ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB

2

3 7 A A B B

4 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F VAM650F Περιεχόμενα Σελίδα Προφυλαξεις ασφαλειας... Ονομασία εξαρτημάτων... Λειτουργία... Συντήρηση... 5 Προβλημα και επιλυση... 6 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν τη μονάδα HRV της Daikin. Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. HRV Αερισμός με ανάκτηση θερμότητας Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα DAIKIN HRV, διαβάστε καλά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για να προσφεύγετε σ' αυτό στο μέλλον όταν έχετε απορίες ως προς τη χρήση της μονάδας ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά τη λειτουργία της. Προφυλαξεις ασφαλειας ιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό σας, όπως προβλέπεται. Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης και προσοχής: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Παράλειψη να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες σωστά, μπορεί να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό ή απώλεια ζωής. ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Παράλειψη να τηρήσετε αυτές τις οδηγίες σωστά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε εξοπλισμό ή ατομικό τραυματισμό, οοποίος να είναι σοβαρός ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτές οι οδηγίες εξασφαλίζουν τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Φροντίστε να εφαρμόσετε αυτές τις σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας. Έχετε πάντοτε πρόχειρα αυτά τα φύλλα προειδοποιήσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σ' αυτά, εάν χρειαστεί. Επίσης, εάν ο παρών εξοπλισμός μεταφερθεί σε νέο χρήστη, φροντίστε να παραδώσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη στο νέο χρήστη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ + ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Απενεργοποιείτε πάντα τη μονάδα πριν από τη συντήρησή της, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην επιθεωρείτε ή κάνετε μόνοι σας συντήρηση στη μονάδα. Ζητήστε από ένα ειδικό τεχνικό συντήρησης να σας κάνει τη συντήρηση. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το φίλτρο αέρα. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το φίλτρο αέρα θα φράξουν τα στοιχεία εναλλαγής θερμότητας με πιθανό αποτέλεσμα κακή λειτουργία και κατά συνέπεια βλάβη. Μην αλλάζετε ξαφνικά λειτουργίες, διότι αυτό θα είχε ίσως σαν αποτέλεσμα, όχι μόνον δυσλειτουργία, αλλά και βλάβη των διακοπτών ή των ρελέ στο σώμα. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μια μονάδα HRV ή κάθε είδους σχάρα αναρρόφησης/εξαγωγής αέρα στα ακόλουθα μέρη: - Μέρη, όπως εργοστάσια μηχανών και εργοστάσια χημικών όπου δημιουργούνται αέρια, τα οποία περιέχουν επιβλαβείς ουσίες ή συστατικά διαβρωτικά για τα υλικά όπως οξέα, αλκαλικές ουσίες, οργανικά διαλυτικά και χρώματα. - Μέρη όπου η διαρροή εύφλεκτων αερίων είναι πιθανή. Αυτού του είδους τα αέρια μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. VAM50~000FB P50-A 0.

5 - Μέρη εκτεθειμένα σε υγρασία, όπως το μπάνιο. Υπάρχει πιθανότητα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροπληξίας ή άλλων βλαβών. - Μέρη εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες ή γυμνές φλόγες. Αποφεύγετε μέρη όπου η θερμοκρασία κοντά στη μονάδα HRV και τη σχάρα αναρρόφησης/ εξαγωγής αέρα υπερβαίνει τους 50 C. Εάν ημονάδα χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες, θα έχει σαν συνέπεια την παραμόρφωση του φίλτρου αέρα και το κάψιμο του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας ή το κάψιμο του κινητήρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος της μονάδας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -5 C και 50 C (σχετική υγρασία 80% ήχαμηλότερη) - Μέρη εκτεθειμένα σε υπερβολική καπνιά. Η καπνιά κολλάει στο φίλτρο αέρα και στο στοιχείο εναλλαγής θερμότητας και έτσι τα καθιστά άχρηστα. Λειτουργία Επεξήγηση για τα συστήματα Αυτό το προϊόν λειτουργεί διαφορετικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου για την εσωτερική μονάδα και του κεντρικού χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με κάθε μονάδα. Λειτουργία κάθε συστήματος Ανεξάρτητο σύστημα Μονάδα HRV Τρόπος λειτουργίας Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα HRV (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία με το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο για μονάδες HRV με λειτουργία κλιματισμού (BRC0B6)" στη σελίδα ). Σύστημα συνδυασμένης λειτουργίας με συστήματα VRV και σειρές Sky-air Συνδυασμός Εσωτερική μονάδα Τηλεχειριστήριο για τη μονάδα HRV (BRC0B6) Μονάδα HRV Ονομασία εξαρτημάτων Ανατρέξτε στην εικόνα (μοντέλα VAM50~000F) και την εικόνα (μοντέλα VAM500~000F) Άγκιστρο οροφής Φλάντζα σύνδεσης αεραγωγού Ανεμιστήρας εξαγωγής Φίλτρο αέρα (μακράς διαρκείας) 5 ιάφραγμα 6 Ηλεκτρικός πίνακας 7 Κάλυμμα συντήρησης 8 Στοιχεία εναλλαγής θερμότητας 9 Πινακίδα ταυτότητας 0 Ανεμιστήρας παροχής αέρα Τηλεχειριστήριο (προαιρετικά τμήματα) Κινητήρας διαφράγματος EA (Exhaust air) (Εξαγωγή αέρα προς τα έξω) OA (Outdoor air) (Εισαγωγή φρέσκου αέρα από τα έξω) 5 Χώρος για συντήρηση των φίλτρων, των στοιχείων εναλλαγής θερμότητας και του ηλεκτρικού πίνακα 6 RA (Return air) (Εξαγωγή αέρα από το χώρο) 7 SA (Supply air) (Παροχή αέρα προς το χώρο) Τηλεχειριστήριο για εσωτερική μονάδα Τρόπος λειτουργίας Το τηλεχειριστήριο για τη συσκευή κλιματισμού ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή κλιματισμού και τη μονάδα HRV. Αν χρησιμοποιείται μόνο η μονάδα HRV χωρίς να λειτουργεί η συσκευή κλιματισμού, ρυθμίστε τη μονάδα στη λειτουργία ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ " ". (Ανατρέξτε στην ενότητα "Χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού συστήματος VRV" στη σελίδα ) VAM50~000FB P50-A 0.

6 Συνδυασμός Τρόπος λειτουργίας Οι λειτουργίες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και χρονοδιακόπτη δεν μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων HRV. (Η ένδειξη του κεντρικού χειρισμού " " εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.) Οι άλλες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων της μονάδας HRV. Οι λειτουργίες έναρξης και διακοπής λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας και της μονάδας HRV μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων της εσωτερικής μονάδας. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία με το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο για μονάδες HRV με λειτουργία κλιματισμού (BRC0B6)" στη σελίδα ) Κεντρικό σύστημα Κεντρικό χειριστήριο Μονάδα HRV Λειτουργία με το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο για μονάδες HRV με λειτουργία κλιματισμού (BRC0B6) Για συστήματα που δεν είναι ανεξάρτητα, η έναρξη και η διακοπή της λειτουργίας και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί να μην είναι δυνατές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού ή το κεντρικό χειριστήριο. 6 HRV hr hr 5 7 FRESH UP A ( ) 8 Εσωτερική μονάδα 0 TEST BRC0B6 9 Τηλεχειριστήριο για τη μονάδα HRV (BRC0B6) Τηλεχειριστήριο για εσωτερική μονάδα Τρόπος λειτουργίας Όταν δεν είναι συνδεδεμένα τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV, το κεντρικό χειριστήριο ελέγχει τη λειτουργία της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανεξάρτητος χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το κεντρικό χειριστήριο (DCS0C5)" στη σελίδα 5) Όταν είναι συνδεδεμένα τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV, ηέναρξη και η διακοπή της λειτουργίας μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση του κεντρικού χειριστηρίου ή των τηλεχειριστηρίων της εσωτερικής μονάδας και της μονάδας HRV. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη κεντρικού χειρισμού " " στην οθόνη ενδείξεων, η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και ηλειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί να μην είναι δυνατές με τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV. Οι άλλες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες) BRC0B6: Τηλεχειριστήριο για τη μονάδα HRV. Λαμπάκι λειτουργίας Όταν η μονάδα λειτουργεί, αυτή η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη (κόκκινη).. Πλήκτρο Λειτουργίας/ ιακοπής Όταν το πατήσετε μία φορά, η μονάδα αρχίζει να λειτουργεί. Όταν το πατήσετε ξανά, η μονάδα σταματά να λειτουργεί.. Πλήκτρο εναλλαγής παροχής αέρα Μπορείτε να αλλάξετε την παροχή αέρα σε " " (Χαμηλή λειτουργία) ή " " (Υψηλή λειτουργία), " FRESH UP" (Χαμηλή λειτουργία FRESH UP), " FRESH UP" (Υψηλή λειτουργία FRESH UP). Σχετικά με τη λειτουργία "FRESH UP" Όταν δεν εμφανίζεται αυτή η ένδειξη: ο όγκος του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται στο χώρο και ο όγκος του αέρα του χώρου που εξέρχεται είναι ίσοι. Σχετικά με τη λειτουργία "FRESH UP" Εάν ρυθμιστεί στη θέση "Παροχή αέρα ανανέωσης": ο όγκος του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται στο χώρο είναι μεγαλύτερος από τον όγκο του αέρα του χώρου που εξέρχεται. (Αυτή η λειτουργία εμποδίζει να εισέρχονται στους χώρους οσμές και υγρασία από κουζίνες και τουαλέτες.) Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. FRESH UP Εάν ρυθμιστεί στη θέση "Εξαγωγή αέρα ανανέωσης": ο όγκος του αέρα του χώρου που FRESH UP εξέρχεται είναι μεγαλύτερος από τον όγκο του αέρα που εισέρχεται στο χώρο. (Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τις οσμές των νοσοκομείων και τα βακτηρίδια που υπάρχουν στον αέρα να μεταδίδονται στους διαδρόμους.) Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τοπικές ρυθμίσεις" στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. VAM50~000FB P50-A 0.

7 . Πλήκτρο εναλλαγής λειτουργίας εξαερισμού Λειτουργία " ( " (Αυτόματη). A Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της μονάδας μεταβάλλει αυτόματα τον εξαερισμό της μονάδας στη λειτουργία Παράκαμψης και στη λειτουργία Εναλλαγής θερμότητας. Λειτουργία " " (Εναλλαγής θερμότητας). Σε αυτήν τη λειτουργία ο αέρας περνάει μέσα από το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας για να επιτύχει εξαερισμό (Ολική εναλλαγή θερμότητας). Λειτουργία " " (Παράκαμψη). Σε αυτήν τη λειτουργία ο αέρας δεν περνάει μέσα από το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας, αλλά το παρακάμπτει για να επιτύχει εξαερισμό (Παράκαμψη). ( 5. Ένδειξη του τρόπου ελέγχου της λειτουργίας: Όταν η λειτουργία των μονάδων HRV συνδέεται με τη λειτουργία των συσκευών κλιματισμού, μπορεί να εμφανιστεί αυτή η ένδειξη. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη, η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των μονάδων HRV δεν μπορεί να γίνει από το τηλεχειριστήριο της μονάδας HRV. 6. Ένδειξη αναμονής λειτουργίας: είχνει τη λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης. Αυτή η μονάδα δεν λειτουργεί και θα αρχίσει να λειτουργεί όταν τελειώσει η λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης. Η λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης σημαίνει ότι η λειτουργία των μονάδων HRV καθυστερεί κατά την έναρξη των λειτουργίας συνδεδεμένων συσκευών κλιματισμού, όπως γίνεται πριν από την έναρξη των ωρών εργασίας γραφείου. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου το φορτίο θέρμανσης μειώνεται για να φέρει τη θερμοκρασία χώρου στη ρυθμισμένη τιμή σε σύντομο χρονικό διάστημα. 7. Ένδειξη κεντρικού χειρισμού: Όταν ένα τηλεχειριστήριο συσκευών κλιματισμού ή συσκευών για κεντρικό χειρισμό συνδεθεί σε μονάδες HRV, μπορεί να εμφανιστεί αυτή η ένδειξη. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη αυτή η ένδειξη, η λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί να μην είναι δυνατόν να εκτελεστούν δυνατές με τα τηλεχειριστήρια της μονάδας HRV. 8. Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου αέρα Όταν εμφανιστεί η ένδειξη " " στην οθόνη, καθαρίστε το φίλτρο. 9. Πλήκτρο επαναφοράς σήματος φίλτρου 0. Πλήκτρο επιθεώρησης Αυτό το πλήκτρο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σέρβις. εν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κανονική λειτουργία. Πώς να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη προγραμματισμού " / ". Αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού. ( A ( Χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού συστήματος VRV ιαβάστε το εγχειρίδιο που παρέχεται με το τηλεχειριστήριο για πιο αναλυτικές οδηγίες (προαιρετικά χειριστήρια: BRCD5 ή BRCE5). BRCD5: Τηλεχειριστήριο για το σύστημα VRV Λαμπάκι λειτουργίας Πλήκτρο Λειτουργίας/ ιακοπής Εικονίδιο ταχύτητας ανεμιστήρα Εικονίδιο χρόνου καθαρισμού φίλτρου αέρα 5 Εικονίδιο χρόνου καθαρισμού στοιχείου 6 Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα συσκευής κλιματισμού Πλήκτρο επαναφοράς εικονιδίου χρόνου καθαρισμού φίλτρου 7 αέρα 8 Λειτουργία συσκευής κλιματισμού 9 Πλήκτρο επιθεώρησης 0 Πλήκτρο εναλλαγής παροχής αέρα Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη" στη σελίδα Πλήκτρο λειτουργίας εξαερισμού 5 Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 6 Εικονίδιο λειτουργίας απόψυξης/θερμής εκκίνησης 7 Ένδειξη κεντρικού χειρισμού Όταν η συσκευή κλιματισμού συστήματος VRV είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα HRV μέσω αεραγωγού, το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της λειτουργίας ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα HRV χωρίς να λειτουργήσετε τη συσκευή κλιματισμού, θέστε τη συσκευή κλιματισμού στη λειτουργία ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και επιλέξτε τη χαμηλή ταχύτητα εξαερισμού Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης ώρας " " για να ρυθμίσετε την ώρα.. Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού " "/ " " Τότε τελειώνει η ρύθμιση. VAM50~000FB P50-A 0.

8 Κάθε φορά που πιέζετε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας, ηένδειξη τρόπου λειτουργίας αλλάζει όπως δείχνεται παρακάτω. Παράδειγμα Όταν η συσκευή κλιματισμού και η μονάδα HRV δεν είναι συνδεδεμένες μέσω αεραγωγού Όταν η συσκευή κλιματισμού και ημονάδα HRV είναι συνδεδεμένες μέσω αεραγωγού Βγάλτε τα στοιχεία εναλλαγής θερμότητας από το σώμα της μονάδας. (Ανατρέξτε στην εικόνα (A = μοντέλα VAM50~000F, B = μοντέλα VAM500~000F)) Στοιχείο εναλλαγής θερμότητας Λαβή Ράγα Φίλτρο /Εξαερισμός ψύξης /Εξαερισμός ψύξης Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα, χτυπήστε το ελαφρά με το χέρι ή απομακρύνετε τη σκόνη με μια ηλεκτρική σκούπα. Αν είναι πολύ βρόμικο, πλύντε το με νερό. (Ανατρέξτε στην εικόνα 5) /Εξαερισμός ανεμιστήρα /Εξαερισμός Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "ΦΙΛΤΡΟ" στην οθόνη, καθαρίστε το φίλτρο της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5) Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας. Ανεξάρτητος χειρισμός της μονάδας HRV χρησιμοποιώντας το κεντρικό χειριστήριο (DCS0C5) Αφού επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να χειριστείτε μόνο με τη μονάδα HRV, πατήστε το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας και επιλέξτε " " ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ. Μπορείτε τότε να χειριστείτε τη μονάδα HRV ανεξάρτητα από τη συσκευή κλιματισμού. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "ΦΙΛΤΡΟ" στην οθόνη, καθαρίστε το φίλτρο της μονάδας HRV. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5) Συντήρηση (Μόνο για άτομα ειδικευμένα για συντήρηση) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει το διακόπτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και διακόψτε την παροχή ρεύματος. Μόνο ειδικευμένα για συντήρηση άτομα επιτρέπεται να κάνουν συντήρηση. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, ποτέ μην ελέγχετε ή καθαρίζετε τη μονάδα HRV. Υπάρχει φόβος ηλεκτροπληξίας και είναι πολύ επικίνδυνο να αγγίξετε τα περιστρεφόμενα μέρη. Συντήρηση φίλτρου αέρα /Εξαερισμός ανεμιστήρα Συχνότητα καθαρισμού Τουλαχιστον μια φορα καθε δυο ετη (για γενικη χρηση σε γραφεια) (συνισταται συχνοτεροσ καθαρισμοσ αν ειναι απαραιτητο.) Αν πλύνετε το φίλτρο, αφαιρέστε το νερό πλήρως και αφήστε το να στεγνώσει για 0 έως 0 λεπτά στη σκιά. Όταν στεγνώσει πλήρως το φίλτρο αέρα, τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. (Ανατρέξτε στην εικόνα 6) 5 Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης στη θέση του με ασφάλεια. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή για τις βίδες είναι,7 Nm. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το φίλτρο αέρα με καυτό νερό. Μην το στεγνώνετε πάνω από φωτιά. Μην εκθέτετε το φίλτρο αέρα απευθείας στον ήλιο. Μη χρησιμοποιείτε οργανικά διαλυτικά, όπως διαλυτικό. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα μετά τη συντήρηση. (Παράλειψη του φίλτρου αέρα προκαλεί φράξιμο στοιχείου εναλλαγής θερμότητας). ιατίθενται ανταλλακτικά φίλτρα αέρα. Συντήρηση του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας Συχνότητα καθαρισμού Τουλαχιστον μια φορα καθε δυο ετη (για γενικη χρηση σε γραφεια) (καθαριστε το φίλτρο πιο τακτικα αν ειναι απαραιτητο.) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα ξένα αντικείμενα από την επιφάνεια του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας. (Ανατρέξτε στην εικόνα 7) - Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα εφοδιασμένη με βούρτσα. - Ακουμπήστε ελαφρά τη βούρτσα στην επιφάνεια του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας, όταν καθαρίζετε. (Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά στο στοιχείο εναλλαγής θερμότητας όταν το καθαρίζετε). Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα στη θέση του. Τοποθετήστε το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας στον οδηγό και εγκαταστήστε το σταθερά στη θέση του. Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης στη θέση του με ασφάλεια. ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ μην πλύνετε το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας με νερό. Μπείτε μέσα στην οροφή διαμέσου του ανοίγματος επιθεώρησης, αφαιρέστε το συνδετικό μέταλλο του καλύμματος συντήρησης και βγάλτε το κάλυμμα. (Ανατρέξτε στην εικόνα (A = μοντέλα VAM50~000F, B = μοντέλα VAM500~000F)) Κάλυμμα συντήρησης Συνδετικό μέταλλο Μέταλλο ανάρτησης 5 VAM50~000FB P50-A 0.

9 Προβλημα και επιλυση Αν η μονάδα σας δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία: Συνθήκες Αίτια ιορθωτικές ενέργειες Η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου. Ελέγξτε αν έχει συμβεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, αρχίστε πάλι τη λειτουργία. Ελέγξτε εάν έχει καεί η ασφάλεια ή αν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης. Αλλάξτε την ασφάλεια ή ρυθμίστε το διακόπτη. Η ποσότητα του εξερχόμενου αέρα είναι μικρή και ο θόρυβος κατά την εξαγωγή είναι δυνατός. Η ποσότητα του εξερχόμενου αέρα είναι μεγάλη και ο θόρυβος κατά την εξαγωγή είναι δυνατός. Ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη του τρόπου ελέγχου λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο (BRC0B6). Ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη αναμονής λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο (BRC0B6). Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα και το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας είναι βουλωμένα. Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το φίλτρο αέρα και το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Λειτουργήστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής κλιματισμού ή το κεντρικό χειριστήριο. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία" στη σελίδα ) είχνει τη λειτουργία πρόψυξης/προθέρμανσης. Αυτή η μονάδα δεν λειτουργεί και θα αρχίσει να λειτουργεί όταν τελειώσει η λειτουργία πρόψυξης/ προθέρμανσης. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία" στη σελίδα ) Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση" στη σελίδα 5. Εάν συμβεί κάτι από τα ακόλουθα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα Λίστα κωδικών δυσλειτουργίας του τηλεχειριστηρίου της συσκευής κλιματισμού του συστήματος HRV Λαμπάκι λειτουργίας Ένδειξη επιθεώρησης Αριθμός μονάδας Κωδικός δυσλειτουργίας Περιγραφή Ανάβει εν ανάβει Αναβοσβήνει 6 υσλειτουργία εσωτερικού αισθητήρα αέρα Ανάβει εν ανάβει Αναβοσβήνει 65 υσλειτουργία εξωτερικού αισθητήρα αέρα Ανάβει εν ανάβει Αναβοσβήνει 6A υσλειτουργία σχετική με διάφραγμα Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει 6A υσλειτουργία σχετική με διάφραγμα και δυσλειτουργία αισθητήρα Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει A6 Κλειδωμένη πτερωτή Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει C Σφάλμα επικοινωνίας ανεμιστήρα Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει U5 Σφάλμα μετάδοση μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου εν ανάβει Αναβοσβήνει εν ανάβει U5 Σφάλμα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ή σφάλμα ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου εν ανάβει Αναβοσβήνει εν ανάβει U8 Σφάλμα μετάδοσης ανάμεσα στο κύριο τηλεχειριστήριο και στο βοηθητικό τηλεχειριστήριο εν ανάβει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει UA Έχει εγκατασταθεί λανθασμένο τηλεχειριστήριο Ανάβει εν ανάβει Ανάβει UC Επανάληψη κεντρικής διεύθυνσης Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει UE Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της μονάδας και του κεντρικού χειριστηρίου Όταν ο κωδικός εμφανίζεται με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι η μονάδα λειτουργεί ακόμα. Ωστόσο, πρέπει να το ελέγξετε και να το επισκευάσετε το συντομότερο δυνατό. VAM50~000FB P50-A 0. 6

10 NOTES

11 NOTES

12 Copyright 0 Daikin P50-A 0.

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FC VAM500FC VAM650FC VAM800FC VAM000FC VAM500FC VAM000FC 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. Κλιματιστικές μονάδες FWF02B7TV1B FWF03B7TV1B FWF04B7TV1B FWF05B7TV1B FWF02B7FV1B FWF03B7FV1B FWF04B7FV1B FWF05B7FV1B.

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. Κλιματιστικές μονάδες FWF02B7TV1B FWF03B7TV1B FWF04B7TV1B FWF05B7TV1B FWF02B7FV1B FWF03B7FV1B FWF04B7FV1B FWF05B7FV1B. ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ 02B7TV1B 03B7TV1B 04B7TV1B 05B7TV1B 02B7FV1B 03B7FV1B 04B7FV1B 05B7FV1B Cover Type numbers NOTES Πίνακας περιεχόμενων 1 Εισαγωγή 1 1.1 Πληροφορίες για τις κλιματιστικές μονάδες 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ R410A ATX20K2V1B ATX25K2V1B ATX35K2V1B R32 ATXP20K2V1B ATXP25K2V1B ATXP35K2V1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1(E) LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1(E) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1 2. ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ...5 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας BRC0A Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Λειτουργία............ 0.......... Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας... Χαρακτηριστικά και λειτουργίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: ,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: , ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com Ο θερμοστάτης UTH

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα