Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ"

Transcript

1 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 1

2 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΆΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΈΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ) : ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 2

3 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 2008 εγκρίθηκε με την υπ αρ. 111/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασωπού η Α Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Στρατηγικός Σχεδιασμός, όπου καταγράφονται οι παρακάτω βασικές ενότητες: 1 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Ασωπού Η ανάλυση εκτείνεται σε τομείς και θέματα τοπικής ανάπτυξης, που αφορούν στην περιοχή του Δήμου και τα οποία δεν αποτελούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ, όπως η ιστορική αναδρομή, δημογραφικές τάσεις, τομείς παραγωγής, απασχόληση, φυσικό περιβάλλον, υποδομές κλπ. 2 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ασωπού ως ΟΤΑ Περιγραφή και αξιολόγηση συνολικά των λειτουργικών, οργανωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Η υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών και των νομικών Προσώπων του Δήμου αντικατοπτρίζεται στην διοικητική τους διάρθρωση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, στις δραστηριότητες και την οικονομική τους κατάσταση. 3 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής σε κάθε θέμα, εντοπίζονται τα θέματα τοπικής ανάπτυξης που αφορούν στην περιοχή του Δήμου και τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη τετραετία. 4 Αποστολή - Αξίες - Αναπτυξιακό Όραμα Διατυπώνονται η Αποστολή και οι Αξίες του Δήμου Ασωπού και καταγράφεται το αναπτυξιακό του όραμα: «Η αισθητική του τοπίου και του χώρου αντανακλά την παιδεία, τον πολιτισμό και το ηθικό μιας κοινωνίας. Ο τόπος μας θα είναι ελκυστικός, αν μπορέσουμε να διατηρήσει και να αναδείξει τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 3

4 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ περιβάλλοντος που τον καθιστούν ιδιαίτερο. Ο οικισμός της Πλύτρας και το σπουδαίο φυσικό περιβάλλον (τοπίο, θάλασσα) αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Ασωπού. Οι αποστάσεις από το ημιαστικό κέντρο των Μολάων και από τον πόλο έλξης που είναι το κάστρο της Μονεμβασιάς δίνουν το περίγραμμα των χώρων και των δυνατοτήτων του Δήμου Ασωπού. Ο Δήμος Ασωπού μπορεί να αποτελεί τόπο δημιουργίας νέων οικογενειών, αν αναπτυχθεί με άξονα τον ποιοτικό τουρισμό, η σωστή ανάπτυξη του οποίου θα δώσει ευκαιρίες επιτόπιου διάθεσης των υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων (λάδι, κρασί, οπωροκηπευτικά, σύκα κ.λπ.). Προϋπόθεση είναι η προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού, αρχιτεκτονικού, πολιτισμικού) και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής εθνικής και νομαρχιακής προτεραιότητας (οδικός άξονας Τρίπολης-Μονεμβάσιας). Στον Δήμο Ασωπού υπάρχει μια συνεκτική κοινωνία έτοιμη να δουλέψει αν τις δοθούν οι προϋποθέσεις.» 5 Διατύπωση Στρατηγικής Συνθετικά στοιχεία της στρατηγικής του Δήμου Ασωπού αποτελούν όλες εκείνες οι επιλογές που θα αναδείξουν το ανθρωπογενές, το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον του Δήμου Ασωπού, ως βασικούς μοχλούς για την επίτευξη μιας Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. 6 Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων Διαμορφώνονται οι Γενικοί Στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, τόσο ως γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, όσο και ως εσωτερικές στρατηγικές επιλογές και πολιτικές δράσης του Δήμου ως ΟΤΑ και εξειδικεύονται με επιμέρους στόχους. 7 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Αφορά σε προτεραιότητες και περιορισμούς που τίθενται από τα ισχύοντα πλαίσια προγραμματισμού για την διαχείριση της Δ Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και σε τρέχουσες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά ότι αφορά στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, στη διαχείριση κοινοτικών πόρων και στο ενδεχόμενο νέου Νόμου «Καποδίστρια». 8 Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης H Α Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ολοκληρώνεται με τους τέσσερις παρακάτω Άξονες Ανάπτυξης: ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 4

5 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα κυριότερα συμπεράσματα της ανάλυσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ασωπού. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 5

6 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πίνακας 1: Συσχέτιση συμπερασμάτων Ά Φάσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού με τη Β Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Υποδομές και ποιότητα ζωής Περιβάλλον και χωροταξία Τοπική οικονομία Λειτουργία των Υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναβάθμιση της προσβασιμότητας (οδικό δίκτυο, λιμενικές υποδομές) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης -άρδευσης Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων (αρχαία πόλη Ασωπού) Χωροταξικός σχεδιασμός (ολοκλήρωση) Ορθολογική εκμετάλλευση προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων (ενεργειακού δυναμικού, βοσκοτόπων, ακτών κλπ.) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, θαλάσσιος, κλπ) Στήριξη της επιχειρηματικότητας (μεταποίηση, τουρισμός) Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αξιοποίηση Θεσμικού Πλαισίου των Σ.Δ.Ι.Τ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενέργειες και υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και την υποστήριξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής Προστασία και ορθολογική χρήση του φυσικού πλούτου Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης - επιχειρηματικότητας Βελτίωση της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών / Νομικών Προσώπων του Δήμου, στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου. Αξιοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου ΟΤΑ Βελτίωση των βασικών υποδομών (ύδρευση, άρδευση, διαχείριση απορριμμάτων) Βελτίωση των υποδομών προσπελασιμότητας (οδικό δίκτυο, λιμενικές υποδομές) Χωροταξικός σχεδιασμός, οργάνωση χρήσεων γης και δραστηριοτήτων Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου και ταυτόχρονη ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων (αρχαία πόλη Ασωπού στην Πλύτρα) Ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος Ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία και τη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης Ενέργειες τουριστικής προβολής Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, θαλάσσιος, κλπ) Εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση των αγροτών Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναικών) Ανάπτυξη της εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Αναδιάρθρωση και υποστήριξη της λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Κοινωνική μέριμνα, πολιτισμός, αθλητισμός Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Προώθηση συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με όμορους ΟΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 6

7 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σε συνέχεια της Α Φάσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης από τις έως την στην έδρα του Δήμου, τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου που εκπονεί το παρόν, σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες, συνέθεσαν τα Σχέδια Δράσης του Δήμου. Οι διαπιστωμένες ανάγκες και τα Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης που προέκυψαν από την Α Φάση, καταλήγουν σε ενέργειες και δράσεις οι οποίες ομαδοποιούνται, ώστε να εξυπηρετούν τους γενικότερους και τους ειδικότερους στόχους του Δήμου και ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα σε Άξονα-Μέτρο-Δράση, στοιχειοθετώντας τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Δήμου. Λαμβάνοντας δε υπόψη τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοδοτικά εργαλεία) συντάσσεται ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο με τετραετή ορίζοντα που αποτελεί τον Οικονομικό Προγραμματισμό. Συνολικά, το παρόν αποτελεί το τεύχος της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ασωπού , αντικείμενο του οποίου είναι ο επιχειρησιακός και οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 7

8 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σκοπός της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, είναι η εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στο βήμα αυτό, για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του, καταρτίζεται ένα σχέδιο δράσης. Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει στόχους και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου και καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το γενικό στόχο. Για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 1. Προσδιορισμός των στόχων, όπως προκύπτουν από την Α Φάση. 2. Προσδιορισμός των δράσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 3. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης, από την ΔΟΕ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες. Αρχικά καταρτίζονται τα σχέδια δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής ανάπτυξης και στη συνέχεια καταρτίζονται τα σχέδια δράσης για τους γενικούς στόχους εσωτερικής ανάπτυξης Στόχοι και δράσεις Στα πλαίσια αυτά διαμορφώνονται και οι Γενικοί Στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, τόσο ως γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, όσο και ως εσωτερικές στρατηγικές επιλογές και πολιτικές δράσης του Δήμου ως ΟΤΑ και εξειδικεύονται με επιμέρους στόχους. Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες Άξονες Εξειδίκευση γενικών στρατηγικών στόχων Από την διερεύνηση και ιεράρχηση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης και με γνώμονα την γενική στρατηγική κατεύθυνση του Δήμου οδηγούμαστε στον προσδιορισμό των γενικών στρατηγικών στόχων. Οι στρατηγικοί στόχοι ικανοποιούν γενικές θεματικές ενότητες, όπως διαμορφώνονται από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τις ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 8

9 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ διαβουλεύσεις, τα καταρτισθέντα Σχέδια Δράσης, τα οποία προσδιορίζουν τις ανάγκες και τα έργα που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο Δήμο Ασωπού: Θεματικές Ενότητες Υποδομές και ποιότητα ζωής Χωροταξία & Περιβάλλον Τοπική οικονομία Λειτουργία των Υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου Η παρούσα ανάλυση απαιτεί τον διαχωρισμό των γενικών στρατηγικών στόχων σε δυο βασικές κατηγορίες: Α) Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης: Είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ενέργειες και υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και την Βελτίωση υποδομών ύδρευσης/άρδευσης Βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών Βελτίωση οδικής προσπέλασιμότητας Βελτίωση λιμενικών υποδομών ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Χωροταξικά Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου και ταυτόχρονη ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων (αρχαία πόλη Ασωπού στην Πλύτρα) Χωροταξία - πολεοδομία ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος Οικιστικό περιβάλλον Ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία και τη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 9

10 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού Ενίσχυση της απασχόλησης ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, θαλάσσιος, κλπ) Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης Ενέργειες τουριστικής προβολής Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναικών) Εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση των αγροτών Β) Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης Η εσωτερική ανάπτυξη ενός Δήμου εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών του στις ακόλουθες ενότητες: Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης μας δείχνουν το «πως πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο Δήμος προκειμένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης». ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βελτίωση της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών / Νομικών Προσώπων του Δήμου, στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου. Αξιοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου ΟΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων Η συνεχής κατάρτιση των υπαλλήλων του Δήμου Αναβάθμιση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου με σχετικές υποδομές (αθλητικών, υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού) Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Προώθηση συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με όμορους ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 10

11 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Ανάπτυξης Η εξειδίκευση των Γενικών και Ειδικών Στόχων οδηγεί μέσω ομαδοποίησης στην οργάνωση τεσσάρων Αξόνων Ανάπτυξης οι οποίοι αναφερόμενοι στα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, εξειδικεύονται σε Μέτρα για την υλοποίηση μελετών/έργων/ενεργειών ή/και δράσεων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Ασωπού. Η ομαδοποίηση σε Άξονες Ανάπτυξης έχει ως εξής: ΑΞΟΝΑΣ 1: Αναβάθμιση υποδομών - βελτίωση της ποιότητας ζωής ΑΞΟΝΑΣ 2: Χωροταξία - προστασία & αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος ΑΞΟΝΑΣ 3: Στήριξη της τοπικής οικονομίας ΑΞΟΝΑΣ 4: Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση των υπηρεσιών του δήμου Άξονας 1: Αναβάθμιση υποδομών - βελτίωση της ποιότητας ζωής Η αναβάθμιση των βασικών τεχνικών υποδομών και υποδομών μεταφορών συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου παροχών στους επισκέπτες. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ασωπού επιτυγχάνεται με έργα και ενέργειες, ενισχύοντας το επίπεδο διαβίωσής τους, προωθώντας συγχρόνως την τουριστική ανάπτυξη. Άξονας 2: Χωροταξία-προστασία & αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος Για τo αξιόλογο φυσικό περιβάλλον που διαθέτει ο Δήμος Ασωπού είναι επιβεβλημένη η ανάγκη της διατήρησής του, της αναβάθμισής του καθώς και η αειφορική διαχείρισή του, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση διαβίωσης των κατοίκων καθώς και στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού. Η αναζήτηση και επίτευξη συνεργασιών με όμορους δήμους, αναδεικνύοντας το παραλιακό μέτωπο, επιτυγχάνει την υψηλή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Άξονας 3: Τοπική οικονομία & τουριστική ανάπτυξη Η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων του Δήμου Ασωπού προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Η ενίσχυση των παραγωγών και η στήριξη νέων ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 11

12 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ επιχειρηματιών, ενδυναμώνοντας τα εισοδήματα τους, κατά κύριο λόγο συμβάλλει στη συγκράτηση των νέων ανθρώπων στον τόπο καταγωγής τους. Η ενημέρωση και συνεχής κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού κρίνεται απαραίτητη. Άξονας 4: Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση των υπηρεσιών του δήμου Η βέλτιστη εσωτερική οργάνωση του Δήμου και η αναδιάρθρωση των Νομικών του Προσώπων θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων εξασφαλίζοντας αναπτυξιακές δυνατότητες. Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες του Δήμου βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια κ.λπ. Προϋπόθεση αυτών είναι η επαρκής στελέχωση, η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων στο Δήμο, η εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 12

13 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξειδίκευση αξόνων σε μέτρα Προκειμένου να γίνει η εξειδίκευση των αξόνων σε μέτρα, πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ασωπού για την εισήγηση τους σε προτεινόμενα έργα/μελέτες/ενέργειες, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν και να οριστικοποιηθούν τα Σχέδια Δράσης των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων για την επόμενη τριετία. Όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, οι γενικοί στόχοι, οι Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ ΑΞΙΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.3 Ειδικός Στόχος Ειδικός Στόχος Ειδικός Στόχος ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Στους πίνακες που ακολουθούν, οι συναφείς ειδικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες-μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες-άξονες. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 13

14 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Βελτίωση υποδομών ύδρευσης/άρδευσης 1 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Βασικές υποδομές 1.2. Υποδομές Βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών Βελτίωση οδικής προσπέλασιμότητας ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προσπελασιμότητας Βελτίωση λιμενικών υποδομών 2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1. Χωροταξικά μέτρα 2.2. Οικιστικό Περιβάλλον Χωροταξία - πολεοδομία Ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος Ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία και τη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων 3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 3.1. Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης Εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση των αγροτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3.2. Υποστήριξη του τουριστικού Ενέργειες τουριστικής προβολής προϊόντος 4.1. Ανάπτυξη της εσωτερικής Ανάπτυξη της εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου οργάνωσης των 4 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου 4.2. Αναβάθμιση των κοινωνικών παροχών και Αναδιάρθρωση και υποστήριξη της λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Κοινωνική μέριμνα, πολιτισμός, αθλητισμός υποδομών 4.3. Δημοτική Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου περιουσία εξοπλισμός Αναβάθμιση του εξοπλισμού ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 14

15 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξειδίκευση μέτρων σε Δράσεις Οι υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους: α) τα Σχέδια Δράσης που αφορούν στους γενικούς στόχους για τους οποίους είναι αρμόδιες και β) δράσεις για την επίτευξη άλλων γενικών στόχων, οι οποίες θα ενταχθούν στα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν (ειδικότερους) στόχους και δράσεις, για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου, από την αρμόδια υπηρεσία. Τα προταθέντα μελέτες/ έργα / ενέργειες των Σχεδίων Δράσης αποτελούν αντικείμενα που οργανώνονται για υλοποίηση από τις υπηρεσίες του Δήμου και αφορούν είτε αποκλειστικά τον ίδιο το Δήμο, είτε πρόκειται για διαδημοτικά έργα, για τα οποία απαιτείται η ανάπτυξη συνεργασιών για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Η εξειδίκευση και η οργάνωση σε μελέτες, έργα, ενέργειες, δράσεις κ.λπ. αναφέρονται στο περιβάλλον, στην οικονομία, στους πολίτες και στην αποτελεσματικότητα της Διοίκησης του Δήμου, δηλαδή στις βασικές παραμέτρους και παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη και την οικονομία της περιοχής. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 15

16 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων 1. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αρμόδιοι φορείς για την οργάνωση και εκτέλεση των περισσότερων δράσεων του παρόντος προγράμματος είναι οι υπηρεσίες του Δήμου. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασωπού (ΦΕΚ- 670/τ.Β / ), οι δραστηριότητες του κατανέμονται στις δυο κάτωθι υπηρεσίες: Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 1, οι βασικές αρμοδιότητες του οποίου αναλύονται σε: - Γραμματειακή υποστήριξη αιρετών οργάνων. - Λειτουργίες γραμματειακής υποστήριξης και διοικητικής μέριμνας των υπηρεσιών. - Δημοτική κατάσταση. - Διαχείριση αγροτικών θεμάτων. - Χορήγηση αδειών καταστημάτων. - Λειτουργίες διαχείρισης θεμάτων παιδείας-αθλητισμού. - Λειτουργία διοικητικής υποστήριξης Νομικών Προσώπων. - Λειτουργίες οικονομικών υπηρεσιών. - Λειτουργίες ειδικής υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία). Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. Οι βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος αναλύονται σε: 1. Προγραμματισμός τεχνικών έργων, 2. Μελέτες / επιβλέψεις τεχνικών έργων. 3. Συγκρότηση- Προγραμματισμός - παρακολούθηση των συνεργείων του τμήματος. - Συνεργείο τεχνικών έργων. - Συνεργείο ύδρευσης αποχέτευσης. 1 Το Γραφείο Προγραμματισμού Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης δεν έχει επίσημα συγκροτηθεί, λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι βασικές του αρμοδιότητες του, ειδικά όσον αφορά στον παρόντα σχεδιασμό, εκτελούνται από το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την 6196/ απόφαση Δημάρχου. Σε σχετική δράση προβλέπεται η στελέχωση και η ενεργοποίηση του Γραφείου. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 16

17 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - Συνεργείο καθαριότητας. - Συνεργείο πρασίνου. - Συνεργείο ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης οδών. - Συνεργείο νεκροταφείου. - Λειτουργία λεωφορείου για μεταφορά μαθητών. 2. Οι υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου, Τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου Ασωπού, όπως αναφέρονται και στην Α Φάση (Ενότητα ), είναι τα ακόλουθα: - Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού - Δημοτική Φιλαρμονική - Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ) - Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Παπαδιανίκων Δ. Ασωπού. - Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Συνοικισμού Παπαδιανίκων Δ. Ασωπού. - Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ασωπού - Φοινικίου και Νηπιαγωγείων Ασωπού και Φοινικίου 3. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, σε δράσεις στις οποίες ενεργεί μέσω ανάθεσης από τον Δήμο Ασωπού (πχ. Σύμβαση Ανάθεσης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Προγραμματική Σύμβαση, κλπ). 4. Άλλοι ΟΤΑ και οι υπηρεσίες τους, στα πλαίσια κάποιας Διαδημοτικής Συνεργασίας, όποτε αυτή προκύψει, σε δράσεις που προτείνονται στο παρόν πρόγραμμα. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 17

18 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Συνεργασίες / συμπράξεις με άλλους φορείς Μεταξύ των δράσεων του προγράμματος υπάρχουν και άλλες δράσεις με υπερτοπικό-διαδημοτικό χαρακτήρα, στις οποίες ανακύπτει η αναγκαιότητα για συνεργασίες με άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Ορισμένοι από αυτούς είναι: 1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στα πλαίσια υλοποίησης του ΔΕΠΙΝ , η Περιφέρεια ενδέχεται να είναι ο φορέας υλοποίησης έργων στα όρια του Δήμου Ασωπού. Η υλοποίηση του έργου χωροθέτησης ενός ενιαίου ΧΥΤΥ για το νομό, είναι επίσης δράση που θα πρέπει να σχεδιαστεί από κοινού από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του ΥΠΕΧΩΔΕ. 2. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας. Έργα που αφορούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων του Νομού, αποτελούν δράσεις μεγάλης σημασίας στον παρόντα σχεδιασμό. 3. Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λακωνίας. Η ΤΥΔΚ συμβάλλει στην ωρίμανση έργων με την εκπόνηση ορισμένων τεχνικών μελετών. 4. Όμοροι Δήμοι. Οι διαδημοτικές συνεργασίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δράσεων με χαρακτήρα στηριζόμενο στην γεωγραφική ενότητα, τις κοινές πολιτιστικές καταβολές της περιοχής κλπ. Τέτοια χαρακτηριστικά πληρούν οι όμοροι Δήμοι Μολάων, Μονεμβασίας και Βοιών. Δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της διαδημοτικής στρατηγικής συνεργασίας είναι: - Η διαχείριση των υδατικών πόρων, με βασικές δράσεις που αναφέρονται τόσο στην διαχείριση των υφιστάμενων υδατικών πόρων όσο και στον προγραμματισμό εξασφάλισης υδάτων, με δεδομένο τον κίνδυνο της ερημοποίησης που απειλεί, με βάση τις επιστημονικές προσεγγίσεις, την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 18

19 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - η τουριστική ανάπτυξη με βασικές δράσεις την προβολή του κοινού τουριστικού προϊόντος και την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού. - η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με δράσεις που αφορούν στην καταγραφή και αξιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής Επισημαίνεται, ότι το κόστος υλοποίησης των παραπάνω δράσεων καθιστά τις διαδημοτικές συνεργασίες συμφέρουσες λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων. 5. Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Η δράση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην τοπική ανάπτυξη σχεδιάζει δράσεις που αναφέρονται στον αγροτικό χώρο, στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και γενικότερα κάθε δράση που υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων και μη προγραμμάτων στην περιοχή παρέμβασης (Leader, ΕΠΑΑ-ΑΥ, εθνικός και τοπικός σχεδιασμός κλπ). ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 19

20 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1.2. Σχέδια Δράσης των υπηρεσιών του Δήμου Ασωπού Με σκοπό την εφαρμογή της Στρατηγικής του Δήμου, καταρτίστηκαν από τις αρμόδιες για το σχεδιασμό υπηρεσίες, τα Σχέδια Δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός από τους ειδικούς στόχους της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου Ασωπού. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 185/2007 «Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του και της ομάδας έργου κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα» και στο άρθρο 6: «Σε όσους Δήμους δεν υπάρχει υπηρεσία προγραμματισμού και μέχρι τη συγκρότησή της, ο Δήμαρχος ορίζει είτε την τεχνική είτε την οικονομική υπηρεσία, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες προγραμματισμού». Στον Δήμο Ασωπού, σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημάρχου ( /11/2008) και μέχρι τη σύσταση του Γραφείου Προγραμματισμού, αρμόδια υπηρεσία ορίζεται το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην ενότητα που ακολουθεί τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού εξειδικεύονται σε Σχέδια Δράσης, ανά Ειδικό Στόχο. Σε κάθε Σχέδιο Δράσης συγκεντρώνονται ομοειδείς δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν την επίτευξη του Ειδικού Στόχου. Για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 1. Προσδιορισμός των στόχων 2. Προσδιορισμός των δράσεων 3. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 20

21 Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Τοπικής Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος, ο Νομός Λακωνίας και κατ επέκταση ο Δήμος Ασωπού είναι η κάλυψη των αναγκών του σε νερό. Στις ανάγκες αυτές συμπεριλαμβάνεται η ύδρευση και η άρδευση, βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγροτικής οικονομίας. Η κατασκευή, επέκταση και συντήρηση των δικτύων, είναι βασική ανάγκη για την εξασφάλιση του βασικού αυτού αγαθού στους δημότες. Με τις δράσεις 1, 4, 5 και 6 πρόκειται να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών, με την συντήρηση-επέκταση των επιμέρους δικτύων ανά Τοπικό Διαμέρισμα και τη σύνδεσή τους με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Με τη δράση 2 αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα του δικτύου ύδρευσης, μέσω της ανόρυξης γεωτρήσεων. Η διαδικασία ανόρυξης ύδατος από γεωτρήσεις, απαιτεί υδρογεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες και ειδικές αδειοδοτήσεις από υπηρεσίες της Νομαρχίας. Επίσης η χωροθέτηση των γεωτρήσεων πρέπει να εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό στα όρια του δήμου ώστε να βελτιστοποιούνται διαδρομές, θέσεις τεχνικών έργων και επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα. Στο έργο περιλαμβάνεται και η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και το σύνολο των συνδέσμων και του εξοπλισμού για τη λειτουργία του. Με τη δράση 7 προβλέπεται η συντήρηση των λοιπών υποδομών ύδρευσης (υδατοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα κλπ), που αφορούν στην ύδρευση του συνόλου των ΤΔ. Η άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών του δήμου γίνεται στο σύνολο της, από γεωτρήσεις με το σύστημα της τεχνητής βροχής και χρήση εκτοξευτήρων (μπέκ). Το σύστημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις καλλιέργειες του δήμου, αφού είναι ενεργοβόρο, δαπανηρό σε νερό και δεν δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης και βελτιστοποίησης των συστημάτων. Με τη δράση 3 προβλέπεται η αντικατάσταση του συστήματος άρδευσης από την μέθοδο των σταγόνων, που επιβάλλεται, τόσο για τον εκσυγχρονισμό της άρδευσης, όσο και για την προστασία και καλύτερη διαχείριση των περιορισμένων πλέον υπόγειων υδάτινων πόρων της περιοχής. Η δράση 8, είναι απαραίτητη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς η έλλειψη των υδάτινων πόρων γενικά, δεν μπορεί να στηρίξει οποιασδήποτε μορφής οικονομία στην περιοχή. Αναφέρεται στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε διαδημοτικό επίπεδο, με την εκπόνηση μελέτης και εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής. Η μελέτη διαχείρισης των υδάτινων πόρων, πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Επικαιροποίηση Μελέτης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Εκτίμηση μελλοντικών απαιτήσεων Προτάσεις στοχευμένων λύσεων με συνεργασία, π.χ. για αγρότες, για τουριστικές επιχειρήσεις Διερεύνηση δυνατότητας άρδευσης των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων. Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού δικτύου Σύνταξη κανονισμού ύδρευσης Εξέταση εναλλακτικών λύσεων Διατύπωση προτάσεων και συνδυασμένων μέτρων για μείωση της κατανάλωσης ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα