Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Αστικό δίκαιο 5 II. Πολιτική δικονομία 11 III. Εμπορικό δίκαιο 15 IV. Εργατικό δίκαιο 23 V. Ποινικό δίκαιο 25 VI. Ποινική δικονομία 29 VII. Ποινική δικονομία 29 VIII. Ε.Σ.Δ.Α. στα πλαίσια της ποινικής δίκης 31 IX. Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο 33 X. Δεοντολογία Αρχές δικαστικής συμπεριφοράς 34 XI. Δομή δικαστικών πολιτικών αποφάσεων 34 XII. Δομή δικαστικών ποινικών αποφάσεων 34 XIII. Εισαγωγή στο τραπεζικό δίκαιο 34 XIV. Συνταγματικό δίκαιο ατομικές ελευθερίες 35 XV. Πρακτικά ζητήματα ΚΠολΔ 35 XVI. Πρακτικά ζητήματα ΚΠΔ 35 XVII. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 35 XVII. Πληροφορική 36 IXX. Γλώσσες 36 XX. Ημερίδες 37 3

4 4

5 I. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Δικαιοπραξίες γενικά Εικονική δήλωση Δήλωση από πλάνη (ουσιώδη, ως προς τα παραγωγικά αίτια) Δήλωση ως συνέπεια απάτης, απειλής Αγωγή για ακύρωση (άρθρα 154, 155, 156 και 157 ΑΚ) Ερμηνεία δήλωσης (άρθρο 173 ΑΚ) και σύμβασης (άρθρο 200 ΑΚ) Δικαιοπραξία απαγορευμένη, αντίθετη στα χρηστά ήθη Τύπος δικαιοπραξίας Κατάρτιση σύμβασης Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις Ύψος αποζημίωσης Αντιπροσώπευση - Ερμηνεία άρθρων 211 και 212 ΑΚ Πληρεξουσιότητα Παραγραφή, έναρξη, αναστολή, διακοπή και κυρίως παραγραφή εν επιδικία Αποσβεστική προθεσμία Κατάχρηση δικαιώματος ορισμένο και παραδεκτό ενστάσεως Διδάσκοντες: κ. Σοφία Καραχάλιου, Πρόεδρος Εφετών κ. Γεράσιμος Φουρλάνος, Πρόεδρος Εφετών Β. Ενοχικό Δίκαιο Β1. Γενικό Ενοχικό Ευθύνη νομικών προσώπων και υπαναχώρηση Αρραβώνας Ποινική ρήτρα Διαφέρον Ζημία περιουσιακή και μη Συνυπαιτιότητα Αδυναμία Υπερημερία οφειλέτη και δανειστή Απόσβεση ενοχών Παραγραφή - Προθεσμία Διδάσκοντες: κ. Γεράσιμος Φουρλάνος, Πρόεδρος Εφετών κ. Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Β2. Ειδικό Ενοχικό I B2α. Δωρεά Ανάκληση δωρεάς Β2β. Πώληση Υποχρεώσεις πωλητή-αγοραστή 5

6 Αγωγή καταβολής τιμήματος (Στοιχεία αγωγής Ενστάσεις εναγομένου - Άσκηση Υπόδειγμα απόφασης) Νομικά ελαττώματα (Έννοια Στοιχεία για το ορισμένο σχετικής αγωγής Είδος αξιώσεων Τρόπος άσκησης) Υπερημερία πωλητή (Έννοια Στοιχεία αγωγών Επεξεργασία (2) υποθέσεων) Υπερημερία αγοραστή (Έννοια Στοιχεία αγωγών Επεξεργασία (2) υποθέσεων Πραγματικά ελαττώματα (Διαφορές νέου παλαιού δικαίου - Έννοια Στοιχεία για το ορισμένο σχετικών αγωγών Είδος αξιώσεων Επεξεργασία υποθέσεων) Β2γ. Σύμβαση έργου Μικτές συμβάσεις (Έννοια Στοιχεία Αγωγές εργολάβου για καταβολή αμοιβής Αγωγές εργοδότη από μη εκτέλεση του έργου Επεξεργασία (2) υποθέσεων) Υπαναχώρηση εργοδότη (Άρθρο 686 Α.Κ. Προϋποθέσεις Είδος αξιώσεων Διαφορά από άρθρο 700 ΑΚ Επεξεργασία (2) υποθέσεων) Πραγματικά ελαττώματα Ελλείψεις έργου (Αξιώσεις εργοδότη κατ άρθρο ΑΚ Στοιχεία αγωγών) Αξιώσεις εργοδότη προς αποζημίωση (άρθρο 690 ΑΚ) (Στοιχεία αγωγής Ενστάσεις εργολάβου Επεξεργασία υπόθεσης Γραπτή άσκηση) Β2δ. Εντολή Υποχρεώσεις εντολοδόχου και εντολέως Β2ε. Διοίκηση αλλοτρίων Β2στ. Εγγύηση Ευθύνη εγγυητή Απόσβεση εγγύησης Β2ζ. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους Αιτιώδης - Αναιτιώδης Διδάσκουσες: κ. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος Εφετών κ. Άννα Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών Β3. Ειδικό Ενοχικό ΙΙ Πώληση Νέο Δίκαιο Διεθνής Σύμβαση της Βιέννης για την πώληση Αδικαιολόγητος Πλουτισμός Αδικοπραξία Καταδολίευση δανειστών 6

7 κ. Παναγιώτης Κορνηλάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. B4. Μισθωτικές Διαφορές I. Αστική μίσθωση πράγματος Εισαγωγικές παρατηρήσεις (1. Νομοθετικό καθεστώς: Ουσιαστικό και Δικονομικό δίκαιο. 2. Νομική φύση των κανόνων 574 επ. Α.Κ. και πρακτικές συνέπειες. 3. Ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία της μίσθωσης πράγματος, διακρίσεις της σύμβασης, συγγενείς συμβάσεις) Κατάρτιση της μίσθωσης (1. Μισθωτήριο, έγκυροι και άκυροι όροι του. 2. Άτυπο σύμβασης συμβατικός τύπος το άρθρο 650 Κ.Πολ.Δ.) Κύριες υποχρεώσεις των μερών Λειτουργία της σύμβασης με περισσότερους εκμισθωτές ή/και μισθωτές. Δίκες με κύριο αντικείμενο την καθυστέρηση περί την καταβολή του μισθώματος (Α.Κ. 597, ΕισΝΚΠολΔ 66, 661, 662 ΚΠολΔ) Άμυνα του εναγομένου με επίκληση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου Δίκες με αντικείμενο γενικά την παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον Ειδικότερα η υπομίσθωση Η σιωπηρή συναίνεση του εκμισθωτή Συνέπειες (κακή χρήση μισθίου κλπ) Η λεγόμενη «επικουρική καταγγελία» Εκποίηση μισθίου Λήξη της μίσθωσης Αγωγές προς απόδοση του μισθίου Δικαστική απόφαση Ζητήματα εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου Ζητήματα μετά τη λήξη της μίσθωσης (ιδίως φθορές στο μίσθιο, αποζημίωση χρήσεως, πλασματική αναμίσθωση) Αναγκαστική εκτέλεση II. Επαγγελματική μίσθωση Εισαγωγή στο δίκαιο της επαγγελματικής μίσθωσης Προστατευόμενες και μη προστατευόμενες μισθώσεις. Ακίνητα ανεπίδεκτα επαγγελματικής μίσθωσης (άρθρα 1-4 Π.Δ.34/1995) Η κατά το άρθρο 14 Π.Δ. 34/1995 δέσμευση του τρίτου Η διάρκεια της μίσθωσης Αυλή Εμπορική αξία - Σιωπηρή και πλασματική αναμίσθωση. 7

8 Πλείονες εκμισθωτές/μισθωτές Θάνατος μισθωτή Κληρονόμοι Συνέχιση μίσθωσης Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Προϋποθέσεις και έννομα αποτελέσματα. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου Οι διακρίσεις του άρθρου 11 Επιτρεπτή και ανεπίτρεπτη παραχώρηση. Μισθώτρια εταιρία Συγχώνευση, διάσπαση και μετασχηματισμός Είσοδος και έξοδος εταίρου Λύση και εκκαθάριση της μισθώτριας εταιρίας. Εκποίηση του μισθίου (συμβατική και με αναγκαστικό πλειστηριασμό) Προκαταβολές μισθωμάτων (Η Ολ.Α.Π. 6/2004, πλειοψηφία και μειοψηφία) Δικαιώματα και υποχρεώσεις νέου κτήτορα. Καταγγελία για ιδιόχρηση υπέρ τέκνου Συμβατική διάρκεια 69 Κ.Πολ.Δ., 48&2 Π.Δ. 34/1995 Προσδιορισμός της χρήσης Διατακτικό απόφασης Αναγκαστική εκτέλεση Παράλειψη ιδιόχρησης Επανεκμίσθωση εντός διετίας Συνέπειες. Διδάσκοντες: Επαγγελματική μίσθωση-θεωρητική προσέγγιση: κ. Γεώργιος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ Μισθωτικές διαφορές- Πρακτική προσέγγιση: κ. Αντώνιος Τσαλαπόρτας, Εφέτης Γ. Εμπράγματο Δίκαιο Γ1. Ι. Αγωγές νομής, διαταράξεως, αποβολής, αδικαιολογήτου πλουτισμού έφεσις ασφαλιστικών μέτρων διαταράξεως και αποβολής από της νομής ΙΙ. Διεκδικητική αγωγή κυριότης κτήσις κυριότητος (πρωτότυπος και παράγωγος τρόπος) προστασία της κυριότητος ενστάσεις και αντενστάσεις αγωγές αποζημιώσεως ΙΙΙ. Χρησικτησία τακτική έκτακτος κατά το ισχύον και το βυζαντινορωμαϊκόν δίκαιον Στοιχεία βυζαντινορωμαϊκού κληρονομικού δικαίου εν σχέσει προς την χρησικτησίαν Πράγματα ανεπίδεκτα χρησικτησίας ειδικώς επί δικών μετά του Δημοσίου, προσαύξησις χρόνου ΙV. Αρνητική αγωγή ενστάσεις και αντενστάσεις V. Πουβλικιανή αγωγή ενστάσεις και αντενστάσεις VI. Αγωγή παροχής διόδου VII.Αγωγή περί συνομολογήσεως δουλείας ενστάσεις και αντενστάσεις VIII. Προστασία της επικαρπίας και της οικήσεως ΙΧ. Διανομή αυτουσία αγωγή διανομής πάσης μορφής, δαπάνες επί του κοινού δικαστική δαπάνη της αγωγής διανομής 8

9 Χ. Υποθήκη και προστασία αυτής ΧΙ. Αγωγή επί ενοικοδομήσεως γειτονικού ακινήτου ΧΙΙ. Οροφοκτησία διαφορές συνιδιοκτητών κατ ορόφους ιδιοκτησιών (άρθρο 17 & 2 ΚΠολΔ) κ. Πάνος Πετρόπουλος, Εφέτης Γ2. Ειδικά θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου : Οικιστική νομοθεσία Ζώνες πόλεων και οικιστικού ελέγχου, Προσφυγική νομοθεσία, Αγροτική νομοθεσία κ. Μάριος-Φώτιος Χατζηπανταζής, Αρεοπαγίτης Δ. Οικογενειακό Δίκαιο Μνηστεία - Λύση Συνέπειες λύσης Γάμος Κωλύματα - Ακυρος και ακυρώσιμος Λόγοι Αποκτήματα - Εννοια Ορισμένο αγωγής Σχετικές ενστάσεις Στοιχεία εξεύρεσης περιουσιακής επαύξησης Παραγραφή Διαζύγιο Λόγοι Χρηματική ικανοποίηση σε περίπτωση λύσης 281 ΑΚ επί αγωγής διαζυγίου Οικογενειακή στέγη Ρύθμιση από το δικαστήριο Στοιχεία για την παραχώρηση-κατανομή κινητών πραγμάτων συζύγων Ρύθμιση από το δικαστήριο Σχετικά θέματα Γονική μέριμνα Επικοινωνία Διατροφή συζύγου ανηλίκων και ενηλίκων Στοιχεία για το ορισμένο των αγωγών Σχετικές ενστάσεις Μεταγαμιαία διατροφή Προϋποθέσεις Συγγένεια Προσβολή και αναγνώριση της πατρότητας Διατροφή από το νόμο Υιοθεσία Πότε επιτρέπεται Επιτροπεία ανηλίκου Διορισμός επιτρόπου Διοίκηση περιουσίας Ευθύνη επιτρόπου Δικαστική συμπαράσταση Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων κ. Ελευθέριος Παπαγιάννης, Πρόεδρος Εφετών Ε. Κληρονομικό Δίκαιο Κληρονομική διαδοχή 9

10 Διαθήκη Είδη - Άκυρη Περιπτώσεις Ακυρωσία λόγω πλάνης, απάτης Εξ αδιαθέτου διαδοχή Ερμηνεία διαθήκης Στοιχεία για την ερμηνεία Νόμιμη μοίρα Αγωγή συμπλήρωσης Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας Κληρονομική αναξιότητα Σχολάζουσα κληρονομία Αγωγή περί κλήρου Συνεισφορά Κληρονομικό καταπίστευμα Κληρονομητήριο - Προϋποθέσεις παροχής Εκτελεστής διαθήκης Δωρεά αιτία θανάτου κ. Ελευθέριος Παπαγιάννης, Πρόεδρος Εφετών 10

11 ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α) Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων Παρεμπίπτουσα εξέταση διοικητικών πράξεων Δικαιοδοσία για αλλοδαπούς Προϋποθέσεις Αυτεπάγγελτη έρευνα δικαιοδοσίας Εξαιρέσεις Προσδιορισμός αξίας αντικειμένου της δίκης Αρμοδιότητα καθ ύλη και κατά τόπο Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας Εξαιρέσεις Β) Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές Δικονομικές ακυρότητες Συνέπειες Ομοδικία Ενεργητική Παθητική Πληρεξουσιότητα Διδάσκοντες: κ. Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κ. Παρασκευάς Αρβανιτάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ Γ) Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Απόπειρα συμβιβασμού και εξώδικης επίλυσης διαφορών Άσκηση αγωγής Περιεχόμενο αγωγής Αντικειμενική σώρευση αγωγών Συνέπειες ασκήσεως αγωγής Δ) Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση Διόρθωση τυπικών ελλείψεων Επίδοση και κλήτευση Διάκριση Προθεσμία κλητεύσεως Προπαρασκευή συζητήσεως από το δικαστήριο Ε) Συζήτηση στο ακροατήριο Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων Προθεσμία Ενστάσεις Ανταγωγή Προσεπίκληση Ανακοίνωση δίκης Παρέμβαση Επανάληψη συζητήσεως Ερημοδικία διαδίκων Συνέπειες ΣΤ) Διακοπή και επανάληψη της δίκης Κατάργηση και περάτωση της δίκης Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Παραίτηση από το δικαίωμα Αποδοχή αγωγής Απόφαση Διόρθωση και ερμηνεία αυτής κ. Δημήτριος Λοβέρδος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 11

12 Ζ) Απόδειξη Κατ ιδίαν αποδεικτικά μέσα Εκτίμηση αποδείξεων Διάκριση καταθέσεως μαρτύρων και ανώμοτης ή ένορκης εξετάσεως των διαδίκων Έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά Ένσταση πλαστότητας - Άρνηση γνησιότητας Κ. Στυλιανός Σταματόπουλος, Καθηγητής Δ.Π.Θ. Η) Δεδικασμένο Αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια Δεδικασμένο επί ενστάσεων Δεδικασμένο για προδικαστικά ζητήματα Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου κ. Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ Θ) Έφεση κ. Δημήτριος Κράνης, Πρόεδρος Εφετών Ι) Ειδικές Διαδικασίες Ι1. Ασφαλιστικά Μέτρα Προδικασία ασφαλιστικών μέτρων (κατάθεση αίτησης επιδόσειςκοινοποίηση) Συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων Προσωρινή διαταγή Προσωρινό δεδικασμένο Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Μετενέργεια ασφαλιστικών μέτρων κ. Δημήτριος Κράνης, Πρόεδρος Εφετών Ι2. Εκούσια δικαιοδοσία ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ορισμός Κύρια χαρακτηριστικά της εκούσιας δικαιοδοσίας Διαφορές με τη διαγνωστική δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας Σχέσεις εκούσιας με την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία Αντικείμενο δίκης εκούσιας δικαιοδοσίας Υποκείμενα της δίκης εκούσιας δικαιοδοσίας (διάδικοι κτήση ιδιότητας διαδίκου) Διάκριση υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας Υποθέσεις που υπάγονται στην εκούσια δικαιοδοσία Καθ ύλην αρμοδιότητα 12

13 Κατά τόπον αρμοδιότητα Λειτουργική αρμοδιότητα Παράσταση ανηλίκων Η πληρεξουσιότητα Η δικαστική δαπάνη Το δικόγραφο της αίτησης Ορισμός δικασίμου Κλήτευση τρίτων προσώπων Απαγόρευση απόπειρας συμβιβασμού Δικαιώματα του Εισαγγελέα Ομοδικία Παρεμβάσεις Προσεπίκληση Ερημοδικία διαδίκων Ανακοπή ερημοδικίας Πρακτικά Απόφαση (άρθρα 755 και 756 ΚΠολΔ) Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης Απόδειξη Αναστολή εκτελέσεως Αναψηλάφηση Τριτανακοπή - Το δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία Η προσωρινή διαταγή στην εκούσια δικαιοδοσία ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αφάνεια (άρθρο 783 ΚΠολΔ) Αναγνώριση σωματείου Τροποποίηση καταστατικού Διάλυση σωματείου (άρθρο 787 ΚΠολΔ) Διαγραφή αγωγής κλπ από τα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρο 220 παρ. 2 ΚΠολΔ) Βεβαίωση γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη & διόρθωση ληξιαρχικής πράξης (άρθρο 782 ΚΠολΔ) Διορισμός προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα (άρθρο 786 ΚΠολΔ) Καταχωρήσεις σε δημόσια βιβλία (άρθρο 791 ΚΠολΔ) Επιτροπεία ανηλίκων (άρθρο 796 ΚΠολΔ) - Αδεια προς διενέργεια ορισμένων πράξεων (άρθρα 797 & 798 ΚΠολΔ) Δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ) Δημοσίευση διαθήκης & κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (άρθρα 807 & 808 ΚΠολΔ) - Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας (άρθρο 813 ΚΠολΔ) Εκκαθάριση κληρονομίας & διορισμός εκκαθαριστή (άρθρα 814 & 817 ΚΠολΔ) Κληρονομητήριο (άρθρο 819 ΚΠολΔ) Κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου (άρθρο 850 ΚΠολΔ) Αναγνώριση δεδικασμένου & εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης (άρθρα 323, 780 και 905 ΚΠολΔ) Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 1022 ΚΠολΔ) Διδάσκοντες: κ. Ανέστης Μηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Κ) Αναγκαστική Εκτέλεση Εκτελεστοί τίτλοι Προδικασία εκτελέσεως Αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως Ανακοπή τρίτου Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως Κατάσχεση Πλειστηριασμός Αναγγελίες Πίνακας κατατάξεως Προνόμια Διδάσκουσες: κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κ. Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 13

14 ΚΑ) Πρακτικά θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως Διδάσκουσες: κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κ. Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 14

15 ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Αφανής Εταιρία, Κοινοπραξία) Ομόρρυθμη Εταιρία Ίδρυση, απόκτηση νομικής προσωπικότητας. Εταιρία εν τοις πράγμασι. Συσχετισμός με κοινοπραξίες. Ευθύνη μελών έναντι τρίτων (ειδικότερες περιπτώσεις ευθύνης: από επιταγή, από αλληλόχρεο λογαριασμό), εναγωγή μελών. Υποχρεώσεις εταίρων μεταξύ τους. Διαχείριση και διαχειριστές Ο.Ε. Μεταβολές στις προσωπικές εταιρίες. Λύση ή καταγγελία ειδικότερα, συσχετισμός με τη λύση άλλων διαρκών εμπορικών εμπιστευτικών σχέσεων, σπουδαίος λόγος, άκαιρη καταγγελία. Εκκαθάριση (δικονομικές συνέπειες, σκοπός, διαδικασία, πέρας εκκαθάρισης), προϋποθέσεις και διαδικασία διορισμού και αντικατάστασης εκκαθαριστών από το δικαστήριο. Αφανής εταιρία Σύσταση. Συνέπειες έλλειψης νομικής προσωπικότητας, υποχρεώσεις εταίρων (εισφορές, υποχρεώσεις εμφανούς εταίρου). Λύση, αξιώσεις μετά τη λύση. Παρακοινωνία. κ. Παναγιώτης Κατσιρούμπας, Εφέτης Β ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Σύγχρονες μορφές συμβάσεων) 1) Ανώνυμη Εταιρία Αύξηση κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης, προϋποθέσεις αποκλεισμού ( Αρθρο 13) Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του ΔΣ (ιδρυτικούς) μετόχους (23α) Αξιώσεις κατά των μελών του Δ.Σ. Εταιρική αγωγή (22β) Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ (ακυρότητας, ακυρωσίες και άρθρα 35α, β και γ) 15

16 Ελαττωματικές αποφάσεις ΔΣ Εξωεταιρικές συμφωνίες Δικαιώματα μειοψηφίας- Έλεγχος Εταιρ. μετασχηματισμοί κυρίως συγχώνευση με απορρόφηση. Ζητήματα νομιμοποίησης - συνέπειες. Υποβολή Δημόσιας Πρότασης Εξαγοράς - Αμυντικά μέτρα - Sgueeze out (Αναγκαστική εξαγορά μετοχών) Προϋποθέσεις άρσης νομικής προσωπικότητας. 2) Ε.Π.Ε. Δημοσιότητα. Νομολογία. Υπό ίδρυση Ε.Π.Ε. Νομολογία. Κτήση και απώλεια εταιρικής ιδιότητας. Νομολογία. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Διδάσκων κ. Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ 3) Σύγχρονες μορφές συμβάσεων Γενική εισαγωγή στα ζητήματα ρύθμισης των μικτών και ατύπων συμβάσεων Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης( Leasing) α) Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) β) Η σύμβαση πώλησης απαίτησης από εξαγωγική δραστηριότητα (Forfaiting) Η σύμβαση δικαιόχρησης (Franchising) Η σύμβαση (αμιγούς ή συμβουλευτικής) διαχείρισης επιχείρησης (Management agreement και Consulting contract) Η σύμβαση έκδοσης και χρήσης πιστωτικής κάρτας (Credit-card contract) Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Time-sharing) α) Η σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας (Sponsoring) β) Επισκόπηση των κυριοτέρων άλλων σύγχρονων συμβατικών μορφωμάτων (παραχώρηση τεχνογνωσίας - Know how contract, ιδιόρρυθμες κοινοπρακτικές συμφωνίες - joint venture κλπ) Ο έλεγχος των γενικών όρων συναλλαγών στις σύγχρονες μορφές συμβάσεων 16

17 Αλληλόχρεος λογαριασμός κ. Δέλλιος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Γ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Πτώχευση) Πτώχευση Σκοπός του θεσμού Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων και εταιριών, έννοια παύσης πληρωμών, έκδοση δικαστικής απόφασης (αρμοδιότητα καθ ύλην και κατά τόπο, διαδικασία, προϋποθέσεις παραδεκτού, αίτηση πιστωτή, δήλωση εμπόρου, απόδειξη, περιεχόμενο απόφασης), χρόνος παύσης πληρωμών. Ανάκληση απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, συνέπειες. Αποτελέσματα της πτώχευσης (ως προς τον πτωχό, προσωπικής και περιουσιακής φύσης, επί εταιριών, πτωχευτική απαλλοτρίωση, περιουσία πτωχευτική, μεταπτωχευτική και εξωπτωχευτική, θεσμός πτωχευτικής ανάκλησης, δικονομικές συνέπειες, συνέπειες ως προς τους πιστωτές αναλόγως ιδιότητάς τους) Στάδια διαδικασίας της πτώχευσης. Εισηγητής δικαστής: Διορισμός και καθήκοντα σε κάθε στάδιο. Σύνδικος: διορισμός, ευθύνη, καθήκοντα προσωρινού, οριστικού συνδίκου και συνδίκου της ενώσεως, αντιμισθία. Η διαδικασία εξέλεγξης των πιστώσεων ειδικότερα, τύχη απαιτήσεων που αμφισβητήθηκαν. Περάτωση της πτώχευσης. Πτωχευτικός συμβιβασμός (προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαστική απόφαση, αποτελέσματα), ένωση πιστωτών (εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας, διαδικασία πώλησης ακινήτων, διανομές προσωρινές και οριστική, αποπεράτωση εκκαθάρισης) Παύση εργασιών της πτώχευσης (διαδικασία, δικαστική απόφαση, ένδικα μέσα, αποτελέσματα) κ. Πάνος Πετρόπουλος, Εφέτης Δ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Αξιόγραφα, Αλληλόχρεος λογαριασμός, Διαταγή πληρωμής, Προσωπική κράτηση) 17

18 1. Επιταγή Αναιτιώδης ενοχή (έννοια). - Άμυνα εναγομένου Δυνατότης εκδόσεως επιταγής από αντιπρόσωπο Άκυρη, ενδεικτικές περιπτώσεις Μετατροπή άκυρης επιταγής σε άλλη δικαιοπραξία (182 ΑΚ) ρυθμιζομένου τύπου (μορφής) του ισχύοντος δικαίου Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο Εμπορική εντολή - Προϋποθέσεις Μεταχρονολογημένη επιταγή. Σχετικά θέματα Αναγωγή, προϋποθέσεις για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος Δικαιώματα κομιστή σε περίπτωση μη πληρωμής επιταγής Συρροή αξιώσεων (από συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη). Στοιχεία για το ορισμένο των σχετικών αγωγών. Σχετικοί ισχυρισμοίενστάσεις εναγομένου και στοιχεία για το ορισμένο αυτών. Ερμηνεία άρθρων 60 Ν. 5960/33. Προϋποθέσεις ασκήσεως της σχετικής αγωγής. Ερμηνεία άρθρου 22 Ν. 5960/33. Προϋποθέσεις της αρχής του απροβλήτου. Κατάταξη των ενστάσεων. Ενστάσεις από το κείμενο του τίτλου. Ενστάσεις κατά του κύρους της δηλώσεως βουλήσεως και ειδικότερη αναφορά της ενστάσεως πλαστότητας της υπογραφής και των σχετικών θεμάτων. Ενστάσεις προσωπικές και αναφορά κατ ιδίαν περιπτώσεων (παίγνιο, ευκολίας, εικονικότητα, έλλειψη πληρεξουσιότητας, πλάνη, απειλή, τοκογλυφικοί τόκοι κλπ). Στοιχεία απαραίτητα για το ορισμένο και νόμιμο των ενστάσεων αυτών. Καταβολή Σχετικά θέματα Δόση αντί και χάρη καταβολής ειδικότερα με επιταγή και συναλλαγματική. Διακρίσεις και συνέπειες. Επιταγή σε ξένο νόμισμα. Ταξιδιωτική επιταγή-εφαρμοστέες διατάξεις. 2. Συναλλαγματική Άκυρη (ενδεικτική αναφορά περιπτώσεων) Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής κατ άρθρ. 182 Α.Κ. Απρόβλητο ενστάσεων άρθρ. 17 Ν. 5325/1932. Συναλλαγματική σε ξένο νόμισμα (εφαρμοστέο δίκαιο) Ερμηνεία άρθρ. 80 Ν. 5325/1932 Τριτεγγύηση (ευθύνη τριτεγγυητή) 3. Αλληλόχρεος λογαριασμός Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα. Εισαγωγή πιστωτικών τίτλων στον αλληλόχρεο σχετικά θέματα Σύμβαση πίστωσης με (ανοικτό) αλληλόχρεο λογαριασμό. Επί μέρους συμφωνίες μεταξύ πιστοδότριας Τράπεζας και πιστούχου νομολογιακή αντιμετώπιση των συμφωνιών αυτών Ασφάλεια υπέρ των εισερχομένων απαιτήσεων Εγγύηση για εξασφάλιση καταλοίπου σχετικά θέματα Κλείσιμο αλληλόχρεου τρόποι Αναγνώριση καταλοίπου. Στοιχεία αγωγής (για καταβολή καταλοίπου). Άμυνα εναγομένου (σχετικές ενστάσεις) 18

19 4. Διαταγή πληρωμής Προϋποθέσεις εκδόσεώς της Στοιχεία για το ορισμένο σχετικής αίτησης Έγγραφα αποδεικνύοντα ή μη την απαίτηση Ενδεικτική αναφορά περιπτώσεων Περιεχόμενο διαταγής Διόρθωση διαταγής Φύση και συνέπειες διαταγής πληρωμής όταν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου Ανακοπή κατά διαταγής (τρόπος άσκησης, ενεργητική-παθητική νομιμοποίηση, αρμοδιότης καθ ύλην κατά τόπο, διαδικασία) Λόγοι ανακοπής (κατ ιδίαν περιπτώσεις). Νέοι λόγοι ανακοπής. Άμυνα καθ ού. Ερμηνεία άρθρων 624 παρ. 2 και 640 ΚΠολΔ. Σχέση ανακοπών 632 και 933 ΚΠολΔ. Σχετικά ζητήματα δεδικασμένου. 5. Προσωπική κράτηση Προϋποθέσεις κήρυξης επί αδικοπραξίας και επί εμπόρων για εμπορικά χρέη μετά το άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα Αυτοτελής αίτηση για προσωπική κράτηση Σχετικά θέματα Ουσιαστικά κριτήρια για να διαταχθεί προσωπική κράτηση επί αδικοπραξιών και στοιχεία για τον καθορισμό της διάρκειας προσωπικής κράτησης Διαχρονικό δίκαιο Αντιρρήσεις κατά προσωπικής κράτησης κ. Κωνσταντίνος Τσόλας, Πρόεδρος Εφετών IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1) Αστική Ευθύνη Υποκειμενική αντικειμενική Συσχετισμός Διαφορές Συνέπειες 2) Ζημία - Έννοια Βλάβη σώματος Έκταση αποζημιώσεως Παρούσα Μέλλουσα Δαπάνες Στερήσεις Νομιμοποίηση ενεργητική ΑΚ 931. Υπολογισμός ωφελημάτων. ΑΚ 300 3) Ζημία συνεπεία θανατώσεως Έκταση αποζημιώσεως Νομιμοποίηση ενεργητική Θανάτωση συζύγου τέκνου 19

20 Στέρηση διατροφής υπηρεσιών Περιεχόμενο αγωγής Ισχυρισμοί εναγόμενου Υπολογισμός αποζημιώσεως ωφελήματα ΑΚ 300 4) Ζημίες πραγμάτων Καθολική καταστροφή αυτοκινήτων Μερική βλάβη Δικονομικά Εμπορική και τεχνική υπαξία βλαβέντος αυτοκινήτου Σημασία τοποθετήσεως στο αυτοκίνητο νέων ανταλλακτικών Ενεργητική νομιμοποίηση στις σχετικές αξιώσεις 5) Μηχανισμός υποκαταστάσεως ΙΚΑ Έκταση εφαρμογής Παλαιότερο νομικό καθεστώς Ισχύον δίκαιο Προϋποθέσεις μεταβιβάσεως Χρονικό σημείο μεταβιβάσεως Αποτελέσματα Σχέσεις μερών Μεταβίβαση σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως Αγωγή κυρία παρέμβαση ΙΚΑ 6) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932) Δικαιούχοι Υπόχρεοι Στοιχεία του ύψους Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Δικονομικά ζητήματα Δεδικασμένο από απόφαση πολιτικού ποινικού δικαστηρίου 7) Ευθυνόμενα πρόσωπα Οδηγός Προστήσας (ΑΚ 922) Εποπτεύων ανήλικο (ΑΚ 923) Αστική ευθύνη Δημοσίου Ζητήματα παραγραφής ΑΚ 937 Αναστολή Διακοπή Δικονομικά Επί απρόβλεπτης στο μέλλον ζημίας 8) Ν. ΓΠΝ/1911 (Αντικειμενική ευθύνη) Προϋποθέσεις εφαρμογής Έννοια αυτοκινήτου Βλαπτόμενα πρόσωπα Υποκείμενο αστικής ευθύνης (οδηγός κάτοχος ιδιοκτήτης) Λόγοι απαλλαγής ευθυνομένων προσώπων Έκταση ευθύνης Περιορισμός ευθύνης Σύγκρουση αυτοκινήτου Κοινή υπαιτιότητα και κοινές ζημίες 20

21 Παραγραφή αξιώσεως 9) Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων κατά το Ν. 489/1976 Σύμβαση ασφαλίσεως Γενικοί Όροι Ασφαλίσεως Κατάρτιση, διάρκεια και περιεχόμενο της συμβάσεως ασφαλίσεως Προϋποθέσεις Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Πρόσωπα των οποίων η ευθύνη εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη Έννοια και σημασία του ζημιωθέντος τρίτου 10) Υποχρεώσεις και βάρη των μερών στη σύμβαση ασφαλίσεως Αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστού έναντι του ασφαλισμένου Ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του ζημιωθέντος τρίτου Περιεχόμενο και έκταση της ευθύνης Πλείονες ζημιωθέντες Ενστάσεις του ασφαλιστή κατά του ζημιωθέντος τρίτου Παραγραφή της αξιώσεως του τρίτου 11) Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο Περιπτώσεις ευθύνης Έκταση ευθύνης Υποκατάσταση του Επικουρικού Κεφαλαίου Παραγραφή της αξιώσεως του τρίτου Δικονομικά ζητήματα 12) Ασφάλιση ιδίων ζημιών Ασφαλιστική υποκατάσταση Δικονομικά ζητήματα 13) Ευθύνη του Γραφείου Διεθνούς Ασφαλίσεως Περιπτώσεις ευθύνης Ατυχήματα στην αλλοδαπή στην Ελλάδα Συνοριακή Ασφάλιση 14) Διαδικασία επιλύσεως διαφορών αρθρ. 681 α ΚΠολΔ Αγωγή Συμβιβασμός εξώδικος Υπαγόμενες διαφορές Διεθνής δικαιοδοσία Αρμοδιότητα (τοπική υλική) 15) Ένδικα μέσα Έφεση Απόφαση Διακοπή ερημοδικίας Αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως Μεταρρυθμιστική αγωγή 21

22 κ. Ιωάννης Σίδερης, Αρεοπαγίτης 16) Επεξεργασία φακέλων στις διαφορές για ζημίες από ατυχήματα αυτοκινήτων κ. Ιωάννης Σίδερης, Αρεοπαγίτης 22

23 V. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Διάκριση της σύμβασης εργασίας από συγγενείς συμβάσεις Έννοια εξαρτημένης εργασίας Διάκριση από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σύμβαση έργου Νέες μορφές απασχόλησης 2. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και επιχειρησιακή συνήθεια Διάκριση των δύο θεσμών Προϋποθέσεις εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής Αρχή της ίσης μεταχείρισης και αρχή της ισότητας Δικονομικά ζητήματα 3. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα 4. Μεταβολή των όρων εργασίας Μονομερή βλαπτική μεταβολή Μεταβολή προβλεπόμενη στην ατομική σύμβαση εργασίας Τροποποιητική καταγγελία 5. Καταγγελία σύμβασης εργασίας Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου 6. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Είδη ΣΣΕ Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψης Δέσμευση από ΣΣΕ Κήρυξη γενικά υποχρεωτικής Καταγγελία 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις 8. Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις Ισότητα στην αμοιβή Ισότητα στην πρόσβαση σε απασχόληση και στους λοιπούς όρους εργασίας Διδάσκοντες: κ. Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, Καθηγητής Πάντειου Παν/μιου Αθηνών 23

24 Β. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Χρόνος εργασίας Έννοια Νόμιμο και συμβατικό ωράριο Υπερεργασία Υπερωρία Σύστημα πενθήμερης απασχόλησης 2. Εργατικά Ατυχήματα Εργαζόμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ Εργαζόμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση άλλων ασφαλιστικών ταμείων 3. Διαδικασία εργατικών διαφορών 4. Επεξεργασία φακέλων σε υποθέσεις μεταβολής όρων εργασίας και καταγγελίας σύμβασης εργασίας Διδάσκοντες: κ. Χαρίλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Εφετών κ. Ελευθέριος Ζάρας, Εφέτης Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας Αξιώσεις από την παροχή εργασίας Λύση άκυρης σύμβασης Επικύρωση 2.Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις Έννοια μεταβίβασης Διατήρηση όρων εργασίας Καταγγελία λόγω της μεταβίβασης Ευθύνη παλαιού και νέου εργοδότη κ. Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Α.Π.Θ. Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Επεξεργασία φακέλων σε υποθέσεις εργατικού δικαίου κ. Χρήστος Ορφανίδης, Πρωτοδίκης 24

25 VI. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ κ. Ιωάννης Μανωλεδάκης, ο.τ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων, σχέση του κώδικα με ειδικούς ποινικούς νόμους και επεξήγηση όρων αυτού (άρθρα 1 13 ΠΚ). Διάκριση δόλου και αμέλειας. Η αξιόποινη πράξη (άρθρα ΠΚ). Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα ΠΚ) - Άρση αδίκου χαρακτήρα της πράξης Καταλογισμός της πράξης (άρθρα ΠΚ). Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό (άρθρα ΠΚ). Απόπειρα (άρθρα ΠΚ). Συμμετοχή (άρθρα ΠΚ). Κύριες και παρεπόμενες ποινές (άρθρα ΠΚ). Επιμέτρηση ποινής (άρθρα ΠΚ). Συρροή εγκλημάτων (άρθρα ΠΚ). Ο επιεικέστερος νόμος και η αναστολή της ποινής. Εξάλειψη αξιοποίνου (παραγραφή παραίτηση από την έγκληση (άρθρα ΠΚ). Διδάσκουσα: κ. Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α) Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα. Ειδικότερα εγκλήματα πλαστογραφίας πλαστογραφία πιστοποιητικών και ενσήμων υπεξαγωγής εγγράφων υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης Άρθρα 216, 217, 218, 220, 222 του Π.Κ. Β) Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα & ορισμένα εκ των σχετικών με την υπηρεσία εγκλημάτων. 25

26 Ειδικότερα εγκλήματα παραχάραξης κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων & εγκλήματα δωροδοκίας και κατάχρησης εξουσίας Άρθρα 207, 208, 235, 236 και 239 του Π.Κ. Γ) Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία. Ειδικότερα εγκλήματα ψευδούς βεβαίωσης υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και παράβασης καθήκοντος Άρθρα 242, 258 και 259 του Π.Κ. Δ) Εγκλήματα σχετικά με την ιδιοκτησία. Ειδικότερα εγκλήματα κλοπής υπεξαίρεσης ληστείας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας Άρθρα 372, 374, 375, 380 και 381 του Π.Κ. Ε) Εγκλήματα σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα. Ειδικότερα εγκλήματα εκβίασης απάτης απιστίας καταδολίευσης δανειστών αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και τοκογλυφίας Άρθρα 385, 386, 386 Α, 390, 394, 397 και 404 του Π.Κ. ΣΤ) Εγκλήματα κατά της ζωής και σωματικές βλάβες (με πρόθεση και από αμέλεια). Ειδικότερα εγκλήματα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και από αμέλεια έκθεσης και σωματικών βλαβών Άρθρα 299, 302, 306, 308, 309, 310, 311 και 314 του Π.Κ. Ζ) Εγκλήματα κατά της τιμής. Ειδικότερα εγκλήματα εξύβρισης δυσφήμησης και συκοφαντικής δυσφήμησης. Άρθρα 361, 362, 363 και 367 του Π.Κ. Η) Εγκλήματα κατά των ηθών και κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Ειδικότερα εγκλήματα βιασμού κατάχρησης σε ασέλγεια αποπλάνησης παιδιών διευκόλυνσης ακολασίας μαστροπείας σωματεμπορίας εμπρησμών από πρόθεση και από αμέλεια και παραβίαση κανόνων οικοδομικής. Άρθρα 336, 338, 339, 348, 349, 351, 264, 266 και 286 του Π.Κ. Θ) Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης και την προσωπική ελευθερία. Ειδικότερα εγκλήματα ψευδορκίας ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης ψευδούς καταμήνυσης παράνομης βίας αυτοδικίας απειλής και διατάραξης οικιακής ειρήνης. Άρθρα 224, 225, 229, 330, 331, 333 και 334 του Π.Κ. Ι) Εγκλήματα σχετικά με την προσβολή της πολιτειακής εξουσίας και της δημόσιας τάξης και την επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης. 26

27 Ειδικότερα εγκλήματα αντίστασης απείθειας στάσεως σύστασης και συμμορίας εγκληματικής ομάδας και βλασφημίας. Άρθρα 167, 169, 170, 187, 187Α, 187Β και 198 του Π.Κ. Διδάσκοντες: κ. Βασίλειος Πλιώτας, Εισαγγελέας Εφετών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Εισαγγελέας Εφετών Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Δ1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Ι Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τα ναρκωτικά (ν. 1729/1987) Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τα όπλα και τα πυρομαχικά (ν. 2168/1993 & 3169/2003). Παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Υγειονομικού Κανονισμού. Εγκλήματα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο και φορολογικές παραβάσεις (ν. 1882/1990, 2523/1997, 1591/1986, 2065/1992 & 3220/2004) Εγκλήματα παράβασης του Δασικού Κώδικα (ν. 998/1979 & 3208/2003) και του νόμου περί θήρας του νόμου για τις αρχαιότητες (ν. 5351/1932) του νόμου για τα τυχερά παίγνια (β.δ. 29/1971) και Πολεοδομικές παραβάσεις (κυρίως ν. 1337/1983). Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ξέπλυμα (ν. 2331/1995) του νόμου για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997) του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία (ν. 2121/1993) του νόμου για το πόθεν έσχες (ν. 2429/1996 & 3213/2003) και του νόμου για την επιταγή (ν. 5960/1933). Μη καταβολή και μη απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κλπ. χρόνος τέλεσης των εγκλημάτων αυτών α.ν. 86/1967) Μη καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους (α.ν. 690/1945) Διδάσκοντες κ. Πέτρος Ραπτόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών Κ. Δημήτριος Ασπρογέρακας, Αντεισαγγελέας Εφετών Δ2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΙ Παραβάσεις Τελωνειακού Κώδικα (κυρίως λαθρεμπορία) Εγκλήματα παράβασης του νόμου για τους λαθρομετανάστες (ν. 2910/01) 27

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΜΕΡΟΣ 1ο 1) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 61 Α) ΓΕΝΙΚΩΣ... 61 Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι... 11 - Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων... 17 - Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων... 21 ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Συμφωνία έγγραφη ή προφορική μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την

Δ. Συμφωνία έγγραφη ή προφορική μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Α) Στοιχεία Αστικού Δικαίου 1. Σύμβαση είναι: A. Συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την οποία προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΒΑΡΙΑ ΑΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΑΜΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΧΗΡΑ ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΓΝΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα