ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB

2

3 7 A A B B

4 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F VAM650F Περιεχόμενα Σελίδα Προφυλαξεις ασφαλειας... Ονομασία εξαρτημάτων... Λειτουργία... Συντήρηση... 5 Προβλημα και επιλυση... 6 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν τη μονάδα HRV της Daikin. Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. HRV Αερισμός με ανάκτηση θερμότητας Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα DAIKIN HRV, διαβάστε καλά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για να προσφεύγετε σ' αυτό στο μέλλον όταν έχετε απορίες ως προς τη χρήση της μονάδας ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά τη λειτουργία της. Προφυλαξεις ασφαλειας ιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό σας, όπως προβλέπεται. Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης και προσοχής: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Παράλειψη να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες σωστά, μπορεί να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό ή απώλεια ζωής. ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Παράλειψη να τηρήσετε αυτές τις οδηγίες σωστά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε εξοπλισμό ή ατομικό τραυματισμό, οοποίος να είναι σοβαρός ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτές οι οδηγίες εξασφαλίζουν τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Φροντίστε να εφαρμόσετε αυτές τις σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας. Έχετε πάντοτε πρόχειρα αυτά τα φύλλα προειδοποιήσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σ' αυτά, εάν χρειαστεί. Επίσης, εάν ο παρών εξοπλισμός μεταφερθεί σε νέο χρήστη, φροντίστε να παραδώσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη στο νέο χρήστη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ + ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Απενεργοποιείτε πάντα τη μονάδα πριν από τη συντήρησή της, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην επιθεωρείτε ή κάνετε μόνοι σας συντήρηση στη μονάδα. Ζητήστε από ένα ειδικό τεχνικό συντήρησης να σας κάνει τη συντήρηση. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το φίλτρο αέρα. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το φίλτρο αέρα θα φράξουν τα στοιχεία εναλλαγής θερμότητας με πιθανό αποτέλεσμα κακή λειτουργία και κατά συνέπεια βλάβη. Μην αλλάζετε ξαφνικά λειτουργίες, διότι αυτό θα είχε ίσως σαν αποτέλεσμα, όχι μόνον δυσλειτουργία, αλλά και βλάβη των διακοπτών ή των ρελέ στο σώμα. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μια μονάδα HRV ή κάθε είδους σχάρα αναρρόφησης/εξαγωγής αέρα στα ακόλουθα μέρη: - Μέρη, όπως εργοστάσια μηχανών και εργοστάσια χημικών όπου δημιουργούνται αέρια, τα οποία περιέχουν επιβλαβείς ουσίες ή συστατικά διαβρωτικά για τα υλικά όπως οξέα, αλκαλικές ουσίες, οργανικά διαλυτικά και χρώματα. - Μέρη όπου η διαρροή εύφλεκτων αερίων είναι πιθανή. Αυτού του είδους τα αέρια μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. VAM50~000FB P50-A 0.

5 - Μέρη εκτεθειμένα σε υγρασία, όπως το μπάνιο. Υπάρχει πιθανότητα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροπληξίας ή άλλων βλαβών. - Μέρη εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες ή γυμνές φλόγες. Αποφεύγετε μέρη όπου η θερμοκρασία κοντά στη μονάδα HRV και τη σχάρα αναρρόφησης/ εξαγωγής αέρα υπερβαίνει τους 50 C. Εάν ημονάδα χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες, θα έχει σαν συνέπεια την παραμόρφωση του φίλτρου αέρα και το κάψιμο του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας ή το κάψιμο του κινητήρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος της μονάδας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -5 C και 50 C (σχετική υγρασία 80% ήχαμηλότερη) - Μέρη εκτεθειμένα σε υπερβολική καπνιά. Η καπνιά κολλάει στο φίλτρο αέρα και στο στοιχείο εναλλαγής θερμότητας και έτσι τα καθιστά άχρηστα. Λειτουργία Επεξήγηση για τα συστήματα Αυτό το προϊόν λειτουργεί διαφορετικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου για την εσωτερική μονάδα και του κεντρικού χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με κάθε μονάδα. Λειτουργία κάθε συστήματος Ανεξάρτητο σύστημα Μονάδα HRV Τρόπος λειτουργίας Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα HRV (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία με το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο για μονάδες HRV με λειτουργία κλιματισμού (BRC0B6)" στη σελίδα ). Σύστημα συνδυασμένης λειτουργίας με συστήματα VRV και σειρές Sky-air Συνδυασμός Εσωτερική μονάδα Τηλεχειριστήριο για τη μονάδα HRV (BRC0B6) Μονάδα HRV Ονομασία εξαρτημάτων Ανατρέξτε στην εικόνα (μοντέλα VAM50~000F) και την εικόνα (μοντέλα VAM500~000F) Άγκιστρο οροφής Φλάντζα σύνδεσης αεραγωγού Ανεμιστήρας εξαγωγής Φίλτρο αέρα (μακράς διαρκείας) 5 ιάφραγμα 6 Ηλεκτρικός πίνακας 7 Κάλυμμα συντήρησης 8 Στοιχεία εναλλαγής θερμότητας 9 Πινακίδα ταυτότητας 0 Ανεμιστήρας παροχής αέρα Τηλεχειριστήριο (προαιρετικά τμήματα) Κινητήρας διαφράγματος EA (Exhaust air) (Εξαγωγή αέρα προς τα έξω) OA (Outdoor air) (Εισαγωγή φρέσκου αέρα από τα έξω) 5 Χώρος για συντήρηση των φίλτρων, των στοιχείων εναλλαγής θερμότητας και του ηλεκτρικού πίνακα 6 RA (Return air) (Εξαγωγή αέρα από το χώρο) 7 SA (Supply air) (Παροχή αέρα προς το χώρο) Τηλεχειριστήριο για εσωτερική μονάδα Τρόπος λειτουργίας Το τηλεχειριστήριο για τη συσκευή κλιματισμού ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή κλιματισμού και τη μονάδα HRV. Αν χρησιμοποιείται μόνο η μονάδα HRV χωρίς να λειτουργεί η συσκευή κλιματισμού, ρυθμίστε τη μονάδα στη λειτουργία ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ " ". (Ανατρέξτε στην ενότητα "Χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού συστήματος VRV" στη σελίδα ) VAM50~000FB P50-A 0.

6 Συνδυασμός Τρόπος λειτουργίας Οι λειτουργίες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και χρονοδιακόπτη δεν μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων HRV. (Η ένδειξη του κεντρικού χειρισμού " " εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.) Οι άλλες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων της μονάδας HRV. Οι λειτουργίες έναρξης και διακοπής λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας και της μονάδας HRV μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων της εσωτερικής μονάδας. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία με το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο για μονάδες HRV με λειτουργία κλιματισμού (BRC0B6)" στη σελίδα ) Κεντρικό σύστημα Κεντρικό χειριστήριο Μονάδα HRV Λειτουργία με το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο για μονάδες HRV με λειτουργία κλιματισμού (BRC0B6) Για συστήματα που δεν είναι ανεξάρτητα, η έναρξη και η διακοπή της λειτουργίας και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί να μην είναι δυνατές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού ή το κεντρικό χειριστήριο. 6 HRV hr hr 5 7 FRESH UP A ( ) 8 Εσωτερική μονάδα 0 TEST BRC0B6 9 Τηλεχειριστήριο για τη μονάδα HRV (BRC0B6) Τηλεχειριστήριο για εσωτερική μονάδα Τρόπος λειτουργίας Όταν δεν είναι συνδεδεμένα τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV, το κεντρικό χειριστήριο ελέγχει τη λειτουργία της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανεξάρτητος χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το κεντρικό χειριστήριο (DCS0C5)" στη σελίδα 5) Όταν είναι συνδεδεμένα τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV, ηέναρξη και η διακοπή της λειτουργίας μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση του κεντρικού χειριστηρίου ή των τηλεχειριστηρίων της εσωτερικής μονάδας και της μονάδας HRV. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη κεντρικού χειρισμού " " στην οθόνη ενδείξεων, η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και ηλειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί να μην είναι δυνατές με τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV. Οι άλλες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες) BRC0B6: Τηλεχειριστήριο για τη μονάδα HRV. Λαμπάκι λειτουργίας Όταν η μονάδα λειτουργεί, αυτή η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη (κόκκινη).. Πλήκτρο Λειτουργίας/ ιακοπής Όταν το πατήσετε μία φορά, η μονάδα αρχίζει να λειτουργεί. Όταν το πατήσετε ξανά, η μονάδα σταματά να λειτουργεί.. Πλήκτρο εναλλαγής παροχής αέρα Μπορείτε να αλλάξετε την παροχή αέρα σε " " (Χαμηλή λειτουργία) ή " " (Υψηλή λειτουργία), " FRESH UP" (Χαμηλή λειτουργία FRESH UP), " FRESH UP" (Υψηλή λειτουργία FRESH UP). Σχετικά με τη λειτουργία "FRESH UP" Όταν δεν εμφανίζεται αυτή η ένδειξη: ο όγκος του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται στο χώρο και ο όγκος του αέρα του χώρου που εξέρχεται είναι ίσοι. Σχετικά με τη λειτουργία "FRESH UP" Εάν ρυθμιστεί στη θέση "Παροχή αέρα ανανέωσης": ο όγκος του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται στο χώρο είναι μεγαλύτερος από τον όγκο του αέρα του χώρου που εξέρχεται. (Αυτή η λειτουργία εμποδίζει να εισέρχονται στους χώρους οσμές και υγρασία από κουζίνες και τουαλέτες.) Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. FRESH UP Εάν ρυθμιστεί στη θέση "Εξαγωγή αέρα ανανέωσης": ο όγκος του αέρα του χώρου που FRESH UP εξέρχεται είναι μεγαλύτερος από τον όγκο του αέρα που εισέρχεται στο χώρο. (Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τις οσμές των νοσοκομείων και τα βακτηρίδια που υπάρχουν στον αέρα να μεταδίδονται στους διαδρόμους.) Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τοπικές ρυθμίσεις" στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. VAM50~000FB P50-A 0.

7 . Πλήκτρο εναλλαγής λειτουργίας εξαερισμού Λειτουργία " ( " (Αυτόματη). A Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της μονάδας μεταβάλλει αυτόματα τον εξαερισμό της μονάδας στη λειτουργία Παράκαμψης και στη λειτουργία Εναλλαγής θερμότητας. Λειτουργία " " (Εναλλαγής θερμότητας). Σε αυτήν τη λειτουργία ο αέρας περνάει μέσα από το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας για να επιτύχει εξαερισμό (Ολική εναλλαγή θερμότητας). Λειτουργία " " (Παράκαμψη). Σε αυτήν τη λειτουργία ο αέρας δεν περνάει μέσα από το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας, αλλά το παρακάμπτει για να επιτύχει εξαερισμό (Παράκαμψη). ( 5. Ένδειξη του τρόπου ελέγχου της λειτουργίας: Όταν η λειτουργία των μονάδων HRV συνδέεται με τη λειτουργία των συσκευών κλιματισμού, μπορεί να εμφανιστεί αυτή η ένδειξη. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη, η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των μονάδων HRV δεν μπορεί να γίνει από το τηλεχειριστήριο της μονάδας HRV. 6. Ένδειξη αναμονής λειτουργίας: είχνει τη λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης. Αυτή η μονάδα δεν λειτουργεί και θα αρχίσει να λειτουργεί όταν τελειώσει η λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης. Η λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης σημαίνει ότι η λειτουργία των μονάδων HRV καθυστερεί κατά την έναρξη των λειτουργίας συνδεδεμένων συσκευών κλιματισμού, όπως γίνεται πριν από την έναρξη των ωρών εργασίας γραφείου. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου το φορτίο θέρμανσης μειώνεται για να φέρει τη θερμοκρασία χώρου στη ρυθμισμένη τιμή σε σύντομο χρονικό διάστημα. 7. Ένδειξη κεντρικού χειρισμού: Όταν ένα τηλεχειριστήριο συσκευών κλιματισμού ή συσκευών για κεντρικό χειρισμό συνδεθεί σε μονάδες HRV, μπορεί να εμφανιστεί αυτή η ένδειξη. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη αυτή η ένδειξη, η λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί να μην είναι δυνατόν να εκτελεστούν δυνατές με τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV. 8. Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου αέρα Όταν εμφανιστεί η ένδειξη " " στην οθόνη, καθαρίστε το φίλτρο. 9. Πλήκτρο επαναφοράς σήματος φίλτρου 0. Πλήκτρο επιθεώρησης Αυτό το πλήκτρο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σέρβις. εν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κανονική λειτουργία. Πώς να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη προγραμματισμού " / ". Αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού. ( A ( Χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού συστήματος VRV ιαβάστε το εγχειρίδιο που παρέχεται με το τηλεχειριστήριο για πιο αναλυτικές οδηγίες (προαιρετικά χειριστήρια: BRCD5 ή BRCE5). BRCD5: Τηλεχειριστήριο για το σύστημα VRV Λαμπάκι λειτουργίας Πλήκτρο Λειτουργίας/ ιακοπής Εικονίδιο ταχύτητας ανεμιστήρα Εικονίδιο χρόνου καθαρισμού φίλτρου αέρα 5 Εικονίδιο χρόνου καθαρισμού στοιχείου 6 Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα συσκευής κλιματισμού Πλήκτρο επαναφοράς εικονιδίου χρόνου καθαρισμού φίλτρου 7 αέρα 8 Λειτουργία συσκευής κλιματισμού 9 Πλήκτρο επιθεώρησης 0 Πλήκτρο εναλλαγής παροχής αέρα Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη" στη σελίδα Πλήκτρο λειτουργίας εξαερισμού 5 Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 6 Εικονίδιο λειτουργίας απόψυξης/θερμής εκκίνησης 7 Ένδειξη κεντρικού χειρισμού Όταν η συσκευή κλιματισμού συστήματος VRV είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα HRV μέσω αεραγωγού, το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της λειτουργίας ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα HRV χωρίς να λειτουργήσετε τη συσκευή κλιματισμού, θέστε τη συσκευή κλιματισμού στη λειτουργία ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και επιλέξτε τη χαμηλή ταχύτητα εξαερισμού Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης ώρας " " για να ρυθμίσετε την ώρα.. Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού " "/ " " Τότε τελειώνει η ρύθμιση. VAM50~000FB P50-A 0.

8 Κάθε φορά που πιέζετε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας, ηένδειξη τρόπου λειτουργίας αλλάζει όπως δείχνεται παρακάτω. Παράδειγμα Όταν η συσκευή κλιματισμού και η μονάδα HRV δεν είναι συνδεδεμένες μέσω αεραγωγού Όταν η συσκευή κλιματισμού και ημονάδα HRV είναι συνδεδεμένες μέσω αεραγωγού Βγάλτε τα στοιχεία εναλλαγής θερμότητας από το σώμα της μονάδας. (Ανατρέξτε στην εικόνα (A = μοντέλα VAM50~000F, B = μοντέλα VAM500~000F)) Στοιχείο εναλλαγής θερμότητας Λαβή Ράγα Φίλτρο /Εξαερισμός ψύξης /Εξαερισμός ψύξης Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα, χτυπήστε το ελαφρά με το χέρι ή απομακρύνετε τη σκόνη με μια ηλεκτρική σκούπα. Αν είναι πολύ βρόμικο, πλύντε το με νερό. (Ανατρέξτε στην εικόνα 5) /Εξαερισμός ανεμιστήρα /Εξαερισμός Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "ΦΙΛΤΡΟ" στην οθόνη, καθαρίστε το φίλτρο της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5) Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας. Ανεξάρτητος χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το κεντρικό χειριστήριο (DCS0C5) Αφού επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να χειριστείτε μόνο με τη μονάδα HRV, πατήστε το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας και επιλέξτε " " ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ. Μπορείτε τότε να χειριστείτε τη μονάδα HRV ανεξάρτητα από τη συσκευή κλιματισμού. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "ΦΙΛΤΡΟ" στην οθόνη, καθαρίστε το φίλτρο της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5) Συντήρηση (Μόνο για άτομα ειδικευμένα για συντήρηση) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει το διακόπτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και διακόψτε την παροχή ρεύματος. Μόνο ειδικευμένα για συντήρηση άτομα επιτρέπεται να κάνουν συντήρηση. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, ποτέ μην ελέγχετε ή καθαρίζετε τη μονάδα HRV. Υπάρχει φόβος ηλεκτροπληξίας και είναι πολύ επικίνδυνο να αγγίξετε τα περιστρεφόμενα μέρη. Συντήρηση φίλτρου αέρα /Εξαερισμός ανεμιστήρα Συχνότητα καθαρισμού Τουλαχιστον μια φορα καθε δυο ετη (για γενικη χρηση σε γραφεια) (συνισταται συχνοτεροσ καθαρισμοσ αν ειναι απαραιτητο.) Αν πλύνετε το φίλτρο, αφαιρέστε το νερό πλήρως και αφήστε το να στεγνώσει για 0 έως 0 λεπτά στη σκιά. Όταν στεγνώσει πλήρως το φίλτρο αέρα, τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. (Ανατρέξτε στην εικόνα 6) 5 Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης στη θέση του με ασφάλεια. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή για τις βίδες είναι,7 Nm. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το φίλτρο αέρα με καυτό νερό. Μην το στεγνώνετε πάνω από φωτιά. Μην εκθέτετε το φίλτρο αέρα απευθείας στον ήλιο. Μη χρησιμοποιείτε οργανικά διαλυτικά, όπως διαλυτικό. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα μετά τη συντήρηση. (Παράλειψη του φίλτρου αέρα προκαλεί φράξιμο στοιχείου εναλλαγής θερμότητας). ιατίθενται ανταλλακτικά φίλτρα αέρα. Συντήρηση του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας Συχνότητα καθαρισμού Τουλαχιστον μια φορα καθε δυο ετη (για γενικη χρηση σε γραφεια) (καθαριστε το φίλτρο πιο τακτικα αν ειναι απαραιτητο.) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα ξένα αντικείμενα από την επιφάνεια του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας. (Ανατρέξτε στην εικόνα 7) - Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα εφοδιασμένη με βούρτσα. - Ακουμπήστε ελαφρά τη βούρτσα στην επιφάνεια του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας, όταν καθαρίζετε. (Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά στο στοιχείο εναλλαγής θερμότητας όταν το καθαρίζετε). Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα στη θέση του. Τοποθετήστε το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας στον οδηγό και εγκαταστήστε το σταθερά στη θέση του. Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης στη θέση του με ασφάλεια. ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ μην πλύνετε το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας με νερό. Μπείτε μέσα στην οροφή διαμέσου του ανοίγματος επιθεώρησης, αφαιρέστε το συνδετικό μέταλλο του καλύμματος συντήρησης και βγάλτε το κάλυμμα. (Ανατρέξτε στην εικόνα (A = μοντέλα VAM50~000F, B = μοντέλα VAM500~000F)) Κάλυμμα συντήρησης Συνδετικό μέταλλο Μέταλλο ανάρτησης 5 VAM50~000FB P50-A 0.

9 Προβλημα και επιλυση Αν η μονάδα σας δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία: Συνθήκες Αίτια ιορθωτικές ενέργειες Η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου. Ελέγξτε αν έχει συμβεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, αρχίστε πάλι τη λειτουργία. Ελέγξτε εάν έχει καεί η ασφάλεια ή αν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης. Αλλάξτε την ασφάλεια ή ρυθμίστε το διακόπτη. Η ποσότητα του εξερχόμενου αέρα είναι μικρή και ο θόρυβος κατά την εξαγωγή είναι δυνατός. Η ποσότητα του εξερχόμενου αέρα είναι μεγάλη και ο θόρυβος κατά την εξαγωγή είναι δυνατός. Ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη του τρόπου ελέγχου λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο (BRC0B6). Ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη αναμονής λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο (BRC0B6). Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα και το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας είναι βουλωμένα. Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το φίλτρο αέρα και το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Λειτουργήστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού ή το κεντρικό χειριστήριο. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία" στη σελίδα ) είχνει τη λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης. Αυτή η μονάδα δεν λειτουργεί και θα αρχίσει να λειτουργεί όταν τελειώσει η λειτουργία πρόψυξης/ προθέρμανσης. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία" στη σελίδα ) Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5. Εάν συμβεί κάτι από τα ακόλουθα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα Λίστα κωδικών δυσλειτουργίας του τηλεχειριστηρίου της συσκευής κλιματισμού του συστήματος HRV Λαμπάκι λειτουργίας Ένδειξη επιθεώρησης Αριθμός μονάδας Κωδικός δυσλειτουργίας Περιγραφή Ανάβει εν ανάβει Αναβοσβήνει 6 υσλειτουργία εσωτερικού αισθητήρα αέρα Ανάβει εν ανάβει Αναβοσβήνει 65 υσλειτουργία εξωτερικού αισθητήρα αέρα Ανάβει εν ανάβει Αναβοσβήνει 6A υσλειτουργία σχετική με διάφραγμα Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει 6A υσλειτουργία σχετική με διάφραγμα και δυσλειτουργία αισθητήρα Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει A6 Κλειδωμένη πτερωτή Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει C Σφάλμα επικοινωνίας ανεμιστήρα Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει U5 Σφάλμα μετάδοση μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου εν ανάβει Αναβοσβήνει εν ανάβει U5 Σφάλμα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ή σφάλμα ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου εν ανάβει Αναβοσβήνει εν ανάβει U8 Σφάλμα μετάδοσης ανάμεσα στο κύριο τηλεχειριστήριο και στο βοηθητικό τηλεχειριστήριο εν ανάβει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει UA Έχει εγκατασταθεί λανθασμένο τηλεχειριστήριο Ανάβει εν ανάβει Ανάβει UC Επανάληψη κεντρικής διεύθυνσης Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει UE Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της μονάδας και του κεντρικού χειριστηρίου Όταν ο κωδικός εμφανίζεται με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι η μονάδα λειτουργεί ακόμα. Ωστόσο, πρέπει να το ελέγξετε και να το επισκευάσετε το συντομότερο δυνατό. VAM50~000FB P50-A 0. 6

10 NOTES

11 NOTES

12 Copyright 0 Daikin P50-A 0.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ. Daikin Configurator v2.*.*

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ. Daikin Configurator v2.*.* ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Περιεχόμενα Σελίδα 1. Ορισμοί... 1 1.1. Σημασία προειδοποιητικών ενδείξεων και συμβόλων... 1 1.2. Σημασία χρησιμοποιούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εγχειρίδιο Λειτουργίας Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fourth Edition First Printing Part No. 114340GK Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τέταρτη έκδοση Πρώτη Εκτύπωση Σημαντικό Διαβάστε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα