Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Αστικό δίκαιο 5 II. Πολιτική δικονομία 11 III. Εμπορικό δίκαιο 15 IV. Εργατικό δίκαιο 23 V. Ποινικό δίκαιο 25 VI. Ποινική δικονομία 29 VII. Ποινική δικονομία 29 VIII. Ε.Σ.Δ.Α. στα πλαίσια της ποινικής δίκης 31 IX. Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο 33 X. Δεοντολογία Αρχές δικαστικής συμπεριφοράς 34 XI. Δομή δικαστικών πολιτικών αποφάσεων 34 XII. Δομή δικαστικών ποινικών αποφάσεων 34 XIII. Εισαγωγή στο τραπεζικό δίκαιο 34 XIV. Συνταγματικό δίκαιο ατομικές ελευθερίες 35 XV. Πρακτικά ζητήματα ΚΠολΔ 35 XVI. Πρακτικά ζητήματα ΚΠΔ 35 XVII. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 35 XVII. Πληροφορική 36 IXX. Γλώσσες 36 XX. Ημερίδες 37 3

4 4

5 I. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Δικαιοπραξίες γενικά Εικονική δήλωση Δήλωση από πλάνη (ουσιώδη, ως προς τα παραγωγικά αίτια) Δήλωση ως συνέπεια απάτης, απειλής Αγωγή για ακύρωση (άρθρα 154, 155, 156 και 157 ΑΚ) Ερμηνεία δήλωσης (άρθρο 173 ΑΚ) και σύμβασης (άρθρο 200 ΑΚ) Δικαιοπραξία απαγορευμένη, αντίθετη στα χρηστά ήθη Τύπος δικαιοπραξίας Κατάρτιση σύμβασης Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις Ύψος αποζημίωσης Αντιπροσώπευση - Ερμηνεία άρθρων 211 και 212 ΑΚ Πληρεξουσιότητα Παραγραφή, έναρξη, αναστολή, διακοπή και κυρίως παραγραφή εν επιδικία Αποσβεστική προθεσμία Κατάχρηση δικαιώματος ορισμένο και παραδεκτό ενστάσεως Διδάσκοντες: κ. Σοφία Καραχάλιου, Πρόεδρος Εφετών κ. Γεράσιμος Φουρλάνος, Πρόεδρος Εφετών Β. Ενοχικό Δίκαιο Β1. Γενικό Ενοχικό Ευθύνη νομικών προσώπων και υπαναχώρηση Αρραβώνας Ποινική ρήτρα Διαφέρον Ζημία περιουσιακή και μη Συνυπαιτιότητα Αδυναμία Υπερημερία οφειλέτη και δανειστή Απόσβεση ενοχών Παραγραφή - Προθεσμία Διδάσκοντες: κ. Γεράσιμος Φουρλάνος, Πρόεδρος Εφετών κ. Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Β2. Ειδικό Ενοχικό I B2α. Δωρεά Ανάκληση δωρεάς Β2β. Πώληση Υποχρεώσεις πωλητή-αγοραστή 5

6 Αγωγή καταβολής τιμήματος (Στοιχεία αγωγής Ενστάσεις εναγομένου - Άσκηση Υπόδειγμα απόφασης) Νομικά ελαττώματα (Έννοια Στοιχεία για το ορισμένο σχετικής αγωγής Είδος αξιώσεων Τρόπος άσκησης) Υπερημερία πωλητή (Έννοια Στοιχεία αγωγών Επεξεργασία (2) υποθέσεων) Υπερημερία αγοραστή (Έννοια Στοιχεία αγωγών Επεξεργασία (2) υποθέσεων Πραγματικά ελαττώματα (Διαφορές νέου παλαιού δικαίου - Έννοια Στοιχεία για το ορισμένο σχετικών αγωγών Είδος αξιώσεων Επεξεργασία υποθέσεων) Β2γ. Σύμβαση έργου Μικτές συμβάσεις (Έννοια Στοιχεία Αγωγές εργολάβου για καταβολή αμοιβής Αγωγές εργοδότη από μη εκτέλεση του έργου Επεξεργασία (2) υποθέσεων) Υπαναχώρηση εργοδότη (Άρθρο 686 Α.Κ. Προϋποθέσεις Είδος αξιώσεων Διαφορά από άρθρο 700 ΑΚ Επεξεργασία (2) υποθέσεων) Πραγματικά ελαττώματα Ελλείψεις έργου (Αξιώσεις εργοδότη κατ άρθρο ΑΚ Στοιχεία αγωγών) Αξιώσεις εργοδότη προς αποζημίωση (άρθρο 690 ΑΚ) (Στοιχεία αγωγής Ενστάσεις εργολάβου Επεξεργασία υπόθεσης Γραπτή άσκηση) Β2δ. Εντολή Υποχρεώσεις εντολοδόχου και εντολέως Β2ε. Διοίκηση αλλοτρίων Β2στ. Εγγύηση Ευθύνη εγγυητή Απόσβεση εγγύησης Β2ζ. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους Αιτιώδης - Αναιτιώδης Διδάσκουσες: κ. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος Εφετών κ. Άννα Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών Β3. Ειδικό Ενοχικό ΙΙ Πώληση Νέο Δίκαιο Διεθνής Σύμβαση της Βιέννης για την πώληση Αδικαιολόγητος Πλουτισμός Αδικοπραξία Καταδολίευση δανειστών 6

7 κ. Παναγιώτης Κορνηλάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. B4. Μισθωτικές Διαφορές I. Αστική μίσθωση πράγματος Εισαγωγικές παρατηρήσεις (1. Νομοθετικό καθεστώς: Ουσιαστικό και Δικονομικό δίκαιο. 2. Νομική φύση των κανόνων 574 επ. Α.Κ. και πρακτικές συνέπειες. 3. Ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία της μίσθωσης πράγματος, διακρίσεις της σύμβασης, συγγενείς συμβάσεις) Κατάρτιση της μίσθωσης (1. Μισθωτήριο, έγκυροι και άκυροι όροι του. 2. Άτυπο σύμβασης συμβατικός τύπος το άρθρο 650 Κ.Πολ.Δ.) Κύριες υποχρεώσεις των μερών Λειτουργία της σύμβασης με περισσότερους εκμισθωτές ή/και μισθωτές. Δίκες με κύριο αντικείμενο την καθυστέρηση περί την καταβολή του μισθώματος (Α.Κ. 597, ΕισΝΚΠολΔ 66, 661, 662 ΚΠολΔ) Άμυνα του εναγομένου με επίκληση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου Δίκες με αντικείμενο γενικά την παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον Ειδικότερα η υπομίσθωση Η σιωπηρή συναίνεση του εκμισθωτή Συνέπειες (κακή χρήση μισθίου κλπ) Η λεγόμενη «επικουρική καταγγελία» Εκποίηση μισθίου Λήξη της μίσθωσης Αγωγές προς απόδοση του μισθίου Δικαστική απόφαση Ζητήματα εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου Ζητήματα μετά τη λήξη της μίσθωσης (ιδίως φθορές στο μίσθιο, αποζημίωση χρήσεως, πλασματική αναμίσθωση) Αναγκαστική εκτέλεση II. Επαγγελματική μίσθωση Εισαγωγή στο δίκαιο της επαγγελματικής μίσθωσης Προστατευόμενες και μη προστατευόμενες μισθώσεις. Ακίνητα ανεπίδεκτα επαγγελματικής μίσθωσης (άρθρα 1-4 Π.Δ.34/1995) Η κατά το άρθρο 14 Π.Δ. 34/1995 δέσμευση του τρίτου Η διάρκεια της μίσθωσης Αυλή Εμπορική αξία - Σιωπηρή και πλασματική αναμίσθωση. 7

8 Πλείονες εκμισθωτές/μισθωτές Θάνατος μισθωτή Κληρονόμοι Συνέχιση μίσθωσης Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Προϋποθέσεις και έννομα αποτελέσματα. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου Οι διακρίσεις του άρθρου 11 Επιτρεπτή και ανεπίτρεπτη παραχώρηση. Μισθώτρια εταιρία Συγχώνευση, διάσπαση και μετασχηματισμός Είσοδος και έξοδος εταίρου Λύση και εκκαθάριση της μισθώτριας εταιρίας. Εκποίηση του μισθίου (συμβατική και με αναγκαστικό πλειστηριασμό) Προκαταβολές μισθωμάτων (Η Ολ.Α.Π. 6/2004, πλειοψηφία και μειοψηφία) Δικαιώματα και υποχρεώσεις νέου κτήτορα. Καταγγελία για ιδιόχρηση υπέρ τέκνου Συμβατική διάρκεια 69 Κ.Πολ.Δ., 48&2 Π.Δ. 34/1995 Προσδιορισμός της χρήσης Διατακτικό απόφασης Αναγκαστική εκτέλεση Παράλειψη ιδιόχρησης Επανεκμίσθωση εντός διετίας Συνέπειες. Διδάσκοντες: Επαγγελματική μίσθωση-θεωρητική προσέγγιση: κ. Γεώργιος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ Μισθωτικές διαφορές- Πρακτική προσέγγιση: κ. Αντώνιος Τσαλαπόρτας, Εφέτης Γ. Εμπράγματο Δίκαιο Γ1. Ι. Αγωγές νομής, διαταράξεως, αποβολής, αδικαιολογήτου πλουτισμού έφεσις ασφαλιστικών μέτρων διαταράξεως και αποβολής από της νομής ΙΙ. Διεκδικητική αγωγή κυριότης κτήσις κυριότητος (πρωτότυπος και παράγωγος τρόπος) προστασία της κυριότητος ενστάσεις και αντενστάσεις αγωγές αποζημιώσεως ΙΙΙ. Χρησικτησία τακτική έκτακτος κατά το ισχύον και το βυζαντινορωμαϊκόν δίκαιον Στοιχεία βυζαντινορωμαϊκού κληρονομικού δικαίου εν σχέσει προς την χρησικτησίαν Πράγματα ανεπίδεκτα χρησικτησίας ειδικώς επί δικών μετά του Δημοσίου, προσαύξησις χρόνου ΙV. Αρνητική αγωγή ενστάσεις και αντενστάσεις V. Πουβλικιανή αγωγή ενστάσεις και αντενστάσεις VI. Αγωγή παροχής διόδου VII.Αγωγή περί συνομολογήσεως δουλείας ενστάσεις και αντενστάσεις VIII. Προστασία της επικαρπίας και της οικήσεως ΙΧ. Διανομή αυτουσία αγωγή διανομής πάσης μορφής, δαπάνες επί του κοινού δικαστική δαπάνη της αγωγής διανομής 8

9 Χ. Υποθήκη και προστασία αυτής ΧΙ. Αγωγή επί ενοικοδομήσεως γειτονικού ακινήτου ΧΙΙ. Οροφοκτησία διαφορές συνιδιοκτητών κατ ορόφους ιδιοκτησιών (άρθρο 17 & 2 ΚΠολΔ) κ. Πάνος Πετρόπουλος, Εφέτης Γ2. Ειδικά θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου : Οικιστική νομοθεσία Ζώνες πόλεων και οικιστικού ελέγχου, Προσφυγική νομοθεσία, Αγροτική νομοθεσία κ. Μάριος-Φώτιος Χατζηπανταζής, Αρεοπαγίτης Δ. Οικογενειακό Δίκαιο Μνηστεία - Λύση Συνέπειες λύσης Γάμος Κωλύματα - Ακυρος και ακυρώσιμος Λόγοι Αποκτήματα - Εννοια Ορισμένο αγωγής Σχετικές ενστάσεις Στοιχεία εξεύρεσης περιουσιακής επαύξησης Παραγραφή Διαζύγιο Λόγοι Χρηματική ικανοποίηση σε περίπτωση λύσης 281 ΑΚ επί αγωγής διαζυγίου Οικογενειακή στέγη Ρύθμιση από το δικαστήριο Στοιχεία για την παραχώρηση-κατανομή κινητών πραγμάτων συζύγων Ρύθμιση από το δικαστήριο Σχετικά θέματα Γονική μέριμνα Επικοινωνία Διατροφή συζύγου ανηλίκων και ενηλίκων Στοιχεία για το ορισμένο των αγωγών Σχετικές ενστάσεις Μεταγαμιαία διατροφή Προϋποθέσεις Συγγένεια Προσβολή και αναγνώριση της πατρότητας Διατροφή από το νόμο Υιοθεσία Πότε επιτρέπεται Επιτροπεία ανηλίκου Διορισμός επιτρόπου Διοίκηση περιουσίας Ευθύνη επιτρόπου Δικαστική συμπαράσταση Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων κ. Ελευθέριος Παπαγιάννης, Πρόεδρος Εφετών Ε. Κληρονομικό Δίκαιο Κληρονομική διαδοχή 9

10 Διαθήκη Είδη - Άκυρη Περιπτώσεις Ακυρωσία λόγω πλάνης, απάτης Εξ αδιαθέτου διαδοχή Ερμηνεία διαθήκης Στοιχεία για την ερμηνεία Νόμιμη μοίρα Αγωγή συμπλήρωσης Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας Κληρονομική αναξιότητα Σχολάζουσα κληρονομία Αγωγή περί κλήρου Συνεισφορά Κληρονομικό καταπίστευμα Κληρονομητήριο - Προϋποθέσεις παροχής Εκτελεστής διαθήκης Δωρεά αιτία θανάτου κ. Ελευθέριος Παπαγιάννης, Πρόεδρος Εφετών 10

11 ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α) Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων Παρεμπίπτουσα εξέταση διοικητικών πράξεων Δικαιοδοσία για αλλοδαπούς Προϋποθέσεις Αυτεπάγγελτη έρευνα δικαιοδοσίας Εξαιρέσεις Προσδιορισμός αξίας αντικειμένου της δίκης Αρμοδιότητα καθ ύλη και κατά τόπο Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας Εξαιρέσεις Β) Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές Δικονομικές ακυρότητες Συνέπειες Ομοδικία Ενεργητική Παθητική Πληρεξουσιότητα Διδάσκοντες: κ. Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κ. Παρασκευάς Αρβανιτάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ Γ) Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Απόπειρα συμβιβασμού και εξώδικης επίλυσης διαφορών Άσκηση αγωγής Περιεχόμενο αγωγής Αντικειμενική σώρευση αγωγών Συνέπειες ασκήσεως αγωγής Δ) Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση Διόρθωση τυπικών ελλείψεων Επίδοση και κλήτευση Διάκριση Προθεσμία κλητεύσεως Προπαρασκευή συζητήσεως από το δικαστήριο Ε) Συζήτηση στο ακροατήριο Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων Προθεσμία Ενστάσεις Ανταγωγή Προσεπίκληση Ανακοίνωση δίκης Παρέμβαση Επανάληψη συζητήσεως Ερημοδικία διαδίκων Συνέπειες ΣΤ) Διακοπή και επανάληψη της δίκης Κατάργηση και περάτωση της δίκης Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Παραίτηση από το δικαίωμα Αποδοχή αγωγής Απόφαση Διόρθωση και ερμηνεία αυτής κ. Δημήτριος Λοβέρδος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 11

12 Ζ) Απόδειξη Κατ ιδίαν αποδεικτικά μέσα Εκτίμηση αποδείξεων Διάκριση καταθέσεως μαρτύρων και ανώμοτης ή ένορκης εξετάσεως των διαδίκων Έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά Ένσταση πλαστότητας - Άρνηση γνησιότητας Κ. Στυλιανός Σταματόπουλος, Καθηγητής Δ.Π.Θ. Η) Δεδικασμένο Αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια Δεδικασμένο επί ενστάσεων Δεδικασμένο για προδικαστικά ζητήματα Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου κ. Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ Θ) Έφεση κ. Δημήτριος Κράνης, Πρόεδρος Εφετών Ι) Ειδικές Διαδικασίες Ι1. Ασφαλιστικά Μέτρα Προδικασία ασφαλιστικών μέτρων (κατάθεση αίτησης επιδόσειςκοινοποίηση) Συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων Προσωρινή διαταγή Προσωρινό δεδικασμένο Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Μετενέργεια ασφαλιστικών μέτρων κ. Δημήτριος Κράνης, Πρόεδρος Εφετών Ι2. Εκούσια δικαιοδοσία ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ορισμός Κύρια χαρακτηριστικά της εκούσιας δικαιοδοσίας Διαφορές με τη διαγνωστική δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας Σχέσεις εκούσιας με την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία Αντικείμενο δίκης εκούσιας δικαιοδοσίας Υποκείμενα της δίκης εκούσιας δικαιοδοσίας (διάδικοι κτήση ιδιότητας διαδίκου) Διάκριση υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας Υποθέσεις που υπάγονται στην εκούσια δικαιοδοσία Καθ ύλην αρμοδιότητα 12

13 Κατά τόπον αρμοδιότητα Λειτουργική αρμοδιότητα Παράσταση ανηλίκων Η πληρεξουσιότητα Η δικαστική δαπάνη Το δικόγραφο της αίτησης Ορισμός δικασίμου Κλήτευση τρίτων προσώπων Απαγόρευση απόπειρας συμβιβασμού Δικαιώματα του Εισαγγελέα Ομοδικία Παρεμβάσεις Προσεπίκληση Ερημοδικία διαδίκων Ανακοπή ερημοδικίας Πρακτικά Απόφαση (άρθρα 755 και 756 ΚΠολΔ) Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης Απόδειξη Αναστολή εκτελέσεως Αναψηλάφηση Τριτανακοπή - Το δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία Η προσωρινή διαταγή στην εκούσια δικαιοδοσία ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αφάνεια (άρθρο 783 ΚΠολΔ) Αναγνώριση σωματείου Τροποποίηση καταστατικού Διάλυση σωματείου (άρθρο 787 ΚΠολΔ) Διαγραφή αγωγής κλπ από τα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρο 220 παρ. 2 ΚΠολΔ) Βεβαίωση γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη & διόρθωση ληξιαρχικής πράξης (άρθρο 782 ΚΠολΔ) Διορισμός προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα (άρθρο 786 ΚΠολΔ) Καταχωρήσεις σε δημόσια βιβλία (άρθρο 791 ΚΠολΔ) Επιτροπεία ανηλίκων (άρθρο 796 ΚΠολΔ) - Αδεια προς διενέργεια ορισμένων πράξεων (άρθρα 797 & 798 ΚΠολΔ) Δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ) Δημοσίευση διαθήκης & κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (άρθρα 807 & 808 ΚΠολΔ) - Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας (άρθρο 813 ΚΠολΔ) Εκκαθάριση κληρονομίας & διορισμός εκκαθαριστή (άρθρα 814 & 817 ΚΠολΔ) Κληρονομητήριο (άρθρο 819 ΚΠολΔ) Κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου (άρθρο 850 ΚΠολΔ) Αναγνώριση δεδικασμένου & εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης (άρθρα 323, 780 και 905 ΚΠολΔ) Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 1022 ΚΠολΔ) Διδάσκοντες: κ. Ανέστης Μηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Κ) Αναγκαστική Εκτέλεση Εκτελεστοί τίτλοι Προδικασία εκτελέσεως Αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως Ανακοπή τρίτου Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως Κατάσχεση Πλειστηριασμός Αναγγελίες Πίνακας κατατάξεως Προνόμια Διδάσκουσες: κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κ. Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 13

14 ΚΑ) Πρακτικά θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως Διδάσκουσες: κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κ. Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 14

15 ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Αφανής Εταιρία, Κοινοπραξία) Ομόρρυθμη Εταιρία Ίδρυση, απόκτηση νομικής προσωπικότητας. Εταιρία εν τοις πράγμασι. Συσχετισμός με κοινοπραξίες. Ευθύνη μελών έναντι τρίτων (ειδικότερες περιπτώσεις ευθύνης: από επιταγή, από αλληλόχρεο λογαριασμό), εναγωγή μελών. Υποχρεώσεις εταίρων μεταξύ τους. Διαχείριση και διαχειριστές Ο.Ε. Μεταβολές στις προσωπικές εταιρίες. Λύση ή καταγγελία ειδικότερα, συσχετισμός με τη λύση άλλων διαρκών εμπορικών εμπιστευτικών σχέσεων, σπουδαίος λόγος, άκαιρη καταγγελία. Εκκαθάριση (δικονομικές συνέπειες, σκοπός, διαδικασία, πέρας εκκαθάρισης), προϋποθέσεις και διαδικασία διορισμού και αντικατάστασης εκκαθαριστών από το δικαστήριο. Αφανής εταιρία Σύσταση. Συνέπειες έλλειψης νομικής προσωπικότητας, υποχρεώσεις εταίρων (εισφορές, υποχρεώσεις εμφανούς εταίρου). Λύση, αξιώσεις μετά τη λύση. Παρακοινωνία. κ. Παναγιώτης Κατσιρούμπας, Εφέτης Β ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Σύγχρονες μορφές συμβάσεων) 1) Ανώνυμη Εταιρία Αύξηση κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης, προϋποθέσεις αποκλεισμού ( Αρθρο 13) Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του ΔΣ (ιδρυτικούς) μετόχους (23α) Αξιώσεις κατά των μελών του Δ.Σ. Εταιρική αγωγή (22β) Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ (ακυρότητας, ακυρωσίες και άρθρα 35α, β και γ) 15

16 Ελαττωματικές αποφάσεις ΔΣ Εξωεταιρικές συμφωνίες Δικαιώματα μειοψηφίας- Έλεγχος Εταιρ. μετασχηματισμοί κυρίως συγχώνευση με απορρόφηση. Ζητήματα νομιμοποίησης - συνέπειες. Υποβολή Δημόσιας Πρότασης Εξαγοράς - Αμυντικά μέτρα - Sgueeze out (Αναγκαστική εξαγορά μετοχών) Προϋποθέσεις άρσης νομικής προσωπικότητας. 2) Ε.Π.Ε. Δημοσιότητα. Νομολογία. Υπό ίδρυση Ε.Π.Ε. Νομολογία. Κτήση και απώλεια εταιρικής ιδιότητας. Νομολογία. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Διδάσκων κ. Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ 3) Σύγχρονες μορφές συμβάσεων Γενική εισαγωγή στα ζητήματα ρύθμισης των μικτών και ατύπων συμβάσεων Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης( Leasing) α) Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) β) Η σύμβαση πώλησης απαίτησης από εξαγωγική δραστηριότητα (Forfaiting) Η σύμβαση δικαιόχρησης (Franchising) Η σύμβαση (αμιγούς ή συμβουλευτικής) διαχείρισης επιχείρησης (Management agreement και Consulting contract) Η σύμβαση έκδοσης και χρήσης πιστωτικής κάρτας (Credit-card contract) Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Time-sharing) α) Η σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας (Sponsoring) β) Επισκόπηση των κυριοτέρων άλλων σύγχρονων συμβατικών μορφωμάτων (παραχώρηση τεχνογνωσίας - Know how contract, ιδιόρρυθμες κοινοπρακτικές συμφωνίες - joint venture κλπ) Ο έλεγχος των γενικών όρων συναλλαγών στις σύγχρονες μορφές συμβάσεων 16

17 Αλληλόχρεος λογαριασμός κ. Δέλλιος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Γ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Πτώχευση) Πτώχευση Σκοπός του θεσμού Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων και εταιριών, έννοια παύσης πληρωμών, έκδοση δικαστικής απόφασης (αρμοδιότητα καθ ύλην και κατά τόπο, διαδικασία, προϋποθέσεις παραδεκτού, αίτηση πιστωτή, δήλωση εμπόρου, απόδειξη, περιεχόμενο απόφασης), χρόνος παύσης πληρωμών. Ανάκληση απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, συνέπειες. Αποτελέσματα της πτώχευσης (ως προς τον πτωχό, προσωπικής και περιουσιακής φύσης, επί εταιριών, πτωχευτική απαλλοτρίωση, περιουσία πτωχευτική, μεταπτωχευτική και εξωπτωχευτική, θεσμός πτωχευτικής ανάκλησης, δικονομικές συνέπειες, συνέπειες ως προς τους πιστωτές αναλόγως ιδιότητάς τους) Στάδια διαδικασίας της πτώχευσης. Εισηγητής δικαστής: Διορισμός και καθήκοντα σε κάθε στάδιο. Σύνδικος: διορισμός, ευθύνη, καθήκοντα προσωρινού, οριστικού συνδίκου και συνδίκου της ενώσεως, αντιμισθία. Η διαδικασία εξέλεγξης των πιστώσεων ειδικότερα, τύχη απαιτήσεων που αμφισβητήθηκαν. Περάτωση της πτώχευσης. Πτωχευτικός συμβιβασμός (προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαστική απόφαση, αποτελέσματα), ένωση πιστωτών (εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας, διαδικασία πώλησης ακινήτων, διανομές προσωρινές και οριστική, αποπεράτωση εκκαθάρισης) Παύση εργασιών της πτώχευσης (διαδικασία, δικαστική απόφαση, ένδικα μέσα, αποτελέσματα) κ. Πάνος Πετρόπουλος, Εφέτης Δ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Αξιόγραφα, Αλληλόχρεος λογαριασμός, Διαταγή πληρωμής, Προσωπική κράτηση) 17

18 1. Επιταγή Αναιτιώδης ενοχή (έννοια). - Άμυνα εναγομένου Δυνατότης εκδόσεως επιταγής από αντιπρόσωπο Άκυρη, ενδεικτικές περιπτώσεις Μετατροπή άκυρης επιταγής σε άλλη δικαιοπραξία (182 ΑΚ) ρυθμιζομένου τύπου (μορφής) του ισχύοντος δικαίου Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο Εμπορική εντολή - Προϋποθέσεις Μεταχρονολογημένη επιταγή. Σχετικά θέματα Αναγωγή, προϋποθέσεις για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος Δικαιώματα κομιστή σε περίπτωση μη πληρωμής επιταγής Συρροή αξιώσεων (από συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη). Στοιχεία για το ορισμένο των σχετικών αγωγών. Σχετικοί ισχυρισμοίενστάσεις εναγομένου και στοιχεία για το ορισμένο αυτών. Ερμηνεία άρθρων 60 Ν. 5960/33. Προϋποθέσεις ασκήσεως της σχετικής αγωγής. Ερμηνεία άρθρου 22 Ν. 5960/33. Προϋποθέσεις της αρχής του απροβλήτου. Κατάταξη των ενστάσεων. Ενστάσεις από το κείμενο του τίτλου. Ενστάσεις κατά του κύρους της δηλώσεως βουλήσεως και ειδικότερη αναφορά της ενστάσεως πλαστότητας της υπογραφής και των σχετικών θεμάτων. Ενστάσεις προσωπικές και αναφορά κατ ιδίαν περιπτώσεων (παίγνιο, ευκολίας, εικονικότητα, έλλειψη πληρεξουσιότητας, πλάνη, απειλή, τοκογλυφικοί τόκοι κλπ). Στοιχεία απαραίτητα για το ορισμένο και νόμιμο των ενστάσεων αυτών. Καταβολή Σχετικά θέματα Δόση αντί και χάρη καταβολής ειδικότερα με επιταγή και συναλλαγματική. Διακρίσεις και συνέπειες. Επιταγή σε ξένο νόμισμα. Ταξιδιωτική επιταγή-εφαρμοστέες διατάξεις. 2. Συναλλαγματική Άκυρη (ενδεικτική αναφορά περιπτώσεων) Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής κατ άρθρ. 182 Α.Κ. Απρόβλητο ενστάσεων άρθρ. 17 Ν. 5325/1932. Συναλλαγματική σε ξένο νόμισμα (εφαρμοστέο δίκαιο) Ερμηνεία άρθρ. 80 Ν. 5325/1932 Τριτεγγύηση (ευθύνη τριτεγγυητή) 3. Αλληλόχρεος λογαριασμός Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα. Εισαγωγή πιστωτικών τίτλων στον αλληλόχρεο σχετικά θέματα Σύμβαση πίστωσης με (ανοικτό) αλληλόχρεο λογαριασμό. Επί μέρους συμφωνίες μεταξύ πιστοδότριας Τράπεζας και πιστούχου νομολογιακή αντιμετώπιση των συμφωνιών αυτών Ασφάλεια υπέρ των εισερχομένων απαιτήσεων Εγγύηση για εξασφάλιση καταλοίπου σχετικά θέματα Κλείσιμο αλληλόχρεου τρόποι Αναγνώριση καταλοίπου. Στοιχεία αγωγής (για καταβολή καταλοίπου). Άμυνα εναγομένου (σχετικές ενστάσεις) 18

19 4. Διαταγή πληρωμής Προϋποθέσεις εκδόσεώς της Στοιχεία για το ορισμένο σχετικής αίτησης Έγγραφα αποδεικνύοντα ή μη την απαίτηση Ενδεικτική αναφορά περιπτώσεων Περιεχόμενο διαταγής Διόρθωση διαταγής Φύση και συνέπειες διαταγής πληρωμής όταν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου Ανακοπή κατά διαταγής (τρόπος άσκησης, ενεργητική-παθητική νομιμοποίηση, αρμοδιότης καθ ύλην κατά τόπο, διαδικασία) Λόγοι ανακοπής (κατ ιδίαν περιπτώσεις). Νέοι λόγοι ανακοπής. Άμυνα καθ ού. Ερμηνεία άρθρων 624 παρ. 2 και 640 ΚΠολΔ. Σχέση ανακοπών 632 και 933 ΚΠολΔ. Σχετικά ζητήματα δεδικασμένου. 5. Προσωπική κράτηση Προϋποθέσεις κήρυξης επί αδικοπραξίας και επί εμπόρων για εμπορικά χρέη μετά το άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα Αυτοτελής αίτηση για προσωπική κράτηση Σχετικά θέματα Ουσιαστικά κριτήρια για να διαταχθεί προσωπική κράτηση επί αδικοπραξιών και στοιχεία για τον καθορισμό της διάρκειας προσωπικής κράτησης Διαχρονικό δίκαιο Αντιρρήσεις κατά προσωπικής κράτησης κ. Κωνσταντίνος Τσόλας, Πρόεδρος Εφετών IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1) Αστική Ευθύνη Υποκειμενική αντικειμενική Συσχετισμός Διαφορές Συνέπειες 2) Ζημία - Έννοια Βλάβη σώματος Έκταση αποζημιώσεως Παρούσα Μέλλουσα Δαπάνες Στερήσεις Νομιμοποίηση ενεργητική ΑΚ 931. Υπολογισμός ωφελημάτων. ΑΚ 300 3) Ζημία συνεπεία θανατώσεως Έκταση αποζημιώσεως Νομιμοποίηση ενεργητική Θανάτωση συζύγου τέκνου 19

20 Στέρηση διατροφής υπηρεσιών Περιεχόμενο αγωγής Ισχυρισμοί εναγόμενου Υπολογισμός αποζημιώσεως ωφελήματα ΑΚ 300 4) Ζημίες πραγμάτων Καθολική καταστροφή αυτοκινήτων Μερική βλάβη Δικονομικά Εμπορική και τεχνική υπαξία βλαβέντος αυτοκινήτου Σημασία τοποθετήσεως στο αυτοκίνητο νέων ανταλλακτικών Ενεργητική νομιμοποίηση στις σχετικές αξιώσεις 5) Μηχανισμός υποκαταστάσεως ΙΚΑ Έκταση εφαρμογής Παλαιότερο νομικό καθεστώς Ισχύον δίκαιο Προϋποθέσεις μεταβιβάσεως Χρονικό σημείο μεταβιβάσεως Αποτελέσματα Σχέσεις μερών Μεταβίβαση σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως Αγωγή κυρία παρέμβαση ΙΚΑ 6) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932) Δικαιούχοι Υπόχρεοι Στοιχεία του ύψους Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Δικονομικά ζητήματα Δεδικασμένο από απόφαση πολιτικού ποινικού δικαστηρίου 7) Ευθυνόμενα πρόσωπα Οδηγός Προστήσας (ΑΚ 922) Εποπτεύων ανήλικο (ΑΚ 923) Αστική ευθύνη Δημοσίου Ζητήματα παραγραφής ΑΚ 937 Αναστολή Διακοπή Δικονομικά Επί απρόβλεπτης στο μέλλον ζημίας 8) Ν. ΓΠΝ/1911 (Αντικειμενική ευθύνη) Προϋποθέσεις εφαρμογής Έννοια αυτοκινήτου Βλαπτόμενα πρόσωπα Υποκείμενο αστικής ευθύνης (οδηγός κάτοχος ιδιοκτήτης) Λόγοι απαλλαγής ευθυνομένων προσώπων Έκταση ευθύνης Περιορισμός ευθύνης Σύγκρουση αυτοκινήτου Κοινή υπαιτιότητα και κοινές ζημίες 20

21 Παραγραφή αξιώσεως 9) Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων κατά το Ν. 489/1976 Σύμβαση ασφαλίσεως Γενικοί Όροι Ασφαλίσεως Κατάρτιση, διάρκεια και περιεχόμενο της συμβάσεως ασφαλίσεως Προϋποθέσεις Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Πρόσωπα των οποίων η ευθύνη εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη Έννοια και σημασία του ζημιωθέντος τρίτου 10) Υποχρεώσεις και βάρη των μερών στη σύμβαση ασφαλίσεως Αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστού έναντι του ασφαλισμένου Ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του ζημιωθέντος τρίτου Περιεχόμενο και έκταση της ευθύνης Πλείονες ζημιωθέντες Ενστάσεις του ασφαλιστή κατά του ζημιωθέντος τρίτου Παραγραφή της αξιώσεως του τρίτου 11) Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο Περιπτώσεις ευθύνης Έκταση ευθύνης Υποκατάσταση του Επικουρικού Κεφαλαίου Παραγραφή της αξιώσεως του τρίτου Δικονομικά ζητήματα 12) Ασφάλιση ιδίων ζημιών Ασφαλιστική υποκατάσταση Δικονομικά ζητήματα 13) Ευθύνη του Γραφείου Διεθνούς Ασφαλίσεως Περιπτώσεις ευθύνης Ατυχήματα στην αλλοδαπή στην Ελλάδα Συνοριακή Ασφάλιση 14) Διαδικασία επιλύσεως διαφορών αρθρ. 681 α ΚΠολΔ Αγωγή Συμβιβασμός εξώδικος Υπαγόμενες διαφορές Διεθνής δικαιοδοσία Αρμοδιότητα (τοπική υλική) 15) Ένδικα μέσα Έφεση Απόφαση Διακοπή ερημοδικίας Αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως Μεταρρυθμιστική αγωγή 21

22 κ. Ιωάννης Σίδερης, Αρεοπαγίτης 16) Επεξεργασία φακέλων στις διαφορές για ζημίες από ατυχήματα αυτοκινήτων κ. Ιωάννης Σίδερης, Αρεοπαγίτης 22

23 V. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Διάκριση της σύμβασης εργασίας από συγγενείς συμβάσεις Έννοια εξαρτημένης εργασίας Διάκριση από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σύμβαση έργου Νέες μορφές απασχόλησης 2. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και επιχειρησιακή συνήθεια Διάκριση των δύο θεσμών Προϋποθέσεις εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής Αρχή της ίσης μεταχείρισης και αρχή της ισότητας Δικονομικά ζητήματα 3. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα 4. Μεταβολή των όρων εργασίας Μονομερή βλαπτική μεταβολή Μεταβολή προβλεπόμενη στην ατομική σύμβαση εργασίας Τροποποιητική καταγγελία 5. Καταγγελία σύμβασης εργασίας Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου 6. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Είδη ΣΣΕ Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψης Δέσμευση από ΣΣΕ Κήρυξη γενικά υποχρεωτικής Καταγγελία 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις 8. Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις Ισότητα στην αμοιβή Ισότητα στην πρόσβαση σε απασχόληση και στους λοιπούς όρους εργασίας Διδάσκοντες: κ. Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, Καθηγητής Πάντειου Παν/μιου Αθηνών 23

24 Β. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Χρόνος εργασίας Έννοια Νόμιμο και συμβατικό ωράριο Υπερεργασία Υπερωρία Σύστημα πενθήμερης απασχόλησης 2. Εργατικά Ατυχήματα Εργαζόμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ Εργαζόμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση άλλων ασφαλιστικών ταμείων 3. Διαδικασία εργατικών διαφορών 4. Επεξεργασία φακέλων σε υποθέσεις μεταβολής όρων εργασίας και καταγγελίας σύμβασης εργασίας Διδάσκοντες: κ. Χαρίλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Εφετών κ. Ελευθέριος Ζάρας, Εφέτης Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας Αξιώσεις από την παροχή εργασίας Λύση άκυρης σύμβασης Επικύρωση 2.Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις Έννοια μεταβίβασης Διατήρηση όρων εργασίας Καταγγελία λόγω της μεταβίβασης Ευθύνη παλαιού και νέου εργοδότη κ. Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Α.Π.Θ. Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Επεξεργασία φακέλων σε υποθέσεις εργατικού δικαίου κ. Χρήστος Ορφανίδης, Πρωτοδίκης 24

25 VI. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ κ. Ιωάννης Μανωλεδάκης, ο.τ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων, σχέση του κώδικα με ειδικούς ποινικούς νόμους και επεξήγηση όρων αυτού (άρθρα 1 13 ΠΚ). Διάκριση δόλου και αμέλειας. Η αξιόποινη πράξη (άρθρα ΠΚ). Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα ΠΚ) - Άρση αδίκου χαρακτήρα της πράξης Καταλογισμός της πράξης (άρθρα ΠΚ). Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό (άρθρα ΠΚ). Απόπειρα (άρθρα ΠΚ). Συμμετοχή (άρθρα ΠΚ). Κύριες και παρεπόμενες ποινές (άρθρα ΠΚ). Επιμέτρηση ποινής (άρθρα ΠΚ). Συρροή εγκλημάτων (άρθρα ΠΚ). Ο επιεικέστερος νόμος και η αναστολή της ποινής. Εξάλειψη αξιοποίνου (παραγραφή παραίτηση από την έγκληση (άρθρα ΠΚ). Διδάσκουσα: κ. Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α) Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα. Ειδικότερα εγκλήματα πλαστογραφίας πλαστογραφία πιστοποιητικών και ενσήμων υπεξαγωγής εγγράφων υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης Άρθρα 216, 217, 218, 220, 222 του Π.Κ. Β) Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα & ορισμένα εκ των σχετικών με την υπηρεσία εγκλημάτων. 25

26 Ειδικότερα εγκλήματα παραχάραξης κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων & εγκλήματα δωροδοκίας και κατάχρησης εξουσίας Άρθρα 207, 208, 235, 236 και 239 του Π.Κ. Γ) Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία. Ειδικότερα εγκλήματα ψευδούς βεβαίωσης υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και παράβασης καθήκοντος Άρθρα 242, 258 και 259 του Π.Κ. Δ) Εγκλήματα σχετικά με την ιδιοκτησία. Ειδικότερα εγκλήματα κλοπής υπεξαίρεσης ληστείας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας Άρθρα 372, 374, 375, 380 και 381 του Π.Κ. Ε) Εγκλήματα σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα. Ειδικότερα εγκλήματα εκβίασης απάτης απιστίας καταδολίευσης δανειστών αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και τοκογλυφίας Άρθρα 385, 386, 386 Α, 390, 394, 397 και 404 του Π.Κ. ΣΤ) Εγκλήματα κατά της ζωής και σωματικές βλάβες (με πρόθεση και από αμέλεια). Ειδικότερα εγκλήματα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και από αμέλεια έκθεσης και σωματικών βλαβών Άρθρα 299, 302, 306, 308, 309, 310, 311 και 314 του Π.Κ. Ζ) Εγκλήματα κατά της τιμής. Ειδικότερα εγκλήματα εξύβρισης δυσφήμησης και συκοφαντικής δυσφήμησης. Άρθρα 361, 362, 363 και 367 του Π.Κ. Η) Εγκλήματα κατά των ηθών και κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Ειδικότερα εγκλήματα βιασμού κατάχρησης σε ασέλγεια αποπλάνησης παιδιών διευκόλυνσης ακολασίας μαστροπείας σωματεμπορίας εμπρησμών από πρόθεση και από αμέλεια και παραβίαση κανόνων οικοδομικής. Άρθρα 336, 338, 339, 348, 349, 351, 264, 266 και 286 του Π.Κ. Θ) Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης και την προσωπική ελευθερία. Ειδικότερα εγκλήματα ψευδορκίας ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης ψευδούς καταμήνυσης παράνομης βίας αυτοδικίας απειλής και διατάραξης οικιακής ειρήνης. Άρθρα 224, 225, 229, 330, 331, 333 και 334 του Π.Κ. Ι) Εγκλήματα σχετικά με την προσβολή της πολιτειακής εξουσίας και της δημόσιας τάξης και την επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης. 26

27 Ειδικότερα εγκλήματα αντίστασης απείθειας στάσεως σύστασης και συμμορίας εγκληματικής ομάδας και βλασφημίας. Άρθρα 167, 169, 170, 187, 187Α, 187Β και 198 του Π.Κ. Διδάσκοντες: κ. Βασίλειος Πλιώτας, Εισαγγελέας Εφετών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Εισαγγελέας Εφετών Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Δ1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Ι Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τα ναρκωτικά (ν. 1729/1987) Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τα όπλα και τα πυρομαχικά (ν. 2168/1993 & 3169/2003). Παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Υγειονομικού Κανονισμού. Εγκλήματα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο και φορολογικές παραβάσεις (ν. 1882/1990, 2523/1997, 1591/1986, 2065/1992 & 3220/2004) Εγκλήματα παράβασης του Δασικού Κώδικα (ν. 998/1979 & 3208/2003) και του νόμου περί θήρας του νόμου για τις αρχαιότητες (ν. 5351/1932) του νόμου για τα τυχερά παίγνια (β.δ. 29/1971) και Πολεοδομικές παραβάσεις (κυρίως ν. 1337/1983). Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ξέπλυμα (ν. 2331/1995) του νόμου για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997) του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία (ν. 2121/1993) του νόμου για το πόθεν έσχες (ν. 2429/1996 & 3213/2003) και του νόμου για την επιταγή (ν. 5960/1933). Μη καταβολή και μη απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κλπ. χρόνος τέλεσης των εγκλημάτων αυτών α.ν. 86/1967) Μη καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους (α.ν. 690/1945) Διδάσκοντες κ. Πέτρος Ραπτόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών Κ. Δημήτριος Ασπρογέρακας, Αντεισαγγελέας Εφετών Δ2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΙ Παραβάσεις Τελωνειακού Κώδικα (κυρίως λαθρεμπορία) Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τους λαθρομετανάστες (ν. 2910/01) 27

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο Στάδιο Κατάρτισης - Σύνολο διώρων

Δεύτερο Στάδιο Κατάρτισης - Σύνολο διώρων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δεύτερο Στάδιο Κατάρτισης - Σύνολο διώρων Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ TMHMATA 444 ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Α. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων. Νικόλαος Μπιτζιλέκης. Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων. Νικόλαος Μπιτζιλέκης. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 444 ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ 1 Ζητήματα Γενικού Ποινικού Δίκαιου Νικόλαος Μπιτζιλέκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 117 ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Ιστορία της Δικαιοσύνης Δεοντολογία-Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ. Α. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ... 1 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη...

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 22ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 22ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 22ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο διώρων 390 Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ TMHM ATA ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Α. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της ικαιοσύνης 4 2. Η νοµοθεσία για την οργάνωση της ικαιοσύνης στην Ελλάδα και στα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ K ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6 1. Ιστορία της ικαιοσύνης 6 2. Η νοµοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση... 3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 3 1.2. Σο πρόβλημα... 6 1.3. Η εξυγίανση... 8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 107 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 108 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Η πολιτική δίκη... 91 2. Φύση της αγωγής... 91 3. Διαδικαστική πράξη... 92 Α. Έννοια... 92 Β. Περιπτώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 Εγκληματικότητα και Κράτος Δικαίου (Το παράδειγμα της βίας, των ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης) Θεσσαλονίκη 20,21 & 22 Μαΐου 2009 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή 1-8 2. Η ειδική νομοθεσία 9-19 3. Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 Νόμος 2251/1994 Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 1. Η ρύθμιση 1-7 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Τι είναι Δίκαιο.................................................... 5 2. Διακρίσεις του Δικαίου.............................................. 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... 21 1. Εισαγωγή... 25 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΙΚΑΙΑ 2. Ιστορική αναδρομή Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο... 29 ΙΙ. ίκαιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι... 11 - Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων... 17 - Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων... 21 ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες.. VII XV Α. Εγκλήματα κατά της τιμής (ά. 361-369 ΠΚ) Βασική βιβλιογραφία... 1 Ι. Εισαγωγή. 1 1. Το έννομο αγαθό της τιμής (1-26)... 3 1.1. Τι προστατεύεται.. 3 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Εργαλειοθήκη Συνεταιρισμός ως Οργάνωση (Eroski) Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Εργαλειοθήκη Συνεταιρισμός ως Οργάνωση (Eroski) Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 100.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα