και την µειωµένη χρηµατοδότηση λόγω της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, δηµιούργησαν κατ αρχήν µία χαοτική κατάσταση η οποία βέβαια είχε σαν τελικό αποδέκτη τον πολίτη. Παρ όλα αυτά και µέσα από τεράστια προβλήµατα και δυσκολίες, οι υπηρεσίες της περιφέρειας δείχνουν να βρίσκουν τον δρόµο τους και σήµερα η κατάσταση είναι καλύτερη, αισιοδοξούµε δε µέχρι το τέλος του χρόνου να έχουµε φθάσει σε αξιόλογα επίπεδα απόδοσης των υπηρεσιών. Η διοικητική µεταρρύθµιση όµως παρ όλα τα προβλήµατα που δηµιούργησε αποτελεί ταυτόχρονα και µία ευκαιρία αναδιάταξης των υπηρεσιών και του προσωπικού τους, που αν την εκµεταλλευθούµε σωστά µπορεί να έχει θετικότατα αποτελέσµατα στη λειτουργία τους και άµεσες θετικές συνέπειες στους πολίτες και την κοινωνία. Βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή στην εκκίνηση µιας νέας περιόδου και έχουµε την ευθύνη για την δηµιουργία µιας διοικητικής µηχανής που στο χέρι µας είναι να την δοµήσουµε έτσι ώστε: -Να λειτουργεί για τον πολίτη -Να υποστηρίζει την διαφάνεια -Να παρέχει ταχείες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου -Να λειτουργεί µε στόχους και αποτελέσµατα Οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 6 πρέπει να διαµορφώνονται ως εξής: Άξονας 6.1: Αναβάθµιση εγκαταστάσεων & παρεχόµενων υπηρεσιών Με περαιτέρω εξειδίκευση του άξονα στα εξής µέτρα: Ανάπτυξη εξιοτήτων Προσωπικού και Καινοτόµοι Μέθοδοι ιοίκησης Εκσυγχρονισµός υλικοτεχνικού εξοπλισµού και εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση Βελτιστοποίηση Πάγιων Λειτουργιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 11

12 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ - ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Στρατηγικός Στόχος 1 -- Προστασία των φυσικών πόρων Άξονας 1.1: Εξοικονόµηση υδατικών πόρων Ταµίευση - Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων και Προστασία - Εµπλουτισµός Υδροφόρου Ορίζοντα Περιορισµός Σπατάλης Υδατικών Πόρων Άξονας 1.2: Αποκατάσταση, ιατήρηση Προστασία & ανάδειξη περιβάλλοντος & φυσικών πόρων ιασφάλιση γεωργοκτηνοτροφικής γης & ποιοτική αναβάθµιση Οικιστική οργάνωση Αστικών και τουριστικών κέντρων, ανάδειξη στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα Προστασία Ανάδειξη & αξιοποίηση φυσικών πόρων Στρατηγικός Στόχος 2 -- Προώθηση της οικονοµικής κοινωνικής & πολιτιστικής ανάπτυξης. Άξονας 2.1: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και Υποδοµών/Υπηρεσιών Υποστήριξης Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων Άξονας 2.2: Ενίσχυση της Προώθησης & διακριτότητας τοπικών προϊόντων Προώθηση και ιακριτότητα των Θεσσαλικών Προϊόντων Τουριστική Προβολή Θεσσαλίας Στρατηγικός Στόχος 3 -- Ενίσχυση Προσπελασιµότητας Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριµνας και των Μέτρων για την Φτώχεια, την Υγεία, την Παιδεία Άξονας 3.1: Ολοκλήρωση Υποδοµών Περιφερειακές και διανοµαρχιακές συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδροµές Παρακάµψεις αστικών κέντρων Λιµένες - Αλιευτικά καταφύγια Υποδοµές και Υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας - Εκπαίδευσης Αθλητισµού Υποδοµές τουριστικής - πολιτιστικής ανάπτυξης Άξονας 3.2: Συντήρηση Υποδοµών ιατήρηση των υπαρχουσών υποδοµών σε υψηλά επίπεδα για την βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στρατηγικός Στόχος 4 -- Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού & Απασχόλησης Άξονας 4.1: Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων Κατάρτιση εργατικού δυναµικού και έρευνες - δράσεις για τη διασύνδεση εκπαίδευσης-κατάρτισης-απασχόλησης Άξονας 4.2: Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Ανάπτυξη και ιάχυση της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των καινοτόµων µορφών εργασίας και της Ισότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Στρατηγικός Στόχος 5 -- Ενίσχυση ιαπεριφερειακής & ιακρατικής Συνεργασίας Άξονας 5.1: ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών ράσεις ιαπεριφερειακών και ιακρατικών Συνεργασιών Άξονας 5.2: ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών ράσεις Ενδοπεριφερειακών Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη Καλών Πρακτικών Στρατηγικός Στόχος 6 -- Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας Άξονας 6.1: Αναβάθµιση εγκαταστάσεων & παρεχόµενων υπηρεσιών Ανάπτυξη εξιοτήτων Προσωπικού και Καινοτόµοι Μέθοδοι ιοίκησης Εκσυγχρονισµός υλικοτεχνικού εξοπλισµού και εξοπλισµού τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση Βελτιστοποίηση Πάγιων Λειτουργιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πίνακας 1: Πίνακας Συσχέτισης Στόχων-Αξόνων-Μέτρων 12

13 ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατά την προγραµµατική περίοδο , η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλείται να επιτύχει τους γενικούς στρατηγικούς και τους ειδικότερους στόχους, κατά προτεραιότητα και στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρµογή των µέτρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τα οποία συσχετίζονται µε έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Η συσχέτιση του κάθε µέτρου µε τους αντίστοιχους στόχους έχει βασιστεί στην SWOT ανάλυση της Α φάσης, το περιεχόµενο του µέτρου και τη σχετικότητα του στόχου. Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιµέρους ειδικούς στόχους: α/α Ειδικοί Στόχοι 1 Αειφορία των φυσικών πόρων η εκµετάλλευση των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα ανανέωσής τους µε ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξαντλήσιµων φυσικών πόρων και προσπάθεια αντικατάστασής τους µε ανανεώσιµους και ελαχιστοποίηση εναπόθεσης αποβλήτων στο περιβάλλον. 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 3 Ολοκλήρωση - Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων 4 Συντήρηση αναβάθµιση υπαρχουσών υποδοµών 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών 7 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού - ιοικητική µεταρρύθµιση Ν. 3852/2010 "Πρόγραµµα Καλλικράτης" 8 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδοµής 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 10 Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και µείωση των Εξόδων 11 Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηµατοδότησης 12 Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη Πίνακας 2: Πίνακας Ειδικών Στόχων Η συσχέτιση των µέτρων µε τους ειδικούς στόχους απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 13

14 Κωδ. ΜΕΤΡΟ Κωδ. ΣΤΟΧΟΙ Μέτρου Στόχου Ταµίευση - Αξιοποίηση επιφανειακών 1 υδάτων και προστασία - εµπλουτισµός 2 υδροφόρου ορίζοντα 3 Αειφορία των φυσικών πόρων Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Περιορισµός σπατάλης υδατικών πόρων 1 Αειφορία των φυσικών πόρων 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών ιασφάλιση γεωργοκτηνοτροφικής γης 1 Αειφορία των φυσικών πόρων & ποιοτική αναβάθµιση 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Οικιστική οργάνωση Αστικών και 1 Αειφορία των φυσικών πόρων τουριστικών κέντρων, ανάδειξη 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων στοιχείων παραδοσιακού χαρακτήρα Προστασία Ανάδειξη & αξιοποίηση 1 Αειφορία των φυσικών πόρων φυσικών πόρων Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές καθώς και Υποδοµών και Υπηρεσιών πολιτικές στήριξης της απασχόλησης Υποστήριξης Επιχειρηµατικότητας και 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & Καινοτοµίας τεχνολογικών καινοτοµιών 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση των 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή αγροτικών εκµεταλλεύσεων 3 5 ποιοτικών προϊόντων Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης Προώθηση και ιακριτότητα των 2 θεσσαλικών Προϊόντων 3 5 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης 4 Συντήρηση αναβάθµιση υπαρχουσών υποδοµών ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & 6 τεχνολογικών καινοτοµιών Τουριστική Προβολή Θεσσαλίας 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & 9 Επικοινωνίας Περιφερειακές και διανοµαρχιακές 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων 14

15 συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδροµές Παρακάµψεις αστικών κέντρων 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Λιµένες - Αλιευτικά καταφύγια 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων Κοινωνικές Υποδοµές υγείας - πρόνοιας 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων - εκπαίδευσης -Αθλητισµού Υποδοµές τουριστικής - πολιτιστικής 3 Βελτίωση Υποδοµών & δικτύων ανάπτυξης 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης ιατήρηση των υπαρχουσών υποδοµών 4 σε υψηλά επίπεδα για την βέλτιστη και 12 ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Συντήρηση αναβάθµιση υπαρχουσών υποδοµών Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη Κατάρτιση εργατικού δυναµικού και 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές έρευνες-δράσεις για τη διασύνδεση πολιτικές στήριξης της απασχόλησης εκπαίδευσης κατάρτισης - Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του απασχόλησης 7 ανθρώπινου δυναµικού Ανάπτυξη και ιάχυση της Εταιρικής 5 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναµικού µε ενεργητικές κοινωνικής ευθύνης, των καινοτόµων πολιτικές στήριξης της απασχόλησης µορφών εργασίας και της Ισότητας ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & πρόσβασης στην αγορά εργασίας 6 τεχνολογικών καινοτοµιών ευπαθών κοινωνικών οµάδων ράσεις ιαπεριφερειακών και 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & ιακρατικών Συνεργασιών τεχνολογικών καινοτοµιών ράσεις Ενδοπεριφερειακών 1 Αειφορία των φυσικών πόρων Συνεργασιών Φορέων και ανάδειξη 6 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & καλών πρακτικών τεχνολογικών καινοτοµιών 11 Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηµατοδότησης Ανάπτυξη εξιοτήτων Προσωπικού και 7 Καινοτόµοι Μέθοδοι ιοίκησης 9 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 12 Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη Εκσυγχρονισµός υλικοτεχνικού 8 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδοµής εξοπλισµού και εξοπλισµού τεχνολογιών 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & πληροφορικής & επικοινωνιών Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών 10 ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και µείωση των Εξόδων Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση 9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 15

16 6.1.4 Βελτιστοποίηση Πάγιων Λειτουργιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πίνακας 3: Πίνακας Συσχέτισης Μέτρων µε Ειδικούς Στόχους 6 12 ιάδοση εκµετάλλευση καλών πρακτικών & τεχνολογικών καινοτοµιών Αποτελεσµατικές και αποδοτικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις που υλοποιούνται και προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προέκυψαν από διαβούλευση που είχε γίνει µε το σύνολο των φορέων της Θεσσαλίας στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης καταρτίσθηκε µια λίστα έργων και δράσεων που προτάθηκαν από τους συµµετέχοντες φορείς. εδοµένου ότι πρόκειται για µεγάλο όγκο έργων και δράσεων, οι υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων προχώρησαν σε καταγραφή των δράσεων (πρόκειται κυρίως για έργα υποδοµών) που θεωρούνται απαραίτητες για την προώθηση της ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος, καταρτίσθηκε ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει ένα υποπρόγραµµα δράσεων. Ως δράσεις νοούνται έργα και λειτουργίες, ως εξής: (α) κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα (δράσεις ή έργα που εκτελούνται εφ άπαξ µε καθορισµένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης), (β) συνεχώς επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης. 17

18 2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προγραµµατική περίοδο έχει να διαχειριστεί συγκεκριµένους και περιορισµένους πόρους για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων του. Οι πόροι θα διατεθούν βάσει προτεραιοτήτων, ως ακολούθως: 1) Για την αποπληρωµή εκκρεµών οφειλών ολοκληρωµένων δράσεων-έργων και προγραµµάτων µε βάση τις εργολαβικές / προγραµµατικές / εταιρικές συµβάσεις τους 2) Για την ολοκλήρωση και αποπληρωµή των συνεχιζόµενων δράσεων-έργων και προγραµµάτων, τα οποία ήδη υλοποιούνται µέσω συµβάσεων και αναµένεται να ολοκληρωθούν κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 3) Για την υλοποίηση νέων έργων µεγάλης αναγκαιότητας που διαθέτουν πλήρη ωριµότητα υλοποίησης 4) Για την προετοιµασία πλήρους ετοιµότητας υλοποίησης νέων έργων µε µελέτες, απαλλοτριώσεις, κ.ά. τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη αναγκαιότητα και αναµένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους προς το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου ή κατά την αρχή της επόµενης ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ Με βάση τα παραπάνω, τα έργα και οι δράσεις κατατάσσονται ως παρακάτω, σύµφωνα µε τους υπολειπόµενους πόρους και µέσω υπηρεσιακών διεργασιών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΡΓΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ -- ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ 17 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ 18

19 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΝ ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ & ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΟΑΠ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΣΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 41 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑ ΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ 46 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 48 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 50 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ - 52 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 55 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ ΡΟΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΑΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 19

20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πίνακας 6: Πίνακας Κατηγοριοποίησης ράσεων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ «ΣΗΜΑΙΕΣ» Πέραν των ανωτέρω δράσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί και κοστολογηθεί κατ εκτίµηση οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε ορισµένες εξ αυτών οι οποίες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι δράσεις αυτές ταξινοµούνται σε δράσεις επιπέδου Περιφέρειας ή και διαπεριφερειακές και σε δράσεις επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας και αποτελούν υποδοµές «Σηµαίες» για την δροµολόγηση της αναπτυξιακής διαδικασίας τόσο της Περιφέρειας στο σύνολό της όσο και των Περιφερειακών ενοτήτων. Κάποιες από αυτές είναι ήδη ενταγµένες σε προγράµµατα, κάποιες βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο ωριµότητας και κάποιες άλλες προγραµµατίζεται να ωριµάσουν και να προχωρήσουν σε διαδικασία υλοποίησης. Οι κατωτέρω δράσεις που καταγράφονται σε καµία περίπτωση δεν συνάγεται ότι θα δροµολογηθεί η υλοποίησή τους δεδοµένου του υψηλού τους κόστους και της ανεπαρκούς χρηµατοδότησης από τα αρµόδια Υπουργεία. Στη συνέχεια ακολουθεί παράθεση δράσεων κυρίως υποδοµών όπως αυτές καταγράφηκαν από την συνεργασία όλων των συναρµόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και από τη διαβούλευση µε τους φορείς της περιφέρειας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος και της αναθεώρησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας Ηπείρου Στερεάς Ελλάδας. Στις υποδοµές υψίστης σηµασίας περιφερειακού επιπέδου περιλαµβάνονται και οι δράσεις που προτάθηκαν στη σύσκεψη µε τον εκπρόσωπο της κοµισιόν υπο την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα